Slaget vid Endor var en strid om skogsmånen Endor som utfärdades både på marken och i rymden. På marken hade Imperiet en sköld-generator som gav skydd åt den närliggande dödsstjärnan. Medan bl.a. Han Solo och Chewbacca med hjälp av lokala Ewoker att förstöra bunkern med Sköldgeneratorn ledde Lando Calrissian och Admiral Ackbar en rebellstyrka som attackerade dödsstjärnan. Striden slutade med att sköld-generatorn förstördes och att Dödsstjärnan sprängdes.

Förekomster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.