Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"Güç, Jedi'a kuvvetini veren şeydir. Yaşayan her şey tarafından oluşturulan bir enerji alanıdır. Bizi çevreler ve bize nüfus ederek galaksiyi bir arada tutar."
―Obi-Wan Kenobi[kaynak]

Güç, bütün yaşamlar tarafından oluşturulan ve evrendeki her şeyi birbiriyle bağlayan bir enerji alanıydı. galaktik tarihte çeşitli isimler ile bilinmişti; Lasatlar tarafından Ashla, Omi tarafından dianoga, Mustafarlılar tarafından Yaşam Akımı, Chiss tarafından Görüş, Zeffo tarafından Yaşam Rüzgarı, Kaos yerlileri tarafından Büyük Varlık, Sis Dokumacıları tarafından da Berrak Sis. Güç, yaşam tarafından yaratılırdı böylece bütün yaşam formlarında bulunurdu. Mikroskopik, zeki yaşam formları olan ve konakçılarına Güç ile simbiyotik bir ilişki ve iletişim sağlayan midi-chlorian'ları kanlarında diğerlerine kıyasla daha fazla bulunduran bireyler Güç'e hassaslar olarak bilinirdi. Bu bireyler Güç'ü hissedebilirdi. Bu farkındalık sayesinde Güç'ü kullanabilme yeteneğini de elde ediyorlardı. Organik varlıkların aksine droidler ve diğer yapay varlıklar Güç'ün dışında yer alıyordu. Böylece yaşam tarafından yaratılan ve sürdürülen bu enerji alanı ile bir bağları yoktu. Bilimsel açısının yanı sıra Güç; Güç Kilisesi, Whill Muhafızları ve en kayda önemlileri Jedi Düzeni ile Sith Düzeni gibi dini oluşumların temeliydi. Bunlara ek olarak Lasatlar Güç'ün, galaksinin "ruhu" olduğuna inanırdı.

Güç, kayda alınmış bir kavram olarak yirmi beş bin yıldan uzun süre varlığını sürdürdü. Güç'ün iki kapsayıcı ve simbiyotik yanı vardı. Yaşayan Güç, her yaşamın enerjisiydi ve buna karşılık olarak Kozmik Güç'ü beslerdi. Kozmik Güç, her şeyi birbirine bağlayan ve bütün yaşam formlarında bulunan midi-chlorian'lar üzerinden Güç'ün iradesi ile iletişim kurardı. Jedi Düzeni, diğerkamlık ve diğerlerine servisi baz alan bir koda uyardı; böylece Güç'ün aydınlık tarafını takip ederdi. Jedi'ın baş düşmanı Sith ise Güç'ün karanlık tarafı ile birlikte kuvvet ve güç peşindeydi. Çatışan felsefeleri sebebiyle iki düzen binlerce yıl boyunca bir savaş döngüsü içinde kaldı. Savaşları Sith'in soyunun tükenmesine ve Jedi'ın adeta yok olması ile sonuçlandı.

Açıklama

"Karanlıkta, soğuk.
Aydınlıkta, soğuk.
Eski güneş ısı vermez.
Ancak nefes ve yaşamda ısı var.
Yaşamda, Güç var..
Güçte, yaşam.
Ve Güç ebedi."
Whill Muhafızları'nın Gündoğumu Duası[kaynak]

Obi-Wan Kenobi; Luke Skywalker'a, Güç'ün bütün canlılar tarafından oluşturulan bir enerji alanı olduğunu öğretiyor.

Güç, galaksiyi bir arada tutan bir enerji alanıydı. Mistikler ve akademisyenler Güç'ün kaynağı konusunda her zaman tartışırdı. Uygarlıklar Güç ve kuvvetinden haberdar oldukça bu tartışmalara ve sorulara çeşitli cevaplar verildi ancak hiçbiri nihai cevap olamadı. Faklı türler Güç için kendi metaforları ile farklı isimlere sahipti ve kuvvetinin keşfi her biri farklı teknikler uygulardı.[7]

Güç'ün iki formu vardı: Yaşayan Güç ve Kozmik Güç. Yaşayan Güç, bütün yaşam formlarının enerjilerini temsil ederdi ve bu enerjiler galaksiyi bir arada tutan ve midi-chlorian'lar üzerinden Güç'in iradesi ile iletişime geçen Kozmik Güç'ü beslerdi.[18] Sadece belirli bireyler Güç'e hassas olsa da bütün canlılarda bulunur ve çıkartılabilirdi.[19] Bu nedenle Güç'e hassaslar büyük bir can kaybı yaşandığında "Güç'te bir rahatsızlık" hissederdi. Ancak mekanik yaratımlar olan droidler midi-chlorian'lara sahip olmadıkları için Güç'ü asla hissedemezlerdi.[20]

Güç'ü kullanma yeteneği soyda sürebiliyordu. İkizler Leia Organa ve Luke Skywalker, güçlü Anakin Skywalker'ın çocuklarıydı ve bu nedenle ikisi de Güç'e hassastı..[21] Organa sonradan Güç'e hassas olmayan Han Solo ile Güç'e hassas bir çocuğa sahip olacaktı; Ben Solo.[22] Buna rağmen Jedi Düzeni devrinde doğan Güç'e hassas bireylerin çoğu Jedi Kodu'nun bağlılık ve ilişkileri yasaklaması nedeniyle Güç'e hassas olmayan çiftler tarafından doğurulmuştu.[23] Zare ve Dhara Leonis gibi normal bir ebeveynin doğurduğu ikizlerin aynı Güç'e hassaslık yeteneğini paylaşmamaları da mümkündü. Dhara erken yaşta bile kardeşinin varlığı her zaman sezebilirken Zare bu yeteneğe veya Güç ile bağlantılı hiçbir sıra dışı yeteneğe sahip olmadı.[24]

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.