Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.

"Midi-kloryanlar olmadan hayat var olamaz ve Güç hakkında hiçbir şey bilemezdik. Devamlı olarak bize konuşuyor, Güç'ün iradesini aktarıyorlar. Zihnini susturmayı öğrendiğinde onların konuşmasını duyacaksın."
―Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker'a[kaynak]

Midi-kloryanlar, galaksinin merkezinde bulunan yaşam kaynağından çıkan mikroskobik, akıllı canlı organizmalardı ve tüm yaşayan organizmaların hücrelerinde yaşadıkları için ev sahipleriyle sembiyotik bir ilişki oluşturuyorlardı. Güç, midi-kloryanlar sayesinde konuşuyordu ve yetenekleri kullanabilecek kadar hassas olanların Güç'ü kullanmasına olanak sağlıyordu. Bir bireyin Güç'e olan potansiyelini anlamak için hücreler, içinde bulunan midi-kloryan sayısını hesaplamak adına kan testleri yapılıyordu. Seçilmiş Kişi olan Anakin Skywalker, yirmi binden fazla midi-kloryan sayısıyla galaktik tarih boyunca Büyük Usta Yoda da dâhil tüm Jedi'lardan daha fazla midi-kloryan sayısına sahipti.

Görünümler

Canon dışı görünümler

  • TheFreemakerAdventuresLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – "The Lost Treasure of Cloud City" (Sadece bahsi geçti)
  • DroidTalesLogo-Dplus.png LEGO Star Wars: Droid Tales – "Exit from Endor" (Sadece bahsi geçti)

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Advertisement