Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale Yeni Sith kurucusu ile ilgili. Darth Ruyn makalesini arıyor olabilirsiniz.

Daha önceden Phanius olarak bilinen Darth Ruin, YSÖ 2000 dolaylarındaki Draggulch Devri'nin başlangıcı sırasında Sith'in Kara Lordu olarak hüküm sürmüş Umbaralı bir erkekti. Önceden saygın bir Jedi Ustası olan Phanius, kendi iradesinin varoluştaki her şeyden üstün olduğunu anlatan ben merkezli felsefesi yüzünden Jedi Düzeni içinde ünlüydü. Jedi inançları ile karşı karşıya gelen Phanius, kişisel ideolojisini sürdürmek için Düzen'i terk etti. Bu eylem onu karanlık tarafa ve en sonunda da Sith yoluna düşürdü.

Yeni bir Sith imparatorluğu kurmaya kararlı olan Phanius, birçok Sith klanını emri altına aldı. Eski Jedi Ustası daha sonra kendine Darth Ruin ismini alarak Sith'in Kara Lordu oldu ve elli adet JediDördüncü Büyük Bölünme'de karanlık tarafa çevirdi. Sith'lerin yeniden ortaya çıkışını tamamlayan Ruin, Jedi Düzeni ve Eski Cumhuriyet'e karşı galaktik çaplı savaş olan Yeni Sith Savaşları'nı başlattı.

Darth Ruin'in egemenliği Kara Lord'un acımasız bencilliği nedeniyle kendi Sith müritleri tarfından suikaste uğraması ile son buldu. Ruin'in ölümünden sonra, eylemleri kanlı bir miras bıraktı ve genellikle ihanet ile anlaşmazlıklarla dolu olsa da Sith seferleri onun yokluğunda bir milenyum kadar daha devam etti ve galaksiyi yıkımın eşiğine getirdi.

Görünümler

Kaynaklar

Dış bağlantılar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.