Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Midi-kloryanlar olmadan hayat var olamaz ve Güç hakkında hiçbir şey bilemezdik. Devamlı olarak bize konuşuyor, Güç'ün iradesini aktarıyorlar. Zihnini susturmayı öğrendiğinde onların konuşmasını duyacaksın."
―Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker'a[kaynak]

Midi-kloryanlar, galaksinin merkezinde bulunan yaşam kaynağından çıkan mikroskobik, akıllı yaşayan organizmalardı ve tüm yaşayan organizmaların hücrelerinde yaşadıkları için hostları ile sembiyotik bir ilişki oluşturuyorlardı. Güç, midi-kloryanlar sayesinde konuşuyordu ve yetenekleri kullanabilecek kadar hassas olanların Güç'ü kullanmasına olanak sağlıyordu. Bir bireyin Güç'e olan potansiyelini anlamak için hücreler içinde bulunan midi-kloryan sayısını hesaplamak üzere kan testleri yapılıyordu. Seçilmiş Kişi olan Anakin Skywalker, galaktik tarih boyunca Büyük Usta Yoda da dahil tüm Jedi'lardan daha fazla midi-kloryan seviyesine sahipti.—20.000'in üstünde…

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.