Sithpedi
Advertisement
Sithpedi

Bu çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor. Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir. Birden fazla terim eklendiğinde kolaylık için Alphabetizer Chrome eklentisini kullanabilirsiniz. Küçük ve parantez içinde yazılanlar nottur ve çeviriye dâhil edilmemelidir.

Liste

Bölgeler, konumlar ve ticaret rotaları

 • Ferryman's Reach = Feribotçu Alanı
 • Ferryman's Reach public house = Feribotçu Alanı hanı
 • "Community" junk yard = "Topluluk" hurda alanı
 • "Woern's Asteroid" = "Woern'in Asteroiti"
 • 16AA889 Starfield Road = 16AA889 Yıldıztarlası Yolu
 • 3DC/Green = 3DC/Yeşil
 • A-77 (prison) = A-77 (hapishane)
 • AA Targeting Array = AA Hedefleme Dizisi
 • Aargau Undercity = Aargau Altşehri
 • Aargonar 3 rebel base = Aargonar 3 asi üssü
 • Abandoned droid factory = Terk edilmiş droid fabrikası
 • Abandoned Kessel temple = Terk edilmiş Kessel tapınağı
 • Abandoned military relay tower = Terk edilmiş askeri röle kulesi
 • Abandoned munitions warehouse = Terk edilmiş cephane deposu
 • Abandoned Reclamation Service base = Terk edilmiş Islah Servisi üssü
 • Abandoned sarlacc pit = Terk edilmiş sarlacc çukuru
 • Abandoned Village = Terk Edilmiş Köy
 • Abandoned weapons depot = Terk edilmiş silah deposu
 • Abandoned Workshop = Terk Edilmiş Atölye
 • Abek's Station = Abek'in İstasyonu
 • Abran asteroid belt = Abran asteroit kuşağı
 • Abregado-Rae Spaceport = Abregado-Rae Uzay Limanı
 • Abregado-rae Spaceport = Abregado-rae Uzay Limanı
 • Abridon capital city = Abridon başkenti
 • Abridon holding camp = Abridon tutuklu kampı
 • Abridon Shipyard = Abridon Tersanesi
 • Abrion sector = Abrion sektörü
 • Abyss of Ruh = Ruh Hiçliği
 • Abyssal Approach = Cehennemi Yaklaşım
 • Abyssal Rooms = Cehennemi Odalar
 • Academy of Carida = Carida Akademisi/Legends
 • Academy of Ordnance = Ordonot Akademisi
 • Accolux Township = Accolux Kasabagemisi
 • Accresker Jail = Accresker Hapishanesi
 • Achtnak Turbine Station = Achtnak Türbin İstasyonu
 • Ackrahbala's Swoops & Speeders = Ackrahbala'nın Swoopları & Süratçileri
 • Acquisitions and processing center = Yatırımlar ve işleme merkezi
 • Adamas Space Station = Adamas Uzay İstasyonu
 • Adamite Tower = Adamit Kulesi
 • Adasca BioMechanical facility = Adasca BiyoMekanik tesisi
 • Adim mining colony = Adim madencilik kolonisi
 • Admin Sector = Yönetici Sektörü
 • Administration Building = İdare Binası
 • Administrative Sector 44-B = İdari Sektör 44-B
 • Administrative Sector 7-C = İdari Sektör 7-C
 • Administrator Senior's office = Kıdemli Yönetici'nin ofisi
 • Ado Spine = Ado Omurgası
 • Adrazar's domicile = Adrazar'ın konutu
 • Adrenal Processing Factory = Adrenal İşlem Fabrikası
 • Adrenal Research Base = Adrenal Araştırma Üssü
 • Adrenal Research Base = Adrenal Araştırma Üssü
 • Adrenal synthesis factory = Adrenal sentez fabrikası
 • Adrenal Valley = Adrenal Vadisi
 • Advance Base Baskarn = Gelişmiş Üs Baskarn
 • Aegis Base = Aegis Üssü
 • Aeos Prime rebel outpost = Aeos Prime asi üssü
 • Aerie (stable) = Aerie (ahır)
 • Aesea Killik Hives = Aesea Killik Kovanları
 • Afe clan meetinghouse = Afe klanı toplantı evi
 • Affadar water purification plant = Affadar su tahsiye tesisi
 • Agricultural Hub 42 = Ziraat Merkezi 42
 • Agrilat District = Agrilat Bölgesi
 • Aguarl Rebel base = Aguarl Asi üssü
 • Ahch-To's second sun = Ahch-To'nun ikinci güneşi
 • Ahr's Dive = Ahr'ın Batakhanesi
 • Ahto City = Ahto Şehri
 • Aidolon Armaments = Aidolon Silahları
 • Airlock 8 = Hava kilidi 8
 • Airtight Base = Oturaklı Üs
 • Akim's Munch = Akim'in Kafesi
 • Akiva droid factory = Akiva droid fabrikası
 • Akkadese Maelstrom = Akkad Girdabı
 • Akrit'tar prison = Akrit'tar hapishanesi
 • Akriva Falls = Akriva Şelaleleri
 • Akuria Rebel Base = Akuria Asi Üssü
 • Al'doleem Jedi monastery = Al'doleem Jedi manastırı
 • Alaric's garden = Alaric'in bahçesi
 • Alaris Expanse = Alaris Yayılımı
 • Alashan control center = Alashan kontrol merkezi
 • Aldera lake = Aldera gölü
 • Aldera Museum of Modern Expression = Aldera Modern Anlatım Müzesi
 • Aldera Spaceport = Aldera Uzay Limanı
 • Aldera spaceport = Aldera uzay limanı
 • Aldera Universal Medcenter = Aldera Evrensel Tıpmerkezi
 • Alderaan Academy of Fine Arts = Alderaan Güzel Sanatlar Akademisi
 • Alderaan Biotics facility = Alderaan Biyotik tesisi
 • Alderaan orbital mansion = Alderaan yörüngesel malikanesi
 • Alderaan Select Academy for Young Ladies = Alderaan Genç Kızlar için Seçkin Akademisi
 • Alderaan shield bunker = Alderaan kalkan sığınağı
 • Alderaan's archipelago continent = Alderan'ın takımada kıtası
 • Alderaanian Graveyard = Alderaan Mezarlığı
 • Aleen mainframe station = Aleen ana sistem istasyonu
 • Algunnis asteroid belt = Algunnis asteroit kuşağı
 • Alien construct = Uzaylı inşası
 • Alien Outreach Center = Uzaylı Dış Erişim Merkezi
 • Alien quarter = Uzaylı çeyreği
 • Alien settlement = Uzaylı yerleşkesi
 • Alinka Aloo's tower = Alinka Aloo'nun kulesi
 • Alkaline Sea = Alkali Denizi
 • Alkhara's tower = Alkhara'nın kulesi
 • Allanteen Six shipyards = Allanteen Altı tersaneleri
 • Allanteen VI shipyards = Allanteen VI tersaneleri
 • Alliance Base 16 = Birlik Üssü 16
 • Alliance Comms Center = Birlik İletişim Merkezi
 • Alliance Debris = Birlik Molozu
 • Alliance Records Office = Birlik Kayıtlar Ofisi
 • Alliance Station I (Karthakk system) = Birlik İstasyonu I (Karthakk sistemi)
 • Alliance Station I = Birlik İstasyonu I
 • Alliance Station II = Birlik İstasyonu II
 • Alliance Training Center-5/Green Squad = Birlik Eğitim Merkezi-5/Yeşil Manga
 • Allst Prime Imperial outpost = Allst Prime İmparatorluk karakolu
 • Allyuen spaceport = Allyuen uzay limanı
 • Almas Sith fortress = Almas Sith kalesi
 • Alpha Nonce = Alfa Nonce
 • Alpha TR-8 = Alfa TR-8
 • Alpha-Omega = Alfa-Omega
 • Alpinn archaeology camp = Alpinn arkeoloji kampı
 • Alsakan Crossing = Alsaka Geçidi
 • Alsakan Lowlands = Alsaka Altalanları
 • Alsakan Overlook = Alsaka Yüksekliği
 • Alsiri Lowlands = Alsiri Altalanları
 • Alsiri Pass = Alrisi Geçidi
 • Altar of Horror = Korku Sunağı
 • Altar of Mortis = Mortis Sunağı
 • Altar of Promises = Sözler Sunağı
 • Alzoc III mines = Alzoc III madenleri
 • Am'balaar City = Am'balaar Şehri
 • Amaxine warriors' camp = Amaxine savaşçıları kampı
 • Ambria Sith obelisk = Ambria Sith dikili taşı
 • Anakin Skywalker's quarters = Anakin Skywalker'ın odası
 • Analysis Rooms = Analiz Odaları
 • Anarid Cluster = Anarid Kümesi
 • Anaxes assembly complex = Anaxes montaj tesisi
 • Anaxes shipyards = Anaxes tersaneleri
 • Anaxes Station = Anaxes İstasyonu
 • Ancestral Retreat = Atasal İnziva
 • Anchorhead (Aquilae) = Çapabaşı (Aquilae)
 • Anchorhead = Çapabaşı
 • Anchorhead Base = Çapabaşı Üssü
 • Anchorhead community center = Çapabaşı topluluk merkezi
 • Anchorhead droid shop = Çapabaşı droid dükkanı
 • Anchorhead Pass = Çapabaşı Geçidi
 • Anchorhead Spaceport = Çapabaşı Uzay Limanı
 • Anchorite habit house = Ankorit huy evi
 • Ancient Abyss = Antik Hiçlik
 • Ancient Catacombs = Antik Mezarlar
 • Ancient grove = Antik koru
 • Ancient ruins (Abeloth's planet) = Antik harabeler (Abeloth'un gezegeni)
 • Ancient shrine = Antik mabet
 • Ancient Sith crypt = Antik Sith mahzenmezarı
 • Ancient Tatooine Ruins = Antik Tatooine Harabeleri
 • Andeddu's Keep = Andeddu'nun Kalesi
 • Andelm beetle caverns = Andelm böcek mağaraları
 • Andelm IV spaceport = Andelm IV uzay limanı
 • Andoan Free Colonies = Ando Bağımsız Kolonileri
 • Andra's residence = Andra'nın rezidansı
 • Ankmeer Plaza = Ankmeer Plazası
 • Ankot Station = Ankot İstasyonu
 • Annamar asteroid field = Annamar asteroit tarlası
 • Anoat City = Anoat Şehri
 • Ansarra Rebel base = Ansarra Asi üssü
 • Ansion Imperial base = Ansion İmparatorluk üssü
 • Anthan Prime Orbital Dockyard = Anthan Prime Yörüngesel Tersanesi
 • Anthan Spire = Anthan Helisi
 • Antilles fueling depot = Antilles yakıt deposu
 • Antipose city = Antipose şehri
 • Anx Space = Anx Uzayı
 • Anywhere Room = Her Yer Odası
 • Anzaada Cavern = Anzaada Mağarası
 • Apalis Fields = Apalis Tarlaları
 • Apalist Coast = Apalis Kıyısı
 • Appenza Peak = Appenza Zirvesi
 • Approach Route Alpha = Yaklaşma Rotası Alfa
 • AquaHarvester = AkuaHasatçısı
 • Aqualis Base = Aqualis Üssü
 • Aqualish gravesite = Aqualish mezarlığı
 • Arakyd Industries data storehouse = Arakyd Endüstrileri veri deposu
 • Aral tukor Viest's clearinghouse = Aral tukor Viest'in takas odası
 • Aramand Cluster = Aramand Kümesi
 • Arca Jeth University = Arca Jeth Üniversitesi
 • Arca Jeth's praxeum = Arca Jeth'in praxeumu
 • Arch Canyon = Kemer Kanyonu
 • Archaic Arsenal of Ordo = Ordo'nun Arkaik Cephaneliği
 • Archenar asteroid field = Archenar asteroit tarlası
 • Archeon Nebula = Archeon Nebulası
 • Archipelago University = Takımada Üniversitesi
 • Archive = Arşiv
 • Archive Courtyard = Arşiv Avlusu
 • Arda I Rebel base = Arda I Asi üssü
 • Ardis Outpost = Ardis Karakolu
 • Area Null = Hükümsüz Alan
 • Arena Grand = Büyük Arena (Zakuul)
 • Arena of Byss = Byss Arenası
 • Arena of Death (Nar Shaddaa) = Ölüm Arenası (Nar Shaddaa)
 • Arena of Death = Ölüm Arenası
 • Argente Tower = Argente Kulesi
 • Aridus Imperial outpost = Aridus İmparatorluk karakolu
 • ARIES base = ARIES üssü
 • Arkadia's museum = Arkadia'nın müzesi
 • Arkania Hyperspace = Arkania Hiperuzayı
 • Arkanis Academy = Arkanis Akademisi
 • Armorer's workshop = Zırhçı'nın atölyesi
 • Arms Emporium = Silah Mağazası
 • Arms Market = Silah Marketi
 • Arno (city) = Arno (şehir)
 • Arnot Station = Arnot İstasyonu
 • Arratu Station = Arratu İstasyonu
 • Arratu Station arena = Arratu İstasyonu arenası
 • Arrissa's Field = Arrissa'nın Tarlası
 • Arrowhead = Okucu
 • Arrowhead Region = Okucu Bölgesi
 • Arrth-Eno Prison Complex = Arrth-Eno Hapishane Tesisi
 • Arthen Brutt's warehouse = Arthen Brutt'un deposu
 • Artillery Tower = Top Kulesi
 • Artisan colony = Zanaatkar kolonisi
 • Artom Station = Artom İstasyonu
 • Artorias communications tower = Artorias iletişim kulesi
 • Aruk's cantina = Aruk'un kantinası
 • Ashas Ree Temple of the Force = Ashas Ree Güç Tapınağı
 • Ashteri's Cloud = Ashteri'nin Bulutu
 • Assay Office = Yoklama Ofisi
 • Assembly hall = Toplantı salonu
 • Astar Vox's camp = Astar Vox'un kampı
 • Asterios Rebel base = Asterios Asi üssü
 • Asteroid 426 = Asteroit 426
 • Asteroid 7785 = Asteroit 7785
 • Asteroid base (Kashyyyk system) = Asteroit üssü (Kashyyyk sistemi)
 • Asteroid Base = Asteroit Üssü
 • Asteroid Belt Gas Refinery = Asteroit Kuşağı Gaz Rafinerisi
 • Asteroid Helix 13-v = Asteroit Heliks 13-v
 • Asteroid missile platform = Asteroit füze platformu
 • Asteroid Nine-Alpha-Four = Asteroit Dokuz-Alfa-Dört
 • Asylum = İltica
 • Atollon command center = Atollon komuta merkezi
 • Atrium of the Senate = Senato Atriyumu
 • Atrium of the Senate Office Building = Senato Ofis Binası atriyumu
 • Attis Station = Attis İstasyonu
 • Attuma Duum's headquarters = Attuma Duum'un merkezi
 • Audessian Expanse = Audessian Yayılımı
 • Auger Pulverizers = Auger Tozlaştırıcıları
 • Augmentation shop = Artırma dükkanı
 • Aurea's smaller northern continent = Aurea'nın küçük kuzey kıtası
 • Aurek Base = Aurek Üssü
 • Ausez Steppes = Ausez Bozkırı
 • Ava Jaxo's apartment = Ava Jaxo'nun dairesi
 • Avanel Rest Station = Avanel Dinlenme İstasyonu
 • Avatar Orbital Platform = Avatar Yörüngesel Platformu
 • Aven's Rest = Aven'in İstirahatı
 • Avenue of the Core Founders = Merkez Kurucuları Bulvarı
 • Avenue of the Satrapy = Satrapy Bulvarı
 • Azerbaz Region = Azerbaz Bölgesi
 • Azzameen cargo fields = Azzameen kargo alanları
 • Azzameen Station = Azzameen İstasyonu
 • B'ankor Refuge = B'ankor Sığınağı
 • B'jorring Pond = B'jorring Göleti
 • B'omarr Monastery = B'omarr Manastırı
 • B'omarr outpost = B'omarr karakolu
 • Baba Voza cavern = Baba Voza mağarası
 • Backup Rendezvous Point Gamma-Nine = Yedek Randevu Noktası Gamma-Dokuz
 • Backways = Arkayollar
 • Bacrana Orbital Spacedock A = Bacrana Yörüngesel Uzayrıhtımı A
 • Bacrana Shipyards = Bacrana Tersaneleri
 • Bacta storage facility = Bacta depo tesisi
 • Bacta storage facility = Bacta depolama tesisi
 • BactaMax medical center = BactaMaks tıbbi merkezi
 • Bacteriological research outpost = Bakteriyolojik araştırma karakolu
 • Bad Place = Kötü Yer
 • Badfellow Station = Kötüyoldaş İstasyonu
 • Badlands (Moorja) = Kırgıbayır (Moorja)
 • Badlands (Tatooine) = Kırgıbayır (Tatooine)
 • Badlands of N'g'zi = N'g'zi kırgıbayırları
 • Bail Organa's Christophsis refugee camp = Bail Organa'nın Christophsis mülteci kampı
 • Bail Organa's office = Bail Organa'nın ofisi
 • Bail Prestor Organa's office = Bail Prestor Organa'nın ofisi
 • Bakchou arm = Bakchou kolu
 • Bakisian Drift = Bakisian Akıntısı
 • Bakura Imperial Prison = Bakura İmparatorluk Hapishanesi
 • Bakura Imperial Repair Station = Bakura İmparatorluk Tamir İstasyonu
 • Bakuush's palace = Bakuush'un sarayı
 • Bala Trix Nebula = Bala Trix Nebulası
 • Balis-Baurgh prison = Balis-Baurgh hapishanesi
 • Baliss staging grounds = Baliss konaklama alanları
 • Balkar Interior Refurbishments = Balkar İç Yenilemeleri
 • Balmorra Orbital Station = Balmorra Yörüngesel İstasyonu
 • Balmorra spaceport = Balmorra uzay limanı
 • Balmorran Arms Factory = Balmorra Silah Fabrikası
 • Balmorran resistance listening post = Balmorra direniş dinleme üssü
 • Balosar Outpost = Balosar Karakolu
 • Bamfurd's Tapcafe = Bamfurd'un Tıkaçkafesi
 • Bammy Decree's apartment = Bammy Decree'nin dairesi
 • Bammy's Spacebarn = Bammy'nin Uzayahırı
 • Ban Landing = Ban İnişi
 • Bandin Dobah's asteroid base = Bandin Dobah'ın asteroit üssü
 • Bank of Bestine = Bestine Bankası
 • Bannistar Station = Bannistar İstasyonu
 • Bantha Burrows = Bantha Kanyonu
 • Bantha Graveyard (Tatooine) = Bantha Mezarlığı (Tatooine)
 • Bantha Graveyard = Bantha Mezarlığı
 • Bantha Plains = Bantha Ovaları
 • Bantha Rock = Bantha Kayası
 • Banvhar Station = Banvhar İstasyonu
 • Bar Jaraniz = Jaraniz Barı
 • Barasin Crag = Barasin Kayalığı
 • Barasin Crossing = Barasin Geçişi
 • Barasin Refuse Yards = Barasin Atık Alanları
 • Barbo's store = Barbo'nun mağazası
 • Bareesh's Mercantile Exchange = Bareesh'in Ticaret Borsası
 • Bargos' Palace = Bargos'un Sarayı
 • Barimoq Crater = Barimoq Krateri
 • Barnaba Province = Barnaba İli
 • Barons Hed = Baronlar Hed'i
 • Barpine Shipyards = Barpine Tersaneleri
 • Barracks CT-Tertium = Kışla CT-Tertium
 • Barracks Two = Kışla İki
 • Barriss Offee's quarters = Barriss Offee'nin odası
 • Bartanish Four Sector = Bartanish Dört Sektörü
 • Bartyn mansion = Bartyn malikanesi
 • Bartyn's Landing town council = Bartyn'in İnişi belediye meclisi
 • Bartyn's Landing's jail = Bartyn'in İnişi'nin hapishanesi
 • Bartyn's Retreat = Bartyn'in İnzivası
 • Baruk's Bar = Baruk'un Barı
 • Bascko's Droid Repair = Bascko'nun Droid Tamiri
 • Base "B" = Üs "B"
 • Base 11A = Üs 11A
 • Base D-55 = Üs D-55
 • Base Prime = Üs Prime
 • Basin of Torturous Flame = Acı Veren Alev Havzası
 • Bast Castle = Bast Kalesi
 • Bay seven = Peron yedi
 • Bay seven thirty-two = Yedi otuz-iki peronu
 • Bay Three = Peron Üç
 • Baylin Cluster = Baylin Kümesi
 • Bayora rebel base = Bayora asi üssü
 • Bburru Station = Bburru İstasyonu
 • Beetle Cave = Böcek Mağarası
 • Begamore underworld = Begamore yer altı
 • Beggar's Canyon = Dilenci'nin Kanyonu
 • Beggar's Hill = Dilenci'nin Tepesi
 • Beixander 9 settlement = Beixander 9 yerleşkesi
 • Belderone sector prison asteroid = Belderone sektörü hapishane asteroiti
 • Belgar Spaceport = Belgar Uzay Limanı
 • Belgaroth asteroid belt = Belgaroth asteroit kuşağı
 • Belgoth's Beacon = Belgoth'un Feneri
 • Belia Darzu's fortress = Belia Darzu'nun kalesi
 • Belsavis prison = Belsavis hapishanesi
 • Belt-Runner I = Kuşak-Koşucusu I
 • Beltway Transit System = Kuşakyolu Ulaşım Sistemi
 • Ben Kenobi's home = Ben Kenobi'nin evi
 • Ben Kenobi's hut = Ben Kenobi'nin barakası
 • Ben's Mesa = Ben'in Mesası
 • Bendu Village = Bendu Köyü
 • Benevolence Tower = İyilik Kulesi
 • Bentora Space = Bentora Uzayı
 • Besh gate = Besh kapısı
 • Bespin's Cloud = Bespin'in Bulutu
 • Bestine Capitol Building = Bestine Kongre Binası
 • Bestine Cloning Facility = Bestine Klonlama Tesisi
 • Bestine Combat Guild Hall = Bestine Muharabe Loncası Salonu
 • Bestine Commerce Guild Hall = Bestine Ticaret Loncası Salonu
 • Bestine Hospital = Bestine Hastanesi
 • Bestine Hotel = Bestine Oteli
 • Bestine Pilot's Club = Bestine Pilot'un Kulübü
 • Bestine salon = Bestine salonu
 • Bestine Starport = Bestine Yıldız Limanı
 • Bestine tavern = Bestine tavernası
 • Bestine University = Bestine Üniversitesi
 • Betterlife Pharmaceuticals = Daha İyi Hayat Farmasötikleri
 • Betting parlors of Hosnian Cardota = Hosian Cardota bahis salonları
 • Beyond shadows = Gölgeler ötesi
 • Bezzard farm = Bezzard çiftliği
 • Big One = Büyük Olan
 • Bilbousa Bazaar = Bilbouse Pazarı
 • Bilbouse salon = Bilbouse salonu
 • Bilbringi Shipyards = Bilbringi Tersaneleri
 • Bildor's Canyon = Bildor'un Kanyonu
 • Bimmira Canyon = Bimmira Kanyonu
 • Bin Essada's offices = Bin Essada'nın ofisi
 • Bindy Bend = Bindy Virajı
 • Binog Mesa = Binog Mesası
 • Bissillirus Resupply Base = Bissillirus Yeniden İkmal Üssü
 • Black City = Siyah Şehir
 • Black Crest Mountain = Kara Arma Dağı
 • Black Eight = Siyah Sekiz
 • Black Eleven (shipyard) = Siyah On Bir (tersane)
 • Black Fifteen = Siyah On Beş
 • Black Hole (Fhost) = Kara Delik (Fhost)
 • Black Hole (Kiffex) = Kara Delik (Kiffex)
 • Black Nebula = Siyah Nebula
 • Black Nine = Siyah Dokuz
 • Black Rakatan Settlement = Kara Rakatan Yerleşkesi
 • Black Sector = Siyah Sektör
 • Black Spire Outpost = Kara Helis Karakolu
 • Black Spire Ruins = Kara Kule Harabeleri
 • Black Stall Station = Kara Ahır İstasyonu
 • Black Sun base (Smarab) = Kara Güneş üssü (Smarab)
 • Black Sun docks = Kara Güneş rıhtımları
 • Black Sun fortress (Mustafar) = Kara Güneş kalesi (Mustafar)
 • Black Sun fortress = Kara Güneş kalesi
 • Black Sun Headquarters = Kara Güneş Merkezi
 • Black Sun Market = Kara Güneş Marketi
 • Black Sun smash-processing lab = Kara Güneş ezici işleme laboratuvarı
 • Black Sun stronghold (Endor) = Kara Güneş stronghold (Endor)
 • Black Sun stronghold = Kara Güneş hisarı
 • Black Sun territory = Kara Güneş bölgesi
 • Black Sun warehouse = Kara Güneş deposu
 • Black Sun's clinic = Kara Güneş'in muayenehanesi
 • Black Vault = Kara Mahzen
 • Black Widow Nebula = Kara Dul Nebulası
 • Blackstar Wheelworld = Karayıldız Çarkdünyası
 • Bleeder Spice Flow = Kanatıcı Baharat Debisi
 • Blood Pits = Kan Çukurları
 • Blood Razors outpost = Kan Jiletleri karakolu
 • Blowback Town = Misilleme Kasabası
 • Blud'nach Sea = Blud'nach Denizi
 • Blue Brubb = Mavi Brubb
 • Blue Deck = Mavi Rıhtım
 • Blue Light = Mavi Işık
 • Blue Swirl = Mavi Girdap
 • Bluestone District = Mavitaş Bölgesi
 • Bluestone Lake = Mavitaş Gölü
 • Blythe homestead = Blythe çiftliği
 • Bo Charmian Racing School = Bo Charmian Yarış Okulu
 • Boba Fett's Palace = Boba Fett'in Sarayı
 • Bog = Bataklık (Nal Hutta)
 • Bog Bay = Bataklık Peronu
 • Bog's Bounty Banquet Hall = Bataklığın Ödül Ziyafet Salonu
 • Bogan Boulevard = Bogan Bulvarı
 • Bogan Collection = Bogan Koleksiyonu
 • Bogano Vault = Bogano Mahzeni
 • Bogdo Sinkholes = Bigdo Obrukları
 • Bohhuah Mutdah's personal library = Bohhuah Mutdah'ın kişisel kütüphanesi
 • Boku Settlement = Boku Yerleşkesi
 • Bolabo's Garage = Bolabo'nun Garajı
 • Bomber command post = Bombacı komuta üssü
 • Bon Yoth's house = Bon Yoth'un evi
 • Boonka's Palace = Boonka'nın Sarayı
 • Boonta Training Course = Boonta Eğitim Pisti
 • Border assault post = Sınır taarruz üssü
 • Borderpost Augis = Sınırüssü Augis
 • Borderpost Benthus = Sınırüssü Benthus
 • Borderpost Parthos = Sınırüssü Parthos
 • Borellos Base = Borellos Üssü
 • Borga's palace = Borga'nın sarayı
 • Borleias Control = Borleias Kontrolü
 • Borleias New Republic base = Borleias Yeni Cumhuriyet üssü
 • Bormus testing facility = Bormus test tesisi
 • Bortele Cluster = Bortele Kümesi
 • Botha Ammunitions Corporation orbiting station = Botha Mühimmat Şirketi yörünge istasyonu
 • Bothan Border = Bothan Sınırı
 • Bothan relay station = Bothan röle istasyonu
 • Bothawui planetary shield = Bothawui gezegensel kalkanı
 • Bowane nebula = Bowane nebulası
 • Bowl of Glass = Cam Kasesi
 • Box = Kutu
 • Box Canyon = Kutu Kanyonu
 • Boz Pity base = Boz Merhameti üssü
 • Boz Pity Salient = Boz Çukuru Çıkıntısı
 • Bralanak City = Bralanak Şehri
 • Brask Oto Command Station = Brask Oto Komuta İstasyonu
 • Bravo Base = Bravo Üssü
 • Brejik's Run Outpost = Brejik'in Kaçış Yolu Karakolu
 • Brell Sediment laboratory = Brell Çökeltisi
 • Brell Sediment laboratory = Brell Çökeltisi laboratuvarı
 • Brentaal HoloNet relay station = Brentaal HoloNet röle istasyonu
 • Brentaal IV moonbase = Brentaal IV ay üssü
 • Bretie Facility = Bretie Tesisi
 • Bright Jewel Cluster = Parlak Mücevher Kümesi
 • Bright Tree Village = Parlak Ağaç Köyü
 • Brigia Rebel base = Brigia Asi üssü
 • Brink of the Celestial Wake = İlahi Uyanışın Eşiği
 • Brink Station = Eşik İstasyonu
 • Brintooin Base = Brintooin Üssü
 • Brodogon Consortium headquarters = Brodogon Konsorsiyumu merkezi
 • Broga's Palace = Broga'nın Sarayı
 • Broken Valley = Kırılmış Vadi
 • Broken Wing (location) = Kırılmış Kanat (konum)
 • Bromlarch planetary aqueduct system = Bromlarch gezegensel su kemeri sistemi
 • Broom's laboratory = Broom'un laboratuvarı
 • Bubble city = Baloncuk şehri
 • Budhila Plaza = Budhila Plazası
 • Bugtown = Böcekkasabası
 • Bundim Rebel base = Bundim Asi üssü
 • Bureau of Ships and Services Heritage Museum = Gemi ve Servis Miras Müzesi Bürosu
 • Burning Moon Range = Yanan Ay Sıradağı
 • Burning Way = Yanan Yol
 • Busted Blaster = Kırılmış Blaster
 • Butcher's Alley = Kasap'ın Sokağı
 • Buula's Rocky Home = Buula'nın Taşlı Evi
 • Buzzee's = Buzzee'nin Yeri
 • Byblos Academy of Medicine = Byblos İlaç Akademisi
 • Byblos City = Byblos Şehri
 • Byblos Medical Center = Byblos Tıbbi Merkezi
 • Byblos Starport = Byblos Yıldız Limanı
 • Byblos Starport Tower 103 = Byblos Yıldız Limanı Kulesi 103
 • Byblos Starport Tower 214 = Byblos Yıldız Limanı Kulesi 214
 • Byblos Starport Tower 309 = Byblos Yıldız Limanı Kulesi 309
 • Byblos Starport Tower 328 = Byblos Yıldız Limanı Kulesi 328
 • Byblos Starport Tower 97 = Byblos Yıldız Limanı Kulesi 97
 • Byrch Dyshkava's gang's hideout = Byrch Dyshkava'nın çetesinin sığınağı
 • Byrne City = Bryne Şehri
 • Byrne City = Byrne Şehri
 • Byron College = Byron Koleji
 • Byss Security Zone = Byss Güvenlik Alanı
 • Caamas Jedi Temple = Caamas Jedi Tapınağı
 • Caarsin Station = Caarsin İstasyonu
 • Cad Bane's Tatooine hideout = Cad Bane'in Tatooine sığınağı
 • Cadriaan Province = Cadriaan İli
 • Cairn Installation = Cairn Tesisi
 • Calcoraan Depot = Calcoraan Deposu
 • Calderos Station = Calderos İstasyonu
 • Calipsa Province = Calipsa İli
 • Calladan's field = Calladan'ın tarlası
 • Calliope Station = Calliope İstasyonu
 • Calrissians' place = Calrissianlar'ın yeri
 • Caluula Station = Caluula İstasyonu
 • Camp 27 = Kamp 27
 • Camp Can'ali = Can'ali Kampı
 • Camp Conquest = Fetih Kampı
 • Camp Four = Kamp Dört
 • Camp Jacent = Jacent Kampı
 • Camp Karnori = Karnori Kampı
 • Camp Kono Nolan = Kono Nolan Kampı
 • Camp Overlook = Bakış Kampı
 • Camp Ravage = Yıkım Kampı
 • Camp Shadow = Gölge Kampı
 • Camp Six = Kamp Altı
 • Camp Three (Serroco) = Kamp Üç (Serroco)
 • Camp three = Kamp üç
 • Camp Traken-4 = Traken-4 Kampı
 • Camp Vigil = Uyanıklık Kampı
 • Cantham House = Cantham Evi
 • Cantina District = Kantina Bölgesi
 • Cantrosian asteroid base = Cantrosian asteroit üssü
 • Canyon Dune Turn = Kumul Kanyonu Dönüşü
 • Canyon of Despair = Çaresizlik Kanyonu
 • Canyon on Akar = Akar Kanyonu
 • Cape Regret = Pişmanlık Burnu
 • Capital city (Gree) = Başkent (Gree)
 • Capital City = Başkent Şehri
 • Capital landing platform A-627 = Başkent iniş platformu A-627
 • Capital of Begeren = Begeren'in başkenti
 • Capital of Orto = Orto'nun başkenti
 • Capitol = Kapitol
 • Capitol building (Hanna City) = Kongre binası (Hanna Şehri)
 • Captain Neg's house = Kaptan Neg'in evi
 • Captivity = Esaret
 • Cara Dune's office = Cara Dune'un ofisi
 • Carba Asteroid Belt = Carba Asteroid Kuşağı
 • Carbon Fifteen = Karbon On Beş
 • Carbon Ridge = Karbon Bayırı
 • Carbon-freezing chamber = Karbon dondurma odası
 • Carbonite Sith Tomb = Karbonit Sith Mezarı
 • Cardua asteroid belts = Cardua asteroit kuşakları
 • Caretaker village = Bakıcı köyü
 • Cargo Pad 119-Grek = Kargo Rampası 119-Grek
 • Cargo Port A3 = Kargo Limanı A3
 • Cargo Port B7 = Kargo Limanı B7
 • Cargo-transfer station = Kargo transfer istasyonu
 • Cargo-transfer station = Kargo-transfer istasyonu
 • Carida Academy = Carida Akademisi
 • Carida Corsairs' base = Carida Korsanları üssü
 • Carida MedRec Storage Center = Carida TıpRec Depo Merkezi
 • Carida system = Carida sistemi
 • Carida's Blade = Carida'nın Kılıcı
 • Carida's Helm = Carida'nın Miğferi
 • Caridan district = Carida bölgesi
 • Carnival District = Karnaval Bölgesi
 • Carosi Eight = Carosi Sekiz
 • Carrandar Secundus slaver's nest = Carrandar Secundus köle tacirleri yuvası
 • Carreras G51 communications array = Carreras G51 iletişim dizisi
 • Carreras Major's capital city = Carreras Major'ın başkenti
 • Carrick Station = Carrick İstasyonu
 • Carrion Plateau = Leş Platosu
 • Carrion Spike (konum) = Leş Doruğu
 • Cartann City Air Base = Cartann Şehri Hava Üssü
 • Cartao Imperial facility = Cartao İmparatorluk tesisi
 • Carto Asteroid Belt = Carto Asteroit Kuşağı
 • Cassandran Worlds = Cassandra Dünyaları
 • Cassidode VI rebel outpost = Cassidode VI asi karakolu
 • Castle Bocce = Bocce Kalesi
 • Castle Lands = Kale Toprakları
 • Castle Organa = Organa Kalesi
 • Castle Panteer = Panteer Kalesi
 • Castle Serenno = Serenno Kalesi
 • Cataalda outpost = Cataalda karakolu
 • Catacombs of Akiva = Akiva yer altı mezarları
 • Cathers' office = Cathers'in ofisi
 • Cathis Rebel starfighter base = Cathis Asi yıldız savaşçısı üssü
 • Cato Neimoidia system = Cato Neimoidia sistemi
 • Cauldron Nebula = Kazan Nebulası
 • Cave of Elders = Mürverler Mağarası
 • Cave of Evil = Kötülük Mağarası
 • Cave of Shadows = Gölgeler Mağarası
 • Cave of the Crèche = Kreş Mağarası
 • Cavern of Light = Işık Mağarası
 • Caves of Masposhani = Masposhai Mağaraları
 • Caves of Ss'laath = Ss'laath Mağaraları
 • Cavrilhu Pirates Kauronian base = Cavrilhu Korsanları Kauron üssü
 • Cawa City = Cawa Şehri
 • CEC-One = CMŞ-Bir
 • Celanon City = Celanon Şehri
 • Celestial Industries lab = İlahi Endüstriler laboratuvarı
 • Cell 2187 = Hücre 2187
 • Cell 2188 = Hücre 2188
 • Cell Block 1138 = Hücre Bloğu 1138
 • Cell Block 4227 = Hücre Bloğu 4227
 • Cell block AA-23 = Hücre bloğu AA-23
 • Cell of Imu = Imu Hücresi
 • Cellblock 25 = Hücre bloğu 25
 • Cellblock 25 = Hücrebloğu 25
 • Censorious Tempest Nebula = Eleştirici Fırtına Nebulası
 • Center Sphere District = Merkez Küre Bölgesi
 • Center Sphere Flimsinews = Merkez Küre Flimsihaber
 • Centerpoint Station = Merkeznokta İstasyonu
 • Central Armory = Merkez Cephanelik
 • Central Booking = Merkez Rezervasyon
 • Central District = Merkez Bölge
 • Central Lowlands = Merkez Altalanlar
 • Central power distribution grid = Ana güç dağıtım şebekesi
 • Cerean Quadrant = Cerea Çeyreği
 • Ceremonial chamber = Ayin odası
 • Chabak's = Chabak'ın Yeri
 • Chagrian colony = Chagrian kolonisi
 • Chakham Army Base = Chakham Ordusu Üssü
 • Chaleydonia double-towered business center = Chaleydonia ikiz kuleli işletme merkezi
 • Chalmun's Spaceport Cantina = Chalmun'un Uzay Limanı Kantinası
 • Chamber of Conclave = Oturum Odası
 • Chamber of Judgment = Karar Odası
 • Chamber of Speech = Konuşma Odası
 • Chamber of the Sun = Güneş Odası
 • Chambers of Persuasion = İkna Odaları
 • Chance Castle = Şans Kalesi
 • Chancellery Secretariat = Kançılarya Sekreteryası
 • Chancellor's Podium = Şansölye'nin Podyumu
 • Chancellor's podium = Şansölye'nin podyumu
 • Chancellor's Suite = Şansölye'nin Dairesi
 • Chancellor's working office = Şansölye'nin çalışma ofisi
 • Chandar's Folly = Chandar'ın Aptallığı
 • Chandrila Jedi tomb = Chandrila Jedi mezarı
 • Chandrila Orbital Station = Chandrila Yörüngesel İstasyonu
 • Charbi City Spaceport = Charbi Şehri Uzay Limanı
 • Chardaan Orbital Yards = Chardaan Yörüngesel Tersaneleri
 • Chardaan Shipyards = Chardaan Tersaneleri
 • Charnax Industries = Charnax Endüstrileri
 • Charon homeworld = Charon ana gezegeni
 • Chasm = Gedik
 • Chaykin Cluster = Chaykin Kümesi
 • Cheapside Cantina = Ucuztaraf Kantinası
 • Checkpoint 7 = Kontrol noktası 7
 • Chem-Basin Ditchland = Kimya-Havza Hendekalanı
 • Chem-Basin Mine = Kimya-Havza Madeni
 • Chem-mine Delta = Kimya-madeni Deltası
 • ChemFlex Labs = KimyaFleks Laboratuvarları
 • Chemical Refinement District = Kimyasal Arıtım Bölgesi
 • Chenza Hill = Chenza Tepesi
 • Cherridan Imperial labor camp = Cherridan İmparatorluk çalışma kampı
 • Chessile Street = Chessile Sokağı
 • Chief of State's Suite = Cumhurbaşkanı'nın Odası
 • Chieftain's hut (Talz village) = Kabile Reisi'nin barakası (Talz köyü)
 • Chiloon Rift = Chiloon Yarığı
 • Chinook Station = Chinook İstasyonu
 • Chiron Base = Çiron Üssü
 • Chiss Poachers' Base = Chiss Kaçak Avcıları Üssü
 • Choah Belt = Choah Kuşağı
 • Chol Nebula = Chol Nebulası
 • Chopper Base = Chopper Üssü
 • Chopper's = Chopper'ın Yeri
 • Chorin City = Chorin Şehri
 • Chrellis Base = Chrellis Üssü
 • Chrenthoan Abyss = Chrenthoan Hiçliği
 • Christophsis double-towered building = Christophsis ikiz kuleli binası
 • Christophsis Republic base = Christophsis Cumhuriyet üssü
 • Chroman Labor Pits = Chroman Çalışma Çukurları
 • Chromium Garden = Kromyum Bahçesi
 • Chronos Belt = Chronos Kuşağı
 • Chundu Shunt = Chundu Yan Yolu
 • Chunte's = Chunte'nin Yeri
 • CI-004 Research Facility = CI-004 Araştırma Tesisi
 • Ciption Lingsnot's school = Ciption Lingsnot'un okulu
 • Circle = Halka
 • Circle Chambers = Halka Odaları
 • Circle Eternal = Ebedi Halka
 • Circle Maintenance Corridor = Halka Bakım Koridoru
 • Circle Park = Halka Parkı
 • Circle Route = Halka Rotası
 • Circumferential hyperspace barrier = Çevrel hiperuzay bariyeri
 • Circumtore terminal and diplomatic reception area = Circumtore terminali ve diplomatik resepsiyon alanı
 • Citadel = Hisar
 • Citadel Challenge = Hisar Mücadelesi
 • Citadel Command = Hisar Komutası
 • Citadel Inquisitorius = Engizisyon Hisarı
 • Citadel of B'omarr = B'omarr Hisarı
 • Citadel of Ebenmal = Ebenmal Hisarı
 • Citadel prison = Hisar hapishanesi
 • Citadel Station = Hisar İstasyonu
 • City jail (Mos Eisley) = Şehir hapishanesi (Mos Eisley)
 • City of Dreams = Hayaller Şehri
 • City of the Doomed = Talihsiz Şehri
 • City on the hills = Tepelerdeki şehir
 • Ciutric Hegemony = Ciutric Hegemonyası
 • Clabburn Range = Clabburn Sıradağı
 • Clabburn Tundra Ortolan outpost = Clabburn Tundrası Orto karakolu
 • Claims Office = Talep Başvuru Ofisi
 • Clak'dor V prison colony = Clak'dor V hapishane kolonisi
 • Clan Sharratt enclave = Sharratt Klanı anklavı
 • Claw plateau = Pençe platosu
 • Claw territory = Pençe bölgesi
 • Clawfish's hideout = Clawfish'in sığınağı
 • Cleo Station = Cleo İstasyonu
 • Cliffhold meeting hall = Cliffhold toplantı salonu
 • Cliffside Compound = Uçurumkenarı Yerleşkesi
 • Cloak of the Sith = Sith'in Pelerini
 • Clone Labs = Klon Laboratuvarları
 • Cloud City = Bulut Şehri
 • Cloud Lake = Bulut Gölü
 • Cloud Lake District = Bulut Gölü Bölgesi
 • Cloudflower Wall = Bulutçiçeği Duvarı
 • Clouds of Cormelish = Cormelish Bulutları
 • Cloudshape Falls = Bulutşekli Şelaleleri
 • Clovis' office = Clovis'in ofisi
 • Club Afterburn = Artyakış Kulübü
 • Club Imperato = Imperato Kulübü
 • Club Kasakar = Kasakar Kulübü
 • Club Ufora = Ufora Kulübü
 • Club Vertica Casino = Vertica Kumarhanesi Kulübü
 • Cluster = Küme
 • Coachelle Belt = Coachelle Kuşağı
 • Coalition for Progress headquarters = Kalkınma Koalisyonu merkezi
 • Cobalt Station = Kobalt İstasyonu
 • Cobaltia Sea = Cobaltia Denizi
 • CoCo District Theatre = CoCo Bölgesi Tiyatrosu
 • CoCo Penitentiary = CoCo Hapishanesi
 • CoCo Town = CoCo Kasabası
 • Codian Moon = Codia Ayı
 • Cog Hive Seven = Cog Kovanı Yedi
 • Colonies = Koloniler
 • Colony Eight = Koloni Sekiz
 • Colony Five = Koloni Beş
 • Colony Four = Koloni Dört
 • Colony Nine = Koloni Dokuz
 • Colony Seven = Koloni Yedi
 • Colony Six = Koloni Altı
 • Colony Three = Koloni Üç
 • Colony Two = Koloni İki
 • Combined headquarters of the Imperial Army and Navy = İmparatorluk Ordusu ve Donanması'nın birleşmiş merkezi
 • Comet Casino = Kuyruklu Yıldız Kumarhanesi
 • Command Base = Komuta Üssü
 • Command center (Vaklin) = Komuta merkezi (Vaklin)
 • Command Center = Komuta Merkezi
 • Command Installation = Komuta Tesisi
 • Commerce Guild trading station = Ticaret Loncası ticaret istasyonu
 • Commerce Way (Alderaan) = Ticaret Yolu (Alderaan)
 • Commonality = Avam
 • Communication station = İletişim istasyonu
 • Communications bunker = İletişim sığınağı
 • Communications station = İletişim istasyonu (Fara'nın Kuşağı)
 • Companion Cresh = Refakatçi Cresh
 • Companion Dorn = Refakatçi Dorn
 • Companion Esk = Refakatçi Esk
 • Companion Forn = Refakatçi Forn
 • Companion Grek = Refakatçi Grek
 • COMPNOR arcology = YDKK arkolojisi
 • Concession Stand = Sarsınsı Standı
 • Concourse Bazaar = Hol Pazarı
 • Concourse Lounges = Hol Lobisi
 • Concourse Staging Point = Hol Dereceleme Noktası
 • Confederacy of Independent Systems landing zone Aurek = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu iniş alanı Aurek
 • Confederacy of Independent Systems landing zone Besk = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu iniş alanı Besk
 • Confederacy way station = Konfederasyon yol istasyonu
 • Conference Room 2-Aurek = Konferans Odası 2-Aurek
 • Conical Six = Konik Altı
 • ConJob's Trifles = ConJob'un Ivır Zıvırı
 • Consorts' Sitting Room = Yoldaşların Oturma Odası
 • Contemplation balcony = Düşünce balkonu
 • Contemplation gardens = Düşünce bahçeleri
 • Contemplation Stations = Düşünce İstasyonları
 • Contented Krayt = Memnun Krayt
 • Contested valley = Davalı vadi
 • Coolant Overflow = Soğutucu Fazlalılığı
 • Cooper's = Cooper'ın Yeri
 • Cor village = Cor köyü
 • Coral City = Mercan Şehri
 • Coral Depths City = Mercan Derinlikleri Şehri
 • Corbett Cluster = Corbett Kümesi
 • Core Dome = Merkez Kubbesi
 • Core Nine mining megafacility = Merkez Dokuz mega madencilik tesisi
 • Core Worlds = Merkez Dünyalar
 • Core Worlds Security Zone = Merkez Dünyalar Güvenlik Bölgesi
 • Corellia Droid Factory = Corellia Droid Fabrikası
 • Corellia Orbital Station = Corellia Yörüngesel İstasyonu
 • Corellia Space Station = Corellia Uzay İstasyonu
 • Corellian Cafe = Corellia Kafesi
 • Corellian Hegemony = Corellia Hegemonyası
 • Corellian Industrial Cluster = Corellia Endüstri Kümesi
 • Corellian Run = Corellia Kaçış Yolu
 • Corellian Sector (Nar Shaddaa) = Corellia Sektörü (Nar Shaddaa)
 • Corellian settlement = Corellia yerleşkesi
 • Corellian shipyards = Corellia tersaneleri
 • Corestrike = Çekirdeksaldırısı
 • Corestrike Hotel = Çekirdeksaldırısı Oteli
 • Corioline Marlee Theatre = Corioline Marlee Tiyatrosu
 • Corner of twelfth and G = Yirminci ve G köşesi
 • Coronet Boulevard = Coronet Bulvarı
 • Coronet City = Coronet Şehri
 • Corporate Alliance headquarters = Kurumsal İttifak merkezi
 • Corporate Alliance landing field = Kurumsal İttifak iniş alanı
 • Corporate Alliance medcenter = Kurumsal İttifak tıpmerkezi
 • Corporate Sector = Kurumsal Sektör
 • Corps of Engineers headquarters = Mühendisler Şubesi merkezi
 • Corrupted Fields = Yozlaştırılmış Alanlar
 • CorSec Outpost = CorGüv Karakolu
 • Corsin Retreat = Corsin İnzivası
 • Cortosis mine = Cortosis madeni
 • Cortosis mine = Kortosis madeni
 • Corusca Gem casino = Corusca Taşı kumarhanesi
 • Corusca sector = Corusca sektörü
 • Coruscant auditorium = Coruscant oditoryumu
 • Coruscant Believers base = Coruscant Müminler üssü
 • Coruscant Black Sun facility = Coruscant Kara Güneş tesisi
 • Coruscant cruiser staging area = Coruscant kruvazör konaklama bölgesi
 • Coruscant flight academy = Coruscant uçuş akademisi
 • Coruscant Heights Apartments = Coruscant Zirveleri Apartmanları
 • Coruscant Jedi Academy = Coruscant Jedi Akademisi
 • Coruscant police sector 417 = Coruscant polis sektörü 417
 • Coruscant Spaceport = Coruscant Uzay Limanı
 • Coruscant subsector = Coruscant alt sektörü
 • Coruscant system = Coruscant sistemi
 • Coruscant tower secret hangar = Coruscant kulesi gizli hangarı
 • Coruscant Underworld = Coruscant Yer Altı
 • Coruscant underworld = Coruscant yer altı
 • Cosm's Well = Cosm'un Kuyusu
 • Cosmatanic Steppes = Cosmatanic Bozkırı
 • Coth Fuuras space station = Coth Fuuras uzay istasyonu
 • Council of Elders' palace = Mürverler Konseyi sarayı
 • Council Spire Atrium = Konsey Helisi Atriyumu
 • Council Towers = Konsey Kuleleri
 • Court of the Fountain = Fıskiye Avlusu
 • Cove of the Visitors = Ziyaretçiler Koyu
 • Covered Brush = Örtülü Fırça
 • Covert = Sığınak
 • Cowl Crucible = Örtü Potası
 • Cpacitor (Sullust) = Kapasitör (Sullust)
 • Crackle = Çatırtı
 • Crait outpost = Crait karakolu
 • Crait's northern continent = Crait'in kuzey kıtası
 • Crash site memorial = Kaza alanı anıtı
 • Cratertown = Kraterkasabası
 • Crawler Cavern = Yaltakçı Mağarası
 • Cree'n'aak Palace = Cree'n'aak Sarayı
 • Crescent Canyon Ortolan outpost = Hilal Kanyonu Orto karakolu
 • Crevasse City (Alderaan) = Crevasse Şehri (Alderaan)
 • Crimson Dawn Sub-Headquarters = Kızıl Şafak Alt-Merkezi
 • Crimson Road = Kızıl Yol
 • Crispin asteroid field = Crispin asteroit tarlası
 • Crispus Commons = Crispus Alanı
 • Crollia's Maw = Coralia'nın Boğazı
 • Crombach Nebula = Crombach Nebulası
 • Cron Drift = Cron Sapması
 • Cronal's laboratory = Cronal'ın laboratuvarı
 • Cronese Mandate = Cronlu Mandası
 • Crseih Station = Crseih İstasyonu
 • Crucival trasmitter station = Crucival alıcı verici istasyonu
 • Crumbling Lands = Ufalanan Topraklar
 • Crushank Nebulae = Crushank Nebulası
 • Crysifal Peak = Crysifal Zirvesi
 • Crystal Cave (Dantooine) = Kristal Mağarası (Dantooine)
 • Crystal Cave = Kristal Mağarası
 • Crystal Caves = Kristal Mağaraları
 • Crystal control room = Kristal kontrol odası
 • Crystal Forest (Samaria) = Kristal Ormanı (Samaria)
 • Crystal Moon Restaurant = Kristal Ayı Restoranı
 • Crystal Ridge = Kristal Bayırı
 • Crystal Room = Kristal Odası
 • Crystal Snare = Kristal Kapanı
 • Crystal spires = Kristal helisleri
 • Crystal Spires = Kristal Helisleri
 • Crystal Web Station = Kristal Ağ İstasyonu
 • Crytal Moon = Kristal Ayı
 • Csilla's star = Csilla'nın yıldızı
 • Cularin Militia asteroid base = Cularin Milisi asteroit üssü
 • Cularin system asteroid belt = Cularin sistemi asteroit kuşağı
 • Cultural Center = Kültürel Merkez
 • Customs = Gümrük
 • Customs House = Gümrük Binası
 • Cutting Edge Clinic = Bıçak Ağzı Kliniği
 • Cybloc Transfer Station = Cybloc Transfer İstasyonu
 • Cyborg science center = Siborg bilim merkezi
 • Cyclor Shipyards = Cyclor Tersaneleri
 • Cygnus Star Empire = Cygnus Yıldız İmparatorluğu
 • Cylo's research base = Cylo'nun araştırma üssü
 • Czerka asteroid mining facility = Czerka asteroit madencilik tesisi
 • Czerka factory = Czerka fabrikası
 • D'Anjon Nebula = D'Anjon Nebulası
 • D'vouran Imperial laboratory = D'vouran İmparatorluk laboratuvarı
 • Dac City = Dac Şehri
 • Daggersland Ridges = Hançeriftirası Bayırları
 • Dahna's village = Dahna'nın köyü
 • Dalastine Rebel base = Dalastine Asi üssü
 • Dalgeer's Rim = Dalgeer'in Halkası
 • Damarind Fishing Station = Damarind Balıkçılık İstasyonu
 • Damask fortress = Damask kalesi
 • Damask Holdings Mustafar accounting facility = Damask Holdingleri Mustafar muhasebe tesisi
 • Damask Holdings superspire = Damask Holdingleri süperhelisi
 • Damrosch the Hutt's factory = Hutt Damrosch'un fabrikası
 • Dancers' quarters = Dansçıların odası
 • Dankayo Base = Dankayo Üssü
 • Dannar's Claim = Dannar'ın İsteği
 • Dantooine base = Dantooine üssü
 • Dantooine Space Station = Dantooine Uzay İstasyonu
 • Danuta research facility = Danuta araştırma tesisi
 • Darish Vol's estate = Darish Vol'un mülkü
 • Dark Andru's tomb = Kara Andru'nun mezarı
 • Dark Council chamber (Dromund Kaas) = Kara Konsey odası (Dromund Kaas)
 • Dark Council Chambers = Kara Konsey Odaları
 • Dark Force Nebula = Kara Güç Nebulası
 • Dark Force Temple = Kara Güç Tapınağı
 • Dark Melody = Kara Melodi
 • Dark Nebula = Kara Nebula
 • Dark Sanctum = Kara Kutsal Yer
 • Dark Temple = Kara Tapınak
 • Dark Temple pass = Kara Tapınak geçidi
 • Darklands = Karaalanlar
 • Darklighter cache = Darklighter zulası
 • Darklighter estate = Darklighter mülkü
 • Darklighter farm = Darklighter çiftliği
 • Darknon Beacon = Darknon Feneri
 • Darknon Station = Darknon İstasyonu
 • Darkside (space station) = Karanlık taraf (uzay istasyonu)
 • Darth Andru's tomb = Darth Andru'nun mezarı
 • Darth Azamin's stronghold = Darth Azamin'in kalesi
 • Darth Bane's mansion = Darth Bane'in malikanesi
 • Darth Krayt's throne room = Darth Krayt'ın taht odası
 • Darth Krayt's Tower = Darth Krayt'ın Kulesi
 • Darth Krayt's War Room = Darth Krayt'ın Savaş Odası
 • Darth Maladi's laboratory = Darth Maladi'nin laboratuvarı
 • Darth Marr's stronghold = Darth Marr'ın kalesi
 • Darth Maul's Party Town = Darth Maul'un Parti Kasabası
 • Darth Nyriss's stronghold = Darth Nyriss'in kalesi
 • Darth Perash's tomb = Darth Perash's mezarı
 • Darth Revan's complex = Darth Revan'ın tesisi
 • Darth Sidious's secret facility = Darth Sidious'ın gizli tesisi
 • Darth Skotia's bunker = Darth Skotia'nın sığınağı
 • Darth Thanaton's meditation chamber = Darth Thanaton'un meditasyon odası
 • Darth Thanaton's private library = Darth Thanaton'un özel kütüphanesi
 • Darth Vader's Palace = Darth Vader'ın Sarayı
 • Darth Vader's suite = Darth Vader'ın dairesi
 • Darth Vengean's Compound = Darth Vengean'ın Yerleşkesi
 • Darth Vitus's compound = Darth Vitus'un tesisi
 • Darth Wyyrlok's office = Darth Wyyrlok'un ofisi
 • Darth Zhorrid's Dromund Kaas estate = Darth Zhorrid'in Dromund Kaas mülkü
 • Dassal system's sun = Dassal sisteminin güneşi
 • Dassel Pass = Dassel Geçidi
 • Data Systems Infrastructure = Veri Sistemleri Altyapısı
 • Datacenter District = Verimerkezi Bölgesi
 • Dathka Graush's fortress = Dathka Graush'un kalesi
 • Dathomir Imperial Prison = Dathomir İmparatorluk Hapishanesi
 • Daughter's grave = Kız'ın mezarı
 • Deactivated Camp = Durdurulmuş Kamp
 • Dead Bantha Gulch = Ölü Bantha Kanyonu
 • Dead lands = Ölü topraklar
 • Dead Moon of Antar colony = Antar kolonisinin Ölü Ayı
 • Dead Town = Ölü Kasaba
 • Dead Zone = Ölü Alan
 • Deadend = Çıkmaz
 • Dealer's Den = Tüccar'ın İni
 • Dean's Residence = Dean'in Rezidansı
 • Death Mark = Ölüm İşareti
 • Death Plains = Ölüm Ovaları
 • Death Star City = Ölüm Yıldızı Şehri
 • Death trooper training camp = Ölüm askeri eğitim kampı
 • Deathblock = Ölümbloğu
 • Decimator Laboratory = Kırıp Geçici Laboratuvarı
 • Decimator Production Facility = Kırıp Geçici Üretim Tesisi
 • Deechi's office = Deechi'nin ofisi
 • Deep Core = Derin Merkez
 • Deep Core Security Zone = Derin Merkez Güvenlik Alanı
 • Deep Ocean = Derin Okyanus
 • Deep Sea = Derin Deniz
 • Deep Storage Bay V14 = Derin Depo Peronu V14
 • Defense Network Control Center = Savunma Ağı Kontrol Merkezi
 • Defensive dome = Savunma kubbesi
 • Defensive Perimeter = Savunma Çeperi
 • Defiant Core = Serkeş Merkezi
 • Deforested Slopes = Ormansızlaştırılmış Bayır
 • Degan Gas Clouds = Degan Gaz Bulutları
 • Delgas Medical Supplies = Delgas Tıbbi Tedarikleri
 • Delkin Ridge = Delkin Bayırı
 • Delphidian Cluster = Delphidian Kümesi
 • Delrakkin City = Delrakkin Şehri
 • Delta Base = Delta Üssü
 • Demagol's laboratory = Demagol'un laboratuvarı
 • Demon's Lair = Şeytan'ın İni
 • Denarii Nebula = Denarii Nebulası
 • Denarii Station = Denarii İstasyonu
 • Denic's garage = Denic'in garajı
 • Dentamma Nebula = Dentamma Nebulası
 • Departure Lounge = Ayrılış Loncası
 • Derelict Hangar = Harabe Hangar
 • Derelkoos Desert = Derelkoos Çölü
 • Derilyn Space Defense Platform = Derilyn Uzay Savunma Platformu
 • Desert Plain = Çöl Ovası
 • Desert Sands (quadrant) = Çöl Kumları (çeyrek)
 • Desert Survey Office = Çöl Keşif Ofisi
 • Desilijic Complex = Desilijic Tesisi
 • Desilijic Estate Towers = Desilijic Mülkü Kuleleri
 • Desolation Alley = Haraplık Geçidi
 • Desolation Canyons = Haraplık Kanyonu
 • Desolation Peak = Haraplık Zirvesi
 • Detention Block AA-23 = Tutuklu Bloğu AA-23
 • Detention Block B7 = Tutuklu Bloğu B7
 • Dette Lawnic Dance Academy = Dette Lawnic Dans Akademisi
 • Deucalon Spaceport = Deucalon Uzay Limanı
 • Devaron New Republic outpost = Devaron Yeni Cumhuriyet karakolu
 • Devaron Space = Devaron Uzayı
 • Devastator's commissary = Devastator'ın askeri kantini
 • Devil's Asteroit = İblis'in Asteroiti
 • Devil's Doorknob = İblis'in Kapı Topuzu
 • Dewback Stables = Çiysırt Ahırları
 • Dex's Diner = Dex'in Lokantası
 • Diamond Desert = Elmas Çölü
 • Dil Pexton's office = Dil Pexton'un ofisi
 • Dim-U monastery = Dim-U manastırı
 • Din Nebula = Din Nebulası
 • Dining commons = Yemek alanı
 • Diorda weapons factory = Diorda silah fabrikası
 • Diplomat Hotel = Diplomat Oteli
 • Distillery = Damıtımevi
 • District 1 = Bölge 1
 • District 1327 = Bölge 1327
 • District 36 = Bölge 36
 • District 36 Museum of Art = Bölge 36 Sanat Müzesi
 • Doc Ragon's clinic = Doc Ragon'un kliniği
 • Docking Bay 107 = Rıhtım Peronu 107
 • Docking Bay 13 = Rıhtım Peronu 13
 • Docking Bay 27 (Mezenti Spaceport) = Rıhtım Peronu 27 (Mezenti Uzay Limanı)
 • Docking Bay 32 = Rıhtım Peronu 32
 • Docking Bay 3733 = Rıhtım Peronu 3733
 • Docking Bay 66 (Mezenti Spaceport) = Rıhtım Peronu 66 (Mezenti Uzay Limanı)
 • Docking Bay 66 = Rıhtım Peronu 66
 • Docking Bay 68 = Rıhtım Peronu 68
 • Docking Bay 71 = Rıhtım Peronu 71
 • Docking bay 789012634 = Rıhtım peronu 789012634
 • Docking Bay 94 = 94. Rıhtım
 • Docking Bay B-04 = Rıhtım Peronu B-04
 • Docking Bay D-61 = Rıhtım Peronu D-61
 • Docking Bay O-17 = Rıhtım Peronu O-17
 • Docklands = Rıhtımalanları
 • Dockside Cafe = Rıhtımtarafı Kafesi
 • Dockside Slums = Rıhtımtarafı Kenarmahalleleri
 • Doluff's estate = Doluff'un mülkü
 • Don't Go Inn = Girmeyin Hanı
 • Donal's brother's farm = Donal'ın erkek kardeşinin çiftliği
 • Dooku's castle (Kaon) = Dooku'nun kalesi (Kaon)
 • Dooku's great hall = Dooku'nun büyük salonu
 • Dooku's hangar = Dooku'nun hangarı
 • Dooku's quarters = Dooku'nun odası
 • Dooku's sleeping chamber = Dooku'nun uyku odası
 • Dooku's throne room = Dooku'nun taht odası
 • Dooku's tower = Dooku'nun kulesi
 • Dorma's Cafe = Dorma'nın Kafesi
 • Dosuun Imperial facility = Dosuun İmparatorluk tesisi
 • Dowager Queen = Dowager Kraliçesi
 • DownTime = AltZaman
 • Downtown BC = Şehir Merkezi BŞ
 • Downtown Central = Ana Şehir Merkezi
 • Dractuvian village = Dractu köyü
 • Dragon Cave = Ejderha Mağarası
 • Dragon Void space station = Ejderha Hiçliği uzay istasyonu
 • Dragon's Teeth = Ejderha'nın Dişi
 • Dragonbird Gardens = Ejderhakuşu Bahçeleri
 • Dragonflower Nebula = Ejderçiçeği Nebulası
 • Dragonsnake Bog = Ejderyılan Bataklığı
 • Drahgor III fuel refinery = Drahgor III yakıt rafinerisi
 • Drainage Isle = Drenaj Adası
 • Drakka's Diner = Drakka'nın Lokantası
 • Dramath the Second's tomb = İkinci Dramath'ın mezarı
 • Dravian Starport = Dravian Yıldız Limanı
 • Drazaal Row = Drazaal Dizisi
 • Dread Fortress = Dehşet Kalesi
 • Dream Street = Rüya Sokağı
 • Dreaming Waters = Hayal Suları
 • Dreighton Nebula = Dreighton Nebulası
 • Dreshdae Spaceport = Dreshdae Uzay Limanı
 • Dressellian Asteroid Belt = Dressel Asteroit Kuşağı
 • Dreviad Outpost = Dreviad Karakolu
 • Drift Hills Republic depot = Akıntı Tepeleri Cumhuriyet deposu
 • Drift Hills Republic Hangar = Akıntı Tepeleri Cumhuriyet Hangarı
 • Dro ceremonial fountain = Dro tören fıskiyesi
 • Droid charging facility = Droid şarj tesisi
 • Droid factory (Eos) = Droid fabrikası (Eos)
 • Droid harem = Droid haremi
 • Droid manufacturing plant P-3 = Droid üretim tesisi P-3
 • Droid repair shop A16-523 = Droid tamir dükkanı A16-523
 • Droid Services = Droid Hizmetleri
 • Dromund Kaas spaceport = Dromund Kaas uzay limanı
 • Drop point = İniş noktası
 • Drop Point: Condor = İniş Noktası: Condor
 • Drop Point: Gelgelar = İniş Noktası: Gelgelar
 • Drop Point: Laertos = İniş Noktası: Laertos
 • Drovis Cave = Drovis Mağarası
 • Drunken Drummer = Sarhoş Davulcu
 • Drunken Thranta = Sarhoş Thranta
 • Drup Asteroid Field = Drup Asteroit Tarlası
 • Dryden's study = Dryden'ın çalışma odası
 • Drydust Crescent = Kurutoz Hilali
 • Drylands = Kurutopraklar
 • Ducal Palace = Dük Sarayı
 • Dueling Pits = Düello Çukurları
 • Dunari's Rest = Dunari'nin İstirahatı
 • Dune Sea (Pasher) = Kumul Denizi (Pasher)
 • Dune Sea = Kumul Denizi
 • Duras Fain's hideout = Duras Fain'in sığınağı
 • Durga's palace = Durga'nın sarayı
 • Duro Delta Twelve = Duro Delta On İki
 • Duro Starshipwright Shipyards = Duro Gemi Yapımcısı Tersaneleri
 • Duro's largest continent = Duro'nun en büyük kıtası
 • Duro's northern continent = Duro'nun kuzey kıtası
 • Duro's smallest continent = Duro'nun en küçük kıtası
 • Duros Menagerie of Exotic Species = Duros Egzotik Tür Hayvanat Bahçesi
 • Duros Sector = Duros Sektörü
 • Duros slums = Duros gecekondu mahallesi
 • Dust Bowl saloon = Toz Kasesi salonu
 • Dustig sector = Dustig sektörü
 • Duwan Pass = Duwan Geçidi
 • Dwelling of Guests = Ziyaretçiler Meskeni
 • Eadu Energy Conversion Laboratory = Eadu Enerji Dönüşüm Laboratuvarı
 • Eadu Flight Station = Eadu Uçuş İstasyonu
 • Eagle's Nest = Kartal'ın Yuvası
 • Earl of Vis' castle = Vis Kontu'nun kalesi
 • Eastern exurbs = Doğu yerleşim yerleri
 • Eastern Grime = Doğu Kiri
 • Eathcote River = Eathcote Nehri
 • Ebe Crater quarry = Ebe Krateri taşocağı
 • Ebe Crater Valley = Ebe Krateri Vadisi
 • Eben Kinahay's estate = Eben Kinahay'ın mülkü
 • Echnos Exhibition Dome = Echnos Sergi Kubbesi
 • Echo Base = Eko Üssü
 • Echo Lake = Eko Gölü
 • Eckard Lokin's Balmorra safe house = Eckard Lokin'in Balmorra güvenli evi
 • Eclipse (bar) = Tutulma (bar)
 • Eclipse station (Reltooine) = Tutulma istasyonu (Reltooine)
 • Eclipse Station = Tutulma İstasyonu
 • Eco-strike hideout = Eko-saldırı sığınağı
 • Edan Base = Edan Üssü
 • Edge Forest = Sınır Ormanı
 • Eeseen spaceport = Eeseen uzay limanı
 • Eiattu 6's capital city = Eiattu 6'nın başkenti
 • Eidolon Base = Eidolon Üssü
 • Eidolon Security datacenter = Eidolon Güvenliği veri merkezi
 • Eidolon's safe house = Eidolon'un güvenli evi
 • Eladro City bazaar = Eladro Şehri pazarı
 • Elarian Trail = Elarian İzi
 • Elder Rakatan Settlement = Mürver Rakatan Yerleşkesi
 • Electrogate = Elektrokapı
 • Electromagnetic tube = Elektromanyetik tüp
 • Elikann Crater = Elikann Krateri
 • Elliirad Platform = Elliirad Platformu
 • Elphrona aurodium mine = Elphrona aurodyum madeni
 • Elphrona Outpost = Elphrona Karakolu
 • Elscol Loro's parents' home = Elscol Loro'nun ebeveynlerinin evi
 • Elysium = Cennet (Alderaan)
 • Ember's Fire = Köz'ün Ateşi
 • Embrace of Pain chamber = Acının Kucağı odası
 • Emerald Splendor Estates = Zümrüt İhtişamı Mülkleri
 • Emperor Palpatine Surgical Reconstruction Center = İmparator Palpatine Cerrahi Rekonstrüksiyon Merkezi
 • Emperor's Citadel = İmparator'un Hisarı
 • Emperor's Eye (temple) = İmparator'un Gözü (tapınak)
 • Emperor's Fortress = İmparator'un Kalesi
 • Emperor's Hand training center = İmparator'un Eli eğitim merkezi
 • Emperor's library = İmparator'un kütüphanesi
 • Emperor's Observatory = İmparator'un Gözlemevi
 • Emperor's office = İmparator'un ofisi
 • Emperor's personal zoo = İmparator'un kişisel hayvanat bahçesi
 • Emperor's plague storehouse = İmparator'un veba deposu
 • Emperor's private suites = İmparator'un özel daireleri
 • Emperor's Retreat = İmparator'un İnzivası
 • Emperor's sanctuary = İmparator'un sığınağı
 • Emperor's throne room (Coruscant) = İmparator'un taht odası (Coruscant)
 • Emperor's throne room (Death Star) = İmparator'un taht odası (Ölüm Yıldızı)
 • Emperor's throne room (Imperial Palace) = İmparator'un taht odası (İmparatorluk Sarayı)
 • Emperor's throne room = İmparator'un taht odası
 • Emperor's Throne Room = İmparator'un Taht Odası
 • Empire Reborn base = Yeniden Doğan İmparatorluk üssü
 • Empire Shuttle Yard = İmparatorluk Mekik Alanı
 • Empire's Station I (Dathomir system) = İmparatorluk'un İstasyonu I (Dathomir sistemi)
 • Empire's Station I (Karthakk system) = İmparatorluk'un İstasyonu I (Karthakk sistemi)
 • Empire's Station I (Naboo system) = İmparatorluk'un İstasyonu I (Naboo sistemi)
 • Empire's Station II (Dathomir system) = İmparatorluk'un İstasyonu II (Dathomir sistemi)
 • Enarc Run = Enarc Kaçış Yolu
 • Enchanted Lagoon = Efsunlu Lagün
 • Endless Swamp = Sonsuz Bataklık
 • Endor Space Station = Endor Uzay İstasyonu
 • Endor Station = Endor İstasyonu
 • Endor system = Endor sistemi
 • Endor's Moon = Endor'un Ayı
 • Energy collector = Enerji toplayıcısı
 • Energy collector core = Enerji toplayıcı çekirdek
 • Enmaekeda Nebula = Enmaekeda Nebulası
 • Enmonst Rclub = Enmonst Rkulübü
 • Entertainment Promenade = Eğlence Gezintisi
 • Entertainment Ring = Eğlence Halkası
 • Entry dome = Giriş kubbesi
 • Epsilon Garrison = Epsilon Garnizonu
 • Equatorial Communications Hub = Ekvatoral İletişim Merkezi
 • Eredenn Station = Eredenn İstasyonu
 • Ereesus forward operating base = Ereesus ileri operasyon üssü
 • Ergel's Bar = Ergel'in Barı
 • Eriadu City = Eriadu Şehri
 • Eroudac academy = Eroudac akademisi
 • Eroudac Citadel = Eroudac Hisarı
 • Eroudac spaceport = Eroudac uzay limanı
 • Erso homestead = Erso çiftliği
 • Eshkrene stables = Eshkrene ahırları
 • Eskellon Mountains = Eskellon Dağları
 • Esmelle and Shirene's house = Esmelle ve Shirene'nin evi
 • Essar's garage = Essar'ın garajı
 • Esseles listening post = Esseles dinleme üssü
 • Esstran Cordon = Esstran Kordonu
 • Eternal Pyre = Ebedi Odun Yığını
 • Eternity Vault = Ebediyet Mahzeni
 • Evergreen Crags = Hepyeşil Kayalıklar
 • Evocii swamp = Evocii bataklığı
 • Evolutionary Warfare Laboratory = Evrimsel Savaş Laboratuvarı
 • Ewok-themed diner = Ewok temalı lokanta
 • Excavated tomb = Kazılmış mezar
 • Exchange Factory Square = Kambiyo Fabrika Meydanı
 • Exegol's sun = Exegol'un güneşi
 • Exis Station = Exis İstasyonu
 • Exogorth orbital control station = Exogorth yörüngesel kontrol istasyonu
 • Exotic Exhibit = Egzotik Sergi
 • Expanse = Yayılım
 • Expansion Outpost = Yayılım Karakolu
 • Expansion Region = Yayılım Bölgesi
 • Exploded asteroid = Patlamış asteroit
 • Exploitation Region = İstismar Bölgesi
 • Extragalactic = Galaksi dışı
 • Extrictarium Nebula = Extrictarium Nebulası
 • Eye of Ashlanae = Ashlanae Gözü
 • Eyrie Base = Kartal Yuvası Üssü
 • Eyrie Base command center = Kartal Yuvası Üssü komuta merkezi
 • Factory Hill = Fabrika Tepesi
 • Faenel Vineyard = Faenel Üzüm Bağı
 • Fainar's Cantina = Fainar'ın Kantinası
 • Falcon Base = Şahin Üssü
 • Fallanassi village = Fallanassi köyü
 • Falleen Lady = Falleen Leydi
 • Fallen Teeth = Düşmüş Diş
 • Fallone compound = Fallone yerleşkesi
 • Fandélane Rebel base = Fandélane Asi üssü
 • Far Distance = Uzak Mesafe
 • Far Indrexu = Uzak Indrexu
 • Fardi compound = Fardi yerleşkesi
 • Farfalla's Diamonds = Farfalla'nın Elmasları
 • Farnel Outpost = Farnel Karakolu
 • Farnel Research Facility Industrial Complex = Farnel Araştırma Tesisi Endüstriyel Tesisi
 • Farpoint = Uzaknokta
 • Farpoint Medical Center = Uzaknokta Tıbbi Merkezi
 • Farpoint Tower = Uzaknokta Kulesi
 • Farsands = Uzakkumlar
 • Farsigo Bay = Farsigo Körfezi
 • Farstey flight school = Farstey uçuş okulu
 • Fartrader Lounge = Uzaktüccar Lobisi
 • Farwell Station = Farwell İstasyonu
 • Feather Nebula = Tüy Nebulası
 • Federal District = Federal Bölge
 • Fellon base = Fellon üssü
 • Felucia medical station = Felucia tıbbi istasyonu
 • Felucia Medical Station HCTFF2 = Felucia Tıbbi İstasyon SSTFF2
 • Felucia Medical Station HCTFF2 = Felucia Tıbbi İstasyonu HCTFF2
 • Felvath Kurs Arena = Felvath Kurs Arenası
 • Fen of the First = İlk'in Bataklığı
 • Ferelakk Savannah = Ferelakk Savanası
 • Ferionic Nebula = Ferionic Nebulası
 • Feressee's Point = Feressee'nin Noktası
 • Ferra Sector Shipyard = Ferra Sektörü Tersanesi
 • Ferrous Aurora Nebula = Demirli Doğuş Nebulası
 • Fervse'dra asteroid belt = Fervse'dra asteroit kuşağı
 • Fifth Belt = Beşinci Kuşak
 • Fillarik Arms and Demolitions = Fillarik Silah ve Patlayıcıları
 • Fire (city) = Ateş (şehir)
 • Fire-control chamber = Ateş kontrol odası
 • Firefist = Ateşyumruk
 • First Battle Memorial = İlk Savaş Anıtı
 • First Jedi Council's meeting cave = İlk Jedi Konseyi'nin toplantı mağarası
 • First Jedi Temple = İlk Jedi Tapınağı
 • First Knowledge Council Chamber = İlk Bilgi Konseyi Odası
 • First Knowledge Quarter = İlk Bilgi Odası
 • First Order Cargo = İlk Düzen Kargo
 • First Order Space = İlk Düzen Uzayı
 • First Quesh venom refinery = Birinci Quesh zehir rafinerisi
 • Five Points = Beş Nokta
 • Flare Base = Titrek Işık Üssü
 • Flashpoint Stellar Research Station = Parlama Noktası Yıldız Araştırma İstasyonu
 • Flavin Hold = Flavin Rezervi
 • Fleet Command (space station) = Filo Komutası (uzay istasyonu)
 • Fleet Command annex = Filo Komutası ilavesi
 • Fleet Ops Headquarters = Filo Operasyonları Merkezi
 • Fleet Spire = Filo Helisi
 • Fleet Support = Filo Desteği
 • Fleet Support Air Station = Filo Desteği Hava İstasyonu
 • Fleet Support Base = Filo Desteği Üssü
 • Fleet Support Depot = Filo Desteği Deposu
 • Flesh Mongers city = Et Tacirleri şehri
 • Flesh Mongers lair = Et Tacirleri ini
 • Flesh Raider command base = Et Yağmacısı komuta üssü
 • Flight Unlimited Group base = Sınırsız Uçuş Grubu üssü
 • Floating asteroid prison of Orko 9 = Orko 9'un uçan asteroit hapishanesi
 • Floating Home = Uçan Ev
 • Flowered Plains = Çiçeklenmiş Ovalar
 • Flyway 120 = Uçuşyolu 120
 • Foerost communications tower = Foerost iletişim kulesi
 • Foerost Shipyards = Foerost Tersaneleri
 • Foerost Shipyards = Forerost Tersaneleri
 • Folor Base = Folor Üssü
 • Folor Base cafetaria = Folor Üssü kafeteryası
 • Folor Base gymnasium = Folor Üssü spor salonu
 • Fondor Belt I = Fondor Kuşağı I
 • Fondor Belt II = Fondor Kuşağı II
 • Fondor Belt III = Fondor Kuşağı III
 • Fondor Belt IV = Fondor Kuşağı IV
 • Fondor Shipyards = Fondor Tersaneleri
 • Fondor Station = Fondor İstasyonu
 • Foothill Paths = Ayaktepesi Yolları
 • Forbidden Falls = Yasaklanmış Şelaleler
 • Force-cult temple = Güç tarikatı tapınağı
 • Force-henge = Güç taş yapıtı
 • Forced Retirement Home = Mecburi Emekli Evi
 • Forest of Broken Glass = Kırık Cam Ormanı
 • Forgofshar Desert = Forgofshar Çölü
 • Fornaak Falls = Fornaak Şelaleleri
 • Fornaak Falls Cavern = Fornaak Şelelaleri Mağarası
 • Fornaak River = Fornaak Nehri
 • Fornax Station = Fornax İstasyonu
 • Fornayh's fortress = Fornayh'ın kalesi
 • Forsaken Den = Issız İn
 • Fort Alde = Alde Kalesi
 • Fort Anaxes = Anaxes Kalesi
 • Fort Balarad = Balarad Kalesi
 • Fort Garnik = Garnik Kalesi
 • Fort Ironhard = Demirsert Kalesi
 • Fort Maximus = Maximus Kalesi
 • Fort Orrus = Orrus Kalesi
 • Fort Phalanx = Phalanx Kalesi
 • Fort Salvo = Salvo Kalesi
 • Fort Sunfire = Güneşateşi Kalesi
 • Fort Tusken = Tusken Kalesi
 • Fortress Baarlos = Baarlos Kalesi
 • Fortress Citadel = Hisar Kalesi
 • Fortress Inquisitorius = Engizisyon Kalesi
 • Fortress Kh'aris = Kh'aris Kalesi
 • Fortress Vader = Vader Kalesi
 • Forvand Station = Forvand İstasyonu
 • Forward aid station = İleri yardım istasyonu
 • Forward Command Center = İleri Komuta Merkezi
 • Forward command center = İleri komuta merkezi
 • Forward Outpost = İleri Karakol
 • Forward Outpost Alpha = İleri Karakol Alfa
 • Foundry (space station) = Dökümhane (uzay istasyonu)
 • Foundry = Dökümhane
 • Foundry Four = Dökümhane Dört
 • Foundry of the Confederacy = Konfederasyon Dökümhanesi
 • Fount of Rajivari = Rajivari Kaynağı
 • Fountain of Ancients = Antikler Fıskiyesi
 • Fountain Palace = Fıskiye Sarayı
 • Fractured Plain = Çatlamış Ova
 • Frander's Bay = Frander'in Peronu
 • Fray Landing Base = Fray İniş Üssü
 • Free Dac Volunteers Engineering Corps shipyards = Bağımsız Dac Gönüllüleri Mühendislik Kolordusu tersaneleri
 • Free Droid Enclave = Özgür Droid Anklavı
 • Free Trade Zone = Serbest Ticaret Alanı
 • Freeman Cantina = Özgüradam Kantinası
 • Freemarket = Özgürmarket
 • Freerago's Satellite Diner and Motel = Freerago'nun Uydu Lokantası ve Moteli
 • Freetown = Özgürkasaba
 • Fromm Gang facility = Fromm Çetesi tesisi
 • Frontier Inn = Sınır Hanı
 • Frostfall = Ayazdüşüşü
 • Frostflower Path = Ayazçiçeği Yolu
 • Frostlined Trail = Ayazizli İz
 • Frostrock Promontory = Ayaztaş Çıkıntısı
 • Frozen Kova = Donuk Kova
 • Fruited Moon = Meyveli Ay
 • Fuel refinery = Yakıt rafinerisi
 • Fuelstop = Yakıtdurağı
 • Fulluusub safe house = Fulluusub güvenli evi
 • Fury Station = Hiddet İstasyonu
 • Fusai library = Fusai kütüphanesi
 • Fusion Clouds of Tartaglia = Tartaglia Füzyon Bulutları
 • Future Imperial Leaders Military Preparatory School = İmparatorluk Askeri Gelecek Lider Hazırlık Okulu
 • G-Station = G-İstasyonu
 • G-Station Seven = G-İstasyonu Yedi
 • Gachoogai River = Gachoogai Nehri
 • Galactic Alliance Space = Galaktik İttifak Uzayı
 • Galactic Archives = Galaktik Arşiv
 • Galactic Center = Galaktik Merkez/Legends
 • Galactic City = Galaktik Şehir
 • Galactic City Strategic Center = Galaktik Şehir Stratejik Merkezi
 • Galactic Frontier = Galaktik Sınır
 • Galactic Justice Center = Galaktik Adalet Merkezi
 • Galactic Museum = Galaktik Müze
 • Galactic Polysapient Medical Center = Galaktik Çoktür Tıbbi Merkezi
 • Galactic Republic space station = Galaktik Cumhuriyet uzay istasyonu
 • Galactic Rim = Galaktik Halka
 • Galactic rim = Galaktik halka
 • Galactic Senate Building = Galaktik Senato Binası
 • Galactic Senate Building = Senato Binası
 • Galactic Senate Chamber = Galaktik Senato Meclisi
 • Galactic Senate Chamber Holding Office = Galaktik Senato Meclisi Bekleme Ofisi
 • Galactic Senate Medcenter = Galaktik Senato Tıpmerkezi
 • Galactic Solutions Industries Headquarters = Galaktik Çözümler Endüstrileri Merkezi
 • Galactic Trade Center = Galaktik Ticaret Merkezi
 • Galactic Zoo = Galaktik Hayvanat Bahçesi
 • Galaktik Centre = Galaktik Merkez
 • Galaxies Opera House = Galaksiler Opera Binası
 • Galen Erso's Office = Galen Erso'nun Ofisi
 • Galidraan Station = Galidraan İstasyonu
 • Galitan broadcast hub = Galitan yayın merkezi
 • Gallery of Peace = Barış Galerisi
 • Gallorr's Light Repair Shed = Gallorr'un Hafif Tamir Barakası
 • Gamma Base = Gamma Üssü
 • Gamor Run = Gamor Kaçış Yolu
 • Gamor system = Gamor sistemi
 • Gamut Key's residence = Gamut Key'in rezidansı
 • Gamut Key's village = Gamut Key'in köyü
 • Ganathan Space = Ganathan Uzayı
 • Gand floating sanctuary = Gand uçan sığınağı
 • Ganelon Shipyards = Ganelon Tersaneleri
 • Gangland = Çetealanı
 • Gap Nine = Aralık Dokuz
 • Gap Nine temple = Aralık Dokuz tapınağı
 • Garage = Garaj
 • Garbis family mansion = Garbis aile malikanesi
 • Gardaji Rift = Gardaji Yarığı
 • Garden of Butterflies = Kelebekler Bahçesi
 • Garden of Equality = Eşitlik Bahçesi
 • Garden of Izax = Izax Bahçeleri
 • Garden of Justice = Adalet Bahçesi
 • Gardulla Besadii's pleasure garden = Gardulla Besadii'nin zevk bahçesi
 • Gardulla the Hutt's Palace = Hutt Gardulla'nın Sarayı
 • Gardulla's palace = Gardulla'nın sarayı
 • Garel City = Garel Şehri
 • Garel City Spaceport = Garel Şehri Uzay Limanı
 • Garel system = Garel sistemi
 • Garos Imperial facility = Garos İmparatorluk tesisi
 • Garrison base = Garnizon üssü
 • Garrow's Neck = Garrow'un Boğazı
 • Gate 96B = Kapı 96B
 • Gate number one = Bir numaralı kapı
 • Gates of Rellias = Rellias Kapıları
 • Gaulus sector = Gaulus sektörü
 • Gauntlet gang area = Eldiven çete alanı
 • Gauntlet Scanner Station = Eldiven Tarayıcı İstasyonu
 • Gearbox's bunker = Gearbox'ın sığınağı
 • GemDiver Station = TaşDalıcı İstasyonu
 • General Crix Madine Military Reserve = General Crix Madine Askeri Rezervi
 • Generator Facility = Jeneratör Tesisi
 • Generis orbital base = Generis yörüngesel üssü
 • Generis Station = Generis İstasyonu
 • Genesis pool = Kaynak havuzu
 • Genetech Orbiting Research Lab = Genetekno Yörünge Araştırma Laboratuvarı
 • Genetic Records Hall = Genetik Kayıtlar Salonu
 • Genzhor's research outpost = Genzhor'un araştırma karakolu
 • Geonosian Arena (Monument) = Geonosis Arenası (Anıt)
 • Geonosian droid factories = Geonosis droid fabrikaları
 • Geonosian hive spire = Geonosis kovan helisi
 • Geonosian spire = Geonosis helisi
 • Geonosis droid foundries = Geonosis droid dökümhaneleri
 • Geonosis droid foundries boardroom = Geonosis droid dökümhaneleri toplantı odası
 • Geonosis Imperial base = Geonosis İmparatorluk üssü
 • Geonosis primary droid foundry = Geonosis ana droid dökümhanesi
 • Gep's Grill = Gep'in Barbeküsü
 • Gerrenthum's orbital security station = Gerrenthum'un yörüngesel güvenlik istasyonu
 • Gettiarn Space Station = Gettiarn Uzay İstasyonu
 • Ghorfa cavern = Ghorfa mağarası
 • Ghost Base = Hayalet Üssü
 • Ghost Nebula = Hayalet Nebula
 • Ghost Nebula sector = Hayalet Nebula sektörü
 • Ghost Tide Nebula = Hayalet Gelgit Nebulası
 • Ghostling Nest of the Assembler = Derleyicinin Hayaletimsi Yuvası
 • Ghrag Mercenaries Base = Ghrag Paralı Askerleri Üssü
 • Gilt Gushers = Gilt Fışkıran Kuyuları
 • Giltella Air Base = Giltella Hava Üssü
 • Ginn Jump = Ginn Atlayışı
 • Giton's Bar = Giton'un Barı
 • Gizor Dellso's droid foundry = Gizor Dellso'nun droid dökümhanesi
 • Glarus Bridges = Glarus Köprüleri
 • Glarus Lagoons = Glarus Lagünleri
 • Glarus Valley = Glarus Vadisi
 • Glass Mountain = Cam Dağı
 • Glasspoint = Camnokta
 • Glavis starport = Glavis yıldız limanı
 • Gleb's house = Gleb'in evi
 • Glid Station = Glid İstasyonu
 • GlitterFall = ParıltıDüşüşü
 • Glowpoint = Parlamanoktası
 • Glowwater Swamp = Parlaksu Bataklığı
 • Gluss'elta Archipelago = Gluss'elta Takımadası
 • Gluss'elta Islands = Gluss'elta Adaları
 • Gluss'elta Sea = Gluss'elta Denizi
 • Glussa Island = Glussa Adası
 • Gnarls cave = Boğumlar mağarası
 • Gnarls Outpost = Boğumlar Karakolu
 • Goazan Badlands = Goazan Kırgıbayırı
 • Goazon Badlands = Goazon Kırgıbayırı
 • Goff Platform = Goff Platformu
 • Golamaran ice flats = Golamaran buz düzlükleri
 • Gold Plaza = Altın Plaza
 • Golden Orb = Altın Küre
 • Golm asteroid belt = Golm asteroit kuşağı
 • Golrath Station = Golrath İstasyonu
 • Golus Station = Golus İstasyonu
 • Gonk's Infinite Loop = Gonk'un Sonsuz Döngüsü
 • Gordian Reach = Gordian Alanı
 • Gorinth Agricultural Sector = Gorinth Ziraat Sektörü
 • Gorinth Brig = Gorinth Hapishanesi
 • Gorinth Canyon = Gorinth Kanyonu
 • Gorinth Outpost = Gorinth Karakolu
 • Gorinth Plateau = Gorinth Platosu
 • Gorinth records vault (Moraine Gulch) Gorinth kayıt kasası (Moraine Kanyonu)
 • Gorinth records vault (Sobrikarill Valley) = Gorinth kayıt kasası (Sobrikarill Vadisi)
 • Gorkin's Rest = Gorkin'in İstirahatı
 • Gorse City = Gorse Şehri
 • Gorse City jail = Gorse Şehri hapishanesi
 • Gorse City sewer system = Gorse Şehri kanalizasyon sistemi
 • Gort's Casino = Gort'un Kumarhanesi
 • Goshyn Detention Center = Goshyn Tutuklu Merkezi
 • Gotal Pirates' Base = Gotal Korsanları Üssü
 • Governor's Mansion (Tasariq) = Vali'nin Malikanesi (Tasariq)
 • Govialty Gate = Govialty Kapısı
 • Govneh Ridge = Govneh Bayırı
 • Graffiti Square = Graffiti Meydanı
 • Grakkus Arena = Grakkus Arenası
 • Grammill district = Grammill bölgesi
 • Gran Protectorate Embassy = Gran Protektorası Elçiliği
 • Grancha Lakand venom mine = Grancha Lakand zehir madeni
 • Grand Causeway = Büyük Geçit
 • Grand Concourse = Büyük Hol
 • Grand Convocation Chamber = Büyük Çağrı Meclisi
 • Grand Corridor = Büyük Koridor
 • Grand Council Hall = Büyük Konsey Salonu
 • Grand Lobby = Büyük Lobi
 • Grand Lord's Throne Room = Büyük Lord'un Taht Odası
 • Grand Nest = Büyük Yuva
 • Grand Refectory = Büyük Kafeterya
 • Grand Regent = Büyük Naip
 • Grand Regent honeymoon suite = Büyük Naip balayı dairesi
 • Grand Republic Medical Facility = Büyük Cumhuriyet Tıbbi Tesisi
 • Grand Salon = Büyük Salon
 • Grand Theater = Büyük Tiyatro
 • Granse Space = Granse Uzayı
 • Grasslands Park = Çimtopraklar Parkı
 • Grassy Fields = Otlu Alanlar
 • Gravan Monastery = Grava Manastırı
 • Gravane station = Gravane istasyonu
 • Graveyard of Giants = Devler Mezarlığı
 • Graveyard of the Dragons = Ejderhalar Mezarlığı
 • Gravity Well (tourist attraction) = Yer Çekimi Kuyusu (turist merkezi)
 • Great Assembly Room = Büyük Meclis Odası
 • Great Audience Chamber = Büyük Kabul Salonu
 • Great Databank of Aargau = Büyük Aargau Veri Bankası
 • Great Desert = Büyük Çöl
 • Great Divide = Büyük Ayrık
 • Great Door of the Senate = Büyük Senato Kapısı
 • Great Forveen Nebula = Büyük Forveen Nebulası
 • Great Hall (Byss) = Büyük Salon (Byss)
 • Great Hall (Shiva IV) = Büyük Salon (Shiva IV)
 • Great Jasserak Swamp = Büyük Jasserak Bataklığı
 • Great Jedi Library = Büyük Jedi Kütüphanesi
 • Great Mesra Plateau = Büyük Mesra Platosu
 • Great Northern Forest = Büyük Kuzey Ormanı
 • Great Pit of Carkoon = Büyük Carkoon Çukuru
 • Great Rift = Büyük Yarık
 • Great Stairs of Dawn = Büyük Şafak Merdivenleri
 • Great Temple (Korriban) = Büyük Tapınak (Korriban)
 • Great Temple = Büyük Tapınak
 • Great Temple Valley = Büyük Tapınak Vadisi
 • Great Vaults of Cato Neimoidia = Büyük Cato Neimoidia Mahzenleri
 • Greater Javin = Büyük Javin
 • Greater Marianas = Büyük Marianas
 • Greater Plooriod Cluster = Büyük Plooriod Kümesi
 • Greater Xnapolis = Büyük Xnapolis
 • Greator Tion = Büyük Tion
 • Greawyn Belt = Greawyn Kuşağı
 • Gree Enclave = Gree Anklavı
 • Gree Park = Gree Parkı
 • Green Dawn = Yeşil Şafak
 • Green Loch Hill = Yeşil Göl Tepesi
 • Green Radish Hill = Yeşil Turp Tepesi
 • Greenbelt = Yeşilkuşak
 • Greentop Tower = Yeşiltepe Kulesi
 • Grenna Base = Grenna Üssü
 • Greystar Holdings = Griyıldız Holdingleri
 • Grid 24B-30 = Izgara 24B-30
 • Grid Databanks = Izgara Veribankaları
 • Grid sector 867-3A4 = Izgara sektörü 867-3A4
 • Grievous's castle = Grievous'un kalesi
 • Grievous's fortress = Grievous'un hisarı
 • Grimdock Archive = Grimdock Arşivi
 • Grimshaw's barn = Grimshaw'ın ahırı
 • Gromas Belt = Gromas Kuşağı
 • Gromas Imperial depot = Gromas İmparatorluk deposu
 • Ground Base Seven = Yüzey Üssü Yedi
 • Grumbog's space station fortress = Grumbog'un uzay istasyonu kalesi
 • Gryyyl asteroid belt = Gryyyl asteroit kuşağı
 • Guarja Shipyards = Guarja Tersaneleri
 • Gudnem's Gadget Emporium = Gudnem'in Zımbırtı Silah Mağazası
 • Guerrilla research camp = Gerilla araştırma kampı
 • Guild Concourse 447 = Lonca Holu 447
 • Guild Hall = Lonca Salonu
 • Gulf of Tatooine = Tatooine Körfezi
 • Gundark's Cantina = Gundark'ın Kantinası
 • Gunninga Gap = Gunninga Aralığı
 • Gunrunner Circle = Silahkaçakçısı Halkası
 • Gus Talon diplomatic complex = Gus Talon diplomasi tesisi
 • Gus Talon settlement = Gus Talon yerleşkesi
 • Gus Talon Station = Gus Talon İstasyonu
 • Gus Treta Inner-System Market Station = Gus Treta İç Sistem Market İstasyonu
 • Gusha's Luck = Gusha'nın Şansı
 • Gusty Bluffs = Rüzgarlı Kayalıklar
 • Guttu the Hutt's private penthouse villa = Hutt Guttu'nun özel sundurma villası
 • Gwongdeen spaceport = Gwongdeen uzay limanı
 • Gyndine shipyards = Gyndine tersaneleri
 • Haashimut caverns = Haashimut mağaraları
 • Hadde Base = Hadde Üssü
 • Hadrassian's compound = Hadrassian'ın yerleşkesi
 • Haidoral Administrative Center One = Haidoral İdari Merkez Bir
 • Hakartha Space Station = Hakartha Uzay İstasyonu
 • Hall of Discovery = Keşif Salonu
 • Hall of Endurance = Direnç Salonu
 • Hall of Justice (Alderaan) = Adalet Salonu (Alderaan)
 • Hall of Knighthood = Şövalyelik Salonu
 • Hall of Masters = Ustalar Salonu
 • Hall of Ministers = Bakanlar Salonu
 • Hall of Regret = Pişmanlık Salonu
 • Hall of the Wind Crystals = Rüzgar Kristalleri Salonu
 • Halls of Healing = İyileşme Salonları
 • Halls of Knowledge = Bilgi Salonları
 • Hallway 33M = Koridor 33M
 • Halthor signal station = Halthor sinyal istasyonu
 • Hamner Heavy Ores Plant = Hamner Ağır Cevherler Tesisi
 • Han and Leia's apartment = Han ve Leia'nın dairesi
 • Han Solo's apartment = Han Solo'nun dairesi
 • Hangar Bay 31 = Hangar Peronu 31
 • Hangar Fifteen-D = Hangar On Beş-D
 • Hangar Six = Hangar Altı
 • Hanging gardens = Asmabahçeler
 • Hangra's Meat Shack = Hangra'nın Et Kulübesi
 • Hanna City = Hanna Şehri
 • Hapan Embassy = Hapan Elçiliği
 • Hapes refugee camp = Hapes mülteci kampı
 • Harem Cave = Harem Mağarası
 • Harko Station = Harko İstasyonu
 • Harlequin Station = Harlequin İstasyonu
 • Harra the Hutt's stronghold = Hutt Harra'nın kalesi
 • Harte Secur Airbase = Harte Secur Hava Üssü
 • Harugi Spill = Harugi Dökülüşü
 • Hâsk desert = Hâsk çölü
 • Haven (rendezvous point) = Sığınak (randevu noktası)
 • Haven Base = Sığınak Üssü
 • Haven's Blaze = Sığınağın Alevi
 • Hawk's Nest = Şahin'in Yuvası
 • Haxim's city = Haxim'in şehri
 • Haxim's royal gardens = Haxim'in kraliyet bahçeleri
 • Hayner's Mercantile = Hayner'in Ticareti
 • Headache Bar = Başağrısı Barı
 • Healing Chambers = İyileşme Odaları
 • Healing Crystal room = İyileşme Kristali odası
 • Heart of D'vouran = D'vouran Kalbi
 • Heart of Dathomir = Dathomir Kalbi
 • Heartache Bistro = Kalpağrısı Tavernası
 • Heff's Souvenirs = Heff'in Hatıralıkları
 • Heffrin Aqueducts = Heffrin Su Yolları
 • Helska IV base = Helska IV üssü
 • Herglic Space = Herglic Uzayı
 • Herglic Trade Empire = Herglic Ticaret İmparatorluğu
 • Heritage Museum = Miras Müzesi
 • Herkan Base = Herkan Üssü
 • Hermit's Abode = Münzevi'nin İkameti
 • Hero's Grave = Kahraman'ın Mezarı
 • Heroine Hall = Eroin Salonu
 • Hetzal system monitoring station = Hetzal sistemi gözlem istasyonu
 • Hidden droid factory = Gizli droid fabrikası
 • Hidden Fortress = Gizli Kale
 • Hidden lake = Gizli göl
 • Hidden Rebel base = Gizli Asi üssü
 • High Council building = Yüksek Konsey binası
 • High Council Chamber (Tython) = Yüksek Konsey Odası (Tython)
 • High Council Chamber = Yüksek Konsey Odası
 • High Council Tower = Yüksek Konsey Odası
 • High Fane of Xo = Yüksek Xo Tapınağı
 • High fortress of the Pyke Syndicate = Pyke Çetesi'nin yüksek kalesi
 • High Port Space Center = Yüksek Liman Uzay Merkezi
 • High Profile Ward = Yüksek Profil Hapishane
 • High Security Lockdown = Yüksek Güvenlik Tecriti
 • High Tower Observatory = Yüksek Kule Gözlemevi
 • Highground = Yüksekyer
 • Highland Green Washeteria = Yeşil Yayla Çamaşırhanesi
 • Highland Lakes = Yüksekalan Gölleri
 • Highland Trail = Yüksekalan İzi
 • Hiila Basin = Hiila Havzası
 • Hijoian Docks = Hijo Rıhtımları
 • Hive Palace = Kovan Sarayı
 • Hive-spires = Kovan kuleler
 • Hoag's Decant = Hoag'ın Döküşü
 • Hockaleg Imperial headquarters = Hockaleg İmparatorluk merkezi
 • Hockaleg spaceport = Hockaleg uzay limanı
 • Hold 6 = Ambar 6
 • Holding Pens = Bekleme Dolma Kalemleri
 • Holenesh Canyon = Holenesh Kanyonu
 • Hollenside Enclave = Hollenside Anklavı
 • Hollow Moon = Delik Ay
 • Hollowtown = Boşlukkasabası
 • Holocron Chamber = Holokron Odası
 • Holocron Vault = Holokron Mahzeni (canon)
 • Holocron Vaults = Holokron Mahzenleri (Legends)
 • Hologram Fun World = Hologram Eğlence Dünyası
 • Holowan Labs = Holowan Laboratuvarları
 • Hom Mounds = Hom Höyükleri
 • Home of Cartann's Minister of Trade = Cartann'ın Ticaret Bakanının Evi
 • Homon flight school = Homon uçuş okulu
 • Hon Zduul plateau = Hon Zduul platosu
 • Honoghr Rakatan temple = Honoghr Rakatan tapınağı
 • Honwoo's repair shop = Honwoo'nun tamir dükkanı
 • Hoogon Two = Hogoon İki
 • Hook Nebula = Çengel Nebulası
 • Hope Station = Umut İstasyonu
 • Horch's palace = Horch'un sarayı
 • Horizon Base = Ufuk Üssü
 • Horox III rebel outpost = Horox III asi karakolu
 • Hosk Station = Hosk İstasyonu
 • Hosnian Prime = Hosnian Prime
 • Hosnian Prime Academy of Law Enforcement = Hosnian Prime Kolluk Kuvveti Akademisi
 • Hosnian Prime factory complex = Hosnian Prime fabrika tesisi
 • Hosnian Prime flight academy = Hosnian Prime uçuş akademisi
 • Hosnian system = Hosnian sistemi
 • Hotel Drofo = Drofo Oteli
 • Hotel Low-Orbit = Alçak-İrtifa Oteli
 • Hotel Stopover = Konaklama Oteli
 • Hoth Orbital Station = Hoth Yörüngesel İstasyonu
 • Hoth Star Fortress = Hoth Yıldız Kalesi
 • Hoth system = Hoth sistemi
 • House Alde (estate) = Alde Evi (mülk)
 • House Baliss (estate) = Baliss Evi (mülk)
 • House Cortess (estate) = Cortess Evi (mülk)
 • House Girard (estate) = Girard Evi (mülk)
 • House of Strangers = Yabancılar Evi
 • House of the Goddess = Tanrıçanın Evi
 • House Rist (estate) = Rist Evi (mülk)
 • House Rist Bunker = Rist Evi Sığınağı
 • House Syrush (estate) = Syrush Evi (mülk)
 • House Teral (estate) = Teral Evi (mülk)
 • House Thul (estate) = Thul Evi (mülk)
 • House Traders' Circle = Tüccarların Halkası Evi
 • House Vahali cloudcutter = Vahali Hanesi gökdeleni
 • Hoverdale's Hideout = Hoverdale'ın Sığınağı
 • Howling Ruins = Uluyan Harabeler
 • Hrakert Rift = Hrakert Yarığı
 • Hrakert Station = Hrakert İstasyonu
 • Hubba Heights = Hubba Zirveleri
 • Hundred Seventh District = Yüz Yedinci Bölge
 • Hunter's Valley = Avcı'nın Vadisi
 • Hunting Grounds = Avlanma Alanları
 • Hunting Lodge = Av Locası
 • Hurian plains = Hurian ovaları
 • Hurt Vectors hideout = Acı Haşereleri sığınağı
 • Hutt Cartel safe house = Hutt Karteli güvenli evi
 • Hutt Cartel Smuggling Site = Hutt Karteli Kaçakçılık Alanı
 • Hutt Chuba's = Hutt Chuba'nın Yeri
 • Hutt Citadel = Hutt Hisarı
 • Hutt Council Chamber = Hutt Konseyi Meclisi
 • Hutt data center = Hutt veri merkezi
 • Hutt dependencies = Hutt sömürgeleri
 • Hutt Flats = Hutt Düzlükleri
 • Hutt Hideout = Hutt Sığınağı
 • Hutt Space = Hutt Uzayı
 • Hutt-themed diner = Hutt temalı lokanta
 • Hutt's Tail = Hutt'ın Kuyruğu
 • Hutta Orbital Station = Hutta Yörüngesel İstasyonu
 • Hutta Town = Hutta Kasabası
 • Hy Izlan Aerial Temple = Hy Izlan Hava Tapınağı
 • Hyborean Moon black-site prison = Hyborean Ayı siyah-site hapishanesi
 • Hydian Way = Hydian Yolu
 • Hydorrabad Arena = Hydorrabad Arenası
 • Hydrosupply station = Hidrotedarik istasyonu
 • Hyllyard City = Hyllyard Şehri
 • Hyllyard Hotel = Hyllyard Oteli
 • Hynestia's landing yard = Hynestia'nın iniş sahası
 • Hynestian royal dungeon = Hynestia kraliyet zindanı
 • Hynestian royal palace = Hynestia kraliyet sarayı
 • Hyperdrive Research Facility = Hipersürücü Araştırma Tesisi
 • Hyperwave relay station = Hiperdalga röle istasyonu
 • Hypori droid factory = Hypori droid fabrikası
 • Hypori Imperial research station = Hypori İmparatorluk araştırma istasyonu
 • I'vorcia Prime Preserve = I'vorcia Prime Koruma Alanı
 • Ibanjji motivational camp = Ibanjji motivasyon kampı
 • IBC Arcology (Aargau) = GBK Arkolojisi (Aargau)
 • IBC Arcology (Coruscant) = GBK Arkolojisi (Coruscant)
 • Ice Caves = Buz Mağaraları
 • Ice Giant Range = Buz Devi Sıradağı
 • Iceberg III Communications Tower = Buzdağı III İletişim Kulesi
 • Iceberg III Republic outpost = Buzdağı III Cumhuriyet karakolu
 • Ichalin Station = Ichalin İstasyonu
 • Iepatap Harbor = Iepatap Limanı
 • Iihot Residence Hall = Iihot Rezidans Salonu
 • Ikon asteroid belt = Ikon asteroit kuşağı
 • Illmek Island = Illmek Adası
 • Illmek Island Spaceport = Illmek Adası Uzay Limanı
 • Iltarr City = Iltarr Şehri
 • Iltarr City Spaceport = Iltarr Şehri Uzay Limanı
 • Ilum Orbital Station (Republic) = Ilum Yörüngesel İstasyonu (Cumhuriyet)
 • Ilum Temple = Ilum Tapınağı
 • Im'g'twe Hills = Im'g'twe Tepeleri
 • Imdaar supply base = Imdaar tedarik üssü
 • Imperial Administration building = İmparatorluk İdari binası
 • Imperial base (Gan Moradir) = İmparatorluk üssü (Gan Moradir)
 • Imperial base (Raada) = İmparatorluk üssü (Raada)
 • Imperial base (Tao) = İmparatorluk üssü (Tao)
 • Imperial base (Vetine) = İmparatorluk üssü (Vetine)
 • Imperial Base on Daro = Daro İmparatorluk Üssü
 • Imperial Biological Research Center = İmparatorluk Biyolojik Araştırma Merkezi
 • Imperial Citadel (Sith Empire) = İmparatorluk Hisarı (Sith İmparatorluğu)
 • Imperial City = İmparatorluk Şehri
 • Imperial City of Alderaan = Alderaan İmparatorluk Şehri
 • Imperial Claw Station = İmparatorluk Pençe İstasyonu
 • Imperial Command Center (Molos) = İmparatorluk Komuta Merkezi (Molos)
 • Imperial Command Center = İmparatorluk Komuta Merkezi
 • Imperial Command Compound = İmparatorluk Komuta Yerleşkesi
 • Imperial Communication Relay = İmparatorluk İletişim Rölesi
 • Imperial communications and sensors station = İmparatorluk iletişim ve sensör istasyonu
 • Imperial Communications Center = İmparatorluk İletişim Merkezi
 • Imperial communications outpost = İmparatorluk iletişim karakolu
 • Imperial control sector = İmparatorluk kontrol sektörü
 • Imperial data center = İmparatorluk veri merkezi
 • Imperial Detention Center & Labor Camp LEG-817 = İmparatorluk Tutuklu Merkezi & Çalışma Kampı LEG-817
 • Imperial Dig Site = İmparatorluk Kazı Alanı
 • Imperial doonium refinery = İmparatorluk dunyum rafinerisi
 • Imperial Drydock IV = İmparatorluk Kururıhtımı IV
 • Imperial Education Center = İmparatorluk Eğitim Merkezi
 • Imperial Embassy (Nar Shaddaa) = İmparatorluk Elçiliği (Nar Shaddaa)
 • Imperial Executive Building = İmparatorluk Yönetim Binası
 • Imperial explosives lab = İmparatorluk patlayıcılar laboratuvarı
 • Imperial Facility 729-D = İmparatorluk Tesisi 729-D
 • Imperial Forward Outpost XT-23 = İmparatorluk İleri Karakolu XT-23
 • Imperial Freight Complex = İmparatorluk Nakliye Tesisi
 • Imperial garrison (Bestine) = İmparatorluk garnizonu (Bestine)
 • Imperial garrison (Cilpar) = İmparatorluk garnizonu (Cilpar)
 • Imperial garrison (Mos Eisley) = İmparatorluk garnizonu (Mos Eisley)
 • Imperial Garrison (Plateau City) = İmparatorluk Garnizonu (Plato Şehri)
 • Imperial Garrison (Quesh) = İmparatorluk Garnizonu (Quesh)
 • Imperial garrison base = İmparatorluk garnizon üssü
 • Imperial guard tower = İmparatorluk muhafız kulesi
 • Imperial Harbor Control space station = İmparatorluk Liman Kontrolü uzay istasyonu
 • Imperial headquarters (Allst Prime) = İmparatorluk merkezi (Allst Prime)
 • Imperial Headquarters (Balmorra) = İmparatorluk Merkezi (Balmorra)
 • Imperial Headquarters (Garos IV) = İmparatorluk Merkezi (Garos IV)
 • Imperial Headquarters (Jedha) = İmparatorluk Merkezi (Jedha)
 • Imperial headquarters (Wobani) = İmparatorluk merkezi (Wobani)
 • Imperial Headquarters (Zeffo) = İmparatorluk Merkezi (Zeffo)
 • Imperial Headquarters = İmparatorluk Merkezi
 • Imperial hideout = İmparatorluk sığınağı
 • Imperial Holding Facility = İmparatorluk Alıkoyma Tesisi
 • Imperial Hotel (Tasariq) = İmparatorluk Oteli (Tasariq)
 • Imperial implantation lab = İmparatorluk aşılama laboratuvarı
 • Imperial Impound Yard = İmparatorluk Haciz Alanı
 • Imperial Informational Station = İmparatorluk Bilgilendirici İstasyonu
 • Imperial Inspectorate HQ = İmparatorluk Denetim Kurulu Merkezi
 • Imperial Intelligence and Security Bureau offices = İmparatorluk İstihbarat ve Güvenlik Bürosu ofisleri
 • Imperial Intelligence base = İmparatorluk İstihbaratı üssü
 • Imperial Intelligence Headquarters (Dromund Kaas) = İmparatorluk İstihbaratı Merkezi (Dromund Kaas)
 • Imperial Interdicted Space = Kısıtlı İmparatorluk Uzayı
 • Imperial Internal Affairs Outpost = İmparatorluk İç İşleri Karakolu
 • Imperial junkyard = İmparatorluk hurdalığı
 • Imperial Landing Facility 99-D = İmparatorluk İniş Tesisi 99-D
 • Imperial listening post (Konkiv) = İmparatorluk dinleme üssü (Konkiv)
 • Imperial marshaling station Pii = İmparatorluk manevra istasyonu Pii
 • Imperial medical spice cache = İmparatorluk tıbbi baharat zulası
 • Imperial Metal Factory = İmparatorluk Metal Fabrikası
 • Imperial military base (Bestine IV) = İmparatorluk askeri üssü (Bestine IV)
 • Imperial military communications complex = İmparatorluk askeri iletişim tesisi
 • Imperial Mine (Lok) = İmparatorluk Madeni (Lok)
 • Imperial mining base = İmparatorluk madencilik üssü
 • Imperial Mining Control = İmparatorluk Madencilik Kontrolü
 • Imperial Mission temple = İmparatorluk Görevi tapınağı
 • Imperial Museum = İmparatorluk Müzesi
 • Imperial Navy Exclusion Zone = İmparatorluk Donanması Yasak Bölgesi
 • Imperial Navy Mobile Base = İmparatorluk Donanması Mobil Üssü
 • Imperial Navy Yard = İmparatorluk Donanması Sahası
 • Imperial Oasis = İmparatorluk Vahası
 • Imperial Office = İmparatorluk Ofisi
 • Imperial Office of Security = İmparatorluk Emniyet Bürosu
 • Imperial Office of Security = İmparatorluk Güvenlik Ofisi
 • Imperial orbital base = İmparatorluk yörüngesel üssü
 • Imperial Ordnance Research Facility = İmparatorluk Ordonat Araştırma Tesisi
 • Imperial outpost (Dantooine) = İmparatorluk karakolu (Dantooine)
 • Imperial outpost (Endor) = İmparatorluk karakolu (Endor)
 • Imperial outpost (Galtea) = İmparatorluk karakolu (Galtea)
 • Imperial outpost (Illmek Island) = İmparatorluk Karakolu (Illmek Adası)
 • Imperial outpost (Orra) = İmparatorluk karakolu (Orra)
 • Imperial outpost (Rori) = İmparatorluk karakolu (Rori)
 • Imperial Palace = İmparatorluk Sarayı
 • Imperial Palace audience chamber = İmparatorluk Sarayı kabul salonu
 • Imperial Palace Audience Chamber = İmparatorluk Sarayı Kabul Salonu
 • Imperial Palace Awards Auditorium = İmparatorluk Sarayı Ödüller Oditoryumu
 • Imperial Palace medical wing = İmparatorluk Sarayı tıbbi kanadı
 • Imperial Palace Meeting Hall = İmparatorluk Sarayı Toplantı Salonu
 • Imperial Palace throne room (Anti-Sith conspiracy) = İmparatorluk Sarayı taht odası (Sith karşıtı komplo)
 • Imperial Palace throne room (Zaarin insurrection) = İmparatorluk Sarayı taht odası (Zaarin dirilmesi)
 • Imperial payroll garrison = İmparatorluk bordro garnizonu
 • Imperial Plaza = İmparatorluk Plazası
 • Imperial prison compound = İmparatorluk hapishane tesisi
 • Imperial Prison ISO-L8 = İmparatorluk Hapishanesi ISO-L8
 • Imperial Re-education Center = İmparatorluk Yeniden Eğitme Merkezi
 • Imperial Refinery = İmparatorluk Rafinerisi
 • Imperial Refining Platform M36 = İmparatorluk Arıtım Platformu M36
 • Imperial Refining Platform M36 = İmparatorluk Rafinaj Platformu M36
 • Imperial relay station = İmparatorluk röle istasyonu
 • Imperial Remnant safe house = İmparatorluk Kalıntısı güvenli evi
 • Imperial Reprogramming Institute = İmparatorluk Yeniden Programlama Enstitüsü
 • Imperial Research and Development Station T-1583 = İmparatorluk Araştırma ve Geliştirme İstasyonu T-1583
 • Imperial Research and Prison Facility = İmparatorluk Araştırma ve Hapishane Tesisi
 • Imperial research base = İmparatorluk araştırma üssü
 • Imperial research center = İmparatorluk araştırma merkezi
 • Imperial Research Center = İmparatorluk Araştırma Merkezi
 • Imperial Research Facility (Lok) = İmparatorluk Araştırma tesisi (Lok)
 • Imperial research facility (Nubia) = İmparatorluk araştırma tesisi (Nubia)
 • Imperial research facility (Pallaxides) = İmparatorluk araştırma tesisi (Pallaxides)
 • Imperial research facility = İmparatorluk araştırma tesisi
 • Imperial Research Station (Binaros) = İmparatorluk Araştırma İstasyonu (Binaros)
 • Imperial research station (Itani Nebula) = İmparatorluk araştırma istasyonu (Itani Nebulası)
 • Imperial Research Station = İmparatorluk Araştırma İstasyonu
 • Imperial Research Station 61 = İmparatorluk Araştırma Tesisi 61
 • Imperial residence = İmparatorluk rezidansı
 • Imperial River Base = İmparatorluk Nehir Üssü
 • Imperial Salvage Station = İmparatorluk Enkaz İstasyonu
 • Imperial Sanctum = İmparatorluk Kutsal Yeri
 • Imperial sarlacc stabilizer = İmparatorluk sarlacc dengeleyicisi
 • Imperial scout base = İmparatorluk keşif üssü
 • Imperial scout post = İmparatorluk kaşif üssü
 • Imperial Security Bureau headquarters = İmparatorluk Güvenlik Bürosu merkezi
 • Imperial Sensor Net Complex = İmparatorluk Sensör Ağı Tesisi
 • Imperial Space = İmparatorluk Uzayı
 • Imperial Space Dock Lianna-6 = İmparatorluk Uzay Rıhtımı Lianna-6
 • Imperial Space Station (Kashyyyk system) = İmparatorluk Uzay İstasyonu (Kashyyyk sistemi)
 • Imperial Special Ops Center = İmparatorluk Özel Operasyonlar Merkezi
 • Imperial Species Preservation Zone = İmparatorluk Tür Koruma Alanı
 • Imperial Station Bravo = İmparatorluk İstasyonu Bravo
 • Imperial supply depot (Rainos Cluster) = İmparatorluk tedarik deposu (Rainos Kümesi)
 • Imperial supply depot = İmparatorluk tedarik deposu
 • Imperial Tactical Operations Center = İmparatorluk Taktiksel Operasyonlar Merkezi
 • Imperial throne room (Byss Citadel) = İmparatorluk taht odası (Byss Hisarı)
 • Imperial throne room (Death Star I) = İmparatorluk taht odası (Ölüm Yıldızı I)
 • Imperial throne room (Emperor Palpatine Surgical Reconstruction Center) = İmparatorluk taht odası (İmparator Palpatine Cerrahi Rekonstrüksiyon Merkezi)
 • Imperial throne room (Gentis Coup) = İmparatorluk taht odası (Gentis Darbesi)
 • Imperial Throne Room = İmparatorluk Taht Odası
 • Imperial Transfer Post = İmparatorluk Transfer Üssü
 • Imperial troops' headquarters = İmparatorluk askerleri merkezi
 • Imperial warehouse (Riverlands) = İmparatorluk deposu (Nehirtopraklar)
 • Imperial warehouse = İmparatorluk deposu
 • Imperial weapons facility = İmparatorluk silah tesisi
 • Imperial Weapons Research Facility = İmparatorluk Silah Araştırma Tesisi
 • Independent Slavers Space Station = Bağımsız Köle Tacirleri Uzay İstasyonu
 • Indrexu Spiral = Indrexu Spirali
 • Induparan Crown Worlds = Indupar Taç Dünyaları
 • Industrial recycling center = Endüstriyel geri dönüşüm merkezi
 • Infested Vale = Kuşatılmış Vadi
 • Infotech Plaza = Bilgitekno Plazası
 • Initiate's Path = Aday'ın Yolu
 • Inner Court of the Transcendent = İç Mücerret Avlusu
 • Inner Ferro systems = İç Ferro sistemleri
 • Inner planets = İç gezegenler
 • Inner Rim = İç Halka
 • Inner Rim Territories = İç Halka Bölgeleri
 • Inner River District = İç Nehir Bölgesi
 • Inner Zuma Region = İç Zuma Bölgesi
 • Inquisitorius Headquarters = Engizisyon Merkezi
 • Intelligence Archives = İstihbarat Arşivleri
 • Intelligence Post Drazaal = İstihbarat Üssü Drazaal
 • Intercept facility = Engelleme tesisi
 • Intergalactic Void = Galaksilerarası Hiçlik
 • Interrogation Chamber = Sorgu Odası
 • Interstel office = Interstel ofisi
 • Inusagi's capital city = Inusagi'nin başkenti
 • Iokath system's star = Iokath sisteminin yıldızı
 • Iol Station = Iol İstasyonu
 • Iotran Expanse = Iotra Yayılımı
 • Iridonia communications center = Iridonia iletişim merkezi
 • Iritsa Spaceport = Iritsa Uzay Limanı
 • Iron Planet = Demir Gezegen
 • Isatabith rain forest = Isatabith yağmur ormanı
 • ISB Academy and Offices = İGB Akademi ve Ofisleri
 • ISB Central Office = İGB Merkez Ofisi
 • Iskalon's pump station 2335DA = Iskalon'un pompa istasyonu 2335DA
 • Isolate-4 Lab = İzolat-4 Laboratuvarı
 • Issagra space station = Issagra uzay istasyonu
 • Istabith Falls = Istabith Şelaleleri
 • Istabith range = Istabith sıradağı
 • Ithaqua Station = Ithaqua İstasyonu
 • Ithor secondary communications array outpost = Ithor ikincil iletişim dizisi karakolu
 • Ivax Nebula = Ivax Nebulası
 • Iziz power generator = Iziz güç jeneratörü
 • Iziz Royal Palace = Iziz Kraliyet Sarayı
 • Izzik's = Izzik'in yeri
 • J-Sec headquarters = J-Güv merkezi
 • Ja-Mero Ridge = Ja-Mero Bayırı
 • Jabba's bunker = Jabba'nın sığınağı
 • Jabba's city house = Jabba'nın şehir evi
 • Jabba's Nal Hutta Palace = Jabba'nın Nal Hutta Sarayı
 • Jabba's Palace = Jabba'nın Sarayı
 • Jabba's private box = Jabba'nın özel kutusu
 • Jabba's Star = Jabba'nın Yıldızı
 • Jacent Valley = Jacent Vadisi
 • Jackhack Slough = Jackhack Göleti
 • Jade Moon supply base = Yeşim Ayı tedarik üssü
 • Jag Crag Gorge = Jag Kayalık Geçidi
 • Jaguada's moon = Jaguada'nın ayı
 • Jakku Observatory = Jakku Rasathanesi
 • Jakku system = Jakku sistemi
 • Jamie Brasen's secret spaceport = Jamie Brasen'in gizli uzay limanı
 • Jango Fett Arena = Jango Fett Arenası
 • Japrael sector = Japrael sektörü
 • Japrael system = Japrael sistemi
 • Jaresh communication tower = Jaresh iletişim kulesi
 • Jasserak Highlands = Jasserak Yüksekalanları
 • Jawa camp = Jawa kampı
 • Jawa Canyon = Jawa Kanyonu
 • Jawa Data Crystal Information Area = Jawa Veri Kristali Bilgi Alanı
 • Jawa Heights = Jawa Zirveleri
 • Jawa Mountain Fortress = Jawa Dağ Kalesi
 • Jawa mountain fortress = Jawa dağ kalesi
 • Jawa Raceway = Jawa Yarışyolu
 • Jawa Traders = Jawa Tüccarları
 • Je'daii Temples = Je'daii Tapınakları
 • Jebble-Vanquo-Tarnith line = Jebble-Vanquo-Tarnith hattı
 • Jedha City = Jedha Şehri
 • Jedi Academy (H'ratth) = Jedi Akademisi (H'ratth)
 • Jedi Agricultural Corps research laboratory = Jedi Ziraat Birliği araştırma laboratuvarı
 • Jedi Archives (Tython) = Jedi Arşivi (Tython)
 • Jedi Archives = Jedi Arşivi
 • Jedi asteroid = Jedi asteroiti
 • Jedi chapter house (Antar 4) = Jedi meclis binası (Antar 4)
 • Jedi chapter house = Jedi meclis binası
 • Jedi Council Chamber = Jedi Konseyi Odası
 • Jedi Embassy = Jedi Elçiliği
 • Jedi Enclaves = Jedi Anklavları
 • Jedi Library (Jedi Temple) = Jedi Kütüphanesi (Jedi Tapınağı)
 • Jedi Monument (New Holstice) = Jedi Anıtı (Yeni Holstice)
 • Jedi Praxeum = Jedi Praxeum
 • Jedi quarter = Jedi odası
 • Jedi Research Facility = Jedi Araştırma Tesisi
 • Jedi ruins = Jedi harabeleri
 • Jedi shrine (Coruscant) = Jedi mabedi (Coruscant)
 • Jedi Situation Room = Jedi Durum Odası
 • Jedi Temple (Tython) = Jedi Tapınağı (Tython)
 • Jedi Temple = Jedi Tapınağı
 • Jedi temple arboretum = Jedi tapınağı botanik bahçesi
 • Jedi Temple armory = Jedi Tapınağı cephaneliği
 • Jedi Temple carbon-freezing chamber = Jedi Tapınağı karbon dondurma odası
 • Jedi Temple central security station = Jedi Tapınağı merkez güvenlik istasyonu
 • Jedi Temple communication center = Jedi Tapınağı iletişim merkezi
 • Jedi Temple Crèche = Jedi Tapınağı Kreşi
 • Jedi Temple Detention Center = Jedi Tapınağı Tutuklu Merkezi
 • Jedi Temple dojo = Jedi Tapınağı dövüş okulu
 • Jedi Temple dormitory = Jedi Tapınağı yurdu
 • Jedi Temple Great Hall = Jedi Tapınağı Büyük Salonu
 • Jedi Temple Lake Level = Jedi Tapınağı Göl Seviyesi
 • Jedi Temple Map Room = Jedi Tapınağı Harita Odası
 • Jedi Temple medical bay = Jedi Tapınağı tıbbi alanı
 • Jedi Temple Meditation Garden = Jedi Tapınağı Meditasyon Bahçesi
 • Jedi Temple museum = Jedi Tapınağı müzesi
 • Jedi Temple Obstacle Course = Jedi Tapınağı Engel Pisti
 • Jedi Temple Planetarium = Jedi Tapınağı Gökevi
 • Jedi Temple Pyre room = Jedi Tapınağı Odun Yığını odası
 • Jedi Temple Reception Hall = Jedi Tapınağı Resepsiyon Salonu
 • Jedi Temple refectory = Jedi Tapınağı kafeteryası
 • Jedi Temple Refectory = Jedi Tapınağı Kafeteryası
 • Jedi Temple research and development lab = Jedi Tapınağı araştırma ve geliştirme laboratuvarı
 • Jedi Temple research lab = Jedi Tapınağı araştırma laboratuvarı
 • Jedi Temple Safe Room = Jedi Tapınağı Güvenli Odası
 • Jedi Temple Sparring Arena = Jedi Tapınağı Egzersiz Arenası
 • Jedi Temple Storage Level = Jedi Tapınağı Depo Seviyesi
 • Jedi Temple store room = Jedi Tapınağı malzeme odası
 • Jedi Temple Technical Center = Jedi Tapınağı Teknik Merkezi
 • Jedi Temple training ground = Jedi Tapınağı antrenman sahası
 • Jedi Temple Veranda = Jedi Tapınağı Verandası
 • Jedi Temple's training gallery = Jedi Tapınağı'nın eğitim galerisi
 • Jedi Trials Chamber = Jedi Sınavları Odası
 • Jedi village = Jedi köyü
 • Jega's Music Hall and Petting Zoo = Jega'nın Müzik Salonu ve Evcil Hayvan Çiftliği
 • Jelph Marrian's farm = Jelph Marrian'ın çiftliği
 • Jelucan preparatory academy = Jelucan hazırlık akademisi
 • Jenna Zan Arbor's secret laboratory = Jenna Zan Arbor'un gizli laboratuvarı
 • Jenuwaa Sea = Jenuwaa Denizi
 • Jerf Huxley's cantina = Jerf Huxley'in kantinası
 • Jervo's World = Jervo'nun Dünyası
 • Jett's Chute = Jett'in Oluğu
 • Jewel = Mücevher
 • Jiguuna Market = Jiguuna Marketi
 • Jiguuna Spaceport = Jiguuna Uzay Limanı
 • Jilam Kester's base = Jilam Kester'ın üssü
 • Jivv Space City = Jivv Uzay Şehri
 • Jixuan desert = Jixuan çölü
 • Joe's = Joe'nun Yeri
 • Jolee Falls = Jolee Şelaleleri
 • Jolla's palace = Jolla'nın sarayı
 • Jomark Imperial outpost = Jomark İmparatorluk karakolu
 • Jonex Mine Eight Eleven B = Jonex Madeni Sekiz On Bir B
 • Joran Station = Joran İstasyonu
 • Jorj Car'das's fortress = Jorj Car'das'ın kalesi
 • Jorj Car'das's house = Jorj Car'das'ın evi
 • Joroshe's Spirit Cave = Joroshe'nin Ruh Mağarası
 • Jowloon corral = Jowloon ağılı
 • Jowloon's general store = Jowloon'un bakkalı
 • Joy Domes = Keyif Kubbeleri
 • Jualya Village = Jualya Köyü
 • Jubieck's home city = Jubieck'in ana şehri
 • Judgment Field = Karar Alanı
 • Junction-Tierell Loop = Kavşak-Tierell Döngüsü
 • Jundland Chasm = Jundland Gediği
 • Jundland Station = Jundland İstasyonu
 • Jundland Wastes (The Star Wars) = Jundland Çölü (The Star Wars)
 • Jundland Wastes = Jundland Çölü
 • Jungle Valley = Yağmur Ormanı Vadisi
 • Junix's Point = Junix'in Noktası
 • Junkfort Station = Hurdakalesi İstasyonu
 • Junktown = Hurdakasabası
 • Junkyard = Hurdalık (Rhigal sistemi)
 • Juran Ascent = Juran İnişi
 • Juran Crossroads = Juran Kavşağı
 • Juran Mountains = Juran Dağları
 • Juran Pass = Juran Geçidi
 • Justa Imperial base = Justa İmparatorluk üssü
 • Justicar Maintenance = Justicar Bakım
 • Justicar Security Office = Justicar Güvenlik Ofisi
 • Justicar territory = Justicar bölgesi
 • Justicars' computer lab = Justicarların bilgisayar laboratuvarı
 • Jyvus Space City = Jyvus Uzay Şehri
 • K region = K bölgesi
 • Kaamos Territory = Kaamos Bölgesi
 • Kaas City = Kaas Şehri
 • Kaas City arboretum = Kaas Şehri botanik bahçesi
 • Kaas City expansion district = Kaas Şehri yayılım bölgesi
 • Kaas City opera = Kaas Şehri operası
 • Kaas Falls = Kaas Şelaleleri
 • Kaasban Sea = Kaasban Denizi
 • Kaba Baiz's meat packing plant = Kaba Baiz'in et paketleme tesisi
 • Kabal Station = Kabal İstasyonu
 • Kabray Station = Kabray İstasyonu
 • Kadavo slave processing facility = Kadavo köle işleme tesisi
 • Kadok Regions = Kadok Bölgeleri
 • Kaerobani's base = Kaerobani'nin üssü
 • Kaezeb Mining Operations Center = Kaezeb Madencilik Operasyonları Merkezi
 • Kafrene asteroid belt = Kafrene asteroit kuşağı
 • Kag'areth Queen's Nest = Ka'areth Kraliçesi'nin Yuvası
 • Kailor V transfer station = Kailor V transfer istasyonu
 • Kalaan prison = Kalaan hapishanesi
 • Kalakar Six settlement = Kalakar Altı yerleşkesi
 • Kalandis Seven = Kalandis Yedi
 • Kalandis Seven's spaceport = Kalandis Yedi'nin uzay limanı
 • Kalarba City = Kalarba Şehri
 • Kaliida Nebula = Kaliida Nebulası
 • Kaliida Shoals Medical Center = Kaliida Sığlığı Tıbbi Merkezi
 • Kalikori village = Kalikori köyü
 • Kalist Base = Kalist Üssü
 • Kalist base commissary = Kalist üssü kantini
 • Kalist VI Imperial penal colony = Kalist VI İmparatorluk mahkum kolonisi
 • Kalki Nebula = Kalki Nebulası
 • Kamino system = Kamino sistemi
 • Kanawyn Belt = Kanawyn Kuşağı
 • Kaneer's window = Kaneer'in penceresi
 • Kansen Entrance = Kansen Girişi
 • Kantaros Station = Kantaros İstasyonu
 • Karbo's Gun Drop = Karbo'nun Silah Düşüşü
 • Karbonni asteroid belt = Karbonni asteroit kuşağı
 • Karill River = Karill Nehri
 • Karill Village = Karill Köyü
 • Karinda Outpost = Karinda Karakolu
 • Karm Trenches = Karm Hendekleri
 • Karnik Valley = Karnik Vadisi
 • Karr Nuq Sin's house = Karr Nuq Sin'in evi
 • Karran village = Karran köyü
 • Karstaxon Regions = Karstaxon Bölgeleri
 • Karyvinhouse Plantation = Karyvinevi Tesisi
 • Kashyyyk Imperial base = Kashyyyk İmparatorluk üssü
 • Kashyyyk oil refinery = Kashyyyk petrol rafinerisi
 • Kashyyyk Oil Refinery = Kashyyyk Petrol Rafinerisi
 • Kashyyyk Region = Kashyyyk Bölgesi
 • Kashyyyk Seagate Wall = Kashyyyk Denizkapısı Duvarı
 • Kashyyyk Space Station = Kashyyyk Uzay İstasyonu
 • Kashyyyk system = Kashyyyk sistemi
 • Katarn family compund = Katarn aile yerleşkesi
 • Katharsis dome (Thani) = Katharsis kubbesi (Thani)
 • Kathol Rift = Kathol Yarığı
 • Kayson's Weapons Shop = Kayson'un Silah Dükkanı
 • KDY-77 repair yard = KST-77 tamir tersanesi
 • Keep = Kale (Vallt)
 • Keff Base = Keff Üssü
 • Keftia district = Keftia bölgesi
 • Kelbarone's Mercantile = Kelbarone'un Ticareti
 • Keller's Void = Keller'in Hiçliği
 • Kellux mining facilities = Kellux madencilik tesisleri
 • Kelvin Ravine = Kelvin Yarıntısı
 • Kelvin Ridge = Kelvin Bayırı
 • Kerane's Folly = Kerane'nin Aptallığı
 • Keren Grand Arch = Büyük Keren Kemeri
 • Keri Sea = Keri Denizi
 • Kerner Plaza = Kerner Plazası
 • Kesh capitol building = Kesh kongre binası
 • Kesh Sith Temple = Kesh Sith Tapınağı
 • Keshiri Burial Cairns = Kesh Define Höyükleri
 • Kessel Bunker = Kessel Sığınağı
 • Kessel Club = Kessel Kulübü
 • Kessel prison = Kessel hapishanesi
 • Kessel Run = Kessel Kaçış Yolu
 • Kessel Station = Kessel İstasyonu
 • Kessel Station Holding Cell = Kessel İstasyonu Alıkoyma Hücresi
 • Kestic Station = Kestic İstasyonu
 • Kestro Defense Center = Kestro Savunma Merkezi
 • Kett family retreat = Kett ailesi inzivası
 • Keylander Station = Keylander İstasyonu
 • Khai estate = Khai mülkü
 • Kharmort's Miasma = Kharmort'un Sisi
 • Khlor's hideout = Khlor'un sığınağı
 • Khonin Mountain Range = Khonin Sıradağı
 • Khreenk's Smithy = Khreenk'in Nalbant Dükkanı
 • Ki Largo's Cantina = Ki Largo'nun Kantinası
 • Ki-Adi-Mundi's home vilage = Ki-Adi-Mundi'nin ana köyü
 • Kiax Nebula = Kiax Nebulası
 • Kiffex security compound = Kiffex güvenlik yerleşkesi
 • Kijimi City = Kijimi Şehri
 • Killun Station = Killun İstasyonu
 • Kimora City = Kimora Şehri
 • King's Road = Kral'ın Yolu
 • Kingdom of Dreams = Hayaller Krallığı
 • Kingsroad Dale = Kralyolu Vadisi
 • Kintan (star) = Kintan (yıldız)
 • Kiris Asteroid Cluster = Kiris Asteroit Kümesi
 • Kiris shipyards = Kiris tersaneleri
 • Kislov's Gambling Palace = Kislov'un Kumar Sarayı
 • Kitaros Nebula = Kiratos Nebulası
 • Kitinitik Killik Slopes = Kitinitik Killik Bayırı
 • Kivley's Gulley = Kivley'in Deresi
 • Kkak clan fortress = Kkak klanı kalesi
 • Klatooinian wikiup = Klatooine saz çadırı
 • Klegger Corp Mining Facility = Klegger Şirketi Madencilik Tesisi
 • Kligson's Moon = Kligson'un Ayı
 • Knot Holes = Budak Delikleri
 • Koda Space Station = Koda Uzay İstasyonu
 • Kolaador Base = Kolaador Üssü
 • Kolovish's tower = Kolovish'in kulesi
 • Kolzoc Alley = Kolzoc Sokağı
 • Koornacht Cluster = Koornacht Kümesi
 • Korriban Arrival Port = Korriban Varış Limanı
 • Korriban Orbital Station = Korriban Yörüngesel İstasyonu
 • Korriban's Flame = Korriban'ın Alevi
 • Korriban's orbital security station = Korriban'ın yörüngesel güvenlik istasyonu
 • Korsin Museum = Korsin Müzesi
 • Koval Station = Koval İstasyonu
 • Koved City = Koved Şehri
 • Kragga's Palace = Kragga'nın Sarayı
 • Krakana's Maw = Krakana'nın Boğazı
 • Krath command station = Krath komuta istasyonu
 • Krayiss Two library-temple = Krayiss İki kütüphane tapınağı
 • Krayt Cantina = Krayt Kantinası
 • Krayt Cult Cave = Krayt Tarikat Mağarası
 • Krayt Dragon Graveyard = Krayt Ejderi Mezarlığı
 • Krayt Graveyard = Krayt Mezarlığı
 • Krayt's Jaw = Krayt'ın Çenesi
 • Kreetan Narrows = Kreetan Boğazı
 • Krel's cybernetics laboratory = Krel'in sibernetik laboratuvarı
 • Krenhner Sector Station = Krenhner Sektör İstasyonu
 • Krennic's Geonosis quarters = Krennic'in Geonosis odası
 • Kretan Narrows = Kretan Dar Boğazı
 • Kristall Skull = Kristall Kafatası
 • Ktath'atn village = Ktath'atn köyü
 • Kuat Central Plaza = Ana Kuat Plazası
 • Kuat Defensive Station = Kuat Savunma İstasyonu
 • Kuat Dome = Kuat Kubbesi
 • Kuat Drive Yards Orbital Array = Kuat Sürücü Tersaneleri Yörüngesel Dizisi
 • Kuat Facility = Kuat Tesisi
 • Kuat Freight Port = Kuat Yük Limanı
 • Kuat Passenger Port = Kuat Yolcu Limanı
 • Kuat sector = Kuat sektörü
 • Kuat shipyards = Kuat tersaneleri
 • Kuat system = Kuat sistemi
 • Kuddaka chamber = Kuddaka odası
 • Kudo droid foundry = Kudo droid dökümhanesi
 • Kudor province = Kudor ili
 • Kuliquo belt = Kuliquo kuşağı
 • Kunbal jungle = Kunbal yağmur ormanı
 • Kur Nebula = Kur Nebula
 • Kura City = Kura Şehri
 • Kuratooine quarry complex = Kuratooine taşocağı tesisi
 • Kurost transfer point = Kurost transfer noktası
 • Kuzbar's Cantina = Kuzbar'ın Kantinası
 • Kwenn Space Station = Kwenn Uzay İstasyonu
 • Kyber Arch = Kyber Kemeri
 • Kybo Ren's base = Kybo Ren'in üssü
 • Kybuck menagerie = Kybuck hayvanat bahçesi
 • Kylantha's Whim = Kylantha'nın Hevesi
 • Kylo's chambers = Kylo'nun odası
 • Laakteen Depot = Laakteen Deposu
 • Labor District = Çalışma Bölgesi
 • Lady Valarian's Palace = Leydi Valarian'ın Sarayı
 • Laguna Caves = Gölcük Mağaraları
 • Lair of Bokku the Hutt = Hutt Bokku'nun ini
 • Lair of Papa Toren = Papa Toren'in İni
 • Lair of the Eyeless = Gözsüz'ün İni
 • Lair of the Ghost = Hayaletin İni
 • Lake Anre = Anre Gölü
 • Lake Brell colony = Brell Gölü kolonisi
 • Lake Farnell = Farnell Gölü
 • Lakefresh Restaurant = Göldinç Restoranı
 • Lakes Region = Göller Bölgesi
 • Lakeview = Gölmanzarası
 • Lamaredd Sith Temple = Lamaredd Sith Tapınağı
 • Lameril Ridge = Lameril Bayırı
 • Lanar Resupply Camp = Lanar Yeniden İkmal Kampı
 • Land of the Jawas = Jawaların Toprağı
 • Landing Bay 29 = İniş Peronu 29
 • Landing Bay Aurek = İniş Peronu Aurek
 • Landing Bay Besh = İniş Peronu Besh
 • Landing Pad 7-B = İniş Platformu 7-B
 • Landing pad nine = İniş rampası dokuz
 • Landing Union chapter = İniş Loncası meclisi
 • Lando's = Lando'nun Yeri
 • Lando's guest house = Lando'nun konuk evi
 • Landru City = Landru Şehri
 • Lank's farm = Lank'in çiftliği
 • Lanthanide mine = Lantanit madeni
 • Laramus Base = Laramus Üssü
 • Large Scale Production Facilities = Büyük Oran Üretim Tesisleri
 • Larvit's store = Larvit'in mağazası
 • Laser Cave = Lazer Mağarası
 • Laser Flit Hangout = Lazer Uçuşu Mekanı
 • Last Nav Station = Son Navigasyon İstasyonu
 • Latli's = Latli'nin Yeri
 • Laughing Sullustan = Gülen Sullustlı
 • Laundry room 346 = Çamaşırhane 346
 • Laurel Canyon = Laurel Kanyonu
 • Lava fields = Lav tarlaları
 • Lazhae's laboratory = Lazhae'nin laboratuvarı
 • Legacy YT Indigo Blue = Miras YT Çivit Mavisi
 • Legislative Commons = Yasama Çevresi
 • Legislative District = Yasama Bölgesi
 • Leia Organa's quarters = Leia Organa'nın odası
 • Leleen River = Leleen Nehri
 • Lenico Colony Blue = Lenico Kolonisi Mavi
 • Lenstrum Market = Lenstrum Marketi
 • Lerantha Dam = Lerantha Barajı
 • Lerantha Footpath = Lerantha Ayakyolu
 • Lerantha Lake = Lerantha Gölü
 • Lesser Plooriod Cluster = Küçük Plooriod Kümesi
 • Lesser Space = Küçük Uzay
 • Level 0 = 0. seviye
 • Level 1 = 1. seviye
 • Level 12 = 12. seviye
 • Level 1312 = 1312. seviye
 • Level 1313 = 1313. seviye
 • Level 1315 = 1315. seviye
 • Level 1325 = 1325. seviye
 • Level 1329 = 1329. seviye
 • Level 1331 = 1331. seviye
 • Level 1347 = 1347. seviye
 • Level 1671 = 1671. seviye
 • Level 1782 = 1782. seviye
 • Level 1995 = 1995. seviye
 • Level 1996 = 1996. seviye
 • Level 1997 = 1997. seviye
 • Level 2142 = 2142. seviye
 • Level 220 = 220. seviye
 • Level 2685 = 2682. seviye
 • Level 3108 = 3108. seviye
 • Level 3125 = 3125. seviye
 • Level 3301 = 3301. seviye
 • Level 3321 = 3321. seviye
 • Level 4 = 4. seviye
 • Level 4120 = 4120. seviye
 • Level 42 = 42. seviye
 • Level 45 = 45. seviye
 • Level 5 = 5. seviye
 • Level 5000 = 5000. seviye
 • Level 5120 = 5120. seviye
 • Level 5121 = 5121. seviye
 • Level 5127 = 5127. seviye
 • Level 72 = 72. seviye
 • Level 88 = 88. seviye
 • Level 91 = 91. seviye
 • Level six = Altıncı seviye
 • Level six = Seviye altı
 • Level Two (Galactic Empire) = İkinci Seviye (Galaktik İmparatorluk)
 • Level Two = İkinci Seviye
 • Library of Adari Vaal = Adari Vaal'ın Kütüphanesi
 • Library-temple = Kütüphane tapınak
 • Life Zone = Yaşam Bölgesi
 • Lifewell = Hayatkuyusu
 • Lifh sector colony = Lifh sektörü kolonisi
 • Ligabow's = Ligabow'un Yeri
 • Lightspring = Işıkbaharı
 • Lightstation = Hafif istasyon
 • Lightwind Orphanage = Açıkrüzgar Yetimhanesi
 • Liinade III research station = Liinade III araştırma istasyonu
 • Liintaar Station = Liintaar İstasyonu
 • LiMerge Building = LiMerge Binası
 • Line Ten-A = Hat On-A
 • Linear Miasma = Doğrusal Sis
 • Linen stores = Linen depoları
 • Lipsec Run = Lipsec Kaçış Yolu
 • Listening station = Dinleme istasyonu
 • Little Mochot = Küçük Mochot
 • Little Mon Cal = Küçük Mon Kal
 • Livien Magnus's southern gate = Livien Magnus'un güney kapısı
 • Livien Magnus's western gate = Livien Magnus'un batı kapısı
 • Llon Nebulae = Llon Nebulası
 • LoBue Cantina = LoBue Kantinası
 • Locus (settlement) = Locus (yerleşke)
 • Lode Star Utopia = Kutup Yıldızı Ütopyası
 • Lodos district = Lodos bölgesi
 • Lodos district plaza = Lodos bölgesi plazası
 • Logarra District = Logarra Bölgesi
 • Logron's desert farmstead = Logron'un çöl çiftliği
 • Loijin Plaza = Loijin Plazası
 • Lon Isoto's palace = Lon Isoto'nun sarayı
 • Lonn Idd's repair station = Lonn Idd'in tamir istasyonu
 • Loop Worlds = Döngü Dünyaları
 • Lorattick Nebula = Lorattick Nebulası
 • Lord Grathan's estate = Lord Grathan'ın mülkü
 • Lord Khreusis's stronghold = Lord Khreusis'in kalesi
 • Lord Nefarid's hideout = Lord Nefarid'in sığınağı
 • Lord Senu's fortress = Lord Senu'nun kalesi
 • Lorell Hall = Lorell Salonu
 • Lost city of the Ghorfas = Kayıp Ghorfas şehri
 • Lost City of the Jedi = Kayıp Jedi Şehri
 • Lost Clusters = Kayıp Kümeler
 • Lost Loves Casino = Kayıp Aşklar Kumarhanesi
 • Lost moon = Kayıp ay
 • Lost Murvey = Kayıp Murvey
 • Lothal City Capitol Building = Lothal Şehri Kongre Binası
 • Lothal City fuel depot = Lothal Şehri yakıt deposu
 • Lothal cliff dwelling = Lothal uçurum meskeni
 • Lothal resistance camp = Lothal direnişi kampı
 • Lothal sector = Lothal sektörü
 • Lothal system = Lothal sistemi
 • LothalNet comm tower E-272 = LothalNet iletişim kulesi E-272
 • Lott Dod's palace = Lott Dod'un sarayı
 • Lovely Carrion Flightknife hangar = Latif Leş Uçuşbıçağı hangarı
 • Low Park = Alçak Park
 • Lower Bay Docks = Alt Peron Rıhtımları
 • Lower Gangland = Alt Çetealanı
 • Lower Industrial Sector = Alt Endüstriyel Sektörü
 • Lower Markaran Outpost = Alt Markaran Karakolu
 • Lower Sundari Outpost = Alt Sundari Karakolu
 • Lower Tion = Küçük Tion
 • Lower Wilds = Alt Yabanlar
 • Lowland Basin = Altalan Havzası
 • Lowlands Road = Altalanlar Yolu
 • Lucent Square = Ziyadar Meydanı
 • Lucien Draay's quarters = Lucien Draay'in odası
 • Lucky Despot = Şanslı Zorba
 • Lucky Runner = Şanslı Koşucu
 • Lucky Star (Mos Entha) = Şanslı Yıldız (Mos Entha)
 • Luke's hut = Luke'un barakası
 • Lundi's uncle's hunting lode = Lundi'nin amcasının avcı kulübesi
 • Lup's General Store = Lup'ın Bakkalı
 • Lup's Wares and Supplies = Lup'ın Eşya ve Tedarikleri
 • Lurch Canyon = Lurch Kanyonu
 • Lurid Aurora Nebula = Parlak Doğuş Nebulası
 • Lurid Dawn = Parlak Şafak
 • Lustar Cave = Lustar Mağarası
 • Lweilot Asteroid Belt = Lweilot Asteroit Kuşağı
 • Maarka Republic base = Maarka Cumhuriyet üssü
 • Mace Windu's quarters = Mace Windu'nun odası
 • Macula Station = Macula İstasyonu
 • Madame Vansitt's Charm Academy = Madam Vansitt'in Cazibe Akademisi
 • Maddie's village = Maddie'nin köyü
 • Madlands = Delitoprakları
 • Magataran Maelstrom = Magaratan Girdabı
 • Maggy the Gorgon's = Gorgon Maggy'nin Yeri
 • Magister's Palace = İdareci'nin Sarayı
 • Magnus's estate = Magnus'un mülkü
 • Mahk'khar's Palace = Mahk'khar'ın Sarayı
 • Mahranee capital city = Mahranee başkenti
 • Main computer complex = Ana bilgisayar tesisi
 • Main Imperial base = Ana İmparatorluk üssü
 • Main Production Boulevard = Ana Üretim Bulvarı
 • Main Rendering Plant 908 = Ana Yağ Fabrikası 908
 • Main Vault = Ana Kasa
 • Main Vault fortress = Ana Kasa kalesi
 • Main Vault power generator = Ana Kasa güç jeneratörü
 • Mak Plain's office = Mak Plain'in ofisi
 • Makeb orbital station = Makeb yörüngesel istasyonu
 • Makem Te fueling station = Makem Te yakıt istasyonu
 • Maker's Workshop = Yapıcı'nın Atölyesi
 • Mako-Ta Space Docks = Mako-Ta Uzay Rıhtımları
 • Makrin City = Makrin Şehri
 • Malabar Construct = Malabar Kurgusu
 • Malachor Sith Temple = Malachor Sith Tapınağı
 • Malak Memorial Research Base = Malak Anıt Araştırma Üssü
 • Malastare communications station = Malastare iletişim istasyonu
 • Malastare system = Malastare sistemi
 • Malgan Market = Malgan Marketi
 • Malignant Bog = Malignant Bataklığı
 • Malignant Meadow = Habis Çayırı
 • Malpaz capital city = Malpaz başkenti
 • Maltorian mining belt = Maltoria madencilik kuşağı
 • Mama the Hutt's house = Hutt Mama'nın evi
 • Mamura's = Mamura'nın Yeri
 • Mandalore prison outpost = Mandalore hapishane karakolu
 • Mandalore sector = Mandalore sektörü
 • Mandalore system = Mandalore sistemi
 • Mandalorian covert (Glavis) = Mandalor sığınağı (Glavis)
 • Mandalorian covert = Mandalor sığınağı
 • Mandalorian enclave = Mandalor anklavı
 • Mandalorian Outpost (Dxun) = Mandalor Karakolu (Dxun)
 • Mandalorian restaurant = Mandalor restoranı
 • Marblewood Estate = Bilyekorusu Mülkü
 • Marcellus Nebula = Marcellus Nebulası
 • Marcol Void = Marcol Hiçliği
 • Mariana's Exquisite Designs and Alterations = Mariana'nın Seçkin Tasarımları ve Tahrifatları
 • Marisota Floodplain = Marisota Longozu
 • Marisota River = Marisota Nehri
 • Markaran Plains = Markaran Ovaları
 • Markaran Wastes = Markaran Çölü
 • Marker = İşaret
 • Market Place = Pazar Yeri
 • Marleyvane shipyards = Marleyvane tersaneleri
 • Marpessa Munitions = Marpessa Cephaneliği
 • Martyrium of Frozen Tears = Donuk Gözyaşları Şehitliği
 • Massassi Arena = Massassi Arenası
 • Massassi Site = Massassi Alanı
 • Massassi Site = Massassi Mevzisi
 • Masse Goskey's Arms Emporium and Explosives Mart = Masse Goskey'in Silah Mağazası ve Patlayıcı Pazarı
 • Massiff Nebula = Massiff Nebulası
 • Massively multiplayer online (MMO) game = devasa çok oyunculu oyun
 • Master Hyor-ka's dao-ben steamed bun shop = Usta Hyor-ka'nın dao-ben buharlı kurabiye dükkanı
 • Masters' Retreat = Ustalar'ın İnzivası
 • Masters' Retreat = Ustalar'ın İnzivası gölü
 • Masters' Retreat = Ustaların İnzivası
 • Masul'ivis Asteroid Belt = Masul'ivis Asteroit Kuşağı
 • Matriarch's Summit = Maderşahi'nin Zirvesi
 • Maw Installation = Maw Tesisi
 • Maw Nebulae = Maw Nebulası
 • Mawbo's Performance Hall = Mawbo'nun Performans Salonu
 • Maximum Security Ops Center = Maksimum Güvenlik Operasyonlar Merkezi
 • Mecetti Province = Mecetti İli
 • Mechanical Allies = Mekanik Müttefikler
 • MediCure Pharmaceuticals = MediTedavi Farmasötikleri
 • Meditation ledge = Meditasyon çıkıntısı
 • Meditative Canyon = Meditasyon Kanyonu
 • Meego's Starship Emporium = Meego'nun Yıldız Gemisi Silah Mağazası
 • Meeting house = Toplantı evi
 • Meeting Room A3000291 = Toplantı Odası A3000291
 • Meevai Village = Meevai Köyü
 • Megablock 65 = Megablok 65
 • Megan's = Megan'ın Yeri
 • Mektrun Cluster = Mektrun Kümesi
 • Melantha Province = Melantha İli
 • Melee Tower = Yakın Dövüş Kulesi
 • Meliflar Station = Meliflar İstasyonu
 • Melilla Sea = Melilla Denizi
 • Meltdown Café = Erime Kafesi
 • Meltwater Outpost = Eriyensu Karakolu
 • Memorial Corridor = Anıt Koridoru
 • Memorial Shrine = Anıt Mabet
 • Menoda's laboratory = Menoda'nın laboratuvarı
 • Mensaav Military Laboratory = Mensaav Askeri Laboratuvarı
 • Menugg's village = Menugg'un köyü
 • Meori Cave = Meori Mağarası
 • Mercenary training facility = Paralı asker eğitim tesisi
 • Merchandise Warehousing = Ürün Depolama
 • Merchant Mound One = Tüccar Höyüğü Bir
 • Merchant Mound Three = Tüccar Höyüğü Üç
 • Merchant Mounds = Tüccar Höyükleri
 • Merchant-Baron's mansion = Tüccar-Baron'un malikanesi
 • Merchant's Bridge = Tüccar'ın Köprüsü
 • Merchant's Raised Road = Tüccar'ın Yükselmiş Yolu
 • Meridian Hall = Meridyen Salonu
 • Meridian sector = Meridyen sektörü
 • Meridional Ice Cap = Meridyonel Buzulu
 • Mesa Flats = Mesa Düzlükleri
 • Metellos Ring = Metellos Halkası
 • Methane Fix Cantina = Metan Tamir Kantinası
 • Metharian Nebula = Metharian Nebulası
 • Metharian Nebula Territories = Metharian Nebulası Bölgeleri
 • Metta Drop = Metta Düşüşü
 • Mezenti Spaceport = Mezenti Uzay Limanı
 • Mezhra Station = Mezhra İstasyonu
 • Mical's archive = Mical'ın arşivi
 • Mid Rim = Orta Halka
 • Mid Rim slaver base = Orta Halka köle taciri üssü
 • Mid Rim Territories = Orta Halka Bölgeleri
 • Mid-Core = Orta-Merkez
 • Middian system = Middian sistemi
 • Middle City = Orta Şehir
 • Middle Distance = Orta Mesafe
 • Midtown District = Ortakasaba Bölgesi
 • Midtown Lane = Ortakasaba Yolu
 • Migrant Merchants' Guild Computer Lab = Göçmen Tüccarlar'ın Loncası Bilgisayar Laboratuvarı
 • Migrant Merchants' Guild headquarters = Göçmen Tüccarlar'ın Loncası merkezi
 • Migrant Merchants' Guild warehouse = Göçmen Tüccarlar'ın Loncası deposu
 • Mika (asteroid) = Mika (asteroit)
 • Military District = Askeri Bölge
 • Military Dome = Askeri Kubbe
 • Military HQ = Askeriye Merkezi
 • Military wing = Askeri kanat
 • Millennial Forum = Binyıl Forumu
 • Milon family apartment = Milon aile apartmanı
 • Milosh Varta's estate = Milosh Varta'nın mülkü
 • Milvayne City = Milvayne Şehri
 • Milvayne processing center = Milvayne işleme merkezi
 • Mine towns = Maden kasabaları
 • Mine-spire = Maden helisi
 • Miner's Yard = Madenci'nin Alanı
 • Mines of Crait = Crait madenleri
 • Mining Outpost (Dantooine) = Madencilik Karakolu (Dantooine)
 • Mining Outpost (Yavin 4) = Madencilik Karakolu (Yavin 4)
 • Minions Wreck and Wares = Dalkavuklar Enkaz ve Eşyaları
 • Minister of Sustenance's compound = Besin Bakanı'nın tesisi
 • Ministerial Residence = Bakanlık Rezidansı
 • Ministry of Justice Building = Adalat Bakanlığı Binası
 • Mirkanite Mining Facility = Mirkanite Madencilik Tesisi
 • Mirror cave = Ayna mağarası
 • Miss Mylla's Saloon = Bayan Mylla'nın Salonu
 • Mittoblade Hall of Remembrance = Mittoblade Hatıra Salonu
 • Mittoblade's magnetic cliff = Mittoblade'in manyetik uçurumu
 • Moap's office = Moap'ın ofisi
 • Mobile command center = Mobil komuta merkezi
 • Mochot Steep = Mochot Sarpı
 • Moddell sector = Moddell sektörü
 • Moff High Council meeting chambers = Yüksek Moff Konseyi toplantı odası
 • Moff Jarnek's palace = Moff Jarnek'in sarayı
 • Moghra's palace = Moghra'nın sarayı
 • Mokada's Place = Mokada'nın Yeri
 • Mokivj droid factory = Mokivj droid fabrikası
 • Momansi Belt = Momansi Kuşağı
 • Momaw Nadon's garden = Momaw Nadon'un bahçesi
 • Mon Cala = Mon Kala
 • Mon Cala city = Mon Kala şehri
 • Mon Calamari asteroid mining operations = Mon Kalamari asteroit madenciliği operasyonları
 • Mon Calamari Inglenook = Mon Kalamari Ocakbaşı
 • Mon Calamari Shipyards (location) = Mon Kalamari Tersaneleri (konum)
 • Mon Eron Republic base = Mon Eron Cumhuriyet üssü
 • Monsua Nebula = Monsua Nebulası
 • Montalvia cantina = Montalvia kantinası
 • Montalvia city jail = Montalvia şehir hapishanesi
 • Montalvia spaceport = Montalvia uzay limanı
 • Monument Plaza = Anıt Plazası
 • Monument to Lord Ergast = Lord Ergast Anıtı
 • Moon Channel = Ay Kanalı
 • Moon Islands = Ay Adaları
 • Moonflower Nebula = Ayçiçeği Nebulası
 • Moonglow Polychemical refinery = Ayparıltısı Polikimyasal rafinerisi
 • Moonstone District = Aytaşı Bölgesi
 • Moonstone Lake = Aytaşı Gölü
 • Moorja Training Installation = Moorja Eğitim Tesisi
 • Moorjan Confederate base = Moorja Konfederasyonu üssü
 • Moraband execution chamber = Moraband infaz odası
 • Moraine Gulch = Moraine Kanyonu
 • Moraine Outpost = Moraine Karakolu
 • Moraine Territory = Moraine Bölgesi
 • Moraj Memorial = Moraj Anıtı
 • Morath Nebula = Morath Nebulası
 • Morbo's Paradise = Morbo'nun Cenneti
 • Morellian Commonwealth = Morellia Ulusu
 • Morga Bunna's supply depot = Morga Bunna'nın tedarik deposu
 • Morgukai temple = Morgukai tapınağı
 • Morlish Veed's office = Morlish Veed'in ofisi
 • Mors' command center = Mors'un komuta merkezi
 • Mortex Sector HQ = Mortex Sektörü Merkezi
 • Mortis monastery = Mortis manastırı
 • Mortis monolith = Mortis monoliti
 • Mos Eisley Archives = Mos Eisley Arşivleri
 • Mos Eisley barracks = Mos Eisley kışlası
 • Mos Eisley Biolab = Mos Eisley Biyolaboratuvarı
 • Mos Eisley Commerce Guild Hall = Mos Eisley Ticaret Loncası Salonu
 • Mos Eisley Inn = Mos Eisley Hanı
 • Mos Eisley Medical Center = Mos Eisley Tıbbi Merkezi
 • Mos Eisley mod-parlor = Mos Eisley mod salonu
 • Mos Eisley Police Station = Mos Eisley Polis İstasyonu
 • Mos Eisley prefect's office = Mos Eisley başkanının ofisi
 • Mos Eisley prefecture militia base = Mos Eisley makam milis üssü
 • Mos Eisley Salvage Yard = Mos Eisley Hurdalığı
 • Mos Eisley shipyard = Mos Eisley tersanesi
 • Mos Eisley Spaceport Control Tower = Mos Eisley Uzay Limanı Kontrol Kulesi
 • Mos Eisley Towers = Mos Eisley Kuleleri
 • Mos Eisley valley = Mos Eisley vadisi
 • Mos Entha hotel = Mos Entha oteli
 • Mos Entha Spaceport = Mos Entha Uzay Limanı
 • Mos Entha theater = Mos Entha tiyatrosu
 • Mos Espa city center = Mos Espa şehir merkezi
 • Mos Espa City Hall = Mos Espa Belediye Binası
 • Mos Espa Grand Arena = Büyük Mos Espa Arenası
 • Mos Espa jail = Mos Espa jail = Mos Espa hapishanesi
 • Mos Espa Market = Mos Espa Marketi
 • Mos Espa marketplace = Mos Espa çarşısı
 • Mos Espa medcenter = Mos Espa tıpmerkezi
 • Mos Espa Medical Center = Mos Espa Tıbbi Merkezi
 • Mos Espa Open = Mos Espa Açığı
 • Mos Espa spaceport = Mos Espa uzay limanı
 • Mos Espa Starport = Mos Espa Yıldız Limanı
 • Mos Espa Way = Mos Espa Yolu
 • Mos Pelgo saloon = Mos Pelgo salonu
 • Mos Pelgo territories = Mos Pelgo bölgeleri
 • Mos Shuuta Grill & Cantina = Mos Shuuta Barbekü & Kantina
 • Mos Shuuta water tower = Mos Shuuta su kulesi
 • Mos Tommro Spaceport = Mos Tommro Uzay Limanı
 • Mos Zabu racetrack = Mos Zabu yarış pisti
 • Moshi Bar = Moshi Barı
 • Mosor's Maze = Mosor'un Labirenti
 • Mospic High Range = Yüksek Mospic Sıradağı
 • Motel Nebulus = Nebulus Moteli
 • Mount Anzaada = Anzaada Dağı
 • Mount Hollow = Oyuk Dağı
 • Mount Lyss Meteorological Station = Lyss Dağı Meteoroloji İstasyonu
 • Mount Pasvaal = Pasvaal Dağı
 • Mount Sendoth = Sendoth Dağı
 • Mount Skar'lak = Skar'lak Dağı
 • Mount Tantiss = Tantiss Dağı
 • Mount Tantiss settlement = Tantiss Dağı yerleşkesi
 • Mount Tessef = Tessef Dağı
 • Mount Tessef Ruins = Tessef Dağı Harabeleri
 • Mount Ulgo = Ulgo Dağı
 • Mount Vorena = Vorena Dağı
 • Mountains of Faith = İnanç Dağı
 • Mountains of the Exalted = Engin Dağları
 • Mox Slosin's palace = Mox Slosin'in sarayı
 • Mox Slosin's palace = Mox Solosin'in sarayı
 • Moxxar Krieg's house = Moxxar Krieg'in evi
 • Mt. Hugo = Hugo Dağı
 • Mugaari Space = Mugaari Uzayı
 • Mulvar Sensor Station = Mulvar Sensör İstasyonu
 • Munto valley = Munto vadisi
 • Murkhana City = Murkhana Şehri
 • Museum of Antiquities = Antikalar Müzesi
 • Museum of Tatooine = Tatooine Müzesi
 • Mushroom Mesa = Mantar Mesası
 • Mustafar droid factory = Mustafar droid fabrikası
 • Muster Point: Stalwart = Toplanma Noktası: Korkusuz
 • Muster Point: Vergence = Toplanma Noktası: Verjans
 • Mutotech Labs = Mutotekno Laboratuvarları
 • Muz's shop = Muz'un dükkanı
 • Mygeeto Auction House = Mygeeto Müzayede Evi
 • Mynock 7 Space Station = Mynock 7 Uzay İstasyonu
 • Myrkr Base = Myrkr Üssü
 • Myrra capitol building = Myrra kongre binası
 • Mytaranor sector = Mytaranor sektörü
 • Mytus asteroid belt = Mytus asteroit kuşağı
 • N'ge'u Valley = N'ge'u Vadisi
 • N'zoth asteroid field = N'zoth asteroit tarlası
 • Naam's Huttese Theater = Naam'ın Huttça Tiyatrosu
 • Naberrie family house = Naberrie ailesi evi
 • Naboo marsh village = Naboo bataklık köyü
 • Naboo Rebel hangar = Naboo Asi hangarı
 • Naboo Space Station = Naboo Uzay İstasyonu
 • Naboo system = Naboo sistemi
 • Naboo system observation post = Naboo sistemi gözetim üssü
 • Nadiri Dockyards = Nadiri Tersaneleri
 • Naga Sadow's Khar Delba citadel = Naga Sadow'un Khar Delba hisarı
 • Naga Sadow's Khar Shian citadel = Naga Sadow'un Khar Shian hisarı
 • Naga Sadow's tomb = Naga Sadow'un mezarı
 • NaJedha base = NaJedha üssü
 • Nal Hutta droid factory = Nal Hutta droid fabrikası
 • Nal Raka Space = Nal Raka Uzayı
 • Naldar capital city = Naldar başkenti
 • Nalen Raloch's cave camp = Nalen Raloch'un mağara kampı
 • Nalis Quarry = Nalis Taşocağı
 • Nam Chorios Imperial mining colony = Nam Chorios İmparatorluk madencilik kolonisi
 • Nam Chorios Imperial prison facility = Nam Chorios İmparatorluk hapishane tesisi
 • Namadii Corridor = Namadii Koridoru
 • Naos Asteroid Belt = Naos Asteroit Kuşağı
 • Nar Shaddaa Docks = Nar Shaddaa Rıhtımları
 • Nar Shaddaa droid factory = Nar Shaddaa droid fabrikası
 • Nar Shaddaa Flophouse = Nar Shaddaa Ucuz Oteli
 • Nar Shaddaa Imperial Shipyards = Nar Shaddaa İmparatorluk Tersaneleri
 • Nar Shaddaa Node = Nar Shaddaa Ağı
 • Nar Shaddaa shield bunker = Nar Shaddaa kalkan sığınağı
 • Nar Shaddaa spaceport = Nar Shaddaa uzay limanı
 • Nar Shaddaa Star Fortress = Nar Shaddaa Yıldız Kalesi
 • Nar Shaddaa swoop track = Nar Shaddaa swoop pisti
 • Nar Shaddaa's Undercity = Nar Shaddaa'nın Altşehri
 • Naraka prison = Naraka hapishanesi
 • Narsacc Habitat = Narsacc Meskeni
 • National Museum = Ulusal Müze
 • Naval Station Validusia = Bahri İstasyon Validusia
 • Navigation institute = Navigasyon enstitüsü
 • Navigation tower = Navigasyon kulesi
 • Naween Oasis = Naween Vahası
 • Nebula Communications security offices = Nebula İletişimi güvenlik ofisleri
 • Nebula Forso = Forso Nebulası
 • Nebulas of Osssorck = Osssorck Nebulaları
 • Neebray Warehouse = Neebray Deposu
 • Nefitifi system nebula = Nefitifi sistemi nebulası
 • Neimoidian Coalition = Neimoidia Koalisyonu
 • Neimoidian droid factory = Neimoidia droid fabrikası
 • Neimoidian shipyards = Neimoidia tersaneleri
 • Neimoidian Throne = Neimoidia Tahtı
 • Nelori stronghold = Nelori kalesi
 • Nelvana Gas Cluster = Nelvana Gaz Kümesi
 • Nem'ro's Palace = Nem'ro'nun Sarayı
 • Nentan checkpoint base = Nentan kontrol noktası üssü
 • Neon Wonderland = Neon Harikalar Diyarı
 • Network Access = Ağ Erişimi
 • Network Infrastructure District = Ağ Altyapısı Bölgesi
 • Network Security District = Ağ Güvenliği Bölgesi
 • Nevarro City = Nevarro Şehri
 • Nevarro Imperial base = Nevarro İmparatorluk üssü
 • Nevarro school = Nevarro okulu
 • Nevarro sewer = Nevarro kanalizasyonu
 • New Academy for Space Pilots = Uzay Pilotları için Yeni Akademi
 • New Aldera = Yeni Aldera
 • New Alderaan = Yeni Alderaan
 • New Coral City = Yeni Mercan Şehri
 • New Cov asteroid field = Yeni Cov asteroit tarlası
 • New Downtime = Yeni Altzaman
 • New Escrow = Yeni Escrow
 • New Escrow Starport = Yeni Escrow Yıldız Limanı
 • New Escrow's Old Spaceport = Yeni Escrow'un Eski Uzay Limanı
 • New Geddes = Yeni Geddes
 • New Holstice = Yeni Holstice
 • New Jedi Temple = Yeni Jedi Tapınağı
 • New Marketplace = Yeni Pazaryeri
 • New Melaana = Yeni Melaana
 • New Muckworks = Yeni Çöpişleri
 • New Otoh Gunga = Yeni Otoh Gunga
 • New Quarter = Yeni Çeyrek
 • New Republic Hall = Yeni Cumhuriyet Salonu
 • New Republic Moorjan base = Yeni Cumhuriyet Moorja üssü
 • New Republic senatorial complex = Yeni Cumhuriyet senatör tesisi
 • New Tayana = Yeni Tayana
 • New Territories = Yeni Bölgeler
 • New Venture Plaza = Yeni Girişim Plazası
 • New Venture Terrace = Yeni Girişim Terası
 • New Vertica = Yeni Vertica
 • Nexus City = Nexus Şehri
 • Nexus Room = Nexus Odası
 • Niathal's Office = Niathal'ın Ofisi
 • Nield's village = Nield'in köyü
 • Night Brokers' garage = Gece Simsarları garajı
 • Nihil Retreat = Nihil İnzivası
 • Niima Outpost = Niima Karakolu
 • Nikto Sector = Nikto Sektörü
 • Nilas Imperial Impound Facility = Nilas İmparatorluk Haciz Tesisi
 • Nima Outpost = Nima Karakolu
 • Ninth Quadrant = Dokuzuncu Çeyrek
 • Nirama's public asteroid = Nirama'nın halk asteroiti
 • Nishr Base Seven = Nishr Üssü Yedi
 • Nishr Base Ten = Nishr Üssü On
 • Nishr Base Three = Nishr Üssü Üç
 • Nix Card's office = Nix Card'ın ofisi
 • Njinska's Tavern = Njinska'nın Tavernası
 • Noga River = Noga Nehri
 • Noggox's fortress = Noggox'un kalesi
 • Noloh Gunga Fuel Station = Noloh Gunga Yakıt İstasyonu
 • Nomad City = Göçebe Şehri
 • Nomad Gulch = Göçebe Kanyonu
 • Nomen Karr's safe house = Nomen Karr'ın güvenli evi
 • Noob Hill = Çaylak Tepesi
 • Norsec shanty town = Norsec gecekondu mahallesi
 • North Beach = Kuzey Sahili
 • North Conical Mountains = Kuzey Konik Dağları
 • North Market = Kuzey Marketi
 • North polar spaceport = Kuzey kutbu uzay limanı
 • North-polar base = Kuzey kutbu üssü
 • Northern Cliffs = Kuzey Uçurumları
 • Northern Dependencies = Kuzey Sömürgeleri
 • Northern Docking Zone = Kuzey Rıhtım Alanı
 • Northern Dune Sea = Kuzey Kumul Denizi
 • Northern Jungles = Kuzey Yağmur Ormanları
 • Northern Polar Plateau = Kuzey Kutbu Platosu
 • Northern Reaches = Kuzey Sınırları
 • Northern Sea (Zonama Sekot) = Kuzey Denizi (Zonama Sekot)
 • Northern Slope = Kuzey Bayırı
 • Northern Trail = Kuzey İzi
 • Northward Park = Kuzeytaraf Parkı
 • Nothoiin Corridor = Nothoiin Koridoru
 • Notsub Security headquarters = Notsub Güvenlik merkezi
 • Notsub Shipping Company corporate headquarters = Notsub Nakliye Şirketi kurum merkezi
 • Nova Station = Nova İstasyonu
 • Nova Vaults = Nova Mahzenleri
 • Novachez household = Novachez evi
 • Novoil Cluster = Novoil Kümesi
 • Null Town = Hükümsüz Kasaba
 • Nupayuni salt flats = Nupayuni tuz düzlükleri
 • Nute Gunray's citadel = Nute Gunray'in hisarı
 • Nuvo Vindi's laboratory = Nuvo Vindi'nin laboratuvarı
 • Nwarcol Point = Nwarcol Noktası
 • Nyarikan Nebula = Nyrikan Nebulası
 • Nyenthi'Oris Graveyard = Nyenthi'Oris Mezarlığı
 • Nygann Cantina = Nygann Kantinası
 • Nysillin farm (Nuro Pirates) = Nysillin çiftliği (Nuro Korsanları)
 • Nythlide Array = Nythlide Dizisi
 • Oasis East = Doğu Vahası
 • Oasis Northeast = Kuzeydoğu Vahası
 • Oasis South = Güney Vahası
 • Oba Diah city = Oba Diah şehri
 • Oba Diah loading docks = Oba Diah yük rıhtımları
 • Obas base = Obas üssü
 • Obba's quarters = Obba'nın odası
 • Obi-Wan's Cave = Obi-Wan'ın Mağarası
 • Obligon Nebula = Obligon Nebulası
 • Odacer-Faustin Sith academy = Odacer-Faustin Sith akademisi
 • Oddy's home = Oddy'nin evi
 • Office Atrium = Ofis Atriyumu
 • Office of the Caretaker = Bakıcının ofisi
 • Office of the Chancellor = Şansölye'nin Ofisi
 • Office of the Magistrate of Nevarro = Nevarro Sulh Hakiminin Ofisi
 • Officer's Candidate School = Subay'ın Aday Okulu
 • Officers' Club = Subayların Kulübü
 • Offices of the Galaxy Beacon = Galaksi Feneri Ofisleri
 • Offices of the Jedi Exploration Corps = Jedi Keşif Birliği Ofisleri
 • Offworld Trader's = Gezegendışı Tüccar'ın Yeri
 • Ogden's Hope = Ogden'in Umudu
 • Ogden's Hope security station = Ogden'in Umudu güvenlik istasyonu
 • Okadiah's flophouse = Okadiah'ın oteli
 • Okara Droid Factory = Okara Droid Fabrikası
 • Okonomo Retreat = Okonomo İnzivası
 • Oktos Zone Imperial Outpost = Oktos Alanı İmparatorluk Karakolu
 • Olanet droid factory = Olanet droid fabrikası
 • Old City (Tython) = Eski Şehir (Tython)
 • Old Duros Spaceport = Eski Duros Uzay Limanı
 • Old Galactic Market = Eski Galaktik Market
 • Old Galactic Market Concourse = Eski Galaktik Market Holu
 • Old Galactic Market Taxi Station = Eski Galaktik Market Taksi İstasyonu
 • Old Hamma's place = Yaşlı Hamma'nın yeri
 • Old Jho's Pit Stop = İhtiyar Jho'nun Pit Stopu
 • Old Miners' Highway = Eski Madencilerin Otobanı
 • Old Muckworks = Eski Çöpişleri
 • Old Ord Mantell City = Eski Ord Mantell Şehri
 • Old Patch = Eski Yama
 • Old Quarter (Grizmallt) = Eski Çeyrek (Grizmallt)
 • Old Quarter = Eski Çeyrek
 • Old Republic Facility = Eski Cumhuriyet Tesisi
 • Old World = Eski Dünya
 • Ollonir Boundaries = Ollonir Sınırları
 • Olsini Turpo, Tailor and Haberdasher = Olsini Turpo, Terzi ve Tuhafiyesi
 • Ombakond sector = Ombakond sektörü
 • Ommin's laboratory = Ommin'in laboratuvarı
 • Onadax Droid Technologies headquarters = Onadax Droid Teknolojileri merkezi
 • Onasi Station = Onasi İstasyonu
 • Onderon power generator = Onderon güç jeneratörü
 • Onrai square = Onrai meydanı
 • Onyx Beacon = Onyx Feneri
 • Oosalon Mesa = Oosalon Mesası
 • Oovo Four detention center = Oovo Dört tutuklu merkezi
 • Open Sea = Açık Deniz
 • Operations Planning Center = Operasyonlar Planlama Merkezi
 • Oracle Base = Kehanet Üssü
 • Orange Lady = Turuncu Leydi
 • Orbital Advertisement Ring = Yörüngesel Reklam Halkası
 • Orbital Defense Headquarters = Yörüngesel Savunma Merkezi
 • Orbital Deployment Center = Yörüngesel Konuşlandırma Merkezi
 • Orbital Foundry 7 = Yörüngesel Dökümhane 7
 • Orbital Industrial Zone = Yörüngesel Endüstriyel Bölge
 • Orbital shipping facility = Yörüngesel nakliye tesisi
 • Orbital Shipyard CC-24 = Yörüngesel Tersane CC-24
 • Orbital station three = Yörüngesel istasyon üç
 • Orchard Hill = Orchard Tepesi
 • Ord Cantrell Duros colony = Ord Cantrell Duros kolonisi
 • Ord Cestus medical station = Ord Cestus tıbbi istasyonu
 • Ord Mantell barracks = Ord Mantell kışlası
 • Ord Mantell base = Ord Mantell üssü
 • Ord Mantell City = Ord Mantell Şehri
 • Ord Mantell fleet support base = Ord Mantell filo destek üssü
 • Ord Mantell storage facility = Ord Mantell depo tesisi
 • Ord Mynock Freeport = Ord Mynock Özgürlimanı
 • Ord Pardron sector defense putpost = Ord Pardron sektörü savunma karakolu
 • Ord Radama Republic stronghold = Ord Radama Cumhuriyet kalesi
 • Ord Trasi shipyards = Ord Trasi tersaneleri
 • Ordan Spine Mountains = Ordan Omurga Dağları
 • Ordinance Detonation Test Area = Ordonat Patlama Test Alanı
 • Organa dig site = Organa kazı alanı
 • Organa estate = Organa mülkü
 • Organa medical camp = Organa tıbbi kampı
 • Organa observatory = Organa gözlemevi
 • Organa Ranch = Organa Çiftliği
 • Organa Surveillance Camp = Organa Gözetim Kampı
 • Orielle Kitai and Jelph Marrian's home = Orielle Kitai ve Jelph Marrian'ın evi
 • Orixon Nebula = Orixon Nebulası
 • Orko's palace = Orko'nun sarayı
 • ORO Mining Station LM0228 = DHC Madencilik İstasyonu LM0228
 • Oroboro Killik Caverns = Oroboro Killik Mağaraları
 • Orphan farm = Yetim çiftliği
 • Orto Plutonia base = Orto Plutonia üssü
 • Oruba Square = Oruba Meydanı
 • Orwan Port = Orwan Limanı
 • Oseon asteroid belt = Oseon asteroit kuşağı
 • Oteroa Zero-Twenty = Oteroa Sıfır-Yirmi
 • Otor's Hub = Otor'un Merkezi
 • Otu Del's Custom Pods and Swoops = Otu Del'in Özel Kapsül ve Swoopları
 • Outbound Dome = Seferi Hazır Kubbe
 • Outer Core = Dış Merkez
 • Outer Court of the Royal Residence = Kraliyet Rezidansı Dış Avlusu
 • Outer Expansion Zone = Dış Yayılım Alanı
 • Outer Rim (quadrant) = Dış Halka (çeyrek)
 • Outer Rim Carve-up = Dış Halka Taksimi
 • Outer Rim Command Center = Dış Halka Komuta Merkezi
 • Outer Rim Communications Center = Dış Halka İletişim Merkezi
 • Outer Rim Territories = Dış Halka Bölgeleri
 • Outer Zuma = Dış Zuma
 • Outland Region = Yabancı Bölgesi
 • Outlander Club = Yabancı Kulübü
 • Outlands (Shiva IV) = Yabancı Bölgeler (Shiva IV)
 • Outpost 17 = Karakol 17
 • Outpost 8 = Karakol 8
 • Outpost AS-27 = Karakol AS-27
 • Outpost Beta = Beta Karakolu
 • Outpost Bolym = Bolym Karakolu
 • Outpost C-1 = Karakol C-1
 • Outpost C-2 = Karakol C-2
 • Outpost Cinder = Kor Karakolu
 • Outpost Cresh = Cresh Karakolu
 • Outpost Eudor = Eudor Karakolu
 • Outpost Freedom = Özgürlük Karakolu
 • Outpost Ghrent = Ghrent Karakolu
 • Outpost J-33 = Karakol J-33
 • Outpost Largona = Largona Karakolu
 • Outpost Onith = Onith Karakolu
 • Outpost Salara = Salara Karakolu
 • Outpost Senth = Senth Karakolu
 • Outpost Shylon = Shylon Karakolu
 • Outpost Talarn = Talarn Karakolu
 • Outpost Tempest = Fırtına Karakolu
 • Outpost Thorazan = Thorazan Karakolu
 • Outpost Warden = Bekçi Karakolu
 • Outpost Zerek = Zerek Karakolu
 • Overgrown Trail = Kaplanmış İz
 • Overhang = Çıkıntı
 • Overrun mining path = Aşırı madencilik yolu
 • Oversector Outer = Dış Üstsektör
 • Overseer's Tower = Denetmen'in Kulesi
 • Oversized Package Redistribution Center = Kocaman Paket Yeniden Dağıtım Merkezi
 • Overwatch = Teftiş (Zakuul)
 • Oznek Republic base = Oznek Cumhuriyet üssü
 • Oznek ruins = Oznek harabeleri
 • P'laang Ri's hangar = P'laang Ri'nin hangarı
 • Pablo's Pawnshop = Pablo'nun Rehin Dükkanı
 • Pablo's pawnshop = Pablo'nun rehin dükkanı
 • Pacara base = Pacara üssü
 • Pacer Agoyo's hometown = Pacer Agoyo'nun ana kasabası
 • Pad Eight = Sekizinci Rampa
 • Pad Five = Beşinci Rampa
 • Pad Fourteen = On Dördüncü Rampa
 • Pad Ten = Onuncu Rampa
 • Pad Twelve = On İkinci Rampa
 • Pad Two = İkinci Rampa
 • Padmé Amidala's apartment = Padmé Amidala'nın dairesi
 • Padmé Amidala's office = Padmé Amidala'nın ofisi
 • Padmé's Apartment = Padmé'nin Dairesi
 • Padmé's office = Padmé'nin ofisi
 • Pain Factory = Acı Fabrikası
 • Palace of Gorga the Hutt = Hutt Gorga'nın Sarayı
 • Palace of Grakkus the Hutt = Hutt Grakkus'un Sarayı
 • Palace of Lite = Hafif Sarayı
 • Palace of Memnii = Memnni Sarayı
 • Palace of Peace = Barış Sarayı
 • Palace of the Eternal Dragon = Ebedi Ejderha Sarayı
 • Palace of the Woolamander = Woolamander Sarayı
 • Palace Plaza = Saray Plazası
 • Palace Precinct = Tapınak Bölgesi
 • Palace Traffic Control Center = Saray Trafik Kontrol Merkezi
 • Palestro's Wholesale Firearms = Palestro'nun Toptan Silahları
 • Pallas's base camp = Pallas'ın üs kampı
 • Palliser Station = Palliser İstasyonu
 • Pallista Spaceport = Pallista Uzay Limanı
 • Palpatine Archive = Palpatine Arşivi
 • Palpatine's Spaarti cloning facility = Palpatine'in Spaarti klonlama tesisi
 • Palpatine's Statue Garden = Palpatine'in Heykel Bahçesi
 • Pammant shipyards = Pammant tersaneleri
 • Pandion's vacation palace = Pandion'un tatil sarayı
 • Panky's = Panky'nin Yeri
 • Panna City = Panna Şehri
 • Panos Lecture Hall = Panos Ders Salonu
 • Panteer hideout = Panteer sığınağı
 • Panteer Refuge = Panteer Sığınağı
 • Pantrosian Eye = Pantrosian Gözü
 • Parabaw Station = Parabaw İstasyonu
 • Paradise Square = Cennet Meydanı
 • Paragon (city) = Paragon (şehir)
 • Parella's tower = Parella'nın kulesi
 • Parthovian Cluster = Parthovian Kümesi
 • Pashda's stronghold = Pashda'nın kalesi
 • Pastil tracking station = Pastil takip istasyonu
 • Patameene District = Patameene Bölgesi
 • Path of Oneness = Teklik Yolu
 • Pathfinding class chalet = Yolbulucu sınıf köşkü
 • Pau City = Pau Şehri
 • Pavilion C = Köşk C
 • Pazaak Den = Pazaak İni
 • Peace City = Barış Şehri
 • Peace Park = Barış Parkı
 • Peacekeeper temple = Uzlaştırıcı tapınağı
 • Pekt's clan's garrison = Pekt'in klanının garnizonu
 • Pelagia Province = Pelagia İli
 • Pelagia's Moon = Pelagia'nın Ayı
 • Pelleo Thog's zoo = Pelleo Thog'un hayvanat bahçesi
 • Pellezara station = Pellezara istasyonu
 • Pemblehov District = Pemblehov Bölgesi
 • Penal asteroid = Cezai asteroit
 • Penegelen Shards = Penegelen Kırıkları
 • Penladen detention camp = Penladen tutuklu kampı
 • Peraan Nebula = Peraan Nebulası
 • Peragus Mining Facility = Peragus Madencilik Tesisi
 • Perator's palace = Perator'un sarayı
 • Perave System Starport = Perave Sistemi Yıldız Limanı
 • Perimeter Outpost Delta = Çeper Karakolu Delta
 • Perimeter Patrol Command Post = Çeper Devriye Komuta Üssü
 • Periphery = Dış Kenar
 • Perlemian Trade Route = Perlemia Ticaret Rotası
 • Pestilence Pond = Veba Gölü
 • Petabys Station = Petabys İstasyonu
 • Petranaki Arena = Petranaki Arenası
 • Petranaki arena = Petranaki arenası
 • Petrified Mounds of the Killiks = Killiklerin Taşlaşmış Höyükleri
 • Pets' "N" Pieces = Evcil Hayvanlar' "V" Parçalar
 • Pharmalux Waste Processing facility = Pharmalux Atık İşleme tesisi
 • Phaseera orbital bioresearch facility = Phaseera yörüngesel biyoaraştırma tesisi
 • Philo's Fueling Station = Philo'nun Yakıt İstasyonu
 • Phindar tanker facility = Phindar tanker tesisi
 • Phirmist temple = Phirmist tapınağı
 • Phluche's Hydrobikes = Phluche'nin Hidrosikletleri
 • Phosphura Belt = Phosphura Kuşağı
 • Phosphura Belt Nebula = Phosphura Kuşağı Nebulası
 • Phyrstal Island = Phyrstal Adası
 • Pictograph Caverns = Resimçizit Mağaraları
 • Pier Green = Yeşil İskele
 • Pijal capital city = Pijal başkenti
 • Pika Oasis = Pika Vahası
 • Pilgrim's Gate = Seyyah'ın Kapısı
 • Pilgrim's Road = Seyyah'ın Yolu
 • Pinnacle Base = Zirve Üssü
 • Pinnacle Keep = Zirve Kalesi
 • Pinnacle Moon = Zirve Ayı
 • Pinnacle Platform = Zirve Platformu
 • Pinnacle room = Zirve odası
 • Pirate Base = Korsan Üssü
 • Pirate's Shadow = Korsan'ın Gölgesi
 • Pisquatch's Place = Pisquatch'ın Yeri
 • Pkihantri Rebel base = Pkihantri Asi üssü
 • Place of the Gods = Tanrıların Yeri
 • Planetary Customs Security Checkpoint LH48 = Gezegensel Gümrük Güvenlik Kontrol Noktası LH48
 • Planetary Sensor Station = Gezegensel Sensör İstasyonu
 • Plateau City = Plato Şehri
 • Plateau City spaceport = Plato Şehri uzay limanı
 • Platform 6 cantina = Platform 6 kantinası
 • Platform thirty-three = Platform otuz üç
 • Platform thirty-three G = Platform otuz üç G
 • Platform thirty-two = Platform otuz iki
 • Platform twenty = Platform yirmi
 • Plaza of the Daders = Daderlar Plazası
 • Plett's Well = Plett'in Kuyusu
 • Plibene Rock = Plibene Kayası
 • Plooriod Cluster = Plooriod Cluster
 • Pluthan asteroid belt = Pluthan asteroit kuşağı
 • Podracers' hovel = Podyarışçısının ağılı
 • Point Defiance = Muhalefet Noktası
 • Point Down = Düşüş Noktası
 • Point Rain = Yağmur Noktası
 • Point Vigilance = İhtiyat Noktası
 • Poison Moon = Zehir Ayı
 • Poison Pit = Zehir Çukuru
 • Poisonwater Mining Operation = Zehirsuyu Madencilik Operasyonu
 • Pok's Place = Pok'un Yeri
 • Polestar Reception Room = Kutupyıldızı Resepsiyon Odası
 • Poletec Village = Poletec Köyü
 • Polis Massa Base (Rebel Alliance) = Polis Massa Üssü (Asi Birliği)
 • Polis Massa Base = Polis Massa Üssü
 • Polis Massa Research Base = Polis Massa Araştırma Üssü
 • Poly Pyramid = Çoklu Piramidi
 • Pom Plaza = Pom Plazası
 • Ponemah Terminal = Ponemah Terminali
 • Pons Ora water tower = Pons Ora su kulesi
 • Poodoo Lounge = Poodoo Loncası
 • Popara's penthouse = Popara'nın sundurması
 • Poptree Forest = Popağacı Ormanı
 • Population Control Center = Nüfus Kontrol Merkezi
 • Porkins Belly Run = Porkins Kaçışı
 • Port Authority Building = Liman Otoritesi Binası
 • Port Ferrule = Ferrule Limanı
 • Port Haven = Sığınak Limanı
 • Port Melephos = Melephos Limanı
 • Port Nowhere = Hiçbir Yer Limanı
 • Port Tooga = Tooga Limanı
 • Port Tower One = Liman Kulesi Bir
 • Port Tower Tarkin-12 = Liman Kulesi Tarkin-12
 • Power control room = Güç kontrol odası
 • Power farm = Güç çiftliği
 • Power Guard Cybernetics Lab = Güç Muhafızı Sibernetik Laboratuvarı
 • Power Junction 353 = Güç Kavşağı 353
 • Power Junction 754 = Güç Kaynağı 754
 • Power Junction K-H82 = Güç Kaynağı K-H82
 • Power Mounds of the Elders = Mürverlerin Güç Höyükleri
 • Power Station = Güç İstasyonu
 • Prefabricated ground base = Prefabrik yüzey üssü
 • Prefsbelt Fleet Camp = Prefsbelt Filo Kampı
 • Presidential manor = Başkanlık malikanesi
 • Pressure = Basınç
 • Prime Sector = Baş Sektör
 • Primtara outpost = Primtara karakolu
 • Prison Administration Center = İdari Hapishane Merkezi
 • Prison Depths = Hapishane Derinlikleri
 • Processional Way = Ayin Yolu
 • Proculus Station = Proulus İstasyonu
 • Product enhancement facility = Ürün geliştirme tesisi
 • Progate Temple = Progate Tapınağı
 • Project Celestial Power complex = Semavi Güç Projesi tesisi
 • Project Protean laboratory = Değişken Projesi laboratuvarı
 • Promenade = Gezinti
 • Pronthium refining station = Pronthium rafineri istasyonu
 • Protectors Camp = Koruyucular Kampı
 • Prototype Lab A = Prototip Laboratuvarı A
 • Prototype Labs = Prototip Laboratuvarları
 • Prudy's hospital = Prudy'nin hastanesi
 • Pulse-gravity interdiction mine = Titreşim-yer çekimi yasaklayıcı madeni
 • Pulsipher's laboratory = Pulsipher'in laboratuvarı
 • Purkoll Tower Base = Purkoll Kule Üssü
 • Purkoll Tower Base = Purkoll Kulesi Üssü
 • Pusat Station = Pusat İstasyonu
 • Pylokam's Health Food = Pylokam'ın Sağlık Yemeği
 • Qarohan Steppes = Qarohan Bozkırı
 • Qedriga spaceport = Qedriga uzay limanı
 • Qektoth Confederation Space Station = Qektoth Konfederasyonu Uzay İstasyonu
 • Qetix IV Alliance base = Qetix IV Birlik üssü
 • Qixoni Nebula = Qixoni Nebulası
 • Quadrant A-89 = Çeyrek A-89
 • Quarren City = Quarren Şehri
 • Quarrow Senate house = Quarrow Senato binası
 • Quarzite space station = Quarzite uzay istasyonu
 • Quebe-Luxfause Systems headquarters = Quebe-Luxfause Sistemleri merkezi
 • Queel Republic forward command post = Queel Cumhuriyet ileri komuta üssü
 • Quelev Tapper's headquarters = Quelev Tapper'ın merkezi
 • Quell's apartment = Quell'in dairesi
 • Queluhan Nebula = Queluhan Nebulası
 • Quesh Geo-survey Station = Quest Jeo-keşif İstasyonu
 • Quesna Base = Quesna Üssü
 • Quest Venom Refinery = Quesh Zehir Rafinerisi
 • Qui-Gon Jinn's quarters = Qui-Gon Jinn'in odası
 • Quingarus Deluxe Droid Systems Factory = Quingarus Lüks Droid Sistemleri Fabrikası
 • Quintar Nebula = Quintar Nebulası
 • Quivry hunting grounds = Quivry avlanma alanı
 • R'ora stronghold = R'ora kalesi
 • R/M Facility Four deepdock = R/M Tesis Dört derin rıhtımı
 • Radama Void = Radama Hiçliği
 • Radra Surveillance Post = Radra Gözetim Üssü
 • Ragnos Lakes = Ragnos Gölleri
 • Raider Camp = Yağmacı Kampı
 • Raider's Lair = Yağmacı'nın İni
 • Rainbow Nebulae = Gökkuşağı Nebulası
 • Rainos Cluster = Rainos Kümesi
 • Raith Sienar's museum = Raith Sienar'ın müzesi
 • Rakata monument = Rakata anıtı
 • Rakatan Base Prime = Baş Rakatan Üssü
 • Rakatan ruins (Dantooine) = Rakatan harabeleri (Dantooine)
 • Rakatan Ruins (Tatooine) = Rakatan Harabeleri (Tatooine)
 • Rakatan stronghold = Rakatan kalesi
 • Rakghoul tunnels = Rakghoul tünelleri
 • Rallo's workshop = Rallo'nun atölyesi
 • Rally point Nova = Toplanma noktası Nova
 • Ralthok Encapsulization = Ralthok Kapsüllemesi
 • Rana Mas Square = Rana Mas Meydanı
 • Rana'Inrull District = Rana'Inrull Bölgesi
 • Rancor Graveyard = Rancor Mezarlığı
 • Randa Rebel base = Randa Asi üssü
 • Randal's Rentals = Randal'ın Kiralıkları
 • Ranged Tower = Menzilli Kule
 • Ranoraki compound = Ranoraki yerleşkesi
 • Rantine Space Station = Rantine Uzay İstasyonu
 • Rapacc's sun = Rapacc'ın güneşi
 • Rapora Mining Center = Rapora Madencilik Merkezi
 • Rata Nebula = Rata Nebulası
 • Ratoweel cantina = Ratoweel kantinası
 • Raven Base = Kuzgun Üssü
 • Rawk compound = Rawk yerleşkesi
 • Raxulon main port = Raxulon ana üssü
 • Raxus Prime Imperial Shipyard = Raxus Prime İmparatorluk Tersanesi
 • Raydonian settlement = Raydonia yerleşkesi
 • Rayless Lantern = Işınsız Fener
 • Rayne's Dune Sea Outfitters = Rayne'nin Kumul Denizi Teçhizatları
 • Razor (Zakuul) = Jilet (Zakuul)
 • Reassignment Council Chamber = Tayin Konseyi Odası
 • Reassignment Council Tower = Tayin Konseyi Kulesi
 • Rebel Alliance holding facility = Asi Birliği alıkoyma tesisi
 • Rebel base (Cardooine) = Asi üssü (Cardooine)
 • Rebel base (Circarpous XIV) = Asi üssü (Circarpous XIV)
 • Rebel base (Fellio Asteroid Belt) = Asi üssü (Fellio Asteroit Kuşağı)
 • Rebel base (Garax Hadriin) = Asi üssü (Garax Hadriin)
 • Rebel base (Ketal) = Asi üssü (Ketal)
 • Rebel base (Kile) = Asi üssü (Kile)
 • Rebel Base (Restuss) = Asi Üssü (Restuss)
 • Rebel Base (Rori) = Asi Üssü (Rori)
 • Rebel Base (Wayward Jungle) = Asi Üssü (Wayward Yağmur Ormanı)
 • Rebel Base = Asi Üssü
 • Rebel Camp (Yavin 4) = Asi Kampı (Yavin 4)
 • Rebel camp = Asi kampı
 • Rebel depot = Asi deposu
 • Rebel Forward Base Camp (Talus) = Asi İleri Üssü Kampı (Talus)
 • Rebel hangar = Asi hangarı
 • Rebel High Command Base = Asi Yüksek Komutası Üssü
 • Rebel lodgings = Asi pansiyonu
 • Rebel Military Base (Tatooine) = Asi Askeri Üssü (Tatooine)
 • Rebel outpost (Dantooine) = Asi karakolu (Dantooine)
 • Rebel outpost (Jamiri) = Asi karakolu (Jamiri)
 • Rebel outpost (Lowik) = Asi üssü (Lowik)
 • Rebel outpost (Mygeeto) = Asi karakolu (Mygeeto)
 • Rebel outpost (Taul) = Asi karakolu (Taul)
 • Rebel outpost (Yavin 4) = Asi karakolu (Yavin 4)
 • Rebel Outpost = Asi Karakolu
 • Rebel Refueling Base = Asi İkmal Üssü
 • Rebel refueling station = Asi ikmal istasyonu
 • Rebel refugee zone = Asi mülteci alanı
 • Rebel Safe House = Asi Güvenli Evi
 • Rebel safe house = Asi güvenli evi
 • Rebel safehouse = Asi güvenli evi
 • Rebel Sector Command Base = Asi Sektör Komuta Üssü
 • Rebel Space Station = Asi Uzay İstasyonu
 • Rebel Starfighter Base = Asi Yıldız Savaşçısı Üssü
 • Rebel stronghold (Chabosh) = Asi kalesi (Chabosh)
 • Rebel stronghold = Asi kalesi
 • Rebel weapons depot = Asi silah deposu
 • Rebellion Remnants = İsyan Kalıntıları
 • Reconciliation Council Chamber = Uzlaştırma Konseyi Odası
 • Red City = Kırmızı Şehir
 • Red Desert = Kırmızı Çöl
 • Red Isles = Kırmızı Adalar
 • Red Light Lancer Headquarters = Kırmızı Işık Mızrakçısı Merkezi
 • Red Light Lancers' safehouse = Kırmızı Işık Mızrakçıları güvenli evi
 • Red Light Sector (Nar Shaddaa) = Kırmızı Işık Sektörü (Nar Shaddaa)
 • Red Light Sector Concourse = Kırmızı Işık Sektörü Holü
 • Red Light Slums = Kırmızı Işık Gecekondu Mahallesi
 • Red Mist = Kırmızı Sis
 • Red Moon Saloon = Kırmızı Ay Salonu
 • Red Nebula = Kırmızı Nebula
 • Red Nebula comet field = Kırmızı Nebula kuyruklu yıldız tarlası
 • Red Nebula temple = Kırmızı Nebula tapınağı
 • Red Sector = Kırmızı Sektör
 • Red Sin Chimaera Nebula = Kırmızı Günah Kuruntu Nebulası
 • Ree Shala's Base = Ree Shala'nın Üssü
 • Reef Fortress = Mercan Kalesi
 • Reef Fortress Island = Mercan Kalesi Adası
 • Reelo Baruk's Garbage Processing Facility = Reelo Baruk'un Çöp İşleme Tesisi
 • Reelo Baruk's hideout = Reelo Baruk'un sığınağı
 • Reena Province = Reena İli
 • Reestkii town hall = Reestkii belediye binası
 • Reflecting pond = Yansıtan gölet
 • Refrax Spaceport = Refrax Uzay Limanı
 • Refuge City = Mülteci Şehri
 • Refugee Facility 17 = Mülteci Tesisi 17
 • Refugee Landing Pad = Mülteci İniş Platformu
 • Refugee Sector = Mülteci Sektörü
 • Refuse Row = Red Dizisi
 • Regalia Sub-space station-12 = Regalia Alt-uzay istasyonu-12
 • Reggilio's Cantina = Reggilio'nun Kantinası
 • Reginard Base = Reginard Üssü
 • Regional Government Offices = Bölgesel Hükümet Ofisleri
 • Regional Naval Supply Area = Bölgesel Bahri Tedarik Alanı
 • Regnant Station = Egemen İstasyonu
 • Rekkana work camp = Rekkana çalışma kampı
 • Relay Post Epsilon One = Röle Üssü Epsilon Bir
 • Relay station = Röle istasyonu
 • Relay Station ADU-1104 = Röle İstasyonu ADU-1104
 • Remel Sea = Remel Denizi
 • Remmon Nebula = Remmon Nebulası
 • Rendala Estate = Rendala Mülkü
 • Rendezvous Alpha = Randevu Alfa
 • Rendezvous Point 4 = Randevu Noktası 4
 • Rendezvous point aurek = Randevu noktası aurek
 • Rendezvous Point Delta-Three = Randevu Noktası Delta-Üç
 • Rendezvous Point Lambda-Four = Randevu Noktası Lambda-Dört
 • Rendezvous Point: Victim = Randevu Noktası: Kurban
 • Republic Alcove Camp = Cumhuriyet Alcove Kampı
 • Republic base camp = Cumhuriyet üs kampı
 • Republic City = Cumhuriyet Şehri
 • Republic Command Center = Cumhuriyet Komuta Merkezi
 • Republic Embassy (Nar Shaddaa) = Cumhuriyet Elçiliği (Nar Shaddaa)
 • Republic Evacuation Point = Cumhuriyet Tahliye Noktası
 • Republic Executive Building = Cumhuriyet Yönetim Binası
 • Republic Forward Camp = İleri Cumhuriyet Kampı
 • Republic Forward Operating Base = Cumhuriyet İleri Operasyon Üssü
 • Republic Guardpost Alpha = Cumhuriyet Muhafızüssü Alfa
 • Republic Intelligence headquarters = Cumhuriyet İstihbarat merkezi
 • Republic Judiciary Central Detention Center = Cumhuriyet Ana Hukuki Tutuklu Merkezi
 • Republic military base = Cumhuriyet askeri üssü
 • Republic military outpost = Cumhuriyet askeri karakolu
 • Republic Mining Camp = Cumhuriyet Madencilik Kampı
 • Republic mining outpost = Cumhuriyet madencilik karakolu
 • Republic Operational Headquarters = Cumhuriyet Operasyon Merkezi
 • Republic Operational Headquarters = Cumhuriyet Operasyonel Merkezi
 • Republic Outpost (Carlac) = Cumhuriyet Karakolu (Carlac)
 • Republic outpost (Felucia) = Cumhuriyet karakolu (Felucia)
 • Republic Outpost (Umbara) = Cumhuriyet Karakolu (Umbara)
 • Republic outpost (Warthog) = Cumhuriyet karakolu (Warthog)
 • Republic Power Generation = Cumhuriyet Güç Üretimi
 • Republic Recon Post = Cumhuriyet Keşif Üssü
 • Republic research facility = Cumhuriyet araştırma tesisi
 • Republic Science and Technical Center = Cumhuriyet Bilim ve Teknik Merkezi
 • Republic Security Zone Monitoring Satellite 777B-Alpha = Cumhuriyet Güvenlik Alanı Gözlem Uydusu 777B-Alfa
 • Republic Service Organization center = Cumhuriyet Hizmet Organizasyonu merkezi
 • Republic shipyards = Cumhuriyet tersaneleri
 • Republic spaceport (Mos Osnoe) = Cumhuriyet uzay limanı (Mos Osnoe)
 • Republic stronghold = Cumhuriyet kalesi
 • Republic Supply Center = Cumhuriyet Tedarik Merkezi
 • Republic Wilderness Outpost = Cumhuriyet Yaban Karakolu
 • Research facility (Blackwing) = Araştırma tesisi (Karakanat)
 • Research Outpost = Araştırma Karakolu
 • Research Station 9 = Araştırma İstasyonu 9
 • Research Station Shantipole = Araştırma İstasyonu Shantipole
 • Resettlement Zone laboratory = Yerleştirme Alanı laboratuvarı
 • Residential sector = Yerleşim sektörü
 • Resistance base (Ajan Kloss) = Direniş üssü (Ajan Kloss)
 • Resistance base = Direniş üssü
 • Resistance Camp = Direniş Kampı
 • Resistance Ridge = Direniş Bayırı
 • Resistance Supply = Direniş Tedariği
 • Resolute Base = Kuvvetli Üs
 • Ressl River = Ressl Nehri
 • Resupply Base No. 4 = Yeniden İkmal Üssü No. 4
 • Retired Control Tower = Emekli Kontrol Kulesi
 • Retired spacers home = Emekli uzaycılar evi
 • Revanite compound = Revanist yerleşkesi
 • Revanite Shrine = Revanist Mabedi
 • Revyia temple = Revyia tapınağı
 • Rhen Var Citadel = Rhen Var Hisarı
 • Rhen Var Harbor = Rhen Var Limanı
 • Rhinnal asteroid field = Rhinnal asteroit tarlası
 • Rhu Caenus Spaceport = Rhu Caenus Uzay Limanı
 • Rich Strike Hotel = Zengin Saldırı Oteli
 • Ridgetown = Bayırkasabası
 • Ridgetown Square = Bayırkasabası Meydanı
 • Rift = Yarık (Tython)
 • Rik's Cantina = Rik'in Kantinası
 • Rilvvan K'ntarr's mansion = Rilvvan K'ntarr'ın malikanesi
 • Rimcee Station = Rimcee İstasyonu
 • Rimesea = Kırağıdenizi
 • Rimmer's Rest = Rimmer'ın İstirahatı
 • Rimsaw Station = Rimsaw İstasyonu
 • Rimsoo Seven cantina = Rimsoo Yedi kantinası
 • Rindo Vinda space station = Ringo Vinda uzay istasyonu
 • Ring Base = Yüzük Üssü
 • Ring of Kafrene = Kafrane Halkası
 • Ringali Nebula = Ringali Nebulası
 • Ringali Shell = Ringali Kabuğu
 • Ringo Vinda space station = Ringo Vinda uzay istasyonu
 • Rinnrivin's headquarters = Rinnrivin'in merkezi
 • Riparian Bluffs = Riparian Uçurumları
 • Rish Loo's laboratory = Rish Loo'nun laboratuvarı
 • Rish Loo's secret laboratory = Rish Loo'nun gizli laboratuvarı
 • Rishi Maze = Rishi Labirenti
 • Rishi Rift = Rishi Yarığı
 • Rishi Station = Rishi İstasyonu
 • Ritual Chambers = Ayin Odaları
 • Riva's building = Riva'nın binası
 • River Lands = Nehir Toprakları
 • River of Fire = Ateş Nehri
 • River Wuitho = Wuitho Nehri
 • Riverfall Wilds = Nehirdüşüşü Yabanları
 • Riverside Graze = Nehirtarafı Otlağı
 • Riyo Chuchi's office = Riyo Chuchi'nin ofisi
 • Ro Station = Ro İstasyonu
 • Roaring Crater = Gürleyen Krater
 • Roaring River = Gürleyen Nehir
 • Roaring River Cantina = Gürleyen Nehir Kantinası
 • Roche asteroid field = Roche asteroit tarlası
 • Roche's second orbital belt = Roche'nin ikinci yörüngesel kuşağı
 • Rock garden = Taş bahçesi
 • Rock Hounds' Lair = Kaya Tazılarının İni
 • Rock Kanyon = Kaya Kanyonu
 • Rock Palace = Kaya Sarayı
 • Rocun Cluster = Rocun Kümesi
 • Rodomon Family Farm = Rodomon Aile Çiftliği
 • Rogue Squadron Base = Haydut Filosu Üssü
 • Rogun Matt'rik's fortress = Rogun Matt'rik'in kalesi
 • Roh village = Roh köyü
 • Rokna Station = Rokna İstasyonu
 • Rokwahl Asteroid Belt = Rokwahl Asteroit Kuşağı
 • Romo Vax's Hideout = Romo Vax'ın Sığınağı
 • Ronto-Rama Farms = Ronto-Rama Çiftlikleri
 • Room of a Thousand Fountains = Bin Fıskiyeli Oda
 • Rooted Moon = Köklü Ay
 • Roqoo Depot = Roqoo Deposu
 • Rori Space Station = Rori Uzay İstasyonu
 • Rotfurze Wastes = Rotfurze Çölü
 • Rothana Imperial Shipyards = Rothana İmparatorluk Tersaneleri
 • Rothe Gate = Rothe Kapısı
 • Rotoksa Mountain Range = Rotoksa Sıradağı
 • Rotoksa Ridge Grand Lodge = Büyük Rotoksa Bayrı Pansiyonu
 • Rotunda chapel = Rotunda şapeli
 • Row = Dizi
 • Rowo's Landing = Rowo'nun İnişi
 • Roxuli asteroids = Roxuli asteroitleri
 • Royal Bedchamber = Kraliyet Yatak Odası
 • Royal City (Toydaria) = Kraliyet Şehri (Toydaria)
 • Royal District (Akiva) = Kraliyet Bölgesi (Akiva)
 • Royal Hangar = Kraliyet Hangarı
 • Royal Imperial Academy = İmparatorluk Kraliyet Akademisi
 • Royal Library of Alderaan = Alderaan Kraliyet Kütüphanesi
 • Royal Museum of Aldera = Aldera Kraliyet Müzesi
 • Royal Museum of Alderan = Alderaan Kraliyet Müzesi
 • Royal Palace of Alderaan = Alderaan Kraliyet Sarayı
 • Royal Residence = Kraliyet Rezidansı
 • Royal Theatre = Kraliyet Tiyatrosu
 • Royal Treasury = Kraliyet Hazinesi
 • Royal treasury = Kraliyet hazinesi
 • Royal Zoos = Kraliyet Hayvanat Bahçeleri
 • Rozzum universe = Rozzum evreni
 • RSF Outpost (Dantooine system) = KGG Karakolu (Dantooine sistemi)
 • RSF Outpost (Endor system) = KGG Karakolu (Endor sistemi)
 • Ruby Nebula = Yakut Nebulası
 • Ruen's workshop = Ruen'in atölyesi
 • Rugged Headland = Düzensiz Burun
 • Ruillia's Insulated Rooms = Ruillia'nın İzole Odaları
 • Ruined Tythonian city = Yıkık Tython şehri
 • Ruins of Kolkur = Kolkur Harabeleri
 • Rush Clovis's office = Rush Clovis'in ofisi
 • Rust Gardens = Pas Bahçeleri
 • Rust Yards = Pas Alanları
 • Rust Yards worker settlement = Pas Alanları işçi yerleşkesi
 • Rusted Cutlass = Paslanmış Pala
 • Rusted Cutlass II = Paslanmış Pala II
 • Ruthic's ruling temple = Ruthic'in yönetim tapınağı
 • Ruul (planet) = Ruul (gezegen)
 • Ruul computer complex = Ruul bilgisayar tesisi
 • Ruul upling tower = Ruul yer-uydu kulesi
 • Ruulian mine = Ruul madeni
 • Ruur Killik Burrows = Ruur Killik İni
 • Ruur Killik Hivewoods = Ruur Killik Kovankorusu
 • Ryder's camp = Ryder'ın kampı
 • Rydonnian Imperial Consulate = Rydonnia İmparatorluk Konsolosluğu
 • Ryleel Base = Ryleel Üssü
 • Ryloth deepdock = Ryloth derin rıhtımı
 • Ryloth Defense Authority Base = Ryloth Savunma Otoritesi Üssü
 • Ryloth system = Ryloth sistemi
 • Ryn City = Ryn Şehri
 • Rystan's habitable band = Rystan'ın yaşanabilir şeridi
 • Rythani Products Building = Rythani Ürünleri Binası
 • Ryyk Nebula = Ryyk Nebulası
 • S-Ipsus Believers laboratory = S-Ipsus Müminleri laboratuvarı
 • Sabas Killik Hives = Sabas Killik Kovanları
 • Sacred spire = Kutsal helis
 • Sacred Villages = Kutsal Köyler
 • Saddle (Ahch-To) = Eyer (Ahch-To)
 • Sadic's laboratory = Sadic'in laboratuvarı
 • Sadow escarpment = Sadow sarplığı
 • Safonne Pendon's base = Safonne Pendon'un üssü
 • Sakhet's Noodles = Sakhet'in Erişteleri
 • Saki chapter of the Bounty Hunters' Guild = Ödül Avcıları Loncasının saki meclisi
 • Saleucami impound dock = Saleucami haciz rıhtımı
 • Salient rebel encampment = Salient asi karargahı
 • Salient sentry station = Salient bekçi istasyonu
 • Salliche's Forum = Salliche'nin Forumu
 • Saltwheel Playhouse = Tuzçarkı Tiyatrosu
 • Saludi's = Saludi'nin Yeri
 • Salvage Yard = Hurdalık (Asi Birliği)
 • Sampo's = Sampo'nun Yeri
 • Sanctuary (cantina) = Sığınak (kantina)
 • Sanctuary = Sığınak
 • Sanctuary Coast = Sığınak Kıyısı
 • Sanctuary Coast Starport = Sığınak Kıyısı Yıldız Limanı
 • Sanctuary Pipeline = Sığınak Boru Hattı
 • Sanctum Arcti = Arcti Sığınağı
 • Sanctum of Sakkra-Kla = Sakkra-Kla'nın Kutsal Yeri
 • Sanctum of the Exalted = Engin'in Sığınağı
 • Sand Pirate Base = Kum Korsanı Üssü
 • Sandy Jaws = Kumlu Çeneler
 • Sanguinus Veil Nebula = Sanguinus Peçe Nebulası
 • Sannus Lorrick's personal lab = Sannus Lorrick'in kişisel laboratuvarı
 • Sanrafsix Corridor = Sanrafsix Koridoru
 • Santhe Shipyards = Santhe Tersaneleri
 • Santhe/Sienar Technologies Corporate Headquarters = Santhe/Sienar Teknolojileri Şirket Merkezi
 • Saponza's homestead = Saponza'nın evi
 • Sapphire Lake = Safir Gölü
 • Sarahwiee Imperial base = Sarahwiee İmparatorluk üssü
 • Sarini Island zoo = Sarini Adası hayvanat bahçesi
 • Sarnikken Asteroid Belt = Sarnikken Asteroit Kuşağı
 • Sartoy weapons plant = Sartoy silah tesisi
 • Satele Shan's chambers = Satele Shan'ı odası
 • Satellite control tower = Uydu kontrol kulesi
 • Satrap's Palace = Satrap'ın Sarayı
 • Saw Gerrera's Wrea outpost = Saw Gerrera'nın Wrea karakolu
 • Sayblohn pirate base = Sayblohn korsan üssü
 • Scaparus Port = Scaparus Limanı
 • Scardia Station = Scardia İstasyonu
 • Scargon region = Scargon bölgesi
 • Scarif orbital shipyard = Scarif yörüngesel tersanesi
 • Scarif vault = Scarif mahzeni
 • Schenor research station = Schenor araştırma istasyonu
 • Science Station Youst = Bilim İstasyonu Youst
 • Scintilla Steel = Scintilla Çeliği
 • Scrapyard = Hurdalık (Belgaroth)
 • Scriv Street = Scriv Sokağı
 • Scyre territory = Scyre bölgesi
 • Sea Base 2000 = Deniz Üssü 2000
 • Sea of Flames = Alevler Denizi
 • Sea of Hope = Umut Denizi
 • Sea of Sand = Kum Denizi
 • Sea of Sponges = Sünger Denizi
 • Sea of Veruna = Veruna Denizi
 • Sean's house = Sean'un evi
 • Seario Memorial Showroom = Seario Anıtsal Galerisi
 • Seaside Windfarms = Deniztarafı Rüzgar Çiftlikleri
 • Seat of the Empire = İmparatorluk'un Mevkisi
 • Sebaddon hex facility = Sebaddon altıgen tesisi
 • Sebiri village = Sebiri köyü
 • Sebris Alpha = Sebris Alfa
 • Sebulba's private apartment = Sebulba'nın özel dairesi
 • Sechel's secret apartment = Sechel'in gizli dairesi
 • Second Republic command center = İkinci Cumhuriyet komuta merkezi
 • Secondary Monitoring Station = İkincil Gözlem İstasyonu
 • Secret Order of the Emperor HQ = İmparator'un Gizli Düzeni merkezi
 • Secret Republic bio-lab = Gizli Cumhuriyet biyolabotatuvarı
 • Secret Research Facility = Gizli Araştırma Tesisi
 • Section A-five = Kısım A-beş
 • Section A-four = Kısım A-dört
 • Section B-eight = Kısım B-sekiz
 • Section B-five = Kısım B-beş
 • Section nine = Bölge dokuz
 • Sector 22-G = Sektör 22-G
 • Sector 33. B-881 = Sektör 33. B-881
 • Sector 33G. 925 = Sektör 33G. 925
 • Sector 340-NJ = Sektör 340-NJ
 • Sector 5-1-5 = Sektör 5-1-5
 • Sector 6472. X48 = Sektör 6472. X48
 • Sector 7732. 00122 = Sektör 7732. 00122
 • Sector 885. 2J99 = Sektör 885. 2J99
 • Sector 8D = Sektör 8D
 • Sector 9. 445 = Sektör 9. 445
 • Sector 943 = Sektör 943
 • Sector Alpha = Sektör Alfa
 • Sector Beta = Sektör Beta
 • Sector Command (Galactic Empire) = Sektör Komutası (Galaktik İmparatorluk)
 • Sector Delta = Sektör Delta
 • Sector Epsilon = Sektör Epsilon
 • Sector Epsilon 51-3 = Sektör Epsilon 51-3
 • Sector Fifteen = Sektör On Beş
 • Sector Headquarters = Sektör Merkezi
 • Sector I-9 = Sektör I-9
 • Sector M777 = Sektör M777
 • Sector One = Sektör Bir
 • Sector Performing Arts Center = Sektör Sahne Sanatları Merkezi
 • Sector S2C = Sektör S2C
 • Sector six = Sektör altı
 • Sector two zero nine = Sektör iki sıfır dokuz
 • Secured Systems = Sağlam Sistemler
 • Security checkpoint (Jedi Temple) = Güvenlik kontrol noktası (Jedi Tapınağı)
 • Security Checkpoint 14 = Güvenlik Kontrol Noktası 14
 • Security hangar = Güvenlik hangarı
 • Security Hub 002-C = Güvenlik Merkezi 002-C
 • Security Hub 038-A = Güvenlik Merkezi 038-A
 • Security Hub 1Y-33 = Güvenlik Merkezi 1Y-33
 • Security Hub 3-31 = Güvenlik Merkezi 3-31
 • Security Hub 4-18 = Güvenlik Merkezi 4-18
 • Security Hub 62-B = Güvenlik Merkezi 62-B
 • Security Hub 771 = Güvenlik Merkezi 771
 • Security Hub M-02U = Güvenlik Merkezi M-02U
 • Security Hub S-52U = Güvenlik Merkezi S-52U
 • Security Services Shooting Range = Güvenlik Hizmetleri Poligonu
 • Sedrian village = Sedrian köyü
 • Seeing stone = Görüş taşı
 • Segenka prison = Segenka hapishanesi
 • Sel Zonn Station = Sel Zonn İstasyonu
 • Selonian Shipyards = Selonia Tersaneleri
 • Selruvian biome = Selruvian biyomu
 • Senate Apartment Complex = Senato Apartman Tesisi
 • Senate apartment complex = Senato apartman tesisi
 • Senate Building security center = Senato Binası güvenlik merkezi
 • Senate Bureau of Intelligence Central = Senato İstihbarat Bürosu Merkezi
 • Senate chamber = Senato meclisi
 • Senate Commercial District = Ticari Senato Bölgesi
 • Senate Communications Center = Senato İletişim Merkezi
 • Senate District = Senato Bölgesi
 • Senate District Level 106 = Senato Bölgesi Seviyesi 106
 • Senate District Level 55 = Senato Bölgesi Seviyesi 55
 • Senate East Wing = Doğu Senato Kanadı
 • Senate Hall = Senato Salonu
 • Senate hangar = Senato hangarı
 • Senate Hearing Chamber = Senato Duruşma Meclisi
 • Senate Inquiry Room = Senato Danışma Odası
 • Senate landing platform = Senato iniş platformu
 • Senate Plaza = Senato Plazası
 • Senate Square = Senato Meydanı
 • Senate Tier 125 = Senato Tabakası 125
 • Senate utility tunnels = Senato yararlılık tünelleri
 • Senatorial conference building = Senatör konferans binası
 • Sendoth Ruins = Sendoth Harabeleri
 • Senex Trace = Senex İzi
 • Senex-Juvex Loop = Senex-Juvex Döngüsü
 • Sennex Compound = Sennex Yerleşkesi
 • Sennex Slave Bunker = Sennex Köle Sığınağı
 • Sensyno Station = Sensyno İstasyonu
 • Sentinel Base = Gözcü Üssü
 • Sentinel bases = Gözcü üsleri
 • Sentinel Outpost = Gözcü Karakolu
 • Seoul 5 city = Seoul 5 şehri
 • Separatist base (Tarko-se) = Ayrılıkçı üssü (Tarko-se)
 • Separatist Blockade Station = Ayrılıkçı Abluka İstasyonu
 • Separatist communications facility = Ayrılıkçı iletişim tesisi
 • Separatist construction yard = Ayrılıkçı inşa alanı
 • Separatist Council Conference Room = Ayrılıkçı Konseyi Konferans Odası
 • Separatist outpost (Felucia) = Ayrılıkçı karakolu (Felucia)
 • Separatist Phrik factory = Ayrılıkçı Phrik fabrikası
 • Separatist Senate Building = Ayrılıkçı Senatosu Binası
 • Separatist stronghold (PM-6986) = Ayrılıkçı kalesi (PH-6986)
 • Separatist Tatooine base = Ayrılıkçı Tatooine üssü
 • Separatist Tatooine prison = Ayrılıkçı Tatooine hapishanesi
 • Separatist Tatooine research station = Ayrılıkçı Tatooine araştırma istasyonu
 • Separatist weapons depot = Ayrılıkçı silah deposu
 • Serene Meadow = Serene Çayırı
 • Serianan Belt = Serianan Kuşağı
 • Sernpidal City = Sernpidal Şehri
 • Service corridor 17-W = Servis koridoru 17-W
 • Sessal Spire = Sessal Helisi
 • Seswenna sector = Seswenna sektörü
 • Set Harth's mansion = Set Harth'ın malikanesi
 • Setting Sun Avenue = Batan Güneş Bulvarı
 • Sewage treatment plant (Quesh) = Kanalizasyon arıtma tesisi (Quesh)
 • Shaak Ti's quarters = Shaak Ti'nin odası
 • Shadda Nebula = Shadda Nebulası
 • Shadow Arsenal facility = Gölge Arsenal tesisi
 • Shadow Cairn = Gölge Höyüğü
 • Shadow of the Alliance = Birliğin Gölgesi
 • Shadow Stacks = Meçhuller Deposu
 • Shadow Syndicate safe house = Gölge Birliği güvenli evi
 • Shadow Town = Gölge Kasabası
 • Shadow University = Gölge Üniversitesi
 • Shadow University's archives = Gölge Üniversitesi'nin arşivi
 • Shady Glen Estates = Gölgeli Vadi Mülkleri
 • Shaelo Cliff = Shaelo Uçurumu
 • Shaketown = Sallantıkasabası
 • Shallow March Supply Depot = Sığ Marş Tedarik Deposu
 • Shalo's Cantina = Shalo'nun Kantinası
 • Shantipole landing field = Shantipole iniş alanı
 • Shantytown = Teneke mahallesi
 • Shaper research facility = Değiştirici araştırma tesisi
 • Sheh Soahi pirate base = Sheh Soahi korsan üssü
 • Shell One = Kabuk Bir
 • Shella Inion's hometown = Shella Inion'un ana kasabası
 • Shelter = Barınak
 • Shelter Base = Barınak Üssü
 • Sheyf's Palace = Sheyf'in Sarayı
 • Shi'kar Straits = Shi'kar Boğazları
 • Shield Gate = Kalkan Kapısı
 • Shield Generator Station 14 = Kalkan Jeneratörü İstasyonu 14
 • Shield Generator Station 3 = Kalkan Jeneratörü İstasyonu 3
 • Shield-barrier = Kalkan-bariyer
 • Shifting Mires = Değişken Bataklar
 • Shiin's Library = Shiin'in Kütüphanesi
 • Shindra's Veil = Shindra'nın Peçesi
 • Shipboard Tracking Control Complex = Gemi Güvertesi İzleme Kontrol Tesisi
 • Shipbreaking Yard = Gemi Parçalama Alanı
 • Shipping and Receiving Docks = Nakliye ve Alış Rıhtımları
 • Shipping Docks = Nakliye Rıhtımları
 • Shiritoku Spur = Shiritoku Çıkıntısı
 • Shola Ruins = Shola Harabeleri
 • Shoola's Ring = Shoola'nın Halkası
 • Shopper's Round = Alışverişçi'nin Dairesi
 • Shopping district = Çarşı pazar
 • Shrapnel Field = Şarapnel Alanı
 • Shrine in the Depths = Derinlerdeki Mabet
 • Shrove of the Left-Handed God Typhojem = Solak Tanrı Typhojem'in Günahı
 • Shu-Torun royal palace = Shu-Torun kraliyet sarayı
 • Shu-Wang Prism = Shu-Wang Prizması
 • Shulell City airport = Shulell Şehri havalimanı
 • Shulell City spaceport = Shuelell Şehri uzay limanı
 • Shuttle District = Mekik Bölgesi
 • Shyrack cave = Shyrack mağarası
 • Si'Klaata Cluster = Si'Klaata Kümesi
 • Sibensko complex = Sibensko tesisi
 • Sidi Driss Inn = Sidi Driss Hanı
 • Sienar Fleet Systems research tower = Sienar Filo Sistemleri araştırma kulesi
 • Sienar Observation Module = Sienar Gözlemleme Modülü
 • Signal monitoring center = Sinyal gözlem merkezi
 • Signal station = Sinyal istasyonu
 • Sila Kott flight school = Sila Kott uçuş okulu
 • Silent Desert = Sessiz Çöl
 • Silent Sun cantina = Sessiz Güneş kantinası
 • Silken Asteroids = İpeksi Asteroitler
 • Silvan Hills = Silvan Tepeleri
 • Silver Station = Gümüş İstasyon
 • Simonelle's workshop = Simonelle'nin atölyesi
 • Sindee's refuling station = Sindee'nin ikmal istasyonu
 • Sinjan Outpost = Sinjan Karakolu
 • Sinkhole Crassnah = Crassnah Obruğu
 • Sinkhole Station = Obruk İstasyonu
 • Sinking Fields = Batan Araziler
 • Sinta Glacier = Sinta Buzulu
 • Siren Sea = Siren Denizi
 • SIS safe house = SBS güvenli evi
 • Sith Academy (Dathomir) = Sith Akademisi (Dathomir)
 • Sith Academy (Dromund Kaas) = Sith Akademisi (Dromund Kaas)
 • Sith Academy (Gamorr) = Sith Akademisi (Gamorr)
 • Sith Academy (Gentes) = Sith Akademisi (Gentes)
 • Sith Academy (Honoghr) = Sith Akademisi (Honoghr)
 • Sith Academy (Iridonia) = Sith Akademisi (Iridonia)
 • Sith Academy (Korriban) = Sith Akademisi (Korriban)
 • Sith Academy (Nar Shaddaa) = Sith Akademisi (Nar Shaddaa)
 • Sith Academy (Ryloth) = Sith Akademisi (Ryloth)
 • Sith Academy (Umbara) = Sith Akademisi (Umbara)
 • Sith Art Chamber = Sith Sanatı Odası
 • Sith Arts Academy = Sith Sanatları Akademisi
 • Sith cave = Sith mağarası
 • Sith Citadel (Korriban) = Sith Hisarı (Korriban)
 • Sith Citadel (Ziost) = Sith Hisarı (Ziost)
 • Sith Citadel = Sith Hisarı
 • Sith Citadel laboratory = Sith Hisarı laboratuvarı
 • Sith Citadel throne room = Sith Hisarı taht odası
 • Sith Embassy = Sith Elçiliği
 • Sith observatory = Sith rasathanesi
 • Sith Sanctum = Kutsal Sith Yeri
 • Sith Temple (Ashas Ree) = Sith Tapınağı (Ashas Ree)
 • Sith Temple (Auratera) = Sith Tapınağı (Auratera)
 • Sith Temple (Geddes) = Sith Tapınağı (Geddes)
 • Sith Temple (Hurom) = Sith Tapınağı (Hurom)
 • Sith Temple (Kessiak) = Sith Tapınağı (Kessiak)
 • Sith Temple (Krant) = Sith Tapınağı (Krant)
 • Sith Temple (Malrev IV) = Sith Tapınağı (Malrev IV)
 • Sith temple (Mustafar) = Sith tapınağı (Mustafar)
 • Sith temple (Puloorn) = Sith tapınağı (Puloorn)
 • Sith temple (Sword of Khashyun) = Sith tapınağı (Kashyun'un Kılıcı)
 • Sith temple (Valley of the Dark Lords) = Sith tapınağı (Kara Lordlar Vadisi)
 • Sith Worlds = Sith Dünyaları
 • Sivron station = Sivron istasyonu
 • Six Claws = Altı Pençeler
 • Six Sisters = Altı Kız Kardeş
 • Sixth Belt = Altıncı Kuşak
 • Sixth Decant = Altıncı Döküm
 • Skifter Station = Skifter İstasyonu
 • Skine's capital city = Skine'in başkenti
 • Sko'rraq Mountains = Sko'rraq Dağları
 • Skorii-Lei city = Skorii-Lei şehri
 • Skull Squadron Hangar = Kafatası Filosu Hangarı
 • Sky Loop = Gök Döngüsü
 • Skyline Mall = Gökhattı Alışveriş Merkezi
 • Skyroute D25D = Gökrotası D25D
 • Skyrun Station = Gökkoşusu İstasyonu
 • Skyslum = Gök gecekondu mahallesi
 • Skywalker home = Skywalker evi
 • Slagpile Jetty = Cürufyığını Jetty
 • Slave leader bunker = Köle lideri sığınağı
 • Slave level = Köle seviyesi
 • Slave Quarters Row = Köle Odası Dizisi
 • Sleeping Rose = Uyuyan Gül
 • Slippery Slopes Cantina = Kaygan Bayır Kantinası
 • Slokin's estate = Slokin'in mülkü
 • Sluice gate = Geçit kapısı
 • Sluis Van Central space station = Sluis Van Merkez uzay istasyonu
 • Sluis Van Habitation Sphere D = Sluis Van Mesken Küresi D
 • Sluis Van Orbit Dock V-475 = Sluis Van Yörünge Rıhtımı V-475
 • Sluis Van Shipyards = Sluis Van Tersaneleri
 • Sluuce Canyon = Sluuce Kanyonu
 • Smada's stronghold = Samada'nın kalesi
 • Smuggler's Basin = Kaçakçı'nın Havzası
 • Smuggler's Hideaway = Kaçakçı'nın Sığınağı
 • Smuggler's Refueling Station = Kaçakçı'nın İkmal İstasyonu
 • Snoke's throne room = Snoke'un taht odası
 • Snowdrift Path = Kürtün Yolu
 • Sobrik Power Junction = Sobrik Güç Kavşağı
 • Sobrik Spaceport = Sobrik Uzay Limanı
 • Sobrik Vehicle Depot = Sobrik Taşıt Deposu
 • Sobrikarill Valley = Sobrikarill Vadisi
 • Solar Array 22-X = Güneş Dizisi 22-X
 • Solar Terror's base = Güneş Terörü'nün üssü
 • Solay Spaceport = Solay Uzay Limanı
 • Son's cathedral = Oğul'un katedrali
 • Songsteel Heights = Şarkıçelik Zirveleri
 • Sooncanoo Beacon = Sooncanoo Feneri
 • Sordaan's Rodian Hunter Outpost = Sordaan'ın Rodialı Avcı Karakolu
 • Sorgan Common House = Sorgan Barı
 • Soros Guardpath = Soros Muhafızyolu
 • Soros Killik Burrows = Soros Killik İni
 • SoroSuub Refinery = SoroSuub Rafinerisi
 • Sounder Flats = Sonda Düzlükleri
 • Sounder Flats computer complex = Sonda Düzlükleri bilgisayar tesisi
 • South Conical Mountains = Güney Konik Dağları
 • South District Seven = Güney Bölgesi Yedi
 • South hall = Güney salonu
 • South Islands = Güney Adaları
 • South landing bay = Güney iniş peronu
 • South Market = Güney Marketi
 • South Pole (Centerpoint Station) = Güney Kutbu (Merkeznokta İstasyonu)
 • South Talbus = Güney Talbus
 • South-polar base = Güney kutbu üssü
 • Southdown Landing Platform = Güneyaşağı İniş Platformu
 • Southeast Quadrant = Güneydoğu Çeyreği
 • Southern Archipelago = Güney Takımadası
 • Southern Cliffs = Güney Uçurumları
 • Southern Core = Güney Merkez
 • Southern Docking Zone = Güney Rıhtım Alanı
 • Southern Mountains = Güney Dağları
 • Southern Ocean = Güney Okyanusu
 • Southern Passage = Güney Geçidi
 • Southern Reach (Tatooine) = Güney Alanı (Tatooine)
 • Southern Reaches = Güney Sınırları
 • Southern Rim = Güney Halkası
 • Southern Trail = Güney İzi
 • Southern water works = Güney su işleri
 • Sovereignity Dawn = Egemenlik Şafağı
 • Sovereignity Dawn outpost = Egemenlik Şafağı karakolu
 • Space City = Uzay Şehri
 • Space elevator = Uzay asansörü
 • Space Junk = Uzay Hurdası
 • Space Observatory = Uzay Rasathanesi
 • Space Station Trenchant = Uzay İstasyonu Ezici
 • Spacebarn = Uzayahırı
 • Spaceport 27 = Uzay Limanı 27
 • Spaceport Customs = Uzay Limanı Gümrüğü
 • Spaceport Expanse = Yayılma Uzay Limanı
 • Spaceport Express = Uzay Limanı Ekspresi
 • Spaceport Gusher = Gusher Uzay Limanı
 • Spaceport Hotel = Uzay Limanı Oteli
 • Spaceport prefect's office = Uzay Limanı başkanının ofisi
 • Spaceport Speeders = Uzay Limanı Süratçileri
 • Spaceport THX1138 = Uzay Limanı THX1138
 • Spaceport tower = Uzay limanı kulesi
 • Spaceport Traffic Control = Uzay Limanı Trafik Kontrolü
 • Spacer Quarter = Uzaycı Alanı
 • Spacer's Hill = Uzaycı'nın Tepesi
 • Spacer's Luck = Uzaycı'nın Şansı
 • Spacer's Rest = Uzaycı'nın İstirahatı
 • Spacer's Street = Uzaycı'nın Sokağı
 • Spacestation 1138 = Uzay İstasyonu 1138
 • Spalex village = Spalex köyü
 • Spang's = Spang'ın Yeri
 • Spangled Veil Nebula = Pullu Peçe Nebulası
 • Spawn Nebula = Zürriyet Nebulası
 • Spearhead = Mızrakbaşı
 • Spears of Organa = Organa Mızrakları
 • Spefik base = Spefik üssü
 • Spice mines of Kessel = Kessel baharat madenleri
 • Spice Mines of Kessel = Kessel Baharat Madenleri
 • Spice Runners camp = Baharat Kaçakçıları kampı
 • Spice Terminus = Baharat Sınırı
 • Spice Triangle = Baharat Üçgeni
 • Spike (Shu-Torun) = Doruk (Shu-Torun)
 • Spike (wreckage) = Doruk (enkaz)
 • Spilgan complex = Spilgan tesisi
 • Spinara Plateau = Spinara Platosu
 • Spine Passage = Omurga Geçidi
 • Spire (Stygeon Prime) = Helis (Stygeon Prime)
 • Spire (Zakuul) = Helis (Zakuul)
 • Spires = Helisler
 • Spires of Victory = Zafer Helisleri
 • Spirit world = Ruh dünyası
 • Spirit World = Ruh Dünyası
 • Sprawl 18 = Serilim 18
 • Sprawl 34 = Serilim 34
 • Sprawl 41 = Serilim 41
 • Sprax's villa retreat = Sprax'ın villa inzivası
 • Spy's Haven = Casus'un Sığınağı
 • Squan Station = Squan İstasyonu
 • Squid Lake = Kalamar Gölü
 • Squill Cave = Adasoğanı Mağarası
 • Sran Outpost = Sran Karakolu
 • Ssi-ruuk Star Cluster = Ssi-ruuk Yıldız Kümesi
 • Stalsinek IV temple = Stalsinek IV tapınağı
 • Stand of Public Expression = Halk Sözü Standı
 • Star Chamber (Hologram Fun World) = Yıldız Odası (Hologram Eğlence Dünyası)
 • Star Chamber (space station) = Yıldız Odası (uzay istasyonu)
 • Star Chamber Café = Yıldız Odası Kafesi
 • Star Cluster Casino = Yıldız Kümesi Kumarhanesi
 • Star Forge (Tulpaa) = Yıldız Ocağı (Tulpaa)
 • Starboard 5 fusion reactor complex = Sancak 5 füzyon reaktörü tesisi
 • Starboard 6 fusion reactor complex = Sancak 6 füzyon reaktörü tesisi
 • Starbright = Yıldızparlağı
 • Stardust pass = Yıldıztozu geçidi
 • Starfall (Kesh) = Yıldızdüşüşü (Kesh)
 • StarFan Hostel = YıldızHayranı Pansiyonu
 • Starfighter Control = Yıldız Savaşçısı Kontrolü
 • StarForge Nebula = YıldızOcağı Nebulası
 • StarForge Station = YıldızOcağı İstasyonu
 • Stargazers Temple = Hayalciler Tapınağı
 • Stark Forests = Hiddetli Ormanlar
 • Starkiller Base = Starkiller Üssü
 • Starless Expanse = Yıldızsız Yayılım
 • Starlight Beacon = Yıldızışığı Feneri
 • Starlight Lounge = Yıldızışığı Loncası
 • Starlight Pavilion = Yıldızışığı Köşkü
 • Starlight Theater = Yıldızışığı Tiyatrosu
 • Starlight Towers = Yıldızışığı Kuleleri
 • Starlite Flats = Yıldıztaşı Düzlükleri
 • Starpilot training device = Yıldız pilotu eğitim cihazı
 • Starros Clan private compound = Starros Klanı özel yerleşkesi
 • Stars' End = Yıldız'ın Ucu
 • Starship Graveyard = Yıldız Gemisi Mezarlığı
 • Starship Outfitters = Yıldız Gemisi Teçhizatları
 • Starship-themed diner = Yıldız gemisi temalı Lokanta
 • Stasis Room = Staz Odası
 • Stassia City = Stassia Şehri
 • State Reception Hall = Devlet Resepsiyon Salonu
 • Station 17 = İstasyon 17
 • Station 3 = İstasyon 3
 • Station 3-8 = İstasyon 3-8
 • Station 88 Spaceport = İstasyon 88 Uzay Limanı
 • Station Nerrif = İstasyon Nerrif
 • Station Theta Black = İstasyon Teta Siyah
 • Station-Star 1 = İstasyon-Yıldız 1
 • Status Tower = Durum Kulesi
 • Steebark District = Steebark Bölgesi
 • Steelfast Data Haven = Çelikhız Veri Sığınağı
 • Stenness Hyperspace Terminal = Stenness Hiperuzay Terminali
 • Stepson's Gorge = Üvey Oğul'un Geçidi
 • Stereb cities = Stereb şehirleri
 • Stickle Tree = Titiz Ağaç
 • Stillwater Bend = Durgunsu Virajı
 • Stillwater Estuary = Durgunsu Halici
 • Stillwater Farms = Durgunsu Çiftlikleri
 • Stone Cities of Bogan = Bogan Taş Şehirleri
 • Stone temple = Taş tapınak
 • Storage facility 47 = Depo tesisi 47
 • Storage level = Depo seviyesi
 • Storm Commando School = Fırtına Komuta Okulu
 • Strafe Plains = Strafe Ovaları
 • Straight Valley = Düz Vadi
 • Straits of Hibrath = Hibrath Boğazları
 • Strategic Command = Stratejik Komuta
 • Strategic Information Service base (Nar Shaddaa) = Stratejik Bilgi Servisi üssü (Nar Shaddaa)
 • Strategic Planning Amphitheater = Stratejik Planlama Amfiteatrı
 • Strell House = Strell Evi
 • Strike Team Oricon Camp = Saldırı Timi Oricon Kampı
 • Strus clan compound = Strus klanı yerleşkesi
 • Stygian Caldera = Stygia Kalderası
 • Stygian Caldera = Stygian Kalderası
 • Sublevel nine = Altseviye dokuz
 • Sublevel nineteen training dojo = Altseviye dokuz eğitim dövüş okulu
 • Subsector Five = Altsektör Beş
 • Subsector Twelve = Altsektör On İki
 • Substation Grimdock = Grimdock Alt İstasyonu
 • Subterranean Refuge = Yer Altı Sığınağı
 • Subtext Mining Corporate Headquarters = Altmetin Madencilik Şirketi Merkezi
 • Sugi headquarters building = Sugi merkez binası
 • Summer capital = Yaz başkenti
 • Sundari Bridge = Sundari Köprüsü
 • Sundari Flatlands = Sundari Düzlükleri
 • Sundari Mandalorian school = Sundari Mandalor okulu
 • Sundari Research Grounds = Sundari Araştırma Sahası
 • Sundari Royal Palace = Sundari Kraliyet Sarayı
 • Sundari Royal Place plaza = Sundari Kraliyet Sarayı plazası
 • Sunfire Mountains = Güneşateşi Dağları
 • Sunken Sarlacc cantina = Çökük Sarlacc kantinası
 • Sunny Vale = Güneşli Vadi
 • Sunrace Citadel = Güneşyarışı Hisarı
 • Sunset = Günbatımı
 • Supply depot I-389 = Tedarik deposu I-389
 • Supply Depot Port 27 = Tedarik Deposu Limanı 27
 • Supreme Commander's office = Yüce Komutan'ın ofisi
 • Surd Nebula = Surd Nebulası
 • Surdapan Station = Surdapan İstasyonu
 • Surik Varr's Sundries and Esoterica = Surik Varr'ın Öteberi ve Ezoterikleri
 • Swallowing Wastes = Yutan Çöller
 • Swarm processing center = Küme işleme merkezi
 • Sweetsand Lagoon = Tatlıkum Lagünü
 • Swellbottom market = Şişdip marketi
 • Sy Myrthian space = Sy Myrth uzayı
 • Syndulla's camp = Syndulla'nın kampı
 • Syngia Station = Syngia İstasyonu
 • Syngia temple = Syngia tapınağı
 • Systech Quarter = Systech Çeyreği
 • Syvik Delegation's base = Synik Delegasyonu'nun üssü
 • T-Star 2 = T-Yıldız 2
 • T'onga and Losha Tarkon's homestead = T'onga ve Losha Tarkon'un çiftliği
 • T2/5/Zero Quadrant = T2/5/Sıfır Çeyreği
 • Ta'a Chume's estate = Ta'a Chume'nin mülkü
 • Tabor Hospital = Tabor Hastanesi
 • Tabor Plains = Tabor Ovaları
 • Tac-Comm control = Tac-İletişim kontrolü
 • Tach Drud's spice den = Tach Drud'un baharat ini
 • Tactical Training Facility = Taktiksel Eğitim Tesisi
 • Taeltor Province = Taeltor İli
 • Tagge Space = Tagge Uzayı
 • Tagta's Winter Palace = Tagta'nın Kış Sarayı
 • Tahv spaceport = Tahv uzay limanı
 • Tailfin Cantina = Tailfin Kantinası
 • Tainted Valley = Kusurlu Vadi
 • Tak Base = Tak Üssü
 • Tak-Beam complex = Tak-Beam tesisi
 • Tak-Beam complex = Tak-Işın tesisi
 • Takara Mountains = Takara Dağları
 • Takodana Castle = Takodana Kalesi
 • Talaos City = Talaos Şehri
 • Talecalle volcano chain = Talecalle yanardağ zinciri
 • Talhu Slotted Peaks = Talhu Kanallı Zirveleri
 • Tallis Outpost = Tallis Karakolu
 • Talo Square = Talo Meydanı
 • Talon's Reach = Talon'un Alanı
 • Talos Port Medicomplex = Talos Limanı Tıbbi Tesisi
 • Talrezan Four = Talrezan Dört
 • Talus base = Talus üssü
 • Talus Station = Talus İstasyonu
 • Talz village = Talz köyü
 • Tambolor prison = Tambolor hapishanesi
 • Tambor Deep Space Centre = Tambor Derin Uzay Merkezi
 • Tamen Speederport = Tamen Süratçi Limanı
 • Tammuz-an capital city = Tammuz-an başkenti
 • Tamsis Nebula = Tamsis Nebulası
 • Tan-Tek's Roast-Basted Bantha Ribs = Tan-Tek'in Kızarmış Yağlı Bantha Kaburgaları
 • Tanallay Surge complex = Tanallay Taşkın tesisi
 • Tangletown = Düğüm kasabası
 • Tann Province = Tann İli
 • Tanquilla Beach = Tanquilla Sahili
 • Tansa Reach = Tansa Alanı
 • Tantiss Station = Tantiss İstasyonu
 • Tanza's = Tanza'nın Yeri
 • Tapani River = Tapani Nehri
 • Taqual racing pit = Taqual yarış çukuru
 • Taraloon Pirate Complex = Taraloon Korsan Tesisi
 • Tarc domain = Tarc ihtisası
 • Target Bantha = Hedef Bantha
 • Target Dewback = Hedef Çiysırt
 • Target Tallon = Hedef Tallon
 • Target Yavin = Hedef Yavin
 • Taris Orbital Station = Taris Yörüngesel İstasyonu
 • Taris Republic Expeditionary Forces headquarters = Taris Cumhuriyet Seferi Kuvvetleri merkezi
 • Taris shipyards = Taris tersaneleri
 • Tarisian military base = Taris askeri üssü
 • Tark family estate = Tark aile mülkü
 • Tarkin Detention Facility = Tarkin Tutuklu Tesisi
 • Tarkin Initiative base = Tarkin Girişimi üssü
 • Tarkin's Teeth = Tarkin'in Dişi
 • Tarnith Station = Tarnith İstasyonu
 • Taronda mining settlement = Taronda madencilik yerleşkesi
 • Tasari Hall of Culture = Tasari Kültür Salonu
 • Tasariq City = Tasariq Şehri
 • Tasariq City spaceport = Tasariq Şehri uzay limanı
 • Tasariq Control = Tasariq Kontrolü
 • Tasariq University = Tasariq Üniversitesi
 • Tascollan Nebula = Tascollan Nebulası
 • Tassaa Bareesh's palace = Tassaa Bareesh'in sarayı
 • Tatooine drag course 1 = Tatooine drag pisti 1
 • Tatooine drag course 2 = Tatooine drag pisti 2
 • Tatooine drag course 3 = Tatooine drag pisti 3
 • Tatooine drag course 4 = Tatooine drag pisti 4
 • Tatooine Militia (building) = Tatooine Milisi (bina)
 • Tatooine shield bunker = Tatooine kalkan sığınağı
 • Tatooine slave camp = Tatooine köle kampı
 • Tatooine Space Station = Tatooine Uzay İstasyonu
 • Tatooine Star Fortress = Tatooine Yıldız Kalesi
 • Tatooine training grounds = Tatooine antrenman sahaları
 • Tatooine Visitors Bureau = Tatooine Ziyaretçiler Bürosu
 • Tayand's base = Tayand'ın üssü
 • Tazan City = Tazan Şehri
 • Teardrop rebel base = Gözyaşı asi üssü
 • Tech dome = Tekno kubbesi
 • Techno Union laboratory = Tekno Birliği laboratuvarı
 • Technology Sector = Teknoloji Sektörü
 • TechTank shop = TeknoTank dükkanı
 • Teemo's palace = Teemo'nun sarayı
 • Telak's Terrors Base = Telak'ın Terörleri Üssü
 • Telaris cometary cloud = Telaris kuryuklu yıldız bulutu
 • Telkur Station = Telkur İstasyonu
 • Telosian Jedi Academy = Telos Jedi Akademisi
 • Tembora Research Station = Tembora Araştırma İstasyonu
 • Temesher graveyard = Temesher mezarlığı
 • Temmin Wexley's junk shop = Temmin Wexley'in hurda dükkanı
 • Tempered Wastes = Kıvamlı Süprüntüsü
 • Tempestro temple = Tempestro tapınağı
 • Temple (Munto Codru) = Tapınak (Munto Codru)
 • Temple Atun = Atun Tapınağı
 • Temple city = Tapınak şehri
 • Temple courtyard = Tapınak avlusu
 • Temple Detention Center = Tapınak Tutuklu Merkezi
 • Temple district = Tapınak bölgesi
 • Temple Island = Tapınak Adası
 • Temple of Eedit = Eedit Tapınağı
 • Temple of Exar Kun = Exar Kun'un Tapınağı
 • Temple of Fire = Ateş Tapınağı
 • Temple of Imperfect Repose = Kusurlu Sükun Tapınağı
 • Temple of Korman Lao = Korman Lao Tapınağı
 • Temple of Malmourral = Malmourral Tapınağı
 • Temple of Pain = Acı Tapınağı
 • Temple of Sacrifice = Kurban Tapınağı
 • Temple of the Ancients = Antikler Tapınağı
 • Temple of the Blueleaf Cluster = Maviyaprak Kümesi Tapınağı
 • Temple of the Sith = Sith'in Tapınağı
 • Temple on Hynestia = Hynestia Tapınağı
 • Temple Peak = Zirve Tapınağı
 • Temple Spire = Tapınak Helisi
 • Temporary rebel cell base = Geçici asi hücresi üssü
 • Tendrando Refueling and Repair Station = Tendrando Yeniden İkmal ve Tamir İstasyonu
 • Tenebrae's village = Tenebrae'nin köyü
 • Terman Station = Terman İstasyonu
 • Ternion Building = Ternion Binası
 • Terpsichore Station = Terpsichore İstasyonu
 • Terpsichore Station mines = Terpsichore İstasyonu madenleri
 • Terrarium City = Teraryum Şehri
 • Terrina Square = Terrina Meydanı
 • Tertiary Monitoring Station = Üçüncül Gözlem İstasyonu
 • Tetan carbonite smelter = Teta karbonit dökümcüsü
 • Tetan refinery = Teta rafinerisi
 • Teth Monastery = Teth Manastırı
 • Teyr Rift = Teyr Yarığı
 • Thaereian space = Thaere uzayı
 • Thanium Worlds = Thanium Dünyaları
 • Tharan Cedrax's office = Tharan Cedrax'ın ofisi
 • The Alcazar = Alcazar
 • The Alderaan Noble Estate = Alderaan Soylu Mülkü
 • The Ante's base = Ante'nin üssü
 • The Asteroid Belt = Asteroit Kuşağı
 • The Atomic Punk = Atomik Serseri
 • The Belk = Kusmuk
 • The Big Quince = Büyük Ayva
 • The Blocks = Bloklar
 • The Broken Laser Bit = Kırık Lazer Parçası
 • The Burning Deck = Yanan Rıhtım
 • The Cage = Kafes (Tatooine)
 • The Chute = Oluk
 • The Cloak of the Sith = Sith'in Pelerini/Legends
 • The Clog = Ket
 • The Coil (Obus VI) = Bobin (Obus VI)
 • The Coins of Gauha = Gauha'nın Metelikleri
 • The Colony (resort) = Koloni (tatil yeri)
 • The Corestrike Credit Repository and Ore Exchange = Çekirdeksaldırısı Kredi Deposu ve Cevher Borsası
 • The Corkscrew = Burmaç
 • The Covey = Sürü
 • The Crag = Kayalık (H'ratth)
 • The Credit Chip = Kredi Çipi
 • The Crypt (prison) = Mahzenmezar (hapishane)
 • The Divide = Ayrım
 • The Donn = Donn
 • The Drift = Akıntı
 • The Drunk Side = Sarhoş Taraf
 • The Dump = Çöplük
 • The Emperor's Gates = İmparator'un Kapıları
 • The Even Cut Sabacc Parlor and Casino = Eşit Kesim Sabacc Salonu ve Kumarhanesi
 • The Fortress = Kale (Jelucan)
 • The Golden Slug = Altın Sümüklüböcek
 • The Graveyard = Mezarlık
 • The Grinder Dance Hall = Ezici Dans Salonu
 • The Gulch = Kanyon (Serias)
 • The Hexagon = Altıgen
 • The Hilltop = Tepebaşı
 • The Hole = Delik
 • The Hollows = Çukur (Tython)
 • The Holobar = Holobar
 • The Home = Ev (asteroit)
 • The Hub (Zirtran's Anchor) = Merkez (Zirtran'ın Çapası)
 • The Interior = İç
 • The Kindest Cut = En Kibar Kesiş
 • The Krayt Dragon Lounge = Krayt Ejderi Loncası
 • The Lady Luck = Leydi Şans
 • The Last Hand = Son El
 • The Lock = Kilit
 • The Long Shadow = Uzun Gölge
 • The Lucky Star = Şanslı Yıldız
 • The Maelstrom = Girdap
 • The Maze (pilot proving ground) = Labirent (pilot kanıtlama alanı)
 • The Most Honourable Guild of Armourer's Guildhouse = Zırhçılar'ın En Onurlu Loncası Loncaevi
 • The Narrows (Balmorra) = Dar Boğaz (Balmorra)
 • The Negs = Negs
 • The Notch = Çentik
 • The Oracle (Pelgrin) = Torpil (Pelgrin)
 • The Pinnacle (Galactic Republic) = Zirve (Galaktik Cumhuriyet)
 • The Pinnacle = Zirve (Tatooine)
 • The Pit (arena) = Çukur (arena)
 • The Pits = Çukurlar
 • The Prism = Prizma
 • The Promenade (hotel) = Gezinti (otel)
 • The Promenade (Sel Zonn Station) = Gezinti (Sel Zonn İstasyonu)
 • The Ranch = Çiftlik (Tatooine)
 • The Rank = Kademe
 • The Redoubt = Tabya
 • The Reef = Resif
 • The Revels = Cümbüş
 • The Rig = Teçhizat
 • The Ring (district) = Halka (bölge)
 • The Rising Moon = Yükselen Ay
 • The Roil = Çalkantı
 • The Sail Barge Gardens = Yelkenli Mavna Bahçeleri
 • The Secret Way = Gizli Yol
 • The Shank = Bacak
 • The Shattered Rock = Parçalanmış Kaya
 • The Shells = Kabuklar
 • The Shoals = Sığlık
 • The Shrine = Mabet
 • The Sickener = Hastalık Verici
 • The Skylight Market = Tepecamı Marketi
 • The Slag Pit = Cüruf Çukuru
 • The Slice = Dilim
 • The Sliver = Kıymık
 • The Smuggler's Nest = Kaçakçı'nın Yuvası
 • The Smuggler's Rest = Kaçakçı'nın İstirahatı
 • The Spike = Doruk (Serenno)
 • The Spire = Kale Ucu (Ayrılıkçı hapishanesi)
 • The Star of Chance = Şans'ın Yıldızı
 • The Stones = Taşlar
 • The Sweep = Süpürüş
 • The Tangles = Dolaşıklıklar
 • The Three Jetties = Üç Dalgakıran
 • The Tomb = Mezar (Belsavis)
 • The Tunnels = Tüneller
 • The Undertow = Anafor
 • The Uplands = Yukarıalanlar
 • The Veil = Peçe
 • The Wall = Duvar (Dromund Kaas)
 • The Warren (Dantooine) = Ağıl (Dantooine)
 • The Weary Traveler = Yorgun Gezgin
 • The Well (prison) = Kuyu (hapishane)
 • The Wheel = Çark
 • The Whip = Kamçı (Tatooine)
 • The Wilds (Kiffex) = Yabanlar (Kiffex)
 • The Works = Sanayi Bölgesi
 • The Yard (Valgauth) = Avlu (Valgauth)
 • The zoo = Hayvanat bahçesi (Kesh)
 • Theed cemetery = Theed hayvan mezarlığı
 • Theed Landing Plaza = Theed İniş Plazası
 • Theed private school = Theed özel okulu
 • Theed Royal Palace = Theed Kraliyet Sarayı
 • Thermal oscillator = Termal osilatör
 • Thila Command = Thila Komutası
 • Thimwa precinct = Thimwa bölgesi
 • Thin disk = İnce disk
 • Third Alabaster = Üçüncü Su Kemeri
 • Third Sun Cantina = Üçüncü Güneş Kantinası
 • Thirsty Bantha = Susamış Bantha
 • Tho Yorla Spaceport = Tho Yorla Uzay Limanı
 • Thon (continent) = Thon (kıta)
 • Thornhedge Nebula = Dikençalılık Nebulası
 • Thrawn's Office = Thrawn'ın Ofisi
 • Three Families Palace = Üç Aileler Sarayı
 • Three Families war camp = Üç Aileler savaş kampı
 • Three Jetties Gourmet Restaurant = Üç Dalgakıran Gurme Restoranı
 • Three Moons (hotel) = Üç Aylar (otel)
 • Throne of the Sith = Sith'in Tahtı
 • Thul Command Bunker = Thul Komuta Sığınağı
 • Thul droid factory = Thul droid fabrikası
 • Thul Palace = Thul Sarayı
 • Thul research camp = Thul araştırma kampı
 • Thul training camp = Thul eğitim kampı
 • Thule droid factory = Thule droid fabrikası
 • Thull's Shroud = Thull'un Kefeni
 • Thunder Alley = Tufan Sokağı
 • Thune City = Thune Şehri
 • Thune spaceport = Thune uzay limanı
 • Thustra Republic command center = Thustra Cumhuriyet komuta merkezi
 • Thyrian Ocean = Thyrian Okyanusu
 • TIE Fighter Construction Facility = TIE Savaşçısı İnşa Tesisi
 • Tierfon Launch Base = Tierfon Fırlatma Üssü
 • Tierfon Rebel Outpost = Tierfon Asi Karakolu
 • Timira City = Timira Şehri
 • Timira City Cloning Facility = Timira Şehri Klonlama Tesisi
 • Tingel Arm = Tingel Kolu
 • Tinoon Station = Tinoon İstasyonu
 • Tinoon Storage = Tinoon Deposu
 • Tion Cluster = Tion Kümesi
 • Tion Cluster waste-sorting space station = Tion Kümesi atık ayrıştırma uzay istasyonu
 • Tipoca City = Tipoca Şehri
 • Tipoca City embryo room = Tipoca Şehri embriyo odası
 • Tipoca City Military Complex = Tipoca Şehri Askeri Tesisi
 • Tiragga Alliance outpost = Tiragga Birlik karakolu
 • Titan Base = Titan Üssü
 • To-phalion Base = To-phalion Üssü
 • Tokare Garrison = Tokare Garnizonu
 • Tolan Navy Yards = Tolan Donanması Tersaneleri
 • Tolea Biqua Believers base = Tolea Biqua Müminler üssü
 • Toledian main city = Ana Toledian şehri
 • Tomb of Darth Bane = Darth Bane'in mezarı
 • Tomb of Eilram = Eilram'ın mezarı
 • Tomb of Freedon Nadd = Freedon Nadd'ın mezarı
 • Tomb of Kujet = Kujet'in mezarı
 • Tomb of Miktrull = Miktrull'un mezarı
 • Tomb of Vaius Antinus = Vaius Antinus'un mezarı
 • Tomb of Vodal Kressh = Vodal Kressh'in mezarı
 • Tomo Camp = Tomo Kampı
 • Tor-Ro-Bo Processing Center 879 = Tor-Ro-Bo İşlem Merkezi 879
 • Torch Nebula = Meşale Nebulası
 • Torn Station = Yırtık İstasyon
 • Tortali Platform = Tortali Platformu
 • Toryaz Station = Toryaz İstasyonu
 • Tosche Station = Tosche İstasyonu
 • Tourist Center (Tasariq) = Turist Merkezi (Tasariq)
 • Tower command station = Kule komuta istasyonu
 • Tower Hills = Kule Tepeleri
 • Tower of First Knowledge = İlk Bilgi Kulesi
 • Tower of Reconciliation = Uzlaştırma Kulesi
 • Tower Ridge = Kule Bayırı
 • Toydarian palace = Toydaria sarayı
 • Toydarian Royal Palace = Toydaria Kraliyet Sarayı
 • Toydor Merchant District = Toydor Tüccar Bölgesi
 • Trabzon Road = Trabzon Yolu
 • Tracking station = İzleme karakolu
 • Tract of Makam Te = Makam Te Arazisi
 • Trade Federation Airbase = Ticaret Federasyonu Hava Üssü
 • Trade Federation base = Ticaret Federasyonu üssü
 • Trade Federation depot station = Ticaret Federasyonu depo istasyonu
 • Trade Federation Hulk = Ticaret Federasyonu Gemi Enkazı
 • Trade Federation laboratory = Ticaret Federasyonu laboratuvarı
 • Trade Federation listening array = Ticaret Federasyonu dinleme dizisi
 • Trade Federation office tower = Ticaret Federasyonu ofis kulesi
 • Trade Federation Outpost = Ticaret Federasyonu Karakolu
 • Trade Federation prison camp = Ticaret Federasyonu hapishane kampı
 • Trade Federation Rodia base = Ticaret Federasyonu Rodia üssü
 • Trader's Grotto = Tüccar'ın Mağarası
 • Trader's Plaza = Tüccar'ın Plazası
 • Trading village (Naboo swamps) = Ticaret şehri (Naboo bataklıkları)
 • Trailing Sectors = İzleyen Sektörler
 • Training stores = Eğitim depoları
 • Traitor's Remorse = Hain'in Pişmanlığı
 • Tram Market = Tramvay Marketi
 • Tram Pump Station 726 = Tramvay Pompa İstasyonu 726
 • Trandoshan Pirate's outpost = Trandoshalı Korsan'ın karakolu
 • Tranquil Glen = Huzurlu Vadi
 • Tranquility (bar) = Sükunet (bar)
 • Trans-Hydian Borderlands = Trans-Hydian Sınırları
 • Trans-Nebular Zone = Trans-Nebular Alanı
 • Transformation chamber = Dönüşüm odası
 • Transit bridge = Ulaşım köprüsü
 • Transit Hill = Ulaşım Tepesi
 • Transit Hub = Ulaşım Merkezi
 • Transit Hub Corridor = Ulaşım Merkezi Koridoru
 • Transport Depot = Nakliye Deposu
 • Trasli District = Trasli Bölgesi
 • Trasse Proving Grounds = Trasse Kanıtlama Alanları
 • Trax Sector Command = Trax Sektör Komutası
 • Trayus Academy = Trayus Akademisi
 • Treasury room = Hazine odası
 • Tree library = Ağaç kütüphanesi
 • Treinhaus Citadel = Treinhaus Hisarı
 • Treitamma Political Center = Treitamma Siyasi Merkezi
 • Trench (Folor) = Hendek (Folor)
 • Trenchenovu shipyards = Trenchenovu tersaneleri
 • Triad Station Daralto = Üçlü İstasyon Daralto
 • Tribal Intelligence Depository = Kabile İstihbaratı Ardiyesi
 • Tributary = Geleğen
 • Triewahl Docking Station = Triwahl Rıhtımlama İstasyonu
 • Trig's speeder shop = Trig'in süratçi dükkanı
 • Triple Nova Casino = Üçlü Nova Kumarhanesi
 • Triplehorn mountains = Üçlüboynuz dağları
 • Tripp's Rodian Hunter Outpost = Tripp'in Rodialı Avcı Karakolu
 • Trippa hive droid factory = Trippa kovan droid fabrikası
 • Triumphal Arch = Zafer Kemeri
 • Trohlu listening station = Trohlu dinleme istasyonu
 • Trohlu observation post = Trohlu gözetim üssü
 • Trohlu observation post = Trohlu gözlem üssü
 • Troida Military Workshop = Troida Askeri Atölyesi
 • Troithe Planetary Defense Center = Troithe Gezegensel Savunma Merkezi
 • Troopers' Rest = Askerlerin İstirahatı
 • Trostlos Waste = Trostlos Harabesi
 • Trotus Exit = Trotus Çıkışı
 • Trusty Trikker's Guns & Ammo = Güvenilir Trikker'in Silahları & Cephanesi
 • Tsheyk's game reserve = Tsheyk'in oyun rezervi
 • Tsoss Beacon = Tsoss Feneri
 • Turbine Facility = Türbin Tesisi
 • Turhaya's Landspeeder Repair Shop = Turhaya'nın Kara Süratçisi Tamir Dükkanı
 • Tusken Bunker = Tusken Sığınağı
 • Tusken Canyon = Tusken Kanyonu
 • Tusken Cave = Tusken Mağarası
 • Tusken March = Tusken Hudutu
 • Tusken Raider camp = Tusken Yağmacısı kampı
 • Tusken Relic Cave = Tusken Yadigar Mağarası
 • Tusken Village = Tusken Köyü
 • Twi'lek healing baths = Twi'lek iyileşme banyoları
 • Twilight Fountains = Alacakaranlık Fıskiyeleri
 • Twin Nebulae = İkiz Nebula
 • Twin Rail District = İkiz Ray Bölgesi
 • Twin Suns Station (space station) = İkiz Güneş İstasyonu (uzay istasyonu)
 • Twisted Paths = Bükümlü Yollar
 • Tydis Neutronics Warehouse = Tydis Nötronik Deposu
 • Tylerin Embankment = Tylerin Seti
 • Tython Orbital Station = Tython Yörüngesel İstasyonu
 • Tythonian Gnarls = Tython Boğumları
 • Tythonian Gnarls = Tython Boğumu
 • Tythos Ridge = Ththos Bayırı
 • Tythos River = Tythos Nehri
 • Tythos River Delta = Tythos Nehri Deltası
 • Tythos River Valley = Tythos Nehri Vadisi
 • Tyus Cluster = Tyus Kümesi
 • Tyyyn Nebula = Tyyyn Nebulası
 • Uba's asteroid belt = Uba'nın asteroit kuşağı
 • Ubrikkian enclave = Ubrikkia anklavı
 • Ubrikkian Trade Tower = Ubrikkia Ticaret Kulesi
 • Ubroken Clan district = Kırılmamış Klan bölgesi
 • Uda-Khalid's headquarters = Uda-Khalid'in merkezi
 • Ugarra Dunes = Ugarra Kumulları
 • Ugnaught Clan Warehouse = Ugnaught Klanı Deposu
 • Ugnaught Surface = Ugnaught Yüzeyi
 • Ukunuku Killik Nest = Ukunuku Killik Yuvası
 • Ulbreck Compound = Ulbreck Yerleşkesi
 • Ulgo Footpaths = Ulgo Ayakyolları
 • Ulgo Fortress = Ulgo Kalesi
 • Ulgo Recon Camp = Ulgo Keşif Kampı
 • Ulgo shipping facility = Ulgo nakliye tesisi
 • Ulgo Technical Works Camp = Ulgo Tekniksel Çalışmalar Kampı
 • Ulgo war camp = Ulgo savaş kampı
 • Umbara capital city = Umbara başkenti
 • Umbara system = Umbara sistemi
 • Umbaran airbase = Umbara hava üssü
 • Umbarra Plaza = Umbarra Plazası
 • Umboo lightstation = Umboo hafif istasyonu
 • Uncle Chesko's = Chesko Amca'nın Yeri
 • Undercity sewers = Altşehir kanalizasyonları
 • Underground lava river = Yer altı lav nehri
 • Underground Zygerrian fighting circuit = Zygerria yer altı dövüş sirki
 • Undervaults of Gwongdeen = Gwongdeen Altmahzenleri
 • Underworld (Milvayne) = Yer altı (Milvayne)
 • Underworld portal = Yer altı portalı
 • Unfinished colossus = Tamamlanmamış dev heykel
 • Ungoth Valley = Ungoth Vadisi
 • Unidentified abandoned Tatooine settlement = Tanımlanamayan terk edilmiş Tatooine yerleşkesi
 • Unidentified Aeosian village = Tanımlanamayan Aeos köyü
 • Unidentified aid station = Tanımlanamayan yardım istasyonu
 • Unidentified Alashan city = Tanımlanamayan Alashan şehri
 • Unidentified Alderaan city = Tanımlanamayan Alderaan şehri
 • Unidentified Alderaan forest estate = Tanımlanamayan Alderaan orman mülkü
 • Unidentified Alliance base (Derricon) = Tanımlanamayan Birlik üssü (Derricon)
 • Unidentified Alliance base (Refnar) = Tanımlanamayan Birlik üssü (Refnar)
 • Unidentified Alliance training base = Tanımlanamayan Birlik eğitim üssü
 • Unidentified analysis station = Tanımlanamayan analiz istasyonu
 • Unidentified ancient space station = Tanımlanamayan antik uzay istasyonu
 • Unidentified Andelm IV city = Tanımlanamayan Andelm IV şehri
 • Unidentified aquarium = Tanımlanamayan akvaryum
 • Unidentified aquatic species reef = Tanımlanamayan sucul tür resifi
 • Unidentified arcade (Jedi Temple) = Tanımlanamayan vitray (Jedi Tapınağı)
 • Unidentified Arkanian Microtechnologies installation = Tanımlanamayan Arkania Mikroteknolojileri tesisi
 • Unidentified asteroid (Wild Space) = Tanımlanamayan asteroit (Vahşi Uzay)
 • Unidentified asteroid = Tanımlanamayan asteroit
 • Unidentified asteroid base = Tanımlanamayan asteroit üssü
 • Unidentified asteroid belt = Tanımlanamayan asteroit kuşağı
 • Unidentified asteroid field (Ando system) = Tanımlanamayan asteroit tarlası (Ando system)
 • Unidentified asteroid field (Crustai system) = Tanımlanamayan asteroit tarlası (Crustai sistemi)
 • Unidentified asteroid field (Krykas V) = Tanımlanamayan asteroit tarlası (Krykas V)
 • Unidentified asteroid monitoring station = Tanımlanamayan asteroit gözlem istasyonu
 • Unidentified Bal'demnic city = Tanımlanamayan Bal'demnic şehri
 • Unidentified Balmorra island chain = Tanımlanamayan Balmorra ada zinciri
 • Unidentified Banking Clan treasury space station = Tanımlanamayan Bankacılık Klanı hazine uzay istasyonu
 • Unidentified bar (Kesh) = Tanımlanamayan bar (Kesh)
 • Unidentified bar (Nar Shaddaa) = Tanımlanamayan bar (Nar Shaddaa)
 • Unidentified boarding school = Tanımlanamayan yatılı okul
 • Unidentified bombed Ryloth city = Tanımlanamayan bombalanmış Ryloth şehri
 • Unidentified brewery = Tanımlanamayan bira fabrikası
 • Unidentified bunker = Tanımlanamayan sığınak
 • Unidentified camp = Tanımlanamayan kamp
 • Unidentified cantina (Commenor) = Tanımlanamayan kantina (Commenor)
 • Unidentified cantina (Level 1997) = Tanımlanamayan kantina (1997. seviye)
 • Unidentified cantina (Motok) = Tanımlanamayan kantina (Motok)
 • Unidentified cantina (Phorliss) = Tanımlanamayan kantina (Phorliss)
 • Unidentified cantina (Rooted Moon) = Tanımlanamayan kantina (Köklü Ay)
 • Unidentified cantina (Sibensko) = Tanımlanamayan kantina (Sibensko)
 • Unidentified Carreras Major city = Tanımlanamayan Carreras Major şehri
 • Unidentified Cartel den = Tanımlanamayan Kartel ini
 • Unidentified casino = Tanımlanamayan kumarhane
 • Unidentified chance parlor = Tanımlanamayan şans salonu
 • Unidentified city (Ankhural) = Tanımlanamayan şehir (Ankhural)
 • Unidentified city (Camson) = Tanımlanamayan şehir (Camson)
 • Unidentified city (Choss) = Tanımlanamayan şehir (Choss)
 • Unidentified city (Freidal) = Tanımlanamayan şehir (Freidal)
 • Unidentified city (Gerrard V) = Tanımlanamayan şehir (Gerrard V)
 • Unidentified city (Hovun IV) = Tanımlanamayan şehir (Hovun IV)
 • Unidentified city (Mima II) = Tanımlanamayan şehir (Mima II)
 • Unidentified city (Momin) = Tanımlanamayan şehir (Momin)
 • Unidentified city (N'dian) = Tanımlanamayan şehir (N'dian)
 • Unidentified city (Ord Mantell) = Tanımlanamayan şehir (Ord Mantell)
 • Unidentified city (Rajine's planet) = Tanımlanamayan şehir (Rajine'in şehri)
 • Unidentified city (Sullust) = Tanımlanamayan şehir (Sullust)
 • Unidentified colony (Halanit) = Tanımlanamayan koloni (Halanit)
 • Unidentified colony (Selaggis VI) = Tanımlanamayan koloni (Selaggis VI)
 • Unidentified Concordia city = Tanımlanamayan Concordia şehri
 • Unidentified Coronet City museum = Tanımlanamayan Coronet Şehri müzesi
 • Unidentified Coruscant cantina (CSF chase) = Tanımlanamayan Coruscant kantinası (CGG kovalaması)
 • Unidentified Coruscant dive = Tanımlanamayan Coruscant batakhanesi
 • Unidentified deep-space refueling station = Tanımlanamayan derin uzay ikmal istasyonu
 • Unidentified delving citadel = Tanımlanamayan kazı hisarı
 • Unidentified Denon casino = Tanımlanamayan Denon kumarhanesi
 • Unidentified derelict bar = Tanımlanamayan harabe bar
 • Unidentified deserted village = Tanımlanamayan ıssız köy
 • Unidentified detention center = Tanımlanamayan tutuklu merkezi
 • Unidentified DH-Omni Support Vessel (Agamar) = Tanımlanamayan DH-Omni Destek Gemisi (Agamar)
 • Unidentified diner = Tanımlanamayan lokanta
 • Unidentified dojo = Tanımlanamayan dövüş okulu
 • Unidentified Dreshdae cantina = Tanımlanamayan Dreshdae kantinası
 • Unidentified Drev'starn tapcafe = Tanımlanamayan Drev'starn tıkaçkafesi
 • Unidentified droid mechanic's apartment = Tanımlanamayan droid tamircisinin dairesi
 • Unidentified Endor cave = Tanımlanamayan Endor mağarası
 • Unidentified Endor pond = Tanımlanamayan Endor göleti
 • Unidentified Endor river (Ewok bathing area) = Tanımlanamayan Endor nehri (Ewok banyo alanı)
 • Unidentified Endor river (mimph village) = Tanımlanamayan Endor nehri (Mimph köyü)
 • Unidentified Endor river (suspension bridge) = Tanımlanamayan Endor nehri (asma köprü)
 • Unidentified Ewok village = Tanımlanamayan Ewok köyü
 • Unidentified farm (Gibbela) = Tanımlanamayan çiftlik (Gibbela)
 • Unidentified Fort Garnik combat instructor academy = Tanımlanamayan Garnik Kalesi muharebe eğitmeni akademisi
 • Unidentified fuel depot (Beroq 4) = Tanımlanamayan yakıt deposu (Beroq 4)
 • Unidentified fugitive camp = Tanımlanamayan kaçak kampı
 • Unidentified gambling den = Tanımlanamayan kumar hanı
 • Unidentified Geonosian colony = Tanımlanamayan Geonosis kolonisi
 • Unidentified Ghostling village = Tanımlanamayan Ghostling köyü
 • Unidentified Gobindi plaza = Tanımlanamayan Gobindi plazası
 • Unidentified graveyard landmass = Tanımlanamayan mezarlık kıtası
 • Unidentified H-shaped Space Station = Tanımlanamayan H-şekilli Uzay İstasyonu
 • Unidentified Hapan ocean = Tanımlanamayan Hapan okyanusu
 • Unidentified Haven-class medical station = Tanımlanamayan Sığınak-sınıfı tıbbi istasyon
 • Unidentified Ho'Din settlement = Tanımlanamayan Ho'Din yerleşkesi
 • Unidentified Hok system asteroid = Tanımlanamayan Hok sistemi asteroiti
 • Unidentified hospital = Tanımlanamayan hastane
 • Unidentified Iego structure = Tanımlanamayan Iego yapısı
 • Unidentified Imperial base (Folor) = Tanımlanamayan İmparatorluk üssü (Folor)
 • Unidentified Imperial base (Strokill Prime) = Tanımlanamayan İmparatorluk üssü (Strokill Prime)
 • Unidentified Imperial colony = Tanımlanamayan İmparatorluk kolonisi
 • Unidentified Imperial depot = Tanımlanamayan İmparatorluk deposu
 • Unidentified Imperial docking bay (flight simulators) = Tanımlanamayan İmparatorluk rıhtım peronu (uçuş simülasyonları)
 • Unidentified Imperial labor camp (Kirtania) = Tanımlanamayan İmparatorluk çalışma kampı (Kirtania)
 • Unidentified Imperial listening post = Tanımlanamayan İmparatorluk dinleme üssü
 • Unidentified Imperial research facility = Tanımlanamayan İmparatorluk araştırma tesisi
 • Unidentified Imperial settlement = Tanımlanamayan İmparatorluk yerleşkesi
 • Unidentified Imperial space station = Tanımlanamayan İmparatorluk uzay istasyonu
 • Unidentified Imperial supply yard = Tanımlanamayan İmparatorluk tedarik alanı
 • Unidentified inn (Sídi) = Tanımlanamayan han (Sídi)
 • Unidentified inn (Trask) = Tanımlanamayan han (Trask)
 • Unidentified Jabiimi city = Tanımlanamayan Jabiimi şehri
 • Unidentified jewelry store = Tanımlanamayan mücevher mağazası
 • Unidentified junk shop = Tanımlanamayan hurda dükkanı
 • Unidentified Kesh island = Tanımlanamayan Kesh adası
 • Unidentified Khormai village = Tanımlanamayan Khormai köyü
 • Unidentified Kuthard village = Tanımlanamayan Kuthard köyü
 • Unidentified leisure satellite = Tanımlanamayan levazım uydusu
 • Unidentified Level 1315 warehouse = Tanımlanamayan 1315. seviye deposu
 • Unidentified Level 5 cantina = Tanımlanamayan 5. seviye kantinası
 • Unidentified Lurmen village = Tanımlanamayan Lurmen köyü
 • Unidentified mercenary base (womp rat breeding) = Tanımlanamayan paralı asker üssü (womp sıçanı üremesi)
 • Unidentified military school = Tanımlanamayan askeri okul
 • Unidentified mining colony (Weldii III) = Tanımlanamayan madencilik kolonisi (Weldii III)
 • Unidentified mining facility = Tanımlanamayan madencilik tesisi
 • Unidentified mining outpost = Tanımlanamayan madencilik karakolu
 • Unidentified moisture farm (Jakku) = Tanımlamayan nem çiftliği (Jakku)
 • Unidentified monolith = Tanımlanamayan monolit
 • Unidentified Mos Eisley cantina = Tanımlanamayan Mos Eisley kantinası
 • Unidentified mountain range = Tanımlanamayan sıradağ
 • Unidentified munka mines = Tanımlanamayan munka madenleri
 • Unidentified Muzara settlement = Tanımlanamayan Muzara yerleşkesi
 • Unidentified Naboo mountain village = Tanımlanamayan Naboo dağ köyü
 • Unidentified Naboo village = Tanımlanamayan Naboo köyü
 • Unidentified Nathema city = Tanımlanamayan Nathema şehri
 • Unidentified nebula (Telos IV) = Tanımlanamayan nebula (Telos IV)
 • Unidentified New Republic space station = Tanımlanamayan Yeni Cumhuriyet uzay istasyonu
 • Unidentified New Republic veteran hospital = Tanımlanamayan Yeni Cumhuriyet gazi hastanesi
 • Unidentified Nulan VI capital = Tanımlanamayan Nulan VI başkenti
 • Unidentified orbital security station = Tanımlanamayan yörüngesel güvenlik istasyonu
 • Unidentified orbital station = Tanımlanamayan yörüngesel istasyon
 • Unidentified orbiting defense platform = Tanımlanamayan yörünge savunma platformu
 • Unidentified orbiting merchant-hub station = Tanımlanamayan yörünge tüccar merkezi istasyonu
 • Unidentified Ord Mantell township = Tanımlanamayan Ord Mantell kasaba gemisi
 • Unidentified orphanage (Naboo) = Tanımlanamayan yetimhane (Naboo)
 • Unidentified orphanage = Tanımlanamayan yetimhane
 • Unidentified Oseon system asteroid = Tanımlanamayan Oseon sistemi asteroiti
 • Unidentified outer-system station = Tanımlanamayan dış sistem istasyonu
 • Unidentified outpost (Dantooine) = Tanımlanamayan karakol (Dantooine)
 • Unidentified Paccosh mining station = Tanımlanamayan Paccosh madencilik istasyonu
 • Unidentified pavilion = Tanımlanamayan köşk
 • Unidentified pirate space station = Tanımlanamayan korsan uzay istasyonu
 • Unidentified pirate station = Tanımlanamayan korsan istasyonu
 • Unidentified planet (Darth Vader) = Tanımlanamayan gezegen (Darth Vader)
 • Unidentified planet (Mitaka) = Tanımlanamayan gezegen (Mitaka)
 • Unidentified population center = Tanımlanamayan nüfus merkezi
 • Unidentified pulsar = Tanımlanamayan pulsar
 • Unidentified Ragmar V settlement = Tanımlanamayan Ragmar V yerleşkesi
 • Unidentified ravine = Tanımlanamayan dağ geçidi
 • Unidentified Raxulon spaceport = Tanımlanamayan Raxulon uzay limanı
 • Unidentified Raxus Secundus city = Tanımlanamayan Raxus Secundus şehri
 • Unidentified Raxus Secundus spaceport = Tanımlanamayan Raxus Secundus uzay limanı
 • Unidentified Rebel Alliance training base = Tanımlanamayan Asi Birliği eğitim üssü
 • Unidentified Rebel base (Ahlenn) = Tanımlanamayan Asi üssü (Ahlenn)
 • Unidentified Rebel base (Operation: Shadowstrike) = Tanımlanamayan Asi üssü (Gölgesaldırı Operasyonu)
 • Unidentified Rebel base (Seven Flames) = Tanımlanamayan Asi üssü (Yedi Alevler)
 • Unidentified Rebel base (Werta system moon) = Tanımlanamayan Asi üssü (Werta sistemi ayı)
 • Unidentified Rebel outpost = Tanımlanamayan Asi karakolu
 • Unidentified Rebel safehouse (Gobindi) = Tanımlanamayan Asi güvenli evi (Gobindi)
 • Unidentified Rebel stronghold = Tanımlanamayan Asi kalesi
 • Unidentified red dwarf (UR-5292-FH system) = Tanımlanamayan kırmızı cüce (UR-5292-FH sistemi)
 • Unidentified red sun = Tanımlanamayan kırmızı güneş
 • Unidentified refugee camp = Tanımlanamayan mülteci kampı
 • Unidentified region = Tanımlanamayan bölge
 • Unidentified Republic hypermatter refinery = Tanımlanamayan Cumhuriyet hipermadde rafinerisi
 • Unidentified Republic Military warehouse = Tanımlanamayan Cumhuriyet Askeriyesi deposu
 • Unidentified Resistance relay station = Tanımlanamayan Direniş röle istasyonu
 • Unidentified Revanite Sith Lord's compound = Tanımlanamayan Revanist Sith Lordu'nun yerleşkesi
 • Unidentified royal palace = Tanımlanamayan kraliyet sarayı
 • Unidentified Rutal IV bar = Tanımlanamayan Rutal IV barı
 • Unidentified safe house = Tanımlanamayan güvenli ev
 • Unidentified Safidine Industries laboratory = Tanımlanamayan Safidine Endüstrileri laboratuvarı
 • Unidentified satellite city = Tanımlanamayan uydu şehri
 • Unidentified school = Tanımlanamayan okul
 • Unidentified Scipio city = Tanımlanamayan Scipio şehri
 • Unidentified Scourge base = Tanımlanamayan Scourge üssü
 • Unidentified secret base = Tanımlanamayan gizli üs
 • Unidentified Serenno city = Tanımlanamayan Serenno şehri
 • Unidentified settlement (Abraxin) = Tanımlanamayan yerleşke (Abraxin)
 • Unidentified settlement (Agbui) = Tanımlanamayan yerleşke (Agbui)
 • Unidentified settlement (Greater Marianas) = Tanımlanamayan yerleşke (Büyük Marianas)
 • Unidentified settlement (Raada) = Tanımlanamayan yerleşke (Raada)
 • Unidentified settlement (Ranna Gorjaye) = Tanımlanamayan yerleşke (Ranna Gorjaye)
 • Unidentified settlement (Vir Aphshire) = Tanımlanamayan yerleşke (Vir Aphshire)
 • Unidentified Sith Lord's tomb (Athiss) = Tanımlanamayan Sith Lordu'nun mezarı (Athiss)
 • Unidentified Sith palace = Tanımlanamayan Sith sarayı
 • Unidentified Sith ruins = Tanımlanamayan Sith harabeleri
 • Unidentified Sith temple (Darth Maul) = Tanımlanamayan Sith tapınağı (Darth Maul)
 • Unidentified Sith temple = Tanımlanamayan Sith tapınağı
 • Unidentified sky fortress = Tanımlanamayan gök kalesi
 • Unidentified small citadel = Tanımlanamayan küçük hisar
 • Unidentified Son-tuul criminal establishment = Tanımlanamayan Son-tuul suçlu müessesesi
 • Unidentified space station (Broom) = Tanımlanamayan uzay istasyonu (Broom)
 • Unidentified space station (Lando Calrissian) = Tanımlanamayan uzay istasyonu (Lando Calrissian)
 • Unidentified space station (Sullust system) = Tanımlanamayan uzay istasyonu (Sullust sistemi)
 • Unidentified star (Starkiller Base) = Tanımlanamayan yıldız (Starkiller Üssü)
 • Unidentified sunken ship (Praya) = Tanımlanamayan batmış gemi (Praya)
 • Unidentified Taanab city = Tanımlanamayan Taanab şehri
 • Unidentified Tamwith Bay clothing store = Tanımlanamayan Tamwith Körfezi giysi dükkanı
 • Unidentified Tatooine city = Tanımlanamayan Tatooine şehri
 • Unidentified tavern (University of Alderaan) = Tanımlanamayan taverna (Alderaan Üniversitesi)
 • Unidentified teahouse (Genbara) = Tanımlanamayan çayevi (Genbara)
 • Unidentified teahouse = Tanımlanamayan çayevi
 • Unidentified Techno Union base = Tanımlanamayan Tekno Birliği üssü
 • Unidentified Telerath moon base = Tanımlanamayan Telerath ay üssü
 • Unidentified temple (Genbara) = Tanımlanamayan tapınak (Genbara)
 • Unidentified temple (Harkrova system) = Tanımlanamayan tapınak (Harkrova sistemi)
 • Unidentified temple (X3-299-11) = Tanımlanamayan tapınak (X3-299-11)
 • Unidentified tower farm = Tanımlanamayan kule çiftliği
 • Unidentified town (Carajam) = Tanımlanamayan kasaba (Carajam)
 • Unidentified town (Dubrava) = Tanımlanamayan kasaba (Dubrava)
 • Unidentified town (Merokia) = Tanımlanamayan kasaba (Merokia)
 • Unidentified town (Skuhl) = Tanımlanamayan kasaba (Skuhl)
 • Unidentified town (Tao) = Tanımlanamayan kasaba (Tao)
 • Unidentified town (Terra Sool) = Tanımlanamayan kasaba (Terra Sool)
 • Unidentified Trade Federation base = Tanımlanamayan Ticaret Federasyonu üssü
 • Unidentified trading outpost = Tanımlanamayan ticaret karakolu
 • Unidentified trading post = Tanımlanamayan ticaret üssü
 • Unidentified Triffian museum = Tanımlanamayan Triffis müzesi
 • Unidentified Tusken Raider camp (Jundland Station) = Tanımlanamayan Tusken Yağmacısı kampı (Jundland İstasyonu)
 • Unidentified Tusken Raider camp = Tanımlanamayan Tusken Yağmacısı kampı
 • Unidentified Tusken Raider village (Krayt) = Tanımlanamayan Tusken Yağmacısı köyü (Krayt)
 • Unidentified Tusken Raider village = Tanımlanamayan Tusken Yağmacısı köyü
 • Unidentified Twi'lek settlement = Tanımlanamayan Twi'lek yerleşkesi
 • Unidentified underground mining colony = Tanımlanamayan yer altı madencilik kolonisi
 • Unidentified Unknown Regions star cluster = Tanımlanamayan Bilinmeyen Bölgeler yıldız kümesi
 • Unidentified Viidaav colony = Tanımlanamayan Viidaav kolonisi
 • Unidentified village (Bray) = Tanımlanamayan köy (Bray)
 • Unidentified village (Carajam) = Tanımlanamayan köy (Carajam)
 • Unidentified village (Dassal system) = Tanımlanamayan köy (Dassal sistemi)
 • Unidentified village (Genbara) = Tanımlanamayan köy (Genbara)
 • Unidentified village (Ikari) = Tanımlanamayan köy (Ikari)
 • Unidentified village (Laecor) = Tanımlanamayan köy (Laecor)
 • Unidentified village (Skako Minor) = Tanımlanamayan köy (Skako Minor)
 • Unidentified village (Sorgan) = Tanımlanamayan köy (Sorgan)
 • Unidentified village (Vyndal) = Tanımlanamayan köy (Vyndal)
 • Unidentified volcano city = Tanımlanamayan yanardağ şehri
 • Unidentified warehouse (Nakadia) = Tanımlanamayan depo (Nakadia)
 • Unidentified watchstation = Tanımlanamayan gözcü istasyonu
 • Unidentified waterfall = Tanımlanamayan şelale
 • Unidentified Wookiee base (Attichitcuk's rescue) = Tanımlanamayan Wookiee üssü (Attichitcuk'un kurtarılması)
 • Unidentified Wookiee base (fortress) = Tanımlanamayan Wookiee üssü (kale)
 • Unidentified Wookiee base (gundark attack) = Tanımlanamayan Wookiee üssü (gundark saldırısı)
 • Unidentified Wookiee base (shipyard) = Tanımlanamayan Wookiee üssü (tersane)
 • Unidentified yellow sun = Tanımlanamayan sarı güneş
 • Unidentified Yellowblade's Landing settlement = Tanımlanamayan Sarıbıçak'ın İnişi yerleşkesi
 • Unidentified Zardossa Stix city = Tanımlanamayan Zardossa Stix şehri
 • Unidentified Zonju V outpost = Tanımlanamayan Zonju V karakolu
 • Unidentified Zygerria Four underground city = Tanımlanamayan Zygerria Dört yer altı şehri
 • Unifar Temple = Unifar Tapınağı
 • Unity (outpost) = Bütünlük (karakol)
 • University of Alderaan = Alderaan Üniversitesi
 • University of Byblos = Byblos Üniversitesi
 • University of Commenor = Commenor Üniversitesi
 • Unknown Pawn Shop = Bilinmeyen Rehin Dükkanı
 • Unknown Regions = Bilinmeyen Bölgeler
 • Unreal City = Düşsel Şehir
 • Untouched Valley = Bakir Vadi
 • Unwell Woods = Hasta Korular
 • Upper Hollows = Üst Çukurlar
 • Upper Industrial Sector = Üst Endüstriyel Sektörü
 • Upper Markaran Outpost = Üst Markaran Karakolu
 • Upper sprawl = Üst serilim
 • Upper Sundari Outpost = Üst Sundari Karakolu
 • Uratai Basin Base = Uratai Havzası Üssü
 • Uroro Station = Uroro İstasyonu
 • Urrdorf City = Urrdorf Şehri
 • Uscru Entertainment District = Uscru Eğlence Bölgesi
 • Uso Yso's swoop shop = Uso Yso'nun swoop dükkanı
 • Utegetu Nebula = Utegetu Nebulası
 • Uvak stables = Uvak ahırları
 • Vaal family house = Vaal aile evi
 • Vaal Hall = Vaal Salonu
 • Vaba Blanks Midnight Den = Vaba Boşlukları Geceyarısı İni
 • Vaigon Shinn's Hideout = Vaigon Shinn'in Sığınağı
 • Vaiken Spacedock = Vaiken Uzay Rıhtımı
 • Valahari Provinces = Valahari İlleri
 • Valarian Depot = Valarian Deposu
 • Valarian hackers' bunker = Valarian hackerları sığınağı
 • Valarian Pod Racers Bunker = Valarian Pod Yarışçıları Sığınağı
 • Valarian's club = Valarian'ın kulübü
 • Valentia's cantina = Valentia'nın kantinası
 • Valley of Golg = Golg Vadisi
 • Valley of the Dark Lords = Kara Lordlar Vadisi
 • Valley of the Eremite = Münzevi Vadisi
 • Valley of the Jedi = Jedi Vadisi
 • Valley of the Machine Gods = Makine Tanrıları Vadisi
 • Valley of the Winds = Rüzgarlar Vadisi
 • Valley Village = Vadi Köyü
 • Vallt Experimental Fusion Facility = Vallt Deneysel Füzyon Tesisi
 • Valtaullu Rift = Valtaullu Yarığı
 • Valveworks = Vanaişleri
 • Vandalar City police station = Vandalar Şehri polis istasyonu
 • Vandelhelm Cloud = Vandelhelm Bulutu
 • Vanguard Outpost = Öncü Karakolu
 • Vanishing Place = Ortadan Yok Olan Yer
 • Vankaysar Bridge = Vankaysar Köprüsü
 • Vapor Station = Buhar İstasyonu
 • Var-Shaa dockyard = Var-Shaa tersanesi
 • Variety Theater = Çeşitlilik Tiyatrosu
 • Varsa Meadows = Varsa Çayırları
 • Vashka City = Vashka Şehri
 • Vashka City Medcenter One = Vashka Şehri Tıpmerkezi Bir
 • Vashka City spaceport = Vashka Şehri uzay limanı
 • Vashka Station = Vashka İstasyonu
 • Vashka Valley Retirement Facility 48 = Vashka Vadisi Emeklilik Tesisi 48
 • Vasuuli relay station = Vasuuli röle istasyonu
 • Vault-spire = Kasa helisi
 • Vedo Anjiliac Atirue's headquarters = Vedo Anjiliac Atirue'nin merkezi
 • Veil Nebula = Peçe Nebulası
 • Velcar Free Commerce Zone = Velcar Serbest Ticaret Alanı
 • Velcar sector = Velcar sektörü
 • Velser's Ring = Velser'in Halkası
 • Ven Karya Spaceport = Ven Karya Uzay Limanı
 • Vendikar Station = Vendikar İstasyonu
 • Venerable One = Muhterem Olan
 • Vento system shipyards = Vento sistemi tersaneleri
 • Verdigris Hills = Verdigris Tepeleri
 • Vergesso Base = Vergesso Üssü
 • Verity District = Hakikat Bölgesi
 • Versio apartment = Versio dairesi
 • VerveGen Corporation Building = VerveGen Şirket Binası
 • Ves Volette's hamlet = Ves Volette'nin küçük köyü
 • Veshok Terrace Apartments = Veshok Teras Apartmanları
 • Vestara's chamber = Vestara'nın odası
 • Vestor Nebula = Vestor Nebulası
 • Victory Station = Zafer İstasyonu
 • Villynay's = Villynay'ın Yeri
 • Vilmarh Grahrk's hideout = Vilmarh Grahrk'ın sığınağı
 • Violent Prisoners Ward = Şiddete Eğilimli Tutuklular Hapishanesi
 • Viper Tower = Engerek Kulesi
 • Viper's Nest = Engereğin Yuvası
 • Vitiate's palace = Vitiate'in sarayı
 • Vivab deserts = Vivab çölleri
 • Vizsla Keep 09 = Vizsla Kalesi 09
 • Vodran's sun = Vodran'ın güneşi
 • Void of Aogros = Aogros Hiçliği
 • Void of Chopani = Chopani Hiçliği
 • Void Station = Hiçlik İstasyonu
 • Voidfire Nebula = Hiçlikateşi Nebulası
 • Volcano Slide = Yanardağ Kayışı
 • Volfe Karkko's temple = Volfe Karkko'nun tapınağı
 • Volgax tower = Volgax kulesi
 • Vona Sea = Vona Denizi
 • Vorheim Gallery = Vorheim Galerisi
 • Vorknkx Project Base = Vorknkx Proje Üssü
 • Vorn's junk shop = Vorn'un hurda dükkanı
 • Vorpal Nebula = Vorpal Nebulası
 • Vorrik's Folly = Vorrik'in Aptallığı
 • Vortga's hidden complex = Vortga'nın gizli tesisi
 • Vosch Cluster = Vosch Kümesi
 • Voss Orbital Station = Voss Yörüngesel İstasyonu
 • Voss Ortibal Docking Station = Voss Yörüngesel Rıhtım İstasyonu
 • Voss Star Fortress = Voss Yıldız Kalesi
 • Vossport = Vosslimanı
 • Vosteltig ship yards = Vosteltig tersaneleri
 • Vryssa garrison = Vryssa garnizonu
 • Vulpter droid factory = Vulpter droid fabrikası
 • Vultar Nebula = Vultar Nebulası
 • Vuzsa safehouse = Vuzsa güvenli evi
 • Wadi Raffa Turlin/Benthic Extraction Settlement = Wadi Raffa Turlin/Benthic Çıkarma Yerleşkesi
 • Wald's Parts = Wald'ın Parçaları
 • Waldo Flats = Waldo Düzlükleri
 • Waldo Grade = Waldo Aşaması
 • Walisi's Elegant and Exotic Artifacts = Walisi'nin Zarif ve Egzotik Eserleri
 • Wampa Valley base = Wampa Vadisi üssü
 • War Room (Coruscant) = Savaş Odası (Coruscant)
 • Wardpost Duvaal = Koğuşüssü Duvaal
 • Wardpost Hurne = Koğuşüssü Hurne
 • Wardpost Landa = Koğuşüssü Landa
 • Wardpost Luurdes = Koğuşüssü Luurdes
 • Wardpost Thrantus = Koğuşüssü Thrantus
 • Wardrobe warehouse = Gardırop deposu
 • Warehouse Aurek = Depo Aurek
 • Warehouse Besh = Depo Besh
 • Warehouse district (Bestine) = Depo bölgesi (Bestine)
 • Warehouse district (Iritsa) = Depo bölgesi (Iritsa)
 • Warplands = Çarpıkalanlar
 • Waru's universe = Waru'nun evreni
 • Wat Tambor's workshop = Wat Tambor'un atölyesi
 • Water distribution plant = Su dağıtım tesisi
 • Water tower = Su kulesi
 • Water well = Su kuyusu
 • Watercrest Outpost = Suarması Karakolu
 • Waterfall cave = Çağlayan mağarası
 • Waterfalls of Akar Kesh = Akar Kesh Şelaleleri
 • Waterworks = Suişleri
 • Watto's box = Watto'nun kutusu
 • Watto's hangar = Watto'nun hangarı
 • Watto's junkshop = Watto'nun hurda dükkanı
 • Watto's junkshop = Watto'nun hurdacısı
 • Wavelength Gale's hidden cove = Dalgaboyu Borası'nın gizli koyu
 • Wavers' Peak = Dalgacıların Zirvesi
 • Wayfar Cantina = Wayfar Kantinası
 • Wayfar Cloning Facility = Wayfar Klonlama Tesisi
 • Wayfar Medical Center = Wayfar Tıbbi Merkezi
 • Wayland Yuuzhan Vong laboratory = Wayland Yuuzhan Vong laboratuvarı
 • Waymancy Hollow = Waymancy Çukuru
 • Waypoint Station Cresh = Cresh Ara Nokta İstasyonu
 • Waypoint Station Three = Ara Nokta İstasyonu Üç
 • Waywa Fybot's hometown = Waywa Fybot'un ana kasabası
 • Weapons Depot = Silah Deposu
 • Weapons Factory Alpha = Silah Fabrikası Alfa
 • Weapons Research Facility = Silah Araştırma Tesisi
 • Weapons storage facility = Silah depolama tesisi
 • Weather and Climate Command Center = Hava ve İklim Komuta Merkezi
 • Weathered Monument = Aşınmış Anıt
 • Wedge Antilles and Norra Wexley's house = Wedge Antilles ve Norra Wexley'in evi
 • Well of the Dark Side = Karanlık Tarafın Kuyusu
 • Western district = Batı bölgesi
 • Western district town square = Batı bölgesi kasaba meydanı
 • Western Dune Sea = Batı Kumul Denizi
 • Western Reaches = Batı Sınırları
 • Western Sea (Kesh) = Batı Denizi (Kesh)
 • Western Shield = Batı Kalkanı
 • Western Wastes = Batı Çölü
 • Weyland facility = Weyland tesisi
 • Wheeta Palace = Wheeta Sarayı
 • White City = Beyaz Şehir
 • White Thranta Shipping offices = Beyaz Thranta Nakliye ofisleri
 • Wild Space = Vahşi Uzay
 • Wilderness Road = Yaban Yolu
 • Wilds Laboratory = Yabanlar Laboratuvarı
 • Wildwater City = Yabanisu Şehri
 • Windswept Lakes = Rüzgarlı Göller
 • Windswept Ruins = Rüzgarlı Harabeler
 • Windwailer = Rüzgarağıtçısı
 • Wing and Wanderer = Kanat ve Göçebe
 • Winter Palace = Kış Sarayı
 • Wish = İstek
 • Wishing Lake = Arzulu Göl
 • Witch's Finger = Cadı'nın Parmağı
 • Withrafisp Road = Withrafisp Yolu
 • Womp rat research lab = Womp sıçanı araştırma laboratuvarı
 • Wooded Valley = Ormanlı Vadi
 • Woodland Path = Korualanı Yolu
 • Woodoo Dunes = Woodoo Kumulları
 • Wookiee village (Alaris Prime) = Wookiee köyü (Alaris Prime)
 • Worker Rail Route 213 = İşçi Ray Rotası 213
 • Worker's District = İşçi Bölgesi
 • Workshop A6 = Atölye A6
 • World Pavilions = Dünya Otağları
 • World Window Plaza = Dünya Penceresi Plazası
 • Wormstew Town = Kurtyahnisi Kasabası
 • Wormstew Town hospital = Kurtyahnisi Kasabası hastanesi
 • Wormtown = Kurtkasabası
 • Wren Stronghold = Wren Kalesi
 • Wretch of Tayron = Tayron Garibanı
 • Wroona Stardock = Wroona Yıldızrıhtımı
 • Wuitho Trifalls = Üçlü Wuitho Şelaleleri
 • Wyke Town = Wyke Kasabası
 • X-wing squadron briefing amphitheater = X-wing filosu brifing amfiteatrı
 • Xappyh sector space station = Xappyh sektörü uzay istasyonu
 • Xelric Draw = Xelric Çekişi
 • Xenovet Commenor facility = Xenovet Commenor tesisi
 • Xizor's laboratory = Xizor'un laboratuvarı
 • Xot's Megabar = Xot'un Megabarı
 • XoXaan's Temple = XoXaan'ın Tapınağı
 • Xulropic Badlands = Xulropic kırgıbayırı
 • Xyquine base = Xyquine üssü
 • Yasaburō household = Yasaburō evi
 • Yavin 4 Station = Yavin 4 İstasyonu
 • Yavin Station = Yavin İstasyonu
 • Yavin system = Yavin sistemi
 • Yedagon City Air Base = Yedagon Şehri Hava Üssü
 • Yerbana city = Yerbana şehri
 • Yibikkoror floating city = Yibikkoror uçan şehri
 • Yinchorri command center = Yinchorri komuta merkezi
 • Yoda's homeworld = Yoda'nın ana gezegeni
 • Yoda's Hut = Yoda'nın Barakası
 • Yoda's quarters = Yoda'nın odası
 • Yolahn Square = Yolahn Meydanı
 • Yoon Cloud = Yoon Bulutu
 • Yorseg's base = Yorseg'in üssü
 • Yovbridge = Yovköprüsü
 • Yuna Bore venom mine = Yuna Kuyusu zehir madeni
 • Yuna Crosscut = Yuna Başkesiti
 • Yuuzhan Vong galaxy = Yuuzhan Vong galaksisi
 • Zaloriis City = Zaloriis Şehri
 • Zanbar Death Watch camp = Zanbar Ölüm Gözcüleri kampı
 • Zanchal Estate = Zanchal Mülkü
 • Zarazan Farmstead = Zarazan Çiftliği
 • Zardossa Stix Port = Zardossa Stix Limanı
 • Zardossa Stix Pyramid = Zardossa Stix Piramidi
 • Zareca String = Zareca Dizilimi
 • Zaros research facility = Zaros araştırma tesisi
 • Zeb's Hideout = Zeb'in Sığınağı
 • Zee-Nine City Seven = Zee-Dokuz Şehir Yedi
 • Zenith's safe house = Zenith'in güvenli evi
 • Zenox Star Cluster = Zenox Yıldız Kümesi
 • Zephry Asteroid field = Zephry Asteroit tarlası
 • Zephyr Base = Zephyr Üssü
 • Zeran Town = Zeran Kasabası
 • Zerpen Industries headquarters = Zerpen Endüstrileri merkezi
 • Zethusian plains = Zethusian ovaları
 • Zigoola Sith temple = Zigoola Sith tapınağı
 • Ziost Analysis Services Center = Ziost Analiz Hizmetleri Merkezi
 • Zirchros's medical facility = Zirchros'un tıbbi tesisi
 • Ziro's Palace = Ziro'nun Sarayı
 • Zirtran's Anchor = Zirtran'ın Çapası
 • Ziton's palace = Ziton'un sarayı
 • Zitontown = Zitonkasabası
 • Zolghast's bunker = Zolghast'ın sığınağı
 • Zoma Station = Zoma İstasyonu
 • Zone 210 = Alan 210
 • Zone 54g = Alan 54g
 • Zone Nineteen = Bölge On Dokuz
 • Zone of Sullust = Sullust Alanı
 • Zone of Sullust = Sullust Bölgesi
 • Zone One = Alan Bir
 • Zorba's Back = Zorba'nın Sırtı
 • Zord's Atmosphere Baths = Zord'un Atmosfer Hamamı
 • Zorneth's Herdship = Zorneth'in Sürügemisi
 • Zossi Belt = Zossi Kuşağı
 • Zuni cluster = Zuni kümesi

Duyarlı türler

 • Abednedo = Abednedo
 • Ab'Ugartte = Ab'Ugartte
 • Abyssin = Abyssin
 • Adarian = Adarili
 • Aggoron = Aggoron
 • Agorffi = Agorffi
 • Ahak Maharr = Ahak Maharr
 • Ailon (species) = Ailonlu
 • Aing-Tii = Aing-Tii
 • Aki-Aki = Aki-Aki
 • Alaphani = Alaphani
 • Alderaanian = Alderaanlı
 • Alder-Espirion = Alder-Espirion
 • Altiri = Altiri
 • Altorian = Altorlu
 • Ancients (Batuu) = Kadimler (Batuu)
 • Ankhuralan = Ankhurallı
 • Anlari = Anlari
 • Anomid = Anomid
 • Anzellan = Anzellan
 • Aplocaph = Aplocaph
 • Arakhyn = Arakhyn
 • Ardennian = Ardennialı
 • Arkanian = Arkanialı
 • Armalat = Armalat
 • Arthurian = Arthurialı
 • Artiodac = Artiodlu
 • Aruzan = Aruzalı
 • Ashaftan = Ashaftan
 • Askajian = Askajili
 • Asogian = Asogili
 • Assorhian = Assorhanlı
 • Aybarian = Aybarian
 • Azumel = Azumel
 • B'das = B'das
 • Babb = Babb
 • Bah'r Kilido = Bah'r Kilido
 • Bamasian = Bamasian
 • Baragwin = Baragwin
 • Barbadelan = Barbadelan
 • Bardottan = Bardottalı
 • Bavakar = Bavakar
 • Benathy = Benathy
 • Bergamasque = Bergamasque
 • Besalisk = Besalisk
 • Bespinite = Bespinli
 • Bimm = Bimm
 • Blutopian = Blutopialı
 • Boltrunian = Boltrunialı
 • Boma (species) = Bomalı
 • Bonbrak = Bonbrak
 • Boosodian = Boosodian
 • Bravaisian = Bravaisli
 • Brayan = Braylı
 • Brebishem = Brebishem
 • Britarro = Britarro
 • Brodihi = Brodihi
 • Brogune = Brogune
 • Brownie = Brownie
 • Bufopel = Bufopel
 • Caldanian = Caldanian
 • Candovantan = Condovantlı
 • Caphex = Caphex
 • Caskadag = Caskadag
 • Cathar (species) = Catharlı
 • Celestial = Celestial
 • Cemas = Cemas
 • Cerean = Cerealı
 • Cephalon = Cephalon
 • Chakrata = Chakrata
 • Chalactan = Chalactalı
 • Chandrilan = Chandrilalı
 • Christophsian = Christophsisli
 • Chroma-wing = Chroma-kanat
 • Cingulon = Cingulon
 • Clabronian = Clabronlu
 • Cloddogran = Cloddogran
 • Columi = Columi
 • Coral-monk = Coral-keşiş
 • Corasgh = Corasgh
 • Corellian = Corellialı
 • Coruscanti = Coruscantlı
 • Courataine = Courataine
 • Cosian = Cosialı
 • Coynite = Coynite
 • Crocin = Crocin
 • Crolute = Crullu
 • Crotok = Crotok
 • Cyblocian = Cyblocian
 • Cyran = Cyran
 • Czerialan = Czerialuslu
 • Dabi = Dabi
 • Danzikan = Danzikli
 • Dathomirian = Dathomirli
 • Dawinian = Dawinian
 • Deaon = Deaon
 • Del Andue = Del Andue
 • Delphidian = Delphidian
 • Devaronian = Devaronlu
 • Deymasollian = Deymasollian
 • Didynon = Didynon
 • Dirconite = Dirconite
 • Dor Namethian = Dor Namethli
 • Dornean = Dornealı
 • Dorun = Dorun
 • Dowutin = Dowutlu
 • Drall = Drall
 • Drell (species) = Drellli
 • Dressellian = Dresselli
 • Dug = Dug
 • Duhma = Duhma
 • Duinuogwuin = Duinuogwuin
 • Dupei = Dupei
 • Duu'ranh = Duu'ranh
 • Dwuni = Dwuni
 • Dyclops = Dyclops
 • Dyplotid = Dyplotid
 • E'Yautja = E'Yautja
 • Eaduan = Eadulu
 • Echani = Eshanlı
 • Ecorb = Ecorb
 • Elnacon = Elnacon
 • Elomin = Elomin
 • Emente = Emente
 • Energy vampire = Enerji vampiri
 • Enzeen = Enzeen
 • Equat = Equat
 • Esh-kha = Esh-kha
 • Esoomian = Esoomalı
 • Espirion (species) = Espirionlu
 • Ewok = Ewok
 • Exogorth = Exogorth
 • Ezaraa = Ezaraa
 • Falleen = Falleenli
 • Faust = Faust
 • Felucian = Felucialı
 • Fisher (Carnelion IV) = Balıkçı (Carnelion IV)
 • Fiumarian = Fiumarian
 • Flann = Flann
 • Flesh Raider = Et Akıncısı
 • Fluggrian = Fluggrian
 • Fneeb = Fneeb
 • Fraii Wys = Fraii Wys
 • Frigosian = Frigosian
 • Frizznoth = Frizznoth
 • Frog-dog = Kurbağa-köpek
 • Fryiaan = Fryiaan
 • Galderian = Galdarlı
 • Gallusian = Gallusian
 • Gamorrean = Gamorrlu
 • Gand = Gand
 • Garhoon = Garhoon
 • Garoos = Garoos
 • Gas cloud = Gaz bulutu
 • Gathi = Gathi
 • Gen'Dai = Gen'Dai
 • Gensang = Gensang
 • Geonosian = Geonosisli
 • Ghawem = Ghawem
 • Ghular = Ghular
 • Ginmid = Ginmid
 • Gloorag = Gloorag
 • Gloovan = Gloovan
 • Glothian = Glothian
 • Glymphid = Glymphid
 • Godoan = Godolu
 • Gorach = Gorach
 • Gorezh = Gorezh
 • Gorum = Gorum
 • Gossam = Gossam
 • Gotarite =Gotarite
 • Gran = Gran
 • Griddek = Griddek
 • Grindalid = Grindalid
 • Grueshite = Grueshite
 • Gueal = Gueal
 • Gungan = Gungan
 • Gwngi = Gwngi
 • H'nemthe (species) = H'nemtheli
 • Halaisi = Halaisli
 • Harf = Harf
 • Harrower assassin = Harrower suikatçisi
 • Hassarian = Hassarialı
 • Hassk = Hassk
 • Hekto = Hekto
 • Hendanyn = Hendanyn
 • Heptooinian = Heptooinian
 • Hig = Hig
 • Hoguss = Hoguss
 • Hoover = Hoover
 • Horian = Horainli
 • Houk = Houk
 • Huloon (species) = Huloonlu
 • Human = İnsan
 • Hylobon = Hylobon
 • Iktotchi = Iktotchlu
 • Ilwizzt = Ilwizzt
 • Imbat = Imbat
 • Immolanoid = Immolanoid
 • Imroosian = Imroosialı
 • Inchichtok = Inchichtok
 • Iotran = Iotralı
 • Iridonian = Iridonialı
 • Ishi Tib = Ishi Tib
 • Ithorian = Ithorlu
 • J'feh = J'feh
 • Jacipri = Jacipri
 • Jashwik = Jashwalı
 • Jawa = Jawa
 • Jenet = Jenet
 • Jeodu = Jeodu
 • Jeylac = Jeylac
 • Jiruusi = Jiruuslu
 • K'Jtari = K'Jtari
 • Ka'aa = Ka'aa
 • Kailynn = Kailynn
 • Kalai = Kalai
 • Kalkal = Kalkal
 • Kaminoan = Kaminolu
 • Karvathian = Karvathian
 • Kassk = Kassk
 • Kath (species) = Kathlı
 • Keldar = Keldar
 • Keltrian = Keltrian
 • Keredian = Keredian
 • Kerestian = Kerestli
 • Kerkoien = Kerkoidialı
 • Kesselian = Kesselli
 • Kessurian = Kessurian
 • Ketton = Ketli
 • Khoan = Khoan
 • Khormai = Khormlu
 • Khramboan = Khramboalı
 • Klatooinian = Klatooineli
 • Kooroo (species) = Kooroolu
 • Kotabi = Kotabi
 • Krawg = Krawg
 • Krish (species) = Krishli
 • Kuati = Kuatlı
 • Kudon = Kudon
 • Kullp = Kullp
 • Kupohan = Kupohlu
 • Labbo = Labbo
 • Langhesi = Langhesalı
 • Lankorian = Lankorlu
 • Lannik (species) = Lannikli
 • Latarzian = Latarzian
 • Leffingite = Leffingite
 • Lemmer = Lemmer
 • Lepi = Lepi
 • Lethagoe = Lethagoe
 • Lexlar = Lexlar
 • Leyakian = Leyakian
 • Lisst'n = Lisst'n
 • Llewebum (species) = Llewebumlu
 • Loneran = Loneralı
 • Loovrian = Loovrian
 • Lorrdian = Lorddlu
 • Loth-wolf = Loth-kurdu
 • Lothalite = Lothallı
 • Lunnix = Lunnix
 • Lupr'or = Lupr'or
 • Lutrillian = Lutrillialı
 • Luyal = Luyal
 • M'ust = M'ust
 • Ma'cella = Ma'cella
 • Mahran = Mahran
 • Makurth = Makurth
 • Malak (species) = Malaklı
 • Mandalorian = Mandalor
 • Manikon = Manikon
 • Markul = Markul
 • Martigrade = Martigrade
 • Meek = Meek
 • Meftian = Meftian
 • Melbu = Melbu
 • Midi-chlorian = Midi-kloryan
 • Mielp = Mielp
 • Mimbanese = Mimbanlı
 • Miraluka = Miraluka
 • Mirialan = Miriallı
 • Mishtak = Mishtak
 • Mizi = Mizi
 • Modbrek = Modbrek
 • Mohsenian = Mohsenian
 • Moldwarp = Moldwarp
 • Molemen = Molemen
 • Mon Calamari = Mon Kalamari
 • Moogan = Moogalı
 • Moorin = Moorin
 • Moragan = Moragalı
 • Morseerian = Morseerian
 • Mostlaa = Mostlaa
 • Moyn = Moyn
 • Mustafarian = Mustafarlı
 • Muur = Muur
 • Mythrol = Mythrol
 • Naboo (people) = Naboolu
 • Nami = Nami
 • Naplousean = Naplousean
 • Nargon = Nargon
 • Nefrian = Nefrian
 • Neimoidian = Neimoidialı
 • Nimbanel = Nimbanlı
 • Nothoiin (species) = Nothoiinli
 • Nu-Cosian = Nu-Cosialı
 • Nuffin = Nuffin
 • Numm = Numm
 • Nuxan = Nuxan
 • Offen = Offen
 • Ogemite = Ogemli
 • Okfili = Okfili
 • Onderonian = Onderonlu
 • Ongidae = Ongidae
 • Onodone = Onodlu
 • Oodoc = Oodoc
 • Opquis = Opquis
 • Orincan = Orincan
 • Orishen = Orishli
 • Ortolan = Ortolu
 • Ovissian = Ovissian
 • Ozrelanso = Ozrelanso
 • P'Chek (species) = P'Chekli
 • Pacithhip = Pacithhip
 • Pakiphantos = Pakiphantos
 • Palandag = Palandag
 • Pantoran = Pantoralı
 • Paonnid = Paonnid
 • Pappfak = Pappfak
 • Partold = Partold
 • Pascwa = Pascwa
 • Passar = Passar
 • Pendago = Pendago
 • Petrusian = Petrusialı
 • Phlog = Phlog
 • Phydolon = Phydolon
 • Pikaati = Pikaati
 • Plinovian = Plinli
 • Poldt = Poldt
 • Polosich = Polosich
 • Prosslee = Prosslee
 • Q'Itane = Q'Itane
 • Qonet = Qonet
 • Quaggian = Quaggian
 • Quill-head = Tüy-kafa
 • Rakatan = Rakata ({{{1}}})
 • Rangan = Rangan
 • Rarririan = Rarririan
 • Reesarian = Reesarian
 • Rek (species) = Rekli
 • Rekk = Rekk
 • Revwien = Revwien
 • Rodian = Rodialı
 • Roonan = Roonalı
 • Rughja = Rughja
 • Ruurian = Ruurialı
 • Ryn = Ryn
 • Saadul = Saadul
 • Sabat = Sabat
 • Sabetue = Sabetue
 • Safrifan = Safrifalı
 • Salenga = Salenga
 • Salissian = Salissialı
 • Savarian = Savareenli
 • Sawal = Sawal
 • Schiav = Schiav
 • Segredo = Segredo
 • Selonian = Selonialı
 • Seneerian = Seneerian
 • Serennian = Serennolu
 • Seuvhat = Seuvhat
 • Shahkirin = Shahkirin
 • Shaull = Shaull
 • Shozer = Shozer
 • Shungbeek = Shungbeek
 • Sikurdian = Sikurdlu
 • Siniteen = Siniteen
 • Sith (species) = Sith (tür)
 • Skakoan = Skakolu
 • Skembo = Skembo
 • Skeïtos = Skeïtos
 • Skrilling = Skrilling
 • Skup = Skup
 • Sliiskiis = Sliiskiis
 • Slyte = Slyte
 • Smoke Demon = Duman İblisi
 • Smotl = Smotl
 • Snivvian = Snivvian
 • Sock-Headed Worm People = Çorap Başlı Solucan İnsanlar
 • Soikan = Soikalı
 • Solodoe = Solodoe
 • Squib = Squib
 • Squidge = Squidge
 • Ssori = Ssori
 • Ssty = Ssty
 • Stacchati = Stacchati
 • Staglint = Staglint
 • Strathen = Strathen
 • Sullustan = Sullustlı
 • Sunesi = Sunesi
 • Swamp Maiden = Bataklık Bakireleri
 • Symeong = Symeong
 • Sy Myrthian = Sy Myrthli
 • T'rinn = T'rinn
 • Talpiddian = Talpiddian
 • Talpini = Tal Pili
 • Targappian = Targappialı
 • Tarinna = Tarinna
 • Tarnab = Tarnlı
 • Tash = Tash
 • Taurill = Taurill
 • Tectozin = Tectozin
 • Teek (species) = Teekli
 • Tefaun = Tefaun
 • Terrelian Jango Jumper = Terrelialı Jango Atlayıcısı
 • Tevellan = Tevelli
 • Thalassian = Thalassialı
 • Theelin = Theelin
 • Theran = Theran
 • Thisspiasian = Thisspiaslı
 • Tholian = Tholian
 • Tholothian = Tholothlu
 • Thradian = Thradlı
 • Thranta Rider = Thranta Koçucusu
 • Throbe = Throbe
 • Tiss-shar = Tiss-shar
 • Tobek = Tobek
 • Tognath = Tognath
 • Torphlusian = Torphlusian
 • Toydarian = Toydarialı
 • Trandoshan = Trandoshalı
 • Tratlin = Tratlin
 • Triffian = Triffisli
 • Trodatome = Trodatome
 • Troglof = Troglof
 • Troig = Troig
 • Tsinimal = Tsinimal
 • Turan = Turan
 • Turian = Turian
 • Tursha = Tursha
 • Tusken Raider = Tusken Yağmacısı
 • Ubasameir = Ubasameir
 • Ubdurian = Ubdurialı
 • Ubese = Ubalı
 • Ug'Ggeran = Ug'Ggeran
 • Ugor = Ugor
 • Ukanis = Ukanis
 • Umbaran = Umbaralı
 • Utapaun = Utapaulu
 • Vasselian = Vasselian
 • Verosian = Verosian
 • Vicon = Vicon
 • Vintian = Vintli
 • Vjun (species) = Vjunlu
 • Vobati = Vobati
 • Vodran (species) = Vodranlı
 • Vollick = Vollick
 • Volpai = Volpai
 • Voolukarian = Voolukarian
 • Vordum = Vordum
 • Vorlaggn = Vorlaggn
 • Vray = Vray
 • Vrot = Vrot
 • Vulptereen = Vulpterli
 • W'iiri = W'iiri
 • Waterspout = Sağanak (tür)
 • Wermal = Wermal
 • Wetakk = Wetakk
 • Whippomorn = Whippomorn
 • Whirlwind (species) = Kasırga (tür)
 • Wickwar = Wickwar
 • Winroc = Winroc
 • Wode = Wode
 • Wol Cabasshite = Wol Cabasshlı
 • Xan = Xan
 • Xendekian = Xendekli
 • Xenomorph = Xenomorph
 • Xidelphiad = Xidelphiad
 • Xot = Xot
 • Xylan = Xylan
 • Xyrass = Xyrass
 • Yalor = Yalor
 • Yao = Yao
 • Yonna = Yonna
 • Yourellian = Yourellian
 • Ysanna = Ysanna
 • Zambarti = Zambarti
 • Zeffo (species) = Zeffolu
 • Zeltron = Zeltron
 • Zenezian = Zenezian
 • Zilkin = Zilkin
 • Zixon = Zixon
 • Zoolli = Zoolli
 • Zuzabol = Zuzabol
 • Quarren = Quarren
 • Southern Mustafarian = Güney Mustafarlı
 • Thisspiasian = Thisspiasialı
 • Tholothian = Tholothlu
 • Yoda's species = Yoda'nın türü

Duyarsız türler

 • Abersyn symbiote = Abersyn simbiyotu
 • Accipiptero = Accipiptero
 • Acklay = Acklay
 • Adamantine shoal = Adamantine sürüsü
 • Aiwha = Aiwha
 • Akk dog = Akk köpeği
 • Akul = Akul
 • Albek = Albek
 • Alderaanian wolf-cat = Alderaan kurt-kedisi
 • Alderaan night bird = Alderaan gece kuşu
 • Algae = Yosun
 • Annra plant = Annra bitkisi
 • Anooba = Anooba
 • Arachne = Arachne
 • Arbozoic tree = Arbozoic ağacı
 • Arkonok = Arkonok
 • Aryx = Aryx
 • Ash-rabbit = Kül-tavşanı
 • Asharl panther = Asharlı panteri
 • Aurean vulture = Aurean akbabası
 • Axton-tarsier = Axton-tarsier
 • Ball creature of Duroon = Duroon yuvarlak yaratığı
 • Bane back spider = Zehir arkası örümceği
 • Banshee (species) = Banshee (tür)
 • Bantam Dxun Reaper = Bantan Dxun Biçicisi
 • Bantha = Bantha
 • Barghest = Barghest
 • Bark mite = Gemi maytı
 • Baspoor glider = Baspoor planörü
 • Bassa hound = Bassa tazısı
 • Bastak = Bastak
 • Battle hydra = Savaş hydra
 • Bearsloth = Miskin ayı
 • Beck-tori = Beck-tori
 • Bee = Arı
 • Belonuk = Belonuk
 • Bergruutfa = Bergruutfa
 • Biituian fen-hare = Biituian fen-tavşanı
 • Bimmisaari tiga loreng = Bimmisaari tiga lorengi
 • Bird = Kuş
 • Black melon = Kara kavun
 • Blackvine = Kara asma
 • Blarth = Blarth
 • Blatterborn = Blatterborn
 • Bleeding Gut = Kanayan Karın
 • Blismal = Blismal
 • Blister gnat = Blister sivrisineği
 • Blixus = Blixus
 • Blobfish = Damlabalık
 • Bloggin = Bloggin
 • Bloodfly = Kan sineği
 • Bloodsniffer = Kansnifferı
 • Blue coral = Mavi mercan
 • Blue Hutt's tongue = Mavi Hutt'ın dili
 • Blurrg = Blurrg
 • Boar-wolf = Yaban domuzu-kurt
 • Bogan's brown nafen = Bogan'ın kahverengi nafeni
 • Bogaranth = Bogaranth
 • Bogstalker = Bataklıkizcisi
 • Bogwing = Batakkanat
 • Bolma = Bolma
 • Bone gnasher = Kemik gnasheri
 • Bonzami = Bonzami
 • Borcatu = Borcatu
 • Bordok = Bordok
 • Borgle bat = Borgle yarasası
 • Bormu = Bormu
 • Brain worm = Beyin kurtçuğu
 • Brezak = Brezak
 • Brine-eel = Tuzlu su yılan balığı
 • Brith = Brith
 • Bruallki = Bruallki
 • Brula fruit = Brula meyvesi
 • Burra fish = Burra balığı
 • Butcherbug = Kasap böceği
 • Butterfly = Kelebek
 • Cal-serpent = Cal-yılanı
 • Cambylictus tree = Cambylictus ağacı
 • Can-cell = Can-cell
 • Canary = Kanarya
 • Cannok = Cannok
 • Canyon krayt dragon = Kanyon krayt ejderhası
 • Carnelian dragon = Carnelion ejderi
 • Cave beetle = Mağara böceği
 • Cave jurgoran = Mağara jurgoranı
 • Cave-molds = Mağara küfü
 • Cavern Monster = Mağara Canavarı
 • Cavern spider = Mağara örümceği
 • Cave sketto = Mağara skettosu
 • Cerulean droch = Gök mavisi droch
 • Chemilizard = Chemikertenkele
 • Chinar tree = Chinar ağacı
 • Chirodactyl = Chirodactyl
 • Chitlik = Chitlik
 • Chollas = Chollas
 • Chroma-neeka = Chroma-neeka
 • Cliffborer worm = Kayalık delici solucan
 • Clip beetle = Clip böceği
 • Clodhopper = Hödük (tür)
 • Coin-crab = Para-yengeci
 • Coleac = Coleac
 • Collypod = Collypod
 • Colo claw fish = Colo pençeli balık
 • Condor dragon = Condor ejderi
 • Conduit worm = Kanal solucanı
 • Conifer = Kozalaklı ağaç
 • Coral = Mercan
 • Corellian butterfly = Corellia kelebeği
 • Corpse-leech = Ceset-sülüğü
 • Crab glider = Uçağanoz
 • Crab spider = Yengeç örümceği
 • Crab-harp = Yengeç-arp
 • Cracian thumper = Cracian thumper
 • Crawlfish = Sürüngen balık
 • Creepmice = Sürüngen fare
 • Crickbeet = Crickbeet
 • Cricket = Çekirge
 • Croaker = Şarlatan (tür)
 • Crocodile = Timsah
 • Crunchbug = Crunchböcek
 • Crynoid = Crynoid
 • Crypt Lizard = Crypt Kertenkelesi
 • Crystal snake = Kristal yılan
 • Cuckoo hen = Deli horoz
 • Cygnat = Kuğu yavrusu
 • Dactillion = Dactillion
 • Daggerfly = Uçanhaçer
 • Dagobah python = Dagobah pitonu
 • Dalgo = Dalgo
 • Dalyrake = Dalyrake
 • Danchaf = Danchaf
 • Darkghast = Karakorku
 • Deadly laigrek = Ölümcül laigrek
 • Decay mite = Çürük maytı
 • Deschene = Deschene
 • Dewback = Çiysırt
 • Dianoga = Dianoga
 • Diehard = Diehard
 • Diet = Diet
 • Dingory = Dingory
 • Dinko (creature) = Dinko (yaratık)
 • Dire-cat = Korkunç-kedi
 • Dokma = Dokma
 • Doo = Doo
 • Doshan blood worm = Doshan kan solucanı
 • Dowutin precursor species = Dowutin öncü türü
 • Dragonet = Ejderet
 • Dragonsnake = Ejderyılan
 • Drakag = Drakag
 • Drate = Drate
 • Drexl = Drexl
 • Droidbreaker = Droidkırıcı
 • Drugon = Drugon
 • Dune beetle = Kumul böcek
 • Duneclaw = Kumulpençe
 • Dune lizard = Kumul kertenkele
 • Dune worm = Kumul solucan
 • Duracrete slug = Duracrete sümüklü böceği
 • Duracrete worm = Duracrete solucanı
 • Durgolosk = Durgolosk
 • Durkii = Durkii
 • Durni = Durni
 • Dust stalker = Kumul izci
 • Duuvhal = Duuvhal
 • Dwarf opee sea killer = Cüce opee deniz katili
 • Dwarf rathtar = Cüce rathtarı
 • Edgehawk = Uç şahini
 • Elephoth = Elephoth
 • Elix = Elix
 • Endorian chicken = Endor tavuğu
 • Endorian goat = Endor keçisi
 • Energy spider = Enerji örümceği
 • Eopie = Eopie
 • Eriaduan rat = Eriadu sıçanı
 • Erkush = Erkush
 • Errop = Errop
 • Evarrian = Evarrian
 • Evarrian hunter = Evarrian avcısı
 • Evarrian Queen = Evarrian Kraliçesi
 • Exoboar = Exoboar
 • Faa = Faa
 • Fabool = Fabool
 • Falumpaset = Falumpaset
 • Fambaa = Fambaa
 • Felinx = Felinx
 • Felucia bird = Felucia kuşu
 • Felucian firefly = Felucia ateşböceği
 • Felucian ripper = Felucia Yırtıcısı
 • Felucian slug = Felucia sülüğü
 • Felucian snail = Felucia salyangozu
 • Fenner's rock = Fenner'in kayası
 • Ferin = Ferin
 • Ferrazid hound = Ferrazid tazısı
 • Filth beetle = Pis böcek
 • Fire lichen = Ateş yosunu
 • Fire rat = Ateş sıçanı
 • Firaxan shark = Firaxan köpek balığı
 • Flatwing = Düzkanat
 • Flirron = Flirron
 • Flit = Flit
 • Florakeet = Florakeet
 • Flying leaf-tail = Uçan yaprak-kuyruk
 • Folded ear boosqueak = Katlanmış kulak boosqueak
 • Forest mite = Orman maytı
 • Fork-nosed ice worm = Çatal-burunlu buz solucanı
 • Forlyn = Forlyn
 • Forosnag = Forosnag
 • Fractal urchin = Fraktal kestanesi
 • Frog = Kurbağa
 • Fungus = Mantar
 • Funnel flower = Huni çiçeği
 • Fw'Sen = Fw'Sen
 • Glowdart = Glowdart
 • G'nook = G'nook
 • Galaar = Galaar
 • Galva = Galva
 • Gapillian grazer = Gapillian grazer
 • Garbage hunter = Çöp avcısı
 • Garbage worm = Çöp solucanı
 • Gargoyle = Çörten
 • Gastropod = Gastropod
 • Geejaw = Geejaw
 • Gelagrub = Gelagrub
 • Gellbeast = Gellcanavar
 • Ghazakl worm = Ghazakl solucanı
 • Ghest = Ghest
 • Ghoma = Ghoma
 • Ginntho = Ginntho
 • Ginzy = Ginzy
 • Gladiopod = Gladiopod
 • Glowfish = Parlayanbalık
 • Glurrg = Glurrg
 • Gnarltree = Yumru ağacı
 • Gnaw-jaw = Gnaw-çene
 • Gohai = Gohai
 • Golden pheasant = Altın sülün
 • Gor-cat = Gor-kedi
 • Gorg = Gorg
 • Gorgodon = Gorgodon
 • Gorset = Gorset
 • Gorvin snu = Gorvin snu
 • Gralloc = Gralloc
 • Granit slug = Granit sümüklü böceği
 • Grave Thorn = Mezar Dikeni
 • Great oopik = Büyük oopik
 • Greater Bogwing = Büyük Batakkanat
 • Greater krayt dragon = Büyük krayt ejderhası
 • Greenbeak = Yeşilgaga
 • Grefna = Grefna
 • Grobel = Grobel
 • Gruffin = Gruffin
 • Gruthic Winged Beast = Gruthic Kanatlı Canavarı
 • Gualama = Gualama
 • Guanomonger = Guanomonger
 • Guarlara = Guarlara
 • Guf drolg = Baş drolg
 • Gugverm = Gugverm
 • Guid = Guid
 • Gulletbeast = Gulletcanavar
 • Gundark = Gundark
 • Gurk = Gurk
 • Gurnaset = Gurnaset
 • Gutkurr = Gutkurr
 • Gwerp = Gwerp
 • Gwongdeenian sub-subterranean gastropod = Gwongdeenian yer altı gastropodu
 • Hammer-headed beast = Çekiç kafalı yaratık
 • Happabore = Happabore
 • Harvap = Harvap
 • Harvorisk = Harvorisk
 • Heklu = Heklu
 • Hela = Hela
 • Hka'ka = Hka'ka
 • Horranth = Horranth
 • Horse = At
 • Huf dun = Huf dun
 • Hukla = Hukla
 • Hunanetre = Hunanetre
 • Hushstalker = Sessizizci
 • Hydraatis = Hydraatis
 • Ibdis Maw = Ibdis Maw
 • Ice scrabbler = Buz çizicisi
 • Iceworm = Buzsolucanı
 • Igitz = Igitz
 • Iguana = İguana
 • Iknayid = Iknayid
 • Ikopi = Ikopi
 • Insectomorph
 • Iraida = Iraida
 • Irontree = Demirağaç
 • Jaggalor = Jaggalor
 • Jagomiri swamp stalker = Jagomiri bataklık izcisi
 • Jakobeast = Jakocanavar
 • Jakoosk = Jakoosk
 • Jamel = Jamel
 • Jassk = Jassk
 • Jawenko lava beast = Jawenko lav canavarı
 • Jekoon = Jekoon
 • Jemian = Jemian
 • Jerba = Jerba
 • Jerethian clamberwolf = Jareth tırmanan kurdu
 • Jhadd = Jhadd
 • Johinuu tree = Johinuu ağacı
 • Joopa = Joopa
 • Jubba bird = Jubba kuşu
 • Jundak = Jundak
 • Jungle rancor = Yağmur ormanı rancoru
 • Jurgoran = Jurgoran
 • K'lor'slug = K'lor'sümüklü böceği
 • Kaadu = Kaadu
 • Kaddyr bug = Kaddyr böceği
 • Kahmurra = Kahmurra
 • Kahmurra blanca = Kahmurra blanca
 • Kahel cave fungus = Kahel mağara mantarı
 • Kargul = Kargul
 • Kath hound = Kath tazısı
 • Keedee = Keedee
 • Keelkana = Keelkana
 • Keeradak = Keeradak
 • Kell dragon = Kell ejderi
 • Kill-wing = Ölümcül-kanat
 • Killspike = Ölümcülbaşak
 • Kimogila = Kimogila
 • Kinor bat = Kinor yarasası
 • Kirruk = Kirruk
 • Kkorrwrot = Kkorrwrot
 • Klinnet = Klinnet
 • Kobarian swamp dog = Kobaria bataklık köpeği
 • Kod'yok = Kod'yok
 • Kodashi viper = Kodashi engereği
 • Korrak = Korrak
 • Kouhun = Kouhun
 • Kova = Kova
 • Kowakian ape-lizard = Kowak kuyruksuz maymun-kertenkele
 • Kowakian monkey-lizard = Kowak kuyruklu maymun-kertenkele
 • Krakana = Krakana
 • Krayt dragon = Krayt ejderi
 • Kril = Kril
 • Krill = Krill
 • Krishel = Krishel
 • Krykna = Krykna
 • Kulthka fish = Kultha balığı
 • Kusak = Kusak
 • Kwazel Maw = Kwazel Maw
 • Kybuck = Kybuck
 • KyLessian fruit bat = KyLessia meyve yarasası
 • Laa = Laa
 • Lahdia plant = Lahdia bitkisi
 • Laigrek = Laigrek
 • Lamta = Lamta
 • Langlatch = Langlatch
 • Lantern bird = Fener kuşu
 • Lava eel = Lav ejderi
 • Lava flea = Lav piresi
 • Lava meerkat = Lav meerkatı
 • Lava nymph = Lav perisi
 • Lawn louse = Çim biti
 • Leaf-tail = Yaprak-kuyruk
 • Lee romay = Lee romay
 • Leebsie-lurker = Leebsie-lurker
 • Lesser Bogwing = Küçük Batakkanat
 • Lisk = Lisk
 • Lizard = Kertenkele
 • Lizard-crow = Kertenkele karga
 • Lizard-gull = Kertenkele-martı
 • Locap = Locap
 • Logra = Logra
 • Loirbnigg = Loirbnigg
 • Lonlan = Lonlan
 • Loth-bat = Loth yarasası
 • Loth-cat = Loth kedisi
 • Loth-rat = Loth faresi
 • Louse = bit
 • Luggabeast = Luggacanavar
 • Lurker = Lurker
 • Lyco Pibex = Lyco Pibex
 • Maalraas = Maalraas
 • Magnetic rock chimp = Manyetik kaya şempanzesi
 • Magus = Magus
 • Mailoc = Mailoc
 • Makant = Makant
 • Makrin creeper = Makrin sarmaşığı
 • Malia = Malia
 • Malkloc = Malkloc
 • Manka cat = Manka kedisi
 • Manta = Manta
 • Mantellian flutterplume = Mantell pırpır tüyü
 • Mantorr = Mantorr
 • Marsh haunt = Bataklık müdavimi
 • Marsh-gunny = Bataklık-gunny
 • Massiff = Massiff
 • Mastiff phalone = Mastiff phalone
 • Mear = Mear
 • Meduza = Meduza
 • Medx Homunculi = Medx Homunculi
 • Mee = Mee
 • Megalliform = Megalliform
 • Mekle = Mekle
 • Membibi = Membibi
 • Menagerie dragon = Menegerie ejderi
 • Merdeth = Merdeth
 • Merek = Merek
 • Millaflower = Millaçiçeği
 • Millitile = Millitile
 • Milodon = Milodon
 • Miridon = Miridon
 • Modrol = Modrol
 • Mogo = Mogo
 • Molsume = Molsume
 • Mon Calamari eel = Mon Kala ejderi
 • Mon Cal microplankton = Mon Kala mikroplanktonu
 • Mongworst = Mongworst
 • Mooka = Mooka
 • Moon moth = Ay güvesi
 • Moraband serpent = Moraband yılanı
 • Mordon (creature) = Mordon (yaratık)
 • Moss-hopper = Yosun-dansçısı
 • Mott = Mott
 • Mouf = Mouf
 • Mound mite = Dağ maytı
 • Mud frog = Çamur kurbağası
 • Mud limpet = Çamur limpeti
 • Mudbug = Çamurböceği
 • Mudhorn = Çamurboynuz
 • Mulissiki = Mulissiki
 • Mumuu = Mumuu
 • Mushling = Mushling
 • Musk teave = Misk teavesi
 • Mustafar beetle = Mustafar böceği
 • Mustafarian precursor species = Mustafarlı öncü türü
 • Mutant acklay = Mutant acklay
 • Mutant akk dog = Mutant akk köpek
 • Mutriok = Mutriok
 • Muunyak = Muunyak
 • Mygeetan whiteworm = Mygeeto beyaz solucanı
 • Mynock = Mynock
 • Mythosaur = Mythosaur
 • Nabir = Nabir
 • Naboo lettuce = Naboo marulu
 • Naklor = Naklor
 • Nang hul = Nang hul
 • Narglatch = Narglatch
 • Narjam = Narjam
 • Narquois precursor species = Narquois öncü türü
 • Narvaxx = Narvaxx
 • Neebray = Neebray
 • Neek = Neek
 • Neimoidian pylat bird = Neimoidia pylat kuşu
 • Nek = Nek
 • Nekarr cat = Nekarr kedisi
 • Nektod = Nektod
 • Nerf = Nerf
 • Netcaster = Netcaster
 • Nevarro reptavian = Nevarro sürüngeni
 • Nexu = Nexu
 • Nightwatcher worm = Gecegözcüsü solucanı
 • N'lor tree = N'lor ağacı
 • N'Omis flower = N'Omis çiçeği
 • Norwood = Norwood
 • Nos monster = Nos canavarı
 • Nuna = Nuna
 • Nuuno = Nuuno
 • Nydak = Nydak
 • Nydak Alpha = Nydak Alfa
 • Nysha plant = Nysha bitkisi
 • Ocean-kelp = Okyanus yosunu
 • O'cerry = O'cerry
 • Odupiendo = Odupiendo
 • Ollopom = Ollopom
 • Opee sea killer = Opee deniz katili
 • Orbalisk = Orbalisk
 • Orlax = Orlax
 • Orobird = Orokuşu
 • Orray = Orray
 • Oskan blood eater = Oskan kan içicisi
 • Oslet = Oslet
 • Otta = Otta
 • Paar's ichthyodont = Paar'ın ichthyodontu
 • Pallaskean = Pallaskean
 • Pallie = Pallie
 • Palm tree = Palmiye ağacı
 • Pantran whitefang = Pantran beyazdişlisi
 • Paralope = Paralope
 • Paralyngian dire slug = Paralyngian korkunç sümüklü böceği
 • Parfue gnat = Parfue gnat
 • Pasol tree = Pasol ağacı
 • Paulef = Paulef
 • Peckva = Peckva
 • Peko-peko = Peko-peko
 • Pelikki = Pelikki
 • Perlek = Perlek
 • Perlote tree = Perlote ağacı
 • Pharple = Pharple
 • Phidna = Phidna
 • Pig = Domuz
 • Pijal varactyl = Pijal varactyl
 • Pikhron = Pikhron
 • Pikobi = Pikobi
 • Piranha beetle = Piranha böceği
 • Pishne = Pishne
 • Plain hunda = Ova hundası
 • Plated tree coral = Zırhlı mercan ağacı
 • Plavonian starfish = Plavonia deniz yıldızı
 • Pluripleq = Pluripleq
 • Pole-snake = Sırık yılanı
 • Polta bean = Polta fasulyesi
 • Pom-hopper = Pom-hopper
 • Poonten grass = Poonten otu
 • Posenaur = Posenaur
 • Pritarr = Pritarr
 • Profrogg = Profrogg
 • Pterathki = Pterathki
 • Pterosaur = Pterosaur
 • Puffer pig = Kirpi domuz
 • Purple kings' crown = Mor kralların tacı
 • Pygmy porlceetin = Pygmy porlceetin
 • Pylat bird = Pylat kuşu
 • Q'nithian mimbrane = Q'nithian mimbrane
 • Qaberworm = Qabersolucanı
 • Qartuum = Qartuum
 • Qormot = Qormot
 • Quamin = Quamin
 • Quarf = Quarf
 • Quarra = Quarra
 • Radank = Radank
 • Rakazzak beast = Rakazzak canavarı
 • Rancor = Rancor
 • Resputi-seal = Resputi foku
 • Rat roach = Sıçan hamamböceği
 • Rat = Sıçan
 • Ratbat = Sıçanyarasa
 • Rat-grub = Sıçan-grub
 • Rathtar = Rathtar
 • Rattatakian redjacket = Rattataklı kızılceket
 • Rattataki Trogodile = Rattatak Trogodile
 • Ravenscreecher = Çığlıkçıkuzgun
 • Ray = Ray
 • Rayboo = Rayboo
 • Razhak = Razhak
 • Razor bug = Razor böceği
 • Razoronn = Razoronn
 • Rdava-bird = Rdava-kuşu
 • Reap = Reap
 • Rearing spider = Çiftlik örümceği
 • Recyclopper = Recyclopper
 • Red-pointed viper = Kırmızı-uçlu engerek
 • Redcrested cougar = Kırmızı taraklı puma
 • Reek = Reek
 • Reenee = Reenee
 • Reevo = Reevo
 • Rib-cat = Kaburga-kedi
 • Rill (species) = Rill (tür)
 • Ripper-raptor = Yırtıcı-kuş
 • Ro hypa = Ro hypa
 • Roba = Roba
 • Rock beetle = Kaya böceği
 • Rock-vulture = Kaya akbabası
 • Rock wart = Kaya siğili
 • Rockfish = Kayabalığı
 • Rockhopper = Kayahopper
 • Rockmite = Kaya maytı
 • Rockrender = Kayayırtıcı
 • Rodian kelp gnat = Rodia yosun sivrisinek
 • Roggwart = Roggwart
 • Rokkna = Rokkna
 • Rombuk = Rombuk
 • Ronk = Ronk
 • Ronto = Ronto
 • Rotgrub = Rotgrub
 • Runyip = Runyip
 • Ruping = Ruping
 • Saarl = Saarl
 • Saber cat = Kılıç kedisi
 • Saberfish = Kılıç balığı
 • Saberjowl = Kılıççene
 • Sacorrian grey bear = Sacorria gri ayısı
 • Salky hound = Salky tazısı
 • Salt hawk = Tuz şahini
 • Sand bat = Kum yarasası
 • Sand beetle = Kum böceği
 • Sand dragon = Kum ejderi
 • Sand tick = Kum kenesi
 • Sandflea = Kumpiresi
 • Sandfly = Kum sineği
 • Sando aqua monster = Sando su canavarı
 • Sand skitter = Kum çekirgesi
 • Sandswimmer = Kumyüzücüsü
 • Sandtusker = Kumdomuzu
 • Sandworm = Kumsolucanı
 • Sap drinker = Öz içicisi
 • Sapphire ice worm = Safir buz solucanı
 • Sarl = Sarl
 • Sarlacc = Sarlacc
 • Saw-toothed grank = Testere-dişli grank
 • Scorpion slug = Akrep sümüklü böcek
 • Scrange = Scrange
 • Scrap crab = Hurda yengeci
 • Scrap rat = Hurda sıçanı
 • Screecher = Screecher
 • Scurrier = Scurrier
 • Scyk = Scyk
 • Sea cow = Deniz ayısı
 • Sea flea = Deniz piresi
 • See = See
 • Sevarcosan prickle pig = Sevarcos dikenli domuzu
 • Sha'rellian toop
 • Shaak = Shaak
 • Shaclaw = Shapençe
 • Shade stalker = Gölge izcisi
 • Sharnaff =Sharnaff
 • Sharvo fish = Sharvo balığı
 • Shatual = Shatual
 • Shaupaut = Shaupaut
 • Sheffi = Sheffi
 • Shenbit bonecrusher = Shenbit kemikkırıcısı
 • Shiro = Shiro
 • Shredder bat = Didikeyici yarasa
 • Shriek-hawk = Çığırtkan şahin
 • Shyrack = Shyrack
 • Silica tree = Silica ağacı
 • Silooth = Silooth
 • Silver-nape beetle = Gümüş ense böceği
 • Simoomian sensory hound = Simoom duyumsal tazısı
 • Siringana = Siringana
 • Sith familiar = Sith hizmetçisi
 • Sith warbird = Sith savaşkuşu
 • Skalder = Skalder
 • Skar'kla = Skar'kla
 • Skeeg = Skeeg
 • Skeeris = Skeeris
 • Skeleton weed = İskelet otu
 • Skifter hound = Skifter tazısı
 • Skinflayer = Skinflayer
 • Skitter = Skitter
 • Skittermouse = Sıçrayan fare
 • Skotcarp = Skotsazanı
 • Skree-skater = Skree-skater
 • Skreeg = Skreeg
 • Skysnare = Skysnare
 • Slashrat = Slashrat
 • Slave Shade = Köle Gölgesi
 • Sleen = Sleen
 • Slime pod = Balçık kapsülü
 • Slimesnipe = Bataklık balçığı
 • Slimy nonakara = Sümüksü nonakara
 • Slinker (creature)
 • Slitherfish = Kayganbalık
 • Sloat = Sloat
 • Sludge panther = Çamur panteri
 • Slug-beetle = Sümüksü-böcek
 • Slybex = Slybex
 • Smooka = Smooka
 • Snake = Yılan
 • Snarlap = Snarlap
 • Snarlok = Snarlok
 • Snorbal = Snorbal
 • Snot-hopper = Sümük çekirgesi
 • Snowfeather bird = Kartüyü kuşu
 • Snow owl = Kar baykuşu
 • Soo = Soo
 • Sorgan frog = Sorgan kurbağası
 • Sortuvian brain moth = Sortuvian beyin güvesi
 • Space-faring = Uzay-faringi
 • Space mite = Uzay maytı
 • Spark-roach = Kıvılcım-hamamböceği
 • Speagull = Speagull
 • Spice eel = Baharat yılan balığı
 • Spider-sponge = Örümcek-Sünger
 • Spine dragon = Omurga ejderi
 • Spine tree = Omurga ağacı
 • Spine-wolf = Omurga kurdu
 • Spiny bograt = İğneli bataklık sıçanı
 • Spined snake = Dikenli yılan
 • Spitscuttle = Tüküren mürekkep balığı
 • Splox = Splox
 • Spotlight sloth = Işıldak tembelhayvan
 • Sprantal = Sprantal
 • Spukamas = Spukamas
 • Spukami = Spukami
 • Squall (species) = Squall (tür)
 • Squill (creature) = Squill (yaratık)
 • Srifly = Srifly
 • Ssurian = Ssurian
 • Starblossom = Yıldızçiçeği
 • Starflower = Yıldız çiçeği
 • Stathas = Stathas
 • Steel-tailed stalker = Çelik-kuyruklu izci
 • Steelpecker = Çelikkakan
 • Steep = Steep
 • Stone mite = Taş maytı
 • Stoneray = Taşışını
 • Storm beast = Fırtına canavarı
 • Stunfinn = Stunfinn
 • Subteroth = Altteroth
 • Sugati = Sugati
 • Sulfur mynock = Sülfür mynocku
 • Sun beetle = Güneş böceği
 • Sur-avka = Sur-avka
 • Suubatar = Suubatar
 • Swamp slug = Bataklık sülüğü
 • Swamp squash = Bataklık kabağı
 • Swarmer = Swarmer
 • Swoopstriker = Swoopstriker
 • Tach = Tach
 • Taozin = Taozin
 • Taqwa = Taqwa
 • Tarsarian devourer = Taris yok edicisi
 • Tarsarian stomper = Taris kurbağası
 • Tatooine hyena = Tatooine sırtlanı
 • Tatoo-rat = Tatoo sıçanı
 • Tauntaun = Tauntaun
 • Tawd = Tawd
 • Tee = Tee
 • Tee-muss = Tee-muss
 • Teezl = Teezl
 • Tenticulon = Tenticulon
 • Terentatek = Terentatek
 • Thaelo = Thaelo
 • Thanrax = Thanrax
 • Thatch-sparrow = Saz-serçe
 • The Sleeper = Uykucu
 • Thissermount = Thissermount
 • Thisspiasian precursor species = Thisspias öncü türü
 • Thranta = Thranta
 • Thunian wart-hornet = Turne siğil-eşekarısı
 • Thurrb = Thurrb
 • Thuvasaur = Thuvasaur
 • Tibidee = Tibidee
 • Tima = Tima
 • Tirginni beast = Tirginni canavarı
 • Tirra'Taka = Tirra'Taka
 • Tonitran = Tonitran
 • Tooke = Tooke
 • Torrent wisp tree = Sağanak demet ağacı
 • Torton = Torton
 • Toscwon = Toscwon
 • Tra'cor = Tra'cor
 • Tree = Ağaç
 • Trigha = Trigha
 • Trinthan prowler = Trinith sinsisi
 • Trogwhale = Trogwhale
 • Troiken indictidile = Troiken indictidile
 • Trollbane = Trollbane
 • Tuanulberry bush = Tuanulberry çalısı
 • Tuber = Yumrukök
 • Tunneling garrix = Tünelci garrix
 • Turlossus = Turlossus
 • Tusk-cat = Hançer-diş
 • Tuskbeast = Kılıç dişli canavar
 • Tuskette = Tuskette
 • Tythonian raptor = Tython kuşu
 • Ubese Thorn-Back War Dragon = Ubese Diken-Sırtlı Savaş Ejderi
 • Ukian Torbull
 • Umgullian blob = Umgul damlası
 • Underwalker
 • Unidentified Biituian bird = Tanımlanamayan Biitu kuşu
 • Unidentified bovid species = Tanımlanamayan sığır türü
 • Unidentified crab creature = Tanımlanamayan yengeç yaratığı
 • Unidentified creature (Hovun IV) = Tanımlanamayan yaratık (Hovun IV)
 • Unidentified creature (Ilum) = Tanımlanamayan yaratık (Ilum)
 • Unidentified creature (Typhonic Nebula) = Tanımlanamayan yaratık (Typhonic Nebula)
 • Unidentified Endor arachnid = Tanımlanamayan Endor eklembacaklısı
 • Unidentified Endor mammal = Tanımlanamayan Endor memelisi
 • Unidentified Endor quadruped = Tanımlanamayan Endor dört ayaklısı
 • Unidentified Endor rodent = Tanımlanamayan Endor kemirgeni
 • Unidentified fish creature = Tanımlanamayan balık yaratığı
 • Unidentified flying serpent = Tanımlanamayan uçan yılan
 • Unidentified frog (Arvala-7) = Tanımlanamayan kurbağa (Arvala-7)
 • Unidentified Garqian fowl = Tanımlanamayan Garqi tavuğu
 • Unidentified green creature = Tanımlanamayan yeşil yaratık
 • Unidentified maggot = Tanımlanamayan kurtçuk
 • Unidentified Mon Cala creature = Tanımlanamayan Mon Kala yaratığı
 • Unidentified Nedij humanoid species = Tanımlanamayan Nedij insansı türü
 • Unidentified organism = Tanımlanamayan organizma
 • Unidentified organism (wedge) = Tanımlanamayan organizma (takoz)
 • Unidentified shelled creature = Tanımlanamayan kabuklu yaratık
 • Unidentified squid-like creature = Tanımlanamayan mürekkep balığı benzeri yaratık
 • Unidentified tusked species = Tanımlanamayan kılıç dişli yaratık
 • Unidentified Vesla predator = Tanımlanamayan Vesla yırtıcısı
 • Unidentified white serpent species = Tanımlanamayan beyaz yılan türü
 • Unidentified white-winged bird = Tanımlanamayan beyaz kanatlı kuş
 • Unidentified worm species = Tanımlanamayan solucan türü
 • Unmasker = Unmasker
 • Urnsor'is = Urnsor'is
 • Ursosaur = Ursosaur
 • Urusai = Urusai
 • Urusida = Urusida
 • Utapaun flying squid = Utapau uçan mürekkep balığı
 • Utapau plains quadruped = Utapau ova dört ayaklısı
 • Uvak = Uvak
 • Uxibeast = Uzicanavar
 • Vaapad = Vaapad
 • Valkoth = Valkoth
 • Vanarian Tree Eater = Vanaria Ağaç Yiyicisi
 • Varactyl = Varactyl
 • Varlax = Varlax
 • Vask-wolf = Vask-kurdu
 • Veeka = Veeka
 • Veermok = Veermok
 • Vegicus = Vegicus
 • Velker = Velker
 • Velusian fursnake = Velusian kürklü yılanı
 • Verkle = Verkle
 • Vesp = Vesp
 • Vhe'viin = Vhe'viin
 • Vindinax = Vindinax
 • Vine cat = Asma kedisi
 • Vinefish = Asma balığı
 • Vine snake = Asma yılanı
 • Virevol = Virevol
 • Vixian Mauler = Vixian Mauler
 • Vixus = Vixus
 • Voorpak = Voorpak
 • Vorantikus = Vorantikus
 • Vordebeast = Vordecanavar
 • Vorn tiger = Vorn kapanı
 • Vornskr = Vornskr
 • Voroos = Voroos
 • Vorshak = Vorshak
 • Voxyn = Voxyn
 • Vrake (species) = Vrake (tür)
 • Vrblther = Vrblther
 • Vro-cat = Vro-kedisi
 • Vulpor = Vulpor
 • Vulptex = Vulptex
 • Vulptilla = Vulptilla
 • Vursonk = Vursonk
 • Vworkka = Vworkka
 • Vynock = Vynock
 • Wampa = Wampa
 • Wandrella = Wandrella
 • Watchbeast = Gözcücanavar
 • Web weaver = Web dokumacısı
 • Webweaver = Webdokumacısı
 • Whellay = Whellay
 • Whilk = Whilk
 • Whiptree = Kamçılıağaç
 • Whisper bird = Fısıltı kuşu
 • White-furred bantha = Beyaz kürklü bantha
 • Winged floater = Kanatlı aylak
 • Wingmaw = Kanatlımaw
 • Wingstinger = Kanatlıiğne
 • Wodnakki = Wodnakki
 • Womp rat = Womp sıçanı
 • Woodoo = Woodoo
 • Woolly veermok = Yün.ü veerm.k
 • Worrt = Worrt
 • Wraid = Wraid
 • Wriggler = Kurtçuk
 • Wrix = Wrix
 • Wroshyr louse = Wroshyr biti
 • Wyyyschokk = Wyyyschokk
 • Xandank = Xandank
 • Yaggie = Yaggie
 • Yara = Yara
 • Yarum seed = Yarum tohumu
 • Yayax = Yayax
 • Yellow-barred Heliconian = Sarı-çizgili Heliconian
 • Yellow-bellied sand lizard = Sarı-karınlı kum kertenkelesi
 • Yobcrab = Yobcrab
 • Yobshrimp = Yobshrimp
 • Yoghurt plant = Yoğurt bitkisi
 • Yozusk = Yozusk
 • Ysalamir = Ysalamir
 • Yuugrr = Yuugrr
 • Zakkeg = Zakkeg
 • Zeer = Zeer
 • Zeldrate = Zeldrate
 • Zhhee = Zhhee
 • Zucca = Zucca
 • Leviathan Grub = Azman tırtıl
 • Lizard Crab = Keler yengeç
 • Rasputi-seal = Rasputi foku
 • Reptavian = Sürüngenkuş
 • Sandbat = Kumyarasası
 • Swamp slug = Bataklık sümüklü böceği
 • Tap tree = Çeşme ağacı
 • Varactyl = Varaktil
 • Venom-mite = Zehirli kene

Gemi ve taşıt türleri, sınıfları ve serileri

 • 1550-LEX space yacht = 1550-LEX uzay yatı
 • 1550-LEX yacht = 1550-LEX yat
 • 37s emergency escape pod = 37s acil durum kaçış kapsülü
 • 4R3 Light Assault Transport = 4R3 Hafif Tarruz Nakliyesi
 • 578-R space transport = 578-R uzay nakliyesi
 • 614-AvA speeder bike = 614-AvA süratçisiklet
 • 891c Akorec-class strike cruiser = 891c Akorec-sınıfı saldırı krüvazörü
 • 9000 bulk transport = 9000 dökme yük nakliyesi
 • 903 Transport = 903 Nakliye
 • 917 Transport = 917 Nakliye
 • 922 Transport = 922 Nakliye
 • A-24 Sleuth = A-24 Avcı
 • A-series interceptors = A-serisi avcı gemileri
 • A-type Stiletto = A-tipi Kama
 • A-wing = A-wing
 • A/SF-01 B-wing starfighter = A/SF-01 B-wing yıldız savaşçısı
 • A/SF-01 B-wing starfighter = A/SF-01 B-wing yıldız savaşçısı
 • A519 Invader close support starfighter = A519 İstilacı yakın destek yıldız gemisi
 • AA-9 Freighter-Liner = AA-9 Yük-Yolcu Gemisi
 • AAL-2100/9.5 atmospheric assault lander = AAL-2100/9.5 atmosferik taarruz çıkarıcısı
 • AC-Seventy-Five-P yacht liner = AC-Yetmiş-Beş-P yat gemi
 • Acclamator I-class Assault Ship = Acclamator I-sınıfı Taarruz Gemisi
 • Acclamator II-class Assault Ship = Acclamator II-sınıfı Taarruz Gemisi
 • Acclamator-class assault ship = Acclamator-sınıfı taarruz gemisi
 • Acclamator-class transgalactic military assault ship = Acclamator-sınıfı transgalaktik askeri taarruz gemisi
 • Acclamator-class transgalactic military assault ship = Acclamator-sınıfı transgalaktik askeri taarruz gemisi
 • Acclamator-class transport drop ship = Acclamator-sınıfı nakliye indirme gemisi
 • Action II transport = Aksiyon II nakliye
 • Action IV transport = Aksiyon IV nakliye
 • Action series = Aksiyon serisi
 • Action series = Eylem serisi
 • Action V transport = Aksiyon V nakliye
 • Action VI bulk freighter = Eylem VI cüsse yük gemisi
 • Action VI transport = Aksiyon VI nakliye
 • Action-Keynne XII transport = Aksiyon-Keynne XII nakliye
 • Active-class fast attack frigate = Aktif-sınıfı hızlı saldırı fırkateyni
 • AD-1S Modular Multi-Role Starfighter = AD-1s Modüler Çok Rollü Yıldız Savaşçı
 • Adarian ship = Adarian gemisi
 • Adumari fighter craft = Adumari savaşçı gemisi
 • Advanced Agr = Gelişmiş Agr
 • Advanced Blade = Gelişmiş Bıçak
 • Advanced Droid Starfighter = Gelişmiş Droid Yıldız Savaşçısı
 • Advanced Geonosian Fighter = Gelişmiş Geonosis Savaşçısı
 • Advanced Project ship = Gelişmiş Proje gemisi
 • Adventurer = Macerası
 • Adz-class patrol destroyer = Adz-sınıfı devriye destroyeri
 • AEA-500 mineral extractor = AEA-500 mineral çıkarıcı
 • Aegis-class Combat Shuttle = Aegis-sınıfı Muharebe Mekiği
 • Aerial landing platform = Havasal çıkarma platformu
 • Agave-class picket ship = Agave-sınıfı nöbetçi gemi
 • Aggressive ReConnaissance-170 starfighter (ARC) = Agresif Keşif-170 yıldız savaşçısı (AKG)
 • Aggressive ReConnaissance-170 starfighter = Agresif Keşif-170 yıldız savaşçısı
 • Aggressor assault fighter = Agresif taarruz savaşçısı
 • Aggressor-class = Agresif-sınıfı
 • Aggressor-class Assault Fighter = Agresif-sınıfı Taarruz Savaşçısı
 • Aggressor-class Star Destroyer = Agresif-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Agr (starfighter) = Agr (yıldız savaşçısı)
 • Ainik-class scientific survey vessel = Ainik-sınıfı bilimsel keşif gemisi
 • Air Alderaan StarSpeeder 1000 = Hava Alderaan YıldızSüratçisi 1000
 • Air shuttle = Hava mekiği
 • Aircart = Hava arabası
 • Airlift shuttle = Havaköprüsü mekiği
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • Ajuur-class heavy cruiser = Ajuur-sınıfı ağır kruvazör
 • Aka'jor-class shuttle = Aka'jor-sınıfı mekik
 • Alderaanian escort frigate = Alderaan eskort fırkateyni
 • Alderaanian flying hotel = Uçan Alderaan oteli
 • Alderaanian gunship = Alderaan silah gemisi
 • Alderaanian War Frigate = Alderaan Savaş Fırkateyni
 • Aleph-class starfighter = Alef-sınıfı yıldız savaşçısı
 • All Terrain = Arazisel Araç/Vasıta
 • All Terrain Advance Raider (AT-AR) = Arazisel Gelişmiş Yağmacı Vasıta (AG-YV)
 • All Terrain Anti-Aircraft (AT-AA) = Arazisel Anti-Hava Aracı (AA-HA)
 • All Terrain Armored Cargo Transport (AT-ACT) = Arazisel Zırhlı Kargo Nakliye Vasıtası (AZ-KNV)
 • All Terrain Armored Heavy Transport (AT-AHT) = Arazisel Zırhlı Ağır Nakliye (AZ-AN)
 • All Terrain Armored Transport (AT-AT) = Arazisel Zırhlı Nakliye Aracı (AZ-NA)
 • All Terrain Attack Pod (AT-AP) = Arazisel Saldırı Muhafaza Vasıtası (AS-MA)
 • All Terrain Combat Excavator (AT-CE) = Arazisel Muharebe Kazıcı Vasıtası (AM-KV)
 • All Terrain Defense Pod (AT-DP) = Arazisel Savunma Muhafaza Vasıtası (AS-MV)
 • All Terrain Defense Turret (AT-DT) = Arazisel Savunma Taret Vasıtası (AS-TV)
 • All Terrain Experimental Transport (AT-XT) = Arazisel Deneysel Nakliye Vasıtası (AD-NV)
 • All Terrain Exploration and Survey Walker (AT-EST) = Arazisel Araştırma ve Gözlem Yürüyücüsü (AA-GY)
 • All Terrain Exploration Transport (AT-ET) = Arazisel Keşifçi Nakliye Aracı (AF-NA)
 • All Terrain Force Reconnaissance Walker (AT-FRC) = Arazisel Kuvvet Keşif Yürüyücüsü (AK-KY)
 • All Terrain Heavy Enforcer (AT-HE) = Arazisel Ağır İnfazcı Araç (AA-İA)
 • All Terrain Heavy Hauler (AT-HH) = Arazisel Ağır Nakliyeci Araç (AA-NA)
 • All Terrain Heavy Scout (AT-HS) = Arazisel Ağır İzci Vasıta (AA-İV)
 • All Terrain Ion Cannon (AT-IC) = Arazisel İyon Topu Vasıtası (Aİ-TV)
 • All Terrain MegaCaliber Six (AT-M6) = Arazisel MegaKaliber Altı (AM-A6)
 • All Terrain Missile Platform (AT-MP) = Arazisel Füze Platform Vasıtası (AF-PV)
 • All Terrain Mobile Artillery (AT-MA) = Arazisel Hareketli Topçu Vasıta (AH-TV)
 • All Terrain Open Transport (AT-OT) = Arazisel Açık Nakliye Vasıtası (AA-NV)
 • All Terrain Patrol Droid (AT-PD) = Arazisel Droid Devriye Vasıtası (AD-DV)
 • All Terrain Personal Transport (AT-PT) = Arazisel Kişisel Nakliye Vasıtası (AK-NV)
 • All Terrain Rapid Deployment Pod = Arazisel Hızlı Konuşlanma Kapsülü
 • All Terrain Recon Transport (AT-RT) = Arazisel Keşif Nakliye Aracı/Legends (AK-NA)
 • All Terrain Reconnaissance Transport = Arazisel Keşif Nakliye Aracı (AK-NA)
 • All Terrain Riot Control Transport (AT-RCT) = Arazisel İsyan Kontrol Nakliyecisi (Aİ-KN)
 • All Terrain Scout Transport (AT-ST) = Arazisel İzci Nakliye Aracı (Aİ-NA)
 • All Terrain Tactical Enforcer (AT-TE) = Arazisel Taktik İnfazcı Vasıtası (AT-İV)
 • All-Terrain Exploration Droid (AT-ED) = Arazisel Droid Keşif Vasıtası (AD-KV)
 • Allanar N3 light freighter = Allanar N3 hafif yük gemisi
 • Allegiance-class battlecruiser = Biat-sınıfı savaş kruvazörü
 • Alliance fighter = İttifak savaşçısı
 • Alpha-3 Nimbus-class V-wing starfighter = Alfa-3 Hale-sınıfı V-wing yıldız savaşçısı
 • Alpha-3 Nimbus-class V-wing starfighter = Alfa-3 Nimbus-sınıfı V-wing yıldız savaşçısı
 • Alpha-3B "Besh" = Alfa-3B "Besh"
 • Alpha-3E "Esk" = Alfa-3E "Esk"
 • Alpha-52 starfighter = Alfa-52 yıldız savaşçısı
 • Alpha-class = Alfa-sınıfı
 • Alpha-class heavy transport = Alfa-sınıfı ağır nakliye
 • Alpha-class Xg-1 Star Wing = Alfa-sınıfı Xg-1 Yıldız Kanat
 • Altor-class replenishment ship = Altor-sınıfı ikmal gemisi
 • Altor-class supply ship = Altor-sınıfı tedarik gemisi
 • Alzarian warship = Alzar savaş gemisi
 • Amarills-class freighter = Amarills-sınıfı yük gemisi
 • Ambassador-class shuttle = Elçi-sınıfı mekik
 • Amphibious fighter = Amfibi savaşçı
 • Amphibious Interstellar Assault Transport/infantry = Amfibik Yıldızlararası Taarruz Nakliyesi/piyade
 • Anchorhead = Çapabaşı
 • Annihilator-class starfighter = Yok Edici-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Anxarta-class Freighter = Anxarta-sınıfı Yük Gemisi
 • AO-1 orbital assault pod = AO-1 yörüngesel taarruz kapsülü
 • AO-2 Cometstrike-class orbital assault pod = AO-2 Kuyruklusaldırı-sınıfı yörüngesel taarruz kapsülü
 • AR-25 Bubbleship transport = AR-25 Baloncukgemi nakliye
 • Aramadia-class thrustship = Aramadia-sınıfı hücum gemisi
 • Aramand System Cruiser III = Aramand Sistem Krüvazörü III
 • Aratech 105-K lancer bike = Aratech 105-K mızraksiklet
 • ARC-40b Scout-Reconnaissance Fighter = AGK-40b Kaşif-Keşif Savaşçısı
 • Ardent-class = Gayretli-sınıfı
 • Ardent-class fast frigate = Gayretli-sınıfı hızlı fırkateyn
 • ARE Thixian 7 = ARE Thix 7
 • Argaian hemiolia = Argai hemolyası
 • Arkadianate shuttle = Arkadia mekiği
 • Arkanian hyperdrive = Arkania hipersürücüsü
 • Armored Assault Tank = Zırhlı Taarruz Tankı
 • Armored Assault Tank Mk I = Zırhlı Taarruz Tankı Mk I
 • Armored Interface Craft-4 = Zırhlı Arayüz Gemisi-4
 • Arquitens-class command cruiser = Arquitens-sınıfı komuta kruvazörü
 • Arquitens-class light cruiser = Arquitens-sınıfı hafif kruvazör
 • ARX-T3 Suncutter light interceptor = ARX-T3 Güneşkesici hafif avcı gemisi
 • Arxeum = Arxeum
 • Assault ... = Taarruz ...
 • Assault bomber = Taarruz bombacısı
 • Assault corvette = Taarruz korveti
 • Assault frigate = Taarruz fırkateyni
 • Assault Frigate Mark I = Taarruz Fırkateyni Model I
 • Assault Frigate Mark II = Taarruz Fırkateyni Model II
 • Assault gunboat = Taarruz gambotu
 • Assault shuttle = Taarruz mekiği
 • Assault transport = Taarruz nakliyesi
 • Assertor-class Star Dreadnought = İddiacı-sınıfı Yıldız Dretnotu
 • Asteroid crusher = Asteroit kırıcı
 • Asteroid hopper = Asteroit zıplayıcısı
 • Asteroid Prospector AP-300 = Asteroit İnceleyici Aİ-300
 • Astrogator-class probe ship = Astrogatör-sınıfı inceleme gemisi
 • Atgeir-class battlecruiser = Atgeir-sınıfı savaş kruvazörü
 • ATL Interceptor = HVK Avcı Gemisi
 • Atoan starfighter = Atoa yıldız savaşçısı
 • Atrivis Advancer = Atrivis İlerleyicisi
 • Attack cruiser = Saldırı krüvazörü
 • Attack platform = Saldırı platformu
 • Attack ship = Sadırı gemisi
 • Aurek-class tactical strikefighter = Aurek-sınıfı taktiksel darbe savaşçısı
 • Auto-fighter = Oto savaşçı
 • Automated cargo pod = Otomatik kargo kapsülü
 • Automated Mineral Exploiter = Otomatik Mineral Sömürücü
 • Auxilia-class pursuit destroyer = Auxilia-sınıfı takip destroyeri
 • Auzituck anti-slaver gunship = Auzituck köleci karşıtı savaş gemisi
 • Auzituck anti-slaver gunship = Auzituck köleci karşıtı silah gemisi
 • Avent100-series light freighter = Avent100-serisi hafif yük gemisi
 • Axehead frigate = Baltakafa fırkateyn
 • Axis sublight missile corvette = Axis ışık altı füze korveti
 • Azalus-class Hutt dreadnaught = Azalus-sınıfı Hutt dretnotu
 • B-12 Bacta Transport = B-12 Bakta Nakliyesi
 • B-4D Legion = B-4D Lejyon
 • B-7 light freighter = B-7 hafif yük gemisi
 • B-class X-wing = B-sınıfı X-wing
 • B-Wing Fighter = B-Wing Savaşçı
 • B-wing Mark II = B-wing Model II
 • B-wing starfighter = B-wing yıldız savaşçısı
 • B-wing/E starfighter = B-wing/E yıldız savaşçısı
 • B'zabuu-class transport = B'zabuu-sınıfı nakliye
 • B28 Extinction-class bomber = B28 İmha-sınıfı bombacı
 • Baas-class space station = Baas-sınıfı uzay istasyonu
 • Bacta Tanker = Bacta Tankeri
 • Bakura-class destroyer = Bakura-sınıfı destroyer
 • Baleen-class heavy freighter = Baleen-sınıfı ağır yük gemisi
 • Baleen-class heavy freighter = Baleen-sınıfı ağır yük gemisi
 • Baltarian freighter = Baltarian yük gemisi
 • Banking Clan shuttle = Bankacılık Klanı mekiği
 • Banta Four = Banta Dört
 • Bantha-class assault shuttle = Bantha-sınıfı taarruz mekiği
 • BARC speeder = BGKK süratçisi
 • Barge driver = Mavna sürücü
 • Barloz-class freighter = Barloz-sınıfı yük gemisi
 • Barloz-class medium freighter = Barloz-sınıfı orta boy yük gemisi
 • Baront 417 = Baront 417
 • Batil fighter = Batil savaşçı
 • Battle Dreadnought class = Savaş Dretnotu sınıfı
 • Battle Horn-class bulk cruiser = Savaş Boynuzu-sınıfı cüsse kruvazörü
 • Battle Platform = Savaş Platformu
 • Battle-class ship = Savaş-sınıfı gemi
 • Battlecruiser = Savaş kruvazörü
 • Battlecruiser = Savaş kruvazörü
 • Battlemoon = Savaşayı
 • Battleship = Muharebe gemisi
 • Battleship = Muharebe gemisi
 • Battlesphere = Savaş küresi
 • Battlewagon = Savaş vagonu
 • Baudo-class star yacht = Baudo-sınıfı yıldız yatı
 • Bavos-I heavy-duty military space platform = Bavos-I ağır yük askeri uzay platformu
 • Bavos-II heavy-duty military space platform = Bavos-II ağır yük askeri uzay platformu
 • Bayonet-class light cruiser = Süngü-sınıfı hafif kruvazör
 • BB-2 Shuttle = BB-2 Mekik
 • BB-2 Starfire fighter-bomber = BB-2 Yıldızateşi savaşçı-bombacı
 • BC-714 luxury transport = BC-714 lüks nakliye
 • BD-27 Transport = BD-27 Nakliye
 • BDY crew skiff = BST mürettebat iskifi
 • Beacon ship = Fener gemisi
 • Belarus-class medium cruiser = Belarus-sınıfı orta boy kruvazör
 • Belbullab-22 heavy starfighter = Belbullab-22 ağır yıldız savaşçısı
 • Belbullab-22 starfighter = Belbullab-22 yıldız savaşçısı
 • Belbullab-24 strike bomber = Belbullab-24 darbe bombacısı
 • Bellator-class dreadnought = Bellator-sınıfı dretnot
 • Bellicose-class heavy lifter = Bellicose-sınıfı ağır kaldırıcı
 • Besh-type personal starfighter = Besh-tipi kişisel yıldız savaşçısı
 • Bespin Direct StarSpeeder 1000 = Bespin Direkt YıldızSüratçisi 1000
 • Beta Cruiser = Beta Kruvazör
 • Beta-class assault shuttle = Beta-sınıfı taarruz mekiği
 • Beta-class ETR-3 escort transport = Beta-sınıfı ETR-3 eskort nakliyesi
 • BFF-1 bulk freighter = BFF-1 cüsse yük gemisi
 • Bi-wing snub fighter = Bi-wing hakaret savaşçısı
 • Bio-fighter = Biyo-savaşçı
 • Bivouac transport = Bivouac nakliye
 • Black Hole-class Salvage Dreadnought = Kara Delik-sınıfı Hurda Dretnotu
 • Black Sun frigate = Kara Güneş fırkateyni
 • Blackhawk Destroyer = Karaşahin Destroyer
 • Blade bomber = Bıçak bombacı
 • Blade series = Bıçak serisi
 • Blade-28 fighter = Bıçak-28 savaşçı
 • Blade-30 fighter = Bıçak-30 savaşçı
 • Blade-32 superiority fighter = Bıçak-28 üstünlük savaşçısı
 • Blade-34 fighter = Bıçak-34 savaşçı
 • Blade-class starfighter = Bıçak-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Blastboat analogue = Dayanıklıbot analog
 • Blazemaker = Alevyapıcı
 • Blockade Buster = Abluka Ezici
 • Blockade Runner = Abluka yarıcı
 • Boarding craft = Aborda gemisi
 • Boarding pod = Aborda kapsülü
 • Boarding shuttle = Aborda mekiği
 • Boardside-class = Borda-sınıfı
 • Bomber = Bombacı
 • Bongo Advanced Behemoth = Gelişmiş Bongo Behemotu
 • Bongo Advanced Scout = Gelişmiş Bongo Kaşifi
 • Bongo Behemoth = Bongo Behemotu
 • Borvo the Hutt's freighter = Hutt Borvo'nun yük gemisi
 • Borvo the Hutt's starfighter = Hutt Borvo'nun yıldız savaşçısı
 • Bot-drone = Bot-uçangöz
 • Bothan Assault Cruiser = Bothan Taarruz Kruvazörü
 • Bothan frigate = Bothan fırkateyni
 • Bounty Hunter Fighter = Ödül Avcısı Savaşçısı
 • BR-23 courier = BR-23 kurye
 • Braha'tok-class gunship = Braha'tok-sınıfı silah gemisi
 • Branch-class vehicle = Branş-sınıfı taşıt
 • Bratilia light freighter = Bratilia hafif yük gemisi
 • Bravo One = Bravo Bir
 • Brayl-class bulk freighter = Brayl-sınıfı cüsse yük gemisi
 • Breaching pod = Gedik kapsülü
 • Brigian penteconter = penteconter
 • Broadside-class cruiser kdb-1 = Alabanda-sınıfı kruvazör kdb-1
 • Brodsport shuttle = Brodspor mekik
 • BSX-5 Dreadnaught = BSX-5 Dretnot
 • BT-45D U-wing = BT-45D U-wing
 • BT-7 Thunderclap = BT-7 Gök Gürlemesi
 • BTA-NR2 Y-wing starfighter = BTA-NR2 Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTA-NR2 Y-wing starfighter = BTA-YC2 Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL Y-wing starfighter = BTL Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL Y-wing starfighter = BTL Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL-A4 LP "Longprobe" = BTL-A4 US "Uzunsonda"
 • BTL-A4 LP = BTL-A4 US
 • BTL-A4 Y-wing assault starfighter/bomber = BTL-A4 Y-wing taarruz yıldız savaşçısı/bombacı
 • BTL-A4 Y-wing assault starfighter/bomber = BTL-A4 Y-wing taarruz yıldız savaşçısı/bombacı
 • BTL-A4 Y-wing starfighter = BTL-A4 Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL-A4 Y-wing starfighter = BTL-A4 Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL-B Y-wing fighter-bomber = BTL-B Y-wing savaşçı-bombacı
 • BTL-B Y-wing starfighter = BTL-B Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL-S3 Y-wing Starfighter = BTL-S3 Y-wing Yıldız Savaşçısı
 • BTL-S3B Y-wing starfighter = BTL-S3B Y-wing yıldız savaşçısı
 • BTL-S8 K-wing assault starfighter = BTL-S8 K-wing tarruz yıldız savaşçısı
 • BTS-A2 Long-Range Strike Fighter/Bomber = BTS-A2 Uzun Mesafe Darbe Savaşçısı/Bombacı
 • Builder shuttle = İnşacı mekiği
 • Bulk freighter = Bulk yük gemisi
 • Bulk freighter = Cüsse yük gemisi
 • Bulwark Mark I = Bulwark Model I
 • Bulwark Mark II = Bulwark Model II
 • Bulwark Mark III = Bulwark Model III
 • Bulwark-class = Bulwark-sınıfı
 • Bulwark-class = Siper-sınıfı
 • Bulwark-class battle cruiser = Bulwark-sınıfı savaş kruvazörü
 • Burst Fire-class Deep-Space Patrol Vessel = Darbeli Ateş-sınıfı Derin Uzay Devriye Gemisi
 • Buzzard (starfighter) = Şahin (yıldız savaşçısı)
 • C-3 passenger liner = C-3 yolcu gemisi
 • C-73 Tracker starfighter = C-73 İzci yıldız savaşçısı
 • C-9969 landing craft = C-9969 çıkarma gemisi
 • C-9979 landing craft = C-9979 çıkarma aracı
 • C-9979 landing craft = C-9979 çıkarma gemisi
 • C-PH patrol speeder bike = C-PH devriye süratçisikleti
 • C-ROC Gozanti-class light cruiser = C-ROC Gozanti-sınıfı hafif kruvazör
 • C-ROC Gozanti-class light cruiser = K-ROK Gozanti-sınıfı hafif kruvazör
 • C-wing = C-wing
 • Cabur-class starfighter = Cabur-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Caisson-class engineering troop carrier = Keson-sınıfı mühendislik asker kuryesi
 • Cal-class battleship = Cal-sınıfı muharebe gemisi
 • Calipsan 560 mining ship = Calipsa 560 madencilik gemisi
 • Camp ship = Kamp gemisi
 • Can-Cell class = Can-Cell sınıfı
 • Cannonship = Top gemisi
 • Cantwell-class Arrestor Cruiser = Cantwell-sınıfı Tutuklayıcı Kruvazör
 • Cantwell-class Arrestor Cruiser = Cantwell-sınıfı Tutuklayıcı Kruvazör
 • Capital ship = Ana muharebe gemisi
 • Capital ship = Ana muharebe gemisi
 • Capital YV-class freighter = Başkent YV-sınıfı yük gemisi
 • Capital-class starship = Ana Muharebe-sınıfı yıldız gemisi
 • Captor-class heavy munitions cruiser = Zaptedici-sınıfı ağır cephane kruvazörü
 • Cardan I-class space station = Cardan I-sınıfı uzay istasyonu
 • Cardan II-class space station = Cardan II-sınıfı uzay istasyonu
 • Cardan III-class space station = Cardan III-sınıfı uzay istasyonu
 • Cardan IV-class space station = Cardan IV-sınıfı uzay istasyonu
 • Cardan V-class space station = Cardan V-sınıfı uzay istasyonu
 • Cargo barge = Kargo mavnası
 • Cargo canister = Kargo tenekesi
 • Cargo Empress super freighter = Kargo İmparatoriçesi süper yük gemisi
 • Cargo Empress-class super freighter = Kargo İmparatoriçesi-sınıfı süper yük gemisi
 • Cargo ferry = Kargo fetibotu
 • Cargo freighter = Kargo yük gemisi
 • Cargo liner = Kargo gemisi
 • Cargo orbiter = Kargo uydusu
 • Cargo tanker = Kargo tankeri
 • Carillion-class starship = Carillion-sınıfı yıldız gemisi
 • Carrack-A = Carrack-A
 • Carrack-class light cruiser = Carrack-sınıfı hafif kruvazörü
 • Carreras starfighter = Carraras yıldız savaşçısı
 • Carrier = Kurye
 • Carrier = Kurye
 • Catamaran = Katamaran
 • Cathedral ship = Katedral gemisi
 • CC-7700 frigate = CC-7700 fırkateyn
 • CC-7700/E interdiction cruiser = CC-7700/E yasaklayıcı kruvazör
 • CC-9600 frigate = CC-9600 fırkateyn
 • CCR-class pinnace = CCR-sınıfı filika
 • CE-2 Transport = CE-2 Nakliye
 • CEC light cruiser = CMŞ hafif kruvazör
 • Censian-class transport = Censian-sınıfı nakliye
 • Centax-class heavy frigate = Centax-sınıfı ağır fırkateyn
 • Centurion-class battlecruiser = Centurion-sınıfı savaş kruvazörü
 • CF9 Crossfire starfighter = ÇA9 Çaprazateş yıldız savaşçısı
 • CF9 Crossfire starfighter = CF9 Çapraz Ateş yıldız savaşçısı
 • Cha'a drone ship = Cha'a uçangöz gemisi
 • Chadra-Fan Lander = Chadra-Fan Çıkarma Gemisi
 • Charger c70 retrofit = Hücumcu c70 retrofit
 • ChaseMaster = KaçışUstası
 • Chelandion = Chelandion
 • Chir'daki = Chir'daki
 • Chiss assault cruiser = Chiss taarruz kruvazörü
 • Chiss carrier = Chiss kuryesi
 • Chiss Defense Force Transport = Chiss Savunma Gücü Nakliyesi
 • Chiss destroyer = Chiss destroyeri
 • Chiss diplomatic cruiser = Chiss diplomatik kruvazör
 • Chiss droid fighter = Chiss droid savaşçısı
 • Chiss freighter = Chiss yük gemisi
 • Chiss frigate = Chiss fırkateyni
 • Chiss heavy cruiser = Chiss ağır kruvazörü
 • Chiss long-range shuttle = Chiss uzun mesafe mekik
 • Chiss merchant ship = Chiss tüccar gemisi
 • Chiss missile boat = Chiss füze botu
 • Chiss patrol cruiser = Chiss devriye krüvazörü
 • Chiss patrol ship = Chiss devriye gemisi
 • Chiss shuttle = Chiss mekiği
 • Chiss Star Destroyer = Chiss Yıldız Destroyeri
 • Chryya-class very fast courier = Chryya-sınıfı çok hızlı kurye
 • Chume Sen cruiser = Chume Sen krüvazörü
 • CIS-Advanced starfighter = BSK-Gelişmiş yıldız savaşçısı
 • City-ship = Şehir gemi
 • CL-1c Lancet interceptor CL-1c Neşter avcı gemisi = CL-1c Lancet interceptor CL-1c Neşter avcı gemisi
 • Class 440 freighter = Sınıf 440 yük gemisi
 • Class 546 Cruiser = Sınıf 546 Kruvazör
 • Class 580 freighter = Sınıf 580 yük gemisi
 • Class 720 freighter = Sınıf 720 yük gemisi
 • Class A modular freight transport = Sınıf A modüler yük nakliyesi
 • Class four container transport = Dördüncü sınıf konteyner nakliyesi
 • Class II space station = Sınıf II uzay istasyonu
 • Class type B = Sınıf tür B
 • Class VI bulk freighter = Sınıf VI cüsse yük gemisi
 • Class-1 escape pod = Sınıf 1 kaçış kapsülü
 • Class-6 escape pod = Sınıf 6 kaçış kapsülü
 • Class-7 Repair Vessel = Sınıf 7 Tamir Gemisi
 • Class-A cargo container = Sınıf A kargo konteyneri
 • Class-B cargo container = Sınıf B kargo konteyneri
 • Class-C cargo container = Sınıf C kargo konteyneri
 • Class-C frigate = Sınıf C yük fırkateyn
 • Class-D cargo container = Sınıf D kargo konteyneri
 • Class-E cargo container = Sınıf E kargo konteyneri
 • Class-F cargo container = Sınıf F kargo konteyneri
 • Class-G cargo container = Sınıf G kargo konteyneri
 • Class-H cargo container = Sınıf H kargo konteyneri
 • Class-I cargo container = Sınıf I kargo konteyneri
 • Class-J cargo container = Sınıf J kargo konteyneri
 • Class-K cargo container = Sınıf K kargo konteyneri
 • Class-L cargo container = Sınıf L kargo konteyneri
 • Clawcraft (pre-Empire) = Pençegemisi (İmparatorluk öncesi)
 • Cloak Force TIE fighters = Gizleme Kalkanı Gücü TIE savaşçıları
 • CloakShape fighter = PelerinŞekli savaşçı
 • Clone impound vessel = Klon haciz gemisi
 • Clone Z-95 Headhunter = Klon Z-95 Kafavcısı
 • Clone Z-95 starfighter = Klon Z-95 yıldız savaşçısı
 • Cloudship = Bulutgemisi
 • Clustership = Kümegemisi
 • Clutch (fighter) = Debriyaj (savaşçı)
 • Cocoon pod = Koza kapsülü
 • Colicoid cargo ship = Colicoid kargo gemisi
 • Colony ship = Koloni gemisi
 • Colossus I Beta Series asteroid tug = Dev I Beta Serisi asteroit çekicisi
 • Combat utility vehicle = Muharebe yardımcı gemi
 • Commander's glider = Komutan'ın planörü
 • Commerce Guild Advanced Bomber = Ticaret Loncası Gelişmiş Bombacı
 • Commerce Guild Bomber = Ticaret Loncası Bombacısı
 • Commerce Guild corvette = Ticaret Loncası korveti
 • Commerce Guild Enhanced Bomber = Ticaret Loncası Geliştirilmiş Bombacı
 • Commerce Guild fleet patrol craft = Ticaret Loncası filo devriye gemisi
 • Complement cargo vessel = Tamamlayıcı kargo gemisi
 • Concealer-class Prison Ship = Saklayıcı-sınıfı Hapishane Gemisi
 • Conductor-class short-haul landing craft = Kondüktör-sınıfı kısa mesafe çıkarma gemisi
 • Confederacy Cruiser = Konfederasyon Kruvazörü
 • Conqueror-class assault ship = Fatih-sınıfı taarruz gemisi
 • Constructor Pod = İnşacı Kapsülü
 • Consular escape pod = Danışman kaçış kapsülü
 • Consular III-class cruiser = Danışman III-sınıfı kruvazör
 • Consular-class = Danışman-sınıfı
 • Consular-class Armed Cruiser = Danışman-sınıfı Zırhlı Kruvazör
 • Consular-class cruiser (Charger c70 retrofit) = Danışman-sınıfı kruvazör (Hücumcu c70 retrofit)
 • Consular-class cruiser = Danışman-sınıfı kruvazör
 • Consular-class space cruiser = Danışman-sınıfı uzay kruvazörü
 • Consular-class space cruiser = Danışman-sınıfı uzay kruvazörü
 • Container hangar = Konteyner hangarı
 • Container ship = Konteyner gemi
 • Container transport = Konteyner nakliyesi
 • Continent-class crawler = Kıta-sınıfı paletli
 • Convergence Tactical Assault Vehicle = Kavuşma Taktiksel Taarruz Taşıtı
 • Cord-class = Kordon-sınıfı
 • Cord-class starfighter = Kordon-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Core Galaxy Systems Dreadnaught = Merkez Galaksi Sistemleri Dretnotu
 • Core ship = Çekirdek gemi
 • Corellian attack fighter = Corellia saldırı savaşçısı
 • Corellian Buccaneer = Corellia Korsanı
 • Corellian Colonizer = Corellia Kolonicisi
 • Corellian Dreadnaught = Corellia Dretnotu
 • Corellian heavy lifter = Corellia ağır kaldırıcı
 • Corellian passenger transport = Corellia yolcu nakliyesi
 • Corellian rescue frigate = Corellia kurtarma fırkateyni
 • Corellian runabout = Corellia sürat gemisi
 • Corellian/B-wing Ugly = Corellia/B-wing Çirkin
 • Corona-class = Hale-sınıfı
 • Corona-class armed frigate = Hale-sınıfı zırhlı fırkateyn
 • Corona-class frigate = Hale-sınıfı fırkateyn
 • Corona-class transport = Korona-sınıfı nakliye
 • Corporate Sector gunship = Kurumsal Sektör silah gemisi
 • Corsair battleship = Korsan muharebe gemisi
 • Corsair-class cruiser = Korsan-sınıfı krüvazör
 • Coruscant civilian transport = Coruscant sivil nakliyesi
 • Coruscant Freighter = Coruscant Yük Gemisi
 • Coruscant Security Force interceptor = Coruscant Güvenlik Gücü avcı gemisi
 • Coruscant-class Heavy Courier = Coruscant-sınıfı Ağır Kurye
 • Corvette = Korvet
 • Corvette = Korvet
 • Corvette-class patrol boat = Korvet-sınıfı devriye botu
 • Cosinga-class Heavy Corvette = Cosinga-sınıfı Ağır Korvet
 • Count Dooku's Type B escort shuttle = Kont Dooku'nun Tip B eskort mekiği
 • Courier-class yacht = Kurye-sınıfı yat
 • Coyote cargo ship = Çakal kargo gemisi
 • CR series = CR serisi
 • CR-20 troop carrier = CR-20 asker kuryesi
 • CR25 troop carrier = CR25 asker kuryesi
 • CR70 corvette = CR70 korvet
 • CR90 corvette = CR90 korvet
 • CR90 corvette = CR90 korvet
 • CR92a Assassin-class corvette = CR92a Suikastçı-sınıfı korvet
 • Cranan star-hopper = Cranan yıldız zıplayıcı
 • Crate = Sandık
 • Credaan Spacer = Credaan Uzaycısı
 • Crescent-class Transport = Hilal-sınıfı Nakliye
 • Crescent-class Transport Mark II = Hilal-sınıfı Nakliye Model II
 • Crinya-class freighter = Crinya-sınıfı yük gemisi
 • Crix-class assault shuttle = Crix-sınıfı taarruz mekiği
 • Crix-class diplomatic courier shuttle = Crix-sınıfı diplomatik kurye mekiği
 • Cronese harpice = Cron harpice
 • Cronian battlebird = Cron savaşkuşu
 • CRSF27 space freighter = CRSF27 uzay yük gemisi
 • Cruisemissile assault craft = Güdümlüfüze tarruz gemisi
 • Cruiser (Wookiee) = Kruvazör (Wookiee)
 • Cruiser = Kruvazör
 • Cruiser = Kruvazör
 • Crusader XX-777 prototype droid frigate = Seferci XX-777 prototip droid fırkateyni
 • Crusader-class corvette = Seferci-sınıfı korvet
 • Crusher-class starfighter = Ezici-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Crystal Star Tug = Kristal Yıldız Çekici
 • CSS-1 Corellian Star Shuttle = CYM-1 Corellia Yıldız Mekiği
 • CT-11 space tug = CT-11 uzay çekicisi
 • CT-900 freighter = CT-900 yük gemisi
 • Curich-class shuttle = Curich-sınıfı mekik
 • Cutlass-9 patrol fighter = Pala-9 devriye savaşçısı
 • Cutlass-class corvette = Pala-sınıfı korvet
 • Cutting Lens-class reconnaissance craft = Kesici Lens-sınıfı keşif gemisi
 • CX-133 Chaos fighter = CX-133 Kaos savaşçısı
 • CX-5011 PeopleMover = CX-5011 Halktaşıyıcı
 • Cyrillian transport = Cyrillia nakliyesi
 • D-1Z prototype bomber = D-1Z prototip bombacı
 • D-class Starfarer = D-sınıfı Yıldızgezici
 • D-type fighter = D-tipi savaşçı
 • D-type Stealth Freighter = D-tipi Gizlilik Yük Gemisi
 • D-wing fighter = D-wing savaşçı
 • D-Wing Space Superiority Fighter = D-Wing Uzay Üstünlüğü Savaşçısı
 • D'Astan starfighter = D'Astan yıldız savaşçısı
 • D'kee-class landing ship = D'kee-sınıfı çıkartma gemisi
 • D11 - D11 = D11 - D11
 • D5-Mantis Patrol Craft = D5-Peygamberdevesi Devriye Gemisi
 • D9 Runner light freighter = D9 Koşucu hafif yük gemisi
 • Dactyl (starship) = Daktil (yıldız gemisi)
 • Dagger-class starfighter = Hançer-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Dagger-D police fighter = Hançer-H polis savaşçısı
 • Daiman's personal carrier = Daiman'ın kişisel kuryesi
 • Daiman's ship = Daiman'ın gemisi
 • Daimanate Heavy-Lift Starcrosser = Daimanate Ağır Kaldırıcı Yıldızgeçici
 • Daimanate starfighter = Daimanate yıldız savaşçısı
 • Daimar Fighter = Daimar Savaşçısı
 • Dairkan Starliner = Dairkan Yıldızgemisi
 • Dantooine Express StarSpeeder 1000 = Dantooine Express YıldızSüratçisi 1000
 • Darius G-class freighter = Darius G-sınıfı yük gemisi
 • Dark Jedi transport = Kara Jedi nakliyesi
 • Dark side assault shuttle = Karanlık taraf taarruz mekiği
 • Dark Trooper hyperspace capsule = Kara Asker hiperuzay kapsülü
 • Darksaber (superweapon) = Karakılıç (süpersilah)
 • Dart (starship) = Dart (yıldız gemisi)
 • Darth Nox's Fury-class Imperial interceptor = Darth Nox'un Hiddet-sınıfı İmparatorluk avcı gemisi
 • Darth Sidious' shuttle = Darth Sidious'ın mekiği
 • Darth Star = Dart Yıldız
 • Darth Vader's TIE Advanced = Darth Vader'ın TIE Gelişmiş'i
 • Dartiss-5 Caravel = Dartiss-5 Karavela
 • Dartship = Dartgemi
 • Darvro-class light freighter = Darvro-sınıfı hafif yük gemisi
 • Dauntless-class heavy cruiser = Korkusuz-sınıfı ağır kruvazör
 • Davaab-type starfighter = Davaab-tipi yıldız savaşçısı
 • DB-4 starliner = DB-4 yıldızgemisi
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Death Star II = Ölüm Yıldızı II
 • Death Star III = Ölüm Yıldızı III
 • Death Star prototype = Ölüm Yıldızı prototipi
 • Deathblaster-class fighter = Ölümblasterı-sınıfı savaşçı
 • Deathraven = Ölümkuzgunu
 • Deathstalker-class fighter = Ölümizcisi-sınıfı savaşçı
 • Dedicated Siege Platform = Adanmış Kuşatma Platformu
 • Deep-X Explorer = Derin-X Kaşif
 • Deepdock = Derin rıhtım
 • DeepWater-class light freighter = DerinSu-sınıfı hafif yük gemisi
 • Defender (ship-design program) = Savunucu (gemi tasarım programı)
 • Defender starfighter = Savunucu yıldız savaşçısı
 • Defender-class assault carrier = Savunucu-sınıfı taarruz kuryesi
 • Defender-class light corvette = Savunucu-sınıfı hafif korvet
 • Delaya-class courier = Delaya-sınıfı kurye
 • Delta-12 Skysprite-class = Delta-12 Gökhayaleti-sınıfı
 • Delta-6 Sprite-class starfighter = Delta-6 Ruh-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Delta-6 system defense starfighter = Delta-6 sistem savunma yıldız savaşçısı
 • Delta-7 Aethersprite-class light interceptor = Delta-7 Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Delta-7 Aethersprite-class light interceptor = Delta-7 Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Delta-7 Aethersprite-class light interceptor/Legends = Delta-7 Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi/Legends
 • Delta-7B Aethersprite-class light interceptor = Delta-7B Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Delta-7B Aethersprite-class light interceptor = Delta-7B Eterruh-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Delta-class carrier = Delta-sınıfı kurye
 • Delta-class DX-9 stormtrooper transport = Delta-sınıfı DX-9 stormtrooper nakliyesi
 • Delta-class JV-7 escort shuttle = Delta-sınıfı JV-7 eskort mekiği
 • Delta-class shuttle = Delta-sınıfı mekik
 • Delta-class stormtrooper transport = Delta-sınıfı stormtrooper nakliyesi
 • Delta-class T-3c shuttle = Delta-sınıfı T-3c mekiği
 • Delta-class T-3c shuttle = Delta-sınıfı T-3c mekik
 • Derriphan-class battleship = Derriphan-sınıfı muharebe gemisi
 • Destroyer = Destroyer
 • Destroyer = Destroyer
 • Destroyer analog = Destroyer analog
 • Detainer CC-2200 = Alıkoyucu CC-2200
 • Detainer CC-2200 interdictor cruiser = Alıkoyucu CC-2200 yasaklayıcı kruvazör
 • DH-Omni Support Vessel = DH-Omni Destek Gemisi
 • Diamond-class = Elmas-sınıfı
 • Diamond-class cruiser = Elmas-sınıfı kruvazör
 • Dianoga-class assault starfighter = Dianoga-sınıfı taarruz yıldız savaşçısı
 • Dimel assault ship = Dimel taarruz gemisi
 • Dionad-class transport = Dionad-sınıfı nakliye
 • Discril-class attack cruiser = Discril-sınıfı saldırı kruvazörü
 • Dissident-class light cruiser = Aykırı-sınıfı hafif kruvazör
 • Dor’bulla-class warship = Dor'bulla-sınıfı savaş gemisi
 • DP20 Frigate = DP20 Fırkateyn
 • DPx yacht = DRx yat
 • Dragon ship = Ejderha gemisi
 • Dragon-class Heavy Cruiser = Ejderha-sınıfı Ağır Kruvazör
 • Dragonfly-class Imperial drop ship = Yusufçuk-sınıfı İmparatorluk indirme gemisi
 • Dray-class transport = Yük-sınıfı nakliye
 • Dreadnaught analog = Dretnot analog
 • Dreadnaught-class heavy cruiser = Dretnot-sınıfı ağır kruvazör (Legends)
 • Dreadnought = Dretnot
 • Dreadnought = Dretnot
 • Dreadnought-class = Dretnot-sınıfı
 • Dreadnought-class heavy cruiser = Dretnot-sınıfı ağır kruvazör (Canon)
 • Dream starfighter = Hayal yıldız savaşçısı
 • Drexl-class starfighter = Drexl-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Droch-class boarding ship = Droch-sınıfı aborda gemisi
 • Droid drop ship = Droid indirme gemisi
 • Droid fighter (Fromm Gang) = Droid savaşçı (Fromm Çetesi)
 • Droid guard ship = Droid muhafız gemisi
 • Droid Starfighter (light) = Droid Yıldız Savaşçısı (hafif)
 • Droid starfighter = Droid yıldız savaşçısı
 • Droid starfighter = Droid yıldız savaşçısı
 • Droid tank = Droid tank
 • Droid tri-fighter = Droid tri-savaşçı
 • Droid tri-fighter = Droid tri-savaşçı
 • Droid tri-fighter = Droid tri-savaşçısı
 • Drone barge = Uçangöz mavnası
 • Drone fighter (Roon) = Uçangöz savaşçı (Roon)
 • Drone fighter = Uçangöz savaşçı
 • Drone freighter = Uçangöz yük gemisi
 • Drone ore shuttle = Uçangöz cevher mekiği
 • Drone shuttle = Uçangöz mekik
 • Drop pod = İndirme kapsülü
 • Drop-fighter = İndirme savaşçısı
 • Drop-sled = İndirme kızağı
 • Dropship = İndirme gemisi
 • Dropshuttle = İndirme mekiği
 • Drovan Freighter = Drovan Yük Gemisi
 • DS-1 Death Star Mobile Battle Station = DS-1 Ölüm Yıldızı Mobil Savaş İstasyonu
 • DS-1 Death Star Mobile Battle Station = ÖY-1 Ölüm Yıldızı Mobil Savaş İstasyonu
 • DS-1 Orbital Battle Station = ÖY-1 Yörüngesel Savaş İstasyonu
 • DS-2 Death Star II Mobile Battle Station = ÖY-2 Ölüm Yıldızı II Mobil Savaş İstasyonu
 • DS-2 Death Star II Mobile Battle Station = ÖY-2 Ölüm Yıldızı II Mobil Savaş İstasyonu
 • Dungeon ship = Zindan gemisi
 • Dungeon ship = Zindan gemisi
 • Durosian fighter = Durosian savaşçı
 • Dwarf Star-class freighter = Cüce Yıldız-sınıfı yük gemisi
 • Dynamic-class freighter = Dinamik-sınıfı yük gemisi
 • E-2 Asteroid Miner = E-2 Asteroit Kazıcı
 • E-2T medical shuttle = E-2T tıbbi mekik
 • E-50 Landseer = E-50 Karagörücü
 • E-9 Explorer = E-9 Kaşif
 • E-STAP Advanced Droid Starbomber = E-STAP Gelişmiş Droid Yıldızbombacısı
 • E-STAP Droid Starbomber = E-STAP Droid Yıldızbombacısı
 • E-STAP Shielded Droid Starbomber = E-STAP Kalkanlı Droid Yıldızbombacısı
 • E-wing escort fighter = E-wing eskort savaşçı
 • E-wing escort starfighter = E-wing eskort yıldız savaşçısı
 • E3-standard starship lifeboat = E3-standart yıldız gemisi filikası
 • Ebruchi command ship = Ebruchi komuta gemisi
 • Ebruchi fighter = Ebruchi savaşçı
 • Ebruchi freighter = Ebruchi yük gemisi
 • Eclipse-class = Tutulma-sınıfı
 • Eclipse-class dreadnought = Tutulma-sınıfı dretnot
 • EE-104 Fisheye = EE-104 Balıkgözü
 • EE-730 = EE-730
 • EF76 Nebulon-B escort frigate = EF76 Nebulon-B eskort fırkateyni
 • EF76 Nebulon-B escort frigate = EF76 Nebulon-B eskort fırkateyni
 • Eliall-class cargo barge = Eliall-sınıfı kargo mavnası
 • Emissary-class = Elçi-sınıfı
 • Emissary-class Republic Cruiser = Elçi-sınıfı Cumhuriyet Kruvazörü
 • Emissary-class shuttle = Elçi-sınıfı mekik
 • Empire's Wrath's Fury-class Imperial interceptor = İmparatorluk'un Gazabı'nın Hiddet-sınıfı İmparatorluk avcı gemisi
 • Endurance-class fleet carrier = Tahammül-sınıfı filo kuryesi
 • Enforcement ship = İcra gemisi
 • Enforcer-class picket cruiser = İnfazcı-sınıfı nöbetçi kruvazör
 • Envoy-class shuttle = Delege-sınıfı mekik
 • Epoch-class freighter = Çağ-sınıfı yük gemisi
 • Epsilon-class shuttle = Epsilon-sınıfı mekik
 • Eriaduan cruiser = Eriadu kruvazörü
 • Escape pod = Kaçış kapsülü
 • Escape Pod Deluxe = Delüks Kaçış Kapsülü
 • Escort gunboat = Eskort gambotu
 • Eta-2 Actis-class interceptor = Eta-2 Actis-sınıfı avcı gemisi
 • Eta-2 Actis-class light interceptor = Eta-2 Actis-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Eta-2 Actis-class light interceptor = Eta-2 Actis-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Eta-5 interceptor = Eta-5 avcı gemisi
 • Eta-class shuttle = Eta-sınıfı mekik
 • Eta-class supply barge = Eta-sınıfı malzeme mavnası
 • Eternal Empire shuttle = Ebedi İmparatorluk mekiği
 • Eternal Flagship = Ebedi Sancak Gemisi
 • Eternal Fleet warship = Ebedi Filo savaş gemisi
 • Etti light cruiser = Etti hafif kruvazör
 • Etti Lighter = Etti Salapurya
 • Evac pod = Tahliye kapsülü
 • Evac shuttle = Tah mekiği
 • Evakmar-KDY transport = Evakmar-KST nakliyesi
 • Executor I-class = Vasi I-sınıfı
 • Executor I-class Star Dreadnought = Vasi I-sınıfı Yıldız Dretnotu
 • Executor II-class = Vasi II-sınıfı
 • Executor II-class Star Dreadnought = Vasi II-sınıfı Yıldız Dretnotu
 • Executor-class = Vasi-sınıfı
 • Expeditionary Battle Planetoid = Seferi Savaş Küçük Gezegeni
 • Experimental Academy starfighter = Deneysel Akademi yıldız savaşçısı
 • ExplorCorps scout ship = KeşifKolordusu gözcü gemisi
 • Explorer craft = Kaşif aracı
 • Explorer Scout Ship = Araştırmacı Kaşif Gemisi
 • Express-class ambassadorial shuttle = Ekspres-sınıfı elçilik mekiği
 • F-99 radon gunship = F-99 radon silah gemisi
 • F-T2 Quell = F-T2 Ezici
 • F7 "Landing Brick" Drop-Ship = F7 "İndirme Tuğlası" İndirme Gemisi
 • FA-504s transport = FA-504s nakliye
 • Fang-class = Sivridiş-sınıfı
 • Fang-class = Sivridiş-sınıfı
 • Fantail-class destroyer = Fantail-sınıfı destroyer
 • Fantail-class destroyer/Legends = Fantail-sınıfı destroyer/Legends
 • Far*Reach IV PQR = Uzak*Erişim IV PQR
 • Faraway-class scout ship = Uzakta-sınıfı gözcü gemisi
 • Fast Agr = Hızlı Agr
 • Fast-attack patrol ship = Hızlı-saldırı devriye gemisi
 • Felpajh 10A = Felpajh 10A
 • Ferret-class reconnaissance vessel = Araştırıcı-sınıfı keşif gemisi
 • Ferryboat liner = Feribot yolcu gemisi
 • Field Secured Container Vessel = Alan Korumalı Konteyner Gemi
 • Fire Lotus-class starfighter = Ateş Nilüfer-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Firefeather starcutter = Ateştüyü yıldızkesici
 • Firefly-class mid-bulk transport = Ateşböceği-sınıfı orta büyük nakliye
 • Firekiln = Firekiln
 • Firespray-31-class patrol and attack craft = Ateşspreyi-31-sınıfı devriye ve saldırı gemisi
 • Firespray-31-class patrol and attack craft = Ateşspreyi-31-sınıfı devriye ve saldırı taşıtı
 • Firespray-31-class patrol and attack craft/Legends = Ateşspreyi-31-sınıfı devriye ve saldırı gemisi
 • FireStar II-class = AteşYıldızı II-sınıfı
 • FireStar II-class Orbital Defense Platform = AteşYıldızı II-sınıfı Yörüngesel Savunma Platformu
 • First Order bomber = İlk Düzen bombacısı
 • First Order dropship = İlk Düzen indirme gemisi
 • First Order gunship = İlk Düzen silah gemisi
 • First Order landing platform = İlk Düzen çıkarma platformu
 • First Order Light Cruiser = İlk Düzen Hafif Kruvazörü
 • First Order Short-Range Evacuation Vehicle = İlk Düzen Kısa-Mesafeli Tahliye Aracı
 • First Order tanker = İlk Düzen tankeri
 • First Order TIE bomber = İlk Düzen TIE bombacısı
 • First Order TIE Brute = İlk Düzen TIE Zalim
 • Flagship = Sancak gemisi
 • Flarestar-class attack shuttle = Alevyıldızı-sınıfı saldırı mekiği
 • Flarestar-class attack shuttle = Alevyıldızı-sınıfı saldırı mekiği
 • Flashfire = Aniyangın
 • Flashship = Flaşgemisi
 • Flatbed gunship = Düzyatak silah gemisi
 • Fleet diplomatic boat = Diplomatik filo botu
 • Fleet shuttle = Filo mekiği
 • Fleet tender = Filo malzeme gemisi
 • Flight cruiser = Uçuş kruvazörü
 • Flying Decks = Uçan Güverteler
 • Foray-class blockade runner = Akın-sınıfı abluka yarıcı
 • Fortitude-class assault shuttle = Cesaret-sınıfı taarruz mekiği
 • Free Virgillia-class = Özgür Virgillia-sınıfı
 • Free Virgillia-class Bunkerbuster = Özgür Virgillia-class Sığnakyıkıcı
 • Free Virgillia-class Bunkerbuster = Özgür Virgillia-sınıfı Sığınakyıkıcı
 • Freebooter-class transport = Haydut-sınıfı nakliye
 • Freefall-class bomber = Serbestdüşüş-sınıfı bombacı
 • Freight Queen = Nakliye Kraliçesi
 • Freight-Loading External Rover = Yükleyici Harici Araç
 • Freighter = Yük gemisi
 • Freighter = Yük gemisi
 • Freighter Type C = C Türü Yük gemisi
 • Freighter Type H = H Türü Yük gemisi
 • Freighter Type K = K Türü Yük gemisi
 • Frigate = Fırkateyn
 • Frigate = Fırkateyn
 • Frommon longhaul all-purpose transport = Frommon uzun mesafeli çok amaçlı nakliye
 • FT-3C Imperium = FT-3C Egemenlik
 • FT-5A Honor Guard = FT-5A Onur Muhafızı
 • FT-6 Pike = FT-6 Kargı
 • FT-7B Clarion = FT-7B Duyurucu
 • FT-8 Star Guard = FT-8 Yıldız Koruması
 • FT-series = FT-serisi
 • Fuel container = Yakıt konteyneri
 • Fuel driver = Yakıt sürücüsü
 • Fuel transporter = Yakıt nakliyesi
 • Fury-class Imperial interceptor = Hiddet-sınıfı İmparatorluk avcı gemisi
 • Fury-class starfighter = Hiddet-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Fw'Sen-class picket ship = Fw'Sen-sınıfı nöbetçi gemisi
 • FX-77 Star Yacht = FX-77 Yıldız Yatı
 • G-1 starfighter = G-1 yıldız savaşçısı
 • G-1A starfighter = G-1A yıldız savaşçısı
 • G-2A gunship = G-2A silah gemisi
 • G-400 = G-400
 • G-59 Cannibalizer = G-59 Parçalayıcı
 • G-class shuttle = G-sınıfı mekik
 • G-Type light shuttle = G-türü hafif mekik
 • G-X1 Onslaught = G-X1 Hücum
 • G1-M4-C Dunelizard fighter = G1-M4-C Kumulkertenkele savaşçısı
 • G61 Delta Wing = G61 Delta Kanat
 • G9 Rigger-class light freighter = G9 Sapancı-sınıfı hafif yük gemisi
 • Gage-class transport = Rehin-sınıfı Nakliye
 • Galactic-class battle carrier = Galaktik-sınıfı savaş kruvazörü
 • Galan starfighter = Galan-sınıfı nakliye
 • Gall starfighter = Gall yıldız savaşçısı
 • Galleon (Starship class) = Kalyon (Yıldız savaşçısı sınıfı)
 • Gallofree light transport = Gallofree hafif nakliye
 • Gamma-class assault shuttle = Gamma-sınıfı taarruz mekiği
 • Gamma-class ATR-6 assault transport = Gamma-sınıfı ATR-6 taarruz nakliyesi
 • Gamma-class Light Personnel Carrier = Gamma-sınıfı Hafif Personel Kuryesi
 • Gand starfighter = Gand yıldız savaşçısı
 • Ganoidian tri-deck cruiser = Ganoidian üç güverteli kruvazör
 • Garbage scow = Çöp salapuryası
 • Garlonti Personal Shuttle = Garlonti Kişisel Mekik
 • Garman-class Gas Miner = Garman-sınıfı Gaz Kazıcı
 • Garwian diplomatic ship = Garwian diplomatik gemisi
 • Garwian patrol ship = Garwian devriye gemisi
 • Gas collector = Gaz toplayıcı
 • Gas Skimmer GS-III = Gaz Kepçesi GS-III
 • GAT Blastboat series = GAT Patlamabotu serisi
 • GAT-12 Skipray = GAT-12 Atlamahüznesi
 • GAT-12 Skipray Blastboat = GAT-12 Atlamahüzmesi Patlamabotu
 • GAT-12g = GAT-12g
 • GAT-12h = GAT-12h
 • GAT-12i = GAT-12i
 • GAT-12j = GAT-12j
 • GAT-12m = GAT-12m
 • GAT-12p = GAT-12p
 • Gatherer-class transport = Toplayıcı-sınıfı nakliye
 • Gauntlet starfighter = Eldiven yıldız savaşçısı
 • Gen-6 = Gen-6
 • General Purpose Attack Fighter = Genel Amaçlı Saldırı Savaşçısı
 • Generation ship = Nesil gemisi
 • Geonosian corvette = Geonosis korveti
 • Geonosian dreadnaught = Geonosis dretnotu
 • Geonosian Fighter = Geonosis Savaşçısı
 • Geonosian transport = Geonosis nakliyesi
 • Ghtroc 630 freighter = Ghtroc 630 yük gemisi
 • Ghtroc 820 Transport = Ghtroc 820 Nakliye
 • Giga-class transport = Giga-sınıfı nakliye
 • Ginivex-class fanblade starfighter = Ginivex-sınıfı pervane kanadı yıldız savaşçısı
 • Ginivex-class starfighter = Ginivex-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Gizer L-6 freighter = Gizer L-6 yük gemisi
 • Gladiator I-class Star Destroyer = Gladyatör I-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Gladiator II-class Star Destroyer = Gladyatör II-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Gladiator-class = Gladyatör-sınıfı
 • Gladiator-class assault fighter = Gladyatör-sınıfı taarruz savaşçısı
 • Gladiator-class Star Destroyer = Gladyatör-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Gladius-class light freighter = Gladius-sınıfı hafif yük gemisi
 • Goji-DF = Goji-DF
 • Golan I Space Defense Platform = Golan I Uzay Savunma Platformu
 • Golan II Space Defense SpaceGun = Golan II Uzay Savunma UzaySilahı
 • Golan III defense platform = Golan III savunma platformu
 • Golan III Space Defense NovaGun = Golan III Uzay Savunma NovaSilahı
 • Golan Ribbon tanker = Golan Kurdele tankeri
 • Golan Space Defense SpaceGun = Golan Uzay Savunma UzaySilahı
 • Golan-II Defense Platform = Golan-II Savunma Platformu
 • Gormegan-1 = Gormegan-1
 • Gozanti Armed Transport = Gozanti Silahlı Nakliye
 • Gozanti Cruiser = Gozanti Kruvazörü
 • Gozanti-class Assault Carrier = Gozanti-sınıfı Taarruz Kuryesi
 • Gozanti-class cruiser = Gozanti-sınıfı kruvazör
 • Gozanti-class cruiser = Gozanti-sınıfı kruvazör
 • GPE-7300 space transport = GPE-7300 uzay nakliyesi
 • GR-45 medium transport = GR-45 orta boy nakliye
 • GR-75 Combat Retrofit = GR-75 Muharebe Retrofit
 • GR-75 medium transport = GR-75 orta boy nakliye
 • Grappler (starfighter) = Yakalayıcı (yıldız savaşçısı)
 • Grav-bike = Yerçeksiklet
 • Grek-class troop shuttle = Grek-sınıfı asker mekiği
 • Griffin-class light shuttle = Bilgi-sınıfı hafif mekik
 • Grutchin carrier = Grutchin taşıyıcı
 • Grysk long-range heavy freighter = Grysk uzun mesafe ağır yük gemisi
 • Grysk transport = Grysk nakliye
 • Grysk tug = Grysk çekici
 • Grysk warship = Grysk savaş gemisi
 • GS-100 salvage ship = GS-100 hurda gemisi
 • GS7 = GS7
 • GSS-3 Mangler = GSS-3 Doğrayıcı
 • GSS-4Y Jurgoran = GSS-4Y Jurgoran
 • GSS-5C Dustmaker = GSS-5C Tozlandırıcı
 • Guardian 334-class light cruiser = Gardiyan 334-sınıfı hafif kruvazör
 • Guardian corvette = Gardiyan korvet
 • Guardian vessel = Muhafız gemi
 • Guardian-class light cruiser = Gardiyan-sınıfı hafif kruvazör
 • Guavian Ship = Guavian Gemisi
 • Gun tug = Silah çekici
 • Gunboat (warship) = Silah botu (savaş gemisi)
 • Gunboat analog = Gambot analog
 • Gungan Transport Ship = Gungan Nakliye Gemisi
 • Gunship = Silah gemisi
 • Gunship = Silah gemisi
 • Gunship fighter = Silah gemisi savaşçı
 • GX1 Short Hauler = GX1 Kısa Taşıyıcı
 • Gymsnor series = Gymsnor serisi
 • Gymsnor-2 light freighter = Gymsnor-2 hafif yük gemisi
 • Gymsnor-3 light freighter = Gymsnor-3 hafif yük gemisi
 • Gymsnor-4 light freighter = Gymsnor-4 hafif yük gemisi
 • H-10 = H-10
 • H-2 executive shuttle = H-2 idari mekik
 • H-22A D-wing heavy attack boat = H-22A D-wing ağır saldırı botu
 • H-60 Tempest bomber = H-60 Fırtına bombacısı
 • H-type Nubian yacht = H-tipi Nubialı yatı
 • H-type Nubian yacht = H-tipi Nubian yat
 • Hajen-class fleet tender = Hajen-sınıfı filo malzeme gemisi
 • Hammerhead Scout Corvette = Çekiçbaş Gözcü Korvet
 • Hammerhead starship = Çekiçbaş yıldız gemisi
 • Hammerhead Torpedo Corvette = Çekiçkafa Torpido Korvet
 • Hammerhead-class = Çekiçbaş-sınıfı
 • Hammerhead-class cruiser = Çekiçkafa-sınıfı kruvazör
 • Hapan Battle Dragon = Hapan Savaş Ejderhası
 • Harbinger courier ship = Harbinger kurye gemi
 • Harbinger courier ship/Legends = Haberci kurye gemi
 • Harbor-class = Liman-sınıfı
 • Harbor-class Mobile Space Dock = Liman-sınıfı Mobil Uzay Rıhtımı
 • Hardcell-class Battle Refit = Serthücre-sınıfı Savaş Refit
 • Hardcell-class interstellar transport = Serthücre-sınıfı yıldızlararası nakliye
 • Harrower-class = Sürgücü-sınıfı
 • Harrower-class dreadnought = Sürgücü-sınıfı dretnot
 • Hauler = Taşıyıcı
 • Haven-class = Sığınak-sınıfı
 • HAVw A6 Juggernaut = ATTw A6 Juggernaut
 • Hawk series = Şahin serisi
 • Hazmat scow = Tehlikeli madde salapuryası
 • HC-556 Light Cruiser = HC-556 Hafif Kruvazör
 • HC-A1A Medium Cruiser = HC-A1A Orta Boy Kruvazör
 • HCT-2001 Dragonboat-class Reugeot 905 = HCT-2001 Ejderhabotu-sınıfı Reugeot 905
 • HCT-2001 Dragonboat-class Reugeot 905 freighter = HCT-2001 Ejderhabotu-sınıfı Reugeot 905 yük gemisi
 • Heavy assault gunship = Ağır taarruz silah gemisi
 • Heavy Blade = Ağır Bıçak
 • Heavy cruiser = Ağır kruvazör
 • Heavy Lifter = Ağır Yükçü
 • Heavy Y-wing = Ağır Y-wing
 • Heavy/Light Attack Fighter 500 = Ağır/Hafif Saldırı Savaşçısı 500
 • Helix-class light interceptor = Helis-sınıfı hafif avcı gemisi
 • Helot-class medium space transport = Esir-sınıfı orta boy uzay nakliyesi
 • Heraklon-class transport = Heraklon-sınıfı nakliye
 • Herald-class shuttle = Yandaş-sınıfı mekik
 • Hernon-class light freighter = Hernon-sınıfı hafif yük gemisi
 • Hetrinar assault bomber = Hetrinar tarruz bombacısı
 • Hex Bomber = Onaltılı Bombacı
 • Hex Deployer = Altıgen konuşlandırıcı
 • HH-87 Starhopper = HH-87 Yıldızzıplayıcısı
 • HH-87 Starhopper/Legends = HH-87 Yıldız Zıplayıcı
 • HHG-42 Bulkstar = HHG-42 Cüsseyıldızı
 • High-Altitude Entry Transport-221 = Yüksek-İrtifa Giriş Nakliyesi-221
 • HMP droid gunship = HMP droid silah gemisi
 • HMP droid gunship = HMP droid silah gemisi
 • Holiest of Holies = Kutsalların En Kutsalı
 • Home One = Home One
 • Homemade evacuation pod = Ev yapımı tahliye kapsülü
 • Horizon-class star yacht = Ufuk-sınıfı yıldız yatı
 • Hornet-class carrier = Eşekarısı-sınıfı kurye
 • Hornet-class interceptor = Eşekarısı-sınıfı avcı gemisi
 • Hospital ship = Hastane gemi
 • House of Tagge merchant ship = Tagge Hanesi tüccar gemisi
 • Hoversled = Uçarkızak
 • HT-2200 medium freighter = HT-2200 orta boy yük gemisi
 • Hunter destroyer = Avcı destroyer
 • Hunter-class starfighter = Avcı-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Hunter-Killer probot = Avcı-Katil probot
 • Hunter-Seeker droid = Avcı-Arayıcı droid
 • Hutt Merchant Ship = Hutt Tüccar Gemisi
 • Hutt Transport = Hutt Nakliyesi
 • Hutt war-yacht = Hutt savaş yatı
 • Huttian star yacht = Hutt yıldız yatı
 • HWK-1000 light freighter = ŞHN-1000 hafif yük gemisi
 • HWK-2000 = ŞHN-2000
 • HWK-290 light freighter = HWK-290 hafif yük gemisi
 • HWK-290 light freighter 0 ŞHN-290 hafif yük gemisi = HWK-290 light freighter 0 ŞHN-290 hafif yük gemisi
 • Hyena-class = Sırtlan-sınıfı
 • Hyena-class bomber = Çakal-sınıfı bombacı
 • Hyena-class Droid Bomber = Çakal-sınıfı Droid Bombacı
 • Hynestian Star Cruiser = Hynestia Yıldız Kruvazörü
 • Hyperbus = Hiperbüs
 • Hyperdrive pod = Hiperuzay kapsülü
 • I-7 Howlrunner = I-7 Feryatkoşucu
 • I-BEAM Star Fighter = I-IŞIN Yıldız Savaşçısı
 • I'Friil Ma-Nat = I'Friil Ma-Nat
 • I4 Ionizer starfighter = I4 İyonizer yıldız savaşçısı
 • Ibis freighter = Ibis yük gemisi
 • Iceborer = Buzdelici
 • ICM-092792 = IIM-092792
 • IE-440 Nighthawk multi-role starfighter = IE-440 Geceşahini çok rollü yıldız savaşçısı
 • IF-120 landing craft = IF-120 çıkarma gemisi
 • IGV-55 surveillance vessel = IGV-55 gözetleme gemisi
 • IGV-55 surveillance vessel = IGV-55 gözetleme gemisi
 • II-xC Maintenance/Broadcast Ship = II-xC Bakım/Yayın Gemisi
 • IL-5 Ocula = IL-5 Ocula
 • ILH-KK Citadel-class civilian cruiser = ILH-KK Hisar-sınıfı sivil kruvazör
 • Immobilizer 418 cruiser = Sabitleyici 418 kruvazör
 • Imperator-class = Muzaffer-sınıfı
 • Imperator-class Star Destroyer = Muzaffer-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Imperial Action transport = İmparatorluk Eylem nakliyesi
 • Imperial Armored Transport = İmparatorluk Zırhlı Nakliyesi
 • Imperial Assault Shuttle = İmparatorluk Taarruz Mekiği
 • Imperial Boarding Pod = İmparatorluk Borda Kapsülü
 • Imperial cargo ship = İmparatorluk kargo gemisi
 • Imperial convoy ship = İmparatorluk konvoy gemisi
 • Imperial Customs Frigate = İmparatorluk Gümrük Fırkateyni
 • Imperial Drill Pod Boarding Craft = İmparatorluk Delgi Kapsülü Aborda Gemisi
 • Imperial dropship = İmparatorluk indirme gemisi
 • Imperial Dropship Transport = İmparatorluk İndirme Gemisi Nakliyesi
 • Imperial escort carrier = İmparatorluk eskort kuryesi
 • Imperial Exploratory Division craft = İmparatrorluk Araştırma Şubesi aracı
 • Imperial extermination ship = İmparatorluk imha gemisi
 • Imperial Gozanti-class cruiser = İmparatorluk Gozanti-sınıfı kruvazör
 • Imperial heavy freighter = İmparatorluk ağır yük gemisi
 • Imperial hunter (starship) = İmparatorluk avcısı (yıldız gemisi)
 • Imperial I-class = İmparatorluk I-sınıfı
 • Imperial I-class Star Destroyer = İmparatorluk I-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Imperial II-class = İmparatorluk II-sınıfı
 • Imperial II-class frigate = İmparatorluk II-sınıfı fırkateyn
 • Imperial II-class Star Destroyer = İmparatorluk II-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Imperial launch = İmparatorluk çatanası
 • Imperial Leviathan = İmparatorluk Leviathanı
 • Imperial loader shuttle = İmparatorluk yükleme mekiği
 • Imperial Masticator = İmpartorluk Çiğneyeni
 • Imperial medical transport = İmparatorluk tıbbi nakliyesi
 • Imperial military transport = İmparatorluk askeri nakliyesi
 • Imperial Patrol Frigate = İmparatorluk Devriye Fırkteyni
 • Imperial Patrol Ship = İmparatorluk Devriye Gemisi
 • Imperial Planetary Occupation Facility = İmparatorluk Gezegensel İşgal Tesisi
 • Imperial prison barge = İmparatorluk hapis mavnası
 • Imperial Research Ship = İmparatorluk Araştırma Gemisi
 • Imperial sentry ship = İmparatorluk gözcü gemisi
 • Imperial shuttle = İmparatorluk mekiği
 • Imperial starfighter prototype = İmparatorluk yıldız savaşçısı prototipi
 • Imperial state ship = İmparatorluk devlet gemisi
 • Imperial super hauler = İmparatorluk süper taşıyıcısı
 • Imperial Supply Freighter = İmparatorluk Tedarik Yük Gemisi
 • Imperial tanker = İmparatorluk tankeri
 • Imperial transport = İmparatorluk nakliyesi
 • Imperial Troop Drop Pod = İmparatorluk Asker İndirme Kapsülü
 • Imperial troop transport = İmparatorluk asker nakliyesi
 • Imperial warship = İmparatorluk savaş gemisi
 • Imperial-class = İmparatorluk-sınıfı
 • Imperial-class Star Destroyer = İmparatorluk-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Imperious-class = Mütehakkim-sınıfı
 • Imperious-class Star Destroyer = Mütehakkim-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Industrial Heuristics transport = Endüstriyel Buluşsal nakliye
 • Inexpugnable-class tactical command ship = Durdurulamaz-sınıfı taktiksel komuta gemisi
 • Infantry Support Platform = Piyade Destek Platformu
 • Infantry Support Platform = Piyade Destek Platformu
 • Infiltrator = Casus
 • Infiltrator series fighter = Casus serisi savaşçı
 • INT-66 = INT-66
 • Interceptor = Avcı gemisi
 • Interceptor = Avcı gemisi
 • Interceptor IV frigate = Avcı IV fırkateyn
 • Interceptor-class frigate = Avcı-gemisi fırkateyn
 • Interceptor-class light freighter = Avcı-gemisi hafif yük gemisi
 • Interdictor line = Yasaklayıcı serisi
 • Interdictor vessel = Yasaklayıcı gemi
 • Interdictor-class = Yasaklayıcı-sınıfı
 • Interdictor-class = Yasaklayıcı-sınıfı
 • Interdictor-class cruiser = Yasaklayıcı-sınıfı kruvazör
 • Interdictor-class Star Destroyer = Yasaklayıcı-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • InterGalactic Banking Clan gun platform = Galaksilerarası Bankacılık Klanı silah platformu
 • Intergalactic Droid Agency shuttle = Galaksilerarası Droid Ajansı mekiği
 • Interloper = Yabancıyıldız
 • Interplanetary Ion Cannon = Gezegenlerarası İyon Topu
 • Interstellar tug = Yıldızlarası çekici
 • Intruder-class starfighter = Mütecavizci-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Invincible-class = Yenilmez-sınıfı
 • Invincible-class Dreadnaught Heavy Cruiser = Yenilmez-sınıfı Dretnot Ağır Kruvazörü
 • Inyusu-class Star Yacht = Inyusu-sınıfı Yıldız Yatı
 • Ion mining ship = İyon madencilik gemisi
 • IPV-1 System Patrol Craft = IPV-1 Sistem Devriye Aracı
 • IPV-2C Stealth Corvette = IPV-2C Gizlilik Korveti
 • IPV/4 patrol ship = IPV/4 devriye gemisi
 • IR-3F-class light frigate = IR-3F-sınıfı hafif fırkateyn
 • IR-3F-class light frigate/Legends = IR-3F-sınıfı hafif fırkateyn
 • IRD starfighter = YKS yıldız savaşçısı
 • IRD-A starfighter = YKS-A yıldız savaşçısı
 • IrizMark-8 Sentinel-class Military Cruiser = IrizMark-8 Gözcü-sınıfı Askeri Kruvazör
 • ISB operations ship = İGB operasyon gemisi
 • Iskallon Light Frigate = Iskallon Hafif Fırkateyn
 • ISP-6 Imperial Shuttle Pod = ISP-6 İmparatorluk Mekiği Kapsülü
 • Ithorian Herdship = Ithor Sürügemisi
 • Ithullian ore hauler = Ithull cevher taşıyıcı
 • Ixiyen-class fast attack craft = Ixiyen-sınıfı hızlı saldırı aracı
 • J-1 shuttle = J-1 mekik
 • J-47 (starfighter) = J-47 (yıldız savaşçısı)
 • J-type 327 Nubian royal starship = J-tipi 327 Nubia kraliyet yıldız gemisi
 • J-type 327 Nubian starship = J-türü 327 Nubia yıldız gemisi
 • J-type diplomatic barge = J-türü diplomatik mavna
 • J-type diplomatic barge = J-type diplomatik mavna
 • J-type diplomatic barge/Legends = J-tipi diplomatik mavna
 • J-type star skiff = J-tipi yıldız iskifi
 • Jadthu-class landing ship = Jadthu-sınıfı çıkarma gemisi
 • Javelin (starfighter) = Cirit (yıldız savaşçısı)
 • Jeconne courier = Jeconne kurye
 • Jedi bomber = Jedi bombacısı
 • Jedi cruiser = Jedi kruvazörü
 • Jedi Justice Cruiser = Jedi Adalet Kruvazörü
 • Jedi Scout Fighter = Jedi Gözcü Savaşçı
 • Jedi starfighter (700 BBY) = Jedi yıldız savaşçısı (YSÖ 700)
 • Jedi training cruiser = Jedi eğitim kruvazörü
 • Jedi Vector = Jedi Vektörü
 • Jehavey'ir-type assault ship = Jehavey'ir-tipi taarruz gemisi
 • Jemlaat-class in-system sail yacht = jemlaat-sınıfı sistem için yelkenli yat
 • Jermaguim-class Light Freighter = Jermaguim-sınıfı Hafif Fırkateyn
 • Jesoni-class liner = Jesoni-sınıfı yük gemisi
 • Joben T-85 speeder bike = Joben T-85 süratçisiklet
 • Jolian = Jolian
 • Jompers pursuit ship = Jompers takip gemisi
 • JS-77B interstellar shuttle = JS-77B yıldızlararası mekik
 • Jump-ship = Zıplama gemisi
 • JumpMaster 5000 = ZıplamaUstası 5000
 • Jumpstar HPF starfighter = Zıplamayıldızı HPF yıldız savaşçısı
 • Jungle X-hopper = Yağmur Ormanı X-zıplayıcı
 • JX-09 Secured Prisoner Transport = JX-09 Güvenli Mahkum Nakliyesi
 • K-52 Strongarm = K-52 Güçlükol
 • K79-S80 Imperial Troop Transport = K79-S80 İmparatorluk Asker Nakliyesi
 • K79-S80 Imperial Troop Transport = K79-S80 İmparatorluk Asker Nakliyesi
 • Kaloth-style battlecruiser = Kaloth-stili savaş kruvazörü
 • Kamino flight pod = Kamino uçuş kapsülü
 • Kandos shuttle = Kandos mekiği
 • Kandosii-type dreadnaught = Kandosii-türü dretnot
 • Kappa-class shuttle = Kappa-sınıfı mekik
 • Karura-class ship = Karura-sınıfı gemi
 • Katarn-class boarding shuttle = Katarn-sınıfı aborda mekiği
 • Kazellis-class light freighter = Kazellis-sınıfı hafif yük gemisi
 • KE-8 Enforcer = KE-8 İnfazcı
 • Keizar-Volvec bulk cruiser = Keizar-Volvec cüsse kruvazörü
 • Keldabe-class battleship = Keldabe-sınıfı muharebe gemisi
 • Kesselian blockade runner = Kessel abluka kaçıcısı
 • Kettrifee Air Mover = Kettrifee Hava Taşıyıcısı
 • KGZ-54 Starcrane = KGZ-54 Yıldızvinci
 • Khra shuttle = Khra mekiği
 • Kihraxz assault fighter = Kihraxy tarruz savaşçısı
 • Kihraxz Light Starfighter = Kihraxy Hafif Yıldız Savaşçısı
 • Kiltirin-class dungeon ship = Kiltirin-sınıfı zindan gemisi
 • Kinetic corruptor = Kinetik Çürütücü
 • Kinro 9747 = Kinro 9747
 • Kiree starfighter = Kiree yıldız savaşçısı
 • Kleeque-class transport = Kleeque-sınıfı nakliye
 • KLT-Kuat light freighter = KLT-Kuat hafif yük gemisi
 • Kom'rk-class fighter/transport = Kom'rk-sınıfı savaşçı/nakliye
 • Kom'rk-class fighter/transport/Legends = Kom'rk-sınıfı savaşçı/nakliye
 • Kondo-class assault shuttle = Kondo-sınıfı taarruz mekiği
 • Kor Chokk = Kor Chokk
 • Koros Spaceworks interceptor = Koros Uzayişleri avcı gemisi
 • Koros starfighter = Koros yıldız savaşçısı
 • Koros-Strohna = Koros-Strohna
 • Kossak-class frigate = Kossak-sınıfı fırkateyn
 • KR-TB "Doomtreader" = KR-TB "Kıyamettüccarı"
 • Krath command station = Krath komuta istasyonu
 • Kreytaka (starship) = Kreytaka (yıldız savaşçısı)
 • Kruk battle-wagon = Kruk savaş-vagon
 • KS-500 Spaceways Transport light freighter = KS-500 Uzayyolları Nakliye hafif yük gemisi
 • KST-100 Kestrel light executive transport = KST-100 Kestrel hafif idari nakliyesi
 • KT 1A-Telak = KT 1A-Telak
 • KT-400 military droid carrier = KT-400 askeri droid kuryesi
 • Kuat Drive Yards weapons platform = Kuat Sürücü Tersaneleri silah platformu
 • Kuat Systems Transport II = Kuat Sistemleri Nakliyesi II
 • Kubrai-class S4 transport = Kubrai-sınıfı 54 nakliye
 • Kumauri Battleship = Kumauri Muharebe Gemisi
 • KV-29233-44B = KV-29233-44B
 • Kyramud-type battleship = Kyramud-türü muharebe gemisi
 • L-class troopship = L-sınıfı asker gemisi
 • L19 Heavy Freighter = L19 Ağır Yük gemisi
 • L19a freighter = L19a yük gemisi
 • LAAT/le gunship = AİTN/et silah gemisi
 • LAAT/le patrol gunship = AİTN/et devriye silah gemisi
 • Lady-class Luxury Liner = Leydi-sınıfı Lüks Yük Gemisi
 • Lambda-C = Lambda-C
 • Lambda-class T-4a shuttle = Lambda-sınıfı T-4a mekik
 • Lambda-class T-4a shuttle = Lambda-sınıfı T-4a mekik
 • Lancer-class frigate = Mızrak-sınıfı fırkateyn
 • Lancer-class pursuit craft = Mızraklı-sınıfı takip aracı
 • Lancet Aerial Artillery = Neşter Havasal Topçu
 • Lander = Çıkarıcı
 • Landing barge/Legends = İniş mavnası
 • Landspeeder = Kara süratçisi
 • Lantillian cruiser = Lantillis kruvazörü
 • Lantzant Hybrid Hauler = Lantzant Hibrit Taşıyıcı
 • Law-class light patrol craft = Kanun-sınıfı hafif nakliye aracı
 • Legate-class courier = Elçi-sınıfı kurye
 • Legion Condor EX = Lejyon Kondor EX
 • Leisure shuttle = Tatil mekiği
 • Lethisk-class armed freighter = Lethisk-sınıfı zırhlı yük gemisi
 • LH-3010 capital freighter = LH-3010 ana muharebe yük gemisi
 • LH75 Low Orbit Specialty Live-Haul Frigate = LH75 Alçak İrtifa Uzmanlık Canlı
 • Lianna-class corvette = Lianna-sınıfı korvet
 • Liberator-class cruiser = Kurtarıcı-sınıfı kruvazör
 • Liberator-class starfighter = Kurtarıcı-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Liberator-class troopship = Kurtarıcı-sınıfı asker gemisi
 • Lictor-class dungeon ship = Baltacı-sınıfı zindan gemisi
 • Lifeboat = Filika
 • Liftwing carrier = Kaldırmakanat kurye
 • Light Attack Fighter Model 250 = Hafif Sadırı Savaşçısı Model 250
 • Light bomber = Hafif bombacı
 • Light Corvette (air cruiser) = Hafif Korvet (hava kruvazörü)
 • Light corvette = Hafif korvet
 • Light cruiser = Hafif kruvazör
 • Light cruiser = Hafif kruvazör
 • Light freighter = Hafif yük gemisi
 • Light hauler = Hafif taşıyıcı
 • Light Infantry Utility Vehicle = Hafif Piyade Kamyoneti
 • Light Patrol Ship = Hafif Devriye Gemisi
 • Light tactical fighter = Hafif taktiksel savaşçı
 • Light Y-wing = Hafif Y-wing
 • Light-air balloon = Hafif hava balonu
 • LightStealth-18 Reconnaissance Ship = HafifGizlilik-18 Keşif Gemisi
 • Lioaoin corsair = Lioaoin korsan gemisi
 • Lioaoin cruiser = Lioaoi kruvazörü
 • Lioaoin gunboat = Lioaoi gambotu
 • Lioaoin patrol craft = Lioaoin devriye aracı
 • Livery Cruiser = Maiyet Kruvazörü
 • Livien cutter = Livien kesicisi
 • Load Spider THK 421 = Yükleme Örümceği THK 421
 • Lone Scout A-2 = Yalnız Gözcü A-2
 • Lone Scout-A = Yalnız Gözcü-A
 • Long Range Air Attack Mechanism = Uzun Menzil Hava Saldırı Mekanizması
 • Longbeam = Uzunışın
 • Longboat shuttle = Uzunbot mekik
 • Longprow attack cruiser = Uzunbaş saldırı kruvazörü
 • Lord Odion's ship = Lord Odion'un gemisi
 • Loronar medium transport = Loronar orta boy nakliye
 • Lothalian Corvette = Lothal Korveti
 • Low Altitude Assault Transport = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi
 • Low Altitude Assault Transport = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi
 • Low Altitude Assault Transport carrier = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi kuryesi
 • Low Altitude Assault Transport carrier = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi kuryesi
 • Low Altitude Assault Transport/carrier = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/kurye
 • Low Altitude Assault Transport/infantry = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/piyade
 • Low Altitude Assault Transport/infantry = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/piyade
 • Low Altitude Assault Transport/stealth = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/gizlilik
 • Low Altitude Assault Transport/vehicle = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/taşıt
 • Low-altitude Imperial transport = Alçak irtifa İmparatorluk nakliyesi
 • LT-9000 Rendilii Interceptor = LET-9000 Rendilii Avcı Gemisi
 • Lucrehulk-class Battleship = Lucrehulk-sınıfı Muharebe Gemisi
 • Lucrehulk-class Battleship = Lucrehulk-sınıfı Muharebe Gemisi
 • Lucrehulk-class Droid Control Ship = Lucrehulk-sınıfı Droid Kontrol Gemisi
 • Lucrehulk-class LH-3210 cargo freighter = Lucrehulk-sınıfı LH-3210 kargo gemisi
 • Lucrehulk-class LH-3210 cargo freighter = Lucrehulk-sınıfı LH-3210 kargo gemisi
 • Lucrehulk-class modular control core = Lucrehulk-sınıfı modüler kontrol çekirdeği
 • Lupus-class missile frigate = Lupus-sınıfı füze fırkateyni
 • Lux-400 yacht = Lüks-400 yat
 • Luxe Flightwing = Lüks Uçuş Kanatlısı
 • LuxiCruiser = LüksKruvazör
 • Luxuflier = Lüksuçucu
 • Luxurious-class space yacht = Lüks-sınıfı uzay yatı
 • Luxury 2800 = Lüks 2800
 • Luxury 3000 space yacht = Lüks 3000 uzay yatı
 • Luxury 5000 = lüks 5000
 • Luxury Cruiser 200 = Lüks Kruvazör 200
 • Luxury liner = Lüks yük gemisi
 • Luxury yacht = Lüks yat
 • Luxury-class shuttle = Lüks-sınıfı mekik
 • Lwhekk-class manufacturing ship = Lwhekk-sınıfı üretim gemisi
 • M-7 Razorwire = M-7 Dikenli Tel
 • M-class = M-sınıfı
 • M-class fighter = M-sınıfı savaşçı
 • M-class Imperial Attack Transport = M-sınıfı İmparatorluk Saldırı Nakliyesi
 • M12-L Kimogila heavy fighter = M12-L Kimogila ağır savaşçı
 • M12-L Kimogila heavy starfighter = M12-L Kimogila ağır yıldız savaşçısı
 • M22-T Krayt gunship = M22-T Krayt silah gemisi
 • M3-A Scyk fighter = M3-A Scyk savaşçı
 • M3-A Scyk interceptor = M3-A Scyk avcı gemisi
 • Maelstrom-class = Girdap-sınıfı
 • Maelstrom-class battle cruiser = Girdap-sınıfı savaş kruvazörü
 • Maintenance Carrier = Bakım Kuryesi
 • Majestic-class heavy cruiser = Heybetli-sınıfı ağır kruvazör
 • Maka-Eekai L4000 transport = Maka-Eekai L4000 nakliye
 • MaKing-class transport = MaKral-sınıfı nakliye
 • Man-of-war = Menovar
 • Mandalorian carrier = Mandalor kuryesi
 • Mandalorian cruiser = Mandalor kruvazörü
 • Mandalorian dungeon ship = Mandalor zindan gemisi
 • Mandalorian gunship = Mandalor silah gemisi
 • Mandalorian warship (Venator-style) = Mandalor savaşgemisi (Venatör-stili)
 • Mandator II-class Star Dreadnaught = Müvekkil II-sınıfı Yıldız Dretnotu
 • Mandator III-class dreadnought = Müvekkil III-sınıfı dretnot
 • Mandator IV-class = Müvekkil IV-sınıfı
 • Mandator IV-class Siege Dreadnought = Müvekkil IV-sınıfı Kuşatma Dretnotu
 • Mandator line = Müvekkil hattı
 • Mandator-class = Müvekkil-sınıfı
 • Mandator-class Dreadnaught = Müvekkil-sınıfı Dretnot
 • Mandator-class Star Dreadnaught = Müvekkil-sınıfı Yıldız Dretnotu
 • Mandator-II Star Dreadnaught = Müvekkil-II Yıldız Dretnotu
 • Mando-Verpine Assault Fighter = Mando-Verpine Taarruz Savaşçısı
 • Mankvim-814 interceptor = Mankvim-814 avcı gemisi
 • Mankvim-814 light interceptor = Mankvim-814 hafif avcı gemisi
 • Manollium-class herdship = Manollium-sınıfı sürügemisi
 • Manowar = Manovar
 • Mansk-class light escort frigate = Mansk-sınıfı hafif eskort fırkateyni
 • Manta-class assault starfighter = Vatoz-sınıfı taarruz yıldız savaşçısı
 • Mantaris-class amphibious medium transport = Mantaris-sınıfı amfibik orta boy nakliye
 • Marauder-class Assault Corvette = Yağmacı-sınıfı Taarruz Korveti
 • Marauder-class corvette = Yağmacı-sınıfı korvet
 • Marcadian luxury cruiser = Marcadian lüks krüvazör
 • Marisas freighter = Marisas yük gemisi
 • Mark I Bulk Transport = Model I Hacim Nakliyesi
 • Mark III bulk transport = Model III hacim nakliyesi
 • Mark V Struthimer star yacht = Model V Struthimer yıldız yatı
 • Mark VI Supremacy-class starfighter = Model IV Üstünlük-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Marketta-class shuttle = Marketta-sınıfı mekik
 • Marl-class heavy freighter = Marl-sınıfı ağır yük gemisi
 • Marsheem-class heavy cruiser = Marsheem-sınıfı ağır kruvazör
 • Martial-class shuttle = Cesur-sınıfı mekik
 • Maso-class light cargo hauler = Maso-sınıfı hafif kargo taşıyıcısı
 • Matalok = Matalok
 • Maxillipede shuttle = Maxillipede mekiği
 • Maxima-A class heavy cruiser = Maxima-A sınıfı ağır kruvazör
 • Maximum capacity life ship = Maksimum kapasite yaşam gemisi
 • MB-C1 medium transport = MB-C1 orta boy nakliye
 • MC-18 light freighter = MC-18 hafif yük gemisi
 • MC-24a light shuttle = MC-24a hafif mekiği
 • MC-series star cruiser = MC-serisi yıldız kruvazörü
 • MC140 Scythe-class main battle cruiser = MC140 Tırpan-sınıfı ana savaş kruvazörü
 • MC30a light cruiser = MC30a hafif kruvazörü
 • MC30C Frigate = MC30C Fırkateyn
 • MC30c Scout Frigate = MC30C Keşif Fırkateyni
 • MC30c Torpedo Frigate = MC30c Torpido Fırkateyni
 • MC40A Light Cruiser = MC40A Hafif Kruvazör
 • MC75 Armored Cruiser = MC75 Zırhlı Kruvazör
 • MC75 Ordnance Cruiser = MC75 Ordonat Kruvazörü
 • MC75 Star Cruiser = MC75 Yıldız Kruvazörü
 • MC75B Star Cruiser = MC75B Yıldız Kruvazörü
 • MC75C Star Cruiser = MC75C Yıldız Kruvazörü
 • MC80 evacuation cruiser = MC80 tahliye kruvazörü
 • MC80 Home One type Star Cruiser = MC80 Yuva Bir türü Yıldız Kruvazörü
 • MC80 Liberty Type Heavy Star Cruiser = MC80 Özgürlük Türü Ağır Yıldız Kruvazörü
 • MC80 Liberty type Star Cruiser = MC80 Özgürlük türü Yıldız Kruvazörü
 • MC80 Star Cruiser = MC80 Yıldız Kruvazörü
 • MC80 Star Cruiser = MC80 Yıldız Kruvazörü
 • MC80A Home One Type Heavy Star Cruiser = MC80A Yuva Bir Türü Ağır Yıldız Kruvazörü
 • MC80A Home One Type Heavy Star Cruiser = MC80A Yuva Bir Türü Ağır Yıldız Kruvazörü
 • MC80a Star Cruiser = MC80a Yıldız Kruvazörü
 • MC80B Star Cruiser = MC80B Yıldız Kruvazörü
 • MC85 Star Cruiser = MC85 Yıldız Kruvazörü
 • MC85 Star Cruiser = MC85 Yıldız Kruvazörü
 • MC90 Star Cruiser = MC90 Yıldız Kruvazörü
 • MC95 Star Cruiser = MC95 Yıldız Kruvazörü
 • MC95A Star Cruiser = MC95A Yıldız Kruvazörü
 • MC95B Star Cruiser = MC95B Yıldız Kruvazörü
 • MC95C Star Cruiser = MC95C Yıldız Kruvazörü
 • MC95D Star Cruiser = MC95D Yıldız Kruvazörü
 • MC95E Star Cruiser = MC95E Yıldız Kruvazörü
 • Mechanized Assault Flyer = Mekanize Taarruz Uçucusu
 • Mechanized drone fighter = Mekanize uçangöz savaşçı
 • Mecho-organic vessel = Mekorganik gemi
 • Med sprinter = Tıbbi koşucu
 • Mediator-class battle cruiser = Hakem-sınıfı savaş kruvazörü
 • Medical supply ship = Tıbbi tedarik gemisi
 • Medium freighter = Orta boy yük gemisi
 • Medlifter troop transport = Tıpkaldırıcı asker nakliyesi
 • MedStar-class = TıpYıldız-sınıfı
 • MedStar-class frigate = MedYıldız-sınıfı fırkateyn
 • Mega-class Star Dreadnought = Mega-snıfı Yıldız Dretnotu
 • Megafreighter = Mega yük gemisi
 • Mere cruiser = Mere kruvazörü
 • Mere troop transport = Mere asker nakliyesi
 • Mere Tug = Mere çekicisi
 • Message dinghy = Mesaj botu
 • Meteor pod = Meteor kapsülü
 • Meteor-class Q-Carrier = Meteor-sınıfı Q-Kurye
 • MG-100 StarFortress SF-17 = MG-100 YıldızKalesi SF-17
 • MHU-6e Mobile Habitation Unit = MHU-6e Mobil Mesken Birimi
 • Miid ro'ik = Miid ro'ik
 • Millennium fighter = Binyıl savaşçısı
 • Mindabaal Custom = Mindabaal Özel
 • Minelayer (starship type) = Mayın gemisi (yıldız gemisi türü)
 • Mining barge = Madencilik mavnası
 • Mining Barque = Madencilik Barkosu
 • Mining Explorer = Madencilik Keşifcisi
 • Mining Guild cutter = Madencilik Loncası kesicisi
 • Mining Guild Freighter = Madencilik Loncası Yük Gemisi
 • Mining scow = Madencilik salapuryası
 • Ministry-class orbital shuttle = Bakanlık-sınıfı yörüngesel mekik
 • Minstrel-class space yacht = Ozan-sınıfı uzay yatı
 • Missile Boat = Füze botu
 • Missile cruiser = Füze krüvazörü
 • Miy'til assault bomber = Miy'til taarruz bombacısı
 • Miy'til starfighter = Miy'til yıldız savaşçısı
 • MK I bulk transport = MK I büyük nakliye
 • Mk IX Orbital Maintenance Depot = Mk IX Yörüngesel Bakım Durağı
 • MK-4 freighter = MK-4 yük gemisi
 • Mk. VII advanced interceptor = Model VII gelişmiş avcı gemisi
 • ML-39 Brute Patrol Ship = ML-39 Zalim Devriye Gemisi
 • Mneffe-class Superluminal = Mneffe-sınıfı Süperlüminal
 • Mobile astromech repair station = Mobil astromekanik tamir istasyonu
 • Mobile munitions complex = Mobil cephane kompleksi
 • Mobile repair base = Mobil tamir üssü
 • MOD-17 container freighter = MOD-17 konteyner yük gemisi
 • Model 11-S Space Yacht = Model 11-S Uzay Yatı
 • Model 47 Spitrolighter = Model 47 Spitromavna
 • Model CEC Class-1 = Model CEC Sınıf-1
 • Model Eleven Corellian transport shuttle = Model On Bir Corellia nakliye mekiği
 • Modified Strike Cruiser = Modifiye Saldırı Kruvazörü
 • Modular conveyor = Modüler konveyör
 • Modular taskforce cruiser = Modüler görev gücü krüvazörü
 • Mon Calamari ceremonial ship = Mon Kalamari kutlama gemisi
 • Mon Calamari fighter = Mon Kalamari savaşçısı
 • Mon Calamari heavy carrier = Mon Kalamari ağır kuryesi
 • Mon Calamari Star Cruiser (stocky) = Mon Kalamari Yıldız Kruvazörü (tıknaz)
 • Mon Calamari Star Cruiser = Mon Kalamari Yıldız Krüvazörü
 • Monarch-class cargo ship = Monarşi-sınıfı kargo gemisi
 • Monoshuttle = Monomekik
 • Montura-class shuttle = Montura-sınıfı mekik
 • Moonspeeder = Aysüratçisi
 • Moraysian cruiser = Moraysi kruvazörü
 • Moraysian shuttle = Moraysi mekiği
 • MorningStar-A starfighter = GünYıldızı-A yıldız savaşçısı
 • MorningStar-B starfighter = GünYıldızı-B yıldız savaşçısı
 • MorningStar-C starfighter = GünYıldızı-C yıldız savaşçısı
 • MPO-1400 Star Cruiser = MPO-1400 Yıldız Kruvazörü
 • MRX-BR Pacifier = MRX-BR Ara Bulucu
 • MT dropship = MT indirme gemisi
 • MT/191 drop-ship = MT/191 indirme gemisi
 • Mu-2 long range shuttle = Mu-2 uzun mesafeli mekik
 • Mu-3 Shuttle = Mu-3 Mekik
 • Mu-class shuttle (Model 1) = Mu-sınıfı mekik (Model 1)
 • Mu-class shuttle = Mu-sınıfı mekik
 • Mu-type shuttle = Mu-türü mekik
 • Multi-Altitude Assault Transport = Çok Rakımlı Taarruz Nakliyesi
 • Multi-environment Space Boat = Çoklu Ortam Uzay Botu
 • Multi-Troop Transport = Çoklu Asker Nakliyesi
 • Munifex-class light cruiser = Munifex-sınıfı hafif kruvazör
 • Munificent-class = Cömert-sınıfı
 • Munificent-class command, control, and communications frigate = Cömert-sınıfı komuta, kontrol ve iletişim fırkateyni
 • Munificent-class star frigate = Cömert-sınıfı yıldız fırkateyni
 • Muurian transport = Muuria nakliyesi
 • Mynock-class assault boat = Mynock-sınıfı taarruz botu
 • N-1 series = N-1 serisi
 • N-1 starfighter = N-1 yıldız gemisi
 • N-1 starfighter = N-1 yıldız savaşçısı
 • N-1L Light Starfighter = N-1L Hafif Yıldız Savaşçısı
 • N-1T Advanced Starfighter = N-1T Gelişmiş Yıldız Savaşçısı
 • N-X Police Cruiser = N-X Polis Krüvazörü
 • Naboo freighter = Naboo yük gemisi
 • Naboo Royal Lifter = Naboo Kraliyet Vinci
 • Naboo Royal Starship = Naboo Kraliyet Yıldız Gemisi
 • Naboo Spacelines StarSpeeder 1000 = Naboo Uzayhatları YıldızSüratçisi 1000
 • Nagai corvette = Nagai korveti
 • Nagai frigate = Nagai fırkateyni
 • Nagai slave ship = Nagai köle gemisi
 • Nallastian V-wing = Nallastia V-wing
 • Namana-class light cruiser = Namana-sınıfı hafif kruvazör
 • Nantex-class territorial defense starfighter = Nantex-sınıfı bölgesel savunma yıldız savaşçısı
 • Nantex-class territorial defense starfighter = Nantex-sınıfı bölgesel savunma yıldız savaşçısı
 • Nargi-class pursuit frigate = Nargi-sınıfı takip fırkateyni
 • Nau'ur-class yacht = Nau'ur-sınıfı yat
 • NB-1 Royal Bomber = NB-1 Kraliyet Bombacısı
 • NB-1S Royal Bomber = NB-1S Kraliyet Bombacısı
 • NB-1T Royal Bomber = NB-1T Kraliyet Bombacısı
 • Nebula-class freighter = Nebula-sınıfı yük gemisi
 • Nebula-class Star Destroyer = Nebula-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Nebulon-B Support Refit = Nebulon-B Destek Refiti
 • Nebulon-B2 frigate = Nebulon-B2 fırkateyn
 • Nebulon-C escort frigate = Nebulon-C eskort fırkateyni
 • Nebulon-C escort frigate = Nebulon-C eskort fırkateyni
 • Nebulon-K = Nebulon-K
 • Needle fighter = İğne savaşçısı
 • Neimoidian transport = Neimoidia nakliyesi
 • Nella 342 light freighter = Nella 342 hafif yük gemisi
 • Nemesis-class gunship = Düşman-sınıfı silah gemisi
 • Nemesis-class patrol ship = Nemesis-sınıfı devriye gemisi
 • Neo-Crusader Q-Carrier = Neo-Seferci Q-Kurye
 • Nest ship = Yuva gemisi
 • Nestt-class light freighter = Nestt-sınıfı hafif yük gemisi
 • Neutralizer-class bomber = Nörtleştirici-sınıfı bombacı
 • Neutron Star-class = Nötron Yıldızı-sınıfı
 • Neutron Star-class bulk cruiser = Nötron Yıldızı-sınıfı cüsse kruvazörü
 • Neutron Star-class bulk cruiser carrier conversion = Nötron Yıldızı-sınıfı cüsse kruvazör kurye dönüşümü
 • New Class Modernization Program = Yeni Sınıf Çağdaşlaştırma Programı
 • New Republic Correctional Transport = Yeni Cumhuriyet Islah Nakliyesi
 • New Republic Cruiser = Yeni Cumhuriyet Kruvazörü
 • Night Buzzard = Gece Şahini
 • Nightdragon man-of-war = Gece Ejderi menovarı
 • Nighthawk fighter = Geceşahini savaşçısı
 • Nikardun Battle Dreadnought = Nikardun Savaş Dretnotu
 • Nikardun blockade frigate = Nikardun abluka fırkateyni
 • Nikardun destroyer = Nikardun destroyeri
 • Nikardun gunboat = Nikardun gambotu
 • Nivex-class starfighter = Nives-sınıfı yıldız savaşçısı
 • NK-Witell-class freighter = NK-Witell-sınıfı yük gemisi
 • Nomad Four = Göçebe Dört
 • Nonvideor-class minelayer = Nonvideor-sınıfı mayın gemisi
 • Nova-class battle cruiser = Nova-sınıfı savaş kruvazörü
 • NovaDive = NovaDalışı
 • NovaSword = NovaKılıcı
 • NovaSword Space Superiority Fighter = NovaKılıç Uzay Üstünlüğü Savaşçısı
 • NR2 gully jumper = NR2 kanal zıplayıcısı
 • Nssis-class Clawcraft = Nssis-sınıfı Pençegemisi
 • NTB-630 naval bomber = NTB-630 donanma bombacısı
 • Nu-class attack shuttle = Nu-sınıfı saldırı mekiği
 • Nu-class attack/transport shuttle = Nu-sınıfı saldırı/nakliye mekiği
 • Nuffin freighter = Nuffin yük gemisi
 • Nukoy freighter = Nukoy yük gemisi
 • Nune-class Imperial shuttle = Nune-sınıfı İmparatorluk mekiği
 • Nyubba-class cargo barge driver = Nyubba-sınıfı kargo mavna sürücüsü
 • Octofoil = Oktofolyo
 • Odionate gunship = Silah gemisi
 • Odionate planetary gunship = Odionate gezegensel silah gemisi
 • Oevvaor Jet Catamaran = Oevvaor Jet Katamaranı
 • Omega-class freighter = Omega-sınıfı yük gemisi
 • Omicron Hunter-21X = Omicron Avcısı-21X
 • Omicron-class attack shuttle = Omicron-sınıfı saldırı mekiği
 • Onager-class = Mancınık-sınıfı
 • Onager-class Star Destroyer = Mancınık-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Onderon warbeast transport = Onderon savaşcanavarı nakliye
 • One Man Submersible Devilfish = Tek Kişilik Dalgıç Şeytanbalığı
 • Oracaian customs frigate = Oracaia gümrük fırkateyni
 • Orb-wing = Küre-kanat
 • Orb-wing = Kürekanat
 • Orbit-hopper = Yörünge zıplayıcı
 • Orbital jumper = Yörüngesel zıplayıcı
 • Orbital service shuttle 23K = Yörüngesel hizmet mekiği 23K
 • Orbital space tug = Yörüngesel uzay çekicisi
 • Orbiting Command Ship = Yörünge Komuta Gemisi
 • Orca-class freighter = Orka-sınıfı yük gemisi
 • Ore hauler = Maden taşıyıcısı
 • OreDigger = CevherKazıcı
 • Organic space vessel = Organik uzay gemisi
 • Orion-style spacecraft = Orion-stili uzay gemisi
 • Os-1 Arsenal Loadout = Os-1 Cephane Mühimmatı
 • Oubliette-class transport = Zindan-sınıfı nakliye
 • Oubliette-class transport = Zindan-sınıfı nakliye
 • Out System Scout Vessel = Sistem Dışı Kaşif Gemisi
 • Outland TIE fighter = Dış Bölge TIE savaşçısı
 • Outland TIE fighter = Dışbölge TIE savaşçısı
 • Outrider-class cruiser = Eskort Binici-sınıfı krüvazör
 • Outward Bound = Dışsal Seyahat
 • Owool Interceptor = Owool Avcı Gemisi
 • Paataatus enhanced cruiser = Paataatus geliştirilmiş kruvazörü
 • Paataatus fighter = Paataatus savaşçısı
 • Paataatus heavy frigate = Paataatus ağır fırkateyni
 • Paataatus warship = Paataatus savaş gemisi
 • Pacifier-class = Uzlaştırıcı-sınıfı
 • Pacifier-class assault boat = Barışgetiren-sınıfı taarruz botu
 • Pacifier-class sector patrol cruiser = Barışgetiren-sınıfı sektör devriye krüvazörü
 • Padawan Academic Cruiser = Padawan Akademik Kruvazörü
 • Paladin-class corvette = Paladin-sınıfı korvet
 • Pantolomin cruiser = Pantolomin kruvazörü
 • Paskla-class cruiser = Paskla-sınıfı kruvazör
 • Passenger ferry = Yolcu feribotu
 • Passenger freighter = Yolcu yük gemisi
 • Passenger launch = Yolcu indirici
 • Passenger liner = Yolcu gemisi
 • Pathfinder (Jedi) = Yolbulucu (Jedi)
 • Pathfinder-class scout ship = Yolbulucu-sınıfı kaşif gemi
 • Patrol barge = Devriye mavnası
 • Patrol boat = Devriye botu
 • Patrol cruiser = Devriye krüvazörü
 • Patrol lighter = Devriye mavnası
 • Patrol X-wing = Devriye X-wing
 • PB-950 patrol boat = DB-950 devriye botu
 • PCL 27 = PCL 27
 • Peacekeeper (starship) = Arabulucu (yıldız gemisi)
 • Peacemaker-class cruiser = Uzlaştırıcı-sınıfı kruvazör
 • Pelagia Duplex Command Assault Gunship = Pelagia Dubleks Komuta Taarruz Silah Gemisi
 • Pellaeon-class Star Destroyer = Pellaeon-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Pelta-class Assault Ship = Pelta-sınıfı Taarruz Gemisi
 • Pelta-class Command Cruiser = Pelta-sınıfı Komuta Kruvazörü
 • Pelta-class frigate = Pelta-sınıfı fırkateyn
 • Pelta-class Medical Frigate = Pelta-sınıfı Tıbbi Fırkateyn
 • Pelta-class strike frigate = Pelta-sınıfı saldırı fırkateyni
 • Pelta-class Transport Frigate = Pelta-sınıfı Nakliye Fırkateyni
 • Penumbra-1 shattersprite = Penumbra-1 kırıkruh
 • Peregrine-class star yacht = Gökdoğan-sınıfı yıldız yatı
 • Personal Luxury Yacht 3000 = Kişisel Lüks Yat 3000
 • Petite Opu-Yacht = Minyon Opu-Yat
 • Pho-V fighter = Pho-V savaşçı
 • Phoebos-class starfighter = Phoebos-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Phraetiss system patrol cruiser = Phraetiss sistemi devriye krüvazörü
 • Pinnacle-class luxury ship = Zirve-sınıfı lüks gemi
 • Pinook fighter = Pinook savaşçısı
 • Pipefighter = Borusavaşçı
 • Pirate attack freighter = Korsan saldırı yük gemisi
 • Pitareeze Cruiser = Pitareeze krüvazörü
 • Planet-hopper = Gezegen Zıplayıcı
 • Planetary command ship = Gezegensel komuta gemisi
 • Planetary Defender starfighter = Gezegensel Savunucu yıldız savaşçısı
 • Platoon Attack Craft = Müfreze Saldırı Gemisi
 • Pleasure cruiser = Zevk krüvazörü
 • Plug-6 heavy fighter = Tıpa-6 ağır savaşçı
 • Pocket Patrol Boat = Cep Devriye Botu
 • Podracer = Pod yarışçısı
 • Pommrio cruiser = Pommrio kruvazörü
 • Porax-38 starfighter = Porax-38 yıldız savaşçısı
 • Porter-class transport = Yükçü-sınıfı nakliye
 • Praetor II-class ship = Pretor II-sınıfı gemi
 • Praetor Mark II-class battlecruiser = Pretor Model II-sınıfı savaş kruvazörü
 • Praetor-class battlecruiser = Pretor-sınıfı savaş kruvazörü
 • Praetor-class Star Battlecruiser = Pretor-sınıfı Yıldız Savaş Kruvazörü
 • Praetorian-class frigate = Praetorian-sınıfı fırkateyn
 • Predator I = Yırtıcı I
 • Predator-class fighter = Yırtıcı-sınıfı savaşçı
 • Predator-class gunship = Yırtıcı-sınıfı silah gemisi
 • Predator-class warship = Yırtıcı-sınıfı savaş gemisi
 • Pressure tank = Basınç tankı
 • Preybird-class starfighter = Avcıkuş-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Priestship = Papaz gemisi
 • Prison barge = Hapishane mavnası
 • Prison ship = Hapishane gemi
 • Prison-tug = Hapishane çekicisi
 • Prison-tug = Hapishane-çekici
 • Probe-Mate hyperspace pod = Araştırma-Dostu hiperuzay kapsülü
 • Procurator-class Star Battlecruiser = Procurator-sınıfı Yıldız Savaş Kruvazörü
 • Procursator-class Star Destroyer = Procursator-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Proficient-class light cruiser = Usta-sınıfı hafif kruvazör
 • Profundity = Derinlik
 • Project Stardust = Yıldıztozu Projesi
 • Prospecting scow = Araştırma salapuryası
 • Prosperity-class Customs Cruiser = Refah-sınıfı Gümrük Kruvazörü
 • Protactinian Bomber = Protactinian Bombacı
 • Protector StarSpeeder = Koruyucu YıldızSüratçisi
 • Prototype B6 = Prototip B6
 • Providence-class = Öngörü-sınıfı
 • Providence-class Carrier = Öngörü-sınıfı Kurye
 • Providence-class carrier/destroyer = Öngörü-sınıfı kurye/destroyer
 • Providence-class Dreadnought = Öngörü-sınıfı Dretnot
 • Prowler-class reconnaissance vessel = Sinsi-sınıfı keşif gemisi
 • PT-7 starfighter = PT-7 yıldız savaşçısı
 • PTB-625 planetary bomber = PTB-625 gezegensel bombacı
 • PTR-3 Vedette = PTR-3 Gözcü
 • PTV-2100 Incarcerator = PTV-2100 Hapsedici
 • Pulsar Station = Pulsar İstasyonu
 • Punworcca 116-class interstellar sloop = Punworcca 116-sınıfı yıldızlararası şalupa
 • Purgatory-class prison ship = Araf-sınıfı hapishane gemisi
 • Pursuer-class enforcement ship = Kovalayıcı-sınıfı infaz gemisi
 • Pursuer-class enforcer = Kovalayıcı-sınıfı infazcı
 • Pursuit-class light cruiser = Takip-sınıfı hafif kruvazör
 • Pyke patrol ship = Pyke devriye gemisi
 • Pythar-class Imperial shuttlecraft Pythar-sınıfı İmparatorluk mekikgemisi = Pythar-class Imperial shuttlecraft Pythar-sınıfı İmparatorluk mekikgemisi
 • Qaz-class Star Destroyer = Qaz-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Qektoth attack cruiser = Qektoth saldırı kruvazörü
 • Qektoth Confederation starfighter = Qektoth Konfederasyonu yıldız savaşçısı
 • Quarantine Enforcement Cruiser = Karantina İnfaz Krüvazörü
 • Quartermaster-class supply carrier = Serdümen-sınıfı tedarik kuryesi
 • Quasar Fire I-class Cruiser-Carrier = Yıldız Ateşi I-sınıfı Kruvazör-Kurye
 • Quasar Fire II-class Cruiser-Carrier = Yıldız Ateşi II-sınıfı Kruvazör-Kurye
 • Quasar Fire-class = Yıldız Ateşi-sınıfı
 • Quasar Fire-class bulk cruiser = Yıldız Ateşi-sınıfı cüsse kruvazörü
 • Quasar Fire-class cruiser-carrier = Yıldız Ateşi-sınıfı kruvazör-kurye
 • R-22 Spearhead = R-22 Mızrakbaşı
 • R-22 Spearhead starfighter = R-22 Mızrakbaşı yıldız savaşçısı
 • R-28 starfighter = R-28 yıldız savaşçısı
 • R-41 Starchaser = R-41 Yıldızkovalayıcı
 • R-42 Starchaser = R-42 Yıldızkovalayıcı
 • R-Duba gunship = R-Duba silah gemisi
 • R60 T-wing interceptor = R60 T-wing avcı gemisi
 • Raider I-class corvette = Yağmacı I-sınıfı korvet
 • Raider II-class corvette = Yağmacı II-sınıfı korvet
 • Raider-class = Yağmacı-sınıfı
 • Raider-class corvette = Yağmacı-sınıfı korvet
 • Rainhawk-class shuttle = Yağmurşahini-sınıfı mekik
 • Rainhawk-class transport = Yağmurşahini-sınıfı nakliye
 • Rakata landing craft = Rakata çıkartma gemisi
 • Rakata mobile indoctrination center = Rakata mobil telkin merkezi
 • Rakatan ship = Rakata gemisi
 • Rakatan starfighter = Rakata yıldız savaşçısı
 • Ralltiiri Light Freighter = Ralltiiri Hafif Yük Gemisi
 • Rampart Mark Four = Rampart Model Dört
 • Ranger-class gunship = Korucu-sınıfı silah gemisi
 • Razor Assault Ship = Jilet Taarruz Gemisi
 • Razor-class = Ustura-sınıfı
 • Razor-class frigate = Jilet-sınıfı fırkateyn
 • Razor-class starfighter = Jilet-sınıfı yıldız savaşçısı
 • RC-2 Twilight scoutship = RC-2 Alacakaranlık kaşif gemisi
 • Re-entry capsule = Tekrar giriş kapsülü
 • Rebel Alliance Transport = Asi Birliği Nakliyesi
 • Rebel smuggling ship = Asi kaçakçılım gemisi
 • Rebel speeder = Asi süratçi
 • Reclamation cruiser = Islah krüvazörü
 • Recusant-class = Muhalif-sınıfı
 • Recusant-class light destroyer = Muhalif-sınıfı hafif destroyer
 • Recusant-class Support Destroyer = Muhalif-sınıfı Destek Destroyeri
 • Redshift = Kırmızıvardiya
 • Redthorn-class scout ship = Kırmızıdiken-sınıfı kaşif gemi
 • Refinery ship = Rafineri gemisi
 • Refueling tanker = Yakıt İkmali tankeri
 • Regulator X-Q2 System Patrol Cruiser = Regülatör X-Q2 Sistem Devriye Krüvazörü
 • Rejuvenator-class Star Destroyer = Yenileyici-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Remote scout module = Uzaktan kontrollü kaşif modülü
 • Rendaran-class assault shuttle = Rendaran-sınıfı taarruz mekiği
 • Rendili Dreadnaught = Rendili Dretnot
 • Republic battlecruiser = Cumhuriyet savaşkrüvazörü
 • Republic battleship (Great Sith War) = Cumhuriyet muharebegemisi (Büyük Sith Savaşı)
 • Republic command ship = Cumhuriyet komuta gemisi
 • Republic escape pod = Cumhuriyet kaçış kapsülü
 • Republic executive shuttle = İdari Cumhuriyet mekiği
 • Republic Fleet Auxiliary Support Vessel = Cumhuriyet Filosu Yardımcı Destek Gemisi
 • Republic freighter = Cumhuriyet yük gemisi
 • Republic light assault cruiser = Cumhuriyet hafif tarruz krüvazörü
 • Republic medical ship = Tıbbi Cumhuriyet gemisi
 • Republic police gunship = Cumhuriyet polis silah gemisi
 • Republic shuttle (Mandalorian Wars) = Cumhuriyet mekiği (Mandalor Savaşları)
 • Republic space tug = Cumhuriyet uzay çekicisi
 • Republic Starship = Cumhuriyet Yıldız Gemisi
 • Republic transport ship = Cumhuriyet nakliye gemisi
 • Republic transport shuttle = Cumhuriyet nakliye mekiği
 • Republic-class = Cumhuriyet-sınıfı
 • Republic-class cruiser = Cumhuriyet-sınıfı krüvazör
 • Republic-class Star Destroyer = Cumhuriyet-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Repulsorcraft = Tepmeli itici taşıtı
 • Rescue frigate = Kurtarma fırkateyni
 • Resistance shuttle = Direniş mekiği
 • Resistance transport = Direniş nakliyesi
 • Resistance transport pod = Direniş nakliye kapsülü
 • Respite-4 escape pod = Erteleme-4 kaçış kapsülü
 • Respite-8 escape pod = Erteleme-8 kaçış kapsülü
 • Resurgent-class = Dirilmiş-sınıfı
 • Resurgent-class Star Destroyer = Diriliş-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • RGC-6b escape pod = RGC-6b kaçış kapsülü
 • Rho-1 Limulus-class courier = Rho-1 Limulus-sınıfı kurye
 • Rho-class shuttle = Rho-sınıfı mekik
 • RHTT-6 transport = RHTT-6 nakliye
 • Rigger-class = Sapancı-sınıfı
 • Rihkxyrk assault fighter = Kihkxyrk taarruz savaşçısı
 • Rin Assid Bulk Hauler = Rin Assid Hacim Taşıyıcısı
 • RK-720 Light Freighter = RK-720 Hafif Yük Gemisi
 • RM-09 Alliance shuttle = RM-09 Birlik mekiği
 • Robot ramship = Robot koçbaşıgemi
 • Robotic cargo ship = Robotik kargo gemisi
 • Rocket booster = Roket hızlandırıcı
 • Rocket ship = Roket gemi
 • Rocket-jumper troopship = Roket zıplayıcı askergemisi
 • Rodian skip-trawler = Rodia taşıyıcı trol teknesi
 • Rogue-class = Serseri-sınıfı
 • Rogue-class Porax-38 starfighter = Haydut-sınıfı Porax-38 yıldız savaşçısı
 • Rogue-class Porax-38 starfighter = Serseri-sınıfı Porax-38 yıldız savaşçısı
 • Rogue-class starfighter = Haydut-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Ronto-class transport = Ronto-sınıfı nakliye
 • Royal Fortune-class light clipper = Asil Talih-sınıfı hafif kırpıcı
 • Royal Yvarema scout ship = Kraliyet Yvarema kaşif gemi
 • Rulaarian pleasure yacht = Rulaarian zevk yatı
 • RX4 Patrol Ship = RX4 Devriye Gemisi
 • Rycrit-class = Rycrit-sınıfı
 • Ryuni-Tantine Vita-Liner = Ryuni-Tantine Vita-Yolcu Gemisi
 • RZ-1 A-wing interceptor = RZ-1 A-wing avcı gemisi
 • RZ-1 A-wing interceptor = RZ-1 A-wing avcı gemisi
 • RZ-1T trainer = RZ-1T talim gemisi
 • RZ-2 A-wing interceptor = RZ-2 A-wing avcı gemisi
 • RZ-2 A-wing interceptor = RZ-2 A-wing avcı gemisi
 • RZ-52 Dekard transport = RZ-52 Dekard nakliye
 • S-100 Stinger-class starfighter = S-100 İğne-sınıfı yıldız savaşçısı
 • S-12 Blackbolt = S-12 Karacıvata
 • S-13 Sting = S-13 Izdırap
 • S-161 "Stinger" XL = S-161 "İğne" XL
 • S-250 Chela-class starfighter = S-250 Kıskaç-sınıfı yıldız savaşçısı
 • S-46I Medium Scout Ship = S-46I Orta Boy Kaşif Gemi
 • S-class light star cruiser = S-sınıfı hafif yıldız krüvazörü
 • S-SC4 Bloodmark = S-SC4 Kanizi
 • S18 light freighter = S18 hafif yük gemisi
 • S40K Phoenix Hawk-class light pinnace = S40K Anka Şahini-sınıfı hafif filika
 • Sabaoth Defender = Sabaoth Savunucu
 • Sabaoth destroyer = Aziz destroyer
 • Sabaoth Frigate = Aziz Fırkateyn
 • Sabaoth starfighter = Aziz yıldız savaşçısı
 • Sabertooth-class assault/rescue vessel = Kılıçdiş-sınıfı taarruz/kurtarma gemisi
 • Sacheen-class light escort = Sacheen-sınıfı hafif eskort
 • Sail barge = Yelkenli mavna
 • Sailfish-class transport = Yelkenlibalık-sınıfı nakliye
 • Salon pod = Salon kapsülü
 • Salvage ship = Hurda gemisi
 • Salvation-class = Kurtuluş-sınıfı
 • Salvation-class Republic medical frigate = Kurtuluş-sınıfı tıbbi Cumhuriyet fırkateyni
 • Sandcrawler = Kum paletlisi
 • Sandonian 4XA Prensile Cruiser = Sandonian 4XA Prensile Krüvazör
 • Sanhedrim ship = Sanhedrim gemisi
 • Sarisa-class gunship = Sarisa-sınıfı silah gemisi
 • Saryabo IV Pinnace Scoutcraft = Saryabo IV Filika Kaşifgemi
 • Savage Star fighter = Vahşi Yıldız savaşçı
 • SC3000 freighter = SC3000 yük gemisi
 • Scanner ship = Tarıcı gemi
 • Scarab-class droid starfighter = Scarab-sınıfı droid yıldız savaşçısı
 • Scarab-class starfighter = Scarab-sınıfı yıldız savaşçısı
 • Scimitar assault bomber = Pala taarruz bombacısı
 • Scimitar Mark II = Pala Model II
 • Scimitar-class frigate = Pala-sınıfı fırkateyn
 • Scoop ship = Kepçe gemisi
 • Scout flyer = Kaşif uçucusu
 • Scout ship (TIE model) = Kaşif gemisi (TIE modeli)
 • Scout ship = Keşif gemisi
 • Scout vessel = Kaşif gemi/Legends TURENGE GÖNDERİLEN SÜRÜMDE LEGENDS KALDIRILACAK
 • ScragHull commando boat = İskeletGövde komuta botu
 • SCT Scout craft = KŞF Kaşif gemi
 • Scurrg H-6 Bomber = Scurrg H-6 Bombacı
 • Scurrg H-6 prototype bomber = Scurrg H-6 prototip bombacı
 • Scythe-class = Tırpan-sınıfı
 • Scythe-class bomber = Tırpan-sınıfı bombacı
 • Secutor-class Star Destroyer = Secutor-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Seeker (aircraft) = Arayıcı (gemi)
 • Seeker Transport = Arayıcı Nakliye
 • Sekotan Personal Starship = Sekot Kişisel Yıldız Gemisi
 • Selonian cone ship = Koni Selonia gemisi
 • Seltaya military courier ship = Seltaya askeri kurye gemisi
 • Seltaya-class fast courier = Seltaya-sınıfı hızlı kurye
 • Seltiss-1 caravel = Seltiss-1 karavela
 • Seltiss-2 caravel = Seltiss-2 karavela
 • Senate-class transport = Senato-sınıfı nakliye
 • Sentinel-class = Gözcü-sınıfı
 • Sentinel-class landing craft = Gözcü-sınıfı çıkartma gemisi
 • Separatist boarding craft = Ayrılıkçı aborda gemisi
 • Separatist bombardment ship = Ayrılıkçı bombalama gemisi
 • Separatist command shuttle = Ayrılıkçı komuta mekiği
 • Separatist cruiser = Ayrılıkçı krüvazörü
 • Separatist drop ship = Ayrılıkçı indirme gemisi
 • Separatist Gozanti-class cruiser = Ayrılıkçı Gozanti-sınıfı krüvazör
 • Separatist refueling ship = Ayrılıkçı ikmal gemisi
 • Separatist supply ship = Ayrılıkçı tedarik gemisi
 • Series IV picket ship = Seri IV nöbetçi gemi
 • Settie-class drop ship = Settie-sınıfı indirme gemisi
 • SGS-41B Comet Breaker = SGS-41B Kuyruklu Yıldız Kırıcı
 • SGS-45 Quarrel = SGS-45 Dalaşma
 • SGS-S1 Condor = SGS-S1 Akbaba
 • Sh'ner-class planetary assault carrier = Sh'ner-sınıfı gezegensel taarruz kuryesi
 • Shaadlar-type troopship = Shaadlar-tipi askergemisi
 • Shadow Droid = Gölge Droidi
 • Shadow Keeper = Gölge Koruyucu
 • Shamarok-class Herdship = Shamarok-sınıfı Sürügemisi
 • Shard-class capital ship = Parça-sınıfı ana muharebe gemisi
 • ShaShore-class frigate = ShaShore-sınıfı fırkateyn
 • Sheathipede-class transport shuttle = Sheathipede-sınıfı nakliye mekiği
 • Sheathipede-class Type B shuttle = Sheathipede-sınıfı Tip B mekik
 • Shekelesh-class freight gunship = Shekelesh-sınıfı yüklü silah gemisi
 • Shell-cracker prototype = Kabuk kırıcı prototip
 • Shepherd-class shuttle = Çoban-sınıfı mekik
 • Shielded Separatist craft = Kalkanlı Ayrılıkçı gemisi
 • Shieldship = Kalkangemi
 • Shifalan patrol ship = Shifala devriye gemisi
 • Shikaakwa Warship = Shikaakwa Savaş Gemisi
 • Shock Hauler 33 = Şok Çekici 33
 • Short haul freighter = Kısa çekici yük gemisi
 • Short Range Transit Shuttle SST-67 = Yakın Mesafe Transit Mekiği YMTM-67
 • Shree-class battle cruiser = Shree-sınıfı muharaba krüvazörü
 • Shuttle = Mekik
 • Shuttle 81572 = Mekik 81572
 • Shuttlebus = Mekikbüs
 • Sienar-Chall Utilipede Transport = Sienar-Chall Utilipede Nakliyesi
 • Sigma-class long-range shuttle = Sigma-sınıfı uzun mesafe mekiği
 • Sigma-class shuttle = Sigma-sınıfı mekik
 • Silver Coronet = Gümüş Taç
 • Silver-class light starship = Gümüş-sınıfı hafif yıldız gemisi
 • Simiyiar-class light freighter = Simiyiar-sınıfı hafif yük gemisi
 • Single Trooper Aerial Platform (STAP) = Tek Asker Hava Platformu (TAHP)
 • Sith Destroyer = Sith Destroyeri
 • Sith dreadnaught = Sith dretnot
 • Sith Dreadnaught cruiser = Sith Dretnot krüvazörü
 • Sith drop ship = Sith indirme gemisi
 • Sith escort gunship = Sith eskort silah gemisi
 • Sith fighter = Sith yük gemisi
 • Sith Meditation Sphere = Sith Meditasyon Çemberi
 • Sith personnel carrier = Kişisel Sith kuryesi
 • Sith starfighter = Sith yıldız savaşçısı
 • Sith-Imperial starfighter = Sith-İmparatorluk yıldız savaşçısı
 • Sith–Imperial attack ship = Sith-İmparatorluk saldırı gemisi
 • Skipray 24r Blastboat = Atlamahüzmesi 24r Patlamabotu
 • Skipship = Atlamagemisi
 • Skirmisher ship = Çatışmacı gemi
 • Skrilling salvage ship = Skrilling hurda gemisi
 • Sky Yards-class Herdship = Gök Tersaneleri-sınıfı Sürügemisi
 • Sky-mine delivery ship = Gökmayın teslimat gemisi
 • SkyBlind = GökKör
 • Skyfighter = GÖksavaşçısı
 • SkyHeist 43v = GökSoygun 43v
 • SkySlayer = GökKatledici
 • Skywatcher-class deep space scout ship = Gökİzleyici-sınıfı derin uzay keşif gemisi
 • Slaveship = Kölegemisi
 • Slayer ship = Ezici gemi
 • Sleeper pod = Uykucu kapsül
 • Sleeper ship = Uykucu gemi
 • Sleeper ship = Uykucu gemi
 • Sleight box = Aldatmaca kutusu
 • Sloop (warship) = Şalupa (savaş gemisi)
 • Small passenger ship = Küçük yolcu gemisi
 • Smelting vessel = Döküm gemisi
 • Snoopship = Hafiyegemi
 • Snubfighter = Kütsavaşçı
 • Solar Sailer = Güneş yelkenlisi
 • Solo-class combat freighter = Solo-sınıfı muharebe yük gemisi
 • Sorannan-class Star Destroyer = Sorannan-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Sovereign-class = Hükümdar-sınıfı
 • Sovereign-class Super Star Destroyer = Hükümdar-sınıfı Süper Yıldız Destroyeri
 • Space ARC Star Cruiser = Uzay ARK Yıldız Krüvazörü
 • Space gunship = Uzay silah gemisi
 • SpaceBantha-class freighter = UzayBantha-sınıfı yük gemisi
 • Spacecaster-class shuttle = Uzaydökümcü-sınıfı mekik
 • Spearhead droid = Mızrakbaşı droid
 • Spearpoint = Mızrakucu
 • Speeder = Süratçi
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Sphyrna-class = Çekiç-sınıfı
 • Sphyrna-class Hammerhead corvette = Sphyrna-sınıfı Çekiçbaş korvet
 • Spice freighter = Baharat yük gemisi
 • Spice tanker = Baharat tankeri
 • Spider Cruiser = Örümcek Krüvazör
 • Spinward-class tender = Spinward-sınıfı bakıcı
 • Spiral-class Assault Ship = Sarmal-sınıfı Taarruz Gemisi
 • Sprint-class rescue craft = Koşu-sınıfı kurtarma gemisi
 • Spy shuttle = Ajan mekiği
 • SS-19 cargo transport = SS-19 kargo nakliyesi
 • SS-39 Space Skiff = Uİ-39 Uzay İskifi
 • SS-54 assault ship = SS-54 taarruz gemisi
 • Stalwart-class light freighter = Yiğit-sınıfı hafif yük gemisi
 • Star Commuter 2000 = Yıldız Bilgisayarı 2000
 • Star Courier = Yıldız Kuryesi
 • Star Cruiser (Galactic Empire) = Yıldız Krüvazörü (Galaktik İmparatorluk)
 • Star Cruiser = Yıldız Kruvazörü
 • Star Destroyer = Yıldız Destroyeri
 • Star Destroyer = Yıldız Destroyeri
 • Star Dreadnought = Yıldız Dretnotu
 • Star Dreadnought = Yıldız Dretnotu
 • Star Saber XC-01 starfighter = Yıldız Kılıcı XC-01 yıldız savaşçısı
 • Starbolt-class Assault Carrier = Yıldızcıvatası-sınıfı Taarruz Kuryesi
 • Starcat-class Freighter = Yıldızkedisi-sınıfı Yük Gemisi
 • Stardestroyer = Yıldızdestroyeri
 • Starfighter = Yıldız savaşçısı
 • Starhawk shuttle = Yıldızşahini mekiği
 • Starhawk-class = Yıldızşahini-sınıfı
 • Starhawk-class battleship = Yıldızşahini-sınıfı muharebe gemisi
 • Starhawk-class Battleship Mark I = Yıldızşahini-sınıfı Muharebe Gemisi Model I
 • Starhawk-class Battleship Mark II = Yıldızşahini-sınıfı Muharebe Gemisi Model II
 • Starlight-class light freighter = Yıldızışığı-sınıfı hafif yük gemisi
 • Starmite = Yıldızakçesi
 • Starship = Yıldız gemisi
 • StarSpeeder 1000 = YıldızSüratçisi 1000
 • StarSpeeder 3000 = YıldızSüratçisi 3000
 • StarTrain = YıldızTreni
 • StarViper Mk. II = YıldızEngereği-sınıfı Mk. II
 • StarViper-class = YıldızEngereği-sınıfı
 • StarViper-class attack platform = YıldızEngereği-sınıfı saldırı platformu
 • Stathas-class freighter = Stathas-sınıfı yük gemisi
 • STC003 Starcrasher = STC003 Yıldızezici
 • Stella-class frigate = Stella-sınıfı fırkateyn
 • Storm Fleet destroyer = Kasırga Filo destroyeri
 • Stormdriver = Kasırgasürücü
 • Stormship = Kasırgagemi
 • Stormtrooper transport = Stormtrooper nakliyesi
 • Strike-class medium cruiser = Darbe-sınıfı orta krüvazör
 • Strikeship = Darbegemisi
 • SU 161 stock light freighter = SU 161 stok yük gemisi
 • SU-42RS Flashblind Aerial Reconnaissance Airspeeder = SU-42R Flaşkör Havasal Keşif Havasüratçisi
 • Subjugator-class = Boyun Eğdirici-sınıfı
 • Subjugator-class heavy cruiser = Boyun Eğdirici-sınıfı ağır krüvazör
 • Sullustan Cargo Freighter = Sullust Kargo Yük Gemisi
 • Super freighter = Süper yok gemisi
 • Super Star Destroyer = Süper Yıldız Destroyeri
 • Super Star Destroyer = Süper Yıldız Destroyeri
 • Super Star Destroyer prototype = Süper Yıldız Destroyeri prototipi
 • Super TIE/LN starfighter = Süper TIE/LN yıldız savaşçısı
 • Super-class Star Destroyer = Süper-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Supercruiser = Süperkrüvazör
 • Superfreighter = Süperyükgemisi
 • Supertanker fuel depot = Süper tank yakıt deposu
 • Supertanker fuel depot = Süpertanker yakıt deposu
 • Supply ship = İkmal gemisi
 • Surfeik cruiser = Surfeik krüvazör
 • Surronian Cruiser = Surron Krüvazörü
 • Survey Frigate = Araştırma Fırkateyni
 • Surveyor-class reconnaissance frigate = Araştırmayı-sınıfı keşif fırkateyni
 • Surveyor-class reconnaissance frigate = Mimar-sınıfı keşif fırkateyni
 • Svelte-class Imperial shuttle = Kıvrak-sınıfı İmparatorluk mekiği
 • Swarm-class battle droid = Akın-sınıfı savaş droidi
 • SX troop transport = SX asker nakliyesi
 • T-1 shuttle (Jedi Order) = T-1 mekik (Jedi Düzeni)
 • T-1 shuttle (Rebel Alliance) = T-1 mekik (Asi Birliği)
 • T-19 starfighter = T-19 yıldız savaşçısı
 • T-47 airspeeder = T-47 havasüratçisi
 • T-6 shuttle = T-6 mekik
 • T-65 Advanced X-wing starfighter = T-65 Gelişmiş X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65 X-wing starfighter = T-65 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65A2 X-wing starfighter = T-65A2 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65A3 X-wing starfighter = T-65A3 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65AC4 X-wing starfighter = T-65AC4 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65B X-wing starfighter = T-65B X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65C-A2 X-wing starfighter = T-65C-A2 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65D-A1 X-wing starfighter = T-65D-A1 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65XJ X-wing starfighter = T-65XJ X-wing yıldız savaşçısı
 • T-65XJ3 X-wing starfighter = T-65XJ3 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-70 X-wing starfighter = T-70 X-wing yıldız savaşçısı
 • T-95 Trainer = T-95 Talimci
 • T-class long-range personal cruiser = T-sınıfı kişisel uzun mesafe krüvazörü
 • Tagge battlecruiser = Tagge muharebe krüvazörü
 • Tapani-class assault frigate = Tapani-sınıfı taarruz fırkateyni
 • Tapani-class carrier = Tapani-sınıfı kurye
 • Taris Civil Authority police cruiser = Taris Sivil Otorite polis krüvazörü
 • Tatooine Transit StarSpeeder 1000 = Tatooine Transit YıldızSüratçisi 1000
 • Tavya-class armored picket = Tavya-sınıfı zırhlı nöbetçi
 • Taylander shuttle = Taylander mekik
 • Tech 4 PDV = Tek 4 PDG
 • Tector-class Star Destroyer = Tektör-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Tempest Zero = Fırtına Sıfır
 • Tempest Zero starfighter = Fırtına Sıfır yıldız savaşçısı
 • Temple-class heavy freighter - Tapınak-sınıfı ağır yük gemisi = Temple-class heavy freighter - Tapınak-sınıfı ağır yük gemisi
 • Terminus-class = Hudut-sınıfı
 • Terminus-class destroyer = Sınır-sınıfı destroyer
 • Thanium star-glaive = Thanium yıldız palası
 • Theta-class = Teta-sınıfı
 • Theta-class AT-AT barge = Teta-sınıfı AZ-NA mavnası
 • Theta-class barge = Teta-sınıfı mavna
 • Theta-class H-2 executive star shuttle = Teta-sınıfı H-2 idari yıldız mekiği
 • Theta-class T-1 vessel = Teta-sınıfı T-1 gemi
 • Theta-class T-2c shuttle = Teta-sınıfı T-2c mekik
 • Theta-class T-2c shuttle = Theta-sınıfı T-2c mekik
 • Thran-class vessel = Thran-sınıfı gemi
 • Thranta-class corvette = Thranda-sınıfı korvet
 • Thranta-class War Cruiser = Thranta-sınıfı Savaş Krüvazörü
 • TIE Advanced prototype = TIE Gelişmiş prototip
 • TIE Advanced v1 = TIE Gelişmiş v1
 • TIE Advanced v1 = TIE Gelişmiş x1
 • TIE Advanced x1 (modified) = TIE Gelişmiş x1 (modifiye)
 • TIE Advanced x1 = TIE Gelişmiş x1
 • TIE Advanced x1 = TIE Gelişmiş x1
 • TIE Advanced x7 = TIE Gelişmiş x7
 • TIE ap-1 = TIE ap-1
 • TIE Avenger = TIE İntikamcı
 • TIE Boarding Craft = TIE Aborda Gemisi
 • TIE Boarding Craft = TIE Çıkarma Aracı
 • TIE Bomber Mark 2 = TIE Bombacı Model 2
 • TIE Experimental M1 = TIE Deneysel M1
 • TIE Experimental M2 = TIE Deneysel M2
 • TIE Experimental M3 = TIE Deneysel M3
 • TIE Experimental M4 = TIE Deneysel M4
 • TIE Experimental M5 = TIE Deneysel M5
 • TIE fighter boat = TIE savaşçı botu
 • TIE fighter prototype = TIE savaşçı prototipi
 • TIE fighter prototype = TIE savaşçısı prototipi
 • TIE Heavy Bomber = TIE Ağır Bombacı
 • TIE infiltrator = TIE casus
 • TIE lander = TIE indirici
 • TIE lander = TIE inici
 • TIE Light Duty = TIE Hafif İş
 • TIE line = TIE hattı
 • TIE line = TIE hattı
 • TIE line = TIE serisi
 • TIE Oppressor = TIE Gaddar
 • TIE Reconnaissance Fighter = TIE Keşif Savaşçısı
 • TIE scout = TIE keşifci
 • TIE Sentinel = TIE Gözcü
 • TIE Series = TIE Serisi
 • TIE starfighter = TIE yıldız savaşçısı
 • TIE Subfighter = TIE Altsavaşçı
 • TIE training drone = TIE eğitim uçangözü
 • TIE training drone = TIE eğitim uçangözü
 • TIE whisper starfighter = TIE fısıltı yıldız savaşçısı
 • TIE-series = TIE-serisi
 • TIE/ad starfighter = TIE/gl yıldız savaşçısı
 • TIE/Ad x7 = TIE/Gl x7
 • TIE/ag "Aggressor" Starfighter = TIE/ag "Agresif" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/ag "Aggressor" Starfighter = TIE/sg "Saldırgan"
 • TIE/AG Aggressor starfighter = TIE/MV Mütecavizci yıldız savaşçısı
 • TIE/ba Baron Space Superiority Interceptor = TIE/ba Baron Uzay Üstünlüğü Avcı Gemisi
 • TIE/ba Baron Space Superiority Interceptor = TIE/ba Baron Uzay Üstünlüğü Avcı Gemisi
 • TIE/br boarding shuttle = TIE/çk aborda gemisi
 • TIE/ca "Punisher" Starfighter = TIE/ca "Cezalandırıcı" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/ca "Punisher" Starfighter = TIE/ca "Cezalandırıcı" Yıldız Savaşçısı
 • TIE/d "Defender" Multi-Role Starfighter = TIE/s "Savunucu" Çok Rollü Yıldız Savaşçısı
 • TIE/d "Defender" Multi-Role Starfighter = TIE/s "Savunucu" Çok Rollü Yıldız Savaşçısı
 • TIE/D automated starfighter = TIE/U otomatik yıldız savaşçısı
 • TIE/D Defender = TIE/S Savunucu
 • TIE/D Defender Elite = Elit TIE/S Savunucu
 • TIE/D Defender Elite = TIE/S Elit Savunucu
 • TIE/dg starfighter = TIE/dg yıldız savaşçısı
 • TIE/dg starfighter = TIE/hç yıldız savaşçısı
 • TIE/es assault shuttle = TIE/es taarruz mekiği
 • TIE/es assault shuttle = TIE/kd taarruz mekiği
 • TIE/fc = TIE/yk
 • TIE/fc starfighter = TIE/yk yıldız savaşçısı
 • TIE/fo = TIE/yd
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/id uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/id uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/fo space superiority fighter = TIE/ök uzay üstünlüğü savaşçı
 • TIE/gt = TIE/kh
 • TIE/gt starfighter = TIE/kh yıldız savaşçısı
 • TIE/HU Hunter multi-role starfighter = TIE/AC Avcı çok rollü yıldız savaşçısı
 • TIE/IN interceptor = TIE/AV avcı gemisi
 • TIE/IN interceptor = TIE/AV avcı gemisi
 • TIE/IN interceptor = TIE/IN avcı gemisi
 • TIE/IT Interdictor starfighter = TIE/YK Yasaklayıcı yıldız savaşçısı
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/ht uzay üstünlüğü yıldız savaşçısı
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/ln uzay üstünlüğü yıldız savaşçısı
 • TIE/ln space superiority starfighter = TIE/ln uzay üstünlüğü yıldız savaşçısı
 • TIE/LN starfighter = TIE/LN yıldız savaşçısı
 • TIE/mg Mining Guild starfighter = TIE/ml Madencilik Loncası yıldız savaşçısı
 • TIE/ph "Phantom" Multi-Role Stealth Starfighter = TIE/fn "Fantom" Çok Rollü Gizlilik Yıldı Savaşçısı
 • TIE/rb heavy starfighter = TIE/tv ağır yıldız savaşçısı
 • TIE/rc = TIE/kf
 • TIE/rp Reaper attack lander = TIE/bç saldırı çıkarması
 • TIE/rp Reaper attack lander = TIE/rp Biçici saldırı indiricisi
 • TIE/rpt starfighter = TIE/yt yıldız savaşçısı
 • TIE/sa bomber = TIE/kt bombacı
 • TIE/sa bomber = TIE/kt bombacı
 • TIE/sf = TIE/ök
 • TIE/sf space superiority fighter = TIE/ök uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/sf space superiority fighter = TIE/us uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/sh shuttle = TIE/me mekik
 • TIE/sh shuttle = TIE/mk mekik
 • TIE/sh VIP shuttle = TIE/mk VIP mekik
 • TIE/sk x1 experimental air superiority fighter = TIE/db x1 deneysel hava üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/sk x1 experimental air superiority fighter = TIE/sk x1 deneysel hava üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/sr = TIE/sr
 • TIE/vn space superiority fighter = TIE/vn uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/vn space superiority fighter = TIE/vn uzay üstünlüğü savaşçısı
 • TIE/wi Interceptor = TIE/fs Avcı Gemisi
 • TIE/wi modified interceptor = TIE/fs modifiye avcı gemisi
 • TIE/wi modified interceptor = TIE/wi modifiye avcı gemisi
 • TIE/x2 starfighter = TIE/x2 yıldız savaşçısı
 • TIE/x3 starfighter = TIE/x3 yıldız savaşçısı
 • TL-1200 transport = TL-1200 nakliye
 • TL-1800 freighter = TL-1800 yük gemisi
 • TL-series = TL-serisi
 • Tof bulk cruiser = Tof cüsse krüvazörü
 • Togorian heavy cruiser = Togoria ağır krüvazör
 • Ton-Falk-class escort carrier = Ton-Falk-sınıfı eskort kurye
 • Torpedo Sphere = Torpido Çemberi
 • Trade Federation Cruiser (Second Battle of Lok) = Ticaret Federasyonu Krüvazörü (İkinci Lok Savaşı)
 • Trade Federation droid bomber = Ticaret Federasyonu droid bombacısı
 • Trade Federation Dropship = Ticaret Federasyonu İndirme Gemisi
 • Trade Federation escort cruiser = Ticaret Federasyonu eskort krüvazörü
 • Trade Federation Freighter = Ticaret Federasyonu Yük Gemisi
 • Trade Federation probe pod = Ticaret Federasyonu sonda kapsülü
 • Trade Federation repair ship = Ticaret Federasyonu tamir gemisi
 • Trade Federation scow = Ticaret Federasyonu salapuryası
 • Trade Federation ship (Sith world) = Ticaret Federasyonu gemisi (Sith dünyası)
 • Trade Federation shuttle = Ticaret Federasyonu mekiği
 • Trade Federation Superfreighter = Ticaret Federasyonu Süper Yük Gemisi
 • Trade Federation Troop Transport = Ticaret Federasyonu Asker Nakliyesi
 • Traffic Interdiction Vessel = Trafik Engelleme Gemisi
 • Tramp freighter = Basma yük gemisi
 • Trandoshan dropship = Trandosha indirme gemisi
 • Transport = Nakliye
 • Transport 22 = Nakliye 22
 • Treadspeeder = Pedallı süratçi
 • Treadspeeder bike = Pedallı süratçisiklet
 • Trenchant-class cruiser = Keskin-sınıfı krüvazör
 • Trexler 906 Armored Marauder = Trexler 906 Zırhlı Yağmacı
 • Tri-Mark VII Interceptor = Tri-Model VII Avcı Gemisi
 • Tri-Scythe-class frigate = Üç-Tırpan-sınıfı fırkateyn
 • Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter = Tri-Kanat S-91x Pegasus Yıldız Savaşçısı
 • Tri-wing shuttle = Üç-kanat mekik
 • Tribune-class shuttle = Tribün-sınıfı mekik
 • Triumph-class fighter = Zafer-sınıfı yük gemisi
 • Troop carrier = Asker kuryesi
 • Troop transport = Asker nakliyesi
 • Troopship = Asker gemisi
 • Trundle-freighter ship = Yuvarlama-yük gemisi
 • TSMEU-6 personal wheel bike = TSMEU-6 kişisel tekerlekli bisiklet
 • Tsukkian water freighter = Tsukkia su taşıma gemisi
 • Turbodyne 1220 drop ship = Turbodyne 1220 çıkarma gemisi
 • Turbulent-class = Türbülans-sınıfı
 • Turbulent-class Star Destroyer = Türbülans-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Turtle Tanker = Kaplumbağa Tankeri
 • Twin Ion Engine starfighter = İkiz İyon Motor yıldız savaşçısı
 • Twin-pod paracapsule = İkiz kapsül parakapsül
 • TX-65 X-wing starfighter = TX-65 X-wing yıldız savaşçısı
 • TYE-wing = TYE-wing
 • Type II Orbital Repair Yard = Tip II Yörüngesel Tamir Avlusu
 • TZ-15 shuttle = TZ-15 mekik
 • TZ-6 executive shuttle = TZ-6 idari mekik
 • U-55 orbital loadlifter = U-55 yörüngesel yük taşıyıcı
 • Ubrikkian Frigate = Ubrikkia Fırkateyni
 • Ubrikkian Industries = Ubrikkian Endüstrileri
 • Ubrikkian star yacht = Ubrikkia yıldız yatı
 • Umbaran starfighter = Umbara yıldız savaşçısı
 • Umbaran support ship = Umbara destek gemisi
 • Unidentified Alliance starfighter = Tanımlanamayan Birlik yıldız savaşçısı
 • Unidentified consumer model corvette = Tanımlanamayan tüketici model korvet
 • Unidentified Crix-class diplomatic courier shuttle = Tanımlanamayan Crix-sınıfı diplomatik kurye mekik
 • Unidentified freighter (Utapau) = Tanımlanamayan yük gemisi (Utapau)
 • Unidentified freighter class = Tanımlanamayan yük gemisi sınıfı
 • Unidentified frigate class = Tanımlanamayan fırkateyn sınıfı
 • Unidentified Imperial starship = Tanımlanamayan İmparatorluk yıldız gemisi
 • Unidentified Jedi warship = Tanımlanamayan Jedi savaş gemisi
 • Unidentified Koros battleship = Tanımlanamayan Koros muharebe gemisi
 • Unidentified Mon Calamari cruiser = Tanımlanamayan Mon Calamari krüvazör
 • Unidentified Mon Calamari cruiser 1 = Tanımlanamayan Mon Kalamari krüvazör 1
 • Unidentified Mon Calamari cruiser 2 = Tanımlanamayan Mon Kalamari krüvazör 2
 • Unidentified Mon Calamari cruiser 3 = Tanımlanamayan Mon Kalamari krüvazör 3
 • Unidentified Mon Calamari cruiser 4 = Tanımlanamayan Mon Kalamari krüvazör 4
 • Unidentified Mon Calamari starship 1 = Tanımlanamayan Mon Kalamari yıldız gemisi 1
 • Unidentified Nune-class shuttle variant = Tanımlanamayan Nune-sınıfı mekik varyantı
 • Unidentified Rebel Alliance shuttle = Tanımlanamayan Asi Birliği mekiği
 • Unidentified Rebel Alliance starship = Tanımlanamayan Asi Birliği yıldız gemisi
 • Unidentified Rebel Alliance vessel = Tanımlanamayan Asi Birliği gemisi
 • Unidentified test unit Death Star = Tanımlanamayan test birimi Ölüm Yıldızı
 • Unidentified Tetan royal ship = Tanımlanamayan Teta kraliyet gemisi
 • Unidentified TIE variant = Tanımlanamayan TIE varyantı
 • Unidentified vulture droid variant = Tanımlanamayan akbaba droid varyantı
 • Upsilon-class command shuttle = Upsilon-sınıfı komuta mekiği
 • Upsilon-class command shuttle = Upsilon-sınıfı komuta mekiği
 • UT-60D U-wing starfighter/support craft = UT-60D U-wing yıldız savaşçısı/destek aracı
 • V-19 Torrent starfighter = V-19 Sel yıldız savaşçısı
 • V-19 Torrent starfighter = V-19 Sel yıldız savaşçısı
 • V-wing = V-wing
 • V-wing cruiser = V-wing krüvazör
 • Vagaari plunder ship = Vagaari yağma gemisi
 • Vagaari shuttle = Vagaari mekik
 • Vainglorious-class cruiser = Mağrur-sınıfı krüvazör
 • Vakbeor-class cargo frigate = Vakbeor-sınıfı kargo gemisi
 • Valor-class cruiser = Kahramanlık-sınıfı krüvazör
 • Vanguard picket = Öncü nöbetçi
 • Variable Altitude Republic Patrol Vehicle = Değişken İrtifa Cumhuriyet Devriye Gemisi
 • Variable Geometry Self-Propelled Battle Droid, Mark I = Değişken Geometri ve Öz İtişli Savaş Droidi, Model I
 • Variable Geometry Self-Propelled Battle Droid, Mark I = Değişken Geometri ve Öz İtişli Savaş Droidi, Model I
 • Variant Z-95 Headhunter = Varyant Z-95 Kelleavcısı
 • VCX series = VCX serisi
 • VCX-100 light freighter = VCX-100 hafif yük gemisi
 • VCX-100 light freighter = VCX-100 hafif yük gemisi
 • VCX-150 freighter = VCX-150 yük gemisi
 • VCX-200 freighter = VCX-200 yük gemisi
 • VCX-350 light freighter = VCX-350 hafif yük gemisi
 • VCX-820 escort freighter = VCX-820 eskort yük gemisi
 • VCX-series auxiliary starfighter = VCX-serisi yardımcı yıldız savaşçısı
 • Vehicle Armored Carrier = Zırhlı Araç Kuryesi
 • Vellian drop ship = Vellian indirme gemisi
 • Venator I-class Star Destroyer = Venatör I-class Yıldız Destroyeri
 • Venator II-class Star Destroyer = Venatör II-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Venator-class Star Destroyer = Venatör-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Vengeance-class - İntikam-sınıfı
 • Vengeance-class dreadnought = İntikam-sınıfı dretnot
 • Venturer-class freighter = Riskçi-sınıfı yük gemisi
 • Vernal-class freighter = Dinç-sınıfı yük gemisi
 • Vibre-class assault cruiser = Vibre-sınıfı taarruz krüvazörü
 • Victory I-class Star Destroyer = Zafer I-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Victory II-class frigate = Zafer II-sınıfı fırkateyn
 • Victory II-class Star Destroyer = Zafer II-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Victory-class = Zafer-sınıfı
 • Victory-class Star Destroyer = Zafer-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Vigil-class corvette = Nöbetçi-sınıfı korvet
 • Vindicator-class = Hak Koruyan-sınıfı
 • Vindicator-class heavy cruiser = Hak Koruyan-sınıfı ağır krüvazörü
 • Viscount-class - Vikont-sınıfı
 • Viscount-class Star Defender = Vikont-sınıfı Yıldız Savunucusu
 • VT-22 light troop transport = VT-22 hafif asker nakliyesi
 • VT-49 Decimator = VT-49 Kırıp Geçici
 • VTG-2305 transport = VTG-2305 nakliye
 • Vua'spar interdictor = Vua'spar yasaklayıcı
 • Vyrhawk fighter-bomber = Vyrşahin savaşçı-bombacı
 • W-class space barge = W-sınıfı uzay mavnası
 • Walker = Yürüyücü
 • Wander-class jump freighter = Gezici-sınıfı zıplayıcı yük gemisi
 • Warcarrier = Savaşkuryesi
 • Warden-class light cruiser = Bekçi-sınıfı hafif krüvazör
 • Warlord Dropship = Savaş Lordu Çıkarma Gemisi
 • Warship = Savaş gemisi
 • Wavecrest-class frigate = Dalgazirves-sınıfı fırkateyn
 • Wayfarer-class = Yolcu-sınıfı
 • Wayfarer-class medium freighter = Yolcu-sınıfı orta boy fırkateyn
 • Whaladon-class container ship = Whaladon-sınıfı konteyner gemi
 • Wolden-class shuttle = Wolden-sınıfı mekik
 • World Devastator = Gezegen Tahripçisi
 • Worldcraft = Dünyagemi
 • WTK-85A interstellar transport = WTK-85A yıldızlararası nakliye
 • Wurrif-class light cruiser = Wurrif-sınıfı hafif krüvazör
 • X-34 landspeeder = X-34 kara süratçisi
 • X-ceptor = X-septör
 • X-Drone = X-Uçangöz
 • X-TIE Fighter = X-TIE Savaşçı
 • X-wing drone = X-wing uçangöz
 • X-wing starfighter = X-win yıldız savaşçısı
 • X-wing starfighter = X-wing yıldız savaşçısı
 • XA-8 starfighter = XA-8 yıldız savaşçısı
 • Xanter-class deep-space exploration frigate = Xantes-sınıfı derin uzay keşfetme fırkateyni
 • Xi-class light shuttle = Xi-sınıfı hafif mekik
 • XJ5 X-wing starfighter = XJ5 X-wing yıldız savaşçısı
 • XJ6 X-wing starfighter = XJ6 X-wing yıldız savaşçısı
 • XJ7 X-wing starfighter = XJ7 X-wing yıldız savaşçısı
 • XL-5 Guardian force reconnaissance ship = XL-5 Gardiyan gücü keşif gemisi =
 • Xodlak cruiser = Xodlak krüvazörü
 • Xolochi Dreadnought = Xolochi Dretnotu
 • XS stock light freighter = XS stok hafif yük gemisi
 • XS-800 light freighter = XS-800 hafif yük gemisi
 • Xyston-class Star Destroyer = Xyston-sınıfı Yıldız Destroyeri
 • Y-4 Transport = Y-4 Nakliye
 • Y-45 armored transport hauler = Y-45 zırhlı nakliye taşıyıcısı
 • Y-85 Titan dropship = Y-85 Titan indirme gemisi
 • Y-wing scout bomber = Y-wing kaşif bombacı
 • Y60 Thalassian cargo hauler = Y60 Thalassia kargo taşıyıcısı
 • Yacht = Yat
 • YC-123B transport hauler = YC-123B nakliye taşıyıcısı
 • YG series = YG serisi
 • YG-4400 light freighter = YG-4400 hafif yük gemisi
 • YG-5000 light freighter = YG-5000 hafif yük gemisi
 • YG-series light freighter = YG-serisi hafif yük gemisi
 • YKL-37R Nova Courier = YKL-37R Nova Kurye
 • YL series = YL serisi
 • YL-2200 light freighter = YL-2200 hafif yük gemisi
 • Yorik-vec assault cruiser = Yorik-vec tarruz krüvazörü
 • YT-1000 light freighter = YT-1000 hafif yük gemisi
 • YT-1200 medium freighter = YT-1200 orta boy yük gemisi
 • YT-1200 transport = YT-1200 nakliye
 • YT-1210 light freighter = YT-1210 hafif yük gemisi
 • YT-1250 freighter = YT-1250 yük gemisi
 • YT-1250 transport = YT-1250 nakliye
 • YT-1300 light freighter = TY-1300 hafif yük gemisi
 • YT-1300 light freighter = YT-1300 hafif yük gemisi
 • YT-1760 Small Transport = YT-1760 Küçük Nakliye
 • YT-1930 transport = YT-1930 nakliye
 • YT-2000 light freighter = YT-2000 hafif yük gemisi
 • YT-2000 transport = YT-2000 nakliye
 • YT-209 freighter = YT-209 yük gemisi
 • YT-2400 light freighter = YT-2400 hafif yük gemisi
 • YT-2400BT freighter = YT-2400BT yük gemisi
 • YT-5100 Shriek-class bomber = YT-5100 Feryat-sınıfı bombacı
 • YT-700 Transport = YT-700 Nakliye
 • YT-750 freighter = YT-750 yük gemisi
 • YT-series = YT-serisi
 • YU-410 light freighter = YU-410 hafif yük gemisi
 • Yulari-class cruiser = Yulari-sınıfı krüvazör
 • Yuuzhan Vong tender = Yuuzhan Vong bakıcı
 • YV series = YV serisi
 • YV-100 light freighter = YV-100 hafif yük gemisi
 • YV-260 light freighter = YV-260 hafif yük gemisi
 • YV-330 light freighter = YV-330 hafif yük gemisi
 • YV-545 light freighter = YV-545 hafif yük gemisi
 • YV-560 light freighter = YV-560 hafif yük gemisi
 • YV-664 light freighter = YV-664 hafif yük gemisi
 • YV-666 light freighter = YV-666 hafif yük gemisi
 • YV-865 Aurore-class freighter = YV-865 Aurore-sınıfı yük gemisi
 • YV-888 freighter = YV-888 yük gemisi
 • YV-929 armed freighter = YV-929 zırhlı yük gemisi
 • YV-929 light freighter = YV-929 hafif yük gemisi
 • YX series = YX serisi
 • YZ 3000 tanker = YZ 3000 tanker
 • YZ series = YZ serisi
 • YZ-775 medium transport = YZ-775 orta boy nakliye
 • YZ-900 freighter = YZ-900 yük gemisi
 • Z-'ceptor = Z-'septör
 • Z-28 Skywing = Z-28 Gökkanat
 • Z-95 AF-3 Headhunter = = Z-95 TS-3 Kelleavcısı
 • Z-95 AF4-H = Z-95 TS3-K
 • Z-95 Headhunter = Z-95 Kelleavcısı
 • Z-95 I3 Headhunter = Z-95 G3 Kelleavcısı
 • Z-95 Mark II Headhunter = Z-95 Model II Kelleavcısı
 • Z-95-AF4 Headhunter = Z-95-TS4 Kelleavcısı
 • Z-95-AF4-H multi-role starfighter = Z-95-TS4-K çok rollü yıldız savaşçısı
 • Z-95C4d Headhunter = Z-95C4d Kelleavcısı
 • Z-95ER Headhunter = Z-95ER Kelleavcısı
 • Z-95mk1 Headhunter = Z-95md1 Kelleavcısı
 • Z-95ML Headhunter = Z-95ML Kelleavcısı
 • Z-95t Headhunter = Z-95t Kelleavcısı
 • Z-95XT Trainer = Z-95XT Kelleavcısı
 • Zebra starfighter = Zebra yıldız savaşçısı
 • Zebulon-B frigate = Nebulon-B fırkateyn
 • Zenuas 33 Umbaran starfighter = Zenuas 33 Umbara yıldız savaşçısı
 • Zeta-class Heavy Cargo Shuttle = Zeta-sınıfı Ağır Kargo Mekiği
 • Zeta-class Heavy Cargo Shuttle = Zeta-sınıfı kargo mekiği
 • Zeta-class long-range shuttle = Zeta-sınıfı uzun mesafe mekiği
 • Zeta-class shuttle = Zeta-sınıfı mekik
 • ZH-25 Questor-class = ZH-25 Sorgulayıcı-sınıfı
 • ZH-40 Tribune-class light freighter = ZH-40 Tribün-sınıfı hafif yük gemisi
 • ZV-9 freighter = ZV-9 yük gemisi
 • Zygerrian Freighter-class vessel = Zygerria Yük Gemisi-sınıfı gemi
 • ZZ-class freighter = ZZ-sınıfı yük gemisi

Gemi terimleri ve silahları

 • Accelerometer = Akselerometre
 • Airlock = Hava kilidi
 • ANs-5d "lock track" full-spectrum transceiver = ANs-5d tam spektrum "kilitli takip" alıcı vericisi
 • Blast door = Dayanıklı kapı
 • Cyrogenic power cell = Sirtojenik güç hücresi
 • Deflector shield = Deflektör kalkan
 • Deflector shield generator = Deflektör kalkan jeneratörü
 • Deflector shield generator domes = Deflektör kalkan jeneratörü kubbesi
 • Destroyer-I iyon engine = Destroyer-I iyon motoru
 • Docking platform/Dock = Dok platformu/Dok
 • Ejector seat = Ejektör koltuk
 • Escape pod = Kaçış kapsülü
 • Gemon-4 ion engine = Gemon-4 iyon motoru
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive motivator = Hipersürücü motivatörü
 • Hyperspace transport ring = Hiperuzay nakliye halkası
 • Ion cannon = İyon topu
 • Ion engine = İyon motoru
 • Laser cannon = Lazer topu
 • Locator beacon = Yer bulucu parıldak
 • Missile = Füze
 • Multi-frequency targeting accuisition system = Çok frekanslı hedef kilitlenme sistemi
 • Navigation computer = Navigasyon bilgisayarı
 • P-w401 maneuvering jet = P-w401 manevra jeti
 • Proton sublight drive = Işık altı proton sürücüsü
 • Ray shield = Işın kalkanı
 • S-foil = S-folyo
 • Solar ionization reactor = Güneş iyonlaşma reaktörü
 • Superlaser = Süper lazer
 • Superweapon = Süper silah
 • Targeting computer = Hedefleme bilgisayarı
 • Tractor beam = Çekici ışın
 • Tractor beam projector = Çekici ışın projektörü
 • Tractor beam targeting array = Çekici ışın hedefleme dizisi
 • Tractor beam tracking array = Çekici ışın takip dizisi
 • Turbolaser = Turbolazer
 • Twin ion engine = İkiz iyon motoru
 • Viewscreen = Görüntüleme ekranı
 • XX-9 heavy turbolaser battery = XX-9 ağır turbolazer bataryası
 • Concussion missile = Sarsıntı füzesi
 • Concussion missile launcher = Sarsıntı füze atar
 • Flight computer = Uçuş bilgisayarı
 • GO-4 laser cannon = GO-4 lazer topu
 • Gunship = Silah gemisi
 • Gyro stabilizer = Gyro dengeleyici
 • Heavy laser cannon = Ağır lazer topu
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive pod = Hiperuzay kapsülü
 • Landing craft = İniş aracı
 • Light freighter = Hafif yük gemisi
 • Luxury liner = Lüks konteyner
 • Maad-38 heavy laser cannon = Maad-38 ağır Lazer topu
 • MegaCaliber Six turbolaser cannon = MegaKaliber Altı turbolazer topu
 • Moll K-19 power generator = Moll K-19 güç jeneratörü
 • MS-2B twin laser cannon = MS-2B ikiz lazer topu
 • Raddaugh Gnasp fluttercraft = Raddaugh Gnasp çırpıntı gemisi
 • Single Trooper Aerial Platform = Tek Asker Hava Platformu
 • Slave I = Slave I
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Speeder bus = Süratçibüs

Silah isimleri ve türleri

 • 773 Firepuncher rifle = 773 Ateşzımbacı tüfek
 • Amban phase-pulse blaster = Amban aşamalı titreşim blasterı
 • AV-7 Antivehicle Cannon = AV-7 Araçsavar Top
 • Blaster pistol = Blaster tabancası
 • Blaster rifle - Blaster tüfeği
 • Boiler rifle = Kazanlı tüfek
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Concave Dish Composite Beam Superlaser = Bükey Çanak Kompozit Işın Süperlazeri
 • D-93 Incinerator flamethrower = D-93 Yakıcı alev makinesi
 • D-93w flame projector gun = D-93w alev projektör silahı
 • Darksaber = Karakılıç
 • Electro-proton bomb = Elektro proton bombası
 • Electromagnetic pulse = Elektromanyetik darbe
 • Hammertong = Çekiçkıskacı
 • Heavy bore rifle = Ağır sondaj tüfeği
 • Flamethrower = Alev makinesi
 • Light repeating blaster = Hafif mükerrer blaster
 • Missile launcher = Roketatar
 • Nerve gas = Sinir gazı
 • Nerve toxin = Sinir toksini
 • Trandoshan doubler = Trandosha ikileyici
 • Percussive cannon = Vurmalı top
 • Scatterblaster = Saçmablaster
 • Scattergun = Saçmasilah
 • Self-Propelled Heavy Artillery-Turbolaser (SPHA-T) = Öz İtişli Ağır Top-Turbolazer (ÖİAT-T)
 • Snub-blaster = Küt blaster
 • Z6 riot control baton = Z6 isyan bastırma copu
 • 17kv antipersonnel twin blaster = 17kv antipersonel ikiz blaster
 • AB-75 bo-rifle = AB-75 bo-tüfeği
 • Blaster = Blaster
 • Blaster cannon = Blaster topu
 • Blaster rifle = Blaster tüfeği
 • Blurrg-1120 holdout blaster = Blurrg-1120 cep blasterı
 • Bo-rifle = Bo-tüfeği
 • Boiler rifle = Kaynatıcı tüfek
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • DC-12U beam rifle = DC-12U ışın tüfeği
 • DC-15A blaster carbine = DC-15A blaster karabina
 • DC-15A blaster rifle = DC-15A blaster tüfeği
 • DC-17 hand blaster = DC-17 blaster tabancası
 • DH-17 blaster pistol = DH-17 blaster tabancası
 • DL-18 blaster pistol = DL-18 blaster tabancası
 • DLT-18 laser rifle = DLT-18 lazer tüfeği
 • DLT-19 heavy blaster rifle = DLT-19 ağır blaster tüfeği
 • DLT-20A blaster rifle = DLT-20A blaster tüfeği
 • E-11 blaster rifle = E-11 blaster tüfeği
 • E-5 blaster rifle = E-5 blaster tüfeği
 • E-Web heavy repeating blaster cannon = E-Web ağır mükerrer blaster topu
 • EE-3 carbine rifle = EE-3 karabina tüfeği
 • Energy slingshot = Enerji sapanı
 • F-11D blaster rifle = F-11D blaster tüfeği
 • FWMB-10 repeating blaster = FWMB-10 mükerrer blaster
 • Geonosian sonic blaster = Geonosis sonik blaster'ı
 • Glie-44 blaster pistol = Glie-44 blaster tabancası
 • Grappling spike launcher = Sivri uçlu kanca fırlatıcısı
 • HT-77 Cold Assault Armor = HT-77 Soğuk Taarruz Zırhı
 • Imperial officer battle armor = İmparatorluk subayı muharebe zırhı
 • JB-37 blaster cannon = JB-37 blaster topu
 • Jetpack = Sırt roketi
 • Kanan Jarrus' lightsaber = Kanan Jarrus'un ışın kılıcı
 • KX4 dorsal laser turret = KX4 sırt lazer tareti
 • KYD-21 blaster pistol = KYD-21 blaster tabancası
 • Kylo Ren's lightsaber = Kylo Ren'in ışın kılıcı
 • Laser turret = Lazer tareti
 • Lightsaber = Işın kılıcı
 • Liquid-cable launcher = Sıvı kablo fırlatıcısı
 • LR1K sonic cannon = LR1K sonik topu
 • Mag-pulse grenade = Mag-pulse grenade
 • Magnetic paralyzing pincer lock = Felç edici magnetik kıskaç kilidi
 • Mandalorian armor = Mandalor zırhı
 • Mandalorian vambrace = Mandalor bilekliği
 • Mass Shadow Generator = Gölge Kütle Jeneratörü
 • Missile launcher = Füze atar
 • NN-14 blaster pistol = NN-14 blaster tabancası
 • Oppo Rancisis' lightsaber = Oppo Rancisis'in ışın kılıcı
 • Particle beam = Parçacık ışını
 • Particle shield = Parçacık kalkanı
 • Rally master lance = Cesaretlendirici mızrağı
 • Relby-v10 micro grenade launcher = Relby-v10 mikro bomba atar
 • Rossmoyne Vitiator Pistol = Rossmoyne Zayıflatıcı Tabanca
 • SE-44C blaster pistol = SE-44C blaster tabancası
 • Shockball = Şoktopu
 • Vader's armor = Vader'ın zırhı
 • Vibro-halberd = Vibro-kargı
 • Vibro-knife = Vibro-bıçak
 • Vibro-lance = Vibro-mızrak
 • Vilmarh's Revenge = Vilmarh'ın İntikamı
 • Wasp blaster rifle = Yaban Arısı blaster tüfeği
 • WESTAR line = WESTAR hattı
 • WESTAR-35 blaster pistol = WESTAR-35 blaster tabancası
 • Whipcord thrower = Sırım atıcı

Genel terimler ve sözler

 • Abstract art = Soyut sanat
 • ABY = YSS
 • Admiral = Amiral
 • Agent = Ajan
 • Agrarian world = Tarım gezegeni
 • Agriworld = Tarım dünyası
 • Airbrush = Boya tabancası
 • Airlift = Hava nakli
 • AJ^6 cyborg construct = AJ^6 siborg yapı
 • Ambassador = Elçi
 • Anti-droid sentiment = Droid karşıtı düşünce
 • Anti-glare goggles = Yansıma engelleyici gözlükler
 • Anti-Jedi sentiment = Jedi karşıtı düşünce
 • Antigrav = Yer çekimi karşıtı
 • Antilles intercept = Antilles yol kesmesi
 • Antiox mask = Antioks maskesi
 • Arachnid = Örümceğimsi
 • Archaeology = Arkeoloji
 • Archduke = Arşidük
 • Armorplast = Zırhplast
 • Armorweave = Örgü-zırh
 • Art director = Sanat yönetmeni
 • Art Group = Sanat Grubu
 • Art workshop = Sanat atölyesi
 • Articulated holographic color separator = Eklemli holografik renk ayırıcı
 • Askajian = Askajili
 • Assault cannon = Taarruz topu
 • Asteroid = Asteroit
 • Atrisian Basic = Ortak Artisiaca
 • Attack Run Rancor Alderaan Niner = Alderaan Dokuzuncu Saldırı Koşusu Rancoru
 • Aurebesh = Aurebesh
 • Autobiocron = Otobiyokron
 • Axial superlaser = Eksensel süperlazer
 • B'omarr Order = B'omarr Düzeni
 • Baffleweave = Baffleweave
 • Baked cushnips with fral = Fırında fralli cimcik
 • Baktoid Armor Workshop = Baktoid Zırh Atölyesi
 • Baobab EZ3 Airbrush = Baobab EZ3 Boya Tabancası
 • Battle station = Savaş istasyonu
 • BBY = YSÖ
 • Before ReSynchonization (BrS) = ReSenkronize Öncesi (RSÖ)
 • Begamore two-headed dog = Begamore çift kafalı köpeği
 • Behemoth from World Below = Alt Dünya'dan Behemoth
 • Benduday = Bendugünü
 • Binoculars = Dürbün
 • Bio-chip = Biyo-çip
 • Bio-cube = Biyoküp
 • Black market = Karaborsa
 • Blue Shadow Virus = Mavi Gölge Virüsü
 • Bounty hunter = Ödül avcısı
 • Bracelet of the Sutro = Sutro Bilekliği
 • Breath mask = Nefes maskesi
 • Cantina = Kantina
 • Cantocoin = Cantopara
 • Carbonite = Karbonit
 • Cartoonist = Karikatürist
 • Centaxday = Centaxgünü
 • Central power distribution grid = Merkezi güç dağıtım şebekesi
 • Chain of Wisdom = Bilgelik Zinciri
 • Chaos-based rendering techniques = Kaos esaslı resmetme tekniği
 • Chromium = Krom
 • Church of the Force = Güç Kilisesi
 • Citadel = Hisar
 • Clone = Klon
 • Clone trooper armor = Klon asker zırhı
 • Cockpit = Kokpit
 • Code cylinder = Kod silindiri
 • Comlink = İletişimzinciri
 • Comlink = Telsiz
 • Comm station = İletişim istasyonu
 • Commander of Coins = Sikke Kumandanı (Oyun kartı)
 • Communications relay = İletişim rölesi
 • Concession stand = Büfe
 • Corellian Spike = Corellia Ekseri
 • Cortosis = Kortosis
 • Coruscant publishing houses = Coruscant Yayıncılık Haneleri
 • Crittermonger = Yaratık taciri
 • Cryptosurgeon = Kriptocerrah
 • Cybernetic = Sibernetik
 • Cyborg = Siborg
 • Cyramech = Siramek
 • Dagger of Mortis = Mortis Hançeri
 • Dangler = Dangler
 • Dark side of the Force = Güç'ün karanlık tarafı
 • Darth = Darth
 • Data probe = Veri sondası
 • Databank = Veri bankası
 • Datapad = Veri tableti
 • Dear Anguillon = Sevgili Anguillon
 • Death = Ölüm
 • Decicred = Decikredi
 • Dedlanite = Dedlanit
 • Dejarik = Dejarik
 • Desert = Çöl
 • Deterium = Deteryum
 • Diatium = Diyatiyum
 • Diet = Diyet
 • Diplomat = Diplomat
 • Director of Imperial Energy Systems = İmparatorluk Enerji Sistemleri'nin Direktörü
 • Doonium = Dunyum
 • Dorenian Beshniquel = Dorenian Beshniquel
 • Double jocimer = Çifte jocimer
 • Droid = Droid
 • Droidsmith = Droid ustası
 • Drum = Davul
 • Duranium = Duranyum
 • Durasteel = Durasteel
 • Eight of Flasks = Matara sekizlisi
 • Electro refractometer = Elektro refraktometre
 • Electrobinocular = Elektrodürbün
 • Electrostaff = Elektroasa
 • Encryption module = Şifreleme modülü
 • Engine = Motor
 • Engine unit = Motor birimi
 • Engineer = Mühendis
 • Eravana = Eravana
 • Fabritech = Fabritek
 • Flare = Flare
 • Flesh peeler = Deri sökücü
 • Fleuréline weave = Fleuréline örgüsü
 • Flight suit = Uçuş giysisi
 • Focusing jewel = Odaklama mücevheri
 • Foodstuff = Gıda maddesi
 • Foot = Ayak
 • Foot Patrol 7 = Gıda Devriyesi 7
 • Force = Güç
 • Force Ability = Güç Yeteneği
 • Force Choke = Güç Boğuşu
 • Force Grip = Güç Pençesi/Tutuşu
 • Force Jump = Güç Zıplaması
 • Force lightning = Güç yıldırımı
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force pike = Force pike
 • Force power = Güç yeteneği
 • Force Pull = Güç Çekişi
 • Force Push = Güç İtişi
 • Force Reflection = Güç Defleksiyonu
 • Force Vision = Güç Önsezisi
 • Force-sensitive = Güç'e Hassas
 • Form II = Form II
 • Form III = Form III
 • Form IV = Form IV
 • Form V = Form V
 • Form VII = Form VII
 • Fuel = Yakıt
 • Fusion Cloud = Füzyon Bulutu
 • Gabdorin = Gabdorin
 • Galactic Basic = Ortak Lisan
 • Galactic Basic Standard = Standart Ortak Lisan
 • Gambling = Kumar
 • Gas = Benzin
 • Gender = Cinsiyet
 • General = General
 • Geonosis system = Geonosis sistemi
 • Ghost = Ghost
 • Gian speeder = Gian süratçisi
 • Glee Anselm = Glee Anselm
 • Glowrod = Korçubuk
 • Goggles = Gözlükler
 • Gorobunn's family = Gorobunn'un ailesi
 • Graffiti = Graffiti
 • Grand Plan = Büyük Plan
 • Grav-ball = Yerçekbol
 • Gravity = Yerçekimi
 • Gravity well = Yerçekimi kuyusu
 • Great Works = Büyük Eserler
 • Grizm = Grizm
 • Growdi Harmonique = Growdi Harmonique
 • Guardian's Mantra = Gardiyan Mantrası
 • Commando advanced training program = Gelişmiş komando eğitimi programı
 • Vanguard advanced training program = Gelişmiş öncü eğitimi programı
 • Scoundrel = Kurumsak
 • Haillu = Haillu
 • Hangar = Hangar
 • Hanna pendant = Hanna pendant
 • Harbinger = Müjdeci
 • Heart = Kalp
 • Heat sensor = Isı sensörü
 • High Galactic = Yüksek Galaktik
 • High Galactic alphabet = Yüksek Galaktik alfabe
 • High-energy reflector cup = Yüksek enerjili yansıtıcı kap
 • Holdo maneuver = Holdo manevrası
 • Holo faker = Sahte holo
 • Holo-disk = Holo-disk
 • Holo-link = Hololink
 • Holo-map = Holo harita
 • Holo-periodicals = Devresel hololar
 • Holobook = Holokitap
 • Holocam = Holocam
 • Holocron = Holokron
 • Hologram = Hologram
 • Holographer = Holografiker
 • Holographic media = Holografik medya
 • Holography = Holografi
 • HoloNet = HoloNet
 • Holonet data node = Holonet veri devresi
 • HoloNet News = HoloNet Haber
 • Holoplate = Holoplate
 • Holoproj = Holoproj
 • Holoprojector = Holoprojektör
 • Homeworld = Ana gezegen
 • Homing beacon = Radyo parıldağı
 • Hovering pram = Uçan beşik
 • Humanoid = İnsansı
 • Hunting = Av
 • Huttese = Huttca
 • Hyperlane/Hyperroute/Hyperway/Hyperspace route/Hyperspace lane = Hiperyol
 • Hypermatter reactor = Hipermadde reaktörü
 • Hyperspace = Hiperuzay
 • Hyperwind = Hiperrüzgar
 • Hypodermic injector = Şırınga enjektörü
 • Idiot face = Budala (Oyun kartı)
 • Iketa stone = Iketa taşı
 • Ikledu Wastes = Ikledu Çölü
 • Illustrator = İllüstratör
 • Imperial combat driver = İmparatorluk muharebe sürücüsü
 • Imperial Starfighter Pilot = TIE savaşçısı pilotu
 • Inch = İnç
 • Indecta Era = Indecta Devri
 • Independent HoloNet Node operator = Bağımsız HoloNet Bölümü operatörü
 • Independent HoloNet Node operator = Bağımsız HoloNet Devresi operatörü
 • Independent Movement for Self-Determination = Özerklik için Bağımsızlık Hareketi
 • Infocache node = Bilgisaklama devresi
 • Inhibitor chip = İnhibitör çip
 • Inoxium = İnoksiyum
 • Insetoid = Böceksi
 • Interdiction field = Tecrit alanı
 • Inter-Sith Wars period = Sith'ler arası Savaşlar dönemi
 • Interdiction field = Kısıtlayıcı alan
 • Ion blaster = İyon blaster
 • Ion pulse = İyon titreşimi
 • Iridonia = Iridonia
 • Jaig Eyes = Jaig Gözleri
 • Jedi Code = Jedi Kodu
 • Jedi hibernation trance = Jedi uykusu transı
 • Joint crippler = Eklem sakatlayıcı
 • Journeyman Protector = Ustabaşı Muhafızı
 • Judiciary = Yargı
 • Jungle = Yağmur ormanı
 • Junk dealer = Hurda tüccarı
 • Kalidor Crescent = Kalidor Hilali
 • Kaminoan = Kaminolu
 • Keldabe kiss = Keldabe öpücüğü
 • King = Kral
 • Kloo horn = Kloo borusu
 • Kyber crystal = Kyber kristali
 • Kymoodon Era = Kymoodon Devri
 • Labor camp = Çalışma kampı
 • Language = Lisan
 • Laser = Lazer
 • Lawyer = Avukat
 • Life support = Yaşam desteği
 • Lightsaber combat = Işın kılıcı muharebesi
 • Lightsaber duel = Işın kılıcı düellosu
 • Light side of the Force = Güç'ün aydınlık tarafı
 • Limb = Uzuv
 • Living waters = Yaşayan sular
 • Lothal Calendar = Lothal Takvimi
 • Macrobinocular viewplate = Makrodürbün görüş plağı
 • Macrobinoculars = Makrodürbün
 • Macroscope = Makroskop
 • Magic = Sihir
 • Magnatomic = Magnatomik
 • Mandalorian battle harness = Mandalor muharebe koşumu
 • Mandalorian chamber = Mandalor haznesi
 • Mandalorian mural = Mandalor duvar resimleri
 • Mandalorian vault = Mandalor kasası
 • Mandalorian (writing system) = Mandalorca (yazı sistemi)
 • Mandalorian xenotox = Mandalor ksenotoksu
 • Manderon Period = Manderon Dönemi
 • Marriage = Evlilik
 • Max Rebo Band = Max Rebo Grubu
 • Media = Medya
 • Memory wipe = Hafıza silme
 • MerenData = MerenVeri
 • Military Creation Act = Askeriye Yaratım Yasası
 • Military Disarmament Act. = Askeri Silahsızlaşma Yasası
 • Military rank = Askeri rütbe
 • Millennium = Binyıl
 • Mind probe (Force power) = Zihin sorgusu (Güç yeteneği)
 • Mind trick (Mind-trick) = Zihin oyunu
 • Mindharp = Zihin arpı
 • Mining = Madencilik
 • Miscellanea = Muhtelif
 • Moderation face = İtidal (Oyun kartı)
 • Moisture farm = Nem çiftliği
 • Moisture farmer = Nem çiftçisi
 • Moisture vaporator = Nem buharlayıcı
 • Mouisture farm = Nem çiftliği
 • Musical instrument = Müzik enstrümanı
 • Myriad Visual System – MK. 2 = Myriad Görüş Sistemi – MK. 2
 • Naboo (people) = Naboolu
 • Naboo calendar = Naboo takvimi
 • Navigator = Navigatör
 • Nearhuman/Near-human/Near human = İnsanvari
 • Northern Mustafarian = Kuzey Mustafarlı
 • Numb = Hissiz (hayvan)
 • Officer's disk = Subayın diski
 • Outreach program (Outreach program(s)) = Destek programı
 • Oxygen = Oksijen
 • Paint = Tablo
 • Paint bomb = Boya bombası
 • Painter = Boyacı
 • Painting = Boyama
 • Pants = Pantolon
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • Pau City = Pau Şehri
 • Pau'an = Pau'an
 • Percussive cannon = Vuruş topu
 • Personal assistant droid = Kişisel asistan droid
 • Petranaki Arena = Petranaki arenası
 • Phantom Energy = Fantom Enerjisi
 • Phase I clone trooper armor = Aşama I klon asker zırhı
 • Phase II clone trooper armor = Aşama II klon asker zırhı
 • Phoenix Leader = Anka Lider
 • Photoharmonic = Fotoharmonik
 • Photoreceptor = Fotoreseptör
 • Picador = Picador
 • Piezoelecrtical = Piezoelektrik
 • Pilot = Pilot
 • Pirate = Korsan
 • Pius Dea Era = Pius Dea Devri
 • Planet = Gezegen
 • Planetary Shield = Gezegensel Kalkan
 • Plasma = Plazma
 • Plastoid = Plastoid
 • Platoon = Müfreze
 • Plo's Bros = Plo'nun Kankaları
 • Podrace = Pod yarışı
 • Politics = Siyaset
 • Polystarch = Polinişaşta
 • Polystarch portion bread = Polinişasta porsiyon ekmeği
 • Post-Imperial period = İmparatorluk sonrası dönem
 • Post-Manderon period = Manderon sonrası dönem
 • Power cell = Güç hücresi
 • Power coupling = Güç kuplajı
 • Power generator = Güç jeneratörü
 • Power wrench = Enerji burkucu
 • Pre-Republic era = Cumhuriyet öncesi devir
 • Premion Mk. II power generator = Premion Model II güç jeneratörü
 • Primeday = Başgün
 • Printing houses of Plooriod Cluster = Plooriod Cluster'ın Basım Evleri
 • Professor emeritus = Profesör emeritus
 • Project Harvester = Hasat Projesi
 • Project Pandemonium = Kargaşa Projesi
 • Project Resurrection = Diriliş Projesi
 • Prop 31-814D = Prop 31-814D
 • Propaganda = Propaganda
 • Propaganda Bureau = Propaganda Bürosu
 • Propaganda Bureau Chief = Propaganda Büro Şefi
 • Propagandist = Propagandacı
 • Protogynic phase = Protojin safhası
 • Proton torpedo = Proton torpidosu
 • Publication = Yayıncılık
 • Publishing house = Yayınevi
 • Pulse cannon = Titreşim topu
 • Purse-world = Kese dünyası
 • Pyke Syndicate = Pyke Sendikası
 • Pyro denton = Pyro denton
 • Qel-Droma Epics = Qel-Droma Destanları
 • Quadnocular = Kuadno-dürbün
 • Quadnoculars = Kuadnodürbün
 • Queen Breha's court = Kraliçe Breha'nın mahkemesi
 • Quellor sector = Quellor sektörü
 • Quermia = Quermia
 • Quermian = Quermian
 • Quillon = Kuillon
 • Rampa Rancors = Rampa Rancorları
 • Rancor Rising = Yükselen Rancor
 • Rancor's Nibblepit = Rancor'un Kemirme Çukuru
 • Rancor's Tooth = Rancor Dişi
 • Rank insignia plaque = Rütbe nişan plağı
 • Reactant injector = Reaktant injektörü
 • Reactor = Reaktör
 • Realspace = Gerçekuzay
 • Rebel command insignia = Asi komuta nişanı
 • Red ball jett organ = Kırmızı top jett orgu
 • Refractrometer = Refraktometre
 • Regs = Düzler
 • Republic crest = Cumhuriyet arması
 • Republic military enhancement bill = Cumhuriyet askeriyesini geliştirme tasarısı
 • Repulsorlift = Tepmeli kaldırıcı
 • Resistance rank badge = Direniş rütbe rozeti
 • Resistance trooper = Direniş askeri
 • Rey's speeder = Rey'in süratçisi
 • Rhydonium = Ridonyum
 • Rising Phoenix = Yükselen Anka
 • Rogue Jedi = Sapkın Jedi
 • Sabine Wren's airbrushes = Sabine Wren'in boya tabancaları
 • Safe world = Güvenli dünya
 • SAGEducation = SAGEğitim
 • Salacious B. Crumb = Şehvetli B. Kırıntısı
 • Salon pod = Salon kapsülü
 • Scanner = Tarayıcı
 • Scomp link = Skomp bağlantısı
 • Scout trooper armor = Gözcü asker zırhı
 • Sculptor = Heykelci
 • Sector Monitor = Sektör Gözetimi
 • Selenium = Selenyum
 • Senate bill = Senato tasarısı
 • Senate Square = Senato Bloğu
 • Sensor = Sensör
 • Sentient = Duyarlı (Sentience, Duyarlılık)
 • Sentient species = Duyarlı türler
 • Shadowfeed = Gölgeakışı
 • Shames Ones = Mahçuplar
 • Shata leather pants = Shata deri pantolonlar
 • Shining Manpower = Parlayan İnsan Gücü
 • Shraa silk = Shraa ipeği
 • Shrikes = Cırlayıklar
 • Signet = Mühür
 • Silicon = Silikon
 • Six of Sabres = Kılıç altılısı (Oyun kartı)
 • Skako = Skako
 • Skirmish on ... = ... çatışması
 • Skirmish over ... = ... üzerinde çatışma
 • Skylane = Gökyolu
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Slavery = Kölelik
 • Smashball = Smashball
 • Smuggler = Kaçakçı
 • Snowtrooper armor = Snowtrooper zırhı
 • Solar ionization reactor = Solar iyonlaşma reaktörü
 • Soulless One = Soulless One
 • Space station = Uzay İstasyonu
 • Speaker's staff = Konuşmacının asası
 • Speaker's staff = Sözcü'nün asası
 • Spice = Baharat
 • Spike in the crackle = Kumdikeni
 • Spire = Helis
 • Staff of power = Güç asası
 • Standard century = Standart yüzyıl
 • Standard decade = Standard on yıl
 • Standard Galactic Grid = Standart Galaktik Izgara
 • Standard minute = Standart dakika
 • Standard month = Standart ay
 • Standard year = Standart yıl
 • Star = Yıldız
 • Star system = Yıldız sistemi
 • Static pike = Statik kargı
 • Stealth field generator = Gizlilik alanı jeneratörü
 • Stormblade Bloodfest = Fırtınabıçağı Kanfestivali
 • Stormtrooper (First Order) = Stormtrooper (İlk Düzen)
 • Stormtrooper = Stormtrooper
 • Stormtrooper armor = Stormtrooper zırhı
 • Stormtrooper Corps = Stormtrooper Kolordusu
 • Sub-Adult Group = Alt-Yetişkin Grup
 • Sublight engine = Işıkatı motor
 • Subterra Period = Subterra Dönemi
 • Suicide = İntihar
 • Sulon Incorporated = Sulon Anonim Şirketi
 • Superconductor = Süperkondüktör
 • Superlaser = Süperlazer
 • Superlaser siege cannon = Süperlazer kuşatma topu
 • Suspended animation = Ertelenmiş canlandırma
 • T-14 hyperdrive generator = T-14 hiper sürücü jeneratörü
 • T-7 ion disruptor rifle = T-7 iyon engelleyici tüfek
 • Tactical droid = Taktik droidi
 • Taim & Bak = Taim & Bak
 • Tarelle sel-weave = Tarelle sel-weave
 • Target blaster = Hedef blasteri
 • Tarkin Doctrine = Tarkin Doktrini
 • Tarkin Initiative = Tarkin Girişimi
 • Tattoo = Dövme
 • Taungsday = Taunglargünü
 • Telekinesis = Telekinezi
 • Telepath response unit = Telepat yanıt ünitesi
 • Telepathy = Telepati
 • Tensor field = Gerici alan
 • Tensor field generator = Gerici alan jeneratörü
 • The Disaster = Facia
 • The Disaster = Facia (Alderaan'ın yok edilmesi)
 • The Disaster = Felaket
 • The Force = Güç
 • The Grand Inquisitor's lightsaber = Baş Engisizyoncu'nun ışın kılıcı
 • The Mistress of Staves = Değnek Kraliçesi (Oyun kartı)
 • The Mythrol = Mythrol (Din Djarin)
 • Thermal detonator = Termal detonatör
 • Thisspias = Thisspias
 • Tholoth = Tholoth
 • Thrawn's journal = Thrawn'un güncesi
 • Thundering Herd = Uğultulu Sürü
 • Tibanna = Tibanna
 • Time = Zaman
 • Tongue = Dil (organ)
 • Tooth = Diş
 • Tracking fob = Takip kösteği
 • Trandosha = Trandosha
 • TranLang III communication module = TranLang III iletişim modülü
 • Transparisteel = Şeffaf çelik
 • Treason = İhanet
 • Turbo impellor = Turbo çark
 • Tusken Raider camp = Tusken Yağmacısı kampı
 • Twi'lek = Twi'lek
 • Ugnaught = Ugnaught
 • Umbaran shadow cloak = Umbara gölge pelerini
 • University = Üniversite
 • Uris silk = Uris ipeği
 • Vacc tube = Vakk tüpü
 • Vanadium = Vanadyum
 • Vaporator cistern = Buharlaştırıcı sarnıçı
 • Veda cloth = Veda giysisi
 • Veda pearl = Veda incisi
 • Veg-meat = Sebzet
 • Vehicles and vessels = Taşıtlar ve gemiler
 • Vocabulator = Vokabülatör
 • War bond = Savunma tahvili
 • Water = Su
 • Water cyc = Su cyc'i
 • Wayfinder = Yol bulucu
 • Weapons and technology = Silahlar ve teknoloji
 • Weekly newstack = Haftalık haberler
 • Wernian Game Cards = Wernianlı oyun kartları
 • Worker caste = İşçi sınıfı
 • World Razer = Dünya Yıkıcısı
 • Wretched hive of scum and villany = Pislik ve kötülük yuvası
 • Writing = Yazı
 • Xenophobia = Yabancı düşmanlığı
 • Xephi Sep Award = Xephi Sep Ödülü

Olaylar

 • Attack on the Tribe = Kavim'e saldırı
 • Beast Wars = Canavar Savaşları
 • Bombing of the Jedi Temple hangar = Jedi Tapınağı hangarının bombalanması
 • Boonta Eve Classic = Boonta Arifesi Klasiği
 • Boonta Eve Podrace = Boonta Arifesi Pod yarışı
 • Capture of Eeth Koth = Eeth Koth'un ele geçirilmesi
 • Clone Wars = Klon Savaşları
 • Cold War (Galactic Republic–Sith Empire) = Soğuk Savaş (Galaktik Cumhuriyet–Sith İmparatorluğu)
 • Cold War = Soğuk Savaş
 • Conquest of Kaller = Kaller Fethi
 • Coronation of Queen Amidala = Kraliçe Amidala'nın taç giyme töreni
 • Cyrkon Extraction = Cyrkon Çıkarması
 • Dark Nest Crisis = Kara Yuva Krizi
 • Dark Reaper Crisis = Kara Ölüm Krizi
 • Dark Wars = Kara Savaşlar
 • Day of Ascendancy = Egemenlik Günü
 • Declaration of a New Republic = Yeni Cumhuriyet Beyannamesi
 • Declaration of Rebellion = İsyan Beyannamesi
 • Defense of Maridun = Maridun Savunması
 • Dissolution of the Imperial Senate = İmparatorluk Senatosu'nun feshi
 • Draggulch Period = Draggulch Dönemi
 • Ductavis Era = Ductavis Devri
 • Duel in the Galactic Senate = Galaktik Senato düellosu
 • Duel on Mustafar = Mustafar düellosu
 • Empire Day = İmparatorluk Günü
 • Escape from Cloud City = Bulut Şehri'nden kaçış
 • Eternity Vault Operation = Sonsuzluk Mahzeni Operasyonu
 • Evacuation of ... = ... tahliyesi
 • Expansionist Era = Yayılmacı Devir
 • Fall of the Old Republic = Eski Cumhuriyet'in Düşüşü
 • Festival of Light = Işık Festivali
 • First Jedi Purge = İlk Jedi Tasfiyesi
 • Fourth Great Schism = Dördüncü Büyük Bölünme
 • Funeral of Padmé Amidala = Padmé Amidala'nın cenazesi
 • Galactic Concordance = Galaktik Ahenk
 • Galactic Constitution = Galaktik Anayasa
 • Galactic War = Galaktik Savaş
 • Geonosian accord = Geonosis sözleşmesi
 • Great Disaster = Büyük Felaket (Yüksek Cumhuriyet Devri'nde yaşanan olay)
 • Great Jedi Purge = Büyük Jedi Tasfiyesi
 • Great Manifest Period = Büyük Manifesto Dönemi
 • Great Peace of the Republic = Büyük Cumhuriyet Barışı
 • Great ReSynchronization = Büyük ReSenkronize
 • High Republic Era = Yüksek Cumhuriyet Devri
 • Hosnian Cataclysm = Hosnian Felaketi
 • Hundred-Year Darkness = Yüzyıllık Karanlık
 • Imperial Era = İmparatorluk Devri
 • Imperial Period = İmparatorluk Dönemi
 • Imperial Reunification = İmparatorluk Yeniden Birleşmesi
 • Invasion of Naboo = Naboo İşgali
 • Invasion of Scipio = Scipio İşgali
 • Invasion of Utapau = Utapau İşgali
 • Iron Blockade = Demir Abluka
 • Jedi Civil War = Jedi İç Savaşı
 • Kanz Disorders = Kanz Karışıklıkları
 • Kidnapping of the Papanoida daughters = Papanoida kızlarının kaçırılması
 • Liberation of Coruscant = Coruscant'ın Kurtuluşu
 • Liberation of Lothal = Lothal'ın Kurtuluşu
 • Lost Tribe of Sith emergence = Kayıp Sith Kabilesi'nin ortaya çıkışı
 • Mandalorian cataclysm = Mandalor felaketi
 • Mandalorian civil war (Clone Wars) = Mandalor iç savaşı (Klon Savaşları)
 • Mandalorian Civil War = Mandalor İç Savaşı
 • Mandalorian black market conspiracy = Mandalor karaborsa komplosu
 • Mandalorian-Galactic Republic war = Mandalor-Galaktik Cumhuriyet savaşı
 • Mandalorian Wars = Mandalor Savaşları
 • Mandalorian wars of expansion = Mandalor yayılım savaşları
 • Massacre at Tuanul = Tuanul katliamı
 • Mid Rim Retreat = Orta Halka Geri Çekilmesi
 • Mission to rescue C-3PO = C-3PO'yu kurtarma görevi
 • Mission to rescue Leia = Leia'yı kurtarma görevi
 • Mission to rescue Shmi Skywalker Lars = Shmi Skywalker Lars'ı kurtarma görevi
 • Mission to rescue the survivors of Alderaan = Alderaan felaketzedelerini kurtarma görevi
 • New Sith Wars = Yeni Sith Savaşları
 • Occupation of Kashyyyk = Kashyyyk İşgali
 • Old Sith Wars (Great Sith War) = Eski Sith Savaşları (Büyük Sith Savaşı)
 • Operation Cinder = Kor Operasyonu
 • Operation Fracture = Çatlak Operasyonu
 • Operation Hanoff = Transfer Operasyonu
 • Operation Influx = Akın Operasyonu
 • Operation Mad Rush = Alelacele Operasyonu
 • Operation Thunderstroke = Yıldırım Vuruşu Operasyonu
 • Order 66 = 66. Emir
 • Outbound Flight = Uç Sınır Seferi
 • Petition of 2,000 = 2.000 Dilekçesi
 • Proclamation of the New Order = Yeni Düzen Bildirgesi
 • Proclamation of a New Order = Yeni Bir Düzen Bildirgesi
 • Raid on Kessel = Kessel Baskını
 • Rebellion on ... = ... ayaklanması
 • Republic Dark Age = Kara Cumhuriyet Çağı
 • Republic Era = Cumhuriyet Devri
 • Rescue of ... = ...'nın kurtarılması
 • Rescue of Han Solo = Han Solo'nun kurtarılması
 • Rescue of Tarfful = Tarfful'un kurtarılması
 • Rescue on the Tranquility = Tranquility'de kurtarma
 • Rianitus Period = Rianitus Dönemi
 • Roshu Sune bombing campaign = Roshu Sune bombalama seferi
 • Ruusan Reformation = Ruusan Reformasyonu
 • Second Imperial Civil War = İkinci İmparatorluk İç Savaşı
 • Secret mission to Tatooine = Gizli Tatooine görevi
 • Separatist Crisis = Ayrılıkçı Krizi
 • Siege of Lasan = Lasan Kuşatması
 • Siege of Saleucami = Saleucami Kuşatması
 • Sith civil war (Republic Dark Age) = Sith iç savaşı (Kara Cumhuriyet Çağı)
 • Sith civil war = Sith iç savaşı
 • Sith Civil War = Sith İç Savaşı
 • Sith–Imperial War = Sith–İmparatorluk Savaşı
 • Skirmish aboard the Eravana = Eravana üzerinde çatışma
 • Skirmish at Dinlo = Dinlo Çatışması
 • Skirmish in the Temple of Eedit = Eedit Tapınağı çatışması
 • Skirmish on Florrum = Florrum çatışması
 • Subjugation of Riosa = Riosa Zaptı
 • Swarm War = Küme Savaşı
 • Telosian Civil War = Teloslu İç Savaşı
 • Theft of the Imperialis = Imperialis'in çalınması
 • Third Galactic War = Üçüncü Galaktik Savaş
 • Trillia Massacre = Trillia Katliamı
 • Assault on Kamino = Kamino saldırısı
 • Assault on Kashyyyk = Kashyyyk saldırısı
 • Attack at Datar = Datar saldırısı
 • Bakura Truce = Bakura Ateşkesi
 • Battle for the Eclipse = Eclipse için savaş
 • Battle near Dantooine = Dantooine yakınlarında savaş
 • Battle near the Itani Nebula = Itani Nebulası yakınlarında savaş
 • Battle of Althir (first) = Birinci Althir Savaşı
 • Battle of Althir (second) = İkinci Althir Savaşı
 • Battle of AX-456 = AX-456 Savaşı
 • Battle of Bakura = Bakura Savaşı
 • Battle of Berrol's Donn = Berrol Donn'u Savaşı
 • Battle of Chelleya = Chelleya Savaşı
 • Battle of Faldos = Faldos Savaşı
 • Battle of Fondor = Fondor Savaşı
 • Battle of Herdessa = Herdessa Savaşı
 • Battle of Iskalon = Iskalon Savaşı
 • Battle of Koda Space Station = Koda Uzay İstasyonu Savaşı
 • Battle of Mandallia = Mandallia Savaşı
 • Battle of Mandalore = Mandalore Savaşı
 • Battle of Manpha = Manpha Savaşı
 • Battle of Mephout = Mephout Savaşı
 • Battle of Mon Gazza = Mon Gazza Savaşı
 • Battle of Nar Shaddaa = Nar Shaddaa Savaşı
 • Battle of Ord Vaug = Ord Vaug Savaşı
 • Battle of Rutan = Rutan Savaşı
 • Battle of Saijo = Saijo Savaşı
 • Battle of Shumavar = Shumavar Savaşı
 • Battle of Solay = Solay Savaşı
 • Battle of Sullust = Sullust Savaşı
 • Battle of Terminus = Terminus Savaşı
 • Battle of the Thesme sector = Thesme sektörü savaşı
 • Battle of Trenwyth = Trenwyth Savaşı
 • Battle of Virgillia = Virgillia Savaşı
 • Battle of Zeltros = Zeltros Savaşı
 • Calamarian Revolt = Kalamari Ayaklanması
 • Campaigns of Saw Gerrera's Partisans = Saw Gerrera'nın Partizanlarının seferleri
 • Confederate-Republic peace initiative = Konfederasyon-Cumhuriyet barış girişimi
 • Conquest of Saijo = Saijo Fethi
 • Coruscant Uprising = Coruscant Ayaklanması
 • Declaration of the Alliance of Free Planets = Bağımsız Gezegenler İttifakı Beyannamesi
 • Defense of the Karinne = Karinne savunması
 • Dragon Void Run = Ejderha Hiçliği Kaçışı
 • Escape from Kamino = Kamino'dan kaçış
 • First Battle of Geonosis = Birinci Geonosis Savaşı
 • First Conference of Free Peoples = İlk Özgür Halklar Konferansı
 • Galactic Civil War = Galaktik İç Savaş
 • Great Galactic Civil War = Büyük Galaktik İç Savaş
 • Great Galactic War = Büyük Galaktik Savaş
 • Great Hyperspace War = Büyük Hiperuzay Savaşı
 • Great Sith War = Büyük Sith Savaşı
 • Heurkea operation = Heurkea operasyonu
 • Secret mission to rebuild the Jedi Order = Jedi Düzeni'ni yeniden kurma gizli planı
 • Liberation of Gial Ackbar = Gial Ackbar'ın kurtarılması
 • Mandalorian cataclysm = Mandalor felaketi
 • Mandalorian crusades = Mandalor seferleri
 • Mandalorian Triumph = Mandalor Zaferi
 • Mission to Druckenwell = Druckenwell görevi
 • Mission to Kuat = Kuat görevi
 • Mission to Selonia = Selonia görevi
 • Mission to Tralus = Tralus görevi
 • Operation Domino = Domino Operasyonu
 • Raid above Bonadan = Bonadan üstünde baskın
 • Raid above Ghorman = Ghorman üstünde baskın
 • Raid at Coronet = Coronet baskını
 • Raid on Cato Neimoidia = Cato Neimoidia baskını
 • Raid on Saijo = Saijo baskını
 • Rebellion on Tatooine = Tatooine isyanı
 • Rescue mission to Kessel = Kessel'a kurtarma görevi
 • Rescue mission to Mytus VII = Mytus VII'ye kurtarma görevi
 • Rescue of Rahm Kota = Rahm Kota'nın kurtarılması
 • Second Battle of Endor = İkinci Endor Savaşı
 • Showdown on Teth = Teth yüzleşmesi
 • Skirmish in the Cantros system = Cantros sistemi çatışması
 • Skirmish on Kabray = Kabray çatışması
 • Skirmish on Kashyyyk = Kashyyyk çatışması
 • Skirmish on Kinooine = Kinooine çatışması
 • Skirmish over Ylesia = Ylesia üstünde çatışma
 • Subjugation of Naldar = Naldar İşgali
 • Subjugation of Sulon = Sulon İşgali
 • Western Reaches pacification operations = Batı Sınırları etkisizleştirme operasyonları

Hükümetler, organizasyonlar, kurumlar ve askeri birimler

 • 212th Attack Battalion = 212. Saldırı Taburu
 • 21st Nova Corps = 21. Nova Kolordusu
 • 41st Elite Corps = 41. Elit Kolordu
 • 41st Scout Battalion = 41. Gözcü Tabur
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Arama Kolordusu
 • Alliance Fleet = Birlik Filosu
 • Alliance High Command = Birlik Yüksek Komutası
 • Alliance SpecForces = Birlik Özel Kuvvet
 • Alliance Starfighter Corps = Birlik Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • ARC program = GKK programı
 • Baktoid Combat Automata = Baktoid Savaş Otomatları
 • Black Leader = Siyah Lider
 • Black One = Black One
 • Black Squadron (Resistance) = Kara Filo (Direniş)
 • Black Squadron = Kara Filo
 • Blizzard Force = Tipi Kuvveti
 • Blizzard One = Tipi Bir
 • Blue Squadron = Mavi Filo
 • Blue Three = Mavi Üç
 • Bothan spynet = Bothan casus ağı
 • Broken Horn Syndicate = Kırık Boynuz Çetesi
 • Bureau of Ships and Services = Gemi ve Servis Bürosu
 • Burning Rancors = Tutuşan Rancorlar
 • Campaigns of Saw Gerrera's Partisans = Saw Gerrera'nın Partizanları'nın seferleri
 • Chancellor's Special Council on Restrictive Enterprise = Şansölye'nin Sınırlayıcı Girişim için Özel Konseyi
 • Chief of Defense Staff = Genelkurmay Başkanlığı
 • CIS Shadowfeed = BSK Gölgeyayını
 • Citizen's fleet = Vatandaş filosu
 • Clone cold assault troopers = Klon soğuk taarruz askeri
 • Clone Commander = Klon Komutan
 • Clone paratrooper = Klon paraşütçü
 • Clone SCUBA trooper = Klon SKUBA askeri
 • Clone shock trooper = Klon baskın askeri
 • Clone trooper = Klon asker
 • Cobalt Squadron = Kobalt Filo
 • Cold assault stormtrooper = Soğuk Taarruz stormtrooperı
 • Cold weather assault stormtrooper = Soğuk hava taaruz stormtrooper'ı
 • Commandant = Amir
 • Commander = Komutan
 • Communications Officer = İletişim Subayı
 • Core Five = Merkez Beşli
 • Coruscant Guard = Coruscant Muhafızları
 • Count = Kont
 • Cybot Galactica = Sibot Galaktika
 • Dark Lord of the Sith = Sith'in Kara Lordu
 • Dark Side Elite = Karanlık Taraf Seçkinleri
 • Death Squadron = Ölüm Filosu
 • Death Watch = Ölüm Gözcüleri
 • DevTech Sidearms = DevTech Silahları
 • Dread Host = Dehşet Konakçıları
 • First Order army = İlk Düzen ordusu
 • First Order military = İlk Düzen askeriyesi
 • First Order Security Bureau = İlk Düzen Güvenlik Bürosu
 • First Order Special Forces = İlk Düzen Özel Kuvvetleri
 • First Order starfighter corps = İlk Düzen yıldız savaşçısı kolordusu
 • First Order TIE Fighter Pilot = İlk Düzen TIE Savaşçısı Pilotu
 • First Senator = Baş Senatör
 • Flametrooper = Alev askeri
 • FreiTek Incorporated = FreiTek Anonim Şirketi
 • Galactic Emperor = Galaktik İmparator
 • Galactic Empire = Galaktik İmparatorluk
 • Galactic Republic Navy = Galaktik Cumhuriyet Donanması
 • Governor = Vali
 • Governor of Naboo = Naboo Valisi
 • Grand Army of the Republic = Büyük Cumhuriyet Ordusu
 • Grand Master = Büyük Usta
 • Grand Moff = Büyük Moff
 • Grand Vizier = Vezir-i Azam
 • Green Leader = Yeşil Lider
 • Ground Logistics Division = Kara Lojistik Bölmesi
 • Sith Juggernaut = Ezici Sith
 • Jedi Consular = Jedi Konsolos
 • Jedi Sage = Bilge Jedi
 • Jedi Shadow = Gölge Jedi
 • Guavian security soldier = Guavian güvenlik askeri
 • Gungan Grand Army = Büyük Gungan Ordusu
 • Head of Security = Baş Güvenlik
 • House Valorum = Valorum Hanesi
 • Imperial Army = İmparatorluk Ordusu
 • Imperial Command = İmparatorluk Komutası
 • Imperial commando = İmparatorluk komandosu
 • Imperial Court = İmparatorluk Mahkemesi
 • Imperial crest = İmparatorluk arması
 • Imperial Military = İmparatorluk Askeriyesi
 • Imperial military uniforms = İmparatorluk Askeri Üniforma
 • Imperial military uniforms = İmparatorluk askeri üniformaları
 • Imperial Navy = İmparatorluk Donanması
 • Imperial officer = İmparatorluk subayı
 • Imperial Starfighter Corps = İmparatorluk Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Imperial Super Commando = İmparatorluk Süper Komandosu
 • Imperial weapons technician = İmparatorluk silahları teknisyeni
 • Industrial Automaton = Endüstriyel Otomaton
 • Inquisitorius = Engizisyon
 • Jedi High Council = Jedi Yüksek Konseyi
 • Jedi Knight = Jedi Şövalyesi
 • Jedi Master = Jedi Ustası
 • Jedi Order = Jedi Düzeni
 • Jedi starfighter = Jedi yıldız savaşçısı
 • Judicial Department = Yargı Departmanı
 • Kachirho Wookiee Militia = Kachirho Wookiee Milisleri
 • Kime Enanrum Academy of Arts = Kime Enanrum Sanat Akademisi
 • Knights of Ren = Ren Şövalyeleri
 • Kuat Drive Yards = Kuat Sürücü Tersaneleri
 • Kuat Systems Engineering = Kuat Sistem Mühendislik
 • Kuat-Entralla Engineering = Kuat-Entralla Mühendislik
 • Lasan High Honor Guard = Lasan Yüksek Onur Muhafızı
 • Lasan-Malamut Firearms Corporation = Lasan-Malamut Ateşli Silahlar Şirketi
 • Lebrasa Argente School for the Arts and Persuasive Sciences = Lebrasa Argente Sanat ve İknacılık Bilimi Okulu
 • Lost Tribe of Sith = Kayıp Sith Kabilesi
 • Loyalist Committee = Sadıklar Komitesi
 • Lumiya's Sith = Lumiya'nın Sith'leri
 • Martial traditionalists = Askeri gelenekçileri
 • Medtech Industries = Medtech Endüstrileri
 • Mekuun Corporation = Mekuun Şirketi
 • Ministry of Information = İstihbarat Bakanlığı
 • Naboo Royal Advisory Council = Naboo Kraliyet Danışma konseyi
 • Naboo Royal Space Fighter Corps = Naboo Kraliyet Uzay Savaşçısı Kolordusu
 • Narglatch AirTech = Narglatch HavaTek
 • Narglatch AirTech Art Department = Narglatch AirTech Sanat Departmanı
 • Narglatch AirTech Art Department = Narglatch HavaTek Sanat Departmanı
 • New Mandalorians = Yeni Mandalorlar
 • New Order = Yeni Düzen
 • New Republic = Yeni Cumhuriyet
 • New Republic Common Charter = Yeni Cumhuriyet Müşterek Tüzüğü
 • New Republic Intelligence = Yeni Cumhuriyet İstihbaratı
 • New Republic Special Forces = Yeni Cumhuriyet Özel Kuvvetleri
 • New Republic Starfighter Corps = Yeni Cumhuriyet Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Nightbrothers = Nightbrotherlar
 • Nightsisters = Nightsisterlar
 • One Sith = Tek Sith
 • Ord Canfre Institute for Ethics in Art Criticism = Ord Canfre Sanat Eleştirmenliğinde Etik Enstitüsü
 • Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni
 • Partisans = Partizanlar
 • Pathfinders = Yolbulucular
 • Phoenix Cell = Anka Hücresi
 • Plasma Devils = Plazma Şeytanları
 • Populists = Halkçılar
 • Presagers of Hakotei = Hakotei Falcıları
 • Rancor Battalion = Rancor Taburu
 • Rancor squad = Rancor mangası
 • Rebel Alliance Intelligence Service = Asi Birliği İstihbarat Servisi
 • Rebel Alliance Special Forces = Asi Birliği Özel Kuvvetler
 • Rebel Alliance Starfighter Corps = Asi Birliği Yıldız Savaşçısı Kolordusu
 • Red Squadron = Kırmızı Filo
 • Reena University = Reena Üniversitesi
 • Republic Diplomatic Corps = Cumhuriyet Diplomasi Kolordusu
 • Republic Ministry of Economic Development = Cumhuriyet Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
 • Republic Special Task Force = Cumhuriyet Özel Görev Gücü
 • Resistance = Direniş
 • Resistance army = Direniş Ordusu
 • Resistance ground crew = Direniş Kara Çetesi
 • Resistance navy = Direniş Donanması
 • Resurgent Sith Empire = Yeniden Yapılandırılmış Sith İmparatorluğu
 • Rothana Heavy Engineering = Rothana Ağır Mühendislik
 • Royal Academy of Arts = Sanat Kraliyet Akademisi
 • Royal family of Kessel = Kessel Kraliyet Ailesi
 • Royal House of Naboo = Naboo Kraliyet Hanesi
 • Royal Naboo Security Forces = Naboo Kraliyet Güvenlik Güçleri
 • Safeworld = Güvenli dünya
 • SAGroup (COMPOR) = YAGrup (CKK)
 • SAGroup = YAGrup
 • Salla C'airam's cantina = Salla C'airam'ın kantinası
 • Santhe family = Santhe ailesi
 • Sector Force = Sektör Kuvveti
 • Senate Guard = Senato Muhafızları
 • Separatist Council = Ayrılıkçı Konseyi
 • Separatist Droid Army = Ayrılıkçı Droid Ordusu
 • Separatist Parliament = Ayrılıkçı Parlamentosu
 • Separatist Senate = Ayrılıkçı Senatosu
 • Serv-O-Droid, Inc. = Serv-O-Droid, Aş.
 • Shadow Collective = Gölge Birliği
 • Shafr Center Press = Shafr Merkez Yayınevi
 • Sienar Fleet Systems = Sienar Filo Sistemleri
 • Sienar-Jaemus Fleet Systems = Sienar-Jaemus Filo Sistemleri
 • Sith Empire (Post–Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Empire (Pre-Republic) = Sith İmparatorluğu (Cumhuriyet öncesi)
 • Sith Empire = Sith İmparatorluğu
 • Sith Eternal = Ebedi Sith
 • Sonn-Blas Corporation = Sonn-Blas Şirketi
 • SoroSuub Corporation = SoroSuub Şirketi
 • Spectres = Hortlaklar
 • Stalgasin hive = Stalgasin Şirketi
 • Star Liner Travel = Yıldız Yolcu Taşımacılığı
 • Techno Union = Tekno Birliği
 • Tion Hegemony = Tion Hegemonyası
 • Trade Federation = Ticaret Federasyonu
 • Trade Federation armaments committee = Ticaret Federasyonu silahlanma komitesi
 • Trade Federation Droid Army = Ticaret Federasyonu Droid Ordusu
 • Trade Federation military = Ticaret Federasyonu askeriyesi
 • TriPlanetary Press = ÜçGezegensel Yayınevi
 • Twisted Rancor Trio = Çarpık Rancor Üçlüsü
 • United Committee for Galactic Peace = Galaktik Barış İçin Birleşmiş Komite
 • Unnamed Contruum advertising agency = İsimsiz Contruum reklamcılık ajansı
 • Unnamed Corellian holographic media conglomerate = İsimsiz Corellia holografik medya kümesi
 • Veril Line Systems = Veril Line Sistemleri
 • Volunteer Security Forces = Gönüllü Güvenlik Güçleri
 • Wolf Pack = Kurt Sürüsü
 • Wookiee underground = Wookiee yeraltı örgütü
 • Zebulon Dak Speeder Corporation = Zebulon Dak Süratçi Şirketi
 • 4th Sector Army = 4. Sektör Ordusu
 • 77 Squadron = 77 Filosu
 • 7th Sky Corps = 7. Gökyüzü Kolordusu
 • 87th Sentinel Corps = 87. Gözcü Kolordusu
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Keşif Kolordusu
 • Academy for Young Imperials = İmparatorluk Gençleri Akademisi
 • Admirality = Amirallik
 • Advanced Recon Commando = Gelişmiş Keşif Komandosu
 • Advanced Recon Force Scout Trooper = Gelişmiş Keşif Gücü İzci Askeri
 • Advisory Council = Danışma Konseyi
 • Ailon Nova Guard = Ailon Nova Korumaları
 • Alderaan Academy of Fine Arts = Alderaan Güzel Sanatlar Akademisi
 • Alderaanian monarchy = Alderaan monarşisi
 • Alliance Civil Government = Birlik Sivil Hükümeti
 • Alliance of Free Planets = Bağımsız Gezegenler İttifakı
 • Alliance to Restore the Republic = Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği
 • Amber Wing = Kehribar Kanadı
 • Anvil Squadron = Örs Filosu
 • Appazanna Engineering Works = Appazanna Mühendislik İşleri
 • Aquatic assault stormtrooper = Sucul taarruz stormtrooperı
 • Arakyd Industries = Arakyd Endüstrileri
 • Aratech Repulsor Company = Aratech Tepmeli İtici Şirketi
 • ARC Trooper = GKK Askeri
 • Argazdan Redoubt - Argazdalı Tabya
 • Armored stormtrooper = Zırhlı stormtrooper
 • Army = Ordu
 • Assault trooper = Taarruz askeri
 • Astarte line = Astarte hattı
 • Azure Imperium = Azure Egemenliği
 • Bail Organa's resistance movement = Bail Organa'nın Direniş Hareketi
 • Bank of the Core = Merkez Banka
 • Baobab Publishing = Baobab Yayıncılık
 • Batonn insurgents = Batonn isyancıları
 • Battalion = Tabur
 • Begamore Heavy Industry Group = Begamore Ağır Sanayi Grubu
 • Berch Teller's rebel cell = Berch Teller'ın asi hücresi
 • Blackguard = Karamuhafızlar
 • Black Hole dark trooper = Karadelik kara askeri
 • Blade Squadron = Bıçak Ağzı Filosu
 • Black Sun = Kara Güneş
 • BlasTech Industries = BlasTech Endüstrileri
 • Blood Monarchy = Kan Monarşisi
 • Bloodguard = Kan Nöbeti
 • Bomb squad stormtrooper = Stormtrooper bomba imha ekibi
 • Bormea Today = Bormea Today
 • Brotherhood of Darkness = Karanlığın Kardeşliği
 • Bureau of Scouting and Exploration Services = İzcilik ve Keşifcilik Hizmetleri Bürosu
 • Caelli-Merced Syndicate = Caelli-Merced Çetesi
 • Cavetrooper = Mağara-askeri
 • Centrality = Merkeziyet
 • Children of the Jedi = Jedi Çocukları
 • Children of the Watch = Gözcü Çocukları
 • Chiss Ascendancy = Chiss Yükselişi
 • Church of the Dark Side = Karanlık Taraf Kilisesi
 • Cloud-Riders = Bulut-Sürücüleri
 • Coalition for Progress = Kalkınma Koalisyonu
 • Coalition for Improvements = Islahat Koalisyonu
 • Cobalt Laborer's Reformation Front = Kobalt İşçileri Reformasyon Cephesi
 • Cold assault stormtrooper = Soğuk taarruz stormtrooperı
 • Colicoid Creation Nest = Colicoid İcat Yuvası
 • Combined Defense Forces of the New Republic = Yeni Cumhuriyet'in Birleşik Savunma Güçleri
 • Commenor Underground = Commenor Gizli Örgütü
 • Commerce Guild = Ticaret Loncası
 • Commerce Guild Punitive Security Forces = Ticaret Loncası Ceza Güvenlik Güçleri
 • Committee for transportation of construction materials = İnşaat Materyalleri Nakliye Komitesi
 • Commission for a Safe and Secure Republic = Güvenli Cumhuriyet Komisyonu
 • Commission for the Preservation of the New Order = Yeni Düzen'in Korunması Komisyonu
 • Commission for the Protection of the Republic = Cumhuriyet'in Korunması Komisyonu
 • Company = Bölük
 • CompForce = YdkGücü
 • Concordian Crescent Technologies = Concordialı Hilal Teknolojileri
 • Confederacy of Independent Systems = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu
 • Corellia StarDrive = Corellia YıldızSürücüsü
 • Corellian Chemical Corporation = Corellia Kimyacılık Şirketi
 • Corellian Engineering Corporation = Corellia Mühendislik Şirketi
 • Corona Squadron = Korona Filosu
 • Coruscant Traffic Violation Bureau = Coruscant Trafik İhlali Bürosu
 • Corporate Alliance = Şirket İttifakı
 • Corporate Alliance Policy Administration Directorate = Şirket İttifakı İdare Yönetim Direktörlüğü
 • Corporate Sector Authority = Kurumsal Sektör Otoritesi
 • Corps = Kolordu
 • Coruscant Home Defense Fleet = Coruscant Yuva Savunma Filosu
 • Council of Neutral Systems = Tarafsız Sistemler Konseyi
 • Crimson Dawn = Kızıl Şafak
 • Crimson Empire = Kızıl İmparatorluk
 • Crowd control stormtrooper = Güruh kontrol stormtrooperı
 • Crusader = Seferci
 • Crymorah syndicate = Crymorah çetesi
 • Cult of The One and The All = Tek ve Tüm Tarikatı
 • Cyan Squadron = Camgöbeği
 • Czerka Arms = Czerka Silahları
 • Daa Corporation = Daa Şirketi
 • Dagoyan Order = Dagoyan Düzeni
 • Dark Empire (Galactic Empire) = Kara İmparatorluk (Galaktik İmparatorluk)
 • Dark Novatrooper = Kara Nova-askeri
 • Dark trooper = Kara asker
 • Darth Vader's Security Force = Darth Vader'ın Güvenlik Kuvveti
 • Death Star trooper officer corps = Ölüm Yıldızı subay kolordusu
 • Delegation of 2,000 = 2.000 Delegasyonu
 • Desert stormtrooper = Çöl stormtrooperı
 • Dewback stormtrooper = Dewback askeri
 • Direct action operatives = Doğrudan eylem ajanları
 • Director of Republic Strategic Information Service = Cumhuriyet Stratejik Bilgi İdaresi Müdürü
 • Disciples of the Whills = Whills Müritleri
 • Division = Şube (sivil)
 • Division = Tümen (askeri)
 • Dreamers = Hayalperestler
 • Dynamic Synergetics Incorporated = Dinamik Sinerjetik Anonim Şirketi
 • Eirriss Ryloth Defense Tech = Eirriss Ryloth Savunma Teknolojileri
 • Elders of the Path = Yolun Kadimleri
 • Eleven Star Marketing = Onbir Yıldız Reklamcılık
 • Elite dark trooper = Elit kara asker
 • Emperor's Royal Guard = İmparator'un Kraliyet Muhafızları
 • Empire of the Hand = El İmparatorluğu
 • Empire Reborn = Yeniden Doğan İmparatorluk
 • Environmental Ops = Çevresel Özel Birimler
 • Eriadu Mining and Shipping = Eriadu Madencilik ve Taşımacılık
 • Eriadu Trade Summit = Eriadu Ticaret Zirvesi
 • Eternal Alliance = Ebedi İttifak
 • Eternal Empire = Ebedi İmparatorluk
 • EVO Troopers (Environmental) = ÇVR Askerleri (Çevresel)
 • Exogen-class dark trooper = Eksojen-sınıfı kara asker
 • Exploratory branch of Outer Rim Oreworks = Dış Halka Maden İşleri'nin Araştırma dalı
 • Federated Teradoc Union = Birleşmiş Teradoc Birliği
 • Field stormtrooper = Saha stormtrooperı
 • Final Order = Son Düzen
 • First Order = İlk Düzen
 • First Order Academy = İlk Düzen Akademisi
 • First Order Department of Information = İlk Düzen İstihbarat Departmanı
 • First Sith Empire = İlk Sith İmparatorluğu
 • Flame trooper = Alev askeri
 • Fleet = Filo (büyük)
 • Fleet Command = Filo Komutası
 • Flotilla = Filotilla
 • Force Priestesses = Güç Rahibeleri
 • Frangawl Cult = Frangawl Tarikatı
 • Freemarch = Hürhudut
 • Galactic Federation of Free Alliances = Galaktik Bağımsız İttifaklar Federasyonu
 • Galactic Marines = Galaktik Bahri Kuvvetleri
 • Galactic Republic = Galaktik Cumhuriyet
 • Galactic Senate = Galaktik Senato
 • Galactic Senate (New Republic) = Galaktik Senato (Yeni Cumhuriyet)
 • Gallofree Yards, Inc. = Gallofree Tersaneleri, A.Ş
 • Gardulla the Elder's criminal empire = Yaşlı Gardulla'nın suç imparatorluğu
 • Geonosis primary droid foundry = Geonosis ana droid dökümhanesi
 • Ghosts = Ruhlar (Mandalor)
 • Gloom Walkers = Kasvet Yürüyücüleri
 • Glory-class dark trooper = İhtişam-sınıfı kara asker
 • Gold Squadron = Altın Filo
 • Gotal Assembly for Separation = Gotal Ayrılık Meclisi
 • Grand Hutt Council = Büyük Hutt Konseyi
 • Guavian Death Gang = Guavian Ölüm Çetesi
 • Gungan High Council = Gungan Yüksek Konseyi
 • Hail Squadron = Dolu Filosu
 • Haor Chall Engineering = Haor Chall Mühendislik
 • Hapes Consortium = Hapes Konsorsiyumu
 • Haxion Brood = Haxion Çetesi
 • Hazard Squadron = Risk Filosu
 • Hazard stormtrooper = Tehlike stormtrooperı
 • Headhunter Company = Kelleavcısı Şirketi
 • Heavy stormtrooper = Ağır stormtrooper
 • Heavy Weapons Stormtrooper = Ağır Silahçı Stormtrooper
 • Heroes of Yavin = Yavin Kahramanları
 • Hoersch-Kessel Drive Inc. = Hoersch-Kessel Sürücüleri A.Ş
 • Hoersch-Kessel Drive, Inc. = Hoersch-Kessel Sürücüleri, A.Ş
 • Holowan Laboratories = Holowan Laboratuvarları
 • Hound Squadron = Tazı Filosu
 • Huttbreaker = Huttkırıcı
 • Hutt Clan = Hutt Klanı
 • Hypernautics = Hipergemicilik
 • Ibaar rebel network = Ibaar asi ağı
 • IG lancer droid = IG mızraklı droid
 • Imperial Academy = İmparatorluk Akademisi
 • Imperial Academy of Mandalore = İmparatorluk Mandalore Akademisi
 • Imperial Advisory Council = İmparatorluk Danışma Konseyi
 • Imperial Commando Special Unit = Özel İmparatorluk Komando Birimi
 • Imperial Department of Military Research = İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı
 • Imperial Heavy Trooper = Ağır İmparatorluk Askeri
 • Imperial Intelligence = İmparatorluk İstihbaratı
 • Imperial jumptrooper = Atlayıcı İmparatorluk askeri
 • Imperial Knight = İmparatorluk Şövalyesi
 • Imperial Marine = İmparatorluk Bahri Asker
 • Imperial Military Department of Advanced Weapons Research = İmparatorluk Gelişmiş Askeri Silah Araştırma Departmanı
 • Imperial Department of Military Research = İmparatorluk Askeri Araştırma Departmanı
 • Imperial Navy's officer corps = İmparatorluk Donanması subay kolordusu
 • Imperial Press Corps = İmparatorluk Baskı Heyeti
 • Imperial Remnant = İmparatorluk Kalıntısı
 • Imperial Royal Guard = İmparatorluk Kraliyet Muhafızları
 • Imperial Ruling Council = İmparatorluk İdari Konseyi
 • Imperial Security Bureau = İmparatorluk Güvenlik Bürosu
 • Imperial Senate = İmparatorluk Senatosu
 • Incinerator stormtrooper = Külleyici stormtrooper
 • Incom Corporation = Incom Şirketi
 • Incom-FreiTek Corporation = Incom-FreiTek Şirketi
 • Infantry = Piyade
 • Infinite Empire = Sonsuz İmparatorluk
 • Inquisitorium dark trooper = Engizisyon kara askeri
 • Intergalactic Association of Amalgamated Droid Builders = Galaksilerarası Birleşik Droid Üreticileri Derneği
 • Intergalactic Banking Clan = Galaksilerarası Bankacılık Klanı
 • InterGalactic Banking Clan Collections and Security Division = Galaksilerarası Bankacılık Klanı Tahsilat ve Güvenlik Şubesi
 • Jango's Grunts = Jango'nun hırıltıları
 • Jedi Temple Guard = Jedi Tapınağı Muhafızları
 • Jeedai heresy = Jeedai aykırılığı
 • Joint Chiefs = Kolektif Amirlik
 • Journeyman Protectors = Yolcu Koruyucuları
 • Judicial Forces = Yargı Güçleri
 • Jumptrooper = Atlayıcı asker
 • Koensayr Manufacturing = Koensayr İmalat
 • Legion = Lejyon
 • Liberators = Kurtarıcılar
 • Librarian's Assembly = Kütüphaneci Meclisi
 • Magma stormtrooper = Magma stormtrooperı
 • Main Vault = Ana Kasa
 • MandalMotors = MandalMotorlar
 • Mandalore the Avenger = İntikamcı Mandalore
 • Mandalore the Vindicated = Haklı Mandalore
 • Mandalorian Guard = Mandalor Muhafızları
 • Mandalorian Protectors = Mandalor Koruyucular
 • Mandalorian Royal Guard = Mandalor Kraliyet Muhafızı
 • Mandalorian Secret Service = Mandalor Gizli Servis
 • MandalTech = MandalTek
 • Merrsom Munitions = Merrison Cephaneleri
 • Meteor Squadron = Meteor Filosu
 • Military = Askeriye
 • Military Oversight Comittee = Askeri Gözetim Komitesi
 • Military Police = Askeri Polis
 • Militiamen = Yedek Er
 • Minetrooper = Madenaskeri
 • Mining Guild = Maden Loncası
 • Mon Calamari Shipyards = Mon Kalamari Tersaneleri
 • Moonglow Polychemical = Moonglow Polikimya
 • Muun officer corps = Muun subay kolordusu
 • Muunilinst Banking Clan = Muunilinst Bankacılık Klanı
 • Navy = Donanma
 • Neo-Crusader = Neo-Seferci
 • Nightsisters = Nightsisterlar
 • Nikardun Destiny = Nikardun Kaderi
 • Nite Owls = Gece Baykuşları
 • Noble Court = Soylu Saltanat
 • Novatrooper = Nova-askeri
 • Office of the Navy's barrister advocate = Donanma vekilinin ofisi
 • Old Republic = Eski Cumhuriyet
 • Open Circle Fleet = Açık Halka Filosu
 • Oppressor-7 class dark trooper = Baskıcı-7 sınıfı kara asker
 • Oppressor-9 class dark trooper = Baskıcı-9 sınıfı kara asker
 • Orbital Command = Yörüngesel Komuta
 • Outer Rim Oreworks Company = Dış Halka Madenişleri Şirketi
 • Outland Regions Security Force = Dış Bölgeler Güvenlik Gücü
 • P'w'eck Emancipation Movement = P'w'eck Özgürlük Hareketi
 • Pantoran Assembly = Pantoralı Meclisi
 • Pentastar Alignment = Pentastar Koalisyonu
 • Phantom Squadron = Fantom Filosu
 • Pink Squadron = Pembe Filo
 • Precision air team = Kesinlik hava takımı
 • Preigo's Traveling World of Wonder = Preigo'nun Gezici Harikalar Dünyası
 • Purge trooper = Tasfiye askeri
 • Quinlan Vos's unit = Quinlan Vos'un birimi
 • Radiation zone assault trooper = Radyasyon bölgesi taarruz askeri
 • Rapier Squadron = Meç Filosu
 • Regiment = Alay
 • Rendili StarDrive = Rendili Yıldız Sürücüsü
 • Renegade Squadron = Muhalif Filosu
 • Republic Military = Cumhuriyet Askeriyesi
 • Republic Navy = Cumhuriyet Donanması
 • Republic Naval Intelligence = Cumhuriyet Donanma İstihbaratı
 • Republic Outland Regions Security Force = Cumhuriyet Dış Bölgeler Güvenlik Gücü
 • Republic Strategic Information Service = Cumhuriyet Stratejik Bilgi İdaresi
 • Restored Empire = Restore İmparatorluk
 • Resurrector Squadron = Diriltici Filo
 • Retail Caucus = Perakende Kurulu
 • Riot control stormtrooper = Ayaklanma kontrol stormtrooperı
 • Riot Squadron = İsyan Filosu
 • Riot stormtrooper = Ayaklanma stormtrooperı
 • Rogue One (squad) = Rogue One (manga)
 • Rogue Squadron = Rogue Filosu
 • Rothana Heavy Engineering = Rothana Ağır Mühendisliği
 • Rule of One = Tekil Yönetim
 • Rule of Two = İkili Yönetim
 • Sabaoth Squadron = Azizler Filosu
 • Sacred Way = Kutsal Yol
 • Sapphire Squadron = Safir Filosu
 • Sartran Corporation = Sartran Şirketi
 • Scout trooper = İzci asker
 • Second Imperium = İkinci Egemenlik
 • Separatist holdouts = Ayrılıkçı hücreleri
 • Shadow Council = Gölge Konseyi
 • Shadow stormtrooper = Gölge stormtrooperı
 • Shadow Trooper = Gölge Askeri
 • Shepherd Squadron = Çoban Filosu
 • Shock Trooper = Baskın Askeri
 • Sith Empire (Jedi Civil War) = Sith İmparatorluğu (Jedi İç Savaşı)
 • Sith Empire (Post-Great Hyperspace War) = Sith İmparatorluğu (Büyük Hiperuzay Savaşı sonrası)
 • Sith Order = Sith Düzeni
 • Sith Triumvirate = Sith Üçler Erki
 • Slaver Syndicate = Köle Taciri Çetesi
 • Sovereign Latitudes of Maracavanya = Maracavanya Egemen Enlemi
 • Spaceworks = Uzayişleri
 • Squad = Manga
 • Squadron = Filo (küçük)
 • Squall Squadron = Fırtına Filosu
 • Ssi-ruuvi Imperium = Ssi-ruuvi Egemenliği
 • Stark Commercial Combine = Stark Ticari Birleşimi
 • Storm commando = Yıldırım komandosu
 • Stormmedic = Storm-doktor ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "medic", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormrifle = Storm-tüfek ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "rifle", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormsniper = Storm-nişancı ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "nişancı", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormsurgeon = Storm-cerrah ("Storm" terimi stormtrooperlardan geliyor bu yüzden çevrilmemeli ancak "surgeon", Star Wars'a özgü bir terim değil.)
 • Stormtrooper Grenadier = Bombacı stormtrooper
 • Sun Guard = Güneş Muhafızı
 • Super Commando = Süer Komando
 • Supremacist = Üstüncü
 • Syndicure = Müşavirlik
 • Task force / Taskforce = Görev gücü
 • Tempest Squadron = Bora Filosu
 • Terror Trooper = Terör Askeri
 • Tierfon Yellow Aces = Tierfon Sarı Aslar
 • Titan Squadron = Titan Filosu
 • Torrent Company = Sel Tayfası
 • Trade Federation Directorate = Ticaret Federasyonu Müdürlüğü
 • Trade Federation of Planets = Ticari Gezegenler Federasyonu
 • Traxus Division = Traxus Tümeni
 • Triumphant-class dark trooper = Galip-sınıfı kara asker
 • Trooper = Asker (rütbe)
 • Typhoon Squadron = Tayfun Filosu
 • Ubdurian Empire = Ubduria İmparatorluğu
 • Unforgettables = Unutulmazlar
 • United Warlord Fleets = Birleşmiş Savaş Lordu Filoları
 • Unity Council = Birlik Konseyi
 • Unity of Community = Halkın Birliği
 • Urban Assault dark trooper = Şehirsel Taarruz kara askeri
 • Utapaun Committee = Utapaulu Komitesi
 • Vader's Special Force Trooper = Vader'ın Özel Kuvvetler Askeri
 • Vanguard Squadron = Vanguard Filosu
 • Vertigo Company = Vertigo Şirketi
 • Victory-class dark trooper = Zafer-sınıfı kara asker
 • Viper Alpha = Alfa Engerek
 • Wetland assault stormtrooper = Sulak taarruz stormtrooperı
 • Whiplash = Kamçı
 • White Worms = Beyaz Solucanlar
 • Wookiee underground resistance movement = Wookiee gizli direniş hareketi örgütü
 • Wookiee unerground = Wookiee gizli örgütü
 • Wraiths = Hayaletler (Mandalor)
 • Xomit Transport Systems = Xomit Nakil Sistemleri
 • Yellow Squadron = Sarı Filo
 • Yuuzhan Vong Paratrooper = Yuuzhan Vong Paraşütçüsü
 • Zeffo Sage = Zeffo Bilgeleri
 • Zero-G assault stormtrooper = Yerçekimsiz taarruz stormtrooperı
 • Zygerrian Slave Empire = Zygerria Köle İmparatorluğu

Unvan ve rütbeler

 • Chief informational officer = Şef istihbarat subayı
 • Cipher Agent = Şifre Ajanı (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Fixer = Düzeltici (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Imperial Agent = İmparatorluk Ajanı (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Informer = Muhbir (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Keeper = Bekçi (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Major = Binbaşı
 • Mercenary = Paralı asker
 • Minder = Muhafız (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Minister of Information = Haber Bakanı
 • Minister of Intelligence = İstihbarat Bakanı (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Moff = Moff
 • Monarch of Naboo = Naboo Hükümdarı
 • Naboo Royal Guard = Naboo Kraliyet Muhafızı
 • Naboo Security Guard = Naboo Güvenlik Muhafızı
 • New Republic soldier = Yeni Cumhuriyet askeri
 • Officer = Subay
 • Phoenix Squadron = Anka Filosu
 • Poet laureate = Şiir mümtazı
 • Port Administrator = Liman Yöneticisi
 • Prime Minister = Başbakan
 • Professor = Profesör
 • Protector of Concord Dawn = Concord Dawn'un Koruyucusu
 • Pyke guard = Pyke muhafız
 • Pyke sentinel = Pyke gözcü
 • Queen = Kraliçe
 • Queen of Alderaan = Alderaan Kraliçesi
 • Red Five = Kırmızı Beş
 • Red Three = Kırmızı Üç
 • Red Two = Kırmızı İki
 • Sandtrooper = Kum askeri
 • Scout = Gözcü
 • Scout trooper = Gözcü asker
 • Senator = Senatör
 • Sith apprentice = Sith çırağı
 • Sith Infiltrator = Sith Casusu
 • Sith Intelligence Minister = Sith İstihbarat Bakanı
 • Sith Lord = Sith Lordu
 • Sith Master = Sith Ustası
 • Snowtrooper = Snowtrooper
 • Spacer = Arabulucu
 • Speaker = Sözcü
 • Special Forces pilot = Özel Kuvvetler Pilotu
 • Spy = Casus
 • Supreme Chancellor = Yüce Şansölye
 • Supreme Martial Commander of the Separatist Droid Armies = Ayrılıkçı Drodi Ordularının Yüce Mareşal Komutanı
 • Taskmaster = Taskmaster
 • TIE fighter pilot = TIE savaşçısı pilotu
 • Vice Chair = Başkan Yardımcısı
 • Viceroy = Genel Vali
 • Viceroy of the Trade Federation = Ticaret Federasyonu Genel Valisi
 • Watcher (Imperial Intelligence) = Gözlemci (İmparatorluk İstihbaratı)
 • Adjutant General = General Yardımcısı
 • Admiral of the Fleet = Filo Amirali (Amirallik)
 • Allegiant General = Sadık General
 • Ancient Dark Lord = Antik Kara Lord
 • Arbiter-general = Hakem-general
 • Counselor to the Empire = İmparatorluk Danışmanı
 • Aristocra = Aristokra
 • Assistant Director = Yardımcı Direktör
 • Baron Administrator = İdari Baron
 • Beastmaster = Canavarustası
 • Brigadier = Tuğbay
 • Cadet = Harbiyeli
 • Caretaker of First Knowledge = İlk Bilgi Koruyucusu
 • Captain (Gemi) = Kaptan
 • Captain (Ordu) = Yüzbaşı
 • Chairman = Genel Başkan
 • Chief Librarian = Şef Kütüphaneci
 • Chief Petty Officer = Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Clone cadet = Klon harbiyelisi
 • Clone Captain = Klon Yüzbaşı
 • Clone Commander = Klon Komutanı
 • Clone commando = Klon komando
 • Clone Lieutenant = Klon Teğmen
 • Clone Marshal Commander = Klon Mareşal Komutan
 • Clone Private = Klon Er
 • Clone Sergeant = Klon Çavuş
 • Clone shadow trooper = Klon gölge askeri
 • Clone trooper = Klon asker
 • Clone trooper officer = Klon subay asker
 • Clone trooper pilot = Klon pilot asker
 • Colonel = Albay
 • Commander-in-Chief = Başkomutan
 • Commanding officer = Birlik Komutanı
 • Commodor = Komodor
 • Constable = Emniyet müdürü
 • Councilor (Chiss Yükselişi) = Danışman (Chiss Yükselişi)
 • Dark Lord = Kara Lord
 • Death Trooper = Ölüm Askeri
 • Duke/Duchess = Dük/Düşes
 • Emperor's Hand (title) = İmparator'un Eli (unvan)
 • Ensign = Bayraktar
 • Eye of the Nihil = Nihil'in Gözü
 • Fist = Yumruk
 • Fleet Admiral = Filo Amirali
 • Force Wielder = Güç Hükümdarı
 • Foreman = Ustabaşı
 • Foundling = Kimsesiz
 • Grand Admiral = Baş Amiral
 • Grand General = Baş General
 • Grand Inquisitor = Baş Engizisyoncu (unvan)
 • Grand Vizier = Veziriazam
 • Hand (One Sith) = El (Tek Sith)
 • Head of Security = Güvenlik Şefi
 • High Jedi General = Yüksek Jedi General
 • High Prophet = Yüksek Peygamber
 • Imperial cadet = İmparatorluk harbiyelisi
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Instructor = Eğitmen
 • Jedi Commander = Jedi Komutan
 • Jedi Consular = Jedi Danışman
 • Jedi Guardian = Jedi Gardiyan
 • Jedi Lore keeper = Jedi Bilgi sorumlusu
 • Jedi youngling = Jedi genci
 • Junior Captain = Ast Yüzbaşı
 • Junior Commander = Ast Komutan
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lieutenant Commander = Teğmen Komutan
 • Lore Keeper = Bilgi Bekçisi
 • Magistrate = Sulh Hâkimi
 • Majordomo = Vekilharç
 • Mandalore The Great = Büyük Mandalore
 • Master of the Order = Düzenin Ustası
 • Merit adoptive = Fazilet üvey
 • Mid Commander = Orta Komutan
 • Naval chief = Donanma amiri
 • Patriarch = Aile reisi
 • Prefect = Reis
 • Procurator of Justice = Adalet Vekili
 • Rally master = Cesaretlendirici
 • Ranking distant = Tasnif akraba
 • Rear Admiral = Tuğramiral
 • Regent = Naip
 • Senior Captain = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Commander = Kıdemli Yüzbaşı
 • Senior Jedi General = Kıdemli Jedi General
 • Sergeant = Çavuş
 • Sith alchemist = Sith simyacı
 • Sith Inquisitor = Sith Engizisyoncu
 • Sith Warrior = Sith Savaşçı
 • Soldier = Asker
 • Speaker (Chiss Yükselişi) = Hatip (Chiss Yükselişi)
 • Supreme Commander = Yüce Komutan
 • Supreme Leader (Confederacy of Independent Systems) = Yüce Lider (Bağımsız Sistemler Konfederasyonu)
 • Supreme Leader = Ulu Lider
 • Supreme Overlord = Yüce Derebeyi
 • Supreme Slavelord = Yüce Köle Lordu
 • Supreme Prophet = Yüce Peygamber
 • Syndic = Müşavir
 • The Elder = Kadim
 • The Mandalore = Mandalore (unvan)
 • Trial-born = Duruşma doğumlu
 • Vice Admiral = Koramiral
 • Vice Chairman = Genel Başkan Vekili
 • Viceroy = Genel vali
 • Voice = Ses
 • War-lord/Warlord = Savaş lordu

Diğer

 • Antigrav = Karşı çekim
 • Accelerometer = ivmeölçer
 • Chindinkalu flute = Chindinkalu flütü
 • Climate disruption array = İklim bozma uydusu
 • Cloaking device = Gizlenme cihazı
 • Crossguard lightsaber = Balçak ışın kılıcı
 • Crush gauntlet = Crush gauntlet
 • Coaxium = Koaksiyum
 • Comlink booster pack = Telsiz güçlendirici paketi
 • D-93 Incinerator flamethrower = D-93 Fırın alev makinesi
 • Dark Plague = Kara Veba
 • Darth Vader's armor = Darth Vader'ın zırhı
 • DBY-827 heavy turbolaser turret = DBY-827 ağır turbolazer tareti
 • Deactivator = Deaktivatör
 • Death Star's shield generator = Ölüm Yıldızı'nın kalkan jeneratörü
 • Deflector shield = Yansıtıcı kalkan
 • Deflector shield generator = Yansıtıcı kalkan jeneratörü
 • Docking ring = Kenetlenme halkası
 • Double-bladed spinning lightsaber = Çift bıçaklı dönen ışın kılıcı
 • Dusat aft-firing EMP emitter = Dusat aft-ateşleyici EMP emitör
 • Dyne 577 radial atomizer engine = Dyne 577 dairesel atomizer motor
 • Fineweave sherculién-cloth = İnce örgülü sherculién-giysisi
 • First Order stormtrooper armor = İlk Düzen stromtrooper zırhı
 • Flight 1020 = 1020 numaralı uçuş
 • Gaderffii stick = Gaderffii sopası
 • Grenade = El bombası
 • Guavian Death Gang security soldier armor = Guavian Ölüm Çetesi güvenlik askeri zırhı
 • Heat exchange matrix = Isı değişimi matrisi
 • Huttsplitter blaster rifle = Huttsplitter blaster tüfeği
 • Imperial Instruments of Surrender = İmparatorluk Teslim Belgesi
 • Inertial compensator = Atalet dengeleyici
 • Kicking the Rancor = Rancoru tekmeleme
 • Kinetic choreography = Kinetik koreografi
 • Dread war = Dehşet Savaşı
 • Exosuit = Eksogiysi
 • Jedi robes = Jedi cübbesi
 • Raid on the Arcanum = Sır Yağması
 • Rakghoul plague = Rakghoul vebası
 • Sector Governance Decree = Sektör Yönetim Kararnamesi
 • Shielding technique = Kalkanlama tekniği
 • Six-Card Gizka Limit = Altı Kartlı Gizka Limiti
 • Stardust = Yıldız Tozu
 • Strand-cast = Zincir tasarım
 • The Ones = Birler

Droidler ve terimleri

 • 2-1B-series medical droid = 2-1B-serisi medikal droid
 • 3PO-series protocol droid = 3PO-serisi protokol droidi
 • Assassin droid = Suikastçı droid
 • Astromech = Astromekanik
 • Astromech droid = Astromekanik droid
 • B-series battle droid = B-serisi savaş droidi
 • B1-series battle droid = B1-serisi savaş droidi
 • B2-HA super battle droid = B2-HA süper savaş droidi
 • B2-series super battle droid = B2-serisi süper savaş droidi
 • B2 super rocket trooper = B2 süper roket askeri
 • Basilisk war droid = Basilisk savaş droidi
 • Battle droid = Savaş droidi
 • BB-series astromech droid = BB-serisi astromekanik droid
 • Belbullab-22 heavy starfighter = Belbullab-22 ağır yıldız savaşçısı
 • Bone fragmenter = Kemik parçalayıcı
 • BX-series droid commando = BX-serisi komando droid
 • C1-series astromech droid = C1-series astromekanik droid
 • Communications droid = İletişim droidi
 • Demolition droid = Yıkım droidi
 • Droid brain = Droid beyni
 • Droid Gotra = Droid Gotra
 • Droideka = Droideka
 • Droidspeak code = Droid konuşma kodu
 • DSD1 dwarf spider droid = DSD1 cüce örümcek droid
 • DUM-series pit droid = DUM-serisi çukur droidi
 • EV-series supervisor droid = EV-serisi denetmen droid
 • Fifth class droid = Beşinci sınıf droid
 • First class droid = Birinci sınıf droid
 • Fourth class droid = Dördüncü sınıf droid
 • FX-9 surgical assistant = FX-9 ameliyat asistanı
 • FX-series medical assistant droid = FX-serisi medikal asistan droid
 • GNK-series power droid = GNK-serisi güç droidi
 • HRD/human replica droid = HDR/insan benzeri droid (Örnek: Guri)
 • IG-100 MagnaGuard = IG-100 MagnaGardiyan
 • IG-86 sentinel droid = IG-86 sentinel droid
 • IG-RM bodyguard and enforcer droid = IG-RM muhafız ve zorlayıcı droid
 • IG-series = IG-serisi
 • Interrogator droid = Sorgucu droid
 • IT-O Interrogation Unit = IT-O Sorgu Birimi
 • Labor droid = İşçi droid
 • LM-432 crab droid = LM-432 yengeç droid
 • LO-KD57 = LO-KD57
 • Loadlifter droid = Yükçü droid
 • LOM-series protocol droid = LOM-serisi protokol droidi
 • Marksman-H training remote = Nişancı-H eğitim droidi
 • Medical droid = Medikal droid
 • MSE-6 series repair droid = MSE-6 serisi tamir droidi
 • Octuptarra tri-droid = Octuptarra tri-droid
 • OG-9 homing spider droid = OG-9 yön bulucu örümcek droid
 • Pistoeka sabotage droid = Pistoeka sabotaj droidi
 • PLNK-series power droid = PLNK-serisi güç droidi
 • Power droid = Güç droidi
 • Probe droid = Sonda droidi
 • Protocol droid = Protokol droidi
 • R-series = R-serisi
 • R2 series astromech droid = R2 serisi astromekanik droid
 • R4 astromech droid = R4 astromekanik droid
 • R4-P = R4-P
 • R4-P Astromech = R4-P astromekanik
 • R5 series astromech droid = R5 serisi astromekanik droid
 • RA-7 protocol droid = RA-7 protokol droidi
 • Repair droid = tamir droidi
 • Sentry droid = Gözcü droid
 • Sifter droid = Eleyici droid
 • Supervisor droid = Süpervizör droid
 • T-series military strategic analysis and tactics droid = T-serisi askeri stratejik analiz ve taktik droidi
 • Tactical droid = Taktik droidi
 • Training remote = Eğitim robotu
 • Viper probe droid = Silici sonda droid
 • GTAW welding droid = GTAW kaynakçı droid
 • Heavy loader droid = Ağır yükleme droidi
 • Interrogation droid = Sorgulama droidi
 • Marksman-H training remote = Nişancı-H eğitim kumandası
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • R-H029 sifter droid = R-H029 eleyici droid
 • Sentry droid = Nöbetçi droid
 • SN-1F4 miniature sifter droid = SN-1F4 minyatür eleyici droid

Evren içi içerikler

 • 2,000 Senators = 2.000 Senatör
 • A Monument to Security = Güvenlik İçin bir Anıt
 • A New Dawn = Yeni Bir Şafak
 • Absolute Power = Mutlak Güç
 • Assure Our Victory! = Zaferimizi Güvenceye Al!
 • Back the Imperial Forces = İmparatorluk Güçlerini Destekle
 • Be a Stormtrooper! = Bir Stormtrooper Ol!
 • Black Market = Karaborsa (propaganda)
 • Book of Practical Lightsaber Technique = Pratik Işın Kılıcı Teknikleri Kitabı
 • Book of Sith = Sith Kitabı
 • Bounty Hunters Guild Handbook = Ödül Avcıları Loncası El Kitabı
 • Buy Republic War Bonds = Cumhuriyet Savunma Tahvillerini Al
 • Carry Identification = Kimlik Taşı
 • Combat Techniques of a Jedi Battlemaster = Bir Jedi Savaş Ustasının Muharebe Teknikleri
 • COMPNOR Recruitment = YDKK Personel Alımı
 • Count Dooku: Words of Truth = Kont Dooku: Hakikat Sözleri
 • Death is All They Bring = Getirdikleri Tek Şey Ölüm
 • Defenders = Müdafiler
 • Deliver Us From Jedi Evil = Bizi Jedi Belasından Kurtar
 • Do Not Bind His Hands = Ellerini Bağlamayın
 • Do Your Part! = Payına Düşeni Yap!
 • Earn the Collar = Yakayı Hak Et!
 • Endor Holocaust = Endor Soykırımı
 • Endor is A Lie = Endor Bir Yalan
 • Evil Has Its Eyes On You = Kötülük Gözünü Sana Dikti
 • Expose, Pursue, Destroy = İfşa Et, Takip Et, Yok Et
 • Fighting for Your Independence = Senin Bağımsızlığın için Savaşıyor
 • Fly For Freedom = Özgürlük İçin Uç
 • Hero of Vardos = Vardos Kahramanı
 • Holding Back the Chaos = Kaosu Geride Tutuyor
 • If the Headgear Fits = Kask Uyuyorsa
 • Imperial Campaign Poster 34.371.C = İmparatorluk Sefer Posteri 34.371.C
 • Imperial Domination = İmparatorluk Hükmü
 • Imperial Handbook: A Commander's Guide = İmparatorluk El Kitabı: Bir Komutanın Rehberi
 • Imperius Unitada ober Totallex = Imperius Unitada ober Totallex
 • Invest Wisely = Zekice Yatırım Yap
 • Jedi Unite for Peace = Jedi Barış için Birleş
 • Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force = Jedi vs. Sith: Temel Güç Rehberi
 • Join = Katıl
 • Join the Imperial Navy = İmparatorluk Donanması'na Katıl
 • Join the SAGroup = GGrubu'na Katıl
 • Join the Tide of Victory! = Zafer Cereyanına Katıl!
 • Junior Jedi Training Manual = Genç Jedi Eğitim Kılavuzu
 • Keep Our Republic Secure = Cumhuriyetimizi Güvende Tut
 • Leadership, Order, Power = Liderlik, Düzen, Güç
 • Legitimate Power = Yasal Güç
 • Liberty for All = Herkes için Özgürlük
 • Loyal? Prove It! = Sadık Mısın? Kanıtla!
 • Might is All = Kudret Her Şey
 • Millennial Celebration Invitation = Bin Yıl Kutlama Daveti
 • Naboo Coronation = Naboo Taç Töreni
 • Nothing Beats an Academy Education = Hiçbir Şey Akademi Eğitimini Geçemez
 • Padawan's Resource Guide = Padawanın Kaynak Rehberi
 • Pinnacle of Freedom, The Resistance = Özgürlüğün Zirvesi, Direniş
 • Political Doubletalk = Siyasi Laf Salatası
 • Protect the Republic = Cumhuriyeti Koru
 • Rebels Are Terrorists = Asiler Teröristtir
 • Rebuild the Death Star = Ölüm Yıldızı'nı Dirilt
 • Remember Alderaan = Alderaan'ı Unutma
 • Report Imperial Holdouts = İmparatorluk Hücrelerini Rapor Et
 • Report Sedition = İsyanı Rapor Et
 • Resistance (poster) = Direniş (poster)
 • Rise = Yüksel
 • Safe In Our Hands = Elimizde Güvende
 • Security in Strength & Order in Obedience = Metanette Güvenlik & İtaatte Düzen
 • Settle the Outer Rim = Dış Halka'ya Yerleş
 • Sienar Fleet Systems mural = Sienar Filo Sistemleri mürayı
 • Speculations on Tactics of the Sith = Sith Taktikleri Üzerine Tahminler
 • Stand Strong = Güçlü Dur
 • Stay on Target = Hedefte Kal
 • Strength & Obedience = Metanet & İtaat
 • Studies of the Force = Güç Çalışmaları
 • Support the Boys in White = Beyazlı Çocukları Destekle
 • Taxation Without Federation = Federasyonsuz Vergi
 • The Black Bantha = Siyah Bantha
 • The Bounty Hunter Code = Ödül Avcısı Kodu (kitap)
 • The Jedi Path: A Manual for Students of the Force = Jedi Yolu: Güç'ün Öğrencileri için bir Kılavuz
 • The Massacre at Tuanul = Tuanul'da Katliam
 • The Military Creation Act = Askeriye Yaratım Yasası
 • The New Essential Chronology (in-universe) = Yeni Esas Kronoloji (evren içi)
 • The Rule of Two = İkili Yönetim (kitap)
 • The Sport's Greatest Rivalry = Sporun En Büyük Rekabeti
 • The Rebel Files = Asi Dosyaları (kitap)
 • The Starfighter Pilot's Handbook = Yıldız Savaşçısı Pilotunun El Kitabı
 • Unite = Birleş
 • Untitled (defaced Join) = Başlıksız (bozulmuş Katıl)
 • Untitled (He Cant Do It Alone) = Başlıksız (Yalnız Yapamaz)
 • Untitled (Join the Rebellion) = Başlıksız (İsyan'a Katıl)
 • Untitled (Loose Lips) = Başlıksız (Boşboğazlık)
 • Untitled = Başlıksız
 • Untitled Death Watch piece = Başlıksız Ölüm Gözcüleri parçası
 • Vote Yes on Prop 31-814D = Prop 31-814D'ye Evet Oyu Ver
 • We Can Do It! = Yapabiliriz!
 • We Fight, We Win = Savaşırsak, Kazanırız
 • We Will Beat Them Again = Onları Yine Yeneceğiz
 • What Will You Do = Ne Yapacaksın
 • Who's Pulling the Strings? = İpler Kimin Elinde?
 • Your Lightsaber and You = Işın Kılıcın ve Sen
 • Your World Next = Sıradaki Senin Dünyan

Türkçeye çevrilmiş içerikler

 • Filmler
  • Star Wars: Episode I The Phantom Menace = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike
  • Star Wars: Episode II Attack of the Clones = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı
  • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı
  • Star Wars: Episode IV A New Hope = Star Wars: Bölüm IV Yeni Bir Umut
  • Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back = Star Wars: Bölüm V İmparator
  • Star Wars: Episode VI Return of the Jedi = Star Wars: Bölüm VI Jedi'ın Dönüşü
  • Star Wars: Episode VII The Force Awakens = Star Wars: Bölüm VII Güç Uyanıyor
  • Star Wars: Episode VIII The Last Jedi = Star Wars: Bölüm VIII Son Jedi
  • Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker = Star Wars: Bölüm IX Skywalker'ın Yükselişi
  • Solo: A Star Wars Story = Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
  • Rogue One: A Star Wars Story = Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
  • Star Wars: The Clone Wars (film) = Star Wars: Klon Savaşları (film)
 • Diziler
  • Star Wars: The Clone Wars = Star Wars: Klon Savaşları
  • Star Wars Rebels = Star Wars Asiler
   • Star Wars Rebels: Spark of Rebellion = Star Wars Asiler: İsyan Kıvılcımı
   • Relics of the Old Republic = Eski Cumhuriyetten Artakalanlar
   • Always Two There Are = Her Zaman İki Tane
   • Brothers of the Broken Horn = Kırık Boynuz Kardeşliği
   • Wings of the Master = Ustanın Kanatları
   • Blood Sisters = Kan Kardeşler
 • Romanlar ve kitaplar
  • Star Wars: Darth Bane Trilogy = Star Wars: Darth Bane Üçlemesi
   • Darth Bane: Path of Destruction = Darth Bane: Yıkım Yolu
   • Darth Bane: Rule of Two = Darth Bane: İkili Yönetim
   • Darth Bane: Dynasty of Evil = Darth Bane: Kötülüğün Hanedanı
  • Star Wars: The Thrawn Trilogy = Star Wars: Thrawn Üçlemesi
   • Heir to the Empire = İmparatorluğun Varisi
   • Dark Force Rising = Karanlık Gücün Yükselişi
   • The Last Command = Son Emir
  • Clone Wars multimedia project = Klon Savaşları multimedya projesi
   • Shatterpoint (novel) = Hassas Nokta
   • The Cestus Deception = Cestus Hilesi
   • Yoda: Dark Rendezvous = Yoda: Karanlık Buluşma
   • Jedi Trial = Jedi Sınavı
  • Star Wars: The Han Solo Adventures = Star Wars: Han Solo'nun Maceraları
   • Han Solo at Star's End = Han Solo Yıldızın Ucu'nda
   • Han Solo's Revenge = Han Solo'nun İntikamı
   • Han Solo and the Lost Legacy = Han Solo ve Kayıp Miras
  • Star Wars: The Jedi Academy Trilogy = Star Wars: Jedi Akademi Üçlemesi
   • Jedi Search = Jedi Arayışı
   • Dark Apprentice (novel) = Karanlık Çırak
   • Champions of the Force = Güç'ün Kahramanları
  • Star Wars: Shadows of the Empire = Star Wars: İmparatorluk'un Gölgeleri
   • Shadows of the Empire (novel) = İmparatorluk'un Gölgeleri
  • Journey to Star Wars: Force Awakens = Star Wars: Güç Uyanıyor Alemine Yolculuk
   • Lost Stars = Kayıp Yıldızlar
   • The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure = Star Wars: Bir Jedi ve Silahı
   • Moving Target: A Princess Leia Adventure = Star Wars: Hareketli Hedef
   • Smuggler's Run: A Han Solo & Chewbacca Adventure = Star Wars: Kaçakçı'nın Kaçışı
   • Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know = Star Wars: Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
  • Star Wars: Galactic Atlas = Star Wars: Galaksi Atlası
  • Star Wars: The Force Awakens: The Visual Dictionary = Star Wars: Güç Uyanıyor: Görsel Ansiklopedi
  • From a Certain Point of View = Farklı Bir Açıdan
  • Star Wars Drawing Manual = Star Wars Çizim Rehberi
  • Are You Scared, Darth Vader? = Yoksa Korktun Mu Darth Vader?
  • Battlefront: Twilight Company = Battlefront: Alacakaranlık Bölüğü
  • Battlefront II: Inferno Squad = Battlefront II: Cehennem Mangası
  • Dark Disciple = Karanlık Mürit
  • Bloodline = Kan Bağı
  • Labyrinth of Evil = Kötülük Labirenti
  • Dark Lord: The Rise of Darth Vader = Kara Lord: Darth Vader
  • A New Hope: The Life of Luke Skywalker = Luke Skywalker: Efsanevi Yaşam Öyküsü
  • The Rise and Fall of Darth Vader = Darth Vader Yükselişi ve Düşüşü
  • The Life and Legend of Obi-Wan Kenobi = Obi-Wan Kenobi: Efsanevi Yaşam Öyküsü
  • Darth Maul: Shadow Hunter = Darth Maul: Gölge Avcı
  • Star Wars: Episode I The Phantom Menace (novelization) = Star Wars: Bölüm I Gizli Tehlike (romanlaştırma)
  • Star Wars: Episode II Attack of the Clones (novelization) = Star Wars: Bölüm II Klonların Saldırısı (romanlaştırma)
  • Star Wars: Episode III Revenge of the Sith (novelization) = Star Wars: Bölüm III Sith'in İntikamı (romanlaştırma)
  • Canon Orijinal Üçleme romanlaştırmaları
   • Star Wars: A New Hope (paperback novel) = Star Wars: Yeni Bir Umut (ciltsiz roman)
   • Star Wars: The Empire Strikes Back (paperback novel) = Star Wars: İmparator (ciltsiz roman)
   • Star Wars: Return of the Jedi (paperback novel) = Star Wars: Jedi'ın Dönüşü (ciltsiz roman)
  • Legends Orijinal Üçleme romanlaştırmaları
   • Star Wars Episode IV: A New Hope (novel) = Star Wars Bölüm IV: Yeni Bir Umut (roman)
   • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (novel) = Star Wars Bölüm V: İmparator (roman)
   • Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (novel) = Star Wars Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü (roman)
   • Star Wars Episode IV: A New Hope (junior novelization) = Star Wars Bölüm IV: Yeni Umut (genç romanlaştırması)
   • Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (junior novelization) = Star Wars Bölüm V: İmparator (genç romanlaştırması)
   • Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (junior novelization) = Star Wars Bölüm VI: Jedi'ın Dönüşü (genç romanlaştırması)
  • Star Wars: Yeni Jedi Tarikatı
   • The New Jedi Order: Vector Prime = Yeni Jedi Tarikatı: Vector Prime
 • Çizgi romanlar
  • Star Wars: Darth Maul (Marvel)
  • Star Wars: Darth Maul–Son of Dathomir = Star Wars: Darth Maul–Dathomir'in Oğlu
  • Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith = Star Wars: Darth Vader: Sith Kara Lordu
   • Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Vol. 1 – Imperial Machine = Star Wars: Darth Vader: Sith Kara Lordu Cilt 1 – İmparatorluk Makinesi
   • Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith Vol. 2 – Legacy's End = Star Wars: Darth Vader: Sith Kara Lordu Cilt 2 – Mirasın Sonu
  • Star Wars: Darth Vader (2015)
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 1 – Vader = Star Wars: Darth Vader Cilt 1 – Vader
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 2 – Shadows and Secrets = Star Wars: Darth Vader Cilt 2 – Gölgeler ve Sırlar
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 3 – The Shu-Torun War = Star Wars: Darth Vader Cilt 3 – Shu-Torun Savaşı
   • Star Wars: Darth Vader Vol. 4 – End of Games = Star Wars: Darth Vader Cilt 4 – Oyunların Sonu
  • Star Wars: Vader Down = Star Wars: Vader Vuruldu
   • Star Wars: Vader Down (TPB) = Star Wars: Vader Vuruldu (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Age of Rebellion (comic series) = Star Wars: İsyan Çağı (çizgi roman serisi)
   • Age of Rebellion - Princess Leia 1 = İsyan Çağı - Prenses Leia
   • Age of Rebellion - Han Solo 1 = İsyan Çağı - Han Solo
   • Age of Rebellion - Lando Calrissian 1 = İsyan Çağı - Lando Calrissian
   • Age of Rebellion - Luke Skywalker 1 = İsyan Çağı - Luke Skywalker
   • Age of Rebellion - Grand Moff Tarkin 1 = İsyan Çağı - Grand Moff Tarkin
   • Age of Rebellion - Special 1 = İsyan Çağı - Özel
   • Age of Rebellion - Boba Fett 1 = İsyan Çağı - Boba Fett
   • Age of Rebellion - Jabba the Hutt 1 = İsyan Çağı - Hutt Jabba
   • Age of Rebellion - Darth Vader 1 = İsyan Çağı - Darth Vader
  • Star Wars: Age of Republic = Star Wars: Cumhuriyet Çağı
   • Age of Republic - Qui-Gon Jinn 1 = Cumhuriyet Çağı - Qui-Gon Jinn
   • Age of Republic - Obi-Wan Kenobi 1 = Cumhuriyet Çağı - Obi-Wan Kenobi
   • Age of Republic - Anakin Skywalker 1 = Cumhuriyet Çağı - Anakin Skywalker
   • Age of Republic - Padmé Amidala 1 = Cumhuriyet Çağı - Padmé Amidala
   • Age of Republic - Darth Maul 1 = Cumhuriyet Çağı - Darth Maul
   • Age of Republic - Jango Fett 1 = Cumhuriyet Çağı - Jango Fett
   • Age of Republic - Count Dooku 1 = Cumhuriyet Çağı - Kont Dooku
   • Age of Republic - General Grievous 1 = Cumhuriyet Çağı - General Grievous
   • Age of Republic - Special 1 = Cumhuriyet Çağı - Özel
  • Star Wars: Klon Savaşları çizgi romanları
   • Star Wars: Clone Wars Volume 1: The Defense of Kamino = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 1: Kamino Savunması
   • Star Wars: Clone Wars Volume 2: Victories and Sacrifices = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 2: Zaferler ve Fedakarlıklar
   • Star Wars: Clone Wars Volume 3: Last Stand on Jabiim = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 3: Jabiim'de Son Direniş
   • Star Wars: Clone Wars Volume 4: Light and Dark = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 4: Aydınlık ve Karanlık
   • Star Wars: Clone Wars Volume 5: The Best Blades = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 5: En İyi Kılıçlar
   • Star Wars: Clone Wars Volume 6: On the Fields of Battle = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 6: Savaş Alanları
   • Star Wars: Clone Wars Volume 7: When They Were Brothers = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 7: Kardeş Oldukları Zamanlar
   • Star Wars: Clone Wars Volume 8: The Last Siege, the Final Truth = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 8: Son Kuşatma
   • Star Wars: Clone Wars Volume 9: Endgame = Star Wars: Klon Savaşları Cilt 9: Oyunun Sonu
  • Star Wars (Marvel 2015)
   • Star Wars Vol. 1: Skywalker Strikes = Star Wars Cilt 1: Skywalker Saldırıyor
   • Star Wars Vol. 2: Showdown on the Smuggler's Moon = Star Wars Cilt 2: Kaçakçı Ayı'nda Yüzleşme
   • Star Wars Vol. 3: Rebel Jail = Star Wars Cilt 3: Asi Hapishanesi
   • Star Wars Vol. 4: Last Flight of the Harbinger = Star Wars Cilt 4: Harbinger'ın Son Uçuşu
   • Star Wars Vol. 5: Yoda's Secret War = Star Wars Cilt 5: Yoda'nın Gizli Savaşı
  • Star Wars: The Screaming Citadel = Star Wars: Haykıran Hisar
   • Star Wars: The Screaming Citadel (TPB) = Star Wars: Haykıran Hisar (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Doctor Aphra (2016) = Star Wars: Doktor Aphra (2016)
   • Star Wars: Doctor Aphra Vol. 1 – Aphra = Star Wars: Doktor Aphra Cilt 1 – Aphra
  • Star Wars: Princess Leia = Star Wars: Prenses Leia
   • Star Wars: Princess Leia (TPB) = Star Wars: Prenses Leia (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Han Solo
   • Star Wars: Han Solo (TPB) = Star Wars: Han Solo (ticari ciltsiz)
  • Star Wars: Obi-Wan and Anakin = Star Wars: Obi-Wan ve Anakin
   • Obi-Wan and Anakin 1 = Obi-Wan ve Anakin 1
   • Obi-Wan and Anakin 2 = Obi-Wan ve Anakin 2
   • Obi-Wan and Anakin 3 = Obi-Wan ve Anakin 3
   • Obi-Wan and Anakin 4 = Obi-Wan ve Anakin 4
   • Obi-Wan and Anakin 5 = Obi-Wan ve Anakin 5
  • Rise of the Rebels = Asilerin Yükselişi

Kısa hikayeler

 • Raymus = Raymus
 • The Bucket = Kova
 • The Sith of Datawork = Bilgi İşlemdeki Sith
 • Stories in the Sand = Kumdan Çıkan Öyküler
 • Reirin (short story) = Reirin (kısa hikaye)
 • The Red One = Kırmızı Olanı
 • Rites = Ayinler
 • Master and Apprentice (short story) = Usta ile Çırak (kısa hikaye)
 • Beru Whitesun Lars (short story) = Beru Whitesun Lars (kısa hikaye)
 • The Luckless Rodian = Talihsiz Rodia'lı
 • Not for Nothing = Boş Yere Durmak Yok
 • We Don't Serve Their Kind Here = Burada Onun Gibilere Hizmet Etmeyiz
 • The Kloo Horn Cantina Caper = Kloo Kornolu Bar Soygunu
 • Added Muscle = Ek Kas Gücü
 • You Owe Me a Ride = Bana Bir Gemi Borçlusun
 • The Secrets of Long Snoot = Koca Burun'un Sırları
 • Born in the Storm = Fırtınada Doğan
 • Laina (short story) = Laina (kısa hikaye)
 • Fully Operational (short story) = Tamamen Çalışır Durumda (kısa hikaye)
 • An Incident Report = Olay Tutanağı
 • Change of Heart = Kuşku Tomurcuğu
 • Eclipse (short story) = Tutulma (kısa hikaye)
 • Verge of Greatness = İhtişamın Eşiğinde
 • Far Too Remote = Aşırı Uzak
 • The Trigger = Tetik
 • Of MSE-6 and Men = FRE-6 ve İnsanlar
 • Bump = Küt Diye
 • End of Watch = Vardiya Sonu
 • The Baptist = Vaftizci
 • Time of Death = Ölüm Zamanı
 • There is Another = Birisi Daha Var
 • Palpatine (short story) = Palpatine (kısa hikaye)
 • Sparks (short story) = Kıvılcım (kısa hikaye)
 • Duty Roster = Görev Dağılımı
 • Desert Son = Çölün Oğlu
 • Grounded = Yerde
 • Contingency Plan = Beklenmedik Durum Planı
 • The Angle = Bakış Açısı
 • By Whatever Sun = Devran Dönümü
 • Whills (short story) = Tarihi Yazanlar

Makale uyarı şablonları

 • Cleanup = Cleanup
 • Clear = Temizlik
 • Conjecture = Varsayım
 • Delete = Sil
 • Doom = Mahvolduk
 • Future product = Gelecek içerik
 • Incomplete list = Incomplete list
 • Moviespoiler = Filmspoiler
 • Nickname = TakmaAd
 • Otheruses = Diğerkullanımlar
 • Policy = Politika
 • Spoiler = Büyükspoiler
 • Stub = Stub
 • Unlicensed = Lisanssız
 • Update = Güncelleştirme

Dosya kategorileri

 • 3D CGI animation images = 3B CGI animasyon resimleri
 • Artistic images = Sanatsal resimler
 • Comic full cover art images = Çizgi roman tam kapak çalışması resimleri
 • Children's book illustrations = Çocuk kitabı illüstrasyonları
 • Convention exclusive covers = Özel buluşma kapakları
 • Comic art images = Çizgi roman resimleri
 • Cover art images = Kapak çalışması resimleri
 • Images based on real people = Gerçek insanları baz alan resimler
 • Images by --- --- = --- --- resimleri
 • Images from --- --- = --- --- resimleri
 • Images from The Holonet = The Holonet resimleri
 • Images of --- --- = --- --- resimleri
 • Images of armor and protective gear = Zırh ve koruyucu donanım resimleri
 • Images of blaster weapons = Blaster silahı resimleri
 • Images of flags and banners = Bayrak ve pankart resimleri
 • Images of Galactic Empire air vehicles = Galaktik İmparatorluk hava taşıtı resimleri (diğer hükümetlerde de bu şekilde)
 • Images of Imperial Army personnel of the reconstituted Sith Empire = Yeniden yapılandırılmış Sith İmparatorluğu'nun İmparatorluk Ordusu personeli resimleri
 • Images of individuals affiliated with --- --- = --- --- ile bağlantılı birey resimleri
 • Images of individuals affiliated with Force-based organizations = Güç tabanlı organizasyonlar ile bağlantılı birey resimleri
 • Images of individuals by name/A = İsme göre birey resimleri/A (A harfi soyad veya soyadı yoksa ismin baş harfine göre değişmektedir.)
 • Images of individuals of unknown species = Bilinmeyen türden birey resimleri
 • Images of insignia, logos, and symbols = Nişan, logo ve sembol resimleri
 • Images of Jedi High Council members of the Jedi Order = Jedi Düzeni'nin Jedi Yüksek Konseyi üyesi resimleri
 • Images of lightsaber duels of the Jedi Civil War = Jedi İç Savaşı'nın ışın kılıcı düellosu resimleri
 • Images of mammalian sentient species = Duyarlı memeli tür resimleri
 • Images of maps from The Essential Atlas = The Essential Atlas harita resimleri
 • Images of maps of the --- = --- haritası resimleri (Dış Halka Bölgeleri haritası resimleri)
 • Images of melee weapons = Yakın dövüş silahı resimleri
 • Images of members of the Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni üyesi resimleri
 • Images of mercenary unit symbols = Paralı birim sembolü resimleri
 • Images of Mid Rim stars = Orta Halka yıldızı resimleri
 • Images of military unit symbols = Askeri birim sembolü resimleri
 • Images of OOU people = Evren dışı birey resimleri
 • Images of paintings = Tablo resimleri
 • Images of political faction symbols = Siyasi hizip sembolü resimleri
 • Images of primate sentient species = Duyarlı primat tür resimleri
 • Images of redeemed Jedi = Islah edilmiş Jedi resimleri
 • Images of religious organization symbols = Dini organizasyon sembolü resimleri
 • Images of stars visible from --- = --- görünebilen yıldız resimleri (Geonosis sistemi, Alderaan vb.)
 • Images of unidentified Sith of the reconstituted Sith Empire = Yeniden yapılandırılmış Sith İmparatorluğu'nun tanımlanamayan Sith resimleri
 • Live-action images = Canlı çekim resimleri
 • Matte paintings = Mat boyamalar
 • Promotional posed photographs = Pozlu tanıtım fotoğrafları
 • Promotional prop photographs = Aksesuar tanıtım fotoğrafları
 • Promotional set photograpghs = Set tanıtım fotoğrafları
 • Realistic CGI images = Gerçekçi CGI resimleri
 • Reference book illustrations = Referans kitabı illüstrasyonları
 • Technical drawings images = Teknik çizim resimleri
 • Trading card illustrations = Takas kartı illüstrasyonları
 • Vector characters = Vektörel karakterler
 • Video game CGI images = Video oyunu CGI resimleri
 • Ogg files = Ogg dosyalar
Advertisement