Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale hükümet ile ilgili. Terimin diğer kullanımları makalesini arıyor olabilirsiniz.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Barışçıl bir Galaktik İttifak, barışçıl bir galaksinin sütunu niteliğinde."
Luke Skywalker[kaynak]

Federal Galaktik Cumhuriyet ve daha yaygın adıyla Galaktik İttifak olarak da bilinen Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu, Yeni Cumhuriyet'ten hemen sonra gelen galaktik hükümetti. Bilinen galaksinin çoğunu kontrol altına alan Galaktik İttifak, Galaktik İmparatorluk'tan beri bunu başaran ilk hükümet olmuştu.

YSS 40 ile YSS 41 yılları arasında İttifak için bir süreliğine Yeni Düzen terimi kullanılmıştı. Geri kalan zamanlarda ise Eski Düzen olarak biliniyordu. Galaktik İmparatorluk'un Fel İmparatorluğu olarak restorasyonundan sonra İttifak ve İmparatorluk barış içinde yaşamıştı fakat YSS 127 yılında Sith-İmparatorluk Savaşı'nın başlamasından sonra İttifak, İmparatorluk'a yenildi ve İmparatorluk hükmünü kabul etti.

Yedi yıllık İmparatorluk kontrolü sırasında Amiral Gar Stazi, Darth Krayt'ın Sith İmparatorluğu'na karşı Galaktik İttifak Kalıntısı olarak bilinen bir direniş hareketini yönetiyordu. İkinci İmparatorluk İç Savaşı'nın bitmesinden sonra Kalıntı, Fel Sürgün İmparatorluk ve Yeni Jedi Düzeni ile birleşerek Galaktik Üçler Erki Federasyonu'nu kurdu.

Tarih

Kuruluş, YSS 28

"Sonrasında Galaktik İttifak'ın etrafımızda yıkılmasını izlemek için bir savaşı kazanmak mantıksız."
―Cal Omas, Galaktik İttifak'ın kurulmasından kısa süre sonra[kaynak]

Yeni Cumhuriyet'in Ebaq 9 Savaşı'nda aldığı mutlak zaferden sonra Devlet Şefi Cal Omas, Yuuzhan Vong Savaşı dehşetlerinden galaksinin kurtulması için yeni bir hükümet gerekliliği olduğunu fark etti. İşgal sırasında yaşanan siyasi iç çekişmeler ve zayıf liderlik, Yeni Cumhuriyet'in birçok kayıp vermesine yol açmıştı. Omas, elverişsiz Yeni Cumhuriyet'in galaktik savaşın baskısına dayanamayacağını anladı. Bunun sonucu olarak Omas, devasa bir reorganizasyon ve hükümetin anayola sokulmasını başlattı. Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu veya kısaca Galaktik İttifak olarak bilinen hükümet, galaksiyi ayakları üzerine getirme görevine başladı. Yeni Cumhuriyet reorganizasyonu için Omas tarafından düşünülen bir diğer isim ise Federal Galaktik Cumhuriyet idi.

İttifak'ı galaktik yapma

Yeni hükümet, sadece Yeni Cumhuriyet'in eski üyelerinden oluşmayacaktı. Eski düşmanları İmparatorluk Kalıntısı ve Hapes Konsorsiyumu'nu yeni hükümete getirerek İttifak, önceki hükümetlerin başaramadığını yaptı—bilinen galakside birleşik bir hükümet. Bu daha sonradan galaksinin uzak köşesi Bilinmeyen Bölgeler'den Chiss Yükselişi'nin de katılmasıyla daha da kuvvetlendi.

Yuuzhan Vong'a karşı savaşma, YSS 29

Yuuzhan Vong Savaşı sırasında bir Galaktik İttifak piyade birimi logosu.

İttifak'ın ilk başkenti uzun zamandır Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği ve Yeni Cumhuriyet destekçisi olan Dac idi. Dış Halka Bölgeleri'nde bulunan konumu ve devasa bir filonun varlığı, yeni başkentin güvenli olmasını sağlıyordu. Hükümet iş başına koyulduğunda yıkıcı çatışmaya son vermek ilk amaç haline geldi. Galaktik İttifak Savunma Gücü, Yeni Jedi Düzeni ve diğer müttefiklerin birleşmiş kuvvetlerinin eforuyla Yuuzhan Vong, liderleri Yüce Derebeyi Shimrra Jamaane'in Yuuzhan'tar Savaşı'nda ölmesiyle teslim oldu.

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.