Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale savaş ile ilgili. Timeline girdisi makalesini arıyor olabilirsiniz.

"Cumhuriyet nesillerdir büyüyor ve genişliyor. Buna rağmen karşılaştığı tehditler birkaç gezegenlar arası atışma ve iç savaş... ancak efsanevi Sith İmparatorluğu'nun karşısına çıkacaksak öyle büyük, öyle yıkıcı bir savaş ile karşı karşıya kalacağız ki... hiperuzayın yapısını bozup galaksi çapında kontrol edilemez bir yıkıma yol açabilir."
―Ooroo[kaynak]

Büyük Hiperuzay Savaşı,[2]'de Galaktik Cumhuriyet ve Sith İmparatorluğu arasında yaşanan bir savaştı.[3]

Savaş, bütün askeri güçlerini kullanmak zorunda kalan Cumhuriyet, ana güçlerini üç Cumhuriyet gezegeninde topladı ve sonrasında savaşı uzak yıldız sistemi Primus Goluud ve Sith türbe gezegeni Korriban'a taşıdı.[3]

Sith istilasının ilk şokunu atlattıktan sonra Cumhuriyet armadaları yeniden toplandı ve Sith İmparatorluğu'nu yok etti. Bu nedenle Sith Lordu Naga Sadow, Massassi güçleri ile Yavin 4'e kaçmak zorunda kaldı.[3]

Başlangıç

Sith'in Altın Çağı

Büyük Bölünmeler olarak adlandırılan ilk Jedi İç Savaşları'ndaki mağlubiyetlerinden sonra karanlık taraf takipçileri Cumhuriyet uzayından kaçtı ve ilkel, kırmızı derili Sith türünün ana gezegeni Korriban'a yerleştiler.

Kara Jedi'lar ve dikkate değer derecede Güç'e hassas olan Sith türü Sith simyası zamanla sayesinde çiftleşti ve bir halk haline geldiler. Bir araya gelen Sith, büyücülük ve -büyük ihtimalle Rakata Sonsuz İmparatorluk'unun kalıntıları sayesinde- karanlık taraf ile çalışan teknolojiler ile son derece zengin ve güçlü bir İmparatorluk kurdu.

Galaktik Cumhuriyet yüzyıllar boyunca Kara Jedi sürgünleri unuttu ve Sith'in Cumhuriyet ile ilgili bütün kayıtları yok oldu. Böylece iki medeniyet birbirinden habersiz ve uzakta gelişti.

Sith İmparatorluğu keşfi

Gav ve Jori Daragon.

Sith İmparatorluğu'nun doruk noktasında olduğu zamanda iki Cumhuriyet hiperuzay keşifçisi şans eseri Sith dünyası Korriban'a vardı. Kardeşler Gav ve Jori Daragon, ağır borçlarını yeni bir kazançlı hiperuzay rotası keşfederek ödemeye çalışıyordu. Haczedilen gemileri Starbreaker 12'yi çaldıktan sonra nav bilgisayarına rastgele koordinatlar girdiler. "Şanslarına" (eğitimsiz Güç potansiyellerine) bel bağlayıp maceradan sağ çıkmayı umuyorlardı.[3]

Korriban'a varışları o zamanın en büyük Kara Lord Marka Ragnos'un ölümü ile eş zamanlı olmuştu. Hükümdarlığının varisi olmak isteyen Khar Shia Genel Valisi Naga Sadow ve Ludo Kressh düellolarının ortasındayken Daragon kardeşler yörüngede gözüktü.[3]

İnişleri üzerine Gav ve Jori anında ele geçirildi ve sorgu için buzul Sith başkenti Ziost'a götürüldü. Kressh liderliğindeki bir Sith Lordları toplantısı unutulmuş Cumhuriyet'i öğrendiklerinde Daragon kardeşlere casus damgası vurdu ve idam emri verdi. Bu fikre karşı çıkan Naga Sadow, İmparatorluk'un ele geçirebileceği yeni bölgeleri düşünüyordu. Simya ile güçlendirilmiş Massassi savaşçıların yardımıyla Daragon'ların kaçışlarını planladı ve kardeşlerin Cumhuriyet ajanları tarafından kurtarıldığına uzanan ip uçları bıraktı.[3]

Daragon'ları şahsi kalesi Khar Shian'a götüren Sadow, onların dostuymuş gibi davranırken bir yandan da "kaçışlarını" Sith Lordlarına karşı Cumhuriyet'e savaş açma kartı olarak gösteriyordu. Ayrı tutulan kardeşlerden Gav'a Sith büyüsü öğretmeye başladı ve kız kardeşi Jori'nin Cumhuriyet uzayına dönmemesi için bahaneler uydurdu.[3]

Naga Sadow, Sith güçleri ile Galaktik Cumhuriyet istilasına başlıyor

Sadow'un çevirdiği dolapları anlayan Kressh, takipçileri ile Sadow'un kalesine saldırdı. Kressh'in filosu gelirken Sadow, Jori'ye kardeşini geride bırakıp kaçmasını ve Cumhuriyet'i yaklaşmakta olan bir istila hakkında uyarmasını söyledi. Bunların hepsi Sadow'un planının bir parçasıydı. Jori ışık hızına atlayışını yaptığı anda Sadow, geride tuttuğu güçlerini Kressh'in üstüne saldı ve kesin bir zafer elde etti. Rakibinin büyük ihtimalle ölmesi, Sadow'un İmparatorluk güçlerini bir araya getirip kendisini Sith'in Kara Lordu ilan etmesini sağladı. Akabinde Starbeaker 12'ye yerleştirdikleri radyo parıldağını takip edip Galaktik Cumhuriyet'e yapacağı istilayı başlattı.[3]

Bu arada Jori, çeşitli gecikmelerden sonra Koros sistemi/Legends|Koros sistemi İmparatoriçesi Teta'ya uyarıyı ulaştırmayı başarmıştı. Kuşku içindeki imparatoriçe eninde sonunda Jedi müsteşarı Memit Nadill ile yoldaşları Odan-Urr ve Ooroo'nun sözünü dinledi ve Coruscant'a gidip gelen istila konusunda uyarı yaptı ancak çok az kişi tarafından dikkate alındı.[3]

Savaş

Sith istilası

Büyük Hiperuzay Savaşı'ndaki askeri hamleler.

Üssünü Daragon izinin çekirdek ucundaki Primus Goluud'a yapan Sadow, birkaç Cumhuriyet gezegenini aynı anda kuşatmak için filolarına saldırı emri vermişti. Kendi güçlerinden çok daha büyük olan Cumhuriyet Donanması'nı yenemeyeceğini bilen Sadow, beklenmedik ve seri zaferler ile üstünlüğü elde tutmayı amaçlıyordu. Göz şeklindeki meditasyon çemberini kırmızı dev yıldız Primus Goluud'un yakınına konumlandırdı ve güçlerine destek olmak için savaş meditasyonu yaptı. Sith istilasının vahşiliği savsak Cumhuriyet Donanması'nı hızlıca ezmeye başladı.[3]

Primus Goluud'a kıyasla çekirdeğe daha yakın[2] ve Gav Daragon'un ana sistemi olan Koros Major'a giden istila filosunun başına geçirildiğinde önemli bir muharebe yaşandı ve Sith başarıyla sistemde dayanak sağladı. Sadow, Gav'ı ana sisteminin "kurtarıcısı" ilan etti ve Koros Ana Yol Hattı'nı kullanarak Kaikielius ve Foreost Tershaneleri'ne saldırdı. Sadow'un Amir Teğmen'i Shar Dakhan liderliği altında ticaret rotalarından ilerleyen Sith, Coruscant'a saldırı başlattı ve Yasama Bölgesi'ne iniş yaptı. Sith güçleri Jedi savunucular ile karşılaştıkları Senato Salonu'na kadar ilerlemeyi başarmıştı. Bu arada diğer filolar Metellos, Basilisk ve Shawken'a gitmişti.[2]

Perişan Sadow

Koros Major muharebesi sırasında Gav, bir yığın Massassi koruma ile birlikte Hutt Aarrba'nın yıldız gemisi tamir tershanesinde kardeşini aradı. Yakın bir aile dostu olan Aarrba, Jori salona girmeden öldürülmüştü. Aarrba'yı öldürenin Gav olduğunu sanan Jori, Odan-Urr'dan aldığı ışın kılıcı ile kardeşine saldırdı. Kaçmayı başaran Gav, Primus Goluud'daki ustasının yanına döndü. Bu nedenle komutanlarından mahrum kalan Koros'taki Sith güçleri arasında karışıklık çıktı ve mağlubiyete uğradılar.[3] Primus Goluud'a vardığında Sadow'un meditasyon çemberine ateş açan Gav, Sith Lordu'nun uzaktaki Coruscant istilasına olan konsantrasyonunu bozdu ve böylece Cumhuriyet güçleri savaşta üstünlük sağlamayı başardı.

Jedi Düzeni, Coruscant'ta Naga Sadow'un güçleri ile çatışıyor.

Sadow'un gemilerinin aslında Güç illüzyonu ile çoğaltıldığı ortaya çıktığında savaşın gidişatı tamamıyla değişmişti. Bu bilgi ile yükselen Cumhuriyet Donanması, Anaxes'te toparlandı ve Kirrek ile Thokos'da karşı hücumlara başladı. Kirrek Savaşı'nda Jedi Ustası Ooroo, büyük bir Massassi savaşçı gücünü yendi ancak bu süreçte Padawanı Odan-Urr'un kollarında hayatını feda etti.[3] Akabinde Cumhuriyet Donanması, Coruscant'ın savunma güçlerine destek çıkmak için gezegene gitti ve Sith güçlerini Koros Major'a püskürttü.[2]

Bozguna uğrayan Sadow, güçlerini Primus Goluud'a çekti. Ancak güçleri Jori, İmparatoriçe Teta ve büyük bir Koros filosu tarafından takip edilmişti. Savaşın gidişatının aleyhine işlediğini fark eden Sadow, savaştaki güçlerinin liderliğini Gav Daragon'a bırakıp sancak gemisi Corsair'deki Sith süpersilahını kullanım yakındaki bir yıldızı patlattı. Ustası tarafından ihanete uğrayan Gav, taraf değiştirdi ve Sith İmparatorluğu'nun hiperuzay koordinatlarını İmparatoriçe Teta'ya iletip Primus Goluud bir süpernova olmadan önce sistemi terk etmesini söyledi. Patlamada Naga Sadow'un meditasyon çemberi ve Gav yok oldu.[3]

Sith İmparatorluğu'nun düşüşü

Naga Sadow, Sith İmparatorluğu'na kaçmayı başardı ancak Ludo Kressh pusuda bekliyordu. Sadow'un suikast planları öğrenen Kressh, Sith Lordu'nun başarılı olduğunu düşünmesine izin vermişti. Sadow'un kalesine yaptığı saldırı, Sadow'u yanlış bir rahatlamaya sokma amaçlıydı. Ancak Kressh'in bu karmaşık planı, Korriban üzerindeki savaş esnasında Sadow'un gemilerinden birinin kendi gemisine çarpması sonucu boşa çıktı.[3]

Sith filoları birbiriyle çatışırken Cumhuriyet armadaları alana vardı ve çapraz ateşte ikisini de yok etmeyi başardı. Sadow, filosundan geri kalanları kendi canını kurtarmak için feda etti. Kendisini kovalayanları büyü ve aldatmacalar sayesinde yok ettikten sonra hasar görmüş sancak gemisindeki çatışmadan kaçtı.[3] Sadow'un kaçışı, Shar Dakhan'ı Kara Lord vekili yaptı.

Savaşın akıbetinde Cumhuriyet'in Yüce Şansölye'si Pultimo, Sith uzayına bir genel istila başlattı.[2] Bunun üzerine Cumhuriyet ve Jedi Düzeni güçleri Sith İmparatorluğu tarafından yönetilen bölgelerde geride kalmış Sith sığınaklarını bulup yok etme amacıyla seferler başlattı.[4] Cumhuriyet güçleri Shar Dakhan'ın intihar saldırıları emri üzerine geri çekilmek zorunda kalmış olsa da eninde sonunda çoğu Sith'in kendisini öldürmesi üzerine Cumhuriyet filosu çatışmada üstünlüğü bir kez daha sağlamıştı.[2]

Akıbet

Cumhuriyet

Büyük Hiperuzay Savaşı'nın sonunda ölmüş Usta Ooroo'dan ilham alan Jedi Odan-Urr, Ossus gezegeninde büyük bir müze şehri kurdu. Sayısız kütüphaneleri ve mahzenlerinde ölmüş Ustası tarafından toplanmış antik Jedi eserleri ve Sith'in işgal filosundan toplanan Sith eserleri vardı. Sith eserleri arasında Odan-Urr'un Koros Major yakınında hurda bir Sith gemisinde bulduğu bir Sith holokronu vardı. Yüzyıllar boyunca Ossus, Galaktik Cumhuriyet'in ana Jedi kütüphanesi, arşivi ve akademisi oldu.

Yüce Şansölye Palpatine'in odasında bulunan bir frizde Büyük Hiperuzay Savaşı sırasında yaşanan bir savaş.

Savaş sırasında gösterdiği cesaret ve taktiksel zeka yüzünden Koros halkı, liderleri İmparatoriçe Teta'nın ismini yıldız sistemlerine verdi.

Galaktik Senato, Cumhuriyet'i savunmalarına bir teşekkür olarak Jedi Düzeni'ne Coruscant'da kutsal bir dağı bağışladı. Küçük bir meditasyon anklavı olarak başlayan kutsal helis, Büyük Sith Savaşı sırasında Ossus'ta bulunan Büyük Jedi Kütüphanesi'nin yok edilmesinden sonra Düzen'in ana merkezi olan Jedi Tapınağı'na dönüştü.[5]

Sith

Bazı Sith'ler Ambria, Thule, Tund ve Vjun'a sürülürken diğerleri ise kaçma şansı olmadan Kesh gibi gezegenlere düştü. Savaş, Sith türünü darmaduman etmesine rağmen bu sürgünler, Sith geleneklerinin bu gezegenlerde hayatta kalmasını güvence altına aldı. Naga Sadow ve geriye kalan Massassi Savaşçıları, uzak Yavin sistemine kaçtı ve dördüncü ayında saklandı. Orada Sith büyüsü kullanarak bedenini staza soktu ve Massassi uşakları ise barbarlık kültürüne girdi.

Hayatta kalan bir Sith olan Lord Vitiate, ana gezegeni Nathema'ya döndü ve sekiz bin Sith Lordunu çağırdı. Zihinlerini kontrol altına alan Vitiate, büyük bir ayin gerçekleştirmek için Iokath süpersilahı Zildrog'u kullanarak Sith Lordlarını, gezegen nüfusunu ve Güç'ü tüketti ve Nathema'yı sadece bir hiçlik haline getirdi. Güçlenen Vitiate ölümlü adını terk etti ve sadece Sith İmparator olarak bilinmeye başladı. Yıkımın suçunu Jedi'ya yıkan İmparator, Dromund Kaas'ın unutulmuş Sith kolonisi ile karşılaşana kadar İmparatorluk'un kalıntılarını Bilinmeyen Bölgeler'de yirmi yıllık bir seyahate çıkardı. Orada kara ayinler gerçekleştirerek gezegenin iyonosferini bir elektrik fırtınasına çevirdi. Sith güçlerini yeniden inşa etti ve Cumhuriyet zayıflayıp bir işgale hazır olana kadar saklanmaya başladı. Bu daha sonradan YSÖ 3681 ve YSÖ 3653 yılları arasında Büyük Galaktik Savaş formunda sonuçlandı.[6]

Bilinen Savaşlar

Bir Büyük Hiperuzay Savaşı çatışması


Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Jedi Düzeni Tarihi
Birleşim Savaşları · Birinci Büyük Hizip · Recusal
İkinci Büyük Hizip · Büyük Hiperuzay Savaşı · Büyük Sith Savaşı
Mandalor Savaşları · Jedi İç Savaşı · Birinci Jedi Tasfiyesi
Büyük Galaktik Savaş · Soğuk Savaş · Galaktik Savaş
Üçüncü Galaktik Savaş · Yeni Sith Savaşları · Karanlık Cumhuriyet Devri
Ruusan Reformasyonu · Büyük Jedi Tasfiyesi · Yeni Jedi Düzeni
Yuuzhan Vong Savaşı · Kayıp Sith Kavmi Emerjansı · Sith-İmparatorluk Savaşı
İkinci İmparatorluk İç Savaşı/Üçüncü Jedi Tasfiyesi
[düzenle]
Sith Tarihi
İlk Sith İmparatorluğu · Yüzyıllık Karanlık · Sith İmparatorluğu · Büyük Hiperuzay Savaşı
Eski Sith Savaşları (Büyük Sith Savaşı · Jedi İç Savaşı · Karanlık Savaşlar/İlk Jedi Tasfiyesi/Sith İç Savaşı)
Yeniden Yapılandırılmış Sith İmparatorluğu · Büyük Galaktik Savaş · Soğuk Savaş · Galaktik Savaş
Üçüncü Galaktik Savaş · Dördüncü Büyük Bölünme · Yeni Sith Savaşları (Sith iç savaşı · Kara Cumhuriyet Çağı)
Sith Lordları Düzeni (Büyük Plan) · Lumiya'nın Sith'leri · Kayıp Sith Kavmi · Kayıp Sith Kavmi'nin ortaya çıkışı
Tekil Yönetim · Sith–İmparatorluk Savaşı · İkinci İmparatorluk İç Savaşı
[düzenle]
Büyük Hiperuzay Savaşı
(YSÖ 5000)
Galaktik zaman çizelgesi

Öncesi: Yüzyıllık Karanlık
(7003YSÖ 6900)

Sonrası: Gank Katliamları
(YSÖ 4800 dolayları)

Büyük Hiperuzay Savaşı çatışmaları
Coruscant · Koros Major · Kirrek · Primus Goluud · İlk Korriban · İkinci Korriban
Alakalı konu ve makaleler
Jori Daragon · Ludo Kressh · Memit Nadill · Odan-Urr · Naga Sadow · Sith İmparatorluğu · Sith türü
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.