FANDOM


Bu Çeviri rehberi genellikle nasıl çevrileceğinden emin olunamayan bazı terim/kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunduruyor.

Listeye ekleme yaparken lütfen alfabetik sıraya göre ekleyin. Eğer mevcut liste alfabetik değilse yakında gelecek bir güncellemeden ötürüdür, düzeltilmemelidir.

Sithpedi Sözlüğü Google Sheets dosyamıza erişimi olan üyelerimiz çok daha verimli ekleme yapabilirler. Erişim almak için lütfen bu adres ile iletime geçin: Star Wars Türkiye - Sithpedi E-Posta adresi

Liste

 • 21st Nova Corps = 21. Nova Kolordusu
 • Citadel prison = Citadel hapishanesi
 • Mikkian = Mikkialı
 • Inhibitor chip = İnhibitör çip
 • Admiralty = Amirallik
 • Fleet Command = Filo Komutası
 • The Spire = Kale Ucu (Ayrılıkçı hapishanesi)
 • Death Star trooper officer corps = Ölüm Yıldızı subay kolordusu
 • Imperial Navy's officer corps = İmparatorluk Donanması subayları kolordusu
 • Imperial Starfighter Corps = İmparatorluk = Yıldız Savaşçısı kolordusu
 • Logistics Division = Lojistik Başkanlığı
 • Military Police = Askeri Polis
 • Naval chief = Donanma Amiri
 • Office of the Navy's barrister advocate = Donanma vekilinin ofisi
 • Orbital Command = Yörüngesel Komuta
 • Vacc tube = Vakk tüpü
 • 41st Elite Corps = 41. Elit Kolordu
 • 4th Sector Army = 4. Sektör Ordusu
 • 7th Sky Corps = 7. Gökyüzü Kolordusu
 • 87th Sentinel Corps = 87. Gözcü Kolordusu
 • 91st Mobile Reconnaissance Corps = 91. Mobil Keşif Kolordusu
 • ABY = YSS
 • ARC Trooper = GKK Askeri
 • Accelerometer = Akselerometre
 • Advanced Recon Commando = Gelişmiş Keşif Komandosu
 • Airlock = Hava kilidi
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • Alderaanian = Alderaanlı
 • Purse-world = Kese dünyası
 • Alliance to Restore the Republic = Cumhuriyet'i Yeniden Kurma İttifakı (Asi birliği)
 • Altar of Mortis = Mortis Sunağı
 • Analysis droid = Analiz droidi
 • Ancient Dark Lord = Antik Kara Lord (Ünvan/Rütbe)
 • Armorweave = Örgü-zırh
 • Arrowhead Region = Okucu Bölgesi
 • Astromech = Astromekanik
 • BBY = YSÖ
 • Baked cushnips with fral = Fırında fralli cimcik
 • Baron Administrator = İdari Baron
 • Batallion = Tabur
 • Bimm/Bimms = Bimmler
 • Bio-chip = Biyo-çip
 • Black Sun = Kara Güneş
 • BlasTech Industries = BlasTech Endüstrileri
 • Blaster pistol = Blaster tabancası
 • Blockade Runner = Abluka yarıcı
 • Blue Shadow Virus = Mavi Gölge Virüsü
 • Bothans = Bothanlar
 • Bowcaster = Yaytüfek
 • Bright Hope = Parlak Umut
 • Bright Tree Village = Işıklı ağaç köyü
 • Broken Horn Syndicate = Kırık Boynuz Çetesi
 • Brotherhood of Darkness = Karanlığın Kardeşliği
 • CIS = BSK
 • Cantina = Kantin
 • Cantocoin = Cantocoin
 • Captain (Gemi) = Kaptan
 • Captain (Ordu) = Yüzbaşı
 • Carbon Ridge = Karbon Bayırı
 • Catamaran = Katamaran
 • Chancellor = Şansölye
 • Chromium = Krom
 • Cloak Force TIE fighters = Gizleme Kalkanı Gücü TIE savaşçıları
 • Clone Captain = Klon Yüzbaşı
 • Clone Commander = Klon Komutanı
 • Clone Lieutenant = Klon Teğmen/Üsteğmen
 • Clone Sergeant = Klon Çavuş
 • Clone Trooper = Klon Asker
 • Clone cadet = Klon harbiyelisi
 • Clone commando = Klon komando
 • Clone trooper = Klon asker
 • Clone trooper pilot = Klon pilot asker
 • Colonel = Albay
 • Comlink = Telsiz
 • Commander = Yarbay (Direniş)
 • Commander of Coins = Sikke Kumandanı (Oyun kartı)
 • Commerce Guild = Ticaret Birliği
 • Concession stand = Büfe
 • Confederacy of Independent Systems = Bağımsız Sistemler Konfederasyonu
 • Conflagrine = Konflagrin
 • Constable = Emniyet müdürü
 • Core worlds = Merkez dünyalar
 • Corporate Alliance = Şirket İttifakı
 • Corps = Kolordu
 • Cortosis = Kortosis
 • Coruscant underworld = Coruscant altdünya
 • Coruscanti = Coruscantlı
 • Crab glider = Uçağanoz
 • Crimson Dawn = Kızıl Şafak
 • Crittermonger = Yaratık taciri
 • Cronese Mandate = Cronese Mandası
 • Cruiser = Kruvazör
 • Cryptosurgeon = Kriptocerrah
 • Cyborg = Siborg
 • Dactillions = Daktilyon
 • Dagger of Mortis = Mortis Hançeri
 • Dark Lord = Kara Lord (Ünvan/Rütbe)
 • Dark Lord of the Sith = Sith'in Kara Lordu (Ünvan/Rütbe)
 • Dark Prince = Kara Prens (Ünvan/Rütbe)
 • Darksaber = Karakılıç
 • Data probe = Veri sondası
 • Databank = Veri bankası
 • Deactivator = Deaktivatör
 • Death Star = Ölüm Yıldızı
 • Death Watch = Ölüm Gözcüleri
 • Decicred = Decikredi
 • Dedlanite = Dedlanit
 • Deflector shield = Deflektör kalkan
 • Deterium = Deteryum
 • Devaronian = Devaronlu
 • Dewback = Çiysırt
 • Diatium = Diyatiyum
 • Docking platform/Dock = Dok platformu/Dok
 • Domain of Evil = Kötülük Yuvası
 • Double-bladed lightsaber = Çift bıçaklı ışın kılıcı
 • Dragonsnake = Ejderyılan
 • Droid tank = Tank droidi
 • Droidspeak code = Droid konuşma kodu
 • Durasteel = Durasteel
 • Echo Base = Echo Üssü
 • Eight of Flasks = Matara sekizlisi
 • Electrobinocular = Elektrodürbün
 • Eloms = Elomlu (Elom gezegeninin yerlileri)
 • Engine unit = Motor birimi
 • Expansion Region = Yayılım Bölgesi
 • Extragalactic = Galaksi dışı
 • Federal District = Federal Bölge
 • Festival of Light = Işık Bayramı
 • First Order = İlk Düzen
 • Flame trooper = Alev askeri
 • Flametrooper = Flametrooper
 • Focusing jewel = Odaklama mücevheri
 • Foundling = Kimsesiz
 • Force = Güç
 • Force Ability = Güç Yeteneği
 • Force Choke = Güç Boğuşu
 • Force Grip = Güç Pençesi/Tutuşu
 • Force Jump = Güç Zıplaması
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force Lightning = Güç Yıldırımı
 • Force Power = Güç Yeteneği
 • Force Pull = Güç Çekişi
 • Force Push = Güç İtişi
 • Force Reflection = Güç Defleksiyonu
 • Force Vision = Güç Önsezisi
 • Force Wielders = Güç Hükümdarı
 • Foreman = Ustabaşı
 • Freighter = Yük gemisi
 • Fusion Cloud = Füzyon Bulutu
 • GAR = BCO (Grand Army of the Republic / Büyük Cumhuriyet Ordusu)
 • Galactic Bandits = Galactic Bandits
 • Galactic Basic = Ortak Lisan
 • Galactic Concordance = Galaktik Ahenk
 • Galactic Empire = Galaktik İmparatorluk
 • Galactic Republic = Galaktik Cumhuriyet
 • Ghost = Hayalet (Gemi)
 • Goazan Badlands = Goazan Kırgıbayırı
 • Grand Admiral = Baş Amiral
 • Grand Army of the Republic = Büyük Cumhuriyet Ordusu
 • Grand Inquisitor = Baş Engizisyoncu
 • Grand Master = Büyük Usta (Rütbe)
 • Graveyards of Giants = Devler mezarlığı
 • Guarian Death Gang = Guarian Ölüm Çetesi
 • Gunship = Silah gemisi
 • HRD/human replica droid = HDR/insan benzeri droid (Örnek: Guri)
 • Hammerhead = Çekiçkafa
 • Haxion Brood = Haxion Çetesi
 • High-energy reflector cup = Yüksek enerjili yansıtıcı kap
 • Hive-spires = Kovan kuleler
 • Holo-link = Hololink
 • Holo-map = Holo harita
 • Holobook = Holokitap
 • Holocron = Holokron
 • Holoplate = Holoplate
 • Holoproj = Holoproj
 • Homing beacon = Radyo parıldağı
 • Humanoid = İnsansı (Humanoid)
 • Hyperdrive = Hipersürücü
 • Hyperdrive motivator = Hipersürücü motivatörü
 • Hyperlane/Hyperroute/Hyperway/Hyperspace route/Hyperspace lane = Hiperyol
 • Hyperspace = Hiperuzay
 • Hyperspace transport ring = Hiperuzay nakliye halkası
 • Hyperwind = Hiperrüzgar
 • Idiot face = Budala (Oyun kartı)
 • Infantry = Piyade
 • Inner Rim = İç Halka
 • Inoxium = İnoksiyum
 • Inquisitor = Engizisyoncu
 • Insetoid = Böceksi
 • Interceptor = Avcı uçağı
 • Intergalactic Banking Clan = Galaksilerarası Bankacılık Klanı
 • Ion Canon = İyon Topu
 • Ithorian = Ithorlu
 • Jabba the Hutt = Hutt Jabba
 • Jedi Master = Jedi Ustası
 • Jedi Order = Jedi Düzeni
 • Jedi Purge = Jedi Tasfiyesi
 • Jedi Temple Guard = Jedi Tapınak Koruması
 • Jedi hibernation trance = Jedi uykusu transı
 • Jetpack = Sırt roketi
 • Jundland Wastes = Jundland çölü
 • Kaminoan(s) = Kaminolu(lar)
 • Kelvin Ravine = Kelvin Yarıntısı
 • Kessel Run = Kessel Kaçış Yolu
 • Kongo the Disemboweler = Karın Deşen Kango
 • LAAT = AİSN (Low Altitude Assault Transport / Alçak İrtifa Saldırı Nakliyecisi)
 • Labor droid = İşçi droid
 • Landspeeder = Kara süratçisi
 • Speeder bike = Süratçisiklet
 • Airspeeder = Hava süratçisi
 • Laser cannons = Lazer topları/Lazer bataryaları
 • Lava eel = Lavejderi
 • Leviathan Grub = Azman tırtıl
 • Lieutenant = Teğmen
 • Lieutenant = Teğmen/Üsteğmen
 • Lightsaber combat = Işın kılıcı muharebesi
 • Lizard Crab = Keler yengeç
 • Low Altitude Assault Transport/infantry = Alçak İrtifa Taarruz Nakliyesi/asker
 • Low Altitude Assault transport = Alçak irtifalı nakil gemisi
 • Loyalist Committee = Sadıklar Komitesi
 • Lucrehulk-class LH-3210 cargo freighter = Lucrehulk-sınıfı LH-3210 kargo gemisi
 • Macroscope = Makroskop
 • Magnatomic = Mahnatomik
 • Major = Binbaşı (Direniş)
 • Mandalore = Mandalore (Gezegen)
 • Mandalorian = Mandalor (Topluluk)
 • Mandalorian vambrace = Mandalor bilekliği
 • Merrsom Munitions = Merrison Cephaneleri
 • Mid Rim = Orta Halka
 • Military Disarmament Act. = Askeri Silahsızlaşma Kanunu
 • Mind probe (Force power) = Zihin sorgusu (Güç yeteneği)
 • Mind-trick = Zihin oyunu
 • Mobile Reconnaissance = Mobil Keşif
 • Moderation face = İtidal (Oyun kartı)
 • Mon Cala eel = Mon Cala Ejderi
 • Mon Calamari = Mon Kalamari
 • Mother Talzin = Talzin Ana
 • Mouisture farm = Nem çiftliği
 • Multi-frequency targeting accuisition system = Çok frekanslı hedef kilitlenme sistemi
 • Muunilinst Banking Clan = Muunilinst Bankacılık Klanı
 • Naboo (people) = Naboolu
 • Near-human = İnsansı
 • New Coral City = Yeni mercan şehri
 • New Mandalorians = Yeni Mandalorlar
 • New Republic = Yeni Cumhuriyet
 • Nima Outpost = Nima Yerleşkesi
 • Nite Owls = Gece Baykuşları
 • Noble Court = Soylu Saltanat
 • Nomad City = Göçebe Şehir
 • Nova Vaults = Nova Mahzenleri
 • Operation Cinder = Kor Operasyonu
 • Order 66 = 66. Emir
 • Order of the Sith Lords = Sith Lordları Düzeni
 • Osmiridium = Osmiridyum
 • Outer Rim Territories = Dış Halka Bölgeleri
 • Outlander Club = Yabancılar Klübü
 • Padawan = Padawan
 • Patrol droid = Devriye droidi
 • Phantom Energy = Fantom Enerjisi
 • Phase I clone trooper armor = Aşama I klon asker zırhı
 • Phoenix Cell = Anka Hücresi
 • Photoharmonic = Fotoharmonik
 • Piezoelecrtical = Piezoelektrik
 • Pilgrim's Road = Hacı yolu
 • Planetary Shield = Yörünge Kalkanı
 • Podrace = Pod yarışı
 • Podracer = Pod yarışçısı
 • Polystarch = Polinişaşta
 • Power cell = Güç hücresi
 • Project Harvester = Hasat Projesi
 • Protocol droid = Protokol droidi
 • Pyke Syndicate = Pyke Çetesi
 • Pyro denton = Pyro denton
 • Quadnocular = Kuadno-dürbün
 • Quillon = Kuillon
 • Ray shield = Işın kalkanı
 • Reconnaissance = Keşif
 • Refractrometer = Refraktometre
 • Remote World = Ücra gezegen
 • Rhydonium = Ridonyum
 • Rodian = Rodialı
 • Rogue = Rogue (Filo)
 • Rogue One = Rogue One
 • Rule of One = Tekil Yönetim
 • Rule of Two = İkili Yönetim
 • S-foil = S-folyo
 • SF TIE = ÖK TIE (özel kuvvetler)
 • Sand People = Kum Halkı
 • Selenium = Selenyum
 • Sentry droid = Nöbetçi droid
 • Seperatist Council = Ayrılıkçı Konseyi
 • Sergeant = Çavuş
 • Sergeant = Çavuş
 • Shadow Collective = Gölge Birliği
 • Shadow Stacks = Meçhuller Deposu
 • Shipyards of Kuat = Kuat Tersaneleri
 • Shuttle = Mekik
 • Sifter droid = Eleyici droid
 • Sinking Fields = Batan Araziler
 • Sith Lord = Sith Lordu
 • Sith Order = Sith Düzeni
 • Six of Sabres = Kılıç altılısı (Oyun kartı)
 • Skiff = Kum salı
 • Skylane = Gökyolu
 • Skywalker Swoop = Skywalker Dalışı
 • Snowtrooper = Snowtrooper
 • Sovereigns = Hükümdar
 • Speeder = Süratçi
 • Spike in the crackle = Kumdikeni
 • Squid Lake = Kalamar Gölü
 • Standard Galactic Grid = Standart Galaktik Izgara
 • Star Courier = Yıldız Kuryesi
 • Starfighter = Yıldız savaşçısı
 • Stokhli = Stokhli
 • Superconductor = Süperkondüktör
 • Supreme Chancellor = Yüce Şansölye
 • Supreme Leader Snoke = Ulu Lider Snoke
 • Swamp slug = Bataklık Sümüklüsü
 • TIE/fo = TIE/yd
 • TIE/sf = TIE/ök
 • Techno Union = Tekno Birliği
 • The Atmospheric Assault Lander = Atmosferik Saldırı Çıkartma Gemisi
 • The Death's head = Ölümün Başı (Chimaera görev gücündeki Kaptan Harbid'in komutasındaki İmparatorluk I-sınıfı Yıldız Destroyeri)
 • The Mandalore = Mandalore (Birey)
 • The Mandalore = Mandalore (Ünvan)
 • The Mistress of Staves = Değnek Kraliçesi (Oyun kartı)
 • The sitter = Gözcü
 • Threepio = Tripio
 • Torrent Company = Sel Tayfası
 • Trade Federation = Ticaret Federasyonu
 • Training remote = Eğitim robotu
 • Trident Assault Ship = Zıpkın taarruz gemisi
 • Trillia Massacre = Trillia Katliamı
 • Trivmuirate = Üçler erki
 • Troop transporter = Asker Taşıyıcı
 • Turbolaser = Turbolazer
 • Tusk-cat = Hançer-diş
 • Tusken Raider = Tusken Yağmacısı
 • Vanadium = Vanadyum
 • Vaporator cistern = Buharlaştırıcı sarnıçı
 • Varactyl = Varaktil
 • Veg-meat = Sebzet
 • Viceroy = Naip
 • Vigo = Vigo (Rütbe)
 • War-lord/Warlord = Savaş lordu (Ünvan)
 • Wernian Game Cards = Wernianlı oyun kartları
 • Western Reaches = Batı Sınırları
 • White Worms = Beyaz Solucanlar
 • Wild Space = Vahşi Uzay
 • Wolf Pack = Kurt Sürüsü
 • Womp rat = Womp sıçanı
 • Wretched hive of scum and villany = Pislik ve kötülük yuvası
 • Youngling = Jedi Genci
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.