Bu makale, bu konunun Canon versiyonunu ele alıyor.
Bu konunun Legends makalesine gitmek için buraya bas.
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Queicon.png

Bu makalenin başlığı tahminidir.

Her ne kadar bu makale geçerli kaynaklara dayalı olsa da söz konusu öznenin asıl ismi tamamen tahminidir.

Bu makale Eski Cumhuriyet askeriyesi ile ilgili. Galaktik Cumhuriyet askeriyesi veya Yeni Cumhuriyet askeriyesi makalesini arıyor olabilirsiniz.

Eski Cumhuriyet askeriyesi, Eski Cumhuriyet'in Jedi-Sith Savaşı'ndan[2] sonra ortadan kaldırılan silahlı kuvvetleriydi.[1]

Görünümler

  • Tarkin (İlk defa dolaylı olarak bahsedildi)

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.