Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale Sith'in Kara Lordu ile ilgili. konteyner nakliyesi Freedon, Naddist tarikatı ya da The Freedon Nadd Uprising hikaye örgüsü makalesini arıyor olabilirsiniz.

"Freedon Nadd, karanlık taraf tarafından baştan çıkarıldı. Kendini bir Sith'in Karanlık Lorduna çırak olarak verdi. Ölümünden sonra mezarı karanlık taraf enerjisinin odak noktası oldu ve böylece gücü nesilden nesile geçti."
―Arca Jeth — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

Freedon Nadd, Güç'ün karanlık tarafını bilinçli bir şekilde benimseyemeye karar vererek galaktik olaylarda ölümünden birçok nesil sonra önemli etki bırakan Eski Cumhuriyet Jedi'ı idi. Nadd'ın kariyeri Ossus gezegeninde eğitim alan bir öğrenci olarak başladı ancak durmak bilmeyen güç açlığı Ustası Matta Tremanye'yi öldürmesine ve Jedi Düzeni'ne olan bağlılığından vazgeçmesine neden oldu. Ossus'tan kaçıp eski Sith İmparatorluğu'nun kalbine gitti ve orada karanlık tarafta muazzam bilgiler edindi. Sonradan Güç'ü takip ederek orman ayı Yavin 4'e gitti ve orada antik Kara Lord Naga Sadow'u bulup onun çırağı oldu. Sadow, Nadd'ı Sith sanatlarında eğitti ve genç Jedi'ı karanlık yolda daha da derinlere sürükledi. Nadd, Sith Ustasından öğrenebileceği her şeyi öğrendiğine karar verdikten sonra yeni öğrendiği güçleri ile Sadow'u yok edip Yavin 4'u terk etti ve ele geçirmek için bir gezegen arayışına başladı. Kendini Sith'in Kara Lordu ilan edip büyülü güçlerini Onderon dünyasını boyun eğdirmek için kullandı ve fiziksel ölümünden önce yüz yıl boyunca başkent Iziz'de kral olarak gezegeni yönetti. Bedeni, Iziz Kraliyet Sarayı'nın altında gömüldü ve o alan Sith gücünün merkez noktalarından birisi haline geldi. Nadd'ın ruhu mezarda kaldı ve orada soyundan gelenleri eğiterek Onderon'u Güç'ün karanlık tarafı olan miazmaya daha da batırdı.

YSÖ 4000'de Freedon Nadd'ın yüceltilmesi, ölmüş Kara Lord'a tapan ve Sith'e bağlılıklarını belirtmeyen parya vatandaşlar arasına yüzyıllardır devam eden Yaratık Savaşları'nın son çatışması için katalizör görevi görmüştü. Arkanialı Usta Arca Jeth liderliğindeki bir grup Jedi Şövalyesi Onderon'a gelip savaşı bitirdi ve Kraliçe Amanoa'nın ölümü ile Nadd'ın gezegen üzerindeki etkisine geçici bir ara verdi. Ancak Amanoa'nın eşi Kral Ommin, Freedon Nadd'ın ruhunu Kaos'tan geri çağırarak Sith'in gezegen üzerindeki baskıcı etkisini geri getirdi. Restore edilen Naddist tarikatı daha sonra bir başkaldırı yaptı ve Amanoa'nın cenazesi sırasında Kara Lord'un lahitini sürpriz bir saldırı ile çaldı. Nadd kendini Jedi'a gösterdi ve Naddist ayaklanmasının son aşamaları sırasına Kral Ommin'in yenilmesinden sonra Jedi'lar tarafından kurtarılan Arca Jeth'in yakalanmasında rol oynadı. Yenilgiyi kabul eden Nadd, Ommin'i Jedi'ın merhametine bıraktı ve ruhu, Arca Jeth'in gücü ile Onderon'dan sonsuza kadar sürüldü. Ancak ayrılışından önce Teta sosyetesi olan ve Onderon'a karanlık taraf bilgisi arayışıyla gelen Aleema ile Satal Keto'ya rastladı ve Sith öğretilerini onlara aktarmaya karar verdi. Nadd'ın mezarı Jedi tarafından Onderon'un orman ayına götürülürken ruhu, Jedi'lardan Ulic Qel-Droma'nın önünde belirdi ve genç Şövalyeye kaderinde Sith'in Kara Lordu olmanın yazılı olduğunu söyledi.

Nadd, Ketos'u aylar boyunca Sith büyüsü üzerinde eğitti ancak Nadd'ın tercihi, güçlü ve karanlık tarafa ilgili bir düşmüş Jedi olan Exar Kun Nadd'ın mezarını ziyaret etmesiyle değişti. Nadd, Kun'u antik Sith ana gezegeni Korriban'a yönlendirdi ve onu analiz etmek için yapılmış olan birkaç teste tabi tutarak Kun'un Sith çıraklığına değer olduğuna karar veren Nadd, Kun'u eski Sith Ustası'nın Yavin 4'de bulunan antik kalıntılarına yönlendirdikten sonra Kun'un muazzam büyüklükteki bir Sith ejderini yenip yerel Massassi savaşçılarını zapt ettikten sonra Sith'i yürekten bir şekilde kucaklaması Nadd'ı memnun etti. Çırağının karanlık taraf ile bir olduğundan emin olduktan sonra Nadd, Exar Kun'a kendisi için simyasal araçlar kullanarak yeni bir fiziksel beden yaratmasını ve bu sayede bir kez daha Güç'ü kontrol edebileceğini söyledi. Ancak Kun, Nadd'a daha fazla hizmet etmeyi reddetti ve ona ihanet etti. Bir Sith tılsımı sayesinde muazzam derecede güçlenen çırağı Nadd'a bir Güç enerjisinin kuvvetli bir patlaması ile saldırdı ve Sith ruhunu ciddi derecede yaraladı. Unutulmayla bir kez daha karşı karşıya kalan Nadd, son bir hamle olarak Ketos ile iletişim kurdu ve Exar Kun'un yarattığı tehlike hakkında onları bilgilendirdi. Bundan sonra, Ulic Qel-Droma ile birlikte Sith'in geleceğinin Satal ve Aleema'da yattığını açıkladıktan sonra ikinci kez ölüp, Kaos'a sürüklendi.

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.