Star Wars Wiki
Advertisement
Ra1 Denna artikel är en rekommenderad artikel, alltså en av de bästa artiklarna här på wikin.
Ifall du ser någonting du kan förbättra utan att försämra kvalitén på artikeln får du såklart göra det.
Föregående:
  • Slaget om Kaliida-nebulan[1]
  • Slaget nära Kaliida-nebulan[1]
Samtidigt:
  • Slaget om Mimban[2]
Följande:
  • Slaget om Falleen[3]
Slaget om Rishis måne
Rishi battle1
Konflikt:

Klonkrigen

Datum:

22 BBY[4]

Plats:

Rishis måne[2]

Resultat:

Republikens seger[2]

Deltagande parter

Galaktiska Republiken[2]

Konfederationen för självständiga system[2]

Befälhavare
Styrka
Förluster

Alla klonsoldater på stationen utom Echo och Fives[2]

Alla droider på markytan[2]

  [Källa]
"All right, listen up. There's only one target of interest in this sector: Kamino. It's the closest thing we clones have to a home. Today we fight for more than the Republic. Today we fight for all our brothers back home, understood?"
Klonkapten Rex[src]

Slaget om Rishis måne ägde rum på Rishis måne runt 22 BBY,[4] då general Grievous planerade ett anfall mot klonsoldaternas hemvärld Kamino. BX-seriens droidkommandon lyckas erövra avlyssningsposten, som skulle ha varnat om invasionen av Kamino. Bara fyra av klonsoldaterna stationerade på stationen lyckades fly genom ett ventilationsshackt, dock åt en jätteål upp en av klonerna.[2]

Emellertid anlände klonkommendör Cody och klonkapten Rex för att inspektera stationen. De hamnade i ett bakhåll, men lyckades fly från droidernas spärreld, till markytan, där de mötte de tre överlevande klonerna Echo, Fives och Hevy. Tillsammans planerade de hur de skulle återerövra stationen, och med samarbetete lyckades de ta stationen tillbaka.[2]

General Grievous hade under tiden blivit orolig över att droiderna inte svarade, och skickade ner förstärknignar. Under tiden hade klonerna försökt meddela åt Republikens flotta om invasionen, bara för att märka att sändaren var saboterad att skicka "ingen fara"-signalen. Klonsoldaterna bestämde sig för att spränga stationen, och således varna Republiken. Efter att Hevy offrat sig dog förstärkningarna, och Republikens flotta anlände i systemet och jagade bort invasionsflottan.[2]

Slaget[]

Bakgrund[]

År 22 BBY, [4]under klonkrigen, kriget mellan den Galaktiska republiken och Konfederationen för självständiga system, var galaxens yttre rand av planeter ofta plats för många olika slag. Otaliga avlyssningsposter placerades ut för att varna om eventuella konfederationsanfall, som t.ex. avlyssningspostenRishis måne. Vid anfall skulle avlyssningsposten sluta sända "ingen fara"-koden, och på så sätt larma Republikens flotta om det kommande anfallet.[2]

Grievous the clone wars

Grievous, hjärnan bakom anfallet

General Grievous, överbefälhavare över droidarmén, planerade tillsammans med Konfederationens överhuvud, sithlorden greve Dooku att invadera planeten Kamino, var Republikens kloningsanläggningar var belägna. Kamino ansågs även vara klonernas hemvärld, eftersom de originellt skapats där. Om Kamino invaderades skulle Republikens klonproduktion ta slut, givande Konfederationen för självständiga system en fördel i kriget, som kunde leda till att separatisterna kunde vinna kriget snabbare än tänkt.[2]

Emellertid stod avlyssningsposten på Rishis måne i vägen för en överraskningsinvasion. Ifall en invasion skulle påbörjas skulle avlyssningsposten raportera åt Republikens flotta om en eventuell konfederations-ledd invasion, och en invasion skulle försvåras. För att kunna anfalla Kamino med överraskning måste Rishis avlyssningpost erövras, men klonerna på stationen skulle icke få varna om invasionen, och dessutom fick inte stationen förstöras, så att inte "ingen fara"-signalen inte skulle sluta sändas åt Republiken. Om konfederationen skulle lyckas med detta kunde de invadera alla planeter efter Rishis, inkluderande Kamino, med överraskning.[2]

Konfederationens anfall[]

Rishi explosion1

Meteorstormen

"You wanted excitement, Hevy."
"Right. Oo-ooh, meteor shower.
"
―Hevy, sarkastisk till Cutups anmärkning[src]

Under kriget dödades otaliga klonsoldater, vilket betydde att endel kloner måste tjänstgöra på avlyssningsposter utan att ha kompletterat den intensiva träning som klonsoldater normalt fick. De fick smeknamnet "blänkare", för att deras pansar blänkte av nyhet, utan märken från strid. Ett antal av dessa "nybörjare" tilldelades platser på Rishis station. Kloner stationerade där inkluderade t.ex. Echo, Fives, Hevy, Cutup, O'Niner med mera. Hevy, tillsammans med några andra såg livet och jobbet på stationen som tråkigt och ointressant, och önskade att få strida i framlinjerna mot separatisterna. Konfederationen, vars mål var att hindra stationens kloner från att slå larm, skickade ut ett Droch-klass bordningsskepp fylld med elitstridsdroider, BX-seriens droidkommandon.[2]

Hevy rishismåne1

Kloner försvarar stationen

Klonsoldaterna misstog skeppet från att vara en meteor, och satte på skölden för att förhindra meteorskador. Efter att meteorstormen tagit slut, märkte däckofficern bordningsskeppet, och blev kort därefter dödad, innan han hunnit meddela stationen om droiderna. Droiderna fortsatte in i basen, och började neskjuta klonsoldaterna, som under ledning av sergeant O'Niner stred mot dem. Trots att klonerna stred tappert, klarade sig bara fyra stycken, Echo, Hevy, Fives och Cutup, som flydde genom ett ventilationsshackt, planerande att återerövra basen och larma Republiken om separatistinvasionen. Kommandodroiderna hade emellertid saboterat "ingen fara"-signalen, så att den fortsatte att sända signalen, och således var Republiken ovetande om saken.[2]

Inspektion[]

"No sign of them. They must have been pulverized. Resume defensive posts."
―Droidkommandonas kommendör beordrar droiderna att gå tillbaka till sina poster[src]

Konfederationen var emellertid inte medvetna om de tiderna för rutininspektioner som avlyssningposter som Rishis station genomgick under klonkrigen. Under den tiden som separatisterna invaderade posten var en inspektion inkommande, för att bekräfta att allt på stationen var så som det skulle. Droiderna var rädda för att klonerna skulle upptäcka droiderna och slå alarm försökte få klonerna att vända tillbaka, men försökte misslyckades. Klonkommendör Cody och klonkapten Rex skickades ner som inspektionsgrupp trots droidernas protester.[2]

Bx commando eld1

En droidkommando

När Cody och Rex anlände i sin Nu-klass attackskyttel Obex fick de inte genast kontakt med station, vilket droiderna, maskerade som klonsoldater skyllde på tekniska problem. Efter att de landat blev de bekymrade, eftersom ingen däckofficer eller andra klonsoldater syntes till, trots regler om saken. Efter en stund möttes de av en maskerad droid som igen försökte få dem att lämna månen, men försökte misslyckades än en gång. Efter att de överlevande klonerna använt en nödraket förstod Rex att "klonen" framför dem inte var en klon, utan en maskerad droid, som Rex förstörde med ett skott i huvudet.[2]

Emellertid hade kommandodroiderna gömt sig vid landningsplatformen om de inte lyckades vända tillbaka inspektionsgruppen. Droiderna kom ut från sina gömställen, och fångade Rex och Cody i krosseld. De två klonerna drog sig tillbaka, men för att hindra klonerna för att raportera om droiderna använde de värmegranater, som förstörde skytteln. Dock lyckades Rex och Cody fly från platformen med sina klätterlinor ner till markytan, men droiderna trodde att de blivit dödade.[2]

Återerövring[]

Plunk tcw5 1

En del av bomben

"Hevy did always hate that place."
―En klonsoldat efter att Hevy offrat sig.[src]

Under denna tid hade Echo, Fives, Hevy och Cutup kommit ut ur ventilationsschaktet till markytan på Rishis måne. Avlyssningspostens regler förbjöd personalen att vistas på markytan av månen, på grund av stora rovdjur, såsom Rishi-ålar. På markytan anföll en ål dem, och tog Cutup, och åt upp honom innan resten av klonerna lyckats döda den. Rex och Cody, som hade kommit ner från platformen med hjälp av sina klätterlinor mötte dem. De två var rädda för att överlevarna också var maskerade droider, och beordrade dem att ta av hjälmen, med vapen riktade mot dem. Echo, Fives och Hevy tog av sina hjälmar, och klonerna presenterade sig till varandra.[2]

De fem klonerna bestämde sig, under ledning av Cody, att återerövra stationen av separatisterna. Med att använda ett droidhuvud och skylla rösten på dålig ljudförvandlare lyckades Rex, maskerad till droid, få droiderna att öppna dörrarna. Klonsoldaterna kom in i stationen, och lyckades tillsammans döda alla kommandodroiderna som fanns där. Klonerna hade igen kontroll över stationen. General Grievous, som inte fick något svar av kommandodroiderna beordrade att förstärkningar skulla sändas ner för att kontrollera situationen. Under tiden försökte klonerna slå larm åt Republiken, bara för att upptäcka att droiderna hade saboterat sändaren, så att den kontinuerligt skickade "ingen fara"-signalen.[2]

Rishi2

Förintelsen av Rishis station

Klonerna bestämde sedan för att förstöra stationen, för att sändaren skulle sluta sända "ingen-fara"-signalen, och således larma Republiken om separatistinvasionen. De beslutade att använda värmegranater, och högexplosiv tibanna-gas i vätskeform. De förstod att de inte kunde slåss mot alla droider, men om stationen sprängdes så skulle även droiderna dö. Trots att de anföll droiderna, var det bara för att köpa tid att göra bomben färdig. När bomben var färdig reträtterade klonerna genom ventilationsschaktet, men Hevy märkte att detonatorn inte fungerade, och blev kvar. När resten av klonerna märkte att Hevy fattades kontaktade de honom via en KomLink, en portabel kommunikationsanordning. Emellertid bestämde sig Hevy för att ignorera order från sina överordnade, med argumentet att detonatorn inte fungerade, att han måste detonera bomben manuellt och att han visste vad han gjorde. Efter att ha förstört många droidern tog hans ammunition slut, och han blev nerskjuten, men inte dödad. Samtidigt sprang resten av klonerna tillbaka mot ventilationsschaktet, under tiden som droiderna frågade sina överordnade om de tog fångar. Hevy svarade att han inte tar och detonerade bomben, förstörande stationen och droiderna.[2]

Rishi slag rymden1

Republikens flotta engagerar separatisterna

Detta fick "ingen fara"-signalen att sluta, och amiral Yularen beordrade tillsammans med generalerna Obi-Wan Kenobi och Anakin Skywalker att flottan skulle förflytta sig till Rishi-systemet, där de anföll separatistflottan ovanför planeten. General Grievous förstod att de blivit upptäckta och således hade överraskningen försvunnit, och beordrade reträtt, innan Republiken kunde orsaka stora skador till Konfederationens flotta.[2]

Följder[]

Omedelbart efter slaget sände Republiken ner ett antal med LågAltitudsAnfallsTransporter för att söka efter överlevande från explosionen. På Rishis månes markyta hittade piloterna klonsoldater Echo, Fives, Rex och Cody. Skeppen förde tillbaka klonerna till flottan.[2]

Efter att ha kommit tillbaka till flottan fick Echo och Fives medaljer för det mod de visat under slaget, och de stupade, Cutup och Hevy hedrades av Republiken. Efter att ha blivit graderade konstaterade Rex att han gärna skulle strida vid deras sida, och Echo och Fives blev inbjudna till 501. legionen, en legion av elitklontrupper, en inbjudan som de båda tog.[2]

Rishis måne själv led inte några stora skador på grund av slaget, eftersom inte Konfederationen eller Republikens skepp beskjutit månen. Därför hade slaget inga stora följder åt månen.[2]

Bakom kulisserna[]

Slaget om Rishis måne gjordes för den animerade serien Star Wars: The Clone Wars, som först visades på Cartoon Network. Likt alla andra animerade serie eller filmer skrevs Star Wars: The Clone Wars av George Lucas. Slaget om Rishis måne ägde bara rum i ett kapitel, "Blänkare". Detta betydde att man inte hade mycket tid att presentera och använda de nya personerna.[2]

Droch-klassens bordningsskepp som användes för att föra droiderna till månen har en liknande idé som i Star Wars Episod IV: Imperiet Slår Tillbaka, där Alliansen för Återställande av Republiken trodde att Galaktiska imperiet spiondroid var en meteor. Droch-skeppet som används av droiderna används också av droider i "Uppgången av Malevolence", det andra kapitlet i serien, vid slaget om Abregado.[5]

Innanför stationen kan man under slaget se afficher av Twi'lek-modeller. På skärmen av detonatorn som Hevy använder för att spränga stationen står det "ATTE RUL3Z SOME TEXT".[5]

Förekomster[]

Källor[]

Fotnoter och referenser[]

Advertisement