Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Güç'ü hissediyorum."
"Ama kontrol edemiyorsun."
―Luke Skywalker ve Obi-Wan Kenobi[kaynak]

Güç kullancılıları, Güç hükümdarları ya da Güç ustaları olarak da bilinen Güç'e hassaslar, Güç olarak bilinen mistik bir enerji alanlı ile güçlü bir bağa sahip duyarlı olan veya olmayan yaşam formlarıydı. Bu isim bu manevi enerjiye hassas olan herkes için kullanılsa da, Güç'ün karanlık tarafının verdiği yeteneği kulananlar karanlık taraf ustaları olarak biliniyordu. Skywalker ailesinde de olduğu gibi Güç'e hassaslık nesilden nesile aktarılabiliyordu. Anakin Skywalker, (Seçilmiş Kişi) kabiliyetini ikiz çocukları Luke Skywalker ve Leia Organa'ya miras bırakmıştı; kabiliyet daha sonra Leia Organa'nın oğlu Ben Solo'ya miras kaldı.

Galaktik tarih boyunca Jedi Düzeni ve Sith gibi çeşitli dini düzenler, yeteneklerini kontrol edebilmeleri için Güç'e hassasları eğitti. İmparatorluk Devri boyunca Güç'e hassaslar Engizisyon olarak bilinen Jedi avcıları tarafından avlandı. Galaksideki bütün Güç'e hassas bireylerin listesini içeren bir Jedi holokronu Padawan Cal Kestis ve İkinci Kardeş tarafından aranmıştı. Sith Lordları Darth Sidious ve Darth Vader'ın ölümünden sonra Jedi Ustası Luke Skywalker Jedi'ı diriltme umuduyla bir nesil Güç'e hassas öğrenci eğitti. Luke'un uğruna emek sarf ettiği her şey yok olmuştu ancak Leia ile birlikte Rey'i eğitmeleri üzerine ölümlerinden sonra çırağın son Jedi olarak Skywalker adını alması emeklerinin hakkını vermişti.

Görünümler

Siyah arkaplansız 135.png Bu liste tam değil. Sithpedi'ye katkıda bulunmak için Wookieepedia'daki liste ile güncelleyebilirsin.

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.