Bu konunun Canon makalesine gitmek için buraya bas.
Bu konunun Legends sayfasına gider.
Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Diğer kullanımları için şuraya bakın: Cumhuriyet (belirsizlik).
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa ancak yapılacaklar listemizde ön sıralarda. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Eski Cumhuriyet, uzaklık veya zamandan daha büyük olan efsanenin Cumhuriyetiydi. Nerede olduğunu veya nereden geldiğini not etmeye gerek yok, sadece... Cumhuriyet olduğunu bilmek yeterli."
Whill'lerin Günlüğü[kaynak]

Galaktik Cumhuriyet, YSÖ 19'da, Galaktik İmparatorluk'a dönüşene kadar 25 bin yıldan fazla süredir var olan galaksinin egemen hükümeti idi. Varlığı boyunca devlet genellikle Cumhuriyet olarak biliniyordu. Cumhuriyet sonrası dönemde ve sonrasında, Eski Cumhuriyet olarak hatırlandı; Ayrıca nadiren Eski Galaktik Cumhuriyet ve İlk Galaktik Cumhuriyet olarak çağrılırdı. Zaman zaman, Eski Düzen terimi Cumhuriyet'i tanımlamak için kullanılmıştı ancak yaygın değildi.

Galaktik Cumhuriyet, bilinen galaksinin çoğunu oluşturan çeşitli yıldız sistemlerinden, sektörlerden ve üye dünyalardan oluşan temsili bir demokrasiydi. Merkezi hükümeti üç organdan oluşuyordu: yasama, yürütme ve yargı. Bunlardan ilki, seçilmiş veya atanmış temsilcilerden oluşan bir organ olan Galaktik Senato'ydu. Başlıca görevleri, gezegenden galaktik ölçeğe kadar değişen konularla ilgili anlaşmazlıklara aracılık etmek, yıldız sistemleri arasındaki ticaret yollarını düzenlemek ve teoride Cumhuriyet vatandaşlarının çıkarlarını temsil etmekti. Yüksek Şansölye Ofisi, Senato'nun icra mevkidaşıydı. Yüksek Şansölye, Senato saflarından üyeleri tarafından seçilirdi. Senato lideri ve Cumhuriyet genel temsilcisi olarak Şansölye, ayrıca Devlet Başkanı ve Başkanlıklık görevlerinde de bulunurdu. Adli şube, Yüksek Mahkeme ve alt Bölge Mahkemelerinden oluşuyordu. Yargıtay, biri Baş Hakim olan on iki hakimden oluşuyordu.

Cumhuriyet, egemen galaktik iktidar olarak tarihinin çoğu boyunca kendisini, güçlü bir merkezi hükümet olarak değil, ortak güvenlik ve ekonomik refah amacıyla egemen gezegenlerin birliği olarak biçimlendirdi. Bütün tarihinin "bin kütüphaneyi doldurabileceği" söylenirdi. İmparator Palpatine'in Yeni Düzen'inin yükselişinden önceki son on yılda Cumhuriyet, siyasi ve kurumsal yolsuzluğun engellediği bürokrasi katmanlarına bağlanmış—etkisiz olsa da—yardımsever bir hükümetti. En az 25,034 yıldan beri var olan Galaktik Cumhuriyet, Sith'in onu alt etmesi üzerine Galaktik İmparatorluk'a dönüştü. Ancak bu, sonraki 157 yıl boyunca Cumhuriyet'in yerini alan yedi rejim değişikliğinden sadece bir tanesiydi.

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.