Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"Arkadaşınız Ayrılıkçı mı? Dooku'nun piyonlarından biri?"
"Ayrılıkçılar da bir zamanlar Cumhuriyet'in parçasıydılar. Ayrılan senatörlerin birçoğuyla yakındım. Onlarla hemfikir olmayabilirim, fakat bir piyondan çok daha fazlasılar."
Ahsoka Tano ve Padmé Amidala, Ayrılıkçı Parlamentosu'ndan Senatör Mina Bonteri hakkında[kaynak]

Ayrılıkçı Parlamentosu, Ayrılıkçı Kongresi ve Konfederasyon parlamentosu olarak da bilinen Ayrılıkçı Senatosu;[6] Klon Savaşları'nda binlerce Ayrılıkçı yanlısı gezegeni temsil eden senatörlerden oluşan ve Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'nu yöneten sivil yasama organıydı. Karizmatik bir lider olan Kont Dooku'nun YSÖ 24'te Konfederasyon'u kurmasıyla Galaktik Cumhuriyet'ten ayrılan binlerce sektör ve yıldız sistemi, yeni Ayrılıkçı devletini yönetmek için kendi kongresel meclislerini kurdu. Senatoya atanan delegelerin çoğu önceden Galaktik Senato'nun üyeleriydi ve Cumhuriyet'ten ayrıldıktan sonra seçmenlerini Konfederasyon bünyesinde temsil etmeye devam etti. Bağımsız Sistemler Tüzüğü olarak bilinen yazılı bir anayasa ile faaliyet gösteren Senato, Konfederasyon'un Devlet Başkanı Dooku ve Ayrılıkçı Kongresi Lideri Bec Lawise tarafından yönetiliyordu. Meclis, Klon Savaşları süresince Konfederasyon başkenti Raxus Secundus'ta bulunuyordu ve buradaki Ayrılıkçı Senatosu Binası'nda düzenlenen çeşitli oturumlar için düzenli olarak toplanıyordu.

Senatonun temsilcileri devlet meselelerinde söz sahibi olsa da, Ayrılıkçı hiyerarşisinin çeşitli unsurları onları sıkça etkisiz kılıyordu. İdari Ayrılıkçı Konseyi'ndeki ticari kuruluşlar da hükümet kararlarında söz sahibiydi ve gizliden gizliye Sith'in Kara Lordu Darth Tyranus olan Dooku'nun kendisi de galaksi çapındaki Klon Savaşları'nın Sith'lerin emellerine uygun bir şekilde devam ettiğini güvence altına almak için bazı olayları manipüle ediyordu. Savaştan çıkar sağlayan grupların zaman zaman meclisin yürürlüğe soktuğu yasaları yok sayan hamlelerde bulunmasıyla bazı kimseler, meclis üyelerini Dooku'nun piyonları olarak görmeye başladı. Üstüne üstlük meclisteki senatörler ve Konfederasyon vatandaşları, Ayrılıkçı Droid Ordusu'nun General Grievous gibi komutanlarının cephede gerçekleştirdikleri acımasız harekâtların haberlerinden de korunurcasına mahrum bırakılıyordu. Nihayetinde Konfederasyon, meclisin kamu işlerindeki dâhiliyetine rağmen merkezî bir hükümet yerine genellikle bir "akım" olarak görülüyordu.

Tarih

Kuruluş

Bağımsız Sistemler Konfederasyonu, Serenno Kontu ve eski bir Jedi olan karizmatik lider Dooku'nun Cumhuriyet'teki yozlaşmayı kınayan Raxus Söylevi'nin ardından YSÖ 24'te kuruldu. Binlerce hoşnutsuz yıldız sisemi Cumhuriyet'ten topluca ayrılmaya[7] ve başkent Coruscant'taki Galaktik Senato'dan temsilcilerini çekerek yeni Ayrılıkçı hükümetinin başkenti olacak Raxus Secundus gezegenindeki yeni meclise göndermeye başladı.[1][3] Bu yeni meclis, büyüyen Ayrılıkçı devletini yönetmesi ve sivil meseleleriyle ilgilenmesi için Dooku tarafından kurulan bir yasama organıydı.[2] Meclisteki senatörler arasında önceden Cumhuriyet Senatosu'nda olan senatörler olduğu kadar, önceden galaksi siyasetinde temsil hakkı olmayan ve ilk kez Konfederasyon bünyesinde temsil hakkı edinebilen sistemlerin senatörleri de vardı. Bunlara ek olarak, Dooku'nun uğraşlarını destekleyen büyük şirketlerin de mecliste temsil hakkı vardı.[1][3]

Klon Savaşları

Cumhuriyet ile barış müzakerelerine girişmek, Ayrılıkçı Senatosu bünyesinde tartışmalı bir meseleydi.

Yeni senatoya katılan çoğu üye önceden Cumhuriyet Senatosu'ndaki Halka Hizbi'ne mensup olsa da Klon Savaşları'nın patlak vermesiyle Ayrılıkçı Senatosu'nda farklı görüşler öne çıkmaya başladı. Kurumsal İttifak Senatörü Voe Atell önderliğindeki Savaş Hizbi, savaşı kızıştırmak istiyordu ve Konfederasyon'un bağımsızlığının ancak Cumhuriyet'in kesin yenilgisiyle sağlanacağnı savunuyordu. Bağımsızlık Hizbi, Dooku'nun eylemlerini bir süre sonra desteklemeyi bırakmıştı ve Konfederasyon'dan ayrılarak tam tarafsızlık sağlamayı düşünüyordu. Başlangıçta Japrael sektörü Senatörü Mina Bonteri önderliğinde olan Barış Hizbi ise Cumhuriyet ile uzlaşma sağlayarak savaşa son vermeyi hedefliyordu ve birkaç defa Cumhuriyet ile barış görüşmeleri yapmaya çalışmıştı.[3] Bonteri, YSÖ 21'de Cumhuriyet Senatörü Padmé Amidala ile iş birliği yaparak bir barış girişimi tasarladı. Atell ve Punn Rimbaud gibi Savaş Hizbi'ne mensup senatörlerin karşı çıkmasına rağmen bu tasarı, yapılan ses oyunda çıkan çoğunluk sonucu meclisten geçti. Fakat Dooku, bu barış girişimini aksatmak adına hem Bonteri'nin birtakım casuslar tarafından öldürülmesini hem de Coruscant'ta bir saldırı düzenlenmesini sağladı. Cumhuriyet başkentine yapılan bu saldırı, Cumhuriyet Senatosu'nun barış teklifini reddetmesine sebep oldu.[1] YsÖ 20'de Ayrılıkçı meclisi, tarafsız Mandalore gezegenindeki bir barış konferansında Cumhuriyet senatörleriyle yeniden barış görüşmelerini başlatmaya çalıştı. Fakat bu görüşmeler de ilkine benzer şekilde bozuldu.[8]

YSÖ 19'da Ayrılıkçı Parlamentosu, Rush Clovis'i Galaksilerarası Bankacılık Klanı'nın yeni lideri olarak tanıdı. Buna ek olarak Kongre Lideri Bec Lawise, Bankacılık Klanı'nın Scipio'daki genel merkezinde gerçekleşen yetki aktarımına tanıklık etti. Lawise ve Parlamento'dan habersiz Clovis, Dooku tarafından başa geçirilmişti. Dooku daha sonra bankaların kontrolünü ele geçirmek için zorla Scipio'yu ilhak etmeye çalıştı. Lawise'in Dooku'nun böyle bir hamlesinin Parlamento tarafından asla onaylanmayacağını belirterek itiraz etmesi, Dooku'nun telekinezi yoluyla Padmé'ye onu öldürtmesine sebep oldu. Kongre Lideri'nin ölümüne rağmen bankaların kontrolü nihayetinde Cumhuriyet'e geçti..[9]

İmparatorluk kontrolü

"Sizin üstün çıkarlarınızı gözeterek hareket etmeyi kendime görev bilirim ve bu sebeple de bu adaletsiz işgale göz yumamam. Bizi yıldırmak istiyorlar, korkutmak istiyorlar; fakat onların zalimlikleri bizi sindiremeyecek."
―Avi Singh, İmparatorluk'un Raxus Secundus'ı işgalini kınıyor.[kaynak]

Nihayetinde Ayrılıkçı Senatosu, Dooku'nun ölümü ve Ayrılıkçı Konseyi'nin katledilmesi sonucu Klon Savaşları'nın etkili biçimde sonlandırılmasıyla YSÖ 19'da Konfederasyon'un geri kalanıyla beraber dağıldı.[10]

Savaşın bitiminde Cumhuriyet'in Yüce Şansölyesi Sheev Palpatine'in Cumhuriyet'i Galaktik İmparatorluk'a dönüştürüp kendini İmparator ilan etmesinin ardından[10] İmparatorluk, Raxus Secundus'ı işgal etti ve birçok Ayrılıkçı senatörünü tutukladı. Halkın önünde İmparatorluk'u desteklemesi beklenen Senatör Avi Singh de İmparatorluk'un Raxus'ı işgaline halkın huzurunda karşı çıktığı için tutuklandı. Singh kısa süre sonra Klon Kuvveti 99 tarafından kurtarılıp Raxus'tan uzaklaştırıldı.[11]

Organizasyon ve yetkiler

"Tüm bu olanların içinde Dooku'nun pis ellerini görüyorum."
"O sadece Senato'nun lideri, tüm evrenin değil."
―Padmé Amidala ve Mina Bonteri, Ayrılıkçı Senatosu'nun hukuksal üstünlüğü hakkında[kaynak]

Devlet Başkanı, görüürde Senato'nun sandık başkanıydı.

Ayrılıkçı Senatosu, Kongre Lideri olarak da bilinen bir Sözcü tarafından yönetiliyordu. Klon Savaşları döneminde Siniteen türüne mensup olan Senatör Bec Lawise bu makamda bulunuyordu. Lawise Senato'yu yönetirken Devlet Başkanı Dooku, meclisteki oturumları yönetiyordu.[1][3] Bağımsız Sistemler Tüzüğü'nde belirtildiği üzere,[1] Ayrılıkçı Senatosu, Cumhuriyet Senatosu'nun işleyişini baltalayan ilkel kural ve protokollerden arındırılmıştı. Zira böylesi protokollerin Cumhuriyet'in eskimiş sistemine mahsus olan yolsuzluklara davet çıkarması olası görülüyordu.[3] Bağımsız Sistemler Tüzüğü içerisinde ses oylamalarına karşı önlemler de bulunuyordu. Cumhuriyet ile barış görüşmeleri yapılmasına yönelik hareketler sırasında bu önlemlere başvurulmuştu.[1]

Cumhuriyet Senatosu gibi [12] Ayrılıkçı Senatosu da karşılıklı savunma anlaşmaları yapmakla ve üyeler arasındaki anlaşmazlıklara ara buluculuk etmekle sorumluydu. Fakat Cumhuriyet Senatosu'ndan farklı olarak Ayrılıkçı Senatosu, Konfederasyon'un ademimerkeziyetçi ideolojisi gereğince vergilendirme ve ticaret yönetmeliği yetkilerinin çoğunu üye sistemlere veriyordu. Bu sebeple Senato, Cumhuriyet'e karşı sürdürdüğü savaşı finanse etmek için zaman zaman sadece geçici birtakım vergilendirmeler uyguluyordu.[3]

İş uygulamaya gelince Ayrılıkçı Senatosu, savaş zamanı acil durum yetkilerine sahip olan Dooku tarafından sıkça yok sayılıyordu. Zira yürütme yetkisi, Dooku ve onun resmî danışma organı olan İdari Ayrılıkçı Konseyi'nin eline geçmişti.[3] Dooku'nun Senato'nun demokratik sürecini açıkça hor görmesi, Kongre Lideri Lawise'in Scipio'nun ilhakı sırasında parlamenter üstünlüğü savunan ilkeli duruşu sonucunda öldürülmesiyle alenen gözler önüne serilmişti.[9]

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Heroes on Both Sides"
 2. 2,0 2,1 Star Wars: The Visual Encyclopedia
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Rise of the Separatists
 4. Star Wars: Rogue One: The Ultimate Visual Guide
 5. Star Wars: Galaksi Atlası
 6. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Supply Lines"
 7. Tarkin
 8. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "A Friend in Need"
 9. 9,0 9,1 TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Crisis at the Heart"
 10. 10,0 10,1 Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 11. Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Common Ground"
 12. Star Wars: Complete Locations
Advertisement