FANDOM


Premium-Eras-canon
Dış Halka buraya yönlenmektedir. Masa oyunu makalesini arıyor olabilirsiniz.
"Dış Halkada aptal olarak hayatta kalamazsın!"
Hondo Ohnaka[src]

Dış Halka ve Dış Sistemler olarak da bilinen Dış Halka Bölgeleri, galaksinin Orta Halka ile Vahşi Uzay ve Bilinmeyen Bölgeler arasında kalan az nüfuslu bir bölgesiydi. Galaksinin en büyük bölgesi olan Dış Halka, çeşitli dünyalar ile ilkel gezegenlere ev sahipliği yapıyordu.

Tarih

"Dış Halka'ya nasıl düştünüz?"
Anakin Skywalker[src]

Eski Cumhuriyet günleri

"Burada Cumhuriyet yok… Kendi başımıza hayatta kalmak zorundayız."
Shmi Skywalker[src]
Valley of the Dark Lords TCW

Sith gezegeni Moraband'da bulunan Kara Lordlar Vadisi.

Eski Cumhuriyet'in kuruluşu ve Merkez gezegeni Coruscant'ın öncü insan türüne ev sahibi olmasıyla galaktik yayılım,[26] Merkez Dünyalar'dan Dış Halka'ya daha iyi bir hayat ve fırsatlar için gidenlerin hiperuzay rotaları üzerinden gitmesiyle yaşanmıştı.[60] Ekonomik, yasal sınırlandırmalar ve siyasi baskılar yüzünden çoğu Merkez'den uzak medeniyetin ulaşamadığı yerlerde yaşamayı tercih ediyordu.[1] Cumhuriyet tarafından inşa edilen Tertiary Usatia sistemi gibi navigasyonel işaretler galaktik sınıra doğru giden kaşiflere yol göstermişti.[101]

Kinro kuyrukluyıldızının Merkez Dünyalar'dan geçeceği tahmin ediliyordu fakat daha Orta Halka'ya bile ulaşamadan Jedi'lar tarafından yok edilmişti.[50]

Ardından Cumhuriyet ve Jedi müttefikleri arasında Dış Halka gezegeni Mandalore'un savaşçı kültürü üzerinde bir tartışma çıktı ve Jedi Tapınağı'ndan Karakılıç'ın çalınmasıyla sonuçlanan yıkıcı bir çatışma yaşandı.[102] Sith'lerin Yüzyıllık Karanlık sırasında doğmasından sonra iç savaşlar dolayısıyla çökmesi,[103] Darth Bane'in İkili Yönetim'i kurması Dış Halka gezegeni Moraband'da yaşanmıştı. O ve diğer bazı Sith Lordlarının mezarları burada bulunan Kara Lordlar Vadisi'nde yer alıyordu.[104]

Klon Savaşları

"Bu, Klon Savaşları'nın son yıllarında Ayrılıkçıların savaşı Dış Halka'ya getirmesiyle burada."
―Norra Wexley, Akiva'da bir droid fabrikasını ziyaret ettiğinde.[src]
Battle of Geonosis

Birinci Geonosis Savaşı

Klon Savaşları'ndan yaklaşık bin yıl önce Eski Cumhuriyet'in yıkılmasıyla halef devleti Galaktik Cumhuriyet, Merkez ve Dış Halka Bölgeleri arasında ticaret ve galaktik ilişki sayesinde egemen galaktik güç olarak kaldı. Cumhuriyet Yargı Kuvvetleri ve Jedi Düzeni, yüzyıllarca büyük bir galaktik savaşı önleyerek galakside düzeni korumuştu.[21]

Klon Savaşları'ndan birkaç yıl önce Dış Halka'da bulunanlar kendilerini ekonomik ve sosyal adaletsizliğin kurbanları olarak görmeye başladı çünkü uzaklarda bulunan gezegenler Merkez'i kaynaklarla desteklemeyi reddettiği için Yargı buraya uğramıyordu. Çok sayıda korsan tarafından tacize uğrayan ve bir federal askeriyeden yoksun olan Dış Halka gezegeni Eriadu, Seswenna sektörünün güvenliği için Dış Bölgeler Güvenlik Gücü'nü kurdu. Dış gezegenler tarafından finanse edilen ve birçok gemiden oluşan organizasyon, üye gezegenlere silah satışını yasaklayan Cumhuriyet yasasını yüzyıllardır yoksayan paralı askerlerden silah temin etti. En başta başarıya ulaşamayan organizasyon, Wilhuff Tarkin'in korsan karşıtı görev gücüne katılmasıyla komşu sistemlerde korsan baskınlarının sayısını gözle görülür şekilde azalttı.[21]

Monolitik Ticaret Federasyonu'nun yavaşça Dış Halka'yı gaspetmesi ve zaten çeşitli skandallara karışan ve Galaktik Senato'da büyüyen yolsuzluğu kontrol altına alamayan Yüce Şansölye Finis Valorum'un zayıflığıyla Eriadu Valisi Tarkin, otoritesini zayıflatma eforu için Valorum'u bir ticaret zirvesini soruşturmaktan alıkoydu. Bir faciayla sonuçlanan zirve, Bağımsız Ticaret Bölgelerinin vergilendirilme ve plazma ihracatı üzerine sunulan yasalarla Ticaret Federasyonu'nun Naboo İşgali'ni hızlandırdı.[21]

Merkez Dünyalar'ın yıllarca ihmal etmesinden duydukları hoşnutsuzlukla cesur siyasi idealist Kont Dooku, Kashyyyk, Sullust ve Onderon gibi gezegenlerde siyasi karışıklık yaratmayı başardı. Sonradan sesini duyurmak için Raxus sisteminde bulunan bir HoloNet istasyonunu gaspetti. Bu, binlerce gezegenin Galaktik Cumhuriyet'ten ayrılıp büyüyen Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na katılmasını görecek olan Ayrılıkçı Krizi'ni hızlandırdı.[21] Birinci Geonosis Savaşı'ndan sonra üç yıllık ölümcül Klon Savaşları, galaksiyi karıştırdı ve iki taraftan da milyarlarca kayıp yaşanmasına sebep oldu.[70] Cumhuriyet, Ayrılıkçı tehdidi ile savaşmak için Büyük Cumhuriyet Ordusu'nu kurmaya zorlandı ve savaş, Dış Halka Kuşatmaları ve Mustafar'da Ayrılıkçı Konseyi'nin ölümünden sonra sona erdi. Bu sırada Şansölye Palpatine, Cumhuriyet'i İlk Galaktik İmparatorluk'a dönüştürüp bin yıllık Cumhuriyet'e ve 66. Emir'i yürürlüğe sokarak Jedi'a son verdi.[105]

İmparatorluk Devri

"Cumhuriyet'in düşüşüne en büyük etken aslında savaş değil, dal budak salmış çıkarcılıktı. Atalarımız bu sinsi çıkarcılığı yüzlerce yıl boyunca politik ilerlemenin doğasına kattı ve eninde sonunda siyaset yozlaşmış bir sorumsuzluğa kapıldı. Merkez Dünyalar'ın çıkarcılığını düşün; kaynak için Dış Sistemler'e yaptıkları tereddütsüz sömürüsü, Dış Sistemler'in kaçakçılık ve köleliği hoşgörü ile karşılaması, Senato'nun hırslı bir şekilde mevki ve çıkar kovalayan üyeleri."
―Wilhuff Tarkin, Galaktik Cumhuriyet'in düşüşü ve ilk Galaktik İmparatorluk'un yükselişi üzerine[src]
Fettcrashesthecantina

Dış Halka, ödül avcıları ve kaçakçılar için bir yuvaydı.

Yeni kurulan Galaktik İmparatorluk, Dış Halka'nın kontrolünü ele geçirme denemelerini artırdı. Galaksinin dış sistemlerini kontrol etmenin galaktik merkez'i güvende tutacağına inanan Galaktik İmparator Palpatine, İmparatorluk Askeriyesi'nin devam eden askeri büyümesini denetledi, muhaliflerin ve Dış Halka'da bulunan geriye kalan Ayrılıkçı hücrelerin başını ezdi.[21] Jelucan ve Lothal gizi gezegenler İmparatorluk işgali ve gelişimi gördü fakat bu, İmparatorluk savaş makinesini desteklemek için gezegenin hızlı kirlilik ve sanayileşme görmesine ve erkek ile kadınların ise İmparatorluk Ordusu veya İmparatorluk Donanması'na katılmalarına yol açtı.[70] Birçok İmparatorluk işgali altında bulunan gezegenler için İmparatorluk Dış Halka Yüksek Komutası denetimi altında "beş yıllık bir plan" oluşturuldu.[106][107] Dış Halka'nın uç kısımlarında İmparatorluk bölgeye devriye atmakla bile uğraşmıyordu ve yerel milisler, dost konvoylarını koruma görevini kendileri üstlendi.[26]

İmparatorluk, Dış Halka'yı tamamen kontrol etmeyi başaramadı fakat gezegenleri yeni biyolojik silahlar için test yeri veya Dış Halka gezegeni Lasan'da Lasat türünü acımasızca ortadan kaldırıp,[106] yerel köylüleri köleliğe maruz bırakarak Ryloth'un Twi'lek türünden yararlanıp[108] ve neredeyse tüm Geonosislileri öldürerek[109] iş kaynağı olarak kullandı.[50]

Tarkin Doktrini'nin ruhunu cisimlendirmeyi isteyen İmparatorluk, Geonosis üzerinde Ölüm Yıldızı'nın inşasını ve yerel Geonosisli nüfusun ortadan kaldırılmasını denetledi.[21][110] Tarkin, Dış Halka Valisi olarak terfi edilerek Dış Halka Bölgeleri'nde düzen sağlaması için görevlendirildi.[111] Yeni Düzen'in kurulmasından beş yıl sonra çeşitli Dış Halka gezegeninde HoloNet'i İmparatorluk kullanımına limitledikten sonra birçok hoşnutsuz sistem, ambargoyu İmparatorluk'un Dış Sistemler fethinin gayriresmi başlangıcı olarak gördü.[21]

YSÖ 10 yılında Han Solo, Chewbacca, Qi'ra, Tobias Beckett ve droid L3-37, Kızıl Şafak suç lordu Dryden Vos için koaksiyum ele geçirmek üzere bir görev sırasında Kessel'da bir Pyke Çetesi baharat maden operasyonunu aksattı. Solo, İmparatorluk güçlerinden kaçarken önceki rekorları kırarak Kessel Kaçış Yolu'nu Millennium Falcon ile on üç parsekten az sürede geçti. Sonradan Solo, Qi'ra ve Chewbacca; Savareen'de Vos'un Pyke Çetesi'ni yenmek için Enfys Nest'in Bulut Sürücüleri ile güçlerini birleştirdi. Ayrıca Vos ve Beckett, Qi'ra ve Solo tarafından öldürüldü.[112]

İsyan

İmparatorluk Devri sırasında aralarında Hera Syndulla'nın Hortlaklar'ı,[111] Anka Hücresi[113] ve General Jan Dodonna'nın Massassi Grubu gibi birçok asi hücresi Dış Halka boyunca ortaya çıktı.[114] Batonn ayaklanmasının bastırılmasından sonra Baş Amiral Thrawn, Lothal sektöründe asi güçlerini ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti.[115] Atollon Savaşı[114] sırasında asi güçlerine ağır kayıplar yaşatmasına rağmen Hortlaklar ve Lothal direniş grubu, Lothal gezegenini İmparatorluk yönetiminden kurtarmayı başardı.[116]

YSÖ 2 yılında çeşitli asi hücreleri, Ghorman Katliamı'na cevap olarak Mon Mothma altında Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği halini aldı. Bu asi ağı, İdari Konsey'e büyük bir tehdit oldu ve Dantooine ile Yavin 4 gibi gezegenlerde üsler kurdular.[117] İsyan, Galaktik İmparatorluk'a karşı ilk zaferini Ölüm Yıldızı planlarının çalınmasıyla sonuçlanan Scarif Savaşı'nda kazandı.[118]

İmparatorluk Senatosu'nun feshedilmesiyle Bölgesel Valiler, sektörleri ve sistemleri üzerinde denetleme gücüne sahip oldu. Tatooine gezegeninden gelen Luke Skywalker, Düzen'in siyasi kuruluşundan on dokuz yıl sonra planların çalınmasıyla İmparatorluk'un savaş istasyonunu Yavin Savaşı'nda yok etti.[117]

Dış Halka Bölgeleri, Birlik Filosu'nun bölge boyunca gezmesi ve İmparatorluk'un dış sistemlerin hukuksuzluğuna karşı Orta Halka'nın sınırını güçlendirmesiyle Galaktik İç Savaş'ın yoğunlukla yaşandığı bir yer haline geldi.[119] Merkez'den olan uzaklığı ve İmparatorluk'un çekimser kontrolü yüzünden Dış Halka'da izinsiz holo yayınlar yapılıyordu.[9]

Orta Halka Geri Çekilmesi'nden[119] sonra İmparatorluk, İsyan'ın Hoth'ta bulunan üssünü keşfetti ve Hoth Savaşı'nda burayı yok ederek İsyan'ı Dış Halka'da parçalara bölünmeye zorladı.[120] Yüzük Kırıcı Operasyonu'ndan ve Hoth Savaşı'ndan[119] yaklaşık altı ay sonra Sarı Ay Operasyonu, dağınık Asi Filosu'nun İmparatorluk'un Endor üzerinde inşa halinde olan yeni Ölüm Yıldızı'na saldırmak için Sullust üzerinde yeniden gruplanmasını sağladı. Endor Savaşı'nda yok edilmesiyle İmparatorluk otoritesi dağılmaya başladı ve İmparatorluk'un kademeli olarak Dış Halka'dan çekilmesinin yolunu açtı.[121][50]

Yeni Cumhuriyet

"Dikkatli olmalıyız. Dış Halka yolları yavaş."
―Mon Mothma[src]

Yeni Cumhuriyet, Akiva'yı Endor savaşından aylar sonra Cumhuriyet'e resmi olarak katılan ilk Dış Halka gezegeni olarak tanıdı.[50] YSS 5 yılında İmparatorluk; Zhadalene, Korrus ve Belladoon harici çoğu Dış Halka gezegeninin kontrolünü kaybetti. Filo Amirali Gallius Rax'ı emirleriyle İmparatorluk, silah ve taşıt fabrikalarını savaş eforu için millileştirdi. Vulpinus Nebulası, Almagest, Recluse'nin Nebulası, Queluhan Nebulası, Ro-Loo Üçgeni ve Inamorata'ta bulunan gizli İmparatorluk filolarıyla Rax, üç Dış Halka hücresini Yeni Cumhuriyet'i boğmak için bir kordon olarak kullanmayı planladı.[44] Jakku Savaşı'ndan kısa süre önce Prenses Leia Organa, Tatooine ve Horuz'un İmparatorluk kalıntısı, suç çetesi veya gangsterlerden muzdarip olduğunu rapor etti. Kırmızı Anahtar Baskıncıları, Tatooine'i ele geçirmeye çalıştı fakat bu, Özgür Kasaba'nın Şerifi ve güvenilmez Belediye Başkanı Cobb Vanth tarafından engellendi.[65]

YSS 28[122] yılında arasında Arkanis ve Hosnian Prime'da bulunan Galaktik Senato'da Merkezciler hizbiyle bağlılığı olan Daxam IV gibleri Yeni Cumhuriyet üye gezegenleriydi. Dış Halka gezegeni Ryloth, yeni galaktik hükümete katılmama kararı aldı. Pamarthe gezegeni pilot yetiştirmesiyle biliniyordu.[61]

Yeni Cumhuriyet yeni finansal sınırlandırmalar getirerek ve büyük nakliye yollarına devriyeler koyarak organize suçu kontrol etme adımları attı. Ancak organize suç sonradan Gaulus sektörüne geri döndü ve Galaktik Senato'nun karar verememesi yüzünden Ryloth'un ekonomisini kötü yönde etkiledi. Büyük suç çeteleri arasında Bastatha merkezli ve Nikto suç lordu Rinnrivin Di tarafından yönetilen kartel vardı. Rinnrivin Di'nin kaçakçılık hareketleri Ryloth'un ekonomisine zarar verdi ve Organa ve Ransolm Casterfo tarafından yönetilen bir Yeni Cumhuriyet senatör soruşturmasının yolunu açtı. Aslında Rinnrivin Di'nin karteli, Leydi Carise Sindian'ı da içeren bazı Merkezciler tarafından Amaxine savaşçıları ve İlk Düzen filosunu finanse etmek için kurulmuş bir paravan suç organizasyonuydu.[61]

Daxam IV gezegeni bin Amaxine savaşçısına ev sahipliği yapan bir Amaxine üssünün merkeziydi. Amaxineler, Arliz Hadrassian gibi Eski İmparatorluk'a hayranlıkla bakan ve Yeni Cumhuriyet'i yıkmanın yollarını arayan eski İmparatorluk subayları tarafından yönetilen bir milisti. Organizasyon, Yayılım Bölgesi'nde bulunan Sibensko üslerinde bir patlama yaşandığında büyük oranda yok oldu.[61]

İmparatorluk dirilişi

Soğuk Savaş

Soğuk savaş sırasında Ileenium sisteminde bulunan D'Qar gezegeni Direniş'in operasyon üslerine ev sahipliği yapıyordu.[74] Tuanul saldırısından kısa süre önce İlk Düzen, Pressylla sisteminde bulunan yapay bir asteroit kuşağı olan Pressy'nin Taklası'nda bir maden operasyonu yürütüyordu. Eski stormtrooper Finn ve birlik komutanı Yüzbaşı Phasma, Pressy'nin Taklası'nda yapılan bir saldırıyı bastırmakta görev aldı.[123]

İlk Düzen-Direniş savaşı'nın başlamasından önce İlk Düzen, Yüzbaşı Imanuel Doza'nın Colossus yakıt doldurma platformunu işgaline izin vermesi için Dış Halka gezegeni Castilon'da bulunan Colossus'a sahte korsan baskınları düzenletti.[124] Hosnian Afeti'nden sonra Direniş casusu Kazuda Xiono ve Yeni Cumhuriyet gazisi Jarek Yeager tarafından yönetilen Colossus Takımı, İlk Düzen'i kovdu ve uzay istasyonunu uzaya çıkardı.[125] Cevap olarak İlk Düzen, kaçak istasyon için bir av başlattı.[126]

İlk Düzen–Direniş Savaşı

Hosnian Afeti ve Takodana Savaşı'ndan sonra İlk Düzen, Starkiller Üssü silahıyla D'Qar'ı yok etmeyi denedi. Ancak Direniş, süper lazerini ateşlemeden önce Starkiller Üssü'nü yok etmeyi başardı.[127]

Direniş, D'Qar tahliyesini tamamlayamadan önce İlk Düzen Donanması tarafından saldırıya uğradı. Bir Müvekkil IV-sınıfı Kuşatma Dretnotunu yok etmesine rağmen Direniş, birçok bombacı ve yıldız savaşçısı kaybetti. Hiperuzaya kaçtıklarında içinde Ulu Lider Snoke'un sancak gemisi ve hiperuzay takipçisi ile donatılmış Supremacy de olan İlk Düzen Donanması tarafından takip edildiler. Direniş ajanları Finn ve Rose Tico, İlk Düzen'in hiperuzay takipçisini devredışı bırakması için Usta Kodkırıcı'yı işe almak üzere Cantonica gezegenine gitti. Ancak görevleri ters tepti ve sadece suçlu dilimleyici DJ'i işe almayı başarabildiler.[128]

Direniş sancak gemisi Raddus'u terk ettikten sonra Direniş, U-55 yörüngesel yük gemileri ile Crait gezegenine kaçtı. Ancak DJ, Direniş'in planlarını İlk Düzen'e anlatarak Direniş'e ihanet etti. Ağır kayıplar almasına rağmen Direniş yük gemilerinden beş tanesi Koramiral Amilyn Holdo'nun Raddus'ta kalıp Supremacy'i yok etmesiyle Crait'e ulaşabildi. Kylo Ren, Snoke'u öldürdükten sonra Ulu Lider unvanını aldı ve Crait'te Direniş'e karşı bir saldırıyı yönetti. Ancak Direniş, Luke Skywalker'ın Ren ile düellosu sayesinde gezegenden kaçmayı başardı.[128]

İmparator'un dönüşü

YSS 35 yılında Direniş, Dış Halka gezegeni Ajan Kloss'ta yeni bir üs kurmuştu. Aynı yıl Ulu Lider Kylo Ren, onu Snoke vasıtasıyla gölgelerden İlk Düzen'in yöneten dirilmiş İmparator Palpatine'in Son Düzen'i ile gizli Sith dünyası Exegol'da bir ittifak kurmaya iten bir Sith yönbulucuyu ele geçirmek için volkanik gezegen Mustafar'da Alazmec kolonicilere karşı bir baskını yönetti. İmparator, torunu Rey'i avlaması karşılığında İlk Düzen ile bir ittifak teklifi önerdi.[129]

İkinci Sith yönbulucu arayışlarında Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 ve D-O, Endor sisteminde yer alan ve Ölüm Yıldızı enkazını bulunduran Kef Bir ayına gitti. Jannah tarafından yönetilen ve sivilleri vurmayı reddettikten sonra kaçan İlk Düzen stormtrooper birimi Bölük 77'nin üyeleri ile karşılaştılar. Kylo Ren, Ölüm Yıldızı enkazında yaptığı bir düello sırasında ikinci Sith yönbulucuyu yok etmesine rağmen annesi Prenses Leia, Kylo'yu aydınlık tarafa döndürmek için hayatını feda etti. Rey tarafından iyileştirildikten ve ölü babası Han Solo'nun bir anısı ile sohbet ettikten sonra Ren, karanlık tarafı reddetti ve eskiden sahip olduğu Ben Solo kimliğini yeniden üstlendi.[129]

General Organa'nın ölümünden sonra Ajan Kloss, Direniş'in Exegol'da bulunan İmparator'un Son Düzen güçlerine yapacağı saldırı için toplanma noktası oldu. İmparator'un yenilmesinden sonra Dış Halka gezegenleri Bespin ve Endor'da İlk Düzen'e karşı ayaklanmalar patlak verdi. Sonradan Sith soyunu reddeden ve Skywalker ailesini kabul eden Rey, Skywalker ve Leia'nın ışın kılıçlarını gömdüğü Tatooine'de bulunan Lars evine gitti.[129]

Hükümet

"Dış Halka kanunsuz bir yer. Kaçakçılar, karteller, çeteler ve her türden kötülük için bir cennet."
Jennica Pierce[src]

Merkez Dünyalar'dan olan uzaklığı yüzünden Dış Halka, tarihi boyunca devasa uzayında düzeni korumak için durağan ve merkez bir otoriteden yoksundu. Sonuç olarak Hutt Klanı ve Pyke Çetesi gibi çeşitli suç aileleri, Cumhuriyet tarafından yasaklanmasına rağmen kölelik yaparak ceza almadan hareket ediyordu.[130]

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 Ultimate Star Wars
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Star Wars: Galaksi Atlası
 3. 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 3,108 3,109 3,110 3,111 3,112 3,113 3,114 3,115 3,116 3,117 3,118 3,119 3,120 3,121 3,122 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 3,128 3,129 3,130 3,131 3,132 3,133 3,134 3,135 3,136 3,137 3,138 3,139 3,140 3,141 3,142 3,143 3,144 3,145 3,146 3,147 3,148 3,149 3,150 3,151 3,152 3,153 3,154 3,155 3,156 3,157 3,158 3,159 3,160 3,161 3,162 3,163 3,164 3,165 3,166 3,167 3,168 3,169 3,170 3,171 3,172 3,173 3,174 3,175 Star Wars: The Force Awakens Beginner Game
 4. 4,0 4,1 4,2 Thrawn
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 SWCustom-2011 StarWars.comWhere in the Galaxy Are the Worlds of Rogue One?(makale) (yedek bağlantı)
 6. SWCustom-2011 StarWars.comWhere in the Galaxy Are the Worlds of Star Wars: The Force Awakens?(makale) (yedek bağlantı)
 7. Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary
 8. Star Wars: Complete Locations
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Moving Target: A Princess Leia Adventure
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Star Wars: Smuggler's Guide
 11. Friends Like These
 12. 12,0 12,1 12,2 The Art of Star Wars: Uprising
 13. Last Shot
 14. Star Wars Rebels: Visual Guide: Epic Battles
 15. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Revival"
 16. 16,0 16,1 Collapse of the Republic
 17. Star Wars Rebels: Head to Head
 18. Battlefront II: Inferno Squad
 19. 19,0 19,1 The Last Jedi: Bomber Command
 20. StarWars-DatabankII Florrum (yedek bağlantı)
 21. 21,00 21,01 21,02 21,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 Tarkin
 22. 22,0 22,1 22,2 Heir to the Jedi
 23. Princess Leia 2
 24. 24,0 24,1 24,2 Catalyst: A Rogue One Novel
 25. Star Wars: Galaxy's Edge
 26. 26,0 26,1 26,2 Star Wars: Uprising
 27. 27,0 27,1 Dawn of Rebellion
 28. SWResistanceLogo Star Wars Resistance – "The New World"
 29. Darth Vader 8
 30. 30,0 30,1 The Last Jedi: Cobalt Squadron
 31. 31,0 31,1 31,2 Rebel Rising
 32. Ultimate Star Wars, New Edition
 33. StarWars.com The Clone Wars Episode Guide: Children of the Force on StarWars.com (content now obsolete; backup link)
 34. The Screaming Citadel 1
 35. Poe Dameron 11
 36. No Disintegrations
 37. Rise of the Rebels
 38. 38,0 38,1 38,2 38,3 Star Wars Galaxy's Edge: Traveler's Guide to Batuu
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 Poe Dameron: Free Fall
 40. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Jedi Crash"
 41. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Shadow of Malevolence"
 42. Ahsoka
 43. Tamamen Çalışır Durumda
 44. 44,0 44,1 44,2 44,3 44,4 Aftermath: Life Debt
 45. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Dooku Captured"
 46. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Lair of Grievous"
 47. Star Wars: Rogue One: Rebel Dossier
 48. StarWars-DatabankII Zeffo (yedek bağlantı), Zeffo'yu Dış Halka Bölgeleri'ne koymaktadır. Zeffo sistemi, Star Wars Jedi: Fallen Order'da gösterildiği gibi Zeffo'yu içerdiği için bu bölgede yer alması gerekmektedir.
 49. A Crash of Fate
 50. 50,0 50,1 50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 Aftermath
 51. Doctor Aphra 32
 52. StarWars-DatabankII Parvinoth (yedek bağlantı)
 53. Dooku: Jedi Lost
 54. StarWars-DatabankII Bogano (yedek bağlantı)
 55. Age of Rebellion - Boba Fett 1
 56. StarWars-DatabankII Carlac (yedek bağlantı)
 57. StarWars-DatabankII Chadra-Fan (yedek bağlantı)
 58. Leia, Princess of Alderaan
 59. Darth Vader: Dark Lord of the Sith 18
 60. 60,0 60,1 Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure
 61. 61,0 61,1 61,2 61,3 61,4 Kan Bağı
 62. The Rise of Kylo Ren 2
 63. Servants of the Empire: Rebel in the Ranks
 64. Spark of the Resistance
 65. 65,0 65,1 Aftermath: Empire's End
 66. Jedi of the Republic – Mace Windu 1
 67. Star Wars 17
 68. Star Wars: The Visual Dictionary
 69. 69,0 69,1 Galaxy's Edge 1
 70. 70,0 70,1 70,2 Kayıp Yıldızlar
 71. Star Wars: Aliens of the Galaxy
 72. Kanan 4
 73. 73,0 73,1 Star Wars Character Encyclopedia: Updated and Expanded
 74. 74,0 74,1 74,2 74,3 Star Wars: The Force Awakens: The Visual Dictionary
 75. StarWars-DatabankII Mygeeto (yedek bağlantı)
 76. "The Weapon"—Age of Republic Special 1
 77. Poe Dameron 29
 78. Forged in Battle
 79. "The Crimson Corsair and the Lost Treasure of Count Dooku"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Sayı I
 80. Han Solo - Imperial Cadet 4
 81. StarWars-DatabankII Raydonia (yedek bağlantı)
 82. "Droid Dilemma"—Star Wars 25
 83. Star Wars: Aliens and Ships of the Galaxy
 84. IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller "Swoop Racers"—Star Wars Adventures 21
 85. Darth Vader 7
 86. Poe Dameron 19
 87. Cyphers and Masks
 88. "Bottleneck"—The Rise of the Empire
 89. "The Perfect Weapon"
 90. Alphabet Squadron
 91. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Old Friends Not Forgotten"
 92. Rise of the Separatists
 93. Target Vader 2
 94. Star Wars 56
 95. Target Vader 1
 96. Rebels-mini-logo Star Wars Rebels – "Secret Cargo"
 97. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Destroy Malevolence"—Balmorra Kaçış Yolu, Dış Halka Bölgeleri'nde bulunan Kaliida Neblası'na kadar uzanmaktadır.
 98. 98,0 98,1 98,2 Star Wars: The Rebel Files
 99. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "The Citadel"
 100. Atollon, Dış Halka Bölgeleri'nde bulunan Lothal sektöründe yer aldığı ve gizli Anka Hücresi rotası Atollon'dan geçtiği için, hiperuzay yolunun en azından bir parçasının Lothal sektörü ve Dış Halka Bölgeleri'nde olduğu sonucuna varılabilir.
 101. The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure
 102. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "The Mandalore Plot"
 103. Star Wars 9
 104. TCW mini logo Star Wars: Klon Savaşları – "Sacrifice"
 105. Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 106. 106,0 106,1 Star Wars Rebels: The Visual Guide
 107. Rebels-mini-logo Star Wars Rebels – "Empire Day"
 108. Lords of the Sith
 109. Rebels-mini-logo Star Wars Rebels – "Ghosts of Geonosis"
 110. Darth Vader 4
 111. 111,0 111,1 Star Wars Rebels: Spark of Rebellion
 112. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
 113. Rebels-mini-logo Star Wars Rebels – "Fire Across the Galaxy"
 114. 114,0 114,1 Rebels-mini-logo Star Wars Rebels – "Zero Hour"
 115. Star Wars Rebels: Steps Into Shadow
 116. Rebels-mini-logo Star Wars Rebels – "Family Reunion – and Farewell"
 117. 117,0 117,1 Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
 118. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
 119. 119,0 119,1 119,2 Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
 120. Star Wars: Bölüm V İmparator'un Dönüşü
 121. Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
 122. TwitterLogo Del Rey (@DelReyStarWars) on Twitter "So excited to have @claudiagray writing a #StarWars novel with us. SW: New Republic: Bloodline coming 2016. Set 6 years before TFA." (screenshot) Bu tweet Kan Bağı olaylarının Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor'dan altı yıl önce geçtiğini belirtmektedir. Star Wars: Galaksi Atlası, Güç Uyanıyor'un YSS 34'te geçtiğini belirtmektedir ve basit matematikle Kan Bağı'nın YSS 28'de geçtiğini anlayabiliriz.
 123. Before the Awakening
 124. SWResistanceLogo Star Wars Resistance – "The First Order Occupation"
 125. SWResistanceLogo Star Wars Resistance – "No Escape: Part 2"
 126. SWResistanceLogo Star Wars Resistance – "Into the Unknown"
 127. Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor
 128. 128,0 128,1 Star Wars: Bölüm VIII Son Jedi
 129. 129,0 129,1 129,2 Star Wars: Bölüm IX Skywalker'ın Yükselişi
 130. Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike