Star Wars Wiki
Advertisement
Star Wars Wiki

Administratörer är användare av sidan med extra befogenheter utöver vad övriga användare har och det är administratörers skyldighet att i olika situationer använda sig av dessa; dock skall det bemärkas att dessa redskap och befogenheter skall nyttjas varsamt och ej missbrukas till någon grad. När det t ex kommer till att förebygga vandalisering så är det upp till den enskilde administratören att välja åtgärd om det inte finns beskrivet någon annanstans vad man skall göra. Användare på wikin som upplever att en administratör har agerat fel, medvetet eller ej, skall först och främst kontakta administratören själv, t ex på dennes diskussionssida. Kritik är bra om den förs fram på rätt sätt.

Tekniska befogenheter

  • Skrivskydda sidor i olika åtkomlighetsgrader
  • Ta bort skrivskydd från sidor
  • Återställa artikel efter redigeringshistoriken
  • Redigera Systemmeddelanden efter behov
  • Stänga av användarkonton och IP-adresser

Administrativa skyldigheter

  • Utnyttja ovanstående befogenheter efter behov
  • Lösa konflikter mellan användare som drabbar t ex artiklar
  • Förebygga vandalisering på viktiga sidor
  • Stänga av användare och blockera IP-adresser efter vandalisering eller allvarligt bytande mot reglerna


Alla användare på svenska Star Wars-wikin med ett registrerat användarkonto kan nomineras till att få administratörsrättigheter. De är användare av sidan och förväntas till fullo följa de regler och riktlinjer som gäller för alla på wikin. Administratörer här på Star Wars Wiki har ingen rätt att godtyckligt gå in och "straffa" en annan användare utan alla ageranden måste ha en mycket god grund i regler och riktlinjer.

Alla skall komma ihåg att det i slutändan är man själv som ansvarar för hur man uppför sig. Administratörer går in i en situation som riskerar att spåra ur eller har spårat ur totalt. Nya användare har ingen tvång att vända sig till en administratör om de inte vill angående frågor om funktioner och dylikt, men alla frågor måste ställas på ett civiliserat sätt för allas trivsel. Det betyder självfallet också att administratörer måste ha tålamod med nybörjare.

Se även

Star Wars Wiki:Byråkrater