Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale, bu konunun Canon versiyonunu ele alıyor.
Bu konunun Legends makalesine gitmek için buraya bas.
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Diğer kullanımları için şuraya bakın: İmparatorluk (belirsizlik).
Diğer kullanımları için şuraya bakın: Sith İmparatorluğu (belirsizlik).

"Imperius Unitada ober Totallex"
Ortak Atrisia özdeyişi ve "Her şey üstünde İmparatorluk" olarak çevrilen bir propaganda parçasının ismi.[kaynak]

İlk Galaktik İmparatorluk olarak duyurulan, basitçe İmparatorluk olarak bilinen ve Eski İmparatorluk olarak hatırlanan Galaktik İmparatorluk, Klon Savaşları'ndan sonra Galaktik Cumhuriyet'in yerine geçen ve galaktik uygarlığı yeni bir çağa sokan faşist galaktik hükümetti.

Ayrıca Yeni Düzen olarak bilinen İmparatorluk, halk tarafından Galaktik İmparator Palpatine olarak bilinen Sith'in Kara Lordu Darth Sidious tarafından gizlice yönetilen yeni rejim; Jedi karşıtı, droid karşıtı düşünce ve etnomerkezcilik ile yıkıcı Klon Savaşları'ndan sonra barış ve istikrar vaat ederek hızlıca güce yükseldi. Yüzyıllarca süren Cumhuriyet Devri aksine İmparatorluk Devri sadece yirmi yıl kadar sürdü fakat bu sürede Jedi Düzeni'ni sistematik olarak tasfiyeye maruz bırakıp neredeyse ortadan kaldırdı ve galaksinin çoğunu fethetti.

İmparatorluk, YSÖ 4 yılında Mustafar üzerinde yaşanan ilk büyük zaferlerinden sonra büyüyen isyanın birçok ayrılıkçı hücre olarak birleşmesine kadar rakipsiz kaldı. Bu asi hücreleri sonradan YSÖ 2 yılında Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği'ni kurdu ve Asi Birliği ilk zaferini daha sonradan İmparatorluk'un süpersilahının YSÖ 0 yılında Yavin Savaşı sırasında yok edilmesiyle sonuçlanacak Scarif'ten Ölüm Yıldızı planlarının çalınmasıyla kazandı. Devam eden yıllar YSS 3'te Hoth gezegeninde büyük İmparatorluk zaferine kadar önemli Birlik başarılarını gördü fakat bu durum bir yıl sonra Endor Savaşı'nda tam tersine döndü. Savaş sırasında İmparator Palpatine, ustasına ihanet ettikten kısa süre sonra kendisi de ölecek olan çırağı Darth Vader tarafından öldürüldü.

İmparator'un ölmesi ve Sith'in yok olmasıyla birlikte İmparatorluk, birçoğu Baş Vezir Mas Amedda'nın fiili İmparator otoritelerini reddeden ve Moff, amiral ve generaller tarafından yönetilen çeşitli kalıntılara bölündü. İmparatorluk Donanması'nın sadık güçleri halk gözünde Baş Amiral Rae Sloane ve gizli bir şekilde ise Filo Amirali Gallius Rax ve onun Gölge Konseyi tarafından yönetilmeye başladı. Nihayetinde Rax, Sloane'yi gücünden ettikten sonra askeri güçler üzerinde kontrol sağladı ve yeni İmparatorluk Danışmanı pozisyonu ile filhakika İmparator oldu. Rax'ın yönetimi altında İmparatorluk, son çatışmasını Yeni Cumhuriyet'e yenildiği ve YSS 5 yılında yaşanan Jakku Savaşı'nda yaptı. Çeşitli kalıntılar direnmeye devam etse de İmparatorluk, Galaktik Ahenk'in imzalanmasıyla Yeni Cumhuriyet'e resmi olarak teslim oldu.

Yeni Cumhuriyet Devri sırasında savaş tazminatları ve silahsızlaşma antlaşmaları bir kalıntı devletini Merkez ve İç Halka Bölgeleri sınırları içinde kalması gibi ağır koşullara zorlaması ve başka bir kalıntı devleti ise Yeni Cumhuriyet ile bir Soğuk Savaş haline sokmasıyla bir zamanlar kudretli olan İmparatorluk'u sadece bir yığıntı haline dönüştürdü. Coruscant'da bulunan eski merkezi hükümet, Yeni Cumhuriyet denetmenleri tarafından geçici bir hükümete dönüştürüldü. Ancak İmparatorluk mirası; Yeni Cumhuriyet'in yükselişinden sonra bilinen uzaydan kaçan eski İmparatorluk subayları, soylular, teknoloji uzmanları ve savaş lordlarının yeniden gruplanması ve dönüşleri için plan yapmasıyla Bilinmeyen Bölgeler'de İlk Düzen olarak devam etti. Bu sırada Bilinmeyen Bölgeler'in farklı bir noktasında İmparator Palpatine'in bir Sith İmparatorluğu yaratma eforlarına tapan gizli Sith sadıkları, Son Düzen ile yeni bir Sith İmparatorluğu kurmak için gizlice devasa bir askeri güç tasarladı. Ancak Sith güçlerinin Exegol Savaşı'nda yenilmesiyle İmparatorluk'u restore etme fikri başarısız oldu.

Tarih

Erken temeller

"Sizin için güzel haberlerim var, Lordum. Savaş başladı.
Harika. Her şey planlandığı gibi gidiyor.
"
―Darth Tyranus ve Darth Sidious[kaynak]

Galaktik İmparatorluk'un İmparatorluk fikirlerini Eski Cumhuriyet döneminin Sith İmparatorluğu'na kadar takip etmek mümkündü.[21] Jedi Düzeni ile yapılan son savaş sırasında Sith'in yenilgisi ile en az bin yıl boyunca galaksinin hüküm süren yönetim organı; Galaktik Senato tarafından yönetilen ve seçilmiş bir Yüce Şansölye'nin liderlik ettiği tek meclisli, parlamenter ve demokratik olan Galaktik Cumhuriyet idi.[22][23]

Sheev Palpatine, Galaktik İmparatorluk'un kurulmasını sağlayan entrikalarıyla bilinen Sith Lordu Darth Sidious'ın halk gözündeki kimliğiydi.

Var oluşunun son yıllarında Cumhuriyet Senatosu, bürokraside bozuk hale geldi ve ne yazık ki etkisiz bir yönetim organı oldu. Halk tarafından Naboolu Senatör Sheev Palpatine olarak bilinen Sith'in Kara Lordu Darth Sidious, Cumhuriyetin "bir zamanlar olduğunu şey olmadığını" belirterek Senato'nun düşüş halini gizlice hızlandırdı.[23][24]

Cumhuriyet'in son bulmasından on üç yıl önce Darth Sidious, Senato'da bir liderlik krizi yaratmak için Ticaret Federasyonu vasıtasıyla Naboo İşgali'ni planladı. Sidious bu krizi Naboo Kraliçesi Padmé Amidala'yı manipüle edip Yüce Şansölye Finis Valorum'a karşı Güvensizlik Oyu başlatması için kullandı. Yasa kabul edildi ve yapılan seçimde Sidious—halk kişiliği Naboo Senatörü Sheev Palpatine—güçlü sempati oylarıyla Galaktik Cumhuriyet'in Yüce Şansölye pozisyonunu ele geçirdi.[23] Bu pozisyonu elinde barındıran son kişi oldu.[3]

Bunu takip eden yıllarda Sidious, galaktik olayları bir savaşın yaşanılmasının kaçınılmaz olduğu bir duruma getirdi. Ölü bir Jedi Ustası olan Sifo-Dyas'ı gizli bir klon ordusu yaratmaya ikna etmesinin yanı sıra, Sith çırağı Darth Tyranus'u Cumhuriyet'te yaşanan siyasi gerginliği artırmak ve bir Ayrılıkçı Krizi yaratmakla görevlendirdi. Bu olaylar Cumhuriyet'in son çatışması olan Klon Savaşları'nın başlamasına ve Sidious'ın Senato'dan olağanüstü güçler almasına yol açtı.[3][22]

Yeni Düzen'in doğuşu

"Güvenlik ve devam eden istikrarı korumak için Cumhuriyet, ilk Galaktik İmparatorluk halini alacak! Güvenilir ve sağlam bir toplum için."
―Darth Sidious, Yeni Düzen'in doğuşu hakkında[kaynak]

YSÖ 22[16] yılında Klon Savaşları'nın[7] başlamasından sonra Cumhuriyet; halk moralini yükseltmek, vatanseverliği artırmak ve Ayrılıkçı karşıtı düşünceyi yaymak için propaganda kullanan Cumhuriyet'i Koruma Komisyonu (CKK) gibi yeni organizasyonlar vasıtasıyla güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye emek harcadı.[7] Cumhuriyet daha merkezcil hale gelirken Şansölye Palpatine'in gücü galaktik bankacılık sistemini denetleme yetkisi gibi Şansölye Ofisi'ne tanınan yetkilerle arttı.[25] Bu, Palpatine'e impartorluğunu kurmak için finans sağladı.[26]

Palpatine, Klon Savaşları sırasında Darth Sidious olarak gizlice Ayrılıkçıları yönetirken Yüce Şansölye olarak ise Cumhuriyet'i yönetiyordu.

Şansölye, döneminin izin verdiğinden daha fazla olarak Senato'nun iradesiyle ofiste kalarak savaş boyunca popüler bir lider olarak kaldı. Kendi gücünü sağlamlaştırıp merkezci hale getirdiği için Cumhuriyet demokratik bir hükümetten, güvenlik ve istikrar vaatleri ile militarist ve otoriter bir hale gelirken eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye çıktı. Cumhuriyet Askeriyesi'nin Başkomutanı otoritesine ek olarak Şansölye; Senato, mahkemeler[3] ve hatta Bağımsız Sistemler Konfederasyonu tarafından sızılmaması adına devlet tarafından işletilmeye başlayan HoloNet Haber üzerinde de kontrol sağladı.[27] Sidious'ın Cumhuriyet üzerindeki etkisi Galaktik Anayasa'ya[3] ek yasalar ile daha da artarken Jedi desteği savaş uzadıkça azaldı[28] ve galaksinin İmparatoru olmasının yolunu açtı.[3]

Jedi Düzeni, Sith kişiliğini öğrendikten sonra Palpatine'e karşı harekete geçti ve nihayetinde ihanetle suçlandı.

Savaş YSÖ 19'da[16] sonuna yaklaşırken[3] Jedi Düzeni, olağanüstü gücü sebebiyle Şansölyeye şüpheyle bakmaya başladı. Jedi'ları yok etmek için hazırlanan bir planın gerçekleşmeye yakın olduğundan şüphelendiler. Yönetim konseyi, Palpatine'i zorla ofisten çıkarmayı ve bu geçiş döneminde siyasi istikrarı korumak için Senatoyu geçici olarak gözetimde tutmayı konuşmaya başladı. Ancak Jedi'lar, Palpatine'in gerçek kimliği Sith'in Kara Lordu Darth Sidious'tan haberdar oldu. Bir tutuklama çabasından sonra Sidious'un birkaç Jedi öldürdüğü ve yaralandığı kısa fakat hırçın bir düello yaşandı. Şansölyenin bir arkadaşı ve hem Düzen hem de savaşla ilgili farklı düşüncelere sahip Jedi Şövalyesi Anakin Skywalker'ın yardımı, Sidious'ın zaferini güvence altına aldı. Savurgan Jedi Güç'ün karanlık tarafına düşerken Sidious, Cumhuriyet'i Jedi'lara karşı getirmek için bahane üretti.[3]

Klon ordusunun programlanmış sadakatini avantaj olarak kullanan Sidious, onları 66. Emir ile Jedi'lara karşı getirdi.

Darth Sidious hızla tüm Jedi'ları öldürmek için 66. Emir'i yürürlüğe koyarak Jedi Düzeni'ni tasfiyeye maruz bıraktı. Kamino'da[29] doğumlarından beri klonlarda bulunan bu programlanmış emirle klon askerler Jedi komutanlarına ihanet etti ve Jedi Düzeni'nin çoğunluğunu bir anda ortadan kaldırdı. Bu sırada Darth Sidious'ın yeni Sith çırağı Darth Vader adını alan Anakin Skywalker, Jedi Tapınağı'na saldırdı ve Düzen'den geriye kalanları yok etti.[9]

Ancak Düzen yok olmasına rağmen bazı Jedi'lar tasfiyenin ilk aşamasında hayatta kalmayı başardı. Büyük Usta Yoda ve Usta Obi-Wan Kenobi, Sith'i yok etmekte başarısız olmadan ve sürgüne çekilmeden önce, Tapınak'a savaşarak girdikten ve tüm Jedi'ları onları bekleyen Cumhuriyet tuzağına karşı uyaran bir holografik mesaj yolladıktan sonra çoğu saklanmaya çekildi. Ancak bazıları avlanıp ya öldürüldü, ya tutsak yapıldı ya da Engizisyon olarak bilinen bir karanlık taraf müridi ajansının parçası haline getirildi.[30]

Klon Savaşları'nın bitmesiyle Darth Sidious, ilk Galaktik İmparatorluk'un İmparatoru oldu.

Kısa süre sonra Palpatine, gözünü Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na çevirdi ve İmparatorluk finansçısı Arsin Crassus, Ticaret Federasyonu'nun hesaplarını yeni İmparatorluk hükümetini desteklemek için çaldıktan sonra Nute Gunray ile diğer Ayrılıkçı hükümet liderlerini öldürmesi için Darth Vader'ı Mustafar'a yolladı.[3][12] Cumhuriyet'i hem içten hem de dıştan tehdit edebilecek tehditleri gösterebilen yaralı Sidious, baştan beri planı olan reformları Galaktik Senato'ya açıkladı. Senatörlerin gürleyen alkışları eşliğinde Yüce Şansölye Sheev Palpatine olarak bilinen Sidious, güvenlik ve devam eden istikrarı korumak için Cumhuriyet'in İlk Galaktik İmparatorluk'a[31] çevrileceğini belirtti[3] ve kendini Galaktik İmparator ilan etti.[3]

İmparatorluklaşma

Cumhuriyet'i yeniden düzenleme

"Birçok dedikodu duyuyorsun. İnsanlar bir gün burada, öteki gün yoklar ve hiç kimse İmparator'u aylardır görmedi. Amedda, Dangor ve İdari Konseyi'nin geri kalanı İmparatorun hala halk içinde olduğu izlenimi vermek için İmparatorluk hava limuzinleri yolluyor. Senato için İmparatorun devasa bir heykelini yaptıklarını biliyorsun—yani, İmparatorluk Plazası? Şu ana kadar her şey mükemmelden ziyade korkutucu gözüküyor.
Amaç da bu değil mi, Nils?
"
Amiral Nils Tenant ve Moff Wilhuff Tarkin, Coruscant'da yaşanan İmparatorluklaşma'yı tartışıyor.[kaynak]

Baş Vezir Mas Amedda tarafından yönetilen Jedi karşıtı bir kutlama.

Var olan hükümet organları, Eski Cumhuriyet'in sivil ve askeri üst yapısı direkt olarak İmparator'un altına düşerken otoritede yapılan değişikliği göstermesi için isim değiştirdi. Galaksinin büyük bazı noktalarının hâlâ fethedilmemiş olmasıyla Büyük Cumhuriyet Ordusu, İmparatorluk Ordusu[32] olurken Galaktik Cumhuriyet Donanması, İmparatorluk Donanması ve Galaktik Senato ise İmparatorluk Senatosu[1] halini aldı. İsmiyle vatandaşlara Eski Cumhuriyet'i hatırlatan ünlü Senato Plazası, İmparatorluk Plazası olarak değiştirildi ve İmparator Palpatine'in bir heykeli dikildi.[7] Nihayetinde savaş sırasında Cumhuriyet için yaratılan yöntemler Palpatine'in kullanımı için şekil değiştirdi ve hatta Jedi yardımıyla inşa edilen sistemler bile yeni İmparatorun faydasına oldu.[33]

Ek olarak eski Cumhuriyet madalyonu, her şeyiyle Palpatine'in İmparatorluğu'nu hatırlatan yeni İmparatorluk arması ile değiştirildi.[34] Her geçen günle birlikte Palpatine'in galaksi üzerindeki kontrolü daha da arttı.[33] Devamında gelen on beş yıl boyunca Klon Savaşları'nda savaşması için yaratılan askeriye ile İmparatorluk yönetimi, galaksiyi yönetti ve büyük oranda rakipsizdi. İmparatorluk, Klon Savaşları'ndan beş yıl sonra V-wing ve AKG-170 savaşçıları yeni TIE modelleri ile değiştirerek askeri donanımını geliştirmeye başladı fakat Cumhuriyet devri askeri ekipmanlar uzak karakollar ve Galidraan İstasyonu gibi konumlarda bir süre daha kullanılmaya devam etti.[7] Cumhuriyet'in Aşama II klon asker zırhı eskimeye başladı ve geliştirilmesi İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı tarafından yapılan üstün stormtrooper zırhı ile değiştirildi.[34]

Devam eden temizlik

"Cumhuriyet'in çökmesini istedikleri gibi İmparatorluk'un da yıkılmasını istiyorlar ama bu sefer düşmanlarımız Senato temsili, ticaret rotası veya vergiler için protesto yapmıyorlar. Kaos dikmekte ve her şeyi alt üst etmeye niyetliler. Bildiğimiz toplumu yıkmaktan başka siyasi, dini veya başka türlü hiçbir ajandaları yok."
Orson Callan Krennic[kaynak]

Çatışmanın bitmesinin ve İmparatorluk'un kurulmasının getirdiği barış için mutlu olan yeni hükümet, Klon Savaşları'ndan bezmiş halk tarafından mutlulukla karşılandı. Pantora gezegeninde kişisel zincir kodu ve yeni bir döviz açıklanırken bir İmparatorluk Bilgi İstasyonu yakınından geçen stormtrooperları, halk çoşkuyla karşılamış ve alkışlamıştı.[35]

Ayrılıkçı Droid Ordusu birden kapatıldığında donanması, Bilbringi tersaneleri gibi galaksinin birçok noktasında kaldı. Ancak çeşitli droid modelleri ve Ayrılıkçı teknolojisi— Amiral Trench'in savaş gemisi Invincible da dahil Ayrılıkçı fırkateyn ve destroyerlerinden alınan parçalar—İmparatorluk planından kaçtı ve yollarını karaborsa marketinde buldu. Ayrılıkçı devri teknoloji kullanılmaya devam etse ve Kurumsal Sektör gibi konumlarda ortaya çıksa da, amacı değiştirilmiş savaş droidlerinden oluşan Droid Gotra gibi suç organizasyonları Coruscant yeraltında operasyon yaparken İmparatorluk, Klon Savaşları'ndan dört yıl sonra Konfederasyon hücrelerini yok etmeye devam ediyordu.[7]

Jedi avı

"Engizisyon. Uzun zamandır planladığım bir proje. Bir zamanlar aydınlık tarafa kölelerdi, şimdi özgürler. Hepsi birer avcı.
Ne avlıyorlar?
Jedi, tabii ki.
"
―Darth Sidious ve Darth Vader[kaynak]

Büyük Jedi Tasfiyesi, İmparatorluk ajanları olarak Jedi'ları avlayan bir düşmüş Jedi grubu olan Engizisyon ile devam etti.

Sidious'un tasfiyesinin ilk aşamasından kurtulan herhangi bir Jedi, Yeni Düzen'in yükselişini takip eden yıllarda sistematik olarak Darth Vader[1] veya Engizisyon da dahil İmparator'un diğer ajanları tarafından avlandı ve öldürüldü. Zubain Ankonori ve onun Jedi arkadaşları, Anoat'da yer alan Jedi mabedinde bulundu ve ayrılıp kaçmaya zorlandıktan sonra teker teker Engizisyon tarafından avlandı.[36] Yirmi yıl içinde sadece birkaç Jedi hayattaydı ve İmparatorluk'un gazabından kaçmak için saklanıyordu.

Bu Jedi'lar ve Güç ile iletişime geçebilen çocukları ortaya çıkarmak için İmparatorluk, Engizsiyon'u sadece 66. Emir'den kurtulanları bulmakla değil, ayrıca galaksinin Güç'e hassas bireylerinin Jedi olmasını engellemekle de görevlendirdi.[37][38]

Küçük direniş

Korsanlar, kaçakçılar ve eski Ayrılıkçılar düzenli olarak hapsedildiği veya öldürdüğü için İmparatorluk yönetimine karşı ciddi bir direniş yoktu. Nadir bir istisna Moff Delian Mors ve Albay Belkor Dray'ın, Ryloth'da gizli üsler kuran ve sektörde yaşanan baharat ile köle ticareti gibi olaylarda İmparatorluk'a karşı baskınlar gerçekleştiren eski Twi'lek Direnişi lideri Cham Syndulla tarafından yönetilen Özgür Ryloth hareketi olarak bilinen bir ayaklanma ile savaştığı Dış Halka gezegeni Ryloth'da yaşanıyordu. Klon Savaşları sırasında gezegenlerini Emir Wat Tambor'un işgalinden kurtarmak için Galaktik Cumhuriyet ve Jedi Ustası Mace Windu ile birlikte savaşan özgürlük savaşçılarından oluşan yeni kurulmuş Özgür Ryloth hareketi, Galaktik İmparatorluk'a karşı savaşına yıllarca devam edecekti.[7][39]

Ayrılıkçı eğilim göstermeye devam eden gezegenleri bir örnek yapma amacıyla Moff Wilhuff Tarkin, Ayrılıkçı İttifakı'nın bir parçası olan ve iyi teçhizatlı direniş grupları yetiştirmek için Cumhuriyet İstihbaratı'yla ilişkide olan kalabalık ay Antar 4'e gönderildi. YDKK ilk başta cinayetleri gizli tutsa da Anora Fair ve Hask Taff gibi mütecessis muhabirler sayesinde operasyon açığa çıktı ve birçok Coruscantlı ile Merkez Dünya vatandaşlarının ilgisini çekip Antar Vahşeti olarak bilinmeye başladı.[7][39]

İmparatorluk Devri

Nihai silah inşası

"Herhangi bir duyarlı türün tarihine bakıyorsun ve bulduğun tek şey vahşet ve şiddet tablosu. Mağaraların duvarlarına parmakla çizilmiş ve tapınakların duvarlarına kazınmış. Herhangi bir gezegende bir çukur kaz ve kaba silahlarla öldürülmüş çocuk ve yetişkinlerin iskeletlerine rastlarsın. Hepimiz çiftçilik yapmadan ve hayvan yetiştirmeden çok önce savaşıyorduk...Şiddet hepimizin içinde ve bu hissi ortadan kaldıramıyoruz—bir stormtrooper ordusu ve Yıldız Destroyeri filosu ile bile. Bu yüzden farklı bir amaç için yola çıktık. Cumhuriyet'in sağladığından daha uzun bir barış yaratma şansımız var."
―Orson Callan Krennic[kaynak]

İmparatorluk hükmü sırasında bir noktada basitçe İmparatorluk yayılımı olarak bilinen bir yayılım eforuna girişti. Bu zaman sırasında volkanik gezegen Nevarro'da bir askeri tesis inşa edilmişti.[40]

Vader, Sidious ve Tarkin, Ölüm Yıldızı'nın inşasını izliyor.

İmparatorluk tamamen gizli bir şekilde daha sonradan Ölüm Yıldızı olarak bilinecen olan ve bir gezegeni yok etmeye yetecek kadar ateş gücüne sahip, önceden Geonosisli Arşidük Önemsiz Poggle'ın kovan kolonisi tarafından Darth Tyranus için inşa edilen devasa bir savaş istasyonunun inşasını eline aldı. Klon Savaşları sırasında Gözcü Üssü ve Geonosis gibi yerlerden tedarikler gelmeye devam etti ve Cumhuriyet, savaş istasyonu üzerinde çalışmaya başladı.[22][1][41]

İmparatorluk'un yayılımı

"Bin nesildir ilk defa sektör valilerimiz Coruscant ve Merkez Dünyalar'ı zenginleştirmek için değil, uzay yollarını güvenli tutarak, açık ve ulaşılabilir iletişim sağlayarak, vergilerin doğru toplandığından ve yapıya aktarılmasından emin olarak her sektörü oluşturan yıldız sistemlerinde yaşam standartını yükseltecek. Senato, kendi varlıklarını düşünenlerden değil, temsil ettikleri gezegenleri düşünen kişilerden oluşacak."
―Tarkin Doktrini'nden bir kesit[kaynak]

İmparatorluk uzayı boyunca her yıl kutlanan İmparatorluk Günü'nde "İmparatorluk'un Görkemi" çalıyordu.

Galaktik İmparatorluk büyüdükçe Palpatine, tüm galaksiyi yönetmek olan planına ve kendinden önce gelen Sith Ustalarının sırlarını öğrenmeye yaklaştı. Jedi Düzeni'nin ortadan kaldırılması ve İmparatorluk'un güç ve boyutta kuvvetlenmesiyle İmparator, karanlık tarafın gerçekliğin kendisini şekillendirmesini ve her şeye gücü yeten İmparatorluk'un vatandaşları karanlık etkisinde tutmasını planladı.[7][18] Çoğu gezegen ekolojik olarak mahvolurken yaygın endüstrileşme ve seri üretim, yerel kültür ve ekolojik hayatı sarstı. Yolsuz vali ve sulh hakimleri Jelucan, Devaron ve Tangenine gibi gezegenlerde yerel halktan yararlanırken ebeveynler ise kızları ve oğullarının İmparatorluk hizmetine alınmasına şahit oldu. Geçit törenleri, vatanperver etkinliklere zorunlu katılım ve çeşitli gezegenlerde kışla ve garnizonların inşa edilmesi galakside normal hale geldi.

İmparatorluk kurulmasından sadece bir yıl sonra kendini Dış Halka'da yerleştirmeye başladı. İmparatorluk'un basit üsler yerine baskıcı bir varlık kuran hızlı yayılımına girmeyen gezegenler suç lordlarının evi haline geldi. İmparatorluk kendini Dış Halka'ya yerleştirme eforunda korkunun yanı sıra halkın açlığa tahammül etmesini sağlamak için yemek stoğunu elinde tuttu.[33] İmparatorluk çeşitli suistimale göz yumsa da sıfır yolsuzluk politikasını izledi ve yüksek idari standardı koruyarak İmparatorluk Güvenlik Bürosu (İGB) subaylarının aktif olarak yolsuz ve ihmalkar subayları avlamasına ve hatta Lord Vader tarafından yapılan soruşturmalara yol açtı. Buna rağmen çoğu vatandaş yıkıcı Klon Savaşları'ndan sonra düzen ve istikrarı korumak için galaksinin içinde bulunduğu jeopolitik durumdan memnundu. Ayrıca çoğu İmparatorluk'un en iyisi olmamasına rağmen kaos ve anarşiden daha iyi olduğu eğilimindeydi.[7][18][31]

Çoğu kişi İmparatorluk'a tahammül etmesine ve hatta bazılarının desteklemesine rağmen Klon Savaşları'nda savaşan ve İmparatorluk'un düzen için korku veren bir şeyden kontrol için koyu bir zorbay dönüşmesini gören bazı diğerleri ise ayrılıkçı düşüncelere sahip oldu ve şiddete başvurdu. Yine de aşikar direniş, İmparatorluk Askeriyesi tarafından ezildi.[33] Bu sözde İmparatorluk Çağı süresince Naboo gibi gezegenler, tüm İmparatorluk çapında ideal yaşam biçimleri yaratmayı hedefleyen yoğun güzelleştirme projelerine sahne oldu. Bu kapsamda devlet destekli Holo-Net vasıtasıyla yeni inşaat projeleri, başarılı ticaret görüşmeleri ve sonsuz ekonomik refah hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Birçok kişi, İmparatorluk’u neredeyse yenilmez bir güç olarak kabul etmeye başladı.

Küçük ay Raada'nın nüfusu, Ahsoka Tano'dan ilham alarak özgürlükleri için İmparatorluk baskısına karşı çıkmıştı.

Galaktik İmparatorluk'un Dış Halka'da görünüşteki sonsuz genişleme durumu, İmparatorluk güçlerinin hasat toplamak için geldiği ve ayın toprağını kirlettikleri Raada'da da yaşanmıştı. Bu eylem, Ahsoka Tano ve gizli bir şekilde çalışan İmparatorluk Senatörü Bail Organa'nın[33] desteği ile haftalarca süren planlamalardan sonra Raada halkının otoriteye baş kaldırmasına neden oldu. Klon Savaşları'nın bitiminden yedi yıl sonra, Yavin Savaşı'ndan on bir yıl önce yaşanan bu durum, İmparatorluk'un Dış Halka'daki ilerlemesinde bir dönüm noktası olacak ve Yüzbaşı Rae Sloane'nin liderliğindeki İmparatorluk güçleri ile önemli İç Halka sistemi Gorse'da küçük çaplı çatışmalar ile tepki vermesine neden olacaktı.[42]

Bu olay daha sonradan Asiler olacak olan Hera Syndulla ve verimlilik uzmanı Kont Denetrius Vidian ve turbolazer yapımında önemli bir parça olduğu için İmparatorluk filosu için gerekli materyal thoriliti agresif çıkarma metotlarıyla yüzleşen Jedi hayatta kalanı Kanan Jarrus'un buluşmasına tanıklık etti. İleride Asi Birliği'nin kurulmasında önemli rol oynayacak Hera Syndulla ve Kanan Jarrus aşırı modifiye edilmiş bir VCX-100 hafif yük gemisi olan Ghost ile gezegenden ayrılırken Gorse çatışması, yerel thorilit maden operasyonlarının İmparatorluk yanlısı Baron Lero Danthe'ye verilmesiyle sonlandı.[42]

Bu sırada İmparatorluk'ta bulunan daha fazla gezegen asıl amacı anlamaya başladı. Kashyyyk'te birçok katliam ve İmparatorluk'un Lasat ana gezegeni Lasan'da soykırım uygulaması gibi gaddar taktiklerden sonra galaksinin birçok sakini İmparatorluk rejimine karşı ayaklanmaya başladı. Yeni Düzen'in oluşturulmasından yaklaşık olarak dokuz yıl sonra Corellia Direnişi, merkezleri olan Corellia[43] gezegeninde İmparatorluk ile savaştı.[43] İmparatorluk ayrıca fetihlerinin ilk yıllarında birçok galaktik, sektör ve gezegen hükümetlerin bağımsızlığını da sonlandırmıştı.[36][44][45][46]

Carrion Spike hırsızlığı

YSÖ 14'te[47] Antar Vahşeti'nin birçok hayatta kalanı ve hoşnutsuz kişiler, Geonosis'te inşası süren İmparator'un yeni silahının gelişimini durdurma amacıyla onları bir asi hücresi haline getiren eski Yüzbaşı Berch Teller liderliği altında toplandı. Klon Savaşları sırasında Christophsis Savaşı'nda kullanılan bir prototip gizlilik korvetine dayanan gelişmiş Carrion Spike yıldız gemisini çaldıktan sonra asiler, İmparatorluk iletişimi kesmeden önce içinde Lucazec, Galidraan III ve Nouane gibi çeşitli yıldız sistemleri de bulunan Orta ve Dış Halka'da binlerce yıldız sistemine İmparatorluk HoloNet frekanslarından İmparatorluk karşıtı propaganda yayınlayıp İmparatorluk iletişim ağını kapatamadan önce Orta ve Dış Halka sistemlerinde çatışma yarattı.[7]

Uzun filo yeniden intikalleri ve İmparatorluk rütbeleri arasında bir köstebeğin bulunmasının ardından İmparatorluk-sınıfı Yıldız Destroyeri Executrix üzerinde Tarkin, asi savaş gemisini devre dışı bırakmayı ve Yıldız Destroyerleri Compliant ve Enforcer''ın zamanında gelişiyle kısa bir savaştan sonra muhalifleri yakalamayı başardı. İmparator, Tarkin'in becerisini kutlamak için onu yeni yaratılmış Büyük Moff rütbesine yükseltti ve İmparatorluk tesislerine yapılan saldırılar, asi hücreleri yok etmek için bir plan olarak gösterilirken Dış Halka Bölgeleri'nin denetlemesi ve Executrix'in komutası verildi. İmparatorluk bir haini ortaya çıkararak ve Geonosis'te inşa edilen süpersilahın varlığını sadece bir dedikodu haline getirerek potansiyel bir faciayla başarılı olarak başa çıktı.[7][48]

İmparator'un uzun süreli planı, Ölüm Yıldızı inşa olana kadar "Cumhuriyet iskeletinin" ayakta durmasına izin vermekti. Böylece İmparatorluk Senatosu, yıldız sistemlerinin hükümette söz hakkına sahip olduğu fikrini yayıyordu. Ancak süpersilahın tamamlanmasıyla İmparator, Senatoyu feshedip yasama ve yönetici güçlerini direkt olarak askeriyeye bağlamayı planladı. Ölüm Yıldızı ayrıca vatandaşların İmparatorluk komutasına karşı koymak ve çıkmak için çok korkmasını sağlayan Büyük Moff Wilhuff Tarkin'in korku doktrininin parçası olarak galaksiyi düzene soktu.[7]

Dış Halka yayılımı

"Lothal vatandaşlarına güzel haberler geldi. Dış Halka gezegeni, yeni İmparatorluk Tescil Programı'na katılma şansını elde etti."
―Alton Kastle, HoloNet Haber vasıtasıyla[kaynak]

Sullust, İmparatorluk'un endüstri gelişmesinin bir örneğiydi.

Palpatine'in İmparator olarak yönetiminin on dördüncü yılında İmparatorluk, Dış Halka'ya yayılıma başladı. Jelucan gibi gezegenler işgal ve gelişim gördü fakat İmparatorluk savaş makinesini beslemek için kirlilik ve endüstrileşmeye maruz kaldı.[18] Bu şekilde gelişen gezegenlerden birisi koruma ve yerel vatandaşların Sienar Filo Sistemleri'nde iş bulmasına olanak sağlayan ekonomik fırsatlar için İmparatorluk Tescil Programı'na katılan Lothal'dı.[49] Görünürde bu yerel ekonomiyi büyütmek içindi ancak aslında İmparatorluk Yüksek Komutası'nın Dış Halka Bölgeleri'nden sorumlu alt bölümü olan İmparatorluk Dış Halka Yüksek Komutası tarafından denetlenen ve çeşitli Dış Halka gezegenlerini içeren beş yıllık gizli bir planın parçasıydı.[14]

Ancak İmparatorluk, Dış Halka'nın tamamını elinde bulundurmuyordu ve gezegenleri biyolojik silah testleri ve ucuz işçilik için kullanıyordu.[12] Lothal'ın endüstriyel önemi İmparatorluk tarafından fark edildi çünkü İmparator, Dış Halka Bölgeleri ve ötesine kadar İmparatorluk rejimini genişletmeyi planlıyordu. Yeni ele geçirilmiş sistemlerde kârı artırmak için Lothal gibi gezegenlerde İmparatorluk, madencilik yapmak amacıyla çiftçileri çiftliklerinden uzağa yerleştiriyordu ve bu, Düğüm kasabası[32] ve sakinler tarafından "Tarkin kasabası" olarak bilinen Lothal yerleşke kampı 43 gibi yeniden iskanların oluşmasına sebep olmuştu.[50] İmparatorluk ayrıca Dış Halka boyunca HoloNet erişimini kısıtladı ve bu, hoşnutsuz birçok sistemin ambargoyu Dış Sistemlerin fethi olarak görmesine yol açtı.[7]

Galaktik İç Savaş

Lothal isyanı

"Lothal'ın her yanından rahatsız edici haberler alıyoruz. Mustafar'dan gelen dedikodular var. Bazıları İmparatorluk'u zayıf görüyor. Savunmasız.
Endişelenmeyin, Ajan Kallus. İmparator alternatif bir çözüm gönderdi.
"
―Alexsandr Kallus ve Wilhuff Tarkin[kaynak]

İnsanların yerlerinin değiştirilmesi ve yüksek vergi oranı, YSÖ 5 yılında Lothal gezegeninde bulunan İmparatorluk otoritesine karşı küçük ve merkezcil bir ayaklanmaya sebep oldu. İmparatorluk bölgelerinde bulunan diğer ayaklanmalar önemsiz olsa da İmparator, İmparatorluk'a karşı yeni bir tehdidin doğduğunu öngördü—Güç'ün çocukları. Ancak İmparatorluk çeşitli asi hücrelerinin birleşip İmparatorluk ve Dış Halka'da amaçlarına karşı potansiyel bir tehdit olmasından korkmuyordu. İmparatorluk Askeriyesi, Lothal da dahil birçok Dış Halka gezegeninde bilinen Asi sempatizanlarının bir listesini çıkardı fakat yolsuzluk ve inkıraz yuvası Senato'da güçlü dostları olması nedeniyle çoğu tutuklanmadı.[51]

Volkanik gezegen Mustafar bir Sith sığınağıydı. Kaçak Jedi'ların sorgu, işkence veya ölüm için getirildikleri bir yerdi.

Lothal'da bulunan bu hücreler arasında Ghost isimli bir VCX-100 hafif yük gemisinin Jedi Tasfiyesi hayatta kalanı Kanan Jarrus, Twi'lek pilot Hera Syndulla, Lasat soykırımı hayatta kalanı Garazeb Orrelios, İmparatorluk Akademisi'nden ayrılmış on altı yaşında bir Mandalor olan Sabine Wren ve on beş yaşındaki Ezra Bridger'dan oluşan mürettebatı bulunuyordu.[50] Jarrus'un Jedi kişiliği ve hücreyi yönettiği bilgisi açığa çıkınca İmparatorluk, Engizisyon lideri Baş Engizisyoncu'yu gönderdi.[52][53] Jedi hayatta kalanı, Darth Vader'ın Mustafar'da[54] bulunan kalesine götürülecekti ama YSÖ 4[16] yılında Mustafar üzerinde yaşanan savaşta Ghost mürettebatı Jarrus'u kurtardı ve büyüyen isyana katıldı.[55][56]

Ahsoka Tano tarafından yönetilen asiler, galaksi çapında birçok asi hücresini içeren ve Tano ile İmparatorluk Senatörü Bail Organa tarafından yönetilen daha büyük bir asi hareketinin parçasıydı ve bilgi sızıntısı ve İmparatorluk baskını önlemek amacıyla birbirlerinin varlığından haberleri yoktu. Mustafar üzerinde bir İmparatorluk yenilgisi dedikodularından sonra birçok İmparatorluk gezegeninde aynı anda protestolar ve huzursuzluklar yaşandı. Ayrıca asilerin boyutu İmparatorluk'un yüksek rütbelerinde endişeye yol açtı. Baş Engizisyoncu'nun ölümüyle birlikte İmparator, sadık infazcısı Darth Vader'ı İmparatorluk'a karşı tehditleri ortadan kaldırması için gönderdi.[55]

Dış Halka'ın endüstrileşmesinin Lothal'da sonucu.

Mustafar'da yaşanan olaylardan sonra Lord Vader gezegene tam bir tecrit ve abluka koydu çünkü isyana katılmak isteyen Bakan Tua, Hortlaklar'la iletişime geçmişti ve Ajan Kallus bunu, asileri Lothal'a geri çekip yakalamak için kullanmak istiyordu fakat Tua kaçmaya çalıştığı sırada öldü. Bu Kallus'a bakanın ölümünü asilere yıkma ve onları yakalaması için İmparatorluk güçleri göndermeye fırsat tanıdı. Asiler, İmparatorluk Tesisi'nde saklanarak tutuklanmaktan kaçtılar fakat Darth Vader ile yüzleştiler ve devamına yaşanan düelloda çalıntı bir mekik ile kaçmayı başardılar. Vader daha sonra—asilere yardım ettikleri gerekçesiyle—Kallus'a, Tarkin kasabası olarak bilinen Lothal yerleşke kampı 43'ü yakma emri verdi.[51]

İmparatorluk ablukasını kırdıktan sonra Vader, Organa-Tano asi hücreleri birliği tarafından gönderilen, Hortlaklar'ın yardımına gelen Anka Hücresi filosuna saldırdı ve ağır hasara yol açıp iki asi hücresini de geri çekilmeye zorladı. Bununla birlikte İmparatorluk'un operasyonları başarıya ulaştı ve asiler gezegen dışına gönderildikten sonra bile İmparatorluk'a bir tehdit olmaya devam etse de, önemli gezegen Lothal'da düzen tekrar sağlandı ve isyana bir darbe indirdi.[51]

İleri asi hareketi

"Soruşturmak için bir sonda gönderin. Tüm ipuçlarının peşine düşülmeli."
―Alexsandr Kallus[kaynak]

Lothal'da yaşanan zaferden sonra Amiral Konstantine ve İmparatorluk Donanması, Dış Halka'yı güvende tutmaya ve asileri avlamaya devam etti. Yanında Lothal'da yaşanan ayaklanma sırasında tecrübe edinmiş olan ve birkaç emekli klon askerler Rex, Wolffe ve Gregor ile iletişime geçip davasına katmak için çöl gezegeni Seelos'a yolculuk yapan İmparatorluk Güvenlik Bürosu Ajanı Kallus bulunuyordu. Asilere güvenmeyen Wolffe, Relentless tarafından yakalanan gizli bir mesaj göndermişti.[57]

Konstantine, Relentless üzerinde kalıp Kallus'un güçlerine havadan destek verirken, Ajan Kallus orada üç AZ-NA ile bir yüzey saldırısını yönetti. Fakat klonlar ve asiler güçlerini birleştirdi ve savaşarak Kalllus'un AZ-NA yürüyücülerini etkisiz bıraktı. Bu sırada amiral havadan destek veremedi çünkü Lord Vader'dan onun mekiği[57] ile buluşma emri aldı fakat Vader yerine Beşinci Kardeş olarak bilinen bir Engizisyoncu ile karşılaştı. Konstantine bu değişikliğin Ajan Kallus'un görevinin sızmasına neden olabileceği endişesini belirttiğinde, Engizisyoncu bunun kendi problemi olmadığını ve asileri yine de durduracağını söyledi.[58]

Asiler daha sonradan açlıktan kırılan ve bir İmparatorluk filosu tarafından ablukaya alınmış Ibaar gezegenine yardım götürmeye yardım etti. İmparatorluk, Ibaarlıların çalışma saatlerini ikiye katladı ve yiyecek paylarını azaltarak bir kıtlığa sebep oldu. İlk deneme başarısız oldu ve tedarikleri taşıyan CR90 korvetin yok edilmesiyle sonuçlandı. Yine de asiler yılmadı ve bir tane Arquitens-sınıfı komuta kruvazörü[59] yok eden Bıçak Kanat prototip yıldız savaşçısı yardımıyla ablukayı kırmayı başardı. Bu asilerin Ibaarlı direnişe tedariği ulaştırmasını sağladı.[59] Del Zennis sisteminde kaybolan bir devriyeyi ararken Komutan Sato, Ezra ve birkaç diğer asi; gemileri hiperuzaydan çıkarabilen yerçekimi çukuru projektörü ile donatılmış bir İmparatorluk Yasaklayıcısı tarafından yakalandı. Buna cevap olarak Rex ve Chopper ile yola çıkan Kanan, Yasaklayıcı'nın yok olmasıyla sonuçlanan bir görev planladı ve İmparatorluk güçlerine ciddi bir darbe indirdi.[60]

Kalıcı bir üssü sahip olmadıkları için bir asi grubu—Anka Filosu—Garel gezegenine birkaç uzay üssü yerleştirdi fakat İmparatorluk asi varlığından haberdar oldu ve geri çekilmeye zorlamak için bir filo gönderdi.[61] Garel'de yaşanan kayıplardan sonra İmparatorluk Senatörü Organa, üvey kızı Alderaan Prensesi Leia Organa'yı İsyan'a üç Çekiç-sınıfı korvet vermesi için yolladı. Alderaanlıların direkt olarak Anka asilerini desteklediği görünemeyeceği için Bail, Leia'nın gemileri Lothal'a götürmesini ve asilerin ise bunları "çalacağını" planladı. Fakat yerel İmparatorluk komutanı Yogar Lyste, Çekiçkafa korvetleri yerçekimi kilidi ile donattı fakat bu, asiler İmparatorluk ile bir çatışma sırasında gemiyi çalmayı başardığında ters tepti.[62]

İmparatorluk'un Dış Halka Bölgeleri boyunca asileri avlaması yüzünden asiler Lothal sektöründe yeni bir rota yaratmaya karar verdi. Sabine, Concord Dawn sistemini asilerin kullanabileceği bir rota olarak belirledi. Sistem, Klon Savaşları gazisi Fenn Rau tarafından yönetilen bir Mandalor grubu olan Mandalor Koruyucular'a ev sahipliği yapıyordu. Komutan Sato, Anka Lider Hera ve Sabine'i Rau ile Concord Dawn sisteminde güvenli bir yol oluşturmak için anlaşmaya gönderdi. Fakat Rau, Koruyucular'ı çoktan İmparatorluk tarafına çekmişti ve Hera'nın görevine saldırarak onu ağır yaraladı ve en az bir Anka Filosu pilotunu öldürdü. Buna cevap olarak Sabine ve Kanan, Concord Dawn'ın üçüncü ayında bulunan Koruyucular kampına sızdı ve Pençe-sınıfı savaşçılarını yok etti.[63]

Malachor'da yüzleşme

"İçinde bulunan güç İmparator'a hizmet edecek."
―Darth Vader[kaynak]

İmparatorluk Engizisyoncuları, Jedi'lar ve Maul'a karşı savaşıyor.

Daha sonradan Sekizinci Kardeş olarak bilinen bir Engizisyoncu, gezegenin yüzeyinde bulunan Sith Tapınağı'nın derinliklerinde bir gölgeyi araması için Malachor'a gönderildi. Aynı zamanda Kanan, Ezra ve Ahsoka oraya vardı ve onun Nightbrother ve eski Sith Lordu olduğunu anladı ve bunun üzerine Engizisyoncular da onun hayatta olduğunu doğruladı. Üç Engizisyoncunun ölümünden sonra Maul, Jedi müttefiklerine ihanet etti ve Kanan'ı körleştirdi. Asilerin problemi, tapınağın sırlarını kendi için almak isteyen Darth Vader'ın varışıyla daha da karmaşık hale geldi. Jedi'lar holokronu tapınağın obeliskinden aldı ve bu, tapınağın büyük kısmına zarar veren bir patlamayı tetikledi. İki Jedi Phantom ile kaçmayı başarırken Ahsoka, Vader'ı tutmak için geride kaldı. Malachor görevi hem Jedi hem de Maul için kısmen başarısızlıkla sonuçlandı fakat Kanan, Maul'a karşı yaptığı düelloda kör olurken Ezra karanlık tarafı keşfetmeye başladı ve asi Jedi liderliği sarsıntıya uğradı.[64]

Asi hücreleri, Hortlaklar Naraka'da bulunan hapishaneye bir baskın yaparken ve binlerce Cumhuriyet devri Y-wing yıldız savaşçısının parçalandığı Reklam İstasyonu'na giderken büyümeye ve genişlemeye devam etti. İmparatorluk güvenlik güçleri, istasyonun yok edilmesi ve General Jan Dodonna'nın birimine gönderilen beş Y-wing yıldız savaşçısının çalınmasına engel olamadı. Bu sırada artan asi hareketi, Lothal sektörü Valisi Arihnda Pryce'ın Anka Grubu ile başa çıkması için Yedinci Filo'yu istemesine yol açtı ve bu istek, Büyük Moff Wilhuff Tarkin ve Batonn sektöründe asi varlığını ortadan kaldırdığı için terfi ettirilen Baş Amiral Thrawn tarafından onaylandı. Ajan Kallus yüksek sivil kayıpları hakkında endişeliyken Pryce, orada asi kalmadığını ve stratejiyle Galaktik İmparatorluk'un Dış Halka hükmüne gerçek bir tehdit olmadan önce yok edildiğini söyleyerek Thrawn'ın yaptıklarını haklı buldu.[65]

Asiler ile geniş çarpışmalar

"Operasyonlarımı burada başlatacağım ve asileri teker teker parçalayacağım. Kendi yokoluşlarının mimari olacaklar."
―Mitth'raw'nuruodo[kaynak]

Thrawn, büyüyen isyan sırasında öncü bir liderdi.

Teralov'a tedarik götüren bir A-wing ve nakliye filosu, bir İmparatorluk Arquitens-sınıfı komuta kruvazörü tarafından gönderilen ve Yüzbaşı Vult Skerris'in liderlik ettiği üç TIE avcı gemisinin saldırısına uğradı ve yok edildi. Bu kayıpla sersemleyen Anka asileri, eski İmparatorluk harbiyelisi Sabine Wren'i Skystrike Akademisi'ne sızması ve Wedge Antilles, Hobbie ve Rake Gahree'yi kurtarması için görevlendirdi.[66] Asiler daha sonradan Cham Syndulla'nın liderlik ettiği Özgür Ryloth hareketi ile birlikte asiler tarafından kullanılan taktikleri çalışan ve İmparatorluk güçleri üzerinde direkt yetkiye sahip Thrawn'ın Tann İli'nde Yüzbaşı Slavin aracılığıyla askeri başarımlar elde ettiğini öğrendikleri Ryloth'a gitti.[67]

Hortlaklar, bir Ayrılıkçı nakliye gemisinden proton bombaları almak için Agamar'a yolculuk ettiler. Fakat süper taktik droidi General Kalani tarafından yönetilen bir Ayrılıkçı hücrenin eline düştüler. Droid general Klon Savaşları'nı kendi lehine bitirmek istiyordu ve asileri, galibi belirleyecek bir savaşa davet etti fakat İmparatorluk güçleri olay yerine vardı ve Ayrılıkçı gemisine saldırdı. Asiler ve Ayrılıkçılar, Klon Savaşları'nın asıl galibinin İmparatorluk olduğu kanısına vardı ve İmparatorluk'tan kaçmak için güçlerini birleştirdi.[45] Bu sırada İmparatorluk Naibi Gar Saxon, asilerin İmparatorluk sektör devriyelerinden kaçmak için Concord Dawn sistemini kullandığını öğrendi. Saxon, Fenn Rau'nun geri gelmesini sağlamak için Concord Dawn'ın üçüncü ayında bulunan Koruyucular kampını yok etti.[45]

İmparatorluk, asilerin sempatizanları kurtarmaya çalıştığı Mykapo gezegeninde sıkı yönetim ilan etmeyi planladı. Varışından sonra filotilla, kendilerine Demir Filosu adını veren ve bir İmparatorluk devriyesi ile it dalaşına giren bir hafif yük gemisi ile karşılaştı. Sistemdeki Asi varlığından haberdar olan Thrawn, subayın sorgulanabilir yeteneklerini test etmek için Amiral Kassius Konstantine komutası altında bir hafif kruvazörü durumu incelemesi için gönderdi. Amiral, Demir Filosu'nun yük gemisini devredışı bırakmakta başarılı oldu ve Mattin dışında herkesin Hortlaklar ile Phantom II üzerinde kaçmasına sebep oldu. Asiler, Mattin'i kurtarmak için Anka Filosu'ndan aldıkları destekle geri döndü. Çatışma sırasında Konstantine'in kruvazörü ağır hasar aldı ve güçlerinin çoğu yok edildi. Chimaera sisteme vardığı anda asiler ışık hızına atladı.[68]

Kısa süre sonra asiler Lothal'a geri döndü ve bir prototip TIE savaşçısının planlarını ele geçirmek için İmparatorluk Cephanelik Kompleksi'ne sızmaya başladı. Fakat görevleri, İmparatorluk Yüksek Komutası'nı temsilen bir ziyarette bulunan ve fabrikada yaşanan yüksek sabotaj oranını soruşturan Baş Amiral Thrawn ile aynı ana denk geldi. Asiler, İsyan için casus olan gözü açılmış İGB Ajanı Kallus'un yardımıyla hassas İmparatorluk bilgisi eşliğinde fabrikadan kaçtı. Bu asi saldırısının bir sonucu olarak Thawn, İmparatorluk rütbeleri arasında bir hainin olduğu kanısına vardı.[69] Bunu takiben, İmparatorluk yörüngesel savunmalarının bir parçası olarak Lothal etrafında bulunan ana muharebe gemisi sayısında bir artış yaşandı.[70] Lothal sisteminin ötesinde, Yüzbaşı Brunson'un tetiklenmiş bir yakınlık sensörüne cevap verdiği ve Partizanlar grubu öldürüldükten sonra Saw Gerrera'yı kurtaran Hortlaklar'ın Ghost isimli gemisini gördüğü Geonosis gibi yerlerde asi hareketlerinde artış yaşandı. Kendisi ve mürettebatına terfi almayı uman Brunson, TIE/sa bombacıları, roket askerleri kullanarak ve en sonunda onları canlı canlı gömmek için mağarayı çökerterek asileri öldürmeye çalıştı. Kaçışlarını önlemek için kruvazörünü kullandığında bu, Ghost gemisinin proton torpidosu ateşlediğinde Geonosis'in sterilizasyonu için kullanılan ve İmparatorluk Senatosu ile diğer birçok sisteme göstermek için kanıt olarak taşıdığı zehir kapları ve kruvazörün yok olmasıyla sonuçlandı.[71]

Thrawn daha sonradan birçok E-XD casus droidi, asi üsleri araması için Dış Halka'ya yolladı. Fakat Kallus, asi kişiliği Fulcrum'u kullanarak üssün Güvenlik Şefi Garazeb Orrelios'u tehdit hakkında uyardı. Bunun sonucu olarak Garezeb, Chopper ve AP-5, Atollon'da bulunan asi üssüne sızmadan önce EXD-9'u durdurmayı başardı ve sonradan E-XD9'u bir Yıldız Destroyerini yok eden bir bombaya çevirdiler. Eforlarına rağmen, Thrawn üs arayışını 94 sisteme kadar düşürdü.[72] İmparatorluk, İmparator'un Eli ve Mandalore'un kukla lideri Naip Gar Saxon'u kaybetti. Gar Saxon, Krownest gezegeninde Sabine Wren'e karşı yaptığı bir düello sırasında yenildi. Saxon'un ölümü, Mandalorlar arasında bir güç boşluğu yarattı. Sabine, Mandalorları birleştirmek için daha sonradan annesi Ursa Wren ve Koruyucular'ın lideri Fenn Rau ile güçlerini birleştirdi.[73]

Asi köstebeği soruşturmasına devam eden Baş Amiral Thrawn, İmparatorluk Güvenlik Bürosu Albayı ve Klon Savaşları gazisi Wullf Yularen yardımıyla Lothal sektöründeki İmparatorluk komuta subaylarını izlemeye aldı. Thrawn, aralarında Ajan Kallus, Teğmen Yogar Lyste, Yüzbaşı Brunson ve Komutan Brom Titus'un da bulunduğu birçok İmparatorluk subayını sancak gemisi Chimaera üzerinde sorguya çekmek için çağırdı. Thrawn'ın, Kallus'un konuşmalarına sızdığını öğrendikten sonra Hortlaklar ve Rex, Kallus'u kurtarmak için bir göreve çıktılar. Görev sırasında Kallus, Thrawn'ın veritabanından Chopper Üssü'nü barındıran Atollon gezegenini silmek için asilerle gücünü birleştirdi. Fakat Kallus asilerler kaçmamayı tercih etti ve bunun yerine arkadaşı Lyste'i Fulcrum olmakla suçladı. Thrawn, Kallus'un düzenbazlığını fark etti fakat Kallus'u Anka asi üssünün yerini açıklamak için manipüle etmek istiyordu.[74]

Birleşmiş bir düşman

İmparatorluk Donanması, Asi Birliği'ne karşı gelmek için efor göstermişti.

Tam ölçek isyanın ufukta olmasıyla İmparatorluk Senatörü Mon Mothma, çeşitşi asi hücrelerini bir organizasyon olarak toplamak için açıkça İmparatorluk'a ihanet etti. İlk olarak Ghorman Katliamı'ndan sonra İmparator Palpatine'in hükmünü kınayarak bşaladı ve bu, Komutan Vult Skerris'in onun yakalanması için Archeon Nebulası'nda efor vermesine yol açtı. Fakat görev başarısızlıkla sonuçlandı ve Mothma kaçmayı başardı. Bu, galakside bulunan asilere Dantooine'den bir yayın yapmasına, çeşitli asi hücrelerinin Galaktik Cumhuriyet'i yeniden kurma birliği olmasına ve İmparatorluk Senato'sundan istifasına yol açarak gerçek bir isyanın başlamasını sağladı.[75]

Kurulmasından kısa süre sonra Asi Birliği, güçlerinin İmparatorluk'a karşı başarılı bir saldırı gerçekleştirebilmesi için Killun 71'de bulunan İmparatorluk Güvenlik Bürosu istasyonundan geçiş izinleri çalarak Lothal'da planlanan operasyona başlamak istedi.[76] Fakat Lothal'da planlanan asi saldırısı, Anka Grubu merkezi olan Chopper ÜSsü'nün konumunu öğrenen Thrawn yüzünden yapılamadı. Thrawn'ın filosu Atollon'a abluka koydu ve asi güçlerine ağır kayıplar yaşattı. Thrawn yörüngesel bombardımandan sonra bir yüzey saldırısı başlattı. Bu sırada savaştan kaçan Ezra, Wren Klanı'nın yardımını almayı başardı.[77]

Buna cevap olarak Vali Pryce, atlama askerleri yolladı fakat bu destekler, Mandalorların son Yasaklayıcı kruvazörü de yok etmesine engel olamadı. Thrawn, Chopper Üssü'ne saldırmasına rağmen asiler ve İmparatorluk askerleri, Atollon'da yaşayan ve Güç yeteneklerini kullanan esrarengiz varlık Bendu tarafından saldırıya uğradı. Hayatta kalan asi ve Mandalor güçleri, İmparatorluk geriye kalan Anka Filosu'nu yok ettiği sırada savaştan kaçtı fakat İmparatorluk hâla Asi Birliği'nin tam boyutundan habersizdi.[77]

Bu sırada İmparatorluk işgalinde olan Mandalore'da iç savaş devam ederken, Asi Birliği Sabine'in babası ve İmparatorluk tutuklusu Alrich Wren'i Vali Tiber Saxon'dan kurtarma görevini üstlendi ve Wren Klanı, asilerin yardımıyla Alrich'i kurtarmayı başardı. Buna cevap olarak Saxon, Düşes Satine olarak bilinen ARK Titreşim Jeneratörü'nü Wren Klanı güçlerine karşı açığa çıkardı ve çoğunu öldürdü. Sabine Mandalorlar ve asilere, Sundari'nin üzerinde bulunan Saxon'un Yıldız Destroyerine sızma görevinde liderlik etti ve silah ile Saxon'un sancak gemisinin yok edilmesinde başarılı oldular.[44]

Asiler seferlerine devam etti ve hem Jalindi hem de Faos İstasyonu'nda başarılı baskınlar yaptı. İmparatorluk; Partizan Hortlak eforlarını durdurmayı başaramadı ve bu Komutan Brom Titus ile Yüzbaşı Slavin'in hayatına mâl oldu. Lothal'da İmparatorluk Güvenlik Bürosu, Hortlaklar ile müttefik olduğundan şüphelenilen bir asi hücresine karşı başarılı bir baskın yaptı.[78][78][79]

Jedha Şehri'nin yok edilmesi

"Ölüm Yıldızı yok. Senato'ya Jedha'nın bir maden kazasında yok olduğunu söyleyeceğiz."
―Darth Vader[kaynak]

Ölüm Yıldzı, Jedha Şehri'ne ateş ediyor.

İmparatorluk protektorası[80] olan çöl ayı Jedha'da[81] Gerrera'nın Partizanları, Galaktik İmparatorluk'a karşı yürüttükleri seferin bir parçası olarak Jedha Şehri'nin antik sokaklarında bir yerel ayaklanma yapmıştı. Bilmedikleri ise Direktör Orson Krennic ve Büyük Moff Tarkin'in, İmparatorluk'un yeni süpersilaha sahip savaş istasyonu Ölüm Yıldızı'nı tek reaktör ateşleme ile şehir üzerinde test etmeye karar vermeleriydi.[81] Jedha'nın İmparatorluk güçlerinin en az %3'ü kaçmaya başaramadıkları için patlamada ölmüş kabul edildi. İmparatorluk kayıpları, şehir dışında asi saklanma bölgelerini kontrol etmek için görevlendirilmiş JN-093'ün bölüğü gibi güçleri içeriyordu ve bu yüzden şehirden zamanında ayrılamamışlardı.[41] İmparatorluk sonuç olarak İmparatorluk Senatosu'na Jedha Şehri'nin yalnızca bir maden kazasında yok olduğunu söyledi.[81]

Scarif Savaşı

Romodi ve Tarkin, Scarif Savaşı'nı tartışıyor.

Rogue One çağrı kodu altında bir grup asi büyüyen isyan sırasında YSÖ 0 yılında neredeyse yirmi yıldır inşası süren ve Scarif'te tamamlanan Ölüm Yıldızı'nın planlarını çaldı. Çalıntı bir Zeta-sınıfı kargo mekiği ile gezegen kalkanını geçtiler ve üssün uzak uçlarında gerilla saldırısı gerçekleştirip İmparatorluk güçlerini dışarı çektiler ve asilerin Hisar Kulesi'ne erişmesini sağladılar.[81]

Sonradan Amiral Raddus altında bulunan ve Scarif üzerindeki İmparatorluk Yıldız Destroyerlerine karşı girişip Kalkan Kapısı'nı hedef alan Birlik Filosu'ndan destek aldılar ve beş yıl sürecek olan Galaktik İç Savaş'ı başlattılar. Rogue One çalınan planları yukarıda bulunan filoya ulaştırmayı başardı fakat Büyük Moff Wilhuff Tarkin'in emriyle birlikte, gezegende Direktör Orson Callan Krennic de varken olay yerine varan Ölüm Yıldızı'ndan ateşlenen düşük güçlü bir ışın ile öldüler ve patlama Hisar ile çevreyi de yok etti. Aynı anda Sith Lordu Darth Vader'ın güçleri geri çekilmeyi başaramayan asi gemilerini yok etti fakat planların Tantine IV üzerinde bulunan İmparatorluk Senatörü ve Prenses Leia Organa'ya ulaşmasına engel olamadılar.[81]

Gizli Tatooine görevi

"Şaşırmış gibi davranmayın, ekselansları. Bu sefer bir merhamet görevinde değildiniz. Asi casuslar tarafından bu gemiye birçok iletim gönderildi. Size gönderdikleri planlara ne olduğunu bilmek istiyorum.
Ne hakkında konuştuğunuzu bilmiyorum. Ben bir İmparatorluk Senatosu üyesiyim ve Alderaan'a doğru bir diplomatik görevdeyim.
Asi Birliği'nin bir üyesi ve hainsiniz. Götürün onu!
"
―Leia Organa ve Darth Vader[kaynak]

Ölüm Yıldızı, Alderaan'a yaklaşıyor.

Darth Vader tarafından komuta edilen İmparatorluk güçleri, Birlik liderlerinden birisi ve planlara sahip aslında Vader'ın kızı olan Alderaan Prensesi Leia Organa'yı yakaladı.[3][82] Cumhuriyet'in eski kurumlarının neredeyse hepsi ortadan kaldırılsa da bu, Sidious'a eski demokrasinin tüm izlerini ortadan kaldırmak ve İmparatorluk Senatosu'nu feshetmek için fırsat tanıdı. Bu, İmparatorluk'un çeşitli sistemlerinin yönetimini Bölgesel Valiler ve İmparatorluk Askeriyesi'nin emri altına düşürdü.[1]

Organa'nın varlığı ve Birlik üssünün konumunu söylememekte ısrarcılığı, Büyük Moff Tarkin'e yeni tamamlanmış Ölüm Yıldızı'nın ana silahını prensesin gezegeni Alderaan üzerinde test etme fikrini verdi. İmparatorluk Askeriyesi'nin süpersilahı çok nüfuslu ve etkili gezegeni birdenbire ortadan kaldırdı. Tarkin bununla sadece Organa'yı boyun eğmeye zorlamayı değil, ayrıca İmparatorluk yönetimine karşı çıkmak isteyenlere korku salmayı ummuştu.[1] Alderaanlı mülteciler tarafından "Facia" olarak bilinen Alderaan'ın yok edilmesinden kısa süre sonra önceden çoğu Alderaan'da yaşamış vatandaşlar Coruscant'ın 3204. seviyesinde ölenler için ibadetler yapıldı. Fakat olay perdesi aralandıkça barışçıl ibadetler, adalet ve İmparatorluk'a karşı isyan isteyen şiddetli ayaklanmalara döndü. İmparatorluk stormtrooper ve Coruscant yeraltı polisi barışı korumak için olay yerine vardı ve İmparatorluk yönetimini sorgulayanları tutuklayıp başka yerlere yollamaya başladı.[83]

Prenses Organa'nın kurtarılışı

"Evet?
Alderaan sisteminin kalıntılarına giren bir yük gemisini yakaladık. Mos Eisley'den kaçan geminin markajları ile uyuşuyor.
Çalınan planları Prensese ulaştırmaya çalışıyor olmalılar. Hâla işimize yarayabilir.
"
―Wilhuff Tarkin, İmparatorluk Rıhtım Kontrolü ve Darth Vader[kaynak]

Yok edildiği anda Ölüm Yıldızı.

Daha sonradan kaçakçı Han Solo, Darth Vader ile düellosunda kendini feda eden Jedi hayatta kalanı Obi-Wan Kenobi ve prensesin ikiz kardeşi Luke Skywalker'dan oluşan alışılmadık ittifak Organa'yı Ölüm Yıldızı'ndan kurtardı. Grup, İmparatorluk kalesinden kaçtı ve Yavin 4'te bulunan Birlik üssüne gitti fakat Ölüm Yıldızı peşlerine takıldı. Yavin 4'te İmparatorluk ve Birlik, isyanın kaderinin belli olmadığı büyük bir savaşa girişti. Birlik'in yıldız savaşçılarının çoğunun yok edilmesine rağmen, Skywalker Ölüm Yıldızı'nı patlatacak atışı yaptığında savaş İmparatorluk güçleri için büyük bir mağlubiyetle sonuçlandı. Bu, İsyan'ın İmparatorluk'a karşı kazandığı ilk büyük zafer olarak tarihe geçti.[1]

Artık Birlik'i göze alınacak bir tehdit olarak gören Palpatine, tüm İGB operasyonlarının bilinen ve şüpheli asi sempatizanlarının tutuklanmasına odaklanması emri verdi. Amiral Kendal Ozzel filoyu savaşa hazır hale getirdi.[84] İsyan'ı hazırlıksız yakalamak için İmparatorluk, galaksi boyunca hızlı ve dağınık saldırılar gerçekleştirdi ve Birlik'e gitmesini önlemek için Kerev Doi gibi baharat gezegenlerine baskın düzenlendi.[18] İsyan, aylar sonra Orta Halka Çekilmesi olarak bilinecek başarısız bir operasyonla nüfuslu İmparatorluk Orta Halkası'na girerken, büyük askeri görevlendirmelerin yaşanmasıyla İmparatorluk Askeriyesi ise tam çaplı bir galaktik savaş için hazırlanmaya başladı.[31]

Yavin sonrası

"Ölüm Yıldızı inşa edilirken Cumhuriyet'in iskeletini neredeyse yirmi yıl boyunca ayakta tuttuk. Yirmi yıl, çırağım. Tüm o planlama Yavin üzerinde bir toz katmanı… Şimdi, düzeni tutmak için bir Senatomuz yok. Bunu zorlayacak bir Ölüm Yıldızımız yok. En büyük silahımız gitti. Üretimimiz küller içinde. Geri çekiliyoruz. Bunca yıldır faciaya hiç bu kadar yakın olmamıştık."
―Darth Sidious[kaynak]

Yavin Savaşı'ndan iki hafta sonra Phindar ve Portocari'de yaşanan kayıplardan sonra, Nashtah Filosu üyeleri Axxila III'da Parlak Mücevher Üstsektör Uçuş Üssü'nde bulunan Sıfır Açı barında askeriyenin İmparatorluk Donanması ve İmparatoruk Ordusu pilotlarını ayırarak büyük değişikliğe gittiğini öğrendi.[85] İlk Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesinden sonra İmparatorluk'un bilmediği ise Asi Birliği'nin Yavin 4'te bulunan üssü boşalttığı ve Sujimis sektöründe yer alan Pantora sisteminde bulunan uzak gezegen Orto Plutonia'da olduğu idi. En yakın İmparatorluk varlığı, Llanic Baharat Rotası ve Triellus Ticaret Rotası'nın çakıştığı yerde bulunan Llanic gezegeninde olan Moff Abran Balfour'du.

Luke Skywalker, Desert Jewel lüks yatındayken bir Kupohlu casus gemisine saldıran iki TIE savaşçısına saldırdığında kısa bir çatışma yaşandı. Skywalker'ın o zaman bilmediği ise, geminin şaşırtıcı derecede güvenlik sistmelerine sızabilen ve nefes kesici hızda şifreli mesajları okuyabilen bir Givin kadın olan Drusil Bephorin hakkında önemli bilgi taşıdığıydı.[86] Birlik Fİlosu'nu umutsuzca arayan İmparatorluk, Drusil'in kriptografik yeteneklerini kullanarak kendilerine yardım etmeye ikna etmeyi amaçladı ve onun gönlünü almak için Drusil'i Denon'da lüks bir hapishanede tuttu. Drusil ailesinin okyanus gezegeni Omereth'ten güvenli bir şekilde çıkarılması şartıyla Binbaşı Bren Derlin tarafından verilen bir görevle gizlice Birlik'e katılmayı teklif etti. Derin Merkez'e yan bir görevden sonra Luke Skywalker, R2-D2 ve Nakari Kelen başarılı şekilde Drusil'i kaçırmayı başardı ve İmparatorluk'un İsyan'a karşı planını boşa çıkardı.[86]

Vader, Jabba ile anlaşıyor.

Asi ajanların içten tahribat yaratmasına ek olarak İmparatorluk, Ölüm Yıldızı'na yaptıkları başarılı saldırıları ile cesaretlenen asi güçleri tarafından düzensiz baskınlardan zarar gördü. Savaş istasyonunu yok eden Kırmızı Filo, Giju'da asi liderleri taşıyan bir nakliyeye saldırmaları gibi görevlerle İmparatorluk'a baş belası olmaya devam etti. İmparatorluk ayrıca İsyan'ın altın oğlanı Luke Skywalker'dan da Devaron gezegeninde İmparatorluk koruması altında olan Eedit Tapınağı'na izinsiz girmesi gibi olaylar yüzünden zarar gördü.[87]

Asilerin cesur saldırıları tarafından yaşanan geçici kargaşaya rağmen Birlik eski zaferlerini geçme için daha da büyük operasyonlara başladı. En farkedilir saldırı galaksideki en büyük silah fabrikası olan ve Cymoon 1'de bulunan Corellia Endüstri Kümesi'nde yer alan Silah Fabrikası Alfa'ya sızmak ve yok etmekti. Bu sırada İmparatorluk, Hutt Jabba tarafından yönetilen Hutt Klanı ile İmparatorluk Askeriyesi için gerekli hammadde üretimini güvende tutmak ve Dış Halka'da yayılımlarına desteklerini güvence altına almak için anlaşmaları açtı. Asiler daha sonradan fabrikayı yok etti ve İmparatorluk üretimine köstek olarak bir başka büyük zafer daha kazandı.[88][89][90]

Vader'ın cezası

"Tarkin vizyona sahip. Sen ise grafiklere.
Ben grafiklere
ve komutaya sahibim."
―Darth Vader ve Cassio Tagge[kaynak]

Vader'ın hem Ölüm Yıldızı hem de Cymoon 1 fabrikasının yok edilmesini durduramaması yüzünden İmparator Palpatine, otoritesinin çoğunu elinden aldı ve komuta etmek yerine askeriyede hizmet etmesi için görevlendirdi. Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesiyle İmparatorluk'un askeri komutasının çoğu öldüğünden dolayı İmparator, General Cassio Tagge'yi İmparatorluk Ordusu Şefi ve Büyük General rütbesine getirdi ve Birlik Filosu'ndan korkması ve Ölüm Yıldızı'nın yok edilemezliğinden şüphe ettiği için İmparatorluk Askeriyesi işlerini komutası altına verdi. İmparator, askeriyeyi Dış Halka'yı fethetmek ve İsyan'ı yok etmekle görevlendirdi. Ölüm Yıldızı'nın yok olması ve Senato'nun feshedilmesiyle, İmparatorluk muhalif sistemleri kontrol altında tutmakta zorlandı.[48]

Ek olarak İmparatorluk istatistikçileri, Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesinden sonra korsanlıkta bir atış olabileceğini ön gördü. Sonuç olarak askeriye, ÖY-2 Ölüm Yıldızı II Mobil Savaş İstasyonu'nun inşası bitene kadar düzeni sağlamak zorudandaydı.[48] Tagge'nin komutası altında geçmişte kontrolsüz kalan suç unsurlarına baskı yapmasıyla Dış Halka fethi devam etti. Devam etmesine izin verilen tek suçlular, Vader'ın Jabba ile anlaşması gereğince Huttlar idi. Rakiplerinin ortadan kalması Huttların, İmparatorluk'a "yeni marketlerde" tedarik sağlamasını sağladı.[91]

Luke Skywalker arayışı

Asiler, İmparatorluk'u yenmek için bir saldırı gerçekleştirdi.

İsyan, İmparatorluk'u yenmek için bir atağa geçerken, Vader ise Luke Skywalker'ı aramaya koyuldu.[92] İmparatorluk asi hareketlerini engellemek istedi fakat onların İmparatorluk Donanması'nın elinden Harbingerçalmalarına engel olamadı.[93] Fakat İmparatorluk karşı saldırı başlattı ve Yavin sonrasında yaşanan asi gerilla ve düzensiz askeri baskınlarını önledi.[94][95][96] İleri İmparatorluk başarısı, yeni bir üs aradıkları sırada İmparatorluk'un Birlik Filosu'na saldırması ve Birlik ile yüzleştiği mineral gezegeni Crait'de geldi.[97]

İsyan, İmparatorluk kontrolü altında bulunan yüzlerce gezegeni kurtarmak için çok nüfuslu Orta Halka'ya saldırarak büyük bir askeri sefer başlattı. Operasyonda bulunan binlerce yıldız gemisi, yüzlerce savaş grubu ve düzinelerce gezegenle birlikte operasyon ilk olarak böylesi büyük çaplı bir operasyona hazırlıksız İmparatorluk güçlerine karşı başarılıydı ve gezegenden gezegene geri çekilen ve İsyan'ın İmparatorluk uzayına daha da girmesine olanak sağlayan İmparatorluk aşamasına şaşırtıcı haberler vererek kırdı. Fabrika gezegeni Phorsa Gedd ve Bamayar'ın Ducal Sarayı'nı alan İsyan'ın yayılımı, İmparatorluk direnişi güçlendikçe seviyeli olarak yavaşladı. Operasyonun on sekizinci ayında filoyu aşırı yormaktan ve Asi kontrol altındaki gezegenlerin sertleşmesinden korkan Yüksek Komuta, işgal edilen bölgelerin savunmasını emretti ve kısa süre sonra Birlik askeri kaynaklarının geri çekilmesi Dış Halka'ya kadar geriledi.[31]

Hoth Savaşı

"Evet, Lord Vader. Ana güç jeneratörüne ulaştım. Kalkan az sonra devredışı olacak. İnişinize başlayabilirsiniz."
Maximillian Veers, Darth Vader'a[kaynak]

İmparatorluk, Hoth'ta İsyan'a karşı bir saldırı gerçekleştriyor.

Hem Ölüm Yıldızı hem de Tarkin'in ölümü önemli olmasına rağmen İmparatorluk'un isyanı yok etme niyeti daha da arttı. Üç buçuk yıl boyunca Darth Vader'ın direkt komutasındaki İmparatorluk güçleri, Birlik'i kovaladı. Av, genç asi Skywalker'ın oğlu olduğunu öğrenen Vader için kişisel olmasına rağmen, İmparatorluk Askeriyesi galaksiyi İmparatorluk sonda droidleri ile didik didik etti.[9]

İmparatorluk'un arayışı sonda droidlerden birisi Birlik'in yeni üssünü buz gezegeni Hoth'da keşfettiğinde meyve verdi. Komuta gemisi Executor tarafından yönetilen devasa İmparatorluk filosu sisteme vardı ve Echo Üssü'nde bulunan Birlik güçlerine büyük bir taarruz yapmak için kullanılan buzul Moorsh Moreni'ne yüzey güçleri gönderdi. Ezilen asiler geri çekilmeye zorlandı ve İmparatorluk kesin bir zafer elde etti.[9]

İmparatorluk'un asileri kovalayaşı Hoth'da son bulmadı. İmparatorluk filosu, Leia Organa ve Han Solo'yu Hoth asteroit kuşağına kadar takip ederek kaçan asileri kovalamaya devam etti. Solo'nun gemisi Millennium Falcon İmparatorluk takibinden kurtulmasına rağmen Vader, kaçan Birlik liderlerini araması için ödül avcıları tuttu.[9]

Bulut Şehri'nde tuzak

"Keşke karanlık tarafın gücünü bilseydin. Obi-Wan babana ne olduğunu sana söylemedi.
Yeterince söyledi! Onu
senin öldürdüğünü söyledi.
Hayır.
Ben senin babanım."
―Darth Vader ve Luke Skywalker[kaynak]

Ödül avcılarından birisi Organa ve Solo'yu Bespin'de bulunan Bulut Şehri'ne kadar takip edip İmparatorluk güçlerini harekete geçirdi ve Luke Skywalker için bir tuzak kurdu. Tuzak sonradan ortaya çıktı ve Skywalker, Vader ile olan gerçek bağını anladı fakat İmparatorluk güçleri ihanete uğradı ve en azından başta Bulut Şehri'nin yerel otoritesi tarafından bastırıldı. Asi liderler İmparatorluk tutukluluğundan bir kez daha kaçtı fakat bu sefer bedel ödediler. Skywalker, Vader ile bir düelloya girerken Solo karbonla donduruldu ve ödül avcısına verildi. Yıpranan ve yaralanan Birlik, bir kez daha İmparatorluk güçlerinden kaçmaya başladı.[9]

Feci Hoth Savaşı'ndan sona Birlik Filosu galaksi boyunca dağılmıştı ve kesin emirlerin yokluğu ve Birlik Yüksek Komutası'nın durumu, hareketi savaş eforunda en kritik aşamaya getirmişti. İmparatorluk güçlerinin Orta Halka sınırını tutması ve aktif savaş alanlarında olmasıyla Merkez Dünyalar'dan çok sayıda İmparatorluk gücü, Dış Halka'da İsyan'ı yok etmesi için görevlendirildi. Yenien görevlendirilmeleri Merkez'i savunmasız bıraktı. İmparatorluk'un Kuat'da bulunan tersanelere itimatını, gezegensel kapsama ve hızlı asker görevlendirilmesini bilen Asi Altmış Birinci Mobil Piyade birimi, İmparatorluk'un Kuat'da bulunan yörüngesel tesislerini yok etmeyi amaçlayan Halkakırıcı Operasyonu'nu başlattı. Sonunda plan bocaladı ve lojistik endişeler yüzünden Sullust'da sona erdi.[31]

Son için hazırlık

"Asiler ahmak şansıyla ilk Ölüm Yıldızı'nı yok etmeyi başardı. Ölüm Yıldızı'nı tekrar inşa edip düzeni korumak için ne kadar gerekiyorsa kullanarak şansın sadece bir noktaya kadar geçerli olduğunu kanıtlayacağız. Tek galaktik otorite olduğumuzu ve olacağımızı kanıtlayacağız."
Nash Windrider[kaynak]

İsyan'ın Hoth'da yaşadığı felaket kayıptan altı ay sonra Asi Filosu, İmparatorluk için başka bir propaganda zaferini önlemek amacıyla galakside küçük parçalara ayrıldı ve İmparatorluk filosu da bununla başa çıkmak için dağıldı. Yavin Savaşı sonrasında yaşanan avantajlara rağmen İmparator Palpatine'in başka bir savaş istasyonu inşa ettiğini öğrenen İsyan bıçak ucundaydı. İlk Ölüm Yıldızı'nın kaybından sonra İmparator, bu sefer ilkinden daha güçlü gezegen patlatıcı başka bir uzay istasyonu yapmakta kararlı olduğunu gösterdi.[98]

Dış Halka'da gizli bir hiperyol açmak için S-sıra güçlendiriciler kullanan İmparator, tamamen çalışır bir süperlazere sahip Ölüm Yıldızı II'nin inşa yeri olan orman ayı Endor üzerinde asileri yok etmeyi planlıyordu. Birlik'in askeri yeteneklerinin kayda değer bir parçasının farzedilmiş yok oluşundan sonra İmparator, yüzlerce yıldır görülen en büyük işgal filolarını—Ölüm Yıldızı onları yok edene kadar—Mon Kala ve Chandrila gibi bilinen asi kalelerine göndermeyi ve galaktik direniş umudunu kırıp Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği'ni korku ve gözdağı ile içten yok etmeyi planlıyordu.[98]

Sırları sızdırma

Birlik Filosu'nun Sullust üzerinde toplanmasıyla İmparator Asi problemine proaktif şekilde yaklaşmaya karar verdi. İstasyonun sırlarını korumaktansa ilk Ölüm Yıldızı'nda olduğu gibi Sidious, Birlik'in istasyona tamamlanmadan önce saldırmaya teşvik edecek ve kendisinin istasyonun son aşamalarını denetleyeceği kadar bilgi sızdırdı.[82] Bothanlı casus ağı İmparatorluk'un yeni ve gelişmiş Ölüm Yıldızı'nı ilgilendiren iletişimi Birlik Yüksek Komutası'na ilettiğinde Galaktik Merkez'den çok uzakta bulunan ticaret gezegeni Zastiga'da acil bir zirve yapıldı.[98]

Orada İsyan liderleri ve generalleri Endor üzerinde bulunan ikinci Ölüm Yıldızı'nın inşası hakkında bilgilendirildi ve tamamen operasyonel olmadan önce yok edilmesi gerektiği konuşuldu. Dağınık filonun Sullust üzerinde toplanması için zaman kazanmak üzere Prenses Leia Organa, Sarı Ay Operasyonu ile İmparatorluk'un dikkatini Endor görevi yerine kendi üzerine çekti.[98] Sonunda Sarı Ay'ın başarılı olması, Asi Birliği dağınık filosunun tamamlanmamış Ölüm Yıldızı'na saldırmasına yetecek kadar zaman tanıdı.[98]

Asilerin bilmediği ise İmparatorluk Yıldız Filosu'nun büyük bir kısmının Hudalla sisteminde toplandığı ve İmparatorluk mühenislerinin yeni Ölüm Yıldızı'nın ana silahının tamamen çalışır olduğundan emin olmasıydı. Sonunda İmparatorluk Askeriyesi toplanmış savaş gemilerini Endor ayının uzak bir noktasında topladı ve istasyonun yüzeyde bulunan ve istasyona yapılan direkt saldırıları engelleyen SLD-26 gezegensel kalkan jeneratörüne yapılacak sabotajları engellemek için bir İmparatorluk askeri lejyonu görevlendirdi.[82]

Endor Savaşı

Birlik saldırı timi, İmparator'un askerleri tarafından yakalandı.

İmparatorluk istihbarat raporları Sidious'un tuzağının Asi filosunun Endor'a yapacakları saldırı için toplanma yeri olan Sullust üzerinde toplanmaya başlandığı keşfedildiğinde çoktan yürürlükte olduğuna işaret ediyordu. İmparator'un dizaynı ve emriyle İmparatorluk Askeriyesi otoritelerine toplanmayı görmezden gelmeleri ve böylece Asilerin el mahkum saldırılarında tüm güçlerini kullanmaları emredildi. Birlik filosu toplu hale geldiğinde İmparator'un tuzağı başladı. Asi yüzey güçleri tuzağı yuttu ve yakalanıp Ölüm Yıldızı'nın kalkanının aktif kalmasını sağlarken İmparatorluk filosu ise Asileri tuzağa düşürmek için harekete geçti. Birlik Filosu'nun, İmparatorluk filosu ve kalkanlı, tamamen aktif Ölüm Yıldızı arasında kalmasıyla zafer İmparatorluk için güvence altındaydı.[82]

Endor yüzeyinde Asiler ile müttefik olan gezegenin yerli Ewok nüfusu saldırdığında olasılıklar İmparatorluk güçlerinin aleyhine döndü ve Birlik yüzey güçlerine Ölüm Yıldızı'nın kalkan jeneratörünü yok etme şansı verdi. Kalkanın kapatılmasıyla Birlik yıldız savaşçıları İmparatorluk istasyonunun reaktör çekirdeğine saldırı başlatmayı başardı.[82]

Asi filosu ve İmparatorluk filosu birbiriyle savaşıyor.

Bu sırada istasyon üzerinde İmparatorluk başka bir tür yenilgiden muzdaripti. Bir Jedi olan tutuklu Luke Skywalker, Darth Vader'ı ustasına karşı gelmekte ikna etti. Bir zamanlar olduğu gibi yine Anakin Skywalker olan Vader, İmparatorluk devlet başkanını kaldırıp ölümüne doğru fırlattı. Kısa süre sonra Asi yıldız savaşçıları başarılı şekilde Ölüm Yıldızı'nın reaktör çekirdeğine saldırdı. Selefi Ölüm Yıldızı I gibi bu istasyon da yok edildi.[82] Hem İmparator hem de sağ kolu Vader'ın ölmesi, Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesi ve İmparatorluk filosunun yaşadığı büyük kayıplar yüzünden İmparatorluk kalıntıları Annaj sistemine geri çekilmeye zorlandı.[99] İmparatorluk kesin bir yenilgi yaşadı.[82]

Düzen'in parçalanması

Demir Abluka

"Cesur vatandaşlarım. Biz Asi teröristlerden Demir Abluka ile korunsak da, İmparatorluk'un geri kalanı bu kadar şanslı değil. Yine de yeni savaş istasyonu üzerinde düzenlenen suikast denemesinden incinmeden kurtulan İmparator Palpatine, nihai zafere doğru yürüyüşüne devam ediyor. Asi tehlikesi devam ettikçe, bu abluka da edecek. Ancak sonun geleceğine inanıyorum—"
―Ubrik Adelhard[kaynak]

Ölüm Yıldızı II'nin yok edilmesinden bir gün sonra Endor'da bulunan İmparatorluk karakoluna Asi saldırısı.

Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesi ve Düzen'in totaliter liderinin ölmesiyle, galakside bulunan çoğu gezegen savaşın bittiğine inanarak İmparatorluk'un Endor üzerinde yaşadığı kaybı kutladı.[100] Galaktik İmparatorluk'un kalbinde olmasına rağmen İmparatorluk Merkezi, nüfusundan çalkantılı kutlamalara tanık oldu ve sonradan Anıt Plazası'nda Coruscant iç savaşına dönüşecek bir ayaklanma başladı.[10]

İmparator'un ölümünden sonra halefiyet sisteminin belli olmaması yüzünden İmparatorluk yayılmacılığı dururken galaksi kaosa sürüklendi. İmparatorluk Konseyi üyeleri ve çeşitli askeri savaş lordları mümkün olan bölgeleri ele geçirirken propaganda mesajları birbiriyle çelişmeye başladı. Bazıları Yeni Cumhuriyet'i yasal olarak görmeyi reddetti ve isimle anmak yasaklandı. Diğerleri ise İmparatorluk gezegenlerini fethederken Cumhuriyet'i korkunç bir terörist organizasyon gibi gösterdi ve yine bazıları İmparator'un ölümünü aylar boyunca kabul etmeyi reddetti.[6][10] Anot sektörünün kontrolünü elinde tutan Vali Adelhard, İmparatorluk'un Endor'da yaşadığı kaybı küçük göstermeye ve İmparator'un ölümünün üzerini kapatmaya çalıştı.[101]

Anot sektörüne giren ve çıkan tüm iletişimleri kesen Vali Adelhard, Demir Abluka'yı kurdu ve kendi kalıntı hizbini yarattı. Savaşmaya çalışan vatandaşlar ve İmparatorluk'un kaybettiği haberini yayanlar Komutan Bragh ve Tasfiye Askerleri tarafından takip edilip ortadan kaldırıldı.[101] Kashyyyk'te bulunan İmparatorluk bölgesi G5-623'ün Büyük Moffu Lozen Tolruck gibi bazıları İmparator'un Ölüm Yıldızı II'den mucizevi şekilde kaçtığını söylese de, bazıları İmparator'un öldükten sonra bile İmparatorluk'u yönettiği gibi daha da çılgın fikirler öne sürüyordu.[10]

Kor Operasyonu

"Kor Operasyonu hemen başlasın. Direniş. İsyan. Muhalefet. Bu konseptlerin devam etmesine izin verilmemeli. Bu fikirlerin yok edilmesinde rol oynayacak çoğu araçtan sadece birisin."
―Darth Sidious'un ölümünden sonra verdiği emirler[kaynak]

Birlik, Sterdic IV'de İmparatorluk pozisyonlarına saldırıyor.

İmparatorluk'un sarsılmasıyla Asi Birliği, Endor'da aldıkları zaferin üzerine Beltire Kurtuluşu ve Cawa Şehri Savaşı[102] gibi çeşitli seferler başlatarak İmparatorluk'a yenilgiler yaşattı. Endor'dan yirmi gün sonra İmparator'un Kor Operasyonu olarak bilinen beklenmedik durum planı çeşitli İmparatorluk yüzbaşılarına elçi droidler ile gönderildi. Plan, ana gezegeni Naboo da dahil Burnin Konn, Candovant, Abednedo ve Commenor gibi bir düzine gezegenin iklim bozma uyduları ile yakılmasını emrediyordu. 36 yıl önce yaşanan Naboo Savaşı'nda kullanılan N-1 yldız savaşçılarından yararlanan Birlik, bir MC80 Yıldız Kruvazörü ile Birlik Filosu'nun yardımıyla uyduları yok etmeyi başardı. Düzen'in Naboo üzerinde yenilgisine rağmen İmparatorluk, Endor Savaşı'ndan üç ay sonra bile çeşitli gezegenler üzerinde hâla operasyonu devam ettiriyordu.[103][104]

Endor Savaşı'ndan sonra İmparator'un Endor üzerindeki kaybının yasa dışı holovideoları ve Naboo gibi gezegenlerin kurtarılmasına ilişkin asi propagandası galakside yayıldı ve çoğu kişi İmparatorluk'un yalan olarak gördüğü haberleri yaydığı için tutuklama ve idamla yüzleşti. Ancak otoritelerin aksini iddia ettiği İmparatorluk'un zayıfladığı görüşünün artması binlerce gezegenin Birlik'e katılmasını sağlarken, İmparatorluk Askeriyesi ilticaları büyük oranda arttı. İmparator'un ölüm haberinin yayılmasını önlemek için yerine bir aktör koyuldu fakat bazı vatandaşlar suretindeki küçük değişiklikleri fark etti. En sonunda İmparator'un ölümü halk tarafından bilinen bir gerçek haline geldi. Her gün yeni bir İmparator beyannamesi yayınlandı fakat hiçbiri gerçek güce sahip değildi. Klon Savaşları'ndan beri İmparator Palpatine'e kişisel yaver olan Baş Vezir Mas Amedda, dağınık filolar ve diğer İmparatorluk subayları tahta göz diken çeşitli adaylar için birbiriyle savaşırken İmparatorluk'u bir arada tutmaya çalıştı.[18]

Yeni Cumhuriyet'in doğuşu

"Ben İmparatorluk Donanması ve Galaktik İmparatorluk'un fiili lideri Baş Amiral Rae Sloane. İmparatorluk kendine Yeni Cumhuriyet diyen anarşist suç hükümeti ile muharebesinde kararlı olmaya devam ediyor. Güvenli, aklı başında ve bitişik bir galaksi rüyası yüce İmparator Palpatine ile birlikte ölmedi. Galaktik İmparatorluk daha önceden olmayan yerlere düzen ve istikrar götürmeye yorulmadan devam ederek ileriye gidiyor. Bu sırada Yeni Cumhuriyet ise birlikte inşa ettiğimiz şeyleri yok etme görevine çıkmış durumda. Daha önceden İmparatorluk tarafından zararlı hareketlerden temizlenen gezegenlerde yeraltı saltanatları yeniden güç kazandı. Tedarik hatları kesildi ve şimdi çoğu gezegen yeterli yiyecek olmadan kıtlığa girdi. Yeni Cumhuriyet'in yıpratıcı etkisi üstesinden gelinemez iş, gelir ve hatta hayat kayıplarına yol açtı. İmparatorluk bir dağ kadar kararlı ve tüm sistemlerdeki yıldızlar kadar kesin şekilde ayakta kalmaya devam ediyor. Ayaklanmayı yeneceğiz. Bu sahte hükümetin size yaptıklarını ödeteceğiz. Şu an bile sizleri güvende tutmak için yeni gemiler, üsler inşa ediyor ve yeni teknolojiler buluyoruz. İmparatorluk geliyor. Sizi zarardan koruyacağız ve düşmanlarımıza karşı savaşacağız. Sakin ve sadık kalın. Gerçek yürekle biz ve tüm galaksi için zafer elimizde olacak."
―Rae Sloane[kaynak]

Sonradan Galaktik İmparatorluk, Asi Birliği'nin Endor'da elde ettiği zaferden sonra kurulan rakip galaktik hükümet Yeni Cumhuriyet ile uğraşmak zorunda kaldı. Cumhuriyet'e karşı Sevarcos, Malastare ve Geonosis'te bulunan eski bir Ayrılıkçı droid fabrikasının yeniden açılması gibi birçok kayıptan zarar gören İmparatorluk yavaşça çökmeye başladı. Kendini atayan Büyük Moff Valco Pandion ve diğer askeri liderler güç elde etmeye çalışmaya başlarken, yolsuz sektör valileri Cumhuriyet'in İmparatorluk gemileri için ödeme yapmasını kabul etti veya erken elveriş için dava açtı.[12] Hatta İmparatorluk'un on üç Vasi-sınıfı Yıldız Dretnotu kaptanlarından ikisi Yeni Cumhuriyet'e teslim oldu.[10]

İmparatorluk'un çoğu tecrübeli askerinin Ölüm Yıldızı II veya Vader'ın komuta gemisi Executorda ölmesiyle gelen askeri yetersizlik ve taktiksel beceriksizlik, İmparatorluk'un Cumhuriyet'e karşı kararlaştırılmış bir saldrı yapmasının önüne geçti. İmparatorluk Askeriyesi çok sayıda savaş gemisi ve asker kaybetti ve Cumhuriyet güçleriyle savaşmaktan daha fazla harcama yaptı. Bu, İmparatorluk-sınıfı Yıldız Destroyerlerini yetersiz TIE/LN yıldız savaşçısı tedariğiyle yetinmeye zorladı ve hem İmparatorluk Ordusu hem de İmparatorluk Donanması'nın çeşitli İmparatorluk akademisinden yetersiz eğitilmiş personeli kullanmasına yol açtı. Sonuç olarak çoğu gezegen ya Yeni Cumhuriyet tarafından ele geçirildi ya da kendi isteğiyle katıldı. Orta Halka gezegeni, İmparator Palpatine'in gezegeni ve bu yüzden Yeni Düzen güçleri için etkili bir toplanma yeri olan olan Naboo'da üç işgalin başarısız olmasıyla İmparatorluk, stratejik açıdan önemsiz olan Naalol gibi gezegenlere geri çekilip Yeni Cumhuriyet'i uzun ve kesin olmayan çatışmalara sokarak Merkez Dünyalar'a girişi yavaşlattı. Bu eforlara rağmen Cumhuriyet çoktan bir Merkez gezegeni olan Chandrila'da başkentini kurmuştu.[12]

Akiva konferansı

"…Bu toplantı sadece bir değil, birçok danışmanın girdisi ile İmparatorluk'un kaderini belirlemek için yapılıyor. Ravager'a binip kontrolü elime almak istesem, bunu denemiş olur ve belki başarabilirdim ama geçmişte yapılan hataları tekrarlamamayı tercih ederim."
―Rae Sloane, Valco Pandion'a[kaynak]

Etkin komuta zincirinin yokluğuna rağmen eski sadıklar ve İsyan'a karşı duyulan ortak korku, hayatta kalan İmparatorluk güçleri arasında kararsız bir birlik görünüşüne neden oldu. Çoğu subay bıçak ucunda var olan bu birliğin etki sahibi birinin ne zaman ayrılacağını ve ortak amaca karşı hareket edip kaos ve anarşi yayacağını merak ediyordu. Bunu önlemek için hayatta kalan İmparatorluk liderleri ve askeri güçleri, Yeni Cumhuriyet tarafından yakalanma ve Endor'dan sonraki aylarda ortada kalan İmparatorluk hiziplerini bir araya getirmek için hâla çeşitli bölgelerinin İmparatorluk yönetimi altında olduğu Dış Halka gezegeni Akiva'ya gitti. Akiva zirvesi sırasında birçok İmparatorluk delegesi, İmparatorluk'un geleceğini İmparatorluk Gelecek Konseyi'nde tartıştı.[12]

Konferansın ortasında çeşitli İmparatorluk liderleri, İmparatorluk'un yeni durumlarıyla nasıl başa çıkması gerektiği ve savaşa devam etmenin mi, yoksa Soğuk Savaş durumuna girmenin mi daha mantıklı olduğu konusunda görüş ayrılığına düştü. Ek olarak İmparatorluk Askeriyesi'nin devam eden fonu ateşli şekilde tartışıldı ve Galaksilerarası Bankacılık Klanı ile diğer finans organlarından para almanın galaksiyi bir ekonomik dar boğaza sokacağı belirtildi. Palpatine'in uzun zamanlı hayranı ve karanlık taraf tarikatçısı İmparatorluk Danışmanı Yupe Tashu, İmparatorluk kalıntılarını galaksinin dışlarına gönderip karanlık taraf kaynağını aramayı önerirken, diğerleri İmparatorluk'un karanlık taraf hayranlığını terk etmeyi önerdi. Organize olma ve daha güçlü hale gelmeden önce Yeni Cumhuriyet'e saldırma fikri ağır basmasıyla delegeler kısa sürede İmparatorluk'u kimin Galaktik İmparator olarak yönetmesi gerektiğini tartışmaya başladı.[12]

Akiva isyanı

"Böyle olmak zorunda. İmparatorluk buna dönüştü…çirkin, zarafetsiz makine. Kaba ve verimsiz. Parçalara bölünmemiz gerekiyor. O eski makinenin ileri doğru gitmesini isteyenlerden kurtulmalıyız. Yeni bir şey. Yöneteceği galaksiye layık bir İmparatorluk."
―Gallius Rax[kaynak]

Herhangi bir ilerleme yapılamadan önce Akiva, bir Yeni Cumhuriyet filosu vardıktan sonra özgürleştirildi ve İmparatorluk güçlerinin bir kez daha dağılmasına ve Akiva'nın resmi olarak Yeni Cumhuriyet'e katılan ilk Dış Halka gezegeni olmasına yol açtı. Aslında düşmüş İmparatorluk'un büyük parçalarından birini yöneten savaş lordu İmparatorluk Filo Amirali Gallius Rax, "Operaör" kılığında İmparatorluk'ta zayıf olanları ortadan kaldırmak amacıyla tüm olayı gizlice manipüle ediyordu ve Endor'dan bir zaman sonra Yeni Cumhuriyet'e İmparatorluk istihbaratı veriyordu.[12]

Akiva Savaşı'ndan yaklaşık olarak iki ay sonra Galaktik İmparatorluk'un bölgesel mülkleri küçülmeye başladı. Birçok sistem İmparatorluk'tan ayrıldı, kendi direniş hareketlerini başlattı, bağımsızlıklarını duyurdu, derebeyliklerini kurdu ya da Yeni Cumhuriyet'e katıldı. Çatışma atmosferinde özellikle Süper Yıldız Destroyeri Annihilator'u ele geçiren ve kendi suç imparatorluğunu kuran sürüngen korsan Eleodie Maracavanya'nın sahip olduğu gibi suç çeteleri ortaya çıktı. Giderek daha fazla insan İmparatorluk'un önceden ne olduğunu sorarken, çeşitli moff ve valiler İmparatorluk'a karşı geldi. Yeni Cumhuriyet veya birbirleri ile savaşmak için farklı taktik ve metotları geliştiren ajanslar, personel ve gezegen sistemleri ayrılmaya başladı.[10]

Çaresiz zamanlar

"Sen…ciddisin. Tüm Galaktik İmparatorluk'u…teslim etmemi mi istiyorsun?
Bu doğru.
Yapmayacağım.
Gücün yok, değil mi?
Ben…
Öyleyse geri al ve anlaşmayı kapımıza getir.
"
―Mas Amedda ve Leia Organa[kaynak]

Sanılanın aksine sadece bir temsilci İmparator olan ve egemenliği taht gezegeni Coruscant dışında hükümet bölgelerine bile yayılmış, Coruscant sektörü isyanları ile karşılanan Baş Vezir Mas Amedda, Palpatine'in ölümünden sonra İmparator rolünü üslenmişti. Rax, Sloane'nin Amedda'ya destek göndermesini reddetti çünkü taht dünyasının yeni İmparatorluk vizyonunda bir yeri yoktu. Bir süre sonra Şansölye Mon Mothma ve Velusia'da yapılan bir toplantı sırasında teslim olmasını reddeden ve Galaktik İmparatorluk'un tam kontrolünü kazanmanın başka bir yolunu aramasını isteyip adını temizlemek için anlaşmayı imzalamayı emreden Senatör Leia Organa ile buluştu.[10]

Amedda, Coruscant'a döndükten sonra İmparatorluk Sarayı'nın balkonlarından birinden atlayarak intihar etmeyi düşündü fakat Sloane ile buluştuktan sonra fikrini değiştirdi. Sloane, Filo Amirali Gallius Rax'ın kişiliği hakkında soruşturmaya başladıktan sonra Amedda, onunla müttefik olmaya karar verdi. Rax'ın geçmişi hakkında yaptığı araştırmaya yardımcı olmasına karşılık olarak Amedda, Sloane'ye katılmayı kabul etti. Sloane, Darth Sidious'un altında olduğu gibi karanlık taraf tarafından yönetilen yeni bir İmparatorluk hayali kuran Rax'ın aksine Klon Savaşları'ndan sonra oluşan Yeni Düzen'e inanıyordu. Anlaşmalarından sonra Amedda, Sloane'ye aradığı bilgiyi içeren droidlerin çöp ayı Quantxi üzerinde bulunan Imperialis enkazında olduğunu açıkladı.[10]

Savaş daha da çaresiz hale geldikçe TIE savaşçısı pilotları güçlü Cumhuriyet pozisyonlarına intihar saldırıları yapmaya başladı ve birçok komutan yerel nüfusları toplu şekilde katletti. İmparatorluk sensöründen kurtulan HoloNet, bu vahşetleri halka gösterdi. Diğer İmparatorluk subayları asker kaçağı oldu ve Cumhuriyet Mahkemesi ile İmparatorluk savaş suçlularına verdiği cezadan kaçmak için uzak, güvenli karakollarda saklandı. Ek olarak İmparator'un Süper Yıldız Destroyeri Eclipse ortadan kayboldu.[10]

İmparatorluk'un sonu

Rax'ın oyunu

"…İmparatorluk'u perde arkasından yönetmek için bir Gölge Konseyi kuruyorum, İmparatorluk'un ilk ve en yüksek düzeni…"
―Gallius Rax[kaynak]

Güce ulaşmak uğruna rakiplerini yok eden Filo Amirali Gallius Rax, giderek daha fazla sistemi davasına kattı. Halk gözünde Baş Amiral Rae Sloane, İmparatorluk'un en büyük kalıntısının ve İmparatorluk Donanması'nın bifiil lideriydi fakat aslında Rax'ın oyununda sadece bir kuklaydı. Palpatine'in bir arkadaşı olmasına rağmen Rax, eski İmparatorluk'u zayıf, yolsuz ve zamanı geçmiş olarak görüyordu. Onun için Yeni Cumhuriyet'in güç kazanmasına izin vermek hem potansiyel rekabiyeti hem de Düzen'in geriye kalan parçalarını ortadan kaldırıyordu.[10]

Cumhuriyet'in bilmediği Rax'ın yüzlerce Yıldız Destroyeri ve binlerce yıldız gemisini Endor'dan sonra Vulpinus, Almagest, Recluse'un, Queluhan, Ro-Loo Üçgeni ve Inamorata nebulalarına gönderdiğiydi. Kuat, Xa Fel Anadeen ve Turco Prime tersanelerinin çoktan kaybedilmesi veya işgal edilmesiyle Rax, İmparatorluk'un Dış Halka'da bulunan son kalesini Yeni Cumhuriyet'in boğazını sıkmak için kullanmayı planlıyordu. Eski İmparatorluk askeri teçhizatları için üçüncü parti şirketlere güvenirken, Rax ise tüm üretim zincirinin İmparatorluk'a ait olması için düzenleme yapmıştı. Planını başarıya ulaştırmak için konseyin son üyesi Brendol HuxArkanis'ten kurtardıktan sonra Gölge Konseyi'ni oluşturdu. "Gölge Konseyi", İmparatorluk'u yeni bir altın çağa götürmesi amacıyla en iyi ve parlaklardan oluşan gizli bir pano olarak görev yapması içindi.[10]

Chandrila'da kriz

"Rax ileriye giden yolumuz. İmparatorluk değişmeye açık olmalı. Galaksiye bizi reddetmenin ne demek olduğunu göstermeye açık olmalıyız."
―Adea Rite[kaynak]

Akiva Savaşı'ndan yaklaşık olarak üç ay sonra Rax, İmparator rolünü sağlama alacağını söyleyerek Rae Sloane'yi Chandrila'da bir barış anlaşması imzalamak için gönderdi. Anlaşma, Yeni Cumhuriyet'in Kashyyyk'te bulunan Ashmead'in Kilidi adlı İmparatorluk hapishanesinden çoğu İsyan'ın erken günlerinden beri bu durumda olan tutukluların salınmasını kutlayan Bağımsızlık Günü ile çakıştı. Aslında hayatta kalanlar Rax tarafından planlanıp, Senato Muhafızı olarak davranan bir İmparatorluk ajanı olan Windom Traducier tarafından uygulanan bir planın şarçasydı ve hayatta kalanların beyinlerine yerleştirilen inhibitör çipleriyle ortaya koyulmuştu. Yeni Cumhuriyet özgür bırakılmış tutukluları ve ailelerini sahneye çıkarınca Rax, Büyük Moff Randd'a İmparatorluk filolarını Jakku olduğu anlaşılan koordinatlara götürme emri verdi. Rax ayrıca Gölge Konseyi'nin toplanmasını sağladı.[10]

Traducier çipleri aktif hale getirdikten sonra eski tutuklular, özellike Şansölye Mon Mothma ve birçok Cumhuriyet askeriyesi subaylarına odaklanarak kalabalığın üzerine ateş açtı ve saldırdı. Kıyımı balkondan izleyen Sloane, bu terör saldırısının Rax'in bahsettiği "saldırı" olduğunu anladı. Rax'in İmparatorluk'u yönetme metotlarından zaten hoşlanmayan Rae, Rax'ın gizli bir destekçisi olan yaveri Adea Rite'a Ravager üzerinde Rax ile yüzleşeceğini söyledi. Sonuç olarak Rite, Sloane'yi öldürmeye çalıştı fakat Rae gezegenden kaçmayı başardı. Traducier sonradan Tashu'yu Cumhuriyet'ten kurtardı ve Rax'ın kendine İmparator unvanı vermesinden sonra bile eski İmparator Sheev Palpatine'e hizmet ettiğini belirtti. Saldırılar Yeni Cumhuriyet'in moralini bozdu fakat savaşın, Han Solo ve Chewbacca tarafından yönetilen bir ayaklanmayla Kashyyyk'i kaybeden İmparatorluk'un lehine döndürmeyi başaramadı.[10]

İmparatorluk Danışmanı

"Bu grup ve İmparatorluk'a danışman olarak, İmparatorluk Danışmanı unvanını alacağım ve Baş Amiral Sloane bize dönene kadar lider olarak hizmet vereceğim."
―Gallius Rax, Gölge Konseyi'ne[kaynak]

Chandrila saldırısı sırasında Sloane'nin yakalandığını öne süren Gallius Rax, kendini İmparatorluk Danışmanı ilan etti ve İmparatorluk kalıntıları liderliğini üstlendi. Borrum neden çorak Jakku gezegenine gittiklerini sorduğunda Rax, yeni armadasını gezegen üzerinde "test" etmek istediğini söyledi.[10] Aslında Rax, İmparator'un posthümoz İhtimal'inin parçası olarak Brendol Hux harici diğer Konsey üyelerini öldürmeyi planlıyordu. Eski İmparator, ölümünden sonra İmparatorluk'un yaşamaması gerektiğini düşünüyordu çünkü liderini korumayı başaramamıştı.

Bu sırada Sloane, Rax'ı avlamak ve öldürmek için eski Asi Brentin Lore Wexley ile güçlerini birleştirdi. Sloane, Mercurial Swift isimli ödül avcısından bilgi alırken Rax'ın Jakku'ya gittiğini öğrendi ve ikili çöl gezegenine gitti. İndikten sonra Brentin ve Rae, Rax hakkında bilgi öğrenmek amacıyla Corwin Ballast'ın sahibi olduğu bir barı ziyaret etti. Ballast bilgi vermedi fakat ikili, Rax'ın Süper Yıldız Destroyeri Ravager'ın devasa İmparatorluk armadası ile hiperuzaydan çıkmasıyla bilgilerine ulaştı.[10]

Jakku hazırlığı

"Asilerle büyük bir çıkmaza gireceğiz. Filonun kayda değer bir kısmını buna adıyoruz ve baş belası İsyan o sektörde kalmak istiyorsa aynısını yapmak zorunda kalacaklar. Endor'dan beri en büyük savaş olacağa benziyor."
Randd[kaynak]

İmparatorluk-sınıfı Yıldız Destroyeri Inflictor, Jakku yüzeyine çakılıyor.

Birkaç ay boyunca Danışman Rax'ın güçleri, Yeni Cumhuriyet'in saldırısı için Jakku'da bekledi. Rax'ın liderliği altında Jakku İmparatorluk kalıntısı güçleri, çöl gezegeninin ağır şartlarıyla test edildi ve yorgun düştü. Rax, zorluğun daha güçlü ve ideolojik olarak daha saf bir İmparatorluk kurmak için gerekli olduğunu söyledi. Rax'ın tarikat vari felsefesine dayanarak İmparatorluk eğitimi daha zor ve daha vahşi hale gelirken, muhalifler ağır cezalandırıldı. Brendol Hux'ın yardımıyla Rax, yerel yetimler ve sokak çocukları kaçırdı ve onları Brendol'un genç oğlu Armitage Hux'ın yönettiği çocuk katiller gücü olarak eğitti.[17]

Bu sırada Yeni Cumhuriyet güçleri, Kashyyyk ve Bulut Şehri'nde bulunan İmparatorluk hücrelerine operasyonlar düzenledi. Norra Wexley ve takımı, Jakku'da bulunan İmparatorluk varlığını keşfetti. Oğlu Temmin Wexley ve eski İmparatorluk sadık subayı olan Yeni Cumhuriyet ajanı Sinjir Rath Velus, Prenses Leia ve Şansölye Mothma'yı uyarmayı başardı. Ancak Yeni Cumhuriyet'in Galaktik Senatosu, Kara Güneş ve Kırmızı Anahtar suç çeteleri meseleleri yüzünden Jakku konusunda çıkmaza girmişti. Han Solo, Sinjir ve takımı gerekli oyları güvence altına almaya yardım ettikten sonra Senato, Jakku'ya Yeni Cumhuriyet güçleri yollamayı kabul etti.

Jakku Savaşı

"Bu İmparatorluk'a hayatımı adadım. Güçlü tutmak için savaştım. Geriye bunun kaldığına inanmak zor."
Garrick Versio[kaynak]

Endor'dan bir yıl ve dört gün sonra YSS 5'te İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyet, İç Halka gezegeni Jakku'da ve üzerinde savaştı çünkü asiler İmparatorluk'u yenmek ve bölgelerini galaktik savaşta önemli bir sektöre genişletmek istiyordu. İmparatorluk'un galakside bulunan çoğu tersaneyi kontrol etmesiyle Cumhuriyet, İmparatorluk gemilerini ele geçirerek filolarını genişletmeyi ve gezegende bulunan gizli bir İmparatorluk silah tesisini yok etmeyi amaçladı.[13][105] Yeni Cumhuriyet güçleri gezegendeki İmparatorluk varlığını yok etmek için Jakku'nun çorak çöllerinde ve uzayda savaştı.[17]

İlk başta savaş İmparatorluk'un lehineydi. Büyük Moff Randd'ın komutası altında İmparatorluk filoları, Süper Yıldız Destroyeri Ravager'ın etrafında sıkı bir savunma pozisyonu aldı. Bu aşılamaz pozisyon Yeni Cumhuriyet bahri saldırısını aksattı ve Ravager'ın periyodik olarak Yeni Cumhuriyet filosuna bombardıman yapmasını sağladı. Yüzeyde General Hodnar Borrum'un güçleri, Yeni Cumhuriyet'e karşı çetin bir direniş gösterdi. Savaş devam ederken İmparatorluk Danışmanı Rax, Danışman Yupe Tashu, Brendol ve Armitage Hux ve çocuk askerler Jakku Rasathanesi'ne gitti. Rax orada İmparator'un yatı Imperialis'in replikası olan ve Bilinmeyen Bölgeler'de bulunan gizli koordinatlara götürecek bir gemiye sahipti. Rasathane ayrıca Jakku'nun çekirdeğine giden bir deliği gizliyordu. Rax ve Tashu, gezegenin patlamasına yol açacak ve yörüngede bulunan İmparatorluk ve Yeni Cumhuriyet filolarını İhtimal'in parçası olarak yok edecek bir karanlık taraf ayini yapmayı planladı.[17]

Son

"Yıldız Destroyeri Eclipse'e git. Burayı terket. Yeni bir mülk bul. Oyunu yeniden başlat. Hak etmeyen. Hak etmeyenim. Sadece bir su sıçanıyım, bir vworkka değil. Kimsesiz, her zaman kimsesiz. Shah-tezh. Cora Vessora. Hak etmeyen…"
―Gallius Rax'ın son sözleri, Rae Sloane'ye[kaynak]

Jakku Savaşı'nın gidişatı Yeni Cumhuriyet Kaptanı Kyrsta Agate'nin Yıldızşahini-sınıfı muharebe gemisi Concord, İmparatorluk pozisyonunda bir açıklık bulup Ravager'ı bombaladığında Yeni Cumhuriyet'in lehine döndü. Muharebe gemisi devredışı bırakılmasına rağmen Concord, güçlü çekici ışınlarını kullanarak Ravager'ı Jakku yüzeyine çekecek kadar dayandı. İmparatorluk komuta gemisinin yok edilmesiyle Yeni Cumhuriyet güçleri, İmparatorluk güçlerini her yönden sıkıştırdı. Savaşın İmparatorluk aleyhine dönmesiyle hayatta kalan İmparatorluk güçleri çekici ışınları kullanarak gemileri gezegen yüzeyine çekmeye başladı.[17]

Rax'ın Jakku'yu patlatma planı, Baş Amiral Sloane ve eski düşmanları Norra ve Brentin Wexley'in ortak çabası ile suya düşürüldü. Rax'ın ölümünden sonra Sloane, İhtimal'in son aşamalarını üstlendi ve Brendol, Armitage ve çocuk askerler ile gerçekten saklanmış olan Eclipse'i buldukları Bilinmeyen Bölgeler'e gitti. Bu sırada Baş Vezir Amedda, Anklebiter Tugayı olarak bilinen çocuk direniş savaşçıları grubunun yardımıyla ev hapsinden kaçtı. Şansölye Mothma ile iletişim kurduktan sonra Amedda, Yeni Cumhuriyet ile birlikte İmparatorluk Teslim Belgesi ve Galaktik Ahenk'i imzaladı ve Galaktik İç Savaş sona erdi.[17]

Galaktik Ahenk

"Jakku Savaşı'ndan beri İmparatorluk büyük ölçekli saldırılar yapmadı. Kaynaklar, Merkez ve İç Halka'da bulunan İmparatorluk gemilerinin anlaşma dahilinde olduğunu rapor ediyor. Geçiçi Senato'nun önemli üyelerinden bazıları Yeni Cumhuriyet'in İmparatorluk kalıntıları ile savaşın sonuna geldiğini ve son teslim olmanın kalıcı olacağını söylüyor. Ancak bugün yaptığı konuşmada Şansölye, tüm gezegenlerin yüksek alarmda kalması için uyarıda bulundu ve Yeni Cumhuriyet YıldızFilosu'nun görülebilir gelecekte savaş durumunda kalması gerektiğini belirtti."
―Jakku Savaşı'ndan sonra bir holo haber.[kaynak]

Ateşkes

İmparatorluk, Jakku Savaşı'nı kaybetti ve Yeni Cumhuriyet'e teslim olmaya zorlandı.

En sonunda İmparatorluk karşı saldırısı kesin olarak mağlup oldu ve Dış Halka'nın ucunda yer alan sektörlere itilip galaksinin sadece küçük bir nüfus oranı ve endüstriyel kaynağını tutan İmparatorluk sonsuza kadar değişti. Bu sektörler ağır kuvvetlendirilmiş kalelerdi ve Yeni Cumhuriyet onları bağımsızlaştırmak için yüksek bedel ödeyeceği için onları küçük bir tehdit olarak görüyordu.[13]

Yeni Cumhuriyet sonradan Baş Vezir Amedda'yı İmparatorluk'u teslim etmeye ve Chandrila'da İmparatorluk'a cezalandırıcı savaş tazminatları ve katı silahsızlandırma dayatan Galaktik Ahenk'i imzalamaya zorladı. Anlaşma şartları Stormtrooper Kolordusu'nun asker alım ve seferberliğini yasadışı yapmayı, ağır savaş tazminatları ödemeyi, katı silahsızlandırma anlaşmalarını kabul etmeyi, İmparatorluk boyunca birçok İmparatorluk Akademisi'ni terketmeyi, işkenceyi yasaklamayı ve başkent Coruscant'ı Cumhuriyet'e vermeyi içeriyordu.[13][17]

Şansölye Mon Mothma sonradan hayatta kalan tüm subayları savaş suçlusu ilan etti fakat Ahenk'e uydukları sürece tüm sivil görevlileri affetmeye imtiyaz gösterdi. Antlaşma, İmparatorluk'un bir zamanlar yüce askeri endüstriyel kompleksini düzene sokmasına ve savaş yapması yasaklamasına rağmen İmparatorluk Donanması unsurlarının İç Halka ve Merkez Dünyalar'da bulunan belirlenmiş sınırlarda kalmasına izin verdi. Cumhuriyet'in komutasıyla Merkez'e çağrıldılar fakat bazıları bu emre uymadı.[13][17]

Teslim ol ya da paramparça ol

"İmparatorluk düştü ve onunla birlikte düzen ile kanun da."
Terex[kaynak]

Cumhuriyet daha sonradan Ahenk'in imzalandığı haberini duyurmak için Vali Ecressys'in Batı Sınırları'na kaçtığı Velcar sektörü gibi İmparatorluk sektörlerine gitmeye başladı.[6][106]

Bu sırada Coruscant'da geçiçi bir hükümete izin verildi[17] ve bu, Cumhuriyet'in eski İmparatorluk başkentini işgal etmesini[106] ve Amedda'nın yönetimine devam etmesini sağladı. Ancak Cumhuriyet makamları Sadrazam'ın güçsüz bir lider olarak kalmasını güvence altında tuttu.[17]

Ahenk'e rağmen Jakku'da bulunan ve teslim olmadan önce aylarca direnen gibi İmparatorluk kalıntıları hâla vardı ve yeni siyasi ortamda tutunamamıştı.[13] Yeni Cumhuriyet ayrıca İmparatorluk'un teslim olmasını kabul etmeyen birçok İmparatorluk kalıntısı ile uğraşmak zorunda kalmıştı.[17]

Miras

Yeni Cumhuriyet'ten kaçış

"Devrimden beri galaksi daha mı barışçıl?"
―"Müşteri"[kaynak]

Paralı asker stormtrooperlar Galaktik İç Savaş'tan sonra aktifti.

İmparatorluk'un üstüne bir hizipçilik düşmüştü.[13][18] Mirası, uzak gezegenlerde egemenlik kuran paralı askerler ve savaş lordları[107] ile doluydu. Dış Halka Bölgeleri'nde ellerinde kalan küçük güç, Yeni Cumhuriyet'in ilgisini çekmiyordu. Yine de hayatta kalmaları içinde yaşadıkları devrin gerçekliğini değiştirmedi çünkü bireyler için Galaktik İmparatorluk sonsuza kadar ortadan kalkmıştı.[107]

Eski İmparatorluk'un siyasi, askeri ve bilimsel çoğu üyesi Galaktik Ahenk'ten sonra dilsiz bir navigasyon heyeti olan Refakatçiler'in antik hiperuzay yollarını aşmakta verdiği yardımla[13][108] Bilinmeyen Bölgeler'e kaçtı.[109] Yeni Cumhuriyet ise bazıları Cumhuriyet'e katılmayı isteyen ve eski İmparatorluk valileri tarafından yönetilen eski İmparatorluk bölgeleriyle barışçıl bir politika izliyordu.[106]

İmparatorluk'tan bir jenerasyon sonra

"Mevcudiyetten bu rahatsızlığı kaldırmak İlk Düzen'in görevi ve böylece gelişimi yücelten istikrara geri dönebiliriz. İmparatorluk altında varolan ama sonradan İsyan tarafından bozulup Yeni Cumhuriyet tarafından miras alınan anarşiye dönüştürülen istikrar ve biz bunu geri döndüreceğiz. Gelecek tarihçiler güçlü bir elin topluma düzeni geri getirdiği zaman olarak hatırlayacak."
Kylo Ren[kaynak]

İmparatorluk, İsyan kahramanları ve Alderaan trajedisi; Ölüm Yıldızı II'nin yok edilmesinden sonra doğan jenerasyon tarafından hatırlanmasına rağmen bu "zafer çocukları" savaşları kitaplardan öğrenecek ve Galaktik İç Savaş'ın zorlukları sadece bir anı olacaktı.[106] Eski İmparatorluk'un çoğu yörüngesel tersaneleri yok edildi ve Yeni Cumhuriyet, Galaktik Cumhuriyet'in hatalarını tekrarlamamak için Askeri Silahsızlanma Yasası'nı geçirdi ve eski İmparatorluk Merkezini kullanmak yerine başkentini üye gezegenler arasında değiştirdi.[13] Stormtrooper kaskları, sancakları, bayrakları ve diğer İmparatorluk silahlı kuvvetleri eşyalarını toplayan İmparatorluk koleksiyoncuları sıklıkla kendilerine Jakku İntikamcısı, İmparator'un Gazabı ve Avcı Ateşi gibi isimler takıyordu. Diğerleri ise yıkılmış rejimi verimi, vizyonu ve devasa askeri makinesi yüzünden yüceltiyordu.[106]

İlk Düzen stormtrooperları.

İmparatorluk'un yıkılmasıyla İmparator'un çoğu hizmetkarı, rejimin en büyük sırlarıyla birlikte Bilinmeyen Bölgeler'e kaçtı. Endor'dan neredeyse otuz yıl sonra bir İmparatorluk kalıntısı kendini gizli İlk Düzen olarak bütün haline getirdi. Galaksinin büyük sınırında yer alan İlk Düzen, hızla büyüdü ve yeni üsler, tersaneler ve silah laboratuvarları teknolojik olarak gelişmiş bir askeriyeyi galaksi fethine hazırlarken yeni keşfedilmiş yıldız sistemlerini kolonileştirdi. Galaktik İmparatorluk'tan esinlenen ve eski rejimin birçok askeri liderine sahip olan İlk Düzen, galaksinin kontrolünü ele geçirmek için General Leia Organa tarafından yönetilen ve Düzen'in daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanan Yeni Cumhuriyet senatörleri tarafından finanse edilen özel askeri güç Direniş'e karşı savaştı.[13]

Organizasyon

"Verimlilik öngörülebilirliktir. Verimlilik olmadan İmparatorluk bir hiç."
―Everi Chalis[kaynak]

Hükümet

"Bin jenerasyondur ilk defa sektör valilerimiz Coruscant ve Merkez Dünyalar'ı zenginleştirmek için değil, uzay yollarını güvenli tutarak, açık ve ulaşılabilir iletişim sağlayarak, vergilerin doğru toplandığından ve yapıya aktarılmasından emin olarak her sektörü oluşturan yıldız sistemlerinde yaşam standardını yükseltecek."
―Wilhuff Tarkin, Yeni Düzen hakkında[kaynak]

Sheev Palpatine, Galaktik İmparatorluk'un ilk lideriydi.

İlk Galaktik İmparatorluk, yüce yönetici ve devletin tüm siyasi ve askeri meselelerinde nihai otoriteye sahip bir Galaktik İmparator tarafından yönetilen faşist[6] bir askeri diktatörlüktü.[110] İmparator'a yardım eden Baş Vezir, İmparatoruk İdari Konseyi'nin başıydı. İdari Konsey, İmparatorluk'un siyasi ve askeri olarak tüm alanları üzerinde kayda değer güce sahip danışmanlardan oluşuyordu.[7] İmparatorluk Tüzüğü'ne bağlı olunmasına rağmen İmparatorluk liderleri yasanın üstündeydi.[6]

Parlemento, İmparatorluk Senatosu olarak adlandırılmış eski Cumhuriyet Galaktik Senatosu'ndan oluşuyordu. Bir otokrasi olarak eski Cumhuriyet'in demokratik ve ileriye dönük poliçeleri yeni güç koridorunda gereksiz hale geldi. İmparatorluk Senatosu galaktik tartışma[111] için bir forum olduğunda ve İmparator tarafından herhangi bir sebeple yoksayılabilecek yasaları geçirmek için bir kasis haline geldiğinde saygınlığını yitirdi.[112] YSÖ 0 yılında Senato feshedildi ve Eski Cumhuriyet'in son kalıntıları da ortadan kaldırıldı. Yıldız sistemleri ve sektörler üzerindeki yasama otoritesi direkt olarak bölgesel valilere[1] aktarılarak İmparatorluk bir askeri hükümet haline geldi.[6]

Sith, İmparatorluk vasıtasıyla galaksiyi bir jenerasyon boyunca yönetmişti.

Yüksek rütbeli askeri personel arasında İmparator Palpatine'in isminden korkuyla bahsediliyordu ve sıklıkla "Lord"" olarak isimlendirilen Sith çırağı Darth Vader'ın da ismi Palpatine gibi korku taşıyordu. Çoğu kişi Vader'ı yaşayan bir silah olarak İmparator'un sağ kolu ve İmparator'un mirasına halef olarak görüyordu.[9][82] Aslında İmparator, Karakanat Projesi[113] gibi Sith kimyası[7] ile karanlık taraf yoluyla ölümsüzlüğün sırlarını açığa çıkararak sonsuza kadar yaşamayı planlıyordu. Dolayısıyla İmparatorluk, İmparator ve Vader'ın ölümü sonrasında açık bir halef zincirinden yoksundu.[7] Hem İmparator hem de Vader'ın ölümünden sonra İmparatorluk hükümet lideri ve Baş Vezir Mas Amedda, İmparatorluk'u birarada tutmaya çalışırken İmparatorluk tahtına göz dikenler her gün kendilerini lider ilan ediyordu.[7] İletişim eksikliği yüzünden Palpatine'in ölümünü çevreleyen İmparatorluk mesajları birbiriyle çakışıyordu. İmparatorluk bölgesi G5-623'ün Büyük Moffu Lozen Tolruck gibi bazıları İmparator'un Ölüm Yıldızı II'den doğaüstü yollarla kaçtığını düşünürken bazıları ise İmparator'un mezarından İmparatorluk'u yönettiği gibi daha da çılgın fikirlere kapılmıştı.[10] Diğerleri ise İmparator'un ölümünü aylarca kabul etmek istemedi.[6][10] İmparator'un ölümü raporlarına karşılık olarak yerine bir oyuncu koyuldu. Sonunda İmparator'un gerçek kaderi halk tarafından öğrenildi. Yeni İmparator bildirgeleri hemen her gün yapılıyordu fakat hiçbiri gerçek güce sahip değildi. Ayrılıkçı filolar ve diğer İmparatorluk subayları tahta aday olanları desteklemek için birbiriyle savaştı.[18]

Endor Savaşı'nı takip eden aylarda Baş Amiral Rae Sloane, Galaktik İmparatorluk ve İmparatorluk Donanması'nın bifiil lideri olarak tanınmaya başladı. Aslında güç, Filo Amirali Gallius Rax ve Gölge Konseyi tarafından elde tutuluyordu.[10] Gallius Rax tarafından Coruscant'da ev hapsinde tutulan Amedda, İmparatorluk'un yasal lideri ve vekil İmparator idi. Mon Mothma, tüm İmparatorluk'u teslim etmediği sürece teslimiyetini kabul etmeyeceğini açıkladı.[10] Chandrila'da Bağımsızlık Günü'nde yapılan İmparatorluk destekli terör saldırısı sırasında Sloane'nin yaveri Adea Rite, Sloane güçlerine katılmayı reddettikten sonra Rax tarafından emredilen başarısız bir suikast girişmesi yaptı. Rax, Sloane'nin "öldüğü" haberi karşısında şok oldu. Rax, İmparator olmak yerine Baş Amiral yeniden lider olarak görev yapana kadar İmparatorluk Danışmanı oldu. Jakku Savaşı sırasında hayatını kaybetti.[10]

Danışmanlar Aloo ve Greejatus, İmparator Palpatine ve Lord Vader ile ikinci Ölüm Yıldızı üzerinde buluşuyor.

İmparator Palpatine, İmparatorluk'ta yegane ve yüce gücü elinde tutmasına rağmen, Güç'ün karanlık tarafına dair ileri araştırmalar yapmak için hükümet işlerinden uzak duruyordu. Bu yüzden İmparatorluk'un kararları İmparatorluk İdari Konseyi tarafından veriliyordu. Konsey, Baş Vezir Mas Amedda ve İmparator'un en yakın danışmanları Sate Pestage, Janus Greejatus, Ars Dangor, Kren Blista-Vanee ve Prelate Verge tarafından yönetiliyordu. Bu bireyler İmparatorluk hegemonyasının en üst kademesini oluşturuyordu ve askeriyede bulunan subaylar üzerinde kayda değer yetkiye sahipti. Tüm mofflar, generaller ve amiraller, İmparatorluk kadrosuna tabii idi fakat danışmanlar bile İmparatorluk İstihbaratı bilgilerine erişemiyordu. İmparator halk yaşamından büyük oranda emekli olduktan sonra Sadrazam Amedda ve İdari Konsey'in geri kalanı, İmparator'un hâla halk içinde olduğu izlenimini vermek için İmparatorluk hava limuzinlerini düzenli olarak hareket ettiriyordu.[7]

İmparator'un çırağı ve komuta zincirinde ikinci sırada olan Darth Vader, resmi İmparatorluk komutası dışındaki çoğu operasyonda bulunuyordu ve bir olay sırasında Moff Tarkin tarafından "görünmez bir rütbe" olarak adlandırılmıştı. Bu belirtilmemiş otorite o kadar yüksekti ki, Baş Vezir Amedda bile ona emir veremiyordu ve istenildiğinde Sith Lordu ile sırları paylaşıyordu. Ayrıca onu sinirlendirenleri, idari dal veya yüksek rütbeli askeri subaylar olsa bile infaz etme yetkisine sahipti.[7][9] Ancak otoritesine rağmen İmparator gibi İmparatorluk hükümetinin yönetiminde çok az etkisi vardı. Bunun yerine askeri işlere girişiyordu ve sıklıkla Palpatine'den görevler alıyordu. Palpatine gibi Vader da, İmparatorluk'un iki Sith Lordunun karanlık tarafta daha güçlü ve anlama yetisine sahip olması için bir araç olduğuna inanıyordu.[7] YSS 4 yılında İmparator Palpatine'in ölümünden sonra İdari Konsey'in İmparatorluk'u verimli şekilde yönetememesiyle Filo Amirali Gallius Rax, daha gizli ve yerini almayı planladığı İdari Konsey'den daha militarist olacak Gölge Konseyi isimli yeni bir idari dal önerisi sundu. Gölge Konseyi birçok danışman, amiral ve generalden oluşuyordu ve "ortadan kayboluşuna" kadar Baş Amiral Rae Sloane, konseyin bifiil lideriydi.[10][114]

İmparatorluk Senatosu feshedilene kadar Yeni Düzen'in yasama organıydı.

İmparatorluk Senatosu düşük hükümet kademesine düşürüldü ve galaktik tartışma için bir forum olduğunda saygınlığını yitirdi çünkü sayısı giderek artan senatörler İmparator Sheev Palpatine'in Klon Savaşları sırasında başlamış yolsuzluk ağına kapılıyordu.[111] Bir zamanlar güçlü Senatonun Palpatine'in ellerinde olmasıyla yasa geçirmek Yeni Düzen için bir formalite haline gelirken senatörler ve galaktik vatandaşlar ise galaksi siyasetinde bir yerleri olduğuna inandırıldı. Aslında Palpatine sınırsız idari güce sahipti ve resmi olarak yasa geçirebilen tek kişiydi. Çoğu kişi İmparator'a karşı gelmekten korksa da Alderaan'dan Bail ve Leia Organa gibi bazıları İmparatorluk ve hareketlerini aktif olarak sorguladı ve İmparatorluk otoritesi bundan hoşlanmıyordu. Sonradan Leia Organa'nın diplomatik dokunulmazlığını kullanarak Asi Birliği'ne yardım ettiği iddiaları ortaya atıldı. Ayrıca İmparatorluk Jedha Şehri'nin yok edilmesi hakkında bir maden kazası olduğunu belirterek Senato'ya yalan söyledi.[81] İmparator, Ölüm Yıldızı planları taşıdığı bilinen Tantive IV üzerinde Leia'nın yakalanmasını Yavin Savaşı'ndan kısa süre önce İmparatorluk Senatosu'nu feshetmek için bir bahane olarak kullandı.[1] Senatonun feshedilmesiyle Eski Cumhuriyet'in son kalıntıları ortadan kaldırıldı ve çeşitli sistem ve sektörlerin yasama otoritesi direkt olarak bölgesel valilere aktarılarak İmparatorluk sadece İmparator'a yanıt verilen bir askeri hükümet haline getirildi.[1]

Randd, Dış Halka Bölgeleri'nde yer alan Dış sektörün Büyük Moffu idi.

Merkez Dünyalar'dan Dış Halka Bölgeleri'ne kadar galaktik bölgeler, bölgesel sektör valileri veya İmparatorluk Askeriyesi'nin bir parçası olarak her sektörde[65] gücün çoğunu elinde tutan ve Galaktik İmparator'un yönetimini her sektöre getiren mofflar tarafından denetleniyordu.[115] Bu, Palpatine'in Galaktik Cumhuriyet Yüce Şansölyesi olduğu Klon Savaşları'nın son aşamalarında geçirdiği Sektör Yönetim Kararı'dan kaynaklanıyordu.[116] Belirli bir zamanda sadece yirmi Moff olmasıyla İdari Konsey'e tabii idiler ve tüm pozisyonlarda insanlar vardı. Ancak kendileri de YSÖ 14 yılında oluşturulan Büyük Moff rütbesinden aşağıdaydı ve bu rütbe, mofflar veya sektör valilerini kontrol altında tutmak için birçok sektörü içeren üst sektörlere liderlik yapıyordu.[7] İmparatorluk Senatosu feshedildikten sonra Galaktik İç Savaş'ın başında tüm yasama gücü bölgesel valilere aktarıldı.[1]

Endor Savaşı sırasında İmparator Sheev Palpatine'in ölmesinden sonra, yolsuz sektör valilerinin İmparatorluk gemileri veya barış için Yeni Cumhuriyet ile anlaşmaya başladığı sırada Valco Pandion gibi bazı askeri liderlerin kendini Büyük Moff ilan etmesiyle İmparatorluk bölgeleri karışıklık haline girdi.[12] İmparatorluk bölgesi G5-623 Büyük Moffu Lozen Tolruck ve Anoat sektörü Valisi Adelhard gibi diğer valiler ise İmparatorluk'tan ayrıldı ve İmparatorluk kalıntıları kurdu.[10][36]

Yönetim ve bürokrasi

"Savaş sona erdi. Ayrılıkçılar yenildi ve Jedi isyanı bastırıldı. Yeni bir başlangıcın eşiğinde duruyoruz."
―İmparator Sheev Palpatine[kaynak]

Dasita Lyros tarafından yapılan YDKK posteri YDKK Güçlendirme

İmparator galaktik bir armadaya sahip olmasına ve tüm galaksideki karşı koyulamaz askeriye, bilim ve ekonomik hegemonyayı komuta etmesine rağmen, yaşayan Jedi korkusu Palpatine'i hükmü boyunca korkuttu. Bu tehdide direkt karşılık olarak İmparatorluk, Karanlık Taraf Uzmanı, Güç'e hassas Engizisyon bireylerini hayatta kalmış Jedi'ları bulması ve ortadan kaldırması için eğitti. Görevlerinin doğası gereği Engizisyoncular, yerel İmparatorluk güçlerini komuta edebiliyordu ve İmparatorluk Askeriyesi'nde bulunan diğer subaylar üzerinde otoriteye sahipti.[34][117]

Karanlık taraf öğretileri ve gizli amaçlar İmparatorluk yönetiminin ilgisini çekmesien rağmen galaksi çaplı bir İmparatorluk yönetmenin banal sıradanlıkları İmparatorluk liderliği etkilemekten geri kalmıyordu. Yeni Düzen'in yükselmesiyle önceki birçok hükümet ajansı yeniden isimlendirilip, amacı değiştirilirken çoğu resmi bina ise daha karanlık ve açılı bir estetiğe geçiş yaptı. Bu ajanslardan birisi Cumhuriyet devri CKK, yeni adıyla Yeni Düzen'i Koruma Komisyonu; YDKK idi.[7] YDKK, İmparator'un hükmü altında bulunan sayısız gezegende düzeni ve istikrarı güvence altına almak için İmparatorluk'un ana şemsiye ajansıydı ve yeni rejimi propaganda ve istihbarat servisi ile destekliyordu. İmparatorluk Güvenlik Bürosu, İmparatorluk İstihbaratı ve Ubiqtorate gibi organizasyonlar onun denetlemesi altında çalışırken İGB, galaksinin sayısız vatandaşları üzerinde yapılan İmparatorluk İstihbaratı'nın veri ve bilgi toplama operasyonlarıyla potansiyel muhalif hareketleri bulmaya yardım ediyordu.[50] Ayrıca YDKK'nın himayesi altında çalışan çalışan organizasyonlardan birisi Kalkınma Koalisyonu altında olan Bilgi Bakanlığı idi. Bakanlığın ana görevi HoloNet Haber Ajansı'nı İmparatorluk karşıtı mesajlardan temizlemek ve İmparatorluk'ta bulunan devasa iletişim sistemleri için gerekli altyapıyı güvenceye almaktı. Ayrıca Coruscant'ın 5127. seviyesinin Federal Bölgesi'nde yer alan büyük YDKK arkolojisinde İmparatorluk Basın Birliği'ni denetliyordu.[7][118]

İmparatorluk ayrıca sivileri İmparatorluk ve galakside yürüttüğü devasa veri operasyonlarına yardım etmeleri için işe aldığı ve çalışanların performanlarını AJ^6 siborg inşası ile sibernetik olarak geliştirebildikleri İmparatorluk Bilgi Ofisi'ne sahipti.[14] Tarım Bakanlığı ve İmparatorluk Tarım Kolektifi, Lothal da dahil galaksi boyunca çoğu gezegende İmparatorluk hükmünün tarımsal alanlarını denetliyordu.[119] Ekonomi Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Hava Bakanlığı, Ulaşım Bakanlığı ve İmparatorluk Araştırma Birliği de İmparatorluk boyunca birçok vatandaşı işe alıyordu.[98][120]

Endor Savaşı'ndan sonra YDKK, İmparatorluk Terfi, Galaktik Hakikat ve Gerçek Doğrulama Ofisi olarak yeniden örgütlendi.[10]

Yeni Düzen

"Her yerde propaganda vardı. Sevgili meşru Milvayne! İmparatoru içeri aldığında dünyanın ne kadar mükemmel olacağının kanıtı!"
Vulaada Klam, Milvayne hakkında[kaynak]
Dosya:Strength & Obedience-SW Propaganda.jpg

Resinu Santhe-Caltra tarafından yapılan YDKK onaylı propaganda posteri

Yeni Düzen, İmparatorluk'un siyasi diniydi ve yukarıda tuttuğu değerleriydi. Birçok organizasyon YDKK, Yeni Düzen'i Korunması için Komisyon, altında toplanmıştı. Bunlar arasında İmparatorluk Güvenlik Bürosu, Kalkınma Koalisyonu, İmparatorluk İstihbaratı ve CompForce ile birlikte bilim dalları ve genç eğitim girişimleri vardı.[11][31][49][86]

Galaktik İmparatorluk, galakside bulunan çeşitli gezegenlerin kültürlerini ve fikirlerini değiştirmek için devasa ve efektif propaganda makinesini kullanıyordu. Yıkıcı Klon Savaşları'nın sonu ve Yeni Düzen'in yaratılışını kutlamak için İmparator, İmparatorluk'un ulusal bayramı olarak İmparatorluk Günü'nü yarattı. "İmparatorluk'un Görkemi" adlı şarkı ulusal marş olarak hizmet verdi.[14] Onu daha genç ve çekici göstermek yayınlarda Palpatine'e yapılan fiziksel değişiklikler yüzünden çoğu vatandaş İmparatorun yaralı görünüşünü bilmiyordu[14] veya galaksinin bir Sith Lordu komutası altında olduğundan haberdar değildi.[121]

Engizisyon lideri Baş Engizisyoncu'yu içeren bir propaganda posteri

Halk gözünde meşruiyetini sağlamlaştırmak için İmparatorluk, Palpatine'in ofisine yaşanan düelloyu bir "Jedi İsyanı" yaşandığı ve Jedi Düzeni'nin Cumhuriyet'in kontrolünü ele geçirmek için bir darbe planladığı ve böylece 66. Emir'e gerek olduğu fikrini desteklemek için kullandı. Yeni Düzen Bildirgesi'nden sonraki yıllarda çoğu kişinin olayların İmparator'un versiyonuyla yaşandığına inanması ve desteklemesiyle geriye kalan Jedi'ların tüm kayıtları ortadan kaldırıldı. Ancak Zaluna Myder gibi bireyler ve hatta Luke Skywalker bile İmparatorluk'un yok olmaya varan olaylarda kayıtlarını sorgularken, Jedi'ları bilenler ise Jedi'ların bir darbe yapabileceğine inanmıyordu.[42][86] Bağımsız yayınlar yapmaya çalışanlar ise mahkemesiz bir hapisle cezalandırabiliyordu.[18]

Yine de Klon Savaşları'nın bitmesi ve Ayrılıkçı Droid Ordusu'nun dağıtılmasıyla yeni bir barış ve istikrar duygusu, Merkez'e geri döndü.[7] Bu barış, Dış Halka gezegeni Garel'de[49] Bith Yanjor'un heykelinin yıkılması veya Lojuun'un Şarkısı[31] gibi baltalayıcı operaların yasaklanması ve Lord Vader'ı aşağılayan siyasi sözlere sahip bir şarkılarından sonra Hakko Drazlip ve Tootle Froots üyelerinin Kessel madenlerinde çalışmaya gönderilmesi tarzı olaylarda otoritesini kullanarak İmparatorluk'u baltalayan artistik medyayı ortadan kadıran YDKK'nın Kalkınma Koalisyonu birliğinin eforlarıyla yaratılmıştı.[86]

Dış ilişkiler

"Hepsi tek, basit bir soruya indirgeniyor, Kral Lee-Char. Sadece siz, bu gezegenin liderinin, yanıtlamaya gücü olduğu bir soru. Mon Kala, yüce Galaktik İmparatorluk'un bir parçası olarak kalmaya gönüllü mü?"
―Büyükelçi Telvar, Kral Lee-Char ile görüşme sırasında[kaynak]

Galaktik İmparatorluk galaksi üzerinde hükmü sağlamaya çalışırken ayrıca siyasi varlığı sırasında birkaç bağımsız ve bağımlı devlet ile dış ilişkilere sahipti. Ayrıca galaksi boyunca birçok protektoraya da sahipti.[39] Diplomatik Servis galaksi boyunca bir maden ağı olan Maden Loncası[122][123] ve yerel durumlara bağlı olarak uygulamaya koyulduğunda küçük çapta değiştirilen gezegensel valilere İmparatorluk poliçesi dağıtmak gibi hükümetler ile büyük şirketler[11] arasındaki müzakereler ve konuşmalarda diplomatlar kullanıyordu.[11] Bunun bir örneği İmparatorluk kanunları, vergileri ve nüfuslarına göre ihtiyaçları uygulayan fakat resmi olarak İmparatorluk'un parçası olmayan Shu-Torun Krallığı veya özgür ve bağımsız protektoralar olarak sınıflandırılan fakat bifiil işgal altında olan Ryloth ile Jedha idi.[12][124] Ryloth, Senato'da bir koltuğa sahipken çoğu kişi senatörü ise bir İmparatorluk kuklasından öte görmedi.[39][80]

Galaktik İmparatorluk, Chiss Yükselişi ile bir ittifak kurdu ve Aristokra adına Mitth'raw'nuruodo veya Thrawn, İmparatorluk'ta Chiss elçisi oldu ve İmparator, Thrawn'ın Bilinmeyen Bölgeler ile alakalı konularda danışmanı olma teklifini kabul etti. Thrawn, bir casus olarak Eli Vanto'yu Chiss Yayılımcı Savunma Filosu'ndan Amiral Ar'alani ile buluştuğu ve Mitth'raw'nuruodo'nun İmparatorluk'a yardım ettiği gibi onun da Chiss'e büyük yardımda bulunabileceğini söylediği Yükseliş'e gönderdi.[125]

Ayrıca bağımsız Concord Dawn sisteminde bulunan antik bir Mandalor grubu olan Fenn Rau'nun Mandalor Koruyucuları ie de bir ittifak kuruldu ve asi hareketlerini rapor etmeleri, gerekirse yok etmeleri ile görevlendirildiler.[126] Ancak asiler bir süre sonra Rau'yu hapse attı, Koruyucular'ın İsyan ile olan gizli ittifakı açığa çıktı ve Mandalore İmparatorluk Naibi Gar Saxon, YSÖ 2 yılında Koruyucuları ortadan kaldırdı.[45]

YSS 0 yılında Yavin Savaşı sırasında Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesinden ve Galaktik İç Savaş sırasında Cymoon 1'e yapılan bir asi saldırısında Silah Fabrikası Alfa'nın kaybından sonra İmparator Palpatine adına Lord Vader bir büyükelçi olarak üretim için hammaddeleri ve askeri operasyonlar için kaynakları güvence altına almak üzere Hutt Klanı ile müzakereler için Tatooine'e gitti. Hutt Jabba bunu kabul etti ve Klanı, galaktik çatışmanın içine soktu.[48]

Kanun hükmü

İmparatorluk Devri sırasında bir Coruscant Güvenlik Gücü polis memuru.

İmparatorluk'ta kanun hükmü başlıca yerel gezegensel güvenlik güçlerinin sorumluluğuydu[83][102] ancak zaman ilerledikçe bu yere güçlerin yerine İmparatorluk Ordusu ve Donanması Polisleri geçti.[11] Ayrıca Askeriye de gezegen işgal altında olsa veya olmasa da sivil kanunu infaz edebiliyordu. Örneğin Demir Abluka sırasında Tasfiye Askerleri, Vali Urik Adelhard adına Anoat sektöründe İmparatorluk yönetimini infaz etmişti.[36]

İmparatorluk hükmü altında kaypak unsurları takip etmesi için Ödül Avcıları Loncası ve bağımsız ödül avcılarıyla antlaşmalar yapılıyordu[48] fakat bu uygulama uygun görülmüyordu.[10] İmparatorluk kanun hükmü iletişimini desteklemek için İmparatorluk Suç Soruşturmaları Ofisi'ni yürütüyordu. Ofis, sadece yetkiye sahip İmparatorluk personeli veya lisanslı ödül avcıları tarafından erişilebilen İmparatorluk İnfaz VeriMerkezi'nin sorumluluğunu üstlenmişti.[32][127]

Maden istasyonları, derin uzay karakolları ve kozmopolitan merkezten çok uzakta olan hapishaneler genellikle güvenlik personeli olarak stormtrooper yoldaşlarından daha az saygı gören İmparatorluk Donanması Askerleri kullanıyordu.[31] Thand sektöründe bulunan Kafrene Halkası gibi devasa ticaret karakolları, sokaklarda kanun ve düzeni infaz etmek için stormtrooper kullanıyordu.[81]

Adalet sisteminde ise sadece sivil davalarda savunmaya izin veriliyordu. İmparatorluk'a karşı davalarda bu seçenek mümkün değildi.[18] Coruscant'da bulunan Giriş Bakanlığı, başkente gelen göçmenleri işlemekle sorumlu organizasyondu.[128]

Askeriye

"Yeni askeriyemize suistimalciler veya işgalciler olarak değil, İmparatorun barışçıl ve istikrarlı bir galaksi vizyonunu başarmaya çalışan koruyucular olarak bakın."
―Wilhuff Tarkin[kaynak]

İmparatorluk stormtrooperları, Galaktik İmparatorluk'un elit şok askerleriydi.

Cumhuriyet Askeriyesi'nin direkt halefi olan İmparatorluk Askeriyesi, çok sayıda savaş gemisi ve sayısız askerden oluşuyordu. En tanınır savaş gemilerinden birisi, varlığı bile sorunlu sistemleri düzene sokan İmparatorluk-sınıfı Yıldız Destroyeri idi. İmparatorluk Askeriyesi'nde yürürlükte olan felsefe, Tarkin Doktrini ile desteklenen güçten ziyade korku yönetimiydi. İmparatorluk'un emrinde ve sadık Taim & Bak, Borstel, Phylon ve Yeni Düzen'in Yıldız Destroyerleri ile galaksi boyunca sık sık kullanılan korkutucu Arazisel Zırhlı Nakliye Araçlarını üreten Kuat Sürücü Tersaneleri ve yan firması Kuat Sistemleri Mühendisliği gibi şirketlerle sınırsız kaynaklar sayesinde destekleniyordu.[9][34] AZ-NA, korkutucu çene monteli ağır lazer topları ile korkulur hale gelirken yürüyücünün bakış açısına aldırmadan bağımsız şekilde dönebilen bir lazer topuna sahip Arazisel Savunma Muhafaza Vasıtası diğer hafif yürücüyüler ise ücra gezegenlerde İmparatorluk Askeriyesi'nin çıkarlarını koruyordu. BlasTech Endüstrileri, yaygın şekilde kullanılan E-11 blaster tüfeğinin ana üreticisiydi.[34] Aratech İtici Şirketi, daha sonradan 74-Z ile değiştirilen ve genellikle İmparatorluk süraçisikleti olarak bilinen 614-AvA süratçisikleti üretiyordu.[129] Sienar Filo Sistemleri, orijinal olarak İmparatorluk Günü'nde açığa çıkan ve çene monteli lazer topları ile XX-23 S-yiv takipçi gibi savaş başlıkları atabilme yeteneğine sahip TIE Gelişmiş v1 gibi İmparatorluk TIE savaşçısı ve varyantlarının çoğunu üretiyordu.[14] TIE Gelişmiş x1, ölümcül v1'in üst sınıfı haline geldi ve Lord Vader'ın aracı oldu. İmparatorluk ek olarak feshedilmiş Ayrılıkçı hareketinin askeri varlıklarını da miras almıştı ve buna en büyük örnek Ölüm Yıldızı idi.[3]

İmparatorluk Ordusu askerleri galaksi çaplı hükümetin ana piyade birimiydi.

İmparatorluk Askeriyesi'ni yüksek eğitimli amiraller, generaller ve galaksi boyunca birçok İmparatorluk Akademisini yöneten Mofflar idare ediyordu. Wullf Yularen gibi birçok ünlü subay ayrıca Galaktik Cumhuriyet'e de hizmet vermişti. İmparatorun hükmünün altıncı yılı sırasında yirmi Moff direkt olarak İmparatorluk İdari Konseyi'ne cevap veriyordu. Tiaan Jerjerrod ve Therbon gibi diğer Mofflar, İmparatorun saygısını kazanmayı hedeflerken Wilhuff Tarkin için ise Büyük Moff unvanı yaratıldı.[82] Hatta bazı hırslı subaylar daha sonradan onlara ihanet edip yok ederek bir terfi peşinde koşmak için ayaklanma hareketlerini destekliyordu. Hiram Zataire'nin büyük arazileri ile Naboo'da bir üzüm bağına sahip olması ve Cassio Tagge'nin TaggeCo ve Lucazec'te maden tesislerinin sahipliğini elinde bulunduran Tagge ailesinin bir üyesi olması gibi yüksek rütbeli subayların özel yatırımlar yapması yaygındı.[7][130]

İmparatorluk Donanması, İmparatorluk boyunca düzeni sağlamakla görevliydi.

İmparatorluk Ordusu ve Donanması galaksi boyunca İmparatorluk'un askeri operasyonlarını yerine getirmekle sorumluydu. Görünürde kanun ve düzeni korumaya[3] odaklı İmparatorluk Askeriyesi güçlerinden korkuluyor ve kaçılıyordu.[1][9][82] En farkedilir unsur ise stormtrooperlar idi. Bu yüzsüz askerler İmparatorluk düzeninin infazcılarıydı ve genelde "ilk önce vur" poliçesi uyguluyorlardı.[1][9][82] Endor Savaşı'ndan sonra Galaktik İmparatorluk'un güçleri hem kaynak hem de personel kısıtlamalarından zarar görmeye başladı ve İmparatorluk savaş eforu için eğitilmemiş ve test edilmemiş kişiler cepheleri doldurmak için kullanılırken önceden on üç Süper Yıldız Destroyerine sahip İmparatorluk Donanması'nın elinde sadece Ravager kaldı ve o da Jakku Savaşı sırasında yok edildi.[12] Galaktik Ahenk'in imzalanmasıyla Galaktik İç Savaş'ın bitmesinden sonra stormtrooper eğitimi ve kullanımı yasaklandı.[13]

Tarkin, İmparatorluk Askeriyesi'nde İmparatorluk üyeleri ve birçok organizasyonu kontrol etmek için İmparator Palpatine tarafından kullanıldığına inandığı bir "kurumsallaşmış şüphe" fark etmişti. Ayrıca bir görev zamanında yerine getirilmediğinde veya başarısız olduğunda ölüm ya da işkence gibi ağır cezalar yüzünden İmparator ve Lord Vader'dan aşırı derece korkuluyordu. İmparatorluk devriye nakliyeleri ve stormtrooperlar sıklıkla birçok gezegende yerel polis gücü olarak kullanılırken görevde olmayan personel yerel garnizonlarından ayrıldıktan sonra yerel bölge ve mahallelere gidiyordu. "üs dışı, rekreasyon" dolambaçlı sözü İmparatorluk Askeriyesi'nde kantina veya metresleri ziyaret ederken kullanılıyordu ve görev subaylarının bu tür kaçamaklar hakkında soru sormaması yaygındı.[39] İmparatorluk Ordusu üyeleri, İmparatorluk Merkezi'nden ne kadar uzağa gönderilinirse Yeni Düzen için o kadar önemsiz olunduğuna inanıyordu ve çoğu kişi Belderone gibi uzak gezegenlere gittiğinde içerliyordu.[7]

Biyo-savaş ve soykırım

"Geonosis hakkında bildiğim tek şey nüfusunun ortadan kaybolduğu. Hiç soru sormadım.
Belki de sormaya başlamalısın. Alacağın cevaplardan mı korkuyorsun? Geonosislilerin değerli İmparatorluk'un tarafından yok edildiğini öğrenmekten mi korkuyorsun?
Peki bunu neden yapmış olalım? Amaç ne olabilir?
Güzel sorular. Cevapları kovala ve belki gerçeği öğrenirsin.
"
―İGB Ajanı Alexsandr Kallus ve Garazeb Orrelios[kaynak]

Geonosis Sterilizasyonu'nun sonucu

Yeni oluşan İmparatorluk sıklıkla insan merkezli eğilimi nedeniyle soykırımla sonuçlanan birçok vahşete sebep oldu. İmparatorluk, Geonosis'te ağır bombardımanla gezegenin yerli Geonosisli nüfusunu yok etti.[42][131] Lasat ana gezegeni daha sonradan yasaklanan T-7 iyon aksatıcı tüfekler tarafından ekolojik olarak yok edildi ve tüm tür neredeyse ortadan kaldırıldı.[132] Dahası, biyo-savaşta ilerleme kaydetmek adına Koramiral Perwin Gedde antik hastalıkları yörüngede bulunan savaş gemilerinden tutsak gezegenlere yağdırarak test etti.[10]

İmparatorluk'ta çeşitli gezegenlerde binlerce biyolojik ajana sahip birçok güvenli tesisten oluşan devasa bir ağ vardı. Biyolojik testler, Coyerti gibi gezegenlerde veya ilkel yerli nüfuslar ve Wookiee kölelere karşı yapılıyordu.[31] Çoğu araştırma ve geliştirme sessiz gerçekleşmesine rağmen birkaç tanesi kontrolden çıktı. Dandoran'da ölümsüzlüğün yollarını ararken üretilen Karakanat Projesi kod adlı yüksek seviyede bulaşıcı bir virüs yanlışlıkla yayıldı ve gezegende bir karışıklığa sebep oldu.[133]

Ekonomi

"—Krediye sahip olduğumuzu unutmayalım. İstediğimiz gibi harcadığımız krediler."
―Arsin Crassus, İmparatorluk'un problemlerinin çözümünü para olarak gören finansman[kaynak]

Galaktik İmparatorluk, Klon Savaşları'ndan hemen sonra yönelen ve ürünlerin dağıtımı ile üretiminin merkezci olduğu planlı bir ekonomiye sahipti.[7] Bu uluslaştırma poliçesine imparatorluklaşma deniyordu.[4] Buna rağmen birçok üçüncü parti şirketin var olmasına izin verilirken Kuat Sürücü Tersaneleri ve Sienar Filo Sistemleri gibi büyük sadık şirketler ise İmparatorluk'un kara ve uzay araçlarının çoğunu üretiyordu. Klon Savaşları sırasında Bağımsız Sistemler Konfederasyonu ile bağlılığı olan Tekno Birliği ve Ticaret Federasyonu gibi şirketler, yeni oluşan İmparatorluk'a dahil edildi ve Federasyonu'nun tüm finansları İmparatorluk finansması Arsin Crassus'a aktarıldı.[12][36] YSÖ 0 yılında hem Incom Şirketi hem de Corellia Mühendislik Şirketi uluslaştırılmıştı.[4]

İmparatorluk Madencilik Enstitüsü'ne ek olarak İmparatorluk, Maden Loncası ile yakın bir ilişkiye sahipti.[122][123]

Galaktik İç Savaş'ın sonuna doğru Filo Amirali Gallius Rax, Endor'dan sonra İmparatorluk üretim zincirinin tüm unsurlarını uluslaştırmaya başladı fakat ölmekte olan İmparatorluk'u kurtaramadı. İmparatorluk Askeriyesi'ne sürekli olarak aktarılan fon oldukça tartışmalıydı. Kısa süreli düşünülmesine rağmen Galaksilerarası Bankacılık Klanı ve diğer bankalardan para almanın galaksiyi bir ekonomik krize sokacağı fikrini varıldı.[10]

YSÖ 19 yılında Cumhuriyet kredisinin yerine İmparatorluk boyunca sabit döviz haline gelen İmparatorluk kredisi geldi. Yeni Düzen'in gelişiyle Galaktik Cumhuriyet devrinden kalma kredilerin değeri zamanla sıfıra düştü.[134] İmparatorluk kredisi sabit döviz olduğu için Yeni Cumhuriyet'in kurulmasından sonra onlar da değerini yitirdi.[10]

Kölelik

"Artmış köle gücümüz var—ama bununla ne yapacağız? Wookieeler'i etleri için kullanabilir miyiz? Lifli ve sert ama yağlanırlarsa veya bir şekilde değiştirilirlerse—Talz gibi türler arası çiftleştirme yapılırsa..."
―Amir Theodane Sardo[kaynak]

İmparatorluk'un yükselişi Cumhuriyet'in kölelik karşıtı kanunların yavaş yavaş kalkmasını gördü. Wookieeler gibi türler duyarsız olarak kabul edildi.[125] Sonuç olarak İmparatorluk savaş makinesi, gezegenleri Kashyyyk'in ekolojik olarak yok edilmesini gören köleleştirilmiş Wookiee nüfusunun omzunda inşa edildi.[10]

İmparatorluk'ta insan olmayanlar sıklıkla güçleriyle bilinen Wookiee kölelerin gezegenin içinde bulunan değerli baharatı kazması için gönderildiği Kessel'in baharat madenleri dahil galakside bulunan birçok köle işçi kamplarına gönderilip bastırılıyordu. Bu birçok kişi için bir infaz anlamına geliyordu ve ancak üç ay hayatta kalabiliyorlardı.[34] İnsansı türlerin hayatta kalması süresi bir yıldan iki yıla kadar uzuyordu.[86]

Yolsuz ve sömürgeci İmparatorluk, yerleşimcilerin yerini değiştirdi ve İmparatorluk fabrika işlerine zorladı. Direnenlerin ailesi kaçırılıyor veya öldürülüyordu.[135] Stratejik kaynak sistemlerinde işsiz olmak yasaya aykırıydı.[42] Ryloth'da izole yerleşkelerin İmparatorluk hakkında az veya hiç bilgisi yoktu ve yerleşimciler ihtiyaç olduğunda köle kamplarına gönderiliyor ve yasaklanıyordu. Bu kampları Lothal'da bulunan Tarkin kasabası gibi kaçan köleler veya yeri değiştirilmiş insanlar oluşturuyordu.[39] İmparatorluk yönetimine karşı gelenlerin gezegenleri harap ediliyordu ve türleri, Kerev Doi gibi gezegenerle baharat madenlerinde çalışmaya zorlanan sürüngenimsi Bodach'i türü gibi yok olma kıyısına getiriliyordu.[18]

Nakliye

Bir uzay rıhtımına bağlı bir İmparatorluk kargo gemisi.

Palpatine'in devasa İmparatorluk'unu bağlamak için büyük bir nakliye ağı, hem sivil hem de askeri nakliyenin ana kaynağı olarak hizmet veriyordu. Yıldızlararası ticaret ve savaş genellikle bilgileri ve varlıkları eski Galaktik Cumhuriyet'ten önceye giden birkaç—trans galaktik otobanlar olarak görülen— büyük hiperyolda gerçekleşiyordu. Büyük ticaret rotalarının hiperuzay yolculuğu için güvenli sayılmasıyla kontrolleri, etkili galaktik hüküm ve savunma için hayati önem taşıyordu. Daha küçük sistemlerde hiperuzay parıldakları koordinatlarını yayarak, yıldız gemilerinin sistemlere hızlı atlamalarını sağlıyordu. Bunun sonucu olarak bu yolları yok etmek düşman hareketine ve karşılık zamanına zarar veriyordu. Bu devasa sistemlere yıldız gemilerinin durakladığı, yakıt doldurduğu ve stoklandığı tesisler olan uzay rıhtımlarıydı. Galaksinin devasalığında yakıt istasyonları olarak hizmet veren uzay gemileri ve Ufuk Üssü gibi büyük sevk rıhtımları da vardı.[7][117] İmparatorluk'un devasa boyutu sebebiyle İmparatoruk hiyerarşisi tarafından büyük ve kompleks lojistik bir ağ kullanılıyordu ve bunun sonucu olarak hem aşırı derecede birbirine bağlı ve oldukça kırılgandı. Mardona III gibi mekanlar "ardiye dünyaları" olarak hizmet veriyordu ve gezegenler, İmparatorluk'u devam ettirmek adına milyonlarca metrik tonluk depolara çevrildi. İmparatorluk kargo gemileri sıklıkla bu kaynakları galaksi boyunca taşıyordu. Bu gemileri ise savsak ve düşük kaliteli personel veya akademiden yeni çıkmış çaylaklar komuta ediyordu.[136]

İletişim ve medya

"Vatandaş raporları, İmparatorluk boyunca barış ile düzeni korumakta önemli bir araç oldu."
Alton Kastle[kaynak]
Dosya:Strength & Obedience-SW Propaganda.jpg

Resinu Santhe-Caltra tarafından yapılan ve YDKK onaylı bir propaganda posteri

Galaktik iletişim sistemlerinin çoğunu eski Galaktik Cumhuriyet'ten alan İmparatorluk, HoloNet Haber'i, galaksi çaplı yayınlarını ve hiperuzay kaynaklı iletişim sistemlerini uluslaştırdı. Yeni İmparatorluk Holovizyonu, İmparatorluk Basın Birliği ile ortak çalışan Bilgi Bakanlığı tarafından denetleniyordu ve haberlerin "kabul edilebilir" düzeyde ve hükümet poliçesinde kaldığından emin oluyordu.[126][137][138] İmparatorluk HoloNet tek devlet destekli haber ajansı olmasına rağmen Galaktik İmparatorluk'u destekleyen yerel haber ağlarının varlıklarını sürdürmesine izin verildi.[139] Bağımsız yayınlar dağıtmaya çalışanlar mahkemesiz şekilde cezalandırılabiliyordu.[18] Ayrıca her içki kurumuna İmparatorluk HoloNet'in yayınının sürekli açık olması yasaydı.[14]

Beklendiği gibi galaktik HoloNet, halk kanısını oluşturup İmparatorluk yanlısı olayları rapor ederek galakside en çok izlenen haber istasyonlarından birisi olarak kaldı. Askeri unsurlar sivil bilgisi dahiline girdiğinde İmparatorluk birçok sektörde yerel HoloNet'i kapatıyordu ve Palpatine ile askeri güçlerine galaksi boyunca neredeyse anında iletişim sağlayarak askeri HoloNet iletişimini öne çıkarıyordu.[7][14] Endor Savaşı'ndan sonra Yeni Cumhuriyet, İmparatorluk'un kısıtlamalarını ve HoloNet üzerinde sansürü kaldırdı ve YSS 5'te kontrolü ele geçirdikten sonra galaktik halkı kazanmak için Merkez Ağ Kraliçesi gibi birçok HoloNet kanalının kurulmasını destekledi.[12]

Bilim ve teknoloji

"Evren yaşlı. Zamanımız azalıyor. İlerleme istiyorum..."
Doktor Cylo-V[kaynak]

Ölüm Yıldızı, İmparatorluk'un en büyük mühendislik projelerinden biriydi.

İmparatorluk'un en hırslı bilimsel gelişmelerinden birisi devasa kyber kristalleri tarafından çalıştırılan ve Geonosis yörüngesinde inşa edilen, tek bir atışla gezegen yok edebilen ay boyutlu derin uzay mobil savaş istasyonu olan Ölüm Yıldızı idi. Klon Savaşları sırasında Galaktik Cumhuriyet tarafından başlatılan ve uzun süredir devam eden projenin tamamlanmasından sorumlu İmparatorluk Gelişmiş Askeri Silah Araştırma Departmanı'nı denetleyen Krennic liderliği altında devam ettirilen bu proje, kompleks üs ağları tarafından desteklenmişti.[4]

İmparatorluk'un kyber kristali ile çalışan bir süpersilaha sahip bir ana muharebe gemisi türü oan Mancınık-sınıfı Yıldız Destroyeri, uzay ve hiperuzayda varolduğu söylentisi olan Kütle Gölge Jeneratörü, bir kuşatma platformu ve uzay istasyonu Torpido Küresi, yıldızlararası bir dondurma ışını ve Klon Savaşları'ndan Cumhuriyet'in elektro-proton bombasına dayalı Elektro-Proton Bombası/Yaprak Dökücü gibi diğer süpersilahları yarattığına inanılıyordu.[116] Bir başarısızlık olarak görülen Kara asker programı, İmparatorluk'un savaş droidleri ile olan anlaşmazlığına sebep oldu.[11]

TIE/AV avcı gemisi ve TIE/S Savunucu gibi deneysel yıldız gemileri, İmparatorluk'un tekniksel yeterliliğini itti ve Yeni Cumhuriyet Devri boyunca gelecek gemi tasarımlarına eklenecek konseptler ve teknolojiler tanıttı.[140]

Bir Sith bilimci grubu ölümsüzlüğe ulaşmak adına Dandoran'da gizli bir araştırma tesisinde Karakanat Projesi'ni geliştirmek için simya ve bilim kullandı. Ancak "Hastalık" olarak bilinen bir virüsün yanlışlıkla yaratılması ve konukçularını öldürüp bedenlerini Zombi Askerler olarak bilinen zeka sahibi yamyam zombilere dönüştürmesiyle başarısız oldu.[141] Göksel Güç Projesi üzerinde çalışan İmparatorluk bilimcileri de kara-madde özünü kontrol altına almaya çalıştı.[116]

İmparator bile Güç olmadan yapılabileceklerin sınırını zorlamayı planlıyordu ve Doktor Cylo vasıtasıyla ağır şekilde korunan araştırma üssünde sibernetik olarak güçlendirilmiş süper askerler yarattı. Vader'ın hem ilk Ölüm Yıldızı hem de Silah Fabrikası Alfa'yı koruyamaması sebebiyle Palpatine, ana infazcıları olarak sibernetik askerlerden oluşan bir ordu oluşturmayı ve Vader'ın rolünü çıraktan basit bir seviyeye getirmeyi planladı.[142]

İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı, İmparatorluk'un muharebe güçlerini stormtrooper zırhı, IT-O Sorgu Birimi ve 9D9-s54 Dianoga casus droidi geliştirerek güçlendirmeye yardım ederken İmparatorluk Maden Enstitüsü de Yeni Düzen altında varlığını sürdürüyordu.[34][143] İmparatorluk ayrıca Güç hassaslığı olan çocukları bulmak ve Dış Halka gezegeni Arkanis'te bulunan Arkanis Akademisi'ne bağlı bir yeraltı tesisinde saklamak için tasarlanan gizli Hasat Projesi'ni başlattı.[144]

Demografi

Galaksi çaplı bir İmparatorluk olarak Galaktik İmparatorluk, galaksi boyunca sayısız uzaylı türüne ev sahipliği yapıyordu. Tercih konusunda İmparatorluk, başkent Coruscant'ın yerlisi insanlar tarafından domine ediliyordu.[36] İnsanlar hem İmparatorluk Askeriyesi hem de İmparatorluk'un siyasi çizgilerinde en yaygın türdü ve Yeni Düzen'in en yüksek alanları neredeyse tamamen bu türden oluşuyordu.[145]

İnsan nüfusu ve askeri insan gücünü artırmak için İmparatorluk'un erken günlerinde birçok İmparatorluk ıslah programları başlatıldı. İnsanların aile kurması teşvik edildi ve bunun için ödüllendirildi. İmparatorluk geleneksel heteroseksüel ilişkileri desteklemesine rağmen kapılar arkasında halledildiği sürece vatandaşlarının kişisel tercihlerini umursamıyordu ve aile programlarına dahil olmuyordu.[10]

Dil

İnsan çoğunluğu olan bir hükümet olarak Galaktik İmparatorluk, Ortak Lisan'ı ve Aurebesh/Yüksek Galaktik yazı sistemini destekliyordu. Yabancı dilleri ve kültürleri öğrenmek genel nüfus tarafından hoş görülmüyordu.[12]

Din

Resmi olarak üst bir güce olan tüm organize dinler ve inançlar yasadışıydı.[13] Ancak aslında İmparatorluk'un devasa boyutu yüzünden büyük bölgesinde binlerce din faaliyet gösteriyordu. Sadece Seswenna sektöründe bile aktif uygulayıcısı olan üç yüzden fazla farklı din vardı ve hepsi yerel İmparatorluk yönetimi tarafından tanınıyordu. İmparatorluk Donanması Şefi Conan Antonio Motti kendini bir "inanç adamı" olarak tanıtıyordu ve İmparatorluk birlikteliğinin çeşitli manevi gelenekleri takip eden vatandaşlar arasında kooperatif ve yapıcı diyalog sayesinde güçlenebileceğine inanıyordu.[146] Güç Kilisesi ve Whills Garfiyanları gibi soyu tükenmiş Jedi'ları ilgilendiren yeraltı dinleri, eski Jedi'lara yakınlıklarına rağmen var olmaya devam etti.[4][13]

Toplum ve kültür

"Kendini gezegeninin bir yerlisi olarak düşünmeyi bırakıp bir İmparatorluk vatandaşı olarak düşünmeye başlar mısın? Sadece bir İmparatorluk vatandaşı? Geldiğin gezegeni korumanın ve hizmet etmenin en iyi yolunun ait olduğu İmparatorluk'u güçlendirmekle olduğunu kabul edebilir misin?"
Coruscant'da bulunan İmparatorluk Kraliyet Akademisi'de tanıtıcı bir konuşma[kaynak]

Estetik

Cumhuriyet'ten İmparatorluk'a geçiş ayrıca yeni hükümetin mimari estetiğinde de görülüyordu. Demokratik hükümet mimarisinde dairesel hatları tercih ederken Palpatine'in otoriter rejimi ise cesur ve brütalist tasarımı tercih ediyordu. Brütalist stil, Klon Savaşları sırasında İmparatorluk'un oluşumundan önce mimar Orson Krennic'in Coruscant'ta bulunan bölgesel yapıları askeri komuta merkezlerine çevirmesiyle ortaya çıktı.[4] Buna en iyi örneklerden birisi ise Krennic'in çalışması olan Cumhuriyet Askeri Operasyon Merkezi idi.[41]

Spor

Birçok gezegenin birbiriyle yarışmasıyla yerçekimi-topu, Galaktik İmparatorluk'ta popüler bir spordu.[119] İmparatorluk bölgelerinde Dış Halka Taksimi ve Fırtınabıçağı Kanfestivali gibi bazı organize sporların İmparatorluk'un erken yıllarında var olmasıyla birçok yeraltı gladyatör oyunları mevcuttu.[127]

Yabancı düşmanlığı

"Aslında uzaylılara saygısızlık yapmamalıyız. Resmen diyorum çünkü Genel Emirler bu yönde. Ancak her zaman yaptığımız bu değil.
İnsan olmayanları hor mu görüyorsun?
"
―İnsan olmayanları hor görmeyen Eli Vanto ve Thrawn, İmparatorluk'ta yabancı düşmanlığını konuşuyor[kaynak]

İnsan merkezli tek türsel hüküm şans eseri değildi ama niyet buydu. İmparatorluk propagandası aktif olarak devlet destekli etnomerkezci yabancı düşmanlığı ve korku borazanlığını teşvik ediyordu. İmparatorluk için "uzaylılar" hoş karşılanmıyordu ve "farklı" veya "garip" olarak görülüyordu. Bu yüzden İmparatorluk insan olmayan vatandaşlarına köylüler, köleler veya evcilleştirilmesi, ortadan kaldırılması veya görmezden gelinmesi gereken engeller olarak davranıyordu. İmparatorluk insanların aksine uzaylıların güvenilmez olduğu ve masumlukları arkasında bir canavar yattığı fikrini destekliyordu. İmparatorluk propaganda makinesi o kadar etkiliydi ki insansı türler bile insan olmayanlara karşı güvensizlik duymaya başladı.[10] İmparatorluk uzaylılara aşağılık olarak baktığı için uzaylıların İmparatorluk subayı olarak hizmet vermesi nadirdi.[34] Yine de İmparatorluk'un Baş Vezir'ı olarak hizmet veren Chagrian Mas Amedda,[7] İmparatorluk Baş Amirali Thrawn[65] ve İmparatorluk Devri sırasında Engizisyon'u yöneten Pau'an Baş Engizisyoncu gibi bazı insan olmayanların İmparatorluk'ta bu rolleri üstlendiği biliniyordu.[38] Çoğunukla insan olmayan bir galaksiye karşı devlet destekli ayrımcılığa ek olarak İmparatorluk, Ithorese gibi uzaylı dillerinin ve kültürlerinin öğrenilmesini hor görüyordu ve vatandaşları için yüksek "İmparatorluk standartlarını" empoze etmenin yolunu arıyordu.[12]

Klon Savaşları'nın yıkıcı doğası ve Ayrılıkçı Birliği'nin droid orduları kullanması, İmparatorluk Devri sırasında galaktik toplumun droid karşıtı yobazlığına sebep oldu.[6] İmparatorluk droidleri kullanışlı olmadıklarında atılması gereken uşaklar ve araçlar olarak görüyordu.[10]

Astografi

Yönetim tefrikaları

"Üstsektörlerin oluşturulmasını öneren ve kontrolümüzü artırmanın üstsektör yönetimiyle olacağını söyleyen sen değil miydin?"
―İmparator Palpatine, Wilhuff Tarkin'e[kaynak]

İmparatorluk sistemleri üzerinde kontrolü sağlamak için İmparatoruk Senatosu'nun senatörlerini kullanmasına rağmen bu kontrol zamanla İmparatoruk sektör ve gezegen valileri veya Mofflara devredildi. Büyük Mofflara birçok sektörü barındıran üstsektörlerin kontrolü verildi[7] ve İmparatorluk Donanması, sektör filoları haline getirildi.[61] Direkt fesih yerine İmparatorluk'un bölgeleri; Kurumsal Sektör gibi kukla devletler, ittifaklar ve hamilikler vasıtasıyla kontrol edildi.[31]

Otonomiye sahip ve İmparatorluk Senatosu'nda bulunan yerel yönetim organları, gönderdikleri senatörlerle birlikte bir Moffun denetimi altında hizmet vermek adına törensel ve güçsüz rollere düşürüldü.[39][147]

Orta Halka ve Dış Halka Bölgeleri'nin sınırında Dış Halka'nın kanunsuzluğuna karşı "ön cephe" olarak kabul edilen görünmez bir sınır vardı.[31] İmparatorluk'un etki alanı Hutt Uzayı'na erişmeden hemen önce bitiyordu ve bu yüzden burası kaçakçılar, ödül avcıları ve galaksinin diğer suçluları için bir cennet gibiydi.[84]

İmparatorluk ayrıca endüstriyel denetim olan stratejik kaynak sistemleri, artırılmış güvenlik önlemleri ve daha yüksek çalışma kotaları kullandı ve genellikle etkili baronlar, önemli kişiler ve verimlilik uzmanları altına veriyordu.[42]

Erken yayılmacılık

Galaktik Cumhuriyet'un halef devleti olarak Galaktik İmparatorluk'un otoritesi galaksi çaplıydı. Eski Galaktik Cumhuriyet'in her bölgesini ve Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'na katılanlar da dahil her şeyi içine almasıyla erişimi devasaydı.[3]

Merkez Dünyalar, İmparatorluk'ta bulunan en zengin ve en etkili gezegenleri barındırıyor, Merkez'den uzaklaştıkça ise ekonomik azalış ve kanunsuzluk baş gösteriyordu. İmparator, Dış Halka'ya iddia koymak istese de bunun gibi bir şeyin lojistik zorlukları aşikardı. Dış gezegenlerin çoğu İmparatorluk altına getirilmek için çok kaba saba, vahşi veya garipti. Bu yüzden çoğunda sadece garnizonlar veya geçici askeri birlikler mevcuttu. Bunun sonucu olarak İmparatorlukçuların alkol almak, içmek, kumar oynamak veya karaborsa ürünleri için sıklıkla gelmesiyle Dış Sistemler sömürgecilik, silah testleri ve askeri tesislerin mekanı oldu.[12]

Karanlık tarafın kaynağını arayan İmparatorluk, İmparator Palpatine'in gücünün galaksi ötesinden geldiğine inanmasıyla bilinen uzayın ötesinde uzak aylarda ve asteroitlerde birçok laboratuvar ve iletişim istasyonları kuruldu.[12] İmparatorluk Araştırma Birliği, galaksinin keşfedilmemiş bölgelerini haritalandırmasında Palpatine'e yardım etti.[148] Palpatine elçisi Mitth'raw'nuruodo veya daha yaygın adı Thrawn vasıtasıyla Bilinmeyen Bölgeler'de bulunan bölgesel bir güç olan Chiss Yükselişi ile ilişki halindeydi. Palpatine, Bilinmeyen Bölgeler'i ilgilendiren konularda Thrawn'ı danışmanı olarak kabul etti ve Bilinmeyen Bölgeler'den gelebilecek tehlikelere karşı beraber savaşacaklarını umdu.[125]

Geri çekiliş ve çöküş

"Kuat fabrikaları teslim olana kadar bombalandı ve Xa Fel, Anadeen ile Turco Prime tersaneleri direndi veya çoktan kaybetti. Ancak Dış Halka bizim kurtarıcımız—ve Yeni Cumhuriyet'in boğazına dolayacağımız ip olacak. Orada kontrolümüz altında olan üç gezegen var bile: Zhadalene, Korrus ve Belladoon"
―Gallius Rax, Gölge Konseyi'ne[kaynak]

Endor Savaşı'ndan sonra Galaktik İmparatorluk yavaş yavaş küçülmeye ve Uyter gibi gezegenlerde İmparatorluk varlıkları ile akademilerinin kanlı savaşlarda yok edilmesiyle yeni kurulmuş Yeni Cumhuriyet'e gezegenler kaybetmeye başladı.[12] Palpatine'in doğum yeri ve İmparatorluk'un dağılmış güçleri için bir toplanma merkezi olan Orta Halka gezegeni Naboo'yu ele geçirmek için yapılan üç başarısız kuşatmayla İmparatorluk, Naalol gibi stratejik olarak önemsiz pozisyonlara geri çekilerek Yeni Cumhuriyet'i uzun ve kararsız çatışmalara sokup Merkez Dünyalar'a doğru atağı yavaşlattı. Bu eforlara rağmen Cumhuriyet başkentini Merkez'de bulunan Chandrila'ya kurdu.[12]

Endor'dan birkaç ay sonra İmparatorluk Gelecek Konseyi, hala İmparatorluk kontrolü altında olan Dış Halka sektörü Akiva'da buluştu. Akiva Savaşı'ndan yaklaşık iki ay sonra Galaktik İmparatorluk'un bölgesel hakimiyetleri hızlıca küçüldü ve Baş Amiral Rae Sloane tarafından "yamaişi" olarak tanımlandı. Birçok sistem İmparatorluk'tan ayrıldı veya direniş hareketlerini başlatarak bağımsızlıklarını ilan etti ve kendi beyliklerini kurdu veya Yeni Cumhuriyet'e katıldı. Bu çatışma atmosferinde Süper Yıldız Destroyeri Annihilator'u ele geçiren ve kendi suç imparatorluğunu kurmak için kullanan sürüngen korsan Eleodie Maracavanya gibi suç çeteleri ortaya çıktı. Birçok moff ve valiler, İmparatorluk'a karşı isyan ederken her geçen gün daha fazla insan İmparatorluk'un ne olduğunu sormaya başladı. Her birinin Yeni Cumhuriyet veya kendilerine karşı savaşmak için farklı taktikler uygulamasıyla ajanslar, personeller ve bütün gezegen sistemleri ayrılmaya başladı.[10]

Bu zamanda İmparatorluk, Yeni Cumhuriyet'in hızlı saldırılarına birçok sistemi çoktan kaybetmişti ve kaybedilmiş bölgeleri almak için hizipcilik başladı. Yeni Cumhuriyet rotasını Merkez Dünyalar'a çevirmişti. Dış Halka'da İmparatorluk kontrolü altında olan son sektör, Dış olarak bilinen ince bir uzay bölgesi ve Zhadalene, Korrus ve Belladoon gibi gezegenlerdi. Kuat, Xa Fel, Anadeen ve Turco Prime tersanelerinin çoktan kaybedilmesiyle Rax, İmparatorluk'un Dış Halka'a kalan son bölgesini Yeni Cumhuriyet'in boğazına "dolanacak bir ip" olarak kullanmayı planladı.[10] Chandrila terör saldırısı, Yeni Cumhuriyet'in moralizi bozsa da savaşın gidişatını İmparatorluk lehine çeviremedi ve kısa süre sonra Han Solo ile Chewbacca tarafından yönetilen bir ayaklanmanın ardından Kashyyk de kaybedildi.[10]

Jakku'da alınan yenilgi ve Galaktik Ahenk'in imzalanmasından sonra bazı İmparatorluk savaş gemileri, Yeni Cumhuriyet'in gözünden kaçmak için Bilinmeyen Bölgeler'e atlamaya başladı. Bu, daha önceden askeri keşif gemileri tarafından yıldız sistemlerinin ve hiperyolların keşfedilmesiyle daha kolay hale geldi.[13]

Sahne arkası

Galaktik İmparatorluk ilk olarak 1977'de yayınlanan ilk Star Wars filmi Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut'ta görüldü. Daha sonradan orijinal üçlemenin diğer iki filmi Star Wars: Bölüm V İmparator ve Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü'nde görüldü. George Lucas daha sonradan İmparatorluk'un yükselişi sağlayan olayları ön üçlemede anlattı.

İmparatorluk'un Star Wars evreninde kökeni ve rolü sonradan birçok Genişletilmiş Evren edebiyatı ve medyasıyla açıklandı. Lucasfilm Story Group'un Mayıs 2014 tarihinde Star Wars evrenini baştan başlatma kararıyla[149] Galaktik İmparatorluk yeni canon medya ve edebiyatında Disney XD dizisi Star Wars Asiler gibi yerlerde yeniden ana düşman olarak ortaya çıktı.

Yazar Jason Fry'a göre yeni canon evrende Legends'ın aksine Galaktik İmparatorluk açıkça yabancı veya kadın düşmanı değildi. Ancak İmparatorluk'un en sadık destekçilerinden bazılarının, 2014 genç romanı Servants of the Empire: Edge of the Galaxy'de küçük bir düşman olan Janus Fhurek gibi yabancı düşmanı olduğunu belirtti. John Jackson Miller'ın romanı A New Dawn ve Star Wars Rebels'da etkin kadın İmparatorluk karakterlerinin varlığı, kadın düşmanı İmparatorluk fikrini çürütüyordu.[150] İmparatorluk Askeriyesi ve hükümet bürokrasisinde insan yanlı yabancı düşmanlığı, referans kitapları Star Wars Rebels: The Visual Guide ile Star Wars Rebels: Visual Guide: Epic Battles, ve Aftermath: Life Debt ile özellikle Thrawn romanlarında onaylandı.

Finansal mühendislik profesörü Zachary Feinstein, Galaktik İmparatorluk'un kuramsal gayri safi yurtiçi hasılasının 4.6 sekstilyon olabileceğini hesapladı.[151]

Görünümler

 • 5-Minute Star Wars Villain Stories
 • Star Wars: Galactic Defense
 • Star Wars: Force Arena
 • Star Wars Battlefront II
 • Star Wars: Rise to Power
 • Queen's Shadow
 • Queen's Shadow sesli kitabı
 • "Sharing the Same Face"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark (Önsezi —Yoda)
 • Forces of Destiny: Daring Adventures: Volume 2
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Carnage of Krell" (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • "The Shadow of Umbara"—The Clone Wars: Stories of Light and Dark (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Forces of Destiny: Daring Adventures: Volume 1
 • Catalyst: A Rogue One Novel
 • Catalyst: A Rogue One Novel sesli kitabı
 • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "The Phantom Apprentice" (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Aftermath"
 • TCW mini logo.jpg Star Wars: Klon Savaşları – "Victory and Death"
 • Kanan 2
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Cut and Run"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Replacements"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Cornered"
 • Darth Vader (2017) 1
 • Darth Vader (2017) 2
 • Darth Vader (2017) 3
 • Darth Vader (2017) 4
 • Darth Vader (2017) 5
 • Darth Vader (2017) 6
 • Darth Vader (2017) 7
 • Darth Vader (2017) 8
 • Darth Vader (2017) 9
 • Darth Vader (2017) 10
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Rampage" (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Decommissioned"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Battle Scars" (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Reunion"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Bounty Lost"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Common Ground"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Devil's Deal"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Rescue on Ryloth"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "War-Mantle"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Return to Kamino"
 • Star Wars Bad Batch.jpg Star Wars: The Bad Batch – "Kamino Lost"
 • Darth Vader (2017) 11
 • Darth Vader (2017) 12
 • Kanan 3
 • Darth Vader (2017) 13
 • Darth Vader (2017) 14
 • Darth Vader (2017) 15
 • Darth Vader (2017) 16
 • Darth Vader (2017) 17
 • Darth Vader Annual 2
 • "No Good Deed..."—Darth Vader (2017) 1
 • Kanan 4
 • Kanan 5
 • Thrawn Ascendancy: Lesser Evil (Sadece bahsi geçti)
 • Adventures in Wild Space: The Escape
 • Adventures in Wild Space: The Snare
 • Adventures in Wild Space: The Nest (Sadece bahsi geçti)
 • Adventures in Wild Space: The Steal
 • Adventures in Wild Space: The Dark
 • Adventures in Wild Space: The Cold
 • Adventures in Wild Space: The Rescue
 • Ahsoka
 • Ahsoka sesli kitabı
 • SWInsider.png "The Voice of the Empire"—Star Wars Insider 170
 • SWInsider.png "Orientation"—Star Wars Insider 157
 • Lords of the Sith
 • Lords of the Sith sesli kitabı
 • "Mercy Mission"—The Rise of the Empire
 • Tarkin (New Order, Tarkin sesli kitabı ile aynı anda olarak ilk tanımlanışı)
 • Tarkin sesli kitabı (New Order, Tarkin ile aynı anda olarak ilk tanımlanışı)
 • SWInsider.png "TK-462"—Star Wars Insider 166
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 1
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 2
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 3
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 4
 • Jedi Fallen Order - Dark Temple 5
 • Age of Rebellion - Darth Vader 1
 • Darth Vader (2017) 18
 • Darth Vader (2017) 19
 • Darth Vader (2017) 20
 • Darth Vader (2017) 21
 • Darth Vader (2017) 22
 • Darth Vader (2017) 23
 • Darth Vader (2017) 24
 • Darth Vader (2017) 25
 • Star Wars Jedi: Fallen Order
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Trouble Again"—Star Wars Adventures (2017) 9
 • Most Wanted
 • Most Wanted sesli kitabı
 • Lando's Luck
 • Lando's Luck sesli kitabı
 • Beckett 1
 • Solo: A Star Wars Story
 • Solo: A Star Wars Story: Expanded Edition
 • Solo: A Star Wars Story: Expanded Edition sesli kitabı
 • Solo: A Star Wars Story: A Junior Novel sesli kitabı
 • Solo: A Star Wars Story: Meet the Crew
 • Solo: A Star Wars Story: Train Heist
 • Star Wars: Solo Graphic Novel Adaptation
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 1
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 2
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 3 (Sadece bahsi geçti)
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 5
 • Solo: A Star Wars Story Adaptation 6 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • Han Solo - Imperial Cadet 1
 • Han Solo - Imperial Cadet 2
 • Han Solo - Imperial Cadet 3
 • Han Solo - Imperial Cadet 4
 • Han Solo - Imperial Cadet 5
 • Lando - Double or Nothing 1
 • Lando - Double or Nothing 2
 • Lando - Double or Nothing 3
 • Lando - Double or Nothing 4
 • Lando - Double or Nothing 5
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo - From Smuggler to General"
 • Star Wars: Starfighter Missions
 • Rebel Rising
 • Rebel Rising sesli kitabı
 • Pirate's Price (Sadece bahsi geçti)
 • Pirate's Price sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Thrawn
 • Thrawn sesli kitabı
 • Thrawn 1
 • Thrawn 2
 • Thrawn 3
 • Thrawn 4
 • Thrawn 5
 • Thrawn 6
 • "Bottleneck"—The Rise of the Empire
 • A New Dawn
 • A New Dawn sesli kitabı
 • Lost Stars
 • Lost Stars sesli kitabı
 • Lost Stars webcomic
 • Star Wars (2015) 28
 • SWInsider.png "The End of History"—Star Wars Insider 154
 • New HNN.png HoloNet News Report: Imperial Registration Program (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Report: Wookiee Revolt Quelled on Kashyyyk (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Lothal Jobless Rates Hit All-time Low (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Controversial Statue Finally Destroyed (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Rise in Citizen Reporting Results in Captured Criminals (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Empire Ensures New Affordable Housing on Lothal (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Famed Imperial Pilot Moves to Lothal (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Journalists Across Galaxy Join Press Corps (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Breaking News: Unauthorized Mining Operation Halted (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Special Report: Community Leaders Discuss Capital City Improvements (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • New HNN.png HoloNet News Exclusive: Mas Amedda receives Governor Arihnda Pryce for Lothal report (bağlantı) (yedek bağlantı)
 • Servants of the Empire: Edge of the Galaxy
 • Star Wars Rebels: Ghost Raid
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Machine in the Ghost"
 • Chopper Saves the Day
 • Rise of the Rebels
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Art Attack"
 • Sabine's Art Attack
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Entanglement"
 • Zeb to the Rescue
 • Ezra's Gamble
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Property of Ezra Bridger"
 • Ezra and the Pilot
 • Star Wars Rebels webcomic
 • Star Wars Rebels: Spark of Rebellion
 • Ezra's Wookiee Rescue
 • The Rebellion Begins
 • Droids in Distress book
 • The Secret Jedi: The Adventures of Kanan Jarrus: Rebel Leader
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Droids in Distress"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Fighter Flight"
 • TIE Fighter Trouble
 • SWRM.png "Ring Race"—Star Wars Rebels Magazine 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rise of the Old Masters"
 • The Inquisitor's Trap
 • SWRM.png "Learning Patience"—Star Wars Rebels Magazine 2
 • Servants of the Empire: Rebel in the Ranks
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Breaking Ranks"
 • SWRM.png "The fake Jedi"—Star Wars Rebels Magazine 3
 • SWRM.png "Kallus' Hunt"—Star Wars Rebels Magazine 4
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Out of Darkness"
 • Hera's Phantom Flight
 • Star Wars Rebels: Rebel Strike
 • Star Wars Rebels: Recon Missions
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Empire Day"
 • Ezra's Duel with Danger
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Gathering Forces"
 • SWRM.png "Return of the Slavers"—Star Wars Rebels Magazine 5 (Sadece bahsi geçti)
 • Kanan 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Kanan 6
 • Kanan 9
 • Kanan 10
 • Kanan 11
 • Kanan 12
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Path of the Jedi" (Önsezi —Ezra Bridger)
 • Kanan's Jedi Training
 • SWRM.png "Sabotaged Supplies"—Star Wars Rebels Magazine 7
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Idiot's Array"
 • Servants of the Empire: Imperial Justice
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Vision of Hope"
 • SWRM.png "Ezra's Vision"—Star Wars Rebels Magazine 8 (Sadece bahsi geçti)
 • SWRM.png "Becoming Hunted"—Star Wars Rebels Magazine 10 (Sadece bahsi geçti)
 • SWRM.png "Assessment"—Star Wars Rebels Magazine 11
 • Servants of the Empire: The Secret Academy
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Call to Action"
 • Battle to the End
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rebel Resolve"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Fire Across the Galaxy"
 • SWRM.png "Senate Perspective"—Star Wars Rebels Magazine 9
 • SWRM.png "Ocean Rescue"—Star Wars Rebels Magazine 12
 • SWInsider.png "Rebel Bluff"—Star Wars Insider 158
 • Star Wars Rebels: The Siege of Lothal
 • Star Wars Rebels: Team Tactics
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Lost Commanders"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Relics of the Old Republic"
 • SWRM.png "Secrets of Sienar"—Star Wars Rebels Magazine 13
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Always Two There Are"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Brothers of the Broken Horn"
 • Star Wars Rebels: Strike Missions
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader vs. the Rebel Fleet - Fearsome Fighter Pilot"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Wings of the Master"
 • SWRM.png "No Sympathy"—Star Wars Rebels Magazine 14
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Blood Sisters"
 • SWRM.png "Too Late to Change"—Star Wars Rebels Magazine 28 (Sadece bahsi geçti)
 • SWRM.png "Always Bet on Chop"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Stealth Strike"
 • SWRM.png "A Day's Duty"—Star Wars Rebels Magazine 15
 • Leia, Princess of Alderaan
 • Leia, Princess of Alderaan sesli kitabı
 • Leia Organa: Ordeal of the Princess
 • Last Shot
 • Last Shot sesli kitabı
 • Rogue One - Cassian & K-2SO Special 1
 • Star Wars: Andor
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Future of the Force"
 • SWRM.png "Ice Breaking"—Star Wars Rebels Magazine 16
 • SWRM.png "Vulnerable Areas"—Star Wars Rebels Magazine 17
 • SWRM.png "The Size of the Fight"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legacy"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A Princess on Lothal"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Bounty of Trouble"
 • Forces of Destiny: The Leia Chronicles
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Protector of Concord Dawn"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legends of the Lasat"
 • SWRM.png "Academy Cadets"—Star Wars Rebels Magazine 18
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Call" (Sadece bahsi geçti)
 • SWRM.png "Escaping the Scrap Pile"—Star Wars Rebels Magazine 19
 • SWRM.png "The Ballad of 264"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Homecoming"
 • SWRM.png "The Wrong Crowd"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Honorable Ones"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Shroud of Darkness"
 • SWRM.png "The Gangsters of Galzez"—Star Wars Rebels Magazine 20 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: Forces of Destiny—Hera
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Forgotten Droid"
 • SWRM.png "The Line of Duty"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Twilight of the Apprentice"
 • Star Wars Rebels: Special Ops
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Newest Recruit"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Hasty Departure"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "The Stranger"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Accidental Allies"
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Endangered, Part 1"—Star Wars Adventures (2017) 7
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Endangered, Part 2"—Star Wars Adventures (2017) 8
 • Star Wars Rebels: Steps Into Shadow
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Antilles Extraction"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Hera's Heroes"
 • SWRM.png "Sons of the Sky"—Star Wars Rebels Magazine 33
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Last Battle"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Imperial Supercommandos"
 • SWRA.png "A Trooper's Worth"—Star Wars Rebels Animation-Magazine 1
 • SWRA.png "Divide and Conquer"—Star Wars Rebels Animation-Magazine 2
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Iron Squadron"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Wynkahthu Job"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "An Inside Man"
 • SWRM.png "To Thy Metal Heart Be True"—Star Wars Rebels Magazine
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Visions and Voices" (Sadece bahsi geçti)
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Ghosts of Geonosis"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Warhead"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Trials of the Darksaber" (Sadece bahsi geçti)
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Legacy of Mandalore"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Through Imperial Eyes"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Secret Cargo"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Double Agent Droid"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Twin Suns" (Sadece bahsi geçti)
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Zero Hour"
 • Thrawn: Alliances
 • Thrawn: Alliances sesli kitabı
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Art History"
 • Star Wars Rebels: Heroes of Mandalore
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "In the Name of the Rebellion"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "The Occupation"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Flight of the Defender"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Kindred"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Crawler Commandeers"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Rebel Assault"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Jedi Night"
 • Thrawn: Treason
 • Thrawn: Treason sesli kitabı
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "DUME"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Wolves and a Door"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A World Between Worlds"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "A Fool's Hope"
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Family Reunion – and Farewell"
 • "The Sand Will Provide"—Star Wars 37
 • "An Old Hope"—Life Day Treasury (Sadece bahsi geçti)
 • The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear!
 • The Mighty Chewbacca in the Forest of Fear! sesli kitabı
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Hoojib Menace"—Star Wars Adventures Annual 2021
 • Choose Your Destiny: A Han & Chewie Adventure
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Chewbacca - The Trusty Co-Pilot"
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 1
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 2
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 3
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Droid Hunters"—Star Wars Adventures Free Comic Book Day 2019 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 4
 • Star Wars Adventures: Tales from Vader's Castle 5
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 1
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 2
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 3
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 4
 • Star Wars Adventures: Return to Vader's Castle 5
 • Star Wars: Secrets of the Empire
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode II
 • Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode III
 • Vader - Dark Visions 1
 • Vader - Dark Visions 2
 • Vader - Dark Visions 3
 • Vader - Dark Visions 4
 • Vader - Dark Visions 5
 • "Red Four"—Marvel Comics 1000
 • "Crossing the Line"—Star Wars Rebels Animation-Magazine 4
 • "The Long Game"—Age of Rebellion Special 1
 • "Stolen Valor"—Age of Rebellion Special 1
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: The Short Goodbye"—Star Wars Adventures (2020) 5
 • Guardians of the Whills
 • Rogue One: A Star Wars Story
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Stormtroopers vs. Rebels – Soldiers of the Galactic Empire"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader - Power of the Dark Side"
 • Rogue One: A Star Wars Story novelization
 • Rogue One: A Star Wars Story sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One Graphic Novel Adaptation
 • Rogue One Adaptation 1
 • Rogue One Adaptation 2
 • Rogue One Adaptation 3
 • Rogue One Adaptation 4
 • Rogue One Adaptation 5
 • Rogue One Adaptation 6
 • Bounty Hunt
 • "Raymus"—From a Certain Point of View
 • Age of Rebellion - Grand Moff Tarkin 1
 • Star Wars: Episode IV A New Hope (İlk görünüm)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "R2-D2 - A Loyal Droid"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia vs. Darth Vader - A Fearless Leader"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Obi-Wan Kenobi" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo - Galaxy's Best Smuggler"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Chewie vs. Holochess - Let the Wookiee Win"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia – The Rescue"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "R2-D2 and C3PO – Trash Compactor Rescue"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo – Taking Flight for his Friends"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. the Death Star - X-wing Assault"
 • A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy
 • A New Hope: The Princess, the Scoundrel, and the Farm Boy sesli kitabı
 • Star Wars: A New Hope junior novelization
 • Episode IV: A New Hope Read-Along Storybook and CD
 • A New Hope Golden Book
 • Escape from Darth Vader
 • Trapped in the Death Star!
 • Star Wars: Heroes Path
 • The Adventures of Luke Skywalker, Jedi Knight
 • Star Wars: The Original Trilogy – A Graphic Novel
 • Star Wars: Battle Pod
 • Star Wars Battlefront
 • A Leader Named Leia
 • "The Bucket"—From a Certain Point of View
 • "The Sith of Datawork"—From a Certain Point of View
 • "Stories in the Sand"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "The Red One"—From a Certain Point of View
 • "Master and Apprentice"—From a Certain Point of View
 • "Beru Whitesun Lars"—From a Certain Point of View (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • "The Luckless Rodian"—From a Certain Point of View
 • "Not for Nothing"—From a Certain Point of View
 • "We Don't Serve Their Kind Here"—From a Certain Point of View
 • "The Kloo Horn Cantina Caper"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "Added Muscle"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "You Owe Me a Ride"—From a Certain Point of View
 • "The Secrets of Long Snoot"—From a Certain Point of View
 • "Born in the Storm"—From a Certain Point of View
 • "Laina"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "Fully Operational"—From a Certain Point of View
 • "An Incident Report"—From a Certain Point of View
 • "Change of Heart"—From a Certain Point of View
 • "Eclipse"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "Verge of Greatness"—From a Certain Point of View
 • "The Trigger"—From a Certain Point of View
 • "Of MSE-6 and Men"—From a Certain Point of View
 • "Bump"—From a Certain Point of View
 • "End of Watch"—From a Certain Point of View
 • "The Baptist"—From a Certain Point of View
 • "Time of Death"—From a Certain Point of View
 • "There is Another"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "Palpatine"—From a Certain Point of View
 • "Sparks"—From a Certain Point of View
 • "Duty Roster"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "Desert Son"—From a Certain Point of View
 • "Grounded"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "Contingency Plan"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "The Angle"—From a Certain Point of View
 • "By Whatever Sun"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • Battlefront II: Inferno Squad
 • Battlefront II: Inferno Squad sesli kitabı
 • Princess Leia 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure
 • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure sesli kitabı
 • Han and the Rebel Rescue
 • Smuggler's Run animated comic
 • Smuggler's Run, Part 1
 • Star Wars Adventures: Smuggler's Run 1
 • Star Wars Adventures: Smuggler's Run 2
 • Princess Leia 2
 • Princess Leia 3
 • Princess Leia 4
 • Princess Leia 5
 • Age of Rebellion - Han Solo 1
 • SWInsider.png "One Thousand Levels Down"—Star Wars Insider 151
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Princess and the Bog, A Twin Tale, Part I"—Star Wars Adventures (2020) 7
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Princess and the Bog, A Twin Tale, Part 2"—Star Wars Adventures (2020) 8
 • Chewbacca (2015) 1
 • Chewbacca (2015) 2 (Sadece bahsi geçti)
 • Chewbacca (2015) 3
 • Chewbacca (2015) 4
 • Chewbacca (2015) 5
 • Chewie and the Courageous Kid (Sadece bahsi geçti)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Swoop Racers"—Star Wars Adventures (2017) 21 (Sadece bahsi geçti)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Trouble at Tibrin"—Star Wars Adventures (2017) 4
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Trouble at Tibrin, Part II"—Star Wars Adventures (2017) 5
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Mind Your Manners"—Star Wars Adventures Annual 2018
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Lost Eggs of Livorno"—Star Wars Adventures Annual 2018
 • "The Bridge"—Age of Resistance Special 1
 • Heir to the Jedi
 • Heir to the Jedi sesli kitabı
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure
 • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure sesli kitabı
 • Luke and the Lost Jedi Temple
 • The Weapon of a Jedi
 • The Weapon of a Jedi, Part 1
 • The Weapon of a Jedi, Part 2 (Sadece bahsi geçti)
 • The Weapon of a Jedi, Part 3
 • The Weapon of a Jedi, Part 4
 • Star Wars Adventures: The Weapon of a Jedi 1
 • Choose Your Destiny: A Luke & Leia Adventure
 • Star Wars Annual (2015) 4
 • Han Solo 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Han Solo 2
 • Han Solo 3
 • Han Solo 4
 • Han Solo 5
 • Star Wars (2015) 1
 • Star Wars (2015) 2
 • Star Wars (2015) 3
 • Darth Vader (2015) 1
 • "Coda"—Darth Vader 25
 • Star Wars (2015) 4
 • Darth Vader (2015) 2
 • Darth Vader (2015) 3
 • Doctor Aphra: An Audiobook Original
 • Darth Vader (2015) 4
 • Star Wars (2015) 5
 • Darth Vader (2015) 5
 • Star Wars (2015) 6
 • Darth Vader (2015) 6
 • Star Wars (2015) 8
 • Star Wars (2015) 9
 • Star Wars (2015) 10
 • Star Wars (2015) 11
 • Star Wars (2015) 12
 • Darth Vader (2015) 7
 • Darth Vader (2015) 8
 • Darth Vader (2015) 9
 • Darth Vader (2015) 10
 • Darth Vader (2015) 11
 • Darth Vader (2015) 12
 • Star Wars Annual (2015) 1
 • Darth Vader Annual 1
 • Vader Down 1
 • Darth Vader (2015) 13
 • Star Wars (2015) 13
 • Darth Vader (2015) 14
 • Star Wars (2015) 14
 • Darth Vader (2015) 15
 • Star Wars (2015) 16
 • Star Wars (2015) 17
 • Star Wars (2015) 18 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 19
 • Darth Vader (2015) 16
 • Darth Vader (2015) 17
 • Darth Vader (2015) 18
 • Darth Vader (2015) 19
 • Darth Vader (2015) 20
 • "The Misadventures of Triple-Zero and Beetee"—Darth Vader 20 (Sadece bahsi geçti)
 • Darth Vader (2015) 21
 • Darth Vader (2015) 22
 • Darth Vader (2015) 23
 • Darth Vader (2015) 24
 • Darth Vader (2015) 25
 • Star Wars (2015) 21
 • Star Wars (2015) 22
 • Star Wars (2015) 23
 • Star Wars (2015) 24
 • Star Wars (2015) 25
 • Star Wars Annual (2015) 2
 • Star Wars (2015) 26
 • Star Wars (2015) 27 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • Star Wars (2015) 29 (Mentioned only in opening crawl)
 • Star Wars (2015) 30 (Mentioned only in opening crawl)
 • Doctor Aphra (2016) 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2016) 2
 • Doctor Aphra (2016) 3
 • Doctor Aphra (2016) 4
 • Doctor Aphra (2016) 5
 • Doctor Aphra (2016) 6
 • The Screaming Citadel 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 31 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2016) 7 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 32 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2016) 8 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 33
 • Doctor Aphra Annual 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2016) 9
 • Doctor Aphra (2016) 10 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • Doctor Aphra (2016) 11
 • Doctor Aphra (2016) 12
 • Doctor Aphra (2016) 13
 • Star Wars (2015) 34
 • Star Wars (2015) 35
 • Star Wars (2015) 36
 • Star Wars Annual (2015) 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2015) 37
 • Doctor Aphra Annual 2 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • Doctor Aphra (2016) 14
 • Doctor Aphra (2016) 15
 • Doctor Aphra (2016) 16
 • Doctor Aphra (2016) 17
 • Doctor Aphra (2016) 18
 • Doctor Aphra (2016) 19
 • Doctor Aphra (2016) 20
 • Doctor Aphra (2016) 21
 • Doctor Aphra (2016) 22
 • Doctor Aphra (2016) 23
 • Doctor Aphra (2016) 24
 • Doctor Aphra (2016) 25
 • Doctor Aphra (2016) 26 (Appears on viewscreen)
 • Doctor Aphra (2016) 27
 • Doctor Aphra (2016) 29
 • Doctor Aphra (2016) 30
 • Doctor Aphra (2016) 31
 • "Shu-Torun Lives"—Star Wars 50
 • Star Wars (2015) 38
 • Star Wars (2015) 39
 • Star Wars (2015) 40
 • Star Wars (2015) 41
 • Star Wars (2015) 42
 • Star Wars (2015) 43
 • Star Wars: The Last Jedi – The Storms of Crait 1
 • Star Wars (2015) 44
 • Star Wars (2015) 45 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 46
 • Star Wars (2015) 47
 • Star Wars (2015) 48
 • Star Wars (2015) 49
 • Star Wars (2015) 50
 • Star Wars (2015) 51
 • Star Wars (2015) 52
 • Star Wars (2015) 53
 • Star Wars (2015) 54
 • Star Wars (2015) 55
 • Star Wars (2015) 56
 • Star Wars (2015) 57 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 58 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2015) 59
 • Star Wars (2015) 60
 • Star Wars (2015) 61
 • Star Wars (2015) 62
 • Star Wars (2015) 63
 • Star Wars (2015) 64
 • Star Wars (2015) 65
 • Star Wars (2015) 66
 • Star Wars (2015) 67
 • Doctor Aphra (2016) 32
 • Doctor Aphra (2016) 33
 • Doctor Aphra (2016) 34
 • Doctor Aphra (2016) 35
 • Doctor Aphra (2016) 36
 • Doctor Aphra (2016) 37
 • Doctor Aphra (2016) 38
 • Doctor Aphra (2016) 40
 • Star Wars (2015) 68
 • Star Wars (2015) 69
 • Star Wars (2015) 70
 • Star Wars (2015) 71
 • Star Wars (2015) 72
 • Star Wars (2015) 73
 • Star Wars (2015) 74
 • Star Wars (2015) 75
 • "Gift of Light"—Life Day 1
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Squad Goals, Part One"—Star Wars Adventures (2020) 11
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Squad Goals, Part 2"—Star Wars Adventures (2020) 12
 • Target Vader 1
 • Target Vader 2
 • Target Vader 3
 • Target Vader 4
 • Target Vader 5
 • Target Vader 6
 • Age of Rebellion - Boba Fett 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Age of Rebellion - Jabba the Hutt 1
 • Star Wars: Commander
 • "The Song of Winter's Heart"—Life Day Treasury
 • Lando 1
 • Lando 2
 • Lando 3
 • Lando 4
 • Lando 5
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "The Coin"—Star Wars Adventures Annual 2021 (Sadece bahsi geçti)
 • Age of Rebellion - Lando Calrissian 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Choose Your Destiny: A Smuggler Mission
 • SWInsider.png "Last Call at the Zero Angle"—Star Wars Insider 156
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "A Matter Of Perception"—Star Wars Adventures (2017) 22 (Sadece bahsi geçti)
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Rabbit Hunt"—Star Wars Adventures Annual 2020
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "A Rebel Bounty"—Star Wars Adventures Annual 2020
 • SWInsider.png "Inbrief"—Star Wars Insider 161
 • Battlefront: Twilight Company
 • Battlefront: Twilight Company sesli kitabı
 • "An Echo of Victory"—Empire Ascendant 1 (Sadece bahsi geçti)
 • "In Service to the Empire"—Empire Ascendant 1
 • "Two Sides to Every Sortie"—Empire Ascendant 1
 • "Epilogue"—Empire Ascendant 1
 • Star Wars: Forces of Destiny—Leia
 • "The Trial of Dagobah"—Age of Rebellion Special 1 (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back
 • The Empire Strikes Back: So You Want to Be a Jedi?
 • The Empire Strikes Back: So You Want to Be a Jedi? sesli kitabı
 • Star Wars: The Empire Strikes Back junior novelization
 • Episode V: The Empire Strikes Back Read-Along Storybook and CD
 • The Empire Strikes Back Golden Book
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Battle of Hoth"
 • AT-AT Attack!
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. Imperial Walkers - Commander on Hoth"
 • IDWAdventures2020LogoSmaller.png "Tales of Villainy: Invasion of Echo Base"—Star Wars Adventures (2020) 1
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Han Solo vs. the Space Slug - The Escape Artist"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Journey to Dagobah" (Önsezi —Luke Skywalker)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Yoda – The Jedi Master" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Boba Fett - The Bounty Hunter"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Rendezvous at Bespin"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Clash on Cloud City"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke Skywalker vs. Darth Vader – Join Me"
 • Use the Force! (Appears in Force vision)
 • Captured on Cloud City
 • "Eyes of the Empire"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Ion Control"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "A Good Kiss"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Rogue Two"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Sadece bahsi geçti)
 • "Rendezvous Point"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Sadece bahsi geçti)
 • "The Final Order"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Amara Kel's Rules for TIE Pilot Survival (Probably)"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Disturbance"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Tooth and Claw"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Hologramlarda görüldü)
 • "STET!"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Wait for It"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "No Time for Poetry"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Sadece bahsi geçti)
 • "Bespin Escape"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Faith in an Old Friend"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Appears on screen)
 • "Due on Batuu"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Into the Clouds"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Witness"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Man Who Built Cloud City"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "The Backup Backup Plan"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back
 • "Right-Hand Man"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Sadece bahsi geçti)
 • Darth Vader (2020) 1
 • Star Wars (2020) 1
 • Star Wars (2020) 2
 • Star Wars (2020) 3
 • Star Wars (2020) 4
 • Star Wars (2020) 5
 • Star Wars (2020) 6
 • Star Wars (2020) 7
 • Star Wars (2020) 8
 • Star Wars (2020) 9
 • Star Wars (2020) 10
 • Star Wars (2020) 11
 • Star Wars (2020) 12
 • Darth Vader (2020) 2
 • Darth Vader (2020) 3
 • Darth Vader (2020) 4
 • Darth Vader (2020) 5
 • Darth Vader (2020) 6
 • Darth Vader (2020) 7
 • Darth Vader (2020) 8
 • Darth Vader (2020) 9
 • Darth Vader (2020) 10
 • Darth Vader (2020) 11
 • Doctor Aphra (2020) 1
 • Doctor Aphra (2020) 2
 • Doctor Aphra (2020) 3
 • Doctor Aphra (2020) 5
 • Bounty Hunters 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 2 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 3 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 4
 • Bounty Hunters 5 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 6 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 7 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 8 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 9 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 10 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Doctor Aphra (2020) 8 (Sadece bahsi geçti)
 • Doctor Aphra (2020) 9
 • Bounty Hunters 11 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars (2020) 13 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 13 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 14 (Sadece bahsi geçti)
 • Bounty Hunters 15
 • War of the Bounty Hunters 1
 • Doctor Aphra (2020) 10
 • Doctor Aphra (2020) 11
 • Star Wars (2020) 14
 • Star Wars (2020) 15
 • Darth Vader (2020) 12
 • Darth Vader (2020) 13
 • Darth Vader (2020) 14
 • War of the Bounty Hunters 2
 • Doctor Aphra (2020) 12
 • War of the Bounty Hunters 3
 • Star Wars (2020) 16
 • Darth Vader (2020) 15
 • Doctor Aphra (2020) 13
 • War of the Bounty Hunters 4
 • Star Wars (2020) 17
 • Darth Vader (2020) 16
 • Bounty Hunters 16
 • War of the Bounty Hunters 5
 • Darth Vader (2020) 17
 • Doctor Aphra (2020) 15
 • War of the Bounty Hunters – IG-88 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars (2020) 18 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Bounty Hunters 17
 • Star Wars (2020) 19
 • War of the Bounty Hunters – Boushh 1
 • Doctor Aphra (2020) 16
 • Crimson Reign 1
 • Crimson Reign 2
 • Darth Vader (2020) 18
 • Darth Vader (2020) 20
 • Bounty Hunters 18
 • Bounty Hunters 19
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Darth Vader - Might of the Empire"
 • TIE Fighter 1
 • TIE Fighter 2
 • TIE Fighter 3
 • TIE Fighter 4
 • Age of Rebellion - Luke Skywalker 1
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure
 • Moving Target: A Princess Leia Adventure sesli kitabı
 • Leia and the Great Island Escape
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Blue Brothers"—Star Wars Adventures (2017) 13
 • Age of Rebellion - Princess Leia 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Leia and Han - The Han Rescue" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Princess Leia - An Unexpected Friend"
 • Star Wars Galaxy of Adventures logo.png Star Wars Galaxy of Adventures – "Luke vs. Emperor Palpatine - Rise to Evil"
 • Return of the Jedi: Beware the Power of the Dark Side!
 • Return of the Jedi: Beware the Power of the Dark Side! sesli kitabı
 • Star Wars: Return of the Jedi junior novelization
 • Episode VI: Return of the Jedi Read-Along Storybook and CD
 • Return of the Jedi Golden Book
 • Rescue from Jabba's Palace
 • Ewoks Join the Fight
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Ewok Escape"
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "An Imperial Feast"
 • SWInsider.png "Blade Squadron"—Star Wars Insider 149150
 • "The Levers of Power"—The Rise of the Empire
 • Shattered Empire 1
 • TIE Fighter 5
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "A Race for Answers"—Star Wars Adventures (2017) 23
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Traps and Tribulations" (Sadece bahsi geçti)
 • ForcesOfDestinyLogo-Dplus.png Star Wars: Forces of Destiny – "Chopper and Friends"
 • Star Wars Adventures: Shadow of Vader's Castle (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Shattered Empire 2
 • Shattered Empire 3
 • SWInsider.png "Turning Point"—Star Wars Insider 169
 • SWInsider.png "Blade Squadron: Zero Hour"—Star Wars Insider 160
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Hare-Brained Heist"—Star Wars Adventures Annual 2019 (Sadece bahsi geçti)
 • EA-StarWars-Logo.jpg Resmi Electronic Arts Star Wars YouTube kanalında Star Wars: Squadrons – "Hunted" CG Short (yedek bağlantı)
 • EA logo.png The Light You Bring - Resmî Electronic Arts sitesi (yedek bağlantı)
 • EA logo.png Count to Three - Resmî Electronic Arts sitesi (yedek bağlantı)
 • Star Wars: Squadrons
 • Alphabet Squadron
 • Alphabet Squadron sesli kitabı
 • Aftermath
 • Aftermath sesli kitabı
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 2 (In dream)
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 4
 • Star Wars Adventures: Ghosts of Vader's Castle 5
 • Star Wars: Uprising
 • Shattered Empire 4
 • Shadow Fall
 • Shadow Fall sesli kitabı
 • Victory's Price
 • Victory's Price sesli kitabı
 • Aftermath: Life Debt
 • Aftermath: Life Debt sesli kitabı
 • SWInsider.png "Blade Squadron: Kuat"—Star Wars Insider 168
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Ghost Ship"—Star Wars Adventures: Destroyer Down
 • Aftermath: Empire's End
 • Aftermath: Empire's End sesli kitabı
 • SWInsider.png "Blade Squadron: Jakku"—Star Wars Insider 172
 • Hyperspace Mountain
 • "The Tree of Life"—Life Day Treasury (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 1: The Mandalorian" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 3: The Sin" (Sadece bahsi geçti)
 • The Mandalorian: Season 1: Volume 1 (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 6: The Prisoner" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 7: The Reckoning" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 8: Redemption" (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Mandalorian Junior Novel (Sadece bahsi geçti)
 • The Mandalorian: A Clan of Two (Sadece bahsi geçti)
 • The Mandalorian: Allies & Enemies (Sadece bahsi geçti)
 • The Mandalorian: Magnetic Fun (Sadece bahsi geçti)
 • The Mandalorian: This is the Way
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 9: The Marshal" (Hologramlarda görüldü) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 10: The Passenger" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 11: The Heiress" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 12: The Siege" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 13: The Jedi" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 14: The Tragedy" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 15: The Believer" (Sadece bahsi geçti)
 • The-Mandalorian-logo.png The Mandalorian – "Chapter 16: The Rescue" (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron: Free Fall (Appears through imagination)
 • Poe Dameron: Free Fall sesli kitabı (Appears through imagination)
 • SWInsider.png "Scorched"—Star Wars Insider 165 (Sadece bahsi geçti)
 • Bloodline (Sadece bahsi geçti)
 • Bloodline sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • The Rise of Kylo Ren 1 (Sadece kapakta)
 • Age of Resistance - Supreme Leader Snoke 1 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • Life Day 1 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • The Legends of Luke Skywalker
 • The Legends of Luke Skywalker sesli kitabı
 • Phasma (Sadece bahsi geçti)
 • Phasma sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Age of Resistance - Finn 1 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • "The Perfect Weapon" (Sadece bahsi geçti)
 • "All Creatures Great and Small"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • "True Love"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • "The Crimson Corsair and the Lost Treasure of Count Dooku"—Tales from a Galaxy Far, Far Away: Aliens: Volume I (Sadece bahsi geçti)
 • SWInsider.png "Bait"—Star Wars Insider 162 (Sadece bahsi geçti)
 • Age of Resistance - Poe Dameron 1 (Mentioned only; in the opening crawl)
 • Before the Awakening (Sadece bahsi geçti)
 • Poe and the Missing Ship (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 2 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 4 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 7 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 8 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 9 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 10 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Poe Dameron 14 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 17 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 18 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron Annual 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 20 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 24 (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron Annual 2 (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The Platform Classic" (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "Secrets and Holograms" (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "Treasure Chest" (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The First Order Occupation" (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The New Trooper" (Sadece bahsi geçti)
 • Join the Resistance (Sadece bahsi geçti)
 • Join the Resistance: Escape from Vodran (Sadece bahsi geçti)
 • Choose Your Destiny: A Scavenger Mission (Sadece bahsi geçti)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Pest Control"—Star Wars Adventures (2017) 3
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Destroyer Down"—Star Wars Adventures: Destroyer Down (Sadece bahsi geçti)
 • Age of Resistance - General Hux 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Age of Resistance - Kylo Ren 1 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Join the Resistance: Attack on Starkiller Base (Sadece bahsi geçti)
 • Force Collector (Önsezi —Karr Nuq Sin)
 • Force Collector sesli kitabı (Önsezi —Karr Nuq Sin)
 • Star Wars: Episode VII The Force Awakens (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Force Awakens novelization (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Force Awakens sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Force Awakens: A Junior Novel sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens: Rey's Story (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens: Rey's Story sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens: Finn's Story (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens Read-Along Storybook and CD (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens Golden Book (Sadece bahsi geçti)
 • Finn & Rey Escape!
 • Star Wars: The Force Awakens Graphic Novel Adaptation (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens Adaptation 2 (Sadece bahsi geçti)
 • The Force Awakens Adaptation 3 (Sadece bahsi geçti)
 • Han & Chewie Return! (Sadece bahsi geçti)
 • Choose Your Destiny: A Maz's Castle Mission (Sadece bahsi geçti)
 • The Last Jedi: Cobalt Squadron (Sadece bahsi geçti)
 • The Last Jedi: Cobalt Squadron sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Galaxy's Edge: Black Spire (Sadece bahsi geçti)
 • Galaxy's Edge: Black Spire sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • A Call for Heroes
 • Age of Resistance - Rey 1 (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png ""—Star Wars Adventures Ashcan (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Ride"—Canto Bight (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: Episode VIII The Last Jedi (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Last Jedi: Expanded Edition (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Last Jedi: Expanded Edition sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Last Jedi: A Junior Novel (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Last Jedi: A Junior Novel sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • The Last Jedi Adaptation 3 (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "Rendezvous Point" (Sadece bahsi geçti)
 • Poe Dameron 26 (Sadece bahsi geçti)
 • Resistance Reborn (Sadece bahsi geçti)
 • Resistance Reborn sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The New World" (Sadece bahsi geçti)
 • SWResistanceLogo.jpg Star Wars Resistance – "The Escape" (Sadece bahsi geçti)
 • Allegiance 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Allegiance 2 (Sadece bahsi geçti)
 • Choose Your Destiny: A Finn & Poe Adventure (Sadece bahsi geçti)
 • Spark of the Resistance (Sadece bahsi geçti)
 • Spark of the Resistance sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Galaxy's Edge 1 (Sadece bahsi geçti) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Galaxy's Edge 2 (Appears as a toy)
 • Galaxy's Edge 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • A Crash of Fate (Sadece bahsi geçti)
 • A Crash of Fate sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • "The Witch & the Wookiee"—Myths & Fables (Sadece bahsi geçti) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Dark Wraith"—Myths & Fables (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "Chasing Ghosts"—Myths & Fables (Sadece bahsi geçti) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Orphanage"—Dark Legends (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • "The Predecessor"—Dark Legends (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – Last Call (Hologramlarda görüldü) (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Star Wars: Datapad (Sadece bahsi geçti)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: Adventures in Wookiee-Sitting"—Star Wars Adventures (2017) 3 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: IG-88 vs. the Gatto Gang"—Star Wars Adventures (2017) 9 (Sadece bahsi geçti)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: The Heist"—Star Wars Adventures (2017) 21 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "Tales from Wild Space: A Tauntaun Tail"—Star Wars Adventures (2017) 22 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • IDWStarWarsAdventuresLogoSmaller.png "The Lost Stories, Part 3"—Star Wars Adventures (2017) 32 (Sadece resim)
 • Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: Expanded Edition (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: Expanded Edition sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: A Junior Novel (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars: The Rise of Skywalker: A Junior Novel sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • "Whills"—From a Certain Point of View (Sadece bahsi geçti)
 • "The Whills Strike Back"—From a Certain Point of View: The Empire Strikes Back (Sadece bahsi geçti)

Canon dışı görünümler

 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "The Chase with Han/Escape with Chewbacca"
 • Star Wars Epic Yarns: A New Hope
 • "Far Too Remote"—From a Certain Point of View
 • Star Wars Epic Yarns: The Empire Strikes Back
 • Lego.svg LEGO STAR WARS: Celebrate the Season – "Reindeer Walker"
 • Star Wars Epic Yarns: Return of the Jedi
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A Hero Discovered"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Mines of Graballa"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Zander's Joyride"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Lost Treasure of Cloud City"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Peril on Kashyyyk"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Crossing Paths"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Race on Tatooine"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Test"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Kyber Saber Crystal Chase"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Maker of Zoh"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Showdown on Hoth"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Duel of Destiny"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Kyber Saber"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A New Home"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Home One" (Hologramlarda görüldü)
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Thrown Into Battle"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Rowan's Secret Adventure"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Zander Freemaker, Superstar Pilot Guy!"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Beware, the Gamorrean Flu!"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Trouble on Tibalt"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Tower of Alistan Nor"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Embersteel Blade"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Storms of Taul"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return to the Wheel"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Lost Crystals of Qalydon"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Pit and the Pinnacle"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Flight of the Arrowhead"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "A Perilous Rescue"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Escape from Coruscant"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Free Fall"
 • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "Return of the Return of the Jedi"
 • DroidTalesLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: Droid Tales – "Exit from Endor" (Sadece bahsi geçti)
 • DroidTalesLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: Droid Tales – "Crisis on Coruscant" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • DroidTalesLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: Droid Tales – "Mission to Mos Eisley" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • LEGO Star Wars: Droid Tales Episodes I-III
 • DroidTalesLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: Droid Tales – "Flight of the Falcon"
 • DroidTalesLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: Droid Tales – "Gambit on Geonosis"
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Yub Nub!" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "The Power at Jakku" (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • AllStarsLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: All-Stars – "Scouting for Leia/A Mission with Maz" (Sadece bahsi geçti)
 • LEGO Star Wars: The Force Awakens
 • Star Wars: Galaxy of Heroes
 • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
 • LEGO Star Wars Terrifying Tales (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • SWVisions-Logo.jpg Star Wars: VisionsT0-B1 (Muğlak canon durumu)
 • SWVisions-Logo.jpg Star Wars: VisionsLop & Ochō (Muğlak canon durumu)

Kaynaklar