Bu makale, bu konunun Canon versiyonunu ele alıyor.
Bu konunun Legends makalesine gitmek için buraya bas.
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.


"Luke, bizler geride kalanlarız. Bu tüm ustaların bir yükü."
―Jedi Ustası Yoda'nın Güç ruhu, Jedi Ustası Luke Skywalker'a akıl veriyor[kaynak]

Jedi Ustası, birçoğu Jedi Düzeni'nin liderleri olan, güçlü Jedi'lara verilen bir unvandı. Yüce Şansölye Sheev Palpatine, bir Jedi Şövalyesi olan Anakin SkywalkerJedi Yüksek Konseyi'ne atayana kadar Jedi tarihi boyunca konseyde sadece ustalar görev alabilmekteydi.

Tarih

"Generalin, uh, neyle alakalı konuştuğu hakkında bir fikrin var mı?"
"Nereden bileyim? Bir Jedi Ustasını anlamanın yolu yok."
Klon askerler "Jek" ve "Rys", Yoda hakkında konuşuyor[kaynak]

Jedi Ustası Kelleran Beq

Öldüğünde 900 yaşında olan Yoda,[3] yaşamış en yaşlı Jedi Ustalarından biriydi.[4] 800 yıllık Jedi Ustası kariyerinde, 20.000 kadar Jedi yetiştirdi.[5]

Jedi Yüksek Konseyi, bir tanesi Büyük Usta[6] unvanını taşıyan ve oy birliği ile Jedi Şövalyelerini Jedi Ustası yapma gücüne sahip, 12 Jedi Ustasından oluşuyordu. Konseyde bulunan diğer önemli Jedi Ustaları içinde Mace Windu ve Shaak Ti de vardı.[7]

Depa Billaba[8] ve Luminara Unduli[9] gibi bir çok Jedi Ustası, Güç'ün yollarını öğretmek için çıraklar alırlardı.

Konsey kabul etmemesine rağmen üç yıl boyunca Jedi Şövalyesi olarak kalan Anakin Skywalker eğitiminin artık yeterli olduğunu ve Usta unvanı verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yüce Şansölye Sheev Palpatine, Skywalker'ı temsilcisi olması için Konseye atadığında, Konsey bunu Palpatine üzerinde casusluk yapması için kabul etti. Fakat Konsey Skywalker'a Usta unvanını vermedi. Skywalker ise bunu bir hakaret olarak algıladı çünkü Jedi Düzeni tarihi boyunca hiç kimse Konsey'e Usta unvanı olmadan girmemişti.[7]

Jedi Tasfiyesi'nden ve Galaktik İç Savaş'tan yıllar sonra, Luke Skywalker yeni bir Jedi jenerasyonu eğitmek istedi ve bir Jedi Ustası olarak tanındı.[10]

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.