Bu makale Canon kategorisi altında bulunan bir konuyu ele alıyor.
"Ve onun bir siyasetçi olduğuna unutma, ona güvenemeyiz."
―Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala hakkında[kaynak]

Siyaset, bir hükûmetin politikalarına bağlı olan aktivitelerdir. Bu aktivitelere dahil olan kimselere de siyasetçi denir. galakside birçok farklı hükûmet tipi bulunmaktadır.

Hükûmet tipleri

Cumhuriyet

"Siyasetçilerin oturup, sorunları tartışıp, en iyi olana karar verip bunu uygulamaya koydukları bir sisteme ihtiyacımız var."
"Yaptığımız da tam olarak bu. Ama insanlar her zaman anlaşmıyor.
"
―Anakin Skywalker ve Padmé Amidala[kaynak]

Galaktik Cumhuriyet'in seçilmiş temsilcileri

Bir cumhuriyette, insanlar bir kralın aksine halk tarafından başa getirilmiş bir temsilci ya da lider tarafından yönetilir.[1] Galaktik Cumhuriyet, seçimle seçilmiş senatörlerden oluşan yapısıyla, bütün galaksiyi kaplayan bir demokrasiydi.[2] Ama bu, cumhuriyetin kusurları olmadığı anlamına gelmezdi. Senatör Padmé Amidala'nın da dile getirdiği gibi, seçilmiş temsilciler genellikle bir oy birliğine varmak için çok inatçıydı hatta bazıları rüşvet bile alıyordu.[3][4] Buna ek olarak temsilcilerin çoğu, ortak çıkarları tamamen unutmaya, sadece kendi ve kendi anavatanının çıkarlarını düşünmeye başlayabiliyordu.[5] Jedi Şövalyesi Obi-Wan Kenobi, senatörlerin çoğunun tek amacının kampanyalarını destekleyenleri memnun etmek olduğunu ve bunun da onları cumhuriyetin ideallerini unutmaya yönlendirdiğini düşünüyordu.[3]

Monarşi

"Kralınız olarak, sadakatimi bütün Mon Kala halkına adıyorum."
―Mon Kala kralı Kral Lee-Char[kaynak]

Monarşide, herhangi bir partiden bağımsız olarak başa gelen biri —cinsiyetine göre kral ya da kraliçe olarak adlandırılır— doğuştan gelen bir hak ile kendi halkını ve ülkesini yönetir. Kadim Haneler, eski galaktik kraliyet ailesinden gelmektedir.[6]

Ancak bazen, bir soyun yerindeliği tartışılırdı. Klon Savaşları sırasında, Mon Kala Prensi Lee-Char'ın babasının yerini alacağı önceden belirlenmişti fakat Quarren sakinler tahta kendi türlerinden birinin geçmesini istedi, bu da onları veliahtla bir savaşa sürükledi.[7] Monarşi ile yönetilen diğer gezegenlerden bazıları; Aleen[8], Toydaria[9] ve Onderon'du[10]. Bazı krallar, Naboo'nunki gibi seçilerek başa gelirdi.[3]

Yeni Cumhuriyet döneminde, soyluların kendileri de dahil olmak üzere çok az kişi hala kalıtsal soyluluğa önem veriyordu. Bundan dolayı birçok gezegendeki "soylu" ünvanı, sadece sembolik bir şeye dönüşmüştü.[6]

İmparatorluk

Bir imparatorluk, çeşitli bölge ve kümelerin merkezi bir otoritenin altında topluca oluşturduğu galaksiler arası jeopolitik bir organizasyondu. Çoğu zaman, aynı Galaktik İmparatorluk'ta da olduğu gibi, bu bölgeler bir tek hükûmetin yargısı altına düşerdi.[11] Diğer durumlarda imparatorluklar daha incelikliydi. Egemenliklerini ortaya koymazlardı ve toplam büyüklükler devredilirdi. Böylece bölgeler resmi bağımsızlıklarını korurdu. Ancak yine de çoğu zaman bölgedeki en güçlü hükûmete boyun eğerlerdi. Bunun güzel bir örneği, gezegeninin Aristokra'nın idareci haneleri tarafından kontrol edildiğini anlayan soyutlama taraftarı Chiss Egemenliği'ydi.[12]

Çoğu İmparatorluk, cinsiyete bağlı olarak İmparator veya İmparatoriçe denen tek bir lider tarafından yönetilirdi.[13]

Diktatörlük

"Bu bana bildiğin diktatörlük gibi geliyor."
"Yani, işe yarıyorsa...…
"
―Padmé Amidala ve Anakin Skywalker[kaynak]

Palpatine'in Galaktik İmparatorluk'unun poliçeleri, baskı ve zorlama üzerineydi.

Bir diktatörlük, merkezi otoritenin çok büyük yetkiye sahip olan bir birey tarafından yönetildiği bir hükûmet tipiydi. Diktatör denen bireyin otoritesi; basının engellenmesi, siyasi aktivistlerin gözaltına alınması ve her yerde her zaman olan güvenlik önlemleriyle halkın görüşlerini yönetimin lehine manipüle etme gibi ezici yöntemler kullanırdı. Diktatörlüğün bir tipine de faşizm denirdi.[14]

Klon Savaşları döneminde Quarzite gezegeni, Belugalı diktatör Lord Otua Blank tarafından yönetiliyordu.[15] Daha sonradan Cumhuriyet'in Yüce Şansölye'si olan Sheev Palpatine, İlk Galaktik İmparatorluk'un kuruluşunu duyurunca galaktik hükûmet, demokrasiden diktatörlüğe[16], daha da açık olmak gerekirse, faşist bir rejime geçti.[14]

Askeri memurlar tarafından yönetilen yönetim şekline ise stratokrasi denirdi.[17]

Hutt Jabba Desilijic Tiure'nin suç imparatorluğu gibi herhangi bir hükûmet olmayan, büyük, suç odaklı organizasyonlar da diktatörlükle yönetilebilirdi.

Birlik

Bir konfederasyon, birlik veya lig kendi istekleriyle daha büyük, iş birlikçi bir bölüğe giren canlılar topluluğuna denirdi.[18]

Bağımsız Sistemler Konfederasyonu

Bu topluluk örneklerinden birisi Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'ydu:

Cumhuriyet'in son yıllarında patlayan Ayrılıkçı Krizi, Galaktik Cumhuriyet'in, merkezden uzaktaki üyelerine olan destek eksikliğinden kaynaklanmaktaydı. Cumhuriyet'in işlevsiz ve yozlaşmış bürokrasisinin neden olduğu hüsrandan beslenen çoğu yıldız sistemi ve ekonomik amaçları peşinde ticari özgürlük isteyen açgözlü kurumsal varlıklar kendilerini demokratik de olsa yavaş olan Cumhuriyet yasalarının prangalarından kurtarmak için Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'nu kurdu.[19] Konfederasyon, bağımsız sistemler için alternatif bir demokratik meclis olan Ayrılıkçı Senatosu'nu kurdu. Bu meclis, Konfederasyon'un yasama organıydı ancak yine de Tekno Birliği ve Ticaret Federasyonu gibi güçlü şirketler tarafından desteklenen İdari Ayrılıkçı Konseyi tarafından itiraz edilebilir veya yanlış yönlendirilebilirdi.[20] Konseyin kendisi gizemler içerisindeki güvenilmez Sith tarafından manipüle edilmişti.[19]

Cumhuriyet'i Yeniden Kurma Birliği

Bir başka ittifak ise, İmparatorluk Devri sırasında Cumhuriyet'i yeniden kurmaya çalışan ittifaktı.

Diğer tipler

"Seçilen en genç kraliçe değildim, ama şimdi tekrar bir düşündüğümde, yeterince büyük olmadığımı düşünüyorum."
―Padmé Amidala, Anakin Skywalker'a[kaynak]

hükûmetlerin karma türleri de vardı. Naboo'da devlet başkanı kendi halkı tarafından seçilen bir kral ya da kraliçeydi.[21] Bu başkan, Naboo Kraliyet Danışma Konseyi denen bakanlardan oluşan bir kurul tarafından desteklenirdi.[22] Ek olarak, bu seçilen hükümdar Naboo anayasasına göre sadece 2 dönem görevde kalabilirdi.[3]

Sahne arkası

2016 referans kitabı Star Wars Propaganda: A History of Persuasive Art in the Galaxy'de yazar, İmparatorluk yanlısı propoganda posteri Imperius Unitada ober Totallex hakkında, "gözü kara faşist imajından" dolayı olan utancını dile getiriyor.[14]

Görünümler

Siyah arkaplansız 135.png Bu liste tam değil. Sithpedi'ye katkıda bulunmak için Wookieepedia'daki liste ile güncelleyebilirsin.

Canon dışı görünümler

Kaynaklar

Notlar ve referanslar

Dış bağlantılar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.