Advertisement

Kommersgillet

Kommers 1.png
Kommersgillet
Politisk information
Statsskick

Handelsgille

Statschef

President

Samhällsinformation
Huvudplanet
 • Castell
 • Felucia
Historisk information
Datum för grundande

Någon gång före 700 BBY

Datum för upplösning

19 BBY

Era

Rise of the Empire era

"The Commerce Guild and the Corporate Alliance have both pledged their armies to Count Dooku and are forming a—"
―Obi-Wan Kenobi, i en holografisk sändning innan han fångades på Geonosis

Kommersgillet var en av de många handelsgillena i Republiken. Kommersgillet var ett konglomerat bildat, då flera galaktiska företagsorganisationer allierade sig med varandra i en önskan om säkerhet och att underlätta handeln. Huvudkontoret fanns på Felucia. Före första slaget vid Geonosis, så var Kommersgillet ett av de fem mäktigaste företagen i galaxen, och Shu Mai - en Gossam som bara var bekymrad över makt, rikedom och status - använde aggressiv och skrupelfri taktik för att öka sin makt i gillet. I slutändan stod ingen i hennes väg för att bli ordförande för Kommersgillet.

Trots att dem var en konkurrent till Bolagsalliansen, så gick Kommergillet tillsammans med flera andra konglomerat med Greve Dooku och hans Konfederation för självständiga system strax före Klon krigets början. Det svor sin lojalitet till Greve Dooku och lovade att ge honom sitt stöd ( detta inkluderade även tillgång till deras armé) så länge de inte var öppet involverade i konfederationens angelägenheter under krigets första period. President Mai satt i Separatistrådet under konfliktens varaktighet. Medans gillet inte var en öppen uppbackare av konfederationen, så användes dess OG-9 homing spindeldroider för att slåss i kriget. År 19 BBY besegrades separatistalliansen och Mai dödades av Darth Vader på Mustafar.

Historia

Gillets historia började långt back i tiden, 700 BBY, då de upprätthöll en handelsstation i Bpfassh-systemet. Företag som försökte stå emot Kommersgillet krossades av gillets säkerhetsstyrkor. Gillet hade liksom Handelsfederationen och InterGalaktiska Banksällskapet en privat armé. Liksom dem mutade Gillet statliga anställda och senatorer.

Kommergillet hade även tillräckligt med makt och pengar för att köpa hela planeter. En sådan planet var Castell, Gossamernas hemplanet. Vid den tidpunkten var Shu Mai chef över ägendomstillgångar. Hon använde sin position att befria sitt egna folk, men detta följdes av att hon hade högre krav av gossamerna. Gillet blev så nöjt att de höjde Mai till talman för gillet. Under åren före klonkrigen ökade hon gillets militära och kommersiella slgakraft. Hon startade även en konflikt på Ansion och allierade Gillet med Greve Dookus Separatiströrelse.

Shu Mai deltog år 22 BBY vid ett möte för Separatistledare på Geonosis. Detta möte ledde till att Konfederationen för Självständiga System skapades. Hon visste att det var förräderi mot Republiken, men kunde inte stå emot lockelsen att tjäna mer pengar. Gillet försåg under klonkrigen KSS med stridsdroider och rymdskepp.

Efter att Shu Mai avrättatsMustafar år 19 BBY av Darth Vader upplöstes Kommersgillet och dess resurser inkorporerades av det Galaktiska Imperiet.

Sammanslutningar

Kända medlemmar

 • Shu Mai; talman och före detta chef för ägendomstillgångar
 • Shu Mais medhjälpare; huvudmedhjälpare till Shu Mai i början av klonkrigen
 • Cat Miin; huvudmedhjälpare till Shu mai i slutdelen av klonkrigen
 • Iaco Stark; smugglare och pirat som startade Stark-hyperrymdkriget
 • Thal K'sar; arbetade för gillet
 • Beolars Bribbs; president över Sullustan-rådet, vd för SoroSuub-företaget
 • En oindentifierad Gossam; möjlig medhjälpare till Shu Mai

Soldater

Gossam-kommandon Escarte-vakter

Stridsdroidsmodeller

 • Avancerad dvärgspindeldroid
 • Kameleontdroid
 • DSD1 dvärgspindeldroid
 • Tung dvärgspindeldroid
 • OG-9 målsökande spindeldroid
 • Tung målsökande spindeldroid

Rymdskepp

 • Kommersgillets avancerade bombare
 • Kommersgillets bombare
 • Diamond-klass kryssare
 • Recusant-klass lätt jagare
 • Kommersgillets korvett
 • Kommersgillet förstärkta bombare

Förekomster

 • Heart of Darkness
 • Cloak of Deception
 • Star Wars Reoublic: The Stark Hyperspace War (Nämns endast)
 • Jedi Quest: The Changing of the Guard (Nämns endast)
 • Jedi Quest: The False Peace (Nämns endast)
 • Jedi Quest: The Final Showdown
 • The Approaching Storm (1st)
 • Star Wars Episod II: Klonerna Anfaller
 • Star Wars Episod III: Klonerna Anfaller (serie)
 • Star Wars Episod III: Klonerna Anfaller (junior-novell)
 • Legacy of the Jedi (Nämns endast)
 • CIS Shadowfeed Dispatch 15:3:21 Edition
 • Labyrinth of Evil
 • Evasive Action: Reversal of Fortune
 • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (junior-novell)
 • Dark Lord: The Rise of Darth Vader
 • The Last of the Jedi: Against the Empire (Nämns endast)


Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.