Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Blue-question-mark.png

Bu makalenin birbiriyle tutarsız iki kaynağı var: "Family Reunion – and Farewell" ve Star Wars: The Rebel Files.

Lucasfilm henüz tutarlı bir zaman çizelgesi oturtmuş durumda değil.

Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Lothal tıpkı galaksideki her dünya gibi İmparatorluğumuz için önemli."
―Maketh Tua[kaynak]

Lothal, Dış Halka Bölgeleri'nde bulunan bir gezegendi. Galaktik İmparatorluk'un ilk yıllarında Lothal, ekonomik bakımsızlık durumu içerisindeydi ve İmparatorluk'u refah ve güvenlik sözüyle gezegenin sanayisini devralmaya davet etmişti. Çoğu insanın İmparatorluk'un kıyamet getireceğini söylemesine rağmen refah ve yeni işler getireceklerini savunan kişiler korunuyordu. YSÖ 5 itibarıyla Lothal, yıldız gemisi Ghost'dan yönetilen küçük bir asi birimi olan Hortlaklar için yuva oldu. İmparatorluk güçlerini yağmaladıktan ve İmparatorluk aktivitelerini en az bir yıllığına aksattıktan sonra Hortlaklar en sonunda Büyük Moff Willhuff Tarkin ve bu asilerin kökünü kazımaya çalışan ancak başarısız olan Darth Vader'ın ilgisini çekti. Vader'ın gezegeni abluka altına almasına rağmen Hortlaklar aradan sıyrılmayı ve daha büyük isyana katılmayı başarmıştı.

Bir hapishane isyanı içinde daha sonradan Lothal'da başka bir isyan hücresi kuracak olan eski Vali Ryder Azadi'nin de bulunduğu birkaç tutuklunun kaçmasına yol açtı. İmpartorluk ablukası gezegende zorluğa sebep oldu ve Prenses Leia Organa, Lothal'a bir yardım görevinde bulundu. Ancak bu Organa Hanesi'nin İsyan'a gemi temin etmek için hazırladığı bir düzmeceydi. YSÖ 2 yılında Azadi'nin yerine geçmiş olan Arihnda Pryce, Lothal'da bir varlık kurmak için Baş Amiral Thrawn ve Yedinci Filo'yu davet etti. Ryder'ın asi hücresinin Başkent Şehri İmparatorluk Cephane Kompleksi'nde bulunan İmparatorluk taşıtlarını sabotaj etme eforları Thrawn'ın dikkatini çekti.

YSÖ 1 dolaylarında gezegen doğası mahvolmuş ve yıkımın eşiğindeyken İmparatorluk tarafından hem kuşatma hem de işgal altındaydı. Neredeyse tüm doğal kaynaklar sömürülmüştü ve gezegen boyunca yayılmış alevler yörüngeden bile görünüyordu. Küçük direniş hareketleri kalmasına rağmen gezegenin çoğunluğu İmparatorluk kontrolü altındaydı ve geriye kalanlar İmparatorluk hizmetine girmeye zorlanıyor, girmeyenler ise öldürülüyordu. Ancak Hortlaklar tarafından yönetilen bir asi grubu, Lothal'da ve etrafında bulunan İmparatorluk varlığını sonlandırdı. Gezegenin vatandaşları bir süre İmparatorluk'un yeniden geleceğinden endişelendi ancak Asi Birliği tehdidiyle sarsılan İmparatorluk, Galaktik İç Savaş boyunca Lothal'ı kendi haline bıraktı ve gezegen kısa sürede eski haline döndü.

YSS 35 yılında Lothal, İmparatorluk'un varisi olan İlk Düzen'in kontrolü altındaydı. Exegol Savaşı'ndan sonra Lothal, Düzen'e karşı isyan eden sistemlerden biriydi.

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.