FANDOM


Victory 1
Victory I-klassens stjärnjagare
Produktinformation
Tillverkare

Rendili StarDrive

Produktserie

Stjärnjagare

Modell

Victory I-klass stjärnjagare

Klass

Stjänrkrigare

Tekniska detaljer
Längd

900 meter

Bredd

564 meter

Höjd/Djup

289 meter

Maxhastighet (atmosfär)

800 km/h

Motorenhet(er)
 • "Alderaans Kungliga Ingenjörer" LF9 jonmotorer
 • Sekundära motorer
Hyperdriftsmotorer
 • Klass 1.0
 • reserv klass 15
Hyperdriftssystem

DeLuxFluw Hyperdrive Motivators

Energigivande system

Hypermatter Annihilation Reaktor

Bestyckning
 • 10 Quad turbolaser-kanoner
 • 40 dubbelturbolaser-kanoner
 • 80 Angreppsconcussionmissiltuber
  • 4 missiler i varje
 • 10 traktorstrålegeneratorer
Komplement

Eventuellt:

 • 6 landningsskepp
 • 10 AT-AT-walkers
 • 15 AT-ST-walkers
 • 10 st A5 Juggernaut
Besättning
 • 5 200
  • Officerare (610)
  • Värvade (4 590)
   • Artillerister (402)
Minimibesättning

1 785

Passagerare

2 040 (Trupper)

Lastkapacitet

8 100 ton

Konsumtionsvaror

4 år

Användning
Roll(er)
 • Jagare
 • Transportör
 • Tung fregatt
Introducerad

20 BBY

Era
 • Rise of the Empire era
 • Rebellion Era
 • Nya Republiken Era
 • Nya Jediorden Era
 • Legacy Era
Anslutning

Victory I-klassens stjärnjagare, även känd som Victory I-klassens jagare eller Victoriy I-klassens stjärnjagare var ett krigsskepp som designata för att försvara en planet, vid planetangrepp, marktruppsstöd eller skepp-till-skeppstrider. Skeppet användes huvudsakligen av Galaktiska republiken under klonkrigen och Galaktiska Imperiet under Galaktiska Inbördeskriget.

Egenskaper

Dimensioner

Victory I-klassen, 900 meter lång, var ett av de största skeppen som kunde göra atmosfäriska operationer regelbundet.

Offensiva och defensiva system

Trots att skeppet var flera decennier gammalt hade ändå skeppet ett kraftigt skrov om man jämför med andra skepp under Galaktiska Inbördeskriget. Skeppen var utrustade med 10 Quad turbolaser-kanoner, 40 dubbelturbolaser-kanoner, 80 concussionmissil-tuber och 10 traktorstrålar.

Komplement

En enda Victory I-klass behövde 4 798 besättningsmedlemmar och 402 artillerister för optimal drift av skeppet, och det kunde transportera 2 040 trupper, 8 100 ton last, flera markfordon som AT-AT eller AT-ST, och två skvadroner stjärnkrigare.¨

Framdrivningssystem

VictoryI schematics1

En Victory I-klass schema

Skeppets största nackdel var dess svaga motorer, som inte kunde producera tillräckligt med energi för att komma ikapp mindre skepp och fregatter, vilket gjorde att de mindre skeppen ofta lyckades undvika skepp-till-skeppstrider. Denna svaghet upprepades inte i den senare Victory II-klass-stjärnjagaren, som tillverkades kort före Republikens omorganisering till det Galaktiska Imperiet. Skeppets klass 1.0 DeLuxFlux hyperdrive var överlägsen mot den i Imperial I-klass stjärnjagaren, som gjorde att skeppet kunde komma till dess mål på halva tiden. Unikt för stjärnjagare, Victory I-klassen hade sk. vingar som gjorde att den kunde landa och utföra atmösfäriska operationer. Landningsmöjligheten visades bl.a. när Kapten Tarkin landade på hundratals demonstratörer som blockerade hans landningsplats på order av Palpatine. Detta gjorde möjligt för skeppet att engagera fiender på marken, snarare än att bli begränsad till orbitalt bombardemang. Nästa klass, Victory II, hade dock också vingar, men förlorade sin möjlighet att göra atmosfäriska operationer.

Historia

I Republikens användning

Efter klonkrigets början och efter att Acclamator-klass-angreppsskeppen introducerats, beordrade Rendili StarDrives "borgmästare" att industrispioner skulle spionera på KDY för komma fram till ett sätt att hejda Kuats ledande position som skeppsleverantör inom Galaktiska Republiken.

Victory attack1

En Victory I-klass med en Imperial I-klass stjärnjagare och TIE-seriens krigare

När kriget fortskred lanserade Rendili en stjärnjagarmodell designad av Walex Blissex, för att konkurrera med KDYs Venator-klass-stjärnjagare. Modellen kallades då för "Victor Initiate Project", resultatet blev en "Victory-klass" producerad av två rivaliserande rederier. Skeppet lanserades ungefär samtidigt då behovet för större och kraftigare skepp ökade inom Republikens militär, när striderna eskalerade i slutet av kriget. Det här resulterade att Victory I-klassen lanserades ett halvt år före tidtabell. Trots detta användes flesta av skeppen inte förrän Palpatine löst upp Republiken och inrättat ett imperium. En underklass, Victory II-klassen introducerades i slutet av klonkriget. Den nya varianten var utrustad med nya jonmotorer som för att ersätta de dåliga LF-9orna, och ersätta concussionmissilerna med extra jonkanoner och turbolasers. Denna nya klass var externt mycket liknande som den förra. Mycket få av den nya klassen byggdes, eftersom de lanserades kort före Imperial I-klassen, som i stort sett överskugggade Victory II-klassen som rymdstridsskepp.

Imperiets användning

Det höga antalet Imperial I-klassskepp och den växande populariteten för Imperial-klassen inom Imperiets flotta ledde till att många Victory I-klass-skepp avvecklades eller såldes. Trots det användes många Victoryer under Imperiets höjdpunkt, där de ofta sattes in på uppdrag att t.ex. skydda planeter. Inom Imperiets flotta ansågs Victory-klassen vara den andra bästa klassen som användes mot rebeller och pirater i Yttre Randen. En Victory I-klass ansågs vara lika bra som Strike-klassens cruisers. Stora skvadroner av tunga skepp hade ofta flera Victoryer, tillsammans med större skepp som Executor-klass-stjärnslagkryssaren. I strider där andra stjärnjagare använde turbolasern för att förstöra skepp, använde Victory I-klassen sina concussionmissiler. Möjligheten att jaga fiender in i atmosfären gjorde dem oersättliga. En viktig svaghet hos skeppet var dess långsamhet, som gjorde att många skepp kunde fly undan dem. När amiral Thrawn tog kontrollen över "Imperial Remnant" gjorde Victory-klassen comeback på grund av brist på större skepp som Imperial-klass stjärnjagare.

Service i Galaktiska Alliansen

Efter Yuuzhan Wong-kriget beordrade alliansen att Victory-klassen skulle uppgraderas och användas mot pirater.

Källor

 • Wookieepedia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.