FANDOM


Tab-canon-white
Tab-legends-black
Premium-Eras-canon
"Şey, eğer bu evrenin bir merkezi varsa, şu anda oradan en uzak noktadasın"
Luke Skywalker, C-3PO'ya[src]

Tatooine, seyrek nüfuzu olan ve galaksinin Dış Halka Bölgeleri'nde bulunan bir çöl gezegeniydi. İleride galaksinin kaderini değiştirecek Anakin ve Luke Skywalker'ın anadünyasıydı. İkili yıldız sisteminin içinde olan gezegen iki güneş tarafından kavurucu bir sıcağa mazlum bırakıldığı için gezegen, büyük nüfuzların ihtiyacı olan yüzey suyunu bulundurmuyordu. Bunun yüzünden çoğu gezegen sakini nem tarlaları ile atmosferden su çekiyordu. Ayrıca gezegenin bir bitki örtüsü yoktu.

Başlangıçta yerli Jawa ve Tusken Yağmacısı türlerinin yaşadığı gezegenin yüzeyindeki değerli silikat yataklarını araştırılmaya başlandıktan sonra nüfus patlaması görüldü. Madenin istenmeyen metalürjik sonuçlara yol açtığını gören maden firmaları gezegenden ayrıldılar ve arkalarında pislikler ile birlikte sandcrawler birçok değerli ekipman bıraktılar.

Hutt Klanı, Hutt Jabba, Endor Savaşından kısa süre sonra ölmeden önce, Klon Savaşları döneminde Jabba'nın Sarayı sayesinde Tatooine'de bulundu.

Largely ignored by the galaxy at large, Tatooine gained the notice of the Empire during the Galactic Civil War when an escape pod carrying two droids in possession of top-secret information launched from the starship Tantive IV and landed on the sandy Outer Rim world.

Galaksi tarafından çoğunlukla göz ardı edilen bu gezegen, Galaktik İç Savaş sırasında çok önemli bilgileri bulunduran iki droidin Tantive IV uzay gemisinden bir uzay podu ile kaçıp Dış Halka gezegeni Tatooine'e inmesinden sonra İmparatorluk'un dikkatini çekti.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.