"Commander Cody, the time has come. Execute order 66."
"It will be done my lord.
"
Darth Sidious till Kommendör Cody[src]

Kommendör Cody mottar order 66

Order 66 (Protokoll 66) var en order som innebär att alla kloner vänder sig mot sina jedi generaler och alla andra jedi. Ordern utfördes 19 BBY, av Darth Sidious samma år som Galaktiska Republiken blev till det Galaktiska Imperiet. De flesta jedierna som inte dödades på Coruscant av Darth Vader blev dödade av sina egna klontrupper. De jedierna som överlevde Order 66 var tvungna att hålla sina liv i hemlighet och gömma sig från Imperiet.

Kommendör Cody var den första clonen som mottog Order 66.

Kända offer

I jeditemplet

Kända överlevare

Fet text antyder att Jedin överlevde Imperiets dagar (här: 19 BBY-4 ABY), eller att hans/hennes öde fram till Imperiets fall än så länge är okänt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.