Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale, bu konunun Canon versiyonunu ele alıyor.
Bu konunun Legends makalesine gitmek için buraya bas.
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Dış Halka buraya yönlendirmektedir. Masa oyunu makalesini arıyor olabilirsiniz.

"Dış Halka'da aptal olarak hayatta kalamazsın!"
Hondo Ohnaka[kaynak]

Dış Halka ve Dış Sistemler olarak da bilinen Dış Halka Bölgeleri, galaksinin Orta Halka ile Vahşi Uzay ve Bilinmeyen Bölgeler arasında kalan az nüfuslu bir bölgesiydi. Galaksinin en büyük bölgesi olan Dış Halka, çeşitli dünyalar ile ilkel gezegenlere ev sahipliği yapıyordu.

Tarih

"Dış Halka'ya nasıl düştünüz?"
Anakin Skywalker[kaynak]

Eski Cumhuriyet günleri

"Burada Cumhuriyet yok… Kendi başımıza hayatta kalmak zorundayız."
Shmi Skywalker[kaynak]

Sith gezegeni Moraband'da bulunan Kara Lordlar Vadisi.

Eski Cumhuriyet'in kuruluşu ve Merkez gezegeni Coruscant'ın öncü insan türüne ev sahibi olmasıyla galaktik yayılım,[27] Merkez Dünyalar'dan Dış Halka'ya daha iyi bir hayat ve fırsatlar için gidenlerin hiperuzay rotaları üzerinden gitmesiyle yaşanmıştı.[61] Ekonomik, yasal sınırlandırmalar ve siyasi baskılar yüzünden çoğu Merkez'den uzak medeniyetin ulaşamadığı yerlerde yaşamayı tercih ediyordu.[1] Cumhuriyet tarafından inşa edilen Tertiary Usatia sistemi gibi navigasyonel işaretler galaktik sınıra doğru giden kaşiflere yol göstermişti.[102]

Kinro kuyrukluyıldızının Merkez Dünyalar'dan geçeceği tahmin ediliyordu fakat daha Orta Halka'ya bile ulaşamadan Jedi'lar tarafından yok edilmişti.[51]

Ardından Cumhuriyet ve Jedi müttefikleri arasında Dış Halka gezegeni Mandalore'un savaşçı kültürü üzerinde bir tartışma çıktı ve Jedi Tapınağı'ndan Karakılıç'ın çalınmasıyla sonuçlanan yıkıcı bir çatışma yaşandı.[103] Sith'lerin Yüzyıllık Karanlık sırasında doğmasından sonra iç savaşlar dolayısıyla çökmesi,[104] Darth Bane'in İkili Yönetim'i kurması Dış Halka gezegeni Moraband'da yaşanmıştı. O ve diğer bazı Sith Lordlarının mezarları burada bulunan Kara Lordlar Vadisi'nde yer alıyordu.[105]

Klon Savaşları

"Bu, Klon Savaşları'nın son yıllarında Ayrılıkçıların savaşı Dış Halka'ya getirmesiyle burada."
―Norra Wexley, Akiva'da bir droid fabrikasını ziyaret ettiğinde.[kaynak]

Birinci Geonosis Savaşı

Klon Savaşları'ndan yaklaşık bin yıl önce Eski Cumhuriyet'in yıkılmasıyla halef devleti Galaktik Cumhuriyet, Merkez ve Dış Halka Bölgeleri arasında ticaret ve galaktik ilişki sayesinde egemen galaktik güç olarak kaldı. Cumhuriyet Yargı Güçleri ve Jedi Düzeni, yüzyıllarca büyük bir galaktik savaşı önleyerek galakside düzeni korumuştu.[22]

Klon Savaşları'ndan birkaç yıl önce Dış Halka'da bulunanlar kendilerini ekonomik ve sosyal adaletsizliğin kurbanları olarak görmeye başladı çünkü uzaklarda bulunan gezegenler Merkez'i kaynaklarla desteklemeyi reddettiği için Yargı buraya uğramıyordu. Çok sayıda korsan tarafından tacize uğrayan ve bir federal askeriyeden yoksun olan Dış Halka gezegeni Eriadu, Seswenna sektörünün güvenliği için Dış Bölgeler Güvenlik Gücü'nü kurdu. Dış gezegenler tarafından finanse edilen ve birçok gemiden oluşan organizasyon, üye gezegenlere silah satışını yasaklayan Cumhuriyet yasasını yüzyıllardır yoksayan paralı askerlerden silah temin etti. En başta başarıya ulaşamayan organizasyon, Wilhuff Tarkin'in korsan karşıtı görev gücüne katılmasıyla komşu sistemlerde korsan baskınlarının sayısını gözle görülür şekilde azalttı.[22]

Monolitik Ticaret Federasyonu'nun yavaşça Dış Halka'yı gaspetmesi ve zaten çeşitli skandallara karışan ve Galaktik Senato'da büyüyen yolsuzluğu kontrol altına alamayan Yüce Şansölye Finis Valorum'un zayıflığıyla Eriadu Valisi Tarkin, otoritesini zayıflatma eforu için Valorum'u bir ticaret zirvesini soruşturmaktan alıkoydu. Bir faciayla sonuçlanan zirve, Bağımsız Ticaret Bölgelerinin vergilendirilme ve plazma ihracatı üzerine sunulan yasalarla Ticaret Federasyonu'nun Naboo İşgali'ni hızlandırdı.[22]

Merkez Dünyalar'ın yıllarca ihmal etmesinden duydukları hoşnutsuzlukla cesur siyasi idealist Kont Dooku, Kashyyyk, Sullust ve Onderon gibi gezegenlerde siyasi karışıklık yaratmayı başardı. Sonradan sesini duyurmak için Raxus sisteminde bulunan bir HoloNet istasyonunu gaspetti. Bu, binlerce gezegenin Galaktik Cumhuriyet'ten ayrılıp büyüyen Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na katılmasını görecek olan Ayrılıkçı Krizi'ni hızlandırdı.[22] Birinci Geonosis Savaşı'ndan sonra üç yıllık ölümcül Klon Savaşları, galaksiyi karıştırdı ve iki taraftan da milyarlarca kayıp yaşanmasına sebep oldu.[71] Cumhuriyet, Ayrılıkçı tehdidi ile savaşmak için Büyük Cumhuriyet Ordusu'nu kurmaya zorlandı ve savaş, Dış Halka Kuşatmaları ve Mustafar'da İdari Ayrılıkçı Konseyi'nin ölümünden sonra sona erdi. Bu sırada Şansölye Palpatine, Cumhuriyet'i İlk Galaktik İmparatorluk'a dönüştürüp bin yıllık Cumhuriyet'e ve 66. Emir'i yürürlüğe sokarak Jedi'a son verdi.[106]

İmparatorluk Devri

"Cumhuriyet'in düşüşüne en büyük etken aslında savaş değil, dal budak salmış çıkarcılıktı. Atalarımız bu sinsi çıkarcılığı yüzlerce yıl boyunca politik ilerlemenin doğasına kattı ve eninde sonunda siyaset yozlaşmış bir sorumsuzluğa kapıldı. Merkez Dünyalar'ın çıkarcılığını düşün; kaynak için Dış Sistemler'e yaptıkları tereddütsüz sömürüsü, Dış Sistemler'in kaçakçılık ve köleliği hoşgörü ile karşılaması, Senato'nun hırslı bir şekilde mevki ve çıkar kovalayan üyeleri."
―Wilhuff Tarkin, Galaktik Cumhuriyet'in düşüşü ve ilk Galaktik İmparatorluk'un yükselişi üzerine[kaynak]

Dış Halka, ödül avcıları ve kaçakçılar için bir yuvaydı.

Yeni kurulan Galaktik İmparatorluk, Dış Halka'nın kontrolünü ele geçirme denemelerini artırdı. Galaksinin dış sistemlerini kontrol etmenin galaktik merkez'i güvende tutacağına inanan Galaktik İmparator Palpatine, İmparatorluk Askeriyesi'nin devam eden askeri büyümesini denetledi, muhaliflerin ve Dış Halka'da bulunan geriye kalan Ayrılıkçı hücrelerinin başını ezdi.[22] Jelucan ve Lothal gizi gezegenler İmparatorluk işgali ve gelişimi gördü fakat bu, İmparatorluk savaş makinesini desteklemek için gezegenin hızlı kirlilik ve sanayileşme görmesine ve erkek ile kadınların ise İmparatorluk Ordusu veya İmparatorluk Donanması'na katılmalarına yol açtı.[71] Birçok İmparatorluk işgali altında bulunan gezegenler için İmparatorluk Dış Halka Yüksek Komutası denetimi altında "beş yıllık bir plan" oluşturuldu.[107][108] Dış Halka'nın uç kısımlarında İmparatorluk bölgeye devriye atmakla bile uğraşmıyordu ve yerel milisler, dost konvoylarını koruma görevini kendileri üstlendi.[27]

İmparatorluk, Dış Halka'yı tamamen kontrol etmeyi başaramadı fakat gezegenleri yeni biyolojik silahlar için test yeri veya Dış Halka gezegeni Lasan'da Lasat türünü acımasızca ortadan kaldırıp,[107] yerel köylüleri köleliğe maruz bırakarak Ryloth'un Twi'lek türünden yararlanıp[109] ve neredeyse tüm Geonosislileri öldürerek[110] iş kaynağı olarak kullandı.[51]

Tarkin Doktrini'nin ruhunu cisimlendirmeyi isteyen İmparatorluk, Geonosis üzerinde Ölüm Yıldızı'nın inşasını ve yerel Geonosisli nüfusun ortadan kaldırılmasını denetledi.[22][111] Tarkin, Dış Halka Valisi olarak terfi edilerek Dış Halka Bölgeleri'nde düzen sağlaması için görevlendirildi.[112] Yeni Düzen'in kurulmasından beş yıl sonra çeşitli Dış Halka gezegeninde HoloNet'i İmparatorluk kullanımına limitledikten sonra birçok hoşnutsuz sistem, ambargoyu İmparatorluk'un Dış Sistemler fethinin gayriresmi başlangıcı olarak gördü.[22]

YSÖ 10 yılında Han Solo, Chewbacca, Qi'ra, Tobias Beckett ve droid L3-37, Kızıl Şafak suç lordu Dryden Vos için koaksiyum ele geçirmek üzere bir görev sırasında Kessel'da bir Pyke Çetesi baharat maden operasyonunu aksattı. Solo, İmparatorluk güçlerinden kaçarken önceki rekorları kırarak Kessel Kaçış Yolu'nu Millennium Falcon ile on üç parsekten az sürede geçti. Sonradan Solo, Qi'ra ve Chewbacca; Savareen'de Vos'un Pyke Çetesi'ni yenmek için Enfys Nest'in Bulut Sürücüleri ile güçlerini birleştirdi. Ayrıca Vos ve Beckett, Qi'ra ve Solo tarafından öldürüldü.[113]

İsyan

İmparatorluk Devri sırasında aralarında Hera Syndulla'nın Hortlaklar'ı,[112] Anka Hücresi[114] ve General Jan Dodonna'nın Massassi Grubu gibi birçok asi hücresi Dış Halka boyunca ortaya çıktı.[115] Batonn ayaklanmasının bastırılmasından sonra Baş Amiral Thrawn, Lothal sektöründe asi güçlerini ortadan kaldırmakla görevlendirilmişti.[116] Atollon Savaşı[115] sırasında asi güçlerine ağır kayıplar yaşatmasına rağmen Hortlaklar ve Lothal direniş grubu, Lothal gezegenini İmparatorluk yönetiminden kurtarmayı başardı.[117]

YSÖ 2 yılında çeşitli asi hücreleri, Ghorman Katliamı'na cevap olarak Mon Mothma altında Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği halini aldı. Bu asi ağı, İdari Konsey'e büyük bir tehdit oldu ve Dantooine ile Yavin 4 gibi gezegenlerde üsler kurdular.[118] İsyan, Galaktik İmparatorluk'a karşı ilk zaferini Ölüm Yıldızı planlarının çalınmasıyla sonuçlanan Scarif Savaşı'nda kazandı.[119]

İmparatorluk Senatosu'nun feshedilmesiyle Bölgesel Valiler, sektörleri ve sistemleri üzerinde denetleme gücüne sahip oldu. Tatooine gezegeninden gelen Luke Skywalker, Düzen'in siyasi kuruluşundan on dokuz yıl sonra planların çalınmasıyla İmparatorluk'un savaş istasyonunu Yavin Savaşı'nda yok etti.[118]

Dış Halka Bölgeleri, Birlik Filosu'nun bölge boyunca gezmesi ve İmparatorluk'un dış sistemlerin hukuksuzluğuna karşı Orta Halka'nın sınırını güçlendirmesiyle Galaktik İç Savaş'ın yoğunlukla yaşandığı bir yer haline geldi.[120] Merkez'den olan uzaklığı ve İmparatorluk'un çekimser kontrolü yüzünden Dış Halka'da izinsiz holo yayınlar yapılıyordu.[10]

Orta Halka Geri Çekilmesi'nden[120] sonra İmparatorluk, İsyan'ın Hoth'ta bulunan üssünü keşfetti ve Hoth Savaşı'nda burayı yok ederek İsyan'ı Dış Halka'da parçalara bölünmeye zorladı.[121] Yüzük Kırıcı Operasyonu'ndan ve Hoth Savaşı'ndan[120] yaklaşık altı ay sonra Sarı Ay Operasyonu, dağınık Asi Filosu'nun İmparatorluk'un Endor üzerinde inşa halinde olan yeni Ölüm Yıldızı'na saldırmak için Sullust üzerinde yeniden gruplanmasını sağladı. Endor Savaşı'nda yok edilmesiyle İmparatorluk otoritesi dağılmaya başladı ve İmparatorluk'un kademeli olarak Dış Halka'dan çekilmesinin yolunu açtı.[51][122]

Yeni Cumhuriyet

"Dikkatli olmalıyız. Dış Halka yolları yavaş."
―Mon Mothma[kaynak]

Yeni Cumhuriyet, Akiva'yı Endor savaşından aylar sonra Cumhuriyet'e resmi olarak katılan ilk Dış Halka gezegeni olarak tanıdı.[51] YSS 5 yılında İmparatorluk; Zhadalene, Korrus ve Belladoon harici çoğu Dış Halka gezegeninin kontrolünü kaybetti. Filo Amirali Gallius Rax'ı emirleriyle İmparatorluk, silah ve taşıt fabrikalarını savaş eforu için millileştirdi. Vulpinus Nebulası, Almagest, Recluse'nin Nebulası, Queluhan Nebulası, Ro-Loo Üçgeni ve Inamorata'ta bulunan gizli İmparatorluk filolarıyla Rax, üç Dış Halka hücresini Yeni Cumhuriyet'i boğmak için bir kordon olarak kullanmayı planladı.[45] Jakku Savaşı'ndan kısa süre önce Prenses Leia Organa, Tatooine ve Horuz'un İmparatorluk kalıntısı, suç çetesi veya gangsterlerden muzdarip olduğunu rapor etti. Kırmızı Anahtar Baskıncıları, Tatooine'i ele geçirmeye çalıştı fakat bu, Özgür Kasaba'nın Şerifi ve güvenilmez Belediye Başkanı Cobb Vanth tarafından engellendi.[66]

YSS 28[123] yılında arasında Arkanis ve Hosnian Prime'da bulunan Galaktik Senato'da Merkezciler hizbiyle bağlılığı olan Daxam IV gibleri Yeni Cumhuriyet üye gezegenleriydi. Dış Halka gezegeni Ryloth, yeni galaktik hükümete katılmama kararı aldı. Pamarthe gezegeni pilot yetiştirmesiyle biliniyordu.[62]

Yeni Cumhuriyet yeni finansal sınırlandırmalar getirerek ve büyük nakliye yollarına devriyeler koyarak organize suçu kontrol etme adımları attı. Ancak organize suç sonradan Gaulus sektörüne geri döndü ve Galaktik Senato'nun karar verememesi yüzünden Ryloth'un ekonomisini kötü yönde etkiledi. Büyük suç çeteleri arasında Bastatha merkezli ve Nikto suç lordu Rinnrivin Di tarafından yönetilen kartel vardı. Rinnrivin Di'nin kaçakçılık hareketleri Ryloth'un ekonomisine zarar verdi ve Organa ve Ransolm Casterfo tarafından yönetilen bir Yeni Cumhuriyet senatör soruşturmasının yolunu açtı. Aslında Rinnrivin Di'nin karteli, Leydi Carise Sindian'ı da içeren bazı Merkezciler tarafından Amaxine savaşçıları ve İlk Düzen filosunu finanse etmek için kurulmuş bir paravan suç organizasyonuydu.[62]

Daxam IV gezegeni bin Amaxine savaşçısına ev sahipliği yapan bir Amaxine üssünün merkeziydi. Amaxineler, Arliz Hadrassian gibi Eski İmparatorluk'a hayranlıkla bakan ve Yeni Cumhuriyet'i yıkmanın yollarını arayan eski İmparatorluk subayları tarafından yönetilen bir milisti. Organizasyon, Yayılım Bölgesi'nde bulunan Sibensko üslerinde bir patlama yaşandığında büyük oranda yok oldu.[62]

İmparatorluk dirilişi

Soğuk Savaş

Soğuk Savaş sırasında Ileenium sisteminde bulunan D'Qar gezegeni Direniş'in operasyon üslerine ev sahipliği yapıyordu.[75] Tuanul saldırısından kısa süre önce İlk Düzen, Pressylla sisteminde bulunan yapay bir asteroit kuşağı olan Pressy'nin Taklası'nda bir maden operasyonu yürütüyordu. Eski stormtrooper Finn ve birlik komutanı Yüzbaşı Phasma, Pressy'nin Taklası'nda yapılan bir saldırıyı bastırmakta görev aldı.[124]

İlk Düzen-Direniş savaşı'nın başlamasından önce İlk Düzen, Yüzbaşı Imanuel Doza'nın Colossus yakıt doldurma platformunu işgaline izin vermesi için Dış Halka gezegeni Castilon'da bulunan Colossus'a sahte korsan baskınları düzenletti.[125] Hosnian Felaketi'nden sonra Direniş casusu Kazuda Xiono ve Yeni Cumhuriyet gazisi Jarek Yeager tarafından yönetilen Colossus Takımı, İlk Düzen'i kovdu ve uzay istasyonunu uzaya çıkardı.[126] Cevap olarak İlk Düzen, kaçak istasyon için bir av başlattı.[127]

İlk Düzen–Direniş Savaşı

Hosnian Felaketi ve Takodana Savaşı'ndan sonra İlk Düzen, Starkiller Üssü silahıyla D'Qar'ı yok etmeyi denedi. Ancak Direniş, süper lazerini ateşlemeden önce Starkiller Üssü'nü yok etmeyi başardı.[128]

Direniş, D'Qar tahliyesini tamamlayamadan önce İlk Düzen Donanması tarafından saldırıya uğradı. Bir Müvekkil IV-sınıfı Kuşatma Dretnotunu yok etmesine rağmen Direniş, birçok bombacı ve yıldız savaşçısı kaybetti. Hiperuzaya kaçtıklarında içinde Ulu Lider Snoke'un sancak gemisi ve hiperuzay takipçisi ile donatılmış Supremacy de olan İlk Düzen Donanması tarafından takip edildiler. Direniş ajanları Finn ve Rose Tico, İlk Düzen'in hiperuzay takipçisini devredışı bırakması için Usta Kodkırıcı'yı işe almak üzere Cantonica gezegenine gitti. Ancak görevleri ters tepti ve sadece suçlu dilimleyici DJ'i işe almayı başarabildiler.[129]

Direniş sancak gemisi Raddus'u terk ettikten sonra Direniş, U-55 yörüngesel yük gemileri ile Crait gezegenine kaçtı. Ancak DJ, Direniş'in planlarını İlk Düzen'e anlatarak Direniş'e ihanet etti. Ağır kayıplar almasına rağmen Direniş yük gemilerinden beş tanesi Koramiral Amilyn Holdo'nun Raddus'ta kalıp Supremacy'i yok etmesiyle Crait'e ulaşabildi. Kylo Ren, Snoke'u öldürdükten sonra Ulu Lider unvanını aldı ve Crait'te Direniş'e karşı bir saldırıyı yönetti. Ancak Direniş, Luke Skywalker'ın Ren ile düellosu sayesinde gezegenden kaçmayı başardı.[129]

İmparator

YSS 35 yılında Direniş, Dış Halka gezegeni Ajan Kloss'ta yeni bir üs kurmuştu. Aynı yıl Ulu Lider Kylo Ren, onu Snoke vasıtasıyla gölgelerden İlk Düzen'in yöneten dirilmiş İmparator Palpatine'in Son Düzen'i ile gizli Sith dünyası Exegol'da bir ittifak kurmaya iten bir Sith yönbulucuyu ele geçirmek için volkanik gezegen Mustafar'da Alazmec kolonicilere karşı bir baskını yönetti. İmparator, torunu Rey'i avlaması karşılığında İlk Düzen ile bir ittifak teklifi önerdi.[130]

İkinci Sith yönbulucu arayışlarında Rey, Finn, Poe, Chewbacca, C-3PO, R2-D2 ve D-O, Endor sisteminde yer alan ve Ölüm Yıldızı enkazını bulunduran Kef Bir ayına gitti. Jannah tarafından yönetilen ve sivilleri vurmayı reddettikten sonra kaçan İlk Düzen stormtrooper birimi Bölük 77'nin üyeleri ile karşılaştılar. Kylo Ren, Ölüm Yıldızı enkazında yaptığı bir düello sırasında ikinci Sith yönbulucuyu yok etmesine rağmen annesi Prenses Leia, Kylo'yu aydınlık tarafa döndürmek için hayatını feda etti. Rey tarafından iyileştirildikten ve ölü babası Han Solo'nun bir anısı ile sohbet ettikten sonra Ren, karanlık tarafı reddetti ve eskiden sahip olduğu Ben Solo kimliğini yeniden üstlendi.[130]

General Organa'nın ölümünden sonra Ajan Kloss, Direniş'in Exegol'da bulunan İmparator'un Son Düzen güçlerine yapacağı saldırı için toplanma noktası oldu. İmparator'un yenilmesinden sonra Dış Halka gezegenleri Bespin ve Endor'da İlk Düzen'e karşı ayaklanmalar patlak verdi. Sonradan Sith soyunu reddeden ve Skywalker ailesini kabul eden Rey, Skywalker ve Leia'nın ışın kılıçlarını gömdüğü Tatooine'de bulunan Lars evine gitti.[130]

Hükümet

"Dış Halka kanunsuz bir yer. Kaçakçılar, karteller, çeteler ve her türden kötülük için bir cennet."
Jennica Pierce[kaynak]

Merkez Dünyalar'dan olan uzaklığı yüzünden Dış Halka, tarihi boyunca devasa uzayında düzeni korumak için durağan ve merkez bir otoriteden yoksundu. Sonuç olarak Hutt Klanı ve Pyke Çetesi gibi çeşitli suç aileleri, Cumhuriyet tarafından yasaklanmasına rağmen kölelik yaparak ceza almadan hareket ediyordu.[131]

Görünümler

Canon dışı görünümler

 • Revenge of the Sith: Episode III (LEGO Star Wars)
 • "Aşırı Uzak"—Farklı Bir Açıdan
 • Star Wars Epic Yarns: The Empire Strikes Back
 • Star Wars Epic Yarns: Return of the Jedi
 • The Freemakers mini logo.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Return of the Jedi"
 • LEGO Star Wars: Droid Tales Episodes I-III
 • Blips-Template.png Star Wars Blips – "Fan Droids" (Hologramlarda görüldü)

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 Ultimate Star Wars
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Star Wars: Galaksi Atlası
 3. 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 3,108 3,109 3,110 3,111 3,112 3,113 3,114 3,115 3,116 3,117 3,118 3,119 3,120 3,121 3,122 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 3,128 3,129 3,130 3,131 3,132 3,133 3,134 3,135 3,136 3,137 3,138 3,139 3,140 3,141 3,142 3,143 3,144 3,145 3,146 3,147 3,148 3,149 3,150 3,151 3,152 3,153 3,154 3,155 3,156 3,157 3,158 3,159 3,160 3,161 3,162 3,163 3,164 3,165 3,166 3,167 3,168 3,169 3,170 3,171 3,172 3,173 3,174 3,175 Star Wars: The Force Awakens Beginner Game
 4. Nexus of Power
 5. 5,0 5,1 5,2 Thrawn
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 StarWars.com StarWars.comWhere in the Galaxy Are the Worlds of Rogue One? (makale) (yedek bağlantı)
 7. StarWars.com StarWars.comWhere in the Galaxy Are the Worlds of Star Wars: The Force Awakens? (makale) (yedek bağlantı)
 8. Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary
 9. Star Wars: Complete Locations
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Star Wars: Hareketli Hedef
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Star Wars: Smuggler's Guide
 12. Friends Like These
 13. 13,0 13,1 13,2 The Art of Star Wars: Uprising
 14. Last Shot
 15. Star Wars Rebels: Visual Guide: Epic Battles
 16. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Revival"
 17. 17,0 17,1 Collapse of the Republic
 18. Star Wars Rebels: Head to Head
 19. Battlefront II: Cehennem Mangası
 20. 20,0 20,1 The Last Jedi: Bomber Command
 21. StarWars-DatabankII.png Florrum (yedek bağlantı)
 22. 22,00 22,01 22,02 22,03 22,04 22,05 22,06 22,07 22,08 22,09 22,10 22,11 22,12 Tarkin
 23. 23,0 23,1 23,2 Heir to the Jedi
 24. Princess Leia 2
 25. 25,0 25,1 25,2 Catalyst: A Rogue One Novel
 26. Star Wars: Galaxy's Edge
 27. 27,0 27,1 27,2 Star Wars: Uprising
 28. 28,0 28,1 Dawn of Rebellion
 29. SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The New World"
 30. Darth Vader 8
 31. 31,0 31,1 The Last Jedi: Cobalt Squadron
 32. 32,0 32,1 32,2 Rebel Rising
 33. Ultimate Star Wars, New Edition
 34. StarWars.com The Clone Wars Episode Guide: Children of the Force - StarWars.com (içerik artık eski; yedek bağlantı)
 35. The Screaming Citadel 1
 36. Poe Dameron 11
 37. No Disintegrations
 38. Asilerin Yükselişi
 39. 39,0 39,1 39,2 39,3 Star Wars Galaxy's Edge: Traveler's Guide to Batuu
 40. 40,0 40,1 40,2 40,3 40,4 Poe Dameron: Free Fall
 41. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Jedi Crash"
 42. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Shadow of Malevolence"
 43. Ahsoka
 44. Tamamen Çalışır Durumda
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 45,4 Aftermath: Life Debt
 46. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Dooku Captured"
 47. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Lair of Grievous"
 48. Star Wars: Rogue One: Rebel Dossier
 49. StarWars-DatabankII.png Zeffo (yedek bağlantı), Zeffo'yu Dış Halka Bölgeleri'ne koymaktadır. Zeffo sistemi, Star Wars Jedi: Fallen Order'da gösterildiği gibi Zeffo'yu içerdiği için bu bölgede yer alması gerekmektedir.
 50. A Crash of Fate
 51. 51,0 51,1 51,2 51,3 51,4 51,5 51,6 Aftermath
 52. Doctor Aphra 32
 53. StarWars-DatabankII.png Parvinoth (yedek bağlantı)
 54. Dooku: Jedi Lost
 55. StarWars-DatabankII.png Bogano (yedek bağlantı)
 56. Age of Rebellion - Boba Fett 1
 57. StarWars-DatabankII.png Carlac (yedek bağlantı)
 58. StarWars-DatabankII.png Chadra-Fan (yedek bağlantı)
 59. Leia, Princess of Alderaan