FANDOM


Bu Çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor.

Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir.

Liste

 • ABY = YSS
 • Acceletometer = Akselerometre
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • Alliance to Restore the Republic = Cumhuriyet'i Yeniden Kurma İttifakı (Asi birliği)
 • Altar of Mortis = Mortis Sunağı
 • Ancient Dark Lord = Antik Kara Lord (Ünvan/Rütbe)
 • Armorweave = Örgü-zırh
 • Arrowhead Region = Okucu Bölgesi
 • Astromech = Astromekanik
 • Baron Administrator = İdari Baron
 • Batallion = Tabur
 • BBY = YSÖ
 • Bimm/Bimms = Bimmler
 • Bio-chip = Biyo-çip
 • Black Sun = Kara Güneş
 • BlasTech Industries = BlasTech Endüstrileri
 • Blaster pistol = Blaster tabancası
 • Blockade Runner = Abluka yarıcı
 • Blue Shadow Virus = Mavi Gölge Virüsü
 • Bothans = Bothanlar
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Bright Hope = Parlak Umut
 • Bright Tree Village = Işıklı ağaç köyü
 • Brotherhood of Darkness = Karanlığın Kardeşliği
 • Cantina = Kantin
 • Cantocoin = Cantocoin
 • Carbon Ridge = Karbon Bayırı
 • Catamaran = Katamaran
 • Chancellor = Şansölye
 • Chromium = Krom
 • CIS = BSK
 • Cloak Force TIE fighters = Gizleme Kalkanı Gücü TIE savaşçıları
 • Colonel = Albay
 • Comlink = Telsiz
 • Commander = Yarbay (Direniş)
 • Commander of Coins = Sikke Kumandanı (Oyun kartı)
 • Concession stand = Büfe
 • Confederacy of Independent Systems = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu
 • Conflagrine = Konflagrin
 • Constable = Emniyet müdürü
 • Core worlds = Merkez dünyalar
 • Cortosis = Kortosis
 • Coruscanti = Coruscantlı
 • Crab glider = Uçağanoz
 • Crittermonger = Yaratık taciri
 • Cronese Mandate = Cronese Mandası
 • Cryptosurgeon = Kriptocerrah
 • Cyborg = Siborg
 • Dactillions = Daktilyon
 • Dagger of Mortis = Mortis Hançeri
 • Dark Lord = Kara Lord (Ünvan/Rütbe)
 • Dark Lord of the Sith = Sith'in Kara Lordu (Ünvan/Rütbe)
 • Dark Prince = Kara Prens (Ünvan/Rütbe)
 • Darksaber = Karakılıç
 • Data probe = Veri sondası
 • Databank = Veri bankası
 • Deactivator = Deaktivatör
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Death Watch = Ölüm Gözcüleri
 • Decicred = Decikredi
 • Dedlanite = Dedlanit
 • Deterium = Deteryum
 • Devaronian = Devaronlu
 • Dewback = Çiysırt
 • Diatium = Diyatiyum
 • Docking platform/Dock = Dok platformu/Dok
 • Domain of Evil = Kötülük Yuvası
 • Double-bladed lightsaber = Çift bıçaklı ışın kılıcı
 • Dragonsnake = Ejderyılan
 • Droidspeak code = Droid konuşma kodu
 • Durasteel = Durasteel
 • Echo Base = Echo Üssü
 • Eight of Flasks = Matara sekizlisi
 • Electrobinocular = Elektrodürbün
 • Eloms = Elomlu (Elom gezegeninin yerlileri)
 • Engine unit = Motor birimi
 • Expansion Region = Yayılım Bölgesi
 • Federal District = Federal Bölge
 • Festival of Light = Işık Bayramı
 • Fırında fralli cimcik = Baked cushnips with fral
 • First Order = İlk Düzen
 • Flametrooper = Flametrooper
 • Focusing jewel = Odaklama mücevheri
 • Force = Güç
 • Force Ability = Güç Yeteneği
 • Force Jump = Güç Zıplaması
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force Power = Güç Yeteneği
 • Force Pull = Güç Çekişi
 • Force Push = Güç İtişi
 • Force Vision = Güç Önsezisi
 • Force Wielders = Güç Hükümdarı
 • Freighter = Yük gemisi
 • Fusion Cloud = Füzyon Bulutu
 • Galactic Bandits = Galactic Bandits
 • Galactic Basic = Ortak Lisan
 • Galactic Concordance = Galaktik Ahenk
 • Galactic Empire = Galaktik İmparatorluk
 • Galactic Republic = Galaktik Cumhuriyet
 • Ghost = Hayalet (Gemi)
 • Goazan Badlands = Goazan Kırgıbayırı
 • Grand Army of the Republic = Büyük Cumhuriyet Ordusu
 • Grand Inquisitor = Baş Engizisyoncu
 • Grand Master = Büyük Usta (Rütbe)
 • Graveyards of Giants = Devler mezarlığı
 • Guarian Death Gang = Guarian Ölüm Çetesi
 • Hammerhead = Çekiçkafa
 • High-energy reflector cup = Yüksek enerjili yansıtıcı kap
 • Hive-spires = Kovan kuleler
 • Holo-link = Hololink
 • Holocron = Holokron
 • Holoplate = Holoplate
 • Holoproj = Holoproj
 • HRD/human replica droid = HDR/insan benzeri droid (Örnek: Guri)
 • Humanoid = İnsansı (Humanoid)
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive motivator = Hipersürücü motivatörü
 • Hyperlane/Hyperroute/Hyperway/Hyperspace route/Hyperspace lane = Hiperyol
 • Hyperspace = Hiperuzay
 • Hyperspace transport ring = Hiperuzay nakliye halkası
 • Hyperwind = Hiperrüzgar
 • Idiot face = Budala (Oyun kartı)
 • Infantry = Piyade
 • Inner Rim = İç Halka
 • Inoxium = İnoksiyum
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Insetoid = Böceksi
 • Interceptor = Avcı uçağı
 • Intergalactic Banking Clan = Galaksilerarası Bankacılık Klanı
 • Ion Canon = İyon Topu
 • Ithorian = Ithorlu
 • Jabba the Hutt = Hutt Jabba
 • Jedi hibernation trance = Jedi uykusu transı
 • Jedi Master = Jedi Ustası
 • Jedi Order = Jedi Düzeni
 • Jedi Purge = Jedi Tasfiyesi
 • Jedi Temple Guard = Jedi Tapınak Koruması
 • Jundland Wastes = Jundland çölü
 • Kaminoans = Kominolular
 • Kelvin Ravine = Kelvin Yarıntısı
 • Kessel Run = Kessel Kaçış Yolu
 • Kongo the Disemboweler = Karın Deşen Kango
 • Landspeeder = Kara süratçisi
 • Landspeeder = Landspeeder
 • Laser cannons = Lazer topları/Lazer bataryaları
 • Lava eel = Lavejderi
 • Leviathan Grub = Azman tırtıl
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lightsaber combat = Işın kılıcı muharebesi
 • Lizard Crab = Keler yengeç
 • Low Altitude Assault transport = Alçak irtifalı nakil gemisi
 • Macroscope = Makroskop
 • Magnatomic = Mahnatomik
 • Major = Binbaşı (Direniş)
 • Mandalore = Mandalore (Gezegen)
 • Mandalorian = Mandalor (Topluluk)
 • Merrsom Munitions = Merrison Cephaneleri
 • Mid Rim = Orta Halka
 • Military Disarmament Act. = Askeri Silahsızlaşma Kanunu
 • Mind-trick = Zihin oyunu
 • Moderation face = İtidal (Oyun kartı)
 • Mon Cala eel = Mon Cala Ejderi
 • Mon Calamari = Mon Kalamari
 • Mother Talzin = Talzin Ana
 • Multi-frequency targeting accuisition system = Çok frekanslı hedef kilitlenme sistemi
 • Near-human = İnsansı
 • New Coral City = Yeni mercan şehri
 • New Republic = Yeni Cumhuriyet
 • Nima Outpost = Nima Yerleşkesi
 • Nomad City = Göçebe Şehir
 • Nova Vaults = Nova Mahzenleri
 • Operation Cinder = Kor Operasyonu
 • Order 66 = 66. Emir
 • Osmiridium = Osmiridyum
 • Outer Rim Territories = Dış Halka Bölgeleri
 • Outlander Club = Yabancılar Klübü
 • Padawan = Padawan
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • Phantom Energy = Fantom Enerjisi
 • Photoharmonic = Fotoharmonik
 • Piezoelecrtical = Piezoelektrik
 • Pilgrim's Road = Hacı yolu
 • Planetary Shield = Yörünge Kalkanı
 • Podrace = Pod yarışı
 • Polystarch = Polinişaşta
 • Power cell = Güç hücresi
 • Project Harvester = Hasat Projesi
 • Pyro denton = Pyro denton
 • Quadnocular = Kuadno-dürbün
 • Quillon = Kuillon
 • Refractrometer = Refraktometre
 • Remote World = Ücra gezegen
 • Rhydonium = Ridonyum
 • Rogue = Rogue (Filo)
 • Rogue One = Rogue One
 • Rule of One = Tekil Yönetim
 • Rule of Two = İkili Yönetim
 • S-foil = S-folyo
 • Sand People = Kum Halkı
 • Selenium = Selenyum
 • Sentry droid = Nöbetçi droid
 • Sergeant = Çavuş
 • SF TIE = ÖK TIE (özel kuvvetler)
 • Shadow Collective = Gölge Birliği
 • Shadow Stacks = Meçhuller Deposu
 • Shipyards of Kuat = Kuat Tersaneleri
 • Sifter droid = Eleyici droid
 • Sinking Fields = Batan Araziler
 • Sith Lord = Sith Lordu
 • Sith Order = Sith Düzeni
 • Six of Sabres = Kılıç altılısı (Oyun kartı)
 • Skiff = Kum salı
 • Skylane = Gökyolu
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Snowtrooper = Snowtrooper
 • Sovereigns = Hükümdar
 • Speeder = Süratçi
 • Spike in the crackle = Kumdikeni
 • Squid Lake = Kalamar Gölü
 • Stokhli = Stokhli
 • Superconductor = Süperkondüktör
 • Supreme Chancellor = Yüce Şansölye
 • Supreme Leader Snoke = Ulu Lider Snoke
 • Swamp slug = Bataklık Sümüklüsü
 • Techno Union = Tekno Birliği
 • The Atmospheric Assault Lander = Atmosferik Saldırı Çıkartma Gemisi
 • The Death's head = Ölümün Başı (Chimaera görev gücündeki Kaptan Harbid'in komutasındaki İmparatorluk I-sınıfı Yıldız Destroyeri)
 • The Mandalore = Mandalore (Birey)
 • The Mandalore = Mandalore (Ünvan)
 • The Mistress of Staves = Değnek Kraliçesi (Oyun kartı)
 • The sitter = Gözcü
 • Threepio = Tripio
 • TIE/fo = TIE/yd
 • TIE/sf = TIE/ök
 • Torrent Company = Sel Tayfası
 • Trade Federation = Ticaret Federasyonu
 • Training remote = Eğitim robotu
 • Trident Assault Ship = Zıpkın taarruz gemisi
 • Trillia Massacre = Trillia Katliamı
 • Trivmuirate = Üçler erki
 • Troop transporter = Asker Taşıyıcı
 • Turbolaser = Turbolazer
 • Tusk-cat = Hançer-diş
 • Vanadium = Vanadyum
 • Vaporator cistern = Buharlaştırıcı sarnıçı
 • Varactyl = Varaktil
 • Veg-meat = Sebzet
 • Vigo = Vigo (Rütbe)
 • War-lord/Warlord = Savaş lordu (Ünvan)
 • Wernian Game Cards = Wernianlı oyun kartları
 • Western Reaches = Batı Sınırları
 • Wild Space = Vahşi Uzay
 • Wolf Pack = Kurt Sürüsü
 • Womp rat = Womp sıçanı
 • Wretched hive of scum and villany = Pislik ve kötülük yuvası
 • Youngling = Jedi Genci
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.