Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.


Kont (erkek)[2] ya da kontes (dişi)[3] bir soyluluk unvanı idi. Klon Savaşları[2] sırasında Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'nun politik lideri ve bir Sith Lordu olan Dooku, Serenno gezegeni kontu idi. Dooku kont unvanının yanı sıra aile topraklarını ve Serenno zenginliklerini, Jedi Düzeni'ni[4] terk ettikten ve babaları Gora'nın ölümü üzerine unvanı alan kardeşi Ramil'i öldürdükten sonra ele geçirdi.[5] Dooku'nun annesi Anya da ayrıca Gora'nın ölümünden önce Kontes unvanını elinde tutuyordu.[6] Galaktik İmparatorluk yönetimi sırasında, Chrodber de Serenno kontu unvanına sahip olmuştu.[6] Denetrius Vidian da bir kont idi. Bu yüzden kendisine "lordum" diye hitap ediliyordu.[1] Bir Mandalor klanı olan Wren Klanı lideri Ursa Wren bir kontes idi.[3] Yeni Cumhuriyet senatörü Jogurner kont unvanını taşıyordu.[7] Alissyndrex delga Cantonica Provincion, YSS 34'de Canto Bight kontesiydi.[8]

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Dış Bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.