"I think it's occasionally good for us to remember that being a smuggler doesn't necessarily require one to be a barbarian, too."
Talon Karrde till Mara Jade[src]

En smugglare var en person var involverade i olaglig transportering, antingen för att undvika att bli beskattad, eller för att lasten var olaglig. Det mest smugglade ämnena var droger.

Kända Smugglare

Förekomster

Sources

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.