"Explanation: You see, master, assassination is such a versatile tool. I have seen the removal of a single target have far-reaching consequences for a nation, world, even a galaxy. The repercussions of even the smallest lives... whether dead or alive, can have profound implications on history."
HK-47[src]

Lönnmördare var individer som levde på att mörda folk på beställning. Lönnmördare fanns i hela Galaxen, både i form av levande varelser och droider. Det fanns otaliga skrån som specialiserade i lönnmord, och många prisjägare dödade ofta sina "offer".

Kända lönnmördare


Förekomster

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.