"The Republic doesn't exist out here…we must survive on our own."
Shmi Skywalker[src]Den Yttre randen var den yttre delen av Galaxen. Den var fylld av outforskade planeter. Kända planeter i yttre randen var bland andra bla Kamino, Tatooine, Geonosis, Utapau, Mustafar och Dagobah

Förekomster

Icke-kanoniska förekomster

Källor

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.