Sithpedi
Advertisement
Sithpedi

Sithpedi'nin idari otonomi politikası, yöneticilerin bireysel idari güçlerinin otoritesini korur. Sithpedi yöneticileri makale silme ve diğer kullanıcıları engelleme gibi durumlarda geniş bir yetkiye sahiptir. Hiçbir yönetici tek başına bir diğer yöneticinin eylem veya kararını geri çeviremez. Sadece grupça mutabakata varılması halinde bu eylem veya kararın değişikliğine varılır. Bu kuraldan muaf olan tek kişi Sithpedi bürokratıdır.

Kurallar

 1. İster silme, ister engelleme olsun. Hiçbir birey tek başına bir diğer yöneticinin eylemini geri çeviremez. Aşağıdaki istisnalar geçerlidir:
  • Belirli doğruluğa sahip silinmiş bir makalenin geri getirilmesi. Makalenin varlığını doğrulayan bilgiyi sunan bir kaynak olması hâlinde silinmiş bir makale geri getirilebilir.
  • Makale koruması. Bir yönetici herhangi bir makale türüne kalıcı koruma eklerse idari otonomi altı ay sonra ortadan kalkar. Kalktıktan sonra herhangi bir yönetici korumayı kaldırabilir. Eğer yöneticiler arasında anlaşmazlık çıkarsa diğer yöneticilerin de dâhil olduğu bir mutabakata varılmalıdır. Karara varılana kadar orijinal koruma durumu varlığını sürdürecektir.
  • Eski yöneticiler. İdari otonomi eski yöneticileri kapsamaz. Eski yöneticiler tarafından verilen engelleme hariç kararlar başka bir yönetici tarafından geri çevrilebilir. Eski bir yönetici tarafından engellenen bir kullanıcının engelinin kaldırılması durumu bir yönetici mutabakatı ile belirlenir.

Bir yöneticinin kararını geri çevirme adımları

 1. Bir yönetici diğer bir diğer yöneticinin kararının geri çevrilmesi gerektiğini düşünüyorsa ilk olarak o yönetici ile iletişime geçmelidir. Eğer bu eylem bir sonuca varmazsa Discord sunucumuzda bir yönetici mutabakatı yapılacak ve bir sonuca varılacaktır.
  • Çekişmeli ve zaman alan durumlar için yöneticiler, yöneticilere özel bir Mutabakat Masası başlığı açabilir. Böylece bütün yönetim kendine uyan zaman diliminde tartışmadaki fikrini belirtebilir.
 2. Bir kullanıcının bir yıldan uzun süredir var olan kalıcı engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verirken yöneticiler ile kısıtlanmış bir Mutabakat Masası başlığı açılmalıdır.
  • Eski bir yönetici tarafından uygulanan bir engel, yöneticilerin Discord sunucumuzda yapacağı bir oylamada oy üstünlüğü ile kaldırılabilir.
Advertisement