Star Wars Wiki
Advertisement

Benämningen Sithlord användes för att referera till en mäktig och kraftfull mästare inom Sithorden. Eftersom Sithorden under årtusendena kom att förändras har begreppet använts för att beskriva många olika positioner. I Darth Banes order (de tvås styre), då bara två Sith samtidigt kunde få existera, hade både mästare och lärling rangen Sithlord. I äldre tider, då Sithimperiet kunde bestå av tusentals Sith, bar bara de mäktigaste ledarna och Sithimperiets härskare titeln Sithlord. Darth Krayt kom att återinföra den här typen av styre 30 ABY.

Advertisement