FANDOM


Premium-Eras-canon
Gördüğünüz versiyon sayfanın tamamlanmış hali değil veya gereğinden kısa. Eğer bu şablon uzun süredir sayfadaysa veya sayfanın genişletilmesini istiyorsanız tartışma sayfasına not bırakınız.
"Midi-kloryanlar olmadan hayat var olamaz ve Güç hakkında hiçbir şey bilemezdik. Devamlı olarak bize konuşuyor, Güç'ün iradesini aktarıyorlar. Zihnini susturmayı öğrendiğinde onların konuşmasını duyacaksın."
―Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker'a[kaynak]

Midi-kloryanlar, galaksinin merkezinde bulunan yaşam kaynağından çıkan mikroskobik, akıllı yaşayan organizmalardı ve tüm yaşayan organizmaların hücrelerinde yaşadıkları için hostları ile sembiyotik bir ilişki oluşturuyorlardı. Güç, midi-kloryanlar sayesinde konuşuyordu ve yetenekleri kullanabilecek kadar hassas olanların Güç'ü kullanmasına olanak sağlıyordu. Bir bireyin Güç'e olan potansiyelini anlamak için hücreler içinde bulunan midi-kloryan sayısını hesaplamak üzere kan testleri yapılıyordu. Seçilmiş Kişi olan Anakin Skywalker, galaktik tarih boyunca Büyük Usta Yoda da dahil tüm Jedi'lardan daha fazla midi-kloryan seviyesine sahipti.—20.000'in üstünde…

Görünümler

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.