Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Diğer kullanımları için şuraya bakın: Besh (belirsizlik).
Besh.svg
Besh
Aurebesh
AurekArial.svg BeshArial.svg CreshArial.svg CherekArial.svg DornArial.svg EskArial.svg EnthArial.svg OnithArial.svg
Aurek Besh Cresh Cherek Dorn Esk Enth Onith
FornArial.svg GrekArial.svg HerfArial.svg IskArial.svg JenthArial.svg KrillArial.svg KrenthArial.svg LethArial.svg MernArial.svg
Forn Grek Herf Isk Jenth Krill Krenth Leth Mern
NernArial.svg NenArial.svg OskArial.svg OrenthArial.svg PethArial.svg QekArial.svg ReshArial.svg SenthArial.svg
Nern Nen Osk Orenth Peth Qek Resh Senth
ShenArial.svg TrillArial.svg TheshArial.svg UskArial.svg VevArial.svg WeskArial.svg XeshArial.svg YirtArial.svg ZerekArial.svg
Sen Trill Thesh Usk Vev Wesk Xesh Yirt Zerek

harfi, Aurebesh alfabesinin ikinci harfiydi. "Beş" olarak telaffuz edilirdi ve Yüksek Galaktik egalesi B karakteriydi.

Hoth Savaşı'ndan bir süre sonra Birlik Filosu, İmparatorluk güçleri tarafından keşfedildi ve bütün Asi gemilerine hiperuzaya atlayışı hesaplamaları ve Besh dağılım protokolü tarafından belirlenen bir randevu noktasında yeniden toplanmaları emredildi.[1]

Kullanımlar

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.