FANDOM


Tab-canon-black
Tab-legends-white
Premium-Eras-legends
Bu makale erkek ve dişi gibi cinsiyetler ile ilgili. Bunu arıyor olabilirsiniz: Üreme/Legends.
Cinsiyetler-Legends

Erkek ve dişi insanlar.

"Jag, neden erkekler bu kadar aptal?"
"Biyolojik yatkınlık.
"
―Jaina Solo ve Jagged Fel[src]

Galaksideki çoğu varlık iki cinsiyetten birine aitti, erkek ya da dişi. Ancak Huttlar gibi bazı türler, iki cinsiyetin de özelliklerine sahip olabilirdi ve hermafroditler olarak sınıflandırılırlardı. X'Ting gibi bazı değişken türler, hormonal döngülere bağlı olarak cinsiyet değiştirirlerdi. Böceksi Xi'Dec'er gibi gibi bazı türler, 180'den fazla cinsiyete sahipti. Son olarak, Filordi gibi bazı türler, aseksüellerdi ve kendi kendilerine çoğalabilirlerdi. Fnessian türü önceden kayıtlara geçmemiş Thos adında bir cinsiyete sahipti. Ayrıca Rakririanlar kolaylaştırıcı parazit olarak bilinen üçüncü bir cinsiyete sahipti.

Hermafroditler

Bazı türler hermafroditsel olarak ürerdi. Örneğin Huttlar, hem dişi hem de erkek üreme organlarına sahipti. Hermafrodit türler Pui-ui, Verpine ve Stilller de dahildi.

Hermafrodit türlere başka bir örnek Vratix türüydü. Vratix bireyler, yaşlarına bağlı olarak dölleyici ve taşıyıcı, "erkek" ve "dişi" cinsiyetleri arasında rotasyon yaşarlardı.

Dimorfizm

Türlerin çoğu, erkekleri ve dişileri ayırt eden farklı özelliklere sahipti. Dişiler, erkeklere göre daha hafif yapıların yanı sıra daha yüksek perde ve tonal kalitede seslere sahiplerdi. Çoğu memeli ve bazı sürüngen türlerinin dişileri, göğüsleri tarafından ayırt edilirdi. Sosyal uygulamalar dişi cinsiyet rolünü belirlerken eylemleri, giydiği kıyafetler ve eğer türleri el veriyorsa saçlarına nasıl şekil verdikleri etkenlerine bakardı.

Erkekler, daha iri yapı ve geniş omuzların yanı sıra daha derin seslere sahipti. Erkekler, dişilere göre daha fazla kas kütlesine sahiplerdi ve iş gücü olarak dişilerden daha iyi performans göstermeleri beklenirdi. Sosyal uygulamalar bu cinsiyetin rolünü; eylemleri, giydiği kıyafetler ve türleri el veriyorsa saçlarına "eril" şekiller vermeleri ile diğer cinsiyetlerden ayırırdı.

Exargan türünün cinsiyeti gençlik yıllarında erkek ve dişiler benzer özelliklere sahip olduğu için belirsiz olurdu. On üçüncü doğum günleri sularında Exarganların cinsiyetleri gelişir, ortaya çıkardı.

Droid cinsiyet programlama

C3PO programlama

C-3PO bir erkek olarak programlanırken.

Özellikle karmaşık kişiliklere sahip ve protokol ve astromech droidleri gibi organik varlıklarla yakın ilişkiler sürdüen Droidler, basmakalıp erkek veya dişi cinsiyet özelliklerine sahip belirli programlamalara sahip olurlardı. Böylece, mekanik varlıklara bile genellikle erkek veya dişi diye hitap edilirdi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.