FANDOM


Marka Ragnos Eski Sith İmparatorluğu'nun ”Sith'in Yüce Karanlık Hanı” ünvanını taşıyıp yarı insan ve yarı sith olarak gökadada doğmuştur.

Tüm imparatorların tersine, Marka, çok az çaba gösterdi ve bütün imparatorların elde ettiğinden daha çok geniş alan elde etmiştir. Ragnos’un biçimsel güçleri olağanüstüydü ve Güç’ün karanlık yanına olan korkutucu egemenliği ile de öteki Sith Hanlarının hiç biri onun önderliğini sorgulamaya cesaret edemiyordu. Başta Sith Hanı Simus olmak üzere rakiplerine karşı kısa, ancak yoğun ve kanlı bir savaştan sonra İmparatorluğun başına geçmişti. Rakiplerini birbirine düşürerek egemenliğini sürdüren Marka, ara sıra da rakiplerini kendine meydan okumaya zorlayarak onları kolay ve çabuk bir biçimde, öldürüyordu.Ragnos bu sayede Sith Tarihi'nin en çok korkulan ve en çok saygı duyulan sith hanı oldu.

O dönemde Jedi Düzeni sithlerin olmadığını düşünürken, sithlerde tam tersini düşünüyorlardı. Marka, Jedi Düzeni'ni ilk keşfedenlerden oldu. Ragnos Sith İmparatorluğu’nu yüz yıldan uzun bir süre yönetti ve bu dönemde İmparatorluk son altın çağını yaşadı. Ragnos, Sith İmparatorluğu’nun çok genişlemesi durumunda sonunda, kaçınılmaz olarak Cumhuriyet ve Jedi'larla karşılaşacaklarını biliyordu. Sith İmparatorluğu’nun onlara karşı uzun bir savaş için henüz hazır olmadığının da bilincindeydi. Bu yüzden İmparatorluğun varlığını korumak amacıyla muhafazakar bir strateji güttü. Doğal olarak diğer Sith lordları onunla aynı düşüncede değillerdi ve Ragnos’u korkaklıkla suçlayıp bunu da onu tahttan indirmek için bir bahane olarak kullanmaya başladılar. Marka Ragnos ilk başlarda öteki Sith lordlarının bu kadar aptal ve düşüncesizce İmparatorluğu tehlikeye atmaya hazır olmalarından büyük öfke duydu, ancak zamanla bundan yararlanmanın yolunu buldu. Kendi varlığını ve önderliğini riske atarak tüm Sith lordlarının onunla savaşmalarına izin verdi.Bu biçimde Hanlar onu yok etmekle ilgilenecekler ve yayılma siyasetini şimdilik bir yana bırakacaklardı.Bu sayede Ragnos yıllarca onların İmparatorlu'ğun sonunu getireceğine emin olduğu bir sefere çıkmalarını engelledi. Ancak sonunda yaşlılıktan öldü ve başta Ludo Kressh ve Naga Sadow olmak üzere Sith Hanlarının ‘Sith'in Karanlık Hanı’ ünvanı için birbirlerine girdiler. Ve Sith İmparatorluğu onun ölümünden yalnızca birkaç yıl sonra yok oldu.

Marka Ragnos ölmüş, ama henüz son sözünü söylememişti. Bin yıl sonra ruhu Exar Kun ve Ulic Qel-Droma’nın karşısına çıktı ve onları yeni Sith Lordları ilan etti. Böylelikle Sith Savaşı’nın da başlamasına neden oldu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.