Star Wars Wiki
Advertisement
Rekommenderade artiklar
Rekommenderad artikel | Utnämningar | Arkiv |

En rekommenderad artikel är en artikel som har en hög standard och är bland de bästa här på wikin.

För stunden har vi nio rekommenderade artiklar.

Kriterier[]

 1. ...Artikeln måste vara färdig, inte på hälft och bör innehålla en detaljerad beskrivning om händelserna e.d.!
 2. ...Artikeln bör vara av god kvalité, dvs. inga stavfel e.d.!
 3. ...Artikeln bör ha en "bakom scenen/kulisserna"-sektion! (Undantag möjliga!)
 4. ...Introduktionen och "bakom scenen"-sektionen tillsammans bör vara över tio rader (med infobox eller bild max. 300px)
 5. ...Artikeln bör vara över 10 000 byte, kontrollera detta i historiken! Vissa undantag kan göras!
 6. ...Artikeln skall helst innehålla bilder, om möjligt, eftersom en bild säger mera än 1 000 ord!
 7. ...Artikeln skall helst innehålla citat med källor, om möjligt!
 8. ...Artikeln skall vara skriven ur ett neutralt perspektiv!
 9. ...Artikeln skall ha en fullständig källförteckning!

Hur att gå tillväga?[]

 • Skapa/förbättra en artikel för att uppfylla dessa standarder
 • Insätt artikeln som den nedersta underrubriken här.
===(Artikelns rubrik)===
'''Utnämnd av: (användarnamn)'''
'''Eventuella utnämngskommentarer: (valfri)'''
====Stöd====
(användare sätter här in sitt användarnamn ifall de stöder artikelns utnämning)
====Motsättning====
(användare sätter här in sitt användarnamn ifall de stöder artikelns utnämning)
====Övriga kommentarer====
 • Kom ihåg att sätta ditt användarnamn i "Utnämnd av"
 • Sätt i denna text ovanför infoboxen:
{{Raf}}
 • Resultatet:


Ra1 Denna artikel är markerad för att bli en rekommenderad artikel.
Titta gärna in på artikelns utnämnande här.
 • Jurymedlemmen/medlemmarna kommer antingen godkänna eller förkasta utnämningen

Juryn[]

Juryn som väljer artiklarna består av en användare,Xd1358, på grund av brist på jurymedlemmar. Han kan även utnämna artiklar själv.

Följder[]

Ra1 Denna artikel är en rekommenderad artikel, alltså en av de bästa artiklarna här på wikin.
Ifall du ser någonting du kan förbättra utan att försämra kvalitén på artikeln får du såklart göra det.
 • Efter att artikeln blivit godkänd kommer den att få en text som ovan, och bli kategoriserad som en rekommenderad artikel. Dessutom kommer den i något skede att synas på framsidan.
Advertisement