FANDOM


Güç, Jedi ve Sith'lerin gerisindeki güç, bir doğaüstü olan, bağlayıcı ve her an her yerde bulunan, hissedilen kuvvet anlamındadır.

Obi-Wan Kenobi Güç'ü "Tüm canlılar tarafından yaratılan, canlıları saran ve onlara nüfuz eden ve galaksiyi birlikte tutan enerji alanı" olarak tanımlar. Bazı Jedi kuruluşlarında güç düşüncesi, duygusal varlıkların yetenekleri ve zekaları doğrultusunda düşünerek tanrı ile aralarında kurduğu bir çeşit iletişim şeklidir.

Güç, görünüşte duygusal varlıkların midi-kloryan ölçülerindeki sayılarında saklıdır. Jedi ve Sith' lerin sahip olduğu güç ise doğumları ile beraber kazandıkları güçtür. Birçok farklı grup güçü kullanış ve görüşleri doğrultusunda yorumlamaktadırlar. Yoda'ya göre varlıklar sadece et ve kemikten değil aynı zamanda etraflarındaki Güç'ten yaratılmışlardır.

Güç'ün tanımı

Güç, bakış açısına göre aydınlık taraf, karanlık taraf, Birleştirici Güç ve Yaşam Güç'ü olarak dörde bölünmüştür. İlk iki açıdan Güç, çeşitli sebeplerden ahlaki alan ile ilgilidir. Aydınlık tarafın Güç'ü yüzeysel olarak iyilik yapmak, iyi olmak ve şifa dağıtmaktır ancak karanlık tarafın Güç'ünün özelliğini sıralarsak korku, kin, saldırı ve kötü niyettir. Sonraki iki açıdan açıklama Jedi felsefesi için önemlidir. Birleştirici Güç, uzay ve zamanın birbirine girerek bütünlük oluşturmasını açıklar. Yaşam Güç'ü ise yaşam ve yaşam enerjisi ile ilgilidir. Bazı Jedi'lar, "Güç, yaşamdır; yaşam da Güç'tür." der. Sith'ler içinse Güç karanlık tarafın tanrısıdır. Jedi felsefesinin kodu şudur: Yoğun duygu yoktur, erinç vardır; bilgisizlik yoktur, bilgi vardır; hırs yoktur, sakinlik vardır; kaos yoktur, harmoni vardır; ölüm yoktur, Güç vardır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.