Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"Sadece amacımızın ne olduğunu merak ediyorum, Teğmen."
"Galaksiye barış ve refah getirmek, İmparator'a sadık bir rejim yaratmak ve tüm düşmanları ortadan kaldırmak."
―Mimban Seferi sırasında Albay Han Solo ve Teğmen Bolandin[kaynak]

İmparatorluk Kuvvetleri veya İmparatorluk kara kuvvetleri olarak da bilinen İmparatorluk Ordusu, Galaktik İmparatorluk askeriyesinin kara tabanlı dalıydı. Büyük Cumhuriyet Ordusu'nun evrimiyle İmparatorluk Ordusu, iyi eğitilmiş askerler, mekanize yürüyücüler ve üstün sayısıyla hızla galaksi boyunca hüküm kurdu. İmparatorluk Ordusu, İmparatorluk Donanması'nın çeşitli filolarını galaksinin uzak köşelerine asker taşımak için kullanmasıyla donanma güçleriyle birlikte çalışıyordu. İmparatorluk'un en yaygın askerleri, İmparatorluk rejimini yayan ve sorunlu gezegenlerle uğraşan ana piyade türü olan İmparatorluk Ordusu askeri olarak bilinen kara kuvvetleriydi. İmparatorluk galakside hükmünü sıkılaştırdıkça bu birimler yerlerini İmparator'a sadık elit şok askerleri olan stormtrooperlara bıraktı.

Tasvir

Bünye

İmparatorluk Ordusu, Galaktik İmparatorluk'un kara tabanlı saldırı kuvvetiydi.

İmparatorluk Askeriyesi'nin kara operasyonlarıyla uğraşan İmparatorluk Ordusu, birçok alt birim ve organizasyondan oluşuyordu ve amaçlarına ulaşmak için çeşitli taşıtlar kullanıyordu.[3]

Genel İmparatorluk Askeriyesi stratejisini yöneten kişi İmparatorluk Yüksek Komutası'nın lideri olan Yüce Komutan idi. Yüce Komutan, Galaktik İmparator'a hizmet eden Kolektif Amirlik'ten günlük bilgi alıyordu. İmparatorluk Yüksek Komutası'nın bir parçası olan Kolektif Amirlik, ordu operasyonları için karar vermekle sorumluydu. Stormtrooperlar, Ordu altında bulunan Stormtrooper Kolordusu'nun parçası olarak, Yüksek Komuta'nın bir bölümü olan Stormtrooper Komutası'ndan emir alıyorlardı.[3]

Ordu Mühendis Kolordusu, İmparatorluk tesisleri kurmak ve düşman yapılarını yıkmakla yükümlüydü. İmparatorluk Ordusu ayrıca kendi Askeri Polisine sahipti fakat bu birim Stormtrooper Kolordusu tarafından gölgede bırakılıyordu. Diğer tümenler arasında Deniz Tümeni, Özel Kuvvetler Komutası ve İmparatorluk Ordusu İstihbaratı vardı.[6] Bazı diğer küçük organizasyonlar ise genel bakım ve idare idi.[3]

İmparatorluk Ordusu sıklıkla hem piyade hem de zırhlı süvari kullandığı karma sınıflar olarak bilinen bir taktikle hedefini her iki sınıfa karşı savunma yapmaya zorluyordu.[13] İmparatorluk'un zırhlı süvarisi Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı gibi birçok farklı yürücüyü türü ve 2-M Hover Tank,[14] İmparatorluk-sınıfı 1-H tepmeli itici tank[13] ve TX-225 GAVw "İşgalci" muharebe taarruz tankı[15] gibi tanklardan oluşuyordu. Bunlar İmparatorluk Zırh Kolordusu ve Zırh Kolordusu'nun bir alt birimi olan İmparatorluk Topçu Kolordusu altına organize ediliyordu.

İmparatorluk Ordusu ayrıca gezegen atmosferinde kullanmak için Ordu Hava Kolordusu'nun[3] parçası olarak birçok TIE savaşçıya sahipti.[16] Sonuç olarak İmparatorluk Ordusu'nda bulunan TIE savaşçısı pilotları, İmparatorluk Donanması'nda vac-kafalar olarak adlandırılmış mevkidaşlarının aksine kara domuzları ismini almıştı. Vac-kafalar, HoloNet Haber vasıtasıyla halk gözünde daha fazla tanındığı için farklı marşlara sahip iki dal arasında sert bir rekabet vardı ve çatışmayı önlemek amacıyla İmparatorluk uçuş üslerinde farklı kantinlere sahiplerdi. Ancak Parlak Mücevher Üst Sektör Uçuş Üssü dalları barında ayırmamıştı ve bir keresinde Nashtah Filosu üyeleri Kara domuzu marşını söyleyerek diğer İmparatorluk Donanması üyelerini kızdırmıştı.[16]

Tarih

Oluşum

Stassen Bine tarafından hazırlanan Savaş, Kazan posterinde bir İmparatorluk Ordusu subayı.

İmparatorluk Ordusu, Galaktik Cumhuriyet'in Büyük Ordusu'ndan oluşmuştu ve Yeni Düzen altında bulunan sayısız gezegenin kontrolünü sağlamak için İmparatorluk'un kara kuvvetleri olarak hizmet veriyordu.[17] İmparator'un askeri genişleme poliçesi, geriye kalan Ayrılıkçı hücrelerle savaşma bahanesiyle İmparatorluk Ordusu'nun büyümesini sağladı.[3]

İmparatorluk Ordusu'nun çoğu askeri Klon Savaşları sırasında yerel gezegensel savunma kuvvetlerinin eline silah almış üyeleriydi ve sonradan İmparatorluk hizmetine alınmışlardı. Piyade olarak sınıflandırılan İmparatorluk Ordusu askerleri kademeli olarak geliştirildi ve Stormtrooper güçleriyle değiştirildi fakat İmparatorluk'un kurulmasından birkaç yıl sonra bile verimlilikleri sebebiyle stormtrooperlar ile yan yana savaşmışlardı.[18]

İmparatorluk konsolidasyonu

YSÖ 14 yılında İmparatorluk Ordusu güçleri, aslında İmparatorluk işgali altında olan İmparatorluk protektorası Ryloth'da konuşlanmıştı. Albay Belkor Dray, Vali Moff Delian Mors'un ikinci komutası olarak hizmet veriyordu ve Ryloth'da bulunan İmparatorluk Ordusu güçlerini komuta ediyordu. Ryloth'da bulunan stormtrooperlar İmparatorluk Ordusu komuta zincirinin dışında hareket ediyordu ve direkt olarak İmparatorluk'a cevap veriyordu. Ryloth'da bulunan İmparatorluk hükümetinde ve askeriyesinde sahip olduğu kıdemli pozisyonu kullandı ve Özgür Ryloth hareketi lideri Cham Syndulla için casusluk yaptı. İmparatorluk Ordusunun diğer unsurları Binbaşı Steen Borkas tarafından komuta edilen Ekvatoral İletişim Merkezi'nde konuşlanmıştı. Üs saldırıya uğramasına rağmen stormtrooperlar içeren Borkas'ın güçleri, Moff Mors'a İmparator Palpatine ve Darth Vader'ı kurtarmakta yardım etti ve Dray ile Syndulla'nın İmparatorluk liderlerine suikast düzenleme planını suya düşürdü. Başarısız suikast girişiminden sonra İmparatorluk otoriteleri, Ryloth'da sıkı yönetim uyguladı ve gezegende bulunan stormtrooper varlığını artırdı.[19]

İmparatorluk Ordusu'nun 224. İmparatorluk Zırhlı Tümeni, Mimban gezegeninde bir sefere katılmıştı.

YSÖ 10 sırasında yüce İmpartorluk Ordusu odağını doğal kaynakların bol olduğu bataklık gezegeni Mimban'a çevirdi. Büyük Moff Wilhuff Tarkin'in emriyle tüm bölgesel valilerin İmparatorluk davasına yararlı materyallerin üretimini artırması gerekiyordu. Yayılım Bölgesi'nde bulunan Circarpous sektörünün valisi Bin Essada, yerel nüfusu yok sayarak Mimban gerekli doğal kaynaklarının sömürülmesi emrini verdi. İmparatorluk Ordusu ve İmparatorluk Donanması'nın birleşmiş kuvvetleri Mimban seferini başlatarak gezegeni işgal etti ve Mimbanlı ve İmparatorluk askerleri arasında kanlı bir siper savaşı başlattı. İmparatorluk Ordusu askerlerini daha elit Stormtrooperlar ve Arazisel Savunma Taret Vasıtası, Y-45 zırhlı nakliye taşıyıcı ile inatçı Mimbanlı gerillaları öldürmek için TIE savaşçıları kullanmıştı. Tecrübeli ordu askerleri arasında 224. İmparatorluk Zırhlı Tümeni'nde albay olarak hizmet veren genç Han Solo vardı. Solo, bir gün bir İmparatorluk pilotu olma ve gezegeni Corellia'ya dönme umuduyla Carida Akademisi'ne girmişti. Ancak Solo birkaç itaatsizlik ve dikkatsizlik olayından sonra Mimban'da piyade görevine transfer edilmişti. Sefer sırasında kaynakların ele geçirilmesi askeriyenin ana amacı olmasına rağmen, ayrıca direkt olarak Galaktik İmparatorluk yönetimi altına düşen bir rejim yaratılmak da isteniyordu.

YSÖ 5 yılında Lothal'da bulunan Gençler için İmparatorluk Akademisi, hem İmparatorluk Ordusu hem de Stormtrooper Kolordusu için İmparatorluk harbiyelileri eğitiyordu. Stormtrooper programı için seçilen harbiyeliler, Ordu için seçilenlerden daha titiz bir eğitim görüyordu.[20] Zare Leonis'in de içinde bulunduğu İmparatorluk Ordusu subayları olmak için eğitim gören harbiyeliler, Kuyu isimli bir simülasyon muharebe odası gibi birçok zorlu eğitimden geçiyordu.[21] Yetenekli Ordu harbiyelileri ayrıca İlk Düzen'in stormtrooper programının mimarı olan Kumandan Brendol Hux tarafından yönetilen Arkanis Akademisi'nde eğitim görüyordu.[22]

İsyan ile savaş

Hoth Savaşı sırasında İmparatorluk AZ-NA yürüyücüleri

Hem erken isyan hem de Galaktik İç Savaş sırasında İmparatorluk Ordusu; Hortlaklar,[23] Anka Hücresi,[24] Saw Gerrera'nın Partizanları ve Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği[15] de dahil birçok asi kuvvetine karşı savaşmıştı. İmparatorluk Ordusu, Tatooine[8] de dahil galaksi boyunca birçok gezegene gönderildi ve Hoth[25] ile Endor[26] gibi gezegenlerde çatışmalara girdi. Hoth Savaşı sırasında General Maximillian Veers, Echo Üssü'ne yapılan İmparatorluk kara saldırısını komuta etmişti.[25] Endor Savaşı'nda İmparatorluk Ordusu güçleri ve stormtrooperlar, ÖY-2 Ölüm Yıldızı II Mobil Savaş İstasyonu'nun kalkan jeneratörünü korumuştu. İnatçı direnişe rağmen Endor'da bulunan İmparatorluk güçleri, asiler ve Ewok müttefikleri tarafınan bozguna uğratıldı.[26]

Endor'da İmparator ve Darth Vader'ın ölümünden sonra İmparatorluk Ordusu ve İmparatorluk Askeriyesi'nin diğer dalları, Zavallı Tayron,[27] Naalol, Akiva ve Sevarcos gibi cephelerde ve birçok gezegende Yeni Cumhuriyet'e karşı savaştı.[28] YSS 5 yılında Kashyyyk'te bulunan İmparatorluk Ordusu unsurları, Büyük Moff Lozen Tolruck komutası altına geldi. Aralarında orman askerleri de bulunan birçok İmparatorluk Ordusu personeli, Lozen Tolruck'ın ada kalesinde konuşlandırıldı. Han Solo, Chewbacca ve arkadaşları, İmparatorluk'a karşı başarılı bir Wookiee köle ayaklanması gerçekleştirdiğinde çoğu İmparatorluk personeli hayatını kaybetti.[29]

Yeni Cumhuriyet ve İmparatorluk güçleri, çöl gezegeni Jakku'da son bir savaşa girişmişti.

Filo Amirali Gallius Rax, çoğu İmparatorluk kalıntısının kontrolünü eline aldıktan sonra Jakku'da bulunan güçleri arasında İmparatorluk Ordusu ve Stormtrooper Kolordusu unsurları bulunuyordu. 8Klon Savaşları gazisi General Hodnar Borrum, İmparatorluk'un yenilmesi ve Yeni Cumhuriyet'in galip çıkmasıyla sonuçlanan Jakku Savaşı sırasında İmparatorluk kara kuvvetlerini komuta ediyordu. Galaktik Ahenk, askeriyesi de dahil İmparatorluk'u tamamen feshetmişti. Sivil memurlara şartlı aflar tanınırken, tüm İmparatorluk subayları savaş suçlusu sayıldı.[30]

Miras

İmparatorluk kalıntıları sonradan "Eski İmparatorluk" fikrini canlandırmaya kararlı bir askeri cunta olan İlk Düzen'i kurdukları Bilinmeyen Bölgeler'e gitti.[22] İlk Düzen'in ordusu, eski İmparatorluk Ordusu'nun kalıntılarından kurulmuştu.[12] Brendol Hux'ın oğlu Armitage Hux, İlk Düzen ordusunda yüksek rütbeli bir general oldu. Neredeyse bir jenerasyon sonra Jakku'nun yüzeyi hâla içinde Güç'e hassas hurdacı Rey'in evi olan bir tanesi de dahil İmparatorluk Ordusu AZ-NA yürüyücü enkazları ile kaplıydı.[22]

Gruplar

Kolordular

Tümenler

Lejyonlar

Tugaylar

 • Brenna'nın tugayı[37]

Taburlar

 • 71. GAV Taburu[38]
 • 212. Taarruz Taburu[39]

Filolar

Garnizonlar

 • 975. stormtrooper garnizonu[38]
 • Bulut Şehri İmparatorluk Garnizonu[25]
 • Dathomir İmparatorluk Garnizonu[3]
 • Eadu İntikali[38]
 • Vader Kalesi İmparatorluk garnizonu[40]
 • Garel Garnizonu[41]
 • Gigor İmparatorluk garnizonu[3]
 • Ilum İmparatorluk Garnizonu[4]
 • Lothal Garnizonu[42]
 • Mantooine Garnizonu[17]
 • Mataou Garnizonu[43]
 • Mrinzebon garnizonu[44]
 • Naalol İmparatorluk Garnizonu[28]
 • Naboo İmparatorluk garnizonu[45]
 • Obumubo İmparatorluk garnizonu[46]
 • Plato Şehri Garnizonu[47]
 • Scarif garnizonu[15]
 • Scrim Adası İmparatorluk garnizonu[48]
 • Sullust Garnizonu[46]
 • Tatooine Garnizonu[14]
 • Kışın Eşiği stormtrooper garnizonu[49]

Müfrezeler

 • Alexsandr Kallus'un ilk İmparatorluk müfrezesi[50]

Bölükler

 • Ayak Devriyesi 7[51]
 • JN-093'ün bölüğü[52]
 • Bölük iki[53]
 • Bölük iki (Crawler 413-24)[54]
 • Bölük Üç[55]
 • Bölük dört[56]
 • Bölük beş[23]
 • Bölük Beş (Lothal)[55]
 • Bölük altı[56]
 • Squad Seven[55]
 • Bölük sekiz[23]
 • Görev Gücü 99[57]
 • Takım Dokuz[58]
 • Takım On İki[58]

Belirtilmeyen

 • Tipi Gücü[2]
 • Hellhound saldırı gücü[59]
 • İmparatorluk Çekiç Elit Zırh Birimi[38]

Organizasyon

Şoförler ve pilotlar

Orman ayı Endor'da İmparatorluk kara kuvvetleri

İmparatorluk Ordusu farklı birçok taşıt kullandığı için çeşitli İmparatorluk muharebe şoförüne ihtiyaç duyuluyordu.[60] Çeşitli varyantlar arasında AZ-KNV şoförü,[38] AZ-NA pilotu,[25] Aİ-NA şoförü,[26] İmparatorluk muharebe taarruz tankı komutanı[61] ve İmparatorluk muharebe taarruz tankı pilotu vardı.[62] İmparatorluk Ordusu'nun bir parçası olarak Ordu Hava Kolordusu,[3] TIE savaşçısı pilotları kullanıyordu.[16]

Paralı askerler

Kendi piyade güçlerine ek olarak İmparatorluk Askeriyesi, işleri için paralı askerleri işe alıyordu. Dowutlu Avcılar, Fathier Biniciler, Tognath Nişancılar, Twi'lek Incineratorlar, Lugga Canavarı Mühimmatçıları ve Gamorrlu Savaşçılar sıklıkla İmparatorluk ile iş yapıyordu.[14]

Stormtrooperlar

İmparatorluk yönetiminin erken yıllarında İmparatorluk Ordusu, klonlar ve İmparatorluk şok askerleri kullanmaya devam ediyordu.[11] YSÖ 18 yılında Engizisyon altında hizmet veren Tasfiye Askerleri, Kamino'da üretilen son klonlardı.Kaynak hatası: <ref> etiketi için </ref> kapanışı eksik Tasfiye Askerleri Anoat sektöründe konuşlandırılan özel birimlerdi,[63] gölge askerler deneysel zırha sahip elit birimlerdi[64][65] ve İmparatorluk şok askerleri ise İmparator Palpatine[66] için koruma, ağır ön cephe askerleri ve ağır silah uzmanları olarak kullanılıyordu. Bazı zamanlarda deneysel aşama II kara askerler de İmparatorluk Ordusu tarafından kullanılıyordu.[14]

Çevre

Galakside bulunan çeşitli çevreler farklı yerler için birçok çeşit stormtrooper gerektiriyordu. Bataklık askerleri bataklık gezegenleri operasyonları içindi,[3] deniz askerleri su altı muharebesi için donatılmıştı,[21] magma askerleri ve Kızıl Stormtrooperlar volkanik çevrelerde hareketler için kullanılıyordu, soğuk hava taarruz stormtrooperları sıfırın altında çevreler içindi,[67] kum askerleri ve alt varyantları çiysırt askerleri çöl operasyonları için donatılmıştı,[68][69] uzay askerleri uzay[8] gibi vakum ortamlarında kullanılıyordu, kıyı savunma stormtrooperları tropik çevreler içindi,[14] orman askerleri sık orman şartlarında kullanılıyordu ve ıslak hava donanımlı stormtrooperlar ise Mimban gibi bataklık gezegenleri içindi.[70]

Özel birimler

İmparatorluk Ordusu bir muharebe veya silahta uzmanlaşmış geniş bir stormtrooper yelpazesine sahipti. Ağır Kum Askeri, Ağır Kar Askeri ve Ağır Kıyı Askerini[14] içeren Ağır Silah Stormtrooper varyantları ve İmparatorluk Ağır Asker kullanılıyordu.[71] Ordu ayrıca Zıplayıcı Askerler, çöl Zıplayıcı Askerler ve Orman Zıplayıcı Askerleri kullanıyordu. Stormtrooper nişancılar,[72] nişancı askerler ve keşif askerleri keşif ve nişan birimleri için kullanılıyordu.[14] Yıkım Askerleri,[46] roket stormtrooperları ve bombacı stormtrooperlar ağır ordonat kullanırken,[72] Ateş askerleri alev makinesi kullanıyordu. İmparatorluk Ordusu tarafından kullanılan diğer özel stormtrooperlar arasında ayaklanma kontrol stormtrooperları,[37] devriye askerleri[73] ve mera askerleri bulunuyordu.ref name="Solo TOG" />

Diğer

İmparatorluk Ordusu'nun çekirdeği stormtrooper ve muharebe şoförlerinden oluşmasına rağmen, İmparatorluk Ordusu ayrıca Kubaz İşgalciler, Ongidae Zalimler ve Rodialı Keşif Nişancıları kullanıyordu.[14] Gizli operasyonlar için Ordu, sabotajcılar, casuslar, suikastçılar ve komandolar olabilen ölümcül İmparatorluk Ordusu Özel Görevler askerlerini konuşlandırıyordu. Mühendisler de Ordu tarafından sıklıkla kullanılıyordu ve Ordu Mühendis Kolordusu'nun bir parçasıydı.[3]

Taşıtlar ve mekanizma

İmparatorluk Ordusu, Galaktik İç Savaş'ta yer almıştı.

Galaktik İmparatorluk'un karak kuvvetleri olarak İmparatorluk Ordusu, büyük bir kara taşıtı arsenaline sahipti. İmparatorluk Ordusu'nun parçası olan İmparatorluk Zırh Kolordusu, muharebe süratçisi ve piyade savaş taşıtı kullanıyordu.[3]

Topçuluk

Zırh Kolordusu'nun bir alt birimi olan İmparatorluk Topçu Kolordusu aralarında 1.4 FD P-Kulesi ve mobil SP.9 ile Öz İtişli Ağır Top Turbolazer gibi birçok top parçası kullanıyordu.[3] İmparatorluk Ordusu ayrıca Arazisel Saldırı Muhafaza Vasıtası da kullanıyordu.[74]

Deniz taşıtları

İmparatorluk Ordusu'nun Deniz Tümeni hava kuryesi, denizaltı ve dalga kevgiri gibi birçok yüzey gemisi kullanıyordu.[3] TKB Ahtapot deniz altısı ve İmparatorluk denizaltısı kullanıyordu.[75]

Tepmeli itici taşıt ve tekerlekli araçlar

İmparatorluk Ordusu genellikle yürüyücüler kullansa da, ayrıca tekerlekli ve tepmeli itici taşıtlar da kullanıyordu. Tekerlekli araçlar arasında ATTw A6 Juggernaut,[35] paletli MTV-7 hafif taşıt,[14] HCVw A9 turbo tank[15] ve TX-225 İşgalci serisi vardı.[38] İmparatorluk kara kuvvetleri tarafından kullanılan daha büyük tepmeli itici taşıtlar arasında ise 2-M Hover Tank, INT-4 Avcı gemisi,[14] taarruz tankı,[76] İmparatorluk-sınıfı 1-H tepmeli itici tank,[13] RX-200 Orak-sınıfı taarruz tankı,[74] İmparatorluk muharebe süratçisi,[77] İmparatorluk Asker Nakliyesi[78] ve TX-225 GAVr "İşgalci" muharebe taarruz tankı vardı.[53]

İmparatorluk birçok süratçisiklet modeli kullanıyordu. Bunlar arasında 74-Z süratçisiklet,[27] 614-AvA süratçisiklet,[79] C-PH devriye süratçisikleti[18] ve İmparatorluk yönetiminin erken yıllarında BGKK süratçisi vardı.[11]

Yıldız gemileri

İmparatorluk Ordusu'nun Yıldız Savaşçısı Kolordusu olan Ordu Hava Kolordusu, ordu operasyonları için hava süratçileri ve TIE serisi yıldız savaşçıları kullanıyordu.[3] İmparatorluk Ordusu ayrıca işgal güçleri için mobil toplanma merkezi olarak görev yapan hava indirme platformunu kullanıyordu.[75]

Yürüyücüler

İmparatorluk Ordusu savaş alanında çeşitli amaçlarına ulaşmak için yürüyücüler kullanıyordu. İmparatorluk Ordusu'nun erken operasyonlarında Klon Savaşları'ndan kalma Arazisel Keşif Nakliye Aracı,[80] Arazisel Taktik İnfazcı Vasıtası[81] ve Arazisel Açık Nakliye Vasıtası[71] gibi daha sonradan emekliye ayrılan yürüyücüler kullanıyordu. Sonradan kullanılan yürüyücüler arasında Galaktik İmparatorluk'a karşı erken isyan sırasında kullanılan Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı[82] ve bir başka Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı olarak iki varyantı bulunan Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı[83] vardı ve ordunun aktif olduğu süre boyunca kullanmışlardı.[83] Elit AZ-NA, standart AZ-NA'nın geliştirilmiş bir versiyonu iken,[14] Arazisel Zırhlı Kargo Nakliye Vasıtası ise ekipman ve tedarik nakliyesi için kullanılıyordu.[15]

İmparatorluk Ordusu tarafından kullanılan diğer yürüyücüler Arazisel Savunma Muhafaza Vasıtası,[84] Arazisel İzci Nakliye Aracı,[85] Aİ-NA Model III, Soğuk Hava Aİ-NA Model III,[14] Arazisel Füze Platform Vasıtası,[72] AF-PV Model III, Gelişmiş AF-PV Yürüyücü, Gelişmiş Aİ-NA Yürüyücü, Soğuk Hava Mobil Ağır Top,[14] Ağır Mobil Top, AK-NV,[71] Arazisel Savunma Taret Vasıtası[14] ve Arazisel Anti-Hava Aracı idi.[86]

Silahlar ve ekipmanlar

T-7 iyon engelleyici tüfek taşıyan bir stormtrooper

İmparatorluk Ordusu'nun kullandığı çok silah çeşidi vardı ve bazıları Klon Savaşları zamanına dayansa da, çoğu yeni dizaynlardı.[87]

Cumhuriyet devri ekipman

Cumhuriyet'in İmparatorluk'a dönüşmesinden kısa süre sonra İmparatorluk Ordusu, DC-15A blaster tüfeği, RPS-6 roketatar ve Z-6 mükerrer blaster topu gibi Klon Savaşları devri silahları kullanıyordu. Çoğu kısa sürede emekliye ayrıldı.[4][14][88]

Piyade silahları

Daha sonradan E-11 blaster tüfeği, E-10R blaster tüfeği, E-10 blaster tüfeği,[18] E-22 blaster tüfeği,[15] EE-3 karabina tüfek,[46] SX-21 blaster tüfeği[89] ile TL-50 Ağır Blaster'ın[37] yanı sıra RT-97C ağır blaster tüfeği, DLT-19 ağır blaster tüfeği ve T-21 hafif döner blaster gibi daha ağır silahlar kullanılmıştı.[8]

Ağır silahlar

Ordu daha ağır ordonat için Z-6 döner blaster topu,[63] MWC-35c "Staccato Yıldırımı" mükerrer top,[49] E-Web ağır mükerrer blaster topu[25] ve Resipkoran dörtlü blaster topu kullanıyordu.[14]

Keskin nişancı tüfekleri

İmparatorluk Ordusu uzun menzil için T-21B ağır blaster,[46] E-11s keskin nişancı tüfeği,[14] DLT-19x hedef alıcı blaster[37] ve DLT-20A blaster tüfeği kullanıyordu.[17]

Tabancalar ve yakın dövüş silahları

İmparatorluk Ordusu birçok çeşit blaster tabancası kullanıyordu. Bir blaster tabancasına sahip İmparatorluk personeli bunu ya ikincil silah olarak ya da şahsi savunma için kullanıyordu. Bu silahlar arasında SE-14C blaster tabancası,[8] SE-14r hafif mürerrer blaster[15] ve RK-3 vardı.[42]

Keşif askerleri standart hizmet tüfeklerine bir alternatif olarak EC-17 kompakt blaster kullanıyordu.[26]

Ayaklanma askerleri İmparatorluk Ordusu'nda bulunan ana yakın dövüş uzmanlarıydı ve bu yüzden cop,[37] elektrocop,[4] elektrodeğnek[4][71] ve elektroçekiç gibi silahlarla donatılmışlardı.[4]

El bombaları ve roketatarlar

İmparatorluk Ordusu alev makineleri[90] ve Sınıf-A termal detonatör,[42] N-20 Baradyum çekirdekli termal detonatör,[8] Sonik Patlayıcı, termal patlayıcı, flaş bombası, şok bombası, darbe bombası, sis bombası[46] ve C-25 parça tesirli el bombası[38] gibi el bombalarından oluşan geniş bir özel silah yelpazesine sahipti. Ağır silahlar arasında T-7 iyon engelleyici tüfek,[91] el bombası atar,[72] RPS-6 roketatar,[79] Akıllı Roket ve MPL-57 vardı.[46]

Droidler ve diğer ekipmanlar

İmparatorluk Ordusu tarafından kullanılan ekipmanlar arasında zırhlar ve iki haftaya kadar dayanabilecek batarya ile güçlendirilen ısıtılmış nefes maskeleri, buz botları ve bel kamaları vardı.[92] Ordu ayrıca savunma ve muharebe için DT-serisi bekçi droid ve KX-serisi güvenlik droidi kullanıyordu.[14]

Sonda droidi açısından İmparatorluk Ordusu ID10 arayıcı droid,[93] Engerek sonda droidi[92] ve onun iki varyantı 11-3K engerek sonda droidi[94] ile cüce sonda droidi[95] ve son olarak DRK-1 Kara Göz sonda droidi[14] kullanıyordu. Medikal droidler arasında FX-serisi medikal yardımcı droid[11] ve 2-1B-serisi medikal droid vardı[96].

Silah tedarikçileri

BlasTech Endüstrileri, İmparatorluk Ordusu için belki de en büyük silah tedarikçisiydi fakat Merr-Sonn Cephane Şirketi,[17] Morellia Silah Holdingi[49] ve hatta Sienar Filo Sistemleri gibi şirketler de önemli ölçüde katkıda bulunuyordu.[97]

Yasal sınırlandırmalar

İmparatorluk Senatosu anti personel bombaları ve savaş droidleri kullanımını yasaklamıştı. Buna cevap olarak İmparatorluk Askeriyesi özellikle Ordu, bunu yasaklı nesneyi yasal olacak şekilde dizayn ederek veya nesnenin ne olduğu hakkında yalan söyleyerek aşıyordu. Yasal olarak İmparatorluk bekçi droidi ve KX-serisi güvenlik droidi birer bekçi droidi ve güvenlik droidi idi. Gerçekte ikisi de tamamen çalışır savaş droidleri idi.[15]

T-7 iyon engelleyici tüfek, vahşi Lasan Kuşatması sonrasında yasaklanmıştı fakat bu yasak, Ordunun bu silahları ele geçirmeye çalışmasının önüne geçememişti.[15] En sonunda İmparatorluk Ordusu yeni T-8 engelleyici modelini ele geçirmeyi başardı.[98]

Taktikler

Asi General Pitt Onoran'ın not ettiği gibi İmparatorluk Ordusu, piyadelerin diğer askeri birliklerle birlikte konuşlanmasını ve böylece düşmanı bir saldırıya karşı savunma pozisyonuna geçirirken bir diğerine karşı savunmasız bırakan müşterek birlik harekatları uyguluyordu.[13]

Görünümler

İmparatorluk Ordusu için bir propaganda posteri.

 • Star Wars: Galactic Defense
 • Star Wars: Force Arena
 • Star Wars Battlefront II
 • "Sharing the Same Face"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark (Önsezi —Yoda)
 • Forces of Destiny: Daring Adventures: Volume 1
 • Forces of Destiny: Daring Adventures: Volume 2
 • Catalyst: A Rogue One Novel
 • Catalyst: A Rogue One Novel sesli kitabı
 • Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Aftermath"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Victory and Death"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Cut and Run"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Replacements"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Cornered"
 • Darth Vader (2017) 1
 • Darth Vader (2017) 2
 • Darth Vader (2017) 7
 • Darth Vader (2017) 8
 • Darth Vader (2017) 9
 • Darth Vader (2017) 10
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Reunion"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Bounty Lost"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Devil's Deal"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Rescue on Ryloth"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "War-Mantle"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Return to Kamino"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Kamino Lost"
 • Darth Vader (2017) 13
 • Darth Vader (2017) 14
 • Darth Vader (2017) 15
 • Darth Vader (2017) 16
 • Darth Vader (2017) 17
 • Darth Vader Annual 2
 • Kanan 4
 • Kanan 5
 • Adventures in Wild Space: The Escape
 • Adventures in Wild Space: The Snare
 • Adventures in Wild Space: The Dark
 • Adventures in Wild Space: The Cold
 • Adventures in Wild Space: The Rescue
 • Ahsoka
 • Ahsoka sesli kitabı
 • SWInsider.png "The Voice of the Empire" – Star Wars Insider 170
 • Lords of the Sith
 • Lords of the Sith sesli kitabı
 • Tarkin
 • Tarkin sesli kitabı
 • SWInsider.png "TK-462" – Star Wars Insider 166
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 1
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 2
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 3
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 4
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 5
 • Age of Rebellion - Darth Vader 1
 • Darth Vader (2017) 20
 • Darth Vader (2017) 23
 • Darth Vader (2017) 24
 • Star Wars Jedi: Fallen Order
 • Most Wanted
 • Most Wanted sesli kitabı
 • Beckett 1
 • Solo: A Star Wars Story
 • Solo: A Star Wars Story: Expanded Edition
 • Solo: A Star Wars Story: Expanded Edition sesli kitabı
 • Solo: A Star Wars Story: Meet the Crew
 • Solo: A Star Wars Story: Train Heist
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 1
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 2
 • Han Solo - Imperial Cadet 1
 • Lando - Double or Nothing 1
 • Lando - Double or Nothing 2
 • Lando - Double or Nothing 3
 • Lando - Double or Nothing 4
 • Lando - Double or Nothing 5
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo - From Smuggler to General"
 • Rebel Rising
 • Rebel Rising sesli kitabı
 • Thrawn
 • Thrawn sesli kitabı
 • Thrawn 1
 • Thrawn 4
 • Thrawn 6
 • "Bottleneck"—The Rise of the Empire
 • A New Dawn
 • A New Dawn sesli kitabı
 • Lost Stars
 • Lost Stars sesli kitabı
 • Lost Stars webcomic
 • Star Wars (2015) 28
 • SWInsider.png "The End of History" – Star Wars Insider 154
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Lothal Jobless Rates Hit All-time Low (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Rise in Citizen Reporting Results in Captured Criminals (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Breaking News: Unauthorized Mining Operation Halted (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • Servants of the Empire: Edge of the Galaxy
 • Star Wars Rebels: Ghost Raid
 • Rise of the Rebels
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Art Attack"
 • Sabine's Art Attack
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Entanglement"
 • Zeb to the Rescue
 • Ezra's Gamble
 • Ezra and the Pilot
 • Star Wars Rebels webcomic
 • Star Wars Rebels: Spark of Rebellion
 • Ezra's Wookiee Rescue
 • The Rebellion Begins
 • Droids in Distress book
 • The Secret Jedi: The Adventures of Kanan Jarrus: Rebel Leader
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Droids in Distress"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Fighter Flight"
 • TIE Fighter Trouble
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rise of the Old Masters"
 • The Inquisitor's Trap
 • Servants of the Empire: Rebel in the Ranks
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Breaking Ranks"
 • SWRM.png "The fake Jedi"—Star Wars Rebels Magazine 3
 • SWRM.png "Kallus' Hunt"—Star Wars Rebels Magazine 4
 • Star Wars Rebels: Rebel Strike
 • Star Wars Rebels: Recon Missions
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Empire Day"
 • Ezra's Duel with Danger
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Gathering Forces"
 • Kanan 9
 • Kanan 10
 • Kanan 11
 • Kanan 12
 • SWRM.png "Sabotaged Supplies"—Star Wars Rebels Magazine 7
 • Servants of the Empire: Imperial Justice
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Vision of Hope"
 • SWRM.png "Assessment"—Star Wars Rebels Magazine 11
 • Servants of the Empire: The Secret Academy
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Call to Action"
 • Battle to the End
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rebel Resolve"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Fire Across the Galaxy"
 • SWRM.png "Senate Perspective"—Star Wars Rebels Magazine 9
 • SWRM.png "Ocean Rescue"—Star Wars Rebels Magazine 12
 • SWInsider.png "Rebel Bluff" – Star Wars Insider 158
 • Star Wars Rebels: The Siege of Lothal
 • Star Wars Rebels: Team Tactics
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Relics of the Old Republic"
 • SWRM.png "Secrets of Sienar"—Star Wars Rebels Magazine 13
 • Star Wars Rebels: Strike Missions
 • SWRM.png "No Sympathy"—Star Wars Rebels Magazine 14
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Blood Sisters"
 • SWRM.png "Always Bet on Chop"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Stealth Strike"
 • Leia, Princess of Alderaan
 • Leia Organa: Ordeal of the Princess
 • Last Shot
 • Last Shot sesli kitabı
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Future of the Force"
 • SWRM.png "Vulnerable Areas"—Star Wars Rebels Magazine 17
 • SWRM.png "The Size of the Fight"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legacy"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A Princess on Lothal"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Bounty of Trouble"
 • Forces of Destiny: The Leia Chronicles
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Protector of Concord Dawn"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legends of the Lasat"
 • SWRM.png "The Ballad of 264"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Homecoming"
 • SWRM.png "The Wrong Crowd"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Honorable Ones"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Shroud of Darkness"
 • Star Wars: Forces of Destiny—Hera
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Forgotten Droid"
 • SWRM.png "The Line of Duty"—Star Wars Rebels Magazine
 • Star Wars Rebels: Special Ops
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Newest Recruit"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Hasty Departure"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "The Stranger"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Accidental Allies"
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Endangered, Part 1"—Star Wars Adventures (2017) 7
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Endangered, Part 2"—Star Wars Adventures (2017) 8
 • Star Wars Rebels: Steps Into Shadow
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Antilles Extraction"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Hera's Heroes"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Last Battle"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Iron Squadron"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "An Inside Man"
 • SWRM.png "To Thy Metal Heart Be True"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Ghosts of Geonosis"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Through Imperial Eyes"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Double Agent Droid"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Zero Hour"
 • Thrawn: Alliances
 • Thrawn: Alliances sesli kitabı
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Art History"
 • Star Wars Rebels: Heroes of Mandalore
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "In the Name of the Rebellion"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Occupation"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Flight of the Defender"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Kindred"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Crawler Commandeers"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rebel Assault"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Jedi Night"
 • Thrawn: Treason
 • Thrawn: Treason sesli kitabı
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "DUME"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Wolves and a Door"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A World Between Worlds"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A Fool's Hope"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Family Reunion – and Farewell"
 • "The Sand Will Provide"—Star Wars 37
 • Rogue One - Cassian & K-2SO Special 1
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Adventures in Wookiee-Sitting"—Star Wars Adventures (2017) 3
 • The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear! (Sadece resim)
 • The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear! sesli kitabı (Sadece resim)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Droid Hunters"—Star Wars Adventures Free Comic Book Day 2019 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 2 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars: Secrets of the Empire
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode III
 • Vader - Dark Visions 3
 • Vader - Dark Visions 4
 • Vader - Dark Visions 5
 • "Crossing the Line"—Star Wars Rebels Animation-Magazine 4
 • "The Long Game"—Age of Rebellion Special 1
 • "Stolen Valor"—Age of Rebellion Special 1
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: The Short Goodbye"—Star Wars Adventures (2020) 5
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: A Last Chapter"—Star Wars Adventures (2020) 13
 • Guardians of the Whills
 • Rogue One: A Star Wars Story
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Stormtroopers vs. Rebels – Soldiers of the Galactic Empire"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader - Power of the Dark Side"
 • Rogue One: A Star Wars Story novelization
 • Rogue One: A Star Wars Story sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
 • Rogue One Adaptation 1
 • Rogue One Adaptation 2
 • Rogue One Adaptation 3
 • Rogue One Adaptation 4
 • Rogue One Adaptation 5
 • Rogue One Adaptation 6
 • Bounty Hunt
 • "Raymus"—From a Certain Point of View
 • Age of Rebellion - Grand Moff Tarkin 1
 • Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut (İlk görünüm)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "R2-D2 - A Loyal Droid"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia vs. Darth Vader - A Fearless Leader"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo - Galaxy's Best Smuggler"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Chewie vs. Holochess - Let the Wookiee Win"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia – The Rescue"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "R2-D2 and C3PO – Trash Compactor Rescue"
 • A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy
 • A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy sesli kitabı
 • Star Wars: A New Hope junior novelization
 • Escape from Darth Vader
 • Trapped in the Death Star!
 • Star Wars: Heroes Path
 • The Adventures of Luke Skywalker, Jedi Knight
 • Star Wars: The Original Trilogy – A Graphic Novel
 • Star Wars Battlefront
 • "The Bucket"—From a Certain Point of View
 • "The Red One"—From a Certain Point of View
 • "Master and Apprentice"—From a Certain Point of View
 • "The Luckless Rodian"—From a Certain Point of View
 • "Not for Nothing"—From a Certain Point of View
 • "We Don't Serve Their Kind Here"—From a Certain Point of View
 • "You Owe Me a Ride"—From a Certain Point of View
 • "The Secrets of Long Snoot"—From a Certain Point of View
 • "Born in the Storm"—From a Certain Point of View
 • "Fully Operational"—From a Certain Point of View
 • "Verge of Greatness"—From a Certain Point of View
 • "The Trigger"—From a Certain Point of View
 • "Of MSE-6 and Men"—From a Certain Point of View
 • "Bump"—From a Certain Point of View
 • "End of Watch"—From a Certain Point of View
 • "The Baptist"—From a Certain Point of View
 • "Time of Death"—From a Certain Point of View
 • "The Angle"—From a Certain Point of View
 • Battlefront II: Inferno Squad
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure sesli kitabı
 • Han and the Rebel Rescue
 • Smuggler's Run animated comic
 • Star Wars Adventures: Smuggler's Run 1
 • Star Wars Adventures: Smuggler's Run 2
 • Princess Leia 2
 • Princess Leia 3
 • Princess Leia 4
 • Princess Leia 5
 • Age of Rebellion - Han Solo 1
 • SWInsider.png "One Thousand Levels Down" – Star Wars Insider 151
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Princess and the Bog, A Twin Tale, Part I"—Star Wars Adventures (2020) 7
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Princess and the Bog, A Twin Tale, Part 2"—Star Wars Adventures (2020) 8
 • Chewbacca (2015) 1
 • Chewbacca (2015) 3
 • Chewbacca (2015) 4
 • Chewbacca (2015) 5
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Trouble at Tibrin"—Star Wars Adventures (2017) 4
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Trouble at Tibrin, Part II"—Star Wars Adventures (2017) 5
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Lost Eggs of Livorno"—Star Wars Adventures Annual 2018
 • "The Bridge"—Age of Resistance Special 1
 • Heir to the Jedi
 • Heir to the Jedi sesli kitabı
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure sesli kitabı
 • Luke and the Lost Jedi Temple
 • The Weapon of a Jedi
 • The Weapon of a Jedi, Part 1
 • The Weapon of a Jedi, Part 3
 • The Weapon of a Jedi, Part 4
 • Star Wars Annual (2015) 4
 • Han Solo 2
 • Han Solo 3
 • Han Solo 4
 • Star Wars (2015) 1
 • Star Wars (2015) 2
 • Star Wars (2015) 3
 • Darth Vader (2015) 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2015) 4
 • Doctor Aphra: An Audiobook Original
 • Darth Vader (2015) 2
 • Darth Vader (2015) 3 (Indirect mention only, in the opening crawl)
 • Star Wars (2015) 10
 • Star Wars (2015) 11
 • Star Wars (2015) 12
 • Darth Vader (2015) 7
 • Darth Vader (2015) 8
 • Darth Vader (2015) 9
 • Darth Vader (2015) 10
 • Darth Vader (2015) 11
 • Darth Vader (2015) 12
 • Star Wars Annual (2015) 1
 • Darth Vader (2015) 14
 • Star Wars (2015) 14
 • Darth Vader (2015) 15
 • Star Wars (2015) 16
 • Star Wars (2015) 19
 • Darth Vader (2015) 16
 • Darth Vader (2015) 17
 • Darth Vader (2015) 18
 • Darth Vader (2015) 19
 • Darth Vader (2015) 22
 • Darth Vader (2015) 23
 • Darth Vader (2015) 25
 • Star Wars (2015) 21
 • Star Wars (2015) 22
 • Star Wars (2015) 23
 • Star Wars (2015) 24
 • Star Wars (2015) 25
 • Star Wars Annual (2015) 2
 • Star Wars (2015) 26
 • Doctor Aphra (2016) 2
 • Doctor Aphra (2016) 3
 • Doctor Aphra (2016) 4
 • Doctor Aphra (2016) 5
 • Doctor Aphra (2016) 6
 • Star Wars (2015) 33
 • Doctor Aphra (2016) 11
 • Doctor Aphra (2016) 12
 • Doctor Aphra (2016) 13
 • Star Wars (2015) 34
 • Star Wars (2015) 35
 • Star Wars (2015) 36
 • Star Wars Annual (2015) 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2015) 37
 • Doctor Aphra (2016) 14
 • Doctor Aphra (2016) 15
 • Doctor Aphra (2016) 16
 • Doctor Aphra (2016) 17 (Sadece kapakta)
 • Doctor Aphra (2016) 19
 • Doctor Aphra (2016) 20
 • Doctor Aphra (2016) 21
 • Doctor Aphra (2016) 26 (Appears on viewscreen)
 • Doctor Aphra (2016) 30
 • Doctor Aphra (2016) 31
 • Star Wars (2015) 38
 • Star Wars (2015) 39
 • Star Wars (2015) 40
 • Star Wars (2015) 42
 • Star Wars (2015) 43
 • Star Wars: The Last Jedi – The Storms of Crait 1
 • Star Wars (2015) 44
 • Star Wars (2015) 46
 • Star Wars (2015) 47
 • Star Wars (2015) 48
 • Star Wars (2015) 49
 • Star Wars (2015) 54
 • Star Wars (2015) 55
 • Star Wars (2015) 56
 • Star Wars (2015) 58 (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Star Wars (2015) 59
 • Star Wars (2015) 60
 • Star Wars (2015) 61
 • Star Wars (2015) 62
 • Star Wars (2015) 67
 • Doctor Aphra (2016) 32 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Doctor Aphra (2016) 33
 • Doctor Aphra (2016) 34
 • Doctor Aphra (2016) 35
 • Doctor Aphra (2016) 36
 • Doctor Aphra (2016) 37
 • Doctor Aphra (2016) 38
 • Doctor Aphra (2016) 40
 • Star Wars (2015) 71
 • Star Wars (2015) 72
 • Star Wars (2015) 73
 • Star Wars (2015) 74
 • Star Wars (2015) 75
 • Target Vader 2
 • Target Vader 3
 • Target Vader 4
 • Target Vader 5
 • Target Vader 6
 • Age of Rebellion - Jabba the Hutt 1
 • Star Wars: Commander
 • "The Song of Winter's Heart"—Life Day Treasury
 • Lando 1
 • Lando 3
 • Choose Your Destiny: A Smuggler Mission
 • SWInsider.png "Last Call at the Zero Angle" – Star Wars Insider 156
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Rabbit Hunt"—Star Wars Adventures Annual 2020
 • SWInsider.png "Inbrief" – Star Wars Insider 161
 • Battlefront: Twilight Company
 • Battlefront: Twilight Company sesli kitabı
 • "In Service to the Empire"—Empire Ascendant 1
 • "Two Sides to Every Sortie"—Empire Ascendant 1
 • "Epilogue"—Empire Ascendant 1
 • Star Wars: Bölüm V İmparator
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Battle of Hoth"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. Imperial Walkers - Commander on Hoth"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Journey to Dagobah" (Önsezi —Luke Skywalker)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Rendezvous at Bespin"
 • The Empire Strikes Back: So You Want to Be a Jedi?
 • Star Wars: The Empire Strikes Back junior novelization
 • Episode V: The Empire Strikes Back Read-Along Storybook and CD
 • AT-AT Attack!
 • Use the Force! (Önsezi —)
 • Captured on Cloud City
 • "The Final Order"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Wait for It"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Bespin Escape"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Faith in an Old Friend"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Ekranda görülüyor)
 • "Due on Batuu"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Into the Clouds"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Witness"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Man Who Built Cloud City"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Backup Backup Plan"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: Invasion of Echo Base"—Star Wars Adventures (2020) 1
 • Darth Vader (2020) 1
 • Star Wars (2020) 3
 • Star Wars (2020) 4
 • Star Wars (2020) 5
 • Star Wars (2020) 7
 • Star Wars (2020) 8
 • Star Wars (2020) 9
 • Star Wars (2020) 11
 • Star Wars (2020) 12 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2020) 6
 • Doctor Aphra (2020) 1
 • Doctor Aphra (2020) 2
 • Doctor Aphra (2020) 9
 • Doctor Aphra (2020) 10
 • Bounty Hunters 2 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 4
 • Bounty Hunters 6 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 10 (Yalnızca dolaylı bahsedilme) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 15
 • Darth Vader (2020) 12
 • Darth Vader (2020) 14
 • Bounty Hunters 16
 • War of the Bounty Hunters 3
 • Doctor Aphra (2020) 13
 • Star Wars (2020) 16
 • War of the Bounty Hunters 4
 • Darth Vader (2020) 16
 • War of the Bounty Hunters 5
 • Darth Vader (2020) 17
 • Star Wars (2020) 18 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 17
 • Star Wars (2020) 19
 • Bounty Hunters 18
 • Bounty Hunters 19
 • Darth Vader (2020) 18
 • Darth Vader (2020) 19
 • Darth Vader (2020) 20
 • Crimson Reign 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Crimson Reign 5
 • Star Wars (2020) 21
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader - Might of the Empire"
 • TIE Fighter 3
 • TIE Fighter 4
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure sesli kitabı
 • Leia and the Great Island Escape
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Blue Brothers"—Star Wars Adventures (2017) 13
 • Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Leia and Han - The Han Rescue" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia - An Unexpected Friend"
 • Return of the Jedi: Beware the Power of the Dark Side!
 • Return of the Jedi: Beware the Power of the Dark Side! sesli kitabı
 • Star Wars: Return of the Jedi junior novelization
 • Episode VI: Return of the Jedi Read-Along Storybook and CD
 • Rescue from Jabba's Palace
 • Ewoks Join the Fight
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Ewok Escape"
 • SWInsider.png "Blade Squadron" – Star Wars Insider 149150
 • Shattered Empire 1
 • TIE Fighter 5
 • Shattered Empire 2
 • Shattered Empire 3
 • SWInsider.png "Turning Point" – Star Wars Insider 169
 • Alphabet Squadron
 • Alphabet Squadron sesli kitabı
 • EA logo.png The Light You Bring - Electronic Arts' resmi internet sitesi (makale) (backup link)
 • Star Wars: Squadrons
 • Aftermath
 • Aftermath sesli kitabı
 • Star Wars: Uprising
 • Shattered Empire 4
 • Shadow Fall
 • Shadow Fall sesli kitabı
 • Aftermath: Life Debt
 • Aftermath: Life Debt sesli kitabı
 • SWInsider.png "Blade Squadron: Kuat" – Star Wars Insider 168
 • "The Ghost Ship"—Star Wars Adventures: Destroyer Down
 • Victory's Price (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Victory's Price sesli kitabı (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Aftermath: Empire's End
 • Aftermath: Empire's End sesli kitabı
 • SWInsider.png "Blade Squadron: Jakku" – Star Wars Insider 172
 • Star Wars Adventures: Shadow of Vader's Castle (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron: Free Fall (Hayalde görülüyor)
 • Poe Dameron: Free Fall sesli kitabı (Hayalde görülüyor)
 • Bloodline (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Bloodline sesli kitabı (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Poe Dameron 8 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 9 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 10 (Sadece bahsi geçti)
 • Join the Resistance: Escape from Vodran (Sadece bahsi geçti)
 • Age of Resistance - Kylo Ren 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars: The Last Jedi: Expanded Edition (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Last Jedi: Expanded Edition sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Galaxy's Edge 2 (Appears as a toy)
 • "The Predecessor"—Dark Legends (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Heist"—Star Wars Adventures (2017) 21 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: A Tauntaun Tail"—Star Wars Adventures (2017) 22 (Geçmişe dönüşlerde göründü)

Canon dışı görünümler

 • Star Wars Epic Yarns: A New Hope
 • "Far Too Remote"—From a Certain Point of View
 • Star Wars Epic Yarns: The Empire Strikes Back
 • Lego.svg LEGO STAR WARS: Celebrate the Season – "Reindeer Walker"
 • Lego.svg LEGO STAR WARS: Celebrate the Season – "New Year's Hothin' Eve"
 • LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures
 • Star Wars Epic Yarns: Return of the Jedi

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. Rebel Journal by Ezra Bridger
 2. 2,0 2,1 Star Wars: Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 Dawn of Rebellion
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Star Wars Jedi: Fallen Order
 5. Star Wars: The Complete Visual Dictionary, New Edition
 6. 6,0 6,1 Cyphers and Masks
 7. Tamamen Çalışır Durumda
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Tarkin
 10. Star Wars: Galaksi Atlası
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 12. 12,0 12,1 Before the Awakening
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Star Wars: The Rebel Files
 14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 14,12 14,13 14,14 14,15 14,16 14,17 14,18 14,19 Star Wars: Commander
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
 16. 16,0 16,1 16,2 SWInsider.png "Last Call at the Zero Angle" – Star Wars Insider 156
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Star Wars Rebels: The Visual Guide
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 Solo: A Star Wars Story The Official Guide
 19. Lords of the Sith
 20. 20,0 20,1 Servants of the Empire: Edge of the Galaxy
 21. 21,0 21,1 Servants of the Empire: Rebel in the Ranks
 22. 22,0 22,1 22,2 Star Wars: The Force Awakens: The Visual Dictionary
 23. 23,0 23,1 23,2 Star Wars Asiler: İsyan Kıvılcımı
 24. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legacy"
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Star Wars: Bölüm V İmparator
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
 27. 27,0 27,1 Shattered Empire 3
 28. 28,0 28,1 Aftermath
 29. Aftermath: Life Debt
 30. Aftermath: Empire's End
 31. Star Wars: Force Collection (Kart: Clone Trooper: 91. Reconnaissance Corps (★★★))
 32. Darth Vader (2017) 8
 33. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Zero Hour"
 34. Thrawn: Alliances
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
 36. Nexus of Power
 37. 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 Star Wars Battlefront II
 38. 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 38,6 Star Wars: Rogue One: The Ultimate Visual Guide
 39. New HNN.png HoloNet News Report: Wookiee Revolt Quelled on Kashyyyk (bağlantı) (yedek bağlantı)
 40. Darth Vader (2017) 23
 41. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Droids in Distress"
 42. 42,0 42,1 42,2 Star Wars Rebels: The Siege of Lothal
 43. Star Wars: Uprising—Crew Run: "Keeping the Garrison Empty"
 44. Alphabet Squadron
 45. SWInsider.png "Blade Squadron" – Star Wars Insider 149150
 46. 46,0 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 46,6 Star Wars Battlefront
 47. Kanan 4
 48. Thrawn
 49. 49,0 49,1 49,2 Guardians of the Whills
 50. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Honorable Ones"
 51. "Fırtınada Doğan"—Farklı Bir Açıdan
 52. Rogue One: A Star Wars Story romanlaştırma
 53. 53,0 53,1 Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Occupation"
 54. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Crawler Commandeers"
 55. 55,0 55,1 55,2 Era'nın Riskli İşi
 56. 56,0 56,1 Darth Vader (2017) 24
 57. Star Wars (2015) 19
 58. 58,0 58,1 Star Wars (2015) 36
 59. Star Wars: On the Front Lines
 60. StarWars-DatabankII.png Imperial Combat Drivers - Databank (backup link)
 61. StarWars-DatabankII.png Imperial combat assault tank commanders - Databank (backup link)
 62. StarWars-DatabankII.png Imperial combat assault tank pilots - Databank (backup link)
 63. 63,0 63,1 Star Wars: Uprising
 64. The Planets of Star Wars Battlefront (November 5, 2015). starwars.ea.com. ea.com. (yedek bağlantı mevcut değil)
 65. HasbroInverted.png Star Wars: The Black Series (Paket: Entertainment Earth Exclusive) (yedek bağlantı)
 66. Star Wars Black Series 6" - Battlefront Imperial Shock Trooper. ordersixtysixtoys.co.uk. (yedek bağlantı doğrulanmamış!)
 67. StarWars-DatabankII.png Snowtroopers - Databank (backup link)
 68. Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Stormtrooper DB isimli refler için metin temin edilmemiş
 69. StarWars-DatabankII.png Sandtroopers - Databank (backup link)
 70. All The Amazing New Star Wars Toys From Toy Fair (2018-02-19). Gizmodo AU. (yedek bağlantı doğrulanmamış!)
 71. 71,0 71,1 71,2 71,3 Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Galactic Defense isimli refler için metin temin edilmemiş
 72. 72,0 72,1 72,2 72,3 Star Wars Rebels: Recon Missions
 73. StarWars-DatabankII.png patrol troopers - Databank (backup link)
 74. 74,0 74,1 Knights of Fate
 75. 75,0 75,1 Darth Vader (2017) 15
 76. Star Wars (2015) 3
 77. Star Wars (2015) 4
 78. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Shroud of Darkness"
 79. 79,0 79,1 Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Hera's Heroes"
 80. Darth Vader 8
 81. SWInsider.png "Blade Squadron: Kuat" – Star Wars Insider 168
 82. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Eski Cumhuriyetten Artakalanlar"
 83. 83,0 83,1 Star Wars (2015) 1
 84. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Breaking Ranks"
 85. Star Wars (2015) 2
 86. Starships and Speeders
 87. Ultimate Star Wars
 88. Thrawn 1
 89. StarWars-DatabankII.png SX-21 Blaster Rifle - Databank (backup link)
 90. Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Lost Stars isimli refler için metin temin edilmemiş
 91. StarWarsLCG Logo.png Star Wars: The Card GameA Wretched Hive (Card: T-7 Ion Disruptor)
 92. 92,0 92,1 Star Wars Character Encyclopedia: Updated and Expanded
 93. Battlefront II: Cehennem Mangası
 94. StarWars-DatabankII.png Viper probe droid - Databank (backup link)
 95. Star Wars Rebels: Visual Guide: Epic Battles
 96. Star Wars: Uprising—Crew Member: "2-1B Delta"
 97. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Tipping Points"
 98. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Empire Day"
Advertisement