Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.
Diğer kullanımları için şuraya bakın: Syndulla.

"Saldırımızın başarı ihtimalinin iyi olmadığını biliyorum. Ama eğer o savaşçı üretime girerse, filolarımızın bir şansı olmayacak. Almamız gereken bir risk olduğuna inanıyorum. Ve başarısız olsak da, en azından harektlerimiz İmparatorluk ve galaksiye geri adım atmayacağımızı, korku ile kırılmayacağımızı, güçlü olduğumuzu ve cesaretle birleştiğimizi gösterecek."
―Hera Syndulla[kaynak]

Hera Syndulla, Galaktik İmparatorluk'a karşı erken isyan ve Cumhuriyet'i Yeniden Kurma İttifakı'nın oluşumunda önemli bir oynamış devrimci bir figür ve dişi bir Twi'lek idi. Ryloth'ta genç yaşta ölen erkek kardeşi ile beraber General Cham Syndulla'nın iki çocuğundan biri olan Hera, Klon Savaşları'nın yıkımına ve Galaktik İmparatorluk'un gezegeni üzerinde hükmüne ilk elden tanık oldu. Syndulla uzman bir pilot olup gezegenini ve babasının gezegensel direnişini geride bırakarak gemisi Ghost üzerinde İmparatorluk'a karşı kendi direnişini kurmak için galaksiye açıldı. 66. Emir'den hayatta kalmış bir Jedi olan Kanan Jarrus ile Gorse çatışması sırasında karşılaştı. Jarrus daha sonra Syndulla'nın sevgilisi ve oğlunun babası olacaktı. Lothal'da bir ayaklanma üzerine kurulu mürettebatı Mandalor savaşçı Sabine Wren, Lasat Garazeb Orrelios, Syndulla'nın hayat boyu astromekanik droidi Chopper ve Padawan Ezra Bridger'dan oluşuyordu.

Syndulla'nın Lothal'da yönettiği isyan, Büyük Moff Wilhuff Tarkin ve Sith Lordu Darth Vader gibi İmparatorluk liderlerinin dikkatini çekti ancak bunların yanı sıra Senatör Bail Organa ve onun galakside bulunan asi hücrelerini birleştirme eforlarının da gözüne takılacaktı. Bu hücrelerden birisi, Syndulla ve mürettebatının YSÖ 4 yılında katıldığı Anka Hücresi idi. Syndulla, hücre için birçok yıldız savaşçısı operasyonu yöneterek Anka Lider oldu. YSÖ 2 yılında hücre, Asi Birliği'nin kurulmasından sonra ilk katılanlardan birisi oldu. Güçleri Atollon Savaşı sırasında Baş Amiral Thrawn tarafından yıkıma uğratıldı ve Syndulla, Asi Birliği'nin yeni üslerini Yavin 4'te kurmalarına yardımcı oldu.

Syndulla General rütbesine yükseltildi ve Galaktik İç Savaş sırasında İttifak için savaşmaya devam etti. İmparator Palpatine'in öldüğü Endor Savaşı'nda güçleri yöneterek İttifak içinde bir efsane haline getiren Hera, bundan bir zaman önce Kanan'ın oğlu, Jacen Syndulla'yı doğurmuştu.

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.