FANDOM


{{{name}}}
Produktinformation
Tekniska detaljer
Kronologisk och politisk information

Användning

För att kunna använda denna mall, kopiera följande kod till artikeln genom att fylla i de relevanta fälten och på så sätt byta ut allt inom "{{{ }}}". Alla fält är valfria och syns inte såvida de inte är ifyllda.

{{Eras|}}
{{Droid infobox
|image=
|name=
|homeworld=
|birth=
|death=
|creator=
|manufacturer=
|line=
|model=
|class=
|length=
|width=
|height=
|gender=
|sensor=
|armament=
|equipment=
|era=
|affiliation=
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.