Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.

"İmparator'un istediği silahı teslim ettim. Silahın olağanüstü potansiyelini anladığından emin olmak için onunla bir görüşme yapmayı hak ediyorum."
―Orson Krennic, Darth Vader'a — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

Orson Callan Krennic, İmparatorluk Devri sırasında İmparatorluk İstihbaratı ve İmparatorluk Güvenlik Bürosu'na ait olan İmparatorluk Gelişmiş Askeri Silah Araştırma Departmanı'nın Direktör'ü olarak hizmet veren erkek bir insandı. Buna ek olarak Krennic, Galaktik İç Savaş'ın başlangıcına kadar ÖY-1 Ölüm Yıldızı Mobil Savaş İstasyonu'nun da komutanıydı. Yavin Savaşı'ndan 51 yıl önce Cumhuriyet Devri'nde Lexrul'da doğan Krennic, Galaktik Cumhuriyet'teki kariyerine Teğmen Komutan olarak başladı. Klon Savaşları'nın ardından Galaktik İmparatorluk'un kurulmasıyla filodaki amiralliğe denk olan komutanlığa terfi edildi. İnatçı ve hırslı olan Krennic, İmparatorluk'un devasa Ölüm Yıldızı süper silahının inşasından ve geliştirilmesinden sorumluydu. Kristal bilimci Galen Walton Erso'nun eski bir arkadaşı olarak Krennic, dahi bir bilimci olan Erso'yu sürdürülebilir enerji elde etme bahanesiyle sentetik kyber kristalleri incelemesi için manipüle etti. Aslında Krennic, savaş istasyonunun gezegen yok edici süperlazeri için Erso'nun kristal araştırmalarını silahlaştırıyordu. İstasyonun faaliyete geçmesiyle de İmparator Palpatine'in gözüne girerek uzun zamandır rakibi olan Büyük Moff Wilhuff Tarkin'in üzerine çıkmayı umuyordu. Krennic ayrıca projenin güvenliğinden de sorumluydu. İstasyonun 20 yıllık inşası boyunca İmparatorluk'un bu gizli girişimine dair söylentileri bastırmakla görevliydi. Bu gibi amaçlar doğrultusunda Krennic'in emrinde olası savaş durumunda hem silah hem de kalkan görevi görecek bir ölüm askeri mangası bulunuyordu.

Ölüm Yıldızı'nın inşasının son safhalarında proje, kargo pilotu Bodhi Rook tarafından açığa çıkarılma tehlikesiyle yüzleşti. Krennic bu söylentileri bastırmak için yorulmadan çalıştı. Bu uğraşların birinde Ölüm Yıldızı'nın süperlazerinin ilk başarılı ateş emrini vererek söylentilerin ulaştığı kutsal Jedha ayını kısmen patlattı. Fakat Krennic nihayetinde projenin gizliliğini kormuayı başaramadı ve Asi Birliği, projenin tüm teknik verilerini içeren bantların tutulduğu sahil gezegeni Scarif'e kısa süre içinde bir saldırı başlattı. Direktör Krennic bu bantların çalınmasını önlemekte başarısız olduktan sonra Tarkin, verilerin tutulduğu tehlike altındaki tesisi yok etmek için Ölüm Yıldızı'nı kullandı. O esnada tesiste bulunan Krennic, hayatını adadığı işin ironik sonucu olarak kendi yarattığı bu silahın ikinci ateşiyle öldü. Kısa süre sonra Asiler, çaldıkları planlar aracılığıyla Ölüm Yıldızı'ndaki bir zafiyeti açığa çıkardılar ve istasyonun reaktör modülünü patlatarak Krennic'in eserinin yok oluşuna sebep oldular.

Biyografi

Erken yaşam

"Erso'yu nereden tanıyorsunuz, Teğmen Komutan?"
"Gelecek Programı'nın öğrencileri iken arkadaş olduk."
"O yetenekli öğrencilerin programında mıydınız?"
"Bir süreliğine. İstihkâm Sınıfı'nın tasarım alayında bir mevki teklifi almadan önce."
―Mas Amedda ve Orson Krennic[kaynak]

Orson Callan Krennic, YSÖ 51'de[2] Lexrul gezegenindeki Sativran Şehri'nde doğan erkek bir insandı.[1] 15 yaşındayken Galaktik Cumhuriyet'in Brentaal'deki Gelecek Programı'na katılmaya hak kazandı ve burada kendisi gibi bir öğrenci olan Galen Erso ile tanıştı.[1] Krennic ve Erso'nun oldukça farklı kişilikleri vardı. Krennic'in gece eğlencelerine katılması Program öğrencileri arasında efsanevi hâle gelmişken Erso'nun ise sosyal etkinliklere katılması için âdeta zorlanması gerekiyordu. Krennic buna rağmen sınıf arkadaşlarını şaşırtarak Programdan yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu.[4]

Krennic ve Erso birlikte iyi çalışıyorlardı fakat Krennic'ten daha yaşlı olan Erso, Krennic'in kişilik ve karizmasının gölgesinde sönük kalıyordu. Krennic'in kayıtlardaki üstün başarısı mimarlık alanında olsa da öğretmenleri onun başkalarını manipüle edebilme ve okuyabilme yeteneğinin de en az mimarlığı kadar etkili olduğunu belirtiyordu.[1] Programda bir süre bulunduktan sonra Krennic, Cumhuriyet İstihkâm Sınıfı'nda bir mevki teklif aldı. Burada Krennic hem gezegen yüzeylerinde hem de derin uzayda büyük inşaat projeleri yönetti. Krennic'in artan nüfuzu, Erso kyber kristali araştırmalarına yoğunlaşmışken[1] onu Uygulamalı Bilimler Enstitüsüne misafir profesör olarak getirtebilmesini sağlamıştı.[4]

Ölüm Yıldızı'nın inşası

Krennic zamanla Stratejik Danışma Hücresi'nin bir üyesi oldu. Buna rağmen Krennic hâlen resmen İstihkâm Sınıfı'nın bir üyesi olarak temsil ediliyordu ve sadece hücrenin içindekiler onun çok gizli Cumhuriyet Özel Silahlar Grubu'na dâhil olduğunu biliyordu. Bu grubun bir parçası olarak Krennic özellikle Rothana, Kuat ve diğer üreticilerin Büyük Ordu için; Baktoid, Hoersch-Kessel Sürücü ve diğer üreticilerin de Konfederasyon için ürettiği silahları çalışmaya başladı.[4]

İkinci Geonosis Savaşı'ndan bir süre sonra Cumhuriyet'in ele geçirdiği Ölüm Yıldızı şematiklerinin tartışıldığı bir toplantıda, Konfederasyon'dan önce Cumhuriyet'in böylesi bir silah inşa edip edemeyeceği tartışıldı. Basit bir halka iskeleti çoktan tamamlanmıştı fakat inşaatta çalışacak iş gücü ve istasyona yıkıcı güç potansiyelini sağlayacak süper silah ile ilgili sorunlar çıktı. Krennic silahı tartışmak için Şansölye Yardımcısı Mas Amedda ile buluştu ve Krennic eski iş arkadaşı Galen Erso'dan yardım almayı önerdi. Erso, araştırmalarını kristallerden nasıl enerji sağlanabileceği üzerine yoğunlaştırmıştı ve son zamanlarda kyber kristallerine odaklanmıştı. Erso o esnada deneylerinden koparılarak Vallt'ta Ayrılıkçılar tarafından hapsedilmişti fakat Krennic Erso'nun çalışmalarının silahlaştırılabileceğine inanıyordu. Amedda Krennic'in Erso'yu Ayrılıkçılardan kurtarma operasyonunu üstlenmesini kabul etti fakat Krennic bu işi Cumhuriyet'in dâhiliyetini belli etmeden yapmalıydı.[4]

Vallt kurtarışı

Krennic, Has Obitt isimli bir kaçakçının yardımını sağlayarak onunla Merj gezegenine gitti. Krennic, Obitt ve diğer birkaç kaçakçıdan oluşan bir ekip burada Morseerian türüne mensup iki Ayrılıkçı bilimciyi kaçırdı. Krennic, Galen Erso'nun bünyesinde çalıştığı şirket olan Zerpen Endüstrileri'nin çalışanı kılığında Vallt'a giderek Galen, eşi Lyra ve yeni doğmuş kızları Jyn'i iki bilimciyle takas etmek üzere Ayrılıkçılarla anlaştı. Fakat gezegenden ayrılırlarken bir Ayrılıkçı savaş gemisi tarafından yolları kesildi. Krennic Komutan Prakas'tan destek istedi ve Prakas bir Cumhuriyet kruvazörü ile Vallt'a ulaşıp gezegene ateş açarak hükümet binasını yok etti. Ersolar bu eylemi kınadılar. Krennic, Galen'ı katı savaş karşıtı görüşlerinden vazgeçirmek için onu ve ailesini kuşatma altında bulunan Galen'ın memleketi Grange'a götürdü. Galen, buna rağmen Klon Savaşları'nda tarafsız kalma kararında sabit kaldı. Erso'nun bilgi ve yeteneklerini sonuna kadar istemesine rağmen Krennic, hızlıca ve basit bir şekilde ikna edilmeye karşı olan Galen'ın çoğunlukla kendi kendine, bilgi ve mantık üzerine kurulu kararlar vereceğini biliyordu.[4]

Geonosisli kovanının yeniden doğuşu

Vallt'tan dönünce Krennic, Cumhuriyet tarafından hapis tutulan Geonosisli Arşidük Poggle ile bir görüşme ayarladı. Stratejik Danışma Hücresi bünyesindeki çalışmalarından Geonosisliler ile ilgili öğrendiklerini kullanarak Krennic, Poggle ve kovanının Droid Ordusu'nun inşasındaki ve Ölüm Yıldızı'nı planlamadaki işlerine hitap edebilmeyi başardı. Poggle ise, Geonosis'teki kovanların kendisinin ve herhangi bir inşaat projesinin yokluğunda doğuştan gelen barbarca iç çatışmalarna döneceklerini bilerek istasyonun inşasında Cumhuriyet'e destek olmayı kabul etti..[4]

Krennic'in Geonosislilerin gladyatör oyunlarıyla Meckgin kutlamasını izlediği Geonosis'teki Petranaki Arena

Kısa süre sonra Galen Erso, Krennic ile girişmeyi planladığı bir enerji tesisi projesinin planlarını Krennic'e sundu. Krennic hızlıca Erso'nun teklifini reddetti. Mas Amedda Vallt'a yapılan izinsiz saldırı ve Poggle'ın sorgusu hakkında konuşmak için Krennic ile bir buluşma ayarladı. Bunlara rağmen Krennic'in Ölüm Yıldızı'nın yapımını başlatacak olan ilerlemeri, Amedda'nın gözüne girmesini sağlamıştı. Krennic daha sonra Gelecek Programı'nın mezunlar buluşmasına katıldı. Burada Erso'nun, Vallt'ta hapsedilmesinin ardından aktif olarak hiç Cumhuriyet'e destek vermediği için Dagio Belcoze tarafından Ayrılıkçı yandaşı olmakla suçlanmasına tanıklık etti. Krennic bu tepkilerden hoşnut kaldı.[4]

Krennic Poggle ile beraber Geonosis'e döndü. Burada Krennic, Geonosislerin Meckgin kutlaması sırasında Petranaki Arena'da düzenledikleri gladyatör oyunlarını günler boyunca izlemek zahmetine katlandı. Oyunlar sırasında Poggle, kovanın Ölüm Yıldızı'nı inşa etmeye başlayacağını duyurdu ve Geonosisliler kısa süreli bir neşelenmenin ardından şiddetli dövüşlerine devam ettiler.[4]

Ölüm Yıldızı'nın sıkıntılı doğumu

"O her neyse bekleyebilir, Poggle. Çalışanların yapmış oldukları her şeyi parçalarına ayırıyorlar."
"Onlara çok kötü davranmamaya çalış. Sadece benim emirlerime uyuyorlar."
―Orson Krennic ve Arşidük Poggle[kaynak]

Poggle, dronları kabiliyet seviyelerinin altında çalıştırmanın nihai verimi artıracağını savundu. Geonosisliler ise bu felsefeyi tam olarak kabul etmemelerine rağmen Ölüm Yıldızı'nı inşa etmede kayda değer ölçüde ilerleme gösterdiler. Bir halkayı andıran inşaat kısa sürede jiroskopik bir şekil aldı. Krennic, Galen'ın sempatisini kazanmak için onun hakkındaki casusluk suçlamalarını düşürdü. Galen'ın sempatisini kazanmasının, yeri geldiğinde onun Ölüm Yıldızı projesine katılma ihtimalini artıracağını ve böylece Krennic'in Cumhuriyet'teki nüfuzunu artırarak her icraatını Wilhuff Tarkin gibi hor gördüğü bir kimseye bildirmesine gerek kalmayacağını düşünüyordu. Bir süre sonra Krennic Galen ile iletişime geçti ve ona Lokori gezegeninde bulunan Helisel HiperCom bünyesindeki büyük bir üretim tesisinde iş teklifinde bulundu. Krennic'in hedefi, tesisin sıradan doğasının ve Lokori'ye aralıklarla yapılan Ayrılıkçı saldırılarının Galen'ı daha tatmin edici bir işe iyice muhtaç etmesiydi.[4]

Bir gece telsizine gelen mesajla uyanan Krennic, Geonosisli dronların üç aydır inşa ettikleri şeyleri yıkması ve inşaattaki Cumhuriyet subaylarını öldürmesiyle Ölüm Yıldızı yapımının başlangıç evresinin tehlike altında olduğunu öğrendi. Krennic,Poggle ile iletişime geçmesi sonucu Poggle'ın dronlara isyan etmelerini emrettiğini ve Geonosis'ten firar etmekte olduğunu öğrendi. Poggle , Kont Dooku'nun yanına dönemk üzere Geonosis'ten kaçarak Ölüm Yıldızı'nın inşasına ve Krennic'in itibarına büyük bir darbe indirdi.[4]

Kutsal Güç Projesi

Arşidük Poggle'ın Krennic'e ihanet etmesinden kısa süre sonra Klon Savaşları sona erdi ve Cumhuriyet, Galaktik İmparatorluk'a dönüştü. Krennic, Galen'ın Lokori'de daimi yöneticilik teklifi almasının ardından Kanzi'de Ersolar ile buluştu. Krennic, Galen'a Kutsal Güç Projesi'nde bir makam teklif etti ve projenin ana odağının Klon Savaşları tarafından harap olmuş gezegenlere yeniden enerji sağlamak olduğunu belirtti. Galen bu iş teklifini ve Crouscant'ta yeni bir tesiste çalışmayı kabul etti.[4]

Coruscant'ta Krennic

Galen Krennic'in kendisine tedarik ettiği kyber kristalleri üzerinde yoğun araştırmalara başlarken Tarkin ve Krennic de Kartoosh'taki bir tersanede buluştular. Burada Krennic, Ölüm Yıldızı'nın vaat ettiği güçten bahsetti ve istasyonun inşasında önemli rol oynayacak kaynak ve madenlerin özel olarak çıkarılacağı belli başlı birkaç gezegen seçmeyi planladığını açıkladı. Tarkin, Ölüm Yıldızı'nın kudretinden az da olsa şüphe duysa da Krennic'in vaatlerini beğendi ve Krennic'in normal yetkisinin üzerinde sorumluluk alarak gerekli kaynakları elde etmesi ve onları Tarkin'in kendi ellerine teslim etmesine izin verdi. Krennic, seçtiği gezegenlerdeki maden işletmelerine İmparatorluk'un tamamen el koyması için gerekçe sağlamak adına Has Obitt ve diğer birkaç kaçakçıyı o gezegenlerde kaçakçılık operasyonları yürütmeleri için kullandı. Bu eylemler, zamanla hem Krennic'in gerekli kaynakları edinmesini hem de kaçakçıların İmparatorluk'a karşı tavır almasını sağladı. Krennic, kaçakçıların bu tutumlarını lehine kullanarak gelecekte kendisinin artan nüfuzunu kösteklemek isteyenlere karşı koyacaktı.[4]

Lyra Erso, zamanla İmaparatorluk'un Kutsal Güç Projesi'nin gerçek amaçlarından endişe duymaya başladı ve bu durumu Galen'a bildirdi. Krennic ise Lyra'nın Galen üzerindeki etkisinden rahatsızlık duymaya başladı ve Galen'ın projedeki devamlılığını güvence altına almak için tesisin gözetim kayıtlarına erişim sağlayarak Lyra ve eşinin iletişimlerini denetlemeye başladı.[4]

Malpaz felaketi

Galen'ın araştırmalarına silahlaştırma denemeleri sırasında Malpaz gezegenindeki araştırma tesisinin patlayarak yerle bir olmasıyla büyük çapta can kaybı meydana geldi ve gezegen hızlıca göç vermeye başladı. Krennic, patlamanın bir saldırı olarak yorumlanmasını garantilemek için uğraştı. Krennic bu olayı takiben Mas Amedda ile buluştu. Amedda'nın hoşnutsuzluğuna rağmen Krennic, Yıldız Tozu Projesi'nin gerçekte olduğundan daha sorunsuzca ilerlediği izlemini vermek için rütbesinin yükseltilmesini teklif etti. Krennic Tuğamiralliğe terfi edilmesini teklif etti fakat daha aşağı bir rütbe olan tam Komutanlığa terfi edildi.[4]

Lyra'nın, Galen'ın eski bir iş arkadaşı olan Reeva Demesne ile yaptığı görüşmede Demesne'nin Malpaz felaketinin sorumlusunun Krennic olduğunu düşündüğünü belirtmesi üzerine Krennic Erso ailesiyle buluştu. Krennic, Lyra'nın ebeveynliğe biraz ara verip geçmişte yaptığı keşif işlerine geri dönmesini teklif etti. Lyra'nın teklifi kabul edip Coruscant'tan uzaklaşmasının ardından Krennic, Galen ile özel bir görüşme ayarladı. Burada Galen, kendisinin ve Lyra'nın şüphelerinden söz etti. Krennic ise Malpaz gezegenini Galen'a göstererek yaşanan felaketin sebebinin İmparatorluk'u istikrarsızlaştırmak için kaos yaymaya çalışan kimselerce yapılmış bir saldırı olduğunu iddia etti. Galen, çalışmalarının sadece başkalarının hayatlarını mahvetmek isteyenlerin saldırısına uğramasını üzüntüyle karşıladı. Krennic Galen'ı kendi tarafına çekebilmişti ve Galen, Lyra dâhil herkesten tamamen gizli bir şekilde daha yoğun bir çalışma sürecine girmeyi kabul etti.[4]

Bu zamanlarda[kaynak?] Krennic, İmparatorluk Günü şerefine yapılan İmparatorluk Balosu'na katıldı. Krennic'in hatırı sayılır prestiji ve onu diğerlerinden ayıran beyaz pelerini, bu şık buluşmaya katılanların dikkatini çekti. Oysaki Krennic'in varlığı, astlarından biri olan Tifino'nun sarhoş iken meraklı bir muhabir olan Calliope Drouth'a Kutsal Güç Projesi ile ilgili hassas bilgiler vermesine sebep oldu. Krennic'in birkaç metre ötesinde duran sarhoş Tifino, Krennic'in kutsal Jedha ayına yönelik ilgisini ifşa etti. Tifino'nun arkadaşı olan mekik pilotu Ianna Wick ise Krennic'in Jedha'ya yönelik ilgisinin kaynağının orada bulunan kyber kristali yatakları olduğunu ekledi. Balonun ilerleyen saatlerinde Drouth'un bozulan muhabir droidi, Krennic'in ayaklarının ucuna düştü ve Krennic hemen droidi alıp onarmayı teklif etti. Kaydettiği hassas bilgilerin farkında olan Drouth ise bu teklifi nazikçe reddetmeye çalışırken droid nihayetinde birdenbire yeniden çalışır hâle geldi. Drouth daha sonra edindiği bilgileri kendi makalesinde el işaretleriyle yayınlayabildi.[7]

Süpersilahın yaratılması

Krennic, Galen'ı avcuna aldıktan sonra Tarkin'e bir tuzak kurdu. Krennic'in emirlerine uyarak dolaylı yoldan sebebiyet verdiği yıkıma öfkelenen Has Obitt, Salient sisteminin ve Zerpen Endüstrileri merkezinin İmparatorluk istilasına uğradığı sırada Saw Gerrera ile beraber Salient sisteminde İmparatorluk'a karşı bir isyan başlattı. İmparatorluk'un zayıf görüneceği korkusuyla Salient'taki isyanı bastırmaktan geri durmayan Tarkin isyancılarla meşgul olurken Krennic, Tarkin'den bağımsız bir şekilde planlarını ilerletebildi. Salient'taki savaş sırasında Galen'ın araştırmaları ilerledi ve Krennic nihayetinde prototip bir silah inşa edebilmeyi başardı. Krennic bir Yıldız Destroyeri üzerinden prototip süper silahın test edilmesini izledi. Malpaz'dakine benzer bir olayı önlemek için silah, bu kez Kahraman İkizler olarak bilinen iki kara deliğe doğrultuldu. Krennic'in emriyle silah ateşlendi ve silahın koşutlayıcı ışınları, hızlıca iki kara deliğin içerisine girdi. Bu deney, Galen'ın araştırmalarının başarılı bir silahlaştırması olarak tarihe geçti.[4] Buna rağmen bu denemeler sırasında bir noktada Krennic, istasyonun ana silahının henüz tamamen çalışır durumda olmadığını İmparator'un huzurunda itiraf etti.[8]

Bir süre sonra Krennic, Yıldız Tozu Projesi'nin sabote edildiği öğrendi ve sabotörü bulmak için Geonosis'te Darth Vader ile buluştu. Krennic ve Lord Vader Geonosis'te saldırıya uğradılar ve meydana gelen patlama sonucu toprak altında kalayazdılar. Vader, Güç'ü kullanarak molozu üzerlerinden attı ve Krennic ile kendisini kurtardı. Ofisinde Krennic, saldırının arkasında Tarkin'in olduğunu düşündüğünü fakat kanıtının olmadığını ve çeşitli sabotajlar sonucu birçok kazanın meydana geldiğini Vader'a söyledi. Vader, failin bulunacağına dair Krennic'i temin etti. Vader Coruscant'ta bir soruşturma yürüttü ve Galen Erso'nun ofisinde bulduğu bir Ootheca yumurtasını alıp Geonosis'e dönerek yumurtayı Krennic'e gösterdi. Krennic, Erso'nun Geonosislilerden modeller aldığını ve bir grup hain Geonosislinin Erso'nun yardımını almak için ona bir yumurta gönderdiğini düşündüğünü söyledi. Krennic, Lord Vader'ın hain Geonosislilerle baş etmesi için emrine bir ölüm askeri mangası bahşetti.[9]

Alpinn'deki keşif gezisinden döndükten sonra Lyra, Galen ile iletişim kurmanın çok zorlaştığını gördü. Onun sanki muazzam bir baskı altında olduğunu düşündü. Krennic, Lyra'yı Alpinn'e götürme görevini Has Obitt'e vermişti. Yolculuk sırasında Obitt, Krennic'in emriyle kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğü gezegenlere verilen zararı Lyra'ya göstermişti. İşte Krennic'in bu durumu öğrenmesi, Salient'ta Tarkin'e tuzak kurmasında ona yardmıcı olmuştu. Krennic, Lyra ile buluşup onun Galen'nın araştırmalarını bölmesinin projenin ilerleyişini oldukça yavaşlatacağını söyledi. Hatta Lyra'nın araştırmaları tamamen bozması durumunda kendisinin ve ailesinin başının belaya gireceğini belirterek ufak bir tehditte bulundu. Kahraman İkizler'deki başarılı deneyin ardından morali yükselen Krennic, Hypori gezegenindeki Kutsal Güç Projesi çalışanlarıyla buluşmaya gitti. Burada Galen'ın eski iş arkadaşı olan Reeve Demesne, yer aldığı projenin boyutunun daha önce görülmemiş bir şey olduğunu anladığı için Krennic'i tam olarak ne üzerinde çalıştıkları konusunda sorguladı. Krennic, bilimcilerin araştırmalarını bir süper silah inşa etmek amacıyla kullandığı için bilimciler tarafından inceleme altına alındı, fakat Krennic Hypori'deki tesisin yok edilmesini emrederek bu incelemeleri ve şikâyetleri ortadan kaldırdı.[4]

Krennic'ten güncel bilgiler almadığından ötürü kaygı duymaya başlayan ve kyber kristali araştırmalarını ilerletmekle uğraşan Galen, bir süredir kızı Jyn'i ihmal ettiğini fark etti. Lyra, Krennic'in tehdidinden sonra devamlı onun tarafından izlenmekte olduklarını fark etti. Demesne ile irtibata geçmeye çalıştı fakat onun ve diğer araştırmacı arkadaşlarının artık personel listesinde bulunmadığını gördü. Alpinn'e yaptığı yolculukta kendisine eşlik eden Nari Sable'dan Malpaz ve Hypori tesisleriyle ilgili veriler edinebildi ve iki tesisin İmparatorluk tarafından yok edildiğine dair kanıtlara ulaştı. Oysaki Krennic, Galen'a Malpaz'daki felaketin sorumlusunun bir grup anarşist olduğunu söylemişti. Lyra, bu gerçekleri Galen'a açıkladı. Krennic ile buluşan Lyra ve Galen, Krennic'e harap olan gezegenler ve Demesne hakkında sorular yönelttiler. Krennic bu buluşmayı bir tuzak olarak algıladı ve buluşmadan ayrılmasının ardından olası bir durumda Lyra ve Jyn'i Galen'ın hayatından çıkarmaya yönelik planlar yaptı. Bir sonraki buluşmaya giderken Krennic, Has Obitt'in Coruscant'a ulaştığına dair Tarkin'den haber aldı. Krennic, Obitt'in intikam peşinde olduğunu ve muhtemelen Ersoları Coruscant'tan kaçıracağını zannetti. Krennic hızla Obitt'e yetişti fakat etrafında Ersoların bir izine rastlamadı. Ersolar, gezegenin başka bir yerinde Saw Gerrera'nın yardımıyla Krennic'in pençelerinden kurtulabildi. Bunun üzerine Krennic, Amedda tarafından yeniden teğmen komutanlığa düşürüldü. Krennic, öfkeli bir hâlde Ersoları bulana kadar galaksiyi didik didik arayacağına ant içti. Krennic Ersoların izini sürerken, bir yandan da uzaktan Tarkin tarafından izleniyordu.[4]

Agaris olayı

"Direktör Krennic saygılarını iletir. Sentinel Üssü'ne yapılacak ilk kuadanyum nakliyesini denetlemem için beni bizzat görevlendirdi."
―K-4D8, Vali Wilhuff Tarkin'e[kaynak]

Ersoları kaybettikten bir süre sonra Krennic, direktörlüğe terfi edildi ve KX-serisi güvenlik droidi K-4D8'i Sentinel Üssü'ne yapılacak ilk kuadanyum nakliyesinin denetlenmesinde Tarkin'e yardım etmesi için Agaris'e gitmekle resmen görevlendirdi.[10]

Galen Erso'nun bulunması

"İhtişamın eşiğindeydik. Galaksiye güvenlik ve huzur getirmeye bu kadar yakındık."
"Terör ile huzuru karıştırıyorsun."
"Pekâlâ, fakat bir yerden başlamamız gerekiyor."
―Orson Krennic ve Galen Erso[kaynak]

Krennic, eski dostu Erso'nun evinin önünde Erso ile yüzleşiyor.

İmparatorluk İstihbaratı'nda yüksek bir terfi alan Krennic, emrindeki her gereci Galen Erso'nun izini sürmek için kullandı. YSÖ 13'te[1] Krennic, Ersoların ücra bir gezegen olan Lah'mu'ya kaçtığını ve burada basit bir çiftçi hayatı sürdüğünü öğrendi. Şahsi Delta-sınıfı T-3c mekiği ile Ersoların evinin yanına iniş yapan Krennic, evin her tarafını ölüm askerleri ile kuşattı. İmparatorluk güçlerinin ani gelişini fark eden Galen, eşi ve kızını saklanmaya gönderdi. Kendisi ise evin önündeki dostuyla yüzleşti. Krennic Galen'ın yalnız ve kırsal yaşam tarzından duyduğu şaşkınlığı dile getirdiğinde Galen, durumu doğruladı ve eşi Lyra'nın vefat ettiğini söyledi. Galen'ın dediklerine şüpheli yaklaşan Krennic ise evin aranmasını emretti ve sebeb-i ziyaretini açıklamak üzere Galen'a döndü. Ölüm Yıldızı'nın inşasının hâlen bitmediğini ve ancak Erso'nun ileri seviye kristalografi araştırmalarının desteğiyle tamamlanabileceğini söyledi. Erso, ahlaki sebeplerden ötürü Krennic'in teklifine itiraz etmeye çalışırken Lyra yanlarına geldi ve eşinin Krennic tarafından alıkoyulmasını önlemek için Krennic'e silah doğrulttu. Krennic, Lyra'yı silahını indirmeye ikna edemeyince askerlerine Lyra'yı öldürmelerini emretti. Fakat Lyra vurulmadan hemen önce Krennic'i omzundan vurabildi. Sonrasında Krennic, Galen'ı yanına alarak gezegenden ayrıldı. Jyn ise, İmparatorluk askerlerinden kendini saklayabildi.[3]

İmparatorluk'u ikna etmek

"TIE Savunucu programın tehlike altında. Orson Krennic yatırımları kendi projesi Yıldız Tozu'na yönlendirme konusunda oldukça ikna edici."
"İmparator, projemi desteklediğine dair beni temin etti."
"Kanımca Direktör Krennic'in projesi yıllardır masraf ve mazeretler yığını olmaktan öteye gidemedi."
―Büyük Moff Tarkin ve Baş Amiral Thrawn[kaynak]

12 yıl sonra[kaynak?] proje, gizliliğinden ödün vermeye başladı. Krennic'in emrindeki bir ölüm askeri, Gerrera'nın iki diğer asi ile birlikte devasa bir kyber kristali taşıyan bir kargo nakliyesini kaçırıp kristalin ölümüne sebebiyet verdiğini bildirdi.[6] Bu asiler, önceden benzer bir kyber kristalini keşfedip yok etmişlerdi[11] ve Geonosis'te büyük çapta bir İmparatorluk inşaat projesinin gerçekleştiğine dair kanıt bulmuşlardı.[12]

Bir noktada Krennic, İmparatorluk İstihbaratı'nın dosyalarını inceleyerek Vader'ın Mustafar'da yaralandığını ve uzuvlarını kaybettiğini öğrendi.[13]

Muhtemel bilgi sızıntılara rağmen Krennic, projesi için İmparatorluk'un yüksek mevkilerinden destek görmeye devam etti. Baş Amiral Thrawn ile konuşurken Tarkin, onun TIE/s "Savunucu" Çok Rollü Yıldız Savaşçısı Projesi'nin tehlike altına olduğunu ve Krennic'in Ölüm Yıldızı'nın potansiyeli konusunda oldukça ikna edici olduğunu, bu sebeple de TIE Savunucu'nun akıbetinin belirsiz olduğunu belirtti. Aynı zamanda Tarkin, Krennic'in projesinin İmparatorluk için zaman ve para kaybından başka bir şey olmadığına dair şahsi görüşünü de açıkladı.[14]

Savunucu ile mücadele

Tarkin: "Teklifim şudur: Eğer Amiral Thrawn bu sorunu çözebilir ve grallocları temizleyebilirse, Savunucu programı için gerekli yatırımları alabilir."
Palpatine: "Direktör Krennic?"
Krennic: "Eğer Amiral Thrawn grallocları bir hafta içerisinde temizleyebilirse, neden olmasın?"
Savit: "Bu pek adil olmaz. Zira daha önce de belirttiğim gibi, Vali Haveland bu şeylerle yıllardır uğraşıyor."
Krennic: "Eğer Amiral Thrawn bir hafta içerisinde sorunu çözemezse, bizim bir işimize yaramaz. Ayrıca sorunumuzu çözememesi, muhtemelen kendisinin sözde sorun çözme yetenekleri hakkında herkesi kuşkuya düşürür."
―Krennic, şartları konuşuyor.[kaynak]

YSÖ 0 dolaylarında[kaynak?] Tarkin, Yıldız Tozu Projesi'ni geciktiren çeşitli faktörleri tartışmak üzere bir buluşma düzenledi. Aslında Coruscant'ta yapılması planlanan bu buluşma, nihayetinde İmparatorluk Yıldız Destroyeri Firedrake'te yapıldı. Toplantı sırasında Tarkin, Thrawn'un Yıldız Tozu ikmal hatlarıyla ilgili bir sorunu çözmesi karşılığında TIE Savunucu projesine yatırımların aktarılmasını teklif etti. Thrawn bu teklifi kabul etti ve Krennic de isteksizce kabul etti. Fakat Krennic, Thrawn'un görevine zaman sınırlandırması ve birtakım kısıtlamalar getirdi. Krennic, verdiği süre zarfında Thrawn'un başarısız olacağını ve gereken yatırımların Yıldız Tozu'na aktarılacağını umuyordu.[15]

Krennic, sadık astı Yardımcı Direktör Brierly Ronan'ı Thrawn'un operasyonunu gözetmesi için gönderdi. Neticede Thrawn Yıldız Tozu'nun sorununu çözse de, operasyonlarının ayrıntıları teknik olarak Krennic'in şartnamesini karşılamadı. Bu sebeple Thrawn'un TIE Savunucu'sunun yatırımları Yıldız Tozu'na aktarıldı. Zaten TIE Savunucusu projesi de Lothal'daki bir patlama sırasında büyük miktarda zarara uğramıştı.[15]

Tarkin'in oyunu

"Artık süren doldu dolacak, Direktör Krennic. İmparator daha fazla gecikmeye tahammül etmeyecek."
―Büyük Moff Tarkin — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

YSÖ 0'da Yıldız Tozu tamamlanmak üzereyken Krennic, Tarkin'in Yıldız Destroyeri Executrix'e geldi ve Tarkin ile birlikte Ölüm Yıldızı'nın uzun süredir takılması beklenen süperlazerinin yerleştirilmesini izledi. Tarkin, sabırsız bir şekilde son zamanlardaki bir güvenlik ihlalinden Krennic'i sorumlu tuttu. İlticacı bir kargo pilotu, Ölüm Yıldızı hakkındaki gerçekleri Gerrera ve isyancılarına açıklamıştı. Tarkin Senato'nun istasyonu öğrendiği takdirde isyana sempati duyabileceğini belirttiğinde Krennic, Ölüm Yıldızı tamamlandığında gizliliğe gerek olmayacağını söyledi. Hâlen kuşkucu olan Tarkin ise Krennic'e fırça çekerek istasyonun, bilgi sızıntısının yaşandığı Jedha ayı üzerinde test edilmesini önerdi ve testin başarısız olması durumunda Krennic'in açıklama yapması gerekeceği kişileri söyleyerek onu uyardı. Krennic, 20 yıldır geliştirdiği silaha güvenerek küstahça Tarkin'e başarısız olmayacağını söyledi.[3] Krennic, Tarkin'in Ölüm Yıldızı'nı sabote edip Jedha'da başarısız olunmasını sağlayarak Krennic'e tuzak kurduğu ve Vader ile olan ittifakını kullanarak başarısızlığın cezasından sakınacağı ihtimalini düşündü. Krennic bir yandan Ölüm Yıdızı'nın son hazırlıklarını gözetirken, bir yandan da Tarkin'in yakın çevresinden tanıdıklarıyla irtibata geçmeye karar verdi.[16]

Ölüm Yıldızı'nın tamamlanması

Jedha Şehri'nin yok edilmesi

"Ah, harika."
―Orson Krennic, Jedha Şehri'nin yok edilmesi üzerine — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

Krennic, Jedha Şehri'nin yok edilmesini izliyor.

Ölüm Yıldızı tamamlandığında Krennic, Tarkin ve diğer yüksek rütbeli İmparatorluk subaylarıyla buluşup istasyonun Jedha yörüngesine getirilmesini emretti. Fakat ne İmparator'un, ne de gözde yaveri Lord Vader'ın olay yerinde olmamasıyla hayal kırıklığına uğradı. Tarkin İmparator ve Vader'ın yokluğunun, testin bir kez daha başarısız olması sonucunda Krennic'in zarar görmemesi için olduğunu söyledi.[3]

Uğradığı hayal kırıklığını aşmak ve Ölüm Yıldızı'nın tam potansiyelini göstermek isteyen Krennic, istasyonun süperlazerini Jedha ayının tamamını yok etmek üzere hazırlattı. Buna karşılık Tarkin, istasyonun yaptıklarının açığa çıkmaması için gizlilik gereğince daha küçük çaplı bir atış yapılmasını emretti. Krennic, Tarkin'in emrine razı olarak yalnızca Jedha Şehri'ni hedef aldı ve süperlazerin tek bir reaktörünü ateşleyerek şehri yok etti. Böylece 20 yıllık emeğinin hakkını verdi. Atışın yarattığı şok dalgalarının ayın yüzeyi boyunca yayılmasını izlerken bunun ne kadar harika bir görüntü olduğundan bahsetti. Yüzeydeki patlama hem şehri, hem Saw Gerrera'nın fanatik asi hücresini, hem de Jedi kültürünün son kalıntılarını küle dönüştürdü.[3]

Patlama, Tarkin'in beklentilerini aştı Ölüm Yıldızı'nın İmparatorluk için güçlü bir silah olduğuna dair şüpheleri ortadan kaldırdı. İstasyonun gücünden etkilenen Tarkin, savaş istasyonunun komutasını acilen kendisinin devralacağını duyurdu. Buna öfkelenen Krennic ise, Ölüm Yıldızı'nın başarısının kendisine ait olduğunu beyan ederek açıkça Tarkin'e meydan okudu. Tarkin, istifini bozmadan ilticacı pilotun istasyon hakkında bilgi aldığı yerin Eadu gezegeninde bulunan ve Krennic'in sorumluluğu altında olan İmparatorluk tesisi olduğunu açıklayarak Krennic'i beceriksiz olmakla suçladı. Öfkeden kuduran Krennic ise ilticacı pilot ile şahsen ilgilenmek üzere Tarkin'in yanında ayrıldı.[3]

Ölüm Yıldızı konferans odasında Kolektif Amirlik'in yaptığı bir toplantıda Krennic, yumruğunu masaya vurarak istasyonun yok edici gücünü yeniden şiddetle doğruladı ve istasyonun bir şehirden daha fazlasını yok edebileceği konusunda ısrar etti. İmparatorluk Ordusu Şefi olarak toplantıda bulunan Cassio Tagge, Krennic'in kararlılığını takdir etse de davranışlarını az çok çocuksu buldu.[17]

Eadu krizi

"Beyler, aranızdan biri İmparatorluk'a ihanet etti. Aranızdan biri, pilotun tekiyle iş birliği yaparak İsyan'a mesajlar gönderdi. O hainden öne çıkmasını istiyorum."
―Orson Krennic — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

Asi iş birlikçisini bulmaya niyetli olan Krennic; Galen Erso, Sirro Argonne, Rasett Milio, Vlex Onopin, Ames Uravan ile Feyn Vann'dan oluşan[1] bilimci ekibiyle onların fırtınalı Eadu gezegenindeki laboratuvarlarında bir buluşma ayarladı. Krennic, ölüm askeri mangasıyla tesise gelerek Erso'nun araştırma ekibini açık bir platform üzerinde topladı. komplodan haberdar olduğunu açıklayıp haine öne çıkmasını emretti. Kimse öne atılmayınca Krennic, tüm bilimcilerin komploya dâhil olduğu çıkarımını yaptı ve askerlerini toplu idam ateşi için hazırladı. Bu noktada Erso araya girip suçunu itiraf etse de Krennic, yine de diğer bilimcileri öldürttü. Krennic Erso'yu yumruk darbesiyle yere devirip ona Ölüm Yıldızı'nın süperlazerinin Jedha Şehri'ne yaptığı başarılı atışı anlattı. Fakat aniden pusuda bekleyen birkaç Asi yıldız savaşçısı tesise saldırdı ve Erso platform üzerinde ölürken Krennic olay yerinden kaçabildi. Kaçış sırasında Krennic, kendisiyle eş zamanlı olarak Eadu'ya gelen Erso'nun kızı Jyn'i babasının ölüm anında onun yanına koşmasını uzaktan görebildi.[3]

Nüfuz için çırpınma

"Heveslerinin içinde boğulmamaya dikkat et, Direktör."
―Darth Vader — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

Krennic, Tarkin ve Ölüm Yıldızı hakkında Darth Vader ile konuşmak üzere mekiğiyle Mustafar'a gidiyor.

Erso'nun sesinin kesilmesiyle Krennic, Ölüm Yıldızı'nın kontrolünü Tarkin'den geri almak üzere harekete geçti. Fakat Tarkin'i alt etmesinin tek yolunun, İmparator'un gözüne girmek olduğunu biliyordu. Krennic, Darth Vader'ın kendisini Mustafar'daki şahsi kalesine çağırmasıyla İmparator'un huzuruna çıkabilmek için bir fırsat elde etti. Gizemli Kara Lord'dan korksa da Krennic, Vader'ın doğrudan İmparator ile ilişkili olduğunu ve belki İmparator'dan Krennic'i huzuruna çağırmasını isteyebileceğini biliyordu.[3]

Mustafar'a giden Krennic, gezegenin volkanik yüzeyini yukarıdan gören bir platform üzerinde Vader tarafından karşılandı. Vader, Ölüm Yıldızı'nın çözümden ziyade bir sorun hâline geldiğine dair endişesini belirtti ve Krennic'in projeyi gizli tutmaktaki beceriksizliğinden bahsetti. Krennic, kendisi ile projesini savundu ve İmparator'a şahane bir silah teslim ettiğini söyledi. Vader'dan İmparator ile kendisini görüştürmesini ve ona Ölüm Yıldızı'nın eşsiz potansiyelinden bahsetmesini arz etti. Vader, projenin varlığına dair artan farkındalıktan daha çok endişeliydi. Eadu'daki tesise yapılan Asi saldırısına ve İmparatorluk'un Jedha Şehri'ni yok ettiğine dair söylentiler iyice artmıştı. Krennic, Jedha'nın yok edilmesine dair emir vermekten Tarkin'i sorumlu tuttu fakat Vader Krennic'in bu boşa çırpınmasından etkilenmedi. Vader, Ölüm Yıldızı projesindeki olağanüstü gizliliğin sebebinin Senato'dan gelebilecek aleni muhalefetini önlemek olduğunu Krennic'e hatırlattı. İmparatorluk yetkilileri Jedha olayını bir madencilik kazası olarak geçiştirirse bile, Galen Erso'nun ihanetinin sert bir darbe olabileceğini belirtti. Ayrıca, Erso'nun ihanetinin Ölüm Yıldızı'nı tehlikeye atmadığına dair İmparator'u temin etmeden rahata ermemesini de söyledi.[3]

Vader görüşmeden ayrılırken Krennic, proje üzerindeki kontrolünün devam etmesini son bir kez daha rica etti. Fakat Vader'ın sabrı tükenmişti. Krennic kendisi yerine Vader'dan İmparator ile konuşmasını istediğinde Vader Güç'ü kullanarak Krennic'i boğdu. Krennic dizlerinin üzerine düşünce Vader, Krennic'in makamından olmamak için hırslarını törpülemesi gerektiğini söyleyip boğmayı bıraktı.[3] Krennic, yerde kendine gelmeye çalışırken Tarkin'in henüz bu savaşı kazanmadığını ve Ölüm Yıldızı ile Jedha'yı ablukaya alamamasının ona pahalıya patlayabileceğini umdu. Krennic kaleden ayrılırken Vader'ın kâhyası, kalede gördüklerinden kimseye bahsetmemesi için Krennic'i kibarca uyardı.[16]

Scarif Savaşı ve ölümü

"Kalkan açık. Sinyalin asla Asi üssüne ulaşamayacak. Buradaki gemilerinizin hepsi paramparça olacak. Şu an zamandan başka kaybedecek bir şeyim yok. Ancak sen, İsyan'la birlikte öleceksin."
―Orson Krennic'in son sözleri, Jyn Erso'ya[kaynak]

ST 149, Kalkan Geçidi'ne giriyor.

Ölüm Yıldızı planlarının korunmasız olduğunu öğrenen Krennic, projenin tüm teknik bilgilerinin bulunduğu bir tesise ev sahipliği yapan ve tropik bir gezegen olan Scarif'e gitti. Krennic gezegene vardığında girdiği tesisin durumundan memnun kalmadı. General Sotorus Ramda ve garnizonu, Scarif'in Hisar Kulesi'nin otomatik kalkanlarına güvenerek iyice rahat ve gevşek takılmaya başlamışlardı. Krennic, gelir gelmez Ramda'yı başında savarak Galen Erso'ya bağlı herkesin inceleme için çağrılmasını emretti. Kısa süre sonra Scarif ufuklarında patlamalar görünmeye başladı. Yerel komuta merkeziyle görüşmek için koşturan öfkeli Krennic ise yerel garnizonun patlamaların olduğu bölgelere gönderilmesini emretti. Krennic çok geçmeden bir asi filosunun Scarif'i koruyan Kalkan Geçidi'nin dışında toplanmakta olduğu haberini aldı. Bunun üzerine Krennic, üssün tamamen tecrit edilmesini emretti.[3]

Yerel İmparatorluk güçleri asilerle mücadele ederken Krennic, yetkisiz birinin veri mahzenine giriş yaptığı haberini alınca dehşete düştü. Krennic, asilerin Ölüm Yıldızı planlarını çalmak için mahzene sızdığını anladı ve dışarıdaki savaşın gidişatından da hoşnutsuzdu. Bu sebeple ölüm askeri mangasının neredeyse tamamını dışarıdaki çatışmaya yolladı, iki askerini de yanına alarak veri mahzenine gitti. Mahzene ikincil kapıdan girdiğinde Krennic ve askerleri, Yüzbaşı Cassian Andor ve Jyn Erso'yu planları çalmaya çalışırken yakaladılar. Taraflar arası çıkan çatışmada Krennic'in iki ölüm askeri de öldürülürken, Krennic DT-29 ağır blaster tabancası ile Andor'u vurup yaraladı. Andor'u ölü sanan Krennic, olay yerinden kaçan Jyn'i kulenin tepesinin hemen altındaki platforma kadar takip etti. Jyn, çaldığı planları buradaki iletişim kulesi vasıtasıyla asi filosuna iletmeye çalıştı. Krennic Jyn'in yanına ulaşıp tabancasını ona doğrulttu. Jyn, kendisinin Galen'ın kızı olduğunu ve babasının istasyona yerleştirdiği zafiyeti açığa çıkardığını söyledi. Krennic Jyn'in bu sözlerine dudak bükerek sinyalin asla Scarif'in kalkanını aşamayacağını ve İmparatorluk güçlerinin taktiksel bir zafer kazanmak üzere olduğunu söyledi. Krennic Jyn'e ateş edemeden, önceki çatışmadan hayatta kalan Andor yanlarına gelip Krennic'i omzundan vurdu. Krennic yere yığılıp etkisizleştirildiğinde Jyn, kalkanın da yüzeydeki asiler tarafından kapatılmasıyla Ölüm Yıldızı planlarını rahatlıkla asi bayrak gemisi Profundity'nin,[1] kaptanı Amiral Raddus'a teslim edebildi.[3]

Krennic, Ölüm Yıldızı'nın Scarif'in atmosferine girmesini izliyor.

Erso ve Andor tesistenayrılırken, Tarkin komutasındaki Ölüm Yıldızı hiperuzaydan çıkıp Scarif'in atmosferine girdi. Tarkin, asilerin planları çalmasını önlemek için son bir gayretle gezegendeki İmparatorluk üssünü hedef aldı. Kulenin tepesindeki platformun zemininde yaralı ve acılar içinde yatan Krennic, gökyüzüne baktığında Ölüm Yıldızı'nın tepesinde dikildiğini gördü.[3] Hayatının 20 yılını adadığı süper silah tarafından öldürülmenin ironisini anlayacak çok az zamanı oldu.[16] Gökyüzündeki istasyona bakarken Tarkin'i düşündü. Onun sabırsızlığı ve siyasi hedefleri yüzünden istasyonun mimari zayıflıklarını görmezden geleceğini düşündü.[18] Üstüne üstlük Krennic bu son birkaç dakikasında, Jyn'in bahsettiği zayıflığı da görebildi: İstasyonun ana reaktörüne kadar giden tek bir termal dışatım kapısı, Galen Erso'nun öldükten sonra aldığı planlı intikamı.[16] Krennic bu düşünceler içerisindeyken Ölüm Yıldızı, bir tek reaktör ateşiyle doğrudan üssü hedef aldı. Krennic'in bulunduğu üs ve gezegendeki Jyn ile Andor'un da bulunduğu tüm civar bölgeler, patlamanın yarattığı alevler tarafından yutuldu.[3]

Miras

"İmparatorluk silah geliştirme çalışmalarında bu kadar önemli bir rol oynamasına rağmen, tarihî kayıtlarda Krennic'ten oldukça az miktarda bahsediliyor. Ne hoş, yaşasaydı buna fazlasıyla öfkelenirdi."
―Leia Organa, Asi Dosyaları'nda[kaynak]

Ölüm Yıldızı yok ediliyor.

Krennic'in ölümünden dakikalar sonra, asiler tarafından başarıyla çalınan Ölüm Yıldızı planları Prenses Leia Organa'ya ulaştırıldı. Birkaç gün sonra Büyük Moff Tarkin, Senato'nun feshedildiğini bildirmek üzere Kolektif Amirlik ile bir buluşma daha düzenledi. İmparatorluk'un, tam da Krennic'in tahmin ettiği gibi[3] Ölüm Yıldızı'nın yarattığı korkuyla galakside kontrolü sağlayacağını açıkladı.[19] Tarkin, daha sonra istasyonun tüm gücünü göstermek üzere isyankâr Alderaan gezegenini tümden yok etti. Bir grup asi, Organa'yı Ölüm Yıldızı'ndan kurtarıp Yavin gezegeninin yağmur ormanıyla kaplı ayındaki karargâhlarına getirdiler. Tarkin asilerin izini sürdü ve İsyan'ı tek bir hamlede çökertmek üzere Ölüm Yıldızı'nı Yavin'e götürdü. Fakat taraflar arası çıkan çatışmada Luke Skywalker; asilerin planları analiz etmesi sonucu varlığını fark ettikleri, Erso'nun kasıtlı olarak bıraktığı tasarım hatasından istifade ederek termal dışatım kapısından içeri iki proton torpidosu ateşledi. Skywalker'ın torpidoları, Krennic'in ölmeden hemen önce öngördüğü biçimde istasyonun ana reaktörünü parçaladı ve Ölüm Yıldızı'nı tamamen yok edecek bir patlamaya sebep oldu. Patlamayla birlikte Krennic'in rakibi Tarkin dâhil bir milyondan fazla İmparatorluk personeli öldü. İmparatorluk, İsyan'ın bu ağır darbesinin ardından hiçbir zaman tamamen toparlanamadı.[kaynak?]

Krennic'in bir direktör olarak ardından bıraktığı karışık mirasa rağmen Gelişmiş Silah Araştırmaları Departmanı, varlığını sürdürdü ve daha gelişmiş bir Ölüm Yıldızı inşa etmekle görevlendirildi. İnşaat, ilk Ölüm Yıldızı'nın inşaatına da katkı sağlayan Moff Tiaan Jerjerrod gözetiminde Endor'un ormanlık ayının yörüngesinde gerçekleşti.[20] Fakat Lando Calrissian ve Nien Nunb isimli iki asi pilotu, Endor Savaşı'nda Millenium Falcon ile ikinci Ölüm Yıldızı'nı da yok etmeyi başardılar.[21]

Scarif Savaşı sırasında Büyük Moff Tarkin, Krennic'in mirasının ne olabileceğini düşündü. Tarkin Jedha Şehri üzerindeki denemenin muhteşem sonuçlandığını düşünse de, Krennic'in İmparatorluk tarihinde yalnızca bir dipnot olarak kalacağını ve sürekli Jedha'daki "maden faciası"yla ilişkilendirileceğine inandı.[18] Direniş tarafından YSÖ 34'te ele geçirilen Asi Dosyaları'nda Organa, Krennic'in silah geliştirme çalışmalarındaki önemli rolüne rağmen tarihî kayıtlarda çok az bahsi geçmesinden ötürü yaşasaydı buna öfkeleneceğini; kendisinin de bundan mutluluk duyduğunu belirtti. Bu dönemde tarih sayfalarında yerini pek de fazla alamasa da[22] Orson Krennic, Whiller tarafından hatırlandı. Endor Savaşı'ndan bir süre sonra Krennic ile Jyn Erso ve K-2SO, Whillerden biri tarafından galaktik tarihte hatırlanması gereken biri olarak anıldı.[23]

Kişilik ve özellikler

"Burada, BENİM başarımın ortasında duruyoruz! Senin DEĞİL!"
―Orson Krennic, Ölüm Yıldızı üzerinde hak iddia ederken Wilhuff Tarkin'e — (ses)Dinle (Dosya bilgisi)[kaynak]

Direktör Krennic, ölüm askeri korumalarıyla

Orson Callan Krennic gri saçlı, mavi gözlü ve açık derili erkek bir insandı. Albay Wullf Yularen gibi İGB mensuplarınca giyilenlere benzer[19] beyaz bir İmparatorluk askerî üniforması giyiyordu.[19] Ancak diğer subaylardan farklı olarak, askeriyede benzerine sık rastlanmayan beyaz bir pelerin de giyiyordu. Krennic İmparatorluk'un sistemini iyi bildiğinden ötürü, hiyerarşide yükselmek için sistemi kendi lehine kullanarak İmparator Palpatine'in gözüne girmek istiyordu. İstikrarsız ve öngörülemez biri olarak biliniyordu. Gelecek Programı'ndayken Krennic, gece eğlencelerine katılması ve particiliğiyle meşhurdu. Sık sık Galen'a sataşanları engellemesiyle de biliniyordu. Yüksek hedefleri vardı; kendisini ve yeteneklerini oldukça önemli görüyor, İmparatorluk'un yüksek mevkilerinden saygı görmesi gerektiğine inanıyordu.[4]

Baş Vezir Mas Amedda gibi Galaktik İmparatorluk'un en yetkili kişilerine karşı gelmekten korkmuyordu.[4] Yıldız Tozu projesine kendisi gibi iyimser bakan Büyük Moff Tarkin ile rekabet içerisindeydi. Tarkin Galen Erso'nun projeden ayrılmasından istifade edip savaş istasyonunun komutasını devraldığını açıkladığında, Krennic oldukça öfkelenmişti. Bu sebeple Krennic Darth Vader ile doğrudan konuşma cesaretini sergileyerek Mustafar'a gitmiş, burada kendisine öfkelenen Vader tarafından Güç ile boğulmuştu.[3]

Direktör Krennic, DT-29'unu tutuyor.

Krennic, merhamet gibi birçok insani nitelikten yoksundu. Jedha Şehri yok edildikten sonra, yüz binlerce masum canlının ölmesine rağmen gezegenden yükselen duman ve alevleri "güzellik" olarak nitelemişti.[22] Güç'ü ve onun galaksideki önemini umursamazdı. Jedha Şehri'ni yok ettikten sonra Jedi kültürünün son kalıntılarını yok etmiş olmaktan duyduğu gururu gizlememişti. Eadu'da Galen ihanetini itiraf etse de Krennic, platformdaki diğer suçsuz bilimcileri de idam ettirmişti. Krennic az çok sadist de biriydi. Galen'ı yere serdikten sonra Krennic, Ölüm Yıldızı'nın Jedha'yı ve özellikle Gerrera'nın Partizanları olmak üzere oradaki her şeyi yok etmesiyle böbürlenmişti.[3]

Bazı İmparatorluk subaylarının aksine Krennic, gerektiğinde sorunları kendi çözmekten korkmayan girişimci biriydi. Ölüm Yıldızı planlarının Cassian Andor ve Jyn Erso tarafından çalınmasını önlemek üzere çekinmeden yanına iki ölüm askeri alarak Scarif üssünün veri mahzenine gitmişti. Özellikle astlarının beceriksizliğini gördüğü zaman bir nebze alaycıydı. Hisar Kulesi'ndeki herkesle beraber ufukta asilerin sebep olduğu patlamaları gözlemleyen Krennic, patlamaları izleyen subaylara dönüp "Kör müyüz?!" diye bağırmış ve üssün garnizonunun saldırganları püskürtmekle görevlendirilmesini emretmişti. Savaşta, şahsi silahı olan DT-29 ağır blaster tabancasını yanında taşıyordu.[3]

Sahne arkası

"Krennic'in İmparatorluk'a yönelik yoğun bir inancı var. İmparatorluk'u galaksi düzeninin korunması için en etkili yöntem olarak görüyor ve İmparatorluk'un yaptıklarını tamamıyla doğru buluyor. Fakat Krennic dış kolonilerde yetişmiş, kendi azmiyle hiyerarşide yükselen biri. Subay sınıfından değil, bulunduğu mevkiye yalnızca azmettiği ve bazı şeyleri başarabildiği için gelen biri, kendisi de bunun farkında."
―Ben Mendelsohn, Krennic hakkında[kaynak]

Dünyanın Krennic'i ilk görüşü: Rogue One tanıtım videosundaki gizemli, pelerinli İmparatorluk subayı

Orson Callan Krennic, Star Wars Antoloji Serisi filmi Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi'nde Ben Mendelsohn tarafından canlandırıldı. Mendelsohn'ın filmde yer alacağı 15 Ağustos 2015'te duyuruldu,[24] ve oynayacağı karakter, filmin 7 Nisan 2016'da yayınlanan ilk tanıtım videosunda açıklandı.[25]

Krennic aslında yayınlanmamış bir canlı çekim Star Wars dizisi için John Knoll tarafından tasarlanmıştı fakat proje süresiz olarak askıya alınmıştı.[26] Knoll'ün orijinal hikâye taslağında Krennic, Jyn Erso'nun Rogue One ekibindeki bir İGB muhbiri olan ve özellikle patronu Willix Cree'ye bilgi sızdıran çift taraflı bir ajandı.[27] Üstüne üstlük hikâyenin daha önceden planlanmış sonlarından birinde Krennic, Jyn ve Andor'un aksine Ölüm Yıldızı'nın Scarif'i patlatmasından kurtuluyor, ancak Ölüm Yıldızı planlarının çalınmasını önleyemediği için bir Yıldız Destroyeri üzerinde Darth Vader tarafından öldürülüyordu. Fakat yazar Krennic'in Scarif'ten kurtulabilmesi için mantıklı bir açıklama bulamayınca bu kısım hikâyeden atıldı.[28]

Mendelsohn, Krennic'i "birinci sınıf İngiliz aksanıyla" oynayıp oynamaması gerektiğini düşündü. Rogue One'ın yönetmeni Gareth Edwards buna gerek olmadığını söyledi. Edwards sonradan bu konuyla ilgili "Sanırsınız İmparatorluk'un ne zaman eleman açığı olsa, adam bulmak için Royal Shakespeare Company'i ziyaret ediyorlar. Ben'in karakterinden daha çok işçi sınıfından olmasına sıcak bakıyorum." şeklinde bir açıklama yaptı.[29] Krennic'in özgün beyaz üniforması için, Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut'ta Wullf Yularen tarafından giyilen üniformadan esinlenildi. Ayrıca kostum tasarımcısı David Crossman, Krennic'in beyaz üniformasının Darth Vader ile harika bir tezat oluşturacağını belirtti.[30]

Star Wars Asiler'in dördüncü sezonunda Krennic ve Yıldız Tozu projesinin bahsi geçse de Krennic, diziye çok fazla kötü karakter eklemeye sıcak bakmayan uygulayıcı yapımcı Dave Filoni'nin karaıyla dizide görünmedi.[31] Filoni'nin kararına rağmen "A Fool's Hope" bölümünün ilk taslakları, Krennic'in de aralarında olduğu bir grup kötü karakterin İmparatorluk'un geleceğine yönelik planlar yaptığı bir sahneyi içeriyordu. Krennic'in görünüşünün çoktan tasarlanmış olmasına karşın, yine de bu sahne kesildi.[32]

Görünümler

 • Star Wars: Galaxy of Heroes
 • Star Wars: Force Arena
 • Catalyst: A Rogue One Novel (İlk görünüm, Catalyst: A Rogue One Novel sesli kitabı ile aynı anda)
 • Catalyst: A Rogue One Novel sesli kitabı (İlk görünüm, Catalyst: A Rogue One Novel ile aynı anda)
 • Darth Vader (2017) 13 (Sadece bahsi geçti)
 • Darth Vader Annual 2
 • Adventures in Wild Space: The Rescue (Sadece bahsi geçti)
 • SWInsider.png "The Voice of the Empire"—Star Wars Insider 170
 • Rebel Rising (Sadece bahsi geçti)
 • Rebel Rising sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • Kayıp Yıldızlar (İlk bahsedilme–Lost Stars sesli kitabı) (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Lost Stars sesli kitabı (İlk bahsedilme–Kayıp Yıldızlar) (Yalnızca dolaylı bahsedilme)
 • Leia, Princess of Alderaan
 • Leia, Princess of Alderaan sesli kitabı
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "In the Name of the Rebellion" (Sadece bahsi geçti)
 • Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Jedi Night" (Sadece bahsi geçti)
 • Thrawn: Treason
 • Thrawn: Treason sesli kitabı
 • Unwelcome Arrival
 • Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
 • Rogue One: A Star Wars Story romanlaştırma
 • Rogue One: A Star Wars Story sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
 • Star Wars: Rogue One: A Junior Novel sesli kitabı
 • Star Wars: Rogue One: Secret Mission
 • Star Wars: Rogue One Graphic Novel Adaptation
 • Rogue One Adaptation 1
 • Rogue One Adaptation 2
 • Rogue One Adaptation 3
 • Rogue One Adaptation 4
 • Rogue One Adaptation 5
 • Rogue One Adaptation 6
 • Star Wars Battlefront (DLC)
 • Age of Rebellion - Grand Moff Tarkin 1 (Sadece bahsi geçti)
 • "Tamamen Çalışır Durumda"—Farklı Bir Açıdan (Sadece bahsi geçti)
 • "İhtişamın Eşiğinde"—Farklı Bir Açıdan
 • Star Wars: Commander (Sadece bahsi geçti)
 • Star Wars 7 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Darth Vader 6 (Geçmişe dönüşlerde göründü)
 • Aftermath: Empire's End (Sadece bahsi geçti)
 • Aftermath: Empire's End sesli kitabı (Sadece bahsi geçti)
 • "Whills"—Farklı Bir Açıdan (Sadece bahsi geçti)

Canon dışı görünümler

 • LEGO Star Wars Movie Short: Star Wars: Rogue One As Told By LEGO
 • Star Wars: Rivals

Kaynaklar

SithpediFavicon.png
Sithpedi'nin bu makaleyi ele alan medyalarını incele:
Sesler · Resimler

Notlar ve referanslar

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Star Wars: Rogue One: The Ultimate Visual Guide
 2. 2,0 2,1 Star Wars: Rogue One: The Ultimate Visual Guide, Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filminde gerçekleşen Rogue One görevinden 51 yıl önce doğduğunu belirtir. Star Wars: Galaksi Atlası bu filmin olaylarını YSÖ 0'a tarihlendirdiği için basit matematik kullanarak Krennic'in Yavin Savaşı'ndan 51 yıl önce doğduğu bulunabilir.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 Rogue One: Bir star Wars Hikayesi
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 4,14 4,15 4,16 4,17 4,18 4,19 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,25 4,26 4,27 4,28 4,29 4,30 Catalyst: A Rogue One Novel
 5. StarWars-DatabankII.png Director Orson Krennic (yedek bağlantı)
 6. 6,0 6,1 Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "In the Name of the Rebellion"
 7. SWInsider.png "The Voice of the Empire"—Star Wars Insider 170
 8. Darth Vader (2017) 13
 9. Darth Vader Annual 2
 10. Adventures in Wild Space: The Rescue
 11. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Breaking Ranks"
 12. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Ghosts of Geonosis"
 13. Star Wars: Rogue One: A Junior Novel
 14. Asiler mini logo.png Star Wars Asiler – "Jedi Night"
 15. 15,0 15,1 Thrawn: Treason
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 Rogue One: A Star Wars Story romanlaştırması
 17. "Tamamen Çalışır Durumda"—Farklı Bir Açıdan
 18. 18,0 18,1 "İhtişamın Eşiğinde"—Farklı Bir Açıdan
 19. 19,0 19,1 19,2 Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
 20. Star Wars: Rogue One: Death Star Deluxe Book and 3D Wood Model
 21. Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
 22. 22,0 22,1 Star Wars: The Rebel Files
 23. "Tarihi Yazanlar"—Farklı Bir Açıdan
 24. StarWars.com StarWars.comRogue One—The Daring Mission Has Begun: Cast and Crew Announced (yedek bağlantı)
 25. StarWars.com StarWars.comRogue One: A Star Wars Story Official Teaser Trailer (yedek bağlantı)
 26. Not All Heroes Wear Lightsabers: 'Rogue One' Paved The Way For A 'Star Wars: Underworld' Series (2017-01-09). Movie Pilot. 19 Nisan 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 27. The Art of Rogue One: A Star Wars Story
 28. Darth Vader Killed This Character In the Original 'Rogue One' Ending (2017-03-21). Slashfilm. 3 Ocak 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 29. The Empire strikes back in 'Rogue One' (2016-10-25). USA Today. 23 Şubat 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 30. Rogue One: A Star Wars Story - The Official Mission Debrief
 31. Star Wars: Rebels: Watch the new trailer for the final season (2017-09-02). Entertainment Weekly. 28 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
 32. StarWars.com StarWars.comA Fool's Hope Trivia Gallery (yedek bağlantı) (Slayt 6)
Advertisement