"He was the best starpilot in the galaxy..."
Obi-Wan Kenobi om Anakin Skywalker[src]

"Pilot" var beteckningen på en person, både civil och militär, som styrde ett fordon, både på land, i luft, i vatten och i rymden. På mindre fordon var orden pilot pch kapten ofta identiska, men på större fordon var detta inte alltid fallet.

Kända Piloter

Förekomster

Närapå alla Star Wars-relaterade verk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.