Sithpedi
Advertisement
Sithpedi
Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
Diğer kullanımları için şuraya bakın: Rampart (belirsizlik).
Vader's revelation.png

Hayır. Ben senin babanım!

Uyarı! Bu sayfa spoiler içeriyor–Star Wars: The Bad Batch. Dikkat ediniz.

"Yeni imparatorluğumuzun temellerini atmak, azami derecede önemlidir."
―Rampart[kaynak]

Rampart, Galaktik İmparatorluk'un kuruluşundan kısa süre İmparatorluk bünyesinde Koramiral rütbesini taşıyan erkek bir insandı. Yeni İmparatorluk'ta hevesle yerini alan Rampart, zincir kodu uygulamasını ve Savaş Sorumluluğu Projesi kapsamında İmparatorluk Ordusu'na asker alımını gözetti. Rampart, eskiden Cumhuriyet'in kullandığı klon askerlere nazaran kendi seçtiği askerlerin İmparatorluk'a daha faydalı olacağını düşünüyordu ve bu sebeple Savaş Sorumluluğu girişiminin başarıyla sonuçlanacağına inanıyordu.

Kamino'nun Tipoca Şehri'nde Rampart, üst düzey askerlerden oluşan ilk Elit Mangası'nı Vali Wilhuff Tarkin'e takdim etti. Bu manga askerlerinin yeni komutanları CT-9904 ile gittikleri bir test görevinin ardından Tarkin, Savaş Sorumluluğu Projesi'ni Rampart'ın gözetimine emanet etti.

Biyografi

İmparatorluk'un temelleri

"Savaş bitti. Barış, beraberinde hepimiz için fırsatlar ve refah getirir."
―Rampart[kaynak]

Koramiral Rampart, Cumhuriyet'in İmparatorluk'a dönüşümü sürecinde İmparatorluk'a hizmet etmek üzere hevesle yerini aldı.

YSÖ 19'da[3] Klon Savaşları'nın ardından Galaktik Cumhuriyet'in yıkılıp Galaktik İmparatorluk'un kurulduğu sıralarda[2] Rampart, İmparatorluk bünyesinde Koramiral rütbeli bir subay olarak görev yapıyordu. Yeni rejimin kurumlarını güçlendirmek isteyen Rampart, İmparatorluk'un kuruluş sürecine katkı sağladı. Rampart, İmparatorluk vatandaşları için yeni bir kimlik türü olan zincir kodu uygulamasının yürürlüğe konmasını sağladı.[2] Ayrıca zincir kodlarıyla ilgili yayınladığı bir holografik bildiride, artık geçersiz olan para birimlerinin İmparatorluk kredilerine dönüştürülebileceği hakkında vatandaşları bilgilendirdi.[1]

Rampart, Eski Cumhuriyet'ten kalan klon askerlerin yerine Savaş Sorumluluğu Projesi kapsamında gönüllü askerleri orduya katma girişimini üstlendi. Proje çerçevesinde 4 gönüllü Elit Manga Askerinden oluşan bir manga topladı. Mangayı Vali Wilhuff Tarkin'e sunmak üzere Kamino gezegenindeki Tipoca Şehri'ne gitti. Kamino'da Tarkin, Kaminolu Nala Se ile birlikte "Crosshair" lakaplı Klon Komutan CT-9904'ü gözlemlemekteydi. Rampart gelir gelmez Tarkin, onu zincir kodu uygulamasını yürürlüğe koymasından ötürü tebrik etti ve sonrasında da Savaş Sorumluluğu projesinin durumunu sordu. Rampart, göreve aldığı askerlerden bahsetti ve bu Elit Manga'yı eğitmesini istediği kişinin Crosshair olduğunu açıkladı.[2]

Savaş Sorumluluğu Projesi

"Daha fazla zaman ve eğitimle, galaksi tarihinde eşi benzeri görülmemiş kuvvetlere sahip olacağız."
"Öyleyse bu projeyi sizin kabiliyetli ellerinize bırakıyorum, Amiral."
―Rampart ve Wilhuff Tarkin[kaynak]

Rampart, Savaş Sorumluluğu Projesi kapsamında ilk Elit Manga'yı kurdu ve Vali Tarkin tarafından projenin başına geçirildi.

Rampart, yeni mangayla buluşmak üzere hangara giderken, Tarkin'e daha fazla askere ihtiyaç olduğunu belirtti. Nala Se'nin Kamino'daki klonlama tesislerinin etkili klonlar üretebildiğini belirtmesi üzerine Rampart, seçilerek orduya alınan askerlerin İmparatorluk'a klonlardan daha sadık olacağını anlattı. Hangara vardıklarında Rampart Elit Manga'yı Tarkin ile Se'ye tanıttı ve böylesi askerlerin yetenekli klonlar tarafından eğitilebileceğini söyledi. Kısa süre sonra Rampart ve Tarkin, mangadaki askerlerin tıbbi incelemelerden geçmesini izledi. Bu sırada Kamino Başbakanı Lama Su, göreve çağrılan askerlerin klon askerlerin askerî becerisine sahip olabileceğinden şüphe ettiğini belirtti. Rampart ise, gönüllü askerlerde gördüğü sadakatin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha dile getirerek Su'nun fikrine karşı çıktı. Anlaşmazlığı çözmek için Tarkin, manganın bir teste tabi tutulmasını önerdi. Bu test kapsamında Komutan Crosshair ve yeni elit mangası, Saw Gerrera önderliğindeki asilerin toplandığı Onderon'daki bir kampa gidip onları ortadan kaldırmakla görevlendirdi.[2]

Yeni manga, Kamino'ya zaferle döndü. Rampart ve Vali Tarkin onları hangarda karşıladı. Tarkin, ES-01 isimli askerin geri dönmediğini fark etti. ES-01, Gerrera'nın himayesi altındaki vatandaşları öldürmeyi reddettiği için Crosshair tarafından öldürülmüştü. Crosshair, kamptaki asilerin icabına bakıldığını ancak Gerrera'nın erkenden kaçmış olduğunu açıkladı. Tarkin manganın performansından etkilenirken Rampart da manganın bu başarısını, Savaş Sorumluluğu Projesi'nin potansiyelini kanıtladığına inandı. Sonuç olarak Tarkin, Rampart'ı projenin başına geçirip Kamino'dan ayrıldı.[2]

Kamino'da geçirilen zaman

"Şu andan itibaren buradaki her gelişmeden haberdar edileceğim, Başbakan."
―Rampart, Lama Su'ya[kaynak]

Rampart, Crosshair'in gelişinden önce Lama Su'yla konuştu.

Tipoca Şehri'ne geldikten bir süre sonra Rampart, Başbakan Lama Su ile buluştu ve o andan itibaren Kamino'daki her meseleden haberdar edileceğini söyledi. Buluşma sırasında Crosshair yanlarına geldi ve Bracca'daki Kazıyıcı Loncası'ndan aldığı habere göre Bracca'da bulunan Jedi kruvazörlerinden birinin içerisinde bir enerji hareketliliği tespit edildiğini açıkladı. Rampart, Crosshair'e bir öncü ekibi göndermesini emretti.[4] Fakat Crosshair, hareketliliğin sebebinin daha önceden Kamino'dan kaçan[5] hain bir klon komando birimi olan Klon Kuvveti 99 olduğunu söyledi. Her ne kadar Lama Su Klon Kuvveti 99 üyelerinin fazlasıyla yetenekli olduğu ve bu sebeple de canlı yakalanmaları gerektiği konusunda ısrar etse de Rampart, firari Klon Kuvveti 99'un yeteneklerini göz ardı etti ve onların görüldükleri an öldürülmelerini Crosshair'e emretti.[4]

Ryloth İşgali

Belirsiz destek

"Hayal kırıklığına uğradım, Senatör Taa. Yeni rafinerimizin vatandaşlarınıza sayısız iş imkânı sağlamasına rağmen, bizim varlığımızdan rahatsız gibi görünüyorlar."
―Rampart, Senatör Orn Free Taa'ya[kaynak]

Ryloth'un başkenti Lessu'da Rampart, Senatör Orn Free Taa, Cham Syndulla, Eleni Syndulla ve Yüzbaşı Howzer; geniş bir kalabalığı önlerine toplattılar. Aşağıdan kalabalığı gözlemekte olan Crosshair, Gobi Glie ve yandaş birkaç isyancının da kalabalığın arasında olduğunu Rampart'a bildirdi. Rampart, Twi'lek halkının gözle görülür derecede İmparatorluk'a yeteri kadar destek göstermediğinden duyduğu memnuniyetsizliği Taa'ya açıkladı. Taa, kendi halkı adına konuştuğunu söyledi ve İmparatorluk ortaklığının hoş karşılandığına dair Rampart'ı temin etti. Bunun üzerine Rampart, halkın açıkça Taa'dan daha çok güvendiği lider olan Cham'e de Taa'nın dediklerine katılıp katılmadığını sordu. Cham, yalnızca barışın sağlanmasının gerekli olduğunu söylemekle yetindi.[6]

Rampart, halkın huzurunda Taa ve Cham'in söylev vermelerini izledi. Taa, İmparatorluk Ryloth'a barış ve refah getireceğinden ötürü halkın gönüllü askerlikten ayrılarak silahlarını İmparatorluk'a teslim etmesi gerektiğinden bahsetti. Taa'nın dediklerine karşı çıkan halkın talebi üzerine konuşma yapan Cham ise, klonların nasıl Ryloth'a destek olduğunu ve Twi'leklerin saygısını kazandığını hatırlatarak halkın içini rahatlatmaya çalıştı. Söylevlerin ardından Rampart, Eleni'ye döndü ve kızları Hera'nın bu söylevlere tanıklık edememesinin yazık olduğunu belirtti. Bunun üzerine Eleni, Hera'nın yapacak başka işleri olduğunu söyledi.[6]

Rampart, tekrardan Taa ve Crosshair ile buluştu ve Cham'in beklenenden çok daha iş birlikçi davrandığını söyledi. Bunun üzerine Taa, sadece Cham'in halk üzerindeki nüfuzundan endişe duyduğunu belirtmekle yetindi. Crosshair, Cham'den ziyade Glie'nin asıl tehlike olduğunu söyledi. Buna cevaben Taa ikisinin de icabına bakılması gerektiğini söylediğinde Rampart, herkesin oyanayacak bir rolü olduğunu söyleyerek odadan ayrıldı. Bir süre sonra Rampart, Cham ve Eleni'ye yeni kurulan dunyum rafinerisini gezdirdi. Klon Savaşları'ndan olumsuz etkilenmiş bölgelerden yeniden inşasında dunyumun yardım sağlayacağını belirtti. Eleni tesisin askerî yönlerinden endişe etse de Rampart, Cumhuriyet tarafından savunmasız durumda bırakılan Ryloth'un çıkarlarının İmparatorluk tarafından korunmakta olduğunu söyledi ve Crosshair'in mangasından bir mesaj alır almaz Syndullalardan izin alıp mesajı dinlemek üzere yanlarından ayrıldı.[6]

Kişilik ve özellikler

"Yetenekler öğretilebilir. Gönüllü olarak göreve aldıklarımızın sadakatinin muazzam derecede değerli olduğuna inanıyorum."
―Rampart[kaynak]

Rampart, seçilerek göreve alınan askerlerin İmparatorluk'u güçlendireceğine inanıyordu.

Erkek bir insan olan Rampart'ın kahverengi saçları, kahverengi gözleri ve ve açık teni vardı.[2]

Koramiral Rampart, galaksiye düzen getirmeyi amaçlayan yeni kurulmuş İmparatorluk'ta hevesle yerini aldı.[7] Rampart Klon Savaşları'nın sona ermesini ve İmparatorluk'un kurulmasını, beraberinde fırsat ve refah getirecek bir barış sürecinin başlangıcı olarak algıladı.[1] Yeni İmparatorluk'un temellerinin sağlam atılmasını önemli görmekle beraber güçlü bir idari hükûmet kurulmasını sağlamak ve düzeni korumak için asker sayısının artırılmasını gerekli görüyordu. Bu sebeple Rampart'ın uğruna çaba gösterdiği Savaş Sorumluluğu Projesi, klon ordusunun lağvedilip yerine daha sadık olan başka askerler alınmasını hedefliyordu. Rampart, bu projenin İmparatorluk'un geleceğini sağlamlaştıracağına inanıyordu. Rampart'a göre gönüllü hizmete alınan askerlerin sadakati, klon askerlerin doğumdan beri aldığı kapsamlı eğitimden daha değerliydi. Rampart, gönüllü askerler eğitildiği takdirde İmparatorluk'un galaksi tarihinde eşi görülmemiş bir orduya sahip olacağına inanıyordu.[2]

Rampart, galaksi çapında İmparatorluk hükmünü ve gücünü yaymak konusunda oldukça sabırlı, kurnaz ve fırsatçı davranıyordu. Ryloth'ta isyancı Cham Syndulla ve savaşçılarıyla yaptığı çatışma sırasında Rampart, destek güçlerinin olay yerine varışına kadar kendini korumak amacıyla kısa süreliğine Syndulla'ya teslim olmayı seçti ve böylece İmparatorluk güçlerinin yeniden düzen almasını sağladı. Teslim oldukları kısa süre içerisinde Crosshair'e gizlice Syndulla'nın rakibi olan Orn Free Taa'yı vurdurttu ve olay yerine gelen destek güçlerinin Syndulla ile isyancılarını Taa'ya yönelik suikast girişiminde bulunmak suçundan tutuklamasına olanak sağladı.[6]

Rampart'ın Elit Manga'sı bir üyesini kaybetmiş olarak Kamino'ya döndüğünde Rampart, kaybı "talihsiz" olarak nitelendirdi fakat endişelenmedi. Askerlerin savaşın beraberinde getirdiği riskleri iyi bildiğini söyledi.[2] Zincir kodlarını açıkladığı mesajında Rampart, vatandaşların ellerindeki geçersiz para birimlerini İmparatorluk kredisiyle değiştirmesine olanak sağlayan İmparatorluk'un cömertliğinden söz etti.[1]

Ekipman

Rampart, İmparatorluk subayı üniforması giyiyordu. Ayrıca bir rütbe nişan plağı ile kod silindiri de takıyordu.[1]

Sahne arkası

Koramiral Rampart, 4 Mayıs 2021'de yayın hayatına başlayan Star Wars: The Bad Batch dizisi için Hasbro tarafından piyasaya sürülen Star Wars: The Black Series figürlerinden biri olarak göründü.[8] Kısa süre sonra 7 Mayıs 2021'de Disney+'ta yayınlanan[9] "Cut and Run" bölümünde hologram olarak göründü.[1] Bu bölümde Rampart, bölümün jeneriğinde tanımlandığı üzere Noshir Dalal tarafından seslendirildi.[1]

Görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

SithpediFavicon.png
Sithpedi'nin bu makaleyi ele alan resimlerini incele!

Dış bağlantılar

Advertisement