Bu makale Legends kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

Mas Sirrah, erkek bir Corelliandı ve İmparatorluk Engizisyoncuları'nın bir üyesiydi.

Darth Vader, Sirrah ve Yral Chael'i, Jax Pavan ile I-Five'ı yakalamaları için Engizisyoncu Probus Tesla'nın yanına atamıştı. Sirrah, Pavan'ın öğrencisi Kajin Savaros'un muazzam bir çok yönlü Güç itmesi uygulaması sonucunda küllerine ayrılıp parçalanarak öldürüldü.

Görünümler

Diğer dillerde
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.