Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale Galaktik İmparatorluk'un reorganizesinden sonra İmparatorluk Kalıntısı'nın durumu ile ilgili. Darth Krayt'ın Sith İmparatorluğu, Sürgün İmparatorluk ya da Yeni Galaktik İmparatorluk makalesini arıyor olabilirsiniz.

Bu şablon okuyucuları benzer başlıklara sahip makalelere yönlendirmek için kullanılır.

"Eğer yok olursak—hepimiz ölürsek—Yeni Düzen'in konseptleri ve fikirleri de bizimle ölecek. Ancak teslim olursak, bu fikirleri hayatta tutabiliriz. Sonradan Yeni Cumhuriyet ortadan kalkarsa, yeniden yükselebiliriz."
Gilad Pellaeon[kaynak]

Galaktik İmparatorluk, Yeniden Doğmuş İmparatorluk, Fel Egemenliği, Yeni İmparatorluk veya Yeni Düzen olarak da bilinen Fel İmparatorluğu, Jagged Fel'in tahta yükselmesinden ve YSS 44 yılından bir süre sonra restore edilen Galaktik İmparatorluk'a verilen isimdi. Eski İmparatorluk gücü ile prestijinin kısmi toparlanmasını ve İmparatorluk Kalıntısı'nın yerine on yıllardır devam eden hükümdarsızlığın Fel hanedanı tarafından doldurumasını yansıtıyordu.

Palpatine'in İmparatorluğu ile Fel İmparatorluğu; Moff Konseyi, merkezcil yönetim, Güç'e hassas İmparator ve bir noktaya kadar zenofobi gibi ilkeleri paylaşıyordu. Ancak Palpatine'in aksine Feller, aydınlık taraf Güç'e hassasların yaygınlaşmasını destekliyordu ve hatta İmparatorluk Şövalyeleri olarak bilinen Jedi Düzeni benzeri bir organizasyon kurmuştu.

Yeniden hayata dönen rejim, Sith–İmparatorluk Savaşı'ndan sonra galakside hüküm süren güç olmuştu fakat birkaç gün sonra Fellere sadık olanları sürgüne yollayacak Sith İmparatorluğu tarafından yeri alındı.

Tarih

Kuruluş

Fel hanedanı, İmparator Jagged Fel'in yükselişiyle başlamıştı.

Bu hükümetin resmi adının "Galaktik İmparatorluk" harici bir şey olup olmadığı kesin değil fakat YSS 12 dolaylarında askeri gücü Moff Konseyi'nden Bölgesel Valiler ve İmparatorluk Filosu'nun Yüce Komutanı olarak Baş Amiral Gilad Pellaeon tarafından kontrol edilen yeni bir bifiil siyasi anayasa ortaya çıktı. YSS 19'dan itibaren ise bu rejim ve kontrol ettiği küçük bölgeden bahsederken İmparatorluk Kalıntısı ismi kullanılıyordu fakat İmparatorluk sadıkları "İmparatorluk Uzayı" veya basitçe "İmparatorluk" terimlerini kullanıyordu.

Yuuzhan Vong Savaşı'nın sonunda eski "Galaktik" İmparatorluk, Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu'nun bir üye devleti haline geldi. Bu ayrıca Gilad Pellaeon'un Sieon Sovv'u Galaktik İttifak Savunma Gücü'nün Yüce Komutanı yapabilmesini sağlayarak bu zaman diliminde eski galaktik hükümetin yenisiyle ortaklık ve bütünleşme seviyesini öne çıkarmıştı. Ancak eski İmparatorluk Generali Turr Phennir'in toplu Konfederasyon askeriyesinin Yüce Komutanı olarak atanması, yarı özerk Kalıntının ayrılıkçı sempatizanlarına sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarabilir.

İkinci Galaktik İç Savaş'tan bir noktada İmparatorluk Kalıntısı bir kez daha güç kazanmaya başladı. İmparator unvanını alan Jagged Fel altında İmparatorluk Kalıntısı, Savaşsız Zafer programını başlattı. Başkent Bastion, galaksinin en korunaklı gezegenlerinden birisi haline geldi. Birçok Moff, soğuk savaş-vari nefretle Galaktik İttifak'tan hoşlanmıyordu.

Sith–İmparatorluk Savaşı

Jagged Fel'in İmparatorluk yönetimi sonradan torunu İmparator Roan Fel'e geçti.

Bir noktada Tek Sith, Vong Savaşı tarafından yerle bir edilen gezegenleri Yuuzhan Vong dünyalaştırma teknikerleri ile yeniden inşa etme eforu Ossus Projesi'ni sabote etti ve bu süreçte milyonlarca kişiyi öldürdü. Galaktik İttifak kısa sürede kendini Klon Savaşları sırasında Ayrılıkçıların hareketine benzer bir ayrılma hareketi içinde buldu. İmparatorluk bu fırsatı İttifak üyesi gezegenleri ayrılmaları ve İmparatorluk uzayının parçası olmaları için ikna etmek üzere kullandı ancak İmparatorluk, başkentleri de dahil tüm İttifak gezegenlerini istiyordu.

Sonradan Yüksek Moff Morlish Veed ve Moff Nyna Calixte'in ricasıyla Moff Konseyi, İmparator Roan Fel'in iradesine karşı olarak Anaxes Antlaşması'nı yaparak YSS 127 yılında Sith-İmparatorluk Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı ve Tek Sith, İmparatorluk'tan yana oldu. Savaş, İttifak'ın yıkılması ve Galaktik İmparatorluk'un ana galaktik hükümet olarak yeniden dönmesiyle sonuçlandı. İttifak kalıntıları, İmparatorluk içine alındı fakat Galaktik İttifak Merkez Filosu kaldı ve dirilmiş İmparatorluk'a karşı savaşmaya devam etti. İttifak'ın yıkılmasından kısa süre sonra İmparator, Yeni Jedi Düzeni'ni teslim olmaya çağırdı ve iradelerini İmparatorluk'a tabii tuttu. Bazıları teslim olarak İmparatorluk Şövalyeleri olurken bazıları ise Güç'ün iradesini dinleyerek Ossus'a çekildi.

Darbe

"Roan Fel savaşı veya birleşik bir galaksi fikrine hiçbir zaman sıcak bakmadı. Siyasi gereklilik yüzünden devam etti. Bu İmparatorluk veya galaksinin ihtiyacı olan şey değil. Galaksi düzensizlik ve kaos içinde yüzüyor. Bir fikir adamına ihtiyacı var. O fikir adamı benim. Yeni İmparator benim."
―Darth Krayt[kaynak]

Darth Krayt, Fel tahtını ele geçirerek Darth Sidious'tan beri ilk Sith İmparator oldu.

İttifak yenilgisi ve Ossus Katliamı'ndan sonra Darth Krayt komutası altındaki Sith, İmparator Roan Fel'e ihanet etti. Destekçileriyle Fel'in kabul salonuna giderek ve tahtta oturan adamı öldürerek cüretkar bir darbe yaptı. Adamın ölümünden sonra Krayt, tahta oturdu. Orada bulunan Moff Konseyi üyelerinin şaşkınlığı ve öfkesini dikkate alarak hayatın gerçeklerini açıkladı.

Başka seçeneği olmayan Moff Konseyi ona bağlılık yemini etti. Darth Caedus'tan beri ilk defa bir Sith Lordu galaksinin başına geçti. Hızlıca buna ihtiyacı olan galaksiye düzeni getirdi fakat bu da yarım bir zafer idi. Öldürdüğü "İmparator" bir dublördü; gerçek Fel tamamen eğitilmiş bir İmparatorluk Şövalyesiydi ve orada durup ölmeyi izlemek yerine kendisini savunurdu. Mofflar, askeri veya Ossus'ta yaşanan katliamdan kurtulan Jedi'ları kendi safına çekmeden önce gerçek Fel'i bulmak oldukça önemliydi.

Ayaklanma ve restorasyon

İmparatorluk'un tamamı Darth Krayt'ın otoritesini tanımamıştı. Yıllar boyunca Bastion'da bulunan Fel'e sadık güçler gerçek İmparatorun dönüşünü bekledi. İmparatorluk Şövalyeleri lideri Antares Draco ve 501. Lejyon komutanı General Oron Jaeger'i yanına alan Fel, Krayt'ın ağır kuvvetlendirilmiş gezegene direkt olarak saldıramayacağını bilerek YSS 137 yılında gezegenin kontrolünü eline aldı. Fel İmparatorluğu'nun eskide kalması gerçeğiyle Fel, Sürgün İmparatorluk'u yönetiyordu. Krayt'ın ve Fel'in hizipleri büyüdükçe birbirine hizmet eden birimler, galaksi boyunca bölge kontrolü için birbirine karşı savaşmaya başladı.

Hükümet ve siyaset

"Fel'in bizi birbirimize karşı oynamasından bıkmıştım!"
―Moff Geist[kaynak]

İlk defa Fel İmparatorluğu'nun İmparatorluk Askeriyesi'nde dişi ve insan olmayan türler, erkek insanlarla birlikte çalışmıştı.

İmparatorluk hayat boyu lider olan bir İmparator tarafından yönetiliyordu fakat Moff Konseyi kayda değer bir güce sahipti ve ona danışmanlık ediyordu. Tüm kayıtlara göre Roan Fel'in hükmü nispeten iyicildi ve Palpatine altında bulunan İmparatorluk'un güç suistimali ve zalim taşkınlıklarına az oranda sahipti fakat otoritesini korumak adına güç oyunları oynamayı ihmal etmiyordu.

Fel'in hükmü zamanında İmparatorluk'un insan olmayan türlere karşı bağnazlığı ortadan kayboldu ve rütbeleri ile İmparatorluk Donanması'nda en az bir tane insan olmayan amiral—Kel Dor Sha Dun—vardı.

Mofflar sadece sektörleri yönetmiyor, ayrıca İmparatorluk Askeriyesi, İmparatorluk İstihbaratı, İmparatorluk Görevi ve İmparatorluk Diplomasi Birliği gibi enstitüleri idame etmesinin yanı sıra savaş başlatma ve antlaşma imzalama gibi yetkilere sahipti. Yine de Geist gibi bazı Mofflar, İmparatorluk'un Konsey kontrolü altında olduğu eski günlerin özlemini çekiyordu.

İmparatorluk Şövalyeleri, teknik olarak Güç'ün aydınlık tarafında kalmalarına rağmen Sith-İmparatorluk Savaşı olaylarından sonra bağlılıkları Güç'ten çok İmparator'a olan eski Jedi'lardı. İmparator'un muhafızları olarak hizmet veriyorlardı fakat İmparator, karanlık tarafa düşerse onu öldürme yetkileri de vardı.

Astroloji

Fel İmparatorluğu'nun bölgesi orijinal olarak galaksinin kuzey çeyreğinde bulunan Bilinmeyen Bölgeler'e komşu Dış Halka Bölgeleri'nin birkaç "ücra" sektöründen oluşuyordu. İkinci Galaktik İç Savaş'tan sonra bir noktada İmparatorluk bölgelerini tekrar kazanmaya başladı. Sith–İmparatorluk Savaşı, Galaktik İttifak'ın birkaç gezegeni harici çoğu bölgesinin İmparatorluk'a geçmesine tanıklık etti.

İmparatorluk'un başkenti aslında Bastion idi fakat önceki galaktik hükümetler gibi sonradan Coruscant'a taşındı. Ancak Bastion, İmparatorluk ilişkilerinde önemli bir rol oynamaya devam etti.

Sahne arkası

John Ostrander, Star Wars Insider 87'de Fel İmparatorluğu'nu "[önceki İmparatorluk gibi] tamamen kötü değil fakat bir demokrasi ya da cumhuriyet olmayan, birkaç veya tek kişinin, çoğunluk üzerinde söz hakkına sahip olduğu ve çoğu gücü olmasına rağmen, bir o kadar da zayıflığa sahip her şeyden çok gücü önde tutan bir hükümet" olarak tanımlamıştı.

"Kişisel bir Yüz ile Yeni bir Düzen" terimi, eski Macar ve eski Çekoslovakya ve batı Avrupa'nın 1960lar komünist hareketlerinin kendilerini Sovyet bloğundan ayırt etmek için kullandığı "Bir insan yüzüyle Sosyalizm"'i çağrıştırmaktadır.

Görünümler

 • Legacy 8
 • Legacy 1 (Yeniden doğan imparatorluk olarak ilk tanımlanışı)
 • Legacy 20 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Legacy 21 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Legacy 41 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Legacy 43 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Legacy—War 2 (Fel Egemenliği olarak ilk tanımlanışı)

Kaynaklar

 • Star Wars Insider 87 (İlk bahsedilme)
 • Star Wars: Legacy 0
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Special Edition
 • Star Wars: Legacy 0½ (Fel İmparatorluğu olarak ilk tanımlanışı)
 • Star Wars Insider 88
 • Legacy Era Campaign Guide (Galaktik İmparatorluk olarak ilk tanımlanışı)
 • The Complete Star Wars Encyclopedia (Yeni İmparatorluk olarak)
 • The Essential Atlas
 • Galaxy of Intrigue
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded

Notlar ve referanslar

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 Star Wars: Legacy 0
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Legacy 1
 3. Legacy 33
 4. 4,0 4,1 Crucible
 5. Legacy 2
 6. Legacy—War 6
 7. Legacy Era Campaign Guide
 8. The New Jedi Order: The Unifying Force
 9. Legacy 8
Advertisement