Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Güç'ü hissediyorum."
"Ama kontrol edemiyorsun."
―Luke Skywalker ve Obi-Wan Kenobi[kaynak]

Güç kullanıcıları, Güç hükümdarları ya da Güç Ustaları olarak da bilinen Güç'e hassaslar, Güç olarak bilinen mistik bir enerji alanı ile kuvvetli bir bağa sahip olan duyarlı ve duyarlı olmayan yaşam formlarıdır. Bu isim bu manevi enerjiye hassas olan herkes için kullanılsa da, Güç'ün karanlık tarafının verdiği yetenekleri kulananlar karanlık taraf ustaları olarak biliniyordu. Skywalker ailesinde de olduğu gibi Güç'e hassaslık nesilden nesile aktarılabiliyordu. Seçilmiş Kişi olan Anakin Skywalker kabiliyetini ikiz çocukları Luke Skywalker ve Leia Organa'ya miras bırakmıştı; kabiliyet daha sonra Leia Organa'nın oğlu Ben Solo'ya miras kaldı.

Galaktik tarih boyunca Jedi Düzeni ve Sith gibi çeşitli dini düzenler, yeteneklerini kontrol edebilmeleri için Güç'e hassasları eğitti. İmparatorluk Devri boyunca Güç'e hassaslar Engizisyon olarak bilinen Jedi avcıları tarafından avlandı. Galaksideki bütün Güç'e hassas bireylerin listesini içeren bir Jedi holokronu Padawan Cal Kestis ve İkinci Kardeş tarafından aranmıştı. Sith Lordları Darth Sidious ve Darth Vader'ın ölümünden sonra Jedi Ustası Luke Skywalker Jedi'ı diriltme umuduyla bir nesil Güç'e hassas öğrenci eğitti. Luke'un uğruna emek sarf ettiği her şey yok olmuştu ancak Leia ile birlikte Rey'i eğitmeleri üzerine ölümlerinden sonra çırağın son Jedi olarak Skywalker adını alması emeklerinin hakkını vermişti.

Tarih

Antik başlangıç

"Burası da neresi?"
"Bizi çevreleyen şey yaşamın temeli, biliminin midi-kloryan olarak isimlerdiği şeylerin doğum yeri, Yaşayan Güç ve Kozmik Güç'ü bağlayan şeyin temeli.
"
―Yoda ve Sükunet[kaynak]

Güç'ün kökeni midi-kloryanların ana gezegeni olduğuna inanılan mistik bir gezegene dayanıyordu. Midi-kloryanlar sayesinde Yaşayan Güç kendi iradesi olan Kozmik Güç'e besleniyordu. Buna ek olarak midi-kloryanlar bütün yaşam formları ile simbiyotik bir ilişkiye sahipti. Özellikle hücrelerindeki mikro organizmalar ile Güç'ün kuvvetlerinden yararlanabilen Güç'e hassaslar ile. Güç Rahibeleri olarak bilinen beş kişilik antik bir varlık grubu midi-kloryanların doğduğu isimsiz bir gezegende ikamet ediyorlardı. Bütün yaşam formlarında bulunan Yaşayan Güç ile daha büyük ve zamansız olan Kozmik Güç arasındaki bağın fiziki yapılarıydı.

Güç evren çapında var olsa da enerji alanının ve etkilerinin yoğunlaştığı ve "verjans" olarak da bilinen bağlantı noktaları bulunuyordu. Bu verjanslardan birisi efsanevi Mortis alemiydi.Güç'ün aydınlık tarafının fiziki yapısı olan Kız, Güç'ün karanlık tarafının fiziki yapısı olan Oğul ve aralarındaki dengeyi temsil eden Baba bu alemde yaşıyordu.

Zeffo'nun düşüşü

"Görünüşe göre hepsi olmasa da bütün Zeffolar Güç'ü kullanabiliyor! Ona "Yaşam Rüzgarı" diyorlardı ve kullanabilenler ise bilgelerdi."
―Eno Cordova[kaynak]

Zeffo bilgeleri modern galaktik medeniyetten önceki bir devirde yaşamış Güç'e hassas varlıklardı.

Jedi ve Sith'ten uzun süre önce antik Zeffo medeniyeti onlara göre "Yaşam Rüzgarı" olan Güç'e tapıyordu. Türün bütün üyeleri Güç'e sağlam bir şekilde bağlı olmasa da Güç'e hassas olanlar bilgeler olarak biliniyordu. Bilinen ilk Zeffo bölgesi Eilram'ın Lahiti'ydi. Zeffo ana gezegeninde bulunan bu lahit Güç'e hassas Zeffolar için bir kanıtlama bölgesiydi ancak özellikle Bilge Eilram olmak üzere onların kalıntılarının onurlandırmak için değiştirilmişti. Aynı gezegende mutlak güce sahip olduğu söylenen Bilge Miktrull'un Lahiti bulunuyordu. Böyle görülen Miktrull'un lahiti daha çok onun onuruna yapılan bir tapınak gibiydi.[6]

Zeffo ana sistemlerinin ötesindeki galaksiyi araştırmaya başladığında Dış Halka Bölgeleri'nde Güç Rüzgarı'nın adına anıtlar bırakıyorlardı. Anıt bıraktıkları gezegenlerden birisi olan Bogano'da Zeffo, oradaki varlıklarını oturtmak için bir Mahzen oluşturdular. Mahzenin içi yolcuların Güç Rüzgarı'na olan kurbanları ve bağışları ile doluydu. Zeffo, Kashyyyk gezegeninin baskın türü Wookieeler ile iletişim kurduktan sonra Güç'e hassasların Bogano'daki mahzenin gizemlerini algılamalarını sağlayan bir anahtar olan Astrium'u kutsal Kök Ağacı'nın zirvesine sakladılar.[6]

Zeffo, Güç'ün karanlık tarafı hakkında da bilgiye sahipti. Bilge Kujet, karanlık tarafın gücünü kullanan acımasız otoriter bir Zeffo idi. Onun sarayı olan Kujet'in Lahiti, Dathomir gezegenine yapılmıştı. Kujet'in mirası Astriumları ve bir bilge olarak onun egemenliğine karşı çıkanları yok etmekti. Kendi türünün üyesi olan ve Kujet'in rejmini bitirmek amacıyla baş kaldıranlar da buna dahildi.[6]

Zeffo bilgeleri er geç medeniyetlerinin yok oluşunu ve türlerinin tükenmesini önceden görmüştü. Kendi inançlarının kendi sonlarını getireceğine ikna olan Zeffolar daha fazla güç ve kontrol için dengeyi feda ettiklerini düşünüyordu. Kaçınılmaz sona yakalandıktan sonra, modern galaktik medeniyet zamanında, Zeffo medeniyetinin tarihi unutulmuştu.[6]

Jedi Çağı

"Güç onda alışılmadık derecede kuvvetli. En azından bu kadarı çok belli."
―Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker için[kaynak]

Jedi Şövalyeleri, Galaktik Cumhuriyet'in egemenliği süresince barış ve adaletin muhafızlarıydı.

Altın çağında Jedi Düzeni barış ve adaletin muhafızları olarak Galaktik Cumhuriyet'i koruyordu.[10] Barış ve sakinlik üzerine kurulu Jedi Kodu yolunda Güç'ün aydınlık tarafını kullanan Jedi'lar karanlık tarafı ve onu güçlendiren duyguları reddetmişti. Bu nedenle Jedi tarafsızlığa ve duygusal bağlılıklardan kurtulmaya çok önem veriyordu. Arayıcı Jedi'lar Güç'e hassas bebekleri bulmak ve Jedi tapınaklarına getirmekle yükümlüydü. Jedi adayları orada diğer Jedi gençleri ile birlikte Güç'ün yollarında eğitilirdi.[11]

Ancak antik Jedi'ların hepsi Kod'u kabul etmemişti. Düzen antik tarihte bir bölünme yaşadı ve aydınlıktan uzaklaşan düşmüş Jedi'lar olan Sith'ler ortaya çıktı. Sith, büyük güçleri elde etmek ve kendilerinden daha zayıf olanlara hükmetmek amacıyla bir karanlık taraf tarikatı kurdu. Felsefi bir anlaşmazlık olarak başlayan bu ayrılık Jedi ve Sith arasında galaktik medeniyeti tehlikeye atan ve yıldız sistemlerindeki yaşamı yok eden savaşlara yol açtı. Bin yıllık çatışmalar sonrasında Jedi galip geldi ve galaksiyi Büyük Barış olarak bilinen yeni bir çağa soktu. Galaktik Cumhuriyet'in sabit askeriyesinin yerine barışın koruyucuları ve arabulucuları Jedi'lar olmuştu.[11] Jedi, Yüksek Cumhuriyet Devri'nde faaliyetlerini galaksiye yaydı[12] ve Güç'e hassas gençleri bulup Coruscant'taki Jedi Tapınağı'nda eğitmeye başladı.[13]

Jedi Düzeni bin yıldır nesilden nesle canlıları Güç'ün yollarında eğitiyordu.

Ancak Jedi Düzeni'nin Güç'e hassas Bardottalı gençleri kendine katma çabası Dagoyan Düzeni adındaki başka bir Güç mistiği grup tarafından engellendi. Jedi'ın eylemlerini ana gezegenleri Bardotta'nın bağımsızlığına bir hakaret olarak görüyorlardı. Jedi çocukları ailelerine teslim etse de bu olay on yıllarca sürecek olan Jedi karşıtı düşünceye yol açtı.[1] Jedi'lar gibi Dagoyan Ustalar da Güç ile kuvvetli bir bağa sahipti ancak enerji alanına olan bağlantıları Jedi ve Sith'e kıyasla daha pasifti.[14] Barotta hükümetinde güçlenen Dagoyan Düzeni yerel kültürlerinde daha da sabitleri ve Frangawl Tarikatı'nı Güç'ün karanlık tarafına olan adanmışlıkları nedeniyle yasa dışı kıldı.[1]

Seçilmiş Kişi olan Anakin Skywalker galaksideki en güçlü Güç'e hassas canlı olma potansiyeli ile doğmuştu.

Cumhuriyet'in son yıllarında Galaktik Senato rütbelerinde yükselmeye başlayan Güç'e hassas bir birey olan Sheev Palpatine'in güçleri sıkıca gizlenen bir sırdı. Ana gezegeninde yaşanan Naboo İstilası olayı nedeniyle Yüce Şansölye[11] olarak seçilen Palpatine'in iş arkadaşları onun aslında Darth Bane'in yeniden yapılandırılan Sith düzenindeki varisi Sith'in Kara Lordu Darth Sidious olduğunu bilmiyordu.[13] Sidious Sith'in egemenliğini planlarken Jedi Ustası Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker'ı buldu. Çocuğun Güç'teki ham kuvvetinden etkilenen Jinn, Skywalker'ın Büyük Usta Yoda dahil olmak üzere bütün yaşam formlarından daha yüksek bir midi-kloryan sayısına sahip olduğunu öğrendi. Buna ek olarak Skwalker'ın bir baba olmadan doğduğu bilgisi Jinn'in gencin midi-kloryanlar tarafından yaratıldığını düşünmesine yol açtı. Jedi kültüründe Seçilmiş Kişi olarak bilinen, Sith'i yok ederek Güç'e dengeyi getirecek kişi kehanetinde bahsedilen kişinin Anakin Skywalker olduğunu düşünen Jinn, Skywalker'ı Tatooine'de bir köle olmaktan kurtarıp Jedi Tapınağı'na götürdü.[13]

Jedi Düzeni Tapınak'a alınmamış ancak Güç'e hassas olan bilinen bütün bebeklerin bir kaydını tutardı.[15] Darth Sidious'un gelecekte bir karanlık taraf ustası ordusunun ona hizmet edeceğini görmesi üzerine Klon Savaşları sırasında birkaç bebek emri üzerine kaçırılmış ve Mustafar'a götürülmüştü. Orada deneylere tabi tutulmadan önce çocuklar Jedi Şövalyesi olmuş olan Skywalker ve PadawanAhsoka Tano tarafından kurtarılmıştı.[16]

Çatışmanın sonunda Jedi, Sidious'un Cumhuriyet'i ele geçirip Galaktik İmparator olarak yönetmesi planları dolayısıyla yok olmuştu. Ayrıca Jedi Düzeni'nin Seçilmiş Kişi'si olan Skywalker'ı da Güç'ün karanlık tarafına çekip kendi Sith çırağı yapmış ve ona Darth Vader adını vermişti. Saf değiştiren yeni Sith Lordu Tapınak'ı bastı ve Düzen'in geleceği olan Güç'e hassas gençler de dahil olmak üzere eski yoldaşlarını öldürdü.[17]

Sith egemenliği

"İmparator kendisine karşı yükselen bir tehdidi öngörmüştü: Güç'ün çocukları. Jedi olmamalılar."
―Darth Vader[kaynak]

Kurucusu gizlice bir Güç'e hassas olsa da Galaktik İmparatorluk Jedi ve Güç konusundaki bilgiyi baskılamak için çok çaba sarfetmişti. Düşmüş Düzen ile ilgili yanlış bilgi yaymak için İmparatorluk propagandasğları yayılmıştı. Jedi'ları şarlatan ve Güç'ü ilkel bir batıl inanç olarak tanıtıyordu. İmparatorluk galaksi çapındaki egemenliğini sağlamlaştırırken Büyük Jedi Tasfiyesi'nden kurtulup Engizisyoncu olan Jedi avcıları hem Jedi sürgünleri hem de Güç'e hassas çocukları avlıyordu.

Geriye kalan Jedi'lar Düzen'i yeniden kurmaya kararlıydı ve İmparatorluk'un egemenliğinin ilk yıllarında eski Padawan Ferren Barr çıraklarından birisi olan Güç'e hassas Veria'yı Jedi sanatlarında eğitmeye başlamıştı. Veria'nın eğitimini tamamlayamadan Mon Cala gezegeninde Darth Vader tarafından öldürülse de Barr çırağına diğer kurtulanları aramasını söylemişti. Düzen'in aralarında Veria'nın da bulunduğu yeni bir Jedi nesli ile geri döneceğine inanıyordu.


Eski Jedi Cere Junda da aynı fikre sahipti. Düzen'in yeniden kurulması yeni çırakların eğitimine bağlıydı. Padawan Cal Kestis'i Bracca'da kurtardıktan sonra iki Jedi kaçak Jedi Düzeni'ni yeniden kurmak amacıyla gizli bir göreve atıldı. Amaçlarına ulaşabilmek için önceden Junda'nın ustası Eno Cordova'ya ait olan bir holokronu ele geçirmeleri gerekiyordu. Holokronda galakside bilinen bütün Güç'e hassas bebeklerin bir listesi bulunuyordu. Holokron Cordova'ya Düzen'in olası yok oluşu durumunda bir tedbir olması amacıyla Jocasta Nu tarafından verilmişti. Kestis, Junda'nın düşmüş ve Engizisyoncu olmuş çırağı Trilla Suduri'de dahil olmak üzere yoluna çıkan engelleri aşarak er geç holokronu ele geçirse de Düzen'i yeniden kurma girişiminin müritlerinin kaçırılması ve işkence görmesi ile bittiğini gördü. Darth Vader ile yaşadığı bir karşılaşmadan sağ çıktıktan sonra Kestis çocukların kimliklerinin gizli kalması için holokronu yok etti. Böylece çocukların kaderleri Güç'e kalmıştı.

Görünümler

Sithpedi logo.svg Bu liste tam değil. Sithpedi'ye katkıda bulunmak için Wookieepedia'daki liste ile güncelleyebilirsin. (Not)

Canon dışı görünümler

 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 2"
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 3"
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 4"
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 5"
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 7"
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 9"
 • Jedi Temple Challenge logo cropped.jpg Star Wars: Jedi Temple Challenge – "Episode 10"
 • "All I Want For Life Day"
 • "Reindeer Walker"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A Hero Discovered"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Mines of Graballa"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Zander's Joyride"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Lost Treasure of Cloud City"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Peril on Kashyyyk"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Crossing Paths"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Race on Tatooine"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Test"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Kyber Saber Crystal Chase"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Maker of Zoh"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Showdown on Hoth"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Duel of Destiny"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Kyber Saber"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Home One"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Thrown Into Battle"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Rowan's Secret Adventure"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Zander Freemaker, Superstar Pilot Guy!"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Beware, the Gamorrean Flu!"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Trouble on Tibalt"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Tower of Alistan Nor"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Embersteel Blade"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Storms of Taul"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return to the Wheel"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Lost Crystals of Qalydon"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Pit and the Pinnacle"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Flight of the Arrowhead"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A Perilous Rescue"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Escape from Coruscant"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Free Fall"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Return of the Jedi"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Yub Nub!" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "The Power at Jakku" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Scouting for Leia/A Mission with Maz" (Hologramlarda görüldü)
 • LEGO Star Wars: The Force Awakens

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

 1. 1,0 1,1 1,2 Nexus of Power
 2. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Destiny"
 3. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Overlords"
 4. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Disappeared, Part I"
 5. 5,0 5,1 Darth Vader (2017) 6
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 Star Wars Jedi: Fallen Order
 7. Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary
 8. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Nightsisters"
 9. Doctor Aphra 6
 10. StarWars-DatabankII.png Databank'ta Jedi Order (yedek bağlantı)
 11. 11,0 11,1 11,2 Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; The Force DB isimli refler için metin temin edilmemiş
 12. The Rise of Kylo Ren 2
 13. 13,0 13,1 13,2 Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; Episode I isimli refler için metin temin edilmemiş
 14. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Disappeared, Part I"
 15. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Holocron Heist"
 16. TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Children of the Force"
 17. Star Wars: Episode III Revenge of the Sith
Advertisement