FANDOM


{{{namn}}}
Biografisk information
Fysisk beskrivning
Kronologisk och politisk information

Användning

För att kunna använda denna mall, kopiera följande kod till artikeln genom att fylla i de relevanta fälten och på så sätt byta ut allt inom "{{{ }}}". Alla fält är valfria och syns inte såvida de inte är ifyllda.

{{Eras|}}
{{Sithkaraktär
|namn=
|bild=
|hemplanet=
|född=
|död=
|art=
|kön=
|längd=
|hår=
|ögon=
|cyber=
|era=
|anslutning=
|mästare=
|lärlingar=
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.