Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu konunun Canon makalesine gitmek için buraya bas.
Bu konunun Legends sayfasına gider.
Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale Sith Lordu ile ilgili. Darth Plagueis romanı veya daha sonra ismini aldığı dedesi makalesini arıyor olabilirsiniz.

Bu şablon okuyucuları benzer başlıklara sahip makalelere yönlendirmek için kullanılır.

"Darth Plagueis çok güçlü ve çok bilge bir Sith'in Kara Lorduydu ki, midi-kloryanları hayat vermek amacıyla yönlendirebilmek için Güç'ü kullanabilirdi. Öylesine karanlık taraf bilgisine sahipti ki, sevdiği kişileri ölümden koruyabilirdi."
―Palpatine[kaynak]

Bilge Darth Plagueis olarak tanınan Darth Plagueis, erkek bir Muun Sith'in Kara Lordu idi ve Darth Bane'in soyunun mirasçısıydı. Darth Tenebrous tarafından eğitilen Plagueis, midi-kloryan manipülasyonu sanatında ve biliminde ustalaşmıştı. Ebedi yaşamı saplantı haline getiren Plagueis, ölümü kandırmanın ve midi-kloryanlar ile yeni hayatlar yaratmanın yollarıyla deney yaptı. Halk arasındaki kimliği olan, Galaksiler Arası Bankacılık Klanı'nın Şefi Hego Damask II olarak Darth Plagueis, bazı yıldız sistemlerinin, işletmelerin, ve suç lordlarının yükselişine ve düşüşüne arka çıktı ve Galaktik Cumhuriyet'i kıyamete sürükledi.

Plagueis'in galaksinin tarihine en büyük katkılarından birisi, galaksinin kontrolünü ele almak ve yeni bir Sith çağı getirmek için kışkırttığı, Darth Sidious'u Sith'in ve Güç'ün karanlık tarafının yollarında eğitmekti. Onlarca yıl, halk arasında Naboo'dan Palpatine olarak bilinen Sidious'un Senatör pozisyonuna yükselmesinde ona yardım etti ve çırağının YSÖ 32'de Cumhuriyet'in Yüce Şansölye'si seçilmesinde parmağı vardı. YSÖ 34'de birlikte Yinchorri Ayaklanması'na, Naboo İşgali'ne, ve ilerideki yıllarda Jedi Düzeni'ni ve Cumhuriyet'i yok edecek savaşa önayak oldular. Hatta farkında olmadan Seçilmiş Kişi Anakin Skywalker'ın doğumundan sorumlu olmuşlardı.

Plagueis Cumhuriyet'in Yardımcı Şansölye'si olmaya atanmayı planlıyordu ve böylece Sidious'a karanlıktan bilgi verebilecek ve kendisini kendi araştırmasına adayabilecekti. Fakat çırağının farklı planları vardı. Ustasının yararından fazla yaşadığına ikna olan Sidious, Muun'u seçiminden ve en sonunda Galaktik İmparatorluk'un hükümdarı olmaya yükselmesinden önceki gece Muun'u en sonunda uykusunda öldürdü.

Sidious, bizzat Plagueis'in Galaktik İttifak dönemine kadar Jedi ve müttefiklerine gizemli bir figür bırakmasına rağmen, hikayeyi daha sonra Anakin Skywalker'ı karanlık tarafa yönlendirmek için—"eski bir Sith efsanesi" olan—Bilge Darth Plagueis'in Trajedisi olarak anlattı.

Biyografi

Doğum öncesi

Darth Plagueis'in doğumunun arkasındaki Sith Lordu, Darth Tenebrous

Hego Damask II'nin doğumundan yıllar önce, orta rütbeli bir Bankacılık Klanı temsilcisi olan Güç'e duyarlı bir Muun olan Caar Damask isimli babası, Yüksek Liman Uzay Merkezi'nde şans eseri ünlü yıldız gemisi tasarımcısı Rugess Nome ile tanıştı.[1] Onun kapasitesinde hüküm süren Sith'in Kara Lordu Darth Tenebrous olan Nome, Seçilmiş Kişi'nin oluşumuna kadar bilincini hayatta tutmak amacıyla, "maksi-kloryanlar" olarak adlandırdığı kuvvetli midi-kloryanlara, en sonunda sahip olma yegane amacı için eğitmek amacıyla doğru çırağı arıyordu.[5] Damask ile tanışmasından yıllar sonra Tenebrous, başka bir Güç'e duyarlı Muun—alt kademe bir kız—keşfetti ve, kız çıraklıkta dikkate alınmak için Güç'te yeteri kadar kuvvetli olmadığı için, onu bir mürit olarak aldı. Bilimsel Bith yöntemlerini uygulayan Tenebrous, Damask ve müridinin evlatlarının Güç'te kuvvetli olacağını öngördü. Bu amaçla, Muun müridini Caar Damask'ı baştan çıkarmasıyla ve ona bir çocuk yapmasıyla görevlendirdi.[1]

Erken yaşam

"Doğrusu, ve sonunda anlamaya başladığın gibi, sen onunsun."
―Caar Damask oğluna, Darth Tenebrous'dan bahsediyor[kaynak]

Ondan fazla yıl önce gezegenin idarecisi olan Caar Damask ve eşinin oğlu olarak YSÖ 200 ve 100 arasında[2] bir ara Mygeeto'da doğan Hego Damask II, dedesinin ismini almıştı. Sürekli olarak soğuk ve seyrek olarak yerleşilmiş bir gezegenin kubbeli bir şehrinde annesinin aşırı derecede dikkatli gözleri altında büyüyen Hego, bir Muun'a göre çok değişik bir çocukluğa sahipti. Annesi yetişmesinin her detayını kayıt aldı, hatta en gizli düşünceleri hakkında onunla konuşması için onu teşvik etti, ve onun için oyun arkadaşları temin etti, onlarla olan etkileşimlerini gözlemledi ve onu her özel gencin sahip olduğu duyguları hakkında sorguladı. Beşinci doğum gününden önce Hego, oyun arkadaşlarının duygularını bunaltmak için kullandığı Güç'ü yönlendirebildiğini keşfetti. Gittikçe sevmediği bir Muun genci üzerinde çok inandırıcı bir zihin numarası kullanarak en sonunda gücünün limitlerini test etti, çocuğu yüksek bir pencereden bir avluya atlayarak intihar etmeye ikna etti. Hego'nun annesi oğluna güçlerini gizli tutmasını söyledi, ve ona hediyeyi paylaştıkları sırrını verdi.[1]

Hego'nun ebeveynleri onu Caar'daki bir kariyer gelişimine karşılık olarak Nome'ye bir genç olarak teslim ettiler, böylece Karanlık Lord'un belli belirsiz istihbarat ağını oluşturdular. Tenebrous, en sonunda sahip olmaya niyetlendiği[5] çocuğu çırağı olarak aldı,[1] ona—bilinmeyen belli bir noktada—Darth Plagueis ismini verdi. Plagueis hayatında ilk kez Mygeeto'dan ayrıldı, ve bir Sith olarak yaşamaya başladı.[1]

Oğlunu Kara Lord'a teslim ettikten beş yıl sonra Caar Damask, GalaksilerArası Bankacılık Klanı'nın (GBK) hazine şubesinin yöneticiliğine atandı, ömrü boyunca kurduğu gerçek güç taşıma hayalinin GBK'nin içinde olduğunu farketti. Eşi bir iz bırakmadan kayboldu. Bundan beş yıl sonra Plagueis, doğumuna Tenebrous'un entrikalarının sebep olduğu gerçeğini öğrendi. Caar Damask en sonunda Başkan olarak GBK'nin zirvesine yükseldi.[1]

Darth Tenebrous ve Darth Plagueis

"Biz Sith göze görünmeyen bir karşıtız. Gizli bir tehlike. Bir zamanlar Sith zırh giyiyorduysa, artık pelerinler giyiyoruz. Ama Güç görünmezliğimizdeki daha güçlü yanı inceler."
―Darth Tenebrous, genç bir Darth Plagueis'e[kaynak]

Bir Düzen, iki Sith Lordu: bir Usta ve bir çırak

Darth Plagueis ustasıyla birlikte galaksiyi dolaştı, ikili, hükmetmeleri için galaksiyi olgunlaştırmak amacıyla huzursuzluk yayma Sith planını uygularken, Rugess Nome'un genç muhasebecisi kılığına girmişti. Yolculukları sırasında Plagueis, galaksinin durgunluğundan haberdar olmuştu; ileriki yıllarda, Halka'daki yaygın harap olmuş uzay üslerinde, hırpani tapcaflarda ve kaba saba kantinalarda kendini evinde gibi hissedecekti.[1]

YSÖ 104 yılı civarında, Plagueis Kursid'i ziyaret etme ve oranın yerlilerine karşı ilk kez Tenebrous ile birlikte savaşma sınavını üstlenmişti.[1]

Plagueis daha sonra kendi çırağına, YSÖ 99'dan sonra bir ara Lord Tenebrous'un himayesi altındaki, çıraklığının yirmi beşinci yılında üstlendiği, ilk görevini anlattı:[6] Tenebrous çırağını Yaşlı Kerred Santhe'yi öldürmesiyle görevlendirmişti. Suikast Corulag'daki bir ziyafet sırasında telekinetik boğma vasıtasıyla başarıyla tamamlanmıştı; Santhe'nin ölümünden aşçıları suçlama amacıyla Sith Lordları, şişmiş yılan balığının buna sebep olduğu vakasıyla avantajı elde etmişlerdi. Sınavının sonrasında Plagueis, karanlık tarafın potansiyelini ilk keşfettiklerinde her çırağa olduğu gibi, Sith yolundan sapmıştı.[1]

Plagueis daha sonra Palpatine'e, klanının geri kalanıyla buluşmak için Muunilinst'e geri döndüğünü iddia etmişti. Caar Damask'ın eşinin oğlu olmasına rağmen, yine de, onu bir yabancı olarak gören ve onu mirastan reddedilmiş hale getirmeye çalışan, üvey kardeşleri yüzünden hiç kabul edilmedi. Kısa süre sonra, Caar Damask bir Muun'a oranla genç bir yaşta ağır şekilde hastalanmıştı, ve ilk eşiyle beraber çocuklarına devrettiği üçüncü kalbinde nadir bir doğuştan bozukluk olduğu keşfedilmişti. Farklı bir anneden doğan Plagueis, geni taşımıyordu, ve kardeşleri ile klan annesinin, durumu tedavi etmesi için bir genetikçiye milyonlarca kredi harcadığını izledi. Plagueis genetikçiyi sahte tedaviler uygulaması için kiraladığını ve kardeşlerinin erken ölümlerinden zevk aldığını dile getirmişti, ondan reddetmeye çalıştıkları serveti miras aldı. Palpatine hikâyenin, onu ailesini öldürmeye teşvik etmesi için, abartıldığından şüphelendi. Plagueis daha sonra sadece "bazılarının" doğru olduğunu ekledi.[1]

Durumlara rağmen bir noktada Darth Plagueis, Damask servetini miras aldı ve babasından Sojourn Toplantıları'nı devraldı. Toplantılar, çeşitli ticaret organizasyonlarının ve kartellerin ve hatta gangsterlerin liderleri olan politikacıların gizli yıllık buluşmalarıydı, Sojourn ayında Damask Holdingleri tarafından kurulmuştu. Hego Damask II, Cumhuriyet'i Darth Tenebrous tarafından sunulan aydınlanmış bir elit teklife hazırlamak amacıyla galaksinin en etkileyici varlıklarını etki altına almak için, Toplantılar'ı babası altındaki elit bir gizli klüpten, bir Sith aracına dönüştürdü.[1]

Birlikte oldukları uzun yıllar sırasında Tenebrous, Plagueis'i bir Sith olarak doğru düzgün eğitmek için yatırım yapmamıştı. Bunun yerine onu, bir dikkat dağıtıcı olarak anlamsız yargıladığı, çeşitli görevlere göndermişti, ve çırağının eşi benzeri görülmemiş midi-kloryan manipülasyonu yeteneğini yetiştirdi, Muun'un onu her zaman sadece kendi yaşamının korunmasına ve uzamasına uyduracağından emin oldu, böylece Tenebrous'un Seçilmiş Kişi'nin bedenine sahip olması için yeterince uzun yaşayabileceğini garantiye alacaktı. Plagueis Güç'teki ve kendisinin olan dünyasal büyük dünyasındaki yeteneklerini geliştirdi, ve onları aslında Usta'sının beklediğinden daha ileriye götürdü.[5] Tenebrous ayrıca, "Darth Venamis" ismini bağışladığı bir Bith olan, ikinci bir çırak almıştı. Her ne kadar Venamis Plagueis'in mevcudiyetinden haberdar olsa da, Plagueis karanlıkta saklandı—giderek gücenmeye başladığı bir kural olan İkili Yönetim'e uyarak, ustasının tek çırağı olduğunu sanıyordu.[1]

YSÖ 67'de Hego Damask rolündeki Plagueis, bu onun nakliye tekelinin birazına mâl olmasına ve başlama şirketlerine karşı rekabete maruz bırakmalarına rağmen, Dış Halka Bölgeleri'ndeki Özgür Ticaret Bölgeleri'nin büyümesini kabul ettirmek için gizlice Ticaret Federasyonu'yla müzakerede bulundu. Karşılık olarak, Ticaret Federasyonu Galaktik Senato'da işlevsel bir müşteri olarak tam oylama ayrıcalığı aldı, yine de tekelinin birazının kaybı üzerine liderlik bozulmuş kaldı. Bu sırada, Plagueis yeni uzlaşmanın avantajını almak için GalaksilerArası Bankacılık Klanı'nın Dış Halka'yı ve Perlemialı ötesi nakliyeyi satın almasını öğütledi.[1]

Darth Tenebrous'un Cinayeti

"Ahmak, içler acısı Plagueis...."
―Darth Tenebrous'un çırağı hakkındaki düşünceleri[kaynak]

YSÖ 67'de Darth Plagueis, ustasını Bal'demnic mağarasında öldürdükten sonra

Yavin Savaşı'ndan 67 yıl önce Darth Tenebrous, Bal'demnic gezegenindeki cortosis bir emanetten, Altmetin Madencilik tarafından sağlanan bir treddroidden ve bir M-2 madencilik sondasından, haberdar oldu, ve onu çırağıyla birlikte araştırmak için bizzat oraya gitti. Ne Tenebrous'un—görünüşte—ne de Plagueis'in bilmediği şey sondanın, Altmetin'in suç ortaklığı ile, bilinmeyen bir grup tarafından sabote edildiğiydi. Kuzey Denizi'nin kıyısındaki dik bir kayalığın yanındaki bir mağaranın içindeki iki Sith Lordu, bizzat Tenebrous tarafından tasarlanan gemileriyle iniş yaptılar, ve cortosis damarını araştırmaya koyuldular, kendilerini ölümcül ısıdan korumak için enviro giysiler kullandılar.[1]

Tenebrous, İkili Yönetim'in zirve anında Apatros cortosis madenlerinde karanlığa doğru bir yol ile başlayan cortosis materyalini çıkaran iki Sith Lordu'nun, efsane Sith'ari Darth Bane ile başlayan bir halkanın "tamamlanmasını" sağladığına inandığı için göreve özel bir ilgi duymuştu. Yine de droid, madencilik sondasının direk kuyunun altında lethanenin yüksek derecede yanıcı bir varyantı olan cebi bulduğunu rapor ettiğinde, bu girişim kısa süre içinde beklenmedik bir son bulmuştu. Tenebrous droide sondayı etkisiz hale getirmesini emretti, ama o başarısız oldu; sonda droidin komutlarına üstün geldi. İki Sith başarısızca Güç yıldırımı kullanarak sondaya zarar vermeye çalıştıktan sonra, gemilerini indirdikleri mağaraya geri dönmek için acele ettiler, treddroidi arkada bıraktılar. Plagueis droidin kaçmadan önce yararsız olduğundan emin olmuştu.[1]

İki Sith kızgın mağaralar boyunca koşarken Plagueis, Ustasının alışılmadık bir şekilde endişeli olduğunun farkına vardı. Gaz patlaması onları yakaladığında neredeyse yüzeyin yanındaki mağaraya ulaşmışlardı—Tenebrous onları alev topundan koruması için bir bariyer oluşturdu, ve tavan çökmeye başladığında, gemiyi korumak için Güç'ü kullandı. Plagueis'in Güç'ün ona, karanlık tarafa olan kazığını kanıtlama zamanının geldiğini, fısıldamasını duyma izlenimi daha sonraydı, ve düşünerek hiç zaman kaybetmemişti—Güç'ü kullanarak hızla Ustasının üstüne iri taş levhalar düşürdü. Buna rağmen kayaların düşmesi, gemilerini gömerek ikisini de tuzağa düşürdü. Tenebrous'un yanına koşan Plagueis, Ustasını yatıştırmaya çalıştı. Bith, çırağının saçmalığıyla geçindi, ve ona Sith Ustası pelerinini verdi. Eyleminin sorumluluğunu kabul eden Plagueis, Tenebrous'u ölümünün İkili Yönetim'in sonunun işareti olacağı ve gemisi olmasa bile mağaradan kaçacağı hakkında bilgilendirdi; daha sonra Bith'in boynunu kırarak onu öldürdü.[1]

Hem Plagueis hem de Tenebrous bu an için uzun zaman beklemişlerdi—Tenebrous çırağının hamlesini yıllar önce yapacağını umuyordu, ve, eskisi Banite sisteminin formaliteleriyle yüklü olmadan Büyük Plan'ı tek başına başarıya ulaştırmayı isterken, en sonunda gizli planını yerine getirmesi için şansı olduğundan dolayı mutluydu. Plagueis, Tenebrous'un ölmekte olan midi-kloryanlarını incelemek için, Güç'e uzanırken, Bith'in aklını taşıyan maksi-kloryanlar saptanmadan onun bedeninden ayrıldılar ve bir kaya veya başka bir cisim tarafından Muun'un belinde açılan bir yaraya bulaştılar. Maksi-kloryan virüsü Plagueis'in hücrelerinin içinde yayılırken Tenebrous, çırağının, aklını retrovirüse kodlamak amacıyla kendi vazgeçtiği yetenekler olan, önsezi yeteneklerine erişti. Onu korkuttuğuna şahit olduğu şey şuydu: Seçilmiş Kişi'ye erişim sağlamak yerine Darth Plagueis, kendi çırağı "gölge"nin ellerinde ölmüştü. Retrovirüs tasarlanma amacı olan görevini, Plagueis'in bedeninin tüm hücrelerinin enfeksiyonunu, bitirdikten sonra Muun Kara Lord, önsezi yeteneklerini kaybetti. Çırağının bedeninden panikle ayrılan Tenebrous, mağarada ruhani bir öz olarak tıkılı kaldı.[5]

Plagueis cinayetten sonra zaman yolunu kaybetti, Ustasının ölmekte olan midi-kloryanlarını incelemek amacıyla Güç'e gömüldü. Kontrolü yeniden kazandığında, yaralandığını farketti. Zarar görmüş gemiye ulaştıktan sonra, ne onu tamir edebildiğini, ne de Güç kullanarak yüzeye sebep olan oculusa ulaşabildiğini farketti. Böylece o da telekinezi kullanarak gemiden enkazı kaldırmaya koyuldu ve kayaları, tırmanıp yüzeye ulaşabileceği, bir enkaz yığınına ekledi. İşini tamamladıktan sonra, kokpite girdi ve diğer şeylerle birlikte, ışın kılıcını, yedek elbiselerini, ve bir comlinki barındıran seyahat çantasını geri aldı, ve ayrıca Tenebrous'un ışın kılıcını ve comlinkini de almıştı. Üstünü değiştirdi, ve kendisine olay yerinin aslında cinayet delili göstermediği, daha çok sıradan bir yıldız gemisi kazası gibi göründüğü moralini verdikten sonra Plagueis, mağaradan ayrıldı.[1]

Tenebrous'un comlinkindeki bir haritaya güvenen Sith Lordu, yıldız limanlı en yakın şehri aramaya koyuldu, mağaranın birkaç kilometre kuzeyinde, gezegenin yerli sakinleri olan Kon'me ile iletişime geçmekten kaçınmaya dikkat etti. Gece olduğunda Kara Lord, sığ bir mağaradaki barınağa sığındı, ve uykuya dalmak amacıyla önceki günün olaylarını zihninde tekrar oynatması ile, kendisine neredeyse denk bir gücün varlığını hissetti. Onu kışkırtmaya gelenin Tenebrous'un ruhu olabileceğini hesaba kattı, tıpkı efsanelerin doğruladığı şekilde, Kara Lordlar'ın mezarına hakeret ettikten sonra Darth Bane'in yaşadığı gibi. Yine de Plagueis, kendi Sith düzenini gasp edenlerden daha uzun yaşayacağı konusunda kendisine güvendi, bu önsezinin kendisini endişelendirmesine izin vermedi, ve uykuya daldı.[1]

Uyandı ve gün doğumundan önce yoluna devam etti. Enfeksiyonlu bir yara ve iğneli böcekler tarafından işkence edilmesiyle birlikte acıkmış ve biraz uykuya yakalanan Plagueis, kötü haldeydi, yine de kendisini karanlık tarafa gömdü ve koştu. Besin için yakındaki Alt sınıf Kon'me konutlarına saldırmak için dürtülere direnen Plagueis, karnını yarasalarla ve kıyıya vurmuş ölü balıklarla doyurdu. Şehre varmasıyla Plagueis, geleceğin bir öngörüsünü gördü: Bal'demnic için bir savaşın geleceğini. Yıldız limanında Muun, içine saklanmak için uygun bir gemi aradı. Beğendiği bir tanesini bulduktan sonra ve onun kayıt numarasını—LS-447-3—comlinkine kaydettikten sonra, yıldız limanı yetki binasına sızdı, uyuyan Kon'me gece vardiyası muhafızlarından kaçındı, ve kayıt memurunun ofisini buldu. Bir ofis bilgisayarının kontrol ağına sızdı, ve seçtiği gemideki bilgiyi hatırladı: Ellin Lah isimli Togruta kadın tarafından kaptanlık yapılan, Ord Mantell'den Woebegone. Yıldız gemisi sabah kalkmaya, gümrükten geçmiş soğutulmuş konteynırlarda tutulan, taze deniz canlısı kargolarıyla birlikte birçok Auril sektörü gezegenine gitmeye programlıydı. Plagueis'in sızdığı Woebegone'un içinde çok fazla konteyner vardı, soğuk derecelerden hayatta kalmak amacıyla kalplere akan kanı düzene sokmak için Muun yeteneginin avantajını almıştı.[1]

Mürettebat kaçak yolcuyu farkettiğinde Plagueis, kaptan Lah'a, Muunilinst'e gitmesi karşılığında, sadece berbat ettiği kargonun fiyatını ödemeyeceğini, aynı zamanda onlara cömertce ödeme yapacağı sözünü verdi. Yine de kimliğini açıklamamayı tercih etti, ve çoğu mürettebat üyesi ona güvensizlikle davrandı. Anlaşma en sonunda bozuldu, ve Plagueis herkesi öldürdü—kaptan Lah, ikinci kaptan Maa Kaap, pilot Blir', rotacı Semasalli, ve mürettebat üyeleri Doo Zuto, Wandau ve PePe Rossh, hepsi Plagueis'in ışın kılıcına düştüler; sadece Lah'ın droidi11-4D'ye kıymadı. Plagueis'in öfkesine ziyade, doğradığı mürettebat üyelerinin midi-kloryanlarını güçlendirmeye uygun değildi. Plagueis 11-4D'ye girdiği koordinatlara bir rota ayarlamasını emretti, ve kaptanın konutuna çekildi. Droid daha sonra, Kara Lord'un mağarada aldığı çürümüş yaraya baktı, ve ona yiyecek ve içecek servis etti.[1]

Darth Venamis'in Keşfi

"Ben Darth Venamis."
"Darth mı? Bunu göreceğiz."
"Ölümün unvanımı doğrulayacak, Plagueis."
― Darth Venamis ve Darth Plagueis[kaynak]

Wobegone, Damask'ın müttefiği Kara Güneş Patronu Cabra tarafından sahip olunan Derin Uzay İmhası ve Sökümü'ne vardı. Orada, Wobegone'un mühürlenmesini ve cüruflaştırılmasını emretti, ve yedek bir gardırop ve Muunilinst'e gidecek, yakıtı doldurulmuş, pilotlu bir gemi istedi. Umduğundan birkaç gün sonra, 11-4D ile birlikte Yüksek Liman Uzay İstasyonu'na vardı, ve Larsh Hill ile Echani Güneş Muhafızları tarafından eşlik edilen bir Damask Holdingleri heyeti tarafından karşılandı. Aynı zamanda GBK'ndan Başkan Tonith ile karşılaşma şansı oldu.[1]

Sojourn'daki Toplantı sırasında Plagueis, Hutt Gardulla, Gran Sömürgesi'nden Senatör Pax Teem ve Yaşlılar'ın Yinchorri Konseyi'nden Qayhuk ile tanıştı. Gardulla Tatooine'deki Boonta Eve Klasik pod yarışını yeniden canlandırmak için finansal destek istedi, ve Plagueis onu Aargau Bankası'nın ajanlarıyla iletişime koymayı kabul etti. Qayhuk, Yinchorr'un Galaktik Senato'daki temsilciliğine lobi yapmak için, Damask Holdingleri'nin desteğini istedi, yine de Plagueis Yinchorri'nin dedikodusu yapılan Güç önerisine olan direnişine karşı önlem almakla daha çok ilgiliydi. Plagueis Gardulla'ya olan desteği üzerine daha sonra Paax Teem ile çakıştı: Teem yeni bir pod yarışının Malastare'nin hasılatından fiyat kıracağından korkmuştu, ve Plagueis zararı karşılamak için Malastare'nin yakıt ihracatlarının oranlarında bir artış destekleyeceğini belirttiğinde, Teem öfkeyle bir oran yükselişinin kendisine olacağından daha çok Damask Holdingleri'ne ve Ticaret Federasyonu'na faydası olacağını söyledi.[1]

Plagueis en sonunda, Altmetin Madencilik'in Gossam temsilcileri ile buluştu. Darth Tenebrous'un ölümüne sebep oldukları için onları tehdit ettikten sonra Gossamlar, Orta Halka dünyası Naboo'daki Theed şehrinin altında son zamanlarda, Damask Holdingleri için yüksek bir kar olabilecek, koca bir plazma rezervinin mevcudiyetinin keşfedildiğini ortaya çıkardılar. Plagueis onlara bir daha ihtiyacı olursa diye hayatlarını bağışlamayı seçti, Güneş Korumaları'na onları Tingel Kolu'nda bulabildikleri en uzak gezegene nakletmelerini emretti.[1]

Toplantı'dan sonra Plagueis, Güneş Muhafızları tarafından davetsiz bir misafirin sığınağın güvenliğini ihlal ettiği hakkında bilgilendirildi. Kara Lord bunun Güç'e duyarlı bir canlının işi olduğunu sezdi ve mütecaviz ile Sojourn ormanlarında yüzleşmek için harekete geçti. İlk başta, bunun bir Jedi olduğunu düşünmüştü, fakat kırmızı kılıçlı bir ışın kılıcı taşıyan bir Bith tarafından saldırıya uğradığında yanıldığını anlamıştı. Gafil avlanan Plagueis, bir an için bunun ölü Ustası Tenebrous olduğuna inandı, ve daha sonra onun yapay olarak yaratılmış bir çocuk olduğu üzerine kafa yordu, fakat Bith Darth Venamis adı altında Sith çırağı olarak Tenebrous tarafından seçildiğini doğruladı. Venamis Plagueis'e Ustası'nın son komutunu uygulamayı planladığını söyledi—Plagueis'i öldürmek, ve Darth unvanını doğrulamak[1]

Kısa ama sert bir düello oldu; Plagueis'e karşı olan dövüşünde çırağını daha iyi hazırlamak amacıyla Tenebrous, Venamis'e Muun'un ustalaştığı dövüş stilinin aynısını öğretmişti, böylece birbirleriyle yüzleştiklerinde bir avantajı olacaktı. Damask aslında bu yeni düşman ile dövüşürken sıkıntı çekiyordu, ama en sonunda üstünlüğü kazandı ve Venamis'i silahsız bıraktı, onu diz çökmeye zorlamak için hem kendisinin hem de Bith'in silahını kullandı. Darth Venamis daha sonra Plagueis'e kendisini çırak almasını teklif etti, fakat Muun'un onun için farklı planları vardı: Venamis'i bir koma-çiçeği yutmaya ve kendisini zehirlemeye zorladı. Daha sonra Güneş Muhafızları'na casusun gemisini bulmalarını ve, midi-kloryan deneylerinde Bith'i bir denek olarak kullanma amacıyla, onun bedenini Aborah'a taşımalarını emretti.[1]

Rekabeti eleme

Venamis'in gemisindeki bir araştırma onun, olası çıraklar olarak, birkaç Güç'e duyarlı baş belasına göz kulak olduğunu ortaya çıkardı. Koma halindeki Bith güvenli şekilde Aborah'daki bacta tankında iken, Plagueis onları elemeye ve hüküm süren Kara Lord olarak pozisyonunu güvence altına almaya koyuldu.[1]

11-4D tarafından eşlik edilen Plagueis, deri vardiyacısı Shi'ido (yaşamasına izin verdiği kişi) ile ilgilenmek için Lianna'ya ve Lianna Şehri'ndeki Colliders Kumarhanesi'ne, Iktotchi bir kadın peygamberi öldürdüğü Saleucami'ye, daha sonra Bedlam ve oranın sanatoryumuna, ve son olarak Abraxin'e yolculuk etti.[1]

Abraxin'de iken, Jedi Ustası Ni-Cada ve Padawanı Lo Bukk ile tanıştı. Naat Lare ile yüzleşti ve onu Jedi'ın elenmesiyle görevlendirdi. Saklanan Plagueis, Jedi'ın Lare'yi devirmesini izledi.[1]

Darth Plagueis ve Darth Sidious

İlk karşılaşma

"Palpatine."
"İsmimi nereden biliyorsun?"
"Senin hakkında isminden daha fazlasını biliyorum."
―Darth Plagueis ve Palpatine[kaynak]

Darth Plagueis ve yeni çırağı, Palpatine

YSÖ 65'de Plagueis, halk arasındaki ismiyle Hego Damask II, kendisi için olan durumu denetlemek için Naboo'ya yolculuk etti. Bu zamanda Naboo bir seçim sezonunun zirvesindeydi ve taht adayları, Naboo'nun soyutlama taraftarı bir Cumhuriyet üye dünyası olması ve kaynaklardan harici mega şirketlerin değil, sadece dahili güçlerin faydalanmasını isteyen bir muhafazakar hizip ile Naboo'nun tamamen Galaktik Cumhuriyet'e entegre edilmesini hedefleyen liberal bir hizip arasında bölünmüştü. Liberal parti adayı Bon Tapalo, onların plazma kaynaklardan kar etmelerine izin verecek şekilde, Naboo'yu ticarete açma sözü vererek hem Damask Holdingleri'nin hem de Ticaret Federasyonu'nun onaylarını sağlama aldı: Plagueis onları Özgür Ticaret Bölgesi Anlaşması'na dahil etmek amacıyla plazmayı ihraç etmek için bariz bir şekikde Ticaret Federasyonu'nu Theed'deki yeni bir uzay limanının yapımına dahil etti. Aynı zamanda gezegeni müstakbel bir operasyon üssü olarak kullanmayı amaçladı. Bon Tapalo'nun rakibi, Palpatine Ailesi'nin reisi Cosinga Palpatine ve hem Naboo temsilcisi hem de Naboo politikasında etkili figürlerden Vidar Kim gibi güvenilir kralcılar ve gelenekçiler tarafından destekleniyordu.[1]

Plagueis en sonunda Tapalo'nun, karşı kampanyada ona hayati bilgi sağlayan bir muhbiri olduğunu öğrendi. Ajanları, karşıtın Gençlik Yasama Programı'nda, Tapalo ve onun türlerine en hevesli karşı duran adamın yani Cosinga Palpatine'in oğlu olan, Palpatine isimli on yedi yaşında bir öğrenci olduğunu keşfettiler. Genç adamı daha çok tanımaya hevesli Plagueis, Yasama Programı'nın Theed karargahında buluştuklarında, onu şehrin içinde değerli süratçisiyle tur atmaya ikna etti.[1]

Bu ilk karşılaşmadan beri, Plagueis genç aristokrat hakkında daha çok şey öğrendi: siyasetle ilgileniyordu ama bunu itiraf etmekten utanıyordu; sanata mütevazı bir düşkünlüğü vardı ve ana gezegeninden daha geniş galaksiye açılmak istiyordu. En dikkat çekeni, Plagueis'in, genç adamın yıllar ve yıllar boyunca devam edecek olan babasıyla olan sert soğuklaşmasını, öğrenmesiydi. Genç adamın hırsından, zekasından ve motivasyonlarından etkilenen Plagueis, ona, Tapalo'nun seçimini ve Damask Holdingleri'nin Naboo'daki çıkarlarını güvence altına almak için, onu bir casus olarak kullanmayı teklif etti. Palpatine teklifi tek bir şartla kabul etti: Plagueis'e yalnız ve direkt olarak rapor verecekti. Bu Plagueis'in, Palpatine'in onu hiçbir zaman olmadığı bir baba figürü olarak gördüğünü, hesaba katmasına sebep oldu. Ama o da genç adam tarafından ilgi çekmişti. Naboo'dan ayrıldıktan iki standart gün sonra, Palpatine sürekli Damask'ın aklındaydı. Damask'ın Malastare'daki Phoebos Anıt Koşusu sırasında Gardulla'ya desteği üzerine Gran Sömürgesi Senatörü Pax Teem ile bir bozuşmasından sonra Plagueis, galaksiyi Sith hükmüne getirecek Yüce Şansölye mostralığı rolü için Palpatine'i hesaba katmaya başladı.[1]

Başlama

"Bana en büyük gücün saydığın şeyi söyle, böylece seni zayıflatmanın en iyi yolunu bileyim; bana en büyük korkunu şöyle, böylece seni yüzleşmeye zorlamam gerekeni bileyim; bana en çok değer verdiğini söyle, böylece senden almam gerekeni bileceğim; ve bana hasret olduğunu söyle, böylece seni ondan yasaklayacağım."
―Darth Plagueis, genç bir Darth Sidious'a[kaynak]

İlk ziyaretinden bir standart ay sonra Naboo'ya inmesinin hemen akabinde Plagueis ve Damask Holdingleri heyeti ile GBK üyeleri, bir güvenlik koruması grubu tarafından durduruldular. Muunlar, uzay limanının bekleme sahalarından birinde yaklaşık bir saat kalmaya zorlandılar, bu zaman geçtikten sonra iki Saray Muhafızı, Şef'i, beklemekte olan bir Gian süratçisine kadar, korumak için geldiler. Damask, Cosinga Palpatine ile buluştuğu Göl Ülkesi'ndeki Kavuşma'ya götürüldü. Şef ve büyük oğlu arasındaki dostluğun farkına varan Cosinga, Muunların Naboo'dan uzak durmasını, ve özellikle Damask'ın oğlundan uzak durmasını talep etti.[1]

Kararlı Plagueis, o zamanlarda Gençlik Yasama Programı'nın sponsor olduğu bir ay uzunluğundaki bir geri çekilmeye katılan gezegendeki Palpatine ile buluşmak için, Chandrila'daki Hanna Şehri'ne yolculuk etti, ve onu durum hakkında bilgilendirdi. Genç adam babasının kendi meselelerine karışmasına öfkelenmişti, ve hiddeti, Güç'te hissetmesiyle, Plagueis'i sarstı. Palpatine yardım ve tavsiye talep etti, Plagueis'de genç İnsan'ın bu olayı bir kendisini özgürleştirme aracı olarak kullanabileceği yanıtını verdi. Birkaç rasgele palavradan sonra Palpatine, Şef'e nihai güç aradığını söyledi, ve Plagueis ona bu macerada onun müttefiği olmaya hevesli olduğunu söyledi, onu tüm kısıtlamalardan kurtaracağını temin etti, özellikle ailesinden. Muun daha sonra kendi kurtuluş hikayesini—olayın ve kurgunun özenli bir karışımını—anlattı: Palpatine'e, ölüm döşeğindeki babasının ona çıkarlarını daha az kültürlü şeylerden korumak için ne gerekirse onu kullanması tavsiyesini verdikten sonra, ailesini zehirlemek ve Damask servetinin tümünü miras almak için özenle hazırlanmış bir numara düzenlediğini, anlattı. Aslında Plagueis, babasıyla yüzleşmesi ve gerçek doğasını gizlemek için inşa ettiği bariyerleri kırması için genç İnsanı kandırıyordu. Aslında, onunla Chandrila'da görüşmüştü, böylece Cosinga'nın casusları ikisini beraber yakalayarak, baba ve oğul arasındaki yüzleşmeyi kaçınılmaz yapacaklardı.[1]

Her şey Plagueis'in planına göre gitti, ve Palpatine Jafan III'ün içinde Naboo'dan ayrılmaya hazırlanırken, babasının güvenlik muhafızlarından birisi ona aile yıldız gemisine kadar eşlik etmek için geldi. Yıldız gemisi hiperuzaya girdikten kısa süre sonra Palpatine ailesini öldürdü, ve ona tüm delillerin yok edilerek, ailesinin ortadan kayboluşunu Palpatine'e bağlayacak hiçbir şey bırakmama sözünü veren Damask ile iletişime geçti. Plagueis genç adamı artık tamamen empatiden yoksun gördüğü kadar, sinsi, hırslı ve doğuştan kibirli olarak görüyordu, Sith'e onun çırağı olarak katılmaya hazırdı. Yıldız gemisi Quantum Collosus'daki bir kabinde, Palpatine yeni Ustasının önünde diz çöktü ve Sith Düzeni'ne sadakat yemini etti, ve Plagueis ona yeni bir isim bağışladı: Darth Sidious.[1]

Darth Sidious'u eğitme

"Güç seninle, çırağım, ve yol gösterme yeteneği de. Dahası, bir seri katilin kana susamışlığına sahipsin, yine de şiddetin bazı olağanüstü amaçlara hizmet etmedikçe bunu elimizde tutmalıyız. Biz, geçmişteki bazı Sith Lordları gibi, kasap değiliz Sidious. Biz geleceğin mimarlarıyız."
"Ne kadar?"
"On yıl."
―Mygeeto'daki ilk eğitim sezonlarından biri sırasında Darth Plagueis ve Darth Sidious[kaynak]

Genç bir Darth Sidious Darth Plagueis'in himayesi altında eğitilir.

Ailesinin cinayetinden kısa süre sonra Sidious, eğitiminin ilk adımlarına başladı, onu Darth Plagueis altında bir Sith olarak yeniden yapmak amacıyla bir birey olarak onu bozmak için tasarlandı.[1] Usta, her ne kadar eğitimi şiddetli olacaksa da, çırağına İkili Yönetim'den kurtulacakları sözünü verdi. Darth Bane'in başlattığı döngüyü bozan Plagueis ve Sidious, ne birbirlerine karşı sırları olacaktı, ne de ilişkilerinde kıskançlık veya güvensizlik olacaktı, böylece karanlık tarafa uyum içinde hizmet ettiler. Plagueis çırağına biriktirdiği gücün sonsuza kadar kaybolmasını önlemek için bildiği her şeyi öğretirken,[4][7] Sidious Plagueis'ten on yıllar boyunca öğrendi.[3] Sidious'un eğitimi sırasında Plagueis, çırağına Sith holokronlarına erişim izni verdi. Plagueis'in dersleri Sidious'u korkularıyla yüzleşmeye zorlamayı, zevklerinden vazgeçmesini, ve sevdiği şeyleri ondan almayı içeriyordu. Sidious'a karanlık tarafta uğraşmakta gerekli olmasına rağmen kıskançlık ve öfke gibi duyguların daha büyük bir amaca ulaşmak için kenara atılacak genel ahlak kavramları olduğunu öğretti. Plagueis aynı zamanda çırağına, olası galaksi kontrolü hedefiyle beraber, güç almanın anlamlarını öğretmişti.[8]

Yine de Sidious ustasını öldürmeyecekti, ta ki Plagueis'in derslerini anlayana[8] ve onu yenmek için yeterince güçlü olana kadar.[9]

Vidar Kim'in cinayeti

"Düşünceleri ona bir sorumluluk yükledi. Daha da önemlisi, onun ölümü bizi çok istediğin pozisyona getirecek."
―Plagueis, Sidious'un Senatör Kim'in yerini almasını planlıyor.[kaynak]

YSÖ 54'de, Plagueis ve Palpatine Ars Veruna'yı Naboo tahtına çıkarmak için plan yaparak, Naboo'nun kuvvetli bir pozisyondan Ticaret Federasyonu ile anlaşma yapmasına olanak vermek için planlarını bir uzay savaşçısı kolordusu kurmaya teşvik ediyorlardı. Veruna kral olduğunda, Plagueis onu görünüşte kendi yapımı olan bir istikrarsızlaştırma çatışmasına yönlendirmeyi planladı. Buna rağmen, Vadaro ve Bon Tapalo'nun politikalarına hala, sayısız Ticaret Federasyonu kontrolü altındaki yıldız sistemini Senato'ya oturtma senedinin aleyhinde oy vermeyi planlayan, Senatör Vidar Kim tarafından karşı konuluyordu. Ailesinin tamamının Kaadara'daki bir hava süratçisi kazasında ölmesinden sonra Kim'in tutumu daha yoğun ve dengesiz oldu. Kim rakipleri Tapalo ve Veruna'nın erken emekli olması için ailesinin ölümünün arkasında olduklarına ikna oldu. Hatta yaşayan tek oğlu olan Jedi Şövalyesi Ronhar Kim'i Jedi Düzeni'nden uzaklaştırmayı ve aile soyunu sürdürmeyi planladı. Ailesinin geçirdiği kazadan bir ay sonra Coruscant'a dönen Kim, kalan tek oğlu onu reddettiğinde sinirlenmiş ve Jedi Düzeni'ne olan lanetini tekrar teyit etmişti.[1]

YSÖ 52'de, bir komplo olduğuna inanan Kim, Tapalo ve Veruna'nın yozlaşmasını Jedi Yüksek Konseyi'ne belirtme planını Palpatine'e özetledi. Coruscant'ta iken, Kim onu kendi tarafına çekmek ve onu Naboo'daki soruşturmaya göndermek amacıyla oğluyla bir görüşme ayarladı. Plagueis ve Sidious Senatör'ün çok fazla sorumluluk aldığı kanısına vardılar: Plagueis Kim'in ölümünü Galaktik Senato'ya dış sistemlerdeki inancını yitirme mesajı gönderme fırsatı olarak gördü. Sidious, Kim'in Coruscant'ta bir Maladian suikastçı tarafından öldürülmesi için Sate Pestage ile görüştü. Bir hafta sonra, kiralanmış suikastçı, Jedi tarafından yakalanıp sorgulanmayı önlemek için intihar etmeden önce, arabaya bir el ateş edip Kim'i öldürdüğünde, Kim kalan son varisi ile bir açık hava süratçisi sürüyordu.[10]

Görünümler

Minyatür Darth Plagueis

 • SWInsider.png "The Tenebrous Way" – Star Wars Insider 130
 • Darth Plagueis
 • Restraint (Sadece bahsi geçti)
 • Maul: Lockdown
 • End Game (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Wrath of Darth Maul (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Kötülük Labirenti (İlk bahsedilme)
 • Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı (İlk görünüm) (Sadece külleri)
 • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith çizgi romanı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı romanlaştırması (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith genç romanı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars Episode III: Revenge of the Sith Photoçizgi romanı (Sadece bahsi geçti)
 • Kara Lord: Darth Vader (Sadece bahsi geçti)
 • Death Star (Sadece bahsi geçti)
 • The Rise and Fall of Darth Vader (Sadece bahsi geçti)
 • WizardsoftheCoast.png "The Mask of Darth Nihilus"—The Unknown Regions (Sadece bahsi geçti)

Canon dışı görünümler

 • Tag & Bink: Revenge of the Clone Menace

Kaynaklar

 • The Making of Star Wars Revenge of the Sith
 • Star Wars: Revenge of the Sith: The Visual Dictionary
 • Star Wars: Revenge of the Sith Scrapbook
 • Vader: The Ultimate Guide
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide
 • The New Essential Chronology
 • SWInsider.png "Heritage of the Sith" – Star Wars Insider 88
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Special Edition
 • HyperspaceIcon.png Hyperspace (makalesinde Aliens in the Empire, Part 1: Hierarchy of Power) (İçerik StarWars.com'dan kaldırıldı; backup link)
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 • WizardsoftheCoast.png "Behind the Threat: The Sith, Part 1: Portrayal" (orijinal makale bağlantısı) - Wizards.com (content now obsolete; backup link)
 • WizardsoftheCoast.png "Behind the Threat: The Sith, Part 2: The Becoming" (orijinal makale bağlantısı) - Wizards.com (content now obsolete; backup link)
 • The Art and Making of Star Wars: The Force Unleashed
 • Star Wars Fandex Deluxe Edition
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • WizardsoftheCoast.png "Jedi Academy Miniatures Preview 4" (orijinal makale bağlantısı) - Wizards.com (content now obsolete; backup link)
 • Swminatures-mini.png Star Wars Miniatures: Jedi Academy (Pack: Darth Plagueis) (backup link)
 • SWInsider.png "Palpatine" – Star Wars Insider 113
 • Star Wars Art: Visions
 • SWInsider.png "Secrets of the Force" – Star Wars Insider 123
 • SWInsider.png "Classic Moment" – Star Wars Insider 125
 • Databank title.png Databank'ta Palpatine (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Sidious, Darth (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Sith (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Skywalker, Anakin (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Treblanc, Romeo (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Vader, Darth (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • SWInsider.png "Blaster" – Star Wars Insider 130
 • SWInsider.png "Family Tradition" – Star Wars Insider 130
 • SWInsider.png "Blaster" – Star Wars Insider 131
 • Book of Sith: Secrets from the Dark Side
 • Star Wars: Beware the Sith
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • The Essential Reader's Companion
 • SWInsider.png "Guide to the Galaxy!" – Star Wars Insider 137
 • Star Wars and History
 • HasbroInverted.png Star Wars: The Black Series (Pack: Darth Plagueis) (backup link)
 • SWInsider.png "Blaster" – Star Wars Insider 146
 • StarWars.com StarWars.com'daBarely Tolerable: Alien Henchmen of the Empire, Part 3 (article)Lua hatası 80 satırında package.lua: module 'Module:ArchiveAccess/SW' not found.
 • Star Wars: Sith Wars
 • StarWars.com StarWars.com'daThe Imperial Warlords: Despoilers of an Empire, Part 3 (article)Lua hatası 80 satırında package.lua: module 'Module:ArchiveAccess/SW' not found.
 • LEGO Star Wars: The Dark Side

Notlar ve referanslar

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 Darth Plagueis
 2. 2,0 2,1 Darth Plagueis'e göre (sayfa 117), YSÖ 65'de Damask Palpatine'e, insan yıllarında yüzden fazla olabileceğini söyledi, YSÖ 170 civarı veya önce olan bir doğum tarihi öne sürdü. Yine de bu, ustasını öldürdükten sonra Tenebrous'un "onlarca yılı kapsayan" yeni bir çırak arayışına girdiğini belirten, The Tenebrous Way ile çelişti. (Star Wars Insider 130, sayfa 26). Star Wars: Darth Plagueis' uyarak, Tenebrous'un ustasını YSÖ 167 civarı öldürdüğünü (sayfa 60) ve Plagueis'in doğumunu ayarladığını hesaba katarak, Plagueis'in doğumu için en erken tarih YSÖ 147 civarı olmalı. Star Wars: Darth Plagueisde (sayfa 189) başka bir yerde Damask, Yaşlı Kerred Santhe'nin suikastı olan ilk görevini bir Sith olarak üstlendiğinden bahsediyor, çıraklığına yaklaşık yirmi beş yıl var. YSÖ 99'dan daha önce olamayan Lianna Görevinden (sayfa 3) önce, YSÖ 130 civarı bir doğum tarihi öne sürdü.
 3. 3,0 3,1 Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 4. 4,0 4,1 4,2 Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 SWInsider.png "The Tenebrous Way" – Star Wars Insider 130
 6. Lianna Görevi, sayfa 3: "Bir asırdan daha az önce gezegen, galaksideki en güçlü ve en zengin yıldız gemisi üretim kurumlarından biri olan, Sienar Teknolojileri'nin kontrolüne devredildi. [...] Yine de, tıpkı Sienar'ın Lianna'nın kontrolünü üstlendiği gibi, gezegene özgü kurnaz ve son derece varlıklı bir fabrikatör olan Kerred Santhe, Sienar'da bir sanayi hissesi satın alarak hamlesini yaptı. Sienar'ı karargahlarını Lianna'ya taşımaya zorladı ve şirketin ismini Santhe/Sienar Teknolojileri olarak değiştirdi."
 7. Star Wars: Episode III Revenge of the Sith romanlaştırma
 8. 8,0 8,1 Kara Lord: Darth Vader
 9. Databank title.png Databank'ta Palpatine (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 10. Republic 64
 11. 11,0 11,1 Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; NEC isimli refler için metin temin edilmemiş
Advertisement