Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"Jinn her zaman kendi tarzıyla hareket eder, hep doğru olduğuna inanır, onun perspektifinden göremiyorsak güvensizlik duyar. Bazıları onun bir gri Jedi olduğunu düşünüyor."
―Tyvokka, Qui-Gon Jinn hakkında[kaynak]

Gri Jedi ve Gri terimi iki anlama sahipti. İlki, Jedi ve Sith tarafından aydınlık ve karanlık arasındaki yolu yürürken karanlık tarafa düşmeyen Güç kullanıcıları, ikincisi ise kendilerini Jedi Yüksek Konseyi'nden uzakta tutan ve Jedi Kodu'nun sınırları dışında faaliyet gösteren Jedi'lar idi. Ancak gerçek bir Gri Jedi olarak kabul edilenler iki tanıma da uyuyordu ve belirli bir Güç geleneğine bağlı değillerdi. Bunlardan birisi Eski Cumhuriyet'e hizmet etmiş Jedi Padawan'ı ve Gri Jedi Jolee Bindo idi.

Terim hem aydınlık hem de karanlık tarafın Güç yeteneklerini kullanabilen bireyleri ima etmese de bütün Gri Jedi'lar bunu yapabiliyordu. Terim, sadece Jedi değil, bütün Güç kullanıcılarını kapsayabilecek "Kara Jedi" terimine benzerdi.

Terim zaman zaman Gri Jedi olma gereksinimleri sıkı sıkı karşılamasa da alışılmadık veya muhalif Jedi'lar için de kullanılırdı. Jedi Qui-Gon Jinn bunun bir örneğiydi. Yüksek Konsey ile olan fikir ayrılıkları nedeniyle diğer Jedi'lar tarafından zaman zaman Gri Jedi olarak görülürdü. Gri Şövalyeler olarak bilinen bir grup hain Jedi, kendilerini tanımlamak için bu terimi kullanırdı. Güç ve blaster kullanımına minimal düzeyde bel bağlarlardı ancak Jedi Kodu'nu takip ederlerdi.

Terim, Eski Sith Savaşları'na dayanıyordu. Yüksek Konsey gücünü pekiştirmek amacıyla Düzen'i bir yerde toplamaya çalıştığında bazı Jedi'lar Konsey'in, Jedi Kodu'nu yeniden yorumlama hakkının olmadığına inanarak kendilerini sadece Güç'e adamışlardı. Bu ilk Gri Jedi'lar, kodun bağlılıkları yasaklayıp ve eğitimi kısıtlama gibi yeni tenkitleri üzerine Konsey ile çatışmıştı. Bu zaman dilimi sırasında Gri Jedi, çeşitli cüppeler kullandı. Bindo, bu cüppelerin bir türünü giyiyordu. Terim sonradan Yeni Jedi Düzeni'nde Jedi'dan farklı Güç geleneklerini benimsemiş ancak karanlık tarafa düşmemiş bireyler ve organizasyonlar için kullanılıyordu. Jensaarai ve İmparatorluk Şövalyeleri bu organizasyonlardandı.

Tarih

Büyük Sith Savaşı – Soğuk Savaş

"Eğer bir Jedi Konseyi'miz olacaksa bir yerde birisi ona söyleneni yapmak zorunda!"
―Dantooine Jedi Meclis Konseyi ve sonradan Jedi Yüksek Konseyi üyesi Usta Vrook Lamar[kaynak]

Eski Cumhuriyet zamanlarında Jedi Düzeni oldukça merkezsizleşmişti. Bu süreçte Jedi akademileri bütün galaksi çapına yayılmıştı. Jedi'lar ayrıca akademi yararını göremeden atandıkları bir Usta tarafından eğitiliyordu. Bu merkezsizleşme, Jedi'ların Düzen'e kabul edilmesi ve galaktik başkent Coruscant'ı bile ziyaret etmeden Şövalye olmaları anlamına geliyordu. Önceki zaman dilimlerinde yaşamış olan Jedi'ların aksine bu Jedi'lar merkezi otorite olan Jedi Yüksek Konseyi'ne aksi davranıyor ve itaat etmekte isteksiz oluyordu.[5]

Atris, İlk Jedi Düzeni'nin son kurtulanı, YSÖ 3.959'da Meetra Surik'i yargılıyor.

Ancak YSÖ 4000'deki Büyük Sith Savaşı'nın başlangıcı ile YSÖ 3951'de yaşanan Karanlık Savaşlar'ın sonuna kadar Jedi güçlerinin doruğundan, önceki varlıkların basit bir kalıntısı seviyesine düşmüştü. Savaş galaksiye yayıldıkça Jedi, güçlü bir merkezi otoritenin gerekli olduğuna inanmaya başladı. Bu süreçte Vrook Lamar ve Atris gibi üyeleri olan Konsey, Jedi Düzeni üzerinde daha sert bir kontrole sahip olabilmek için Jedi Kodu'nu daha sıkı standartlara sahip olacak şekilde düzenledi. Konsey'in eylemlerine rağmen bütün Jedi'lar düzenlenmiş Kod'a boyun eğmeyi reddediyordu. Bazı Jedi'lar, yeni Kod'un dört yaşından büyük Jedi'ların eğitilmemesi, Jedi'ların ailelere sahip olmaması[5] ve karanlık taraf ile bağlantılı Güç yeteneklerini kullanılamaması[4] gibi kurallarına karşı çıkıyordu. Bu bireyler Jedi Konseyi ile sık sık çatışıyordu ve Jedi[5] ile Sith'e[4] göre Gri Jedi olarak biliniyordu.

Jolee Bindo, Büyük Sith Savaşı'nda yeni bir Altın Sith Çağı başlatmaya çalışan Sith Lordu Exar Kun'a karşı Galaktik Cumhuriyet için savaşmış bir Jedi Padawan'ı idi. Savaş YSÖ 3996'da bittikten sonra Bindo, Jedi Düzeni'ni terk etmiş ve bir Gri Jedi olmuştu. Bindo sonradan YSÖ 3956'da Jedi İç Savaşı'na kadar hafızasını kaybetmiş Jedi Revan ve Sith'in Kara Lordu Darth Malak'ın Sith İmparatorluğu arasındaki savaşta faaliyet gösterdi. Savaş sonunda eylemleri Galaktik Cumhuriyet tarafından resmi olarak tanınacaktı.[1] Bazı Eski Cumhuriyet Gri Jedi'ları kişiselleştirilmiş gri cüppeler giyerdi. Bindo, özgün bir cüppeye sahipti.[6]

Galaktik Cumhuriyet ve yeniden yapılandırılmış Sith İmparatorluğu arasındaki Soğuk Savaş süresince, YSÖ 3653'teki Coruscant Antlaşması'ndan kısa süre sonra Voss türü, aynı isme sahip gezegende keşfedilmişti. Voss-Ka adındaki bir dağ başı kalesinde izole olmuş Voss toplumu,[7] Jedi ve Sith tarafından Gri Jedi kabul edilen totaliter Voss Mutasavvıfları tarafından yönetiliyordu.[8] Mutasavvıflar'ın vizyonlarına göre faaliyet gösteren Voss, hem Cumhuriyet hem de İmparatorluk tarafından yapılan işgal planlarını engelleyip kendilerini galaksiye açana kadar başkentlerini düşmancıl tür Gormak'ın saldırına karşı koruyordu. İki galaksik hükümet de Voss-Ka'da elçilikler kurmuştu. Voss Mutasavvıfları buna rağmen kendi inançlarını koruyabilmek için Jedi ve Sith tarafından teklif edilen öğretileri reddedecekti.[7]

Yeni Sith Savaşları - İkinci İmparatorluk İç Savaşı

"Gri Jedi en başından beri bizimleydi. Karanlık taraf ile ilgili Jedi inanç sağlamlığını bozmasalar da Konsey'den emir aldıklarında buna karşı dik duruyorlar. Gri Jedi karşılaştırma yapar, kolaya kaçar ve eylemlerini dikkatli incelemelerden saklar. Deneyimlerinin onları politika konusunda onları yetkili kıldığı varsayarlar. Kontrol etmesi zor olan başına buyruk kişiler olsalar da var olan hiyerarşiye uymaları konusunda ikna edilmeleri halinde Düzen'in değerli üyeleri olurlar."
―Yeni Sith Savaşları'ndan sonra Jedi Baş Kütüphanecisi Restelly Quist[kaynak]

Yeni Sith Savaşları'nın bitişinden kısa süre sonra ve YSÖ 1000'deki Ruusan Reformasyonları ile Jedi Baş Kütüphanecisi Restelly Quist, Jedi eğitim kılavuzu Jedi Yolu'nda Gri Jedi'lar hakkında yazmıştı. Quist, Gri Jedi'ları başına buyruk tipler olarak tanımlamış ve Jedi öğretilerine karşı birer tehdit olduklarını belirtmişti.[9]

Kelbis Nu, Jensaarai ve Jedi Şövalyesi

Yüzlerce yıl sonra YSÖ 44'teki Stark Hiperuzay Savaşı zamanında bazı Jedi'lar karanlık ile bir bağlılıkları olması gibi bir genelleme olmasa da Yüksek Konsey ile uyuşmazlıkları yüzünden Gri kabul ediliyordu. Jedi Qui-Gon Jinn, Konsey ile sık sık fikir uyuşmazlığı yaşadığı için bazı Jedi'lar tarafından bir Gri Jedi kabul ediliyordu. Jedi Ustası Tyvokka bu konudaki endişesini dile getirmiş[10] ve Usta Obi-Wan Kenobi bazılarının neden Jinn'i bir Gri Jedi olarak gördüğünü anladığını itiraf etmişti.[9] Muhalif bir Jedi hizbi Jedi Kodu'na olan bağlılıklarına rağmen kendilerini tanımlamak için "gri" terimini kullanırdı. Gri Şövalyeler olarak bilinen bu grup Teepo Şövalyeleri'nin bir dalıydı.[11]

YSÖ 19 dolayları, Klon Savaşları'nın son safhalarında Jedi Ustası Nejaa Halcyon Susevfi'ye düşmüş Jedi Nikkos Tyris ve takipçilerine saldırı başlattığında istemeden bir Gri Jedi mezhebi kurmuştu.[12] Tyris bir süredir Eski Sith Savaşları zamanında Kun'un bir Sith takipçisi olan Larad Noon'un eserlerini okuyordu.[13] Tyris ve onun en elit takipçileri Jedi saldırı takımı tarafından öldürülmüştü ancak Jedi'ın kurtulduklarını bilmediği bir grup kaçmayı başarmıştı. Kaçmayı başaran bu grup Noon'un yazıtlarındaki ileri seviye karanlık taraf öğretilerini pratiğe dökmeyi başaramamış ve Jensaarai adında yeni bir Güç geleneği oluşturmuşlardı. Galaktik İmparatorluk egemen olduğunda bazı Jensaarai, hizmetlerini İmparator Palpatine'e sunmuş ve öldürülmüşlerdi. Buna karşılık olarak Jensaarai saklanmaya başladı. Uzun süre sonra, YSS 11'de tekrar ortaya çıkmış ve Yeni Jedi Düzeni ile ittifak kurmuşlardı.[12] Yeni Jedi Düzeni, Jensaarai öğrencilerini Jedi Praxeum'a kabul etmişti ve Jensaarai bunu reddetse de hepsi Gri Jedi kabul ediliyordu.[4] Sonradan bir Jedi olarak eğitilmiş Kelbis Nu, YSS 26'da Yuuzhan Vong Savaşı'nda savaşacaktı.[14]

YSS 41'den bir süre sonra, Jagged Fel Galaktik İmparatorluk'un Devlet Başkanı olarak seçildiğinde[15] Jedi Düzeni baz alınarak İmparatorluk'a sadık bir Güç kullanıcısı mezhebi kurulmuştu.[16] Organizasyonun üyeleri İmparatorluk Şövalyeleri olarak bilinecek ve Jedi Düzeni tarafından Gri Jedi olarak görülecekti.[2][3] İmparatorluk Şövalyeleri, İmparatorluk'a üç jenerasyon boyunca hizmet etti[16] ve YSS 127'deki Sith-İmparatorluk Savaşı'nda İmparator Roan Fel tarafından karanlık tarafa düşmeleri korkusuyla[17] çatışmalarda faaliyet göstermeleri engellenmişti. Kendileri, İmparator'un korumaları olarak hizmet edecekti.[18] Tekil Sith'in lideri Darth Krayt savaşın sonunda Fel'e suikast düzenlediğinde dört İmparatorluk Şövalyesi İmparator için yem olarak kullanılmış ve ölmüştü. Bu sayede Fel kaçabildi.[17] Yedi yıl sonra İmparator Fel, Bastion gezegeninde Sürgün İmparatorluk'u kurmuş ve İmparatorluk Şövalyeleri'nin büyük rol oynayacağı İkinci İmparatorluk İç Savaşı'nı başlatmıştı.[19] İmparatorluk Şövalyeleri bir süre sonra Had Abbadon'da Darth Krayt'a yapılan suikast girişiminde rol oynayacaklardı.[20]

Özellik ve teknikler

"Ah, içimde karanlık bir parçanın karanlık taraf tarafından yozlaştırıldığını düşünüyorsun değil mi? Ooh. Merak ettiğin şey bu mu? Ooh.'"
―Jolee Bindo[kaynak]

Gri Jedi, Güç'ün karanlık tarafına dokunsa da karanlık onları tamamen yozlaştırmazdı. Hatta bazı Gri Jedi'lar karanlık tarafı benimseyen bireylere karşı çıkıyordu. Bindo; Büyük Sith Savaşı ve Jedi İç Savaşı sırasında Sith İmparatorluğu'na karşı savaşmıştı. Aydınlık tarafa bağlılıkta eksikleri olan Gri Jedi'lar buna rağmen karanlık taraf yozlaşmasına maruz kalmıyorlardı. Karanlık taraf tarafından yozlaşmış bireyler ve karanlık tarafa düşüp geri kazanılmış Jedi'lar Gri Jedi sayılmazlardı. Yine de bazı Jedi'lar, Gri Jedi'ların fark etmeseler de içlerinde karanlık tarafından etkisini taşıdıklarına inanırlardı. Terim, Potentium gibi Güç'ün karanlık tarafının varlığını reddeden Güç'e hassas bireyleri atfen kullanılmazdı.

Jolee Bindo Güç ile bir yaratığı kontrol ediyor.

Bütün Gri Jedi'lar hem aydınlık hem de karanlık taraf yetenekleri kullanmış, Jedi ile Sith arasında yaygın olan teknikleri uygulamıştı. Bunlar arasında bir ışın kılıcı üretimi ve özgün Güç yetenekleri bulunuyordu. Bindo kendisinin Jedi akıl oyunu yeteneğinde usta olduğunu düşünüyordu ve Güç yıldırımı gibi çeşitli karanlık taraf yeteneklerini kullanabiliyordu. Voss Mutasavvıfları, şifacılar olarak biliniyordu ve kehanet konusunda oldukça yeteneklilerdi ancak ne zaman Güç vizyonları göreceklerini kontrol edemezlerdi. Jensaarai, Güç'teki görünümlerini gizlemekte ustaydı, böylece Jedi'dan ve Palpatine'in Jedi avcılarından saklanabiliyorlardı. Kendileri ayrıca Güç fırlatışının özgün bir formunu kullanabiliyorlardı. Bu yetenek, bireyin küçük objeleri neredeyse öldürücü güçte düşmanına fırlatabilmesini sağlıyordu. İmparatorluk Şövalyeleri ise eğitimleri savaş hünerleri üzerinde odaklanmış olsa da Güç kullanımında Jedi Şövalyeleri kadar başarılıydı. İmparatorluk Şövalyeleri havaya yükselme, telekinezi ve akıl oyunları gibi çeşitli Güç yeteneğini kullanabiliyorlardı. Hem Jensaarai hem de İmparatorluk Şövalyeleri muharebede zırh kullanırdı ve kortosis madeninin manipülasyonu konusunda bilgililerdi. Diğer Gri Jedi'lar makineleri devre dışı bırakıp yok eden İyonize ve Güç itişine benzer bir yetenek olan Güç baskısı gibi yetenekli kullanmıştı.

Yine de karanlık ve aydınlığın aynı anda kullanımı bireyin bir Gri Jedi olduğunun kanıtı değildi. YSÖ 44'teki Stark Hiperuzay Savaşı'ndan kısa süre sonra aydınlık tarafta olan bir Kel Dor Jedi Ustası ve Jedi Yüksek Konseyi üyesi olan Plo Koon; spontane bir şekilde karanlık taraf yeteneği olan Güç yıldırımına çarpıcı derecede benzeyen bir yetenek olan Elektrik Yargısı'nı kullanmıştı. Koon, bu yeteneğin kullanımının doğruluğu konusunda çelişkiliydi ve diğer Jedi'ların bu konudaki rahatsızlığına anlayış gösteriyordu. Yine de eninde sonunda kullanımının yanlış olmadığına karar verdi. Benzer bir şekilde aydınlık taraf kullanıcısı olan Jedi ve sonradan Yeni Jedi Düzeni'nin Yüksek Konseyi üyesi Kyle Katarn; rahatça karanlık ve aydınlık taraf yeteneklerini kullanmasının yanı sıra öğrencileri Rosh Penin ve Jaden Korr'a Güç yetenekleri aletler olarak görmelerini söylüyordu.

Konsey ile ilişki

Jedi Düzeni'nin bazı üyeleri Qui-Gon Jinn'i bir Gri Jedi olarak görüyordu.

"Kodu takip etseydin Konsey'de olabilirdin. Bu sefer senin yanında olmayacaklar"
"Daha öğrenecek çok şeyin var, genç çırağım.
"
―Obi-Wan Kenobi ve Qui-Gon Jinn[kaynak]

Terim aydınlık ve karanlık arasındaki yolu yürüyen bireyleri atfetse de Jedi Yüksek Konseyi'ne karşı mesafe koruyan Jedi'lara da Gri Jedi denirdi. Bu öğreti Eski Cumhuriyet dönemine, Konsey'in gücü pekiştirmeye çalıştığı zamanlara dayanıyordu.[4] Konsey ile sık sık anlaşmazlık yaşayan Jedi'lar, aydınlık ve karanlık arasındaki yolu yürümese de Gri olarak adlandırılıyorlardı. YSÖ 44 dolaylarında Jedi Ustası Qui-Gon Jinn, isteklere karşı olan karşıtlığı nedeniyle Düzen'in bazı üyeleri tarafından Gri Jedi olarak görülüyordu.[9][10]

Bir grup hain Jedi, karanlık taraf hakkında Jedi Konseyi ile aynı düşünceleri paylaşsa da kendilerine "gri" diyordu.[11] Teepo Şövalyeleri, Jedi'ın cephanesini ışın kılıçlarına kısıtlamak yerine blasterlar dahil olmak üzere geniş bir silah yelpazesi kullanmayı savundukları için Düzen'den sürülmüş ve kendi içlerinde "Gri Şövalyeler" olarak bilinen bir grup kurmuşlardı. Grup, Jedi Düzeni ve Teepo Şövalyeleri üyelerinin genel yaşam tarzlarının aksine militarist bir tarz benimsiyor ve Güç'e minimal derecede bel bağlıyordu.[21] Bu farklılıklara rağmen Jedi Avcısı Aurra Sing gibi Jedi olmayan bireyler Gri Şövalyeler'i basitçe Jedi olarak tanımlıyordu.[11]

Özellikle Gri Jedi olarak damgalanmış olan genele aykırı Jedi'lar için Konsey'e katılmak veya Düzen içerisinde gerçek bir lider pozisyonuna atanmak zordu. Yüksek Konsey üyelerini kendisi seçtiği için genellikle Eski Muhafızlar olarak bilinen grup gibi daha geleneksel Jedi'ları seçmeye eğilimliydi. Jinn'in Yüksek Konsey'e ilk adaylığında Plo Koon'a, ikincisinde de Ki-Adi-Mundi'ye Konsey'deki yeri kaptırdı. Bunun nedeni iki Jedi'ın da zihniyetinin Konsey ile daha uyumlu olmasıydı.[22]

Gri Jedi

Jolee Bindo

Jolee Bindo, Eski Cumhuriyet'in kendinden menkul Gri Jedi'ı

"Yani, seni temin ederim ki karanlık veya aydınlıktan çok grilik görüyorum. Ben sadece inatçı, diğerlerinin akılsızlıklarından bıkmış yaşlı bir adamım."
―Jolee Bindo, Revan'a[kaynak]

Jolee Bindo, YSÖ 4000 dolaylarında yaşamış erkek bir insandı. Bindo gençliğinde dişi insan paralı asker Nayama ile bir ilişki içerisinde girdi ve Düzen Kodu'na aykırı gelerek sevdalısıyla evlendi. Bu ihlal "Bindo'luk" teriminin oluşmasına yol açtı. Bir süre sonra Nayama'nın Güç'e hassas olduğunu keşfeden Bindo, kendisi daha Jedi Düzeni'nde bir Padawan olmasına rağmen onu eğitme kararı aldı. Sith Lordu Exar Kun, Büyük Sith Savaşı'nı başlattığında Nayama, Kun'un Sith Kardeşliği'ne katılma kararı aldı ve Bindo'dan ona katılmasını istedi. Nayama'nın karanlık tarafa düştüğünü fark eden Bindo, sevdalısını yendi ancak onu öldüremedi. Nayama, savaşın Yavin 4'teki son çatışmasına kadar savaş süresince çok sayıda Jedi öldürecekti.[1]

Nayama'nın eylemlerine karşı olan suçunu ve Düzen'deki yerini bulmak adına savaştan sonra Jedi Konseyi tarafından yargılanan ve bağışlanan Bindo, Şövalye rütbesine yükseltilecekti. Buna rağmen suçluluk duygusu içindeki Bindo, Düzen'in kendisini başarısızlığa uğrattığını düşündü ve kendini Jedi Düzeni'nden tamamen kopardı. Sonradan kendi kendine verilmiş sürgününe başlayacağı Kashyyyk gezegenine düşene kadar Dış Halka Bölgeleri'nde bir kaçakçı olarak faaliyet gösterecekti. Jedi İç Savaşı'nın son safhalarında Kashyyyk'ın Gölgediyarı'nda Jedi Revan ile karşılaştı ve Kara Lord Darth Malak'a karşı olan savaşında ona katıldı. Sith İmparatorluğu'nun yenilmesi üzerine Zafer Madalyası kazandı. Kendisini Gri Jedi olarak tanımlıyordu.[1]

Jensaarai

Bir Jedi Şövalyesi'nin yanında bir Jensaarai savunucusu

"Biz kötüler değiliz."
"Hayır, Jensaarai değil, yine de tamamen iyi de değil."
―Saarai-kaar ve Luke Skywalker[kaynak]

Jensaarai; Suarbi sisteminde bulunan, Klon Savaşları döneminde Eski Sith Savaşları döneminde yaşamış bir Sith olan Larad Noon'un öğretilerini takip eden bir grup Güç kullanıcısı idi. Düşmüş Jedi Nikkos Tyris tarafından kurulan Jensaarai'nin felsefesi ve metodolojisi Sith ve Jedi öğretilerinin bir karışımıydı. Yine de karanlık tarafından yozlaştırmasına karşı koyabilmek için gerekli disipline sahip ve genellikle savunma tabanlı Güç yetenekleri ve taktiklere dayanırdı. Tyris'in bir sonraki Jensaarai lideri olacak ve Saarai-kaar adını kullanan ve Tyris'in dişi insan çırağı olan Jedi Nejaa Halcyon'un ellerindeki ölümünden sonra Halcyon, Tyris gibi yüksek seviye karanlık taraf öğretilerini Düzen'e aktarmakta başarısız oldu. Saarai-kaar, Jensaarai yoldaşlarına topluluk savunması ve çatışmadan kaçınma üzerinde durarak bildiklerini öğretti. Böylece farkında olmadan Jensaarai'yi karanlıktan uzaklaştırmış oldu. En başlarda Saarai-kaar, Jedi'a karşı çıkmıştı. Onları Halcyon'un saldırı takımı yüzünden birer tehdit olarak görüyordu. Ancak Galaktik İmparatorluk'un çöküşünden sonra Jensaarai, Yeni Jedi Düzeni[12] ile barış yaptı ve Usta Luke Skywalker'ın Yavin 4'teki Jedi Praxeum'unda eğitim almaları için öğrenci bile gönderdi.[14] Belirli üyelerin eylemleri ve uygulamaları yüzünden hem Jedi hem de Sith tarafından hala Gri Jedi olarak kabul edilen Jensaarai, bu tanımlamayı kabul etmiyordu.[4]

İmparatorluk Şövalyeleri

Fel İmparatorluğu'nun İmparatorluk Şövalyeleri

"İmparatorluk Şövalyelrei olarak Güç'ün aydınlık tarafına hizmet ettiği sürece sadece İmparator'a hizmet ederiz."
―Ganner Krieg[kaynak]

İmparatorluk Şövalyeleri, Fel İmparatorluğu'nun İmparator'una sadık bir grup Güç kullanıcısı düzeniydi. Güç'ün yollarında tam eğitim alan Şövalyeler, İmparator Palpatine'in Galaktik İmparatorluk'u altında bulunan Karanlık Taraf Elçileri[23] gibi Güç tabanlı organizasyonların aksine Güç'ün karanlık tarafını tamamen reddetmişlerdi.[2] Meditasyon ve içgözleme önem veren Jedi'ın aksina İmparatorluk Şövalyeleri, Güç'e faydacı bir bakış açısıyla bakıyordu. Bir İmparatorluk Şövalyesi'ne göre Güç, ilgi ve saygı gerektiren güçlü bir araçtı.[18] Karanlık tarafa bağlanmamalarına rağmen İmparator'un zihniyetini takip ederek dolaylı olarak aydınlık tarafı takip ediyorlardı.[3] Bu nedenle Jedi Düzeni tarafından "Gri" olarak tanımlanıyorlardı. YSS 137 dolaylarındaki ikinci İmparatorluk İç Savaşı'nda İmparatorluk Şövalyeleri, Darth Krayt'ın Galaktik İmparatorluk'una karşı çıkabilmek için hem Galaktik İttifak Kalıntısı[24] hem de Jedi Konseyi ile stratejik ittifak olmuştu.[25]

Sahne arkası

"Gri Jedi, Jedi eğitimlerini tamamlamış, Jedi Konseyi'nin dışında, onlardan ayrı bir biçimde faaliyet gösterenlerdir. Genellikle sapmış olarak görülseler de karanlık taraf tarafından yutulmuş değillerdir."
―Gri Jedi Cüppesi eşya açıklaması[kaynak]

"Gri Jedi" terimi ilk olarak Star Wars: Republic: The Stark Hyperspace War'ta Jedi Qui-Gon Jinn'i tanımlamak için kullanıldı ancak bu durum terime bir açıklama getirmiyor ve Jinn'in bir Gri Jedi olduğun doğrulamıyordu. Sonradan Star Wars: Knights of the Old Republic video oyununda tanıtılan Jolee Bindo kendisini Gri Jedi olarak tanımlıyordu. Oyunda Bindo'nun "Güç eğilimi" Güç'ün aydınlık ve karanlık taraflarının tam ortasında bulunuyor. Ancak devam oyunu olan Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords'ta "Gri Jedi Cüppesi" adıyla bulunan bir eşya Gri Jedi'ların "dengeli" bir Güç eğilimine sahip olmak zorunda olmadığını, aksine karanlık tarafı benimsemeden Jedi Konseyi'nden ayrı olarak faaliyet gösteren Jedi'lar olduğunu belirtiyordu.

Sonradan çıkan kaynaklar Gri Jedi karakteristiği üzerinde oldukça çatışıyordu. Star Wars: Legacy 0, Knights of the Old Republic Campaign Guide ve The Jedi Path: A Manual for Students of the Force, Jedi Yüksek Konseyi'nden uzaklaşma tabanlı açıklamalar vermişti. Buna ek olarak Coruscant Nights I: Jedi Twilight romanı Düzen'den sürülmüş olmalarına rağmen karanlık taraftan uzak duran "Gri Şövalyeler" olarak bilinen bir grup hain Jedi'ı tanıtmıştı. Ancak Star Wars: Legacy 0½ ve Jedi Academy Training Manual, terimin karanlık tarafı kullanmasına rağmen yozlaşmayan bireylere atfettiğini belirtiyordu.

"Gerçek Gri Jedi" tanımı ise Jedi Academy Training Manual'da görülmüştü. Tanımı ise herhangi bir Güç tabanlı organizasyona bağlı olmadan Güç'ün karanlık ile aydınlık taraflarını araştırmış ve karanlık tarafından yozlaşmamış birey idi. Buna rağmen yine Jedi Academy Training Manual'da Yeni Jedi Düzeni'nin Jensaarai organizasyonunun felsefesini Gri olarak gördüğünü belirtiyordu. Star Wars: Legacy 0 ve Star Wars: Legacy 0½ içeriklerinde Yeni Jedi Düzeni'nin İmparatorluk Şövalyeleri'ni Gri olarak tanımladığını belirtiyor. "Creating Worlds" isimli Star Wars: The Old Republic video oyunu geliştirici blogunda ise Voss Mutasavvıfları'nın Gri olduğu açıklanmıştı.

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.