FANDOM


Tab-canon-white
Tab-legends-black
Premium-Eras-canon
Diğer kullanımları için şuraya bakın: İkili Yönetim (belirsizlik).
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.
SidiousVaderPromo-DVSWE

İkili Yönetim'in uygulayıcılarından Darth Sidious ve Darth Vader.

"Her zaman iki tane vardır; ne az, ne de çok. Gücü elinde tutan bir usta ve onu arzulayan bir çırak."
―Darth Bane[src]

İkili Yönetim, aynı anda sadece iki tane Sith Lordu’nun bulunabileceği dikte eden ve karanlık tarafın gücünü elinde tutan bir usta ve onu elde etmek isteyen bir çırak fikrini ileri süren bir Sith felsefesiydi. Yaratıcısı Darth Bane ile başlayan felsefe, Sith Lordlarını bin yıl boyunca yönetti.

Tarih

Giriş

Darth Bane İkili Yönetim’i kurmadan önce bile, Sith öğretileri ikili bir düşünce etrafında dönüyordu; bir usta ve bir çırak. Bazı Sith tapınaklarına sadece bir çift Güç kullanıcısı tarafından girilebiliyordu.[1] Ustalar çıraklarından sadakat bekliyordu fakat daha çok potansiyeli olan birisini bulduklarında onlara ihanet etmekten de geri kalmıyorlardı.[2] Antik zamanlarda Sith genellikle iki Kara Lord tarafından yönetiliyordu ve başkaları da aynı zamanda var oluyordu.[3]

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Sith Tarihi
Yüzyıllık Karanlık · Sith savaşı · Sith İmparatorluğu · Büyük Malachor Afeti
Momin'in bir şehri yok edişi · Kayıp Yıllar Savaşı · Sith Devri · Takodana Savaşı
Jedi-Sith Savaşı · İkili Yönetim · Drazkel ayında karmaşa · Naboo Krizi · Ayrılıkçı Krizi · Klon Savaşları
Mandalor iç savaşı · Galaktik İmparatorluk (Jedi Tasfiyesi · Galaktik İmparatorluk'a karşı erken isyan · Galaktik İç Savaş) · Ebedi Sith (İlk Düzen–Direniş savaşı)
[edit]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.