Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale, bu konunun Canon versiyonunu ele alıyor.
Bu konunun Legends makalesine gitmek için buraya bas.
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Dış Halka buraya yönlendirmektedir. Masa oyunu makalesini arıyor olabilirsiniz.

"Dış Halka'da aptal olarak hayatta kalamazsın!"
Hondo Ohnaka[kaynak]

Dış Halka ve Dış Sistemler olarak da bilinen Dış Halka Bölgeleri, galaksinin Orta Halka ile Vahşi Uzay ve Bilinmeyen Bölgeler arasında kalan az nüfuslu bir bölgesiydi. Galaksinin en büyük bölgesi olan Dış Halka, çeşitli dünyalar ile ilkel gezegenlere ev sahipliği yapıyordu.

Tarih

"Dış Halka'ya nasıl düştünüz?"
Anakin Skywalker[kaynak]

Eski Cumhuriyet günleri

"Burada Cumhuriyet yok… Kendi başımıza hayatta kalmak zorundayız."
Shmi Skywalker[kaynak]

Sith gezegeni Moraband'da bulunan Kara Lordlar Vadisi.

Eski Cumhuriyet'in kuruluşu ve Merkez gezegeni Coruscant'ın öncü insan türüne ev sahibi olmasıyla galaktik yayılım,[27] Merkez Dünyalar'dan Dış Halka'ya daha iyi bir hayat ve fırsatlar için gidenlerin hiperuzay rotaları üzerinden gitmesiyle yaşanmıştı.[61] Ekonomik, yasal sınırlandırmalar ve siyasi baskılar yüzünden çoğu Merkez'den uzak medeniyetin ulaşamadığı yerlerde yaşamayı tercih ediyordu.[1] Cumhuriyet tarafından inşa edilen Tertiary Usatia sistemi gibi navigasyonel işaretler galaktik sınıra doğru giden kaşiflere yol göstermişti.[102]

Kinro kuyrukluyıldızının Merkez Dünyalar'dan geçeceği tahmin ediliyordu fakat daha Orta Halka'ya bile ulaşamadan Jedi'lar tarafından yok edilmişti.[51]

Ardından Cumhuriyet ve Jedi müttefikleri arasında Dış Halka gezegeni Mandalore'un savaşçı kültürü üzerinde bir tartışma çıktı ve Jedi Tapınağı'ndan Karakılıç'ın çalınmasıyla sonuçlanan yıkıcı bir çatışma yaşandı.[103] Sith'lerin Yüzyıllık Karanlık sırasında doğmasından sonra iç savaşlar dolayısıyla çökmesi,[104] Darth Bane'in İkili Yönetim'i kurması Dış Halka gezegeni Moraband'da yaşanmıştı. O ve diğer bazı Sith Lordlarının mezarları burada bulunan Kara Lordlar Vadisi'nde yer alıyordu.[105]

Klon Savaşları

"Bu, Klon Savaşları'nın son yıllarında Ayrılıkçıların savaşı Dış Halka'ya getirmesiyle burada."
―Norra Wexley, Akiva'da bir droid fabrikasını ziyaret ettiğinde.[kaynak]

Birinci Geonosis Savaşı

Klon Savaşları'ndan yaklaşık bin yıl önce Eski Cumhuriyet'in yıkılmasıyla halef devleti Galaktik Cumhuriyet, Merkez ve Dış Halka Bölgeleri arasında ticaret ve galaktik ilişki sayesinde egemen galaktik güç olarak kaldı. Cumhuriyet Yargı Güçleri ve Jedi Düzeni, yüzyıllarca büyük bir galaktik savaşı önleyerek galakside düzeni korumuştu.[22]

Klon Savaşları'ndan birkaç yıl önce Dış Halka'da bulunanlar kendilerini ekonomik ve sosyal adaletsizliğin kurbanları olarak görmeye başladı çünkü uzaklarda bulunan gezegenler Merkez'i kaynaklarla desteklemeyi reddettiği için Yargı buraya uğramıyordu. Çok sayıda korsan tarafından tacize uğrayan ve bir federal askeriyeden yoksun olan Dış Halka gezegeni Eriadu, Seswenna sektörünün güvenliği için Dış Bölgeler Güvenlik Gücü'nü kurdu. Dış gezegenler tarafından finanse edilen ve birçok gemiden oluşan organizasyon, üye gezegenlere silah satışını yasaklayan Cumhuriyet yasasını yüzyıllardır yoksayan paralı askerlerden silah temin etti. En başta başarıya ulaşamayan organizasyon, Wilhuff Tarkin'in korsan karşıtı görev gücüne katılmasıyla komşu sistemlerde korsan baskınlarının sayısını gözle görülür şekilde azalttı.[22]

Monolitik Ticaret Federasyonu'nun yavaşça Dış Halka'yı gaspetmesi ve zaten çeşitli skandallara karışan ve Galaktik Senato'da büyüyen yolsuzluğu kontrol altına alamayan Yüce Şansölye Finis Valorum'un zayıflığıyla Eriadu Valisi Tarkin, otoritesini zayıflatma eforu için Valorum'u bir ticaret zirvesini soruşturmaktan alıkoydu. Bir faciayla sonuçlanan zirve, Bağımsız Ticaret Bölgelerinin vergilendirilme ve plazma ihracatı üzerine sunulan yasalarla Ticaret Federasyonu'nun Naboo İşgali'ni hızlandırdı.[22]

Merkez Dünyalar'ın yıllarca ihmal etmesinden duydukları hoşnutsuzlukla cesur siyasi idealist Kont Dooku, Kashyyyk, Sullust ve Onderon gibi gezegenlerde siyasi karışıklık yaratmayı başardı. Sonradan sesini duyurmak için Raxus sisteminde bulunan bir HoloNet istasyonunu gaspetti. Bu, binlerce gezegenin Galaktik Cumhuriyet'ten ayrılıp büyüyen Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na katılmasını görecek olan Ayrılıkçı Krizi'ni hızlandırdı.[22] Birinci Geonosis Savaşı'ndan sonra üç yıllık ölümcül Klon Savaşları, galaksiyi karıştırdı ve iki taraftan da milyarlarca kayıp yaşanmasına sebep oldu.[71] Cumhuriyet, Ayrılıkçı tehdidi ile savaşmak için Büyük Cumhuriyet Ordusu'nu kurmaya zorlandı ve savaş, Dış Halka Kuşatmaları ve Mustafar'da İdari Ayrılıkçı Konseyi'nin ölümünden sonra sona erdi. Bu sırada Şansölye Palpatine, Cumhuriyet'i İlk Galaktik İmparatorluk'a dönüştürüp bin yıllık Cumhuriyet'e ve 66. Emir'i yürürlüğe sokarak Jedi'a son verdi.[106]

İmparatorluk Devri

"Cumhuriyet'in düşüşüne en büyük etken aslında savaş değil, dal budak salmış çıkarcılıktı. Atalarımız bu sinsi çıkarcılığı yüzlerce yıl boyunca politik ilerlemenin doğasına kattı ve eninde sonunda siyaset yozlaşmış bir sorumsuzluğa kapıldı. Merkez Dünyalar'ın çıkarcılığını düşün; kaynak için Dış Sistemler'e yaptıkları tereddütsüz sömürüsü, Dış Sistemler'in kaçakçılık ve köleliği hoşgörü ile karşılaması, Senato'nun hırslı bir şekilde mevki ve çıkar kovalayan üyeleri."
―Wilhuff Tarkin, Galaktik Cumhuriyet'in düşüşü ve ilk Galaktik İmparatorluk'un yükselişi üzerine[kaynak]

Dış Halka, ödül avcıları ve kaçakçılar için bir yuvaydı.

Yeni kurulan Galaktik İmparatorluk, Dış Halka'nın kontrolünü ele geçirme denemelerini artırdı. Galaksinin dış sistemlerini kontrol etmenin galaktik merkez'i güvende tutacağına inanan Galaktik İmparator Palpatine, İmparatorluk Askeriyesi'nin devam eden askeri büyümesini denetledi, muhaliflerin ve Dış Halka'da bulunan geriye kalan Ayrılıkçı hücrelerinin başını ezdi.[22] Jelucan ve Lothal gizi gezegenler İmparatorluk işgali ve gelişimi gördü fakat bu, İmparatorluk savaş makinesini desteklemek için gezegenin hızlı kirlilik ve sanayileşme görmesine ve erkek ile kadınların ise İmparatorluk Ordusu veya İmparatorluk Donanması'na katılmalarına yol açtı.[71] Birçok İmparatorluk işgali altında bulunan gezegenler için İmparatorluk Dış Halka Yüksek Komutası denetimi altında "beş yıllık bir plan" oluşturuldu.[107][108] Dış Halka'nın uç kısımlarında İmparatorluk bölgeye devriye atmakla bile uğraşmıyordu ve yerel milisler, dost konvoylarını koruma görevini kendileri üstlendi.[27]

İmparatorluk, Dış Halka'yı tamamen kontrol etmeyi başaramadı fakat gezegenleri yeni biyolojik silahlar için test yeri veya Dış Halka gezegeni Lasan'da Lasat türünü acımasızca ortadan kaldırıp,[107] yerel köylüleri köleliğe maruz bırakarak Ryloth'un Twi'lek türünden yararlanıp[109] ve neredeyse tüm Geonosislileri öldürerek[110] iş kaynağı olarak kullandı.[51]

Tarkin Doktrini'nin ruhunu cisimlendirmeyi isteyen İmparatorluk, Geonosis üzerinde Ölüm Yıldızı'nın inşasını ve yerel Geonosisli nüfusun ortadan kaldırılmasını denetledi.[22][111] Tarkin, Dış Halka Valisi olarak terfi edilerek Dış Halka Bölgeleri'nde düzen sağlaması için görevlendirildi.[112] Yeni Düzen'in kurulmasından beş yıl sonra çeşitli Dış Halka gezegeninde HoloNet'i İmparatorluk kullanımına limitledikten sonra birçok hoşnutsuz sistem, ambargoyu İmparatorluk'un Dış Sistemler fethinin gayriresmi başlangıcı olarak gördü.[22]

YSÖ 10 yılında Han Solo, Chewbacca, Qi'ra, Tobias Beckett ve droid L3-37, Kızıl Şafak suç lordu Dryden Vos için koaksiyum ele geçirmek üzere bir görev sırasında Kessel'da bir Pyke Çetesi baharat maden operasyonunu aksattı. Solo, İmparatorluk güçlerinden kaçarken önceki rekorları kırarak Kessel Kaçış Yolu'nu Millennium Falcon ile on üç parsekten az sürede geçti. Sonradan Solo, Qi'ra ve Chewbacca; Savareen'de Vos'un Pyke Çetesi'ni yenmek için Enfys Nest'in Bulut Sürücüleri ile güçlerini birleştirdi. Ayrıca Vos ve Beckett, Qi'ra ve Solo tarafından öldürüldü.[113]

İsyan

İmparatorluk Devri sırasında aralarında Hera Syndulla'nın Hortlaklar'ı,[112] Anka Hücresi[114] ve General Jan Dodonna'nın Massassi Grubu gibi birçok asi hücresi Dış Halka boyunca ortaya çıktı.[115] Batonn ayaklanmasının bastırılmasından sonra Baş Amiral Thrawn, Lothal sektöründe asi güçlerini ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti.[116] Atollon Savaşı[115] sırasında asi güçlerine ağır kayıplar yaşatmasına rağmen Hortlaklar ve Lothal direniş grubu, Lothal gezegenini İmparatorluk yönetiminden kurtarmayı başardı.[117]

YSÖ 2 yılında çeşitli asi hücreleri, Ghorman Katliamı'na cevap olarak Mon Mothma altında Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği halini aldı. Bu asi ağı, İdari Konsey'e büyük bir tehdit oldu ve Dantooine ile Yavin 4 gibi gezegenlerde üsler kurdular.[118] İsyan, Galaktik İmparatorluk'a karşı ilk zaferini Ölüm Yıldızı planlarının çalınmasıyla sonuçlanan Scarif Savaşı'nda kazandı.[119]

İmparatorluk Senatosu'nun feshedilmesiyle Bölgesel Valiler, sektörleri ve sistemleri üzerinde denetleme gücüne sahip oldu. Tatooine gezegeninden gelen Luke Skywalker, Düzen'in siyasi kuruluşundan on dokuz yıl sonra planların çalınmasıyla İmparatorluk'un savaş istasyonunu Yavin Savaşı'nda yok etti.[118]

Dış Halka Bölgeleri, Birlik Filosu'nun bölge boyunca gezmesi ve İmparatorluk'un dış sistemlerin hukuksuzluğuna karşı Orta Halka'nın sınırını güçlendirmesiyle Galaktik İç Savaş'ın yoğunlukla yaşandığı bir yer haline geldi.[120] Merkez'den olan uzaklığı ve İmparatorluk'un çekimser kontrolü yüzünden Dış Halka'da izinsiz holo yayınlar yapılıyordu.[10]

Orta Halka Geri Çekilmesi'nden[120] sonra İmparatorluk, İsyan'ın Hoth'ta bulunan üssünü keşfetti ve Hoth Savaşı'nda burayı yok ederek İsyan'ı Dış Halka'da parçalara bölünmeye zorladı.[121] Yüzük Kırıcı Operasyonu'ndan ve Hoth Savaşı'ndan[120] yaklaşık altı ay sonra Sarı Ay Operasyonu, dağınık Asi Filosu'nun İmparatorluk'un Endor üzerinde inşa halinde olan yeni Ölüm Yıldızı'na saldırmak için Sullust üzerinde yeniden gruplanmasını sağladı. Endor Savaşı'nda yok edilmesiyle İmparatorluk otoritesi dağılmaya başladı ve İmparatorluk'un kademeli olarak Dış Halka'dan çekilmesinin yolunu açtı.[51][122]

Yeni Cumhuriyet

"Dikkatli olmalıyız. Dış Halka yolları yavaş."
―Mon Mothma[kaynak]

Yeni Cumhuriyet, Akiva'yı Endor savaşından aylar sonra Cumhuriyet'e resmi olarak katılan ilk Dış Halka gezegeni olarak tanıdı.[51] YSS 5 yılında İmparatorluk; Zhadalene, Korrus ve Belladoon harici çoğu Dış Halka gezegeninin kontrolünü kaybetti. Filo Amirali Gallius Rax'ı emirleriyle İmparatorluk, silah ve taşıt fabrikalarını savaş eforu için millileştirdi. Vulpinus Nebulası, Almagest, Recluse'nin Nebulası, Queluhan Nebulası, Ro-Loo Üçgeni ve Inamorata'ta bulunan gizli İmparatorluk filolarıyla Rax, üç Dış Halka hücresini Yeni Cumhuriyet'i boğmak için bir kordon olarak kullanmayı planladı.[45] Jakku Savaşı'ndan kısa süre önce Prenses Leia Organa, Tatooine ve Horuz'un İmparatorluk kalıntısı, suç çetesi veya gangsterlerden muzdarip olduğunu rapor etti. Kırmızı Anahtar Baskıncıları, Tatooine'i ele geçirmeye çalıştı fakat bu, Özgür Kasaba'nın Şerifi ve güvenilmez Belediye Başkanı Cobb Vanth tarafından engellendi.[66]

YSS 28[123] yılında arasında Arkanis ve Hosnian Prime'da bulunan Galaktik Senato'da Merkezciler hizbiyle bağlılığı olan Daxam IV gibleri Yeni Cumhuriyet üye gezegenleriydi. Dış Halka gezegeni Ryloth, yeni galaktik hükümete katılmama kararı aldı. Pamarthe gezegeni pilot yetiştirmesiyle biliniyordu.[62]

Yeni Cumhuriyet yeni finansal sınırlandırmalar getirerek ve büyük nakliye yollarına devriyeler koyarak organize suçu kontrol etme adımları attı. Ancak organize suç sonradan Gaulus sektörüne geri döndü ve Galaktik Senato'nun karar verememesi yüzünden Ryloth'un ekonomisini kötü yönde etkiledi. Büyük suç çeteleri arasında Bastatha merkezli ve Nikto suç lordu Rinnrivin Di tarafından yönetilen kartel vardı. Rinnrivin Di'nin kaçakçılık hareketleri Ryloth'un ekonomisine zarar verdi ve Organa ve Ransolm Casterfo tarafından yönetilen bir Yeni Cumhuriyet senatör soruşturmasının yolunu açtı. Aslında Rinnrivin Di'nin karteli, Leydi Carise Sindian'ı da içeren bazı Merkezciler tarafından Amaxine savaşçıları ve İlk Düzen filosunu finanse etmek için kurulmuş bir paravan suç organizasyonuydu.[62]

Daxam IV gezegeni bin Amaxine savaşçısına ev sahipliği yapan bir Amaxine üssünün merkeziydi. Amaxineler, Arliz Hadrassian gibi Eski İmparatorluk'a hayranlıkla bakan ve Yeni Cumhuriyet'i yıkmanın yollarını arayan eski İmparatorluk subayları tarafından yönetilen bir milisti. Organizasyon, Yayılım Bölgesi'nde bulunan Sibensko üslerinde bir patlama yaşandığında büyük oranda yok oldu.[62]

İmparatorluk dirilişi

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş sırasında Ileenium sisteminde bulunan D'Qar gezegeni Direniş'in operasyon üslerine ev sahipliği yapıyordu.[75] Tuanul saldırısından kısa süre önce İlk Düzen, Pressylla sisteminde bulunan yapay bir asteroit kuşağı olan Pressy'nin Taklası'nda bir maden operasyonu yürütüyordu. Eski stormtrooper Finn ve birlik komutanı Yüzbaşı Phasma, Pressy'nin Taklası'nda yapılan bir saldırıyı bastırmakta görev aldı.[124]

İlk Düzen-Direniş savaşı'nın başlamasından önce İlk Düzen, Yüzbaşı Imanuel Doza'nın Colossus yakıt doldurma platformunu işgaline izin vermesi için Dış Halka gezegeni Castilon'da bulunan Colossus'a sahte korsan baskınları düzenletti.[125] Hosnian Felaketi'nden sonra Direniş casusu Kazuda Xiono ve Yeni Cumhuriyet gazisi Jarek Yeager tarafından yönetilen Colossus Takımı, İlk Düzen'i kovdu ve uzay istasyonunu uzaya çıkardı.[126] Cevap olarak İlk Düzen, kaçak istasyon için bir av başlattı.[127]

İlk Düzen–Direniş Savaşı

Hosnian Felaketi ve Takodana Savaşı'ndan sonra İlk Düzen, Starkiller Üssü silahıyla D'Qar'ı yok etmeyi denedi. Ancak Direniş, süperlazerini ateşlemeden önce Starkiller Üssü'nü yok etmeyi başardı.[128]

Direniş, D'Qar tahliyesini tamamlayamadan önce İlk Düzen Donanması tarafından saldırıya uğradı. Bir Müvekkil IV-sınıfı Kuşatma Dretnotunu yok etmesine rağmen Direniş, birçok bombacı ve yıldız savaşçısı kaybetti. Hiperuzaya kaçtıklarında içinde Ulu Lider Snoke'un sancak gemisi ve hiperuzay takipçisi ile donatılmış Supremacy de olan İlk Düzen Donanması tarafından takip edildiler. Direniş ajanları Finn ve Rose Tico, İlk Düzen'in hiperuzay takipçisini devredışı bırakması için Usta Kodkırıcı'yı işe almak üzere Cantonica gezegenine gitti. Ancak görevleri ters tepti ve sadece suçlu dilimleyici DJ'i işe almayı başarabildiler.[129]

Direniş sancak gemisi Raddus'u terk ettikten sonra Direniş, U-55 yörüngesel yük gemileri ile Crait gezegenine kaçtı. Ancak DJ, Direniş'in planlarını İlk Düzen'e anlatarak Direniş'e ihanet etti. Ağır kayıplar almasına rağmen Direniş yük gemilerinden beş tanesi Koramiral Amilyn Holdo'nun Raddus'ta kalıp Supremacy'i yok etmesiyle Crait'e ulaşabildi. Kylo Ren, Snoke'u öldürdükten sonra Ulu Lider unvanını aldı ve Crait'te Direniş'e karşı bir saldırıyı yönetti. Ancak Direniş, Luke Skywalker'ın Ren ile düellosu sayesinde gezegenden kaçmayı başardı.[129]

İmparator

YSS 35 yılında Direniş, Dış Halka gezegeni Ajan Kloss'ta yeni bir üs kurmuştu. Aynı yıl Ulu Lider Kylo Ren, onu Snoke vasıtasıyla gölgelerden İlk Düzen'in yöneten dirilmiş İmparator Palpatine'in Son Düzen'i ile gizli Sith dünyası Exegol'da bir ittifak kurmaya iten bir Sith yönbulucuyu ele geçirmek için volkanik gezegen Mustafar'da Alazmec kolonicilere karşı bir baskını yönetti. İmparator, torunu Rey'i avlaması karşılığında İlk Düzen ile bir ittifak teklifi önerdi.[130]

İkinci Sith yönbulucu arayışlarında Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 ve D-O, Endor sisteminde yer alan ve Ölüm Yıldızı enkazını bulunduran Kef Bir ayına gitti. Jannah tarafından yönetilen ve sivilleri vurmayı reddettikten sonra kaçan İlk Düzen stormtrooper birimi Bölük 77'nin üyeleri ile karşılaştılar. Kylo Ren, Ölüm Yıldızı enkazında yaptığı bir düello sırasında ikinci Sith yönbulucuyu yok etmesine rağmen annesi Prenses Leia, Kylo'yu aydınlık tarafa döndürmek için hayatını feda etti. Rey tarafından iyileştirildikten ve ölü babası Han Solo'nun bir anısı ile sohbet ettikten sonra Ren, karanlık tarafı reddetti ve eskiden sahip olduğu Ben Solo kimliğini yeniden üstlendi.[130]

General Organa'nın ölümünden sonra Ajan Kloss, Direniş'in Exegol'da bulunan İmparator'un Son Düzen güçlerine yapacağı saldırı için toplanma noktası oldu. İmparator'un yenilmesinden sonra Dış Halka gezegenleri Bespin ve Endor'da İlk Düzen'e karşı ayaklanmalar patlak verdi. Sonradan Sith soyunu reddeden ve Skywalker ailesini kabul eden Rey, Skywalker ve Leia'nın ışın kılıçlarını gömdüğü Tatooine'de bulunan Lars evine gitti.[130]

Hükümet

"Dış Halka kanunsuz bir yer. Kaçakçılar, karteller, çeteler ve her türden kötülük için bir cennet."
Jennica Pierce[kaynak]

Merkez Dünyalar'dan olan uzaklığı yüzünden Dış Halka, tarihi boyunca devasa uzayında düzeni korumak için durağan ve merkez bir otoriteden yoksundu. Sonuç olarak Hutt Klanı ve Pyke Çetesi gibi çeşitli suç aileleri, Cumhuriyet tarafından yasaklanmasına rağmen kölelik yaparak ceza almadan hareket ediyordu.[131]

Görünümler

Sithpedi logo.svg Bu liste tam değil. Sithpedi'ye katkıda bulunmak için Wookieepedia'daki liste ile güncelleyebilirsin. (Not)
 • The High Republic: Into the Dark
 • The High Republic: Into the Dark sesli kitabı
 • SWInsider.png "Starlight: Part One: Go Together"—Star Wars Insider 199
 • The High Republic: Light of the Jedi
 • The High Republic: Light of the Jedi sesli kitabı
 • The High Republic: The Great Jedi Rescue
 • The High Republic Adventures 1
 • The High Republic Adventures 2
 • The High Republic: A Test of Courage
 • The High Republic: A Test of Courage sesli kitabı
 • The High Republic 1
 • SWInsider.png "Starlight: Go Together: Part Two"—Star Wars Insider 200
 • The High Republic Adventures 3
 • The High Republic Adventures 5
 • SWInsider.png "Starlight: First Duty"—Star Wars Insider 201202
 • The High Republic 2
 • The High Republic 3
 • The High Republic 4
 • The High Republic 5
 • The High Republic 6
 • The High Republic 7
 • The High Republic 8
 • The High Republic Adventures — The Monster of Temple Peak 1
 • SWInsider.png "Starlight: Hidden Danger"—Star Wars Insider 203204
 • The High Republic: Race to Crashpoint Tower
 • The High Republic: Race to Crashpoint Tower sesli kitabı
 • The High Republic: Showdown at the Fair
 • The High Republic Adventures Free Comic Book Day 2021
 • The High Republic: Trail of Shadows 2
 • The High Republic: Trail of Shadows 3
 • The High Republic Adventures 6
 • The High Republic Adventures 7
 • The High Republic: Out of the Shadows
 • The High Republic: Out of the Shadows sesli kitabı
 • The High Republic Adventures 8
 • The High Republic Adventures 11
 • The High Republic Adventures 13
 • SWInsider.png "Starlight: Past Mistakes"—Star Wars Insider 205206
 • The High Republic: Tempest Runner
 • The High Republic 9
 • The High Republic 10 (Sadece açılış yazısında bahsediliyor)
 • The High Republic 11
 • Star Wars: The High Republic: The Edge of Balance, Vol. 1
 • The High Republic: Mission to Disaster
 • The High Republic: The Fallen Star
 • The High Republic 15
 • The High Republic: Trail of Shadows 5
 • The Vow of Silver Dawn
 • "A Recipe for Death"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 3" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Dooku: Jedi Lost
 • Dooku: Jedi Lost script
 • Master & Apprentice (Sadece bahsi geçti)
 • Master & Apprentice sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 26 (Sadece kapakta)
 • Darth Maul (2017) 2
 • Age of Republic - Darth Maul 1
 • "The Weapon"—Age of Republic Special 1
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Podracer's Rescue"—Star Wars Adventures (2017) 6
 • Queen's Peril
 • Queen's Peril sesli kitabı
 • Star Wars: Episode I The Phantom Menace
 • The Phantom Menace Read-Along Storybook and CD
 • Star Wars Journeys: The Phantom Menace
 • Star Wars Journeys: Beginnings
 • 5-Minute Star Wars Stories
 • Star Wars: Galactic Defense
 • Star Wars: Force Arena
 • Star Wars Battlefront II
 • "Probe Droid Problem"—Darth Maul 1
 • Queen's Shadow
 • Queen's Shadow sesli kitabı
 • Age of Republic - Count Dooku 1
 • Choose Your Destiny: An Obi-Wan & Anakin Adventure
 • Star Wars: Episode II Attack of the Clones
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Yoda vs Count Dooku – Size Matters Not"
 • Jedi of the Republic – Mace Windu 1
 • Jedi of the Republic – Mace Windu 2
 • Jedi of the Republic – Mace Windu 3
 • Jedi of the Republic – Mace Windu 4
 • Jedi of the Republic – Mace Windu 5
 • Star Wars Adventures: The Clone Wars – Battle Tales 5 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Cat and Mouse"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Hidden Enemy"
 • Star Wars: The Clone Wars film
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Clone Cadets" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Supply Lines"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Ambush"
 • "Sharing the Same Face"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Shadow of Malevolence"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Destroy Malevolence"
 • Age of Republic - Anakin Skywalker 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Rookies"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Downfall of a Droid" (Sadece bahsi geçti)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Bombad Jedi"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Cloak of Darkness"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Lair of Grievous"
 • Age of Republic - General Grievous 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Dooku Captured"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Gungan General"
 • "Dooku Captured"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark (Sadece bahsi geçti)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Jedi Crash"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Defenders of Peace"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Trespass"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Blue Shadow Virus" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Mystery of a Thousand Moons"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Storm Over Ryloth"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Innocents of Ryloth"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Liberty on Ryloth"
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: A Small Push"—Star Wars Adventures (2017) 12
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Holocron Heist"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Children of the Force"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Bounty Hunters"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Zillo Beast" (Sadece bahsi geçti)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Senate Spy" (Hologramlarda görüldü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Landing at Point Rain"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Weapons Factory"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Legacy of Terror"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Brain Invaders"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Grievous Intrigue"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Deserter"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Mandalore Plot"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Voyage of Temptation" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Duchess of Mandalore"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Death Trap"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "R2 Come Home"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Lethal Trackdown"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Corruption"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Academy"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Assassin" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "ARC Troopers" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Sphere of Influence"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Evil Plans"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Hostage Crisis" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Hunt for Ziro"
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Intermission, Part I"—Star Wars Adventures (2017) 12 (Sadece resim)
 • Forces of Destiny: Daring Adventures: Volume 2
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Heroes on Both Sides"
 • "Pursuit of Peace"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Senate Murders" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Catalyst: A Rogue One Novel
 • Catalyst: A Rogue One Novel sesli kitabı
 • Forces of Destiny: Daring Adventures: Volume 1
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: Give & Take"—Star Wars Adventures (2020) 12
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Nightsisters"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Monster"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Witches of the Mist"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Overlords" (Sadece bahsi geçti)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Ghosts of Mortis" (Önsezi —Anakin Skywalker)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Citadel"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Counterattack"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Citadel Rescue"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Padawan Lost"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Wookiee Hunt" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Water War"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Gungan Attack"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Prisoners"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Shadow Warrior" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Slaves of the Republic"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Escape from Kadavo"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "A Friend in Need"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Friends and Enemies"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Box"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Crisis on Naboo" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Bane's Story"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • "Bug"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Massacre"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Bounty"
 • "The Lost Nightsister"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Brothers"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Revenge"
 • "Dark Vengeance: The True Story of Darth Maul and His Revenge Against the Jedi Known as Obi-Wan Kenobi"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Tipping Points"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Bound for Rescue"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "A Necessary Bond"
 • "Almost a Jedi"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "A Sunny Day in the Void"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Missing in Action"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Point of No Return"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Revival"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Eminence" (Sadece bahsi geçti)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Shades of Reason"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Lawless"
 • "Kenobi's Shadow"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Jedi Who Knew Too Much" (Hologramlarda görüldü)
 • "Sisters"—Age of Republic Special 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Unknown"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Orders"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "An Old Friend"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Rise of Clovis"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Crisis at the Heart"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Lost One"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Voices"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Destiny" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Sacrifice" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "A Death on Utapau"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "In Search of the Crystal"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Crystal Crisis"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Big Bang"
 • SWInsider.png "Kindred Spirits"—Star Wars Insider 159
 • Dark Disciple
 • Dark Disciple sesli kitabı
 • Thrawn Ascendancy: Chaos Rising (Lesser Space, Thrawn Ascendancy: Chaos Rising sesli kitabı ile aynı anda olarak ilk tanımlanışı)
 • Thrawn Ascendancy: Chaos Rising sesli kitabı
 • Darth Maul—Son of Dathomir 1
 • Darth Maul—Son of Dathomir 4
 • Kanan 7
 • Kanan 8
 • Kanan 9
 • Kanan 10
 • Kanan 11
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Deal No Deal"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Dangerous Debt"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Together Again"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Bad Batch"
 • The Clone Wars: Season 7: Volume 1
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "A Distant Echo"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Unfinished Business"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Old Friends Not Forgotten"
 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Phantom Apprentice"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Shattered"
 • Kanan 1
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Aftermath"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Cut and Run"
 • Kanan 2
 • Darth Vader (2017) 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2017) 5
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Cornered"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Common Ground"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Devil's Deal"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Rescue on Ryloth"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "War-Mantle"
 • Kanan 3
 • Darth Vader (2017) 13
 • Darth Vader (2017) 14
 • Darth Vader (2017) 15
 • Darth Vader (2017) 16
 • Darth Vader (2017) 17
 • Darth Vader Annual 2
 • Age of Rebellion - Darth Vader 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Kanan 4
 • Kanan 5
 • Adventures in Wild Space: The Snare
 • Adventures in Wild Space: The Nest (Sadece bahsi geçti)
 • Adventures in Wild Space: The Steal
 • Adventures in Wild Space: The Dark
 • Adventures in Wild Space: The Cold (Sadece bahsi geçti)
 • Adventures in Wild Space: The Rescue
 • Ahsoka
 • Ahsoka sesli kitabı
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "So Much More"—Star Wars Adventures Annual 2019 (Hayalde görülüyor)
 • SWInsider.png "Orientation"—Star Wars Insider 157
 • Lords of the Sith
 • Lords of the Sith sesli kitabı
 • "Mercy Mission"—The Rise of the Empire
 • Tarkin
 • Tarkin sesli kitabı
 • SWInsider.png "TK-462"—Star Wars Insider 166
 • Darth Vader (2017) 18
 • Darth Vader (2017) 21
 • Darth Vader (2017) 22
 • Darth Vader (2017) 23
 • Darth Vader (2017) 24
 • Darth Vader (2017) 25
 • Star Wars Jedi: Fallen Order
 • Most Wanted (Sadece bahsi geçti)
 • Most Wanted sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Lando's Luck
 • Lando's Luck sesli kitabı
 • Solo: A Star Wars Story
 • Solo: A Star Wars Story: Expanded Edition
 • Solo: A Star Wars Story: Expanded Edition sesli kitabı
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 5
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 6
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 7
 • Han Solo - Imperial Cadet 3 (Sadece kapakta)
 • Han Solo - Imperial Cadet 4
 • Han Solo - Imperial Cadet 5
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo - From Smuggler to General"
 • Rebel Rising
 • Rebel Rising sesli kitabı
 • Thrawn
 • Thrawn sesli kitabı
 • Thrawn 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Thrawn 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Thrawn 4
 • Thrawn 5
 • Thrawn 6
 • "Bottleneck"—The Rise of the Empire
 • A New Dawn (Sadece bahsi geçti)
 • A New Dawn sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 7
 • Lost Stars
 • Lost Stars sesli kitabı
 • Lost Stars webcomic
 • Star Wars (2015) 15
 • Star Wars (2015) 20
 • Star Wars (2015) 27
 • Star Wars (2015) 28
 • New HNN.png HoloNet News Report: Imperial Registration Program (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Lothal Jobless Rates Hit All-time Low (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Controversial Statue Finally Destroyed (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Rise in Citizen Reporting Results in Captured Criminals (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Empire Ensures New Affordable Housing on Lothal (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Famed Imperial Pilot Moves to Lothal (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Breaking News: Unauthorized Mining Operation Halted (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Community Leaders Discuss Capital City Improvements (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • New HNN.png HoloNet News Exclusive: Mas Amedda receives Governor Arihnda Pryce for Lothal report (bağlantı) (yedek bağlantı) (Hologramlarda görüldü)
 • Choose Your Destiny: A Podracer Mission
 • Servants of the Empire: Edge of the Galaxy
 • Star Wars Rebels: Ghost Raid
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Machine in the Ghost"
 • Chopper Saves the Day
 • Rise of the Rebels
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Art Attack"
 • Sabine's Art Attack
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Entanglement"
 • Zeb to the Rescue
 • Ezra's Gamble
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Property of Ezra Bridger"
 • Ezra and the Pilot
 • Star Wars Rebels webcomic
 • Star Wars Rebels: Spark of Rebellion
 • Ezra's Wookiee Rescue
 • The Rebellion Begins
 • Droids in Distress book
 • The Secret Jedi: The Adventures of Kanan Jarrus: Rebel Leader
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Droids in Distress"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Fighter Flight"
 • TIE Fighter Trouble
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rise of the Old Masters"
 • The Inquisitor's Trap
 • Servants of the Empire: Rebel in the Ranks
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Breaking Ranks"
 • SWRM.png "Kallus' Hunt"—Star Wars Rebels Magazine 4
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Out of Darkness"
 • Star Wars Rebels: Recon Missions
 • Star Wars Rebels: Rebel Strike
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Empire Day"
 • Ezra's Duel with Danger
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Gathering Forces"
 • SWRM.png "Return of the Slavers"—Star Wars Rebels Magazine 5
 • SWRM.png "Eyes on the Prize"—Star Wars Rebels Magazine 6
 • Kanan 6
 • Kanan 12
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Path of the Jedi"
 • Kanan's Jedi Training
 • SWRM.png "Sabotaged Supplies"—Star Wars Rebels Magazine 7
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Idiot's Array"
 • Servants of the Empire: Imperial Justice
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Vision of Hope"
 • SWRM.png "Ezra's Vision"—Star Wars Rebels Magazine 8
 • SWRM.png "Assessment"—Star Wars Rebels Magazine 11
 • Servants of the Empire: The Secret Academy
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Call to Action"
 • Battle to the End
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rebel Resolve"
 • Star Wars: Starfighter Missions
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Fire Across the Galaxy"
 • SWRM.png "Senate Perspective"—Star Wars Rebels Magazine 9
 • Star Wars Rebels: Recon Missions
 • SWInsider.png "Rebel Bluff"—Star Wars Insider 158
 • SWRM.png "Puffer Problems"—Star Wars Rebels Magazine 21 (Hologramlarda görüldü)
 • Star Wars Rebels: The Siege of Lothal
 • Star Wars Rebels: Team Tactics
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Lost Commanders"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Relics of the Old Republic"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Brothers of the Broken Horn"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Wings of the Master"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Blood Sisters"
 • SWRM.png "Too Late to Change"—Star Wars Rebels Magazine 28
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Stealth Strike"
 • Leia, Princess of Alderaan
 • Leia, Princess of Alderaan sesli kitabı
 • Leia Organa: Ordeal of the Princess (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Bounty of Trouble"
 • Forces of Destiny: The Leia Chronicles
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Future of the Force"
 • SWRM.png "The Size of the Fight"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legacy"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A Princess on Lothal"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Protector of Concord Dawn"
 • SWRM.png "The Ballad of 264"—Star Wars Rebels Magazine (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Homecoming"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Honorable Ones"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Shroud of Darkness"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Forgotten Droid"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Mystery of Chopper Base"
 • SWRM.png "The Line of Duty"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Twilight of the Apprentice"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Newest Recruit"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Crash Course"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "The Stranger"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Accidental Allies"
 • Star Wars Rebels: Steps Into Shadow
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Holocrons of Fate"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Antilles Extraction"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Hera's Heroes"
 • SWRM.png "Sons of the Sky"—Star Wars Rebels Magazine 33
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Last Battle"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Imperial Supercommandos"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Iron Squadron"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "An Inside Man"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Visions and Voices"
 • SWRM.png "A Youth Unpromising"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Ghosts of Geonosis"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Warhead"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Trials of the Darksaber"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legacy of Mandalore"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Through Imperial Eyes"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Secret Cargo"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Twin Suns"
 • Maul: A Star Wars Rebels Cinestory Comic
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Zero Hour"
 • Thrawn: Alliances
 • Thrawn: Alliances sesli kitabı
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Art History"
 • Star Wars Rebels: Heroes of Mandalore
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "In the Name of the Rebellion"
 • SWRM.png "Never Far Behind"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Occupation"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Flight of the Defender"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Kindred"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Crawler Commandeers"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rebel Assault"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Jedi Night"
 • Thrawn: Treason
 • Thrawn: Treason sesli kitabı
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "DUME"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Wolves and a Door"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A World Between Worlds"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A Fool's Hope"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Family Reunion – and Farewell"
 • "The Sand Will Provide"—Star Wars 37
 • "An Old Hope"—Life Day Treasury
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Hoojib Menace"—Star Wars Adventures Annual 2021
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 1
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 2
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 3
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Droid Hunters"—Star Wars Adventures Free Comic Book Day 2019
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 4
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 5
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 1
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 2
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 3
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 4
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 5
 • Star Wars: Secrets of the Empire
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode II
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode III
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: The Short Goodbye"—Star Wars Adventures (2020) 5
 • Guardians of the Whills (Sadece bahsi geçti)
 • Rogue One: A Star Wars Story
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Stormtroopers vs. Rebels – Soldiers of the Galactic Empire"
 • Rogue One: A Star Wars Story novelization
 • Rogue One: A Star Wars Story sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One: Secret Mission
 • Star Wars: Rogue One Graphic Novel Adaptation
 • Rogue One Adaptation 1
 • Rogue One Adaptation 2
 • Rogue One Adaptation 3
 • Rogue One Adaptation 4
 • Rogue One Adaptation 5
 • Rogue One Adaptation 6
 • "Raymus"—From a Certain Point of View
 • Age of Rebellion - Grand Moff Tarkin 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars: Episode IV A New Hope (İlk görünüm)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "R2-D2 - A Loyal Droid"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia vs. Darth Vader - A Fearless Leader"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke Skywalker - The Journey Begins"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Obi-Wan Kenobi"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo - Galaxy's Best Smuggler"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Chewie vs. Holochess - Let the Wookiee Win"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia – The Rescue"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo – Taking Flight for his Friends"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. the Death Star - X-wing Assault"
 • A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy
 • A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy sesli kitabı
 • Star Wars: A New Hope junior novelization
 • Escape from Darth Vader
 • A New Hope Golden Book
 • Episode IV: A New Hope Read-Along Storybook and CD
 • Star Wars: Heroes Path
 • The Adventures of Luke Skywalker, Jedi Knight
 • Star Wars: The Original Trilogy – A Graphic Novel
 • A Leader Named Leia
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Gonk!"—Star Wars Adventures (2017) 8
 • Star Wars Battlefront
 • "Stories in the Sand"—From a Certain Point of View
 • "Reirin"—From a Certain Point of View
 • "The Red One"—From a Certain Point of View
 • "Rites"—From a Certain Point of View
 • "Master and Apprentice"—From a Certain Point of View
 • "The Luckless Rodian"—From a Certain Point of View
 • "Not for Nothing"—From a Certain Point of View
 • "We Don't Serve Their Kind Here"—From a Certain Point of View
 • "The Kloo Horn Cantina Caper"—From a Certain Point of View
 • "Added Muscle"—From a Certain Point of View
 • "You Owe Me a Ride"—From a Certain Point of View
 • "The Secrets of Long Snoot"—From a Certain Point of View
 • "Born in the Storm"—From a Certain Point of View
 • "Laina"—From a Certain Point of View
 • "Verge of Greatness"—From a Certain Point of View
 • "The Trigger"—From a Certain Point of View
 • "Time of Death"—From a Certain Point of View
 • "There is Another"—From a Certain Point of View
 • "Sparks"—From a Certain Point of View
 • "Duty Roster"—From a Certain Point of View
 • "Desert Son"—From a Certain Point of View
 • "Grounded"—From a Certain Point of View
 • "Contingency Plan"—From a Certain Point of View
 • "By Whatever Sun"—From a Certain Point of View
 • Battlefront II: Inferno Squad
 • Battlefront II: Inferno Squad sesli kitabı
 • Princess Leia 1
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure sesli kitabı
 • Han and the Rebel Rescue
 • Smuggler's Run animated comic
 • Smuggler's Run, Part 1
 • Star Wars Adventures: Smuggler's Run 1
 • Star Wars Adventures: Smuggler's Run 2
 • Princess Leia 2 (Sadece bahsi geçti)
 • Princess Leia 3
 • Princess Leia 5
 • Age of Rebellion - Han Solo 1
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Flat Mountain of Yavin"—Star Wars Adventures (2017) 2
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Princess and the Bog, A Twin Tale, Part I"—Star Wars Adventures (2020) 7
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Princess and the Bog, A Twin Tale, Part 2"—Star Wars Adventures (2020) 8
 • Chewbacca (2015) 1
 • Chewbacca (2015) 2
 • Chewbacca (2015) 3
 • Chewbacca (2015) 4
 • Chewbacca 5
 • Chewie and the Courageous Kid
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Swoop Racers"—Star Wars Adventures (2017) 21
 • Heir to the Jedi
 • Heir to the Jedi sesli kitabı
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure sesli kitabı
 • Choose Your Destiny: A Luke & Leia Adventure
 • Star Wars Annual (2015) 4
 • Star Wars (2015) 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 2 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 3
 • Darth Vader (2015) 1
 • "Coda"—Darth Vader 25
 • Star Wars (2015) 4
 • Doctor Aphra: An Audiobook Original
 • Darth Vader (2015) 2
 • Darth Vader (2015) 4
 • Star Wars (2015) 5
 • Darth Vader (2015) 5
 • Star Wars (2015) 6
 • Darth Vader (2015) 6
 • Star Wars (2015) 8
 • Star Wars (2015) 9
 • Star Wars (2015) 10
 • Star Wars (2015) 11
 • Star Wars (2015) 12
 • Darth Vader (2015) 7
 • Darth Vader (2015) 8
 • Darth Vader (2015) 9
 • Darth Vader (2015) 10
 • Darth Vader (2015) 11
 • Darth Vader (2015) 12
 • Star Wars (2015) 17
 • Star Wars (2015) 18
 • Darth Vader (2015) 20
 • "The Misadventures of Triple-Zero and Beetee"—Darth Vader 20
 • Darth Vader (2015) 21
 • Darth Vader (2015) 24 (Önsezi —Darth Vader)
 • "Droid Dilemma"—Star Wars 25
 • Star Wars (2015) 30
 • Doctor Aphra (2016) 1
 • Doctor Aphra (2016) 2
 • Doctor Aphra (2016) 3
 • Doctor Aphra (2016) 4
 • Doctor Aphra (2016) 6
 • The Screaming Citadel 1
 • Star Wars (2015) 31
 • Star Wars (2015) 32 (Sadece açılış yazısında bahsediliyor)
 • Doctor Aphra (2016) 9
 • Doctor Aphra (2016) 10 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2016) 13
 • Star Wars (2015) 34
 • Star Wars (2015) 35 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 36
 • Star Wars (2015) 37
 • Doctor Aphra Annual 2 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2016) 14
 • Doctor Aphra (2016) 15
 • Doctor Aphra (2016) 19
 • Doctor Aphra (2016) 20
 • Doctor Aphra (2016) 21
 • "Shu-Torun Lives"—Star Wars 50
 • Star Wars (2015) 40 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars: The Last Jedi – The Storms of Crait 1
 • Star Wars (2015) 44
 • Star Wars (2015) 45
 • Star Wars (2015) 46
 • Star Wars (2015) 47
 • Star Wars (2015) 48
 • Star Wars (2015) 49
 • Star Wars (2015) 50
 • Star Wars (2015) 51
 • Star Wars (2015) 52
 • Star Wars (2015) 53
 • Star Wars (2015) 54
 • Star Wars (2015) 55
 • Star Wars (2015) 56
 • Star Wars (2015) 61
 • Star Wars (2015) 62
 • Star Wars (2015) 67
 • Doctor Aphra (2016) 32
 • Doctor Aphra (2016) 33 (Ekranda görülüyor)
 • Doctor Aphra (2016) 34
 • Doctor Aphra (2016) 35 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Doctor Aphra (2016) 36 (Hologramlarda görüldü)
 • Doctor Aphra (2016) 37
 • Doctor Aphra (2016) 40
 • Star Wars (2015) 68
 • Star Wars (2015) 70 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 71 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2015) 75
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Squad Goals, Part One"—Star Wars Adventures (2020) 11
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Squad Goals, Part 2"—Star Wars Adventures (2020) 12
 • Target Vader 1
 • Target Vader 2
 • Target Vader 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Target Vader 5 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Target Vader 6
 • Age of Rebellion - Boba Fett 1
 • Age of Rebellion - Jabba the Hutt 1
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: Done Dirty"—Star Wars Adventures (2020) 11
 • Choose Your Destiny: An Escape Mission
 • Star Wars: Commander
 • "The Song of Winter's Heart"—Life Day Treasury
 • Vader - Dark Visions 5
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Coin"—Star Wars Adventures Annual 2021
 • Age of Rebellion - Lando Calrissian 1
 • Choose Your Destiny: A Smuggler Mission
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "A Matter Of Perception"—Star Wars Adventures (2017) 22
 • Battlefront: Twilight Company
 • Battlefront: Twilight Company sesli kitabı
 • "An Echo of Victory"—Empire Ascendant 1
 • "Two Sides to Every Sortie"—Empire Ascendant 1
 • "Epilogue"—Empire Ascendant 1
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Beasts of Echo Base"
 • Star Wars: Forces of Destiny—Leia
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Family Affair, Part 1"—Star Wars Adventures (2017) 10
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Family Affair, Part 2"—Star Wars Adventures (2017) 11
 • "The Trial of Dagobah"—Age of Rebellion Special 1
 • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. the Wampa - Cavern Escape"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Battle of Hoth"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. Imperial Walkers - Commander on Hoth"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo vs. the Space Slug - The Escape Artist"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Journey to Dagobah"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Yoda – The Jedi Master"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Boba Fett - The Bounty Hunter"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Rendezvous at Bespin"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Clash on Cloud City"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke Skywalker vs. Darth Vader – Join Me"
 • The Empire Strikes Back: So You Want to Be a Jedi?
 • The Empire Strikes Back: So You Want to Be a Jedi? sesli kitabı
 • Star Wars: The Empire Strikes Back junior novelization
 • Episode V: The Empire Strikes Back Read-Along Storybook and CD
 • The Empire Strikes Back Golden Book
 • AT-AT Attack!
 • Use the Force!
 • Captured on Cloud City
 • Star Wars: Yoda's Jedi Training
 • "Eyes of the Empire"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Ekranda görülüyor)
 • "Hunger"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Ion Control"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "A Good Kiss"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "She Will Keep Them Warm"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Rogue Two"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Final Order"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Amara Kel's Rules for TIE Pilot Survival (Probably)"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Lord Vader Will See You Now"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Wait for It"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "No Time for Poetry"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Bespin Escape"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Faith in an Old Friend"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Due on Batuu"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Into the Clouds"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Witness"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Man Who Built Cloud City"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Backup Backup Plan"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: Invasion of Echo Base"—Star Wars Adventures (2020) 1
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "The Path Ahead"
 • Star Wars (2020) 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 2
 • Star Wars (2020) 3
 • Star Wars (2020) 4
 • Star Wars (2020) 5 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 6
 • Star Wars (2020) 7 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 8 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 10
 • Star Wars (2020) 11
 • Star Wars (2020) 12 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2020) 1
 • Darth Vader (2020) 2 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2020) 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2020) 4 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2020) 5
 • Darth Vader (2020) 6
 • Darth Vader (2020) 7
 • Darth Vader (2020) 8
 • Darth Vader (2020) 9
 • Darth Vader (2020) 10 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader (2020) 11 (Önsezi —Darth Vader)
 • Doctor Aphra (2020) 1
 • Doctor Aphra (2020) 2 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Doctor Aphra (2020) 3
 • Doctor Aphra (2020) 4
 • Doctor Aphra (2020) 5
 • Bounty Hunters 1
 • Bounty Hunters 2
 • Bounty Hunters 3
 • Bounty Hunters 8 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 9 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 10 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Doctor Aphra (2020) 7
 • Doctor Aphra (2020) 8
 • Doctor Aphra (2020) 9
 • War of the Bounty Hunters Alpha 1
 • War of the Bounty Hunters – Jabba the Hutt 1
 • Bounty Hunters 12
 • War of the Bounty Hunters 1
 • War of the Bounty Hunters – 4-LOM & Zuckuss 1
 • Star Wars (2020) 13
 • Bounty Hunters 13
 • Bounty Hunters 14
 • Doctor Aphra (2020) 10
 • Bounty Hunters 15
 • Darth Vader (2020) 12
 • Darth Vader (2020) 13
 • Darth Vader (2020) 15
 • Doctor Aphra (2020) 11
 • Star Wars (2020) 14
 • Star Wars (2020) 15
 • Doctor Aphra (2020) 12 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 16
 • War of the Bounty Hunters 5
 • Darth Vader (2020) 17
 • War of the Bounty Hunters – IG-88 1
 • Star Wars (2020) 18 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 19
 • Doctor Aphra (2020) 16
 • Crimson Reign 1
 • Darth Vader (2020) 18
 • Bounty Hunters 18
 • Age of Rebellion - Luke Skywalker 1
 • Leia and the Great Island Escape
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Blue Brothers"—Star Wars Adventures (2017) 13
 • "The Kroolok"—Life Day Treasury
 • Age of Rebellion - Princess Leia 1
 • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Leia and Han - The Han Rescue"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia - An Unexpected Friend"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. Emperor Palpatine - Rise to Evil"
 • Return of the Jedi: Beware the Power of the Dark Side!
 • Return of the Jedi: Beware the Power of the Dark Side! sesli kitabı
 • Star Wars: Return of the Jedi junior novelization
 • Episode VI: Return of the Jedi Read-Along Storybook and CD
 • Return of the Jedi Golden Book
 • Rescue from Jabba's Palace
 • Ewoks Join the Fight
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Ewok Escape"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "An Imperial Feast"
 • SWInsider.png "Blade Squadron"—Star Wars Insider 149150
 • "The Levers of Power"—The Rise of the Empire
 • Shattered Empire 1
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Traps and Tribulations"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Chopper and Friends"
 • Star Wars Adventures: Shadow of Vader's Castle
 • Shattered Empire 2
 • Shattered Empire 3
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "A Race for Answers"—Star Wars Adventures (2017) 23 (Hayalde görülüyor)
 • Star Wars: Squadrons
 • Alphabet Squadron
 • Alphabet Squadron sesli kitabı
 • Aftermath
 • Aftermath sesli kitabı
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 1
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 2
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 4
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 5
 • Star Wars: Uprising
 • Shattered Empire 4
 • Shadow Fall
 • Shadow Fall sesli kitabı
 • Aftermath: Life Debt
 • Aftermath: Life Debt sesli kitabı
 • SWInsider.png "Blade Squadron: Kuat"—Star Wars Insider 168 (Sadece bahsi geçti)
 • Victory's Price (Hologramlarda görüldü)
 • Victory's Price sesli kitabı (Hologramlarda görüldü)
 • Aftermath: Empire's End
 • Aftermath: Empire's End sesli kitabı
 • Last Shot
 • Last Shot sesli kitabı
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 1: The Mandalorian"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 3: The Sin"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 4: Sanctuary"
 • The Mandalorian: Season 1: Volume 1
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 5: The Gunslinger"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 7: The Reckoning"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 8: Redemption"
 • Star Wars: The Mandalorian Junior Novel
 • The Mandalorian: A Clan of Two
 • The Mandalorian: Allies & Enemies
 • The Mandalorian: Magnetic Fun
 • The Mandalorian: This is the Way
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 9: The Marshal"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 10: The Passenger"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 11: The Heiress"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 12: The Siege"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 13: The Jedi"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 14: The Tragedy"
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 16: The Rescue"
 • Poe Dameron: Free Fall
 • Poe Dameron: Free Fall sesli kitabı
 • The Legends of Luke Skywalker
 • The Legends of Luke Skywalker sesli kitabı
 • Bloodline
 • Bloodline sesli kitabı
 • The Rise of Kylo Ren 2
 • The Rise of Kylo Ren 3
 • Age of Resistance - Supreme Leader Snoke 1
 • Life Day 1
 • Phasma (Sadece bahsi geçti)
 • Phasma sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • "The Perfect Weapon"
 • "All Creatures Great and Small"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • "The Face of Evil"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • "True Love"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • "The Crimson Corsair and the Lost Treasure of Count Dooku"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I
 • Before the Awakening (Sadece bahsi geçti)
 • Poe and the Missing Ship
 • Age of Resistance - Rose Tico 1
 • Star Wars: Forces of Destiny—Rose & Paige
 • Star Wars Special: C-3PO 1
 • "C-3PO's New Arm"—Galactic Adventures Storybook Collection
 • "SaBBotage"—Poe Dameron 1
 • Poe Dameron 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 4 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 6
 • Poe Dameron 7
 • Poe Dameron 8
 • Poe Dameron 9
 • Poe Dameron 10
 • Poe Dameron 11
 • Poe Dameron 14
 • Poe Dameron 15
 • Poe Dameron 17
 • Poe Dameron 18
 • Poe Dameron 19
 • Poe Dameron Annual 1
 • Poe Dameron Annual 2
 • "Robot Resistance"—Age of Resistance Special 1
 • Poe Dameron 20
 • Poe Dameron 21
 • Poe Dameron 22 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 25
 • Join the Resistance
 • Join the Resistance: Escape from Vodran
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Pest Control"—Star Wars Adventures (2017) 3
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure sesli kitabı
 • Join the Resistance: Attack on Starkiller Base
 • Force Collector
 • Force Collector sesli kitabı
 • Star Wars: Episode VII The Force Awakens
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "An Unlikely Friendship"
 • Star Wars: The Force Awakens novelization
 • Star Wars: The Force Awakens sesli kitabı
 • Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel
 • Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel sesli kitabı
 • The Force Awakens: Rey's Story
 • The Force Awakens: Rey's Story sesli kitabı
 • The Force Awakens: Finn's Story
 • The Force Awakens Read-Along Storybook and CD
 • Star Wars: The Force Awakens Graphic Novel Adaptation
 • The Force Awakens Adaptation 2 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • The Force Awakens Adaptation 3 (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens Adaptation 4 (Önsezi —Rey)
 • The Force Awakens Adaptation 5
 • The Force Awakens Adaptation 6
 • The Last Jedi: Cobalt Squadron
 • The Last Jedi: Cobalt Squadron sesli kitabı
 • Galaxy's Edge: Black Spire
 • Galaxy's Edge: Black Spire sesli kitabı
 • Age of Resistance - Rey 1
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png ""—Star Wars Adventures Ashcan
 • "Rules of the Game"—Canto Bight
 • "Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing"—Canto Bight
 • "The Wine in Dreams"—Canto Bight
 • "The Ride"—Canto Bight
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Rose Knows"—Star Wars Adventures (2017) 6
 • Star Wars: The Last Jedi – DJ – Most Wanted 1
 • Star Wars: Episode VIII The Last Jedi
 • Star Wars: The Last Jedi: Expanded Edition
 • Star Wars: The Last Jedi: Expanded Edition sesli kitabı
 • Star Wars: The Last Jedi: A Junior Novel
 • Star Wars: The Last Jedi: A Junior Novel sesli kitabı
 • The Last Jedi: Rey's Journey
 • The Last Jedi: Rose and Finn's Secret Mission
 • The Last Jedi Adaptation 1
 • The Last Jedi Adaptation 2
 • The Last Jedi Adaptation 3
 • The Last Jedi Adaptation 5
 • The Last Jedi Adaptation 6
 • Star Wars: Droid Repair Bay
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Life Lessons"—Star Wars Adventures (2017) 26 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Shuttle Shock"
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "A Quick Salvage Run"
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The Relic Raiders"
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "Rendezvous Point"
 • Poe Dameron 26 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 27 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 28 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 29 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 30 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 31
 • Resistance Reborn
 • Resistance Reborn sesli kitabı
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The New World"
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "No Place Safe"
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "Rebuilding the Resistance"
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The Escape"
 • Allegiance 1
 • Allegiance 2
 • Allegiance 3
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Secret Agent Droids, Part 1"—Star Wars Adventures (2017) 27
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Secret Agent Droids, Part 2"—Star Wars Adventures (2017) 28
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Secret Agent Droids, Part 3"—Star Wars Adventures (2017) 29
 • BB-8 and the Snow Monster
 • Spark of the Resistance (Sadece bahsi geçti)
 • Spark of the Resistance sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Flight of the Falcon, Part 3: Home Again"—Star Wars Adventures (2017) 16
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Flight of the Falcon, Part 5: Grand Theft Falcon"—Star Wars Adventures (2017) 18 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Pirate's Price
 • Pirate's Price sesli kitabı
 • Star Wars Adventures: Flight of the Falcon
 • Galaxy's Edge 1
 • Galaxy's Edge 2
 • Galaxy's Edge 3
 • Galaxy's Edge 4
 • Galaxy's Edge 5
 • A Crash of Fate
 • A Crash of Fate sesli kitabı
 • "The Knight & the Dragon"—Myths & Fables (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Wanderer"—Myths & Fables (Sadece bahsi geçti) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Black Spire"—Myths & Fables (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Gaze of Stone"—Myths & Fables (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Witch & the Wookiee"—Myths & Fables (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Chasing Ghosts"—Myths & Fables (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Buyer Beware"—Dark Legends (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Blood Moon"—Dark Legends (Sadece bahsi geçti) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Dark Mirror"—Dark Legends (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Gilded Cage"—Dark Legends (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Sleep of Ages"—Dark Legends (Sadece bahsi geçti) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Black Spire: Return to a Shattered Planet"—Galaxy's Edge: Black Spire
 • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge
 • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – Last Call
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Black Spire Outpost"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Millennium Falcon - Smugglers Run"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Rise of the Resistance"
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Battle for Horizon Base"—Star Wars Adventures (2017) 32
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Obstacle Course, Part 1"—Star Wars Adventures (2020) 1
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Obstacle Course, Part 2"—Star Wars Adventures (2020) 2
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Heist"—Star Wars Adventures (2017) 21 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: A Tauntaun Tail"—Star Wars Adventures (2017) 22 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Majordomo, Major Problems"—Star Wars Adventures (2017) 23 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Lost Stories, Part 3"—Star Wars Adventures (2017) 32 (Hayalde görülüyor)
 • Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: Expanded Edition
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: Expanded Edition sesli kitabı
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: A Junior Novel
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: A Junior Novel sesli kitabı
 • Life Day Treasury (Sadece bahsi geçti)

Canon dışı görünümler

 • LEGO Star Wars: Revenge of the Sith
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "The Chase with Han/Escape with Chewbacca" (Appears on billboard holofeed only)
 • Rogue One: Recon A Star Wars 360 Experience
 • "It's Not Wise to Let Your Guard Down"
 • "Far Too Remote"—From a Certain Point of View
 • Star Wars Epic Yarns: The Empire Strikes Back
 • Lego.svg LEGO STAR WARS: Celebrate the Season – "Reindeer Walker"
 • Star Wars Epic Yarns: Return of the Jedi
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A Hero Discovered" (Hologramlarda görüldü)
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Lost Treasure of Cloud City"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Crossing Paths"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Race on Tatooine"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Duel of Destiny"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Kyber Saber"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A New Home"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Home One"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Embersteel Blade"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Storms of Taul"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Pit and the Pinnacle"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A Perilous Rescue"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Escape from Coruscant" (Hologramlarda görüldü)
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Free Fall"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Return of the Jedi"
 • LEGO Star Wars: Droid Tales Episodes I-III
 • Blips-Template.png Star Wars Blips – "Fan Droids" (Hologramlarda görüldü)
 • "The Dragonsnake Saves R2-D2"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Even a Mandalorian Needs Help"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "From Trenches to Wrenches: The Roger Story"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Lo, I am Manufactured" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "It Gets Ugly" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "The Prisoner of Tatooine" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "The Droid Rescue Gambit"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Yub Nub!"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "What Goes Up..."
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Scouting for Leia/A Mission with Maz"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Rolling with BB-8/Resistance on the Run"
 • LEGO Star Wars Terrifying Tales
 • SWVisions-Logo.jpg Star Wars: VisionsTHE TWINS (Muğlak canon durumu)

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 Ultimate Star Wars
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Star Wars: Galaksi Atlası
 3. 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 3,108 3,109 3,110 3,111 3,112 3,113 3,114 3,115 3,116 3,117 3,118 3,119 3,120 3,121 3,122 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 3,128 3,129 3,130 3,131 3,132 3,133 3,134 3,135 3,136 3,137 3,138 3,139 3,140 3,141 3,142 3,143 3,144 3,145 3,146 3,147 3,148 3,149 3,150 3,151 3,152 3,153 3,154 3,155 3,156 3,157 3,158 3,159 3,160 3,161 3,162 3,163 3,164 3,165 3,166 3,167 3,168 3,169 3,170 3,171 3,172 3,173 3,174 3,175 Star Wars: The Force Awakens Beginner Game
 4. Nexus of Power
 5. 5,0 5,1 5,2 Thrawn
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 StarWars.com StarWars.comWhere in the Galaxy Are the Worlds of Rogue One? (makale) (yedek bağlantı)
 7. StarWars.com StarWars.comWhere in the Galaxy Are the Worlds of Star Wars: The Force Awakens? (makale) (yedek bağlantı)
 8. Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary
 9. Star Wars: Complete Locations
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Star Wars: Hareketli Hedef
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Star Wars: Smuggler's Guide
 12. Friends Like These
 13. 13,0 13,1 13,2 The Art of Star Wars: Uprising
 14. Last Shot
 15. Star Wars Rebels: Visual Guide: Epic Battles
 16. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Revival"
 17. 17,0 17,1 Collapse of the Republic
 18. Star Wars Rebels: Head to Head
 19. Battlefront II: Cehennem Mangası
 20. 20,0 20,1 The Last Jedi: Bomber Command
 21. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Florrum (yedek bağlantı)
 22. 22,00 22,01 22,02 22,03 22,04 22,05 22,06 22,07 22,08 22,09 22,10 22,11 22,12 Tarkin
 23. 23,0 23,1 23,2 Heir to the Jedi
 24. Princess Leia 2
 25. 25,0 25,1 25,2 Catalyst: A Rogue One Novel
 26. Star Wars: Galaxy's Edge
 27. 27,0 27,1 27,2 Star Wars: Uprising
 28. 28,0 28,1 Dawn of Rebellion
 29. SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The New World"
 30. Darth Vader 8
 31. 31,0 31,1 The Last Jedi: Cobalt Squadron
 32. 32,0 32,1 32,2 Rebel Rising
 33. Ultimate Star Wars, New Edition
 34. StarWars.com The Clone Wars Episode Guide: Children of the Force - StarWars.com (içerik artık eski; yedek bağlantı)
 35. The Screaming Citadel 1
 36. Poe Dameron 11
 37. No Disintegrations
 38. Asilerin Yükselişi
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 Star Wars Galaxy's Edge: Traveler's Guide to Batuu
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 40,4 Poe Dameron: Free Fall
 41. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Jedi Crash"
 42. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Shadow of Malevolence"
 43. Ahsoka
 44. Tamamen Çalışır Durumda
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 45,4 Aftermath: Life Debt
 46. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Dooku Captured"
 47. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Lair of Grievous"
 48. Star Wars: Rogue One: Rebel Dossier
 49. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Zeffo (yedek bağlantı), Zeffo'yu Dış Halka Bölgeleri'ne koymaktadır. Zeffo sistemi, Star Wars Jedi: Fallen Order'da gösterildiği gibi Zeffo'yu içerdiği için bu bölgede yer alması gerekmektedir.
 50. A Crash of Fate
 51. 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 Aftermath
 52. Doctor Aphra 32
 53. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Parvinoth (yedek bağlantı)
 54. Dooku: Jedi Lost
 55. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Bogano (yedek bağlantı)
 56. Age of Rebellion - Boba Fett 1
 57. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Carlac (yedek bağlantı)
 58. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Chadra-Fan (yedek bağlantı)
 59. Leia, Princess of Alderaan
 60. Darth Vader (2017) 18
 61. 61,0 61,1 Star Wars: Kaçakçı'nın Kaçışı Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi: "Smuggler's Run" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış
 62. 62,0 62,1 62,2 62,3 62,4 Kan Bağı
 63. The Rise of Kylo Ren 2
 64. Servants of the Empire: Rebel in the Ranks
 65. Spark of the Resistance
 66. 66,0 66,1 Aftermath: Empire's End
 67. Jedi of the Republic – Mace Windu 1
 68. Star Wars 17
 69. Star Wars: The Visual Dictionary