"Be mindful of the living Force, my young Padawan."
Qui-Gon Jinn[src]

Obi-Wan Kenobi under sin tid som padawan, i strid med Darth Maul.

En padavan var en medlem av lödrådet som valts ut av en lödiriddare eller en lödimästare för att vara dennes lärling. När en padawans lärotid var över blev de oftast mobbade av yoda för att dom var han så underlägsen

Roll

En padawan följde sin mästare överallt (förutom när mästaren misstyckte med detta), under farliga uppdrag och harmlösa uppgifter, för att ge lärlingen tillräckligt med erfarenhet för att kunna bli en jediriddare.

Padawaner som tillhörde arter med hårväxt på huvudet odlade ofta en fläta, som under deras invigningscermoni i jediorden skars av. Det fanns ingen specifierad ålder när en padawan genomgick denna cermoni, men det hände oftast när lärlingen i fråga var runt 20 år.

Om en yngling inte valdes som padawan före de fyllt 13 år, placerades de i en Jedi Servicegrupp. Denna tradition övergavs dock av Luke Skywalker och hans nya jediorder.

Val av Padawan

Det fanns flera sätt en yngling kunde bli vald till padawan. Ofta hölls turneringar inom jeditemplet, som tillät ynglingarna att kämpa emot varandra och vissa sig värdiga av lärlingskapet i ögonen på de jediriddare och jedimästare som såg på. Obi-Wan Kenobi, en känd jedimästare, försöka få Qui-Gon Jinn att välja honom till padawan på detta sätt. Jediriddare kunde även utveckla ett band med en yngling i orden, och välja denne till padawan genom att be jedirådet om lov att träna personen i fråga, vilket var fallet med Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker. Jedirådet kunde även välja en lärling åt en jedi, som de gjorde med Anakin Skywalker och Ashoka Tano.

Historia

I tiderna före det Gamla Sithkriget brukade jediriddare ha fler än en padawan, men denna tradition övergavs efter kriget på grund av att den ibland fick lärlingar att gå över till den mörka sidan av Kraften.

Ett antal år efter den stora Jedislakten återskapade Luke Skywalker jediorden. I hans nya jediorder försvann användandet av titeln "padawan", i stället användes helt enkelt "lärling".

På grund av bristen på jediriddare i den nya orden avskaffades reglen om att man endast fick ha en lärling. Detta ledde dock till samma sak som under det Gamla Sithkriget, vilket man snart märkte.

År 40 ABY hade padawan flätan till viss del kommit tillbaka, även om själva titeln inte gjort det. År 130 ABY hade dock ordet padawan återinförts i den vid det laget ganska gamla "Nya Jediorden".

Bakom scenerna

Ordet "padawan" fanns med i George Lucas tidiga skisser på manuset till den första Star Wars filmen, men användes inte tills Stars Wars Eposiod I: Det Mörka Hotet.

Förekomster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.