FANDOM


Premium-Eras-legends
""İki tane yerine, şimdi sadece bir tane var— Sith Düzeni'nin kendisi. Sith'i tekrardan yarattım, Lord Bane, sizin de bir kez yaptığınız gibi. Ona bir amaç verdim. Güç, biri olmadan ne işe yarar?""
Darth Krayt, Darth Bane'in holocronuna[src]

Tekil Yönetim, Tek Sith'ten önce gelen ve Darth Krayt tarafından geliştirilen bir Sith öğretisiydi.[1] Darth Krayt'ın öğretisi ve Tek Sith, eski Sith öğretilerinin çekirdek prensiplerin tam karşıtıdır, çatışma ve en güçlülerin hayatta kalması yerine itaat üzerinedir. Aynı amacı izleyen birçok Sith, ve onları yöneten bir lider.

Genel Bakış

""Güç "kendi" amacınadır. Onu "paylaşmak", onu "sulandırmaktır". Sen kendini kandırıyorsun, sahtekar-- Düzenin, sana ve kendisine karşı dönecektir.""
―Darth Bane, Darth Krayt'a İkili Yönetim'e uymadığı için uyarır[src]
Darth Krayt, kendi Sith Düzeni'ni yarattığında, Darth Bane'in aynı anda sadece iki Sith, gücü isteyen bir çırak ve gücü elinde tutan bir ustanın olacağını söyleyen İkili Yönetim kuralını ortadan kaldırdı. Onun yerine, Tekil Yönetim yarattı, o Tekil Sith, Sith Düzeni'nin kendisi olacaktı, içindede yardımcılar, ustalar, lordlar ve sadece bir Sith'in Kara Lordu. Darth Bane gücün kendi amacı olduğuna inanıyordu, Darth Krayt ise Sith'e ve güçlerine bir amaç verdiğine inanıyordu.
Tekil Yönetim DK

Tekil Yönetim'in kurucusu Darth Krayt ve onun Tek Sith'i.

Krayt'in takipçileri, Tekil Yönetim'in alıtnda, eski Sith organizasyonları gibi komplolar ve iç savaşlar çıkartmak yerine Sith'in Karanlık Lordu'na kör itaat ve mutlak sadakat öğreniyordu. Jedi Düzeni'ne benzer bir şekilde, Sith Ustaları sadece bir çırak eğitirdi. Ancak eğitimleri tamamlandıktan sonra Ustalarını öldürmeleri istenirdi, bu şekilde Kara Lord'a olan sadakatlarını kanıtlarlardı, benzer şekilde eski Sith Düzeni'nde yardımcıların karanlık tarafa bağlılıklarını kanıtlamak için bir yakınlarını öldürmeleri istenirdi. Çıraklarını hazır sayan ustalar, kendilerinin öldürülmelerine Krayt'ın emri olduğu sürece izin verirlerdi.

Yeni Sith, sırtını tutku, nefret ve saldırganlık gibi duygulara dayasa da Jedi'a benzer bir şekilde tekil gücün peşinden koşmadılar, bunun yerine Kara Lord'un düzenini her ne olursa olsun galaksiye yaymak için uğraştılar. Krayt, Düzen'in kendi kendini yok etmesini önlemek için Sith sayısını düşürmek yerine Sith felsefesini değiştirdi. Kendisinin güce bir amaç verdiğini düşündü. İkili Yönetim'den öncesi gibi büyük sayılara ulaşmaları Jedi ile yarışmalarını sağladı. Ancak Bane'in antik görüntüsü Tekil Yönetim'in Düzen'in düşüşü olacağını ve her şeyin Krayt'ın başına yıkılacağı konusunda ısrar etmeye devam etti.

Ama bunun doğru olduğu sonunda kanıtlandı. Krayt'in hayatını sürdürmek için yaptığı araştırmalar sonucu birçok takipçisi ondan kuşku duymaya başladı. Yine de, Darth Krayt'in tüm galaksiyi Sith hükümdarlığı altına alma vizyonunu sağlama almak için, III. Darth Wyyrlok, Kara Lord kendisini iyileştirmeye çalışırken dikkatinin dağıldığı bir zamanda onu öldürdü.

Ancak, Bane'in öngörüsünün aksine Darth Krayt'ın işi bitmemişti, kendisini Kara transfer bilgisini kullanarak ölümün eşiğinden döndü. Gaspçısı ile bir düelloya tutuşup öldürdükten sonra Sith'e söz verdiği gücünü kanıtladı ve Tek Sith'in liderliğine rakipsiz bir şekilde devam etti. Tek Sith'in galaksi hükümdarlığı vizyonunu sürdürmeye odaklandı, ancak bu sefer savaş ve yıkım yoluyla. Ta ki Coruscant Savaşı'nda gerçek ölümü ile karşılaşana kadar.

Krayt'ın ölümünden sonra Darth Nihl yeni Kara Lord olarak Tekil Yönetim ile birikte Tek Sith'in liderliğini ele aldı ve bir kez daha onları gölgelere gönderdi.

Kaynaklar

  1. Star Wars: Legacy 0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.