FANDOM


"Benim kuralım basit. Bana itaat edeceksiniz- ya da öleceksiniz."
―Darth Rauder, Gunner Yage'e
Darth Rauder, Sith'in Karanlık Lordu Darth Krayt'ın Düzeni'ne ve Galaktik İmparatorluk'a Sith Leydisi olarak hizmet vermiş insansı bir kadındı. YSS 138'de, İlk Sith İmparatorluğunun sancak gemisi Pellaeon-sınıfı Yıldız Destroyeri War Hammer'ın güvertesinde Sith pilot birliğini yönetti. Sith İmparatorluğunun görevden alınan İmparator Roan Fel'i, Agamar gezegeninde yakalama girişimi olan Thunderstroke Operasyonu sırasında, Rauder, 1. İmparatorluk Merkezi Çekirdek Savunma Filosu'nu Agamar'ın yörüngesindeki savaşa sürdü. Savaştan sonra Fel'in Sith kuvvetlerinden başarıyla yakayı kurtardığını görerek, kendisi ve Kafatası Filosu ile gezegenden ve onun ayından kaçmaya çalışan her gemiyi yok ederek Da Soochaand ve onun ayı Napdu'nun yıkımına dahil oldu. Daha sonra Rauder, Sith İmparatorluğunun, Jedi Düzeni'nin gizli tapınağının bulunduğu Taivas gezegenindeki saldırısına dahil oldu. Arbede sırasında Rauder, Kafatası Bölüğü'nün yüzbaşısı Gunn Yage'e Jedi gençlerini taşıyan bir yıldız gemisini vurmasını emretti. Yage reddetti ve ona karşı çıkarak Sith Leydisi'nin yıldız gemisine ateş açtı ve Rauder'ı öldürdü.

Biyografi

"Yöneteceğim bölük uyum sağlayabilmeli."
―Darth Rauder
Darth Rauder İkinci İmparatorluk İç Savaşı ve Sith-İmparatorluk Savaşı zaman aralığında doğmuş insansı bir kadındı. YSS 137'de Sith'in Karanlık Lordu Darth Krayt'ın Sith İmparatorluğunda Sith Leydisi rütbesine yükselerek Darth ünvanını aldı. Sith-İmparatorluk güçleri görevden alınan İmparator Roan Fel'in bir ittifak hakkında görüşmek için gizlice Jedi Düzeni'nin üyeleriyle Agamar gezegeninde buluştuğunu öğrendiğinde Rauder ve diğer Sith pilotları Agamar'a seyahat edip Fel'i yakalamak için İlk Sith Saldırı Gücü'ne eşlik etti. Donanma hiper-uzaydayken Rauder, yüzbaşı Gunn Yage tarafından yönetilen 1. İmparatorluk Merkezi Çekirdek Savunma Filosu'nun Predator-sınıfı savaşçılarını Sith-tasarımlı gemilerle değiştirdi. Yage, Rauder'ın eylemlerini sorguladığında Sith, ona emirlerine uymadığı durumda öleceğini belirtti.

Rauder Yage'in karşı çıkmasına neden olarak, Yüzbaşı Gunn Yage'in bölüğünü daha tanıdık oldukları Predatorlar yerine Sith-tasarımlı yıldız savaşçılarınının bir yeni tasarımını kullanmaya zorladı. Rauder eğer emirlerini takip etmezse Yage'i öldürmekle tehdit etti.

Thunderstroke Operasyonu sırasında, Leydi Rauder "Kafatası Lideri" olarak Kafatası Bölüğü ile birlikte uçtu. Savaş sırasında, Yüzbaşı Yage ve Kafatası Bölüğü'nün üyelerine kendi yıldız savaşlarından kopan Bastion direnişi pilotuna ateş etmelerini emretti. Yage reddettiğinde, Sith Leydisi Güç'ü kullanarak ona işkence etmeye başladı ve telekinetik olarak onu öldürmekle tehdit etti. Ancak, Yage'i silahsız bir düşmanı öldürme seçeneğinden kurtararak, onun yerine Teğmen Tev Rimon pilotu vurdu. Rauder, Yage'i bağışlasa da, Sith Leydisi hoşnut değildi ve eğer yine emirlerine karşı gelirse Rimon'u öldürmekle tehdit etti.

Leydi Rauder ayrıca Sith Lordu Darth Azard, Moff Yage ve bilim insanı Vul Isen'ın komutasında Da Soocha'nın zehirlenmesi ve Napdu'nun bombalanmasında da bulunuyordu. Sith Fury'nin güvertesinde, Rauder Napdu'dan kaçan sivil gemileri silahsız olmalarına rağmen "düşman savaşçılar" olarak sınıflandırdı ve Kafatası Bölüğü'ne onları yok etmelerini emretti. Tev Rimon ve Jae Akura itiraz etseler de, Yüzbaşı Yage kabullendi ve astlarına Sith Leydi'sinin emirlerini takip etmelerini söyledi.

Birkaç ay sonra, YSS 138'de, Gizli Tapınak'taki saldırı sırasında Leydi Rauder, Kafatası Bölüğü'nü yönetti. Onun kılavuzluğunda, çoğu müttefik ve Fel destekçisi yıldız savaşçısı imha edilmişti. Savaş kızıştığında, Jedi Ustası T'ra Saa Gizli Tapınak'ı oluşturan gemilere sıvışıp kaçmalarını emretti. Bu gemilerin birinin güvertesinde, Usta Tili Qua ve Usta K'Kruhk birkaç Jedi gencini güvenliğe götürdü. Geminin güvertesinde onların varlığını hissederek, Rauder Kafatası Bölüğü'ne gemiyi yok etmelerini emretti. Ancak, Yage savunmasız çocukları öldürmeyi reddetti ve Sith'ten bıkkın bir şekilde Rauder'ın yıldız gemisini ve onunla birlikte Rauder'ın kendisini yok etti. Sith'e daha fazla hizmet etmek istemeyerek, Yage, başından sonuna kadar Sith'le birlikte olan babası ve bir çok diğer gözü açılmış İmparatorluk destekçisi ile birlikte sürgündeki İmparatorluk'a sığındı.

Kişilik ve Özellikler

"Bana itaat et, Yüzbaşı Yage! Düşmanı öldür ya da ben seni öldüreceğim."
―Darth Rauder
Darth Rauder, Tek Sith'in bağnazca sağdık bir üyesiydi. Kendilerine savunma yetenekleri ne olursa olsun Sith'in düşmanı kabul edilenlere merhamet göstermedi, silahsız düşman askerlerinin ve hatta sivillerin ölümünü emretti. Bir ordu kumandanı olarak, emirlerini sorgulayan astlara az tahammülü vardı ve ona karşı koyanlara işkence etmek ve onları öldürmekte hiç vicdan rahatsızlığı duymamıştı.

Diğer Sith Leydi'lerinin aksine, Rauder kısa-kırpılmış bir saç tarzı taşıdı.

Güç ve Yetenekler

Darth Rauder yetenekli bir pilottu ama yine de Yüzbaşı Yage tarafından vurulabilmişti. Rauder oldukça iyi bir telekinezi yeteneğine sahipti, ama Yage'in kendisini vurma niyetini hissedememişti. Rauder işkencede çok iyiydi. Biraz itaatsizlik esintisi ve o kişi Rauder tarafından Güç'le işkence edilmenin acısını çekerdi.