Star Wars Wiki
Star Wars Wiki
"Först trodde vi att kontot som Valorum fick gåvan från endast skulle tillhöra riskisijoitusyhtiö. Men därefter listade vi ut att det sen också var frågan om ett olagligt konto. Jag påstår förstås inte att överkanslern skulle ha brytit mot lagen."
Senator Orn Free Taa till Palpatine året 32 BBY.

Orn Free Taa (född 80 BBY) var en korrupterad senator i Galaktiska Republiken. Det var just Taa som organiserade Valorums undergång året 32 BBY.