Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Bu makale Yeni Cumhuriyet'in halef devleti ile ilgili. Galaktik İttifak olarak da bilinen Ebedi İttifak makalesini arıyor olabilirsiniz.

Bu şablon okuyucuları benzer başlıklara sahip makalelere yönlendirmek için kullanılır.

Diğer kullanımları için şuraya bakın: İttifak.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Barışçıl bir Galaktik İttifak, barışçıl bir galaksinin sütunu niteliğinde."
Luke Skywalker[kaynak]

Federal Galaktik Cumhuriyet ve daha yaygın adıyla Galaktik İttifak olarak da bilinen Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu, Yeni Cumhuriyet'ten hemen sonra gelen galaktik hükümetti. Bilinen galaksinin çoğunu kontrol altına alan Galaktik İttifak, Galaktik İmparatorluk'tan beri bunu başaran ilk hükümet olmuştu.

YSS 40 ile YSS 41 yılları arasında İttifak için bir süreliğine Yeni Düzen terimi kullanılmıştı. Geri kalan zamanlarda ise Eski Düzen olarak biliniyordu. Galaktik İmparatorluk'un Fel İmparatorluğu olarak restorasyonundan sonra İttifak ve İmparatorluk barış içinde yaşamıştı fakat YSS 127 yılında Sith-İmparatorluk Savaşı'nın başlamasından sonra İttifak, İmparatorluk'a yenildi ve İmparatorluk hükmünü kabul etti.

Yedi yıllık İmparatorluk kontrolü sırasında Amiral Gar Stazi, Darth Krayt'ın Sith İmparatorluğu'na karşı Galaktik İttifak Kalıntısı olarak bilinen bir direniş hareketini yönetiyordu. İkinci İmparatorluk İç Savaşı'nın bitmesinden sonra Kalıntı, Fel Sürgün İmparatorluk ve Yeni Jedi Düzeni ile birleşerek Galaktik Üçler Erki Federasyonu'nu kurdu.

Tarih

Yeni bir ittifak

"Yeni Cumhuriyet? Sen kör müsün? Yeni Cumhuriyet diye bir şey yok! Yuuzhan Vong gelmeden önce öldü!"
―Leia Organa Solo[kaynak]

Yuuzhan Vong Savaşı sırasında Yeni Cumhuriyet kalıntıları, Galaktik İttifak haline gelmişti.

Yeni Cumhuriyet'in Ebaq 9 Savaşı'nda aldığı mutlak zaferden sonra Cumhurbaşkanı Cal Omas, Yuuzhan Vong Savaşı dehşetlerinden galaksinin kurtulması için yeni bir hükümet gerekliliği olduğunu fark etti. İşgal sırasında yaşanan siyasi iç çekişmeler ve zayıf liderlik, Yeni Cumhuriyet'in birçok kayıp vermesine yol açmıştı. Omas, elverişsiz Yeni Cumhuriyet'in galaktik savaşın baskısına dayanamayacağını anladı. Bunun sonucu olarak Omas, devasa bir reorganizasyon ve hükümetin anayola sokulmasını başlattı. Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu veya kısaca Galaktik İttifak olarak bilinen hükümet, galaksiyi ayakları üzerine getirme görevine başladı. Yeni Cumhuriyet reorganizasyonu için Omas tarafından düşünülen bir diğer isim ise Federal Galaktik Cumhuriyet idi.

İttifak'ı galaktik yapma

"Şunu anla: Eğer Yuuzhan Vong, Yeni Cumhuriyet'i yenerse onlara karşı koyamayız."
―Gilad Pellaeon[kaynak]

Yuuzhan Vong Savaşı, Galaktik İttifak ve İmparatorluk Kalıntısı'nı bir araya getirmişti.

Yeni hükümet, sadece Yeni Cumhuriyet'in eski üyelerinden oluşmayacaktı. Eski düşmanları İmparatorluk Kalıntısı ve Hapes Konsorsiyumu'nu yeni hükümete getirerek İttifak, önceki hükümetlerin başaramadığını yaptı—bilinen galakside birleşik bir hükümet. Bu daha sonradan galaksinin uzak köşesi Bilinmeyen Bölgeler'den Chiss Yükselişi'nin de katılmasıyla daha da kuvvetlendi.

İttifak geri saldırıyor

"Savaş sona erdi."
―Nas Choka[kaynak]

İttifak galaksi dışı işgalcileri kovmak adına Yuuzhan Vong'a karşı savaşmıştı.

İttifak'ın ilk başkenti uzun zamandır Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği ve Yeni Cumhuriyet destekçisi olan Dac idi. Dış Halka Bölgeleri'nde bulunan konumu ve devasa bir filonun varlığı, yeni başkentin güvenli olmasını sağlıyordu. Hükümet iş başına koyulduğunda yıkıcı çatışmaya son vermek ilk amaç haline geldi. Galaktik İttifak Savunma Gücü, Yeni Jedi Düzeni ve diğer müttefiklerin birleşmiş kuvvetlerinin eforuyla Yuuzhan Vong, liderleri Yüce Metbu Shimrra Jamaane'in Yuuzhan'tar Savaşı'nda ölmesiyle teslim oldu.

Galaksinin yeniden inşası

"Galaktik İttifak'ın daha sonradan yok olmasını izlemek için bir savaşı kazanmak mantıksız."
―Cal Omas[kaynak]

İttifak, Yuuzhan Vong Savaşı'nın sebep olduğu hasarı düzeltmek için bir yeniden inşa programı başlatmıştı.

Yuuzhan Vong imparatorluğunun yenilmesinden sonra galaksinin merkezine daha yakın bir başkente ihtiyaç doğdu. Coruscant'ın harap hale gelmesi ve tanınamayacak kadar "Vung-değişimine" uğramasıyla Galaktik İttifak hükümeti, İç Halka'da yer alan ve Yuuzhan Vong işgali ile bombardımanından kurtulan bir gezegen olan Denon'a yerleşmeye karar verdi. Yeni hükümet kendini yeniden inşa ve savaştan sonra düzensizlik içinde kalan galaksiyi tamire adadı. Galaktik İttifak, YSS 30 itibarıyla hükümetini Coruscant'a taşıdı ancak hâlâ yapılacak çok iş olduğu için halk bunu sadece göstermelik bir taşınma olarak gördü. Yine de İttifak, galaksinin otoritesini resmi olarak eline aldı. Coruscant'ı tamir etmekte problemler çok olmasına rağmen Yeni Jedi Tapınağı, yeni Senato ve Yönetim Binaları'nın beş yıl sonra inşa edilmesi gibi parlak noktalar da mevcuttu. Diğer büyük inşa projeleri arasında İttifak'ın askeriyesine galaksi boyunca güçlerini koordine etmek için yeni bir komuta merkezi olan devasa Savunma Gücü Komuta Yerleşkesi vardı.

Küme Savaşı

"Böcekler! Niye böcek olmak zorunda ki?"
―Han Solo[kaynak]

Yeni Jedi Düzeni, Küme Savaşı sırasında Galaktik İttifak için savaşmıştı.

Galaktik İttifak en büyük kriziyle Yuuzhan Vong Savaşı sonrasında Killik türünün yeniden keşfedilmesiyle YSS 35 yılında karşılaştı. Kara Jedi Lomi Plo tarafından yönetilen bir Kara Yuva'nın keşfesilmesinden sonra Chiss Yükselişi ve Killik kovanları arasında savaş patlak verdi. Killikler ve İttifak arasındaki ilişkiler, yeni türün bağımlılık yapıcı siyah membrosialarının hükümetin çeşitli böcek üyelerinin hayatını mahvetmesiyle kısa sürede soğudu. Membrosia ile sarhoş olmuş bir Vratix'in Yüce Komutan Sien Sovv'un özel nakliyesine çarpıp o ve tüm mürettebatını öldürmesiyle bu durum daha da alevlendi. Kara Yuva kovanları, İttifak gezegeni Thyferra'da bir darbe düzenlediğinde savaş patlak verdi ve daha küçük bir saldırı da Verpine'de yapıldı. Yeni Jedi Düzeni ve Galaktik İttifak Savunma Gücü'nün eforları çatışmayı galaktik çaplı bir savaşa dönüşmeden önce sonlandırmayı başardı.

İkinci Galaktik İç Savaş

"Galaktik İttifak'ı İmparatorluk ve Corellia'yı Asi Birliği haline getirmek aptallık olur. Nihayetinde bir isyan haline gelir ki bu aptal ve gereksiz olacaktır."
―Luke Skywalker[kaynak]

Galaktik İttifak'ın terörizm karşıtı stratejisi, gizli bir polis örgütü olan Galaktik İttifak Muhafızları'nın kurulmasını sağlamıştı.

Küme Savaşı'nın son bulmasını takip eden yıllarda İttifak, üye devletlerin yeniden inşaya katkı sağlaması ve filo için askeri kaynakları toplamak adına vergi isteyerek yerel hükümetler üzerinde kontrolünü artırmaya başladı. Özellikle güçlü sanayileri ve kendilerini yasal gereksinimler üzerinde görecek kadar vatansever olan bazı bağımsız gezegenler, hükümeti dirilmiş bir Galaktik İmparatorluk olarak görmeye başladı. YSS 40 itibarıyla İttifak ve birçok yerel hükümet arasındaki ilişkiler, İttifak'ın Corellia'da askeri gücünü göstermek için bir saldırı düzenlemeye karar vermesine kadar yükseldi. Corellialılar bu güç gösterisine karşı saldırı yaptığında tam çaplı bir galaktik savaş başladı. Her iki taraf krize diplomatik bir çözüm bulmakta zorlanırken ihanet dolu gizemli olaylar ve sabotaj, barış eforlarını raydan çıkarmaya başladı. Coruscant'da yükselen terörizmle savaşmak için Cumhurbaşkanı Omas, Albay Jacen Solo komutası altında Galaktik İttifak Muhafızları'nı gizli bir polis gücü yapmak zorunda kaldı. Bu Yüce Komutan Gilad Pellaeon'un istifa etmesi ve en yaygın siyasi protestoların "İmparatorluk geri döndü" olmasıyla giderek gaddar bir hükümet sistemine karşı hoşnutsuzlukla sonuçlandı. Hapes üzerinde bir yüzleşme sırasında galaktik savaşa doğru yapılan adımlar kısa süreliğine duraksadı.

İkinci Galaktik İç Savaş, Jacen Solo'nun güce yükselişi ve Güç'ün karanlık tarafına düşüşünü görmüştü.

Sith Leydisi Lumiya'nın Commenor yerlisi Başkan Fyor Rodan ve Bothanları manipüle etmesi, İttifak'ın birleşmiş filolar tarafından Corellia Ablukası'nda yenildiğinde Konfederasyon'un oluşumuna yol açtı. Bunun üzerine Omas; Corellia, Bothawui ve Commenor'a karşı savaş ilan etti. İttifak; Adumar, Fondor, Bespin ve Hapan Miras Konseyi kalıntılarının asilere katılmak için Galaktik İttifak'tan ayrılmasıyla büyüyen bir krizle karşı karşıya kaldı. Huttlar ve İmparatorluk Kalıntısı da katılmayı düşündü ancak bu yaşanmadı. Birçok zayıf gezegen destekleri için sesini yükselttti ve galakside önde gelen tersaneleri elinin altında bulunduran Konfederasyon, gemi üretimini efsanevi sayıya çıkardı ve kendi Konfederasyon Filosu ile Gyndine ve Sluis Van'da yer alanlar gibi birçok İttifak tersanesine saldırılar düzenledi. Gilatter VIII sisteminde bir yüzleşmede eski İmparatorlukçu Turr Phennir, Konfederasyon askeriyesi'nin Yüce Komutanı seçildi. Daha fazla gezegen kendilerini İttifak'ın tiranından özgürleştirip Konfederasyon bayrağı altında toplarken eski çatışmalar patlak verdi. Kısa sürede benzer güce sahip askeriyeye sahip iki oluşum ve Hapes'te tehlikeli bir Galaktik İttifak istinatı oluştu. Jacen Solo ve Yüce Komutan Cha Niathal, Omas'a karşı gelip onu indirdiğinde birçok kişi bunu yasadışı olarak gördü.

Wookiee ana gezegeni Kashyyyk, Galaktik İttifak tarafından bombalanmıştı.

Konfederasyon, Merkez'e doğru ilerlemeye başladı ve Kuat üzerindeki büyük bir savaşta Jedi Düzeni, güçten düşürülen Cas Omas'ın, Solo tarafından emredilen ve onlardan birisi tarafından yapılan, suikaste uğramasından sonra Galaktik İttifak'a destek vermeyi bıraktı. Konfederasyon güçlerinin Wookiee ana gezegeni Kashyyyk'i Galaktik İttifak'tan kurtarmak için gelmesiyle Merkez üzerindeki baskı azalmasına rağmen devamında yaşanan savaşta İttifak askeriyesinin yüzde yirmisini oluşturan Hapes Konsorsiyumu, Kraliçe Ana Tenel Ka Djo'nun emriyle desteğini geri çekti. Yardımcı Cumhurbaşkanı Solo, İttifak'ın onu yasal lider olarak görmesini isterken kendini çok fazla düşman edinmiş hale buldu.

İttifak daha sonradan Konfederasyon ve Jedi'lara karşı Merkeznokta İstasyonu'nun ana silahının İkinci Filo'yu yok ettiği Merkeznokta İstasyonu Ateşlemesi ve Merkeznokta İstasyonu Savaşı gibi birçok savaş verdi. Merkeznokta Savaşı'nda antik uzay istasyonu kendi ışınının yanlışlıkla istasyona çarpmasıyla yok oldu ve bu sırada hem İttifak hem de Konfederasyon filolarını mahvetti.

Darth Vader'ın torunu Darth Caedus, Galaktik İttifak'ın kontrolünü eline almıştı.

İkinci Fondor Savaşı (Yuuzhan Vong Savaşı) sırasında Amiral Niathal, Fondorluların teslim olmasını kabul etmediğinde Jacen Solo'yu Yardımcı Cumhurbaşkanı pozisyonundan indirmeye çalıştı. Niathal'ın otoritesini tanımayı reddeden Solo, Amiral Daala'nın Düzensiz Maw Filosu'na karşı savaştı ve İttifak Filosu'nun üçte ikisi Solo ile Coruscant'a sadık kalırken kalan yüzdesi ise Fondor'da bir Sürgün İttifak kurdu. Jacen savaştan sonra Mara Jade Skywalker'ın ölümünden sorumlu olduğunu ve Sith'in Kara Lordu Darth Caedus olduğunu açıkladı. Böylece galaksi bir kez daha Sith yönetimi altına girmiş oldu.

Caedus, Galaktik İttifak'ı Moff Konseyi ile müttefik yaptı ve değerli mühimmat tesisini ele geçirme umuduyla Verpine'e saldırdı. Savaş sırasında kız kardeşi Jaina'ya karşı düello yaptı ve bir kolunu kaybetmesine rağmen akan kanının kardeşinin yüzüne sıçramasıyla onu takip edip Jedi üssü olan Shedu Maad'ı bulmayı başardı. İttifak daha sonradan gezegene saldırdı ancak saldırı başarısız oldu ve Caedus'un ölümü, çırağı Tahiri Veila'nın yakalanması ve savaşın sonuyla sonuçlandı. Jagged Fel ile birlikte Jedi, Moff Konseyi'ni kendilerine katılmaya ikna etti ve Konfederasyon'u pazarlık masasına oturttu. Galaktik İttifak'ı reforma uğratıp eski İmparatorlukçu Natasi Daala'yı ise Cumhurbaşkanı yaptılar. Daala bir süreklilik düzeni yaratmayı başardı ve Solo'nun barışçıl bir galaksi hayali gerçek oldu.

Jedi Düzeni ile çatışma

"Daala bizim için gelecek, değil mi?
Evet. Öyle ya da böyle gelecek. Jedi'ların hükümete bir tehlike olduğu hakkında çıkardığı kargaşadan sonra bizim kazanmamıza göz yummaz. Eğer yaparsa artık bir Cumhurbaşkanı olamaz.
Öyleyse her türlü işi bitti çünkü Jedi'lar bu savaşı kaybetmeyecek.
"
―Saba Sebatyne ve Corran Horn[kaynak]

Darth Caedus'un hareketleri, Jedi Düzeni ve Galaktik İttifak'ın arasındaki güveni bozmuştu.

Savaşın sonundan iki yıl sonra üç büyük galaktik güç olan Galaktik İttifak, Konfederasyon ve İmparatorluk Kalıntısı, siyasi bir galaktik birleşim başlatması için düzenlenen bir zirve için Coruscant'da toplandı. Hepsi eski birer İmparatorlukçu olan üç Cumhurbaşkanı; Natasi Daala, Turr Phennir ve Jagged Fel, zirveye destek veriyordu ve konuşmak için toplandı.

Ancak savaşın sonundan ve Jacen Solo'nun karanlık tarafa düşmesinden beri Jedi'lar, galaksideki birçok kişi tarafından sadece güç elde etmeye çalışan sorun çıkarıcılar olarak görülüyordu. Sıkı bir Jedi karşıtı olan Daala, Jedi Düzeni'nin kontrolünü ele geçirmek için bir politika başlattı. Böylece Jedi Ustası Luke Skywalker'ı tutuklattı ve görev ihmali yüzünden mahkemeye çıkarttırdı. Luke daha sonradan Düzen ve İttifak'tan sürülünce oğlu Ben Skywalker ile Coruscant'dan ayrıldı.

Daala, Jedi Düzeni için Büyük Usta görevini üstlenen Kenth Hamner'e Jedi'ları kontrol etmek için her birine bir denetmen atanmasını emretti. Ancak Düzen'in ilişkilerini temsil eden avukat Nawara Ven, mahkemede bu yasanın kaldırılmasını sağladı.

Köle ayaklanmaları

"Bildiğiniz gibi paralı asker komutanı Belok Rhal, birkaç metre ötedeki şu duvarın arkasında yaşanan ve Mandalorların Octusi kölelerini katletmesini rapor etmemizi önlemek için Madhi'yi öldürdü. Ancak Madhi Vaandt susturulamazdı ve biz de susmayacağız."
―Shohta Laar[kaynak]

Cumhurbaşkanı Natasi Daala, bir kölelik karşıtı hareketi bastırdığı için Jedi'lar tarafından ofisten çıkarıldı.

Bu zamanda Özgürlük Uçuşu adlı bir yeraltı hareketinin hareketleri yüzünden halk görüşü, Klatooine ve Blaudu Sextus gibi gezegenlerde ayaklanmaların başlamasıyla galaksideki köleliğe karşı olmaya başladı. Daala bu hareketleri bastırmayı seçti ve Blaudu Sextus'ta yaşanan ayaklanmayı gaddarca bastırması için bir Mandalor Süper Komando bölüğü tuttu. Katliama tanık olduktan sonra Jedi'lar, Daala'ya karşı gelmeye ve özgürlükleri için direnen kölelerin yanında durmaya karar verdi. Politikaları Daala ile çok yakın olan Büyük Usta Hamner'i pozisyonundan indirip köleleri desteklemek için bir gemi filosu yola çıkardılar.

Aynı zamanda İmparatorluk Kalıntısı'nın Devlet Başkanı Jagged Fel, Daala'nın galaksi boyunca ayaklanmaları bastırmak için askerler yollamasını istemesinden sonra hükümetini İttifak ile bağdaştırmak istemedi ve birleşme konuşmalarını bırakıp Coruscant'ı terk etti.

Bir süre sonra Jedi'lar, Senatör Haydnat Treen ve General Merratt Jaxton'un kendi darbelerini düzenlediği sırada Daala'yı güçten indirmeyi planladı. Daala başarılı şekilde güçten düşürüldü ve tutuklandı. İttifak'ın kontrolünü devam ettirmek için Seba Sebatyne, Jedi Düzeni Büyük Ustası Treen ve Jaxton'dan oluşan bir Üçler Erki kuruldu. Üçler Erki'nde karar alınırken üçte iki olması yeterliydi.

Üçler Erki altında Luke Skywalker'ın sürgünü sona erdi. Coruscant'a döndüğünde Üçler Erki feshedildi ve tüm Jedi Düzeni başkentten ayrıldı. Yokluklarında Kayıp Sith Kavmi, Senato'yu karanlık taraf varlığı Abeloth'u Cumhurbaşkanı yapması için manipüle etti ancak Senato onun sadece Qaras'tan Senatör Rokari Kem olduğunu sanıyordu.

Ossus Projesi

"Jeedai Ustası Skywalker bir görü gördü—Yuuzhan Vong biyoteknolojisini müttefik gezegenleri değiştirmek ve restore etmek—ve galaksinin Yuuzhan Vong'a karşı bakış açısını değiştirmek. Bir rüya olarak görülen şey kısa sürede bir kabusa dönüştü."
―Nei Rin[kaynak]

İkinci İmparatorluk İç Savaşı'nı takip eden yıllarda İmparatorluk Kalıntısı gittikçe daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Fel hanedanı liderliği altında Kalıntı yavaşça kendini bir İmparatorluk yaptı.

Jedi, Ossus Projesi olarak bilinen galaktik çaplı bir restorasyon programında Yuuzhan Vong'un desteğini aldı.

İttifak da hırslı yeni bir programa başladı–Ossus Projesi. Yeni Jedi Düzeni tarafından desteklenen ve Kol Skywalker ile Yuuzhan Vong Değiştirici kastından Nei Rin tarafından yönetilen proje, Ossus'un değiştirici teknoloji vasıtasıyla gezegen ekosistemlerini geri getirmek için bir test yatağı olarak kullanıldı. Sonuçlar Ossus'un bereketli bir orman gezegenine dönüşmesiyle oldukça başarılı oldu.

İttifak tarafından değiştirilmesi için yüz adet gezegen seçildi. Ancak dirilmiş bir Sith Düzeni, büyük acı ve projenin seçilen gezegenlerinin vatandaşlarından öfke alarak projeyi sabotaja uğrattı. Jedi sabotajdan şüphelendi ancak bunu kanıtlamayı başaramadı. Projenin başarısız olmasına Yuuzhan Vong'un sebep olduğu fikri yayılmaya başlayınca Jedi Düzeni, Galaktik İttifak'ı eleştiriye karşı Vong'u savunmaya çağırdı. Sonuç olarak sinirlenen birçok gezegen bağımsızlıklarını veya tarafsızlıklarını açıklayarak İttifak'tan ayrıldı.

Galaktik İttifak'ın düşüşü

"Bastion'da yeniden doğan İmparatorluk ile bir ittifak kurdum. Savaş için Vong'u sorumlu tutup bir sebep ürettik. Galaktik İttifak kendi ile savaşmaya başladı ve böylece öldü."
―Darth Krayt[kaynak]

Galaktik İttifak, Tek Sith ve Fel İmparatorluğu'nun birleşmiş gücüne yenil düştü.

Dirilmiş İmparatorluk, Ossus Projesi'nin başarısızlığından sonraki durumu kullanarak İttifak üyesi gezegenleri kendine çekmeye başladı. Anaxes Antlaşması'nı çiğneyen İmparatorluk, Galaktik İttifak'a karşı savaş açtı. Yuuzhan Vong Savaşı'nın derin ayrılıkları birçok İttifak gezegeninin tarafsızlık ilan etmesine yol açarken bazıları da İmparatorluk'a katıldı. Bu yavaşlamalara rağmen İttifak kendini İmparatorluk'a karşı savundu ve çatışmanın ilk yılında kazanan taraftı.

Savaşın ikinci yılında Darth Krayt ve Sith Düzeni kendilerini İmparatorluk ile müttefik yaparak İmparatorluk'un kayıplarını geri çevirdi ve İttifak'ı savunmaya geçmek zorunda bıraktı. Sith-İmparatorluk Savaşı'nın üçüncü yılında İttifak, Caamas Savaşı'nda askeri yenilgi aldı ve Coruscant'ın İmparatorluk işgali başladı. Böylece İmparatorluk ana galaktik hükümet haline geldi ve başkentini direkt olarak Coruscant'a aktardı.

İttifak'ın geriye kalan bazı gezegenleri, İmparatorluk'a teslim oldu ve var olan İttifak liderliği altında İmparatorluk üst lordluğuna boyun eğdi. İttifak bürokrasisi tamamıyla yeni hükümete entegre edildi ancak Mofflar bir İmparatorluk hükümet sistemine tam geçişi planlamıştı.[17]

İttifak direnişi

"Savaşlar kaybedilmesine rağmen İttifak hâlâ yaşıyor. Teslim olmadık, yıldızlara teslim olmuyoruz. Doğum hakkımızı geri kazanacağız. Özgürlük."
―Jaius Yorub[kaynak]

Amiral Gar Stazi, Darth Krayt'ın yeni Galaktik İmparatorluğu'na karşı Galaktik İttifak kalıntılarını yönetiyordu.

Galaktik İttifak'ın İmparatorluk işgali altında olmasıyla İttifak askeriyesinin parçası, Amiral Stazi'nin Merkez Kuvvetleri üzerine yoğunlaştı, bir direniş hareketi oluşturdu ve İmparatorluk'a karşı savaş açtı. Caamas Savaşı'nda İttifak'ın teslim olmasından sonraki yedi yılda Amiral Stazi'nin filosu birçok kısa saldırıya karıştı. Sürekli tedarikte zorlanan ve İmparatorluk güçlerinin bir adım önünde kalmakta zorlanan Galaktik İttifak kalıntıları, Asi Birliği benzeri bir devlete dönüştü. Yeni Jedi Düzeni de İmparatorluk kontrolünü kabul etmeyi reddetti.

YSS 137'de tahttan düşürülen İmparator Roan Fel, İttifak ile birlikte Sith'e karşı bir ortaklık kurmayı denedi. Amiral Stazi, Çark'ta Galaktik İttifak'ı temsil etmekle görevlendirildi ancak Sith sabotajcılar tarafından yapılan bir saldırı sonrasında Stazi gemisine İmparatorluk'un ateş açtığını sandı. Kısa bir savaştan sonra Çark'ın lideri Pol Temm her iki tarafa da ayrılma emri verdi.

Darth Krayt'ın galaksi üzerindeki hükmünün gücüne rağmen Galaktik İttifak parçaları hâlâ fethedilmemiş veya boyun eğdirilmemişti. Bu gezegenler ve bölgeler, Amiral Stazi altındaki Galaktik İttifak Merkez Kuvvetleri'ne materyal ve destek sağlıyordu.

Alliance, çalınmış bir İmparatorluk Yıldız Destroyeri idi ve Stazi'nin hareketinin sancak gemisi olmuştu.

Sith'in sabırsızlığı ve İttifak'ın bir korsan filosu durumuna düşürülmesi yüzünden Stazi, filonun daha büyük taarruzlar yapabilmesi için Dac'ta bulunan yeni bir Mütehakkim-sınıfı Yıldız Destroyeri olan Imperious'u ele geçirmeyi planladı. Bu Amiral Dru Valan tarafından Stazi'yi öldürmek için hazırlanan bir plan olmasına rağmen Stazi, Imperious'u çalmayı başardı ve gezegenin tersanelerinin üçte birini yok etti. Sith'ler bu olaydan sonra Kalamari Konseyi'ni infaz etti.

Ancak İttifak ve Sith'in bilmediği şey İmparatorluk Şövalyelerinin, Imperious üzerine bombalar yerleştirdiği ve silahlar aktif olduğu anda patlatacağıydı. Bombalar devredışı bırakıldı ve Stazi, Fel ile bir ortaklık düşünerek geminin adını Alliance yaptı.

Darth Krayt'ın görünürde ölümünden sonra Amiral Stazi, İttifak savaş gemilerinden oluşan büyük bir filoyu Fel güçleriyle bir savaşta yönetti. İmparator Fel savaştan sonra Stazi ile sonuç hakkında konuştu. Bulundukları pozisyon hakkında kısa bir tartışmadan sonra Fel, durumu kendisinden daha iyi anladığını belirterek Fenel'in yaptıkları yüzünden özür diledi.

Yoğun ateş tarafından kendini yok etme mekanizması devre dışı bırakılan Steadfast, iyiniyetin sembolü olarak Fel'in güçlerine verildi. Stazi kendini Fel'in gözdağına karşı koyabilen eşit birisi olarak ortaya çıkardı ve Galaktik İttifak ile Fel İmparatorluğu arasındaki ortaklık korundu ancak Stazi bunun ne kadar süreceğinden emin olamıyordu. Amiral Stazi askeri ortaklığı, yeni müttefiklerinin Sith-İmparatorluk güçleri tarafından yapılan taktikleri yapacak kadar düşmedikleri sürece bir arada tutmaya karar verdi.

İttifak, Darth Krayt yerine İmparator Roan Fel'i destekleyen güçlere katılmıştı.

Nihayetinde Darth Wyyrlok, Sith bilimci Vul Isen'e Final Protokol'ü başlattırdı ve su gezegeni Dac zehirlendi. Üç gün sonra Rogue Filosu rutin bir devriyeye çıktığında milyonlarca ölü Mon Kalamari ile karşılaştı. İmparatorluk Avcıları ile bir it dalaşından sonra Rogue Filosu, Dac'ta yaşananları Stazi'ye bildirmek için filoya geri döndü. Artık durumdan haberdar olan Stazi direkt olarak General Oron Jaeger ile iletişime geçti ve ona da durumu bildirdi. Jaeger direkt olarak İmparatordan gelen bir emir olmadıkça Fel filosunu savaşa sokamayacağını söyledikten sonra Stazi kendi başına girmeye kararlıydı. Arkanis sektöründe bir pusudan sonra hâlâ Alliance üzerinde olan Jedi Ustası Te Corso, Yeni Jedi Düzeni'nin yardım edebileceğini belirtti. Bunun yanı sıra bir savaşçı grubu da öneren Usta Corso, Dac mültecilerinin güvende olabilecekleri bir gezegen bildiğini de belirtti. Bu sözlerle birlikte Stazi planı harekete koyarak Ronto tarafından yönetilen Rogue Filosu ve Usta Drok tarafından yönetilen Kılıç Filosu'nu tersanelere sızması ve gezegenin savunmalarını devredışı bırakması için yolladı. Gezegenin yüzeyinde Jedi Ustası Asaak Dan, Yüzbaşı Tanquar ve Mon Kalamari Korucuları, Heurkea'da İmparatorluk stormrooperlarına karşı savaşarak tahliye için bir operasyon merkezi olması adına şehrin rıhtımlarını güvenceye aldı.[19]

Dac'ta yaşanan soykırımdan kurtulanlar, İttifak tarafından tahliye edilmişti.

Tersane savunmalarının devredışı bırakılması ve Heurkea'nın güvenceye alınmasıyla Stazi ve Galaktik İttifak filosu hiperuzaydan çıktı. Birçok MC140 Çekiç-sınıfı ana muharebe kruvazörü tarafından desteklenen Alliance, Pellaeon-sınıfı Yıldız Destroyerleri ve birçok fırkateyn ele geçirerek beş adet Yıldız Destroyerinden oluşan Sith gücüne karşı savaşa girdi. Daha fazla ateş gücü yüzünden altta kalan Sith savaş gemileri geri çekildi. Dac etrafındaki uzayın temizlenmesiyle Stazi, tahliye filosuna sinyal verdi. Dac Soykırımı ve Wyyrlok'un final protokolü galaksi boyunca birçok vatandaşı sinirlendirdi. Eski Mon Kalamari kruvazörlerinden Klon Savaşları'nda kullanılan Venator-sınıfı Yıldız Destroyerlerine kadar değişen gemilere sahip bir kişisel yıldız gemisi filosu, gezegenin nüfusunu kurtarmak için Dac'a geldi.[19]

Galaktik İttifak filosunun kurtarma operasyonuna katılmasıyla Sith İmparatorlukçular tuzaklarını hazırladı. Amiral Krion Grail komutasında olan ve Moff Geist ile Sith Yumruğu Darth Stryfe tarafından denetlenen Üçüncü Dış Halka Filosu, İttifak filosunun arkasında hiperuzaydan çıktı. Kısa bir savaştan sonra Sith zaferi yakın gibi gözüküyordu ancak General Jaeger'in bir Fel sadığı Yıldız Destroyeri ve iki filoyla gelmesiyle Sith güçleri defedildi. Stazi'nin güçleri gezegen nüfusunun yüzde yirmisini kurtarmayı başardı.[19]

Galaktik Üçler Erki Federasyonu

"Gösterişe yatırım yapıyoruz, katı devletçiliğe değil. İletişim diziniz buna mükemmel bir örnek.
Yetenekli bir savaş alanı taktisyeni olabilirsiniz Stazi ancak bir imparatorluğu yönetmeye gelince çok safsınız.
İmparatorluk öyle mi? Jedi'ları bir imparatorluğa bağladığımı hatırlamıyorum. Yeni Üçler Erki'ne hizmet ediyoruz, bunu unutmayın İmparatoriçe.
Ne söylemek istediğimi biliyorsunuz. Galaksiyi zalim güç ile yönetemeyiz ve denememeliyiz de.
"
―Gar Stazi, Marasaiah Fel ve K'Kruhk[kaynak]

Galaktik Üçler Erki Federasyonu; Galaktik İttifak, Fel İmparatorluğu ve Yeni Jedi Düzeni kalıntılarından kurulmuştu.

Sith İmparatorluğu'nu tümden ortadan kaldırmak için yapılan cesur bir denemede Galaktik İttifak Kalıntısı ve müttefikleri, Coruscant ve tüm galaksiyi Sith hükmünden kurtarmak için bir savaş başlattı. İmparatorluk ve Jedi müttefiklerinin yardımı sayesinde İttifak, galaksinin kaderini belirleyecek son bir savaşta Sith-İmparatorluk güçlerine karşı geldi. Amiral Gar Stazi, Coruscant'ın yörüngesinde yaşanan savaşı denetlerken JediCade Skywalker, Sith'in Kara Lordu ve galaksinin İmparatoru Darth Krayt ile yüzleşene kadar Sith'lerle gezegende savaştı.[18]

Müttefik tarafında ağır kayıplara rağmen Skywalker görevini başardı ve Krayt'ı öldürerek İmparatorluk'u lidersiz bıraktı. Tek Sith'in kalıntıları, kendini Krayt'ın halefi ilan eden Darth Nihl liderliği etrafında toplanırken Galaktik İmparatorluk ise Coruscant'da yaşanan ezici yenilgiden sonra yıkılmaya başladı. Amiral Gar Stazi, İmparatoriçe Marasiah Fel ve Jedi Ustası K'Kruhk'tan oluşan yeni bir Galaktik Üçler Erki Federasyonu yönetimi altında bilinen galaksi YSS 138 yılında birleştirildi.[18]

Darth Krayt ölü olmasına ve imparatorluğu yok edilmesine rağmen mirası, Tek Sith'in hayatta kalması yoluyla korunmaya devam etti. Nihl'in liderliği altında geriye kalan Sith'ler, yeni Kara Lord'un birçok gezegen hükümetine sızma emriyle galaksiye yayıldı ve YSS 140'ta tam olarak yenilmelerine kadar Galaktik Üçler Erki Federasyonu'na karşı gölgelerden savaştı.[18]

Organizasyon

Siyaset

"Senato ve farklı gezegenlerde bulunan rejimler arasında sınırları düzgünce belirleyen yeni bir federalizm."
―Cal Omas[kaynak]

Galaktik İttifak, seçilmiş kişiler tarafından yönetilen bir federal cumhuriyetti.

Yeni Cumhuriyet ve Galaktik İttifak arasındaki hükümetsel değişiklikler arasında yeni bir anayasa, daha güçlü bir yargı organı, daha iyi bir denetim sistemi ve neredeyse tamamen Senato'nun elinde olan gücü zapteden denge vardı. Yeni federalizm hükümet ve üye gezegenler arasındaki rolleri düzgünce şekillendiriyordu.

Galaktik İttifak hükümeti bir Cumhurbaşkanı ve Jedi'lar, Senatörler ve İttifak'ın askeri ve hükümet liderlerinden oluşan bir Yüksek Konsey tarafından yönetiliyordu. Jedi daha sonradan kendi liderlik organları olan Jedi Yüksek Konseyi için Yüksek Konsey'den çekildi. İttifak bu yüzden Yüksek Konsey'in yerine gelmesi için bir Danışma Konseyi kurdu.

Yeni İttifak hem federal hükümet hem de üye gezegen ve devletler arasındaki rolleri düzgünce belirleyen bir federal cumhuriyetti. Yeni Cumhuriyet'in feshedilmesinden sonra hükümet düzeninde değişen en büyük şey daha güçlü bir federal sistemin entegre edilmesiydi.

Yürütme organı

Cumhurbaşkanı

"Bence yatıştırılamaz bir düşmana karşı savaş kazanmış bir Cumhurbaşkanı, Senato ve halkla iyi ilişkili olmalı."
―Luke Skywalker, Cal Omas hakkında[kaynak]

Cal Omas, ilk Cumhurbaşkanı olarak Galaktik İttifak'ı yönetmişti.

Yeni Cumhuriyet gibi İttifak da bir Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyordu. Cumhurbaşkanı, İttifak Senatosu'nda oy çokluğu alarak seçiliyordu. Cumhurbaşkanı ayrıca eski Yeni Cumhuriyet sistemine benzer olarak Devlet Başkanı idi. İki sistem arasındaki büyük farklardan birisi Galaktik İttifak Cumhurbaşkanı'nın daha fazla yürütme gücüne sahip olmasıydı ve bunu yasama gücünü zaptetmekte kullanıyordu. Bu denetleme ve denge şekli yeni hükümeti eskisinden ayıran en büyük farklılıklardan biriydi. Cumhurbaşkanı hem bir Yüksek Konsey hem de birçok hükümet, askeri ve istihbarat departmanının başlarından oluşan bir Danışman Konseyi tarafından yardım alıyordu.

Üçler Erki

"Jedi Düzeni tabii ki yürütme organının kontrolünü elinde tutmayı istemiyor. Fetih bizim amacımız değildi. Yeni bir Devlet Şef seçilene kadar toplu olarak Cumhurbaşkanı gibi davranması için bir Üçler Erki atayacağız. Senatör Treen ve General Jaxton'u içerecek.
Jedi, Senato ve silahlı kuvvetlerin amaçlarını temsil edecek.
"
―Saba Sebatyne ve Wynn Dorvan[kaynak]

Natasi Daala'nın indirilmesinden sonra yürütme organı, güçlü bir bürokrasiyle desteklenen bir Üçler Erki'ne çevrildi. Üçler Erki, Caamas Savaşı'ndan sonra İmparatorluk'a teslim oldu. İmparatorluk, Coruscant'ı kendi başkenti olarak seçti ancak Üçler Erki ve bürokrasisinin İttifak uzayının geri kalanında hami valiler olarak kalmasına izin verildi.

Yasama organı

"İlk önce Senatoyu kendi halkasına sınırlayın. Yasayıp denetlemeli ancak günlük yönetim işlerine karışmamalı."
―Cal Omas[kaynak]

Galaktik İttifak'ın ana yasama organı, Senato idi. Senato tüm üye gezegenler ve devletlerden gelen temsilcilerle doluydu ve yeni hükümeti oluşturuyordu. Senatonun güçleri bir seri denetleme ve dengeyle yeni anayasa altında zaptediliyordu. Bu değişikliklere rağmen Senato, İttifak hükümetinin güçlü ve önemli bir parçası olmaya devam etti. Yuuzhan Vong'a karşı verilen savaştan sonra Senatoda bazı yolsuzluklar baş verdi ancak senatörlerin çoğunluğu İttifak'a sadık kaldı.

Yargı organı

"Gerçekten bağımsız bir yargı, daha hırslı manevralarını zaptederdi."
―Cal Omas[kaynak]

İttifak hükümetinin yargı organı, yeni İttifak anayasası altında güçte en büyük yükselmeyi yaşadı. Yargı denetmenliği ve gücünün artması, Yeni Cumhuriyet'in son yıllarında oldukça yaygın hale gelen herhangi bir yasama suistimali ve yolsuzluğunu zaptetmek için tasarlanmıştı.

Üyeler

Yuuzhan Vong işgali, galaksinin gezegenleri ve hükümetlerini tek bir hükümet altında toplamak için bir katalizör görevi görmüştü. Yeni Cumhuriyet'in eski üye gezegenleri, sistemleri ve sektörleri harici İmparatorluk Kalıntısı, Hapes Konsorsiyumu ve Chiss Yükselişi de yeni Galaktik İttifak'a özerk bölgeler olarak katılmıştı. Kendilerini yönetmeye ve kendi yasalarını takip etmeye hakları vardı ancak senatoda temsil edilmemelerine rağmen Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu'nun savunmasına yardım etmek zorundaydılar. Hutt Uzayı'nın katılıp katılmadığı belli değildi ancak Coruscant'ın Kurtuluşu'nda gemi ve silah tedarik etmişlerdi.

Yeni Jedi Düzeni ile ilişkiler

Luke Skywalker'ın Galaktik İttifak ile alakalı yaptığı ilk şey yeni bir Jedi Konseyi kurmaktı. Jedi'lar yeni hükümet için özel ajanlar olarak görülüyordu ve galaksi boyunca yayılmışlardı. Ayrıca ilk Cumhurbaşkanı Cas Omas, Jedi Ustalarının yeni Galaktik İttifak Danışma Konseyi'ne katılmalarını istemişti. Nihayetinde Skywalker, Jedi'ların evrende hükmederek değil hizmet ederek adil ve dengeli yaşamaları gerektiğini öne sürerek Jedi'ları Danışma Konseyi'nden çıkarmıştı.

Görünümler

 • The New Jedi Order: Destiny's Way (İlk bahsedilme)
 • The New Jedi Order: Force Heretic I: Remnant (İlk görünüm)
 • The New Jedi Order: Force Heretic II: Refugee
 • SWInsider.png "Or Die Trying" – Star Wars Insider 75
 • The New Jedi Order: Force Heretic III: Reunion
 • The New Jedi Order: The Final Prophecy
 • The New Jedi Order: The Unifying Force
 • Dark Nest I: The Joiner King
 • Dark Nest II: The Unseen Queen
 • Dark Nest III: The Swarm War
 • Legacy of the Force: Betrayal
 • Legacy of the Force: Bloodlines
 • Legacy of the Force: Tempest
 • Legacy of the Force: Exile
 • Legacy of the Force: Sacrifice
 • Legacy of the Force: Inferno
 • Legacy of the Force: Fury
 • Legacy of the Force: Revelation
 • Legacy of the Force: Invincible
 • Crosscurrent
 • Millennium Falcon
 • Fate of the Jedi: Outcast
 • Fate of the Jedi: Omen
 • Fate of the Jedi: Abyss
 • Fate of the Jedi: Backlash
 • Fate of the Jedi: Allies
 • Fate of the Jedi: Vortex
 • Fate of the Jedi: Conviction
 • Fate of the Jedi: Ascension
 • Fate of the Jedi: Apocalypse
 • X-Wing: Mercy Kill
 • Crucible
 • Legacy 8
 • Legacy 1 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 4 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 9 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 10 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 13 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 15 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 18 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 33 (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Legacy 37 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 39 (Sadece bahsi geçti)
 • Legacy 41 (Sadece bahsi geçti)

Kaynaklar

 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide
 • The New Essential Chronology
 • Star Wars: Legacy 0
 • Star Wars: Legacy 0½
 • The New Essential Guide to Droids
 • SWInsider.png "Jedi Library" – Star Wars Insider 90
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Special Edition
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force
 • Star Wars: The Official Starships & Vehicles Collection 9
 • The Essential Atlas
 • Star Wars Miniatures: Legacy of the Force
 • SWInsider.png "Blaster" – Star Wars Insider 106
 • The Complete Star Wars Encyclopedia
 • Legacy Era Campaign Guide
 • Fate of the Jedi: Dramatis Personae
 • SWInsider.png "Blaster" – Star Wars Insider 109
 • Rebellion Era Campaign Guide
 • The Unknown Regions
 • SWInsider.png "Blaster" – Star Wars Insider 127
 • Databank title.png Databank'ta Ackbar, Admiral (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Corellia (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Fett, Boba (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Pellaeon, Gilad (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • Databank title.png Databank'ta Daala, Admiral Natasi (artık içerik yok; yedek bağlantı)
 • The Essential Guide to Warfare
 • Star Wars: The Ultimate Visual Guide: Updated and Expanded
 • SWInsider.png "10 Key Battles" – Star Wars Insider 133
 • The Essential Reader's Companion
 • StarWars.com StarWars.com'daGalactic Architecture 101 and the History of Centerpoint Station (article)Betik hatası: Böyle bir "ArşivErişimi" modülü yok.

Notlar ve referanslar

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 The New Jedi Order: Destiny's Way
 2. The New Essential Chronology
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 The New Jedi Order: Force Heretic I: Remnant
 4. Fate of the Jedi: Conviction
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Legacy 20
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 The New Jedi Order: The Unifying Force
 7. Dark Nest III: The Swarm War
 8. Legacy of the Force: Bloodlines
 9. Fate of the Jedi: Outcast
 10. 10,0 10,1 10,2 The New Jedi Order: The Final Prophecy
 11. The Complete Star Wars Encyclopedia
 12. 12,0 12,1 Legacy of the Force: Revelation
 13. 13,0 13,1 Legacy of the Force: Betrayal
 14. Legacy of the Force: Inferno
 15. 15,0 15,1 15,2 Legacy of the Force: Invincible
 16. 16,0 16,1 Legacy 1
 17. 17,0 17,1 17,2 Legacy 8
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 Legacy—War 6
 19. 19,0 19,1 19,2 Legacy 47
 20. The Essential Reader's Companion
Advertisement