Sithpedi
Advertisement
Sithpedi

ℹ️️

Sithpedi Sözlüğü bakımda!

Lütfen bu uyarı burada olduğu sürece sayfada değişiklik yapmayın.

Bu çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor. Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir. Birden fazla terim eklendiğinde kolaylık için Alphabetizer Chrome eklentisini kullanabilirsiniz. Küçük ve parantez içinde yazılanlar nottur ve çeviriye dâhil edilmemelidir.

Liste

Bölgeler, konumlar ve ticaret rotaları

 • Ado Spine = Ado Omurgası
 • Altar of Mortis = Mortis Sunağı
 • Arrowhead Region = Okucu Bölgesi
 • Black Spire Ruins = Kara Kule Harabeleri
 • Bright Tree Village = Parlak Ağaç Köyü
 • Carbon Ridge = Karbon Bayırı
 • Carrion Plateau = Leş Platosu
 • Carrion Spike = Leş Doruğu
 • Cave of Evil = Kötülük Mağarası
 • Chandar's Folly = Chandar'ın Aptallığı
 • Citadel prison = Hisar hapishanesi
 • Cloud City = Bulut Şehri
 • Colonies = Koloniler
 • Core Worlds = Merkez Dünyalar
 • Corellian Run = Corellia Kaçış Yolu
 • Corporate Sector = Kurumsal Sektör
 • Coruscant underworld = Alt katlar
 • Cron Drift = Cron Sapması
 • Cronese Mandate = Cronlu Mandası
 • Deep Core = Derin Merkez
 • Dragonsnake Bog = Ejderyılan Bataklığı
 • Eastern exurbs = Doğu yerleşim yerleri
 • Echo Base = Eko Üssü
 • Emperor's Citadel = İmparator'un Hisarı
 • Enarc Run = Enarc Koşusu
 • Expansion Region = Yayılım Bölgesi
 • Extragalactic = Galaksi dışı
 • Federal District = Federal Bölge
 • Felucia Medical Station HCTFF2 = Felucia Tıbbi İstasyon SSTFF2
 • Fortress Inquisitorius = Engizisyon Kalesi
 • Fortress Vader = Vader Kalesi
 • Fruited Moon = Meyveli Ay
 • Galactic City = Galaktik Şehir
 • Galactic Senate Chamber = Galaktik Senato Meclisi
 • Gamor Run = Gamor Kaçış Yolu
 • Goazan Badlands = Goazan Kırgıbayırı
 • Grand Convocation Chamber = Büyük Çağrı Meclisi
 • Grand Republic Medical Facility = Büyük Cumhuriyet Medikal Tesisi
 • Graveyard of Giants = Devler Mezarlığı
 • Great Audience Chamber = Büyük Kabul Salonu
 • Hive-spires = Kovan kuleler
 • Holocron Vault = Holokron Mahzeni (canon)
 • Holocron Vaults = Holokron Mahzenleri (Legends)
 • Hydian Way = Hydian Yolu
 • Imperial Executive Building = İmparatorluk Yönetim Binası
 • Imperial Office of Security = İmparatorluk Emniyet Bürosu
 • Imperial Palace = İmparatorluk Sarayı
 • Imperial Plaza = İmparatorluk Plazası
 • Imperial Inspectorate HQ = İmparatorluk Teftiş Kurulu Merkezi
 • Inner Rim = İç Halka
 • Jakku Observatory = Jakku Rasathanesi
 • Jedi Archives = Jedi Arşivi
 • Jedi Council Chamber = Jedi Konseyi Odası
 • Jedi Praxeum = Jedi Praxeum
 • Jedi Temple = Jedi Tapınağı
 • Junction-Tierell Loop = Kavşak-Tierell Döngüsü
 • Jundland Wastes = Jundland Çölü
 • Kelvin Ravine = Kelvin Yarıntısı
 • Kessel Run = Kessel Kaçış Yolu
 • Kuat shipyards = Kuat tersaneleri
 • Legislative District = Yasama Bölgesi
 • Lipsec Run = Lipsec Kaçış Yolu
 • Maw Installation = Maw Tesisi
 • Meridian sector = Meridyen sektörü
 • Mid Rim = Orta Halka
 • Minister of Sustenance's compound = Besin Bakanı'nın tesisi
 • Mon Cala = Mon Kala
 • Monument Plaza = Anıt Plazası
 • Muster Point: Stalwart = Toplanma Noktası: Korkusuz
 • Muster Point: Vergence = Toplanma Noktası: Verjans
 • Namadii Corridor = Namadii Koridoru
 • New Coral City = Yeni Mercan Şehri
 • Nima Outpost = Nima Karakolu
 • Nomad City = Göçebe Şehri
 • Nothoiin Corridor = Nothoiin Koridoru
 • Nova Vaults = Nova Mahzenleri
 • Outer Rim Territories = Dış Halka Bölgeleri
 • Outlander Club = Yabancı Klubü
 • Perlemian Trade Route = Perlemian Ticaret Rotası
 • Petranaki arena = Petranaki arenası
 • Pilgrim's Road = Seyyah'ın Yolu
 • Pinnacle Base = Zirve Üssü
 • Pinnacle Moon = Zirve Ayı
 • Ring of Kafrene = Kafrane Halkası
 • Rooted Moon = Köklü Ay
 • Royal Imperial Academy = İmparatorluk Kraliyet Akademisi
 • Sanctuary Pipeline = Sığınak Boru Hattı
 • Sanrafsix Corridor = Sanrafsix Koridoru
 • Senex Trace = Senex İzi
 • Senex-Juvex Loop = Senex-Juvex Döngüsü
 • Shadow Stacks = Meçhuller Deposu
 • Shrapnel Field = Şarapnel Alanı
 • Sinkhole Crassnah = Crassnah Obruğu
 • Sinking Fields = Batan Araziler
 • Squid Lake = Kalamar Gölü
 • Starlight Beacon = Yıldızışığı Feneri
 • Starship Graveyard = Yıldız Gemisi Mezarlığı
 • Stickle Tree = Titiz Ağaç
 • Stygian Caldera = Stygia Kalderası
 • Taqual racing pit = Taqual yarış çukuru
 • The Interior = İç
 • The Spire = Kale Ucu (Ayrılıkçı hapishanesi)
 • The Works = Sanayi Bölgesi
 • Tsoss Beacon = Tsoss Feneri
 • Trans-Hydian Borderlands = Trans-Hydian Sınırları
 • Unknown Regions = Bilinmeyen Bölgeler
 • Valley of the Dark Lords = Kara Lordlar Vadisi
 • Verity District = Verity Bölgesi
 • Weapons Factory Alpha = Silah Fabrikası Alfa
 • Western Reaches = Batı Sınırları
 • Wild Space = Vahşi Uzay
 • Wretch of Tayron = Tayron Garibanı

Duyarlı türler

 • Abednedo = Abednedo
 • Ab'Ugartte = Ab'Ugartte
 • Abyssin = Abyssin
 • Adarian = Adarili
 • Aggoron = Aggoron
 • Agorffi = Agorffi
 • Ahak Maharr = Ahak Maharr
 • Ailon (species) = Ailonlu
 • Aing-Tii = Aing-Tii
 • Aki-Aki = Aki-Aki
 • Alaphani = Alaphani
 • Alderaanian = Alderaanlı
 • Alder-Espirion = Alder-Espirion
 • Altiri = Altiri
 • Altorian = Altorlu
 • Ancients (Batuu) = Kadimler (Batuu)
 • Ankhuralan = Ankhurallı
 • Anlari = Anlari
 • Anomid = Anomid
 • Anzellan = Anzellan
 • Aplocaph = Aplocaph
 • Arakhyn = Arakhyn
 • Ardennian = Ardennialı
 • Arkanian = Arkanialı
 • Armalat = Armalat
 • Arthurian = Arthurialı
 • Artiodac = Artiodlu
 • Aruzan = Aruzalı
 • Ashaftan = Ashaftan
 • Askajian = Askajili
 • Asogian = Asogili
 • Assorhian = Assorhanlı
 • Aybarian = Aybarian
 • Azumel = Azumel
 • B'das = B'das
 • Babb = Babb
 • Bah'r Kilido = Bah'r Kilido
 • Bamasian = Bamasian
 • Baragwin = Baragwin
 • Barbadelan = Barbadelan
 • Bardottan = Bardottalı
 • Bavakar = Bavakar
 • Benathy = Benathy
 • Bergamasque = Bergamasque
 • Besalisk = Besalisk
 • Bespinite = Bespinli
 • Bimm = Bimm
 • Blutopian = Blutopialı
 • Boltrunian = Boltrunialı
 • Boma (species) = Bomalı
 • Bonbrak = Bonbrak
 • Boosodian = Boosodian
 • Bravaisian = Bravaisli
 • Brayan = Braylı
 • Brebishem = Brebishem
 • Britarro = Britarro
 • Brodihi = Brodihi
 • Brogune = Brogune
 • Brownie = Brownie
 • Bufopel = Bufopel
 • Caldanian = Caldanian
 • Candovantan = Condovantlı
 • Caphex = Caphex
 • Cathar (species) = Catharlı
 • Celestial = Celestial
 • Cemas = Cemas
 • Cerean = Cerealı
 • Cephalon = Cephalon
 • Chakrata = Chakrata
 • Chalactan = Chalactalı
 • Chandrilan = Chandrilalı
 • Christophsian = Christophsisli
 • Chroma-wing = Chroma-kanat
 • Cingulon = Cingulon
 • Clabronian = Clabronlu
 • Cloddogran = Cloddogran
 • Columi = Columi
 • Coral-monk = Coral-keşiş
 • Corasgh = Corasgh
 • Corellian = Corellialı
 • Coruscanti = Coruscantlı
 • Courataine = Courataine
 • Cosian = Cosialı
 • Coynite = Coynite
 • Crocin = Crocin
 • Crolute = Crullu
 • Crotok = Crotok
 • Cyblocian = Cyblocian
 • Cyran = Cyran
 • Czerialan = Czerialuslu
 • Dabi = Dabi
 • Danzikan = Danzikli
 • Dathomirian = Dathomirli
 • Dawinian = Dawinian
 • Deaon = Deaon
 • Del Andue = Del Andue
 • Delphidian = Delphidian
 • Devaronian = Devaronlu
 • Deymasollian = Deymasollian
 • Didynon = Didynon
 • Dirconite = Dirconite
 • Dor Namethian = Dor Namethli
 • Dornean = Dornealı
 • Dorun = Dorun
 • Dowutin = Dowutlu
 • Drall = Drall
 • Drell (species) = Drellli
 • Dressellian = Dresselli
 • Dug = Dug
 • Duhma = Duhma
 • Duinuogwuin = Duinuogwuin
 • Dupei = Dupei
 • Duu'ranh = Duu'ranh
 • Dwuni = Dwuni
 • Dyclops = Dyclops
 • Dyplotid = Dyplotid
 • E'Yautja = E'Yautja
 • Eaduan = Eadulu
 • Echani = Eshanlı
 • Ecorb = Ecorb
 • Elnacon = Elnacon
 • Elomin = Elomin
 • Emente = Emente
 • Energy vampire = Enerji vampiri
 • Enzeen = Enzeen
 • Equat = Equat
 • Esh-kha = Esh-kha
 • Esoomian = Esoomalı
 • Espirion (species) = Espirionlu
 • Ewok = Ewok
 • Exogorth = Exogorth
 • Ezaraa = Ezaraa
 • Falleen = Falleenli
 • Faust = Faust
 • Felucian = Felucialı
 • Fisher (Carnelion IV) = Balıkçı (Carnelion IV)
 • Fiumarian = Fiumarian
 • Flann = Flann
 • Flesh Raider = Et Akıncısı
 • Fluggrian = Fluggrian
 • Fneeb = Fneeb
 • Fraii Wys = Fraii Wys
 • Frigosian = Frigosian
 • Frizznoth = Frizznoth
 • Frog-dog = Kurbağa-köpek
 • Fryiaan = Fryiaan
 • Galderian = Galdarlı
 • Gallusian = Gallusian
 • Gamorrean = Gamorrlu
 • Gand = Gand
 • Garhoon = Garhoon
 • Garoos = Garoos
 • Gas cloud = Gaz bulutu
 • Gathi = Gathi
 • Gen'Dai = Gen'Dai
 • Gensang = Gensang
 • Geonosian = Geonosisli
 • Ghawem = Ghawem
 • Ghular = Ghular
 • Ginmid = Ginmid
 • Gloorag = Gloorag
 • Gloovan = Gloovan
 • Glothian = Glothian
 • Glymphid = Glymphid
 • Godoan = Godolu
 • Gorach = Gorach
 • Gorezh = Gorezh
 • Gorum = Gorum
 • Gossam = Gossam
 • Gotarite =Gotarite
 • Gran = Gran
 • Griddek = Griddek
 • Grindalid = Grindalid
 • Grueshite = Grueshite
 • Gueal = Gueal
 • Gungan = Gungan
 • Gwngi = Gwngi
 • H'nemthe (species) = H'nemtheli
 • Halaisi = Halaisli
 • Harf = Harf
 • Harrower assassin = Harrower suikatçisi
 • Hassarian = Hassarialı
 • Hassk = Hassk
 • Hekto = Hekto
 • Hendanyn = Hendanyn
 • Heptooinian = Heptooinian
 • Hig = Hig
 • Hoguss = Hoguss
 • Hoover = Hoover
 • Houk = Houk
 • Huloon (species) = Huloonlu
 • Human = İnsan
 • Hylobon = Hylobon
 • Iktotchi = Iktotchlu
 • Ilwizzt = Ilwizzt
 • Imbat = Imbat
 • Immolanoid = Immolanoid
 • Imroosian = Imroosialı
 • Inchichtok = Inchichtok
 • Iotran = Iotralı
 • Iridonian = Iridonian
 • Ithorian = Ithorlu
 • J'feh = J'feh
 • Jacipri = Jacipri
 • Jashwik = Jashwalı
 • Jawa = Jawa
 • Jenet = Jenet
 • Jeodu = Jeodu
 • Jeylac = Jeylac
 • Jiruusi = Jiruuslu
 • K'Jtari = K'Jtari
 • Ka'aa = Ka'aa
 • Kailynn = Kailynn
 • Kalai = Kalai
 • Kalkal = Kalkal
 • Kaminoan = Kaminolu
 • Karvathian = Karvathian
 • Kassk = Kassk
 • Kath (species) = Kathlı
 • Keldar = Keldar
 • Keltrian = Keltrian
 • Keredian = Keredian
 • Kerestian = Kerestli
 • Kerkoien = Kerkoidialı
 • Kesselian = Kesselli
 • Kessurian = Kessurian
 • Ketton = Ketli
 • Khoan = Khoan
 • Khormai = Khormlu
 • Khramboan = Khramboalı
 • Klatooinian = Klatooineli
 • Kooroo (species) = Kooroolu
 • Kotabi = Kotabi
 • Krawg = Krawg
 • Krish (species) = Krishli
 • Kuati = Kuatlı
 • Kudon = Kudon
 • Kullp = Kullp
 • Kupohan = Kupohlu
 • Labbo = Labbo
 • Langhesi = Langhesalı
 • Lankorian = Lankorlu
 • Lannik (species) = Lannikli
 • Latarzian = Latarzian
 • Leffingite = Leffingite
 • Lemmer = Lemmer
 • Lepi = Lepi
 • Lethagoe = Lethagoe
 • Lexlar = Lexlar
 • Leyakian = Leyakian
 • Lisst'n = Lisst'n
 • Llewebum (species) = Llewebumlu
 • Loneran = Loneralı
 • Loovrian = Loovrian
 • Lorrdian = Lorddlu
 • Loth-wolf = Loth-kurdu
 • Lothalite = Lothallı
 • Lunnix = Lunnix
 • Lupr'or = Lupr'or
 • Lutrillian = Lutrillialı
 • Luyal = Luyal
 • M'ust = M'ust
 • Ma'cella = Ma'cella
 • Mahran = Mahran
 • Makurth = Makurth
 • Malak (species) = Malaklı
 • Mandalorian = Mandalor
 • Manikon = Manikon
 • Markul = Markul
 • Martigrade = Martigrade
 • Meek = Meek
 • Meftian = Meftian
 • Melbu = Melbu
 • Midi-chlorian = Midi-kloryan
 • Mielp = Mielp
 • Mimbanese = Mimbanlı
 • Miraluka = Miraluka
 • Mirialan = Miriallı
 • Mishtak = Mishtak
 • Mizi = Mizi
 • Modbrek = Modbrek
 • Mohsenian = Mohsenian
 • Moldwarp = Moldwarp
 • Molemen = Molemen
 • Mon Calamari = Mon Kalamari
 • Moogan = Moogalı
 • Moorin = Moorin
 • Moragan = Moragalı
 • Morseerian = Morseerian
 • Mostlaa = Mostlaa
 • Moyn = Moyn
 • Mustafarian = Mustafarlı
 • Muur = Muur
 • Mythrol = Mythrol
 • Naboo (people) = Naboolu
 • Nami = Nami
 • Naplousean = Naplousean
 • Nargon = Nargon
 • Nefrian = Nefrian
 • Neimoidian = Neimoidialı
 • Nimbanel = Nimbanlı
 • Nothoiin (species) = Nothoiinli
 • Nu-Cosian = Nu-Cosialı
 • Nuffin = Nuffin
 • Numm = Numm
 • Nuxan = Nuxan
 • Offen = Offen
 • Ogemite = Ogemli
 • Okfili = Okfili
 • Onderonian = Onderonlu
 • Ongidae = Ongidae
 • Onodone = Onodlu
 • Oodoc = Oodoc
 • Opquis = Opquis
 • Orincan = Orincan
 • Orishen = Orishli
 • Ortolan = Ortolu
 • Ovissian = Ovissian
 • Ozrelanso = Ozrelanso
 • P'Chek (species) = P'Chekli
 • Pacithhip = Pacithhip
 • Pakiphantos = Pakiphantos
 • Palandag = Palandag
 • Pantoran = Pantoralı
 • Paonnid = Paonnid
 • Pappfak = Pappfak
 • Partold = Partold
 • Pascwa = Pascwa
 • Passar = Passar
 • Pendago = Pendago
 • Petrusian = Petrusialı
 • Phlog = Phlog
 • Phydolon = Phydolon
 • Pikaati = Pikaati
 • Plinovian = Plinli
 • Poldt = Poldt
 • Polosich = Polosich
 • Prosslee = Prosslee
 • Q'Itane = Q'Itane
 • Qonet = Qonet
 • Quaggian = Quaggian
 • Quill-head = Tüy-kafa
 • Rakatan = Rakata ({{{1}}})
 • Rangan = Rangan
 • Rarririan = Rarririan
 • Reesarian = Reesarian
 • Rek (species) = Rekli
 • Rekk = Rekk
 • Revwien = Revwien
 • Rodian = Rodialı
 • Roonan = Roonalı
 • Rughja = Rughja
 • Ruurian = Ruurialı
 • Ryn = Ryn
 • Saadul = Saadul
 • Sabat = Sabat
 • Sabetue = Sabetue
 • Safrifan = Safrifalı
 • Salenga = Salenga
 • Salissian = Salissialı
 • Savarian = Savareenli
 • Sawal = Sawal
 • Schiav = Schiav
 • Segredo = Segredo
 • Selonian = Selonialı
 • Seneerian = Seneerian
 • Serennian = Serennolu
 • Seuvhat = Seuvhat
 • Shahkirin = Shahkirin
 • Shaull = Shaull
 • Shozer = Shozer
 • Shungbeek = Shungbeek
 • Sikurdian = Sikurdlu
 • Siniteen = Siniteen
 • Sith (species) = Sith (tür)
 • Skakoan = Skakolu
 • Skembo = Skembo
 • Skeïtos = Skeïtos
 • Skrilling = Skrilling
 • Skup = Skup
 • Sliiskiis = Sliiskiis
 • Slyte = Slyte
 • Smoke Demon = Duman İblisi
 • Smotl = Smotl
 • Snivvian = Snivvian
 • Sock-Headed Worm People = Çorap Başlı Solucan İnsanlar
 • Soikan = Soikalı
 • Solodoe = Solodoe
 • Squib = Squib
 • Squidge = Squidge
 • Ssori = Ssori
 • Ssty = Ssty
 • Stacchati = Stacchati
 • Staglint = Staglint
 • Strathen = Strathen
 • Sullustan = Sullustlı
 • Sunesi = Sunesi
 • Swamp Maiden = Bataklık Bakireleri
 • Symeong = Symeong
 • Sy Myrthian = Sy Myrthli
 • T'rinn = T'rinn
 • Talpiddian = Talpiddian
 • Talpini = Tal Pili
 • Targappian = Targappialı
 • Tarinna = Tarinna
 • Tarnab = Tarnlı
 • Tash = Tash
 • Taurill = Taurill
 • Tectozin = Tectozin
 • Teek (species) = Teekli
 • Tefaun = Tefaun
 • Terrelian Jango Jumper = Terrelialı Jango Atlayıcısı
 • Tevellan = Tevelli
 • Thalassian = Thalassialı
 • Theelin = Theelin
 • Theran = Theran
 • Thisspiasian = Thisspiaslı
 • Tholian = Tholian
 • Tholothian = Tholothlu
 • Thradian = Thradlı
 • Thranta Rider = Thranta Koçucusu
 • Throbe = Throbe
 • Tiss-shar = Tiss-shar
 • Tobek = Tobek
 • Tognath = Tognath
 • Torphlusian = Torphlusian
 • Toydarian = Toydarialı
 • Trandoshan = Trandoshalı
 • Tratlin = Tratlin
 • Triffian = Triffisli
 • Trodatome = Trodatome
 • Troglof = Troglof
 • Troig = Troig
 • Tsinimal = Tsinimal
 • Turan = Turan
 • Turian = Turian
 • Tursha = Tursha
 • Tusken Raider = Tusken Yağmacısı
 • Ubasameir = Ubasameir
 • Ubdurian = Ubdurialı
 • Ubese = Ubalı
 • Ug'Ggeran = Ug'Ggeran
 • Ugor = Ugor
 • Ukanis = Ukanis
 • Umbaran = Umbaralı
 • Utapaun = Utapaulu
 • Vasselian = Vasselian
 • Verosian = Verosian
 • Vicon = Vicon
 • Vintian = Vintli
 • Vjun (species) = Vjunlu
 • Vobati = Vobati
 • Vodran (species) = Vodranlı
 • Vollick = Vollick
 • Volpai = Volpai
 • Voolukarian = Voolukarian
 • Vordum = Vordum
 • Vorlaggn = Vorlaggn
 • Vray = Vray
 • Vrot = Vrot
 • Vulptereen = Vulpterli
 • W'iiri = W'iiri
 • Waterspout = Sağanak (tür)
 • Wermal = Wermal
 • Wetakk = Wetakk
 • Whippomorn = Whippomorn
 • Whirlwind (species) = Kasırga (tür)
 • Wickwar = Wickwar
 • Winroc = Winroc
 • Wode = Wode
 • Wol Cabasshite = Wol Cabasshlı
 • Xan = Xan
 • Xendekian = Xendekli
 • Xenomorph = Xenomorph
 • Xidelphiad = Xidelphiad
 • Xot = Xot
 • Xylan = Xylan
 • Xyrass = Xyrass
 • Yalor = Yalor
 • Yao = Yao
 • Yonna = Yonna
 • Yourellian = Yourellian
 • Ysanna = Ysanna
 • Zambarti = Zambarti
 • Zeffo (species) = Zeffolu
 • Zeltron = Zeltron
 • Zenezian = Zenezian
 • Zilkin = Zilkin
 • Zixon = Zixon
 • Zoolli = Zoolli
 • Zuzabol = Zuzabol

Duyarsız türler

 • Abersyn symbiote = Abersyn simbiyotu
 • Accipiptero = Accipiptero
 • Acklay = Acklay
 • Adamantine shoal = Adamantine sürüsü
 • Aiwha = Aiwha
 • Akk dog = Akk köpeği
 • Akul = Akul
 • Albek = Albek
 • Alderaanian wolf-cat = Alderaan kurt-kedisi
 • Alderaan night bird = Alderaan gece kuşu
 • Algae = Yosun
 • Annra plant = Annra bitkisi
 • Anooba = Anooba
 • Arachne = Arachne
 • Arbozoic tree = Arbozoic ağacı
 • Arkonok = Arkonok
 • Aryx = Aryx
 • Ash-rabbit = Kül-tavşanı
 • Asharl panther = Asharlı panteri
 • Aurean vulture = Aurean akbabası
 • Axton-tarsier = Axton-tarsier
 • Ball creature of Duroon = Duroon yuvarlak yaratığı
 • Bane back spider = Zehir arkası örümceği
 • Banshee (species) = Banshee (tür)
 • Bantam Dxun Reaper = Bantan Dxun Biçicisi
 • Bantha = Bantha
 • Barghest = Barghest
 • Bark mite = Gemi maytı
 • Baspoor glider = Baspoor planörü
 • Bassa hound = Bassa tazısı
 • Bastak = Bastak
 • Battle hydra = Savaş hydra
 • Bearsloth = Miskin ayı
 • Beck-tori = Beck-tori
 • Bee = Arı
 • Belonuk = Belonuk
 • Bergruutfa = Bergruutfa
 • Biituian fen-hare = Biituian fen-tavşanı
 • Bimmisaari tiga loreng = Bimmisaari tiga lorengi
 • Bird = Kuş
 • Black melon = Kara kavun
 • Blackvine = Kara asma
 • Blarth = Blarth
 • Blatterborn = Blatterborn
 • Bleeding Gut = Kanayan Karın
 • Blismal = Blismal
 • Blister gnat = Blister sivrisineği
 • Blixus = Blixus
 • Blobfish = Damlabalık
 • Bloggin = Bloggin
 • Bloodfly = Kan sineği
 • Bloodsniffer = Kansnifferı
 • Blue coral = Mavi mercan
 • Blue Hutt's tongue = Mavi Hutt'ın dili
 • Blurrg = Blurrg
 • Boar-wolf = Yaban domuzu-kurt
 • Bogan's brown nafen = Bogan'ın kahverengi nafeni
 • Bogaranth = Bogaranth
 • Bogstalker = Bataklıkizcisi
 • Bogwing = Batakkanat
 • Bolma = Bolma
 • Bone gnasher = Kemik gnasheri
 • Bonzami = Bonzami
 • Borcatu = Borcatu
 • Bordok = Bordok
 • Borgle bat = Borgle yarasası
 • Bormu = Bormu
 • Brain worm = Beyin kurtçuğu
 • Brezak = Brezak
 • Brine-eel = Tuzlu su yılan balığı
 • Brith = Brith
 • Bruallki = Bruallki
 • Brula fruit = Brula meyvesi
 • Burra fish = Burra balığı
 • Butcherbug = Kasap böceği
 • Butterfly = Kelebek
 • Cal-serpent = Cal-yılanı
 • Cambylictus tree = Cambylictus ağacı
 • Canary = Kanarya
 • Cannok = Cannok
 • Canyon krayt dragon = Kanyon krayt ejderhası
 • Carnelian dragon = Carnelion ejderi
 • Cave beetle = Mağara böceği
 • Cave jurgoran = Mağara jurgoranı
 • Cave-molds = Mağara küfü
 • Cavern Monster = Mağara Canavarı
 • Cavern spider = Mağara örümceği
 • Cave sketto = Mağara skettosu
 • Cerulean droch = Gök mavisi droch
 • Chemilizard = Chemikertenkele
 • Chinar tree = Chinar ağacı
 • Chirodactyl = Chirodactyl
 • Chitlik = Chitlik
 • Chollas = Chollas
 • Chroma-neeka = Chroma-neeka
 • Cliffborer worm = Kayalık delici solucan
 • Clip beetle = Clip böceği
 • Clodhopper = Hödük (tür)
 • Coin-crab = Para-yengeci
 • Coleac = Coleac
 • Collypod = Collypod
 • Colo claw fish = Colo pençeli balık
 • Condor dragon = Condor ejderi
 • Conduit worm = Kanal solucanı
 • Conifer = Kozalaklı ağaç
 • Coral = Mercan
 • Corellian butterfly = Corellia kelebeği
 • Corpse-leech = Ceset-sülüğü
 • Crab glider = Uçağanoz
 • Crab spider = Yengeç örümceği
 • Crab-harp = Yengeç-arp
 • Cracian thumper = Cracian thumper
 • Crawlfish = Sürüngen balık
 • Creepmice = Sürüngen fare
 • Crickbeet = Crickbeet
 • Cricket = Çekirge
 • Croaker = Şarlatan (tür)
 • Crocodile = Timsah
 • Crunchbug = Crunchböcek
 • Crynoid = Crynoid
 • Crypt Lizard = Crypt Kertenkelesi
 • Crystal snake = Kristal yılan
 • Cuckoo hen = Deli horoz
 • Cygnat = Kuğu yavrusu
 • Dactillion = Dactillion
 • Daggerfly = Uçanhaçer
 • Dagobah python = Dagobah pitonu
 • Dalgo = Dalgo
 • Dalyrake = Dalyrake
 • Danchaf = Danchaf
 • Darkghast = Karakorku
 • Deadly laigrek = Ölümcül laigrek
 • Decay mite = Çürük maytı
 • Deschene = Deschene
 • Dewback = Çiysırt
 • Dianoga = Dianoga
 • Diehard = Diehard
 • Diet = Diet
 • Dingory = Dingory
 • Dinko (creature) = Dinko (yaratık)
 • Dire-cat = Korkunç-kedi
 • Dokma = Dokma
 • Doo = Doo
 • Doshan blood worm = Doshan kan solucanı
 • Dowutin precursor species = Dowutin öncü türü
 • Dragonet = Ejderet
 • Dragonsnake = Ejderyılan
 • Drakag = Drakag
 • Drate = Drate
 • Drexl = Drexl
 • Droidbreaker = Droidkırıcı
 • Drugon = Drugon
 • Dune beetle = Kumul böcek
 • Duneclaw = Kumulpençe
 • Dune lizard = Kumul kertenkele
 • Dune worm = Kumul solucan
 • Duracrete slug = Duracrete sümüklü böceği
 • Duracrete worm = Duracrete solucanı
 • Durgolosk = Durgolosk
 • Durkii = Durkii
 • Durni = Durni
 • Dust stalker = Kumul izci
 • Duuvhal = Duuvhal
 • Dwarf opee sea killer = Cüce opee deniz katili
 • Dwarf rathtar = Cüce rathtarı
 • Edgehawk = Uç şahini
 • Elephoth = Elephoth
 • Elix = Elix
 • Endorian chicken = Endor tavuğu
 • Endorian goat = Endor keçisi
 • Energy spider = Enerji örümceği
 • Eopie = Eopie
 • Eriaduan rat = Eriadu sıçanı
 • Erkush = Erkush
 • Errop = Errop
 • Evarrian = Evarrian
 • Evarrian hunter = Evarrian avcısı
 • Evarrian Queen = Evarrian Kraliçesi
 • Exoboar = Exoboar
 • Faa = Faa
 • Fabool = Fabool
 • Falumpaset = Falumpaset
 • Fambaa = Fambaa
 • Felinx = Felinx
 • Felucia bird = Felucia kuşu
 • Felucian firefly = Felucia ateşböceği
 • Felucian ripper = Felucia Yırtıcısı
 • Felucian slug = Felucia sülüğü
 • Felucian snail = Felucia salyangozu
 • Fenner's rock = Fenner'in kayası
 • Ferin = Ferin
 • Ferrazid hound = Ferrazid tazısı
 • Filth beetle = Pis böcek
 • Fire lichen = Ateş yosunu
 • Fire rat = Ateş sıçanı
 • Firaxan shark = Firaxan köpek balığı
 • Flatwing = Düzkanat
 • Flirron = Flirron
 • Flit = Flit
 • Florakeet = Florakeet
 • Flying leaf-tail = Uçan yaprak-kuyruk
 • Folded ear boosqueak = Katlanmış kulak boosqueak
 • Forest mite = Orman maytı
 • Fork-nosed ice worm = Çatal-burunlu buz solucanı
 • Forlyn = Forlyn
 • Forosnag = Forosnag
 • Fractal urchin = Fraktal kestanesi
 • Frog = Kurbağa
 • Fungus = Mantar
 • Funnel flower = Huni çiçeği
 • Fw'Sen = Fw'Sen
 • Glowdart = Glowdart
 • G'nook = G'nook
 • Galaar = Galaar
 • Galva = Galva
 • Gapillian grazer = Gapillian grazer
 • Garbage hunter = Çöp avcısı
 • Garbage worm = Çöp solucanı
 • Gastropod = Gastropod
 • Geejaw = Geejaw
 • Gelagrub = Gelagrub
 • Gellbeast = Gellcanavar
 • Ghazakl worm = Ghazakl solucanı
 • Ghest = Ghest
 • Ghoma = Ghoma
 • Ginntho = Ginntho
 • Ginzy = Ginzy
 • Gladiopod = Gladiopod
 • Glowfish = Parlayanbalık
 • Glurrg = Glurrg
 • Gnarltree = Yumru ağacı
 • Gnaw-jaw = Gnaw-çene
 • Gohai = Gohai
 • Golden pheasant = Altın sülün
 • Gor-cat = Gor-kedi
 • Gorg = Gorg
 • Gorgodon = Gorgodon
 • Gorset = Gorset
 • Gorvin snu = Gorvin snu
 • Gralloc = Gralloc
 • Granit slug = Granit sümüklü böceği
 • Grave Thorn = Mezar Dikeni
 • Great oopik = Büyük oopik
 • Greater Bogwing = Büyük Batakkanat
 • Greater krayt dragon = Büyük krayt ejderhası
 • Greenbeak = Yeşilgaga
 • Grefna = Grefna
 • Grobel = Grobel
 • Gruffin = Gruffin
 • Gruthic Winged Beast = Gruthic Kanatlı Canavarı
 • Gualama = Gualama
 • Guanomonger = Guanomonger
 • Guarlara = Guarlara
 • Guf drolg = Baş drolg
 • Gugverm = Gugverm
 • Guid = Guid
 • Gulletbeast = Gulletcanavar
 • Gundark = Gundark
 • Gurk = Gurk
 • Gurnaset = Gurnaset
 • Gutkurr = Gutkurr
 • Gwerp = Gwerp
 • Gwongdeenian sub-subterranean gastropod = Gwongdeenian yer altı gastropodu
 • Hammer-headed beast = Çekiç kafalı yaratık
 • Happabore = Happabore
 • Harvap = Harvap
 • Harvorisk = Harvorisk
 • Heklu = Heklu
 • Hela = Hela
 • Hka'ka = Hka'ka
 • Horranth = Horranth
 • Horse = At
 • Huf dun = Huf dun
 • Hukla = Hukla
 • Hunanetre = Hunanetre
 • Hushstalker = Sessizizci
 • Hydraatis = Hydraatis
 • Ibdis Maw = Ibdis Maw
 • Ice scrabbler = Buz çizicisi
 • Iceworm = Buzsolucanı
 • Igitz = Igitz
 • Iguana = İguana
 • Iknayid = Iknayid
 • Ikopi = Ikopi
 • Insectomorph
 • Iraida = Iraida
 • Irontree = Demirağaç
 • Jaggalor = Jaggalor
 • Jagomiri swamp stalker = Jagomiri bataklık izcisi
 • Jakobeast = Jakocanavar
 • Jakoosk = Jakoosk
 • Jamel = Jamel
 • Jassk = Jassk
 • Jawenko lava beast = Jawenko lav canavarı
 • Jekoon = Jekoon
 • Jemian = Jemian
 • Jerba = Jerba
 • Jerethian clamberwolf = Jareth tırmanan kurdu
 • Jhadd = Jhadd
 • Johinuu tree = Johinuu ağacı
 • Joopa = Joopa
 • Jubba bird = Jubba kuşu
 • Jundak = Jundak
 • Jungle rancor = Yağmur ormanı rancoru
 • Jurgoran = Jurgoran
 • K'lor'slug = K'lor'sümüklü böceği
 • Kaadu = Kaadu
 • Kaddyr bug = Kaddyr böceği
 • Kahmurra = Kahmurra
 • Kahmurra blanca = Kahmurra blanca
 • Kahel cave fungus = Kahel mağara mantarı
 • Kargul = Kargul
 • Kath hound = Kath tazısı
 • Keedee = Keedee
 • Keelkana = Keelkana
 • Keeradak = Keeradak
 • Kell dragon = Kell ejderi
 • Kill-wing = Ölümcül-kanat
 • Killspike = Ölümcülbaşak
 • Kimogila = Kimogila
 • Kinor bat = Kinor yarasası
 • Kirruk = Kirruk
 • Kkorrwrot = Kkorrwrot
 • Klinnet = Klinnet
 • Kobarian swamp dog = Kobaria bataklık köpeği
 • Kod'yok = Kod'yok
 • Kodashi viper = Kodashi engereği
 • Korrak = Korrak
 • Kouhun = Kouhun
 • Kova = Kova
 • Kowakian ape-lizard = Kowak kuyruksuz maymun-kertenkele
 • Kowakian monkey-lizard = Kowak kuyruklu maymun-kertenkele
 • Krakana = Krakana
 • Krayt dragon = Krayt ejderhası
 • Kril = Kril
 • Krill = Krill
 • Krishel = Krishel
 • Krykna = Krykna
 • Kulthka fish = Kultha balığı
 • Kusak = Kusak
 • Kwazel Maw = Kwazel Maw
 • Kybuck = Kybuck
 • KyLessian fruit bat = KyLessia meyve yarasası
 • Laa = Laa
 • Lahdia plant = Lahdia bitkisi
 • Laigrek = Laigrek
 • Lamta = Lamta
 • Langlatch = Langlatch
 • Lava eel = Lav ejderi
 • Lava flea = Lav piresi
 • Lava meerkat = Lav meerkatı
 • Lava nymph = Lav perisi
 • Lawn louse = Çim biti
 • Leaf-tail = Yaprak-kuyruk
 • Lee romay = Lee romay
 • Leebsie-lurker = Leebsie-lurker
 • Lesser Bogwing = Küçük Batakkanat
 • Lisk = Lisk
 • Lizard = Kertenkele
 • Lizard-crow = Kertenkele karga
 • Lizard-gull = Kertenkele-martı
 • Locap = Locap
 • Loirbnigg = Loirbnigg
 • Lonlan = Lonlan
 • Loth-bat = Loth yarasası
 • Loth-cat = Loth kedisi
 • Loth-rat = Loth faresi
 • Logra = Logra
 • Luggabeast = Luggacanavar
 • Lurker = Lurker
 • Lyco Pibex = Lyco Pibex
 • Maalraas = Maalraas
 • Magnetic rock chimp = Manyetik kaya şempanzesi
 • Magus = Magus
 • Mailoc = Mailoc
 • Makant = Makant
 • Makrin creeper = Makrin sarmaşığı
 • Malia = Malia
 • Malkloc = Malkloc
 • Manka cat = Manka kedisi
 • Manta = Manta
 • Mantellian flutterplume = Mantell pırpır tüyü
 • Mantorr = Mantorr
 • Marsh haunt = Bataklık müdavimi
 • Marsh-gunny = Bataklık-gunny
 • Massiff = Massiff
 • Mastiff phalone = Mastiff phalone
 • Mear = Mear
 • Meduza = Meduza
 • Medx Homunculi = Medx Homunculi
 • Mee = Mee
 • Megalliform = Megalliform
 • Mekle = Mekle
 • Membibi = Membibi
 • Menagerie dragon = Menegerie ejderi
 • Merdeth = Merdeth
 • Merek = Merek
 • Millaflower = Millaçiçeği
 • Millitile = Millitile
 • Milodon = Milodon
 • Miridon = Miridon
 • Modrol = Modrol
 • Mogo = Mogo
 • Molsume = Molsume
 • Mon Calamari eel = Mon Kala ejderi
 • Mon Cal microplankton = Mon Kala mikroplanktonu
 • Mongworst = Mongworst
 • Mooka = Mooka
 • Moon moth = Ay güvesi
 • Moraband serpent = Moraband yılanı
 • Mordon (creature) = Mordon (yaratık)
 • Moss-hopper = Yosun-dansçısı
 • Mott = Mott
 • Mouf = Mouf
 • Mound mite = Dağ maytı
 • Mud frog = Çamur kurbağası
 • Mud limpet = Çamur limpeti
 • Mudbug = Çamurböceği
 • Mudhorn = Çamurboynuz
 • Mulissiki = Mulissiki
 • Mumuu = Mumuu
 • Mushling = Mushling
 • Musk teave = Misk teavesi
 • Mustafar beetle = Mustafar böceği
 • Mustafarian precursor species = Mustafarlı öncü türü
 • Mutant acklay = Mutant acklay
 • Mutant akk dog = Mutant akk köpek
 • Mutriok = Mutriok
 • Muunyak = Muunyak
 • Mygeetan whiteworm = Mygeeto beyaz solucanı
 • Mynock = Mynock
 • Mythosaur = Mythosaur
 • Nabir = Nabir
 • Naboo lettuce = Naboo marulu
 • Naklor = Naklor
 • Nang hul = Nang hul
 • Narglatch = Narglatch
 • Narjam = Narjam
 • Narquois precursor species = Narquois öncü türü
 • Narvaxx = Narvaxx
 • Neebray = Neebray
 • Neek = Neek
 • Neimoidian pylat bird = Neimoidia pylat kuşu
 • Nek = Nek
 • Nekarr cat = Nekarr kedisi
 • Nektod = Nektod
 • Nerf = Nerf
 • Netcaster = Netcaster
 • Nevarro reptavian = Nevarro sürüngeni
 • Nexu = Nexu
 • Nightwatcher worm = Gecegözcüsü solucanı
 • N'lor tree = N'lor ağacı
 • N'Omis flower = N'Omis çiçeği
 • Norwood = Norwood
 • Nos monster = Nos canavarı
 • Nuna = Nuna
 • Nuuno = Nuuno
 • Nydak = Nydak
 • Nydak Alpha = Nydak Alfa
 • Nysha plant = Nysha bitkisi
 • Ocean-kelp = Okyanus yosunu
 • O'cerry = O'cerry
 • Odupiendo = Odupiendo
 • Ollopom = Ollopom
 • Opee sea killer = Opee deniz katili
 • Orbalisk = Orbalisk
 • Orlax = Orlax
 • Orobird = Orokuşu
 • Orray = Orray
 • Oskan blood eater = Oskan kan içicisi
 • Oslet = Oslet
 • Otta = Otta
 • Paar's ichthyodont = Paar'ın ichthyodontu
 • Pallaskean = Pallaskean
 • Pallie = Pallie
 • Palm tree = Palmiye ağacı
 • Pantran whitefang = Pantran beyazdişlisi
 • Paralope = Paralope
 • Paralyngian dire slug = Paralyngian korkunç sümüklü böceği
 • Parfue gnat = Parfue gnat
 • Pasol tree = Pasol ağacı
 • Paulef = Paulef
 • Peckva = Peckva
 • Peko-peko = Peko-peko
 • Pelikki = Pelikki
 • Perlek = Perlek
 • Perlote tree = Perlote ağacı
 • Pharple = Pharple
 • Phidna = Phidna
 • Pig = Domuz
 • Pijal varactyl = Pijal varactyl
 • Pikhron = Pikhron
 • Pikobi = Pikobi
 • Piranha beetle = Piranha böceği
 • Pishne = Pishne
 • Plain hunda = Ova hundası
 • Plated tree coral = Zırhlı mercan ağacı
 • Plavonian starfish = Plavonia deniz yıldızı
 • Pluripleq = Pluripleq
 • Pole-snake = Sırık yılanı
 • Polta bean = Polta fasulyesi
 • Pom-hopper = Pom-hopper
 • Poonten grass = Poonten otu
 • Posenaur = Posenaur
 • Pritarr = Pritarr
 • Profrogg = Profrogg
 • Pterathki = Pterathki
 • Pterosaur = Pterosaur
 • Puffer pig = Kirpi domuz
 • Purple kings' crown = Mor kralların tacı
 • Pygmy porlceetin = Pygmy porlceetin
 • Pylat bird = Pylat kuşu
 • Q'nithian mimbrane = Q'nithian mimbrane
 • Qaberworm = Qabersolucanı
 • Qartuum = Qartuum
 • Qormot = Qormot
 • Quamin = Quamin
 • Quarf = Quarf
 • Quarra = Quarra
 • Radank = Radank
 • Rakazzak beast = Rakazzak canavarı
 • Rancor = Rancor
 • Resputi-seal = Resputi foku
 • Rat roach = Sıçan hamamböceği
 • Rat = Sıçan
 • Ratbat = Sıçanyarasa
 • Rat-grub = Sıçan-grub
 • Rathtar = Rathtar
 • Rattatakian redjacket = Rattataklı kızılceket
 • Rattataki Trogodile = Rattatak Trogodile
 • Ravenscreecher = Çığlıkçıkuzgun
 • Ray = Ray
 • Rayboo = Rayboo
 • Razhak = Razhak
 • Razor bug = Razor böceği
 • Razoronn = Razoronn
 • Rdava-bird = Rdava-kuşu
 • Reap = Reap
 • Rearing spider = Çiftlik örümceği
 • Recyclopper = Recyclopper
 • Red-pointed viper = Kırmızı-uçlu engerek
 • Redcrested cougar = Kırmızı taraklı puma
 • Reek = Reek
 • Reenee = Reenee
 • Reevo = Reevo
 • Rib-cat = Kaburga-kadi
 • Rill (species) = Rill (tür)
 • Ripper-raptor = Yırtıcı-kuş
 • Ro hypa = Ro hypa
 • Roba = Roba
 • Rock beetle = Kaya böceği
 • Rock-vulture = Kaya akbabası
 • Rock wart = Kaya siğili
 • Rockfish = Kayabalığı
 • Rockhopper = Kayahopper
 • Rockmite = Kaya maytı
 • Rodian kelp gnat = Rodia yosun sivrisinek
 • Roggwart = Roggwart
 • Rokkna = Rokkna
 • Rombuk = Rombuk
 • Ronk = Ronk
 • Ronto = Ronto
 • Rotgrub = Rotgrub
 • Runyip = Runyip
 • Ruping = Ruping
 • Saarl = Saarl
 • Saber cat = Kılıç kedisi
 • Saberfish = Kılıç balığı
 • Saberjowl = Kılıççene
 • Sacorrian grey bear = Sacorria gri ayısı
 • Salky hound = Salky tazısı
 • Salt hawk = Tuz şahini
 • Sand bat = Kum yarasası
 • Sand beetle = Kum böceği
 • Sand dragon = Kum ejderi
 • Sand tick = Kum kenesi
 • Sandflea = Kumpiresi
 • Sandfly = Kum sineği
 • Sando aqua monster = Sando su canavarı
 • Sand skitter = Kum çekirgesi
 • Sandswimmer = Kumyüzücüsü
 • Sandtusker = Kumdomuzu
 • Sandworm = Kumsolucanı
 • Sap drinker = Öz içicisi
 • Sapphire ice worm = Safir buz solucanı
 • Sarl = Sarl
 • Sarlacc = Sarlacc
 • Saw-toothed grank = Testere-dişli grank
 • Scorpion slug = Akrep sümüklü böcek
 • Scrange = Scrange
 • Scrap crab = Hurda yengeci
 • Scrap rat = Hurda sıçanı
 • Screecher = Screecher
 • Scurrier = Scurrier
 • Scyk = Scyk
 • Sea cow = Deniz ayısı
 • Sea flea = Deniz piresi
 • See = See
 • Sevarcosan prickle pig = Sevarcos dikenli domuzu
 • Sha'rellian toop
 • Shaak = Shaak
 • Shaclaw = Shapençe
 • Shade stalker = Gölge izcisi
 • Sharnaff =Sharnaff
 • Sharvo fish = Sharvo balığı
 • Shatual = Shatual
 • Shaupaut = Shaupaut
 • Sheffi = Sheffi
 • Shenbit bonecrusher = Shenbit kemikkırıcısı
 • Shiro = Shiro
 • Shredder bat = Didikeyici yarasa
 • Shriek-hawk = Çığırtkan şahin
 • Shyrack = Shyrack
 • Silica tree = Silica ağacı
 • Silooth = Silooth
 • Silver-nape beetle = Gümüş ense böceği
 • Simoomian sensory hound = Simoom duyumsal tazısı
 • Siringana = Siringana
 • Sith familiar = Sith hizmetçisi
 • Sith warbird = Sith savaşkuşu
 • Skalder = Skalder
 • Skar'kla = Skar'kla
 • Skeeg = Skeeg
 • Skeeris = Skeeris
 • Skeleton weed = İskelet otu
 • Skifter hound = Skifter tazısı
 • Skinflayer = Skinflayer
 • Skitter = Skitter
 • Skittermouse = Sıçrayan fare
 • Skotcarp = Skotsazanı
 • Skree-skater = Skree-skater
 • Skreeg = Skreeg
 • Skysnare = Skysnare
 • Slashrat = Slashrat
 • Slave Shade = Köle Gölgesi
 • Sleen = Sleen
 • Slime pod = Balçık kapsülü
 • Slimesnipe = Bataklık balçığı
 • Slimy nonakara = Sümüksü nonakara
 • Slinker (creature)
 • Slitherfish = Kayganbalık
 • Sloat = Sloat
 • Sludge panther = Çamur panteri
 • Slug-beetle = Sümüksü-böcek
 • Slybex = Slybex
 • Smooka = Smooka
 • Snake = Yılan
 • Snarlap = Snarlap
 • Snarlok = Snarlok
 • Snorbal = Snorbal
 • Snot-hopper = Sümük çekirgesi
 • Snowfeather bird = Kartüyü kuşu
 • Snow owl = Kar baykuşu
 • Soo = Soo
 • Sorgan frog = Sorgan kurbağası
 • Sortuvian brain moth = Sortuvian beyin güvesi
 • Space-faring = Uzay-faringi
 • Space mite = Uzay maytı
 • Spark-roach = Kıvılcım-hamamböceği
 • Speagull = Speagull
 • Spice eel = Baharat yılan balığı
 • Spider-sponge = Örümcek-Sünger
 • Spine dragon = Omurga ejderi
 • Spine tree = Omurga ağacı
 • Spine-wolf = Omurga kurdu
 • Spiny bograt = İğneli bataklık sıçanı
 • Spined snake = Dikenli yılan
 • Spitscuttle = Tüküren mürekkep balığı
 • Splox = Splox
 • Spotlight sloth = Işıldak tembelhayvan
 • Sprantal = Sprantal
 • Spukamas = Spukamas
 • Spukami = Spukami
 • Squall (species) = Squall (tür)
 • Squill (creature) = Squill (yaratık)
 • Srifly = Srifly
 • Ssurian = Ssurian
 • Starblossom = Yıldızçiçeği
 • Starflower = Yıldız çiçeği
 • Stathas = Stathas
 • Steel-tailed stalker = Çelik-kuyruklu izci
 • Steelpecker = Çelikkakan
 • Steep = Steep
 • Stone mite = Taş maytı
 • Stoneray = Taşışını
 • Storm beast = Fırtına canavarı
 • Stunfinn = Stunfinn
 • Subteroth = Altteroth
 • Sugati = Sugati
 • Sulfur mynock = Sülfür mynocku
 • Sun beetle = Güneş böceği
 • Sur-avka = Sur-avka
 • Suubatar = Suubatar
 • Swamp slug = Bataklık sülüğü
 • Swamp squash = Bataklık kabağı
 • Swarmer = Swarmer
 • Swoopstriker = Swoopstriker
 • Tach = Tach
 • Taming beasts = Evcil yaratıklar
 • Taozin = Taozin
 • Taqwa = Taqwa
 • Tarsarian devourer = Taris yok edicisi
 • Tarsarian stomper = Taris kurbağası
 • Tatooine hyena = Tatooine sırtlanı
 • Tatoo-rat = Tatoo sıçanı
 • Tauntaun = Tauntaun
 • Tawd = Tawd
 • Tee = Tee
 • Tee-muss = Tee-muss
 • Teezl = Teezl
 • Tenticulon = Tenticulon
 • Terentatek = Terentatek
 • Thaelo = Thaelo
 • Thanrax = Thanrax
 • Thatch-sparrow = Saz-serçe
 • The Sleeper = Uykucu
 • Thissermount = Thissermount
 • Thisspiasian precursor species = Thisspias öncü türü
 • Thranta = Thranta
 • Thunian wart-hornet = Turne siğil-eşekarısı
 • Thurrb = Thurrb
 • Thuvasaur = Thuvasaur
 • Tibidee = Tibidee
 • Tima = Tima
 • Tirginni beast = Tirginni canavarı
 • Tirra'Taka = Tirra'Taka
 • Tonitran = Tonitran
 • Tooke = Tooke
 • Torrent wisp tree = Sağanak demet ağacı
 • Torton = Torton
 • Toscwon = Toscwon
 • Tra'cor = Tra'cor
 • Tree = Ağaç
 • Trigha = Trigha
 • Trinthan prowler = Trinith sinsisi
 • Trogwhale = Trogwhale
 • Troiken indictidile = Troiken indictidile
 • Trollbane = Trollbane
 • Tuanulberry bush = Tuanulberry çalısı
 • Tuber = Yumrukök
 • Tunneling garrix = Tünelci garrix
 • Turlossus = Turlossus
 • Tusk-cat = Hançer-diş
 • Tuskbeast = Kılıç dişli canavar
 • Tuskette = Tuskette
 • Tythonian raptor = Tython kuşu
 • Ubese Thorn-Back War Dragon = Ubese Diken-Sırtlı Savaş Ejderi
 • Ukian Torbull
 • Umgullian blob = Umgul damlası
 • Underwalker
 • Unidentified Biituian bird = Tanımlanamayan Biitu kuşu
 • Unidentified bovid species = Tanımlanamayan sığır türü
 • Unidentified crab creature = Tanımlanamayan yengeç yaratığı
 • Unidentified creature (Hovun IV) = Tanımlanamayan yaratık (Hovun IV)
 • Unidentified creature (Ilum) = Tanımlanamayan yaratık (Ilum)
 • Unidentified creature (Typhonic Nebula) = Tanımlanamayan yaratık (Typhonic Nebula)
 • Unidentified Endor arachnid = Tanımlanamayan Endor eklembacaklısı
 • Unidentified Endor mammal = Tanımlanamayan Endor memelisi
 • Unidentified Endor quadruped = Tanımlanamayan Endor dört ayaklısı
 • Unidentified Endor rodent = Tanımlanamayan Endor kemirgeni
 • Unidentified fish creature = Tanımlanamayan balık yaratığı
 • Unidentified flying serpent = Tanımlanamayan uçan yılan
 • Unidentified frog (Arvala-7) = Tanımlanamayan kurbağa (Arvala-7)
 • Unidentified Garqian fowl = Tanımlanamayan Garqi tavuğu
 • Unidentified green creature = Tanımlanamayan yeşil yaratık
 • Unidentified maggot = Tanımlanamayan kurtçuk
 • Unidentified Mon Cala creature = Tanımlanamayan Mon Kala yaratığı
 • Unidentified Nedij humanoid species = Tanımlanamayan Nedij insansı türü
 • Unidentified organism = Tanımlanamayan organizma
 • Unidentified organism (wedge) = Tanımlanamayan organizma (takoz)
 • Unidentified shelled creature = Tanımlanamayan kabuklu yaratık
 • Unidentified squid-like creature = Tanımlanamayan mürekkep balığı benzeri yaratık
 • Unidentified tusked species = Tanımlanamayan kılıç dişli yaratık
 • Unidentified Vesla predator = Tanımlanamayan Vesla yırtıcısı
 • Unidentified white serpent species = Tanımlanamayan beyaz yılan türü
 • Unidentified white-winged bird = Tanımlanamayan beyaz kanatlı kuş
 • Unidentified worm species = Tanımlanamayan solucan türü
 • Unmasker = Unmasker
 • Urnsor'is = Urnsor'is
 • Ursosaur = Ursosaur
 • Urusai = Urusai
 • Urusida = Urusida
 • Utapaun flying squid = Utapau uçan mürekkep balığı
 • Utapau plains quadruped = Utapau ova dört ayaklısı
 • Uvak = Uvak
 • Uxibeast = Uzicanavar
 • Vaapad = Vaapad
 • Valkoth = Valkoth
 • Vanarian Tree Eater = Vanaria Ağaç Yiyicisi
 • Varactyl = Varactyl
 • Varlax = Varlax
 • Vask-wolf = Vask-kurdu
 • Veeka = Veeka
 • Veermok = Veermok
 • Vegicus = Vegicus
 • Velker = Velker
 • Velusian fursnake = Velusian kürklü yılanı
 • Verkle = Verkle
 • Vesp = Vesp
 • Vhe'viin = Vhe'viin
 • Vindinax = Vindinax
 • Vine cat = Asma kedisi
 • Vinefish = Asma balığı
 • Vine snake = Asma yılanı
 • Virevol = Virevol
 • Vixian Mauler = Vixian Mauler
 • Vixus = Vixus
 • Voorpak = Voorpak
 • Vorantikus = Vorantikus
 • Vordebeast = Vordecanavar
 • Vorn tiger = Vorn kapanı
 • Vornskr = Vornskr
 • Voroos = Voroos
 • Vorshak = Vorshak
 • Voxyn = Voxyn
 • Vrake (species) = Vrake (tür)
 • Vrblther = Vrblther
 • Vro-cat = Vro-kedisi
 • Vulpor = Vulpor
 • Vulptex = Vulptex
 • Vulptilla = Vulptilla
 • Vursonk = Vursonk
 • Vworkka = Vworkka
 • Vynock = Vynock
 • Wampa = Wampa
 • Wandrella = Wandrella
 • Watchbeast = Gözcücanavar
 • Web weaver = Web dokumacısı
 • Webweaver = Webdokumacısı
 • Whellay = Whellay
 • Whilk = Whilk
 • Whiptree = Kamçılıağaç
 • White-furred bantha = Beyaz kürklü bantha
 • Winged floater = Kanatlı aylak
 • Wingmaw = Kanatlımaw
 • Wingstinger = Kanatlıiğne
 • Wodnakki = Wodnakki
 • Womp rat = Womp sıçanı
 • Woodoo = Woodoo
 • Woolly veermok = Yün.ü veerm.k
 • Worrt = Worrt
 • Wraid = Wraid
 • Wriggler = Kurtçuk
 • Wrix = Wrix
 • Wroshyr louse = Wroshyr biti
 • Wyyyschokk = Wyyyschokk
 • Xandank = Xandank
 • Yaggie = Yaggie
 • Yara = Yara
 • Yarum seed = Yarum tohumu
 • Yayax = Yayax
 • Yellow-barred Heliconian = Sarı-çizgili Heliconian
 • Yellow-bellied sand lizard = Sarı-karınlı kum kertenkelesi
 • Yobcrab = Yobcrab
 • Yobshrimp = Yobshrimp
 • Yoghurt plant = Yoğurt bitkisi
 • Yozusk = Yozusk
 • Ysalamir = Ysalamir
 • Yuugrr = Yuugrr
 • Zakkeg = Zakkeg
 • Zeer = Zeer
 • Zeldrate = Zeldrate
 • Zhhee = Zhhee
 • Zucca = Zucca

Gemi ve taşıt türleri, sınıfları ve serileri

 • Action series = Eylem serisi
 • Aggressive ReConnaissance-170 starfighter (ARC) = Agresif Keşif-170 yıldız savaşçısı (AKG)
 • Aggressor-class = Agresif-sınıfı
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • All Terrain = Arazisel Araç/Vasıta
 • All Terrain Advance Raider (AT-AR) = Arazisel Gelişmiş Yağmacı Vasıta (AG-YV)
 • All Terrain Anti-Aircraft (AT-AA) = Arazisel Anti-Hava Aracı (AA-HA)
 • All Terrain Armored Cargo Transport (AT-ACT) = Arazisel Zırhlı Kargo Nakliye Vasıtası (AZ-KNV)
 • All Terrain Armored Heavy Transport (AT-AHT) = Arazisel Zırhlı Ağır Nakliye (AZ-AN)
 • All Terrain Armored Transport (AT-AT) = Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı (AZ-NA)
 • All Terrain Attack Pod (AT-AP) = Arazisel Saldırı Muhafaza Vasıtası (AS-MA)
 • All Terrain Combat Excavator (AT-CE) = Arazisel Muharebe Kazıcı Vasıtası (AM-KV)
 • All Terrain Defense Pod (AT-DP) = Arazisel Savunma Muhafaza Vasıtası (AS-MV)
 • All Terrain Defense Turret (AT-DT) = Arazisel Savunma Taret Vasıtası (AS-TV)
 • All Terrain Experimental Transport (AT-XT) = Arazisel Deneysel Nakliye Vasıtası (AD-NV)
 • All Terrain Exploration and Survey Walker (AT-EST) = Arazisel Araştırma ve Gözlem Yürüyücüsü (AA-GY)
 • All Terrain Exploration Transport (AT-ET) = Arazisel Keşifçi Nakliye Aracı (AF-NA)
 • All Terrain Force Reconnaissance Walker (AT-FRC) = Arazisel Kuvvet Keşif Yürüyücüsü (AK-KY)
 • All Terrain Heavy Enforcer (AT-HE) = Arazisel Ağır İnfazcı Araç (AA-İA)
 • All Terrain Heavy Hauler (AT-HH) = Arazisel Ağır Nakliyeci Araç (AA-NA)
 • All Terrain Heavy Scout (AT-HS) = Arazisel Ağır İzci Vasıta (AA-İV)
 • All Terrain Ion Cannon (AT-IC) = Arazisel İyon Topu Vasıtası (Aİ-TV)
 • All Terrain MegaCaliber Six (AT-M6) = Arazisel MegaKaliber Altı (AM-A6)
 • All Terrain Missile Platform (AT-MP) = Arazisel Füze Platform Vasıtası (AF-PV)
 • All Terrain Mobile Artillery (AT-MA) = Arazisel Hareketli Topçu Vasıta (AH-TV)
 • All Terrain Open Transport (AT-OT) = Arazisel Açık Nakliye Vasıtası (AA-NV)
 • All Terrain Patrol Droid (AT-PD) = Arazisel Droid Devriye Vasıtası (AD-DV)
 • All Terrain Personal Transport (AT-PT) = Arazisel Kişisel Nakliye Vasıtası (AK-NV)
 • All Terrain Recon Transport (AT-RT) = Arazisel Keşif Nakliye Aracı/Legends (AK-NA)
 • All Terrain Reconnaissance Transport = Arazisel Keşif Nakliye Aracı (AK-NA)
 • All Terrain Riot Control Transport (AT-RCT) = Arazisel İsyan Kontrol Nakliyecisi (Aİ-KN)
 • All Terrain Scout Transport (AT-ST) = Arazisel İzci Nakliye Aracı (Aİ-NA)
 • All Terrain Tactical Enforcer (AT-TE) = Arazisel Taktik İnfazcı Vasıtası (AT-İV)
 • All-Terrain Exploration Droid (AT-ED) = Arazisel Droid Keşif Vasıtası (AD-KV)
 • Alpha-class = Alfa-sınıfı
 • Ardent-class = Gayretli-sınıfı
 • Asssault ... = Taarruz ...
 • Attack platform = Saldırı platformu
 • Battlecruiser = Savaş kruvazörü
 • Battleship = Muharebe gemisi
 • Blockade Runner = Abluka yarıcı
 • Boardside-class = Borda-sınıfı
 • Bomber = Bombacı
 • Bulwark-class = Siper-sınıfı
 • Cantwell-class Arrestor Cruiser = Cantwell-sınıfı Tutuklayıcı Kruvazör
 • Capital ship = Ana muharebe gemisi
 • Carrier = Kurye
 • Catamaran = Katamaran
 • CF9 Crossfire starfighter = CF9 Çapraz Ateş yıldız savaşçısı
 • Class II space station = Sınıf II uzay istasyonu
 • Cloak Force TIE fighters = Gizleme Kalkanı Gücü TIE savaşçıları
 • Consular-class = Danışman-sınıfı
 • Cord-class = Kordon-sınıfı
 • Corona-class = Hale-sınıfı
 • Corvette = Korvet
 • Cruiser = Kruvazör
 • Darth Sidious' shuttle = Darth Sidious'ın mekiği
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Destroyer = Destroyer
 • Diamond-class = Elmas-sınıfı
 • Dreadnought = Dretnot
 • Dreadnought-class = Dretnot-sınıfı
 • Droid tank = Droid tank
 • DS-1 Death Star Mobile Battle Station = DS-1 Ölüm Yıldızı Mobil Savaş İstasyonu
 • DS-2 Death Star II Mobile Battle Station = ÖY-2 Ölüm Yıldızı II Mobil Savaş İstasyonu
 • Dungeon ship = Zindan gemisi
 • Eclipse-class = Tutulma-sınıfı
 • Emissary-class = Elçi-sınıfı
 • Enforcement ship = İcra gemisi
 • Executor I-class = Vasi I-sınıfı
 • Executor II-class = Vasi II-sınıfı
 • Executor-class = Vasi-sınıfı
 • Fang-class = Pençe-sınıfı
 • Firespray-31-class patrol and attack craft = Ateşspreyi-31-sınıfı devriye ve saldırı gemisi
 • FireStar II-class = AteşYıldızı II-sınıfı
 • FireStar II-class Orbital Defense Platform = AteşYıldızı II-sınıfı Yörüngesel Savunma Platformu
 • Flagship = Sancak gemisi
 • Flarestar-class attack shuttle = Alevyıldızı-sınıfı saldırı mekiği
 • Free Virgillia-class = Özgür Virgillia-sınıfı
 • Freighter = Yük gemisi
 • Frigate = Fırkateyn
 • Gladiator-class = Gladyatör-sınıfı
 • Golan I Space Defense Platform = Golan I Uzay Savunma Platformu
 • Golan III defense platform = Golan III savunma platformu
 • Golan-II Defense Platform = Golan-II Savunma Platformu
 • Gunship = Silah gemisi
 • Hammerhead-class = Çekiçbaş-sınıfı
 • Harbor-class = Liman-sınıfı
 • Harbor-class Mobile Space Dock = Liman-sınıfı Mobil Uzay Rıhtımı
 • Harrower-class = Sürgücü-sınıfı
 • Hauler = Taşıyıcı
 • Haven-class = Sığınak-sınıfı
 • Heavy cruiser = Ağır kruvazör
 • Hyena-class = Sırtlan-sınıfı
 • ICM-092792 = IIM-092792
 • IGV-55 surveillance vessel = IGV-55 gözetleme gemisi
 • Imperator-class = Muzaffer-sınıfı
 • Imperial I-class = İmparatorluk I-sınıfı
 • Imperial II-class = İmparatorluk II-sınıfı
 • Imperial-class = İmparatorluk-sınıfı
 • Imperious-class = Mütehakkim-sınıfı
 • Infantry Support Platform = Piyade Destek Platformu
 • Interceptor = Avcı gemisi
 • Interdictor-class = Yasaklayıcı-sınıfı
 • Invincible-class = Yenilmez-sınıfı
 • LAAT/le gunship = AİTN/et silah gemisi
 • Landspeeder = Kara süratçisi
 • Light cruiser = Hafif kruvazör
 • Low Altitude Assault Transport = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi
 • Low Altitude Assault Transport carrier = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi kuryesi
 • Low Altitude Assault Transport/infantry = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/piyade
 • Lucrehulk-class LH-3210 cargo freighter = Lucrehulk-sınıfı LH-3210 kargo gemisi
 • Maelstrom-class = Girdap-sınıfı
 • Mandator IV-class = Müvekkil IV-sınıfı
 • Mandator-class = Müvekkil-sınıfı
 • MedStar-class = MedYıldız-sınıfı
 • Mk IX Orbital Maintenance Depot = Mk IX Yörüngesel Bakım Durağı
 • Munificent-class = Cömert-sınıfı
 • Neutron Star-class = Nötron Yıldızı-sınıfı
 • Onager-class = Mancınık-sınıfı
 • Orb-wing = Küre-kanat
 • Pacifier-class = Uzlaştırıcı-sınıfı
 • Passenger freighter = Yolcu yük gemisi
 • Podracer = Pod yarışçısı
 • Prison-tug = Tutuklu römorkörü
 • Providence-class = Öngörü-sınıfı
 • Quasar Fire-class = Yıldız Ateşi-sınıfı
 • Raider-class = Yağmacı-sınıfı
 • Razor-class = Ustura-sınıfı
 • Recusant-class = Muhalif-sınıfı
 • Republic-class = Cumhuriyet-sınıfı
 • Repulsorcraft = Tepmeli itici taşıtı
 • Resurgent-class = Dirilmiş-sınıfı
 • Rigger-class = Sapancı-sınıfı
 • Rogue-class = Serseri-sınıfı
 • Salvation-class = Kurtuluş-sınıfı
 • Sandcrawler = Kum paletlisi
 • Scythe-class = Tırpan-sınıfı
 • Sentinel-class = Gözcü-sınıfı
 • Shuttle = Mekik
 • Single Trooper Aerial Platform (STAP) = Tek Asker Hava Platformu (TAHP)
 • Sleeper ship = Uykucu gemi
 • Solar Sailer = Güneş yelkenlisi
 • Snubfighter = Kütsavaşçı
 • Speeder = Süratçi
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Sphyrna-class = Çekiç-sınıfı
 • Star Courier = Yıldız Kuryesi
 • Star Cruiser = Yıldız Kruvazörü
 • Star Destroyer = Yıldız Destroyeri
 • Star Dreadnought = Yıldız Dretnotu
 • Stardestroyer = Yıldızdestroyeri
 • Starfighter = Yıldız savaşçısı
 • Starhawk-class = Yıldızşahini-sınıfı
 • Starship = Yıldız gemisi
 • StarViper-class = YıldızEngereği-sınıfı
 • Subjugator-class = Boyun Eğdirici-sınıfı
 • Super Star Destroyer = Süper Yıldız Destroyeri
 • Supertanker fuel depot = Süper tank yakıt deposu
 • Supply ship = İkmal gemisi
 • Surveyor-class reconnaissance frigate = Mimar-sınıfı keşif fırkateyni
 • Sovereign-class = Hükümdar-sınıfı
 • Terminus-class = Hudut-sınıfı
 • Theta-class = Teta-sınıfı
 • TIE Advanced v1 = TIE Gelişmiş v1
 • TIE Advanced x1 = TIE Gelişmiş x1
 • TIE Boarding Craft = TIE Çıkarma Aracı
 • TIE fighter prototype = TIE savaşçısı prototipi
 • TIE lander = TIE indirici
 • TIE line = TIE serisi
 • TIE scout = TIE keşifci
 • TIE training drone = TIE eğitim uçangözü
 • TIE whisper starfighter = TIE fısıltı yıldız savaşçısı
 • TIE/ag "Aggressor" Starfighter = TIE/ag "Agresif" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/ba Baron Space Superiority Interceptor = TIE/ba Baron Uzay Üstünlüğü Avcı Gemisi
 • TIE/ca "Punisher" Starfighter = TIE/ca "Cezalandırıcı" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/d "Defender" Multi-Role Starfighter = TIE/s "Savunucu" Çok Rollü Yıldız Savaşçısı
 • TIE/D Defender Elite = Elit TIE/S Savunucu
 • TIE/dg starfighter = TIE/dg yıldız savaşçısı
 • TIE/es assault shuttle = TIE/es taarruz mekiği
 • TIE/fo = TIE/yd
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/id uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/IN interceptor = TIE/IN avcı gemisi
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/ln uzay üstünlüğü yıldız savaşçısı
 • TIE/rp Reaper attack lander = TIE/rp Biçici saldırı indiricisi
 • TIE/sf = TIE/ök
 • TIE/sh shuttle = TIE/me mekik
 • TIE/sk x1 experimental air superiority fighter = TIE/sk x1 deneysel hava üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/vn space superiority fighter = TIE/vn uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/wi modified interceptor = TIE/wi modifiye avcı gemisi
 • Transport = Nakliye
 • Treadspeeder = Pedallı süratçi
 • Treadspeeder bike = Pedallı süratçisiklet
 • Troopship = Asker gemisi
 • Turbulent-class = Türbülans-sınıfı
 • V-19 Torrent starfighter = V-19 Sel yıldız savaşçısı
 • Vengeance-class - İntikam-sınıfı
 • Victory-class = Zafer-sınıfı
 • Vindicator-class = Hak Koruyan-sınıfı
 • Viscount-class - Vikont-sınıfı
 • Warship = Savaş gemisi
 • Wayfarer-class = Yolcu-sınıfı
 • World Devastator = Gezegen Tahripçisi
 • Worldcraft = Gezegen taşıtı

Gemi terimleri ve silahları

 • Accelerometer = Akselerometre
 • Airlock = Hava kilidi
 • ANs-5d "lock track" full-spectrum transceiver = ANs-5d tam spektrum "kilitli takip" alıcı vericisi
 • Blast door = Dayanıklı kapı
 • Cyrogenic power cell = Sirtojenik güç hücresi
 • Deflector shield = Deflektör kalkan
 • Deflector shield generator = Deflektör kalkan jeneratörü
 • Deflector shield generator domes = Deflektör kalkan jeneratörü kubbesi
 • Destroyer-I iyon engine = Destroyer-I iyon motoru
 • Docking platform/Dock = Dok platformu/Dok
 • Ejector seat = Ejektör koltuk
 • Escape pod = Kaçış kapsülü
 • Gemon-4 ion engine = Gemon-4 iyon motoru
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive motivator = Hipersürücü motivatörü
 • Hyperspace transport ring = Hiperuzay nakliye halkası
 • Ion cannon = İyon topu
 • Ion engine = İyon motoru
 • Laser cannon = Lazer topu
 • Locator beacon = Yer bulucu parıldak
 • Missile = Füze
 • Multi-frequency targeting accuisition system = Çok frekanslı hedef kilitlenme sistemi
 • Navigation computer = Navigasyon bilgisayarı
 • P-w401 maneuvering jet = P-w401 manevra jeti
 • Proton sublight drive = Işık altı proton sürücüsü
 • Ray shield = Işın kalkanı
 • S-foil = S-folyo
 • Solar ionization reactor = Güneş iyonlaşma reaktörü
 • Superlaser = Süper lazer
 • Superweapon = Süper silah
 • Targeting computer = Hedefleme bilgisayarı
 • Tractor beam = Çekici ışın
 • Tractor beam projector = Çekici ışın projektörü
 • Tractor beam targeting array = Çekici ışın hedefleme dizisi
 • Tractor beam tracking array = Çekici ışın takip dizisi
 • Turbolaser = Turbolazer
 • Twin ion engine = İkiz iyon motoru
 • Viewscreen = Görüntüleme ekranı
 • XX-9 heavy turbolaser battery = XX-9 ağır turbolazer bataryası

Silah isimleri ve türleri

 • 773 Firepuncher rifle = 773 Ateşzımbacı tüfek
 • Amban phase-pulse blaster = Amban aşamalı titreşim blasterı
 • Blaster pistol = Blaster tabancası
 • Blaster rifle - Blaster tüfeği
 • Boiler rifle = Kazanlı tüfek
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Concave Dish Composite Beam Superlaser = Bükey Çanak Kompozit Işın Süperlazeri
 • D-93 Incinerator flamethrower = D-93 Yakıcı alev makinesi
 • D-93w flame projector gun = D-93w alev projektör silahı
 • Darksaber = Karakılıç
 • Electro-proton bomb = Elektro proton bombası
 • Electromagnetic pulse = Elektromanyetik darbe
 • Hammertong = Çekiçkıskacı
 • Heavy bore rifle = Ağır sondaj tüfeği
 • Flamethrower = Alev makinesi
 • Light repeating blaster = Hafif mükerrer blaster
 • Nerve gas = Sinir gazı
 • Nerve toxin = Sinir toksini
 • Trandoshan doubler = Trandosha ikileyici
 • Percussive cannon = Vurmalı top
 • Scatterblaster = Saçmablaster
 • Scattergun = Saçmasilah
 • Self-Propelled Heavy Artillery-Turbolaser (SPHA-T) = Öz İtişli Ağır Top-Turbolazer (ÖİAT-T)
 • Snub-blaster = Küt blaster
 • Z6 riot control baton = Z6 isyan bastırma copu

Genel terimler ve sözler

 • 17kv antipersonnel twin blaster = 17kv antipersonel ikiz blaster
 • 2-1B-series medical droid = 2-1B-serisi medikal droid
 • 212th Attack Battalion = 212. Saldırı Taburu
 • 21st Nova Corps = 21. Nova Kolordusu
 • 3PO-series protocol droid = 3PO-serisi protokol droidi
 • 41st Elite Corps = 41. Elit Kolordu
 • 41st Scout Battalion = 41. Gözcü Tabur
 • 614-AvA speeder bike = 614-AvA süratçisiklet
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Arama Kolordusu
 • A History of Persuasive Art in the Galaxy = Galakside İkna Edici Sanatın Bir Hikayesi
 • A-wing = A-wing
 • A/SF-01 B-wing starfighter = A/SF-01 B-wing yıldız savaşçısı
 • AB-75 bo-rifle = AB-75 bo-tüfeği
 • Abrion sector = Abrion sektörü
 • Abstract art = Soyut sanat
 • ABY = YSS
 • Acclamator-class transgalactic military assault ship = Acclamator-sınıfı transgalaktik askeri taarruz gemisi
 • Admiral = Amiral
 • Agent = Ajan
 • Agrarian world = Agrarialı dünya
 • Agriworld = Tarım dünyası
 • Airbrush = Boya yabancası
 • Airlift = Hava nakli
 • AJ^6 borg brain = AJ^6 siborg beyin
 • AJ^6 cyborg construct = AJ^6 siborg inşası
 • Alliance Fleet = Birlik Filosu
 • Alliance High Command = Birlik Yüksek Komutası
 • Alliance SpecForces = Birlik Özel Kuvvet
 • Alliance Starfighter Corps = Birlik Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Alpha-3 Nimbus-class V-wing starfighter = Alfa-3 Hale-sınıfı V-wing yıldız savaşçısı
 • Ambassador = Elçi
 • Anchorhead = Çapabaşı
 • Anti-droid sentiment = Droid karşıtı düşünce
 • Anti-glare goggles = Yansıma engelleyici gözlükler
 • Anti-Jedi sentiment = Jedi karşıtı düşünce
 • Antigrav = Yer çekimi karşıtı
 • Antilles intercept = Antilles yol kesmesi
 • Antiox mask = Antioks maskesi
 • Arachnid = Örümceğimsi
 • ARC program = GKK programı
 • Archaeology = Arkeoloji
 • Archduke = Arşidük
 • Armored Assault Tank = Zırhlı Taarruz Tankı
 • Armorplast = Zırhplast
 • Armorweave = Örgü-zırh
 • Art director = Sanat yönetmeni
 • Art Group = Sanat Grubu
 • Art workshop = Sanat atölyesi
 • Articulated holographic color separator = Eklemli holografik renk ayırıcı
 • Askajian = Askajili
 • Assassin droid = Suikastçı droid
 • Assault cannon = Taarruz topu
 • Asteroid = Asteroit
 • Astromech = Astromekanik
 • Astromech droid = Astromekanik droid
 • Atrisian Basic = Ortak Artisiaca
 • Attack on ... = ... saldırısı
 • Attack Run Rancor Alderaan Niner = Alderaan Dokuzuncu Saldırı Koşusu Rancoru
 • Aurebesh = Aurebesh
 • Autobiocron = Otobiyokron
 • Auzituck anti-slaver gunship = Auzituck köleci karşıtı savaş gemisi
 • Avenue of the Core Founders = İç Bulucular Bulvarı
 • Axial superlaser = Eksensel süperlazer
 • B-series battle droid = B-serisi savaş droidi
 • B'omarr Order = B'omarr Düzeni
 • B1-series battle droid = B1-serisi savaş droidi
 • B2-HA super battle droid = B2-HA süper savaş droidi
 • B2-series super battle droid = B2-serisi süper savaş droidi
 • Baffleweave = Baffleweave
 • Baked cushnips with fral = Fırında fralli cimcik
 • Baktoid Armor Workshop = Baktoid Zırh Atölyesi
 • Baleen-class heavy freighter = Baleen-sınıfı ağır yük gemisi
 • Baobab EZ3 Airbrush = Baobab EZ3 Boya Tabancası
 • BARC speeder = BGKK süratçisi
 • Barons Hed = Baronlar Hed'i
 • Battle droid = Savaş droidi
 • Battle of Coruscant (Jedi-Sith War) = Coruscant Savaşı (Jedi-Sith Savaşı)
 • Battle station = Savaş istasyonu
 • BB-series astromech droid = BB-serisi astromekanik droid
 • BBY = YSÖ
 • Beast Wars = Canavar Savaşları
 • Before ReSynchonization (BrS) = ReSenkronize Öncesi (RSÖ)
 • Begamore two-headed dog = Begamore çift kafalı köpeği
 • Behemoth from World Below = Alt Dünya'dan Behemoth
 • Belbullab-22 heavy starfighter = Belbullab-22 ağır yıldız savaşçısı
 • Benduday = Bendugünü
 • Bestoon Legacy = Bestoon Mirası
 • Binoculars = Dürbün
 • Bio-chip = Biyo-çip
 • Black Leader = Siyah Lider
 • Black market = Karaborsa
 • Black One = Black One
 • Black Squadron (Resistance) = Kara Filo (Direniş)
 • Black Squadron = Kara Filo
 • Blaster = Blaster
 • Blaster cannon = Blaster topu
 • Blaster rifle = Blaster tüfeği
 • Blizzard Force = Tipi Gücü
 • Blizzard Force = Tipi Kuvveti
 • Blizzard One = Tipi Bir
 • Blue Shadow Virus = Mavi Gölge Virüsü
 • Blue Squadron = Mavi Filo
 • Blue Three = Mavi Üç
 • Blurrg-1120 holdout blaster = Blurrg-1120 cep blasterı
 • Bo-rifle = Bo-tüfeği
 • Boiler rifle = Kaynatıcı tüfek
 • Bombing of the Jedi Temple hangar = Jedi Tapınağı hangarının bombalanması
 • Bone fragmenter = Kemik parçalayıcı
 • Boonta Eve Classic = Boonta Arifesi Klasiği
 • Boonta Eve Podrace = Boonta Arifesi Pod yarışı
 • Bothan spynet = Bothan casus ağı
 • Bounty hunter = Ödül avcısı
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Bracelet of the Sutro = Sutro Bilekliği
 • Brain = Beyin
 • Breath mask = Nefes maskesi
 • Broken Horn Syndicate = Kırık Boynuz Çetesi
 • BTA-NR2 Y-wing starfighter = BTA-NR2 Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL Y-wing starfighter = BTL Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL-A4 Y-wing assault starfighter/bomber = BTL-A4 Y-wing taarruz yıldız savaşçısı/bombacı
 • BTL-A4 Y-wing starfighter = BTL-A4 Y-wing yıldız savaşçısı
 • Bulk freighter = Bulk yük gemisi
 • Bureau of Ships and Services = Gemi ve Servis Bürosu
 • Burning Rancors = Tutuşan Rancorlar
 • C-9979 landing craft = C-9979 çıkarma aracı
 • C-ROC Gozanti-class light cruiser = C-ROC Gozanti-sınıfı hafif kruvazör
 • C1-series astromech droid = C1-series astromekanik droid
 • Campaigns of Saw Gerrera's Partisans = Saw Gerrera'nın Partizanları'nın seferleri
 • Cannom collar = Cannom yakası
 • Cantina = Kantina
 • Cantocoin = Cantopara
 • Capture of Eeth Koth = Eeth Koth'un ele geçirilmesi
 • Carbonite = Karbonit
 • Carida system = Carida sistemi
 • Cartoonist = Karikatürist
 • Centaxday = Centaxgünü
 • Central power distribution grid = Merkezi güç dağıtım şebekesi
 • Chain of Wisdom = Bilgelik Zinciri
 • Chalmun's Spaceport Cantina = Chalmun'un Uzay Limanı Kantinası
 • Chancellor Palpatine award for Clarity in Crisis = Kaos esaslı resmetme tekniği
 • Chancellor's Special Council on Restrictive Enterprise = Şansölye'nin Sınırlayıcı Girişim için Özel Konseyi
 • Chaos-based rendering techniques = Kaos esaslı resmetme tekniği
 • Chief informational officer = Şef istihbarat subayı
 • Chindinkalu flute = Chindinkalu flütü
 • Chromium = Krom
 • Church of the Force = Güç Kilisesi
 • CIS Shadowfeed = BSK Gölgeyayını
 • Citadel = Hisar
 • Citizen's fleet = Vatandaş filosu
 • Climate disruption array = İklim bozma uydusu
 • Cloaking device = Gizlenme cihazı
 • Clone = Klon
 • Clone Commander = Klon Komutan
 • Clone shock trooper = Klon baskın askeri
 • Clone trooper = Klon asker
 • Clone trooper armor = Klon asker zırhı
 • Clone Wars = Klon Savaşları
 • Cobalt Squadron = Kobalt Filo
 • Cockpit = Kokpit
 • Code cylinder = Kod silindiri
 • Codian Moon = Codian Moon
 • Cold assault stormtrooper = Cold assault stormtrooper
 • Cold War (Galactic Republic–Sith Empire) = Soğuk Savaş (Galaktik Cumhuriyet–Sith İmparatorluğu)
 • Cold War = Soğuk Savaş
 • Cold weather assault stormtrooper = Soğuk hava taaruz stormtrooper'ı
 • Comlink = İletişimzinciri
 • Comlink = Telsiz
 • Comm station = İletişim istasyonu
 • Commandant = Amir
 • Commander = Komutan
 • Commander of Coins = Sikke Kumandanı (Oyun kartı)
 • Communications droid = İletişim droidi
 • Communications Officer = İletişim Subayı
 • Communications relay = İletişim rölesi
 • Concession stand = Büfe
 • Concussion missile = Sarsıntı füzesi
 • Concussion missile launcher = Sarsıntı füze atar
 • Conflagrine-14 = Conflagrine-14
 • Conquest of Kaller = Kaller Fethi
 • Consular-class space cruiser = Danışman-sınıfı uzay kruvazörü
 • Core Five = Merkez Beşli
 • Corellian Spike = Corellia Ekseri
 • Coronation of Queen Amidala = Kraliçe Amidala'nın Taç Giyme Töreni
 • Cortosis = Kortosis
 • Corusca sector = Corusca sektörü
 • Coruscant Guard = Coruscant Muhafızları
 • Coruscant publishing houses = Coruscant Yayıncılık Haneleri
 • Coruscant subsector = Coruscant alt sektörü
 • Coruscant system = Coruscant sistemi
 • Count = Kont
 • CR90 corvette = CR90 korvet
 • Crittermonger = Yaratık taciri
 • Crossguard lightsaber = Balçak ışın kılıcı
 • Crush gauntlet = Crush gauntlet
 • Cryptosurgeon = Kriptocerrah
 • Cybernetics = Sibernetik
 • Cybernetics = Sibernetikler
 • Cyborg = Siborg
 • Cybot Galactica = Cybot Galactica
 • Cyramech = Cyramech
 • Cyrkon Extraction = Cyrkon Çıkarması
 • D-93 Incinerator flamethrower = D-93 Fırın alev makinesi
 • Dagger of Mortis = Mortis Hançeri
 • Dangler = Dangler
 • Dark Lord of the Sith = Sith'in Kara Lordu
 • Dark Nest Crisis = Kara Yuva Krizi
 • Dark Reaper Crisis = Kara Ölüm Krizi
 • Dark Side Elite = Karanlık Taraf Seçkinleri
 • Dark side of the Force = Güç'ün karanlık tarafı
 • Dark Wars = Kara Savaşlar
 • Darth = Darth
 • Darth Vader's armor = Darth Vader'ın zırhı
 • Darth Vader's TIE Advanced = Darth Vader'ın TIE Gelişmiş'i
 • Data probe = Veri sondası
 • Databank = Veri bankası
 • Datapad = Veri tableti
 • Day of Ascendancy = Egemenlik Günü
 • DBY-827 heavy turbolaser turret = DBY-827 ağır turbolazer tareti
 • DC-15A blaster carbine = DC-15A blaster karabina
 • DC-15A blaster rifle = DC-15A blaster tüfeği
 • DC-17 hand blaster = DC-17 blaster tabancası
 • Deactivator = Deaktivatör
 • Dear Anguillon = Dear Anguillon
 • Dear Anguillon = Sevgili Anguillon
 • Death = Ölüm
 • Death Squadron = Ölüm Filosu
 • Death Star's shield generator = Ölüm Yıldızı'nın kalkan jeneratörü
 • Death Watch = Ölüm Gözcüleri
 • Decicred = Decikredi
 • Declaration of a New Republic = Yeni Cumhuriyet Beyannamesi
 • Declaration of Rebellion = İsyan Beyannamesi
 • Dedlanite = Dedlanit
 • Defense of Maridun = Maridun Savunması
 • Deflector shield = Yansıtıcı kalkan
 • Deflector shield generator = Yansıtıcı kalkan jeneratörü
 • Dejarik = Dejarik
 • Delta-7 Aethersprite-class light interceptor = Delta-7 Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Delta-7B Aethersprite-class light interceptor = Delta-7B Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Delta-class T-3c shuttle = Delta-sınıfı T-3c mekik
 • Demolition droid = Yıkım droidi
 • Desert = Çöl
 • Deterium = Deteryum
 • DevTech Sidearms = DevTech Sidearms
 • Dex's Diner = Dex'in Lokantası
 • DH-17 blaster pistol = DH-17 blaster tabancası
 • Diatium = Diyatiyum
 • Diet = Diyet
 • Diplomat = Diplomat
 • Director of Imperial Energy Systems = İmparatorluk Enerji Sistemleri'nin Direktörü
 • Dissolution of the Imperial Senate = İmparatorluk Senatosu'nun feshi
 • DL-18 blaster pistol = DL-18 blaster tabancası
 • DLT-18 laser rifle = DLT-18 lazer tüfeği
 • DLT-19 heavy blaster rifle = DLT-19 ağır blaster tüfeği
 • DLT-20A blaster rifle = DLT-20A blaster tüfeği
 • Docking Bay 94 = 94. rıhtım
 • Docking ring = Kenetlenme halkası
 • Doonium = Dunyum
 • Dorenian Beshniquel = Dorenian Beshniquel
 • Double jocimer = Double jocimer
 • Double-bladed spinning lightsaber = Çift bıçaklı dönen ışın kılıcı
 • Draggulch Period= Draggulch Dönemi
 • Droid = Droid
 • Droid brain = Droid beyni
 • Droid Gotra = Droid Gotra
 • Droid starfighter = Droid yıldız savaşçısı
 • Droid tri-fighter = Droid tri-savaşçı
 • Droid tri-fighter = Droid tri-savaşçısı
 • Droideka = Droideka
 • Droidsmith = Droid ustası
 • Droidspeak code = Droid konuşma kodu
 • Drum = Davul
 • DSD1 dwarf spider droid = DSD1 cüce örümcek droid
 • Ductavis Era = Ductavis Devri
 • Duel in Palpatine's office = Palpatine'in ofisinde düello
 • Duel in Palpatine's Office = Palpatine'in ofisinde düello
 • Duel in the Galactic Senate = Galaktik Senato'da düello
 • Duel on Mustafar = Mustafar düellosu
 • DUM-series pit droid = DUM-serisi pit droidi
 • Duranium = Duranium
 • Durasteel = Durasteel
 • Dusat aft-firing EMP emitter = Dusat aft-ateşleyici EMP emitör
 • Dustig sector = Dustig sektörü
 • Dyne 577 radial atomizer engine = Dyne 577 radial atomizer engine
 • E-11 blaster rifle = E-11 blaster tüfeği
 • E-5 blaster rifle = E-5 blaster tüfeği
 • E-Web heavy repeating blaster cannon = E-Web ağır mükerrer blaster topu
 • EE-3 carbine rifle = EE-3 karabina tüfeği
 • EF76 Nebulon-B escort frigate = EF76 Nebulon-B eskort fırkateyni
 • EG-series = EG-serisi
 • Eight of Flasks = Matara sekizlisi
 • Electobinoculars = Elektrodürbün
 • Electro refractometer = Elektro refraktometre
 • Electrobinocular = Elektrodürbün
 • Electrostaff = Elektroasa
 • Empire Day = İmparatorluk Günü
 • Encryption module = Şifreleme modülü
 • Endor system = Endor sistemi
 • Endor's Moon = Endor'un Ayı
 • Energy slingshot = Enerji sapanı
 • Engine = Motor
 • Engine unit = Motor birimi
 • Engineer = Mühendis
 • Eravana = Eravana
 • Escape from Cloud City = Bulut Şehri'nden kaçış
 • Eta-2 Actis-class light interceptor = Eta-2 Actis-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Eternity Vault Operation = Sonsuzluk Mahzeni Operasyonu
 • EV unit = EV birimi(EV birimi olarak ilk tanımlanışı)
 • Evacuation of ... = ... tahliyesi
 • Expansionist Era = Yayılmacı Devir
 • F-11D blaster rifle = F-11D blaster tüfeği
 • Fabritech = Fabritek
 • Fall of the Old Republic = Eski Cumhuriyet'in Düşüşü
 • Festival of Light = Işık Festivali
 • Fifth class droid = Beşinci sınıf droid
 • Findsman = Findsman
 • Fineweave sherculién-cloth = Fineweave sherculién-giysisi
 • First class droid = Birinci sınıf droid
 • First Jedi Purge = İlk Jedi Tasfiyesi
 • First Order army = İlk Düzen ordusu
 • First Order military = İlk Düzen askeriyesi
 • First Order Special Forces = İlk Düzen Özel Kuvvetleri
 • First Order starfighter corps = İlk Düzen yıldız savaşçısı kolordusu
 • First Order stormtrooper armor = İlk Düzen stromtrooper zırhı
 • First Order TIE Fighter Pilot = İlk Düzen TIE Savaşçısı Pilotu
 • First Senator = Baş Senatör
 • First Senator = Baş Senatör
 • Flametrooper = Alev askeri
 • Flare = Flare
 • Flesh peeler = Deri sökücü
 • Fleuréline weave = Fleuréline örgüsü
 • Flight computer = Uçuş bilgisayarı
 • Flight suit = Uçuş giysisi
 • Focusing jewel = Odaklama mücevheri
 • Foodstuff = Yemek
 • Foot = Ayak
 • Foot Patrol 7 = Foot Patrol 7
 • Force = Güç
 • Force Ability = Güç Yeteneği
 • Force Choke = Güç Boğuşu
 • Force Grip = Güç Pençesi/Tutuşu
 • Force Jump = Güç Zıplaması
 • Force lightning = Güç yıldırımı
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force pike = Force pike
 • Force power = Güç yeteneği
 • Force Pull = Güç Çekişi
 • Force Push = Güç İtişi
 • Force Reflection = Güç Defleksiyonu
 • Force Vision = Güç Önsezisi
 • Force-sensitive = Güç'e Hassas
 • Form II = Form II
 • Form III = Form III
 • Form IV = Form IV
 • Form V = Form V
 • Form VII = Form VII
 • Fourth class droid = Dördüncü sınıf droid
 • Fourth Great Schism = Dördüncü Büyük Bölünme
 • Free Trade Zone = Serbest Ticaret Alanı
 • Free Virgillia-class Bunkerbuster = Özgür Virgillia-class Sığnakyıkıcı
 • FreiTek Incorporated = FreiTek Incorporated
 • Fuel = Yakıt
 • Fuel driver = Yakıt sürücüsü
 • Funeral of Padmé Amidala = Padmé Amidala'nın cenazesi
 • Fusion Cloud = Füzyon Bulutu
 • FWMB-10 repeating blaster = FWMB-10 mükerrer blaster
 • FX-9 surgical assistant = FX-9 ameliyat asistanı
 • FX-series medical assistant droid = FX-serisi medikal asistan droid
 • Gabdorin = Gabdorin
 • Gaderffii stick = Gaderffii stick
 • Galactic Basic = Ortak Lisan
 • Galactic Basic Standard = Standart Ortak Lisan
 • Galactic Concordance = Galaktik Ahenk
 • Galactic Constitution = Galaktik Anayasa
 • Galactic Emperor = Galaktik İmparator
 • Galactic Empire = Galaktik İmparatorluk
 • Galactic Republic Navy = Galaktik Cumhuriyet Donanması
 • Galactic Senate Building = Senato Binası
 • Galactic War = Galaktik Savaş
 • Gambling = Kumar
 • Garel system = Garel sistemi
 • Gas = Benzin
 • Gaulus sector = Gaulus sektörü
 • Gender = Cinsiyet
 • General = General
 • Geonosian sonic blaster = Geonosian sonic blaster
 • Geonosis system = Geonosis sistemi
 • Ghost = Ghost
 • Ghost Nebula = Ghost Nebula
 • Gian speeder = Gian süratçisi
 • Glee Anselm = Glee Anselm
 • Glie-44 blaster pistol = Glie-44 blaster tabancası
 • Glowrod = Korçubuk
 • GNK-series power droid = GNK-serisi güç droidi
 • GO-4 laser cannon = GO-4 lazer topu
 • Goggles = Gözlükler
 • Gordian Reach = Gordian Alanı
 • Gorobunn's family = Gorobunn'un ailesi
 • Governor = Vali
 • Governor of Naboo = Naboo Valisi
 • Gozanti-class cruiser = Gozanti-sınıfı kruvazör
 • Graffiti = Graffiti
 • Grand Army of the Republic = Büyük Cumhuriyet Ordusu
 • Grand Master = Büyük Usta
 • Grand Moff = Büyük Moff
 • Grand Plan = Büyük Plan
 • Grand Vizier = Vezir-i Azam
 • Grav-ball = Yerçekbol
 • Gravity = Yerçekimi
 • Gravity well = Yerçekimi kuyusu
 • Great Disaster = Büyük Felaket (Yüksek Cumhuriyet Devri'nde yaşanan olay)
 • Great Jedi Purge = Büyük Jedi Tasfiyesi
 • Great Manifest Period = Büyük Manifesto Dönemi
 • Great Peace of the Republic = Büyük Cumhuriyet Barışı
 • Great Pit of Carkoon = Büyük Carkoon Çukuru
 • Great ReSynchronization = Büyük ReSenkronize
 • Great Works = Büyük Eserler
 • Green Leader = Yeşil Lider
 • Green Loch Hill = Yeşil Göl Tepesi
 • Green Squadron = Yeşil Filo
 • Grenade = El bombası
 • Grizm = Grizm
 • Ground Logistics Division = Kara Lojistik Bölmesi
 • Growdi Harmonique = Growdi Harmonique
 • Guardian's Mantra = Gardiyan Mantrası
 • Guavian Death Gang security soldier armor = Guavian Ölüm Çetesi güvenlik askeri zırhı
 • Guavian security soldier = Guavian güvenlik askeri
 • Gungan Grand Army = Gungan Büyük Ordusu
 • Gunship = Silah gemisi
 • Gyro stabilizer = Gyro dengeleyici
 • H-type Nubian yacht = H-tipi Nubian yat
 • Haillu = Haillu
 • Hangar = Hangar
 • Hanna City = Hanna Şehri
 • Hanna pendant = Hanna pendant
 • Harbinger = Harbinger
 • Head of Security = Baş Güvenlik
 • Heart = Kalp
 • Heat exchange matrix = Isı değişimi matrisi
 • Heat sensor = Isı sensörü
 • Heavy laser cannon = Ağır lazer topu
 • High Galactic = Yüksek Galaktik
 • High Galactic alphabet = Yüksek Galaktik alfabe
 • High Republic Era = Yüksek Cumhuriyet Devri
 • High-energy reflector cup = Yüksek enerjili yansıtıcı kap
 • HMP droid gunship = HMP droid silah gemisi
 • Holdo maneuver = Holdo manevrası
 • Holo faker = Sahte holo
 • Holo-disk = Holo-disk
 • Holo-link = Hololink
 • Holo-map = Holo harita
 • Holo-periodicals = Holo-periodicals
 • Holobook = Holokitap
 • Holocam = Holocam
 • Holocron = Holokron
 • Hologram = Hologram
 • Holographer = Holografiker
 • Holographer = Holographer
 • Holographic media = Holografik medya
 • Holography = Holografi
 • HoloNet = HoloNet
 • Holonet data node = Holonet veri bölümü
 • HoloNet News = HoloNet Haber
 • Holoplate = Holoplate
 • Holoproj = Holoproj
 • Holoprojector = Holoprojektör
 • Home One = Home One
 • Homeworld = Ana gezegen
 • Homing beacon = Radyo parıldağı
 • Hosnian Cataclysm = Hosnian Felaketi
 • Hosnian Prime = Hosnian Prime
 • Hosnian system = Hosnian sistemi
 • Hoth system = Hoth sistemi
 • House Valorum = Valorum Hanesi
 • Hovering pram = Uçan beşik
 • HRD/human replica droid = HDR/insan benzeri droid (Örnek: Guri)
 • Humanoid = İnsansı
 • Hundred-Year Darkness = Yüzyıllık Karanlık
 • Hunting = Av
 • Hutt Space = Hutt Uzayı
 • Huttese = Huttca
 • Huttsplitter blaster rifle = Huttsplitter blaster tüfeği
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive pod = Hiperuzay kapsülü
 • Hyperlane/Hyperroute/Hyperway/Hyperspace route/Hyperspace lane = Hiperyol
 • Hypermatter reactor = Hipermadde reaktörü
 • Hyperspace = Hiperuzay
 • Hyperwind = Hiperrüzgar
 • Hypodermic injector = Şırınga enjektörü
 • Idiot face = Budala (Oyun kartı)
 • IG-100 MagnaGuard = IG-100 MagnaGardiyan
 • IG-86 sentinel droid = IG-86 sentinel droid
 • IG-RM bodyguard and enforcer droid = IG-RM muhafız ve zorlayıcı droid
 • IG-series = IG-serisi
 • Iketa stone = Iketa taşı
 • Ikledu Wastes = Ikledu Çölü
 • Illustrator = İllüstratör
 • Imperial Army = İmparatorluk Ordusu
 • Imperial City = İmparatorluk Şehri
 • Imperial combat driver = İmparatorluk muharebe sürücüsü
 • Imperial Command = İmparatorluk Komutası
 • Imperial commando = İmparatorluk komandosu
 • Imperial Court = İmparatorluk Mahkemesi
 • Imperial crest = İmparatorluk arması
 • Imperial Era = İmparatorluk Devri
 • Imperial Instruments of Surrender = İmparatorluk Teslim Belgesi
 • Imperial Military = İmparatorluk Askeriyesi
 • Imperial military uniforms = İmparatorluk Askeri Üniforma
 • Imperial military uniforms = İmparatorluk askeri üniformaları
 • Imperial Navy = İmparatorluk Donanması
 • Imperial officer = İmparatorluk subayı
 • Imperial officer battle armor = İmparatorluk subayı muharebe zırhı
 • Imperial Period = İmparatorluk Dönemi
 • Imperial Reunification = İmparatorluk Yenidenn Birleşmesi
 • Imperial Starfighter Corps = İmparatorluk Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Imperial Starfighter Corps = İmparatorluk Yıldız savaşçısı Kolordusu
 • Imperial Starfighter Pilot|TIE fighter pilot = TIE savaşçısı pilotu
 • Imperial Super Commando = İmparatorluk Süper Komandosu
 • Imperial weapons technician = İmparatorluk silahları teknisyeni
 • Inch = İnç
 • Indecta Era = Indecta Devri
 • Independent HoloNet Node operator = Bağımsız HoloNet Bölümü operatörü
 • Independent HoloNet Node operator = Bağımsız HoloNet Devresi operatörü
 • Independent Movement for Self-Determination = Özerklik için Bağımsızlık Hareketi
 • Industrial Automaton = Endüstriyel Otomaton
 • Infantry Support Platform = Piyade Destek Platformu
 • Infocache node = Bilgisaklama devres
 • Infocache node = Infocache node
 • Inhibitor chip = İnhibitör çip
 • Inoxium = İnoksiyum
 • Inquisitorius = Engizisyon
 • Insetoid = Böceksi
 • Inter-Sith Wars period = Sith'ler arası Savaşlar dönemi
 • Interdiction field = Hacir alan
 • Interdiction field = Kısıtlayıcı alan
 • Interrogator droid = Sorgucu droid
 • Invasion of Naboo = Naboo İşgali
 • Invasion of Scipio = Scipio İşgali
 • Invasion of Utapau = Utapau İşgali
 • Ion blaster = İyon blaster
 • Ion pulse = İyon titreşimi
 • Iridonia = Iridonia
 • Iron Blockade = Demir Abluka
 • IT-O Interrogation Unit = IT-O Sorgu Birimi
 • J-type 327 Nubian starship = J-türü 327 Nubia yıldız gemisi
 • J-type diplomatic barge = J-type diplomatik mavna
 • Jabba's Palace = Jabba'nın Sarayı
 • Jakku = Jakku
 • Jakku system = Jakku sistemi
 • Japrael sector = Japrael sektörü
 • Japrael system = Japrael sistemi
 • Jawa = Jawa
 • JB-37 blaster cannon = JB-37 blaster topu
 • Jedi = Jedi
 • Jedi Civil War = Jedi İç Savaşı
 • Jedi Code = Jedi Kodu
 • Jedi hibernation trance = Jedi uykusu transı
 • Jedi High Council = Jedi Yüksek Konseyi
 • Jedi Knight = Jedi Şövalyesi
 • Jedi Master = Jedi Ustası
 • Jedi Order = Jedi Düzeni
 • Jedi starfighter = Jedi yıldız savaşçısı
 • Jetpack = Sırt roketi
 • Joben T-85 speeder bike = Joben T-85 süratçisiklet
 • Joint crippler = Eklem sakatlayıcı
 • Journeyman Protector = Ustabaşı Muhafızı
 • Judicial Department = Yargı Departmanı
 • Judiciary = Yargı
 • Jungle = Yağmur ormanı
 • Junk dealer = Hurda tüccarı
 • K79-S80 Imperial Troop Transport = K79-S80 İmparatorluk Asker Nakliyesi
 • Kachirho = Kachirho
 • Kalee = Kalee
 • Kaleesh = Kaleesh
 • Kalidor Crescent = Kalidor Crescent
 • Kaller = Kaller
 • Kallidah = Kallidah
 • Kallidahin = Kallidahin
 • Kamino = Kamino
 • Kamino system = Kamino sistemi
 • Kaminoan = Kaminoan
 • Kanan Jarrus' lightsaber = Kanan Jarrus'un ışın kılıcı
 • Kanjiklub = Kanjiklub
 • Kanz Disorders = Kanz Karışıklıkları
 • Kashyyyk = Kashyyyk
 • Kashyyyk system = Kashyyyk sistemi
 • Katarn family compund = Katarn aile yerleşkesi
 • Kel Dor = Kel Dor
 • Khetanna = Khetanna
 • Kicking the Rancor = Rancoru tekmeleme
 • Kidnapping of the Papanoida daughters = Papanoida kızlarının kaçırılması
 • Kime Enanrum Academy of Arts = Kime Enanrum Sanat Akademisi
 • Kinetic choreography = Kinetik koreografi
 • King = Kral
 • Kirdo III = Kirdo III
 • Klatooinian = Klatooinian
 • Kloo horn = Kloo horn
 • Knights of Ren = Ren Şövalyeleri
 • Knitting = Knitting
 • Kooriva = Kooriva
 • Koorivar = Koorivar
 • Kowak = Kowak
 • Kuat = Kuat
 • Kuat Drive Yards = Kuat Sürücü Tersaneleri
 • Kuat sector = Kuat sektörü
 • Kuat system = Kuat sistemi
 • Kuat Systems Engineering = Kuat Sistem Mühendislik
 • Kuat-Entralla Engineering = Kuat-Entralla Mühendislik
 • Kubaz = Kubaz
 • Kubindi = Kubindi
 • KX4 dorsal laser turret = KX4 sırt lazer tareti
 • Kyber crystal = Kyber kristali
 • KYD-21 blaster pistol = KYD-21 blaster tabancası
 • Kylo Ren's lightsaber = Kylo Ren'in ışın kılıcı
 • Kymoodon Era = Kymoodon Devri
 • Kyuzo = Kyuzo
 • Labor camp = Uğraş kampı
 • Labor droid = İşçi droid
 • Lambda-class T-4a shuttle = Lambda-sınıfı T-4a mekik
 • Landing craft = İniş aracı
 • Language = Dil
 • Language = Lisan
 • Lannik = Lannik
 • Lasan High Honor Guard = Lasan Yüksek Onur Muhafızı
 • Lasan-Malamut Firearms Corporation = Lasan-Malamut Firearms Corporation
 • Lasat = Lasat
 • Laser = Lazer
 • Laser turret = Lazer tareti
 • Lawbringer = Lawbringer
 • Lawyer = Avukat
 • Lebrasa Argente School for the Arts and Persuasive Sciences = Lebrasa Argente Sanat ve İknacılık Bilimi Okulu
 • Legislative Commons = Legislative Commons
 • Lekku = Lekku
 • Level 5121 = 5121. seviye
 • Leviathan Grub = Azman tırtıl
 • Lianna = Lianna
 • Liberation of ... = ...'nın kurtarılışı
 • Liberation of Coruscant = Coruscant'ın Kurtuluşu
 • Liberation of Lothal = Lothal'ın Kurtuluşu
 • Libertine = Libertine
 • Life support = Yaşam desteği
 • Light freighter = Hafif yük gemisi
 • Light Infantry Utility Vehicle = Hafif Piyade Kamyoneti
 • Lightsaber = Işın kılıcı
 • Lightsaber combat = Işın kılıcı muharebesi
 • Lightsaber duel = Işın kılıcı düellosu
 • Light side of the Force = Güç'ün aydınlık tarafı
 • Limb = Uzuv
 • Lizard Crab = Keler yengeç
 • LM-432 crab droid = LM-432 yengeç droid
 • LO-KD57 = LO-KD57
 • Loadlifter droid = Yük droid
 • Locations = Konumlar
 • Lola Sayu = Lola Sayu
 • LOM-series protocol droid = LOM-serisi protokol droidi
 • Lost Tribe of Sith = Kayıp Sith Kabilesi
 • Lost Tribe of Sith emergence = Kayıp Sith Kabilesi'nin ortaya çıkışı
 • Lothal = Lothal
 • Lothal Calendar = Lothal Takvimi
 • Lothal sector = Lothal sektörü
 • Lothal system = Lothal sistemi
 • LothalNet comm tower E-272 = LothalNet iletişim kulesi E-272
 • Lowick = Lowick
 • Loyalist Committee = Sadıklar Komitesi
 • LPA = LPA
 • LR1K sonic cannon = LR1K sonik topu
 • Lucrehulk-class Battleship = Lucrehulk-sınıfı Muharebe Gemisi
 • Lumiya's Sith = Lumiya'nın Sith'leri
 • Lurch Canyon = Lurch Kanyonu
 • Lurmen = Lurmen
 • Luxury liner = Lüks konteyner
 • Maad-38 heavy laser cannon = Maad-38 ağır Lazer topu
 • Mabari = Mabari
 • Macrobinocular viewplate (Picture only) = Macrobinocular viewplate (Sadece resim)
 • Macrobinocular viewplate = Makrobinoküler görüş alanı
 • Macrobinocular viewplate = Makrodürbün görüş plağı
 • Macrobinoculars = Macrobinoculars
 • Macroscope = Makroskop
 • Mag-pulse grenade = Mag-pulse grenade
 • Magic = Sihir
 • Magnatomic = Mahnatomik
 • Magnetic paralyzing pincer lock = Felç edici magnetik kıskaç kilidi
 • Major = Binbaşı
 • Malastare = Malastare
 • Malastare system = Malastare sistemi
 • Mandalore = Mandalore
 • Mandalore sector = Mandalore sektörü
 • Mandalore system = Mandalore sistemi
 • Mandalorian armor = Mandalor zırhı
 • Mandalorian cataclysm = Mandalor felaketi
 • Mandalorian civil war (Clone Wars) = Mandalor iç savaşı (Klon Savaşları)
 • Mandalorian civil war = Mandalor iç savaşı
 • Mandalorian Civil War = Mandalor İç Savaşı
 • Mandalorian vambrace = Mandalor bilekliği
 • Mandalorian Wars = Mandalor Savaşları
 • Manderon Period = Manderon Dönemi
 • Manpha = Manpha
 • Maridun = Maridun
 • Mark of Illumination = Mark of Illumination
 • Marksman-H training remote = Nişancı-H eğitim droidi
 • Marriage = Evlilik
 • Mass Shadow Generator = Gölge Kütle Jeneratörü
 • Massacre at Tuanul = Tuanul katliamı
 • Massacre at Tuanul = Tuanul saldırısı
 • Max Rebo Band = Max Rebo Grubu
 • MC80 Star Cruiser = MC80 Yıldız Kruvazörü
 • MC80A Home One Type Heavy Star Cruiser = MC80A Yuva Bir Türü Ağır Yıldız Kruvazörü
 • MC85 Star Cruiser = MC85 Yıldız Kruvazörü
 • Media = Medya
 • Medical droid = Medikal droid
 • Medtech Industries = Medtech Endüstrileri
 • MegaCaliber Six turbolaser cannon = MegaKaliber Altı turbolazer topu
 • Mekuun Corporation = Mekuun
 • Mekuun Corporation = Mekuun Şirketi
 • Melitto = Melitto
 • Memory wipe = Hafıza silme
 • Mercenary = Paralı asker
 • MerenData = MerenData
 • Meson Martinet = Meson Martinet
 • Metalorn = Metalorn
 • Meter = Metre
 • Mid Rim Retreat = Orta Halka Geri Çekilmesi
 • Middian system = Middian sistemi
 • Military Creation Act = Askeriye Yaratım Yasası
 • Military Disarmament Act. = Askeri Silahsızlaşma Yasası
 • Military rank = Askeri rütbe
 • Millennium = Binyıl
 • Mind probe (Force power) = Zihin sorgusu (Güç yeteneği)
 • Mind trick = Zihin oyunu
 • Mind-trick = Zihin oyunu
 • Mindharp = Zihin arpı
 • Mining = Madencilik
 • Minister of Information = İstihbarat Bakanı
 • Ministry of Information = İstihbarat Bakanlığı
 • Miscellanea = Muhtelif
 • Missile launcher = Füze atar
 • Mission to ... = ... görevi
 • Mission to rescue C-3PO = C-3PO'yu kurtarma görevi
 • Mission to rescue Leia = Leia'nın kurtarılması görevi
 • Mission to rescue Shmi Skywalker Lars = Shmi Skywalker Lars'ın kurtarılması görevi
 • Mission to rescue the survivors of Alderaan = Alderaan felaketzedelerini kurtarma görevi
 • Moddell sector = Moddell sektörü
 • Moderation face = İtidal (Oyun kartı)
 • Moff = Moff
 • Moisture farm = Nem çiftliği
 • Moisture farmer = Nem çiftçisi
 • Moisture vaporator = Nem buharlayıcı
 • Moll K-19 power generator = Moll K-19 güç jeneratörü
 • Monarch of Naboo = Naboo Hükümdarı
 • Morichro = Morichro
 • Mos Eisley = Mos Eisley
 • Mos Espa = Mos Espa
 • Mos Espa Grand Arena = Mos Espa Büyük Arenası
 • Mouisture farm = Nem çiftliği
 • MS-2B twin laser cannon = MS-2B ikiz lazer topu
 • MSE-6 series repair droid = MSE-6 serisi tamir droidi
 • Multi-Troop Transport = Çoklu Asker Nakliyesi
 • Musical instrument = Müzik enstrümanı
 • Mustafar = Mustafar
 • Muun = Muun
 • Mygeeto = Mygeeto
 • Myriad Visual System – MK. 2 = Myriad Görüş Sistemi – MK. 2
 • Mytaranor sector = Mytaranor sektörü
 • N-1 starfighter = N-1 yıldız gemisi
 • Naboo = Naboo
 • Naboo = Naboolu
 • Naboo calendar = Naboo takvimi
 • Naboo Royal Advisory Council = Naboo Kraliyet Danışma konseyi
 • Naboo Royal Guard = Naboo Kraliyet Muhafızı
 • Naboo Royal Space Fighter Corps = Naboo Kraliyet Uzay Savaşçısı Kolordusu
 • Naboo Royal Starship = Naboo Kraliyet Yıldız Gemisi
 • Naboo Security Guard = Naboo Güvenlik Muhafızı
 • Naboo system = Naboo sistemi
 • Nal Hutta = Nal Hutta
 • Nantex-class territorial defense starfighter = Nantex-class territorial defense starfighter
 • Nar Kanji = Nar Kanji
 • Nar Shaddaa = Nar Shaddaa
 • Narglatch AirTech = Narglatch AirTech
 • Narglatch AirTech = Narglatch HavaTek
 • Narglatch AirTech Art Department = Narglatch AirTech Sanat Departmanı
 • Narglatch AirTech Art Department = Narglatch HavaTek Sanat Departmanı
 • Nautolan = Nautolan
 • Navigator = Navigatör
 • Nearhuman/Near-human/Near human = İnsanvari
 • Nebulon-C escort frigate = Nebulon-C eskort fırkateyni
 • Neimoidia = Neimoidia
 • New Alderaan = New Alderaan
 • New Alderaan = Yeni Alderaan
 • New Mandalorians = Yeni Mandalorlar
 • New Order = Yeni Düzen
 • New Republic = Yeni Cumhuriyet
 • New Republic Common Charter = Yeni Cumhuriyet Müşterek Tüzüğü
 • New Republic soldier = Yeni Cumhuriyet askeri
 • New Republic Special Forces = Yeni Cumhuriyet Özel Kuvvetleri
 • New Republic Starfighter Corps = Yeni Cumhuriyet Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • New Sith Wars = Yeni Sith Savaşları
 • Night Buzzard = Night Buzzard
 • Nightbrothers = Nightbrothers
 • Nightsisters = Nightsisters
 • Niima Outpost = Niima Outpost
 • Nikto = Nikto
 • Ninka = Ninka
 • NN-14 blaster pistol = NN-14 blaster tabancası
 • North Hoostra = North Hoostra
 • Northern Dune Sea = Kuzey Kumul Denizi
 • Northern Mustafarian = Kuzey Mustafarlı
 • Numb = Hissiz (hayvan)
 • Occupation of Kashyyyk = Kashyyyk İşgali
 • Octuptarra tri-droid = Octuptarra tri-droid
 • Oevvaor Jet Catamaran = Oevvaor Jet Katamaranı
 • Office of the Chancellor = Şansölye'nin Ofisi
 • Officer = Subay
 • Officer's disk = Subayın diski
 • OG-9 homing spider droid = OG-9 yön bulucu örümcek droid
 • Ojom = Ojom
 • Old Jho's Pit Stop = İhtiyar Jho'nun Pit Stopu
 • Old Sith Wars (Great Sith War) = Eski Sith Savaşları (Büyük Sith Savaşı)
 • Ombakond sector = Ombakond sektörü
 • Ommni box = Ommni box
 • Onderon = Onderon
 • One Sith = Tek Sith
 • Operation Cinder = Kor Operasyonu
 • Operation Fracture = Çatlak Operasyonu
 • Operation Hanoff = Transfer Operasyonu
 • Operation Influx = Akın Operasyonu
 • Operation Mad Rush = Alelacele Operasyonu
 • Operation Thunderstroke = Yıldırım Vuruşu Operasyonu
 • Oppo Rancisis' lightsaber = Oppo Rancisis'in ışın kılıcı
 • Ord Canfre = Ord Canfre
 • Ord Canfre Institute for Ethics in Art Criticism = Ord Canfre Sanat Eleştirmenliğinde Etik Enstitüsü
 • Order 66 = 66. Emir
 • Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni
 • Organizations and titles = Organizasyonlar ve ünvanlar
 • Orto = Orto
 • Orto Plutonia = Orto Plutonia
 • Ortolan = Ortolan
 • Osmiridium = Osmiridyum
 • Osseriton = Osseriton
 • Otoh Gunga = Otoh Gunga
 • Oubliette-class transport = Zindan-sınıfı nakliye
 • Expedition to Outbound Flight = Uç Sınır Seferi
 • Outer Rim Carve-up = Dış Halka Taksimi
 • Outreach program(s) = Destek program(lar)ı
 • Oversector Outer = Dış Üstsektör
 • Oxygen = Oksijen
 • Pa'lowick = Pa'lowick
 • Padawan = Padawan
 • Paint = Tablo
 • Paint bomb = Boya bombası
 • Painter = Boyacı
 • Painting = Boyama
 • Pak-Pak = Pak-Pak
 • Palace Plaza = Saray Plazası
 • Panos Lecture Hall = Panos Ders Salonu
 • Pants = Pantolon
 • Particle beam = Parçacık ışını
 • Particle shield = Parçacık kalkanı
 • Partisans = Partizanlar
 • Pasaana = Pasaana
 • Pathfinders = Yolbulucular
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • Pau City = Pau Şehri
 • Pau'an = Pau'an
 • Percussive cannon = Vuruş topu
 • Personal assistant droid = Kişisel asistan droid
 • Petranaki Arena = Petranaki arenası
 • Phantom = Phantom
 • Phantom Energy = Fantom Enerjisi
 • Phase I clone trooper armor = Aşama I klon asker zırhı
 • Phase II clone trooper armor = Aşama II klon asker zırhı
 • Phoenix Cell = Anka Hücresi
 • Phoenix Leader = Anka Lider
 • Phoenix Squadron = Anka Filosu
 • Photoharmonic = Fotoharmonik
 • Photoreceptor = Fotoreseptör
 • Photoreceptor = Photoreceptor
 • Picador = Picador
 • Piezoelecrtical = Piezoelektrik
 • Pilot = Pilot
 • Pirate = Korsan
 • Pistoeka sabotage droid = Pistoeka sabotaj droidi
 • Pius Dea Era = Pius Dea Devri
 • Planet = Gezegen
 • Planetary Shield = Gezegensel Kalkan
 • Plasma = Plazma
 • Plasma Devils = Plazma Şeytanları
 • Plastoid = Plastoid
 • Platoon = Müfreze
 • PLNK-series power droid = PLNK-serisi güç droidi
 • Plooriod Cluster = Plooriod Cluster
 • Podrace = Pod yarışı
 • Poet laureate = Şiir mümtazı
 • Polis Massa = Polis Massa
 • Politics = Siyaset
 • Polystarch = Polinişaşta
 • Polystarch portion bread = Polinişasta porsiyon ekmeği
 • Populists = Halkçılar
 • Porkins Belly Run = Porkins Kaçışı
 • Port Administrator = Liman Yöneticisi
 • Post-Imperial period = İmparatorluk sonrası dönem
 • Post-Manderon period = Manderon sonrası dönem
 • Power cell = Güç hücresi
 • Power coupling = Güç kuplajı
 • Power droid = Güç droidi
 • Power generator = Güç jeneratörü
 • Power wrench = Enerji burkucu
 • Pre-Republic era = Cumhuriyet öncesi devir
 • Premion Mk. II power generator = Premion Mk. II power generator
 • Prime Minister = Başbakan
 • Primeday = Başgün
 • Printing houses of Plooriod Cluster = Plooriod Cluster'ın Basım Evleri
 • Probe droid = Sonda droidi
 • Proclamation of the New Order = Yeni Düzen Bildirgesi
 • Professor = Profesör
 • Professor emeritus = Profesör emeritus
 • Professor emeritus = Professor emeritus
 • Project Harvester = Hasat Projesi
 • Project Pandemonium = Kargaşa Projesi
 • Project Resurrection = Diriliş Projesi
 • Prop 31-814D = Prop 31-814D
 • Propaganda = Propaganda
 • Propaganda Bureau = Propaganda Bürosu
 • Propaganda Bureau Chief = Propaganda Büro Şefi
 • Propagandist = Propagandist
 • Protocol droid = Protokol droidi
 • Protogynic phase = Protogynic phase
 • Protogynic phase = Protojin safhası
 • Proton torpedo = Proton torpido
 • Proton torpedo = Proton torpidosu
 • Publication = Yayıncılık
 • Publishing house = Publishing house
 • Publishing house = Yayınevi
 • Pulse cannon = Titreşim topu
 • Purse-world = Kese dünyası
 • Pyke Syndicate = Pyke Çetesi
 • Pyro denton = Pyro denton
 • Qel-Droma Epics = Qel-Droma Destanları
 • Quadnocular = Kuadno-dürbün
 • Quadnoculars = Kuadnodürbün
 • Quarren = Quarren
 • Queen = Kraliçe
 • Queen Breha's court = Kraliçe Breha'nın mahkemesi
 • Queen of Alderaan = Alderaan Kraliçesi
 • Quellor sector = Quellor sektörü
 • Quermia = Quermia
 • Quermian = Quermian
 • Quillon = Kuillon
 • R-series = R-serisi
 • R2 series astromech droid = R2 serisi astromekanik droid
 • R4 astromech droid = R4 astromekanik droid
 • R4-P = R4-P
 • R4-P Astromech = R4-P astromekanik
 • R5 series astromech droid = R5 serisi astromekanik droid
 • RA-7 protocol droid = RA-7 protokol droidi
 • Raddaugh Gnasp fluttercraft = Raddaugh Gnasp çırpıntı gemisi
 • Rampa Rancors = Rampa Rancorları
 • Rancor Battalion = Rancor Taburu
 • Rancor Rising = Yükselen Rancor
 • Rancor squad = Rancor mangası
 • Rancor's Nibblepit = Rancor'un Kemirme Çukuru
 • Rancor's Tooth = Rancor Dişi
 • Rank insignia plaque = Rütbe nişan plağı
 • Rasputi-seal = Rasputi foku
 • Reactant injector = Reaktant injektörü
 • Reactor = Reaktör
 • Realspace = Gerçekuzay
 • Rebel Alliance Intelligence Service = Asi Birliği İstihbarat Servisi
 • Rebel Alliance Special Forces = Asi Birliği Özel Kuvvetler
 • Rebel Alliance Starfighter Corps = Asi Birliği Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Rebel command insignia = Asi komuta nişanı
 • Rebellion on ... = ... ayaklanması
 • Red ball jett organ = Red ball jett organ
 • Red Five = Kırmızı Beş
 • Red Squadron = Kırmızı Filo
 • Red Three = Kırmızı Üç
 • Red Two = Kırmızı İki
 • Reena University = Reena Üniversitesi
 • Refractrometer = Refraktometre
 • Regs = Düzler
 • Relby-v10 micro grenade launcher = Relby-v10 micro grenade launcher
 • Rendili Dreadnaught = Rendili Dretnot
 • Repair droid = tamir droidi
 • Reptavian = Sürüngenkuş
 • Republic City = Cumhuriyet Şehri
 • Republic crest = Cumhuriyer arması
 • Republic crest = Republic crest
 • Republic Dark Age = Kara Cumhuriyet Çağı
 • Republic Diplomatic Corps = Cumhuriyet Diplomasi Kolordusu
 • Republic Era = Cumhuriyet Devri
 • Republic military enhancement bill = Cumhuriyet askeriyesini geliştirme tasarısı
 • Republic Ministry of Economic Development = Cumhuriyet Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
 • Republic Special Task Force = Cumhuriyet Özel Görev Gücü
 • Repulsorlift = Tepmeli kaldırıcı
 • Rescue of ... = ...'nın kurtarılışı
 • Rescue of Han Solo = Han Solo'nun kurtarılması
 • Rescue of Tarfful = Tarfful'un kurtarılması
 • Resistance = Direniş
 • Resistance army = Direniş Ordusu
 • Resistance base = Direniş Üssü
 • Resistance ground crew = Direniş Kara Çetesi
 • Resistance navy = Direniş Donanması
 • Resistance rank badge = Direniş rütbe rozeti
 • Resistance trooper = Direniş askeri
 • Resurgent Sith Empire = Yeniden Yapılandırılmış Sith İmparatorluğu
 • Rey's speeder = Rey'in süratçisi
 • Rhydonium = Ridonyum
 • Rianitus Period = Rianitus Dönemi
 • Rinn = Rinn
 • Riosa = Riosa
 • Rocket booster = Roket hızlandırıcı
 • Rodia = Rodia
 • Rogue Jedi = Sapkın Jedi
 • Rogue-class Porax-38 starfighter = Serseri-sınıfı Porax-38 yıldız savaşçısı
 • Roshu Sune = Roshu Sune
 • Roshu Sune bombing campaign = Roshu Sune bombalama seferi
 • Rossmoyne Vitiator Pistol = Rossmoyne Vitiator Tabancası
 • Rothana Heavy Engineering = Rothana Ağır Mühendislik
 • Royal Academy of Arts = Sanat Kraliyet Akademisi
 • Royal family of Kessel = Kessel Kraliyet Ailesi
 • Royal House of Naboo = Naboo Kraliyet Hanesi
 • Royal Naboo Security Forces = Naboo Kraliyet Güvenlik Güçleri
 • Ruusan Reformation = Ruusan Reformasyonu
 • Ryloth = Ryloth
 • Ryloth system = Ryloth sistemi
 • RZ-1 A-wing interceptor = RZ-1 A-wing avcı gemisi
 • RZ-2 A-wing interceptor = RZ-2 A-wing avcı gemisi
 • Saak'ak = Saak'ak
 • Sabacc = Sabacc
 • Sabine Wren's airbrushes = Sabine Wren's airbrushes
 • Safe world = Güvenli dünya
 • Safeworld = Safeworld
 • SAGEducation = SAGEğitim
 • SAGroup (COMPOR) = YAGrup (CKK)
 • SAGroup = YAGrup
 • Sail barge = Yelkenli mavna
 • Salacious B. Crumb = Şehvetli B. Kırıntısı
 • Saleucami = Saleucami
 • Salla C'airam's cantina = Salla C'airam'ın kantinası
 • Salon pod = Salon kapsülü
 • Sandbat = Kumyarasası
 • Sandtrooper = Kum askeri
 • Santhe family = Santhe ailesi
 • Scanner = Tarayıcı
 • Scarif = Scarif
 • Scimitar = Scimitar
 • Scipio = Scipio
 • Scomp link = Skomp bağlantısı
 • Scout = Gözcü
 • Scout trooper = Gözcü asker
 • Scout trooper armor = Gözcü asker zırhı
 • Sculptor = Heykelci
 • SE-44C blaster pistol = SE-44C blaster tabancası
 • Second Imperial Civil War = İkinci İmparatorluk İç Savaşı
 • Secret mission to Tatooine = Tatooine'e gizli görev
 • Sector Force = Sektör Kuvveti
 • Sector Monitor = Sektör Gözetimi
 • Selenium = Selenyum
 • Sembla = Sembla
 • Senate bill = Senato tasarısı
 • Senate Guard = Senato Muhafızları
 • Senate Square = Senato Bloğu
 • Senator = Senatör
 • Sensor = Sensör
 • Sensua binding = Sensua binding
 • Sentient = Duyarlı (Sentience, Duyarlılık)
 • Sentient species = Duyarlı türler
 • Sentry droid = Gözcü droid
 • Separatist Council = Ayrılıkçı Konseyi
 • Separatist Crisis = Ayrılıkçı Krizi
 • Separatist Droid Army = Ayrılıkçı Droid Ordusu
 • Separatist Parliament = Ayrılıkçı Parlamentosu
 • Separatist Senate = Ayrılıkçı Senatosu
 • Serenno = Serenno
 • Serv-O-Droid, Inc. = Serv-O-Droid, Inc.
 • Seswenna sector = Seswenna sektörü
 • Shadow Collective = Gölge Birliği
 • Shadowfeed = Shadowfeed
 • Shafr Center Press = Shafr Merkez Baskısı
 • Shames Ones = Mahçuplar
 • Shata leather pants = Shata leather pants
 • Shawda Ubb = Shawda Ubb
 • Shifting Mires = Değişken Bataklar
 • Shili = Shili
 • Shimmerbird tongue robe = Shimmerbird tongue robe
 • Shining Manpower = Parlayan İnsan Gücü
 • Shockball = Şoktopu
 • Shraa silk = Shraa ipeği
 • Shrikes = Cırlayıklar
 • Shyriiwook = Shyriiwook
 • Siege of Lasan = Lasan Kuşatması
 • Siege of Saleucami = Saleucami Kuşatması
 • Sienar Fleet Systems = Sienar Filo Sistemleri
 • Sienar-Jaemus Fleet Systems = Sienar-Jaemus Filo Sistemleri
 • Sifter droid = Eleyici droid
 • Silicon = Silikon
 • Single Trooper Aerial Platform = Tek Asker Hava Platformu
 • Sith apprentice = Sith çırağı
 • Sith civil war (Republic Dark Age) = Sith iç savaşı (Kara Cumhuriyet Çağı)
 • Sith civil war = Sith iç savaşı
 • Sith Civil War = Sith İç Savaşı
 • Sith Empire (Post–Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Empire (Pre-Republic) = Sith İmparatorluğu (Cumhuriyet öncesi)
 • Sith Empire = Sith İmparatorluğu
 • Sith Eternal = Ebedi Sith
 • Sith Infiltrator = Sith Casusu
 • Sith Lord = Sith Lordu
 • Sith Master = Sith Ustası
 • Sith–Imperial War = Sith–İmparatorluk Savaşı
 • Six of Sabres = Kılıç altılısı (Oyun kartı)
 • Skako = Skako
 • Skirmish aboard the Eravana = Eravana üzerinde çatışma
 • Skirmish in the Temple of Eedit = Eedit Tapınağı'daki çatışma
 • Skirmish on ... = ... çatışması
 • Skirmish on Florrum = Florrum çatışma
 • Skirmish over ... = ... üzerinde çatışma
 • Skylane = Gökyolu
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Slave I = Slave I
 • Slavery = Kölelik
 • Smashball = Smashball
 • Smuggler = Kaçakçı
 • Snow slug = Kar böceği
 • Snowtrooper = Snowtrooper
 • Snowtrooper armor = Snowtrooper zırhı
 • Solar ionization reactor = Solar iyonlaşma reaktörü
 • Sonn-Blas Corporation = Sonn-Blas Şirketi
 • SoroSuub Corporation = SoroSuub Şirketi
 • Soulless One = Soulless One
 • Southern Mustafarian = Güney Mustafarlı
 • Space station = Uzay İstasyonu
 • Spacer = Arabulucu
 • Speaker = Sözcü
 • Speaker's staff = Konuşmacının asası
 • Speaker's staff = Sözcü asası
 • Speaker's staff = Speaker's staff
 • Special Forces pilot = Özel Kuvvetler Pilotu
 • Spectres = Hortlaklar
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Speeder bus = Süratçibüs
 • Spice = Baharat
 • Spice mines of Kessel = Kessel baharat madenleri
 • Spike in the crackle = Kumdikeni
 • Spire = Helis
 • Spirva sector = Spirva sektörü
 • Spy = Casus
 • Sriluur = Sriluur
 • Staff of power = Güç asası
 • Stalgasin hive = Stalgasin Şirketi
 • Standard century = Standart yüzyıl
 • Standard decade = Standard on yıl
 • Standard Galactic Grid = Standart Galaktik Izgara
 • Standard minute = Standart dakika
 • Standard month = Standart ay
 • Standard year = Standart yıl
 • Star = Yıldız
 • Star system = Yıldız sistemi
 • StarFan Hostel = YıldızHayranı Pansiyonu
 • Starkiller Base = Starkiller Üssü
 • Static pike = Statik kargı
 • Stealth field generator = Gizlilik alanı jeneratörü
 • Stewjon = Stewjon
 • Stormblade Bloodfest = Fırtınabıçağı Kanfestivali
 • Stormtrooper (First Order) = Stormtrooper (İlk Düzen)
 • Stormtrooper = Stormtrooper
 • Stormtrooper armor = Stormtrooper zırhı
 • Stormtrooper Corps = Stormtrooper Kolordusu
 • Stygeon Prime = Stygeon Prime
 • Sub-Adult Group = Alt-Yetişkin Grup
 • Subjugation of Riosa = Riosa Zaptı
 • Sublight engine = Işıkatı motor
 • Subterra Period = Subterra Dönemi
 • Suicide = İntihar
 • Sullust = Sullust
 • Sullust sector = Sullust sektörü
 • Sullust system = Sullust sistemi
 • Sullustese = Sullustça
 • Sullustese = Sullustese
 • Sulon Incorporated = Sulon Anonim Şirketi
 • Suntilla = Suntilla
 • Superconductor = Süperkondüktör
 • Superlaser = Süperlazer
 • Superlaser siege cannon = Süperlazer kuşatma topu
 • Supervisor droid = Süpervizörr droid
 • Supreme Chancellor = Yüce Şansölye
 • Supreme Martial Commander of the Separatist Droid Armies = Ayrılıkçı Drodi Ordularının Yüce Mareşal Komutanı
 • Suspended animation = Ertelenmiş canlandırma
 • Swamp slug = Bataklık sümüklü böceği
 • Swarm War = Küme Savaşı
 • T-14 hyperdrive generator = T-14 hiper sürücü jeneratörü
 • T-65B X-wing starfighter = T-65B X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65C-A2 X-wing starfighter = T-65C-A2 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-7 ion disruptor rifle = T-7 iyon engelleyici tüfek
 • T-70 X-wing starfighter = T-70 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-series military strategic analysis and tactics droid = T-serisi askeri stratejik analiz ve taktik droidi
 • Taim & Bak = Taim & Bak
 • Takodana = Takodana
 • Takodana Castle = Takodana Kalesi
 • Talz = Talz
 • Tank = Tank
 • Tantive IV = Tantive IV
 • Tap tree = Çeşme ağacı
 • Tarabba Prime = Tarabba Prime
 • Tarelle sel-weave = Tarelle sel-weave
 • Target blaster = Hedef blasteri
 • Tarkin Doctrine = Tarkin Doktrini
 • Tarkin Initiative = Tarkin Girişimi
 • Tarnab = Tarnab
 • Tarsunt = Tarsunt
 • Taskmaster = Taskmaster
 • Tatoo system = Tatoo sistemi
 • Tatooine = Tatooine
 • Tattoo = Dövme
 • Taungsday = Taunglargünü
 • Techno Union = Tekno Birliği
 • Teedo = Teedo
 • Telekinesis = Telekinezi
 • Telepath response unit = Telepat yanıt ünitesi
 • Telepathy = Telepati
 • Telosian Civil War = Teloslu İç Savaşı
 • Temple of Eedit = Eedit Tapınağı
 • Tensor field = Gerici alan
 • Tensor field generator = Gerici alan jeneratörü
 • Teth = Teth
 • Teth Monastery = Teth Manastırı
 • The Disaster = Facia
 • The Disaster = Facia (Alderaan'ın yok edilmesi)
 • The Disaster = Felaket
 • The Force = Güç
 • The galaxy = Galaksi
 • The Grand Inquisitor's lightsaber = Baş Engisizyoncu'nun ışın kılıcı
 • The Mistress of Staves = Değnek Kraliçesi (Oyun kartı)
 • The Mythrol = Mythrol (Din Djarin)
 • Theed = Theed
 • Theelin = Theelin
 • Theft of the Imperialis = Imperialis'in çalınması
 • Thermal detonator = Termal detonatör
 • Theta-class T-2c shuttle = Theta-sınıfı T-2c mekik
 • Third Galactic War = Üçüncü Galaktik Savaş
 • Thisspias = Thisspias
 • Thisspiasian = Thisspiasiaı
 • Tholoth = Tholoth
 • Tholothian = Tholothian
 • Thrawn's journal = Thrawn'un güncesi
 • Thundering Herd = Uğultulu Sürü
 • Tibanna = Tibanna
 • TIE fighter pilot = TIE savaşçısı pilotu
 • TIE line = TIE hattı
 • TIE-series = TIE-serisi
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/fo uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/ök uzay üstünlüğü savaşçı
 • TIE/IN interceptor = TIE/AV avcı gemisi
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/Uzay içi üstün yıldız savaşçısı
 • TIE/sa bomber = TIE/sa bombacı
 • TIE/sf space superiority fighter = TIE/ök uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/sf space superiority fighter = TIE/sf uzay üstünlüğü savaşçısı
 • Time = Zaman
 • Tinnel IV = Tinnel IV
 • Tion Cluster = Tion Cluster
 • Tion Cluster = Tion Kümesi
 • Tion Hegemony = Tion Hegemonyası
 • Tofallid = Tofallid
 • Togruta = Togruta
 • Tongue = Dil (organ)
 • Toola = Toola
 • Tooth = Diş
 • Toydaria = Toydaria
 • Tracking fob = Takip kösteği
 • Trade Federation = Ticaret Federasyonu
 • Trade Federation armaments committee = Ticaret Federasyonu silahlanma komitesi
 • Trade Federation Droid Army = Ticaret Federasyonu Droid Ordusu
 • Trade Federation military = Ticaret Federasyonu askeriyesi
 • Training remote = Eğitim robotu
 • Trandosha = Trandosha
 • TranLang III communication module = TranLang III iletişim modülü
 • Transparisteel = Şeffaf çelik
 • Treason = İhanet
 • Trillia = Trillia
 • Trillia Massacre = Trillia Katliamı
 • TriPlanetary Press = ÜçGezegensel Baskı
 • TSMEU-6 personal wheel bike = TSMEU-6 kişisel tekerlekli bisiklet
 • Tuanul = Tuanul
 • Turbo impellor = Turbo çark
 • Tusken Raider camp = Tusken Yağmacısı kampı
 • Twi'lek = Twi'lek
 • Twisted Rancor Trio = Çarpık Rancor Üçlüsü
 • U-55 orbital loadlifter = U-55 yörüngesel yük taşıyıcı
 • Uba IV = Uba IV
 • Ubese = Ubese
 • Ubrikkian Industries = Ubrikkian Endüştrileri
 • Ugnaught = Ugnaught
 • Ukian = Ukian
 • Ukio = Ukio
 • Umbara = Umbara
 • Umbara system = Umbara sistemi
 • Umbaran shadow cloak = Umbaran shadow cloak
 • Underground Zygerrian fighting circuit = Yeraltı Zygerrian dövüş sirki
 • United Committee for Galactic Peace = Galaktik Barış İçin Birleşmiş Komite
 • University = Üniversite
 • Unnamed Contruum advertising agency = İsimsiz Contruum reklamcılık ajentesi
 • Unnamed Corellian holographic media conglomerate = İsimsiz Corellia holografik medya kümesi
 • Upsilon-class command shuttle = Upsilon-sınıfı komuta mekiği
 • Uris silk = Uris ipeği
 • UT-60D U-wing starfighter/support craft = UT-60D U-wing yıldız savaşçısı/destek aracı
 • Utai = Utai
 • Utapau = Utapau
 • V-wing = V-wing
 • Vacc tube = Vakk tüpü
 • Vader's armor = Vader'ın zırhı
 • Vanadium = Vanadyum
 • Vanilla = Vanilla
 • Vaporator cistern = Buharlaştırıcı sarnıçı
 • Varactyl = Varaktil
 • Variable Geometry Self-Propelled Battle Droid, Mark I = Değişken Geometri ve Öz İtişli Savaş Droidi, Model I
 • VCX-100 light freighter = VCX-100 hafif yük gemisi
 • VCX-series auxiliary starfighter = VCX-serisi yardımcı yıldız savaşçısı
 • Veda cloth = Veda giysisi
 • Veda pearl = Veda incisi
 • Veg-meat = Sebzet
 • Vehicles and vessels = Taşıtlar ve gemiler
 • Velcar sector = Velcar sektörü
 • Vendaxa = Vendaxa
 • Venom-mite = Zehirli kene
 • Veril Line Systems = Veril Line Sistemleri
 • Vibro-halberd = Vibro-kargı
 • Vibro-knife = Vibro-bıçak
 • Vibro-lance = Vibro-mızrak
 • Vice Chair = Başkan Yardımcısı
 • Viceroy = Genel Vali
 • Viceroy of the Trade Federation = Ticaret Federasyonu Genel Valisi
 • Vigilance = Vigilance
 • Vilmarh's Revenge = Vilmarh'ın İntikamı
 • Viper probe droid = Silici sonda droid
 • Vocabulator = Vokabülatör
 • Volunteer Security Forces = Gönüllü Güvenlik Güçleri
 • Vurk = Vurk
 • Vuutun Palaa = Vuutun Palaa
 • Walker = Yürüyücü
 • War bond = Savunma tahvili
 • Wasp blaster rifle = Wasp blaster tüfeği
 • Water = Su
 • Water cyc = Su cyc'i
 • Watto's junkshop = Watto'nun hurdacısı
 • Wayfinder = Yol bulucu
 • Weapons and technology = Silahlar ve teknoloji
 • Weekly newstack = Weekly newstack
 • Weequay = Weequay
 • Wernian Game Cards = Wernianlı oyun kartları
 • WESTAR line (Picture only) = WESTAR hattı (Sadece resim)
 • WESTAR-35 blaster pistol = WESTAR-35 blaster tabancası
 • Western Dune Sea = Batı Kumul Denizi
 • Whipcord thrower = Sırım atıcı
 • Whiphid = Whiphid
 • Wiborg Jenssen = Wiborg Jenssen
 • Wolf Pack = Kurt Sürüsü
 • Wookiee = Wookiee
 • Wookiee underground = Wookiee yeraltı örgütü
 • Worker caste = İşçi sınıfı
 • World Razer = Dünya Yıkıcısı
 • Wretched hive of scum and villany = Pislik ve kötülük yuvası
 • Writing = Yazı
 • WTK-85A interstellar transport = WTK-85A yıldızlararası nakliye
 • X-34 landspeeder = X-34 kara süratçisi
 • X-wing starfighter = X-wing yıldız savaşçısı
 • Xamster = Xamster
 • Xenophobia = Yabancı düşmanlığı
 • Xephi Sep Award = Xephi Sep Award
 • Xephi Sep Award = Xephi Sep Ödülü
 • Xexto = Xexto
 • Xi Char = Xi Char
 • Xidelphiad = Xidelphiad
 • Yacht = Yat
 • Yarkora = Yarkora
 • Yavin 4 = Yavin 4
 • Yavin system = Yavin sistemi
 • Ylesia = Ylesia
 • Yoda's Hut = Yoda'nın Barakası
 • Yoda's species = Yoda'nın türü
 • YT-1300 light freighter = YT-1300 hafif yük gemisi
 • Yuzzum = Yuzzum
 • Zabrak = Zabrak
 • Zebulon Dak Speeder Corporation = Zebulon Dak Süratçi Şirketi
 • Zeltron = Zeltron
 • Zequardia = Zequardia
 • Zeta-class Heavy Cargo Shuttle = Zeta-sınıfı kargo mekiği
 • Zhellday = Zhellgünü
 • Zija = Zija
 • Zolan = Zolan
 • Zygerrian = Zygerrialı

Olaylar

 • Assault on Kamino = Kamino saldırısı
 • Assault on Kashyyyk = Kashyyyk saldırısı
 • Attack at Datar = Datar saldırısı
 • Bakura Truce = Bakura Ateşkesi
 • Battle for the Eclipse = Eclipse için savaş
 • Battle near Dantooine = Dantooine yakınlarında savaş
 • Battle near the Itani Nebula = Itani Nebulası yakınlarında savaş
 • Battle of Althir (first) = Birinci Althir Savaşı
 • Battle of Althir (second) = İkinci Althir Savaşı
 • Battle of AX-456 = AX-456 Savaşı
 • Battle of Bakura = Bakura Savaşı
 • Battle of Berrol's Donn = Berrol Donn'u Savaşı
 • Battle of Chelleya = Chelleya Savaşı
 • Battle of Faldos = Faldos Savaşı
 • Battle of Fondor = Fondor Savaşı
 • Battle of Herdessa = Herdessa Savaşı
 • Battle of Iskalon = Iskalon Savaşı
 • Battle of Koda Space Station = Koda Uzay İstasyonu Savaşı
 • Battle of Mandallia = Mandallia Savaşı
 • Battle of Mandalore = Mandalore Savaşı
 • Battle of Manpha = Manpha Savaşı
 • Battle of Mephout = Mephout Savaşı
 • Battle of Mon Gazza = Mon Gazza Savaşı
 • Battle of Nar Shaddaa = Nar Shaddaa Savaşı
 • Battle of Ord Vaug = Ord Vaug Savaşı
 • Battle of Rutan = Rutan Savaşı
 • Battle of Saijo = Saijo Savaşı
 • Battle of Shumavar = Shumavar Savaşı
 • Battle of Solay = Solay Savaşı
 • Battle of Sullust = Sullust Savaşı
 • Battle of Terminus = Terminus Savaşı
 • Battle of the Thesme sector = Thesme sektörü Savaşı
 • Battle of Trenwyth = Trenwyth Savaşı
 • Battle of Virgillia = Virgillia Savaşı
 • Battle of Zeltros = Zeltros Savaşı
 • Calamarian Revolt = Kalamari Ayaklanması
 • Campaigns of Saw Gerrera's Partisans = Saw Gerrera'nın Partizanlarının seferleri
 • Confederate-Republic peace initiative = Konfederasyon-Cumhuriyet barış girişimi
 • Conquest of Saijo = Saijo Fethi
 • Coruscant Uprising = Coruscant ayaklanması
 • Declaration of the Alliance of Free Planets = Bağımsız Gezegenler İttifakı Beyannamesi
 • Defense of the Karinne = Karinne savunması
 • Dragon Void Run = Ejderha Hiçliği Kaçışı
 • Escape from Kamino = Kamino'dan kaçış
 • First Battle of Geonosis = Birinci Geonosis Savaşı
 • First Conference of Free Peoples = İlk Özgür Halklar Konferansı
 • Galactic Civil War = Galaktik İç Savaş
 • Great Galactic Civil War = Büyük Galaktik İç Savaş
 • Great Galactic War = Büyük Galaktik Savaş
 • Great Hyperspace War = Büyük Hiperuzay Savaşı
 • Great Sith War = Büyük Sith Savaşı
 • Heurkea operation = Heurkea operasyonu
 • Iron Blockade = Demir Perde
 • Secret mission to rebuild the Jedi Order = Jedi Düzeni'ni yeniden kurma gizli planı
 • Liberation of Gial Ackbar = Gial Ackbar'ın kurtarılışı
 • Mandalorian cataclysm = Mandalor felaketi
 • Mandalorian crusades = Mandalor seferleri
 • Mandalorian Triumph = Mandalor Zaferi
 • Mission to Druckenwell = Druckenwell görevi
 • Mission to Kuat = Kuat görevi
 • Mission to Selonia = Selonia görevi
 • Mission to Tralus = Tralus görevi
 • Operation Domino = Domino Operasyonu
 • Plot to assassinate Padmé Amidala = Padmé Amidala'ya suikast komplosu
 • Raid above Bonadan = Bonadan üstünde yağma
 • Raid above Ghorman = Ghorman üstünde yağma
 • Raid at Coronet = Coronet yağması
 • Raid on Cato Neimoidia = Cato Neimoidia yağması
 • Raid on Saijo = Saijo yağması
 • Rebellion on Tatooine = Tatooine isyanı
 • Rescue mission to Kessel = Kessel'a kurtarma operasyonu
 • Rescue mission to Mytus VII = Mytus VII'ye kurtarma operasyonu
 • Rescue of Rahm Kota = Rahm Kota'nın kurtarılışı
 • Second Battle of Endor = İkinci Endor Savaşı
 • Showdown on Teth = Teth karşılaşması
 • Skirmish in the Cantros system = Cantros sisteminde çatışma
 • Skirmish on Kabray = Kabray çatışması
 • Skirmish on Kashyyyk = Kashyyyk çatışması
 • Skirmish on Kinooine = Kinooine çatışması
 • Skirmish over Ylesia = Ylesia üstünde çatışma
 • Subjugation of Naldar = Naldar İşgali
 • Subjugation of Sulon = Sulon İşgali
 • Western Reaches pacification operations = Batı Sınırları etkisizleştirme operasyonları

Hükümetler, organizasyonlar, kurumlar ve askeri birimler

 • 4th Sector Army = 4. Sektör Ordusu
 • 77 Squadron = 77 Filosu
 • 7th Sky Corps = 7. Gökyüzü Kolordusu
 • 87th Sentinel Corps = 87. Gözcü Kolordusu
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Keşif Kolordusu
 • Academy for Young Imperials = İmparatorluk Gençleri Akademisi
 • Admirality = Amirallik
 • Advanced Recon Commando = Gelişmiş Keşif Komandosu
 • Advanced Recon Force Scout Trooper = Gelişmiş Keşif Gücü İzci Askeri
 • Advisory Council = Danışma Konseyi
 • Ailon Nova Guard = Ailon Nova Korumaları
 • Alderaan Academy of Fine Arts = Alderaan Güzel Sanatlar Akademisi
 • Alderaanian monarchy = Alderaan monarşisi
 • Alliance Civil Government = Birlik Sivil Hükümeti
 • Alliance of Free Planets = Bağımsız Gezegenler İttifakı
 • Alliance to Restore the Republic = Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği
 • Amber Wing = Kehribar Kanadı
 • Anvil Squadron = Örs Filosu
 • Appazanna Engineering Works = Appazanna Mühendislik İşleri
 • Aquatic assault stormtrooper = Sucul taarruz stormtrooperı
 • Arakyd Industries = Arakyd Endüstrileri
 • Aratech Repulsor Company = Aratech Tepmeli İtici Şirketi
 • ARC Trooper = GKK Askeri
 • Argazdan Redoubt - Argazdalı Tabya
 • Armored stormtrooper = Zırhlı stormtrooper
 • Army = Ordu
 • Assault trooper = Taarruz askeri
 • Astarte line = Astarte hattı
 • Azure Imperium = Azure Egemenliği
 • Bail Organa's resistance movement = Bail Organa'nın Direniş Hareketi
 • Baktoid Armor Workshop = Baktoid Zırh Fabrikası
 • Bank of the Core = Merkez Banka
 • Baobab Publishing = Baobab Yayıncılık
 • Batonn insurgents = Batonn isyancıları
 • Battalion = Tabur
 • Begamore Heavy Industry Group = Begamore Ağır Sanayi Grubu
 • Berch Teller's rebel cell = Berch Teller'ın asi hücresi
 • Blackguard = Karamuhafızlar
 • Black Hole dark trooper = Karadelik kara askeri
 • Blade Squadron = Bıçak Ağzı Filosu
 • Black Sun = Kara Güneş
 • BlasTech Industries = BlasTech Endüstrileri
 • Blood Monarchy = Kan Monarşisi
 • Bloodguard = Kan Nöbeti
 • Bomb squad stormtrooper = Stormtrooper bomba imha ekibi
 • Bormea Today = Bormea Today
 • Brotherhood of Darkness = Karanlığın Kardeşliği
 • Bureau of Scouting and Exploration Services = İzcilik ve Keşifcilik Hizmetleri Bürosu
 • Caelli-Merced Syndicate = Caelli-Merced Çetesi
 • Cavetrooper = Mağara-askeri
 • Centrality = Merkeziyet
 • Children of the Jedi = Jedi Çocukları
 • Children of the Watch = Gözcü Çocukları
 • Chiss Ascendancy = Chiss Yükselişi
 • Church of the Dark Side = Karanlık Taraf Kilisesi
 • Cloud-Riders = Bulut-Sürücüleri
 • Coalition for Progress = Kalkınma Koalisyonu
 • Coalition for Improvements = Islahat Koalisyonu
 • Cobalt Laborer's Reformation Front = Kobalt İşçileri Reformasyon Cephesi
 • Cold assault stormtrooper = Soğuk taarruz stormtrooperı
 • Colicoid Creation Nest = Colicoid İcat Yuvası
 • Combined Defense Forces of the New Republic = Yeni Cumhuriyet'in Birleşik Savunma Güçleri
 • Commenor Underground = Commenor Gizli Örgütü
 • Commerce Guild = Ticaret Loncası
 • Commerce Guild Punitive Security Forces = Ticaret Loncası Ceza Güvenlik Güçleri
 • Committee for transportation of construction materials = İnşaat Materyalleri Nakliye Komitesi
 • Commission for a Safe and Secure Republic = Güvenli Cumhuriyet Komisyonu
 • Commission for the Preservation of the New Order = Yeni Düzen'in Korunması Komisyonu
 • Commission for the Protection of the Republic = Cumhuriyet'in Korunması Komisyonu
 • Company = Bölük
 • CompForce = YdkGücü
 • Concordian Crescent Technologies = Concordialı Hilal Teknolojileri
 • Confederacy of Independent Systems = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu
 • Corellia StarDrive = Corellia YıldızSürücüsü
 • Corellian Chemical Corporation = Corellia Kimyacılık Şirketi
 • Corellian Engineering Corporation = Corellia Mühendislik Şirketi
 • Corona Squadron = Korona Filosu
 • Coruscant Traffic Violation Bureau = Coruscant Trafik İhlali Bürosu
 • Corporate Alliance = Şirket İttifakı
 • Corporate Alliance Policy Administration Directorate = Şirket İttifakı İdare Yönetim Direktörlüğü
 • Corporate Sector Authority = Kurumsal Sektör Otoritesi
 • Corps = Kolordu
 • Coruscant Home Defense Fleet = Coruscant Yuva Savunma Filosu
 • Council of Neutral Systems = Tarafsız Sistemler Konseyi
 • Crimson Dawn = Kızıl Şafak
 • Crimson Empire = Kızıl İmparatorluk
 • Crowd control stormtrooper = Güruh kontrol stormtrooperı
 • Crusader = Seferci
 • Crymorah syndicate = Crymorah çetesi
 • Cult of The One and The All = Tek ve Tüm Tarikatı
 • Cyan Squadron = Camgöbeği
 • Czerka Arms = Czerka Silahları
 • Daa Corporation = Daa Şirketi
 • Dagoyan Order = Dagoyan Düzeni
 • Dark Empire (Galactic Empire) = Kara İmparatorluk (Galaktik İmparatorluk)
 • Dark Novatrooper = Kara Nova-askeri
 • Dark trooper = Kara asker
 • Darth Vader's Security Force = Darth Vader'ın Güvenlik Kuvveti
 • Death Star trooper officer corps = Ölüm Yıldızı subay kolordusu
 • Delegation of 2,000 = 2.000 Delegasyonu
 • Desert stormtrooper = Çöl stormtrooperı
 • Dewback stormtrooper = Dewback askeri
 • Direct action operatives = Doğrudan eylem ajanları
 • Director of Republic Strategic Information Service = Cumhuriyet Stratejik Bilgi İdaresi Müdürü
 • Disciples of the Whills = Whills Müritleri
 • Division = Şube (sivil)
 • Division = Tümen (askeri)
 • Dreamers = Hayalperestler
 • Dynamic Synergetics Incorporated = Dinamik Sinerjetik Anonim Şirketi
 • Eirriss Ryloth Defense Tech = Eirriss Ryloth Savunma Teknolojileri
 • Elders of the Path = Yolun Kadimleri
 • Eleven Star Marketing = Onbir Yıldız Reklamcılık
 • Elite dark trooper = Elit kara asker
 • Emperor's Royal Guard = İmparator'un Kraliyet Muhafızları
 • Empire of the Hand = El İmparatorluğu
 • Empire Reborn = Yeniden Doğan İmparatorluk
 • Environmental Ops = Çevresel Özel Birimler
 • Eriadu Mining and Shipping = Eriadu Madencilik ve Taşımacılık
 • Eriadu Trade Summit = Eriadu Ticaret Zirvesi
 • Eternal Alliance = Ebedi İttifak
 • Eternal Empire = Ebedi İmparatorluk
 • EVO Troopers (Environmental) = ÇVR Askerleri (Çevresel)
 • Exogen-class dark trooper = Eksojen-sınıfı kara asker
 • Exploratory branch of Outer Rim Oreworks = Dış Halka Maden İşleri'nin Araştırma dalı
 • Federated Teradoc Union = Birleşmiş Teradoc Birliği
 • Field stormtrooper = Saha stormtrooperı
 • Final Order = Son Düzen
 • First Order = İlk Düzen
 • First Order Academy = İlk Düzen Akademisi
 • First Order Department of Information = İlk Düzen İstihbarat Departmanı
 • First Sith Empire = İlk Sith İmparatorluğu
 • Flame trooper = Alev askeri
 • Fleet = Filo (büyük)
 • Fleet Command = Filo Komutası
 • Flotilla = Filotilla
 • Force Priestesses = Güç Rahibeleri
 • Frangawl Cult = Frangawl Tarikatı
 • Freemarch = Hürhudut
 • Galactic Federation of Free Alliances = Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu
 • Galactic Marines = Galaktik Bahri Kuvvetleri
 • Galactic Republic = Galaktik Cumhuriyet
 • Galactic Senate = Galaktik Senato
 • Galactic Senate (New Republic) = Galaktik Senato (Yeni Cumhuriyet)
 • Gallofree Yards, Inc. = Gallofree Tersaneleri, A.Ş
 • Gardulla the Elder's criminal empire = Yaşlı Gardulla'nın suç imparatorluğu
 • Geonosis primary droid foundry = Geonosis ana droid dökümhanesi
 • Ghosts = Ruhlar (Mandalor)
 • Gloom Walkers = Kasvet Yürüyücüleri
 • Glory-class dark trooper = İhtişam-sınıfı kara asker
 • Gold Squadron = Altın Filo
 • Gotal Assembly for Separation = Gotal Ayrılık Meclisi
 • Grand Hutt Council = Büyük Hutt Konseyi
 • Guavian Death Gang = Guavian Ölüm Çetesi
 • Gungan High Council = Gungan Yüksek Konseyi
 • Hail Squadron = Dolu Filosu
 • Haor Chall Engineering = Haor Chall Mühendislik
 • Hapes Consortium = Hapes Konsorsiyumu
 • Haxion Brood = Haxion Çetesi
 • Hazard Squadron = Risk Filosu
 • Hazard stormtrooper = Tehlike stormtrooperı
 • Headhunter Company = Kelleavcısı Şirketi
 • Heavy stormtrooper = Ağır stormtrooper
 • Heavy Weapons Stormtrooper = Ağır Silahçı Stormtrooper
 • Heroes of Yavin = Yavin Kahramanları
 • Hoersch-Kessel Drive Inc. = Hoersch-Kessel Sürücüleri A.Ş
 • Hoersch-Kessel Drive, Inc. = Hoersch-Kessel Sürücüleri, A.Ş
 • Holowan Laboratories = Holowan Laboratuvarları
 • Hound Squadron = Tazı Filosu
 • Huttbreaker = Huttkırıcı
 • Hutt Clan = Hutt Klanı
 • Hypernautics = Hipergemicilik
 • Ibaar rebel network = Ibaar asi ağı
 • IG lancer droid = IG mızraklı droid
 • Imperial Academy = İmparatorluk Akademisi
 • Imperial Academy of Mandalore = İmparatorluk Mandalore Akademisi
 • Imperial Advisory Council = İmparatorluk Danışma Konseyi
 • Imperial Commando Special Unit = Özel İmparatorluk Komando Birimi
 • Imperial Department of Military Research = İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı
 • Imperial Heavy Trooper = Ağır İmparatorluk Askeri
 • Imperial Intelligence = İmparatorluk İstihbaratı
 • Imperial jumptrooper = Atlayıcı İmparatorluk askeri
 • Imperial Knight = İmparatorluk Şövalyesi
 • Imperial Marine = İmparatorluk Denizcisi
 • Imperial Military Department of Advanced Weapons Research = İmparatorluk Gelişmiş Askeri Silah Araştırma Departmanı
 • Imperial Department of Military Research = İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı
 • Imperial Navy's officer corps = İmparatorluk Donanması subay kolordusu
 • Imperial Press Corps = İmparatorluk Baskı Heyeti
 • Imperial Remnant = İmparatorluk Kalıntısı
 • Imperial Royal Guard = İmparatorluk Kraliyet Muhafızları
 • Imperial Ruling Council = İmparatorluk İdari Konseyi
 • Imperial Security Bureau = İmparatorluk Güvenlik Bürosu
 • Imperial Senate = İmparatorluk Senatosu
 • Incinerator stormtrooper = Külleyici stormtrooper
 • Incom Corporation = Incom Şirketi
 • Incom-FreiTek Corporation = Incom-FreiTek Şirketi
 • Infantry = Piyade
 • Infinite Empire = Sonsuz İmparatorluk
 • Inquisitorium dark trooper = Engizisyon kara askeri
 • Intergalactic Association of Amalgamated Droid Builders = Galaksilerarası Birleşik Droid Üreticileri Derneği
 • Intergalactic Banking Clan = Galaksilerarası Bankacılık Klanı
 • InterGalactic Banking Clan Collections and Security Division = Galaksilerarası Bankacılık Klanı Tahsilat ve Güvenlik Şubesi
 • Jango's Grunts = Jango'nun hırıltıları
 • Jedi Temple Guard = Jedi Tapınağı Muhafızları
 • Jeedai heresy = Jeedai aykırılığı
 • Joint Chiefs = Kolektif Amirlik
 • Journeyman Protectors = Yolcu Koruyucuları
 • Judicial Forces = Yargı Güçleri
 • Jumptrooper = Atlayıcı asker
 • Koensayr Manufacturing = Koensayr İmalat
 • Legion = Lejyon
 • Liberators = Kurtarıcılar
 • Librarian's Assembly = Kütüphaneci Meclisi
 • Magma stormtrooper = Magma stormtrooperı
 • Main Vault = Ana Kasa
 • MandalMotors = MandalMotorlar
 • Mandalore the Avenger = İntikamcı Mandalore
 • Mandalore the Vindicated = Haklı Mandalore
 • Mandalorian Guard = Mandalor Muhafızları
 • Mandalorian Protectors = Mandalor Koruyucular
 • Mandalorian Royal Guard = Mandalor Kraliyet Muhafızı
 • Mandalorian Secret Service = Mandalor Gizli Servis
 • MandalTech = MandalTek
 • Merrsom Munitions = Merrison Cephaneleri
 • Meteor Squadron = Meteor Filosu
 • Military = Askeriye
 • Military Oversight Comittee = Askeri Gözetim Komitesi
 • Military Police = Askeri Polis
 • Militiamen = Yedek Er
 • Minetrooper = Madenaskeri
 • Mining Guild = Maden Loncası
 • Mon Calamari Shipyards = Mon Kalamari Tersaneleri
 • Moonglow Polychemical = Moonglow Polikimya
 • Muun officer corps = Muun subay kolordusu
 • Muunilinst Banking Clan = Muunilinst Bankacılık Klanı
 • Navy = Donanma
 • Neo-Crusader = Neo-Seferci
 • Nightsisters = Nightsisterlar
 • Nikardun Destiny = Nikardun Kaderi
 • Nite Owls = Gece Baykuşları
 • Noble Court = Soylu Saltanat
 • Novatrooper = Nova-askeri
 • Office of the Navy's barrister advocate = Donanma vekilinin ofisi
 • Old Republic = Eski Cumhuriyet
 • Open Circle Fleet = Açık Halka Filosu
 • Oppressor-7 class dark trooper = Baskıcı-7 sınıfı kara asker
 • Oppressor-9 class dark trooper = Baskıcı-9 sınıfı kara asker
 • Orbital Command = Yörüngesel Komuta
 • Outer Rim Oreworks Company = Dış Halka Madenişleri Şirketi
 • Outland Regions Security Force = Dış Bölgeler Güvenlik Gücü
 • P'w'eck Emancipation Movement = P'w'eck Özgürlük Hareketi
 • Pantoran Assembly = Pantoralı Meclisi
 • Pentastar Alignment = Pentastar Koalisyonu
 • Phantom Squadron = Fantom Filosu
 • Pink Squadron = Pembe Filo
 • Precision air team = Kesinlik hava takımı
 • Preigo's Traveling World of Wonder = Preigo'nun Gezici Harikalar Dünyası
 • Purge trooper = Tasfiye askeri
 • Quinlan Vos's unit = Quinlan Vos'un birimi
 • Radiation zone assault trooper = Radyasyon bölgesi taarruz askeri
 • Rapier Squadron = Meç Filosu
 • Regiment = Alay
 • Rendili StarDrive = Rendili Yıldız Sürücüsü
 • Renegade Squadron = Muhalif Filosu
 • Republic Military = Cumhuriyet Askeriyesi
 • Republic Navy = Cumhuriyet Donanması
 • Republic Naval Intelligence = Cumhuriyet Donanma İstihbaratı
 • Republic Outland Regions Security Force = Cumhuriyet Dış Bölgeler Güvenlik Gücü
 • Republic Strategic Information Service = Cumhuriyet Stratejik Bilgi İdaresi
 • Restored Empire = Restore İmparatorluk
 • Resurrector Squadron = Diriltici Filo
 • Retail Caucus = Perakende Kurulu
 • Riot control stormtrooper = Ayaklanma kontrol stormtrooperı
 • Riot Squadron = İsyan Filosu
 • Riot stormtrooper = Ayaklanma stormtrooperı
 • Rogue One (squad) = Rogue One (manga)
 • Rogue Squadron = Rogue Filosu
 • Rothana Heavy Engineering = Rothana Ağır Mühendisliği
 • Rule of One = Tekil Yönetim
 • Rule of Two = İkili Yönetim
 • Sabaoth Squadron = Azizler Filosu
 • Sacred Way = Kutsal Yol
 • Sapphire Squadron = Safir Filosu
 • Sartran Corporation = Sartran Şirketi
 • Scout trooper = İzci asker
 • Second Imperium = İkinci Egemenlik
 • Separatist holdouts = Ayrılıkçı hücreleri
 • Shadow Council = Gölge Konseyi
 • Shadow stormtrooper = Gölge stormtrooperı
 • Shadow Trooper = Gölge Askeri
 • Shepherd Squadron = Çoban Filosu
 • Shock Trooper = Baskın Askeri
 • Sith Empire (Jedi Civil War) = Sith İmparatorluğu (Jedi İç Savaşı)
 • Sith Empire (Post-Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Order = Sith Düzeni
 • Sith Triumvirate = Sith Üçler Erki
 • Slaver Syndicate = Köle Taciri Çetesi
 • Sovereign Latitudes of Maracavanya = Maracavanya Egemen Enlemi
 • Spaceworks = Uzayişleri
 • Squad = Manga
 • Squadron = Filo (küçük)
 • Squall Squadron = Fırtına Filosu
 • Ssi-ruuvi Imperium = Ssi-ruuvi Egemenliği
 • Stark Commercial Combine = Stark Ticari Birleşimi
 • Storm commando = Yıldırım komandosu
 • Stormmedic = Storm-doktor ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "medic", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormrifle = Storm-tüfek ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "rifle", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormsniper = Storm-nişancı ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "nişancı", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormsurgeon = Storm-cerrah ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "surgeon", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormtrooper Grenadier = Bombacı stormtrooper
 • Sun Guard = Güneş Muhafızı
 • Super Commando = Süer Komando
 • Supremacist = Üstüncü
 • Syndicure = Müşavirlik
 • Task force/ Taskforce = Görev gücü
 • Tempest Squadron = Bora Filosu
 • Terror Trooper = Terör Askeri
 • Tierfon Yellow Aces = Tierfon Sarı Aslar
 • Titan Squadron = Titan Filosu
 • Torrent Company = Sel Bölüğü
 • Trade Federation Directorate = Ticaret Federasyonu Müdürlüğü
 • Trade Federation of Planets = Ticari Gezegenler Federasyonu
 • Traxus Division = Traxus Tümeni
 • Triumphant-class dark trooper = Galip-sınıfı kara asker
 • Trooper = Asker (rütbe)
 • Typhoon Squadron = Tayfun Filosu
 • Ubdurian Empire = Ubduria İmparatorluğu
 • Unforgettables = Unutulmazlar
 • United Warlord Fleets = Birleşmiş Savaş Lordu Filoları
 • Unity Council = Birlik Konseyi
 • Unity of Community = Halkın Birliği
 • Urban Assault dark trooper = Şehirsel Taarruz kara askeri
 • Utapaun Committee = Utapaulu Komitesi
 • Vader's Special Force Trooper = Vader'ın Özel Kuvvetler Askeri
 • Vanguard Squadron = Vanguard Filosu
 • Vertigo Company = Veritogu Şirketi
 • Victory-class dark trooper
 • Victory-class dark trooper = Zafer-sınıfı kara asker
 • Viper Alpha = Alfa Engerek
 • Wetland assault stormtrooper = Sulak taarruz stormtrooperı
 • Whiplash = Kamçı
 • White Worms = Beyaz Solucanlar
 • Wookiee underground resistance movement = Wookiee gizli direniş hareketi örgütü
 • Wookiee unerground = Wookiee gizli örgütü
 • Wraiths = Hayaletler (Mandalor)
 • Xomit Transport Systems = Xomit Nakil Sistemleri
 • Yellow Squadron = Sarı Filo
 • Yuuzhan Vong Paratrooper = Yuuzhan Vong Paraşütçüsü
 • Zeffo Sage = Zeffo Bilgeleri
 • Zero-G assault stormtrooper = Yerçekimsiz taarruz stormtrooperı
 • Zygerrian Slave Empire = Zygerria Köle İmparatorluğu

Unvan ve rütbeler

 • Adjutant General = General Yardımcısı
 • Admiral of the Fleet = Filo Amirali (Amirallik)
 • Allegiant General = Sadık General
 • Ancient Dark Lord = Antik Kara Lord
 • Arbiter-general = Hakem-general
 • Counselor to the Empire = İmparatorluk Danışmanı
 • Aristocra = Aristokra
 • Assistant Director = Yardımcı Direktör
 • Baron Administrator = İdari Baron
 • Beastmaster = Canavarustası
 • Brigadier = Tuğbay
 • Cadet = Harbiyeli
 • Caretaker of First Knowledge = İlk Bilgi Koruyucusu
 • Captain (Gemi) = Kaptan
 • Captain (Ordu) = Yüzbaşı
 • Chairman = Genel Başkan
 • Chief Librarian = Şef Kütüphaneci
 • Chief Petty Officer = Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Clone cadet = Klon harbiyelisi
 • Clone Captain = Klon Yüzbaşı
 • Clone Commander = Klon Komutanı
 • Clone commando = Klon komando
 • Clone Lieutenant = Klon Teğmen
 • Clone Marshal Commander = Klon Mareşal Komutan
 • Clone Private = Klon Er
 • Clone Sergeant = Klon Çavuş
 • Clone shadow trooper = Klon gölge askeri
 • Clone trooper = Klon asker
 • Clone trooper officer = Klon subay asker
 • Clone trooper pilot = Klon pilot asker
 • Colonel = Albay
 • Commander-in-Chief = Başkomutan
 • Commanding officer = Birlik Komutanı
 • Commodor = Komodor
 • Constable = Emniyet müdürü
 • Councilor (Chiss Yükselişi) = Danışman (Chiss Yükselişi)
 • Dark Lord = Kara Lord
 • Death Trooper = Ölüm Askeri
 • Duke/Duchess = Dük/Düşes
 • Emperor's Hand (title) = İmparator'un Eli (unvan)
 • Ensign = Bayraktar
 • Eye of the Nihil = Nihil'in Gözü
 • Fist = Yumruk
 • Fleet Admiral = Filo Amirali
 • Force Wielder = Güç Hükümdarı
 • Foreman = Ustabaşı
 • Foundling = Kimsesiz
 • Grand Admiral = Baş Amiral
 • Grand General = Baş General
 • Grand Inquisitor = Baş Engizisyoncu (unvan)
 • Grand Vizier = Veziriazam
 • Hand (One Sith) = El (Tek Sith)
 • Head of Security = Güvenlik Şefi
 • High Jedi General = Yüksek Jedi General
 • High Prophet = Yüksek Peygamber
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Instructor = Eğitmen
 • Jedi Commander = Jedi Komutan
 • Jedi Consular = Jedi Danışman
 • Jedi Guardian = Jedi Gardiyan
 • Jedi Lore keeper = Jedi Bilgi sorumlusu
 • Jedi youngling = Jedi genci
 • Junior Captain = Ast Yüzbaşı
 • Junior Commander = Ast Komutan
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lieutenant Commander = Teğmen Komutan
 • Lore Keeper = Bilgi Bekçisi
 • Magistrate = Sulh Hâkimi
 • Majordomo = Vekilharç
 • Mandalore The Great = Büyük Mandalore
 • Master of the Order = Düzenin Ustası
 • Merit adoptive = Fazilet üvey
 • Mid Commander = Orta Komutan
 • Naval chief = Donanma amiri
 • Patriarch = Aile reisi
 • Prefect = Reis
 • Procurator of Justice = Adalet Vekili
 • Ranking distant = Tasnif akraba
 • Rear Admiral = Tuğramiral
 • Regent = Naip
 • Senior Captain = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Commander = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Jedi General = Kıdemli Jedi General
 • Sergeant = Çavuş
 • Sith alchemist = Sith simyacı
 • Sith Inquisitor = Sith Engizisyoncu
 • Sith Warrior = Sith Savaşçı
 • Soldier = Asker
 • Speaker (Chiss Yükselişi) = Hatip (Chiss Yükselişi)
 • Supreme Commander = Yüce Komutan
 • Supreme Leader (Confederacy of Independent Systems) = Yüce Lider (Bağımsız Sistemler Konfederasyonu)
 • Supreme Leader = Ulu Lider
 • Supreme Overlord = Yüce Derebeyi
 • Supreme Slavelord = Yüce Köle Lordu
 • Supreme Prophet = Yüce Peygamber
 • Syndic = Müşavir
 • The Elder = Kadim
 • The Mandalore = Mandalore (unvan)
 • Trial-born = Duruşma doğumlu
 • Vice Admiral = Koramiral
 • Vice Chairman = Genel Başkan Vekili
 • Viceroy = Genel vali
 • Voice = Ses
 • War-lord/Warlord = Savaş lordu

Diğer

 • Dread war = Dehşet Savaşı
 • Exosuit = Eksogiysi
 • Jedi robes = Jedi cübbesi
 • Raid on the Arcanum = Sır Yağması
 • Six-Card Gizka Limit = Altı Kartlı Gizka Limiti
 • Stardust = Yıldız Tozu
 • Strand-cast = Zincir tasarım
 • The Ones = Birler

Güç yetenekleri

 • Spell of concealment = Saklanma büyüsü
 • Summon fear = Korku çağrısı
 • Transfer essence = Öz transferi

Droidler ve terimleri

 • GTAW welding droid = GTAW kaynakçı droid
 • Heavy loader droid = Ağır yükleme droidi
 • Interrogation droid = Sorgulama droidi
 • Marksman-H training remote = Nişancı-H eğitim kumandası
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • R-H029 sifter droid = R-H029 eleyici droid
 • Sentry droid = Nöbetçi droid
 • SN-1F4 miniature sifter droid = SN-1F4 minyatür eleyici droid

Evren içi içerikler

 • 2,000 Senators = 2.000 Senatör
 • A Monument to Security = Güvenlik İçin bir Anıt
 • A New Dawn = Yeni Bir Şafak
 • Absolute Power = Mutlak Güç
 • Assure Our Victory! = Zaferimizi Güvenceye Al!
 • Back the Imperial Forces = İmparatorluk Güçlerini Destekle
 • Be a Stormtrooper! = Bir Stormtrooper Ol!
 • Black Market = Karaborsa (propaganda)
 • Book of Practical Lightsaber Technique = Pratik Işın Kılıcı Teknikleri Kitabı
 • Book of Sith = Sith Kitabı
 • Bounty Hunters Guild Handbook = Ödül Avcıları Loncası El Kitabı
 • Buy Republic War Bonds = Cumhuriyet Savunma Tahvillerini Al
 • Carry Identification = Kimlik Taşı
 • Combat Techniques of a Jedi Battlemaster = Bir Jedi Savaş Ustasının Muharebe Teknikleri
 • COMPNOR Recruitment = YDKK Personel Alımı
 • Count Dooku: Words of Truth = Kont Dooku: Hakikat Sözleri
 • Death is All They Bring = Getirdikleri Tek Şey Ölüm
 • Defenders = Müdafiler
 • Deliver Us From Jedi Evil = Bizi Jedi Belasından Kurtar
 • Do Not Bind His Hands = Ellerini Bağlamayın
 • Do Your Part! = Payına Düşeni Yap!
 • Earn the Collar = Yakayı Hak Et!
 • Endor Holocaust = Endor Soykırımı
 • Endor is A Lie = Endor Bir Yalan
 • Evil Has Its Eyes On You = Kötülük Gözünü Sana Dikti
 • Expose, Pursue, Destroy = İfşa Et, Takip Et, Yok Et
 • Fighting for Your Independence = Senin Bağımsızlığın için Savaşıyor
 • Fly For Freedom = Özgürlük İçin Uç
 • Hero of Vardos = Vardos Kahramanı
 • Holding Back the Chaos = Kaosu Geride Tutuyor
 • If the Headgear Fits = Kask Uyuyorsa
 • Imperial Campaign Poster 34.371.C = İmparatorluk Sefer Posteri 34.371.C
 • Imperial Domination = İmparatorluk Hükmü
 • Imperial Handbook: A Commander's Guide = İmparatorluk El Kitabı: Bir Komutanın Rehberi
 • Imperius Unitada ober Totallex = Imperius Unitada ober Totallex
 • Invest Wisely = Zekice Yatırım Yap
 • Jedi Unite for Peace = Jedi Barış için Birleş
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force = Jedi vs. Sith: Temel Güç Rehberi
 • Join = Katıl
 • Join the Imperial Navy = İmparatorluk Donanması'na Katıl
 • Join the SAGroup = GGrubu'na Katıl
 • Join the Tide of Victory! = Zafer Cereyanına Katıl!
 • Junior Jedi Training Manual = Genç Jedi Eğitim Kılavuzu
 • Keep Our Republic Secure = Cumhuriyetimizi Güvende Tut
 • Leadership, Order, Power = Liderlik, Düzen, Güç
 • Legitimate Power = Yasal Güç
 • Liberty for All = Herkes için Özgürlük
 • Loyal? Prove It! = Sadık Mısın? Kanıtla!
 • Might is All = Kudret Her Şey
 • Millennial Celebration Invitation = Bin Yıl Kutlama Daveti
 • Naboo Coronation = Naboo Taç Töreni
 • Nothing Beats an Academy Education = Hiçbir Şey Akademi Eğitimini Geçemez
 • Padawan's Resource Guide = Padawanın Kaynak Rehberi
 • Pinnacle of Freedom, The Resistance = Özgürlüğün Zirvesi, Direniş
 • Political Doubletalk = Siyasi Laf Salatası
 • Protect the Republic = Cumhuriyeti Koru
 • Rebels Are Terrorists = Asiler Teröristtir
 • Rebuild the Death Star = Ölüm Yıldızı'nı Dirilt
 • Remember Alderaan = Alderaan'ı Unutma
 • Report Imperial Holdouts = İmparatorluk Hücrelerini Rapor Et
 • Report Sedition = İsyanı Rapor Et
 • Resistance (poster) = Direniş (poster)
 • Rise = Yüksel
 • Safe In Our Hands = Elimizde Güvende
 • Security in Strength & Order in Obedience = Metanette Güvenlik & İtaatte Düzen
 • Settle the Outer Rim = Dış Halka'ya Yerleş
 • Sienar Fleet Systems mural = Sienar Filo Sistemleri mürayı
 • Speculations on Tactics of the Sith = Sith Taktikleri Üzerine Tahminler
 • Stand Strong = Güçlü Dur
 • Stay on Target = Hedefte Kal
 • Strength & Obedience = Metanet & İtaat
 • Studies of the Force = Güç Çalışmaları
 • Support the Boys in White = Beyazlı Çocukları Destekle
 • Taxation Without Federation = Federasyonsuz Vergi
 • The Black Bantha = Siyah Bantha
 • The Bounty Hunter Code = Ödül Avcısı Kodu (kitap)
 • The Jedi Path: A Manual for Students of the Force = Jedi Yolu: Güç'ün Öğrencileri için bir Kılavuz
 • The Massacre at Tuanul = Tuanul'da Katliam
 • The Military Creation Act = Askeriye Yaratım Yasası
 • The New Essential Chronology (in-universe) = Yeni Esas Kronoloji (evren içi)
 • The Rule of Two = İkili Yönetim (kitap)
 • The Sport's Greatest Rivalry = Sporun En Büyük Rekabeti
 • The Rebel Files = Asi Dosyaları (kitap)
 • The Starfighter Pilot's Handbook = Yıldız Savaşçısı Pilotunun El Kitabı
 • Unite = Birleş
 • Untitled (defaced Join) = Başlıksız (bozulmuş Katıl)
 • Untitled (He Cant Do It Alone) = Başlıksız (Yalnız Yapamaz)
 • Untitled (Join the Rebellion) = Başlıksız (İsyan'a Katıl)
 • Untitled (Loose Lips) = Başlıksız (Boşboğazlık)
 • Untitled = Başlıksız
 • Untitled Death Watch piece = Başlıksız Ölüm Gözcüleri parçası
 • Vote Yes on Prop 31-814D = Prop 31-814D'ye Evet Oyu Ver
 • We Can Do It! = Yapabiliriz!
 • We Fight, We Win = Savaşırsak, Kazanırız
 • We Will Beat Them Again = Onları Yine Yeneceğiz
 • What Will You Do = Ne Yapacaksın
 • Who's Pulling the Strings? = İpler Kimin Elinde?
 • Your Lightsaber and You = Işın Kılıcın ve Sen
 • Your World Next = Sıradaki Senin Dünyan

Türkçeye çevrilmiş içerikler

 • Filmler
  • Star Wars: Episode I The Phantom Menace = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike
  • Star Wars: Episode II Attack of the Clones = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı
  • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
  • Star Wars: Episode IV A New Hope = Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
  • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back = Star Wars: Bölüm V İmparator
  • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi = Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
  • Star Wars: Episode VII The Force Awakens = Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor
  • Star Wars: Episode VIII The Last Jedi = Star Wars: Bölüm VIII Son Jedi
  • Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker = Star Wars: Bölüm IX Skywalker'ın Yükselişi
  • Solo: A Star Wars Story = Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
  • Rogue One: A Star Wars Story = Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
  • Star Wars: The Clone Wars (film) = Star Wars: Klon Savaşları (film)
 • Diziler
  • Star Wars: The Clone Wars = Star Wars: Klon Savaşları
  • Star Wars Rebels = Star Wars Asiler
   • Star Wars Rebels: Spark of Rebellion = Star Wars Asiler: İsyan Kıvılcımı
   • Relics of the Old Republic = Eski Cumhuriyetten Artakalanlar
   • Always Two There Are = Her Zaman İki Tane
   • Brothers of the Broken Horn = Kırık Boynuz Kardeşliği
   • Wings of the Master = Ustanın Kanatları
   • Blood Sisters = Kan Kardeşler
 • Romanlar ve kitaplar
  • Star Wars: Darth Bane Trilogy = Star Wars: Darth Bane Üçlemesi
   • Darth Bane: Path of Destruction = Darth Bane: Yıkım Yolu
   • Darth Bane: Rule of Two = Darth Bane: İkili Yönetim
   • Darth Bane: Dynasty of Evil = Darth Bane: Kötülüğün Hanedanı
  • Star Wars: The Thrawn Trilogy = Star Wars: Thrawn Üçlemesi
   • Heir to the Empire = İmparatorluğun Varisi
   • Dark Force Rising = Karanlık Gücün Yükselişi
   • The Last Command = Son Emir
  • Clone Wars multimedia project = Klon Savaşları multimedya projesi
   • Shatterpoint (novel) = Hassas Nokta
   • The Cestus Deception = Cestus Hilesi
   • Yoda: Dark Rendezvous = Yoda: Karanlık Buluşma
   • Jedi Trial = Jedi Sınavı
  • Star Wars: The Han Solo Adventures = Star Wars: Han Solo'nun Maceraları
   • Han Solo at Star's End = Han Solo Yıldızın Ucu'nda
   • Han Solo's Revenge = Han Solo'nun İntikamı
   • Han Solo and the Lost Legacy = Han Solo ve Kayıp Miras
  • Star Wars: The Jedi Academy Trilogy = Star Wars: Jedi Akademi Üçlemesi
   • Jedi Search = Jedi Arayışı
   • Dark Apprentice (novel) = Karanlık Çırak
   • Champions of the Force = Güç'ün Kahramanları
  • Star Wars: Shadows of the Empire = Star Wars: İmparatorluk'un Gölgeleri
   • Shadows of the Empire (novel) = İmparatorluk'un Gölgeleri
  • Journey to Star Wars: Force Awakens = Star Wars: Güç Uyanıyor Alemine Yolculuk
   • Lost Stars = Kayıp Yıldızlar
   • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure = Star Wars: Bir Jedi ve Silahı
   • Moving Target: A Princess Leia Adventure = Star Wars: Hareketli Hedef
   • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure = Star Wars: Kaçakçı'nın Kaçışı
   • Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know = Star Wars: Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
  • Star Wars: Galactic Atlas = Star Wars: Galaksi Atlası
  • Star Wars: The Force Awakens: The Visual Dictionary = Star Wars: Güç Uyanıyor: Görsel Ansiklopedi
  • From a Certain Point of View = Farklı Bir Açıdan
  • Star Wars Drawing Manual = Star Wars Çizim Rehberi
  • Are You Scared, Darth Vader? = Yoksa Korktun Mu Darth Vader?
  • Battlefront: Twilight Company = Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
  • Battlefront II: Inferno Squad = Battlefront II: Cehennem Mangası
  • Dark Disciple = Karanlık Mürit
  • Bloodline = Kan Bağı
  • Labyrinth of Evil = Kötülük Labirenti
  • Dark Lord: The Rise of Darth Vader = Kara Lord: Darth Vader
  • A New Hope: The Life of Luke Skywalker = Luke Skywalker: Efsanevi Yaşam Öyküsü
  • The Rise and Fall of Darth Vader = Darth Vader Yükselişi ve Düşüşü
  • The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi = Obi-Wan Kenobi: Efsanevi Yaşam Öyküsü
  • Darth Maul: Shadow Hunter = Darth Maul: Gölge Avcı
  • Star Wars: Episode I The Phantom Menace (novelization) = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike (romanlaştırma)
  • Star Wars: Episode II Attack of the Clones (novelization) = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı (romanlaştırma)
  • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith (novelization) = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı (romanlaştırma)
  • Canon Orijinal Üçleme romanlaştırmaları
   • Star Wars: A New Hope (paperback novel) = Star Wars: Yeni Bir Umut (ciltsiz roman)
   • Star Wars: The Empire Strikes Back (paperback novel) = Star Wars: İmparator (ciltsiz roman)
   • Star Wars: Return of the Jedi (paperback novel) = Star Wars: Jedi'ın Dönüşü (ciltsiz roman)
  • Legends Orijinal Üçleme romanlaştırmaları
   • Star Wars Episode IV: A New Hope (novel) = Star Wars Bölüm IV: Yeni Bir Umut (roman)
   • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (novel) = Star Wars Bölüm V: İmparator (roman)
   • Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (novel) = Star Wars Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü (roman)
   • Star Wars Episode IV: A New Hope (junior novelization) = Star Wars Bölüm IV: Yeni Umut (genç romanlaştırması)
   • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (junior novelization) = Star Wars Bölüm V: İmparator (genç romanlaştırması)
   • Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (junior novelization) = Star Wars Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü (genç romanlaştırması)
  • Star Wars: Yeni Jedi Tarikatı
   • The New Jedi Order: Vector Prime = Yeni Jedi Tarikatı: Vector Prime
 • Çizgi romanlar
  • Star Wars: Darth Maul (Marvel)
  • Star Wars: Darth Maul–Son of Dathomir = Star Wars: Darth Maul–Dathomir'in Oğlu
  • Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith = Star Wars: Darth Vader: Sith Kara Lordu
   • Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Vol. 1 – Imperial Machine = Star Wars: Darth Vader: Sith Kara Lordu Cilt 1 – İmparatorluk Makinesi
   • Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Vol. 2 – Legacy's End = Star Wars: Darth Vader: Sith Kara Lordu Cilt 2 – Mirasın Sonu
  • Star Wars: Darth Vader (2015)
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 1 – Vader = Star Wars: Darth Vader Cilt 1 – Vader
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 2 – Shadows and Secrets = Star Wars: Darth Vader Cilt 2 – Gölgeler ve Sırlar
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 3 – The Shu-Torun War = Star Wars: Darth Vader Cilt 3 – Shu-Torun Savaşı
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 4 – End of Games = Star Wars: Darth Vader Cilt 4 – Oyunların Sonu
  • Star Wars: Vader Down = Star Wars: Vader Vuruldu
   • Star Wars: Vader Down (TPB) = Star Wars: Vader Vuruldu (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Age of Rebellion (comic series) = Star Wars: İsyan Çağı (çizgi roman serisi)
   • Age of Rebellion - Princess Leia 1 = İsyan Çağı - Prenses Leia
   • Age of Rebellion - Han Solo 1 = İsyan Çağı - Han Solo
   • Age of Rebellion - Lando Calrissian 1 = İsyan Çağı - Lando Calrissian
   • Age of Rebellion - Luke Skywalker 1 = İsyan Çağı - Luke Skywalker
   • Age of Rebellion - Grand Moff Tarkin 1 = İsyan Çağı - Grand Moff Tarkin
   • Age of Rebellion - Special 1 = İsyan Çağı - Özel
   • Age of Rebellion - Boba Fett 1 = İsyan Çağı - Boba Fett
   • Age of Rebellion - Jabba the Hutt 1 = İsyan Çağı - Hutt Jabba
   • Age of Rebellion - Darth Vader 1 = İsyan Çağı - Darth Vader
  • Star Wars: Age of Republic = Star Wars: Cumhuriyet Çağı
   • Age of Republic - Qui-Gon Jinn 1 = Cumhuriyet Çağı - Qui-Gon Jinn
   • Age of Republic - Obi-Wan Kenobi 1 = Cumhuriyet Çağı - Obi-Wan Kenobi
   • Age of Republic - Anakin Skywalker 1 = Cumhuriyet Çağı - Anakin Skywalker
   • Age of Republic - Padmé Amidala 1 = Cumhuriyet Çağı - Padmé Amidala
   • Age of Republic - Darth Maul 1 = Cumhuriyet Çağı - Darth Maul
   • Age of Republic - Jango Fett 1 = Cumhuriyet Çağı - Jango Fett
   • Age of Republic - Count Dooku 1 = Cumhuriyet Çağı - Kont Dooku
   • Age of Republic - General Grievous 1 = Cumhuriyet Çağı - General Grievous
   • Age of Republic - Special 1 = Cumhuriyet Çağı - Özel
  • Star Wars: Klon Savaşları çizgi romanları
   • Star Wars: Clone Wars Volume 1: The Defense of Kamino = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 1: Kamino Savunması
   • Star Wars: Clone Wars Volume 2: Victories and Sacrifices = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 2: Zaferler ve Fedakarlıklar
   • Star Wars: Clone Wars Volume 3: Last Stand on Jabiim = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 3: Jabiim'de Son Direniş
   • Star Wars: Clone Wars Volume 4: Light and Dark = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 4: Aydınlık ve Karanlık
   • Star Wars: Clone Wars Volume 5: The Best Blades = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 5: En İyi Kılıçlar
   • Star Wars: Clone Wars Volume 6: On the Fields of Battle = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 6: Savaş Alanları
   • Star Wars: Clone Wars Volume 7: When They Were Brothers = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 7: Kardeş Oldukları Zamanlar
   • Star Wars: Clone Wars Volume 8: The Last Siege, the Final Truth = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 8: Son Kuşatma
   • Star Wars: Clone Wars Volume 9: Endgame = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 9: Oyunun Sonu
  • Star Wars (Marvel 2015)
   • Star Wars Vol. 1: Skywalker Strikes = Star Wars Cilt 1: Skywalker Saldırıyor
   • Star Wars Vol. 2: Showdown on the Smuggler's Moon = Star Wars Cilt 2: Kaçakçı Ayı'nda Yüzleşme
   • Star Wars Vol. 3: Rebel Jail = Star Wars Cilt 3: Asi Hapishanesi
   • Star Wars Vol. 4: Last Flight of the Harbinger = Star Wars Cilt 4: Harbinger'ın Son Uçuşu
   • Star Wars Vol. 5: Yoda's Secret War = Star Wars Cilt 5: Yoda'nın Gizli Savaşı
  • Star Wars: The Screaming Citadel = Star Wars: Haykıran Hisar
   • Star Wars: The Screaming Citadel (TPB) = Star Wars: Haykıran Hisar (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Doctor Aphra (2016) = Star Wars: Doktor Aphra (2016)
   • Star Wars: Doctor Aphra Vol. 1 – Aphra = Star Wars: Doktor Aphra Cilt 1 – Aphra
  • Star Wars: Princess Leia = Star Wars: Prenses Leia
   • Star Wars: Princess Leia (TPB) = Star Wars: Prenses Leia (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Han Solo
   • Star Wars: Han Solo (TPB) = Star Wars: Han Solo (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Obi-Wan and Anakin = Star Wars: Obi-Wan ve Anakin
   • Obi-Wan and Anakin 1 = Obi-Wan ve Anakin 1
   • Obi-Wan and Anakin 2 = Obi-Wan ve Anakin 2
   • Obi-Wan and Anakin 3 = Obi-Wan ve Anakin 3
   • Obi-Wan and Anakin 4 = Obi-Wan ve Anakin 4
   • Obi-Wan and Anakin 5 = Obi-Wan ve Anakin 5
  • Rise of the Rebels = Asilerin Yükselişi

Kısa hikayeler

 • Raymus = Raymus
 • The Bucket = Kova
 • The Sith of Datawork = Bilgi İşlemdeki Sith
 • Stories in the Sand = Kumdan Çıkan Öyküler
 • Reirin (short story) = Reirin (kısa hikaye)
 • The Red One = Kırmızı Olanı
 • Rites = Ayinler
 • Master and Apprentice (short story) = Usta ile Çırak (kısa hikaye)
 • Beru Whitesun Lars (short story) = Beru Whitesun Lars (kısa hikaye)
 • The Luckless Rodian = Talihsiz Rodia'lı
 • Not for Nothing = Boş Yere Durmak Yok
 • We Don't Serve Their Kind Here = Burada Onun Gibilere Hizmet Etmeyiz
 • The Kloo Horn Cantina Caper = Kloo Kornolu Bar Soygunu
 • Added Muscle = Ek Kas Gücü
 • You Owe Me a Ride = Bana Bir Gemi Borçlusun
 • The Secrets of Long Snoot = Koca Burun'un Sırları
 • Born in the Storm = Fırtınada Doğan
 • Laina (short story) = Laina (kısa hikaye)
 • Fully Operational (short story) = Tamamen Çalışır Durumda (kısa hikaye)
 • An Incident Report = Olay Tutanağı
 • Change of Heart = Kuşku Tomurcuğu
 • Eclipse (short story) = Tutulma (kısa hikaye)
 • Verge of Greatness = İhtişamın Eşiğinde
 • Far Too Remote = Aşırı Uzak
 • The Trigger = Tetik
 • Of MSE-6 and Men = FRE-6 ve İnsanlar
 • Bump = Küt Diye
 • End of Watch = Vardiya Sonu
 • The Baptist = Vaftizci
 • Time of Death = Ölüm Zamanı
 • There is Another = Birisi Daha Var
 • Palpatine (short story) = Palpatine (kısa hikaye)
 • Sparks (short story) = Kıvılcım (kısa hikaye)
 • Duty Roster = Görev Dağılımı
 • Desert Son = Çölün Oğlu
 • Grounded = Yerde
 • Contingency Plan = Beklenmedik Durum Planı
 • The Angle = Bakış Açısı
 • By Whatever Sun = Devran Dönümü
 • Whills (short story) = Tarihi Yazanlar

Makale uyarı şablonları

 • Cleanup = Cleanup
 • Clear = Temizlik
 • Conjecture = Varsayım
 • Delete = Sil
 • Doom = Mahvolduk
 • Future product = Gelecek içerik
 • Incomplete list = Incomplete list
 • Moviespoiler = Filmspoiler
 • Nickname = TakmaAd
 • Otheruses = Diğerkullanımlar
 • Policy = Politika
 • Spoiler = Büyükspoiler
 • Stub = Stub
 • Unlicensed = Lisanssız
 • Update = Güncelleştirme

Resim kategorileri

 • 3D CGI animation images = 3B CGI animasyon resimleri
 • Artistic images = Sanatsal resimler
 • Children's book illustrations = Çocuk kitabı illüstrasyonları
 • Convention exclusive covers = Özel buluşma kapakları
 • Comic art images = Çizgi roman sanatı resimleri
 • Cover art images = Kapak çalışması resimleri
 • Images based on real people = Gerçek insanları baz alan resimler
 • Images by --- --- = --- --- resimleri
 • Images from --- --- = --- --- resimleri
 • Images from The Holonet = The Holonet resimleri
 • Images of --- --- = --- --- resimleri
 • Images of armor and protective gear = Zırh ve koruyucu donanım resimleri
 • Images of blaster weapons = Blaster silahı resimleri
 • Images of flags and banners = Bayrak ve pankart resimleri
 • Images of Galactic Empire air vehicles = Galaktik İmparatorluk hava taşıtı resimleri (diğer hükümetlerde de bu şekilde)
 • Images of Imperial Army personnel of the reconstituted Sith Empire = Yeniden yapılandırılmış Sith İmparatorluğu'nun İmparatorluk Ordusu personeli resimleri
 • Images of individuals affiliated with --- --- = --- --- ile bağlantılı birey resimleri
 • Images of individuals affiliated with Force-based organizations = Güç tabanlı organizasyonlar ile bağlantılı birey resimleri
 • Images of individuals by name/A = İsme göre birey resimleri/A (A harfi soyad veya soyadı yoksa ismin baş harfine göre değişmektedir.)
 • Images of individuals of unknown species = Bilinmeyen türden birey resimleri
 • Images of insignia, logos, and symbols = Nişan, logo ve sembol resimleri
 • Images of Jedi High Council members of the Jedi Order = Jedi Düzeni'nin Jedi Yüksek Konseyi üyesi resimleri
 • Images of lightsaber duels of the Jedi Civil War = Jedi İç Savaşı'nın ışın kılıcı düellosu resimleri
 • Images of mammalian sentient species = Duyarlı memeli tür resimleri
 • Images of maps from The Essential Atlas = The Essential Atlas harita resimleri
 • Images of maps of the --- = --- haritası resimleri (Dış Halka Bölgeleri haritası resimleri)
 • Images of melee weapons = Yakın dövüş silahı resimleri
 • Images of members of the Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni üyesi resimleri
 • Images of mercenary unit symbols = Paralı birim sembolü resimleri
 • Images of Mid Rim stars = Orta Halka yıldızı resimleri
 • Images of military unit symbols = Askeri birim sembolü resimleri
 • Images of OOU people = Evren dışı birey resimleri
 • Images of paintings = Tablo resimleri
 • Images of political faction symbols = Siyasi hizip sembolü resimleri
 • Images of primate sentient species = Duyarlı primat tür resimleri
 • Images of redeemed Jedi = Islah edilmiş Jedi resimleri
 • Images of religious organization symbols = Dini organizasyon sembolü resimleri
 • Images of stars visible from --- = --- görünebilen yıldız resimleri (Geonosis sistemi, Alderaan vb.)
 • Images of unidentified Sith of the reconstituted Sith Empire = Yeniden yapılandırılmış Sith İmparatorluğu'nun tanımlanamayan Sith resimleri
 • Live-action images = Canlı çekim resimleri
 • Matte paintings = Mat boyamalar
 • Promotional posed photographs = Pozlu tanıtım fotoğrafları
 • Promotional prop photographs = Aksesuar tanıtım fotoğrafları
 • Promotional set photograpghs = Set tanıtım fotoğrafları
 • Realistic CGI images = Gerçekçi CGI resimleri
 • Reference book illustrations = Referans kitabı illüstrasyonları
 • Technical drawings images = Teknik çizim resimleri
 • Trading card illustrations = Takas kartı illüstrasyonları
 • Vector characters = Vektörel karakterler
 • Video game CGI images = Video oyunu CGI resimleri
Advertisement